Lederes håndtering af stress-sygemeldte medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederes håndtering af stress-sygemeldte medarbejdere"

Transkript

1 Lederes håndtering af stress-sygemeldte medarbejdere AM 2014, 10. november 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen, Lederne Socialrådgiver Vivi Imer Hansen, Arbejdsmedicinsk klinik Aalborg

2 Forventninger til workshoppen Hvor meget fylder fastholdelse af stressede medarbejdere for dig? Hvad vil du særligt gerne have ud af dette oplæg?

3 Formålet: 8 brancher og stress Udarbejde branchespecifikke erfaringer for følgende faggrupper: Sygeplejerske, folkeskolelærer, pædagog, SSH/SSA, socialrådgiver, chefer, akademisk Medarbejder, administrativ medarbejder Finansieret af: Beskæftigelsesregion Nordjylland, Arbejdsmedicinsk Klinik

4 Baggrund for workshop og folderen Lederne vil gerne gøre det godt, men stress og fastholdelse er ikke en del af deres faglighed selv hvis der er støtte i organisationen kræver det en vis indsats fra lederne de mangler ofte konkrete handlingsanvisninger målrettet deres behov what to do? I forhold til: Dialogen med den sygemeldte En forståelse af, hvad det vil sige at være stress-ramt, fx hvorfor den stresssygemeldte kan være lidt besværlig Vurdering af arbejdstid og kompleksitet ved tilbagevenden At koble en konkret stress-sygemelding med forebyggelse lederne ved ofte ikke hvor de kan få hjælp og hvilken hjælp de kan få, både eksternt og internt

5

6 HVAD SIGER LEDERNE SELV OM FRAVÆR OG FRAVÆRSINDSATS? - NOGLE HURTIGE TAL

7 Hvordan tackles fravær i dag på virksomhederne? 62% har en sygefraværspolitik 83% har fraværsstatistik 50% sammenligner med andre afdelinger 37% sammenligner med andre arbejdspladser 60% har faste retningslinjer for fraværssamtale 78% tager kontakt indenfor den første uge 89% svarer at nærmeste leder tager den første kontakt 1% svarer at ingen tager kontakt til den sygemeldte Kilde: Arbejdsmiljø og fravær, undersøgelse fra Lederne februar 2011

8 Initiativer til fastholdelse Ændrede arbejdsopgaver 83% Nedsat arbejdstid 78% Delvis rask/sygemelding 74% Sundhedsforsikring 66% Psykologhjælp 64% Jobrotation/ændrede arbejdsgange 63% Anskaffelse af hjælpemidler 58% Overgang til fleks- eller skånejob 48% Rundbordssamtaler 37% Støtte til behandling af misbrug 37% 56 aftale 37% Hjemmearbejdsplads 28% Virksomhedspraktik 23% Personlig assistance 23% Mentorordning 10% Kilde: Arbejdsmiljø og fravær, undersøgelse fra Lederne februar 2011

9 Nyt sygefraværsparadigme? Kun ganske få ledere (8%) giver udtryk for, at det er tabu at tale om sygdom og fravær på deres arbejdsplads 84% af lederne mener der tages særligt hensyn til medarbejdere, der vender tilbage efter længere tids sygdom Kilde: Arbejdsmiljø og fravær, undersøgelse fra Lederne februar 2011

10 Stadig noget at arbejde med.. 81% af lederne mener at fastholdelse af en langtidssygemeldt medarbejder giver en øget arbejdsmængde for kollegerne 74 % af lederne oplever det som en større udfordring at håndtere sygemeldte medarbejdere med psykiske frem for fysiske helbredsproblemer Kilde: Arbejdsmiljø og fravær, undersøgelse fra Lederne februar 2011

11 HVAD KAN JEG SOM LEDER VÆRE OPMÆRKSOM PÅ?

12 Advarselssignaler Kan let miste overblikket Kan springe frokosten over eller spise den under arbejdet Kan være svær at få øjenkontakt med Kan ofte bruge sætninger som jeg skal bare lige Kan have manglende eller kun sporadisk kontakt både med dig og med andre kolleger og udelukkende vedrørende arbejdsopgaver Kan have forøget sygefravær Kan klage over fysiske problemstillinger eller manglende energi Kan lide af humørforandringer, kan fare let op, være irritabel eller have en kort lunte

13 Hjernen og stress Stress medfører styrkelse af negative erindringer og dermed også negativ tænkning Dette skyldes at vi lagrer erindringer med følelsesmæssige markører. Ved stress inficeres vores erindringer af en følelse af trussel og frustration. Når vi aktiverer stressinficerede erindringer, aktiveres disse følelser også. Derfor får vi automatisk en mere negativ selvopfattelse. Negativ selvopfattelse medfører nedsat selvværd.

14 Negativ, forvrænget tænkning Sort-hvid tænkning Alt eller intet-tænkning. Verden opfattes i modsætninger, f.eks. Mennesker er enten 100 % gode eller 100 % dårlige. Termer om at være enten succesfuld eller tabere Svage eller stærke Gråtoner og nuancer udelades ofte især i de pressede situationer Selektiv opmærksomhed Tendensen til at fokusere på og kun være opmærksom på de negative aspekter ved ens tilværelse eller en given situation og samtidig ignorere de positive aspekter.

15 Negativ, forvrænget tænkning Overgeneralisering En enkelt negativ hændelse ses som en del af et konstant mønster af nederlag. Det ledsages ofte af begreberne aldrig og altid, f.eks. Der er aldrig noget, der lykkedes for mig eller Jeg kommer altid til at irritere mine kollegaer. Forhastede konklusioner At gå ud fra at det værst tænkelige vil ske uden at der er belæg for det og ofte før det sker. Involverer tendens til at lave negative forudsigelser om fremtiden, f.eks. Jeg ved, at jeg ikke vil kunne holde styr på det og denne behandling kommer aldrig til at virke på mig. Desuden er der en tilbøjelighed til tankelæsning frem for at finde ud af hvad andre mennesker i virkeligheden mener.

16 Negativ, forvrænget tænkning Personalisering Tendens til at se sig selv som årsagen til nogle negative hændelser, for hvilke man ikke nødvendigvis er ansvarlig for. Neutrale hændelser fortolkes på en måde, så det virker negativt tilbage på mig. F.eks. En ven aflyser en middagsaftale og du tænker, at det er dig, hun ikke kan lide, at dine børn er uopdragne og at det er din skyld. På samme måde hvis nogen bliver vrede eller irriteret på dig, så bebrejder du dig selv med det samme ved at tænke at jeg må have fortjent det.

17 Samtaler med en stressede medarbejder Forbered dig grundigt 1. Find konkrete eksempler på situationer eller opgaver, hvor du har observeret mønstre, som bekymrer dig. 2.Hvilke få pointer er vigtigt at få sagt til medarbejder, eks. Hvad kan du bistå med for at hjælpe med de opgaver, der belaster medarbejderen, hvilke hjælpemuligheder er der i jeres organisation? 3. Evt. tidligere sygefravær

18 Samtalen 1) Forberedelse 2) Tag en samtale med medarbejderen 3) Send evt medarbejderen til egen læge 4) Send evt medarbejderen hjem i 14 dage 5) Opfølgning, hvornår og hvordan 6) Lovpligtig opfølgning efter 4 uger 7) Omsorg kan også være en buket blomster 8) Hvad skal kommunikeres til kollegaer 9) Professionel hjælp

19 Hvordan hjælper man bedst den stressede? Genskabe overblik Hjælpe med prioriteringer Fokus på det der fungerer Skelne mellem vilkår og forhold der kan ændres Realistiske opgaver til ændring af situationen Hjælpe muligheder Max 2-3 ugers sygemelding så tilbage på job, med hjælp ekstern eller/og via leder

20 Ting du skal undgå i stress-samtalen at komme med for mange løsninger på en gang at blive utålmodig at lyde nedladende hvis medarbejderen har vanskeligt ved at acceptere mulige løsninger at bagatellisere medarbejderens arbejdsopgaver at løse problemer i medarbejderens privatliv

21 At tale med folk i en stresstilstand Forstå at de er i en trusselssituation Korte præcise sætninger Information skal begrænses til klare budskaber Skriv aftaler og vigtige ting ned til dem Husk der tolkes negativt! Negativitet skal ikke bortforklares men omformuleres det du tænker er vist i allerværste fald har du engang været i en vanskelig situation hvor du ikke troede at det gik men du fik det klaret alligevel? Hvordan gjorde du det? De små håb hjælp dem med at skabe de små håb

22 At tale med folk i en stresstilstand Der er altid skyld og skam ved stress! Hold pauser i samtalen Følelsesmæssige reaktion er OK skal ikke trøstes på Søvn og motion er vigtigt opfordrer dem til det Tal op til folks ressourcer ikke ned til dem og ikke krympe dem Gør klart for dem at de har handlemuligheder i situationen

23 HVORDAN HJÆLPER JEG EN MEDARBEJDER MED STRESS PÅ ARBEJDE IGEN?

24 Arbejdsfastholdelse Tid: Timeoptrapning Ugentlig restitutionsdag (f.eks. onsdag) Starte med få timer, men løbende optrapning Opgave kompleksitet: Røde opgaver (klare på længere sigt) Gule opgaver (klare på kort sigt) Grønne opgaver (klare ved opstarten)

25 Arbejdsmodifikation Kompleksistet Røde opgaver (ikke klare nu, men på lidt længere sigt): Kræver overblik, og f.eks. mange samarbejdspartnere Kræver koncentration Er kendetegnet ved korte deadlines Tempokrav Gule opgaver (klare på kort sigt) Begyndende alene-ansvar for opgaver, men med mulighed for at trække sig fra opgaven igen Grønne opgaver (klare ved opstarten) Rutineprægede opgaver Opgaver præget af forudsigelighed

26 Arbejdsmodifikation Arbejdstid Optrapning tidsmæssigt (generelt) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2 2 R 2 2 2½ 2½ R 2½ 2½ 3 3 R 3 3 3½ 3½ R 3½ 3½ Osv. 7 Osv. 7 R Osv. 7 Osv. 7 R=restitutionsdag DEN KONKRETE OPSTART SKAL AFTALES MED ARBEJDSGIVER

27 Tilbagevenden til arbejdet Mulighed for ekstra pauser steder hvor man kan få ro/holde pause Opmærksomhed på de fysiske rammer, er der f.eks. støj, uro eller andet der kan virke forstyrrende i forhold til koncentrationen måske sidde et andet sted end man plejer Timeantallet tilpasses det aktuelle funktionsniveau klare aftaler om dette med dig som leder Opgavetypen og opgavemængden tilpasses det aktuelle funktionsniveau klare aftaler om dette med dig som leder Klare aftaler om hvornår time- og opgaveantallet tages op til revision Kollegaer er informeret om hvilke aftaler der er lavet, for at undgå misforståelser, underen mv. Deltage i pauser og sociale aktiviteter Gerne en kollegial sparringspartner Husk medarbejderens Statustab

28 Arbejdsfastholdelse dilemmaer 1 Den sygemeldtes vinkel Bliver jeg normal igen? Kan jeg varetage samme arbejde? Forskrækket over symptomer/reaktioner Arbejdsgivers vinkel Arbejdspladsens drift Ønsker ikke at forværre den psykiske problematik ved for hurtig opstart Tidshorisonten vikardækning, belastning af kollegaer? Kollegaernes vinkel (fx via TR) Skal jeg overtage arbejdsopgaverne? Tidshorisonten? Hvordan støtter jeg bedst muligt?

29 Arbejdsfastholdelse dilemmaer 2 Jobcentrets vinkel Hvornår er det rette tidspunkt at genoptage arbejdet? Hurtigst mulig selvforsørgelse Lægens vinkel Bliver aftalerne i mulighedserklæringen overholdt? Hvordan er det psykiske arbejdsmiljø? Der ud over kan f.eks. fagforening, privat praktiserende psykolog have en rolle.

30 HVORDAN BRUGER I SYGEMELDINGER I FORHOLD TIL FOREBYGGELSE?

31 Spejlet

32 Trække læring ud Være undersøgende på, om der er generelle problemstillinger, som denne sygemelding kan være påvirket af. For eksempel: Er der noget i vores organisering af arbejdet, som vi skal være opmærksom på? Er der noget i vores måde at tale med hinanden på? Hvordan har de øvrige medarbejdere det? Er der noget jeg som leder har lært, og skal være opmærksom på at tackle anderledes? Udviser jeg selv tegn på stress?

33 Råd til lederne Tidlig kontakt - vurder situationen Hvad kan og vil virksomheden tilbyde Første samtale er vigtigt - godt begyndt er halvt fuldendt Du er ikke terapeut eller læge! Det psykiske og fysiske går ofte hånd i hånd Se på muligheder frem for begrænsninger Brug de redskaber og muligheder der er Stil krav til læger og jobcentre om (bedre) samarbejde Viden afmystificerer og nedbryder tabu Skab plads til personer med midlertidigt eller permanent nedsat arbejdsevne Fokus på konsekvensforebyggelse

34 Tak for i dag

Guide til lederen. sådan hjælper du bedst en stress-sygemeldt medarbejder tilbage til arbejdet.

Guide til lederen. sådan hjælper du bedst en stress-sygemeldt medarbejder tilbage til arbejdet. Guide til lederen sådan hjælper du bedst en stress-sygemeldt medarbejder tilbage til arbejdet. Indledning Dette er en guide, der skal hjælpe dig som leder med at håndtere medarbejdere med stress. Her finder

Læs mere

Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014

Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014 Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014 Vivi Imer Hansen, forhenværende projektleder Stress-sygemeldt tilbage til arbejdet Formål med projekt Stresssygemeldt tilbage til arbejdet Tidlig,

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

8 brancher og stress. Arbejdsmedicinsk Klinik 01-06-2013

8 brancher og stress. Arbejdsmedicinsk Klinik 01-06-2013 2013 8 brancher og stress Arbejdsmedicinsk Klinik 01-06-2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 2. Forudsætninger... 7 2.1 Arbejdspladsens parathed... 9 2.2 Den enkeltes parathed...

Læs mere

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Indhold Forord 3 Fakta om virksomhedernes erfaringer 5 Myter og realiteter om psykisk lidelse 6 Myte I...7 Myte II...7 Myte III...8 Myte

Læs mere

Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet

Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet Lederne Februar 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Fraværets omfang... 5 Udviklingen i fraværet...

Læs mere

NÅR DET HELE HOBER SIG OP

NÅR DET HELE HOBER SIG OP Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP Kasper, der er teamleder, får allerede i bilen på vej til arbejde

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

AT ARBEJDE SYSTEMATISK MED SYGEFRAVÆR

AT ARBEJDE SYSTEMATISK MED SYGEFRAVÆR Værktøjskasse om AT ARBEJDE SYSTEMATISK MED SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR FORORD Formålet med denne værktøjskasse er at give alle parter på arbejdspladsen værktøjer til at håndtere arbejdet med sygefravær.

Læs mere

Stress og stresshåndtering

Stress og stresshåndtering Stress og stresshåndtering en værktøjskasse Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien - fælles

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP Kasper, der er teamleder, får allerede i bilen på vej til arbejde morgenens

Læs mere

Fastholdelse og arbejdsmiljø. viden og værktøjer til lederen

Fastholdelse og arbejdsmiljø. viden og værktøjer til lederen Fastholdelse og arbejdsmiljø viden og værktøjer til lederen Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet Vester Søgade 12 1790 København V Telefon

Læs mere

Sygefravær Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Sygefravær Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Sygefravær Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København V Telefon:

Læs mere

Den gode samtale i vanskelige situationer

Den gode samtale i vanskelige situationer Værktøjskasse om Den gode samtale i vanskelige situationer Et værktøj for ledere med personaleansvar Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i

Læs mere

Stresspolitikken og vejledningen skal ses i sammenhæng med øvrige politikker, der bliver vedtaget i Lions Park Søllerød.

Stresspolitikken og vejledningen skal ses i sammenhæng med øvrige politikker, der bliver vedtaget i Lions Park Søllerød. Stresspolitik Lions Park Søllerød ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der giver medarbejderne indflydelse og ansvar, og som samtidig støtter medarbejderne i at kunne håndtere udfordringer, så trivsel

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Stress. www.breathoflife.dk

Stress. www.breathoflife.dk Stress Stress er en oplevelse af, at der er ubalance mellem de krav, der bliver stillet til os, og de ressourcer, vi har til rådighed. Stress er de forandringer, der sker i kroppen og i hjernen, når vi

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Stress set fra et praktisk ledelsesperspektiv

Stress set fra et praktisk ledelsesperspektiv fremtiden starter her... Gode råd om... Stress set fra et praktisk ledelsesperspektiv INDHOLD Hvad er stress? 3 Ledelse og stress 4 Virksomhedens kultur skal værne mod stress 5 Gør jeres stresspolitik

Læs mere

SYGEDAGPENGEMODTAGERE

SYGEDAGPENGEMODTAGERE GUIDE TIL JOBCENTER- MEDARBEJDERE VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS FOR SYGEDAGPENGEMODTAGERE 1 MARTS 2015 Indholdsfortegnelse Guidens indhold og formål 3 Virksomheden som samarbejdspartner 3 Samarbejdet med den

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Når en medarbejder får kræft

Når en medarbejder får kræft Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Når en medarbejder får kræft viden og gode råd til arbejdspladsen Indhold Forord 5 Indledning 6 Tekst og redaktion: Sociolog Jutta Ølgod Socialrådgiver Preben Engelbrecht

Læs mere

Sygemeldt hvad nu...?

Sygemeldt hvad nu...? Guide til den svære samtale Sygemeldt hvad nu...? Gode råd til sygefraværspolitik Spil en aktiv rolle ved langtidssygemeldinger Forslag til hvordan en samtale ved sygemeldinger forberedes og gennemføres

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

KORT OG GODT OM STRESS

KORT OG GODT OM STRESS KORT OG GODT OM STRESS ET ØVELSESHÆFTE TIL DIG OG DINE KOLLEGER 2006. Hæftet er udarbejdet af Birgitte Wärn Christiansen, Wärn - Kompetenceudvikling, for IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Hvorfor trivselssamtaler?... 2. 2. Forhold mellem virksomhed og ansat... 2 De uformelle aftaler... 3 Ubalance kræver lederens indsats...

1. Hvorfor trivselssamtaler?... 2. 2. Forhold mellem virksomhed og ansat... 2 De uformelle aftaler... 3 Ubalance kræver lederens indsats... TAL OM TRIVSEL GENVEJ TIL TRIVSEL OG MOTIVATION Indhold 1. Hvorfor trivselssamtaler?... 2 2. Forhold mellem virksomhed og ansat... 2 De uformelle aftaler... 3 Ubalance kræver lederens indsats... 3 3. Feedback

Læs mere