IT-Vest Nyt. Nr. 4 Sommer Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter side Nyt fra direktionen side 14. Klip fra pressen side 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-Vest Nyt. Nr. 4 Sommer 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter side 12-13. Nyt fra direktionen side 14. Klip fra pressen side 15"

Transkript

1 Artikler Studiestøtte til studerende Projekt ved Aarhus Universitet skal udvikle og synliggøre en fælles studiekultur ved at fokusere på den enkelte studerendes kompetencer inden for generelle studierelaterede emner. side 2 Fleksibel fjernundervisning klar til efteråret 2002 IT-Vest udvikler nye web-baserede uddannelsesmoduler i et stort tværgående samarbejde. side 3 IT-værktøjer for humanister IT-baserede databaseværktøjer er ikke afskrækkende for humanister, og netop arbejdet med ordenes betydning i tekstproduktion er drivkraften bag to cand.it.- studerendes interesse. side 4 Specialer i multimedier på Aalborg Universitet Det første hold studerende på kandidatuddannelsen i multimedier ved Aalborg Universitet er i gang med det afsluttende speciale. side 5 Nye uddannelser Museumsfolk på motorvejen Syddansk Universitet har i februar startet en ny masteruddannelse i Kulturhistorisk Informatik. side 9 Ny kandidatuddannelse i IT og læring Aalborg Universitet og Handelshøjskolen i Århus udbyder i fællesskab en ny kandidatudannelse i IT og læring med specialisering i international kommunikation. side 11 Multimedier med i det hele II En studerende fra kandidatuddannelsen i multimedier ved Aarhus Universitet gør status efter første år. side 6 Ny web-baseret studievejledning for masteruddannelsen i IKT og læring Masteruddannelsen i IKT og læring har fået støtte fra IT-Vest til udviklingen af en web-baseret studievejledning for kommende studerende. side 7 Brugerorienteret design: At understøtte eller blot ændre folks hverdag? Studiet i IT-produktdesign på Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet i Sønderborg er nået igennem sit første år. I det første år har de studerende lært mange teknikker og metoder til designprocesser - især har de lært at reflektere over det man som designer arbejder med. side 8 Ny mulighed for videreuddannelse af datamatikere Aalborg Universitet startede i februar en ny kandidatuddannelse i Softwarekonstruktion ved deres afdeling i Esbjerg side 12 Nyheder og Aktiviteter side Nyt fra direktionen side 14 Klip fra pressen side 15 IT-Vest Nyt udgives af IT-Vest direktionen Åbogade 34 C, 8200 Århus N Næste deadline: 1. september 2002 Redaktion: Anne Bøgh Hansen (IT-Vest) (ansv.) Sara Stürup (IT-Vest) Lillian Hasslund (Handelshøjskolen i Århus) Dorte Larsen (Aalborg Universitet) Bo Kristiansen (Syddansk Universitet) Lone Koefoed Hansen (Aarhus Universitet)

2 Studiestøtte til studerende I forrige nummer af IT-Vest Nyt berettede Arne Kjær fra Aarhus Universitet om et studiekulturinitiativ, der er taget på AU med finansiel støtte fra IT-Vest. Projektet går ud på at udvikle og synliggøre en fælles studiekultur på IT-Vest AU ved bl.a. at fokusere på at udvikle den enkelte studerendes kompetencer inden for generelle studierelaterede emner. I et pilotprojekt har fokus været rettet mod den gode universitetsopgave, hvilket resulterede i et eftermiddagskursus i formalia i efteråret og en 3 dages workshop fordelt over et par uger her i forårssemesteret. I workshoppen blev de studerende præsenteret for studieteknik og blandt andet for skriveteknikker, argumentation samt universitetsopgaven som genre, dens komponenter og formalia. Kurser i studieteknik og opgaveskrivning bliver sjældent udbudt på videregående uddannelser. På AU har der indtil videre kun været sporadiske udbud, men de, der har været, har til gengæld været meget eftertragtede, så behovet er til stede i hele studiesystemet. Det skyldes ikke, at studerende ikke kan skrive opgaver, som de får gode karakterer for. Derimod skyldes det snarere, at jo mere bevidst man er om opgavegenren, og jo flere teknikker man har til at begynde, udføre og afslutte en eksamensopgave, jo nemmere er det at koncentrere sig om det indhold og det budskab, man som studerende vil formidle. Pilotprojektet vil blive efterfulgt af nye tiltag i forhold til at øge de studerendes generelle kompetencer. IT- Vest AU er i gang med at lave en internetressource til de studerende i form af en studiemetro. Gennem studiemetroen får de studerende adgang til såvel generel som fagspecifik information blandt andet om, hvordan man studerer, søger information og skriver universitetsopgaver. Desuden påtænkes afholdelse af yderligere 2 workshops til efteråret. En om at give god og brugbar feedback i grupper, så læsegrupperne kan blive brugt konstruktivt, og så den enkelte studerende kan udvikle sin viden om, hvordan man giver og bruger konstruktiv kritik. Den anden workshop er om cvskrivning, hvor målet er at bevidstgøre den studerende om de kompetencer, vedkommende besidder. Kompetence-bevidstgørelse er vigtigt for alle mennesker og derfor også for studerende, der snart skal ud i verden for at bruge deres uddannelse. Det er specielt nyttigt for IT-Vest studerende, som ofte har 2 meget forskellige hovedkompetencer: det fag bachelorgraden er i, og det fag der studeres på IT-Vest. Vi vil i et senere nummer af IT-Vest Nyt følge op på initiativet. Lone Koefoed Hansen IT-Vest koordinator Aarhus Universitet 2

3 Fleksibel fjernundervisning klar til efteråret 2002 Ideen med Flexnet-projektet er at splitte eksisterende IT-Vest uddannelser op i moduler, der kan tages enkeltvis og gøre det mere fleksibelt at tilrettelægge sin efter- og videreuddannelse, så det passer med både arbejde og privatliv Erhvervslivets behov for efteruddannelse er stigende, men samtidig er virksomhederne ikke meget for at slippe medarbejdere til længere uddannelsesforløb. Derfor er fjernundervisning eller netbaseret undervisning - et godt alternativ, når det gælder efter- og videreuddannelse. Og et sådant tilbud lanceres nu allerede med studiestart i efterårssemestret Flexnet-projektet er skabt af IT-Vest og de fire IT-Vest institutioner, og IT-Vest har bevilget godt 7 mio. kr. til formålet. Ideen er at udvikle og gennemføre en fleksibel, netbaseret fjernundervisning af høj kvalitet. Det vil sige, at eksisterende IT-Vest uddannelser splittes op i moduler. Deltagerne kan således nøjes med at tage ét modul af gangen. Det gør det lettere at tilrettelægge sin studieplan, så det passer med både arbejde og privatliv. Spændende samarbejde Vi har dels skullet samarbejde om nyudvikling af uddannelsestilbud, dels samarbejde på tværs. Og da vi er fire institutioner med forskellige platforme, har samarbejdet ikke absolut været enkelt, men til gengæld utroligt spændende og lærerigt. Det er desuden en fin anledning til at fokusere på de mange elektroniske informationsressourcer i DEF (Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek) og koble dem til de webbaserede uddannelsesforløb. Og dermed er samarbejdet med til at gøre vore egne uddannelser bedre, siger Karen Harbo, der er udviklingskonsulent på Handelshøjskolens Bibliotek og koordinator på materialeområdet i Flexnet-projektet. Hun er bl.a. med til at gøre undervisningsmaterialet tilgængeligt via nettet. Lillian Hasslund Handelshøjskolen i Århus - Her på Handelshøjskolen i Århus udbyder vi i samarbejde med Aalborg Universitet en IT-Vest masteruddannelse i IT, sprog og læring, og nu er vi klar til at udbyde to af modulerne som netbaseret undervisning til efterårssemestret. Det er et direkte resultat af Flexnet-projektet, siger IT-koordinator på Handelshøjskolen i Århus, Signe Hvid, der også er HHÅ s repræsentant i Flexnet-projektet. De øvrige IT-Vest institutioner udbyder ligeledes moduler fra efterårssemestret, og de nye netbaserede moduler ventes klar til september. 3

4 IT-værktøjer for humanister IT-baserede databaseværktøjer er ikke afskrækkende for humanister, og netop arbejdet med ordenes betydning i tekstproduktion er drivkraften bag to cand.it.-studerendes interesse i de moderne dokumentsprog som for eksempel XML-moduler - Vi vil gerne gå videre med den semantiske og kommunikative del af XML-moduler (Xtensibel Mark-up Language) det vil sige IT-baserede tekstproduktioner, fordi det er vigtigt for mange internationale virksomheders eksterne kommunikation, at de kan bevare en konsistens i oversættelserne, så holdninger og værdier fremstår ensartet på de forskellige sprog, forklarer Ane Qvortrup og Jeppe Bylov, som begge er studerende på andet semester på IT-Vest uddannelsen IT i virksomhedens tekstproduktion på Syddansk Universitet i Kolding. I øjblikket følger de to studerende en række kurser blandt andet inden for tekstanalyse, organisation, sprogteknologisk oversættelse, terminologi og database. umiddelbart lader sig standardisere. Det hele er naturligvis IT-baseret og ligger i en database. Kulturmøde mellem studerende Ane og Jeppe skiller sig, som de eneste to rene humanister, ud fra deres medstuderende, der primært kommer fra BA-uddannelsen i international erhvervskommunikation. Det har helt klart slået os, at vi kommer med en anden baggrund fra humaniora i Odense, fordi vi har fået en procesorienteret tankegang og møder et mere målorienteret forsknings- og studiemiljø, fortæller Ane. De to studerende står over for en ekstra udfordring, fordi de gerne vil fastholde deres humanistiske ståsted i mødet med den praktiske IT-uddannelse. Jeg føler nogle gange, at der er en fare for at miste de videnskabelige kompetencer, når jeg skal tilegne mig de meget konkrete kompetencer som for eksempel dokument- og datarepræsentationssprog, men jeg vil forsøge også at holde fast i de videnskabelige kompetencer, fordi de er fremtidssikrede udtaler Jeppe. Susan Traun, Fakta om uddannelsen Kandidatuddannelsen i IT i virksomhedens tekstproduktion i Kolding varer 2 år på fuld tid. Uddannelsen giver en række efterspurgte kvalifikationer inden for sprog, organisation og informationsteknologi og er bygget op omkring tre kerneområder De to studerende Ane Qvortrup og Jeppe Bylov læser til kandidater på IT i virksomhedens tekstproduktion efter at have afsluttet en humanistisk bachelorgrad. Ane Qvortrup er bachelor i dansk fra sidste år. Jeg har en kommunikationsbaseret bacheloruddannelse, og for at komme ud og bruge det i praksis, er det nødvendigt at kunne IT, siger Ane. Jeppe er bachelor i dansk og virksomhedskommunikation. - Vi skal have job på hele vores uddannelse og ikke kun på baggrund af de to år på IT-Vest studiet, og derfor vil vi inddrage den kommunikative vinkel ved hjælp af funktionel lingvistik, fortæller Jeppe og understreger, at udfordringen ligger i at opstille nogle netværker af dokumenttyper og standardisere tekster, som ikke Organisation og tekstproduktion: Organisation og kommunikation Kvalitets- og ressourcestyring i virksomhedens tekstproduktion Informations- og kommunikationsteknologi: Databaser og databasepublicering Tekstproduktion og publicering Sprogteknologi Informationsanalyse og tekstteori: Objektorienteret analyse og design Sprogteori og -analyse Syddansk Universitet 4

5 Specialer på kandidatuddannelsen i multimedier i Aalborg Efter et semester i praktik i virksomheder og i organisationer er det første hold studerende på Aalborg Universitets IT-Vest multimedieuddannelse nået til det sidste semester. Her er specialeskrivningen i fuld gang, og det forventes, at det første speciale vil være afleveret inden starten af juni. Nedenfor er der et udpluk af specialeemnerne, præsenteret af de studerende selv. Thore Vonsek: Den interaktive merværdi - indholdsproduktion til interaktivt tv Opgavens fokus er centreret om, hvad interaktivt tv kan bidrage med. - Hvad er det, de interaktive programmer skal omhandle, og hvori skal den interaktive merværdi findes? - Er det evt. muligt at kombinere spilteori med narrationsteori og ad den vej finde kilden til et indholdsmæssigt program med interaktiv merværdi? Louise Kongstad og Pernille S. Clausen: Sproget på websites set ud fra et sociolingvistisk synspunkt Vi vil analysere NPDs og SPDs websites sprogligt med henblik på at definere de to partiers målgrupper. Der anvendes teorier fra semiotikken og semantikken. Rikke Nyland, Thomas Sick og Lasse Dahl: Internettets potentiale som interaktiv formidler - set i et kommercielt og strategisk lys Internettet er ofte blevet karakteriseret som mediet, der inddrager alle tidligere medier. Dette ses bl.a. i en art re-design af tidligere medieringer og via formidlingsstrategier, som knytter sig til tidligere mediers formidlingssprog. Dette i stedet for et udgangspunkt i internettets potentiale som interaktiv formidler. Specialet ser derfor nærmere på forholdet mellem den nuværende måde, hvorpå mediet bruges i forbindelse med kommercielle løsninger, kontra mediets teoretiske og praktiske potentiale for formidling. Specialet vil ligeledes diskutere forholdet imellem det (kommercielle) indhold og formål - set i forhold til en optimal udnyttelse af de internet-specifikke karakteristika, eller "egenskaber" om man vil. Claus Hove: Anvendelse af postmoderne receptionsteorier til websitedesign og usability Studielektor Jørgen Riber Christensen Aalborg Universitet Lars Bjerregaard og Hans Peter Bjørn: Udvikling af e-learning hos KMD s Learning Management System Systemet skal fungere som platform for den videre udvikling af e-learning initiativer i virksomheden. På baggrund af dette finder vi det interessant at analysere dette LMS system, først og fremmest med afsæt i relevant læringsteori og pædagogik. Ligeledes finder vi det interessant at undersøge, i hvilket omfang dette LMS system understøtter forskellige e-learning typer og indholdsformer. Sidst men ikke mindst vil vi producere et kursusmodul til afvikling via LMS systemet. 5

6 Multimedier med det hele ll I efteråret 2001 bragte IT-Vest Nyt en artikel om 7 nye IT-Vest studerendes oplevelse af at studere multimedier på Aarhus Universitet, hvor årgang 2001 er første hold på en ny studieordning. Vi havde dengang gået der 5 uger, og jeg som var med i den gruppe, der blev interviewet vil derfor følge op på artiklen, nu studieåret næsten er ved sin ende. Artiklen drejede sig hovedsageligt om, hvordan vi som studerende oplevede tværfagligheden på studiet, og hvordan vi opfattede det tænkte samspil mellem fagene. En af målsætningerne med den reviderede studieordning var at integrere forskellige humanistisk og naturvidenskabeligt orienterede discipliner, så studerende allerede fra studiestart kunne få en sammenhæng i den nye viden. De tre involverede fag er multimedieproduktion, multimediedesign og multimedieprogrammering, som alle er obligatoriske på 1. semester. Her viste det sig, trods de store anstrengelser for at få fagene integreret i hinanden, at en klassisk problemstilling om integrationen af de humanistiske og de naturvidenskabelige traditioner gjorde opgaven sværere end forventet. Vi studerende følte os dengang overvurderet og havde svært ved at se, hvorfor vi skulle følge faget multimedieprogrammering, som virkede enormt svært. Sammenhængen med de øvrige fag og dermed relevansen af faget var svær at forstå, fordi få af os mener, at vi skal være programmører efter afslutningen af vores studier. En del af roden til problemerne var især det nye i at arbejde med naturvidenskabelige problemstillinger, som var fremmede for mange studerende, som på multimedier oftest kommer fra humaniora eller erhvervssprog. Men ikke desto mindre var der en nysgerrighed og optimisme hos os, og den udmærkede sig ved en lyst til at prøve det nye. Vi fandt det spændende at arbejde på tværs af fagene og lære af de andre fagligheder og var i fuld gang med at planlægge semesterets projekter. Siden artiklen blev bragt i IT-Vest Nyt nr. 2 er der snart gået et studieår. Vi er som sagt nu alle færdige med 1. semester og skal snart til eksamen på 2. semester. Vi har nu lært, hvad det vil sige at læse på IT-Vest og har opnået en vis erfaring i at læse et sted som multimedier, hvor tværfagligheden er sat i højsædet, og hvor fagenes integration i hinanden er en vigtig del af uddannelsens principper. Stemningen er dog også en helt anden, hvad angår multimedie programmeringsfaget, end da forrige artikel blev bragt. Der fungerer nu en stor forståelse for fagets betydning, og alle er mere eller mindre enige om, at det planlagte samspil mellem 1. semesters fag har virket godt og har givet nogle særdeles vigtige kompetencer. Der blev lavet nogle rigtig spændende og ambitiøse projekter i semesteret, og ved semesterevalueringen, som fandt sted efter eksamen i januar, var vi generelt ret tilfredse med indsatsen i 1. semester. De ting, som kunne have fungeret bedre i samspillet mellem de enkelte fag, har underviserne for de implicerede fag taget ansvar for ved tidligt at lave øvelserne mere integreret i hinanden. Om dette så kan fjerne nogle af de omtalte problemer med humanisters møde med den naturvidenskabelige side af fagene, må vi vente med at se til de næste studerende starter til efteråret. Viljen er i hvert fald til stede. Mads Ole Thomsen, Studerende Aarhus Universitet 6

7 Ny web-baseret studievejledning for Masteruddannelsen i IKT og læring Masteruddannelsen i IKT og læring skal i gang med at udvikle en web-baseret studievejledning for kommende studerende. Indslusningsvejledningen til uddannelsen forgår i dag primært af personalet på Kontoret for Åben Uddannelse. Der vejledes via telefon og via . En egentlig faglig vejledning klares af underviserne på uddannelsen. - Men når nu undervisningen fungerer fint ved hjælp af IKT-støtte hvorfor så ikke også anvende IKT-støtten i den studievejledning, man tilbyder de kommende studerende? Den nye web-baserede vejledning skal ses som et redskab til selvevaluering. Den interesserede kan her i løbet af ca. 20 minutter arbejde sig igennem vejledningen og konstatere om studiet svarer til ens faglige forventninger. Man kan fx via læsning af en engelskfaglig tekst konstatere, om ens engelskkvalifikationer rækker. Man kan stifte bekendtskab med den projektorienterede gruppearbejdsform og man kan via et tidsskema konstatere om det er realistisk muligt at indplacere ca. 20 ugentlige studietimer oven i en normaluge med arbejds- og fritidsforpligtelser. Selve udviklingsarbejdet af den ny studievejledning begynder til efteråret. Den tager sit udgangspunkt i en lignende web-studievejledning udarbejdet af Bodil Brander Christensen på Kontoret for Åben Uddannelse. Den er udarbejdet i 1999 for Datalogistudiet under åben uddannelse på Aalborg Universitet. Studievejledningen kan ses her: Dorte Larsen, Åben Uddannelse, Aalborg Universitet 7

8 Brugerorienteret design: At understøtte eller blot ændre folks hverdag? Studiet i IT-produktdesign på Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet i Sønderborg er nået igennem sit første år. Vi, de studerende på uddannelsen, har forskellige baggrunde og nationaliteter og dermed også forskellige indgangsvinkler til uddannelsen: Vi er designere, ingeniører, sprogfolk og handelshøjskolefolk. I vores første år har vi lært mange teknikker og metoder til designprocesser. Især har vi lært at reflektere over det man som designer arbejder med. Grundlæggende har vi lært at brugerne og deres omgivelser skal involveres i designprocessen: Brugerorienteret design. Det betyder at man som designer bl.a. prøver at drage nytte af den viden som folk med dagligdags erfaringer med det produkt man designer eller noget lignende og de omgivelser som disse personer befinder sig i. Som et eksempel vil jeg beskrive vores projekt om Pervasive Computing. I dette projekt undersøgte vi mennesker der arbejder inden for håndværk og designede IT produkter der kan støtte dem i deres arbejde. Jeg selv deltog i et projekt hvor brugerne var et skrædderværksted. Et andet hold havde et radio/tvværksted som brugere. Da noget af det vigtigste ved brugerinvolvering er at forstå brugerne og deres dagligdag byggede vi fysiske modeller af de steder, vi havde besøgt, hjemme på universitetet for at fange de ideer som omgivelserne kunne give. Men også for at have et sted at afprøve ideer og teorier i ved at spille brugsscenarier. Vi prøvede at sætte os i brugernes sted og leve os ind i deres arbejde både for at få en større forståelse og for at komme på ideer. Brugerorienteret design handler ikke bare om at forstå brugerne og deres omgivelser, men også om at forsøge at få dem til at deltage i designprocessen. Derfor forsøgte vi på forskellig vis at inddrage syerskerne i hvad vi foretog os. Vi viste små modeller af vores ideer som de kunne kommentere. En anden teknik var at bede syerskerne prøve at lære designerne om deres arbejde næsten som en mester underviser en lærling. Til skrædderværkstedet designede vi et forslag til et intelligent bøjle system, hvor bøjlerne kan hjælpe med at holde styr på ordrer, huske hvor i arbejdsprocessen hvert stykke tøj er, tælle hvor meget tid hver process tager osv. Alt i skrædderværkstedet blev tilpasset til at informationer kan føres til og fra bøjlen. Et gennemgående spørgsmål i kurset var, om disse og andre design ideer faktisk forbedrer eller blot forandrer folks liv. Produktideer bygger på hvordan designeren opfatter virkeligheden. Selvom vores ideer var velmenende og byggede på observationer som syerskerne nikkede genkendende til, så have syerskerne 8

9 dog også visse indsigelser. Nogen af produktideerne havde nemlig den virkning at de ville forandre syerskernes hverdag så meget, at de også ville fjerne elementer som syerskerne godt kan lide, som f.eks. lidt personlig uorden og selvbestemmelse. Ting som de sætter meget pris på og ikke ville bryde sig om bliver ændret. Grunden til at vælge håndværk i forhold til f.eks. kontorarbejde var netop at sætte tingene lidt på spidsen: Specielt i fag hvor det er mennesker og ikke maskiner der laver arbejdet, vil det måske føles lidt underligt med computere alle steder som foretager sig det ene og det andet. Det kræver virkelig indlevelse og brugersamarbejde at designe teknologi der fungerer her. Det er nogen af de erfaringer vi har gjort inden for det først år. Uddannelsen vil helt sikkert give rig mulighed for at lære og afprøve flere teknikker og mere praktisk involvering af brugere så vi, når vi er færdige, kan være med til at understøtte folks hverdag med IT-produker og ikke blot forsøge at ændre deres hverdag og dermed folk selv. Ole Vang Jensen Syddansk Universitet, Sønderborg 9

10 Museumsfolk på IT-motorvejen Masteruddannelsen i kulturhistorisk informatik handler om fremtidens IT-færdigheder og fortiden IT er et brugbart værktøj, når man arbejder med kulturhistorisk materiale. Det har man blandt andet fundet ud af på hovedparten af landets museer, som i dag bruger IT til at indsamle og bearbejde kulturhistoriske data fra eksempelvis arkæologiske udgravninger og historiske kilder. Desuden må amter og kommuner langt mere end hidtil inddrage kulturhistoriske data i den fysiske planlægning. I lang tid har der manglet en uddannelse, der kan opkvalificere for eksempel museumsfolk i brugen af IT. Det er baggrunden for en ny masteruddannelse i kulturhistorisk informatik, som havde premiere på Syddansk Universitet i Esbjerg den 2. februar i år. Vi er kommet godt fra start. Det er arkæologer, historikere og kunsthistorikere, fortrinsvist museumsansatte, som er startet på masteruddannelsen. De sidder i jobs, hvor de har meget konkrete behov for at kunne bruge IT i deres daglige arbejde. De masterstuderende kommer på uddannelsen for at få nogle stærke redskaber som for eksempel GIS, databaser, statistik og formidling, fortæller adjunkt, Ph.D. Bo Ejstrud, der er underviser på kulturhistorisk informatik og har bred erfaring i brug af informationsteknologi i kulturhistorisk øjemed, blandt andet fra et Ph.D.-projekt i landskabsforvaltning. Behovet for IT-værktøjer fik museuminspektør til at gå i gang med kulturhistorisk informatik. Det er anden gang, at de 9 nystartede masterstuderende møder på den nye masteruddannelse i kulturhistorisk informatik, hvor det første semester handler om formidling i teori og praksis. Det har været utroligt spændende at starte, men også hårdt ved siden af det almindelige arbejde, siger Steen Andersen, der til daglig er museumsinspektør på Vejle Museum. Steen Andersen er uddannet arkæolog og har valgt den nye masteruddannelse, fordi han vil være bedre til at udnytte IT-værktøjer som f.eks. Geografiske Informationssystemer (GIS) og være mere målrettet og bevidst om formidling. Masteruddannelsen på Syddansk Universitet er meget målrettet i forhold til behovet på min arbejdsplads, den indeholder lige det, som vi har brug for, udtaler Steen Andersen og fortæller, at det bliver godt at lære de nye tekniske redskaber og understreger, at forløbet indtil nu har været meget veltilrettelagt. Udgangspunkt i kulturhistorie fik cand.mag. i historie og religion til at vælge masteruddannelsen Kurset har foreløbigt været rigtig godt, vurderer Eva Becher, der som nyuddannet cand.mag. i historie og religion fra Syddansk Universitet i Odense, har haft projektansættelser, men endnu ikke fundet et fast job. - Jeg bruger masteruddannelsen til at holde min uddannelse ajour og til at komme ind i en IT-verden. På tredje semester undervises der blandt andet i Geografiske Informationssystmer, og det en hoveddimension i uddannelsen. - Jeg glæder mig meget til at lære om GIS og MapInfo. Jeg går efter det mere tekniske, og jeg forventer mig meget af de teknisk tunge emner på uddannelsen, siger Eva Becher. Uddannelsen giver en ekstra dimension til de mere traditionelle fagkombinationer. Eva Becher vil gerne have en breddere profil og for eksempel arbejde i et ingeniørfirma, hvor de blandt andet arbejder med landskabsudvikling. Hun vil gerne være noget andet end gymnasielærer og fortæller, hvorfor masteruddannelsen er bedre end de fleste kurser i internet. - Jeg var i praktik på et reklamebureau, hvor jeg deltog i et internetkursus, og det var simpelthen for smart og for fremmed for min verden. Masteruddannelsen tager udgangspunkt i min forståelse for kulturhistorie, og det er et kæmpe plus, slutter Eva Becher. Susan Traun Syddansk Universitet 10

11 Ny kandidatuddannelse inden for IT og læring Pr. 1. september 2002 starter en ny kandidatuddannelse under IT-Vest-samarbejdet med titlen: Kandidatuddannelse i IT og læring med specialisering i international kommunikation. Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Handelshøjskolen i Århus. Denne uddannelse henvender sig til studerende med en bachelorgrad inden for fremmedsprog, erhvervssprog og/eller kommunikation. I den moderne - offentlige eller private - virksomhed foregår samarbejde, kommunikation og information i stigende grad IT-baseret og på tværs af sproglige og kulturelle grænser. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der her er tale om nye kommunikations- og samarbejdsformer og nye tekstgenrer - som ikke blot er de traditionelle "plus IT", men selvstændige former, som kræver specifik viden og kunnen, hvis man skal forstå dem og beherske de iboende muligheder. Samtidig stiller de informationsteknologiske medier krav om forståelse af medierne selv - for at disse kan udnyttes fuldt ud. Endelig stilles krav om udvikling af de menneskelige ressourcer, når organisationen ønsker at få det optimale udbytte af de teknologiske muligheder. Arbejdsformen på uddannelsen vil primært blive ITbaseret undervisning, vejledning og kommunikation, hvilket har to fordele: 1) den studerende kvalificerer sig så at sige automatisk til IT-baseret kommunikation og samarbejde under uddannelsen 2) den studerende behøver ikke at skifte bopæl for at gennemføre denne kandidatuddannelse. Arbejdssproget på uddannelsen er på nuværende tidspunkt dansk, hvilket i første omgang begrænser deltagergrundlaget til dansktalende eller i hvert fald skandinaviske studerende. Men på længere sigt kan man forestille sig, at en uddannelse opbygget efter dette koncept kan udbydes internationalt. Der vil én gang pr. semester blive afholdt et internatkursus af 1 uges varighed, således at de studerende har lejlighed til at møde underviserne og lære hinanden at kende, inden de tager fat på samarbejdet i det virtuelle. Kirsten Jæger Aalborg Universitet At kommunikation - teknologi - og læring således er tæt forbundne størrelser i organisationsudviklingen, er baggrunden for udviklingen af kandidatuddannelsen i IT og læring med specialisering i international kommunikation. Uddannelsen lægger rammerne for opbygningen af en erhvervsrettet kvalifikationsprofil med en kombination af 'hårde' og 'bløde' IT-kvalifikationer - dette sker ved hjælp af fag som: "IT - Begreber, systemer, modeller"; " Kommunikationsteori og virtuelle kommunikationsformer", "Globaliseringsteori", "Web-design" (her er blot nævnt nogle af kurserne på uddannelsens første 1. semester). 11

12 Kandidatuddannelsen i Softwarekonstruktion ved Aalborg Universitet Esbjerg Uddannelsen startede i februar Lektor Uffe Kock Wiil fra uddannelsen fortæller, at fire studerende er startet på kandidatoverbygningen, der tager to år (fire semestre). Første semester læser de alene, mens de efterfølgende tre semestre læses sammen med de ordinære civilingeniørstuderende på Aalborg Universitet Esbjerg. Lige nu arbejder de fire nye studerende sammen i en gruppe om et projekt om informationssøgning. De er alle fire oprindeligt uddannede som datamatikere, og har fulgt et 14 måneders opkvalificeringsforløb på Aalborg Universitet Esbjerg. Herved har de opnået bachelorgraden. Uffe Koch Wiil fortæller, at den primære målgruppe for Kandidatuddannelsen I Softwarekonskruktion da også er datamatikere, der på Aalborg Universitet Esbjerg er blevet opkvalificerede til bachelor.er Denne gruppe får herved et tilbud om at læse videre til kandidat. Man håber fremover på at kunne tiltrække andre typer bachelorer til uddannelsen. Der er studiestart to gange om året i hhv. februar og september. Dorte Larsen Åben Uddannelse, Aalborg Universitet Nyheder og Aktiviteter Styrket erhvervskontakt på Aarhus Universitet Eva Kvistgaard Arent er pr. 1. april ansat i en nyoprettet stilling som netværkskoordinator for IT-Vest uddannelserne på Aarhus Universitet. Eva skal være med til at styrke og koordinere erhvervskontakten både i forhold til studerende i form af praktik og projektsamarbejde og i forhold til at undersøge, hvilke efter- og videreuddannelsestilbud virksomhederne efterspørger. Eva er cand. mag. fra Aalborg Universitet og kommer fra en stilling som informationsúmedarbejder på Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Eva har bl.a. beskæftiget sig med PR, markedsføring og rekruttering samt indgået samarbejde med virksomheder i forbindelse med etablering af stats- og virksomhedsstipendier til udenlandske studerende. Eva kan kontaktes pr. på IT-Vest koordinator på Aarhus Universitet Lone Koefoed Hansen er pr 1. marts ansat som IT-Vest koordinator på Aarhus Universitet. Lone er ansat til at koordinere og strukturere AUs IT-Vest aktiviteter, som er spredt ud på flere fakulteter. Desuden skal hun være AUs repræsentant i diverse såvel interne som tværinstitutionelle udvalg. Lone har i mange år været studievejleder på multimedier på AU og har siddet med i flere studierelaterede udvalg i forbindelse med sit studium. Mens hun færdiggør sit speciale i multimedier på Aarhus Universitet er Lone deltidsansat, og hun vil overgå til fuld tid, når hun er blevet cand.mag. Lone kan kontaktes pr. på 12

13 Nyheder og Aktiviteter Vill-projektet og IT-indsatsen på Aalborg Universitet afholder workshop den 4. juni 2002 kl Emne: IT-støtte til projektarbejde, samarbejde og faciliteter. Sted: Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, lokale Program og tilmelding se: Kort over AAU: IT-indsatsen (ITI) på Aalborg Universitet sætter fokus på anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi i undervisning, forskning og administration ved Aalborg Universitet. Hold øje med hjemmesidens arrangementskalender, idet der løbende bliver afholdt workshops med relation til IT. Vill-projektet på Aalborg Universitet Virtuelle Læringsmiljøer og Læringsformer arbejder med konkrete IKT-implementeringer i forskellige uddannelsesmiljøer samt med etablering af et forsknings-, udviklings- og videncenter inden for e-learning. Laboratoriemiljøet udvikler, opsamler og udveksler viden og systemer relateret til e-learning for Vill-projektets partnere og øvrige interessenter. På web-siden finder du arrangementer og nyhedsbreve til de medvirkende i projektet. PDC - Participatory Design Conference Participatory Design Conference Malmø d juni. Se mere på: Reception den 13/6 på Masteruddannelsen i IKT og læring Den 13. juni er eksamensdag for de masterstuderende på IKT og Læring. Eksamen finder sted på Aalborg Universitet, hvor man vil fejre eksamensdagen sammen med udgivelsen af to antologier, der udgives i netværket Læring og multimedier. Det sker ved en reception på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3 sidst på eftermiddagen. De to antologier, der bliver præsenteret er Learning in Virtuel Environments og Learning and Narrativity in Digital Media. Der er på dagen besøg af en delegation fra Norge, hvor man er interesseret i at starte en lignende masteruddannelse. Samtidig er der besøg af den anerkendte forsker Nicola Davis, professor ved College of Education, University of Iowa, USA. Hun har desuden et part time professorship ved Institute of Education, University of London. Nicola Davis forsker inden for området Educational Technology. NordiCHI oktober 2002 Det nordiske forum for menneske-makin interaktion afholder til efteråret en konference med temaet Tradition and trancendence. Læs mere om konferencen på ITiCSE 2002, the 7th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education. Århus juni 2002 Man kan inden fredag d. 7. juni søge om at blive Student Volunteer. Se mere på 13

14 Nyt fra direktionen Direktørskifte i IT-Vest: IT-Vest har pr. 1. august 2002 ansat Gitte Møldrup Nielsen som ny direktør. Gitte Møldrup Nielsen, der er cand. scient i datalogi fra Aarhus Universitet, kommer fra en stilling som vicedirektør i Alexandra Instituttet A/S og har stor ledelsesmæssig erfaring fra erhvervslivet, blandt andet som afdelingsdirektør i Danske Banks systemudviklings-afdeling. Bestyrelsesformand i IT-Vest og afdelingschef i IBM Danmark Søren Damgaard udtaler: - Det er glædeligt, at IT-Vest nu får en direktør, der kan koncentrere sig 100% om IT-Vest's videre udvikling. Med Gitte Møldrup Nielsens faglige, erhvervsmæssige og ledelsesmæssige baggrund er det min overbevisning, at samarbejdet i og den videre udvikling af IT-Vest er lagt i de bedste hænder. Gitte Møldrup Nielsen afløser Morten Kyng, der hidtil har varetaget stillingen som direktør i IT-Vest sideløbende med posten som direktør i Center for ITforskning, CIT. Med baggrund i en kraftig vækst i IT- Vests aktiviteter har bestyrelsen ønsket at ansætte en fuldtids direktør. Morten Kyng vil fremover koncentrere sig om direktørjobbet i CIT, der for nylig fik tildelt 25 mio. kr i UMTS midler som led i at fastholde det succesfulde samarbejde mellem forskning og erhvervsliv, som centeret har opbygget. It-udviklingen stiller stadig større krav til uddannelsesområdet om tværfaglighed og samarbejde, siger Gitte Møldrup Nielsen. It-faget rummer udfordringer til mange forskellige kompetencer, og her giver konstruktionen omkring IT- Vest en enestående mulighed for at udvikle disse kompetencer. Som organisation har IT-Vest adgang til de samlede kompetencer på fire universiteter. I en tid med opblødning inden for brancher og fag på itområdet har IT-Vest ideelle muligheder for at imødekomme behovet for tværgående it-uddannelser, der trækker på mange forskellige fagligheder. Jeg vil arbejde for yderligere at styrke samarbejdet mellem de fire institutioner bag IT-Vest. Det bliver en spændende udfordring at arbejde på tværs af humaniora, samfundsfag og naturvidenskab - og ikke mindst rent geografisk mellem de fire universiteter i Jylland og på Fyn. 14

15 Klip fra pressen Oversigt over mastergrader En komplet oversigt over masteruddannelserne er blevet lagt ud op hjemmesidens for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Knap 40 retninger, fordelt på blandt andet naturvidenskab, teknisk videnskab og IT-videnskab er nævnt i oversigten. Masteruddannelserne tilbydes blandt andet på de enkelte universiteter, DTU og IT-højskolerne i øst og vest. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling hed tidligere forskningsministeriet, og oversigten finde derfor på adressen Ingeniøren, d. 8. marts 2002 Regeringens it-plan skuffer Fagforeninger og it-virksomheder kritiserer ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Helge Sander (V) for passivitet over for et af it-branchens største problemer. De sidste års analyser viser, at virksomheder både nu og de næste år vil savne flere tusinde itmedarbejdere. Især mangler virksomhederne dataloger og ingeniører. Når virksomhederne ikke kan få de højtuddannede, så er der heller ikke arbejde til medarbejdere med kortere uddannelser. Jakob Lyngsø (Direktør i IT-brancheforeningen) kan godt forstå, at arbejdsløse it-folk bliver frustrerede over ikke at kunne få job, selvom de hele tiden hører, at virksomhederne mangler it-arbejdskraft: Det er det samme som, hvis luftfartsselskaberne mangler piloter. Uden piloter er der ikke arbejde til stewardesserne og heller ikke til folk, der tager sig af passagerernes bagage. Politiken, d. 27. april

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e rethink copyright authorship identity ethics aesthetics rhetorics logic knowledge e-learning design communication rethink copyright

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation KVALIFIKATIONSPROFIL

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation KVALIFIKATIONSPROFIL Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og kommunikation som bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2.

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer?

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? KOMPETENCEUDVIKLING ER EN NATURLIG DEL AF VORES FORTSATTE SUCCES Nordjyske Bank har i de seneste år været igennem en større omstillingsproces,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2018 Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2 AAU EXECUTIVE / MBA Kompetente medarbejdere sikrer virksomhedens fremtidige indtjening En vigtig faktor for at sikre vores

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK

DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK DELTIDSSTUDIUM MED SEMINARER I AALBORG OG KØBENHAVN SPLIT MASTERUDDANNELSE I SPROGUNDERVISNING, LINGVISTIK OG IT SPLIT.AAU.DK OPTIMER DIN SPROGUNDERVISNING Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik

Læs mere

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation Virksomhedsophold 2008-2009 Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk ny uddannelse MATERIALETEKNOLOGI 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk I vores højteknologiske samfund er der et stort behov for avanceret materialeviden, fordi det i høj grad er materialerne, der

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med BA specialisering i Kommunikation - Aalborg 15 respondenter 56 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 27 % Forventer du at afslutte uddannelsen/har

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med BA specialisering i Interaktive digitale medier - Aalborg 16 respondenter 44 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 36% Forventer du at afslutte uddannelsen/har

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 1475 E-mail: katan@ifpr.sdu.dk 20. oktober 2015 Ref.: HT/katan Møde med aftagerpanel for Masteruddannelsen i børne-

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Masterprojektet på Linjen i Organisation Studienævn for Uddannelse, læring og forandring Skolen for Erkendelses- og forandringsprocesser Master i it-sekretariatet på AAU

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011328 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 , februar 2011 Udgivet af Efter- og Videreuddannelse Fredrik Nielsens Vej 5 8000

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2012 9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Hvilken bachelorbaggrund har du? Respondenter

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer?

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Uddannelsesevaluering 2013 Bacheloruddannelsen i Humanistisk Informatik Bachelorspecialisering i informationsvidenskab København 4 respondenter, 1 nogen svar ud af 12 (33%) Forventer du at afslutte uddannelsen

Læs mere

Center for Skov, Landskab og Planlægning

Center for Skov, Landskab og Planlægning Center for Skov, Landskab og Planlægning Interessentundersøgelse blandt S&L s studerende samt kandidater med 3 års anciennitet Bestyrelsesmøde nr. 20, d. 14.3.2008 Morten Kvistgaard WWW.Evaluators.EU Disposition

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Ændringer på Diplom i it

Ændringer på Diplom i it Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018)

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Digital Innovation & Management skal du have en universitets-bacheloruddannelse

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger

Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger For alle fire faggrupper er læst tekster i henhold til nedenstående principper: Genre Tekst Afsender Modtager Lovstof Uddannelse: Præsentation

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren?

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren? Hvad er din alder? Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Cand. scient. og meritlærer Cand.merc. i Organisation og virksomhedsledelse, samt HD i Informatik Erhvervssproglig korrespondent Cand. mag tysk

Læs mere

Er du interesseret i at tage et tilvalg med IT, der er rettet mod erhvervslivet? Hvis ja, så har du følgende muligheder:

Er du interesseret i at tage et tilvalg med IT, der er rettet mod erhvervslivet? Hvis ja, så har du følgende muligheder: Er du interesseret i at tage et tilvalg med IT, der er rettet mod erhvervslivet? Hvis ja, så har du følgende muligheder: Informationsvidenskab i Kolding Informationsvidenskab i Odense Kommunikation og

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

JA s uddannelsespolitik

JA s uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet. Uddannelsespolitikken

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING BLIV BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING HVEM STUDERER SOFTWAREUDVIKLING? Verdens mest succesfulde virksomheder som Google og Apple er skabt af mennesker

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Videregående uddannelser og eliteidræt Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Aalborg Universitet Aalborg Universitet Esbjerg udbyder ingeniør og IT-relaterede

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU)

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Jesper Franch Studieleder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU Idrætsuddannelsen i Aalborg overordnet kompetenceprofil: Uddannelsen fokuserer på den

Læs mere