Talentudvikling på tværs af merkantile erhvervsuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Talentudvikling på tværs af merkantile erhvervsuddannelser"

Transkript

1 Talentudvikling på tværs af merkantile erhvervsuddannelser

2 Program 1. Kort oplæg om projektet v. Projektleder Michael Kjær Pedersen 2. Erfaringer set fra et underviserperspektiv v. Underviser Christian P. Korsholm Jeppesen 3. Erfaringer set fra et elevperspektiv v. Henriette Andersen, Bike Toys 4. Refleksionsspørgsmål

3 Om projektet Talentforløbet skal bidrage til: at eleverne med særlige forudsætninger udfordres i deres uddannelse at tiltrække og fastholde flere ressourcestærke unge mennesker til/i erhvervsuddannelsen at øge uddannelsens prestige/omdømme blandt såvel unge som virksomheder at kommunikere og demonstrere, at de merkantile uddannelser er en oplagt vej til et meningsfyldt job og karriere.

4 Pædagogiske & didaktiske overvejelser Indholdet 3 ugers valgfrit specialefag på ekspertniveau i løbet af sidste år af uddannelsestiden. Proces og systemforståelse Ledelse og styring af relationer i værdikæden Ledelses- og kvalitetsprincipper/-systemer Metode Øget samspil mellem praktik, skole og virksomhed 3+2 modellen Øget antal opgaver Virksomhedsopgaver, som tager afsæt i teori, men skal kobles til virkeligheden i virksomheden

5 P&D fortsat Udbyttet af talentforløbet konkrete færdigheder her og nu i forhold til i elevens daglige opgaver med at optimere praktikvirksomhedens forsynings-, produktions- og distributionsprocesser øget kompetence i at reflektere over egne daglige opgave og i et mere langsigtet perspektiv blive i stand til at anvende metoder/værktøjer til at deltage i strategisk arbejde med virksomhedens forsyningskæde Studieparathed på baggrund af træning i metode- og studieteknik, så eleverne oplever, at de er studieparate og har kendskab til konkrete videreuddannelsesmuligheder delvis godskrivning, så eleven kan tilmelde sig den mundtlige eksamen i modulet Supply Chain Management (10 ECTS) inden for akademiuddannelsen i international transport og logistik AU

6 P&D fortsat Aktørernes indsats For at realisere udbyttet af talentforløbet skal de 3 aktører - elev, virksomhed og skole levere følgende indsats: Skolen Skolen tilrettelægger undervisningen, så den inddrager den enkelte elevs dagligdag og opgaver i praktikvirksomheden. Skolen skal dels give eleven konkret viden og dels træne eleven i refleksion og studiemetoder. Eleven Eleven skal i praktikken benytte den opnåede viden fra internatopholdene i forhold til sine daglige opgaver i praktikken og dermed træne og øge sine færdigheder. Måske er det relevant, at eleven gennem logbog, LMS System eller lignende løbende dokumenterer, hvordan eleven er blevet bedre til at løse sine opgaver. Dette også for at sikre, at skolen løbende kan tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og niveau, og dermed løbende udfordre den enkelte elev. Eleven skal under den forlagte undervisning arbejde med cases/opgaver, som øger elevens kompetence til at reflektere og øger elevens studieparathed. Det sker på baggrund af dels de daglige opgaver og dels øget kendskab til praktikvirksomheden og den forsyningskæde, som virksomheden indgår i. Virksomheden Virksomhedens bidrag er fokus på sit talent. Fokus vil konkret bestå i, at eleven vil stille spørgsmål og indsamle information/data til brug for sine cases under den forlagte undervisning eleven i praktikken skal have mulighed for at arbejde med daglige opgaver inden for forsyningskæden og optimering/effektivisering af processer Virksomhed og elev bør ved starten af talentforløbet aftale, hvilke daglige opgaver eleven kan træne og øge sine færdigheder inden for. Det kunne være relevant, at dette projekt udarbejder en inspirationsliste med relevante daglige opgaver for at vise, at det ikke kræver noget andet og mere end det, der allerede fremgår af de faglige udvalgs vejledende praktikplaner. Inspirationslisten vil samtidigt kunne indgå i skolernes tilrettelæggelse af undervisningen, så man sikrer sammenhængen.

7 Hvordan spottes & rekrutteres et talent Udpegningen af talentet: Undervisere på specialefag har peget på elever, som har udvist: Nysgerrige Opsøgende i forhold til viden Faglig dygtige HG-baggrund HG-baggrund var et krav fra Undervisningsministeriet. Eleven rekrutteres: På baggrund af underviserens udpegning skulle elevens praktikvirksomhed kontaktes med henblik på at få deres accept af elevens deltagelse i forsøget. I praksis blev det anderledes!

8 Elevernes reaktion på at blive spottet Overrasket over at blive set som et talent Hvad er specielt ved mig? Hvorfor er jeg valgt frem for en anden? Super fedt at blive set som et talent

9 Virksomhedernes reaktion på at deres elever bliver udpeget som talenter? Stolte over at deres elev blev udvalgt Ønsker at bakke op om projektet Temaet det rigtige. Virksomhed i Thorshavn Ekstra udgifter er ikke et issue

10 Hvad var svært & hvad virkede/virkede ikke i den valgte metode Alm. undervisning vs. Talent undervisning 3 dage på skole + 2 i virksomhederne Studiegrupper Sammensætning af grupperne Gruppe opponering Lange dage

11 Hvad var svært & hvad virkede/virkede ikke i den valgte metode Elevsammensætning Spedition, indkøb, salg & logistik Valg af valgfag Uddannelsesansvarlig vs. Virksomhed

12 Hvordan arbejdede eleverne mellem skoleperioderne og med hvad? Relaterede hjemmeopgaver Opbygge kendskab Anvende teorier Virksomhedsbesøg Studiegruppen på virksomhedsbesøg

13 Elevperspektiv Hvordan var det at blive udvalgt? Hvilke forventninger var det til talentforløbet? Hvordan var undervisningsformen Virkede den Blev vi udfordret

14 Spørgsmål til refleksion Hvad er et talent i en merkantil EUD kontekst? Hvordan spottes og rekrutteres de talentfulde? Kan talentforløb løfte erhvervsuddannelserne? Hvordan kan arbejdsformerne udfordre eleverne? Kan modellen anvendes til alle/andre uddannelser?

Uddannelseseksperimenter under indsatsen: Talent og motivation

Uddannelseseksperimenter under indsatsen: Talent og motivation Uddannelseseksperimenter under indsatsen: Program 1: Kompetencer i verdensklasse Pædagogisk og didaktisk praksis Oktober 2014 2 Uddannelseseksperimenter under indsatsen Program: Kompetencer i Verdensklasse

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig I forbindelse med et dialogmøde afholdt den 8. april af Aarhus Kommune sammen med Bedst praksis Ledelse, blev der rejst en række spørgsmål fra kommunerne til

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor.

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor. Den pædagogiske erhvervsuddannelsesreform SOPU har valgt at fokusere på fire særlige indsatsområder i forbindelse med EUD reformen. Dogmerne har sit udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og didaktiske

Læs mere

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen Redaktion: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Deloitte Design: Deloitte Fotografi: Colourbox, Ulrik

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen - Guide til virksomheder Redaktion: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Deloitte

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle

Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle I emnet uddannelse og job skal eleverne opnå viden om de alsidige muligheder, som uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet giver. Samtidig skal

Læs mere

Erhvervsrettet innovation

Erhvervsrettet innovation Erhvervsrettet innovation PROGRAM 1: KOMPETENCER I VERDENSKLASSE UDVIKLINGSLABORATORIET FOR PÆDAGOGISK OG DIDAKTISK PRAKSIS Hvad er på spil? Undervisning i innovation er ofte placeret i særskilte fag frem

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Learnmark Horsens Tekniskgymnasium HTX Erhverv: Velux A/S 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse

Læs mere

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser Erhvervsskoler er motiverede for mere samarbejde med grundskoler En undersøgelse om erhvervsskolernes samarbejde med grundskoler Erhvervsrettede ungdomsuddannelser Temaprojekter fælles undervisningsforløb

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Lokal uddannelsesplan for Finansuddannelsen. IBC Hovedforløb International Business College

Lokal uddannelsesplan for Finansuddannelsen. IBC Hovedforløb International Business College Lokal uddannelsesplan for Finansuddannelsen IBC Hovedforløb International Business College 2014 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB FINANSUDDANNELSEN PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR SKOLEN...

Læs mere

Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Projektet og programmerne Udviklingsgruppen i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium 2012-02-27 1 Indhold Projektkarakteristik... 2 Baggrund for Det erhvervsrettede

Læs mere

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Fra skoleåret 2014/15 træder den nye folkeskolereform i kraft. En reform, der lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Målet er at

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk, februar 2015 Side 1 af 17 INDHOLD 1. Uddannelses formål... 4 1.1. Generelt for skolen... 4 2. Uddannelsen... 4 3. Adgangskrav...

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i Odense. 24.-25. februar 2014. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i Odense. 24.-25. februar 2014. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i Odense 24.-25. februar 2014 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2013 FoU-konferencen 2014 I dagene den 24. og 25. februar 2014

Læs mere

Undervisningsplan for. den pædagogiske assistentuddannelse. ved. Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for. den pædagogiske assistentuddannelse. ved. Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for den pædagogiske assistentuddannelse ved Randers Social- og Sundhedsskole Gældende fra 1. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1 GENERELT OM RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE... 4 1.1

Læs mere

Lektor, Søren Voxted Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet voxted@sdu.dk tlf. 23119156

Lektor, Søren Voxted Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet voxted@sdu.dk tlf. 23119156 Evaluering af projektet Sjællandske erhvervsskoler: Flere og nye praktikpladser -en evaluering af praktikpladsindsatsen blandt erhvervsskoler i region Sjælland Lektor, Søren Voxted Institut for Ledelse

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: EUC Nord Institutionsnummer: 317 Dato: 26.02.2009 Underskrift: Bestyrelsesformand Preben Vestergaard Dokumentet findes

Læs mere

KORT OG GODT. Om EUD-reformen til bestyrelsesmedlemmer

KORT OG GODT. Om EUD-reformen til bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Om EUD-reformen til bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Om EUD-reformen til bestyrelsesmedlemmer 1 KORT OG GODT Baggrunden

Læs mere

Evaluering af uddannelsen til audiologiassistent - det private spor

Evaluering af uddannelsen til audiologiassistent - det private spor ERA Erhvervspædagogisk Rådgivning & Analyse ApS Evaluering af uddannelsen til audiologiassistent - det private spor Svend Jensen ERA- Erhvervspædagogisk Rådgivning & Analyse Marts 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

Forslag. Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere

Forslag. Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere Forslag Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere Uddannelsesstrategi 2015 1 Indhold Forord 3 Det strategiske afsæt 4 Nutidens børn og unge - Fremtidens medarbejdere 5 Uddannelse som vækstmotor 6 Det

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere