UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG"

Transkript

1 B084400H HS-mle UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG I~ZI~ Afsagt den 2. december 2011 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Dennis Schnell-Lauritzen (kst.)). 8. afd. nr. F (advokat Thomas Arleth, besk.) mod A/S (advokat Anne Mette Seest) Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt A/S' forsikringsselskab var i besiddelse af det fornødne grundlag, da forsikringsselskabet i 2005 traf afgørelse om fastsættelse af midlertidigt erhvervsevnetab for F,som fik en arbejdsskade i 2003 under arbejde på A/S. Afgørelsen indebar, at forsikringsselskabets hidtidige løbende udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til F~ stoppede, jf. erstatningsansvarslovens 2, stk. 1, 2. pkt.. Sagen, der er anlagt den 28. juni 2007 ved Retten i Glostrup, er ved kendelse af 15. marts 2010 henvist til Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagsøgeren, F,der har fri proces uden dækning fra retshjælpsforsikring, har endeligt nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at betale ,51 kr. med procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. Kravet udgør erstatning for tabt arbejdsfortjeneste iperioden fra den 3. august 2005 til den 31. januar 2006.

2 -2- Sagsøgte, A/S, har påstået frifindelse. Der er mellem parterne enighed om kravets talmæssige opgørelse. Sagsfremstilling F kom den 19. maj 2003 ud for en faldulykke, mens han udførte malerarbejde på A/S' i Fakse. Om ulykken og dens umiddelbare følger fremgår det af lægejournal fra F praktiserende læge Thomas Børresen: "Arbejdsskade d Var bevidstløs og kan ikke redegøre for forløbet, men oplyser, at han var i gang med malerarbejde, mens der angiveligt var gasudslip, hvorfor pt. fik åndenød, blev svimmel, faldt fra gående/stående stilling. Pådrog sig sår over Ø. øjenbryn. Var besvimet, har amnesi for episoden og umiddelbart derefter. Havde efterfølgende og har fortsat smerter i nakken og i hele perioden også føleforstyrrelser og smerter ud i Ø. arm og Ø. hånds fingre. Blev umiddelbart efter skaden henvist til fysioterapeut og har gået der regelmæssigt, den sidste måned hos en ganske god terapeut i Albertslund, kommer der 2 gange per uge, desuden 3 gange om ugen til specialtræning med lette vægte i Solrød. Har båret halskrave permanent ca. 2 uger efter skaden og anvender nu halskrave efter fysioterapi samt ved forværring af smerterne, ca. 2-3 gange per uge og kun i kort tid. Er plaget af dårlig søvn pga. smerter. Klager endvidere over koncentrationsbesvær, problemer med at læse, af og til kvalme og psykisk været "helt nede" og påbegyndt forløb hos psykiater." I journalens afsluttende vurdering hed det blandt andet: "Vurdering Symptomer på whip-lash syndrom samt hø.sidig C8-rodspåvirkning efter skade mod nakken for 3 mdr. siden." Ulykkestilfældet blev den 8. juli 2003 anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen som en arbejdsskade efter arbejdsskadelovgivningen. Det fremgår af enjournal fra Roskilde Amts Sygehus Arbejdsmedicinsk Afdeling dateret den 24. september 2003 bl.a., at

3 -3- "Han har siden haft konstante smerter i nakken gående ud i højre skulder. Han har bemærket nedsat kraft af højre arm og højre håndtrykskaft samt paræstesier i højre hånds 3. og 4. finger. Han har desuden radierende smerter fra nakken frem til højre tinding og til højre panderegion og bevægelsesindskrænkning i nakken såvel forover-bagover samt til venstre og især til højre. Han har følt sig alment ændret med følelse af generel træthed, og han har bemærket hukommelses- og koncentrationsbesvær med besvær med at huske det læste i avisen (som han nu har opgivet) samt det sete og hørte i TV, hvor han nu heller ikke kan følge med i og huske sammenhæng i en film. Samtidig har han udviklet depressive symptomer og er henvist til behandling hos psykiater herfor." "Samtidig er det afgørende for det videre forløb, at patienten i forbindelse med sin arbejdsskadesag får lavet en neuropsykologisk undersøgelse, hvorfor vores journal sendes i kopi til Arbejdsskadestyrelsen med anmodning om en sådan undersøgelse." Speciallæge i neurologi, Ole Køhler, udarbejdede en erklæring til Solrød Kommune til brug for sygedagpenge-sagen, dateret den 15. marts 2004, hvoraf følgende bl.a. fremgår: "Aktuelle funktionsniveau Klarer sit personlige toilette, af- og påklædning stort set uden problemer, men i et langsommere tempo. Deltager i rengøring, men kan ikke klare støvsugning, gulvvask og rengøring af badeværelse. Små indkøb klarer han alene, de store gør han og hustruen sammen. Parret er netop flyttet i ny lejlighed, og her måtte de have håndværkere til hjælp, da han ikke magtede småinstallationerne og reparationerne." "Det kan konkluderes, at han har følger efter traume mod hovedet (medførende hjernerystelse) og formentlig også traume mod halsen/nakken. Oplysningerne om vedholdende staveproblemer efter ulykken er påfaldende og må give mistanke om, at han trods alt har pådraget sig en focal hjerneskade (hjernekontusion). Ud fra dette finder jeg det derfor relevant, at der bliver foretaget en neuropsykologisk undersøgelse, der formentlig også vil kunne give oplysninger til brug ved planlægning af den erhvervsmæssige fremtid. Yderligere undersøgelser ~ MR-scanning af kraniet må afvente neuropsykologens konklusion." Neuropsykolog Ulla Folke har i en neuropsykologisk undersøgelse og vurdering dateret den 23. maj 2004, som blev afgivet til Solrød Kommune bl.a. anført, at

4 ~~ "Daglige funktionsniveau: Parret bor i eget hus. F står op om morgenen med samleversken. Hun skriver hver dag en seddel med små opgaver, han skal lave i dagens 1øb, ~ tømme postkasse, tømme opvaskemaskine mv. "Så er jeg aktiv hele dagen". Om formiddagen tager han toget til Albertslund med henblik på fysioterapeutisk behandling. Han træner fortsat tre gange ugentligt hos fysioterapeut og siger, han har det meget værre, når han ikke træner, "som omjeg krymper sig sammen". Fysioterapeuten har udstyret ham med en blød skulderkrave, der skal holde på varmen. Senere går han en tur med hunden og skal nu til at cykle lidt, idet en god ven har samlet en cykel til ham, hvorpå han kan sidde nogenlunde opret. Han skriver ting på computeren for at huske, hvad han har foretaget sig. Han har tidligere læst mange Steven King bøger og forsøger nu at læse børnebøger, hvor skriften er tydelig, og hvor han støttes af billeder. "Det er godt til at aktivere mit hoved, men det er svært for mig. Jeg føler, jeg er en på 12 år, når man nu har været vant til at kunne alt." Nogle gange laver han aftensmad. Parret spiser sent, i sær i denne tid, hvor samleverske er nød til at være i forretningen hele dagen, da faderen er på forretningsrejse. Om aftenen snakker de sammen, om hvordan dagen er gået osv. De ser evt. lidt fjernsyn, men ikke meget, da han ikke er så god til at koncentrere sig. Parret har for nylig været på ferie i Thailand. Han husker ikke om det var 12 eller 20 dage." "Undersøgelsen fordeles over to gange, idet han fungerer trægt og langsomt. Ved første møde fremstår han psykisk svært påfaldende med muligt funktionelt præg eller med betydelig psykisk overbygning. Ved andet møde bliver indtrykket af en betydelig hjerneskadet adfærd og funktion mere fremtrædende. Han yder svingende testpræstationer. Primære begavelsesniveau skønnes normalt. Der fås indtryk af betydelige opmærksomhedsproblemer, nedsat mentalt tempo, vekslende niveau hvad angår indlæring og hukommelse med bl.a. mange fabuleringer, og lette sproglige vanskeligheder i form af ordsøgen, parafasier, nedsat mobilisering af ord og staveproblemer. Følelsesmæssigt får indtryk af en lidt egocentrisk og (relevant) bekymret tilstand. Rumlige færdigheder skønnes upåfaldende og testmæssigt ses ikke andre sværere, såkaldt frontale udfald. Samlet giver testbilledet indtryk af mulig fokal skade. Afsluttende vurdering: Der spørges til, hvorvidt F har fået forstyrrelser i sprog, hukommelse, opmærksomhed, bevidsthed og/eller andre funktioner, som giver ham problemer i forhold til arbejdsmarkedet. Dette spørgsmål er besvaret ud fra ovenstående. Forstyrrelsen er aktuelt af et omfang, der bevirker, at F.' ikke kan fungere på et arbejdsmarked. Der vurderes behov for videre udredning via neurolog og endvidere behov for et intensivt, specialiseret neurorehabiliteringstilbud, eksvis ved Roskilde Amts Hj erneskadecenter..."

5 -5- Den 23. juni 2004 afgav Roskilde Amts Sygehus Arbejdsmedicinsk Afdeling en afsluttende konklusion vedrørende F,hvoraf det fremgår: "Såvel den neurologiske speciallægeundersøgelse som den nu foretagne neuropsykologiske undersøgelse peger på, at der er tale om en alvorlig fokal hjerneskade. Forløbet af ulykken har derfor utvivlsomt været det, at han er blevet forgiftet af den Øje koncentration af kuldioxid under arbejdet, og derefter er faldet og fået en kranieskade. Det er derfor mindre vigtigt at få afklaret, hvilken koncentration af kulilte han kan have været udsat for. På det foreliggende kan et kranietraume være forklaring nok i sig selv. På grund af hjerneskaden og dens følger kan han ikke genplaceres på arbejdsmarkedet. Han bør som foreslået af neuropsykologen henvises til behandling på Roskilde Amts Hjerneskadecenter." /,~ der har '~', som arbejdsskadeforsikringsselskab har anerkendt erstatningspligten vedrørende F tilskadekomst den 19. maj ~ fik udarbejdet en intern lægekonsulentvurdering af læge dateret den 9. juli 2004, hvoraf det bl.a. fremgår, at arbejdsulykken efterlod varige følger hos F~ _, og lægen angav som sit foreløbige søn (forslag) følgerne til en mengrad på 15 % og et tab af erhvervsevne på 50 %. En medarbejder i ~ M.,udarbejdede den 17. november 2004 et telefonnotat, hvoraf det bl.a. fremgår: "talt d.d. med F,, som ville hører om der var kommet noget ind på hans sag" Afslutningsvis er det i notatet anført: "Han er nok berettiget til noget EET men spørgsmålet er nok hvor meget håber her at EET gruppen kan hjælpe så vi kan svare ham meget hurtigt. Så spare vi måske oven i købet nogle penge." Speciallæge i neurologi Ole Køhler anbefalede i en statusattest afgivet til Solrød Kommune og dateret den 2. november 2004, at Frank Bjerg modtog genoptræning via Roskilde Amts Hj erneskadecenter.

6 ~: I en journal over en forsamtale ved distriktspsykiatrien Roskilde Amtssygehus, Fjorden dateret den 20. maj 2005 fremgår det bl.a. "Pt. beskriver, at han derhjemme klarer forskellige praktiske opgaver, som ægtefællen har skrevet ned på en liste til ham. Pt. forklarer, at havde han ikke listen, ville han slet ikke kunne huske, hvad han skulle, og ikke få noget hjort, heller ikke den personlige hygiejne. Pt. er meget ked af sin tilstand og håber på, at han kan blive trænet op, såhan igen kan klare et axbejde. Pt. er godt klar over, at han ikke kan klare arbejde på samme niveau som tidligere. Afventer, at sagen bliver behandlet i kommunen." Chaufførernes Fagforening, København skrev den 26. maj 2005 et brev til 3_ att. M hvoraf det fremgår: Under henvisning til telefonisk aftale d.d. sender jeg hermed kopi af speciallægeerklæring fra speciallæge i neuromedicin, dr. med. Inge Jensen. Samtidig kan det oplyses, at jeg i dag har talt med sagsbehandler i Solrød kommune. Hun fortæller, at man, efter F har gennemgået et forløb på Hjerneskadecentret, nu har besluttet at der skal startes en arbejdsprøvning på Bomi. Det er ikke muligt at starte et forløb i en privat virksomhed på grund af F tilstand. Han er desuden tilsluttet distriktspsykiatrien, ligesom han vil få tilbug behandling af ergoterapeut. Påbaggrund af ovenstående skal jeg anmode om, at der snarest udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste iperioden efter 1. december 2004 og indtil dato." På den af~' fremlagte kopi af brevet er følgende anført med håndskrift: "6/6 Hej E: Vi har tidl. talt EET i denne sag gider du se på den igen? M" Den ved brevet fremsendte speciallægeerklæring, der er dateret 19. maj 2005 og udarbejdet på anmodning fra Arbejdsskadestyrelsen, indeholder følgende konklusion: "42 årig i det væsentlige tidligere rask mand som efter arbejdsulykke 19. maj 2003 med kuldioxid forgiftning og efterfølgende fald under ukendte omstændigheder med svær hovedlæsion, udvikler symptomer på svær cerebral skade.

7 -~- Der er god relation, også tidsmæssig, mellem ulykkestilfældet, såvel forgiftningen som traumet, F's klager og de objektive fund. Aktuelt må F anses for total arbejdsudygtig inden for et hvilket som helst erhverv. F stilværelse er også kompromitteret, da han ikke er i stand til at foretage sig de simpleste ting i hjemmet uden hustruen har lagt sedler om dette med instruktion. Endvidere har han svært ved at koncentrere sig om samtale og har specielt vanskeligt ved at klare sig, hvis der er flere til stede." Den 21. juni 2005 traf,g afgørelse om at udbetale midlertidig erhvervsevnetabserstatning til F (~ anførte herom i et brev til Chaufførernes Fagforening Som oplyst, har vi foretaget en vurdering af midlertidig Erhvervsevnetabserstatning (EET) jf. Erstatningsansvarsloven, og vurderet denne til 50%. Afgørelsen er truffet ud fra de lægelige oplysninger. Når dette er selskabet i hænde vil vi foretage beregning af EET, samt tabt arbejdsfortjeneste for perioden til dato..." Vedrørende beregningen af erstatningen for tabt erhvervsevne anførte ~ i et brev dateret den 3. august 2005 til Chaufførernes Fagforening bl.a. følgende: Vi vender herved tilbage i ovennævnte sag, hvori vi har modtaget Deres skrivelse bilagt årsopgørelser, samt lønsedler. Som tidligere meddelt har vi truffet afgørelse om midlertidig erhvervsevnetab på 50%. Dette har vi gjort i henhold til Erstatningsansvarslovens 2, hvoraf det fremgår, at der udbetales tabt arbejdsfortjeneste indtil arbejdet kan genoptages i væsentligt samme omfang som tidligere, midlertidig afgørelse om skadelidtes erhvervsevnetab, eller endelig afgørelse om erhvervsevnetab. Vi har truffet afgørelsen på baggrund af de i sagen modtagne lægelige oplysninger, hvor vi har lagt vægt på at det fremgår at skadelidte, vil få svært ved at genoptage arbejde i hvilket som helst erhverv, ligesom skadelidte har svært ved at koncentrere sig om samtale mv. Vi har foretaget en beregning af erhvervsevnetabserstatning, påbaggrund af skadelidtes årsløn for året før skaden, ( ), således:"

8 "Til udbetaling kr ,00 hvilket beløb vil blive fremsendt pr. check en af de nærmeste dage..." tab af er- Arbejdsskadestyrelsen traf den 3. oktober 2006 afgørelse om F hvervsevne. Af afgørelsen fremgår bl.a.: "Vi har i dag truffet afgørelse om tab af erhvervsevne i Deres sag. Vi vurderer, at Deres tab af erhvervsevne er 50 procent. Det betyder, at De fra den 1. december 2006 vil få en løbende erstatning på kr. Dette beløb reguleres den 1. januar hvert år og beskattes som almindelig indkomst. Afgørelsen om erhvervsevnetab er truffet på grundlag af de erhvervs- og lønmæssige oplysninger der er indhentet fra Dem selv, fra Deres tidligere arbejdsgiver, via skat samt fra Solrød kommune. Det fremgår af sagen at De efter ulykken ikke var i stand til at vende tilbage til Deres tidligere arbejde. Efter et langt udredningsforløb blev De i februar 2006 tilkendt førtidspension. Af pensionstilkendelsen fremgår det, at pensionen er tilkendt på grund af, at selvforsørgelse anses for udelukket grundet følger efter en paranoid psykose, hysteriform personlighedsforstyrrelse og minimal hjerneskade." "Vi giver erstatningen fra det tidspunkt, hvor det var sikkert at Deres erhvervsevne var nedsat. Ud fra en samlet vurdering af kommunens akter og de lægelige oplysninger i Deres sag har vi vurderet, at De stort set ikke har nogen erhvervsevne tilbage. Vi finder dog, at en del af Deres samlede erhvervsnedsættelse skyldes forhold, der ikke kan henføres til arbejdsskaden. Der er lagt vægt på, at Deres svære psykiske problemer ikke kan henføres til arbejdsskaden ligesom der ikke er fundet tegn på hverken forgiftning eller deraf følgende hjerneskade. Under hensyntagen til Deres høje indtjening forud for skaden og følgerne efter arbejdsskaden har vi skønsmæssigt fastsat Deres erhvervsevnetab efter arbejdsskaden til at udgøre 50 procent. Erstatningen skal løbe fra overgangen til førtidspension, det vil sige fra den 1. februar 2006, da De ikke kan anses for afklaret forud for dette tidspunkt..." Den 13. oktober 2006 traf Arbejdsskadestyrelsen afgørelse om varigt men og fastsatte dette til 15 %. Under en genoptagelse af sagsforberedelsen har Arbejdsskadestyrelsen den 1. september 2011 efter tilladelse fra landsretten på anmodning fra F advo-

9 ~.~ kat udtalt sig om, hvorvidt det var muligt for!, den 21. juni 2005 at vurdere F tab af erhvervsevne. Det fremgår af udtalelsen bl.a.: "...Der blev lagt planer om iværksættelse af et forløb med ergoterapeutisk træning i hjemmet med start i august 2005 efterfulgt af arbejdstræning med henblik på at afdække, hvorvidt hans aktivitetsniveau kunne øges, og hans smerter kunne mindskes. Da F imidlertid havde det rigtig dårligt psykisk blev forløbet opgivet. Var det på baggrund af akterne 1 ti160 i sag /02, muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over F - fremtidige erhvervsevne den 21. juni Det var på baggrund af disse oplysninger ikke muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over F > fremtidige erhvervsevne. Vi har lagt vægt på, at F: var sygemeldt og ude af stand til at genoptage malerarbejdet. Det er indgået i vurderingen, at F. følge neuropsykologisk undersøgelse fra Ulla Folke af 23. maj 2004 aktuelt havde neuropsykologiske forstyrrelser, der bevirkede, at han ikke kunne fungere normalt på arbejdsmarkedet og det blev vurderet, at der var behov for videre neurologisk udredning og rehabilitering. Vi har også noteret os, at F ifølge neuromedicinsk speciallægeerklæring af 24. maj 2005 aktuelt måtte anses for total uarbejdsdygtig inden for et hvilket som helst erhverv. F~ havde oplyst, at der i kommunen var overvejelser om fleksjob på længere sigt, men på daværende tidspunkt forelå der ingen konkrete oplysninger fra kommunen om arbejdsprøvning eller anden erhvervsaflclaring i sagsakterne. På daværende tidspunkt verserede dagpengesagen fortsat i kommunalt regi, og der forelå ikke oplysninger om arbejdsprøvninger eller lignende aflclarende foranstaltninger, som kunne belyse F _ funktionsniveau set i forhold til mulige arbejdsfunktioner med skadens følger. Det var derfor ikke muligt at foretage en midlertidig eller endelig vurdering af den fremtidige erhvervsevne på baggrund af akterne 1 ti160 i sag /02. Var det på baggrund af akterne, anført i oversigten fra ~,Q muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over F- fremtidig erhvervsevne den 21. juni Det var påbaggrund af disse oplysninger ikke muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over F s fremtidige erhvervsevne den 21. juni Vi har lagt til grund, at F~ har varige følger efter ulykken med symptomer iform af smerter i nakken gående ud i højre arm og føleforstyrrelser i højre hånd, trætbarhed, hovedpine, hukommleses- og koncentrationsbesvær, og at han havde udviklet en depression.

10 -10- Vi er opmærksomme på, at funktionsniveauet var dårligt, idet han ifølge neuromedicinsk speciallægeerklæring fra Inge Jensen af 19. maj 2005 havde svært ved at foretage sig simple opgaver i hjemmet uden hustruens sedler med instruktioner. Det fremgår af dagpengejournalen fra Solrød Kommune, at F ; i april 2004 var henvist til erhvervsaflclaring, som imidlertid blev annulleret på baggrund af en neuropsykologisk undersøgelse, som konkludrede, at der var tale om hjerneskade og psykisk reaktion. Vi har noteret os, at han i november 2004 overfor kommunen udtrykte ønske om arbejdsoptræning hos T-data med postfordeling og andre ad hoc opgaver, hvilket imidlertid ikke blev iværksat, da han i stedet blev tilknyttet et kursusforløb med samtaler og undersøgelser på Hjerneskadecentret. Ifølge de oplysninger, som _ ~ var i besiddelse af på den angivne dato, var F~ _ tilknyttet distriktspsykiatrien, han modtog ergoterapeutisk behandling og der skulle startes arbejdsprøvning på BOMI. Vi har i forlængelse heraf lagt vægt på, at han på dette tidspunkt skulle i arbejdsprøvning med henblik på afklaring af de erhvervsmæssige muligheder med skadens følger. På daværende tidspunkt var den erhvervsmæssige situation derfor uaflclaret og grundlaget for usikkert til, at der med fornøden sikkerhed kunne skønnes over den fremtidige erhvervsevne." Forklaringer E' har forklaret blandt andet, at hun er ansat i(~j og bl.a. behandler sager ompersonskader. Hun har arbejdet med personskader i forsikringsbranchen siden 1980'erne. F sag var kompliceret på grund af skadens karakter, herunder at F led af skader på nakken, hjerneskade, psykologiske problemer, og at hans tilstand tilsyneladende blev forværret. Hun havde løbende drøftet sagen med sin kollega M., og de havde talt om, at F: sandsynligvis ville blive berettiget til erstatning for tabt erhvervsevne. ~'s lægekonsulent vurderede således også i juli 2004, at F~ ville få et tab af erhvervsevne på 50 %. Den af Ulla Folke udarbejdede neuropsykologiske erklæring af 23. maj 2004 holdt dog en "kattelem" åben for, at F tilstand kunne forbedres, såhan muligvis kunne komme til at fungere på arbejdsmarkedet igen. Men navnlig Inge Jensens speciallægeerklæring fra 19. maj 2005 og oplysningerne fra Solrød Kommune om, at en planlagt arbejdsprøvning måtte aflyses i efteråret 2004 samt oplysninger om, at et prøveophold på en privat virksomhed ikke kunne gennemføres, ~j orde det efterhånden klart, at F ~,rhvervsevne var stærkt forringet.

11 Påbaggrund af disse oplysninger og det kendskab.(~ s medarbejdere havde til F~ fra hans mange telefoniske henvendelser, drøftede hun med sine kolleger, hvilke jobfunktioner F _eventuelt kunne udføre på trods af de lidelser, han havde. Deres vurdering var dog, at det var praktisk talt umuligt at udtænke jobfunktioner, som F' kunne udføre, selv hvis hans tilstand blev bedre. ~ formål med at træffe beslutning om udbetaling af erstatning for tabt erhvervsevne var ikke, at Ø skulle spare penge ved at afbryde den løbende betaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, men at få afsluttet sagen ordentligt inden for rimelig tid. I disse overvejelser indgik også, at både F og socialrådgiveren fra fagforeningen rykkede for en udbetaling som følge af F~ dårlige økonomi, samt at Arbejdsskadestyrelsen havde en meget lang ekspeditionstid. Det var også derfor, at hendes kollega ~, M. skrev et notat på brevet fra Chaufførernes Fagforening af 26. maj 2005, hvor M. ~ bad hende om at se på F sag vedrørende beslutning om erstatning for tab af erhvervsevne. afgørelse om erhvervsevnetab af 21. juni 2005 kunne have været bedre begrundet. Det burde således fremgå, at grundlaget for beslutningen både de var lægelige oplysninger og de vurderinger af F~ muligheder på arbejdsmarkedet, der kunne udledes af de lægelige oplysninger samt sagens øvrige oplysninger herunder også de kommunale jorunaloplysninger, som%j indhentede fra Solrød Kommune. Det var derfor muligt på baggrund af dette righoldige materiale at træffe afgørelse også uden oplysninger om den da påtænkte arbejdsprøvning. Procedure Parterne har procederet i overensstemmelse med deres påstandsdokumenter, og udbygget deres synspunkter under hovedforhandlingen. F har til støe for den nedlagte påstand anført bl.a., "at skadevolder i en sag, der er omfattet af såvel arbejdsskadesikringsloven som erstatningsansvarsloven, er forpligtet til at udbetale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste frem til det tidspunkt, hvor den skadelidte modtager erhvervsevnetabserstatning fra Arbejdsskadestyrelsen (virkningstidspunktet). Til støtte for den nedlagte påstand gøres det subsidiært gældende:

12 -12- at en afbrydelse af skadelidtes ret til at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at skadevolderen konkret har foretaget et midlertidigt eller endeligt skøn over den skadelidtes varige erhvervsevnetab, at dette skøn er sket på et forsvarligt grundlag, og at der rent faktisk er udbetalt erhvervsevnetabserstatning ioverensstemmelse med skønnet, at deriden aktuelle sag ikke forelå et forsvarligt grundlag for at udøve et midlertidigt eller endeligt skøn over sagsøgers varige erhvervsevnetab, hverken den 21. juni 2005 eller den 3. august 2005, jf. Arbejdsskadestyrelsens vejledende udtalelse af 1. september , at bevisbyrden for, at sagsøgte har været i besiddelse af det forsvarlige grundlag for at skønne var tilstede, påhviler sagsøgte, at denne bevisbyrde ikke er løftet, og at detiden forbindelse ikke har nogen betydning, at sagsøgte tilfældigvis har udbetalt erstatning for erhvervsevnetab ioverensstemmelse med den erhvervsevnetabsprocent, som Arbejdsskadestyrelsen efterfølgende har vurderet til den endelige erhvervsevnetabsprocent." 4/S til støtte for den nedlagte påstand anført bl.a., "Det bestrides, at Fa kan kræve erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for en periode efter den 3. august A/S' forsikringsselskab;,~j,foretog den 3. august 2005 udbetaling af midlertidig erhvervsevnetabserstatning med 50 %..., I henhold til erstatningsansvarslovens 2, stk. 1, 2. punktum, kan der alene kræves erstatning for tabt arbejdsfortjeneste frem til det tidspunkt, hvor det er muligt midlertidigt eller endeligt, at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne, jf. enten arbejdsskadeforsikringslovens 31 eller 5-8 og 10 i erstatningsansvarsloven. Skadevolder kan også i sager, der er omfattet af arbejdsskadesikringsloven foretage udbetaling før arbejdsskadesagen er afsluttet med afbrydende virkning for tabt arbejdsfortjeneste. Det gøres gældende, at ~ har foretaget et konkret og rimeligt skøn over erhvervsevnetabet, og skønnet også er foretaget på et forsvarligt grundlag. Udbetalingen... er således også begrundet med henvisning til sagens lægelige og sociale oplysninger. F fik den 3. august 2005 udbetalt erhvervsevnetabserstatning fra hvorfor F~ -hvis han får medhold i det rejste krav

13 -13- vil blive overkompenseret, idet deriden situation vil opstå et overlap, hvor han får erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for enperiode, hvor han samtidig har fået udbetalt erhvervsevnetabserstatning. I øvrigt skal det fremhæves, at ~ ;vurdering af erhvervsevnetabet... svaxer til den vurdering, Arbejdsskadestyrelsen efterfølgende foretog... Dette underbygger også, at skønnet har været rimeligt og forsvarligt. I øvrigt gøres det gældende, at arbejdsskadesikringslovens 29, stk. 2 om denuntiation, ville være illusorisk, hvis ikke skadevolder kunne foretage sin udbetaling før arbejdsskadesagen var afsluttet, også med afbrydende effekt i relation til tabt arbejdsfortjeneste. Endelig bemærkes, at skadevolder ifølge erstatningsansvarslovens 16 ikke senere kan kræve et beløb udbetalt som midlertidig erhvervsevnetabserstatning retur fra den skadelidte eller i øvrigt modregne i andre poster. Således løber skadevolder en stor økonomisk risiko ved at udbetale erhvervsevnetabserstatning før Arbejdsskadestyrelsen er fremkommet med sin afgørelse." Rettens begrundelse og resultat Som fastslået i retspraksis, herunder dommen gengivet i U Ø, er der ikke grundlag for at forstå Højesterets udtalelser i dommene, gengivet i U H og U H således, at de alene vedrører skader, der ikke er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Landsretten linder derfor, at det i en situation som den foreliggende er muligt at afbryde udbetalingen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste imedfør af erstatningsansvarslovens 2, stk. 1, 2. pkt. som sket. Spørgsmålet er herefter, om If i juni 2005 har haft det Ødvendige forsvarlige grundlag for at foretage er rimeligt skøn over erhvervsevnetabet og udbetale erstatning i forhold hertil som fastslået af Højesteret i dommen, gengivet i U H. Efter den afgivne forklaring og bevisførelsen løvrigt omfattede ] beslutningsgrundlag den 21. juni 2005 bl.a. en neuromedicinsk speciallægeerklæring afgivet den 19. maj 2005, en neuropsykologisk speciallægeerklæring af 23. maj 2004 og oplysninger om, at So1rØd Kommune den 28. apri12004 opgav en planlagt arbejdsprøvning på grund af F: helbredsforhold samt, at et prøveophold i en privat virksomhed i foråret 2005 måtte opgives. Det fremgik af oplysningerne, at F havde alvorlige og omfattende helbredsmæssige og sociale problemer af betydning for hans fremtidige erhvervsmuligheder.

14 ~[~ Landsretten finder efter en samlet vurdering af disse oplysninger, at,~jhavde et tilstrækkeligt forsvarligt grundlag for at træffe afgørelse om F ~ tab af erhvervsevne, uanset at der den 21. juni 2005 udestod en ny arbejdsprøvning af F.Den omstændighed, at rj s begrundelse for afgørelsen den 21. juni 2005 er mangelfuld og den efterfølgende begrundelse i brevet af 3. august 2005 ufuldstændig findes heller ikke afgørende at ændre herved. Det taler endvidere for, at,~j_; skøn over F: midlertidige erhvervsevnetab skete på et forsvarligt grundlag, at ~ s vurdering af erhvervsevnetabet svarer til den vurdering, som Arbejdsskadestyrelsen kom frem til den 3. oktober Det kan under disse omstændigheder ikke ændre vurderingen, at Arbejdsskadestyrelsen har udtalt, at det ikke var muligt med fornøden sikkerhed at skønne over F fremtidige erhvervsevne den 21. juni Landsretten lægger herved vægt på, at Arbejdsskadestyrelsen ved sin afgørelse i 2006 ikke var i besiddelse af afgørende nye lægelige eller sociale oplysninger, der kunne forrykke vurderingen af det forsvarlige grundlag for i~ ; afgørelse. Derfor frifindes A/S. I sagsomkostninger for landsretten tillægges ~ A/S kr. til dækning af omkostninger til advokatbistand i forbindelse med sagens behandling. Retten har udover sagens værdi ved fastsættelse af omkostningsbeløbet taget hensyn til, at sagen har verseret siden 2007 og til sagens principielle karakter. Thi kendes for ret: A/S frifindes. I sagsomkostninger skal statskassen inden 14 dage betale kr. til l A/S. Omkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8a.

15 -15- (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den 2/I

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

Tryg Forsikring A/S anerkendte den 9. februar 2005 erstatningspligten som ansvarsforsikrer for den skadevoldende bil.

Tryg Forsikring A/S anerkendte den 9. februar 2005 erstatningspligten som ansvarsforsikrer for den skadevoldende bil. DOM Afsagt den 21. juni 2012 i sag nr. BS 11-2116/2011: A Xvej 13 mod Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 14. marts

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr.

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr. D O M Afsagt den 23. april 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Birgitte Grønborg Juul og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.)). 15. afd. nr. B-2226-12: A (advokat Erik Bo

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 Sag 293/2007 (1. afdeling) A (advokat Michael Elkiær Andersen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 Sag 526/2007 (1. afdeling) Skandia Link Livsforsikring A/S (advokat Michael Grønbech) mod A (advokat Birgitte Pedersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 109/2016 (2. afdeling) A (advokat Charlotte Gransøe) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Flemming Orth) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010:

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010: DOM Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 BS 1-1583/2010: E mod A A v/ M A v/ F A v/ M mod Alm. Brand Forsikring A/S att. Skadebeh. Dorte W. Rasmussen Midtermolen 7 2100 København Ø Hovedsagen

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Kåre Mønsted og Lisbeth Adserballe (kst.)). 13. afd. nr. B-3660-12: A

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1706004 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 7. juni 2017 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, Michael Kistrup og Peter Hammershaimb (kst.)). 20. afd. nr.

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kunne kun ydes indtil det tidspunkt, hvor retten til erstatning for erhvervsevnetab indtrådte. Godtgørelse for svie og smerte, da afgørelse om méngodtgørelse endnu

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013 Sag 323/2011 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0386005 - KLA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-386-15:

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 Sag 35/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen)

Læs mere

Aarhus Kommunes endelige påstand er, at Danske Forsikring A/S skal anerkende, at kommunens regreskrav for sygedagpenge ikke er forældet.

Aarhus Kommunes endelige påstand er, at Danske Forsikring A/S skal anerkende, at kommunens regreskrav for sygedagpenge ikke er forældet. DOM Afsagt den 8. januar 2015 i sag nr. BS 10F-2144/2013: Aarhus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Værkmestergade 15 8000 Århus C mod Danske Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Sagens baggrund og

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 Sag 370/2007 (2. afdeling) A (advokat Svend Aage Helsinghoff, beskikket) mod Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er

Læs mere

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København)

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København) D O M afsagt den 27. juni 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Torben Geneser og Torben Sørensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1516 13 A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen

Læs mere

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag D O M afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag V.L. B 0699 14 Boet efter A (advokat Michael S. Wiisbye, København)

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Sag 192/2014 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) Biintervenient til støtte

Læs mere

København, den 28. februar 2014

København, den 28. februar 2014 København, den 28. februar 2014 Sagsnr. 2013-1775/8KR/HCH 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

D O M. Ankestyrelsen Aalborg (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud, København) mod

D O M. Ankestyrelsen Aalborg (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud, København) mod D O M afsagt den 13. oktober 2016 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Bjerg Hansen, Peter Buhl og John Lundum) i ankesag V.L. B 2113 15 Ankestyrelsen Aalborg (Kammeradvokaten ved advokat Kristine

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Gennemsnitlig månedsløn (36.930,97 kr./4 måneder) 9.232,74 kr Pension (1.842,76 kr./4 måneder) 460,69 kr. I alt pr. måned 9.693,43 kr.

Gennemsnitlig månedsløn (36.930,97 kr./4 måneder) 9.232,74 kr Pension (1.842,76 kr./4 måneder) 460,69 kr. I alt pr. måned 9.693,43 kr. RETTEN I RANDERS Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. juli 2016 i sag nr. BS 5-1377/2015: HK Danmark som mandatar for Jens Baggesens Vej 3 8920 Randers NV mod Randers Kommune Odinsgade 14 8900 Randers

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

D O M. Sagen er ved kendelse af 4. september 2013 henvist til Vestre Landsret i medfør af retsplejelovens

D O M. Sagen er ved kendelse af 4. september 2013 henvist til Vestre Landsret i medfør af retsplejelovens D O M afsagt den 16. januar 2015 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Fabrin og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2156 13 FOA som mandatar for A (advokat Kira

Læs mere

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. " Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 6. februar 2013 i sag nr. BS A mod Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag er anlagt den 23.

Læs mere

2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., sagsnr. 2010-702-0142 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011 Sag 36/2008 (2. afdeling) Boet efter A (advokat Bjarne Skøtt Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Mikkel Holm Nielsen) I

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Hvem er vi? Og hvorfor står vi her? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 1992 15 nkestyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat Christian

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B255900X-HBJ/DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 31. maj 2007 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne K. Wiingaard, Engler og Kim K. Gabriel (kst.)). 7. afd. nr. B-2559-05: K (advokat

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr.

KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr. KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr.: 1203808-10 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr.

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr. Retten i Kolding Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. marts 2014 i sag nr. BS 2-1452/2013: (ved advok Palle Viuff, Fredericia) mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg (ved Karnrneradvoken

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013).

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013). D O M afsagt den 31. oktober 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag V.L. B 0090 15 (advokat Brian Werner Lassen,

Læs mere

Højesterets dom om erhvervsevnetabsprocenten ved deltidsansættelse

Højesterets dom om erhvervsevnetabsprocenten ved deltidsansættelse Kcmuneradvokaten Dato: 26. august 2010 J.nr.: 24-7202 og 34-1262 HNT/sfm VestJ!!r Farmagsgade 23 01(-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 6115 mall@kammeradvokaten.dk www.kammeradvokaten.dk

Læs mere