ANTENNEUDVALGETS ÅRSBERETNING 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANTENNEUDVALGETS ÅRSBERETNING 2007"

Transkript

1 ANTENNEUDVALGETS ÅRSBERETNING 2007 Antenneudvalget har haft et travlt år med stor mødeaktivitet, hvilket bl.a. skyldtes urafstemningen først på året. Udover de faste bestyrelsesmøder som udvalget afholder den tredje onsdag i måneden, og som afholdes i bestyrelseslokalet på Brøndbyøster Torv, har flere bestyrelsesmedlemmer deltaget i andre møder i løbet af året., bl.a. med flere af vore bolignet udbydere. Antenneudvalget holder sommerferie i juli måned og der afholdes ikke møder, der ydes ikke support og der udsendes ikke Nyhedsbreve i ferietiden, men beboerne kan ringe alle hverdage hele året til formanden, hvis der er behov for at foretage fejlmelding af netforbindelsen, TV og Radiosignaler, telefoni forbindelsen, antennestik eller datastik er i uorden m.m. I det første år ansøgte antenneudvalget de tre afdelingsbestyrelser og organisations bestyrelsen om et rådighedsbeløb på 1,50 kr. pr. år pr. lejer, pengene har dækket udgifter til kopiudgifter af beboerinformation og nyhedsbreve, udvalgets mødeaktivitet og til årsabonnement på webhotel (antenneudvalget tildeler gratis brondbypark E.mail adresser til interesserede lejere) Budgetåret går fra (se regnskab) Det viste sig dog hurtigt, at pengene ikke dækkede de faktiske udgifter, hvis antenneudvalget ønskede at fortsætte med, at yde et højt informationsniveau og god beboerservice, og begge dele ligger udvalget højt på sinde. I indeværende budgetår søgte udvalget derfor organisationsbestyrelsen og de tre afdelingsbestyrelser om, at få hævet beløbet til 5 kr. pr. lejer pr. år. Alle bestyrelserne var positive over for ansøgningen og antenneudvalget fik bevilget pengene. Det er administrationen der holder styr på udvalgets rådighedsbeløb og vi sender Lis Vernebo en stor tak for den positive og smilende måde, Lis altid stiller sig til rådighed på, når formanden søger hjælp. Antenneudvalgets webmaster og supporter Flemming Pedersen (fra afd. 4) har i løbet af året udarbejdet en ny hjemmeside, og ifølge de tilbagemeldinger som bestyrelsen har modtaget, er hjemmesiden mere brugervenlig, og heldigvis er der mange lejere der går ind og besøger hjemmesiden. Men det går meget langsomt med, at få nye aktive brugere på hjemmesiden. Udvalget anbefaler alle lejere der har en computer i huset, at besøge hjemmesiden, som løbende opgraderes med nye informationer. Det er antenneudvalgets håb, at vi på sigt kan få en aktiv hjemmeside hvor beboerne kan trække på hinandens erfaringer, indenfor forskellige områder. Der er mange muligheder og der er mange nyttige informationer på udvalgets hjemmeside - Johnny Manke E.mail administrator og supporter (fra afd. 1-2) uddeler gratis brondbypark E mail adresser til interesserede lejere. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden, eller kan afhentes på administrationen. Der yders support til lejere der har brug for hjælp til mail opsætning. Brøndbyparkens beboer Infokanal kan modtages af alle lejere med TV det kræver kun at man abonnere på grundpakken. Flemming Pedersen udvalgets webmaster, har afholdt et lille kursus i at indsætte beboerinformationer, til de personer fra afdelingsbestyrelserne som har påtaget sig ansvaret for at indsætte vigtige nyheder, til lejerne. Det viser sig dog, at der fortsat er mange lejere der endnu ikke, har fået indstillet beboerinfokanalen på husstandens TV. Kanalen findes på frekvens S9. 1

2 På beboer INFOkanalen findes der vigtige og aktuelle beboerinformationer fra henholdsvis administrationen, fra antenneudvalget og fra de tre afdelingsbestyrelser. Desværre har afd. 1-2 har endnu ikke gjort brug af de tre sider, som der er stillet til rådighed til afdelingsbestyrelsen. På antenneudvalgets første ordinære Fællesmøde, der blev afholdt d. 2. november 2006, besluttede beboerne, at der skulle afholdes en urafstemning hvor det skulle afklares, om der skulle ændres i de eksisterende Tv-pakker. 3 TV kanaler var til afstemning, Disney kanalen, som var et ønske fra bestyrelsen i afd.4, og Kvindekanalen (kanal 4) og TV2NEWS, var 2 nye programmer som alle beboere havde haft mulighed for, at modtage gratis de sidste måneder af Beboerne skulle samtidig afgøre, om vi skulle udbygge vores egen hovedstation og fortsætte med Dansk Kabel TV som TV leverandør, eller om vi skulle skifte over til TDC og deres 3 TV pakker. Inden urafstemningen, blev der d.11. januar 2007 afholdt et stort Fælles Informationsmøde på Kilden hvor økonomi, fordele og ulemper, blev debatteret grundigt. Resultatet af urafstemningen blev at et flertal af Brøndbyparkens lejere ønskede, at de 3 TV kanaler der var til afstemning, fremover skulle være et fast tilbud til lejerne. Et flertal af beboerne ønskede ligeledes, at vi skiftede til TDC som Brøndbyparkens kommende TV leverandør. FOR at udbygge vores egen hovedstation (DKTV) stemte: 149 FOR at vælge TDC s pakker stemte: 646 Ugyldige/blanke stemmer: 23 Præcis d. 15. marts blev TV og radioforsyningen omlagt, og vi gik over til at modtage TDC s 3 programpakker. Det var ikke mange lejere der bemærkede noget negativt ved, at vi skiftede fra Dansk Kabel TV til TDC overgangen skete meget smertefrit, for flertallet af Brøndbyparkens lejere. Der var også husstandsomdelt forskelligt informationsmateriale, så overgangen til TDC ikke behøvede at blive t problem. Men enkelte kanaler skiftede frekvens og det havde nogle ældre lejere lidt problemer med - de troede fejlagtigt, at kanalerne var forsvundet, så de ringede til formanden og fejlmeldte TV signalet. Heldigvis var det kun et spørgsmål om at få finindstillet fjernsynet og her tilbød antenneudvalgets supportere, at komme på besøg. De to udvalgsmedlemmer der yder support, fik hurtigt styr på de forskellige TV typer og de fik finindstillet kanalerne, så beboerne igen kunne følge med i de forskellige TV. serier. Der var dog en enkelt ting hverken TDC eller Antenneudvalget havde været opmærksom på, og det var, at Selector boksen ved overgangen til TDC, blev flyttet fra Grundpakken til Mellempakken. Det gav problemer for de få lejere der kun modtog TV signaler med en Selectorboks, og et abonnement på en Sprogpakke. De lejere var tvunget til, at skifte abonnement fra grund til mellempakken, før de igen kunne modtage de sprogpakker de hele tiden havde abonneret på, men med antenneudvalgets hjælp, blev problemet hurtigt løst. Selvom vi nu har TDC som TV. leverandør, så er det fortsat Dansk Kabel TV vi skal fejlmelde til, hvis der er problemer med TV eller Radiosignalet. Det er ligeledes Dansk Kabel TV der sørger for at foretage TV. pakkeskift, som kan foretages 1 gang hver måned. Og det er Dansk kabel TV der sender en tekniker ud, hvis antennestikdåsen er gået rigtigt i stykker. (Dansk kabel TV er et datterselskab til TDC) 2

3 Men da TV signalerne virkelig begyndte at give problemer tilbage til juni måned, måtte både Dansk Kabel TV og TDC på banen. Mange lejere observerede igennem en længere periode på flere uger, at signalerne blev forringet dag for dag og problemet bredte sig til det meste af Brøndbyparken. Efter lang tids søgen, fandt man problemet, og man fik udskiftet den forstærker der var årsag til signalforstyrrelserne. I august måned i år, foretog Dansk kabel TV et hoved eftersyn af vores TV. hovedstation, og alt kører tilsyneladende perfekt, antenneudvalget modtager ingen klager pt. Desværre konstaterer teknikerne ofte når de kommer ud til lejere der har klaget over dårlige TV signaler, at problemet ofte findes lokalt i husstanden, mange gange er det dårlige forbindelser, dårlige kabler, samt beboeres egne installationer/ udstyr der er årsag til problemerne. Andre gange er det antennestikdåsen der er skyld i problemerne. Stikdåsen udskiftes på lejers egen regning hvis man skønner, at stikdåsen er beskadiget pga. forkert brug, vold eller lign. Antenneudvalget har erfaret, at det er en god ide først at melde til varmemesteren i afdelingen, hvis antennestikdåsen er lidt løs eller virker ustabilt. I tilfælde af mekanisk skade kan varmemesteren nemlig sende afdelingens elektriker til, at udbedre skaden, det er både hurtigere og billigere. Det gælder også ved mekanisk skade i datastikket. Er det derimod ikke en mekanisk skade, dvs. hele stikdåsen er itu, indmaden forsvinder m.m., så skal det fejlmeldes så det er en tekniker, der kan reparerer eller udskifte stikdåsen. Antenneudvalgsformanden og webmasteren har i september måned deltaget i et lynkursus i, at bruge Dansk Kabel TV s webportal. Det betyder, at når lejerne fremover foretage en fejlmelding til formanden, vil det være muligt elektronisk, at videresende fejlmeldingen direkte til teknikerne hos Dansk Kabel TV. Det vil sikre lejerne en hurtigere sagsbehandling og man sikre, at fejlmeldingen bliver mere præcis og ikke forputtes eller fejlbehandles. Antenneudvalget er glad for, at vi har fået det ekstra værktøj og vi glæder os til, at se hvordan det kommer til at fungere i praksis. Endnu har der ikke været nogen fejlmeldinger på TV signalerne, så webportalen har endnu ikke været i brug. Netop i årets første halvdel af året, var der rigtig mange fejlmeldinger og opkald til antenneudvalget alle opkald går til formanden som efterfølgende sørger for, at formidle klagerne til rette bolignet udbydere. Det største problem vi kender til i udvalget, er lejernes problemer med at fastholde en Dynamisk IP adresse, og det er absolut ikke et nyt problem problemet blev også nævnt sidste år i beretningen. Et par repræsenter fra antenneudvalget har sammen med forretningsfører Esbern Ott og organisationsbestyrelsesformad Freddy Rasmussen, afholdt flere møder i foråret med vore bolignet udbydere Fugmann Kommunikation og Cirque. Og et af klagepunkterne var netop de fortsatte problemer med IP adresserne. Vi var dog meget forhåbningsfulde, med de aftaler og handlingsplaner der blev aftalt, på disse møder. Antenneudvalget blev løbende orienteret om udviklingen i en 3 måneders testperiode, og alt så positivt ud og lovende ud. Efterfølgende opgraderede Fugmann alle switchene i hele Brøndbyparken, og alt skulle nu være ok. I Nyhedsbreve og på udvalgets hjemmeside skrev vi til lejerne, at det nu var muligt at komme retur til dynamisk IP, det krævede kun en opringning til Cirques callcenter. Desværre viste det sig hurtigt, at Cirque ikke kunne få det til at fungere for alle. I forbindelse med de tilbagevendende problemer med Dynamisk IP adresser - aftalte formanden og udvalgets webmaster et møde i september måned, med henholdsvis Fugmann og Cirque. 2 3

4 repræsentanter fra Fugmann kom til Brøndbyparken og vi fik denne dag en god snak og et kig på vores hovedanlæg, krydsfelter, switche m.m. så vi har nu en bedre forståelse for det interne netværk. Et par dage efter var vi på virksomhedsbesøg hos Cirque på Østerbro, også her havde vi en god dialog med personalet og vi fik en chance for at se hvordan callcenteret fungerede indefra. Der var sidste år og i de første måneder af 2007, en del klager over den kundeservice lejerne oplevede når de ringede til callcenteret, for at foretage en fejlmelding. Men efter Cirque i marts måned, har foretaget forskellige omrokeringer så callcenterets personale nu sidder samme sted som teknikerne, har udvalget faktisk ikke modtaget klager over callcenterets kundeservice. Vi fik også talt en del om de mange problemer med IP adresserne. Og i skrivende stund har vi netop i gang med en ny testperiode, efter Fugmann igen har ændret parameter, men situationen er fortsat, at Cirque kun kan få nogle kunder tilbage til dynamisk, men ikke alle, så mange lejere er fortsat tvunget til at bruge en statisk IP adresse. Testperioden afslutter efter uge 44. Fugmann mener ikke, at der er fejl i det lokale netværk og Cirque meddeler, at man har foretaget flere test som beviser det modsatte. Det er antenneudvalgets holdning, at der snarest iværksættes en undersøgelse med udefrakommende faglig hjælp, som kan afklare hvor problemet ligger gemt. Efterfølgende må man så afgøre om det er Fugmann eller Cirque der skal betale den økonomiske udgift. Brøndbyparkens lejere er sorteper og har været det alt for længe det må ikke fortsætte. Antenneudvalget talte sidste år om, at vi ville undersøge mulighederne for at opgradere til større nethastigheder, men Cirque kom os i forkøbet. I slutningen af 2006 blev lejerne tilbudt en ny 10 Mbit hastighed, for at sikre at alle kunder fik den fulde båndbredde, gravede Cirque ekstra kabler ned men arbejdet blev forsinket et par måneder og først da vi nåede frem til slutningen af april måned, kunne Brøndbyparkens lejere modtage en10 Mbit hastighed, hvis man ønskede det. De lejere der havde ventet i flere måneder på den nye hastighed, fik den første måneds 10 Mbit hastighed gratis, en form for kompensation. Antenneudvalget foretager jævnligt forskellige hastighedstest på nettet og må konstatere, at netforbindelsen er meget stabil. Brøndbyparkens telefoni og telefonsvarer (voic en) fungerer også meget stabilt, der har dog været noget tilfælde hvor lejere har ventet usædvanlig lang tid på at få oprettet fastnettelefon eller mobil abonnement. Cirque har netop ændret deres arbejdsprocedure, og forventer fremover, at ventetiden bliver kortere og at der vil ske færre fejlekspeditioner der har ligeledes været andre småsager, men alle beboerklager er løst på tilfredsstillende vis. Telefonsvareren har været stabil siden ringetiden blev udvidet til dobbelt ringetid omkring årsskiftet, og vi modtaget ikke længere klager over, at lejerne ikke kan nå at tage telefonen, inden den går på svareren. Den 1. oktober var 4 bestyrelsesmedlemmer i Ringsted for at deltage i TDC s informationsmøde det var en interessant aften som bl.a. overbeviste udvalget om, at vi kan være tilfredse med de netpriser vi betaler, og tilfredse med at beboerne valgte, at skifte TV leverandør til TDC. Vi oplever, at TDC hele tiden er på forkant med udviklingen og vi er sikre på, at vore lejere kan få dækket husstandens behov for TV kanalvalg der er simpelthen tilbud for enhver smag hvis man ønsker at modtage andet end de faste 3 TV pakker. Vi har, kunne modtage TV 2 SPORT siden d.11 april 2007, kanalen erstattede VIASAT SPORT 1. Vi har hidtil kun betalt den pris VIASAT SPORT 1 kostede. TDC har efter lange forhandlinger nu 4

5 nået frem til en aftale om levering af TV 2 SPORT, og vi vil fortsat kunne modtage kanalen også efter men til en anden pris. Antenneudvalgets bestyrelse består af 5 medlemmer og man har besluttet, at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret. Da udvalget meget sjældent skal afgøre noget ved afstemning, har alle samme indflydelse i det daglige. Derfor er det også af stor betydning, at alle der melder sig til antenneudvalget, deltager i møderne og i det arbejder, udvalget har påtaget sig. I år skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, Lene Tinning genopstiller, men Dion Braktoft ønsker ikke at genopstille af private årsager. Derudover skal der vælges 3 suppleanter for 1 år, gerne 1 repræsentant for hver afdeling, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. (De får ikke et stort arbejde at udfører, for det er administrationen der styrer regnskabet i det daglige). Bestyrelsen håber der er lejere der har lyst og interesse i, at opstille til valget. Vi vil glæde os til det kommende samarbejde. Det er sjældent at hele bestyrelsen har været samlet til møderne, hvilket er lidt ærgerligt når man er en lille bestyrelse. Det har været et travlt år, med mange supportopgaver for de to supportere, i sær i første halvdel af året. Opgaverne er forskellige men det handler som regel om mailopsætning, netforbindelsen der skal genoprettes pga. problemer med netkort, netkablet, datastikdåsen eller andet, eller hjælp til finindstilling af TV eller måske Selector opsætning. Mange lejere har tilkendegivet, at deres problem først er blevet løst, efter antenneudvalget er kontaktet og sat ind i sagen - Det er dejligt at modtage sådanne tilbagemeldinger og jeg takker alle de lejere, der har brugt tid på det. Antenneudvalget håber, at se mange lejere til Det ordinære Fællesmøde onsdag d kl i teatersalen på Kilden, medborgerhuset på Nygårds Plads 31. Vi vil byde på en kop kaffe eller the og en lille småkage. Der vil være mulighed for at købe øl og vand til rimelige priser. De bedste hilsner til alle i bestyrelsen og Tak for et godt samarbejde i løbet af året. I det daglige arbejde, har der ikke været de store uenigheder, og vi har været gode til at inspirerer hinanden. Alle i bestyrelsen skal have tak for den tid og interesse, som de har lagt i udvalgsarbejdet. Også en stor Tak til forretningsfører Esbern Ott og organisationsbestyrelsesformand Freddy Rasmussen for det gode samarbejde, vi har haft i løbet af året, det er rart for mig som formand, at jeg kan henvende mig til Jer, når der er behov for støtte. Tak til personalet på administrationen, de står altid parat, når jeg kommer og skal have kopieret Nyhedsbreve eller andet. Og ikke mindst, en stor tak til funktionærerne der sørger for, at Nyhedsbrevene opsættes i opslagstavlerne i de tre afdelinger og husstandsomdeler informationsmateriale, når antenneudvalget udsender noget. Tak til alle for et rigtig godt samarbejde. På Antenneudvalgets vegne Pia Hoeing Svensson (fra afd. 3) Formand Antenneudvalget i Brøndbyparken 5

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5 - for alle os med Stofa tv og bredbånd nummer 2 // 1. årgang // september 2015 MEDLEMSBLAD MEDLEMSBUTIKKEN - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Tirsdag den 28/3 2006 i Ørum forsamlingshus.

Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Tirsdag den 28/3 2006 i Ørum forsamlingshus. Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Tirsdag den 28/3 2006 i Ørum forsamlingshus. Formanden Eskild Keller Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen. Der var fremmødt 46 inklusive

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling april 2013

Referat af ordinær generalforsamling april 2013 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af ordinær generalforsamling april 2013 År 2013, den 24. april kl. 21.52 afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET

Læs mere

Jyllinge Kabel-TV Forening

Jyllinge Kabel-TV Forening Den 28. april 2009, kl. 19:00 afholdtes på Hotel Søfryd, Jyllinge, ordinær generalforsamling i Jyllinge Kabel-TV Forening med følgende dagsorden: Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 1. Valg af dirigent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog, Per Henning Jensen og han blev valgt. Stemmetællere: Tom Schilling, Gidan Larsen, Henrik Mørch

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Ordinære Generalforsamling Onsdag den 28. januar 2015 kl. 19:30 Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden pkt. 1.

Ordinære Generalforsamling Onsdag den 28. januar 2015 kl. 19:30 Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden pkt. 1. Ordinære Generalforsamling Onsdag den 28. januar 2015 kl. 19:30 Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. I alt 39 stemmeberettigede var mødt frem. Bestyrelsesformand bød generalforsamlingen velkommen.

Læs mere

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg.

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg. Referat fra ekstraordinær generalforsamling Sommerbyen Rønhøjgård 03-10-2013 Kl. 19:00 Tapeten, Ballerup Susanne Voss, Gerd Larsen, Møde indkaldt af Annette Christensen, Frank Andersen Mødetype Referent

Læs mere

beretning GAF for året 2009

beretning GAF for året 2009 beretning GAF for året 2009 2009 blev også et meget turbulent år, som jeg også lagde op til i beretningen sidste år. Der har været mange problemer med anlægget på den måde at billedet på TV fryser, dvs.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Onsdag den 30/3 2011 i forsamlingshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Onsdag den 30/3 2011 i forsamlingshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Onsdag den 30/3 2011 i forsamlingshuset. Formanden Eskild Keller bød velkommen til generalforsamlingen. Der var fremmødt 29 inkl. bestyrelsen.

Læs mere

Fastnet Opkald til udlandet (behandlet den 21.06.05)

Fastnet Opkald til udlandet (behandlet den 21.06.05) Fastnet Opkald til udlandet (behandlet den 21.06.05) Kunden har modtaget faktura nummer ************ hvor han opkræves et opkald til et mobilnummer i Holland. Opkaldet koster kr. 82,46 ex. Moms. Kunden

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 Et af de spørgsmål, der er blevet stillet oftest til bestyrelsen for antenneforeningen i det forløbne år er: Eksisterer foreningen stadig og er der overhovedet nogen mening

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

Tune Kabelnet * Postboks 1215 * 4000 Roskilde * Telefon 46 13 63 43 * Giro 8 17 69 73 * Referat af ordinær generalforsamling Tune Kabelnet.

Tune Kabelnet * Postboks 1215 * 4000 Roskilde * Telefon 46 13 63 43 * Giro 8 17 69 73 * Referat af ordinær generalforsamling Tune Kabelnet. Tune Kabelnet * Postboks 1215 * 4000 Roskilde * Telefon 46 13 63 43 * Giro 8 17 69 73 * Referat af ordinær generalforsamling Tune Kabelnet. Generalforsamlingen blev afholdt den 5. Marts 1998. Dagsorden

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011

ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011 ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011 Omdeles til alle husstande i Eriksmindekvarteret. Indeholder referat fra generelforsamling 11. april 2011, de ændrede vedtægter samt bestyrelsen efter generalforsamlingen

Læs mere

Kerteminde Antenneforening

Kerteminde Antenneforening Kerteminde Antenneforening Ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2013 Referat 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og på bestyrelsens vegne foreslog han Niels Gullerup

Læs mere

Tune Kabelnet ordinær Generalforsamling 2010

Tune Kabelnet ordinær Generalforsamling 2010 Tune Kabelnet ordinær Generalforsamling 2010 Tune Menighedscenter, 22. april 2010 kl. 19.30 21.00 Beslutningsreferat Formanden Bernt Freiberg bød velkommen. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2015

Bestyrelsens beretning 2015 Bestyrelsens beretning 2015 Jeg vil her komme med en mundtlig beretning omhandlende mange af de ting der er sket i afdelingen det sidste år, men har til sidst også lidt om fremtiden i afdelingen. Som nævnt

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Opsummering. Konstituering. Årets gang. Økonomi. Programudbud. Fremtid. Afslutning

Årets beretning. Velkomst. Opsummering. Konstituering. Årets gang. Økonomi. Programudbud. Fremtid. Afslutning Årets beretning Velkomst Opsummering Konstituering Årets gang Økonomi Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Endnu engang står jeg her, og kan byde Jer velkommen til en Generalforsamling. Det sidste

Læs mere