E-læring i organisationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-læring i organisationen"

Transkript

1 Fremtidens e-læring: strategier i videnssamfundet Center for It og Læring, Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet, E-læring i organisationen Baggrund & undersøgelse, E-læring, hvordan og hvorfor, Barrierer, Nye veje? Simon Heilesen CBIT, RUC Baggrund 1996: E-post-sekretariat 2001: Task force rapport 2002: Scenarieprojekt Task Force : Portalprojekt 2005+: IT-udvalg Campus-IT 2006: E-læringsrapport 2007: Kompetence-rapport 1

2 Besøgte e-læringsenheder Aalborg Universitet, E-læringssamarbejdet, Aarhus Universitet, E-læringsenheden, Aarhus Universitet, Aarhus Business School, Aarhus Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv, Copenhagen Business School, Learning Lab, Danmarks Tekniske Universitet, DTV, LearningLab DTU, Københavns Universitet, Center for Webbaseret Læring, Københavns Universitet, Biovidenskabeligt Fakultet, IT-Learning Center, Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet, Syddansk Universitet, Personaleafdelingen, Elæring, Lunds Universitet, Centre for Educational Development, Malmö Högskola, Bibliotek och IT, Stockholms Universitet, Universitetspedagogiskt centrum, Uppsala Universitet, Learning Lab. Bemanding Årsværk, ex. HK-TAP og Studerende DTU 7-8 AU 3 KU, LIFE 3 KU, CWBL 2,5 AAU 2 KU, HUM 2 SDU 2 AU/ABS 1 CBS 1 (11 i afd.) Ansatte er A-TAP HUM, SAMF, IT ++ baggrund Få med pæd. baggrund Lund 13 (20 inkl. deltid) Stockholm 9,5 (20 inkl. deltid) Uppsala 6,5 Malmö H. 1 (27 i afd.) 2

3 Organisation i danske e-læringsenheder Reference til ledelse Kontakt med uv-miljø Central e-læringsenhed Bibliotek IT-afdelingen Fællesadministrationen - selvstændig enhed - del af kontor Lokale enheder Fakultets- & institutenheder, Koordinatorer, Superbrugere, Kontaktpersoner. VIP A-TAP HK-TAP Deltidsansatte IThelpdesk Studerende Services fra danske e-læringsenheder Kurser LMS-system(er) Adjunktpædagogikum Powerpoint Universitetspædagogik Video E-læring Audio og podcast Kontorværktøjer mmmmmmmmmm mmmm mmmm mmm mmm mmm mm mm Udgivelser LMS-guides E-læringsvejledninger Tekniske vejledninger Ophavsret Notater Konsulentydelser Rådgivning tek. & pæd Udstyr, lån / til rådighed Assistance tek. & pæd 3

4 Den "svenske model" Fast stab + midlertidigt allokerede (10 90%) - VIP på hjeminstitut (mange fagligheder), - Rådgiver, underviser, projekt på enheden. Varianter: - Udviklingsprojekter med støtte, møderække, afrapportering; - Udvikling af uv-forløb afsluttet med reflekterende artikel. Også i Danmark: Medfinanciering og samarbejde om udviklingsprojekter; Frikøb af medarbejder til at udføre projekt. Tilbage til RUC 4

5 2005 tværsnitsundersøgelsen af universitets e-læring: Definitioner Generel Alle former for IKT-støttet undervisning. Organisatorisk vægtning - administration Undervisning, hvor læringsmuligheder organiseres helt eller delvist via digitale medier til de studerende. Teknisk vægtning - system Al undervisning, der er IKT-støttet. Pædagogisk/didaktisk vægtning - proces Anvendelse af IKT til at fremme et pædagogisk-didaktisk mål i undervisningen. Implementering af e-læring ved danske universiteter. Tidsskrift for universiteternes efter- og videreuddannelse 6. Universiteterne bør opstille digitaliseringsstrategier, indeholdende blandt andet mål for øget anvendelse af IKT-støttet læring, herunder e-læring. National strategi for IKT-støttet læring Kap. 3 I denne strategi anvendes begrebet e-læring for alle former for IKT-støttet læring. National strategi for IKT-støttet læring Kap. 1 E-læring er en standardbetegnelse for kompetenceudvikling, hvor indholdet, eller dele heraf, formidles via informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Kommunikation og samarbejde mellem deltagerne indbyrdes og mellem deltagerne og underviseren kan også foregå helt eller delvist via IKT. E-læring kan anvendes enten til selvstudier eller som en integreret del af eksempelvis tilstedeværelsesundervisning og sidemandsoplæring. E-læring har et klart læringsformål, og forløbene kan være af et minut eller af flere års varighed. National strategi for IKT-støttet læring Kap. 1 5

6 Men på en række områder skal der gøres mere for at realisere det strategiske og pædagogiske potentiale... Der er derfor behov for at sætte fokus på at: Skabe et ledelsesmæssigt, strategisk, forretningsmæssigt og pædagogisk fokus på IKT-støttet læring, herunder e-læring som middel til forbedring af forretningsgrundlaget og kvaliteten i undervisningen. Skabe incitament for samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne med henblik på at høste stordriftsfordele i udviklingen af løsninger til gennemførelse af IKT-støttet læring. Inspirere og motivere andre undervisere end ildsjælene til at anvende IKT- støttet læring, herunder e-læring med henblik på at forankre denne form for undervisning bredt i institutionerne. Skabe incitamentsstrukturer, der kan medvirke til at udvikle undervisernes generelle IKT-færdigheder. Honorere pædagogisk udvikling på lige fod med forskningsresultater National strategi for IKT-støttet læring Kap. 3 Fanfarer "Tertiary education worldwide is experiencing great changes being driven in large part by the impact of Information and Communication Technologies (ICT) on practices and programs. These changes are disruptive, challenging, and hold great promise for improving education as well as expanding and extending the availability of educational programs to a much broader and geographically dispersed audience". Blurton, C. (2007). Final Recommendations: University of Copenhagen Consultancy. Hong Kong: Global Learning Innovations. 6

7 Skepsis Proponents of computer assisted learning have long argued that computer technology would or should be disruptive in nature. They postulated that because of developments in technology, traditional models of education would not be sustainable. Just as technological development disrupted many traditional industries so too would education & learning be affected. However, despite over 20 years of development in technology enhanced learning since the advent of the PC, this revolution has not taken place. It could be argued that mainstream education, whilst it has been augmented by technology, has not been disrupted. CAL'07 conference call:http://www.cal-conference.elsevier.com/themes.htm Institutionelle barrierer Hardware og software hellere end "brainware", pres for at levere kvantificerbare resultater. Initiativer støttes ret lidt, få forsøg på at opnå synergieffekt af faktiske initiativer. Undervisningsnormering tager normalt ikke hensyn til e-lærings-tidsforbrug. Det opfattes ikke som meriterende at give sig i kast med e-læring; beskeden erfaringsudveksling. E-læringsforløb fravælges ofte af de studerende, fordi de er krævende. Heilesen, S. B., & Jensen, S. S. (2006). Making Sense of Technologically Enhanced Learning in Context: A Research Agenda. In E. Korsgaard Sorensen & D. Ó Murchú (Eds.), Enhancing Learning Through Technology 7

8 Individuelle barrierer: Innovationens karakteristika Indføre IKT i uddannelse = kompleks systemudvikling Adoptere IKT i uddannelse = innovationsdiffusion Relative advantage how the innovation is perceived to be an improvement Compatibility consistency with existing experience, values and needs Complexity perceived difficulty in understanding and using an innovation Trialability the degree to which an innovation can be experimented with Observability how visible the results of an innovation are to others Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). New York; London; Toronto; Sydney: Free Press. Individuelle barrierer: Causal Layered Analysis Ikke blot hvordan, men også hvorfor Fire forbundne analyseniveauer: Litany Popular notions, determinism Systemic World view Social, cultural, economic, historical, physical and technological factors Discourse, paradigms, ideology (Myth and metaphor) Sense making Individual experience, gut feeling After: Inayatullah, Sohail. Causal Layered Analysis: Unveiling and Transforming the Future. In J. C. Glenn (Ed.), Futures Research Methodology Washington D.C.: The American Council for the United Nations University

9 At hive i kornet for at få det til at gro indsats Systemic Sense making World view Litany tid Heilesen, S. B. & J. Josephsen: E-learning: between augmentation and disruption? In: Computers & Education (in Press) Continuum for blended learning Trin 4. IKT-intensiv Avancerede blended learning & netbaserede kurser, netbaseret vejledning & eksamen, fremstilling af e-materialer til undervisning og formidling. Trin 3. IKT-orienteret Brug af nye medier fx. trænings- og simuleringsprogrammer, øvelser ved hjælp af lyd- og videooptagelser, social software (blended learning), netbaseret evaluering. Trin 2. IKT-støttet Learning Management System på et specificeret minimumniveau, CMC i vejledning, optagelser af undervisningsforløb. Trin 1. IKT-anvendende , postlister, IP-telefoni, videokonferencer, kontorværktøjer, fagrelevant programmel, database-søgning, e-services. Frit efter: Centre for Excellence in Learning and Teaching. University of Glamorgan: About Blended Learning 9

10 Ambitionsniveau og ressourcer early Udefineret laggards latetrin majority 1 early Trin majority 2 adopters Trin 3 innovators Trin 4 Målsætning Fra Digital literacy til Digitale kompetencer Literacy Kontorværktøjer CMC-værktøjer Forskningsværktøjer E-læring Comp. based instr. Net based instr. CSCL/W E-formidling Lyd, billeder Animationer, spil Virtuelle verdener 10

11 Fire forslag til at IT-løfte ikke blot med hænderne men også med hovedet Ikke e-læring, men digitale kompetencer, tænkt i en helhed Kombination af servicecenter og forsknings- udviklingsmiljø Værksteder og opsøgende virksomhed snarere end kurser Udbredelse gennem eksempler 11

Master i IKT og Læring (MIL) Absalon som Medie i Undervisningen på TPU Hvordan?

Master i IKT og Læring (MIL) Absalon som Medie i Undervisningen på TPU Hvordan? Master i IKT og Læring (MIL) Master Projekt Absalon som Medie i Undervisningen på TPU Hvordan? Abstract: Opgaven sigter på gennem empiriske undersøgelser, at afdække hvilke barrierer underviserne på Tandplejeruddannelsen

Læs mere

E-læring på RUC Rapport fra E-læringsudvalget

E-læring på RUC Rapport fra E-læringsudvalget E-læring på RUC Rapport fra E-læringsudvalget August 2006 Indhold Resumé 2 E-læringsudvalget 3 Elæringsbegrebet i en RUC-sammenhæng 3 Elæring på RUC 4 Status 4 Behov og ønsker 8 Anbefalinger 11 Litteratur

Læs mere

National strategi for IKT-støttet læring

National strategi for IKT-støttet læring > National strategi for IKT-støttet læring Indsats for at fremme anvendelsen af IKT-støttet læring 2007-2009 Juni 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Juni 2007 2 Indhold > E-læring,

Læs mere

it, læringsressourcer og nye undervisningsmiljøer

it, læringsressourcer og nye undervisningsmiljøer Tema: it, læringsressourcer og nye undervisningsmiljøer Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift Årgang 6 Nummer 11/2011 DANSK UNIVERSITETSPÆDAGOGISK TIDSSKRIFT Årgang 6 Nummer 11/2011 Tema: It, læringsressourcer

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL [Titel] Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School

Læs mere

E-læring Klinisk Meningsfuld Kodning

E-læring Klinisk Meningsfuld Kodning 2011 E-læring Klinisk Meningsfuld Kodning Klinisk Meningsfuld Kodning hvis lægerne og lægesekretærerne registrerer klinisk meningsfuldt, så får vi de penge i kassen.fristende at registrere således, at

Læs mere

Tom Nyvang. Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse. Bind I

Tom Nyvang. Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse. Bind I Tom Nyvang Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse Bind I Aalborg Universitet 2008 Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse Bind I Ph.D.-afhandling indleveret til det Humanistiske Fakultet, Aalborg

Læs mere

Læringsrum og undervisningsteknologi (LUP)

Læringsrum og undervisningsteknologi (LUP) Læringsrum og undervisningsteknologi (LUP) Et inspirationskatalog over de nuværende best practice delindsatser på SDU Udarbejdet af: Anne Ravn, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU. November 2014.

Læs mere

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Call (dansk) Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Peter Fridorff-Jens E-læringskonsulent Center for Online og Blended learning Københavns Universitet.

Læs mere

NETDANSK ET FLEKSIBELT TILBUD OM DANSK- UNDERVISNING PÅ NETTET. Evaluering af det IKT-didaktiske design af undervisningsmiljøet www.netdansk.

NETDANSK ET FLEKSIBELT TILBUD OM DANSK- UNDERVISNING PÅ NETTET. Evaluering af det IKT-didaktiske design af undervisningsmiljøet www.netdansk. NETDANSK ET FLEKSIBELT TILBUD OM DANSK- UNDERVISNING PÅ NETTET Evaluering af det IKT-didaktiske design af undervisningsmiljøet www.netdansk.eu Af Marianne Georgsen elearning Lab, Aalborg Universitet Juni

Læs mere

UNECE Strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling.

UNECE Strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling. UNECE Strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling. Vedtaget ved høj-niveau mødet i Vilnius mellem uddannelsesog miljøministre, 23. marts 2005 Indhold: UNECE STRATEGI FOR UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG

Læs mere

UNECE Strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling.

UNECE Strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 329 Offentligt UNECE Strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling. Vedtaget ved høj-niveau mødet i Vilnius mellem uddannelsesog miljøministre, 23.

Læs mere

Tidsskrift for universiteternes UNEV.dk efter- og videreuddannelse

Tidsskrift for universiteternes UNEV.dk efter- og videreuddannelse Tidsskrift for universiteternes UNEV.dk efter- og videreuddannelse Undervisningsformer på nettet Red. Simon Heilesen og Helle Bækkelund Jensen Nr. 1 2003 ISSN 1603-5518 Tidsskrift for universiteternes

Læs mere

Fra viden til virkelighed

Fra viden til virkelighed Fra viden til virkelighed Dialog om hvordan alle elever lærer mere 2 Redaktionel opbygning Guiden indledes med en kort præsentation af baggrunden for udgivelsen samt af det datamateriale, der ligger til

Læs mere

Opsamlende analyse RAPPORT PÆDAGOGISK OPKVALIFICERING AF UNDERVISERE EN OPSAMLENDE ANALYSE

Opsamlende analyse RAPPORT PÆDAGOGISK OPKVALIFICERING AF UNDERVISERE EN OPSAMLENDE ANALYSE Opsamlende analyse 2014 RAPPORT PÆDAGOGISK OPKVALIFICERING AF UNDERVISERE EN OPSAMLENDE ANALYSE Pædagogisk opkvalificering af undervisere Danmarks Akkrediteringsinstitution Citat tilladt ved kildeangivelse

Læs mere

»Det er svært at tro på, at man ikke kan forbedre sig«. Potentialer og dilemmaer i udvikling af professionel underviserkompetence

»Det er svært at tro på, at man ikke kan forbedre sig«. Potentialer og dilemmaer i udvikling af professionel underviserkompetence »Det er svært at tro på, at man ikke kan forbedre sig«. Potentialer og dilemmaer i udvikling af professionel underviserkompetence Lone Krogh, PUC, Aalborg Universitet. Lone Krogh er studielektor og leder

Læs mere

Brug og design af netbaserede undervisnings- og læringselementer

Brug og design af netbaserede undervisnings- og læringselementer Brug og design af netbaserede undervisnings- og læringselementer en praktisk målrettet analyse af mulighederne for netbaseret uddannelse og læring på Master of Drug Management uddannelsen Use and design

Læs mere

INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN. Lars Mønsted Nielsen

INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN. Lars Mønsted Nielsen Lars Mønsted Nielsen INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN VIA University College Center for E-læring og Medier Hedeager 2 8200 Aarhus N celm@viauc.dk Indhold i materialet kan med kildeangivelse

Læs mere

Conference Teaching for Active Learning

Conference Teaching for Active Learning Practical Informations Programme Abstracts for Short Communications and Workshops Conference Teaching for Active Learning 3rd November 2014 University of Southern Denmark Content Programme... 3 MAP conference

Læs mere

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Sundhedsvidenskab HPRnews Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Evidensinformeret beslutningstagning Nyt fra Sundhedsfremmeforskning SDU Esbjerg 1 Forord Evidensinformeret

Læs mere

kandidat Studieguide 2013

kandidat Studieguide 2013 kandidat Studieguide 2013 aarhus herning København 3 tid til fordybelse Valget af kandidatuddannelse er et afgørende skridt på din uddannelsesrejse. Denne del af studiet giver nye muligheder for fordybelse

Læs mere

Forvaltning af forskningsdata i Danmark

Forvaltning af forskningsdata i Danmark Forvaltning af forskningsdata i Danmark En undersøgelse af danske universiteters og forskningsråds praksisser, politik og visioner for lagring, langtidsbevaring, tilgængeliggørelse og deling af forskningsdata.

Læs mere

INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER

INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER Katrine Dahl Madsen, Lone Lindegaard Nordin & Venka

Læs mere

IPNnyt. Særnummer. Nr. 11 2002. Dette særnummer knytter sig til IPN-projektet Nye IPNaktiviteter

IPNnyt. Særnummer. Nr. 11 2002. Dette særnummer knytter sig til IPN-projektet Nye IPNaktiviteter IPNnyt Nr. 11 2002 Dette særnummer knytter sig til IPN-projektet Nye IPNaktiviteter for ingeniøruddannelsernes IT og pædagogik-område, som ELU - Efteruddannelsesudvalget for Længerevarende Uddannede -

Læs mere

1.0 Forord, fælles. Workshoppen - et IKT-komptenceløft til lærere i Folkeskolen. Man lærer så længe man lever (Solon, 7. årh. f.kr.).

1.0 Forord, fælles. Workshoppen - et IKT-komptenceløft til lærere i Folkeskolen. Man lærer så længe man lever (Solon, 7. årh. f.kr.). 1.0 Forord, fælles Man lærer så længe man lever (Solon, 7. årh. f.kr.). At lære er ikke noget vi skal lære, men noget vi kan. Denne sandhed er vigtig at holde sig for øje, idet vi, som det fremgår af opgavens

Læs mere

Folkebibliotekernes web-baserede referenceservices og bibliotekarens rolle

Folkebibliotekernes web-baserede referenceservices og bibliotekarens rolle Folkebibliotekernes web-baserede referenceservices og bibliotekarens rolle Af Marianne Hummelshøj Abstrakt Artiklen præsenterer en undersøgelse af web-baserede referenceservices i 63 danske folkebiblioteker

Læs mere

HVEM ER NATIONALE LÆRINGSPORTALER FOR?

HVEM ER NATIONALE LÆRINGSPORTALER FOR? HVEM ER NATIONALE LÆRINGSPORTALER FOR? MÅLGRUPPE & AFSENDER I PORTALER FOR UDDANNELSESSEKTOREN I DANMARK & STORBRITANNIEN Sanya Gertsen Pedersen, årskort 19951901 Århus, den 14.02. 2002 Speciale i Informationsvidenskab

Læs mere

E-LÆRING HOT OR NOT. E-læring Hot or not F. Udarbejdet af: Hanne Starcke Rasmussen, Hanne Marie Andersen og Henrik Hageland. Uddannelsesretning:

E-LÆRING HOT OR NOT. E-læring Hot or not F. Udarbejdet af: Hanne Starcke Rasmussen, Hanne Marie Andersen og Henrik Hageland. Uddannelsesretning: E-læring Hot or not F E-LÆRING HOT OR NOT Udarbejdet af: Hanne Starcke Rasmussen, Hanne Marie Andersen og Henrik Hageland Uddannelsesretning: Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik

Læs mere

Barrierer for ibrugtagning af videooptaget universitetsundervisning

Barrierer for ibrugtagning af videooptaget universitetsundervisning Barrierer for ibrugtagning af videooptaget universitetsundervisning Pernille Rattleff Lektor, ph.d., cand. polit., studieleder Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Leif Glud Holm

Læs mere

Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum

Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 5, 2008 Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet

Læs mere