Fakta om Region Hovedstaden Region Hovedstaden. Fakta om Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om Region Hovedstaden 2013. Region Hovedstaden. Fakta om Region Hovedstaden"

Transkript

1 2013 Region Hovedstaden Fakta om Region Hovedstaden

2 Indhold Fakta om Region Hovedstaden...3 En samlet plan for sundhedsarbejdet...4 Profil af borgernes sundhed...5 Hospitals- og Psykiatriplan Patienten med kræft...10 Samarbejde med kommunerne...11 En plan for landets største svangreomsorg...12 Den ældre medicinske patient...13 Forskning og innovation...14 Præhospital indsats og sundhedsberedskab...16 Fokus på kvalitet...17 Uddannelse som drivkraft...18 Praksis...19 Den Sociale Virksomhed...20 Regional udvikling...21 Miljø...23 Regionen som organisation...24 Politik...25 Regionsloven...26 Regionens budget og økonomi...27 Rekruttering og personaleudvikling...28 Udgiver Region Hovedstaden Layout RegionH Design, Region Hovedstaden Foto Forside: Jeppe Carlsen Colourbox - hvor intet andet er nævnt 32 August 2013

3 Fakta om Region Hovedstaden De fem regioner i Danmark har hovedansvaret for det samlede sundhedsvæsen og en række sociale institutioner. Regionerne har også ansvar for sammen med kommuner, erhvervsliv og organisationer at sikre udvikling og vækst inden for fx erhverv, uddannelse, trafik og klima. Region Hovedstaden i tal Med 1,7 mio. borgere er Region Hovedstaden borgermæssigt den største af Danmarks regioner Regionens areal: km2 Antal ansatte: ca Samlet budget for 2013: 39,8 mia. kr Akuttelefonen 1813 har efter 11 måneder i drift modtaget opkald fra borgerne I 2012 rykkede Det Psykiatriske Akutberedskab ud 458 gange Sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden omfatter 10 hospitaler, inkl. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri omfatter 10 Voksen Psykiatriske Centre, 1 Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Center og 3 sociale tilbud Den Sociale Virksomhed omfatter 18 sociale tilbud, der blandt andet indeholder tilbud om bolig, beskæftigelse og aktivitet Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet modtager og håndterer blandt andet sundheds faglige 112-opkald og rykker ud til borgerne gange årligt med blandt andet ambulancer og liggende sygetransport Praksissektoren i regionen består af ca praktiserende behandlere herunder alment praktiserende læger og andre speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer og psykologer De 29 kommuner i regionen indgår individuelle sundhedsaftaler med Region Hovedstaden bl.a. om indlæggelses- og udskrivningsforløb, forebyggelse, genoptræning og hjælpemidler Region Hovedstaden uddeler hvert år Global Excellence i Sundhed på 1,5 mio. kr. i samarbejde med universiteterne for at anerkende og synliggøre miljøer, som ligger i front med forskning og udvikling af nye behandlinger Region Hovedstaden afsætter hvert år godt 230 mio. kr. til at starte og medfinansiere projekter inden for erhvervsudvikling, uddannelse, trafik, klima, kultur og internationalt samarbejde Region Hovedstaden er ansvarlig for at opspore, kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord på grunde. Desuden skal grunde tjekkes for gammel forurening, og grunde skal renses op Download regionens centrale planer, politikker og strategier på Foto: Claus Boesen 3

4 En samlet plan for sundhedsarbejdet Regionen har pligt til at udarbejde en sundhedsplan. Sundhedsplanen beskriver sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden, som består af hospitaler, praksissektoren og kommunernes indsats, og hvordan der i regionen arbejdes for at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen. Desuden indeholder planen en gennemgang af den væsentligste sundhedsplanlægning, der er vedtaget i Region Hovedstaden. Der er særligt fokus på indsatsen for at skabe mere sammenhængende patientforløb af høj kvalitet, og der gives en kort beskrivelse af de enkelte elementer i sundhedsplanlægningen. Regionens 2. sundhedsplan blev vedtaget i maj Praksissektoren har årligt 17,8 mio. kontakter, heraf 11,8 mio. kontakter i almen praksis. Akutberedskabet har årligt opkald til opkald til Akuttelefonen 1813 (efter 11 måneder i drift) kørsler Hospitalerne har årligt Ca. 3 mio. ambulante besøg indlæggelser operationer I gennemsnit er der ca patienter hver dag på regionens hospitaler. Region Hovedstadens Psykiatri har årligt patienter besøg i de ambulante tilbud 45

5 Profil af borgernes sundhed Sundhedsprofilen skaber et overblik over borgernes sundhed, og den er et centralt værktøj i forebyggelsesarbejdet, som foregår i både regionen og de 29 kommuner. Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden er et resultat af gentagne landsdækkende spørgeskemaundersøgelser blandt næsten tilfældigt udvalgte borgere fra 16 år og derover. I 2013 vil undersøgelsen blive gennemført for tredje gang. 16 procent har forhøjet blodtryk Hver fjerde borger har allergi, mens næsten halvdelen af borgere over 65 år har slidgigt 58 procent af regionens borgere over 16 år har mindst én kronisk sygdom, og 12 procent lever med mindst tre kroniske sygdomme 76 procent af borgerne over 65 år har mindst én kronisk sygdom Kort om resultaterne fra Sundhedsprofilen 2010 Hver femte borger over 16 år i Region Hovedstaden ryger dagligt hvilket er et lille fald i forhold til den første undersøgelse i 2007 Næsten hver femte borger har tegn på afhængighed af alkohol Næsten halvdelen af alle regionens borgere er enten svært eller moderat overvægtige 5

6 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 blev vedtaget i regionsrådet i juni Den bygger videre på og erstatter den første generation af hospitalsplan og psykiatriplan, som blev vedtaget i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 skal sikre, at landets største hospitalsvæsen fortsat er landets førende hospitalsvæsen. Hovedpunkterne i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 er at: Styrke kvaliteten, sikre nærhed og lighed Skabe det bedste grundlag for forskning, innovation og uddannelse Sikre sammenhæng i patientens forløb også når det går på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer Sikre samling af specialiseret behandling Gennemføre nybyggeri og ombyggeri blandt andet for at sikre enestuer til alle patienter Målet er, at regionens hospitaler skal være patienternes foretrukne valg, ligesom de skal være attraktive arbejdspladser og dermed også medarbejdernes foretrukne valg. Fire administrative planlægnings områder Planen inddeler regionen i fire planlægningsområder med hvert sit akuthospital. Akuthospitalernes kerneydelse er den akutte behandling inden for kirurgi og medicin og har derfor akutmodtagelser, som behandler større og mere komplicerede skader/sygdom. Der kan desuden være forskellige specialfunktioner knyttet til hospitalet. De fire akuthospitaler i regionen er: Hvidovre Hospital (Syd) Bispebjerg Hospital (Byen) Herlev Hospital (Midt) Nordsjællands Hospital Hillerød (Nord) I hvert planlægningsområde er det desuden et eller to yderligere hospitaler til behandling af de medicinske patienter. I alt er der i regionen 9 somatiske hospitaler. Rigshospitalet skal fortsat være både regionens og landets spydspids og varetage en række højt specialiserede behandlinger. Desuden er både Gentofte og Glostrup Hospitaler specialhospitaler, fordi de varetager specialiseret behandling på udvalgte områder. På grund af sin geografiske placering har Bornholms Hospital en særstatus i hospitalsplanen. Det skal i tæt samarbejde med andre hospitaler varetage forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering for Bornholms befolkning. 67

7 Nordsjællands Hospital - Hillerød Nord Bornho Hospita Nordsjællands Hospital - Frederikssund Midt Nordsjællands Hospital - Hillerød Nord Bornholms Hospital Herlev Hospital Gentofte Hospital Byen B Glostrup Hospital Hvidovre Hospital Amager Hospital Midt Syd Herlev Hospital Gentofte Hospital Byen Byen Nord Glostrup Hospital Hvidovre Hospital Bornholms Hospital Amager Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Rigshospitalet Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Syd Midt l Gentofte Hospital Byen 7

8 Udvikling af fremtidens hospitaler Investeringer i regionens hospitaler og psykiatriske centre er nødvendige for at imødekomme fremtidens krav og sikre trygge sammenhængende patientforløb. Der er derfor planlagt syv store byggeprojekter i regionen: Etablering af en nordfløj på Rigshospitalet Udbygning af Herlev Hospital Udbygning af Hvidovre Hospital Udbygning af Psykiatrisk Center Sct. Hans Udbygning af Glostrup Hospital med et neurorehabiliteringshus Etablering af et nyt Nordsjællands Hospital mellem Hillerød og Allerød Etablering af et nyt hospital med både somatik og psykiatri på Bispebjerg Bakke Først når byggerierne står færdige, kan Hospitals- og Psykiatriplan 2020 implementeres fuldt ud. Det vil blandt andet betyde, at de nuværende hospitaler i Hillerød, Frederikssund, på Frederiksberg og Bispebjerg Bakke lukker og erstattes af de to nye hospitaler. De store byggerier er en unik anledning til et intensivt samarbejde mellem regionen og det private erhvervsliv. Der er brug for innovative løsninger, nye produkter og nye teknologiske løsninger, som kan sikre bæredygtige, effektive og fremtidssikrede hospitaler i hovedstadsregionen. På den måde kommer de store hospitalsbyggerier også til at spille en vigtig rolle som drivkraft og omdrejningspunkt for regionens erhvervsudvikling. Læs mere på Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital og behandler ca. 32 procent af alle personer med psykisk sygdom på landsplan. Kerneopgaven er diagnosticering, behandling og rehabilitering af mennesker med psykisk sygdom inden for de to lægefaglige specialer; psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri er for voksne inddelt i fire planlægningsområder og for børn og unge i tre planlægningsområder, hvor der er mindst ét psykiatrisk center i hvert planlægningsområde. Der er et stort sammenfald mellem hospitalernes optageområder og de psykiatriske centres optageområder. Det skal understøtte og sikre de bedst mulige organisatoriske rammer for samarbejde mellem hospitalerne og de psykiatriske centre samt samarbejdet med kommunerne og praksissektor. Desuden driver Region Hovedstadens Psykiatri tre socialpsykiatriske tilbud; Lunden, Orion og Skovvænget. Visionerne for fremtidens psykiatri i Region Hovedstaden er: En psykiatri med patienten i centrum En psykiatri baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering En psykiatri med en bred vifte af behandlingstilbud En psykiatri med let adgang til udredning og behandling En psykiatri med fokus på forebyggelse, ambulant og opsøgende indsats En psykiatri med sammenhængende forløb og samarbejde på tværs En psykiatri hvor tvang minimeres En psykiatri med kompetente og engagerede medarbejdere En psykiatri i stimulerende fysiske rammer En psykiatri med fokus på forskning, udvikling og fornyelse Find yderligere information på 89

9 Version Y Fakta om Region Hovedstaden PC Nordsjælland (Helsingør) PC Nordsjælland (Hillerød) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Hillerød) Nord PC Nordsjælland (Frederikssund) PC B PC Sct. Hans Midt PC Nordsjælland (Helsingør) Psykoterapeutisk Center Stolpegård PC Ballerup (Gentofte) PC ballerup (Ballerup) Byen Byen PC Nordsjælland (Hillerød) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Hillerød) Nord PC Glostrup (Glostrup) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Glostrup) PC Hvidovre PC Amager dsjælland ikssund) PC Nordsjælland (Helsingør) PC Sct. Hans PC Sct. Hans Midt PC Bornholm Syd Psykoterapeutisk Center Stolpegård ord PC ballerup (Ballerup) PC Glostrup (Glostrup) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Glostrup) PC Ballerup (Gentofte) Byen PC Amager Byen PC København (Bispebjerg) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Bispebjerg) PC København (Rigshospitalet) PC Bornholm PC Hvidovre PC Bornholm PC Frederiksberg Midt Psykoterapeutisk Center Stolpegård Syd p) PC Ballerup (Gentofte) Byen Byen PC = Psykiatrisk Center Byen PC København (Bispebjerg) Børne- og Ungdomspsykiatrisk PC Center København (Bispebjerg) (Bispebjerg) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Bispebjerg) 9

10 Foto: Thomas Hommelgaard Patienten med kræft Regionsrådet vedtog i 2011 en samlet kræftplan, som følger op på de tre nationale kræftplaner. Målsætningen er at sikre høj kvalitet, hurtig behandling og sammenhæng i udrednings- og behandlingsforløbet for kræftpatienter. På en række områder er regionen både nationalt og internationalt førende indenfor kræftbehandling. Kræftplanen har særligt fokus på en styrket indsats indenfor følgende områder: Diagnostik og behandling Tidlig opsporing af kræftsygdomme Rehabilitering, senfølger, opfølgende kontroller og sammenhængende forløb Palliation dvs. lindrende behandling for de mest livstruede patienter Patientaspektet Aktivitets- og kvalitetsmålinger Forskning Personale og uddannelse Pakkeforløb for kræftpatienter Region Hovedstaden har siden 2008 arbejdet målrettet med at implementere pakkeforløb for alle kræftpatienter. Tanken med pakkeforløbene er, at patienterne skal sikres høj kvalitet i undersøgelse og behandling i veltilrettelagte forløb uden unødvendig ventetid undervejs. Det skal være med til at mindske utrygheden og forbedre både patienternes prognose og livskvalitet. Læs mere på

11 Samarbejde med kommunerne Mange borgere har behov for en sundhedsindsats fra både hospitaler, kommuner og almen praksis. For at sikre en sammenhængende og effektiv forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering har Region Hovedstaden indgået forskellige aftaler med kommunerne. De nuværende Sundhedsaftaler, der gælder for perioden dækker følgende områder: Patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme Indlæggelser og udskrivninger Genoptræning Hjælpemidler Patientsikkerhed Psykiatri Herudover er der indgået samarbejdsaftaler om børneog svangreområdet, medicin, komplekse udredninger, ulighed i sundhed, hygiejne, IT, dataudveksling og forskningssamarbejde. Der bliver desuden lavet rammeaftaler mellem Region Hovedstaden og kommunerne omkring drift og udvikling af forskellige tilbud på social- og specialundervisningsområdet. Foto: Mads Kristoffersen 11

12 En plan for landets største svangreomsorg Region Hovedstaden varetager omkring en tredjedel af samtlige fødsler i Danmark, der svarer til godt fødsler om året. Det kræver gode offentlige fødesteder, der sammen med praksissektoren og kommunerne kan sikre sammenhæng og høj kvalitet ved graviditet, fødsel og barsel. Derfor har regionsrådet vedtaget en fødeplan, som skal sikre lige adgang til forebyggelse, udredning, behandling og pleje for alle regionens borgere ved graviditet, fødsel og barsel. Den skal ligeledes sikre, at graviditet, fødsel og barsel opleves som en sammenhængende og naturlig livsproces med mulighed for personlig udvikling og tryghed for kvinden og hendes partner. Fødeplanen tager udgangspunkt i en indsats, der tilrettelægges ud fra individuelle behov. Indsatsen tilpasses kvindens og familiens erfaringsgrundlag og understøtter faderens medvirken og den tidlige familiedannelse. Kvinden og familien skal være sikre på at få en høj faglig kvalitet på svangreområdet. Derfor fokuserer fødeplanen på overgangene mellem praksissektoren, kommunerne og hospitalerne. Det skal sikre optimal støtte og omsorg i forhold til medicinske, psykiske eller sociale risikofaktorer for den gravide og familien

13 Den ældre medicinske patient Antallet af ældre over 65 år er støt stigende fra ca i 2000 til forventeligt ca i De ældre medicinske patienter har ofte flere sygdomme på samme tid og kan have problemer med at klare en række dagligdags gøremål, eksempelvis indkøb og rengøring. Samtidig har ikke alle venner eller familie, som kan hjælpe dem med de daglige gøremål. Denne gruppe borgere har et stærkt behov for at få hjælp i hjemmet, og derfor har regionsrådet vedtaget Plan for den ældre medicinske patient i 2009 og Ældreplanen i Region Hovedstaden har især fokus på at forbedre forholdene for de ældre medicinske patienter. Forbedringerne, der er sigtet med denne plan, vil desuden også komme andre patientgrupper til gavn. Konkrete tiltag i Ældreplanen: Alle regionens hospitaler har etableret en følgehjem ordning, hvor svage ældre patienter bliver fulgt hjem fra hospitalet af personalet. De sikrer bl.a., at borgeren har den nødvendige medicin og mad i hjemmet. På tilsvarende vis er der startet en følge-op ordning, hvor den praktiserende læge og kommunens plejepersonale mødes hos den ældre efter en indlæggelse for sammen at lave en plan for det videre forløb. Der er desuden lavet forløbsprogrammer for en række af de store folkesygdomme: KOL, type 2-sukkersyge, hjerte-kar-sygdom, demens og lænde-/ryglidelser. Disse beskriver, hvordan samarbejdet skal foregå mellem egen læge, kommune og hospitalet herunder tilbud om genoptræning. 13

14 Forskning og innovation Region Hovedstaden satser markant på forskning og innovation. Det er nødvendigt for at udvikle sundhedsvæsnet og skabe vækst i regionen. I 2012 blev der derfor vedtaget to markante politikker, som sætter rammen for regionens ambitioner, henholdsvis Politik for Sundhedsforskning 2020 og Innovationspolitik I 2012 er Videncenter for Innovation og Forskning (VIF) desuden blevet etableret. Formålet med VIF er at fungere som en indgang til viden og rådgivning om forskning og innovation for ledere og medarbejdere i regionen samt relevante eksterne partnere. Sundhedsforskning i verdensklasse Sundhedsforskningen skal være med til at sikre, at borgerne i Region Hovedstaden også fremover får behandling og pleje af høj international kvalitet. Desuden er forskningsindsatsen i regionen afgørende vigtig for at skabe fortsat vækst i den bioteknologiske klynge i regionen. Endelig er sundhedsforskningen meget væsentlig for både rekruttering og kompetenceudvikling af personalet på regionens hospitaler. Sundhedsforskning er et område, hvor Hovedstads- og Øresundsregionen traditionelt står stærkt. Regionens egen forskningsevaluering for 2012 viser, at forskningen på regionens egne hospitaler og forskningsinstitutioner udvikler sig positivt. Forsknings- og Innovationsstyrelsens forskningsbarometer 2012 viser samtidig også, at Danmark ligger på en fjerdeplads blandt OECD-landene, hvad angår videnskabelige artikler målt pr. indbygger, og en tredjeplads hvad angår antal citationer pr. publikation. Politik for Sundhedsforskning 2020 Formålet med Politik for Sundhedsforskning 2020 er at styrke rammerne for sundhedsforskningen og igangsætte nye initiativer. Forskningens resultater skal implementeres hurtigere og mere effektivt i den kliniske hverdag på hospitalerne ligesom indsatsen for at udnytte forskningsresultaterne kommercielt skal styrkes i samspil med universiteter og virksomheder i og uden for regionen. Global Excellence prisen Region Hovedstaden rummer en række miljøer på regionens hospitaler og universiteter, som ligger i front på verdensplan, når det gælder forskning og udvikling af nye behandlinger. For at anerkende og synliggøre disse miljøer har regionsrådet i samarbejde med regionens universiteter etableret prisen Global Excellence i Sundhed. Med prisen følger en bevilling på 1,5 mio. kr., som skal bruges til udviklingsomkostninger, tiltrækning af internationale forskere og behandlere, afholdelse af internationale symposier mv. Læs mere om Global Excellence initiativet og de udnævnte miljøer på Innovation skal drive udviklingen Region Hovedstaden satser på innovation, så regionen kan være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen og samtidig skabe vækst og udvikling. Innovation og samarbejde med eksterne aktører om udvikling af nye løsninger skal være en naturlig del af dagligdagen for ledere og medarbejdere på regionens hospitaler, virksomheder og stabe. Derfor vil regionen prioritere og satse på de bedste idéer, og regionen vil give rum til at udvikle og implementere flere banebrydende innovationer i samspil med erhvervslivet og andre aktører, som kan bidrage med viden og teknologi. Region Hovedstaden har et stort potentiale for innovation. De planlagte hospitalsbyggerier for i alt 14 mia. kr. giver således rige muligheder for at udvikle og implementere innovative løsninger i samspil med virksomheder og universiteter på en lang række fagområder. Eksempelvis tages meget af den nyeste teknologi i brug med nye, tværgående it-systemer. Download hele politikken på

15 Innovationspolitik 2020 Innovation handler om at omforme en god idé til værdi, og regionen arbejder derfor ud fra, at innovation er det, der både er nyt, nyttigt og nyttiggjort. Region Hovedstadens innovationspolitik og handlingsplan 2020 skal fremme innovationskulturen i regionen, sikre øget og hurtigere implementering af de gode ideer og udvikle konkrete innovationspartnerskaber. Download hele politikken på Videncenter for Innovation og Forskning VIF blev etableret i 2012 med det formål at fremme forsknings- og innovationsindsatsen i hele Region Hovedstadens sundhedsvæsen. Centeret er en sammenlægning af en række tidligere regionale støtteenheder på forsknings- og innovationsområdet. Hovedopgaverne for VIF er følgende: Sikre udvikling af rammerne for forskning og innovation i sundhedsvæsenet via udvikling og implementering af politikker og initiativer Tilbyde en effektiv, sammenhængende og specialiseret forsknings- og innovationsstøtte rettet mod ledere og medarbejdere i sundhedsvæsenet inden for kommercialisering, finansiering, jura, kliniske forsøg og det politisk-strategiske område Fungere som én indgang, herunder for eksterne parter, som ønsker at samarbejde med regionen om forskning og innovation Læs mere på Foto: Thomas Hommelgaard 15

16 Præhospital indsats og sundhedsberedskab Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet har i Region Hovedstaden ansvaret for den præhospitale indsats og regionens samlede sundhedsberedskab på tværs af hospitaler og virksomheder. Det koordineres fra AMK-Vagtcentralen. Regionens beredskab er i dagligdagen målrettet akut sygdom og tilskadekomst hos den enkelte patient. Samtidig skal beredskabet håndtere og koordinere regionens indsats ved større ulykker og såkaldte beredskabsmæssige hændelser når det er livstruende Akutberedskabet modtager og håndterer alle sundhedsfaglige 112-opkald, udsender ambulancer, akutlægebiler, psykiatrisk akutberedskab og akutlægehelikopter (som drives i samarbejde med Region Sjælland) og varetager liggende sygetransportkørsel. Derudover har akutberedskabet det koordinerende ansvar for det operative sundhedsberedskab på tværs af hospitalerne. telefonisk hjælp af specialuddannede sygeplejersker, til hvordan, hvor og hvornår deres akutte sygdom eller skade bedst kan håndteres. Akuttelefonen 1813 modtager omkring opkald om ugen. I runde tal var aktiviteterne i 2012: sundhedsfaglige 112-opkald modtages fra borgerne opkald til Akuttelefonen 1813 fra borgerne (efter 11 måneder i drift) gange om året udsendes akut-ambulance til borgerne gange kører en akutlægebil, fordi hændelsen kan være livstruende gange køres til andre ambulanceopgaver gange køres en overflytning mellem hospitalerne gange kører en liggende sygetransport I alt gennemføres kørsler årligt Akuttelefon 1813 I januar 2012 åbnede Akuttelefonen 1813 som et ekstra tilbud til regionens borgere. Med 1813 får borgerne Læs mere på

17 Foto: Thomas Hommelgaard Fokus på kvalitet Region Hovedstadens Kvalitetspolitik opstiller fire grundlæggende værdier for kvaliteten i regionens sundhedsvæsen: Behandlingen skal være sikker Patienten skal være i centrum Behandlingen skal være effektiv Der skal være lighed i regionens tilbud om be handling På baggrund af kvalitetspolitikken har regionsrådet vedtaget en kvalitetshandlingsplan for perioden , som opstiller helt præcise mål for de fire værdier. Når kvalitetshandlingsplanen udløber med udgangen af 2013, opstilles nye mål for den næste periode. Mål i kvalitetshandlingsplanen er blandt andet: Dødelighed skal nedbringes med 10 procent Skader skal nedbringes med 25 procent Infektioner på hospitalerne skal nedbringes med 50 procent Akkreditering af hospitalerne Fælles kliniske retningslinjer Øget patienttilfredshed Læs mere om regionens kvalitetspolitik på 17

18 Uddannelse som drivkraft Uddannelse og kompetenceudvikling er en konstant drivkraft i udviklingen af et sammenhængende sundhedsvæsen, der sætter patienten i centrum. Region Hovedstaden har derfor udarbejdet en uddannelsespolitisk vision, der skal sikre, at regionen også fremadrettet kan tilbyde den bedste patientbehandling. Opgaveforskydning For at sikre den bedste behandling og pleje kan det være hensigtsmæssigt at flytte opgaver fra én faggruppe til en anden. Det kræver fokus på uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejderne. Løbende kompetenceudvikling Nye strategier og politikker skaber også et behov for kompetenceudvikling. Derfor arbejder regionen løbende med opkvalificering af medarbejderne, så de kan varetage de opgaver, der følger af eksempelvis kræftplan, fødeplan og plan for den ældre medicinske patient. Læs mere på Det har blandt andet givet anledning til, at Region Hovedstaden har kørt et pilotprojekt om udvikling af en ny individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse til operationstekniker. Desuden har regionen været med til at etablere nye videreuddannelser fx beskrivende radiograf og koloskoperende sygeplejerske

19 Praksis Praksissektoren i Region Hovedstaden består af ca praktiserende behandlere: Alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer og psykologer. Regionen afregner honorarer til behandlerne i praksissektoren, og det samlede budget for området er ca. 6,9 mia. kr. Der udarbejdes praksisplaner og beskrivelser for samtlige områder på nær tandlæger. Regionen sagsbehandler også klager over service hos behandlerne i praksissektoren og tilbyder dialog ved faglige klager, inden sagen behandles af det øvrige klagesystem. For praktiserende tandlæger sagsbehandler regionen faglige klager inden behandling i regionalt nedsatte nævn. Læs mere på Praksisplanerne består af tre dele, der beskriver: Hvordan borgerne sikres en lige og ensartet adgang til behandling Hvordan samarbejdet mellem de forskellige aktører på sundhedsområdet fremmes Hvordan kvalitetsudvikling i praksissektoren fremmes Foto: Thomas Hommelgaard 19

20 Den Sociale Virksomhed Den Sociale Virksomhed omfatter 18 sociale tilbud, der blandt andet indeholder tilbud om bolig, beskæftigelse og aktivitet. Psykiatriske tilbud Tilbud om bolig, beskæftigelse og rehabilitering for børn, unge og voksne med fx kontaktvanskeligheder, angsttilstande og psykiske lidelser. Handicaptilbud Tilbud om bolig, beskæftigelse, aktiviteter, neurorehabilitering, behandling og genoptræning, rådgivning og specialundervisning for mennesker med forskellige handicap. Læs mere på Sociale tilbud Krisecenter og forsorgshjem for hjemløse og/eller mennesker med sociale problemer, misbrugscenter med tilbud om behandling og rådgivning ved stof- og alkoholproblemer, samt et center med sikrede afdelinger for unge i varetægtssurrogat. Foto: Johnny Jensen 21 20

21 Regional udvikling Region Hovedstaden fungerer inden for regional udvikling som dynamo for vækst og udvikling i hele regionen. Hovedstadsregionen skal være vækstmotor for hele landet og konkurrere internationalt med andre metropoler. Regionen arbejder derfor tæt sammen med kommunerne, staten og forskellige regionale aktører omkring erhvervsudvikling, uddannelse, trafik, klima, kultur og internationalt samarbejde. Hvert år afsætter Region Hovedstaden godt 230 mio. kr. til at starte og medfinansiere store regionale udviklingsinitiativer, ligesom der bliver udarbejdet analyser og langsigtede strategier for at sikre den fremtidige udvikling. Den regionale udviklingsplan Region Hovedstaden vedtog i september 2012 en ny regional udviklingsplan Vi gi r Nordeuropa et nyt gear. Det er en visionsplan for regionens udvikling på tværs af geografi og myndigheder, som er udarbejdet i samarbejde med Kommunekontaktrådet Hovedstaden og regionens kommuner. Den fælles vision i den regionale udviklingsplan er at øge konkurrence- og tiltrækningskraften i Region Hovedstaden så markant, at regionen i 2020 er Nordeuropas forbillede inden for bæredygtig vækst, viden og livskvalitet. Øresund og internationalt samarbejde Region Hovedstaden arbejder for at styrke samarbejdet i Øresundsregionen blandt andet gennem et tæt samarbejde med Region Skåne. Stigende integration og samarbejde i Øresundsregionen har lagt et godt fundament for udvikling af nye samarbejder længere ud i Nordeuropa. Det gælder især det skandinaviske samarbejde med Gøteborg, Oslo og Stockholm samt samarbejdet i Femern-korridoren. Regionen arbejder også for at styrke de globale bånd og har i 2012 vedtaget en international politik. Erhverv i skarp konkurrence med hele verden Region Hovedstaden arbejder for at styrke regionens position i den internationale konkurrence. Væksten skal øges, og erhvervsliv, stat, kommuner og region skal arbejde tæt sammen om at skabe de bedste betingelser for at fastholde og styrke et internationalt og konkurrencedygtigt erhvervsliv. Region Hovedstaden er ansvarlig for Vækstforum Hovedstaden, som i 2010 godkendte en ny erhvervudviklingsstrategi Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor. Ifølge denne skal der øget fokus på bl.a. innovation, forskning, bedre erhvervsklynger og internationale iværksættere. Vækstforum repræsenterer region, kommuner, erhvervsorganisationer, universiteter, uddannelsesinstitutioner, arbejdstagerorganisationer og arbejdsgivere. Formand for Vækstforum Hovedstaden er regionsrådsformanden. Uddannelse alle talenter i spil Region Hovedstaden er med til at sikre de nødvendige kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. Sammen med uddannelsesinstitutionerne arbejder regionen med at sikre sammenhæng i placering af ungdoms- og voksenuddannelser og sikre, at de har den rette kapacitet. Desuden fungerer regionen som sekretariat for fordelingsudvalgene, som fordeler gymnasieelever til regionens gymnasier og hf-kurser. Regionen har som del af den regionale udviklingsplan udarbejdet en uddannelsesstrategi. Den har fokus på, at alle talenter skal i spil, hvis regionens borgere skal have de kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet i dag og fremover. Derfor arbejder region for at skabe et rummeligt uddannelsessystem, hvor både børn og voksne har mulighed for at få det rette uddannelsestilbud. 21

22 Trafik fremkommelighed skaber vækst Region Hovedstaden arbejder for yderligere investeringer i regionens infrastruktur og kollektive trafik. Hovedstaden skal være et trafikalt knudepunkt i Nordeuropa med en international lufthavn og høj tilgængelighed for både busser, tog og biler. Region Hovedstaden finansierer sammen med Region Sjælland og 45 kommuner Danmarks største trafikselskab Movia. Region Hovedstaden finansierer de regionale linjer og lokalbanerne. Regionen er endvidere gået sammen med staten og 11 kommuner om at finansiere den kommende letbane i Ring 3 til en pris på ca. 3,7 mia. kr. Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet har i 2011 indgået en regional trafikaftale, Investeringer i fremtiden, hvor region og kommuner peger på nødvendige investeringer på infrastrukturområdet. Regionen arbejder for at facilitere et bredt samarbejde regionalt og internationalt omkring trafik. Klima grøn, tryg og sund Region Hovedstaden arbejder for at sikre en bæredygtig vækst og udvikling og dermed et godt og sundt liv for regionens borgere. Hovedstadsregionen skal gøres mere energieffektiv, klimaberedt og attraktiv grøn, tryg og sund. Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden har udarbejdet en fælles klimastrategi, som tager fat på tværgående klimaudfordringer. Visionen er, at hovedstadsregionen i 2025 er den mest klimaberedte og energieffektive region i Danmark. Regionen har også fokus på at udvikle en attraktiv cykelregion herunder bl.a. at realisere og udbrede cykelsuperstier. Endelig har regionen fokus på at skabe en attraktiv grøn region med gode rekreative områder til gavn for alle borgere. Kultur flere store begivenheder til regionen Region Hovedstaden skal være landets førende kulturregion, hvor der løbende bliver udviklet og afholdt store kulturelle events og arrangementer. Derfor har Region Hovedstaden sammen med kommunerne og staten underskrevet en kulturaftale KulturMetropol Øresund, der skal samle hovedstadsregionens kræfter på kulturområdet. Visionen er, at man på sigt også kan række hånden over Øresund og skabe en samlet kulturmetropol i Øresundsregionen. Regionen har vedtaget en begivenhedsstrategi, der skal være med til at tiltrække endnu flere verdensbegivenheder til regionen og samtidig udbrede dem til verden

23 Miljø Region Hovedstaden har ansvaret for den offentlige indsats omkring jordforurening. Det vil sige opsporing, kortlægning, undersøgelse og oprensning af forurenet jord for at sikre rent drikkevand og menneskers sundhed. Herudover er Region Hovedstaden også involveret i andre opgaver på området fx i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse på forurenede grunde. Desuden rådgiver regionen borgerne om sundhedsrisikoen ved jordforurening og besvarer henvendelser fra borgere og ejendomsmæglere om jordforurening. Region Hovedstadens strategi for jordforureningsområdet har fire hovedmål: Borgernes sundhed må ikke trues af jord- og grundvandsforureninger De tilgængelige økonomiske ressourcer anvendes optimalt Regionens opgaver skal være forståelige for borgerne og formidles på en måde, der giver borgeren mulighed for at handle fornuftigt i egen interesse Regionens viden fastholdes og udvikles i tæt samarbejde med forskningsverdenen og med anvendelse af de nyeste internationale erfaringer og metoder på området Jordforurening i tal I Region Hovedstaden er der: Kortlagt grunde, som er konstateret forurenede eller hvor der er begrundet mistanke om forurening Yderligere grunde, som skal tjekkes for gammel forurening Mindst grunde, der skal renses op Som følge af den lange tidshorisont arbejder regionen aktivt med at udvikle og afprøve nye metoder og værktøjer, så indsatsen mod jordforurening fremover kan gennemføres hurtigere og billigere end i dag. Det er nødvendigt for at få de kritiske forureninger renset op i tide, men også fordi der findes forureninger, som ikke kan renses op med de gængse metoder. Eksempelvis har regionen været med til at udvikle en overdimensioneret håndmikser, som blander forureningen med ler og jernspåner. Hermed fastholdes og nedbrydes forureningen. Få år efter ligger en klump ren ler tilbage i jorden. Ligesom regionen med stor succes er begyndt at anvende en ny metode, hvor lange dypkogere presses ned i forureningen. Dypkogerne varmer jorden op, så forureningen bliver til damp, som suges op af jorden og renses. Råstoffer Region Hovedstaden arbejder desuden med en række opgaver omkring indvending af råstoffer som sand, grus, sten, ler og kalk. Hovedopgaverne er: Kortlægning og planlægning af, hvor der kan graves efter råstoffer Tilladelse (dispensation) til deponering af uforurenet jord i råstofgrave Tilsyn med tilladelser til deponering af jord i råstofgrave Udstedelse af påbud, hvis der sker ulovlig deponering af jord i råstofgrave Foto: Koncern Miljø Oprensning ved hjælp af dypkogere, der varmer jorden op. På den måde bliver forureningen til damp, som jorden kan suge op. Indsatsen vil tage mange år I regionen er grundvandet under stort pres. Befolkningstætheden er større end i resten af landet, og der er mange gamle industriområder, som kan forurene grundvandet. Hvis vandboringerne bliver forurenet, kan de ikke flyttes andre steder hen i regionen. Behovet for at beskytte grundvandet er derfor stort. Med de nuværende økonomiske ressourcer i forhold til opgavens størrelse vil det vare yderligere 50 år, inden alle nødvendige oprensninger er gennemført. 23

24 Regionen som organisation Mission, vision og værdier danner sammen med en række styringsredskaber rammen for det overordnede styringsgrundlag i Region Hovedstaden. Værdier Professionalisme Robusthed Ordentlighed Fremsynethed Mission Er fastlagt med lovgivningen, der definerer regionens opgaver. Overordnet vision: Region H - når det gælder! Vi skaber udvikling og sammenhæng i regionen med høj livskvalitet for alle, der bor og færdes her. Sundhedsvision: Region H - trivsel og sundhed for alle! Vi udvikler et førende sundhedsvæsen med høj kvalitet og lige adgang til den nyeste og mest effektive behandling. Et sammenhængende sundhedsvæsen, der motiverer borgere og medarbejdere til at sikre den bedst opnåelige livskvalitet gennem hele livet. Vi skal være blandt de førende storbyregioner i Europa indenfor forskning og udvikling. Vi har fokus på lighed i sundhed - tryghed og trivsel for alle. Regional Udviklings-vision: Region H en førende europæisk storbyregion! Hovedstadsregionen skal være en af de førende europæiske storbyregioner kendetegnet ved en grøn profil, effektiv trafikal infrastruktur, uddannelse til alle, attraktive erhvervsvilkår, mangfoldigt kultur- og fritidsliv og internationalt udsyn - en storbyregion, hvor høj livskvalitet og høj vækst går hånd i hånd. Demokrativision: Region H hvor det regionale demokrati udfolder og udvikler sig! Vi understøtter debatten med og mellem borgerne. Vi ønsker et levende regionalt demokrati og går gerne nye veje i dialogen mellem borgere, brugere og folkevalgte. Vi ønsker gode råd og synspunkter fra regionens borgere, der kender til regionens opgaveløsning. Vi lægger vægt på åbenhed, og vi arbejder aktivt for at forbedre kommunikationen. Regionsrådet og øvrige politiske organer Regionen ledes af 41 folkevalgte politikere Koncerndirektion Politisk Sekretariat Videncenter for Innovation og Forskning Tværgående virksomheder Den Sociale Virksomhed Den Præhospitale Virksomhed Region Hovedstadens Apotek It-, Medico- og Telefoni HR & Uddannelse Hospitaler Rigshospitalet Nordsjællands Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler (Byen) Hvidovre og Amager Hospitaler (Syd) Herlev Hospital Glostrup Hospital Gentofte Hospital Bornholms Hospital Region Hovedstadens Psykiatri (Psykiatrisk Hospital) Koncernstabe Koncern Kommunikation Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Koncern Økonomi Koncern Regional Udvikling Koncern Miljø Koncern Praksis Koncern Organisation og Personale Koncern Byggestyring 24 25

25 Politik Regionsrådet Hvert fjerde år vælges et nyt regionsråd på 41 medlemmer. Blandt medlemmerne vælges en formand og to næstformænd. Regionsrådet er regionens øverste myndighed. Politiske følgegrupper Regionsrådet har desuden nedsat nogle politiske følgegrupper, som følger arbejdet med at realisere Hospitalsog Psykiatriplan blandt andet i forbindelse med de store nybyggerier på nogle af hospitalerne. Forretningsudvalget Under regionsrådet nedsættes der et forretningsudvalg, der har de samme opgaver, som et økonomiudvalg har i kommunerne. Forretningsudvalget er i Region Hovedstaden på 15 medlemmer. Alle sager, som regionsrådet skal træffe beslutning om, skal først behandles i forretningsudvalget. Dialogfora Der er desuden nedsat fire dialogfora for hhv. sundhed, psykiatri, handicap og uddannelse. Disse dialogfora udspringer af den bruger-, patient- og pårørendepolitik, som regionsrådet har vedtaget. Medlemmerne i disse dialogfora består af regionsrådsmedlemmer og repræsentanter for forskellige organisationer. Stående udvalg Region Hovedstaden har i perioden 1. oktober 2012 til 31. december 2013 fået dispensation til at nedsætte tre udvalg med hver sit ansvarsområde, svarende til udvalg i kommunerne: Kvalitesudvalget, som bl.a. følger op på kvalitetsudvikling og patientsikkerhed på hospitalerne Psykiatriudvalget, som bl.a. følger op på kvalitetsudvikling inden for psykiatrien og på satspuljeprojekterne på dette område Miljø- og grøn vækstudvalget, som bl.a. følger op på regionens miljø- og klimaindsats herunder koblingen mellem grøn vækst og erhvervsudvikling på regionens hospitaler Læs mere på Særlige udvalg Regionsrådet har også nedsat fire særlige udvalg, som skal gennemarbejde forskellige konkrete opgaver fra regionsrådet: Patientudvalget, som bl.a. beskæftiger sig med sammenhæng i patientbehandling Udvalget for udsatte borgere skal bl.a. følge op på lighed i sundhed Regionaludvalget står bl.a. for koordinering og opfølgning på den regionale udviklingsplan Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning udarbejder bl.a. forslag til innovationsstrategi og igangsætter et praktikpladsservicecenter Kommunekontaktudvalget I hver region skal der nedsættes et kontaktudvalg. Det består af regionsrådsformanden, der også er formand for kontaktudvalget, og de 29 kommuners borgmestre. Kontaktudvalget skal arbejde for at fremme samarbejdet mellem regionen og kommunerne. Sundhedskoordinationsudvalget Ligeledes nedsættes der i hver region et sundhedskoordinationsudvalg, som består af både regionsrådsmedlemmer hvoraf den ene er formand kommunale politikere og repræsentanter fra praksissektoren. Udvalget skal fremme samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger. Samarbejdsudvalg i praksissektoren På hvert praksisområde er der nedsat et samarbejdsudvalg bestående af medlemmer udpeget af regionsrådet og medlemmer udpeget af det pågældende praksisområdes faglige organisation og i nogle tilfælde kommunerne. Samarbejdsudvalgene behandler sager vedrørende praksisoverenskomsternes gennemførelse og vejleder med hensyn til forståelse af praksisoverenskomstens bestemmelser. For eksempel sager om praksisplanlægning, nedsættelsestilladelse, tiltrædelse, fastsættelse af højestegrænser, indgåelse af lokale aftaler (som gælder ud over overenskomsten). Læs mere på 25

26 Regionsloven Folketinget vedtog i 2005 regionsloven. Loven betød, at landet blev opdelt i fem regioner: Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark. Regionens opgaver: Drive sundhedsvæsenet, dvs. hospitalerne, også de psykiatriske Drive distriktspsykiatrien Afregning med, planlægning og udvikling af praksissektoren Rense jorden for forurening Drive botilbud for handicappede og psykisk syge Drive specialundervisningstilbud Finansiere tværgående busruter og lokalbaner Udarbejde en udviklingsplan for hele regionen Sikre den præhospitale indsats med ansvar for planlægning, koordinering og udvikling af sundhedsberedskabet Læs mere på Regionens økonomi og arbejde Lovgivningen sætter nogle grænser for, hvad en region kan beskæftige sig med, i forhold til en kommune. En kommune kan tage opgaver op, som ikke fremgår af loven, mens en region kun må beskæftige sig med opgaver, der er nævnt i loven. Foto: Koncern Miljø 27 26

27 Regionens budget og økonomi Region Hovedstaden kan ikke udskrive skat, og de fleste af regionens midler kommer fra staten. Resten af pengene kommer fra kommunerne i form af betaling for borgere, der ligger på hospitalet eller bruger de sociale institutioner. Regionsrådet, som er Region Hovedstadens styrende politiske organ, vedtager hvert år i september et budget for de følgende tre år for Region Hovedstaden. Det baserer sig på politikker, strategier og handlingsplaner samt input fra regionens hospitaler og tværgående virksomheder. Opgaver og finansiering Regionens budgetlægning er baseret på et balanceprincip, hvor den samlede økonomi er opdelt i tre adskilte opgaveområder: Sundhed, Social- og specialundervisningsområdet samt Regional udvikling. Der kan ske prioritering inden for hvert af de tre områder, men ikke på tværs, og på hvert område skal udgifter og finansiering balancere. De administrative udgifter fordeles på de enkelte områder. Budgettet angiver de økonomiske rammer for alle aktiviteter inden for de tre adskilte opgaveområder. Tilskud og kommunal medfinansiering Finansieringen fra staten til sundhedsområdet består dels af et bloktilskud og dels af aktivitetsbestemte tilskud. Derudover bidrager kommunerne med en aktivitetsbestemt finansiering, hver gang en borger er i kontakt med sundhedsvæsenet og psykiatrien. Inden for socialområdet betaler kommunerne for deres egne borgere på regionens institutioner. Det regionale udviklingsområde finansieres dels via et statsligt bloktilskud, og dels via et kommunalt udviklingsbidrag. Bloktilskuddet udgør ca. 78 procent af finansieringen, det aktivitetsbestemte tilskud fra staten ca. tre procent og kommunernes aktivitetsbidrag udgør ca. 19 procent. Se mere på 27

28 Rekruttering og personaleudvikling Region Hovedstaden er med sine knap medarbejdere en af landets største sundhedsarbejdspladser. Regionen møder borgernes forventninger til et personale, der er solidt fagligt funderet og serviceorienteret. Det kræver, at regionen varetager rekruttering og fastholdelse af de dygtige ansatte på regionens hospitaler og virksomheder som en kerneopgave. Det inkluderer et konstant fokus på forbedringer af arbejdsmiljø, rekruttering, kompetenceudvikling og god ledelse. Alle HR- og uddannelsesaktiviteter i region Hovedstaden er blevet samlet i virksomheden HR- & Uddannelse, og samtidig er regionen pr. 1. januar 2013 ét fælles ansættelsesområde. Det giver mulighed for en styrket og koncentreret indsats i forhold til rekruttering og personaleudvikling. Eksempler på konkrete indsatsområder er implementeringen af den interne uddannelsespolitik, et nyt e-rekrutteringssystem samt et regionalt kursusadministrations- og kompetencestyringssystem - et såkaldt Learning Management System (LMS). LMS et er et it-system, der skal lette overblikket over uddannelsesaktiviteter og kompetenceudvikling for alle faggrupper i regionen. Systemet bliver ligeledes en slags hukommelse for re-certificeringer og obligatoriske kursuselementer, og en integration til den elektroniske personalesag vil sikre dokumentation til brug for eksempelvis akkreditering. For ledere vil LMS lette overblikket over kompetenceniveauet hos medarbejderne og dermed potentielt blive et strategisk værktøj i den løbende medarbejderudvikling. I perioden fra vil der hvert andet år blive offentliggjort en handlingsplan for intern uddannelse i Region Hovedstaden. Handlingsplan og det tilknyttede idékatalog er den første af sin slags. Handlingsplanen er koblet op på de fem uddannelsespolitiske mål, som blev vedtaget i Regionsrådet, juni 2011: Investering Kvalitet Udvikling og vækst Involvering Samarbejde og udsyn Se mere på

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

INTERN UDDANNELSESPOLITIK

INTERN UDDANNELSESPOLITIK Region Hovedstaden INTERN UDDANNELSESPOLITIK RELATEREDE POLITIKKER, STRATEGIER OG PLANER HOVEDSTADSREGIONEN SKAL VÆRE AMBITIØS Regionens mange politikker, strategier og planer forudsætter uddannelse og

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011 Sag nr. Emne: bilag Udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed UDVALGET VEDRØRENDE SAMMENHÆNG OG KVALITET I SUNDHED - forslag

Læs mere

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen, DSS seminar 4. februar 2015

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Sundhedsaftale 2011-2014

Sundhedsaftale 2011-2014 Koncern Plan & Udvikling Sundhedsaftale 2011-2014 V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden Oplæg til møde i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden 28. februar 2011 Sundhedsaftalens formål Sundhedsaftalen

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråds forskningskonference 16. november 2011 Store auditorium, Herlev Hospital Koncerndirektør

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

PATIENTERNES HOSPITAL

PATIENTERNES HOSPITAL Nordsjællands Hospital FOKUS & FORENKLING PATIENTERNES HOSPITAL FØRST OG FREMMEST Alle skal have den bedste og mest effektive behandling. Vi ser det som vores kerneopgave at imødekomme patienters og pårørendes

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 28-02-2007 Sag nr.: ØU 54 (SOSU 22) Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence:

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik Region Hovedstaden Forebyggelses- politik 24. juni 2008 Baggrund Regionsrådet har i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer besluttet at udarbejde en forebyggelsespolitik, der skal være retningsgivende

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Center for Sundhedsinnovation, onsdag den 1. februar 2012 Healthcare Innovation Lab og Fremtidens Ambulatorium Koncern projektdirektør Kasper Jacoby

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. 8 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner m.v. (i det følgende kaldet regionsloven). 2.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2017

BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2013

BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet

Læs mere

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31.

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. august 2006 Finansiering jf. Regeringsaftalen Bloktilskud: 13.303 mio.

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar december 2021.

Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar december 2021. Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar 2018 31. december 2021. Der er den 22. november 2017 indgået følgende konstitueringsaftale mellem partierne: Socialdemokratiet, SF Socialistisk

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 1 En bæredygtig, sund og sammenhængende region. SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune og

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet Regionsdirektør Hjalte Aaberg Mål Strategiske indsatser Drift Mission Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere