LUMEN nr. 91 September 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUMEN nr. 91 September 2014"

Transkript

1 LUMEN LUMEN nr. 91 September

2 Sankt Mariæ Kirke, Vor frue af rosenkransen Jens Jessensvej Frederiksberg Sædvanlige messetider Søndag kl. 11 (Højmesse) Tirsdag, torsdag og lørdag kl Onsdag kl Mandag og fredag kl Evt. ændringer i hverdagsmesserne bekendtgøres ved opslag i våbenhuset og på kirkens hjemmeside. Sognepræst Jesper Fich Marielystvej Frederiksberg Tlf.: Sognekontor Jens Jessensvej Frederiksberg Tlf.: Normalt åbent mandag, tirsdag og fredag kl Regnskabsfører Hanne Roj-Larsen Bogholder Christel Helleshøj træffes normalt på sognekontoret mandag. Sognets konto: reg.nr konto Kordegn Sr. Rut Maria Schmidt OSB Træffes normalt tirsdag og fredag kl Menighedsrådet Menighedsrådsformand: Marguerite Ellekvist, Højlandsvangen 36, 2700 Brønshøj Tlf.: Næstformand: Christel Helleshøj Sekretær: Lola Trier Øvrige medlemmer: Jacob Bjerregaard, Jesper Fich, Sr. Benedikte Nielsen OSB, Torben Wamberg, Hanne Roj-Larsen og Simon Grum. Sankt Lioba Kloster Jens Jessensvej Frederiksberg Girokonto: reg.nr kontonr Priorinde: Sr. Benedikte Nielsen OSB Tlf.: Fax Sankt Mariæ Unge Katolikker Sankt Mariæ Kirkes børne- og ungdomsarbejde Herunder ministranter og religionsundervisning Formand: Rasmus Kaare Frederiksen hjemmeside: se sognets hjemmeside Katolsk Ældre Klub (KÆK) Kontakt: Hans K Thomsen Birthe Blichert-Toft Hanne Majholm Jytte Søndergaard Slægtsforskning Forespørgsler om slægtsforskning henvises til: Sognebladet Lumen, redaktion Redaktør Anders Kaare Frederiksen Deadline for næste nummer (september): 1. december 2014 Forsidefoto: Maja Lisa Engelhardt: reden, den nye olielampe. (Fotos: Anders Kaare Frederiksen). Layout: LUMEN nr. 91 Salig er du Nyt fra Menighedsrådet, mødet 19. juni Runde dage i klostret Tale til menighedssommerfesten søndag d. 17. august Kære menighed, kære alle - så er det lykkedes Tale ved kirkefesten den 17. august Førstekommunionsundervisning og Børnelørdag Kristi Legemsog blodsfest Er du vores nye firmand? Gå med Jomfru Maria til Paradis KÆK s sommerudflugt tirsdag d. 12. august Sognekalender LUMEN skal Afspejle sognets liv og vores selvforståelse som katolsk menighed, og gøre det på en måde, der inviterer og opmuntrer til medleven i Kirkens fællesskab. Være et instrument, der tjener til refleksion over troen og Kirkens liv. Samle væsentlige oplysninger om aktiviteter i sognet og omtale dem i bladet. Indeholde fakta-oplysninger om sognet. 2

3 Salig er du Hvem er Peter? I Matthæus-evangeliet kaldes han allerede fra begyndelsen for Peter. Historien er kendt for Jesus allerede fra begyndelsen. En af de første kaldede. Og hvad er det, der sker med ham i den efterfølgelse, han er slået ind på? Og hvad er meningen med, at der akkurat om Peter igen og igen skal fortælles, at han faldt, tvivlede, fornægtede...? Er det at han den første kirkes hyrde skal lære det mest centrale af alt for den, som gerne vil være kristen: at han er den elskede ven? Ingenting overgår netop det. Det er det vigtigste for enhver, der følger Kristus, det vil han frem for noget lære os: Du er den elskede ven. Eller som her: SALIG er du Simon. Det er kun Peter, der kaldes salig i personlig tiltale. Det er altså væsentligt: kun Peter. Bortset fra Elisabeths ord til Maria og salig er hun, som troede... Men hvad Jesus angår så er det kun sagt til Peter. Og hvorfor? Igen sådan er evangeliet ikke for Peters skyld alene, men fordi han er DI- SCIPLEN ham, der skal blive den første hyrde og med autoritet sige det videre til de troende: salig er du... Du er den elskede ven. Og nu så til Peters gentagelse af fejl. At han faldt, tvivlede, fornægtede... Hvad skal det gøre godt for? Hvorfor hører vi ikke det samme om de andre disciple. Var de mere faste i kødet? Formodentlig ikke, men det har ikke evangelisternes interesse. For det handler jo om Peter der Matthæus, kapitel 16, v v13 Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple:»hvem siger folk, at Menneskesønnen er?«v14 De svarede:»nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne.«v15 Så spurgte han dem:»men I, hvem siger I, at jeg er?«v16 Simon Peter svarede:»du er Kristus, den levende Guds søn.«v17 Og Jesus sagde til ham:»salig er du, Simon, Jonas søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. v18 Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. v19 Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene.«v20 Da forbød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. 3

4 bliver til modeldiscipel modelkristen. På ham kan vi læse, hvad forløsning betyder. Det fører til salighed. Og det gør det ikke, fordi Peter f.eks. nu får et lyst øjeblik et nådefyldt øjeblik et gennembrud det gør han ganske vist, men straks efter så fejler han. Og Jesus kalder ham for Satan. Vi må forstå det sådan: Det er IKKE en ug-historie med skønhedsplet, en fænomenal præstation, der skæmmes af et enkelt fald, som Jesus storsindet glemmer. Tværtimod: og nu bliver det altså meget væsentligt: Peters fald her som alle de andre gange indgår som et konstituerende element i Peters opgave. Han må selv have erfaret på egen krop, at hans fald, fornægtelse, tvivl ikke kommer op som en adskillelse. Og når han siger: du er Guds søn, så siger han samtidig til Jesus: det var også dig, der reddede mig, dengang da jeg var lige ved at drukne. Kristus redder ham og gør Simon til Peter, han redder ham som han redder mig igen og igen. Som Peter, da han blev bange på søen, som da han blev rystet over at se konturerne af Golgata tegne sig. Og som da han fornægtede, da han blev bange i ypperstepræstens gård. Hvornår bliver Peter hyrde? Ved Kæsaræa Filippi eller som i Johannesevangeliet først ved Tiberias sø, efter opstandelsen? Efter alle fald og fornægtelser? Var det først, da han var moden til at være hyrde, fordi han kunne sige til den Opstandne: du ved alt, du ved også at jeg har dig kær! Salig er du, Simon... Jesper Fich op 4

5 Nyt fra Menighedsrådet, mødet 19. juni 2014 Flagregler: Iflg. flagreglerne skal Dannebrog og Vatikanflaget have hver sin flagstang. Derfor bliver der sat en ny flagstang op foran kirken. Status på renovering af kirken: Renoveringsarbejdet i kirken er næsten færdigt, der mangler lidt malerarbejde. Kirkerummet fremstår nu som meget lyst og smukt. Messerne er rykket fra teltet og ind i kirken. Runde fødselsdage i klostret: Sr. Mikaela og Sr. Benedikte fylder begge 60 i år, Sr. Hildegaard har 50 års jubilæum og Sr. Laurentia fylder 75 år. Der bliver holdt reception/fest d. 28. september som også er Sankt Lioba Fest. Økonomi: Økonomi og tyverisikring mod hacking på netbank vil blive et punkt på næste MR. Endvidere vil kirkeskat blive et punkt. Sommerfest: Vi har planlagt sommerfesten til d. 17. august Hjemmeside: Damian påtager sig opgaven som back-up web-master. Evt: Der har været middag med SMUK for alle kateketer og de, der har haft med undervisningen at gøre. Imens Jacob er i Kabul, fortsætter Sr. Lioba og Daniel Ebert som kateketer. Kirkevandring d. 16. september. Temaet er skabelsen. Man starter i Flintholm kirke. Mere information følger. Lola Trier Referent Runde dage i klostret Sr. Mikaela og Sr. Benedikte fylder begge 60 i 2014, Sr. Hildegaard har 50 års jubilæum og Sr. Laurentia fylder 75 år. Der bliver holdt en fælles reception/fest den 28. september, som også er Sankt Lioba Fest. Det vil vi gerne fejre og samler derfor ind til en gave, som søstrene har ønsket sig. Alle, der har lyst til at give et bidrag, kan indbetale til konto: , Mærket: fødselsdagsgave. 5

6 Tale til menighedssommerfesten søndag d. 17. august 2014 Kære Menighed, Kære Søstre, gæster og venner. Så kom da endelig dagen, hvor vi kunne fejre messe igen under tag og fast grund under fødderne. Efter næsten 7 ugers messer i friluftsland, kunne søstrene slå dørene op og fremvise en smukt renoveret kirke. Alle har glædet sig til at se resultatet - ikke mindst søstrene, som nu kan glæde sig over, at håndværkerlarm og uro forhåbentlig er slut for en tid! Men tiden i teltet var ikke kun til last. Hvad menighedsrådet havde af skepsis, ikke mindst hos sognepræsten, over at skulle vandre sammen ude i et telt viste sig at blive gjort slemt til skamme. Teltmesserne blev rigt besøgt, menigheden hjalp hinanden ind på plasticstolene og kom hinanden ved. Selv solen viste sig flere gange fra sin gunstige side. Når messen var slut hjalp alle til at stolene blev stablet. Ud til højre lød Sr. Mikaelas klare ordre. Så kunne Christina nemlig komme til at slå græsset, som trods mangel på sol under teltdugen voksede vildt. Alle har taget udfordringerne med godt humør og fra den humoristiske side, selv når elektronikken drillede. Menigheden var sammen om dette projekt. At bibeholde søndagsmesserne og trodse vind og vejr var en god beslutning og er blevet bifaldet af andre sogne. Der skal lyde en stor tak og ros til alle i Menigheden for at tage udfordringen op og gøre den del af renoveringsprocessen så glat, som det er gået. Tusind tak for det. Og alt imens menigheden var ved at synke ned i plastikstolene i haven, skramlede en flok håndværkerne rundt inde i kirken på et kæmpe stillads. Sr. Benedik- 6

7 7

8 te gik til håndværkermøder hver tirsdag og talte om akustisk vægbeklædning og støjsvagt ventilations anlæg som om hun aldrig havde lavet andet i sit liv! Hvad man ikke lærer om sig selv i sådan en byggeproces sagde hun forleden til MR mødet! Vi er absolut ikke et øjeblik i tvivl om, at det er din store arbejdsindsats og vedholdenhed, der har del af æren for at tidsplanen er overholdt. Menighedsrådet håber på at vi kunne lease dine kompetencer ud til andre langvarige kirkerenoveringer rundt om i landet, hvis det skulle gå hen og blive aktuelt. Kirken er nu smukkere end nogensinde som jeg hørte en kirkegænger sige sidste søndag. Under Arkitekt Christoffer Storms kyndige vejledning er resultatet blevet ovenud smukt. Lyst og dejligt at træde ind i. Malet i Smukke farver og mens Lyset spejles i Maja Lise Engelhardts smukke glasmosaikker, er kirken nu også blevet begavet med en smuk olielampe som pryder kirkerummet og fuldender helheden. Der er endnu et par projekter der er i gang, og det skal nok blive smukt alt sammen. Vi skal sige tak, tak til de mange som har bidraget økonomisk, Mange anonyme givere og en stor donation fra Bonifatius werket i Tyskland har gjort at projektet overhovedet kunne gennemføres. Menigheden kan sammen med Søstrene fejre at det nu 52 år efter (7. juni), at grundstenen til kirken blev lagt fortsat er muligt at komme i den smukt renoverede kirke og fejre messe og holde sommerfrokost i haven. Tak de til mange frivillige der har hjulpet til med at forberede denne dag. I skal være velkomne igen, når teltet engang skal ned, men derom senere Med disse ord vil jeg gerne have lov til at løfte glasset og sige TAK og Skål! Jeg håber vi får en dejlig eftermiddag. Marguerite Ellekvist Menighedformand 8

9 Kære menighed, kære alle så er det lykkedes Vi har fået en ny kirke. Nu her efter renoveringen, når jeg sidder i kirken, kan jeg ikke lade være med at glæde mig over resultatet. Det er ligesom blomsterknop, der har været længe undervejs ja år - der har åbnet sig, så man kan se skønheden, der har været skjult i dens indre. I 2006 blev menighedsrådet og vi søstre enige om, at nu var tiden moden til at ændre udtrykket i kirkerummet. Efter et møde med Maja Lisa Engelhardt om sommeren blev der skabt et uvurderligt venskab mellem os, der resulterede i glasmosaikken englevinge, der i 2008 blev sat ind i kirkens østvæg til Pinse. Så fulgte Skabelsen i vestvæggen i 2010 til klostrets grundlæggelsesjubilæum, og nu en bronzeskål til at bære olielampen ved tabernaklet. Christoffer Storm, vores arkitekt, og hans bror Ole, der er smed, har også gennem mange år hjulpet os. Der er også et særligt venskab de har også været med til at ændre kirkens udtryk. De 2 relikvie skin, der sidder i kirkens vestvæg, lysbakken til votivlysene og stagerne ved Guds Moderaltret, gitteret uden for kirken og meget, meget mere. I 2010 efter at skabelsen var sat ind i kirkens vestvæg, kunne vi jo godt alle sammen se, at NU var det virkelig meget påtrængende at gøre noget drastisk ved kirkerummet. Skabelsen manglede rum og lys. Axel Theilmans kongekors kom ikke til sin ret. Det nedhængende lamelloft følte vi alle begyndte at trykke os. Så var der jo ikke andet at gøre end at gå i gang med projektet, at ændre kirkens udtryk. Vi søstre blev meget glade for at både Christoffer og Maja sagde ja til hjælpe os med at løse opgaven. Og så var der jo det, at pengene var der ikke de skulle først skaffes til veje... Til det sagde Maja: De skal nok komme!!!!! Så alt imens at vi samlede pengene ind, stak vi hovederne sammen og lavede et byggeudvalg. Maja var altid forbi byens bedste bager på vej herud til møderne, så kaffen smagte ekstra godt. Det blev til nogle spændende møder, og vi havde mange ideer på bordet til, hvordan vi skulle løse opgaven. Christoffer blev ind imellem sat på hårdt arbejde med at tegne, svare på vores spørgsmål og løse alle de udfordringer, der lå i at ændre på loftet, og så måtte det heller ikke blive for dyrt. Maja blev ved med at fastholde, at der ikke måtte hænge noget ned fra loftet 9

10 vi skulle kunne se buen i sin helhed. Elektrikeren syntes ellers at det ville se smukt ud med lamper der hængte ned fra loftet og højtalerfolkene mente ikke, at det kunne gøre noget med højtalere der hang ned fra loftet over altret. Christoffer svarede dem hver gang det er kunstnerens udtrykkelige ønske, at der må ikke hænge noget ned fra loftet så det GØR vi ikke. Vi er bare så glade for at det blev fastholdt. I dag står loftet rent og harmonisk. I de næsten 3 måneder, hvor renoveringen har stået på, har Christoffer båret et meget stort læs for at det kunne lykkes. Jeg tror næsten Du har været her hver eneste dag i hele den hektiske periode og har fulgt op på tingene. Økonomien har du også holdt i en fast tømme. Christoffer Du skal have en stor varm tak. For mig, der jo også har haft min gang der hver dag, var det meget betryggende at vide, at Du hele tiden har været så synlig, og at jeg har kunnet hælde mit hoved til dig. Maja også en varm tak til Dig uden dine gode råd og ideer bl.a. din fastholdelse i at loftsbuen skal står ren var resultatet ikke blevet så smukt, som det er. Også en varm tak for bronzereden, der bærer olielampen, der peger hen på Kristus i tabernaklet. Takket være pengebidrag fra bl.a. mange af jer - er det lykkes at få den smukke kirke, som vi har i dag. Af hjertet tak til jer alle. Der er stadig nogle ting der mangler, men de kommer hen ad vejen Der er hilsener til jer alle fra Bonitatiuswerk og Klosterhilfwerk fra Freiburg og fra vore medsøstre i Freiburg, der alle har hjulpet os med penge til projektet. De glæder sig på vore vegne over den smukke kirke, vi har fået. Endnu engang tak til JER ALLE. Søster Benedikte OSB 10

11 Tale ved kirkefesten den 17. august Jeg tror på, at fordybelse er vigtigere end nogensinde og er et behov i en verden, som forekommer mig at være mere og mere overfladisk. Vejen til fordybelse kræver tid og overvejelser, indlevelse og tillid. Da jeg første gang blev konfronteret med jeres kirkerum, søstrene og menigheden, blev jeg mødt med en tillid omkring et samarbejde, og gensidigt rakte vi hænderne frem. Jeg skulle skabe en glasmosaik til kirkerummet og motivet blev en engels vinge. Vingen som også findes hos Helligånden og på englen, der sad ved den tomme grav efter Kristus var genopstået Påskemorgen. På mange besøg til Gudstjeneste og ved samtaler med kirkens søstre og folk fra menigheden voksede dette sted frem i min bevidsthed som et godt sted at være, og den fordybelsesproces, som jeg talte om til at begynde med, var sat i gang. Ved en enestående indsats og hjælp fra menigheden og søstrene blev det gjort muligt at tilføje kirkerummet en ny dimension i form af 7 nye glasmosaikker. Motivkredsen er hentet fra Første Mosebog som fortæller om de 6 dage Gud brugte til at skabe verden og 7. dagen til hviledag. Glasmosaikkerne faldt godt ind i rummet, og de mange betydningslag, som kirken i sin arkitektur og udstråling allerede havde i forvejen, fik tilføjet et nyt lag med mosaikkerne. En metamorfose hvor ting udvider sig og forandrer sig til fordybelse. Bibelteksten er hovedudgangspunktet til daglig og om søndagen, og tekstens fortolkninger har gemt i sig den samme forvandling fra dag til dag og fra søndag til søndag. Rummet var næsten færdigt, men også kun næsten, for oprindeligt var det tænkt med et buet loft og endda en meget smuk bue, som fik rummets proportioner til at klinge og arbejde sammen på en harmonisk og smuk måde. Af mange grunde, som i dag kan glemmes, blev det oprindelige loft skjult, og hvis jeg må udtrykke 11

12 det således, var det som om skæl blev fjernet fra øjnene. Loftet blændede for megen af den skønhed, som kirken havde med fra begyndelsen. Jeg er dybt taknemmelig over, at alle omkring kirken har vist mig den tillid at tro på at dette projekt, så forvandlingen blev endelig. Vingen i den første rude var som en sommerfuglevinge, der stikker frem på puppestadiet, og nu har forvandlet sig til en flyvende sommerfugl. Det gamle loft virkede på mig lidt som en hånd, der blev holdt op foran et lys så dets lysstråle standsedes. Det farvede lys fra ruderne får med det nye loft og den næsten hvide farve i rummet, nu mulighed for ikke at blive standset på sin vej til at sprede et genskær ud i hele rummet. Hver skabelsesdag har sit lys og sin farve og som en regnbue fremstår over himmelen, således er loftbuen nu en regnbue med genskær fra vinduerne. Olielampen, som jeg har fået lov til at udforme på min måde, har som glasmosaikkerne lyset i sig, når det tændes, tændes der også følelser i hjertet. Jeg har fulgt med i klosterhavens fugleliv og solsorterederne, som er bygget gennem årene. Min tanke var, at lyset skulle bæres inde i en fuglerede. Fuglereden kan have mindelser til tornekronen som er knyttet til påskens tid. Rederne bygges også omkring påske. De er begyndelsen til nyt liv. I alle byggefaser fra jeg startede i kirken, har jeg nydt godt af en fuldstændig tillid fra Søster Benedikte og ligeledes fra arkitekt Christoffer Storms side. Kirkens fornyelse og jeg har meget at takke de to for. Maja Lisa Engelhardt August

13 Førstekommunionsundervisning og Børnelørdag Vi vil gerne byde velkommen til 1. kommunionsundervisning og børnelørdag Undervisning vil være lørdag fra til Førstekommunionsundervisning og Børnelørdagsundervisningen foregår på de samme tidspunkter, og begge hold afslutter sammen med saftevand, lidt mad og frugt. Datoerne er som følger: Introduktion krybbetableau øvning 6.12 krybbetableau øvning krybbetableau og Lucia optog til messen kl Sidste undervisningsdag For førstekommunionsholdet: I januar vil der være 1. kommunionsweekend som en del af undervisning. Nærmere besked senere. På den sidste undervisningsdag har holdet undervisning med vores sognepræst Jesper Fich. 1. kommunionsfesten bliver en af påskedagene. Vi vil i løbet af efteråret og foråret bl.a. gennemgå følgende: sakramenterne, messens opbygning og betydning, kirkens fester, kirkeårets gang og meget mere. Vi vil besøge Skt. Lioba Kloster. Vi vil også opføre Luciaoptog og krybbetableau. Børnene skal være medlemmer af SMUK. Kontingent er på 100 kr., som bedes betalt senest 1. september. Aflever indmeldelsesblanketten på introduktionsdagen eller tag et billede og mail til Gebyret for undervisningen er kr. 250,- og bedes indbetalt senest 1. september. I bedes betale over netbank til Danske Bank reg. Nr konto Jesper Fich Klara Kaare Frederiksen Jacob Bjerregaard Anne Therese Sønderstrup Rune Ammitzbøll Isabel Brentegani Nielsen For Børnelørdag: Vi kommer rundt i kirkeåret, taler om tro og bøn, vi leger, synger og er kreative. Vi møder børnene der hvor de er og tager udgangspunkt i det. Sammen med 1.kommunionsholdet spiser vi frokost, og der bliver læst højt imens. Alle børn er velkomne med eller uden forældre. Barnet skal være medlem af SMUK, det koster 100 kr., og indmeldelsesblanketten kan I enten aflevere første gang eller maile til I bedes betale over netbank til Danske Bank reg. Nr konto Hele holdet bag børneundervisningen i Sankt Mariæ Kirke 13

14 Kristi Legems- og blodsfest Søndag den 22. juni fejrede vi Kristi Legems- og blodsfest. Tidligere år har vi gået i procession fra kirken til haven, men kirken var jo under ombygning. Så nu gik processionen fra haven til kirken, hvor højtideligheden blev fejret foran den lukkede kirke på kirkepladsen. 14

15 15

16 Er du vores nye firmand? Så skal du melde dig til firmelsesholdet 2014/15. Det sker ved at du sender en kopi af din dåbsattest, postadresse, og dit mobiltelefonnummer til Jesper Fich, Marielystvej 16, 2000 Frederiksberg. Du kan også skanne din attest ind og sende oplysningerne til Firmelsen finder sted den 21. Marts 2015 Forberedelsen begynder til efteråret og du får besked og program. Den vil foregå på en hverdagseftermiddag, som vi endnu ikke har fastlagt. Du vil møde flere forskellige undervisere og jævnaldrende, som er samme situation som dig. Det plejer at være en rigtig god oplevelse, og slet ikke spor spild af tid. Så se at få dig meldt til. Du kommer ikke til at fortryde det. Jesper Fich 16

17 Gå med Jomfru Maria til Paradis Rosenkransen er en bønsform, som adskiller sig fra mange andre kristne bønner. Til rosenkransen bruger man nemlig en perlekæde, som man med fingrene gradvist bevæger sig gennem. Rosenkransen er ikke kun noget som sker i sjælen, men også i legemet. Man forbinder tit rosenkransen med den katolske kirke, men den kan sagtens bruges af protestanter også. Det, som gør rosenkransen interessant, er, at den gemmer på flere bønner. Desuden findes der særlige udgaver, som går i dybden med et aspekt af rosenkransen. Den mest kendte rosenkrans består af fire mysterier: glædens mysterium, lysets mysterium, smertens mysterium og herlighedens mysterium. Hvert af disse mysterier består af fem led eller fem udsagn. Alle disse led er hentet fra Jesu Kristi liv. Det, som gør rosenkransen katolsk, er, at den gennemgår Jesu liv med Jomfru Marias øjne, sådan som hun betragtede Hans liv fra undfangelsen til korsfæstelsen. På den måde er rosenkransen en billedlig måde at lære om Jesu liv og virke, når vi fx ser Maria drage afsted for at besøge Elisabeth, da begge kvinder venter børn. Det er netop ved den lejlighed at Elisabeth hilser Maria med ordene Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt (Lukas, 1:42), og hvor Jomfru Maria bl.a. svarer, at herefter skal alle slægter prise mig salig (Lukas, 1:48), og der er dét, vi gør med rosenkransen. Denne måde at illustrere Jesu liv på er ikke meget ulig, når vi opfører krybbespil ved juletid. Krybbespillet er en måde at lege julens budskab ind og med rosenkransen hele det kristne budskab. På den måde er rosenkransen også en pædagogisk genvej til forståelse af og fordybelse i kristendommen. Det er en pædagogisk metode som blinde, analfabeter, børn og voksne kan have gavn af. Ja, den kan bruges som indfaldsvinkel til studiekredse. Et andet kendetegn ved rosenkransen er, at den er cyklisk. Med Jomfru Marias øjne følger vi Jesus, da Han bliver født og vokser op, da Han bliver døbt og forkynder Guds rige, da Han bliver pisket og korsfæstet, og endelig da Han opstår fra de døde og kroner Jomfru Maria i himlen. Denne cyklus afspejler også kirkeåret, som begynder med julen og siden efterfølges af påsken, pinsen og andre mærkedage. Man kan altså sige, at kirkeåret er én stor rosenkrans. I mindre målestok har Grundtvigs salme Vær velkommen, Herrens år (adventsudgaven) det samme, cykliske indhold. Man kan bede rosenkransen på daglig basis. Gør man det, har de fire mysterier, som jeg nævnte tidligere, også en fordeling over ugens syv dage, hvor man på cyklisk vis vandrer gennem gennem Jesu liv i løbet af ugen. På søndagen beder man således herlighedens mysterier, hvoraf de to sidste mysterier beskriver Jomfru Marias optagelse i himlen og hendes kroning (Åbenbaringen, 12:1). Hvad lærer vi så på en søndag hvor vi beder herlighedens mysterium? Med Jomfru Marias eksempel lærer vi, at vi har mulighed for at gå samme vej og til sidst tage evig bolig sammen Jesus Kristus i paradis. Dette mysterium kan vi fordybe os i, mens vi går til kirke om søndagen med rosenkransen i hånden. Jan Sosniecki 17

18 KÆK s sommerudflugt tirsdag den 12. august 2014 Årets sommerudflugt blev en succes med 30 glade, veloplagte turdeltagere. Også vejret var i venligt humør. Det øsregnede ganske vist ind imellem, men da sad vi i ly undervejs i bussen fra Egons busselskab. Vi nød det ellers strålende solskinsvejr, som vores fremragende chauffør benyttede til i flere omgange at køre os ad meget smukke biveje i egnen omkring Næstved. En udflugt, som den traditionelle sommerudflugt, kræver omhyggelig planlægning adskillige måneder i forvejen. I år var det ellers aftalte program nær kuldsejlet p.g.a. helt uforudsete vanskeligheder. Vi måtte således afstå fra et formiddagsbesøg i parken omkring Gisselfeld, fordi Gisselfeld pludselig i sommerperioden har lukket for adgang til området om tirsdagen(!). Vi måtte nøjes med at se Gisselfeld på afstand lige som Bregentved, men Bregentved er jo heller ikke offentlig tilgængeligt. Hans fortalte i bussen om Peder Oxe, som byggede Gisselfeld i 1500-årene, og om Kaj Lykke, en senere ejer af Gisselfeld, og om hans vanskæbne. Der var tid til et kaffehvil med Ingrids herlige bagværk inden en udmærket frokost på Fuglebjerg Kro, hvorpå vi drog mod Herlufsholm. Mogens, som er gammel herlovianer, fortalte morsomt og levende om sin skoletid i 50 erne og alle de traditioner, som stadig holdes i hævd på stedet. Det fik vi syn for sagn for, da vi nåede frem til kostskolen og kunne beundre de smukke og ganske særprægede skoleuniformer hos eleverne af begge køn. P.g.a. særlige sikkerhedsforanstaltninger i øjeblikket omkring skolen havde Mogens inden udflugten fået aftalt en særrundvisning for os i Herlufsholm kirke og inde i selve skolen, men omviseren viste sig aldrig, så vi stod pludseligt som forladt foran bygningerne. Men takket være Mogens snarrådighed og store viden om de enkelte lokaliteter fik vi med ham som cicerone og uden problemer af nogen art, besøgt både den gamle smukke kirke og skolens festsal med dens portrætsamling af tidligere forstandere og Kluges meget omtalte og beundret maleri af vores dronning. Vi afrundede sommerturen med endnu et ophold på Fuglebjerg Kro, hvor den stod på velbygget kaffe med kage til. En stor tak til menighedsrådet for økonomisk støtte til udflugten. HKT 18

19 Sognekalender Søndag den 21. September 25. almindelige søndag kl. 11 Højmesse Søndag den 28. September Den hellige Lioba Kl. 11 Højmesse Søndag den 5. Oktober Rosenkransfesten Kl. 11 Højmesse med børneprædiken Søndag den 12. Oktober 28. almindelige søndag Kl. 11 Højmesse Søndag den 19. Oktober 29. almindelige søndag kl. 11 Højmesse Søndag den 26. Oktober 30. almindelige søndag kl. 11 Højmesse Søndag den 2. November Allehelgen Kl. 11 Højmesse med børneprædiken Søndag den 9. November Laterankirkens indvielse Kl. 11 Højmesse Søndag den 16. November 33. almindelige søndag kl. 11 Højmesse Søndag den 23. November Kristi Konges fest Kl. 11 Højmesse Søndag den 30. November Første søndag i advent Kl. 11 Højmesse Søndag den 7. December Anden søndag i advent Kl. 11 Højmesse med børneprædiken Søndag den 14. December Tredje søndag i advent Kl. 11 Højmesse Søndag den 21. December Fjerde søndag i advent Kl. 11 Højmesse Onsdag den 24. December Juleaften Vigiliemesse kl. 16 Torsdag den 25. December Herrens fødsel Kl. 11 Højmesse Fredag den 26. December Skt. Stefan Kl. 11 Højmesse Søndag den 28. December Den hellige Families fest Kl. 11 Højmesse Onsdag den 31. December Kl. 16 messe Torsdag den 1. Januar Festen for Maria som Guds mor Kl. 16 Højmesse Søndag den 4. Januar Hellig tre konger Kl. 11 Højmesse med børneprædiken 19

20 Herre, send os din Ånd, for kun den kan forny jorden, kun den kan knække vor egoisme, kun den kan hjælpe os, med at opbygge en mere menneskelig, en kristen verden. Amen. Helder Camara ( ) 20

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016 Kl. 10.00 Burkal Sognehus Kl. 14.00 Tinglev Kirke Tema: Bekendelse - fornægtelse Salmer: 318, (398,) 332; 54, 345 Evangelium: Matt. 16,13-26 I dagens tekst har vi vi den ældste kristne trosbekendelse:

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

LUMEN nr. 92 December 2014

LUMEN nr. 92 December 2014 LUMEN LUMEN nr. 92 December 2014 1 Sankt Mariæ Kirke, Vor frue af rosenkransen Jens Jessensvej 5 2000 Frederiksberg www.mariae.dk Sædvanlige messetider Søndag kl. 11 (Højmesse) Tirsdag, torsdag og lørdag

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på.

Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på. Rosenkransen Rosenkransen er en af den katolske Kirkes mest udbredte og elskede bønner. Den har sit navn af, at de mange gange, vi siger Hil dig, Maria og Fadervor, knyttes sammen som en krans af roser

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Påskedag 2015, Hurup Markus 16, 1-8. Herre, nu er det en nådes-sag Hvad der af mig skal blive, Om du nu på påskedag Vil kalde dødt til live!

Påskedag 2015, Hurup Markus 16, 1-8. Herre, nu er det en nådes-sag Hvad der af mig skal blive, Om du nu på påskedag Vil kalde dødt til live! Påskedag 2015, Hurup Markus 16, 1-8 Herre, nu er det en nådes-sag Hvad der af mig skal blive, Om du nu på påskedag Vil kalde dødt til live! AMEN Jeg plukkede dem langfredag da var de endnu ikke sprunget

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen 1 Evighedens sange Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2012. Erik Høegh-Andersen Herre, dit rige er dér, hvor man død byder trods, det komme til os. Amen. Det er høstgudstjeneste

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

LUMEN nr. 95 December 2015

LUMEN nr. 95 December 2015 LUMEN LUMEN nr. 95 December 2015 1 Sankt Mariæ Kirke, Vor frue af rosenkransen Jens Jessensvej 5 2000 Frederiksberg www.mariae.dk Sædvanlige messetider Søndag kl. 11 (Højmesse) Tirsdag, torsdag og lørdag

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 1 Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 Åbningshilsen I dag deltager mindst 14 diakoner i højmessen. I marts 1974 blev de 14 indviet her

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1, Johannes Brev 4, Johannesevangeliet 1,1-14

Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1, Johannes Brev 4, Johannesevangeliet 1,1-14 Prædiken til Juledag 2015 Tekster: 1. Mosebog 1,1-5 - 1.Johannes Brev 4,7-11 - Johannesevangeliet 1,1-14 Glædelig jul! Sådan håber vi, den er for alle. At alle på én eller anden måde mærker at man hører

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Bruger Side 1 20-09-2015 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Når døden rammer livet. I september måned fejrer vi høsten, at den er kommet i hus, og i år var det sen høst

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 6. s. e. påske II 8. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 252 Til himmels fór 299 Ånd over ånder 334 Guds kirkes grund 289 Nu bede vi den Helligånd 217 Min Jesus lad 288 Drag ind af disse porte Bøn: Vor Gud

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

salmer:252,251,259,257, Helligånd tag mig v. hånden sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om

salmer:252,251,259,257, Helligånd tag mig v. hånden sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om Livet og troen er ikke for fastholdere Prædiken til 6. søndag efter påske 2013 salmer:252,251,259,257, Helligånd tag mig v. hånden Jesus sagde; Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen,

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12,1-16 Salmer: 176 Se hvor nu 179 Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig 200. 1 Jesus er mit liv i live 59 Jesus os I år kan man palmesøndag vælge mellem

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Johannesevangeliet 3.1-15 Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag

Kristi Himmelfartsdag Kristi Himmelfartsdag Salmevalg Indgangssalme: Til Himmels fór den ærens drot, 252 Salme mellem læsninger: Til Himlene rækker, 31 Salme før prædiken: Hvad er det at møde, 249 Salme efter prædiken: Din

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31) 1. s. e. påske I 23. april 2017 Sundkirken 10 Salmer: 408 Nu ringer alle klokker 749 I østen 875 Tak Gud 582 At tro er at komme 427 Tak for al 235 Verdens igenfødelse Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke.

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem, og

Læs mere

Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke.

Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke. Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke. Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3. søndag i Advent side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3. søndag i Advent side 1 11-12-2016 side 1 Prædiken til 3.søndag i advent 2016. Engesvang, Christianshede Tekst. Matt. 11,2-10. Hvis man skulle sætte en farve på 3. søndag i Advent, som den kommer til os i gudstjenestens læsninger,

Læs mere