Strategisk ledelse læseplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk ledelse læseplan"

Transkript

1 Syddansk Universitet / Aarhus Universitet FMOL Efteråret 2014 Underviser: Professor Kurt Klaudi Klausen Strategisk ledelse læseplan Bemærk at der er et ganske omfattende pensum. Jeg tager Jer igennem en teoretisk tour de force, og har tilladt mig at angive en del bøger som pensum, da jeg synes, der er en skønhed ved at se det man læser i sammenhæng, og da jeg antager, at I kan få dækket jeres bogudgifter. Desuden lægger jeg vægt på, at I får mulighed for at læse originallitteratur, så I kan se og forstå det ræsonnement, som den oprindelige forfatter gennemfører, fremfor kun at læse oversigtsværker. Så luk teksten op ved at læse oversigtligt/ekstensivt så du ikke bliver træt før du bliver klog og læs med henblik på at fange de essentielle budskaber, forstå tankegangen og modeltænkningen. Formler, som dem du støder på hos Burton og Obel, er ikke afgørende. Dele af bøgerne i pensum læses som angivet nedenfor intensivt, men læs alligevel det hele/hen over dem, så du fanger bogens tankegang. Tænk med når du forbereder dig: hvad betyder teori og modeltænkning i din kontekst og i forhold til dine strategiske udfordringer hvad kan det bruges til? Litteratur - Grundbøger: Hamel, Gary and C. K. Prahalad (1994): Competing for the Future, Boston: Harvard Business School Press. Johnsen, Erik (2008): Strategisk ABCD, København: Handelshøjskolens Forlag. Kim W Chang and Renée Mauborgne (2005): Blue Ocean Strategy, Boston: Harvard Business School Press. Klausen, Kurt Klaudi (2011): Strategisk ledelse de mange arenaer, Odense: Syddansk Universitetsforlag Klausen, Kurt Klaudi (2014): Strategisk ledelse i det offentlige. Fremskrive, forudse, forestille, København: Gyldendal Public. Salomonsen, Heidi Houlberg (2013): Offentlig ledelse og strategisk kommunikation, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. + Kompendium.

2 Modul I 4. september , lokale 99 STRATEGISK LEDELSE I DET OFFENTLIGE og TEORIEN OM STRATEGISKE ARENAER Vi definerer strategisk ledelse, belyser den teorihistoriske udvikling af begrebet og præciserer, hvad konteksten (sektorspecificiteten) betyder for strategisk ledelse. Strategisk ledelse i det offentlige er noget særligt, men begynder at minde om det private, når der er tale om konkurrence, og strategisk ledelse i det offentlige har den politiske styring fælles med frivillige organisationer. Offentlige ledere kommer fremover under alle omstændigheder til at samarbejde med aktører i det private og i det civile samfund, som er styrede af andre hensyn, og som har andre bevæggrunde /drivere for at agere strategisk. Vi ser desuden særligt på strategisk design (Galbraith, Burton and Obel) og redesign (Hammer and Champy), det perspektiv som historisk set har fyldt mest som strategisk bestræbelse i det offentlige. En bestræbelse på at skabe fit og alignment. Endvidere gennemgår og arbejder vi med teorien om strategiske arenaer. Som illustration i brugen af teorien ser vi nærmere på, hvordan man håndterer fusioner og på valg af og manøvrering mellem arenaer. Kodeord og begreber: sektorkontekst, strategiske drivere, samarbejdsstrategi, strategiske dilemmaer, strategisk design, fit, alignment, rationaler bag beslutning og handling, strategiske arenaer, strategiske platforme, strategisk manøvrering, strategiske oversigtskort, offentlige fusioner. Jeg vil bede jer om at have forberedt eksempler på strategiske dilemmaer altså situationer, hvor I ser og føler jer splittet imellem forskellige hensyn og mulige måder at håndtere dem på. Dansk interessevaretagelsesforening. Desuden benytter jeg kommunernes fusionsprocesser fra 2007 og frem som casemæssigt referencepunkt. Galbraith (2002) Designing Organizations. An Executive Guide to Strategy, Structure, and Process, kapitel 6 og 10 (73-90, ) hæft jer ved the Star Model og hans forestilling om rekonfiguration. Burton and Obel (2004) Strategic Organizational Diagnosis and Design. The Dynamics of Fit (16-38) hæft jer ved deres generelle forestilling om org.con brug ikke tid på at forstå teksten i detaljer, herunder på formler. Hammer and Champy (1993/2008) Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution, kapitel 2 og 3 (34-68) hæft jer ved den generelle tanke om gentænkning. Klausen (2009): Strategisk ledelse de mange arenaer, kapitel 1, 2, 3 7 og 8 Klausen (2014): Strategisk ledelse i det offentlige, kapitel 1, 2, 6 og 7(dette må I læse efterfølgende som en repetition, da bogen først udkommer i september).

3 Modul II 18. september , lokale 99 KAN FREMTIDEN FORUDSES, RÅDER KAOS ELLER ER DET MULIGT AT SE IND I FREMTIDEN VED AT FREMSKRIVE? De to af F erne Fremskrive og Forudse. Det mest normale i strategiarbejde er at fremskrive. Vi arbejder med nogle af de mest anvendte teknikker. Men kan man overhovedet forudsige noget om fremtiden? Vi tager spørgsmålet om forudsigelse, det andet F op til diskussion. Er forudsigelse overhovedet muligt i samfundsvidenskab? Mens vi de to første gange har antaget, at der er tale om rationelle aktører og mere eller mindre retlinede processer (et perspektiv vi også vil anlægge i resten af forløbet), kan man godt argumentere for, at der i virkeligheden altid vil være tale om tilfældige og cirkulære processer. Vi skal også her tematisere, hvad det betyder, at man kan se organisationomverdenrelationen som præget af enactment. Vi ser også nærmere på det såkaldte ressourceperspektiv, som kan være med til at udpege nye muligheder i det vi allerede har. Kodeord er fremskrive og forudsige, interessentanalyse, netværksanalyse, SWOT, PEST, ressourcer, strategi som udnyttelse af tilfældet, strategi som handling, enacted environments. Jeg vil bede jer om som forberedelse at udarbejde interessent- og SWOT analyser, som I vil kunne præsentere, samt overveje hvorvidt betragtninger vedrørende ressourcer giver Jer nye muligheder? Statens museum for kunst samt jeres egne cases Chia and Holt (2009): Strategy without design. Introduction og kapitel 7 (1-24, ). Golsorchi, Rouleau, Siedl and Vaara (2010): Strategy as practice, indledningen (1-20). Nygaard (2006) Strategizing kontekstuel virksomhedsteori kapitel 1(11-35). Klausen (2014): Strategisk ledelse i det offentlige, kapitel 3 og 4 (læs kapitlet og surf på nettet for at se modellerne) Johnsen (2008): Strategisk ABCD (I skal ikke læse hele bogen, se hen over den og koncentrer jer om at forstå hans virksomheds- og interessentmodel) Teece, Pisano and Shuen (1997) Dynamic Capabilities and Strategic Management, Strategic Management Journal, Vol. 18. No7 (Aug., 1997), pp Læs med hen blik på at forstå hvad det er de ønsker at bidrage med Wernerfelt (1984) A Resource-Based View of the Firm, Strategic Management Journal, vol. 5, No. 2 (Apr.-Jun., 1984), pp Læs med henblik på at forstå den basale tankegang i ressourceperspektivet.

4 Modul III 9. oktober , lokale 99 GENERISKE STRATEGIER I den klassiske strategitænkning opererer mange med en række såkaldt generiske (konkurrence) strategier. Miles og Snow har i et klassisk værk fra 1978 udviklet fire sådanne strategier. De dyrker i et senere værk fra 1994 forestillingen om organisationer som netværk. Udgangspunktet er i begge tilfælde forestillingen om strategic fit. Michael Porter er ophavsmand til forestillingen om tre generiske strategier. Han er også ophavsmand til værdikædeanalyse, og begreber om competitive advantage og sustainable advantage. Vi skal bl.a. diskutere hvorvidt, og hvordan denne type analyser af grupper af organisationer og enkeltorganisationer giver mening i forhold til det offentlige. Kodeord er generiske strategier: defenders, prospectors, analyzers og reactors (Miles and Snow); cost leadership, differentiation og focus samt værdikædeanalyse, sustainable competetive advantage (Porter). Overvej hvorvidt du/din organisation er i mere eller mindre direkte eller indirekte konkurrence, hvad det betyder, og om de generiske strategier er til nogen hjælp. Lilleby Gymnasium. Miles and Snow (1994) Fit, Failure & the Hall of Fame. How companies Succeed or Fail kapitel 1 (11-24). Porter (1985) Competitive Advantage (1-61).

5 Modul IV oktober , lokale 99 VI: DET TREDJE F: FORESTILLE - SKABELSE AF FREMTID Strategi drejer sig også om at fremskrive og forudse, men også om at forestille sig og skabe fremtiden. Vi ser nærmere på to meget indflydelsesrige værker af henholdsvis Hamel & Prahalad og Kim & Mouborgne, som begge adresserer fremtiden som et spørgsmål om forestille sig og erobre den offensivt. Vi læser også et uddrag Burgelmans bog der interesserer sig for, hvordan innovation finder sted i et evolutionært perspektiv. Kodeord er fremtidsværksted, scenario-analyse, teori U, real options framework, innovation, entreprenørskab, four actions framework, blue oceans/white space. Tag gerne egne eksempler på visioner med. Den fælles akutmodtagelse, FAM. Burgelman (2004) Strategy is Destiny. How Strategy-Making Shapes a Company s Future, (3-23). Hæft jer ved hans modeltænkning i Tool I, II og III. McGrath Entrepreneurship. Small Firms and Wealth Creation: A Framework Using Real Options Reasoning s Tankegangen er opsamlet i table Hamel and Prahalad (1994) Competing for the Future, specielt kapitel 1 og 2, resten af bogen læses oversigtligt. Kim and Mauborgne (2005) Blue Ocean Strategy, specielt kapitlerne 1 og 2, resten af bogen læses oversigtligt. Klausen (2014) Strategisk ledelse i det offentlige, kapitel 5 og 10.

6 Modul V 27. november , lokale 99 STRATEGISK KOMMUNIKATION OG POLITISK STRATEGI Hvis strategier ikke skal forblive grandiose planer, som kun få har ejerskab til og forfølger, må de kommunikeres, så de giver mening for dem, der skal gøre strategierne til virkelighed. Der skal være en affinitet mellem strategi og kontekst som er både individuel og organisatorisk. Vi ser derfor nærmere på strategisk kommunikation, sensemaking og organisatorisk identitet. Når der eksempelvis opstår strategiske dilemmaer, bliver indholdet af og processen vedr. den strategiske kommunikation, samtale/dialog afgørende for troværdigheden af det strategiske projekt. En af de helt store udfordringer bliver frem over at få integreret politik og administration på en ny og tættere måde i strategiarbejdet. Vi skal derfor se særligt på politisk strategi. Kodeord er koncernledelse, organisatorisk identitet, identitet image; skabelse af mening; strategisk krisehåndtering; den strategiske samtale, politisk lederskab. Jeg vil bede jer overveje egne oplevede eksempler på, hvordan det er at skabe sammenhæng mellem det lille og det store fællesskab / koncernledelse Desuden samler vi op på efterårets undervisning. Dette er ikke ældreplejen. Jeres egne oplevede eksempler på koncernledelse. Barry and Elmes 1997): Strategy retold: toward a narrative view of strat4egic discourse, Academy of Management Review vol 22 No Hatch and Schultz (2004) The Dynamics of Organizational Identity, pp in Hatch and Shultz eds. Organizational Identity. Klausen (2014): Strategisk ledelse i det offentlige, kapitel 12, 13 og 14 Salomonsen red. (2013): Offentlig ledelse og strategisk kommunikation, kapitel 7. 8 og 9. Weick (1995) Sensemaking in Organizations pp

Strategisk ledelse Efterårssemestret 2010

Strategisk ledelse Efterårssemestret 2010 Master i Offentlig Ledelse Strategisk ledelse Efterårssemestret 2010 Ved Kurt Klaudi Klausen Vi gennemgår i dette fag en række klassiske og moderne tekster om strategisk ledelse. Det er hensigten, at de

Læs mere

PowerPoint og andre materialer

PowerPoint og andre materialer Strategisk Ledelse side 1 PowerPoint og andre materialer 8. september 2011 15:40 Modul 1: PowerPoint Modul 2: PowerPoint Modul 3: PowerPoint Modul 4: PowerPoint Modul 5: PowerPoint Modul 6: PowerPoint

Læs mere

FORANDRINGER I ORGANISATIONER: ARKITEKTUR, SMÅ

FORANDRINGER I ORGANISATIONER: ARKITEKTUR, SMÅ FØRSTE UDKAST MÅ IKKE CITERES FIRST DRAFT PLEASE DO NOT CITE FORANDRINGER I ORGANISATIONER: ARKITEKTUR, SMÅ SKRIDT ELLER ANARKI? DISKUSSIONSPAPER TIL AFHANDLINGEN: STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING

Læs mere

Den danske kommunekonstruktion. Kommunedannelsen med og efter strukturreformen: professionalisering, organisering og performance

Den danske kommunekonstruktion. Kommunedannelsen med og efter strukturreformen: professionalisering, organisering og performance Den danske kommunekonstruktion Kommunedannelsen med og efter strukturreformen: professionalisering, organisering og performance Henrik Christoffersen og Kurt Klaudi Klausen Den danske kommunekonstruktion

Læs mere

Strategisk ledelse i det offentlige

Strategisk ledelse i det offentlige BKF Region Hovedstaden Strategisk ledelse i det offentlige Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, og leder af Master of Public Management (MPM)

Læs mere

Mening i forandring om meningsskabende processer i forandringskommunikation Mening i forandring

Mening i forandring om meningsskabende processer i forandringskommunikation Mening i forandring Mening i forandring om meningsskabende processer i forandringskommunikation Nis Peter Nissen December 2005 1 Indhold 1. Mening i forandring et problem 1 1.1. Problem, teori og metode 1 2. Mening 2 2.1.

Læs mere

HVORDAN GØR LEDELSE EN FORSKEL?

HVORDAN GØR LEDELSE EN FORSKEL? HVORDAN GØR LEDELSE EN FORSKEL? Det Danske Ledelsesakademis 2013 konference den 2. og 3. december 2013 Strategisk ledelse som udnyttelse af tilfældet Forskningsbaseret paper Adjunkt Mette Vinther Larsen

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Entreprenørskab I TEORI OG PRAKSIS. Paradokser i spil

Entreprenørskab I TEORI OG PRAKSIS. Paradokser i spil Entreprenørskab I TEORI OG PRAKSIS Paradokser i spil Introduktion Bogens ide Det er en glæde for os at præsentere en af de første danske lærebøger om entreprenørskab. Entreprenørskab er et vigtigt og begivenhedsrigt

Læs mere

FORSKELLIGE TEORETISKE OPFATTELSER AF INNOVATION OVER TID INDEN FOR ELLER UDEN FOR VIRKSOMHEDEN?

FORSKELLIGE TEORETISKE OPFATTELSER AF INNOVATION OVER TID INDEN FOR ELLER UDEN FOR VIRKSOMHEDEN? Anders Drejer FORSKELLIGE TEORETISKE OPFATTELSER AF INNOVATION OVER TID INDEN FOR ELLER UDEN FOR VIRKSOMHEDEN? Institut for Organisation og Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii FORSKELLIGE TEORETISKE OPFATTELSER

Læs mere

Hvordan kommer vi videre med Balanced Scorecard?

Hvordan kommer vi videre med Balanced Scorecard? Hvordan kommer vi videre med Balanced Hvordan kommer vi videre med Balanced Scorecard? af professor, Per Nikolaj Bukh, www.pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Dette er ikke en boganmeldelse.

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

Afsluttende eksamen i faget Strategi 72 timers opgave

Afsluttende eksamen i faget Strategi 72 timers opgave Afsluttende eksamen i faget Strategi 72 timers opgave Fagansvarlig: Søren Henning Jensen Med udgangspunkt i casen bedes I svare på følgende spørgsmål: Hvad er IMAX' største strategiske udfordring? Hvordan

Læs mere

UKLASSIFICERET. Strategisk ledelse. - at styre strategisk i et dynamisk komplekst miljø. Stabskursus 2007-2008 Kaptajn Jonas Bille UKLASSIFICERET

UKLASSIFICERET. Strategisk ledelse. - at styre strategisk i et dynamisk komplekst miljø. Stabskursus 2007-2008 Kaptajn Jonas Bille UKLASSIFICERET UKLASSIFICERET Strategisk ledelse - at styre strategisk i et dynamisk komplekst miljø. Stabskursus 2007-2008 Kaptajn Jonas Bille UKLASSIFICERET UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. LEDERNES TOP 10 14

1. INDLEDNING 3 2. LEDERNES TOP 10 14 1. INDLEDNING 3 1.1. PROBLEMFORMULERING 4 1.2. AFGRÆNSNING 5 1.3. FORUDSÆTNINGER 5 1.4. TEORIVALG 7 1.4.1. GREINERS LIVSCYKLUS 7 1.4.2. QUINNS COMPETING VALUES FRAMEWORK 8 1.4.3. MOTIVATIONSTEORIER 10

Læs mere

Cand.merc. i Human Resource Management (HRM)

Cand.merc. i Human Resource Management (HRM) Cand.merc. i Human Resource Management (HRM) Faglige forudsætninger Der forudsættes viden inden for de forskellige erhvervsøkonomiske discipliner svarende til en bestået HAuddannelse. Undervisere: Allan

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Aalborg Universitet. At skabe mening i kaos Rasmussen, Jørgen Gulddahl. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. At skabe mening i kaos Rasmussen, Jørgen Gulddahl. Publication date: 2009 Aalborg Universitet At skabe mening i kaos Rasmussen, Jørgen Gulddahl Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Strategidannelse - også leg og fantasi!

Strategidannelse - også leg og fantasi! Strategidannelse - også leg og fantasi! Af professor Jesper Strandskov Indledning Scene 1. Forestil følgende begivenhed. Fem direktionsmedlemmer i en stor international koncern inden for fødevarebranchen

Læs mere

En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur

En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur FORFATTERE: Thomas Laursen, Jacob Wagner & Søren Mogensen VEJLEDER: Christian Waldstrøm Maj 2007 Institut for Ledelse BIVEJLEDER: Merete H. Qvist En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres

Læs mere

Leverandørsegmentering fra produkt til vidensbaserede porteføljemodeller

Leverandørsegmentering fra produkt til vidensbaserede porteføljemodeller Leverandørsegmentering fra produkt til Leverandørsegmentering fra produkt til vidensbaserede porteføljemodeller af cand.merc., ph.d. Morten Munkgaard Møller, mmunkgaard@hotmail.com, Center for Industriel

Læs mere

Implementering af afdelingsbaserede strategikort

Implementering af afdelingsbaserede strategikort Karnov HR (artikel 2) / udkast, august 2013 Implementering af afdelingsbaserede strategikort Af lektor Karina Skovvang Christensen, kschristensen@econ.au.dk, Aarhus Universitet & professor Per Nikolaj

Læs mere

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering

Læs mere

HA Organisationsanalyse 2013-14. Vejledning, undervisningsforløb, pensum

HA Organisationsanalyse 2013-14. Vejledning, undervisningsforløb, pensum HA Organisationsanalyse 2013-14 Vejledning, undervisningsforløb, pensum Indhold Indhold... 2 Velkommen!... 3 Vejledning til faget Organisationsanalyse... 4 1. Målbeskrivelse... 4 2. Om undervisningsforløbet...

Læs mere

Hvad vil I med netværk?

Hvad vil I med netværk? Hvad vil I med netværk? Om de strategiske beslutninger bag værdiskabende netværksprogrammer Wanscher og Nielsen, Eva Beckmann Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1. udgave, 1. oplag 2010 Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Behov for ny ledelse? Det Danske Ledelsesakademis 2011 konference. Nye vilkår for ledelse Forskningsbaseret paper

Behov for ny ledelse? Det Danske Ledelsesakademis 2011 konference. Nye vilkår for ledelse Forskningsbaseret paper 1 Behov for ny ledelse? Det Danske Ledelsesakademis 2011 konference Nye vilkår for ledelse Forskningsbaseret paper adjunkt Mette Vinther Larsen 1 professor Jørgen Gulddahl Rasmussen 2 1 mvl@business.aau.dk,

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Strategi med mening, motivation og magi

Strategi med mening, motivation og magi Strategi med mening, motivation og magi - At komme fra ord til handling i de strategiske processer i politisk styrede offentlige organisationer Forskningsprojektet er en del af forskningsprogrammet Fremtidens

Læs mere

Relationel Strategisk Ledelse (RSL) en procesmodel for effektive strategiformationsprocesser.

Relationel Strategisk Ledelse (RSL) en procesmodel for effektive strategiformationsprocesser. Peter Larsen Lektor, sociolog, master i læring Ledelses- og organisationskonsulent UCN act2learn LEDELSE & HR, 2012 Relationel Strategisk Ledelse (RSL) en procesmodel for effektive strategiformationsprocesser.

Læs mere