Vi skal vise, hvad vi drømmer om

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skal vise, hvad vi drømmer om"

Transkript

1 APRIL 2009 medlemsblad for enhedslisten Vi skal vise, hvad vi drømmer om Hun er aktivist, tømrer og socialrådgiver. Nu vil hun bruge erfaringerne i kommunalpolitikken. Mød Gyda Heding, der vil sprede troen på, at vi kan skabe forandringer side 3 Valget mellem velfærd og EU Om vi skal ud af EU? Ja, det er en ren tilståelsessag, siger Søren Søndergaard. Han er spidskandidat for Folkebevægelsen mod EU til parlamentsvalget den 7. juni side socialarbejdere til København s4 Enhedslisten i offensiven s5 Mærsk i Mumbai s6 Klimaplan med ambitioner s9 Reclaim your education s14 Fokus: Odense s17 Debatten s19 Kalender s26

2 Det er de folk, der har tjent kasse på at skabe krisen, som nu vil diskutere, hvordan de kan tjene penge på at løse den. Klimaaktivist Daniel Rask, side 8 Kommunal klassekamp For mange fremstår kommunalpolitik som detailorienteret administration af den bestående elendighed. Man kan i virkeligheden ikke lave om på noget som helst, og diskussionerne ender tit med, om et vejbump nu skal ligge her eller der. Nej tak. Så hellere koncentrerer sig om de store ideologiske linjer i klassekampen. Det ved man da, hvad er. De mange tager fejl. Kommunalpolitik handler netop om at binde ideologien og de store linjer sammen med konkrete og lokale kampe og forbedringer. Uden kobling til det konkrete forbliver ideologien og de store linjer drømmeri og et løfte om en verden, hvor solen altid stråler smukt, og dermed irrelevant for andre end os selv. Derfor er denne kobling også udgangspunktet for Enhedslistens kommunale engagement. De store linjer skal afspejles i de lokale sager, og ideologi og konkrete forslag understøtte hinanden Når vi vil have 100 pct. vedvarende energi, så har vi de konkrete og lokale løsninger; solfangere på kommunale bygninger, energirigtig byggeri, bedre forhold for cyklister og gående og mere kollektiv trafik. Når vi vil afskaffe uligheden, så stiller vi forslag om gratis madordninger i kommunale institutioner, en ansvarlig indkøbspolitik og et gratis og offentligt sundhedsvæsen. Og når vi snakker om demokrati, sikrer vi det ved at foreslå større elevindflydelse på folkeskolen og lavere valgretsalder til kommunalvalget, dialogmøder og borgerindflydelse og ved at give de kommunalt ansatte ret til selv at til selv at tilrettelægge deres arbejde. Enhedslisten siger hvad vi tænker, og gør hvad vi siger. Derfor er vi også det eneste parti, der konsekvent modsætter sig regeringens udsultning af velfærden og den offentlige sektor. For os hænger det konkrete nemlig sammen med det ideologiske. Og derfor er kommunalvalget vigtig også for dig! På side 18 kan du se hvor afdelingerne allerede har besluttet at stille op til kommunalvalget Konkret klimaplan 64 forslag der viser at Enhedslisten er det eneste parti, der går hele vejen og gør det nødvendige for klima og miljø. Side 9 Mærsk og mennesker i Mumbai Udlicitering og brug af underleverandører er en global udfordring for fagforeninger. Chaufførerne i Mumbais havn dannede en fagforening, og blev mødt med tæv, trusler, fyringer og sagsanlæg. Line Barfod besøgte Mumbai. Side 6 Fokus: Odense Vi har fået et samlet byråd i en borgerlig kommune til at rejse sig mod regeringens anlægsloft. Enhedslisten i Odense rykker. Listen over successer er lang og til at lære af. Side 17 Oplag: Tryk: Scanprint Forsidefoto forestiller Gyda Heding Næste deadline: Torsdag den 12. april kl Debatindlæg må højst fylde enheder (inkl. mellemrum). Sendes til: eller i brev til: Enhedslisten, att: Rød+Grøn Christiansborg, 1240 Kbh K Administration/abonnement: Abonnementspris: Uden medlemskab af Enhedslisten: 150 kr/år Institutionsabonnement: 250 kr/år Medlemmer modtager automatisk bladet. :Kolofon Redaktion: Linda Hansen (ansv.), Eva Flyvholm, Thomas Eisler, Ulf Vincent Olsen, Brian Nielsen, Lars Hostrup Hansen, Stine Brix, Jeppe Rohde, Karl Johnsen (layout) Redaktionen:

3 P r t r æ t Fra BZ til BR Gyda Heding var med hele vejen, da unge københavnere kæmpede for et ungdomshus i starten af 80erne. Nu er hun blevet nummer fem på Enhedslisten til kommunalvalget i København Stine Brix, Rød+Grøn Kender du historien om bz erne, som gravede en hemmelig tunnel ud af det besatte hus Allotria? Jeg glemmer ikke, da jeg hørte den første gang. 15 år gammel og totalt fascineret. I mange år havde jeg endda en hjemmelamineret avisartikel om tunnelflugten fra Allotria hængende på mit værelse. Gyda Heding var med. 16 år gammel og aktiv bz er. Det besatte hus, som var omdannet til kollektiver og punkspillested, var truet af rydning. Klokken 9 den 11. januar 1983 blev en container med politifolk hejst op i 4. sals højde, hvorfra politiet gennembrød husmuren og trængte ind. Næsten politifolk deltog og var klar til at kæmpe med beboerne. Men huset var tomt. Bz erne var smuttet via en hjemmegravet tunnel og kom op gennem gulvet i en blikkenslagerbutik på den anden side af gaden. Vi bestemmer selv, hvornår vi vil slås! sagde banneret, som bz erne havde hængt ud af vinduet. Nu har Gyda Heding bestemt sig for at slås sammen med Enhedslisten. Klar på kommunalpolitik Hun er 43 år gammel, uddannet tømrer og socialrådgiver og arbejder til daglig som leder af et projekt for vilde piger på Vesterbro. Hun bor på indre Nørrebro, som hun kalder et genialt sted, fordi her bor så mange forskellige og inspirerende mennesker. Og nu stiller hun op for Enhedslisten til kommunalvalget i København på plads nummer fem. Det giver gode odds for, at exbz eren bliver medlem af borgerrepræsentationen til efteråret. Gyda er splinterny i Enhedslisten og har indløst medlemskab med et klart mål for øje: Jeg vil lave kommunalpolitik. Jeg har nogle bud på, hvordan vi kan gøre en socialpolitisk forskel. Ti år som socialarbejder i København har overbevist Gyda om, at det på mange måder går den forkerte vej: Forskellen mellem rig og fattig vokser. Når man falder ved siden af i dag, så falder man længere ved siden af. Sikkerhedsnettet er ikke så finmasket længere. Vi skal synliggøre uligheden og komme med bud på, hvordan vi kan gøre det bedre. Hun fremhæver boligpolitikken, som et område, hvor uligheden i den grad slår igennem: Kommunen har solgt boliger til staten. Det gør det kropumuligt at få en lejlighed, hvis man ikke kan købe en selv. Fest og forandring For Gyda gælder det også om at nedbryde det stramme hierarki, som hersker i Københavns Kommune. Enhedslisten skal videreudvikle demokratiet, så det bliver lettere at starte projekter op og få indflydelse. Hendes eget projekt med vilde piger på Vesterbro startede faktisk som et samarbejde mellem Gyda og fem-seks piger, som hun var sagsbehandler for. Det sociale arbejde rykker mere, når ansatte og brugere kan få indflydelse på rammerne, forklarer Gyda. Hun ser også en anden vigtig opgave for Enhedslisten: Vi skal tro på, at vi kan skabe forandringer. Da jeg startede pigegruppen op, var der mange, som sagde Det kan aldrig lade sig gøre. Samme holdning blev vi mødt med, da vi kæmpede for et ungdomshus i starten af 80 erne. Men det kan lade sig gøre at forandre. Gyda mener også, det gælder for, hvordan vi lever vores liv: Politik er også, hvordan vi bor, fester og omgås hinanden. Det forpligter at være socialist. Vi skal vise, hvad vi drømmer om og turde realisere det. Gyda Heding er 43 år gammel og projektleder for Pigegruppen på Vesterbro. Gyda er både uddannet tømrer og socialrådgiver. Hun blev nummer fem ved urafstemningen i København til opstilling til kommunalvalget. RØD+GRØN APRIL 2009

4 1:1 Planen Ekstra socialarbejdere til København Vi skal sikre os, at vi ikke står i en ny voldelig bandekonflikt igen om nogle år. Derfor har Enhedslisten samlet oppositionspartierne om et forslag, der sikrer, at der bruges lige så mange penge på social-, familie- og skolerådgivere som på politibetjente For hver politibetjent man afsætter ekstra til f.eks. bandekriminalitet så skal der også afsættes en socialarbejder. Forhold skal være 1:1. Det foreslog Johanne Schmidt-Nielsen og Københavns socialborgmester Mikkel Warming den 5. marts. 1:1 Planen, som den kaldes, kom som en overraskelse i et politisk klima, hvor næsten alle partier havde travlt med at overgå hinanden i at kræve strengere straffe. Vi kan måske spærre alle unge med en pistol inde, men 1:1 Planen er med til at forhindre, at deres små søskende går i samme spor Fremtidssikring med socialt sigte 1:1 Planen kan ikke løse den nuværende bande-konflikt, men skal sikre, at København ikke oplever samme type vold og mord om tre, fem og 10 år. 1:1 Planen handler om fremtiden. Mikkel Warming siger: - Når kriminelle likviderer hinanden og dræber uskyldige i processen, så er det en politiopgave. Når udsatte og kriminalitetstruede unge skal synes det er sjovt at gå i skole, have et meningsfyldt fritidsjob og et alternativt livsindhold så er det en opgave for socialarbejdere. - Vi kan måske spærre alle unge med en pistol inde, men 1:1 Planen er med til at forhindre, at deres små søskende går i samme spor, siger Mikkel Warming. 1:1 Planen betyder, at man med de 140 ekstra politibetjente i forbindelse med bandeurolighederne vil skulle bruge 140 ekstra årsværk svarende til 50 millioner kroner på opsøgende socialarbejde, støtte til frivillige initiativer, klubber, væresteder og socialrådgivere på alle skoler i København. Fejlslagen politik Johanne Schmidt-Nielsen bor ved Blågårds Plads på Nørrebro og har urolighederne tæt inde på livet. Hun er ikke i tvivl om, at regeringens politik har en del af ansvaret for den igangværende konflikt: - Regeringen har de sidste otte år talt om dem og os, de har lagt kommunerne i en økonomisk benlås, og så har de sammen med DF hævet straffene. Men har det gjort min by mere fredelig? Nej tvært imod. Det er flere avisoverskrifter i at smide folk med våben ud af landet, end det er at tale for opsøgende socialarbejdere, som skal holde børn i folkeskolen, men den sociale indsats er helt afgørende for at stoppe fødekæden. RØD+GRØN APRIL 2009

5 Mikkel Warming vil sætte ind med forebyggelse fremfor strengere straffe Folketingsgruppen skærper profilen 1:1 Planen sådan skal de 140 ekstra socialarbejdere bruges Enhedslistens folketingsgruppe lancerede den 20. marts en trepunktplan, der skal sikre en skarpere politisk profil og øget fokus på klima, retssikkerhed og den økonomiske krise 30 socialrådgivere i sundhedsplejen, daginstitutionerne og klubberne til at styrke den tidlige indsats i forhold til socialt udsatte børn, unge og familier Linda Hansen, Rød+Grøn 15 skolerådgivere på skolerne så der kommer rådgivere på alle byens 60 skoler. 15 familiebehandlere til at styrke den tidligere og helhedsorienterede indsats i familier med børn og unge med udadreagerende adfærd 20 udadgående familierådgivere i børnefamilieteamene til at skabe en mere insisterende kontakt til unge og familier, som er svære at få i tale 30 opsøgende medarbejdere til at styrke arbejdet med at fastholde udsatte børn og unge i skolen, bygge bro til de etablerede kommunale, private og frivillige fritidstilbud, fange kriminalitetstruede børn og unge og ikke mindst til at arbejde med relationen til familierne 30 medarbejdere til tre nye ressourcecentre for unge til at give udsatte unge et meningsfyldt arbejdes og fritidsliv. Københavns Kommunes Socialforvaltningen bruger årligt mellem 215 og 230 millioner kroner på Nørrebro. De 50 mio. kr. til 1:1 Planen skal hentes i en landbrugsordning, som kompenserer landbruget, hver gang EU s landbrugsstøtte stiger mindre end forventet. Sidste gang var det ca. 150 mio. Den politiske virkelighed er præget af økonomiske krise. Det betyder, at der i høj grad er brug for Enhedslistens politik. Derfor har de fire folketingsmedlemmer, Per Clausen, Frank Aaen, Line Barfod og Johanne Schmidt-Nielsen, iværksat en trepunktsplan, der skal spille sammen med de øvrige aktiviteter i Enhedslisten. Punkt for punkt Planens første punkt er en prioritering. De fire medlemmer i folketingsgruppen vil arbejde med tre politiske prioriteringer, der hedder økonomisk omfordeling fra top til bund, forrest i klimakampen og kompromisløs kamp for retssikkerhed. Punkt to er en styrkelse af folketingsgruppens profiler, så Frank Aaen opprioriterer det økonomiske område. Line Barfod fastholder og styrker sin indsats på det social- og retspolitiske område, og Per Clausen fokuserer på klima. Per er desuden udpeget som gruppeformand og Johanne Schmidt-Nielsen er partiet første politisk ordfører. Ledelsen er naturligvis fortsat kollektiv. Sidste del af planen handler om, at Enhedslisten skal præge det nye politiske oppositionsflertal. Derfor vil folketingsgruppen indgå et tættere samarbejde med Socialdemokratiet og SF på de områder, hvor der er et holdningsmæssigt fællesskab. Samtidig vil Enhedslisten være de første til at kritisere S, SF og alle andre partier, når der er brug for det. RØD+GRØN APRIL 2009

6 Foto: Maersk.com Mærsk og mennesker i Mumbai Udlicitering og brug af underleverandører betyder tæsk, trusler og fyringer. Sådan har det været for chaufførerne på havnen i Mumbai, siden 2007, hvor de stiftede en fagforening. Line Barfod besøgte Mumbai, og fortæller om den store forskel på lovgivning og virkelighed Linda Hansen Rød+Grøn I foråret 2007 besluttede en gruppe chauffører på havnen i Mumbai at gøre noget. Havnene er privatiseret, og de ville have bedre arbejdsforhold og en løn, man kan leve af. De dannede derfor en fagforening. Tæv, trusler og fyringer Chaufførerne arbejder på havnen i Mumbai, der hedder Gateway Terminals India, hvor Mærsk er den store operatør. Arbejderne er ansat i fire forskellige firmaer, der er på kontrakt hos giganten Mærsk. I 3Fs Fagbladet fortæller en af arbejderne sin historie. Han hedder Ramesh Dere. Han var knapt 30 år i 2007, og han var en af initiativtagerne til fagforeningen. Den 6. april meddelte han og de øvrige deres arbejdsgiver, at de havde stiftet en fagforening. under Transport and Dock Workers Union (TDWU). TDWU er 64 år gammelt forbund, tilsluttet ITF, det internationale transportarbejderforbund. Den 7. april blev han bortført og tævet. Ramesh Dere spurgte overfaldsmændene, hvorfor de havde bortført ham. Svaret lød klart: Du er leder af fagforeningen. Ramesh blev sparket og slået med næver, kæppe og bælter. I spidsen for voldsmændene var en mand, Ramesh kendte. Det var sønnen til direktøren i det firma, han kørte lastbil for. Ramesh var en af fire, der blev tævet den dag. Den 8. april indledte chaufførerne en strejke i protest mod volden. Svaret fra arbejdsgiverne var fyresedler til 14 arbejdere. Mere tomgang end fremgang Det var i Situationen på Mumbais store havn er ændret, men ikke meget. Mærsk nægter at anerkende chaufførernes fagforening. Der er dannet endnu en fagforening, Navi Mumbai, der er stiftet af lokale arbejdsgivere for at hindre TDWU i at vokse. I marts 2008 blev en gruppe fagligt akti- RØD+GRØN APRIL 2009

7 P. K. Raman og Line Barfod i Mumbai ve igen overfaldet, og da TDWU ville demonstrere, slæbte Mærsk dem for retten men tabte med et brag. Kritiske spørgsmål til Mærsk Line Barfod fra Enhedslisten var i Mumbai i marts i år. To år efter Ramesh fik bank, fordi han ville forbedre egne og kollegaernes arbejdsvilkår. Hun var af sted med Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. Da Line læste om situationen på havnen i Mumbai i Fagbladet, fik hun sammen med den socialdemokratiske deltager på turen arrangeret et møde med P. K. Raman, der er formand for TDWU. Line fortæller: - Selvom der ifølge lovgivningen er fri ret til at danne fagforeninger, så er det i virkelighedens verden meget svært. Der er også en række love, der beskytter arbejderes rettigheder, men de gælder normalt kun for fastansatte. Bl.a. er det meget svært at fyre folk, hvis man har mere end 100 ansatte. Det omgår virksomhederne så i stort omfang ved at have underleverandører, der så hver har under 100 ansatte. - Vi mødtes først med Mærsk og stillede en række kritiske spørgsmål. Mærsk gjorde, hvad de kunne for at fralægge sig ansvaret. De har fire underleverandører, som ansætter chaufførerne. Den ene af underleverandørerne, som ejes af Mærsk, har så igen en underleverandør, som chaufførerne er ansat i. Så Mærsk mente, det var underleverandørernes ansvar. Samtidig fremstillede Mærsk det som en konflikt mellem to fagforeninger: TDWU og en lokal fagforening. P. K. Raman fra TDWU er dog af en anden opfattelse end Mærsk. Han og fagforeningen opfatter konflikten med Mærsk som deres vigtigste sag. TDWU har fået ret i, at det er dem, der har retten til at organisere arbejderne på havnen. Men der er langt fra det, der står på papir, til virkeligheden. Lines samtaler i Indien gjorde et stort indtryk. - Det er begrænset, hvor meget man kan nå at lære om et land på en uge, men det blev meget tydeligt, at der er stort behov for international solidaritet og for fagforeninger, der arbejder på tværs af grænser, for at sikre ordentlige arbejdsvilkår. Line Barfod vil nu i samarbejde med 3F og ITF lægge pres på Mærsk, så der indgås en overenskomst. Du kan læse mere om Mærsk i Mumbai på fagbladet.dk foto: Wikimedia Vi vil ha job, velfærd og miljø Fagligt Ansvar og LO Storkøbenhavn forbereder aktiviteter den 15. maj Finn Sørensen, medlem af Hovedbestyrelsen og aktiv i Fagligt Ansvar Krisen er et lærestykke i VKO-flertallets sande hensigter. Der er ingen grænser for gavmildheden, når de rige skal forgyldes, men kassen er lukket, når det gælder almindelige lønarbejdere, de arbejdsløse, de syge, dem uden praktikpladser. Det kritiserer en samlet opposition og LO. Opfodring til aktionsdag Men nu skal der laves synlige aktiviteter imod denne politik, og for et solidarisk alternativ. Det mener Fagligt Ansvar, der har vedtaget en opfordring til at gøre 15. maj til aktionsdag for beskæftigelse, velfærd, uddannelse, klima og faglige rettigheder. Den idé har LO Storkøbenhavn og LO i de andre storbyer bakket op om. Mange flere med Der skal samles en bred front af privat og offentligt ansatte, elev- og studenterbevægelse. S, SF og Enhedslisten skal også med. Den 2. april afholdes første møde for at fastlægge temaer og aktiviteter. Der lægges i første omgang op til en eller flere markeringer i København, men det kan jo være det spreder sig. RØD+GRØN APRIL 2009

8 Vores klima, ikke erhvervslivets foto: Andreas Tille/Wikimedia Commons Det politiske system har spillet fallit, så det er befolkningen, der skal redde planeten. Sådan siger klimaaktivist Daniel Rask. Han opfordrer alle til at protestere, når politikere, forskere og erhvervsliv mødes til World Business Summit i København i slutningen af maj Jeppe Rohde Rød+Grøn Daniel Rask er 20 år, går i 3.g på Ørestad Gymnasium og er klimaaktivist. Han tror ikke et øjeblik på, at politikerne finder frem til en fornuftig klimaløsning til klimatopmødet i København i december: - FN-topmøderne har spillet fallit. Mødet i København bliver det femtende topmøde uden reel handling. Vi må i stedet sætte alt ind på at føde en global bevægelse, der kan redde verden. Erhvervslivet til klimamøde Men før klimatopmødet i december er der et andet møde i København, som Daniel og mange andre aktivister forbereder sig til. Det er World Business Summit on Climate Change den 24. til 27. maj. Her vil klimaminister Connie Hedegaard, Al Gore og Ban Ki-Moon mødes med forretningsfolk og forskere for at diskutere hvordan erhvervslivet kan hjælpe med at løse klimakrisen gennem innovative forretningsmodeller, nye partnerskaber og udviklingen af teknologier, der reducerer CO2 udledningen, som der står i den officielle invitation. For Daniel er det vigtigt at vise modstand mod World Business Summit. Han siger: - Det er fuldstændigt sindssygt, at politikerne bruger tid på at diskutere med de folk, som er med til at smadre vores jord, og som er direkte ansvarlig for millioner af menneskers død i det globale syd. Firmaer gambler med vores fremtid, fordi de kan tjene penge på det - Det er simpelthen de værste af de værste, som mødes her, bl.a. flyselskaber og kul- og atomindustrien. Det er de folk, der har tjent kassen på at skabe krisen, som nu vil diskutere, hvordan de kan tjene penge på at løse den. Topmødets slogan Green is the color of money siger jo alt. Antikapitalistisk klimakamp Daniel siger det uden et glimt i øjet. Han blev for alvor aktiv i klimakampen i december 2007, hvor han var med til at lave en fysisk blokade af et kulkraftværk: - Kul er den mest CO2-forurenende af alle energiformer og det er fuldstændigt grotesk, at man med den viden man har i dag fortsætter med at opføre nye kulkraftværker. - Det er sådan nogle ting, som 8 RØD+GRØN APRIL 2009

9 Frem mod klimatopmødet World Business Summit Our climate is not your business! Den 24. til 27. maj er der World Business Summit i Bella Centret og der vil være protester udenfor. Læs mere på klimax2009.org. Klima-lejr Den juli afholder man i København en stor klima-lejr, inspireret af den engelske klimabevægelse, som har haft stor succes med lignende lejre. Man satser på flere tusinde deltagere, især fra Danmark og vores nabolande. Der bliver mere end praktiske, politiske og inspirerende workshops og et væld af kulturelle arrangementer, siger Daniel fra Klimax. læs mere på flydendeby.dk og camp09.dk COP15 klimatopmødet i København Den december. Daniel har gennem aktionsnetværket KlimaX været med til at arrangere demonstrationer og aktioner. Han er også med til at koordinere modstanden mod COP15-topmødet med resten af den globale klimabevægelse. Flere hundrede mennesker fra bl.a. England, Australien, Brasilien, Pakistan, Peru og Indien er med til at koordinere, hvad der skal foregå i København. KlimaX regner med mindst demonstranter i København under topmødet. Daniel Rask siger: Kapitalismen har simpelthen spillet fallit på klimaområdet Nødvendig klimakamp En af verdens fremmeste klimaforskere James Hansen var til aktivistmøde på Nørrebro. Han mener nemlig, at aktivister skal skabe handling, så klimakrisen kan afværges. Enhedslisten er enige og lancerer ambitiøs klimaplan Eva Hyllegaard Klimakampagnekoordinator Det amerikanske rumfartsvæsen NASAs ledende klimaforsker James Hansen var i marts i København. James Hansen har advaret mod global opvarmning siden 1980 erne, og lige så længe er han blevet ignoreret og censureret af de amerikanske politikere. I forbindelse med sit besøg lagde Mr. Hansen vejen forbi Det Frie Gymnasium på Nørrebro. Han mener nemlig, at det er nødvendigt med handling fra civilsamfundet, når politikerne ikke griber ind i det omfang, som der er brug for. Enhedslisten går hele vejen Enhedslisten miljøpolitiske udvalg er blandt dem, der har lyttet til James Hansen. Den 23. marts lancerede Enhedslisten en omfattende klimaplan, der indeholder seriøse og konkrete bud på, hvordan vi i Danmark kan komme ned på at udlede mindre end et ton CO2 pr. indbygger per år inden I dag udleder vi 12 tons per indbygger. virkeligt kan få mit pis i kog, og som udstiller systemet. Firmaer gambler med vores fremtid, fordi de kan tjene penge på det. Kapitalismen har simpelthen spillet fallit på klimaområdet, og det er ved at gå op for mange almindelige mennesker. Markedet tænker kun i kortsigtet profit og er ikke i stand til at løse problemerne. Derfor er det meget vigtigt, at man fastholder den grundlæggende systemkritik i klimakampen, mener Daniel. Du kan læse hele klimaplanen og se de nye uddelingsmaterialer på: klima.enhedslisten.dk RØD+GRØN APRIL 2009

10 » Stillet overfor valget mellem medlemskabet af EU på den ene side og befolkningens velfærd på den anden, synes jeg vi skal vælge det sidste. Hver gang!«eu-modstand en tilståelsessag! Søndag den 7. juni vælges de 13 danske medlemmer af EU-parlamentet. Enhedslisten opfordrer til at stemme på Junibevægelsen eller Folkebevægelsen mod EU. Rød+Grøn har snakket med Søren Søndergaard, som er medlem af EU-parlamentet og Folkebevægelsens spidskandidat til det kommende valg Lars Hostrup Hansen, Rød+Grøn Hvorfor skal Enhedslistens medlemmer overhovedet stemme til Europaparlamentet? Skal vi ikke starte med at blive enige om at kalde det EU-parlamentet? Jeg ved, at EU forsøger at tage patent på at være europæisk og bevidst hele tiden omtaler EU som Europa. Men Europa er en geografisk enhed med omkring 50 lande, mens EU er en politisk sammenslutning af 27 lande. Og så til spørgsmålet: EU er i dag magthavernes centrale redskab til at få gennemført alle de forringelser for lønmodtagerne, som de ikke kan komme igennem med på nationalt plan. Hvis Anders Fogh gik til valg på at indskrænke de faglige rettigheder i Danmark, så ville han være færdig. Og det samme ville Lene Espersen, hvis hun gik til valg på at afskaffe lige og gratis adgang til hospitalsbehandling. Nu gør EU det så for dem. Derfor skal der være nogen til at give EU modstand også i EUparlamentet. Slaraffenland for lobbyister Hvad er det centrale spørgsmål for Folkebevægelsen i den kommende valgkamp? For os er det centrale spørgsmål kort og godt: Skal EU bestemme alt? På det sidste er det gået op Det er EU som tillader forskelsbehandling mellem danske og polske arbejdere i Danmark og som forbyder fagbevægelsen at konflikte imod det for flere og flere hvor meget EU egentlig bestemmer. Det er EU som tillader forskelsbehandling mellem danske og polske arbejdere i Danmark og som forbyder fagbevægel- 10 RØD+GRØN APRIL 2009

11 Søren Søndergaard Stiller op for Folkebevægelsen mod EU Mehmet Aksoy Stiller op for Folkebevægelsen mod EU Søren Kolstrup Stiller op for Folkebevægelsen mod EU Rina Ronja Kari Stiller op for Folkebevægelsen mod EU Christian Juhl Stiller op for Folkebevægelsen mod EU Jaleh Tavakoli Stiller op for Folkebevægelsen mod EU Keld Hvalsø Nedergaard Stiller op for Folkebevægelsen mod EU Keld Albrechtsen Stiller op for Junibevægelsen Fakta om EU-parlamentsvalg Der er valg til EU-parlamentet den 7. juni. Enhedslisten stiller ikke selv op, men opfordrer til at stemme på enten Junibevægelsen eller Folkebevægelsen mod EU. Enhedslisten laver flyers til lokal uddeling om Enhedslistens holdning til EU. Derudover vil lokalafdelingerne føre kampagne for de to bevægelser. Keld Albrechtsen, der er medlem af Enhedslisten, er en af Junibevægelsen tre spidskandidater. De øvrige kandidater bliver valgt på Junibevægelsens landsmøde den 28. marts. Enhedslistemedlemmerne Søren Søndergaard, Christian Juhl, Mehmet Aksoy, Jaleh Tavakoli, Søren Kolstrup, Keld Hvalsø Nedergaard og Rina Ronja Kari, medlem af SUF, stiller op for Folkebevægelsen mod EU. Junibevægelsen har i øjeblikket ét medlem af Europaparlamentet. Det er Hanne Dahl, der afløste Jens Peter Bonde i 2008 og som er Junibevægelsens spidskandidat til valget i Folkebevægelsen mod EU: Folkebevægelsen mod EU har også et medlem af Europaparlamentet. Det er Søren Søndergaard, der afløste Ole Krarup i sen at konflikte imod det. Det er EU, som tillader lange dyretransporter over grænserne og som forhindrer de enkelte lande at sætte en stopper for dyremishandlingen. Det er EU, som påtvinger de fattige lande elendige handelsaftaler og som forbyder enkelte lande at gå solidarisk enegang. Man kan blive ved. Det betyder ikke, at der ikke af og til kan vedtages fornuftige ting, men det betyder, at det hele tiden er op af bakke Internationalt samarbejde Jo, men der skal vel samarbejdes internationalt? Bestemt. I Folkebevægelsen er vi for internationalt samarbejde om alle grænseoverskridende problemer. Men det er jo ikke ligegyldigt, på hvilket grundlag dette samarbejde foregår. Og i EU foregår samarbejdet på markedets betingelser. Den fri bevægelighed for kapital, varer, arbejde og serviceydelser er EUs grundlov, som alt andet indrettes i forhold til. Det betyder ikke, at der ikke af og til kan vedtages fornuftige ting, men det betyder, at det hele tiden er op af bakke. Og det bliver heller ikke bedre af, at hele EU-systemet et slaraffenland for lobbyister og kapitalinteresser. Det er jo ikke Maren i kæret, som har mulighed for på en gang at sætte en politisk dagsorden i 27 forskellige lande eller at aflønne dyre lobbyister i Bruxelles. Den almindelige befolkning bliver sat på sidesporet, når EU-toget kører. En ren tilståelsessag Så Folkebevægelsen holder fast i den gamle parole om ud af EU? Det er en ren tilståelsessag! Folkebevægelsen er en bred bevægelse og der er naturligvis forskellige måder at udtrykke sig på. For mig personligt handler det ikke om at gå rundt med et stort skilt, hvor der står ud af EU. Men det handler om at være ærlig. Tag spørgsmålet om de uden- landske arbejdere i Danmark. Hvis vi insisterer på, at de skal have samme vilkår som danske arbejdere, så vil vi blive trukket for EU-domstolen og dømt. Skal vi rette os efter den dom? Eller skal vi holde fast i ligebehandling? Hvis vi gør det sidste, vil det hurtigt føre til en konfrontation med EU som sådan. Skal vi så lægge os på knæ og sige bebe? For mig er sagen enkel: Stillet overfor valget mellem medlemskabet af EU på den ene side og befolkningens velfærd på den anden, synes jeg vi skal vælge det sidste. Hver gang!

12 Viden og kapitalismekritik Vi skal bruge kapitalismens krise til at styrke alternativet. På visionsværkstedet er der oplæg og diskussion af, hvordan vi gør det bedst På årsmødet 2008 vedtog de delegerede et forslag om at afholde et seminar om demokrati og socialisme. Forslaget opstod af en lyst til at styrke debatten om Enhedslistens samlede politiske projekt. I motiveringen til årsmødet stod der bl.a. at der bør være en løbende debat om Enhedslistens samlede politiske projekt, både det lange perspektiv socialisme og det korte perspektiv om de grundholdninger, som præger vores arbejde. Den 18. april er der rig mulighed for at debattere og kvalificere vores politiske projekt. Her præsenterer to af oplægsholderne deres emner. De konkrete utopier Søren Kolstrup taler på seminaret om kampen for en demokratisk og bæredygtig økonomi, om reformer, konkrete utopier, der sprænger kapitalismens rammer med en socialistisk økonomi som sigtepunkt. Lektor og forfatter Søren Kolstrup fremhæver tre citater, der er aktuelle i debatten om kapitalismen. Traditionelt siges det, at dansk kapitalisme er præget af mange små og mellemstore virksomheder, mens det kniber med helt store virksomheder..ser vi på de 50 største produktive virksomheder er tendensen den samme i de sidste 5 år, fra 58,5% af BNP i 2001 til 67% i Det viser sig, at den kapital, som de største nu listet efter deres balance rådede over, voksede fra Kapitalismens bemægtigelse af viden og de nødvendige modtræk Steen Nepper Larsen, lektor ved GNOSIS, Aarhus Universitet, skriver: Menneskets tanker, kreativitet og innovationsevne er blevet guld værd på Børsen. Ny viden er blevet en eftertragtet ressource og en umiddelbar økonomisk værdikilde. Viden er blevet en strategisk produktivkraft og sågar en vare. Kapitalismens foretager et hamskifte i disse år, og mange forskere hævder, at vi er kommet til at leve i en kognitiv kapitalisme. Hvad er de mest præcise bud på de transformationer og tendenser, der gør sig gældende i (videns)økonomien, og hvilke nye betingelser sætter de for kritikken af kapitalismen? Er det f.eks. ikke imod videns natur at gøre den til en vare? Der bliver jo mere af den, når den bliver brugt (i modsætning til eksempelvis benzin og letmælk), og den er principielt ikke privat (men mulig at dele med andre og dermed social). Foredraget vil blive isprængt en række samtidskritiske bud på en revitalisering af dannelsestanken og en visionær uddannelsespolitik. 12 RØD+GRØN APRIL 2009

13 Tid, sted og tilmelding Hvornår: Lørdag d. 18. april kl Overnatning fra fredag til lørdag kan arrangeres for medlemmer med lang rejsetid. Hvor: Demokratihuset, Valdemarsgade 4 på Vesterbro i København. Hvordan: Tilmelding til landskontoret eller tlf ) senest den 13. april kl. 12 med angivelse af 1. og 2. prioriterede visionsværksted (se nedenfor). Pris 50 kr. for frokost, kaffe og kage, Der er rejserefusion. 28% af BNP i 2001 til 50% i Det er hævet over enhver tvivl, at der er sket en voldsom koncentration af den økonomiske magt i Danmark siden (Anders Lundkvist: Dansk nyliberalisme, København 2009 side 48f.) SF s hovedbestyrelse foreslår også, at der oprettes en ny statsbank, der skal sikre udlån til virksomhederne mod, at der stille en række krav om sund økonomi, hensyntagen til miljø Alt i alt ja tak til en socialistisk centraliseringspolitik, hvor detailstyring fra staten er i fokus med et rigidt og uattraktivt erhvervsmiljø til følge. Og nej tak til fleksibilitet og nytænkning. (Henrik Høegh, MF til V. Lolland-Falsters Folketidende 9. marts 2009.) Socialismen er et samfundssystem, hvor der produceres for at dække menneskelige behov, ikke for at opnå profit.åbenhed og gennemsigtighed i de politiske beslutninger i de politiske beslutninger og i de økonomiske forhold er hånd i hånd med det direkte demokrati vigtige midler til at sikre, at alle bliver aktive deltagere i styringen af samfundet og ikke blot tilskuere på sidelinjen..en overordnet planlægning og prioritering af produktionen skal derfor spille sammen med et nærdemokrati, der giver arbejderne på de enkelte virksomheder og de lokale demokratiske organer størst mulig råderum. (Enhedslisten. Rød-grøn i et nyt årtusinde, 2006, side 2.) Fakta: Kognitiv kapitalisme Kognitiv kapitalisme beskriver en kapitalisme, hvor profitlogikken er trængt langt ind på områder som viden, kommunikation, subjektivitet og fantasi. Hvor viden er blevet en afgørende vare. Hvor vigtigt er det egentlig? Steen Nepper Larsen fik for nyligt mulighed for at spørge begrebets ophavsmand, franskmanden Moulier Boutang, om ikke det bliver tillagt for stor betydning. Han svarede: Det er ikke mig, der lider af storhedsvanvid. Det er den kognitive kapitalisme. Det kan meget nemt gøres til profitabel virksomhed, når to piger taler sammen. Det var den kommunikation, der i begyndelsen af det 20. århundrede startede hele telefon-industrien... Program : Velkommen og præsentation af program og deltagere : Hovedoplæg: Steen Nepper Larsen, Janne Gleerup og Søren Kolstrup : Frokost : Visionsværksted : Kaffepause : Visionsværksted : Afslutning Vi planlægger afhængigt af deltagerantallet fem visionsværksteder. Ved tilmeldingen skal du oplyse din 1. og 2. prioritet: 1. Den offentlige sektor eller: Hvordan ser socialistisk og demokratisk velfærd ud? 2. Finanskrisen og Enhedslistens muligheder 3. Demokratisering af arbejdsliv og produktion 4. Fra den borgerlige retsstat til den skinbarlige socialisme 5. Den visionære parole den offentlige mening. Om at kommunikere Første opslag om visionsværkstedet blev bragt i martsnummeret af Rød+Grøn. Det kan findes på enhedslisten.dk/visionsvaerkstedet RØD+GRØN APRIL

14 Reclaim your Education foto: David H. Lewis Reclaim your education En ny radikal samfundskritik af kapitalismen har udviklet sig gennem de seneste årtier i takt med samfundets udvikling hen imod en kapitalisme, der i stadig stigende grad baserer sig på at udvinde profit af menneskers tanker, begær, drømme og ideer. Kritikken viser, at der hersker en grundlæggende modsætning mellem kapitalismen og skabelsen af et videnssamfund. Denne udvikling opleves stærkt på universiteter og læreranstalter og en ny radikal europæisk studenterbevægelse har således taget denne samfundskritik til sig som led i et oprør imod neoliberalismen Michael Hunnicke Jensen og Andreas Christian Møller Mulvad Reclaim your Education i Danmark er opstået ud af lydhørhed overfor politiske tendenser i resten af verden, navnlig Europa. Vi ser, hvordan den økonomiske krise begynder at skabe sociale katastrofer, hvor blandt andet arbejdsløsheden stiger hurtigt i øjeblikket. Konflikten intensiveres i først og fremmes Sydeuropa, hvor studenterbevægelser bruger den retfærdige harme over samfundselitens fortsatte kleptokrati til at mobilisere bredt på en række enkelte krav: Krav om stop for privatisering af den offentlige sektor og krav om ordentlige arbejdsvilkår. Det danske initiativ kommer som følge af to aktuelle begivenheder: En succesrig kamp for de studerendes SU, der har givet mange studerende en øget tro på, at det nytter at gøre modstand. Dernæst neoliberalismens selvskabte finanskrise, der har skabt rum for en grundlæggende kapitalismekritik. Der skal handles, mens markedsideologien står svagere end den har gjort de seneste 30 år. Gennem civile ulydighedsaktioner rettet mod centrale symbolske rum på universiteterne er målet for Reclaim your Education således at generobre kontrollen over universiteterne fra neoliberalisterne. Neoliberalismen Siden slutningen af 1970 erne har den neoliberale tankegang gjort sit indtog overalt. Neoliberalismen dikterer at en kapitalistisk markedslogik, produktion med henblik på salg og derigennem profit, skal gen- 14 RØD+GRØN APRIL 2009

15 Reclaim your Education Fra den 20. til den 29. april 2009 har netværket Reclaim your Education, bestående af studentergrupper fra op mod 30 lande, indkaldt til Global Week of Action mod kommercialiseringen af vores uddannelser. I Europa kommer aktionsugen til at kulminere med en koordineret protestaktion mod EU s ministermøde for uddannelse i Louvain i Belgien den april Reclaim your Education Denmark er et netværk bestående af studerende fra primært Københavns Universitet og Roskilde Universitet. Netværket planlægger civile ulydighedsaktioner i Danmark som en del af Global Week of Action og mobiliserer desuden til protesterne i Louvain i Belgien. Næste møde: Torsdag d. 16. april kl. 17 i bygning 16 på CSS på Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5. Kontakt: Michael Hunnicke, tlf , nemsyre alle sfærer i samfundet, også de der førhen lå udenfor den private produktions domæne. Neoliberalismen hævder, at markedslogikken er den mest effektive der findes i alle sociale sammenhænge. Det gode samfund skabes ved, at markedets behov sættes i første række, og ved at alle ressourcer, både menneskelige, naturlige og vidensmæssige gøres til varer, så der kan udvindes profit af dem. I mange lande førte neoliberalismen til en direkte privatisering af store dele af den offentlige sektor, eksempelvis i England, hvor man solgte offentlig ejendom som jernbaner, postvæsen, universiteter, hospitaler og skoler til private investorer. I Danmark har forsvaret for den offentlige velfærd i hvert fald indenfor uddannelse været så stærk, at direkte privatisering endnu ikke har kunnet lade sig gøre Til gengæld har man overført den neoliberale tankemåde til det offentlige domæne, ved at gennemføre reformer der gør, at den offentlige sektor på alle niveauer fungerer som om den bestod af private virksomheder. New Public Management er betegnelse for den neoliberale tankemåde omplantet til statens regi, hvor styringsmekanismer fra den private sektor implementeres på offentlige institutioner. Den offentlige sektor som den ser ud i dag er en underlig hybrid der stadig skal tage sig af menneskers behov, men på markedets præmisser. Kognitiv kapitalisme I forlængelse af neoliberalismens udvikling har en række neomarxister siden 1990 erne forsøgt at kritisere kapitalismen med udgangspunkt i opfattelsen af, at primært vestlige samfund i stigende grad bevæger sig ud af en udelukkende industrielt funderet kapitalisme til en ny mere sammensat kapitalismeform. Et af de centrale begreber i denne sammenhæng er kognitiv kapitalisme, som er et begreb udviklet af den franske økonom Yann Moulier Boutang. Han inddeler kapitalismen i tre faser. Den første fase indledtes i 1300-tallet og blev nævnt som den merkantile fase. Den næste fase, som han kaldte den industrielle fase, løb fra midten af 1700-tallet til ind i det 20. århundrede. Den bliver nu i stigende grad blandet med den kognitive kapitalisme. Bearbejdning af viden og sociale relationer bliver gradvist væsentlige former for værdiskabende produktion i vestlige samfund. Dette sker i takt med, at den industrielle produktion af varer flytter til tredjeverdenslande, hvor arbejdskraften er billigere og produktionsomkostningerne lavere. Den kognitive kapitalisme bygger på to forudsætninger. For det første må den gennemtvinge en kunstig knaphed på viden og information det sker gennem copyrights og patenter (monopoler på viden). Uden privat ejendomsret kan viden nemlig ikke sælges. Men viden er ikke en knap ressource; for viden bliver ikke mindre af at blive delt. Et eksempel på omfanget af dette er det engelske skolesystem, hvor alle skoleelever nu opfordres til at skrive c for copyright på alle deres opgaver og stile. De skal fra starten opdrages til at tage patent på deres vidensarbejde og respektere ejendomsretten. Den kunstige knaphed på viden er til skade for det store flertal af mennesker i hele verden. De eneste der har interesse i at forhindre menneskers adgang til viden er de koncerner, der sidder inde med lukrative monopoler. Gennem kontrol over koden til vital software, eller opskriften på medicin, kan de rige og magtfulde skovle penge ind på at nægte resten af verden adgang til essentiel information. For det andet må de steder hvor viden produceres universiteter og læreanstalter gradvist omdannes til markedsgjorte, eller endnu bedre, private virksomheder, hvor allokeringen af ressourcer til uddannelse og forskning gradvist bliver underlagt ét kriterium: nytteværdien med henblik på indtjening af profit. Både forskningsog uddannelsesinstitutioner må altså omdannes til profitskabende produktionsenheder. Et demokratisk alternativ Overfor den kognitive kapitalisme må der sættes et alternativ, der bryder med dette vidensmonopol. Vi forlanger demokratisering på uddannelserne, fordi vi starter, hvor vi selv er. Men det er et krav der skal sprede sig til hele den offentlige sektor, som er blevet markedsgjort. Ved at forlange gendemokratisering forlanger vi samtidig neoliberalismen aflivet, for den er den mest direkte modsætning til demokrati, man kan finde. I det specifikke krav om gendemokratisering på universiteterne forlanger vi et opgør med den kognitive kapitalisme, som har forvandlet universiteterne til profitskabende produktionsenheder. Selvstyre og demokrati på universiteterne sikrer, at de fungerer til nytte for samfundet og ikke for private virksomheder. Vi vil tillade os den luksus, at forlange uddannelser, der er med til at gøre verden til et bedre sted og dermed medvirke til at starte et oprør, der skal blive del af en samlet kamp mod markedslogikken i hele den offentlige sektor. RØD+GRØN APRIL

16 De studerendes kamp for bevarelse af SU en har mobiliseret til flere aktioner Uddannelseskamp 09 En lørdag i slutningen af februar strimlede elever og studerende sammen for at diskutere uddannelseskamp anno Det blev en dag med skrækeksempler fra Italien, praktiske workshops og diskussioner af den videre kamp Nina Liv Brøndum, Timingen for at diskutere uddannelseskamp kunne næppe være bedre. Få dage efter de studerendes protester sikrede, at nedskæringer på SU en ikke blev en del af skattereformen, inviterede Enhedslisten til seminaret Uddannelseskamp 09. Programmet for dagen er en lige blanding oplæg, diskussion og praksis og målet at ruste elever og studerende i Enhedslisten til den videre uddannelseskamp. Først på programmet er Johanne Schmidt Nielsen, der reflekter over uddannelses betydning for skabelse af lighed i samfundet. Mens de sidste deltagere kommer dryssende, går hun benhårdt i gang med den ene statistik efter den anden, der viser uligheden i det danske uddannelsessystem: - 23 pct. unge på en årgang gennemfører aldrig en uddannelse og hele 41 pct. unge med ufaglærte forældre får aldrig en videregående uddannelse, fortæller Johanne og fortsætter: - Jeg ved ikke, om I kan følge med i alle tallene, men det er unikt i Danmarkshistorien, at tallene for hvor mange, der ikke får en uddannelse er stigende og det er en stigning, der er begyndt siden Fogh-regeringen kom til, slutter Johanne, og dermed er stilen for dagen lagt: Udannelseskampen er på dagsordenen! Netværkets kritik er klar: Nej til neoliberalisme i uddannelsessystemet SU-sejr Næste punkt på dagens program er den sejr som elev- og studenterbevægelsen har vundet nogle få dage før seminaret. Skattekommissionens forslag om at skære SU en på de videregående uddannelser ned fra seks til fire år mødte massiv kritik og modstand. Michael Hunnicke fra Københavns Universitet var aktiv i protesterne og han fortæller: - Det her er et klokkeklart eksempel på, at aktioner og protester betaler sig. Vi vandt SU en, fordi vi var hurtige og målrettede i vores kritik, og fordi der var en masse seje socialister i elevog studenterbevægelsen, som gik forrest i at arrangere aktioner og blokader rundet omkring på landets uddannelsesinstitutioner. Et skræmmende eksempel fra Italien Efter den fælles indledning bliver deltagerne delt op i workshops, hvor der kan vælges mellem retorisk træning, uddannelseskamp i Italien eller at blive bedre til at sætte dagsordenen med presseaktioner eller debatfilm om den nye karakterskala. I rygepausen fortæller Stefan Larsen, som har deltaget i workshoppen med de italienske studerende: - Jeg synes, det var opløftende at høre om de italienske studerendes kamp men også lidt skræmmende at høre, hvor langt de er nået med det neoliberale projekt. Det er jo den vej vi bevæger os i det danske uddannelsessystem i øjeblikket. Global kamp Diskussion af den videre kamp går først og fremmest på opstarten af et dansk netværk, som skal være en del af det internationale studenternetværk Reclaim your education. Netværket skal arbejde frem mod topmødet i Bolognaprocessen i Belgien i slutningen af april, hvor ministre fra 45 lande mødes for at diskutere uddannelsesreformer på tværs af Europa. - Netværkets kritik er klar: Nej til neoliberalisme i uddannelsessystemet, fortæller Michael og forsætter: - Ideen er at lave en fælles global studenterkamp for frie, offentlige uddannelser, som alle har adgang til. Netværket består af 30 lande, er fordelt på 5 kontinenter, og målet er i første omgang at arbejde frem mod en international aktionsuge i forbindelse med topmødet. Rundt om bordet på uddannelsesseminariet var der helt klart opbakning til ideen om et globalt studenternetværk. 16 RØD+GRØN APRIL 2009

17 Odense Afdelingen har cirka 130 medlemmer. Heraf er cirka 30 aktive. Bestyrelsen har syv medlemmer, og der er to Enhedslistemedlemmer i Odense Byråd. Det er Per Berga Rasmussen og Anna Rytter. Der er optimisme før kommunalvalget i Enhedslisten Odense. Mange års aktivitet og networking har skabt et solidt fundament for politiske initiativer, der også slår igennem på landsplan Lars Hostrup Hansen Rød+Grøn Det er en af årets første forårsdage, da Rød+Grøn møder Ulf V. Olsen og Anna Rytter. Begge er aktive medlemmer af Enhedslistens afdeling i Odense. De har taget turen til København for at deltage i Enhedslistens kommunalpolitiske seminar, men der blev også lige tid til en snak med medlemsbladet. Et år i valgkampens tegn I Odense har Enhedslisten to sæder i byrådet. De bliver udfyldt af Per Berga Rasmussen og Anna Rytter. Enhedslisten i Odense satser massivt på det kommende kommunalvalg, men alting kræver forberedelse: - Vi skal snart have generalforsamling, hvor vi deler årets erfaringer, og så skal vi vælge spidskandidat og det politiske grundlag, som vi går til valg på. Efter generalforsamlingen skulle vi så gerne være klar til valg, fortæller Anna. At Enhedslisten i Odense snart er klar til valg, afspejles også i den optimisme, som lyser ud af Ulf og Anna, når snakken falder på mulighederne ved valget: - Alt tyder på, at vi som minimum fastholder vores to nuværende mandater. Men vi regner med at få et rigtigt godt valg her i Odense, siger Anna og Ulf næsten samstemmende. Den succes som Odense-afdelingen har haft på det kommunale område, kan i høj grad hænge sammen med det høje aktivitetsniveau, der er i afdelingen: -Vi har i høj grad formået at sætte en politisk dagsorden. Vi er f.eks. ofte synlige i gadebilledet både med klassiske løbesedler og spektakulære aktioner. Eksempelvis protesterede vi mod undertrykkelsen i Kina i forbindelse med OL. Vi delte orange armbånd ud til folk, og den danske billedhugger Jens Galschiøt bidrog til aktionen med en af hans skulpturer, siger Anna. Anna bakkes hurtigt op af Ulf, der tilføjer: - Og når partiet kommer med nyt materiale, står vi gerne ude ved Lindøværftet og deler materialerne ud, når arbejderne møder ind tidligt om morgenen, så vi kommer bredt omkring med vores aktiviteter på gadeplan. Udover stor aktivitet fremhæver de to Odense-medlemmer, at den kommunalpolitiske succes også hænger sammen med de gode netværk, som de to byrådsmedlemmer og medlemmerne i afdelingen har opbygget til græsrødder, fagbevægelse, klimabevægelse, kommune og mange flere. Vi kan være lidt stolte Et andet område, hvor det er lykkes for aktive medlemmer af Enhedslisten at skabe god bevægelse, er aktiviteterne omkring Syddansk Universitet. - Vi har især et medlem, Bjarne Speth Hansen, som har væ- ret meget aktiv i opbygningen af et bredt progressivt studenternetværk. Faktisk fik de, sidst der var valg til styrelsesorganerne på universitetet, omkring 15 pct. af stemmerne, fortæller Ulf. Som afslutning på dagens samtale vil Ulf og Anna gerne formidle nogle erfaringer videre til andre kommunalpolitikere i Enhedslisten: - Det er stort set lykkes os at få stoppet privatiseringer og prestigebyggerier i kommunen, men det er ikke engang den vores største bedrift. Vi har fået et samlet byråd i en borgerlig kommune til at rejse sig imod regeringens anlægsloft. Vi kan da godt være lidt stolte af, at vi fra Enhedslisten i Odense startede lavinen, som nu ruller mod den stramme styring af kommunerne. Pointen er, at det lade sig gøre at rykke, hvis bare initiativerne er tilstrækkeligt gode. Så der er ingen undskyldning for ikke at engagere sig i kommunalpolitik, lyder den opfordrende slutreplik fra Anna. RØD+GRØN APRIL

Spillemandens datter i Folketinget

Spillemandens datter i Folketinget JUNI+JULI 2009 medlemsblad for enhedslisten Spillemandens datter i Folketinget Christine Lundgaard er 34 år og nyvalgt spidskandidat for Enhedslisten. Hun er byplanlægger, kan danse polka, elsker hverdagsaktivsme

Læs mere

Karin kæmper for sundhed

Karin kæmper for sundhed NOvember 2010 Medlemsblad for enhedslisten Karin kæmper for sundhed Interview med regionspolitiker Karin Helweg-Larsen Side 6-7 VK angriber SU en Udspillet får asociale konsekvenser Side 4-5 Portræt af

Læs mere

Vi kan ikke give op. Ordentlig vilkår for arbejdsløse

Vi kan ikke give op. Ordentlig vilkår for arbejdsløse September 2009 medlemsblad for enhedslisten Vi kan ikke give op Det er vores forbandede pligt at holde fast i, at hensynet til mennesker frem for meningsmålinger skal være centrum for asylpolitikken, siger

Læs mere

TIL DE RIGE FRA DE FATTIGE KLIMATOPMØDE I KØBENHAVN BANDEKRIG - ER MERE POLITI SVARET? FRA KOLD TIL VARM KRIG WWW.SOCIALISTER.DK.

TIL DE RIGE FRA DE FATTIGE KLIMATOPMØDE I KØBENHAVN BANDEKRIG - ER MERE POLITI SVARET? FRA KOLD TIL VARM KRIG WWW.SOCIALISTER.DK. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 287. 19. marts, 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] KLIMATOPMØDE I KØBENHAVN Alle, der bekymrer sig om den globale opvarmning, har øjnene stift rettet mod klimatopmødet i

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

Et demokratisk manifest

Et demokratisk manifest NOVEMBER 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Farvel og tak, Line! Enhedslistens folketingsgruppe siger farvel til Borgens mest respekterede politiker Side 12-13 Et demokratisk manifest Principprogrammets

Læs mere

Enhedslisten rykker Miljøministeren. Nr. 10 26. juni 2008

Enhedslisten rykker Miljøministeren. Nr. 10 26. juni 2008 Enhedslisten rykker Miljøministeren Filsø i Vestjylland ved Randers var engang Danmarks andenstørste sø. Nu er den afvandet, men både naturen og kulturen kunne have gavn af, at den blev genoprettet. Det

Læs mere

Angrebet på den danske model

Angrebet på den danske model AUgust 2010 medlemsblad for enhedslisten En headbanger takker af Interview med Thomas Eisler Side 3 Angrebet på den danske model Henrik Herløv Lund tager genopretningspakken under behandling Side 12-13

Læs mere

Klimakampagnen kickstartes

Klimakampagnen kickstartes FEBRUAR 2009 medlemsblad for enhedslisten tema: Klimakampagnen kickstartes Vi har en plan, der gør Danmark fri for fossile brændstoffer inden 2040. Læs om Enhedslistens ambitiøse klimaplan og om regeringens

Læs mere

Landskontorets nye boss. maj 2012. Henrik Kjær skal føre an, når Enhedslistens landskontor skal etablere nye arbejdsrammer og arbejdsgange.

Landskontorets nye boss. maj 2012. Henrik Kjær skal føre an, når Enhedslistens landskontor skal etablere nye arbejdsrammer og arbejdsgange. maj 2012 Medlemsblad for Enhedslisten Landskontorets nye boss Henrik Kjær skal føre an, når Enhedslistens landskontor skal etablere nye arbejdsrammer og arbejdsgange. Side 3 Energiaftalen s6-7 Hjælp de

Læs mere

Mere humor. Mere indflydelse. Vores politik trænger til en mere humoristisk indpakning, mener filminstruktør Erik Clausen Side 10-11

Mere humor. Mere indflydelse. Vores politik trænger til en mere humoristisk indpakning, mener filminstruktør Erik Clausen Side 10-11 APRIL 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Mere humor Vores politik trænger til en mere humoristisk indpakning, mener filminstruktør Erik Clausen Side 10-11 Mere indflydelse Vi står til at blive et indflydelsesrigt

Læs mere

Solidariteten spreder sig

Solidariteten spreder sig marts 2013 nr 44 Medlemsblad for Enhedslisten Solidariteten spreder sig Kampen for retten til tryghed og arbejde intensiveres. Den folkelige aktivitet støttes af Enhedslistens folkevalgte på Christiansborg,

Læs mere

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Maj 2010 medlemsblad for enhedslisten Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Nedslidt eller doven? Myterne om efterlønnen og efterlønnerne er mange, men Rød+Grøn

Læs mere

Kommunevalg 2013 TEMA

Kommunevalg 2013 TEMA september 2013 nr 49 Medlemsblad for Enhedslisten TEMA Kommunevalg 2013 Enhedslisten ser ud til at få sit helt store kommunale gennembrud, når danskerne går til valgurnerne i november. Rød+Grøn ser nærmere

Læs mere

Gi pensionisterne en bustur

Gi pensionisterne en bustur OKTOBER 2009 medlemsblad for enhedslisten Gi pensionisterne en bustur Gladsaxe er en Enhedsliste-højborg. Fordi de blander byrådsarbejde og aktivisme, så politik bliver noget, alle kan forstå. Mød Trine

Læs mere

Én aftale, to skridt

Én aftale, to skridt [Nummer 293. 5. december, 2009] [ Ekstraudgave ] WWW.SOCIALISTER.DK Klimatopmøde uden resultater Vi må selv kæmpe for CO2 reduktioner! Selv om udsigterne til [voldsomt stigende global opvarmning] kan ramme

Læs mere

oktober 2012 nr 39 Medlemsblad for Enhedslisten

oktober 2012 nr 39 Medlemsblad for Enhedslisten oktober 2012 nr 39 Medlemsblad for Enhedslisten indhold Dette nummer Folkehøring og lyttemøder s4-5 Det sure studieliv s10 Europæisk Social Forum s14 Besøg fra Palæstina s15 Fokus på fattigdom + s8-9 Enhedslisten

Læs mere

Latinamerikas håb. Regeringens farlige spil APRIL 2012

Latinamerikas håb. Regeringens farlige spil APRIL 2012 APRIL 2012 Regeringens farlige spil Medlemsblad for Enhedslisten Per Clausen gør status over samarbejdet med en regering, som i stigende grad bejler til højrefløjen. Side 4 Latinamerikas håb Camila Vallejo

Læs mere

Flittige folk på Landskontoret

Flittige folk på Landskontoret maj 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Flittige folk på Landskontoret Hvad går de egentlig og laver på Landskontoret? Kom med og se Side 20-21 Delte meninger om Libyen Læs argumenterne for og imod deltagelse

Læs mere

Vi står sammen og vi står fast

Vi står sammen og vi står fast Juni 2012 Medlemsblad for Enhedslisten Vi står sammen og vi står fast Enhedslistens 23. årsmøde sendte et klart budskab til regeringen om, at vi ikke kan trues til at stemme for nedskæringer og forringelser.

Læs mere

EL vælger pengeinstitut med holdning

EL vælger pengeinstitut med holdning EL vælger pengeinstitut med holdning Enhedslisten bruger fremover Merkur Bank, der låner penge ud til gode formål som miljø, økologi og sociale projekter. Vores konto til indbetalinger er nu reg.nr. 8401,

Læs mere

Frank Aaen kræver aftalen om Nordsø-olien genforhandlet. Aftalen har foreløbigt kostet samfundet 76 mia. kr.

Frank Aaen kræver aftalen om Nordsø-olien genforhandlet. Aftalen har foreløbigt kostet samfundet 76 mia. kr. Juni 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Olien skal genforhandles Frank Aaen kræver aftalen om Nordsø-olien genforhandlet. Aftalen har foreløbigt kostet samfundet 76 mia. kr. Side 8 Årsmøde i topform 300

Læs mere

Det handler om at være tryg

Det handler om at være tryg Aktivistfabrik 2008 Sidste chance for tilmelding til årets begivenhed. Lærerigt, inspirerende, sjovt og gratis. Aktivistfabrikken er for alle, også for dig, læs mere på side 2. www.enhedslisten.dk/aktivistfabrik08

Læs mere

Danmark og EU hvem styrer hvem?

Danmark og EU hvem styrer hvem? Januar 2012 Medlemsblad for Enhedslisten Al magt til Inuit Sara Olsvig blev Grønlands helt store stemmesluger ved folketingsvalget. Nu skal hun lede Grønland på vej mod selvstændighed. Side 6-7 Danmark

Læs mere

Portræt s3 Løkke er en Fogh-klon s5 Årsmødet s6 Fokus: Guldborgsund s7 Sol, cykler og socialisme s8 Debat s11 1. maj arrangementer s14 Kalender s15

Portræt s3 Løkke er en Fogh-klon s5 Årsmødet s6 Fokus: Guldborgsund s7 Sol, cykler og socialisme s8 Debat s11 1. maj arrangementer s14 Kalender s15 MAJ 2009 medlemsblad for enhedslisten Fyr op under EU Jo flere kammerater, der sidder i parlamentet, jo lettere er det at afsløre EUs udemokratiske væsen, siger europapolitisk medarbejder Nikolaj Villumsen.

Læs mere

Dagpengekrise i 2013: Tusindvis falder ud. Jakob Sølvhøj og Enhedslisten kalder til kamp for retten til tryghed og arbejde. Side 4-7.

Dagpengekrise i 2013: Tusindvis falder ud. Jakob Sølvhøj og Enhedslisten kalder til kamp for retten til tryghed og arbejde. Side 4-7. januar 2013 nr 42 Medlemsblad for Enhedslisten Dagpengekrise i 2013: Tusindvis falder ud Jakob Sølvhøj og Enhedslisten kalder til kamp for retten til tryghed og arbejde. Side 4-7. indhold Dette nummer

Læs mere

Fødselsdagsmagasin maj 2009. År med Enhedslisten

Fødselsdagsmagasin maj 2009. År med Enhedslisten Fødselsdagsmagasin maj 2009 20 År med Enhedslisten En teenager fylder tyve Velkommen til Enhedslistens fødseldag. Vi fejrer den med et magasin, der ser frem, tilbage og på billeder Den sexede vagthund»principfastheden

Læs mere

Fyringer, bankpakker, lønnedgang og kæmpeoverskud. Hvordan vendes vrede til kamp?

Fyringer, bankpakker, lønnedgang og kæmpeoverskud. Hvordan vendes vrede til kamp? WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 288. 30. april 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] (Foto: Svend Espensen) Fyringer, bankpakker, lønnedgang og kæmpeoverskud KRISE ELLER OPRØR? Vestas er en af erhvervslivets

Læs mere