AutoCAD LT 2014 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2013 ISBN Copyright 2013 Forlaget Uhrskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AutoCAD LT 2014 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2013 ISBN 978-87-92926-32-6. Copyright 2013 Forlaget Uhrskov"

Transkript

1 AutoCAD 2014 Grundbog Frede Uhrskov

2 AutoCAD LT 2014 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2013 ISBN Copyright 2013 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede Uhrskov Læreruddannet fra Jelling Seminarium 1971 Faglærereksamen i idræt fra Odense Universitet 1972 Exam. Scient fra Odense Universitet 1973 Idrætslærer på Sydjysk Ungdomskostskole Lærer på Esbjerg Tekniske Skole (EUC Vest) Undervist i IT siden 1975 Selvstændig IT virksomhed siden 1986 Autoriseret AutoCAD forhandler og igen fra Medlem af Autodesk Developer Network (ADN) 1998 Autoriseret Autodesk Publisher 1998 Autoriseret Autodesk Author 1998 Forfatter til ca. 200 bøger om IT 3D Studio AutoCAD Autodesk Autodesk, the Autodesk logo, 3D Studio and AutoCAD are registered trademarks of Autodesk, Inc Autodesk, Inc. All rights reserved Tekst: Billeder: Illustrationer: Omslag: Frede Uhrskov Frede Uhrskov Frede Uhrskov Frede Uhrskov Forlaget Uhrskov v/frede Uhrskov Særmarksvej 46a, 6670 Holsted Gimlevej 28, 8660 Skanderborg Danmark Mobil:

3 AutoCAD LT 2014 Indledning Forord AutoCAD 2014Grundbog er den eneste danske bog om AutoCAD Bogen er opbygget i sammenhængende afsnit, der gør den velegnet både som undervisningsbog og som opslagsværk. Bogen bygger på samme princip som de tidligere versioner, der i de forskellige udgaver er blevet de fleste danske AutoCAD brugeres bibel. Bogen er grundlæggende indføring i programmet AutoCAD Man vil derfor altid kunne argumentere for og imod hvilke kommandoer, der skal medtages. Jeg har forsøgt at medtage de kommandoer, som jeg mener, er nødvendige for at kunne konstruere på et rimeligt niveau. Denne udgave af bogen er en samlet genenmgang for både AutoCAD og AutoCAD LT. Der kan derfor være afsnit og kommandoer, der ikke findes i LT udgaven. Jeg håber du som bruge kan leve med det. Jeg håber, at du vil få glæde af bogen. Frede Uhrskov Holsted 2013 Besøg os på Internettet: På kan du finde samtlige bøger og hæfter. På kan du låne nogle af bøgerne som ebøger - gratis. Alle bøger findes også som ebøger - find dem hos en eboghandel. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 3

4 AutoCAD LT 2014 Indledning Forord... 3 Læs dette først Installation Vigtigt Aktivering Start af AutoCAD LT Brugerfladen Skærmfarve Grid net Ikoner eller tekst Applikationsmenu Menuelementer New Open Save Save As Export Publish Print Drawing Utilities Close Anvendte dokumenter Hurtigvalgs menuen Exchange Bånd (Ribbon) Status Bar Kommandolinjen Valg af underkommandoer Quick Properties Quick View Layouts Quick View Drawings Tooltips UCS ikonet Tastatur: Kommandoafgivelse Tastatur: Kommandoforkortelserne Værktøjspanel Gammel brugerflade Tool Palettes Dialogbokse Genvejstaster Shortcut menu New - Åbne en ny tegning Open Åbne eksisterende tegninger EXIT Afslut Close - Lukke en tegning SAVE - Gem Side 4 AutoCAD D Grundbog

5 AutoCAD LT 2014 Indledning SAVEAS - Gem som QSAVE quick-save AUTOSAVE Create backup copy with each save Security Options Indlæse koordinater Pege Absolutte Koordinater Relative Koordinater Polære Koordinater CAD-koordinatsystem Polar Temporær POLAR Tracking LAYER - Lag Hente linjetyper Valg af lag LAYERSTATE Gemme lagopsætning LAYWALK Visning af objekter på valgte lag LAYMATCH Tilpasse objekters lag LAYCUR Flytte objekt til aktivt lag COPYTOLAYER - Kopiere til andet lag LAYISO - Isolere et objekts lag LAYUNISO Frigiv isolerede lag LAYVPI - Isolerer objekters lag i andre viewport LAYOFF Sluk lag ved udpegning LAYON - Tænder alle lag LAYFRZ - Frys lag for udvalgt objekt LAYTHW - Tø alle lag LAYLCK - Låser lag for udvalgt objekt LAYULK - Låser lag for valgt objekt op LAYMRG - Sammensmeltning af lag LAYDEL - Slette objekters lag LOCKED LAYER FADING LINETYPE - Linjetype LTSCALE - Linjetypeskala PSLTSCALE - Papirlinjetypeskala CELTSCALE - Linjetypeskala i forhold til LTS SCALELIST - Skaleringsliste ID - Identifikationspunkt LINE - Linje U - fjern sidst tegnede linjestykke Shortcut menuen Redigering af LINE DLINE - Dobbeltlinjer XLINE - Konstruktionslinje RAY - Strålelinje REVCLOUD - Revisionssky Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 5

6 AutoCAD LT 2014 Indledning Underkommandoer: CIRCLE - Cirkel CENTRUM, RADIUS: CENTRUM, DIAMETER: P - tre punkter P - to punkter TTR - tangent, tangent og radius TanTanTan ARC - Cirkelbuer RECTANG - Rektangel Redigering af rektangel PLINE - Polylinje Underkommandoerne A (Arc) Redigering af PLINE POINT - Punkt POINT Style - Opsætning af punkter STYLE - Skriftopsætning Annotativ tekst DTEXT - Tekst MTEXT - Multilinje tekst Tabulatorlinjen Tabuleringer Symbol Backgound Mask Automatisk skrivning af matematiske begreber SPELL - Stavekontrol OSNAP - Objektsnap Drafting AutoSnap Settings Midtpunkt mellem 2 punkter Polar Tracking DSETTINGS DS SNAP - DDRMODES Isometrisk tegning Isometriske cirkler UNITS - Måleenheder LIMITS - Tegningsgrænser HATCH - Skravering Draw Order i skravering Træk og slip skravering Undlad OSNAP ved skravering Trimning af skravering Skravering af ikke lukkede emner Kontrol af skraveringens udgangspunkt Definering af skraveringsafgrænsning Oprettelse af adskilte skraveringsobjekter Arealet af skraveringer Side 6 AutoCAD D Grundbog

7 AutoCAD LT 2014 Indledning Definering af skraveringsområdet Gradient REGION - Sammenhængende område Massprop - Masseegenskaber Tyngdepunkt MEASUREGEOM MEASUREGEOM MEASUREGEOM MEASUREGEOM MEASUREGEOM Tablestyle - Tabelopsætning Table - Tabel AutoCAD Design Center Opsætning Folders Open Drawing History Explorer Autodesk ONLINEOPENFOLDER ONLINEDOCS Onlineoptions AutoCAD WS Home Draw Annotate Annotate View Output Drawings Messages Design Feed Tool Palettes - Værktøjs palette Sådan oprettes en værktøjspalet med DesignCenter indhold ZOOM - Zoom Underkomandoerne PAN - Panorere REGEN - Regenerering REGENAUTO - Automatisk regenerering Objektudvælgelse Tips og tricks om objektudvælgelse Select Similar GRIPS - Gribepunkter Ændring af en linje med GRIPS ERASE - Slet MOVE - Flytte COPY - Kopiering CUTCLIP - Klip til udklipsholder Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 7

8 AutoCAD LT 2014 Indledning COPYCLIP - Kopier til udklipsholder COPYBASE - Basispunkt ved kopiering PASTE - Indsæt fra udklipsholder MIRROR Spejling REVERSE Flippe ROTATE Rotere ALIGN - Tilpas ARRAYRECT - Rektangulær Mønsterkopiering Anvendelsen af Ctrl ARRAYPATH - Stibestemt Mønsterkopiering ARRAYPOLAR - Cirkulær Mønsterkopiering SCALE - Skalering BREAK - Bryde Break at point - Bryde i 1 punkt JOIN - Sammensætning af ens objekter TRIM - Beskæring EXTEND - Forlæng LENGTHEN - Ændring af længde STRETCH - Stræk FILLET - Afrunding CHAMFER - Affase OFFSET - Parallelforskydning PEDIT - Redigering af polylinjer Udvidet redigering af polylinjer Polylinjer og GRIPS EXPLODE - Eksplodere REVERSE - Flippe DIVIDE - Opdel MEASURE - Opmål Properties - Egenskaber Åbning af Properties med dobbeltklik Quick udvælgelse MATCHPROP - Overfør egenskaber DDEDIT - Rette tekst SCALETEXT - Ændre teksthøjde JUSTIFYTEXT - Ændre indsættelsespunkt for tekst UNDO - Fortryd REDO - Genskab HATCHEDIT - Redigér skravering PURGE - Rens WBLOCK - Filblok BLOCK - Fremstil blok Dynamiske Blokke Tilpasning til eksisterende geometri Flippe en blok Forskellige afbildninger Forskellige størrelser GROUP - Grupper Side 8 AutoCAD D Grundbog

9 AutoCAD LT 2014 Indledning Group manager ATTACH - Eksterne referencer Clip REFEDIT Edit Reference In Place XOPEN ADJUST INSERT - Indsætte blok INSERTOBJ - Indsætte et OLE objekt Dimension - Målsætning DIMREASSOCIATE - Ændring af associativitet DIMSTYLE - Målsætningsvariable Dimension Style Ny dimstyle Lines Extension Lines Fast længde på måludførende linjer Forskellig linjetype på måludførende linjer Symbols and Arrows Center Marks Text Text Appearance Text Placement FIT Fit Options Text Placement Primary Units Alternate Units Tolerance DIMLINEAR DIMALIGNED Vend målsætningspile DIMARC - Målsætning af buelængde DIMJOGGED - Målsætning af buer med store radier DIMORDINATE - Nulpunktsmålsætning DIMRADIUS - Radiusmålsætning DIMDIAMETER Diametermålsætning DIMANGULAR - Målsætning af vinkler DIMBASELINE - Parallelmålsætning DIMCONTINUE - Kædemålsætning DIMSPACE - Målsætningsafstand DIMBREAK - Målsætningsbrud DIMJOGLINE - Brudt lineær målsætning Quick Dimension - Hurtig målsætning TOLERANCE - Geometriske tolerancer DIMCENTER - Centermarkeringer og linjer DIMEDIT - Rette tekst egenskaber DIMTEDIT - Rette placering af målsætningstekst Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 9

10 AutoCAD LT 2014 Indledning DIMTEDIT - Rette placering af tekst DIMOVERRIDE - Overskriv DIMSTYLE Update - Opdatering Annotativ målsætning Multileaderstyle - Opsætning af Mleader Multileader - Ledelinjer AIMLEADEREDITADD - Tilføj leader AIMLEADEREDITREMOVE - Fjern leader MLEADERALIGN - Tilpasse leader MLEADERCOLLECT - Samle leader Model og layout Oprette view Model - Layout eksempel Annotative funktioner Objectscale Brugertilpasning af skaleringslisten Målsætning PLOT - Udskrivning Shaded viewport options Publish Preview Page Setup Manager View Details Plotter Manager Export Forslag til en template Maskintegning Bygningstegning Genvejskommandoer Side 10 AutoCAD D Grundbog

11 AutoCAD LT 2014 Indledning Læs dette først For at få det største udbytte af bogen er det vigtigt at være opmærksom på nogle forudsætninger og forhold. 1) AutoCAD LT 2014 er installeret korrekt. Det forudsættes, at der er installeret i de biblioteker, der foreslås af installationsprogrammet. 2) Du er rimelig fortrolig med brugen af Windows. Der er ikke i bogen nogen vejledning i brugen af Windows. Der er heller ikke gjort opmærksom på genvejstaster i Windows. Det anses for at være kendt. 3) Da AutoCAD LT 2014 overholder Microsoft Windows standarden, vil alle menuer svare til de menuer, der findes i Windows. 4) Hvis man arbejder med den danske version af Windows 2000, Windows XP, Windows Vista eller Windows 7, vil det betyde, at der i visse dialogbokse kan forekomme en sammenblanding af amerikansk og dansk på nogle af knapperne. Bogen er skrevet ud fra en 64 bit version installeret på Windows 7. 5) Nogle steder, hvor der vises kommandoer, vil denne starte med en understregning (_LINE). Det er helt afhængigt af, hvordan kommandoen vælges, om denne understregning kommer frem på skærmen eller ej. Det har ingen betydning for kommandoen, og man kan se bort fra det. Stregen bruges ved oversættelser af AutoCAD til andre sprog. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 11

12 AutoCAD LT 2014 Installation Installation Når disken starter vil der efter kort tid fremkomme denne dialogboks. Hvis programmet ikke starter automatisk, skal du åbne DVD en og dobbeltklikke på dette ikon. Dette ikon vil installere AutoCAD LT 2014 på den aktuelle computer. Med dette ikon kan man lave en installation på en server. Denne installation kan så kopieres ned på forskellige arbejdsstationer i virksomheden. Den kan man bruge, hvis man har flere licenser og ønsker den samme installation på alle maskinerne. Side 12 AutoCAD D Grundbog

13 AutoCAD LT 2014 Installation Med dette ikon kan man installere nogle værktøjer på det lokale netværk det må ikke forveksles med en netværkslicens. Hvis du vælger ovenstående ikon, så vil et helt nyt skærmbillede dukke op: Herfra kan for Eksempel vælges andre sprogudgaver af produktet. Klik på Back Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 13

14 AutoCAD LT 2014 Installation Ved at klikke på dette ikon får du hjælp til installationen - på engelsk. Dette ikon vil fortælle dig, hvilke krav, Autodesk stiller til din computer. Readme ikonet giver dig vigtige informationer om produktet. Vigtigt Det er meget vigtigt at man lukker ALLE programmer under installationen. Det gælder særlig antivirus. Tag dit netstik ud før du starter installationen så er du sikker på ikke at få virus under processen. Klik på Install Det første, der fremkommer, er licensbetingelserne, som du skal acceptere, men det kan være en god ide at gennemlæse betingelserne mange bliver således overraskede over at man faktisk ikke ejer softwaren. Man kan derfor ikke videresælge en licens! Side 14 AutoCAD D Grundbog

15 AutoCAD LT 2014 Installation Klik Next I næste skærmbillede skal du angive dit serienummer Indtast dit serienummer og product key, som står på æsken med programmet eller i den mail som du har modtaget, hvis du har valgt at få dit program leveret elektronisk. Her er angivet serienummer det vil væreen prøveversion, der varer i 30 dage. Klik Next Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 15

16 AutoCAD LT 2014 Installation Nu kommer vi til den vigtige del af installationen. Det vigtigt, at du klikker på nedpilen i feltet med AutoCAD LT, da det giver dig de fulde muligheder for at tilrette din installation. Det vil åbne en ny dialogboks - se næste side. Side 16 AutoCAD D Grundbog

17 AutoCAD LT 2014 Installation Hvis du vil have styr på installationen, skal du vælge Custom, der vil give dig det fulde overblik. Når du har lavet de ønskede ændringer, klikker du på Back Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 17

18 AutoCAD LT 2014 Installation Inden du klikker på Install, så skal du lige sikre dig at programmet bliver installeret i det bibliotek, som du ønsker: Når det er gjort, klikker du på Install Nu starter installationen - det varer lidt tid så det er tid til kaffe. Side 18 AutoCAD D Grundbog

19 AutoCAD LT 2014 Installation Afslut med at klikke på Finish. Der vil nu være skabt et ikon på dit skrivebord. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 19

20 AutoCAD LT 2014 Installation Aktivering Første gang du starter programmet, bliver du spurgt om du vil anvende programmet eller aktivere det. Du kan frit bruge programmet i 30 dage. Hvis du har en tidligere version liggende på maskinen får du først lejlighed til at overføre dine brugertilpasninger fra denne version til den nye. Vælg OK eller slet de uønskede markeringer. Side 20 AutoCAD D Grundbog

21 AutoCAD LT 2014 Installation I dette skærmbillede skal du acceptere licensreglerne I mange tilfælde vil aktiveringen nu gå glat igennem, men undertiden er der lidt problemer - følg vejledningen på skærmen. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 21

22 AutoCAD LT 2014 Opstart Start af AutoCAD LT 2014 AutoCAD LT 2014 kan aktiveres på flere forskellige måder, men her tages der udgangspunkt i, at programmet er standardinstalleret, og at der er dannet et ikon på Windows skrivebordet. Første gang man starter AutoCAD LT 2014, vil der komme en dialogboks som nedenstående billedet kommer først efter nogen tid og nogle gange først efter at du har opkoblet til internettet: Her kan du vælge at se de nye faciliteter eller slå dialogboksen fra, så den ikke vises ved hver start af programmet. Side 22 AutoCAD D Grundbog

23 AutoCAD LT 2014 Opstart Når du har fjernet dialogboksen, står du med et blankt tegneark, der indlæst fra den Skabelonfil, der hedder ACLTISO.DWT. Hvis du senere får lyst til at se en demonstration af de nye faciliteter, kan du altid genkalde dette ved at aktivere det viste menupunkt. I About AutoCAD kan du se dit serienummer. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 23

24 Brugerfladen Brugerfladen giver mulighed for en let adgang til de mest anvendte faciliteter. Standardbrugerfladen omfatter Menu Browser, Hurtigmenu, InfoCenter, Båndet (ribbon) og Statusbaren. Baggrundsfarven i modellen er grå/sort, og samtidig er Grid slået til det er det der giver felterne på skærmen. Mange af mulighederne på brugerfladen bliver endnu bedre ved anvendelse af 2 skærme. Side 24 AutoCAD D Grundbog

25 Skærmfarve Du kan ændre skærmfarven således: Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 25

26 Grid net AutoCAD starter med et gridnet aktivt. Du kan slå Grid nettet fra ved at klikke på dette ikon i statuslinjen: eller ved at taste F7 Gridnettet vil dog komme frem igen ved næste opstart det kan kun ændres ved at du gemmer efter din tomme tegning i opstartstemplaten. Det lød svært ikke!!! Gridnettet gemmes sammen med tegningen og derfor skal opsætningen gemmes efter at du har slået gridnettet fra. Det gøres ved at klikke som vist herunder: Nu vises en mappe med de standardtemplates, som er blevet installeret sammen med AutoCAD LT Side 26 AutoCAD D Grundbog

27 Klik som vist: Ikoner eller tekst Ikonerne i venstre del af statuslinjen kan ændres til tekst det kan jeg personligt bedst arbejde med. Højreklik på et af ikonerne det er ligegyldigt, hvilket ikon du vælger: Klik på Use Icons det er en ON/OFF funktion. Ikonerne ændres nu til tekster: Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 27

28 Applikationsmenu Applikations menu gør det muligt at få hurtig tilgang til en række faciliteter som kommandoer og dokumenter fra knappen i øverste venstre hjørne af skærmen. Menuelementer Applikationsmenuen indeholder en lodret liste af menuelementer. Ved valg af et menupunkt fra Applikationsmenuen, udvides menuen, så du kan vælge en kommando. Side 28 AutoCAD D Grundbog

29 New Som det fremgår starter man her en ny tegning fra en template (skabelon). Man kan også oprette et Sheet Set, hvori man kan styre layout, stier til filer og projekt data. Som det fremgår starter man her en ny tegning fra en template (skabelon). Når funktionen vælges fremkommer der en dialogboks hvorfra man kan vælge den ønskede template. En template er en skabelonfil, hvori man opsætter de standardting, som man gerne vil have skal være faste ved hver ny tegning. Typiske opsætninger, der er faste i en template er: Lag Tekstopsætning Målsætningsopsætning Udskrifter - layout Den typiske dialogboks, der fremkommer, er: Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 29

30 I henhold til standardopsætningen vælges mappen Template, der ligger i denne lange sti - afhængig af installation her vist i Windows 7: Stien kan selvfølgelig vælges frit - se senere. Som det fremgår at dialogboksen, så findes der en lang række templates. Den vigtigste og den som de fleste vil tage udgangspunkt i er: acadltiso.dwt Den vil være uden opsætninger af nogen art og derfor "ren". Skærmen vil være defineret ca. som et stykke A3. Hvis du selv laver din template (og det gør du selvfølgelig), så kan du placere den i samme mappe, men du kan også placere den i din egen mappe, så den ikke forsvinder, når du opdaterer AutoCAD eller laver en ominstallation. Side 30 AutoCAD D Grundbog

31 Du skal så ændre AutoCAD søgestien - det gør du således: I options vælges fanebladet Files og Template Settings Vælg Drawing Template File Location og klik på stien Vælg derefter Browse og vælg den mappe, hvori du har gemt din template. Næste gang du vælger New, vil AutoCAD søge templaten i din egen mappe. Qnew Hvis du vælger at starte en ny tegning fra dette ikon, vælges en kommando, der hedder Qnew, der næsten er magen til New, men Qnew vælger en bestemt template i stedet for at vælge en mappe. Som standard vælger Qnew at søge i samme mappe som New, men Qnew kan sættes op til at vælge en bestemt fil. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 31

32 Det opsættes på samme måde som ved New Herfra browses til den ønskede fil. Når du fremover vælger ikonet Qnew vil AutoCAD starte en ny tegning på baggrund af den valgte template. Side 32 AutoCAD D Grundbog

33 Open Med Open åbnes en eksisterende AutoCAD tegning, et eksisterende Sheet Set eller der importeres en DGN tegning - fra Microstation. Med Open Drawing, vil AutoCAD søge i den sidst anvendte mappe. Hvis du ønsker at din standardtegningsmappe skal være let at browse til, kan du lægge den ind i den lodrette linje i venstre side - se næste side. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 33

34 Højreklik i feltet: Klik på Add Current Folder - derefter vil man for fremtiden let komme til den ønskede mappe. Slet eventuelt øvrige unødvendige ikoner - for Eksempel Buzz... Side 34 AutoCAD D Grundbog

35 Save Save gemmer tegningen i det navn, som tegningen tidligere har fået. Når du starter en ny tegning, vil den altid få et "dummy" navn, der vil se ud som dette format: Når du vælger Save, vil AutoCAD vælge sidst anvendte mappe og foreslå filnavnet. Vælg nu selv mappe og filnavn: Når du selv har navngivet filen, vil AutoCAD næste gang du anvender funktionen gemme oveni samme navn. Samtidig gemmes en kopi med samme navn, men med efternavnet BAK. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 35

36 Save As Save As giver mulighed for at gemme i et andet filnavn eller gemme i andre filformater. Save As åbner sidst anvendte mappe og foreslår det filnavn, som er det aktuelle. Du kan nu vælge et andet filnavn, en anden filtype eller en anden version af AutoCAD: Side 36 AutoCAD D Grundbog

37 Det er Save As du skal anvende, når du opretter templates eller skal gemme tegninger i ældre formater. Hvis du får brug for at du altid skal gemme i et bestemt ældre filformat kan du sætte dette op i Options: AutoCAD vil nu fremover gemme i det valgte format. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 37

38 Export Export gør det muligt at gemme i filformater, der er brugbare i forskellige sammenhænge. DWF DWF er et filformat til enkel og hurtig distribution af tegninger til samarbejdspartnere eller andre, der ikke skal have selve tegningen. For at se og udskrive tegningen kræves installation af Autodesk Design Review, der ligger på DVD med programmet. Programmet er gratis og kan også downloades fra Valg af menupunktet åbner dette vindue: Der er en række forskellige muligheder for udskrift, men det er forholdsvis enkelt og vil ikke nærmere blive gennemgået. Side 38 AutoCAD D Grundbog

39 DWFx Forskellen mellem de 2 DWF formater, er at DWFx ikke kræver installation af Autodesk Design Review, hvis filen åbnes på en computer med Windows Vista. Filformatet er at sammenligne med filformatet i Officeprogrammerne, der også i udgave 2007 forsynes med et x efter filtypenavnet - for Eksempel.DOCx. Her ses en del af en tegning åbnet i Windows Explorer under Windows 7: Jeg havde problemer med at åbne explorer ved at klikke på filnavnet, men ved at åbne DWFx filen direkte i explorer var der ingen problemer. DWFx formatet kan således bruges til at fremsende filer til andre. Filerne er ganske små og derfor velegnede til at sende via mail. Det viste udsnit fylder kun 32 Kb. Menneskene er fra AutoBYG 2013 Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 39

40 PDF Export til PDF er helt identisk med export til DWFx og her vises blot dialogboks og udskrift. En PDF fil åbnes i Acrobat Reader, der frit kan downloades. Menneskene er fra AutoBYG 2013 Side 40 AutoCAD D Grundbog

41 DGN Export til DGN vil sige at man gemmer i filformatet til Microstation. Dialogboksen ser således ud: Other Formats Denne mulighed gør det muligt at gemme i alternative formater - deriblandt BMP formatet, der er et almindeligt billedformat. Dialogboksen ser således ud: Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 41

42 Publish Med Publish kan man blandt andet sende et helt sæt af tegninger til samarbejdspartnere. etransmit Dette gør det muligt at sende alle nødvendige filer til en samarbejdspartner. Læg her blandt andet mærke til at både plotstyle og plotterconfigurationsfilerne kommer med. Det er en meget enkel måde at sende filerne på. Side 42 AutoCAD D Grundbog

43 Når alle forhold er i orden, klikkes OK og man kommer ind i denne dialogboks: Filerne bliver nu automatisk pakket i en ZIP fil, der let kan sendes til en partner. Med dette menupunkt sender man den aktuelle tegning med en til en anden bruger. Upload Multiple File to Cloud Her kan du uploade flere filer af gangen til skyen se mere om Cloud faciliteterne under dette emne. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 43

44 Print Som det fremgår af skærmbilledet, er der mange muligheder for udprint i AutoCAD LT de enkelte muligheder gennemgås senere. Plot Plot er her det samme som at vælge udskrivning fra tegningen - udskrivning er gennemgået særskilt sidst i bogen, så her vises kun den almindelige dialogboks. Side 44 AutoCAD D Grundbog

45 Batch Plot Batch Plot er en fremragende facilitet, der gør det muligt at sætte en lang række tegninger til plotning på en gang. Man kan derefter blot lade processen køre og lave andre ting imens. Dialogboksen ser således ud: Sheet List. Her kan du hente en eksisterende liste over tegninger, der skal plottes. De kan være gemt fra en tidligere plotning. Du kan også gemme den eksisterende liste listerne gemmes i. Hvis du svarer ja, til spørgsmålet fremkommer dialogboksen på næste side: Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 45

46 Filformatet er DSD. Andre medarbejdere i firmaet kan således let hente en eksisterende udskrift, der for Eksempel skal sendes til en bestemt faggruppe. Publish to: Her vælges hvilken plotter, der skal udskrives på. Standard er den plotter, som er defineret i Page Setup. Desuden kan her vinges af om man programmet automatisk skal hente alle åbne tegninger. Når du klikker på Publish, vil der fremkomme et lille plotterikon i nederste højre hjørne o denne dialogboks vil vises på skærmen. Side 46 AutoCAD D Grundbog

47 Plot Preview Viser blot et plot af enten modellen eller det layout, som man står i. View Plot and Publish Details Viser detaljer af sidste plotning - den kunne man også få frem ved at højreklikke på plotterikonet i nederste højre hjørne. Page Setup Sideopsætning definerer opsætning af papir til plot af enten modellen eller layout. Denne funktion kan vælges flere steder og den er nøje gennemgået under afsnittet Model og Layout. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 47

48 Manage Plotters Dette menupunkt fremkalder en dialogboks, hvori man kan administrere de plottere, der er specielt knyttet til AutoCAD. De har alle efternavne (filtypen) PC3, der står for PlotterConfiguration - version 3. Det er almindelige filer, der kan slettes og flyttes. I billedet nedenunder, ses også den sti, som filerne ligger i efter en standardinstallation. Disse filer kan med fordel placeret centralt i firmaet (på en filserver), så alle i firmaet har de samme plotteropsætninger og dermed også de papirformater, der er de gængse i firmaet. Hvis man ønsker at placerer dem centralt, skal man også rette søgestien for disse filer: PC3 filerne må ikke forveksles med driverne til plotterne. Det er min opfattelse at driverne altid bør placeres decentral - altså på den enkelte computer. Dette dog kun såfremt man ønsker at den enkelte bruger skal have mulighed for selvstændigt at oprette papirstørrelser og lignende. Hvis man placerer drivere på en server, fratager man brugerne disse muligheder. Side 48 AutoCAD D Grundbog

49 Drawing Utilities I Drawing Utilities er der mulighed for at administrere forskellige oplysninger og enheder i tegningen. Desuden anvendes feltet til at rense tegningen for unødvendige oplysninger og hente tegninger efter PC nedbrud. Drawing Properties Drawing Properties er en dialogboks, hvori man kan skrive forskellige oplysninger om den aktuelle tegning. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 49

50 Units I unitsdialogboksen bestemmes enhederne for tegningen. Autdit Audit gennemlæser tegningsfilen for fejl og retter nogle af den. Kommandoen er en kommandolinjekommando, hvor man blot svarer Y eller N til spørgsmålet. Side 50 AutoCAD D Grundbog

51 Purge Med purge kan man rense tegningen for de elementer, der ikke er brugt i tegningen. Det kan være lag eller blokke, der fylder op i tegningen og derfor ønskes fjernet. Kommandoen åbner en dialogboks, hvori man kan vælge, hvilke elementer man ønsker fjernet. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 51

52 Recover Recover prøver at rette en tegning, der af en eller anden grund ikke er læsbar for Auto- CAD. I de fleste tilfælde går det godt og tegningen åbnes uden problemer. Den kan derefter gemmes påny. Der er 2 underkommandoer til kommandoen Den øverste åbner en dialogboks på samme måde som OPEN: Herfra kan man vælge den fil, som er et problem. Ved det nederste valg åbnes endnu en dialogboks, hvori man skal tage stilling til om alle XREF i tegningen også skal gennemarbejdes. Derefter åbnes dialogbokse OPEN som ovenfor. Side 52 AutoCAD D Grundbog

53 Close Med Close lukker man den aktive eller alle tegninger. Current Drawing Denne funktion lukker den aktive tegning All Drawings Denne funktion lukker alle åbne tegninger. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 53

54 Anvendte dokumenter Mens du ser tidligere anvendte dokumenter i Applikations menuen, kan du få dem vist i forskellig orden eller du kan gruppere dem efter dato eller filtype. Ved at føre markøren hen over et dokumentnavn, vil browseren automatisk vise filinformationer og et billede af filens indhold. Du kan få filerne vist på forskellig måde ved at trække ned i det viste felt. Side 54 AutoCAD D Grundbog

55 Hurtigvalgs menuen Hurtigvalgs menuen er placeret øverst i AutoCAD vinduet, ved siden af WorkSpace og Undo/Redo. Man kan let tilføje og fjerne kommandoer fra toolbaren, ved at anvende nedpilen i højre side af menuen Øverste del af denne pull down menu er kommandoer, der kan tilføjes og fjernes fra menuen. More Commands Dette punkt kalder CUI menuen, så man kan hente alle de kommandoer, som man måtte ønske til Hurtigvejsmenuen. Show Menu Bar Dette er interessant, da det henter den fra de tidligere versioner kendte pull down menu: På denne måde kan du bruge både den nye brugerflade med Ribbon og den gamle med pull down menuer. Show Below the Ribbon Dette placerer hurtigvalgsmenuen nedenunder ribbon: Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 55

56 Exchange Exchange er den menulinje, der ser således ud: I søgefeltet kan de skrive det emne, som du vil søge hjælp omkring det kræver at du er opkoblet på internettet. Når du klikker på kikkerten, så kommer Exchange billedet frem og emnet findes: Hvis du ikke er på internettet, så får du en dialogboks med forskellige valgmuligheder: Herfra kan du blandt andet downloade hjælpefilen som en offline fil det kræver selvsagt at du kan komme på nettet det kræver de to andre muligheder også, så det er faktisk kun relevant, hvis man skal have computeren med et sted, hvor man ikke kan komme on-line. Side 56 AutoCAD D Grundbog

57 SignIn Med SignIn får du muligheden for at logge in på en Autodesk 360, der har en række muligheder blandt andet lagring af filer i skyen. Først kommer en login dialogboks. Dette login er det samme, som du anvendte da du aktiverede dit program. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 57

58 Efter login vil dit navn komme frem i feltet. Hvis du har tegnet subscriptuon på din licens, vil du sikkert få nogle muligheder ved at klikke på nedpilen, men da jeg ikke har subscription, er der ingenting at vise. Exchange Ved at klikke på Exchange Kommer du ind i den tilhørende dialogboks: Dialogboksen er ret indlysende og de enkelte punkter vil ikke blive gennemgået. Help Help henter den almindelige hjælpemenu. Nedpilen Nedpilen i højre side åbner nogle ekstra muligheder, der der ikke vil blive gennegået. Side 58 AutoCAD D Grundbog

59 Bånd (Ribbon) Båndet er placeret i toppen af AutoCAD LT 2014 vinduet. Båndet gør det muligt at vælge en lang række værktøjer gennem et udvalg af faneblade og paneler. Hvert faneblad indeholder flere paneler og hvert panel indeholder en række værktøjer. Nogle af panelerne kan udvides, da de indeholder flere værktøjer end der umiddelbart vises. Som standard er båndet låst fast i toppen af AutoCAD vinduet, men den kan ændres til en Tool Palette, der kan flyttes rundt på skærmen. Højreklik i ribbonkanten og vælg Undock Båndet ændres nu til en Tool Palette Den flyttes tilbage igen ved at trække i den kant, hvor der står Ribbon. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 59

60 Man kan få båndet vist på forskellig måde ved at klikke i den lille pil, der er i båndet. Funktionen er som standard sat til cirkulært, hvilket vil sige at hver gang du klikker på pilen, så skifter udseendet af båndet. Første klik Båndet forsvinder og erstattes af menupunkter, der svarer til de visuelle menuer fra tidligere. Når man holder markøren stille på et af menupunkterne, fremkommer de visuelle kommandoer. Andet klik Båndet reduceres yderligere og man fremkalder menuerne ved at klikke på de enkelte menupunkter. Når du flytter markøren væk fra menuen lukkes den sammen. Dette sparer en del plads, men kræver nok også et godt overblik overmenuerne. Tredje klik Ved tredje klik vender du tilbage til udgangspunktet. Side 60 AutoCAD D Grundbog

61 Du kan også vælge den visning, som du ønsker ved direkte at klikke i en af de 3 øverste valgmuligheder: Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 61

62 Status Bar Venstre side af statusbaren indeholder stadig koordinatoplysninger som standard med 4 decimaler. Standardvisningen af funktionerne i Statusbaren er ikoner. Ved at højreklikke i Statusbaren kan du skifte mellem visning af ikoner og tekst. Højreklikmenuen for nogle af knapperne i Statusbaren indeholder specielle funktioner for den pågældende knap. Det gør det hurtigere og lettere at ændre vigtige funktioner for knappen og samtidig nedsætter det behovet for at brug Settings dialogboksen. Side 62 AutoCAD D Grundbog

63 Skifter til model Skifter til layout Maksimerer det aktive viewport så det fylder hele skærmen vises kun i Layout Viser alle anvendte annotative skaleringer i tegningen. Feltet bør være tændt. Skalerer alle annotative objekter til den aktive skalering. Feltet bør være tændt. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 63

64 Låser toolbarer og winduer Isolete object isolerer og skjuler objekter. Efter valg af funktion, udpeger du det objekt, der skal isoleres eller gemmes. Viser resultatet af sidste plotning. Side 64 AutoCAD D Grundbog

65 Menu til styring af komponenter på statusmenuen. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 65

66 Kommandolinjen Kommandolinjen er i version 2014 lavet helt om og det vil nok kræve en del tilvænning for brugerne, men den er også blevet smart. Kommandolinjen ligger som en enkelt streng i tegneområdet. Herunder er venstre del af linjen gennemgået i oversigtsform: Du flytter kommandolinjen ved at venstreklikke og trække linjen til en ny position: Hvis du ønsker at slukke linjen helt, klikker du i krydset: Side 66 AutoCAD D Grundbog

67 Der fremkommer en advarsel: For at slukke og tænde kommandolinjen kan man også bruge genvejstasterne Ctrl+9 Opsætning af mulighederne for kommandolinjen fås ved at klikke på dette ikon. Det fremkalder en menu: AutoComplete Her kan afkrydses, hvordan AutoCAD skal reagere når du begynder at indtaste en kommando. Læg mærke til, at alle egenskaber er afkrydset undtagen den nederste. Jeg vil foreslå at du lader dem stå således i starten. Det betyder, at AutoCAD selv kommer med forslag til kommandoen og vil færdiggøre indtastningen se Eksempeler herunder: Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 67

68 Lines of prompt history Her kan bestemmes, hvor mange linjer, der skal vises under anvendelse af en kommando standard er 3. Herunder er vist hvordan det ser ud, hvis tallet er ændret til 6: Transperancy Dette fremkalder en dialogboks, hvor man kan sætter gennemsigtigheden af kommadolinjen. Options Denne mulighed fremkalder Options dialogboksen: Side 68 AutoCAD D Grundbog

69 Du fremkalder en liste over de sidst anvendte kommandoer ved at klikke på det viste ikon: Det fremkalder en liste over de sidst anvendte kommandoer: Den ønskede kommand kan selvfølgelig vælges i listen. Valg af underkommandoer Mange af kommandoerne i AutoCAD har underkommandoer og disse kan nu vælges ved udpegning det kunne man ikke tidligere. Her er kommandoen CIRCLE valgt og der peges på 3P: Dette er en meget stærk forbedring. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 69

70 Dynamisk indtastning Ved at klikke på feltet DYN aktiveres dynamisk indtastning, der er en slags erstatning for kommandolinjen. Når du starter indtastning af en kommando, så vil der i nærheden af markøren fremkomme en liste over de relevante kommandoer: Når du anvender dynamisk indtastning, er alle koordinatindtastninger relative i forhold til det sidst kendte punkt i tegningen. Der skal således ikke ved indtastning af koordinater. Side 70 AutoCAD D Grundbog

71 Quick Properties Panelet Quick Properties gør det muligt at se og ændre et objects egenskaber når der er behov for det, uden at indskrænke skærmarealet. Du kan slå Quick Properties til og fra med knappen QP på Statusbaren. Når Quick Properties er slået til, vil dets vindue altid komme frem på skærmen, når du aktiverer et objekt. Hvis du flytter markøren ind i bioksens mørke lodrette linjer, så udvides boksen med flere oplysning. Du kan her ændre relevante parametre for objektet. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 71

72 Du bestemmer selv hvilke egenskaber, du vil have vist for hver objekttype. Det gør du i Options - Settings Dette fremkalder en dialogboks, hvori du kan bestemme hvor QP vinduet skal vises og en del andre forhold for QP boksen. Desuden kan QP tilrettes gennem Customize User Interface dialog box, som man meget let aktiverer fra Quick Properties vinduet. Side 72 AutoCAD D Grundbog

73 Customize User Interface (CUI) dialogboksen indeholder en ny Quick Properties funktion, som automatisk er valgt, når du aktiverer CUI fra Quick Properties vinduet. Listen til venstre viser de objekttyper, der er defineret til Quick Properties og listen til højre viser de muligheder for egenskaber som kan vælges for hver objekttype. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 73

74 Du kan tilføje og fjerne objektyper fra Quick Properties listen ved at aktivere Btn knappen øverst til højre i listen. Derved fremkommer dialogboksen Edit Objekt Type List, som viser alle AutoCAD objekter. Kun de objekter, der er valgt i listen understøtter QP funktionen, når objektet vælges på skærmen. Man kan eller sammenfolde vinduet ved at bruge AutoCollapse funktionen i nederste venstre hjørne. Højreklikmenuen gør det muligt at kontrollere QP vinduet. Hvis Auto-collapse muligheden bliver vist, kan vinduet ikke udvides udover den definerede størrelse. Side 74 AutoCAD D Grundbog

75 Location Mode gør det muligt at bestemme, hvor QP vinduet skal vises på skærmen. Hvis du vælger Cursor, vil vinduet vises der hvor markøren var, da du udpegede objektet. Float er et flydende vindue på det sted, hvor du sidst placerede det. Docked muligheden placerede QP vinduet i båndet (Ribbon). Settings muligheden fra højreklikmenuen giver yderligere muligheder for Quick Properties vinduet. Et nyt Quick Properties faneblad er tilføjet i højre side af dialogboksen. I dette faneblad kan du definere om QP er aktiveret og om den skal vises når alle objekter aktiveres eller kun aktiveres når de definerede objekter aktiveres. Dialogboksen giver også alternative muligheder for placeringen af QP vinduet relativt til markøren når Cursor tilstanden er aktiveret. Desuden kan du definere hvor mange rækker, der skal vises, når Auto-collapse er valgt. Hvis flere objekter vælges vil Quick Properties vinduet virke som det almindelige Properties vindue, ved kun at vise de egenskaber, der fælles for alle objekterne. En drop-down liste muliggør valg af en bestemt type objekter, så alle egenskaberne for netop den type objekter kan vises. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 75

76 Quick View Layouts Quick View Layouts knappen på Statusbaren tænder for Quick View bar med små layout billeder på tværs af tegningen. Denne funktion er hurtigere og mere visuel end den traditionelle metode til at skifte mellem de forskellige layouts. Bevæg markøren og du vil se hele layoutet på skærmen. Du kan lave preview billedet større eller mindre ved at trykke Ctrl tasten ned og rulle med musehjulet. Når du fører markøren hen over billederne vises der Plot og Publish knapper i øverste hjørne af billedet. Yderligere funktioner er tilgængelige i Quick View Layout toolbar, som automatisk vises når Quick View Layouts er aktiveret. Ved anvendelse af disse værktøjer kan du fastholde toolbaren åben mens du arbejder videre på tegningen. Du kan slukke Quick View med Close. Knappen New Layout skaber et nyt layout i den aktuelle tegning og viser billedet i slutningen af Quick View. Du kan let publishere alle dine layouts i tegningen ved at bruge Publish Plot Publish Close Fastgørelse af vinduet. Nyt Layout Publish Side 76 AutoCAD D Grundbog

77 Quick View Drawings Quick View Drawing knappen på Status baren tænder og slukker Quick View baren, der viser billeder af alle åbne tegninger på tværs af skærmen. Denne funktion er hurtigere og mere visuel end at bruge Ctrl+TAB eller Window menuen for at skifte mellem de åbne tegninger. På samme måde som ved Quick View Layout kan du bevæge musen henover billederne og få menuen med ekstra muligheder frem. Du kan tilpasse størrelsen af billederne ved at holde Ctrl tasten nede og rulle med musehjulet. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 77

78 Når du fører markøren hen over billederne vises der Save og Close knapper i de øverste hjørner af billedet. Det gør det muligt både at gemme og lukke alle tegningerne på en gang. Yderligere funktioner er tilgængelige i Quick View Layout toolbar, som automatisk vises når Quick View Layouts er aktiveret. Ved anvendelse af disse værktøjer kan du fastholde toolbaren åben mens du arbejder videre på tegningen. Du kan slukke Quick View med Close. Knappen New Layout skaber et nyt layout i den aktuelle tegning og viser billedet i slutningen af Quick View. Du kan let publishere alle dine layouts i tegningen ved at bruge Publish Layout. Save Close Fastgørelse Close New Open Side 78 AutoCAD D Grundbog

79 Når du holder markøren over et af billederne I Quick View Drawing, vil alle de layouts, der er knyttet til tegningen vises i en selvstændig billedrække. Du kan let se og aktivere et hvilket som helst layout i alle åbne tegninger. For at se et større billede af layoutet, skal du blot flytte markøren til selv layoutet. AutoCAD vil derefter automatisk forstørre layout billedet og formindske billedet af tegningen. Ved at flytte markøren tilbage til billedet af tegningen returneres til Quick View Drawing og layoutbilledet formindskes. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 79

80 Tooltips Tooltips i AutoCAD LT 2014 giver information og en visuel forklaring på kommandoens anvendelse. Tooltippet fremkommer automatisk, når man bevæger markøren hen over kommandoerne. Bemærk at der her aktiveres en video, når du holder markøren stille et øjeblik der er ikke videoer til alle kommandoer. Når videoen er afspillet, ser det således ud: Side 80 AutoCAD D Grundbog

81 I lighed med kommandoværktøjerne, kan du også kontrollere indholdet af Tooltips for External Reference og Sheet Set Manager. Når du højreklikker på kanten af disse paletter, kan du vælge Tooltip Style og derefter vælge hvorledes man vil have oversigtsbillederne vist og om man både vil have billederne og informationerne vist. Når du fører markøren hen over indholdet I Sheet Set eller Reference Manager kan du hurtigt se tegningens geometri og detaljerede informationer om tegningen. Oversigtsbilleder vises som Tool tips ved layout fanebladene så du let kan finde det rigtige layout før du vælger det. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 81

82 UCS ikonet Tastatur: UCSICON UCS ikonet styres af en dialogboks, hvorfra man kan vælge mellem 2D og 3D ikoner, ligesom man kan give pilespidserne forskellig udseende. Desuden er det muligt at styre ikonets størrelse og linjetykkelse. Kommandosekvens: Command: UCSICON Enter an option [ON/OFF/All/Noorigin/ORigin/Properties] <ON>: P Hvis kommandolinjen er slukket vil indtastning af kommandoen resultere i en menu som vist herunder - menuen vil fremkomme hvor markøren er placeret. Ved valg af underkommandoen Properties i kommandoen UCSICON fremkaldes denne dialogboks: I billedet vises standardindstillingerne. Side 82 AutoCAD D Grundbog

83 Hvis man vælger tidligere versioner. 2D vil UCS ikonet få det udseende, som er kendt fra Man kan også både bestemme størrelse og farve på ikonet Bemærk her, at der kan angives forskellig farve på ikonet i henholdsvis Modelspace og Layout, hvorimod størrelsen af ikonet vil være den samme i de 2 miljøer. Som noget nyt, kan man vælge UCSICONet, således at det forsynes med GRIPS - det er særlig anvendelig i 3D tegning. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 83

84 AutoCAD LT 2014 Kommandoafgivelse Kommandoafgivelse Den primære måde at hente de nødvendige kommandoer på, er ikonerne, som er placeret i båndet øverst på skærmen: Andre måder at hente kommandoer på, gennemgås på de næste sider. Tastatur: Indtast navnet på den ønskede kommando, tryk derefter på MELLEMRUMSTASTEN eller ENTER tasten. Alle de almindelige kommandoer i AutoCAD LT 2014 kan forkortes til et enkelt eller få bogstaver. Ved gennemgang af de enkelte kommandoer er forkortelsen vist efter det fulde kommandonavn. Forkortelserne styres af filen ACLT.PGP, og de kan frit tilpasses. Kommandoforkortelserne Næsten alle kommandoer er tildelt en forkortelse på 1-3 bogstaver, der fra kommandolinjen kan bruges som genveje til kommandoerne. Det vil være fornuftigt at lære disse genveje at kende, da det oftest er langt den hurtigste vej til en kommando. Genvejskommandoerne er defineret i en fil, der hedder ACLT.PGP. Denne kan du selv tilrette, hvis du har specielle ønsker for dine genveje. Standardgenvejene er vist i skemaform bagest i bogen, og det kan være en god ide at tage en kopi af siden. Redigering af filen foretages gennem: Side 84 AutoCAD D Grundbog

85 AutoCAD LT 2014 Kommandoafgivelse Værktøjspanel Værktøjspanelerne toolbars er på vej ud og jeg har valgt ikke længere at gennemgå dem, men de kan hentes frem på skærmen således: Hele listen over toolbars vises i en liste, hvorfra du kan vælge dem du ønsker at bruge. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 85

86 AutoCAD LT 2014 Kommandoafgivelse Gammel brugerflade Jeg har valgt, i denne bog kun at focusere på den nye brugerflade hvis du er meget imod anvendelsen af denne brugerflade, kan du skifte ved at vælge AutoCAD LT Classic her: Jeg vil stærkt fraråde det, da du så går glip af alle de nye spændende muligheder, der er i programmet - tag dig sammen og lær den nye brugerflade. Din arbejdshastighed går måske lidt ned i starten, men det tjener du ind senere. Side 86 AutoCAD D Grundbog

87 AutoCAD LT 2014 Kommandoafgivelse Tool Palettes Tool paletterne hentes for Eksempel således: Eller ved at taste Ctrl+3 Tool Paletten kan indeholde mange faneblade - paletter - og man kan selv tilføje og fjerne efter behov. Her vises en tool palette fra min applikation AutoBYG. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 87

88 AutoCAD LT 2014 Kommandoafgivelse Dialogbokse En dialogboks er et "vindue", der fremkommer midt på skærmen. Et Eksempel på en dialogboks er vist herunder: Dialogboksen består af forskellige indtastningsfelter og afkrydsningsfelter. Man kan springe mellem de enkelte felter med TABULATOR tasten. Hvis man ønsker at springe "baglæns" anvender man SHIFT+TABULATOR. Genvejstaster I et dialogfelt vil der altid være nogle bogstaver, der er understreget. Disse bogstaver er genvejstaster. Man vælger den pågældende funktion med ALT+bogstavet. Gentagelse af kommandoer Man kan gentage sidste kommando ved blot at trykke på MELLEMRUMSTASTEN eller ENTER tasten. Afbrydelse af kommandoer Ved at trykke på ESC kan man på et hvilket som helst tidspunkt afbryde en kommando. Side 88 AutoCAD D Grundbog

89 AutoCAD LT 2014 Kommandoafgivelse Shortcut menu En Shortcut menu er en menu, der fremkommer på skærmen, når man aktiverer højre musetast og trådkorset på skærmen IKKE berører nogen af objekterne. Shortcut menuen giver mulighed for at gentage den sidste kommando (på samme måde som mellemrumstasten og ENTER tasten). Samtidig er der en række andre muligheder i Shortcut menuen. Herunder vises shortcutmenuen for LINE kommandoen. Shortcut menu til LINE Lidt ergonomi Shortcutmenuen virker umiddelbart lidt smart, men hvis den skal bruges til at gentage en kommando, vil det betyde et ekstra klik med musen, hvilket i længden bliver belastende. Det må anbefales, at anvende mellemrumstasten med den frie hånd til at afbryde og gentage kommandoer. I andre sammenhænge kan shortcut menuen være udmærket. Copyright Frede Uhrskov 2013 Side 89

90 AutoCAD LT 2014 Konstruktion New - Åbne en ny tegning NEW Ctrl+N Når man er færdig med en tegning, og har gemt denne, eller man ønsker at starte på en ny tegning, anvendes NEW kommandoen. Derved åbnes dialogboksen med de tilgængelige templates (skabelonfiler). Dette gælder dog kun hvis standardskabelonfilen for QNEW i Options er sat til None: Side 90 AutoCAD D Grundbog

AutoCAD LT 2013 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2012 ISBN 978-87-92926-11-1. Copyright 2012 Forlaget Uhrskov

AutoCAD LT 2013 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2012 ISBN 978-87-92926-11-1. Copyright 2012 Forlaget Uhrskov AutoCAD LT 2013 Grundbog Frede Uhrskov AutoCAD LT 2013 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2012 ISBN 978-87-92926-11-1 Copyright 2012 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede Uhrskov Læreruddannet fra Jelling Seminarium

Læs mere

AutoCAD 2013 Indledning

AutoCAD 2013 Indledning AutoCAD 2013 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag Frede Uhrskov AutoCAD 2013 Indledning AutoCAD 2013-2D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2012 ISBN 978-87-92926-00-5 Copyright 2012 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede

Læs mere

AutoCAD 2011. 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag

AutoCAD 2011. 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag AutoCAD 2011 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag Frede Uhrskov AutoCAD 2011 Indledning AutoCAD 2011-2D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2010 ISBN 9788792268-94-5 Copyright 2010 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede

Læs mere

AutoCAD 2012. 2D Grundbog. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D Grundbog. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D Grundbog Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag Frede Uhrskov AutoCAD 2012 Indledning AutoCAD 2012-2D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2011 ISBN 978-87-92713-06-3 Copyright

Læs mere

AutoCAD 2011. 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag

AutoCAD 2011. 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag AutoCAD 2011 2D Grundbog 1. udgave 1. oplag Frede Uhrskov AutoCAD 2011 Indledning AutoCAD 2011-2D Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2010 ISBN 9788792268-34-1 Copyright 2010 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede

Læs mere

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Inventor Ståleje. Frede Uhrskov

Inventor Ståleje. Frede Uhrskov Inventor 2016 Ståleje Frede Uhrskov Inventor 2016 - Ståleje 1. Udgave, 1. Oplag 2015 ISBN 978-87-92926-64-7 Copyright 2015 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede Uhrskov Læreruddannet fra Jelling Seminarium

Læs mere

2D øvelser til bygningstegning

2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2011 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Forord. Denne øvelsesrække er et supplement til "AutoCAD 2012 2D Grundbog af samme forfatter.

Forord. Denne øvelsesrække er et supplement til AutoCAD 2012 2D Grundbog af samme forfatter. AutoCAD 2012 2D øvelser til maskintegning Frede Uhrskov Forord Denne øvelsesrække er et supplement til "AutoCAD 2012 2D Grundbog af samme forfatter. Der vil være en række henvisninger til den nævnte bog,

Læs mere

AutoCAD D Øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov 109,- AutoCAD-litteratur fra. Forlaget Uhrskov

AutoCAD D Øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov 109,- AutoCAD-litteratur fra. Forlaget Uhrskov AutoCAD 2008 2D Øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov 109,- AutoCAD-litteratur fra Forlaget Uhrskov AutoCAD 2008 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det

Læs mere

2D øvelser til bygningstegning

2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2016 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates

Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates For at få SketchUp til at virke skal programmet først sættes op Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates Herefter vælges Window -> Entity Info Kontroller at units er i

Læs mere

Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet.

Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet. Microstation brugermøde 10. og 11. november 2008. Indlæg af Else-Marie Lorenzen. Vejdirektoratet Til at starte med vil jeg lige vis nogle små ændringer på opsætningen som jeg har lavet. Som det første

Læs mere

Brugervejledning til cadcom LT. - Autocad LT applikation for arkitekter

Brugervejledning til cadcom LT. - Autocad LT applikation for arkitekter til cadcom LT - Autocad LT applikation for arkitekter cadcom LT brugervejledningen er en oversigt over kommandoer, funktioner og features indeholdt i softwaren. cadcom LT kan deles op i tre hovedpunkter:

Læs mere

Revit Parcelhus

Revit Parcelhus Revit 2017 Parcelhus Frede Uhrskov AutoDesk-litteratur fra Forlaget Uhrskov Revit 2017 Parcelhus Frede Uhrskov Revit 2017 Parcelhus 1. Udgave, 1. Oplag 2016 Copyright 2016 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede

Læs mere

AutoCAD. 2D Øvelser til maskintegning. Frede Uhrskov. AutoCAD-litteratur fra. Forlaget Uhrskov

AutoCAD. 2D Øvelser til maskintegning. Frede Uhrskov. AutoCAD-litteratur fra. Forlaget Uhrskov AutoCAD 2010 2D Øvelser til maskintegning Frede Uhrskov AutoCAD-litteratur fra Forlaget Uhrskov AutoCAD 2010 2D øvelser til maskintegning Frede Uhrskov Forord Denne øvelsesrække er et supplement til "AutoCAD

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Klik på menupunktet Format og herunder Units (eller skriv units på kommandolinien)

Klik på menupunktet Format og herunder Units (eller skriv units på kommandolinien) Kogebog til opsætning af standardtegning i AutoCAD RTS/HED side 1 Formål med standardtegning Når man åbner en ny tom tegning i AutoCAD, er den allerede fyldt med informationer om lag, målsætningsstandarder

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Introduktion til Rhinoceros 3d

Introduktion til Rhinoceros 3d Introduktion til Rhinoceros 3d September 2012, ruben.borup@aarch.dk, Arkitektskolen Aarhus Interfacets opbygning B A C D F E G H I a) Den øverst menu (alle kommandoer, kategoriseret browse) b) Kommandoprompt

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

EL- O G V V S - B R A N C H E N S U D D A N N E L S E S S E K R E T A R I A T I N S TA L L AT I O N S V E J L E D N I N G

EL- O G V V S - B R A N C H E N S U D D A N N E L S E S S E K R E T A R I A T I N S TA L L AT I O N S V E J L E D N I N G EL- O G V V S - B R A N C H E N S U D D A N N E L S E S S E K R E T A R I A T I N S TA L L AT I O N S V E J L E D N I N G Januar 2012 INDLEDNING Vvstek 2012 er en tillægsapplikation til AutoCAD 2012 udviklet

Læs mere

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Indholdsfortegnelse Formål... 1 Firma standarder... 1 Revision... 1 EDB- Organisation... 1 CAD- system... 2 Biblioteksstruktur... 2 Serverens

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Dette hæfte henvender sig hovedsagelig til brugere, der beskæftiger sig med maskinkonstruktion, men kan selvfølgelig også anvendes af andre.

Dette hæfte henvender sig hovedsagelig til brugere, der beskæftiger sig med maskinkonstruktion, men kan selvfølgelig også anvendes af andre. AutoCAD 2012 3D øvelser til maskintegning 1. udgave Frede Uhrskov Forord Dette hæfte beskriver gennem en række øvelser de grundlæggende metoder til konstruktion i 3D med solider. Hæftet er således ikke

Læs mere

AutoCAD Express Tools 2000 - Indledning

AutoCAD Express Tools 2000 - Indledning AutoCAD Express Tools 2000 - Indledning Forord Dette hæfte er et supplement til AutoCAD 2000 Grundbog. Hæftet omhandler Express Tools, som leveres med AutoCAD. Denne menu er ikke beskrevet i manualen,

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Solid Edge 2D Drafting

Solid Edge 2D Drafting Solid Edge 2D version 106 - tutorial: Solid edge 2d er et gratis tegneprogram, der er genialt til Teknologi. Det kan bruges til at tegne maskintegninger med mål, til at tegne skitser til fysik-afleveringer,

Læs mere

Workshop G4 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 2

Workshop G4 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 2 Workshop G4 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 2 FØR I BEGYNDER......1 ACCUDRAW...2 ROTATE VIEW...2 ROTATE ELEMENT...2 ANDRE NYE ACCUDRAW SHORTCUTS...2 SHORTCUTS...3 DE VIGTIGSTE...3 CTRL OG EN FUNKTIONSTAST

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Indholds Fortegnelse Indledning - Generelt...3 Windows skal være 64 bit...3 Installation, HUSK at stille brugerrettigheder på din Computer...3 Installation, Skærmkort

Læs mere

3D Cad Pladekonstruktion.

3D Cad Pladekonstruktion. -1-3D Cad Pladekonstruktion. Dette materiale er udarbejdet til at gennemgå løsningen af de 3D pladekonstruktioner der er valgt at konstruere på AMU målet 45100. Manuel og 3D Cad baseret pladeudfoldning.

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Denne øvelsesrække bringer brugeren igennem en lang række forskellige elementer i Inventor 2016.

Denne øvelsesrække bringer brugeren igennem en lang række forskellige elementer i Inventor 2016. Inventor 2016 Koblingsled Frede Uhrskov Forord Denne øvelsesrække bringer brugeren igennem en lang række forskellige elementer i Inventor 2016. Øvelserne kræver ikke forudgående kendskab til Inventor,

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

AutoCAD 2016 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2015 ISBN Copyright 2015 Forlaget Uhrskov

AutoCAD 2016 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2015 ISBN Copyright 2015 Forlaget Uhrskov AutoCAD 2016 Grundbog Frede Uhrskov AutoCAD 2016 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2015 ISBN 978-87-92926-75-3 Copyright 2015 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede Uhrskov Læreruddannet fra Jelling Seminarium 1971

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk Forord Fresko er et spændende, nyskabende program til faget Billedkunst men med de mange maleteknikker og effekter er det en kreativ udfordring for alle med lyst til at male. Du kan male akvarel, male

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

01-04-2014 SketchUp 2014

01-04-2014 SketchUp 2014 01-04-2014 SketchUp 2014 Hans Lyche Dahl Heiselberg SKIVETS.DK Hans Heiselberg - Skive Tekniske Skole Side : 1/16 SketchUp i undervisningen SketchUp er et let tilgængeligt tegneprogram, hvor brugeren kommer

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

AutoCAD. Bygge og Anlæg Roskilde Tekniske Skole Henrik Daugaard, hed@rts.dk. Side 1

AutoCAD. Bygge og Anlæg Roskilde Tekniske Skole Henrik Daugaard, hed@rts.dk. Side 1 AutoCAD Bygge og Anlæg Roskilde Tekniske Skole Henrik Daugaard, hed@rts.dk Side 1 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse 2 Ergonomi 3 Skærmbilledets opbygning 4 Opgaver 5 Kommandoer 6 Objectsnap 37 Brugerflade

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18 FORCE Inspect Online Manual 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FORCE Inspect Online Manual... 3 Generelt... 3 Login... 3 Main... 4 Intro sektion... 4 Links sektion... 4 News sektion...

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Autodesk Inventor 10. Ståleje. Frede Uhrskov

Autodesk Inventor 10. Ståleje. Frede Uhrskov Autodesk Inventor 10 Ståleje Frede Uhrskov Forord Dette hæfte er en opdatering og omskrivning af samme hæfte til Release 5, 5.3, 6, 8 og 9. Da der er tale om en lang række ændringer i opbygningen af emnet,

Læs mere

The GIMP. The GIMP til windows kan hentes fra siden: http://gimp win.sourceforge.net/stable.html

The GIMP. The GIMP til windows kan hentes fra siden: http://gimp win.sourceforge.net/stable.html The GIMP The GIMP er et gratis grafikprogram som kan hentes på nettet. Alle nye opdateringer af programmet bliver lagt på nettet, så snart de er færdige. Tilbehør (bl.a. særlige funktioner) kan også hentes

Læs mere

Begyndermanual og introduktion til

Begyndermanual og introduktion til Begyndermanual og introduktion til Design 3D parametrisk CAD www.nettocad.dk mail@a-engineering.dk Tlf. 61337807 1 Part Workspace Zoom værktøjer De gule ikoner viser dine konstruktioner fra forskellige

Læs mere

Nyheder i MagiCAD 2010.5 til AutoCAD Generelle nyheder VIGTIGT!

Nyheder i MagiCAD 2010.5 til AutoCAD Generelle nyheder VIGTIGT! Nyheder i MagiCAD 2010.5 til AutoCAD Den nye version af MagiCAD til AutoCAD 2011 er frigivet. Kunder med subskription aftale har allerede fået en mail med oplysninger om hvordan den nye version kan downloades.

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site.

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. 1 Opstart af et site Opret hovedmappen Opret grafikmappen Opret dit site Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. Opret en mappe indeni den første og kald den grafik. Heri lægges alle dine grafikfiler.

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Bentleyuser.dk Årsmøde 2011 Nordic Civil 2011

Bentleyuser.dk Årsmøde 2011 Nordic Civil 2011 Bentleyuser.dk Årsmøde 2011 Nordic Civil 2011 14.-16. November 2011, Munkebjerg Hotel, Vejle Workshop W1 & W3 Hands-on workshop MicroStation (SELECTSeries 3) Beta 2 Underviser: Tine Lai Andersen, Bentley

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Frede Uhrskov. AutoCAD. 2D Grundbog

Frede Uhrskov. AutoCAD. 2D Grundbog Frede Uhrskov AutoCAD 2008 2D Grundbog AutoCAD 2008 Grundbog 1. udgave Frede Uhrskov AutoCAD 2008 Grundbog 1. Udgave, 1. Oplag 2007 ISBN 978-87-91333-70-5 Copyright 2007 Forlaget Uhrskov Forfatter: Frede

Læs mere

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet.

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet. Greenshot Programmet Greenshot kan bruges til at lave skærmklip, dvs. kopiere hele eller dele af et skærmbillede og bruge det et andet sted. Derudover indeholder Greenshot en billededitor, hvor man kan

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

9:00-9:45 forelæsning: digital tegning - 2d. 10:30-10:40 gennemgang øvelse 1: opsætning af scannet tegning

9:00-9:45 forelæsning: digital tegning - 2d. 10:30-10:40 gennemgang øvelse 1: opsætning af scannet tegning KURSUSPLAN - RHINOKURSUS v/ole EGHOLM JACKSON MANDAG 5/10 9:00-9:45 forelæsning: digital tegning - 2d 10:30-10:40 gennemgang øvelse 1: opsætning af scannet tegning 10:40-12:00 øvelse 1: opsætning af scannet

Læs mere

OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse

OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse OrCAD Capture TCL er et script sprog til at lave applikationer til OrCAD Capture. Eclipse er et gratis udviklingsmiljø med debug muligheder. Denne guide hjælper med at

Læs mere

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web Målet med dette Tips & Tricks er at beskrive, hvordan man laver PDF-formularer til brug i LUDUS Web. Læs

Læs mere

Indhold. Brugermanual

Indhold. Brugermanual og øvelser til pcon.planner 6.4.1 Indhold 1. Installering af pcon.planner... 3 Start pcon.planner... 3 2. Brugerfladen... 4 2.1 Programmenuen... 5 2.2 Værktøjslinje Hurtig adgang... 5 2.3 Menubaren (ribbon)...

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

BentleyUser.dk 2009 MicroStation tips og tricks. Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor

BentleyUser.dk 2009 MicroStation tips og tricks. Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor Brugerflade De små knappenåle / dokkedimser Layouts på dialogbokse Højrekliks menu (laaaangggsomt højreklik): Level Off (V8i SELECT release 1) Display set

Læs mere

Indhold. Brugermanual

Indhold. Brugermanual Indhold 1. Installering af pcon.planner ME... 3 1.1 Start pcon.planner... 3 2. Brugerfladen... 4 2.1 Programmenuen... 5 2.2 Værktøjslinje Hurtig adgang... 5 2.3 Menubaren (ribbon)... 5 2.4 Arbejdsområdet...

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Grafisk Tekniker Grundforløb. Serigrafisk tryk af smudsomslag i flere farver til hardcoverbog

Grafisk Tekniker Grundforløb. Serigrafisk tryk af smudsomslag i flere farver til hardcoverbog i flere farver til hardcoverbog Opgaven består i at lave et smudsomslag til en bog med hardcover i A5-størrelse. Omslaget trykkes i serigrafi i flere farver. Bogen produceres herefter i Bogbind. Der arbejdes

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

TØMRERFAGET. AutoCAD 3D for. Undervisningsmateriale. Indhold

TØMRERFAGET. AutoCAD 3D for. Undervisningsmateriale. Indhold AutoCAD 3D for TØMRERFAGET Undervisningsmateriale Indhold Indledning...2 AutoCAD brugerinterface...2 Anbefalede O snap s...2 Orientering i 3D rummet...3 Visuel fremstilling...3 Skabelon...4 Lag...4 Grundlæggende

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse:

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse: Generelt. Følgende vejledning beskriver hvordan man udarbejder BioCover SyreN kort i Næsgaard Markkort. Opgaven tager udgangspunkt at Næsgaard Markkort er installeret på din PC og klar til brug, og at

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Installation af Novapoint 18.10 32-bit

Installation af Novapoint 18.10 32-bit Installation af Novapoint 18.10 32-bit Notatet her er en kort installationsvejledning til Novapoint version 18.10, der kun kan installeres på 32 bit versioner af: AutoCAD 2010, 2011og 2012 AutoCAD Map

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

3D øvelser til maskintegning. 1. udgave

3D øvelser til maskintegning. 1. udgave AutoCAD 2008 3D øvelser til maskintegning 1. udgave Frede Uhrskov eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. Forord Dette hæfte beskriver gennem en række øvelser de grundlæggende

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS e-service Titelblok i OrCAD Capture og Capture CIS Side 1 af 11 Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS Note skrevet af : Nordcad Systems Technical Support Revision : April 2003, Release 14.2/9.2.3,

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast

Genveje. Åben undermenuen til højre for menupunktet. Marker menupunktet under det markerede. Udfør menupunktets handling Alt Tast Åben menu Alt Tast Dialogbokse Gå til forrige element Shift Tap Gå til forrige faneblad Ctrl Shift Tap Gå til kontrolelement Alt Tast Gå til næste faneblad Ctrl Tap Gå til næste kontrolelement Tap Luk dialogboks Esc Skift

Læs mere