Fakta om Region Hovedstaden Region Hovedstaden. Fakta om Region Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om Region Hovedstaden 2013. Region Hovedstaden. Fakta om Region Hovedstaden"

Transkript

1 2013 Region Hovedstaden Fakta om Region Hovedstaden

2 Indhold Fakta om Region Hovedstaden...3 En samlet plan for sundhedsarbejdet...4 Profil af borgernes sundhed...5 Hospitals- og Psykiatriplan Patienten med kræft...10 Samarbejde med kommunerne...11 En plan for landets største svangreomsorg...12 Den ældre medicinske patient...13 Forskning og innovation...14 Præhospital indsats og sundhedsberedskab...16 Fokus på kvalitet...17 Uddannelse som drivkraft...18 Praksis...19 Den Sociale Virksomhed...20 Regional udvikling...21 Miljø...23 Regionen som organisation...24 Politik...25 Regionsloven...26 Regionens budget og økonomi...27 Rekruttering og personaleudvikling...28 Udgiver Region Hovedstaden Layout RegionH Design, Region Hovedstaden Foto Forside: Jeppe Carlsen Colourbox - hvor intet andet er nævnt 32 August 2013

3 Fakta om Region Hovedstaden De fem regioner i Danmark har hovedansvaret for det samlede sundhedsvæsen og en række sociale institutioner. Regionerne har også ansvar for sammen med kommuner, erhvervsliv og organisationer at sikre udvikling og vækst inden for fx erhverv, uddannelse, trafik og klima. Region Hovedstaden i tal Med 1,7 mio. borgere er Region Hovedstaden borgermæssigt den største af Danmarks regioner Regionens areal: km2 Antal ansatte: ca Samlet budget for 2013: 39,8 mia. kr Akuttelefonen 1813 har efter 11 måneder i drift modtaget opkald fra borgerne I 2012 rykkede Det Psykiatriske Akutberedskab ud 458 gange Sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden omfatter 10 hospitaler, inkl. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri omfatter 10 Voksen Psykiatriske Centre, 1 Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Center og 3 sociale tilbud Den Sociale Virksomhed omfatter 18 sociale tilbud, der blandt andet indeholder tilbud om bolig, beskæftigelse og aktivitet Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet modtager og håndterer blandt andet sundheds faglige 112-opkald og rykker ud til borgerne gange årligt med blandt andet ambulancer og liggende sygetransport Praksissektoren i regionen består af ca praktiserende behandlere herunder alment praktiserende læger og andre speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer og psykologer De 29 kommuner i regionen indgår individuelle sundhedsaftaler med Region Hovedstaden bl.a. om indlæggelses- og udskrivningsforløb, forebyggelse, genoptræning og hjælpemidler Region Hovedstaden uddeler hvert år Global Excellence i Sundhed på 1,5 mio. kr. i samarbejde med universiteterne for at anerkende og synliggøre miljøer, som ligger i front med forskning og udvikling af nye behandlinger Region Hovedstaden afsætter hvert år godt 230 mio. kr. til at starte og medfinansiere projekter inden for erhvervsudvikling, uddannelse, trafik, klima, kultur og internationalt samarbejde Region Hovedstaden er ansvarlig for at opspore, kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord på grunde. Desuden skal grunde tjekkes for gammel forurening, og grunde skal renses op Download regionens centrale planer, politikker og strategier på Foto: Claus Boesen 3

4 En samlet plan for sundhedsarbejdet Regionen har pligt til at udarbejde en sundhedsplan. Sundhedsplanen beskriver sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden, som består af hospitaler, praksissektoren og kommunernes indsats, og hvordan der i regionen arbejdes for at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen. Desuden indeholder planen en gennemgang af den væsentligste sundhedsplanlægning, der er vedtaget i Region Hovedstaden. Der er særligt fokus på indsatsen for at skabe mere sammenhængende patientforløb af høj kvalitet, og der gives en kort beskrivelse af de enkelte elementer i sundhedsplanlægningen. Regionens 2. sundhedsplan blev vedtaget i maj Praksissektoren har årligt 17,8 mio. kontakter, heraf 11,8 mio. kontakter i almen praksis. Akutberedskabet har årligt opkald til opkald til Akuttelefonen 1813 (efter 11 måneder i drift) kørsler Hospitalerne har årligt Ca. 3 mio. ambulante besøg indlæggelser operationer I gennemsnit er der ca patienter hver dag på regionens hospitaler. Region Hovedstadens Psykiatri har årligt patienter besøg i de ambulante tilbud 45

5 Profil af borgernes sundhed Sundhedsprofilen skaber et overblik over borgernes sundhed, og den er et centralt værktøj i forebyggelsesarbejdet, som foregår i både regionen og de 29 kommuner. Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden er et resultat af gentagne landsdækkende spørgeskemaundersøgelser blandt næsten tilfældigt udvalgte borgere fra 16 år og derover. I 2013 vil undersøgelsen blive gennemført for tredje gang. 16 procent har forhøjet blodtryk Hver fjerde borger har allergi, mens næsten halvdelen af borgere over 65 år har slidgigt 58 procent af regionens borgere over 16 år har mindst én kronisk sygdom, og 12 procent lever med mindst tre kroniske sygdomme 76 procent af borgerne over 65 år har mindst én kronisk sygdom Kort om resultaterne fra Sundhedsprofilen 2010 Hver femte borger over 16 år i Region Hovedstaden ryger dagligt hvilket er et lille fald i forhold til den første undersøgelse i 2007 Næsten hver femte borger har tegn på afhængighed af alkohol Næsten halvdelen af alle regionens borgere er enten svært eller moderat overvægtige 5

6 Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 blev vedtaget i regionsrådet i juni Den bygger videre på og erstatter den første generation af hospitalsplan og psykiatriplan, som blev vedtaget i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 skal sikre, at landets største hospitalsvæsen fortsat er landets førende hospitalsvæsen. Hovedpunkterne i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 er at: Styrke kvaliteten, sikre nærhed og lighed Skabe det bedste grundlag for forskning, innovation og uddannelse Sikre sammenhæng i patientens forløb også når det går på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer Sikre samling af specialiseret behandling Gennemføre nybyggeri og ombyggeri blandt andet for at sikre enestuer til alle patienter Målet er, at regionens hospitaler skal være patienternes foretrukne valg, ligesom de skal være attraktive arbejdspladser og dermed også medarbejdernes foretrukne valg. Fire administrative planlægnings områder Planen inddeler regionen i fire planlægningsområder med hvert sit akuthospital. Akuthospitalernes kerneydelse er den akutte behandling inden for kirurgi og medicin og har derfor akutmodtagelser, som behandler større og mere komplicerede skader/sygdom. Der kan desuden være forskellige specialfunktioner knyttet til hospitalet. De fire akuthospitaler i regionen er: Hvidovre Hospital (Syd) Bispebjerg Hospital (Byen) Herlev Hospital (Midt) Nordsjællands Hospital Hillerød (Nord) I hvert planlægningsområde er det desuden et eller to yderligere hospitaler til behandling af de medicinske patienter. I alt er der i regionen 9 somatiske hospitaler. Rigshospitalet skal fortsat være både regionens og landets spydspids og varetage en række højt specialiserede behandlinger. Desuden er både Gentofte og Glostrup Hospitaler specialhospitaler, fordi de varetager specialiseret behandling på udvalgte områder. På grund af sin geografiske placering har Bornholms Hospital en særstatus i hospitalsplanen. Det skal i tæt samarbejde med andre hospitaler varetage forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering for Bornholms befolkning. 67

7 Nordsjællands Hospital - Hillerød Nord Bornho Hospita Nordsjællands Hospital - Frederikssund Midt Nordsjællands Hospital - Hillerød Nord Bornholms Hospital Herlev Hospital Gentofte Hospital Byen B Glostrup Hospital Hvidovre Hospital Amager Hospital Midt Syd Herlev Hospital Gentofte Hospital Byen Byen Nord Glostrup Hospital Hvidovre Hospital Bornholms Hospital Amager Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Rigshospitalet Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Syd Midt l Gentofte Hospital Byen 7

8 Udvikling af fremtidens hospitaler Investeringer i regionens hospitaler og psykiatriske centre er nødvendige for at imødekomme fremtidens krav og sikre trygge sammenhængende patientforløb. Der er derfor planlagt syv store byggeprojekter i regionen: Etablering af en nordfløj på Rigshospitalet Udbygning af Herlev Hospital Udbygning af Hvidovre Hospital Udbygning af Psykiatrisk Center Sct. Hans Udbygning af Glostrup Hospital med et neurorehabiliteringshus Etablering af et nyt Nordsjællands Hospital mellem Hillerød og Allerød Etablering af et nyt hospital med både somatik og psykiatri på Bispebjerg Bakke Først når byggerierne står færdige, kan Hospitals- og Psykiatriplan 2020 implementeres fuldt ud. Det vil blandt andet betyde, at de nuværende hospitaler i Hillerød, Frederikssund, på Frederiksberg og Bispebjerg Bakke lukker og erstattes af de to nye hospitaler. De store byggerier er en unik anledning til et intensivt samarbejde mellem regionen og det private erhvervsliv. Der er brug for innovative løsninger, nye produkter og nye teknologiske løsninger, som kan sikre bæredygtige, effektive og fremtidssikrede hospitaler i hovedstadsregionen. På den måde kommer de store hospitalsbyggerier også til at spille en vigtig rolle som drivkraft og omdrejningspunkt for regionens erhvervsudvikling. Læs mere på Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital og behandler ca. 32 procent af alle personer med psykisk sygdom på landsplan. Kerneopgaven er diagnosticering, behandling og rehabilitering af mennesker med psykisk sygdom inden for de to lægefaglige specialer; psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri er for voksne inddelt i fire planlægningsområder og for børn og unge i tre planlægningsområder, hvor der er mindst ét psykiatrisk center i hvert planlægningsområde. Der er et stort sammenfald mellem hospitalernes optageområder og de psykiatriske centres optageområder. Det skal understøtte og sikre de bedst mulige organisatoriske rammer for samarbejde mellem hospitalerne og de psykiatriske centre samt samarbejdet med kommunerne og praksissektor. Desuden driver Region Hovedstadens Psykiatri tre socialpsykiatriske tilbud; Lunden, Orion og Skovvænget. Visionerne for fremtidens psykiatri i Region Hovedstaden er: En psykiatri med patienten i centrum En psykiatri baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering En psykiatri med en bred vifte af behandlingstilbud En psykiatri med let adgang til udredning og behandling En psykiatri med fokus på forebyggelse, ambulant og opsøgende indsats En psykiatri med sammenhængende forløb og samarbejde på tværs En psykiatri hvor tvang minimeres En psykiatri med kompetente og engagerede medarbejdere En psykiatri i stimulerende fysiske rammer En psykiatri med fokus på forskning, udvikling og fornyelse Find yderligere information på 89

9 Version Y Fakta om Region Hovedstaden PC Nordsjælland (Helsingør) PC Nordsjælland (Hillerød) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Hillerød) Nord PC Nordsjælland (Frederikssund) PC B PC Sct. Hans Midt PC Nordsjælland (Helsingør) Psykoterapeutisk Center Stolpegård PC Ballerup (Gentofte) PC ballerup (Ballerup) Byen Byen PC Nordsjælland (Hillerød) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Hillerød) Nord PC Glostrup (Glostrup) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Glostrup) PC Hvidovre PC Amager dsjælland ikssund) PC Nordsjælland (Helsingør) PC Sct. Hans PC Sct. Hans Midt PC Bornholm Syd Psykoterapeutisk Center Stolpegård ord PC ballerup (Ballerup) PC Glostrup (Glostrup) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Glostrup) PC Ballerup (Gentofte) Byen PC Amager Byen PC København (Bispebjerg) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Bispebjerg) PC København (Rigshospitalet) PC Bornholm PC Hvidovre PC Bornholm PC Frederiksberg Midt Psykoterapeutisk Center Stolpegård Syd p) PC Ballerup (Gentofte) Byen Byen PC = Psykiatrisk Center Byen PC København (Bispebjerg) Børne- og Ungdomspsykiatrisk PC Center København (Bispebjerg) (Bispebjerg) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Bispebjerg) 9

10 Foto: Thomas Hommelgaard Patienten med kræft Regionsrådet vedtog i 2011 en samlet kræftplan, som følger op på de tre nationale kræftplaner. Målsætningen er at sikre høj kvalitet, hurtig behandling og sammenhæng i udrednings- og behandlingsforløbet for kræftpatienter. På en række områder er regionen både nationalt og internationalt førende indenfor kræftbehandling. Kræftplanen har særligt fokus på en styrket indsats indenfor følgende områder: Diagnostik og behandling Tidlig opsporing af kræftsygdomme Rehabilitering, senfølger, opfølgende kontroller og sammenhængende forløb Palliation dvs. lindrende behandling for de mest livstruede patienter Patientaspektet Aktivitets- og kvalitetsmålinger Forskning Personale og uddannelse Pakkeforløb for kræftpatienter Region Hovedstaden har siden 2008 arbejdet målrettet med at implementere pakkeforløb for alle kræftpatienter. Tanken med pakkeforløbene er, at patienterne skal sikres høj kvalitet i undersøgelse og behandling i veltilrettelagte forløb uden unødvendig ventetid undervejs. Det skal være med til at mindske utrygheden og forbedre både patienternes prognose og livskvalitet. Læs mere på

11 Samarbejde med kommunerne Mange borgere har behov for en sundhedsindsats fra både hospitaler, kommuner og almen praksis. For at sikre en sammenhængende og effektiv forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering har Region Hovedstaden indgået forskellige aftaler med kommunerne. De nuværende Sundhedsaftaler, der gælder for perioden dækker følgende områder: Patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme Indlæggelser og udskrivninger Genoptræning Hjælpemidler Patientsikkerhed Psykiatri Herudover er der indgået samarbejdsaftaler om børneog svangreområdet, medicin, komplekse udredninger, ulighed i sundhed, hygiejne, IT, dataudveksling og forskningssamarbejde. Der bliver desuden lavet rammeaftaler mellem Region Hovedstaden og kommunerne omkring drift og udvikling af forskellige tilbud på social- og specialundervisningsområdet. Foto: Mads Kristoffersen 11

12 En plan for landets største svangreomsorg Region Hovedstaden varetager omkring en tredjedel af samtlige fødsler i Danmark, der svarer til godt fødsler om året. Det kræver gode offentlige fødesteder, der sammen med praksissektoren og kommunerne kan sikre sammenhæng og høj kvalitet ved graviditet, fødsel og barsel. Derfor har regionsrådet vedtaget en fødeplan, som skal sikre lige adgang til forebyggelse, udredning, behandling og pleje for alle regionens borgere ved graviditet, fødsel og barsel. Den skal ligeledes sikre, at graviditet, fødsel og barsel opleves som en sammenhængende og naturlig livsproces med mulighed for personlig udvikling og tryghed for kvinden og hendes partner. Fødeplanen tager udgangspunkt i en indsats, der tilrettelægges ud fra individuelle behov. Indsatsen tilpasses kvindens og familiens erfaringsgrundlag og understøtter faderens medvirken og den tidlige familiedannelse. Kvinden og familien skal være sikre på at få en høj faglig kvalitet på svangreområdet. Derfor fokuserer fødeplanen på overgangene mellem praksissektoren, kommunerne og hospitalerne. Det skal sikre optimal støtte og omsorg i forhold til medicinske, psykiske eller sociale risikofaktorer for den gravide og familien

13 Den ældre medicinske patient Antallet af ældre over 65 år er støt stigende fra ca i 2000 til forventeligt ca i De ældre medicinske patienter har ofte flere sygdomme på samme tid og kan have problemer med at klare en række dagligdags gøremål, eksempelvis indkøb og rengøring. Samtidig har ikke alle venner eller familie, som kan hjælpe dem med de daglige gøremål. Denne gruppe borgere har et stærkt behov for at få hjælp i hjemmet, og derfor har regionsrådet vedtaget Plan for den ældre medicinske patient i 2009 og Ældreplanen i Region Hovedstaden har især fokus på at forbedre forholdene for de ældre medicinske patienter. Forbedringerne, der er sigtet med denne plan, vil desuden også komme andre patientgrupper til gavn. Konkrete tiltag i Ældreplanen: Alle regionens hospitaler har etableret en følgehjem ordning, hvor svage ældre patienter bliver fulgt hjem fra hospitalet af personalet. De sikrer bl.a., at borgeren har den nødvendige medicin og mad i hjemmet. På tilsvarende vis er der startet en følge-op ordning, hvor den praktiserende læge og kommunens plejepersonale mødes hos den ældre efter en indlæggelse for sammen at lave en plan for det videre forløb. Der er desuden lavet forløbsprogrammer for en række af de store folkesygdomme: KOL, type 2-sukkersyge, hjerte-kar-sygdom, demens og lænde-/ryglidelser. Disse beskriver, hvordan samarbejdet skal foregå mellem egen læge, kommune og hospitalet herunder tilbud om genoptræning. 13

14 Forskning og innovation Region Hovedstaden satser markant på forskning og innovation. Det er nødvendigt for at udvikle sundhedsvæsnet og skabe vækst i regionen. I 2012 blev der derfor vedtaget to markante politikker, som sætter rammen for regionens ambitioner, henholdsvis Politik for Sundhedsforskning 2020 og Innovationspolitik I 2012 er Videncenter for Innovation og Forskning (VIF) desuden blevet etableret. Formålet med VIF er at fungere som en indgang til viden og rådgivning om forskning og innovation for ledere og medarbejdere i regionen samt relevante eksterne partnere. Sundhedsforskning i verdensklasse Sundhedsforskningen skal være med til at sikre, at borgerne i Region Hovedstaden også fremover får behandling og pleje af høj international kvalitet. Desuden er forskningsindsatsen i regionen afgørende vigtig for at skabe fortsat vækst i den bioteknologiske klynge i regionen. Endelig er sundhedsforskningen meget væsentlig for både rekruttering og kompetenceudvikling af personalet på regionens hospitaler. Sundhedsforskning er et område, hvor Hovedstads- og Øresundsregionen traditionelt står stærkt. Regionens egen forskningsevaluering for 2012 viser, at forskningen på regionens egne hospitaler og forskningsinstitutioner udvikler sig positivt. Forsknings- og Innovationsstyrelsens forskningsbarometer 2012 viser samtidig også, at Danmark ligger på en fjerdeplads blandt OECD-landene, hvad angår videnskabelige artikler målt pr. indbygger, og en tredjeplads hvad angår antal citationer pr. publikation. Politik for Sundhedsforskning 2020 Formålet med Politik for Sundhedsforskning 2020 er at styrke rammerne for sundhedsforskningen og igangsætte nye initiativer. Forskningens resultater skal implementeres hurtigere og mere effektivt i den kliniske hverdag på hospitalerne ligesom indsatsen for at udnytte forskningsresultaterne kommercielt skal styrkes i samspil med universiteter og virksomheder i og uden for regionen. Global Excellence prisen Region Hovedstaden rummer en række miljøer på regionens hospitaler og universiteter, som ligger i front på verdensplan, når det gælder forskning og udvikling af nye behandlinger. For at anerkende og synliggøre disse miljøer har regionsrådet i samarbejde med regionens universiteter etableret prisen Global Excellence i Sundhed. Med prisen følger en bevilling på 1,5 mio. kr., som skal bruges til udviklingsomkostninger, tiltrækning af internationale forskere og behandlere, afholdelse af internationale symposier mv. Læs mere om Global Excellence initiativet og de udnævnte miljøer på Innovation skal drive udviklingen Region Hovedstaden satser på innovation, så regionen kan være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen og samtidig skabe vækst og udvikling. Innovation og samarbejde med eksterne aktører om udvikling af nye løsninger skal være en naturlig del af dagligdagen for ledere og medarbejdere på regionens hospitaler, virksomheder og stabe. Derfor vil regionen prioritere og satse på de bedste idéer, og regionen vil give rum til at udvikle og implementere flere banebrydende innovationer i samspil med erhvervslivet og andre aktører, som kan bidrage med viden og teknologi. Region Hovedstaden har et stort potentiale for innovation. De planlagte hospitalsbyggerier for i alt 14 mia. kr. giver således rige muligheder for at udvikle og implementere innovative løsninger i samspil med virksomheder og universiteter på en lang række fagområder. Eksempelvis tages meget af den nyeste teknologi i brug med nye, tværgående it-systemer. Download hele politikken på

15 Innovationspolitik 2020 Innovation handler om at omforme en god idé til værdi, og regionen arbejder derfor ud fra, at innovation er det, der både er nyt, nyttigt og nyttiggjort. Region Hovedstadens innovationspolitik og handlingsplan 2020 skal fremme innovationskulturen i regionen, sikre øget og hurtigere implementering af de gode ideer og udvikle konkrete innovationspartnerskaber. Download hele politikken på Videncenter for Innovation og Forskning VIF blev etableret i 2012 med det formål at fremme forsknings- og innovationsindsatsen i hele Region Hovedstadens sundhedsvæsen. Centeret er en sammenlægning af en række tidligere regionale støtteenheder på forsknings- og innovationsområdet. Hovedopgaverne for VIF er følgende: Sikre udvikling af rammerne for forskning og innovation i sundhedsvæsenet via udvikling og implementering af politikker og initiativer Tilbyde en effektiv, sammenhængende og specialiseret forsknings- og innovationsstøtte rettet mod ledere og medarbejdere i sundhedsvæsenet inden for kommercialisering, finansiering, jura, kliniske forsøg og det politisk-strategiske område Fungere som én indgang, herunder for eksterne parter, som ønsker at samarbejde med regionen om forskning og innovation Læs mere på Foto: Thomas Hommelgaard 15

16 Præhospital indsats og sundhedsberedskab Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet har i Region Hovedstaden ansvaret for den præhospitale indsats og regionens samlede sundhedsberedskab på tværs af hospitaler og virksomheder. Det koordineres fra AMK-Vagtcentralen. Regionens beredskab er i dagligdagen målrettet akut sygdom og tilskadekomst hos den enkelte patient. Samtidig skal beredskabet håndtere og koordinere regionens indsats ved større ulykker og såkaldte beredskabsmæssige hændelser når det er livstruende Akutberedskabet modtager og håndterer alle sundhedsfaglige 112-opkald, udsender ambulancer, akutlægebiler, psykiatrisk akutberedskab og akutlægehelikopter (som drives i samarbejde med Region Sjælland) og varetager liggende sygetransportkørsel. Derudover har akutberedskabet det koordinerende ansvar for det operative sundhedsberedskab på tværs af hospitalerne. telefonisk hjælp af specialuddannede sygeplejersker, til hvordan, hvor og hvornår deres akutte sygdom eller skade bedst kan håndteres. Akuttelefonen 1813 modtager omkring opkald om ugen. I runde tal var aktiviteterne i 2012: sundhedsfaglige 112-opkald modtages fra borgerne opkald til Akuttelefonen 1813 fra borgerne (efter 11 måneder i drift) gange om året udsendes akut-ambulance til borgerne gange kører en akutlægebil, fordi hændelsen kan være livstruende gange køres til andre ambulanceopgaver gange køres en overflytning mellem hospitalerne gange kører en liggende sygetransport I alt gennemføres kørsler årligt Akuttelefon 1813 I januar 2012 åbnede Akuttelefonen 1813 som et ekstra tilbud til regionens borgere. Med 1813 får borgerne Læs mere på

17 Foto: Thomas Hommelgaard Fokus på kvalitet Region Hovedstadens Kvalitetspolitik opstiller fire grundlæggende værdier for kvaliteten i regionens sundhedsvæsen: Behandlingen skal være sikker Patienten skal være i centrum Behandlingen skal være effektiv Der skal være lighed i regionens tilbud om be handling På baggrund af kvalitetspolitikken har regionsrådet vedtaget en kvalitetshandlingsplan for perioden , som opstiller helt præcise mål for de fire værdier. Når kvalitetshandlingsplanen udløber med udgangen af 2013, opstilles nye mål for den næste periode. Mål i kvalitetshandlingsplanen er blandt andet: Dødelighed skal nedbringes med 10 procent Skader skal nedbringes med 25 procent Infektioner på hospitalerne skal nedbringes med 50 procent Akkreditering af hospitalerne Fælles kliniske retningslinjer Øget patienttilfredshed Læs mere om regionens kvalitetspolitik på 17

18 Uddannelse som drivkraft Uddannelse og kompetenceudvikling er en konstant drivkraft i udviklingen af et sammenhængende sundhedsvæsen, der sætter patienten i centrum. Region Hovedstaden har derfor udarbejdet en uddannelsespolitisk vision, der skal sikre, at regionen også fremadrettet kan tilbyde den bedste patientbehandling. Opgaveforskydning For at sikre den bedste behandling og pleje kan det være hensigtsmæssigt at flytte opgaver fra én faggruppe til en anden. Det kræver fokus på uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejderne. Løbende kompetenceudvikling Nye strategier og politikker skaber også et behov for kompetenceudvikling. Derfor arbejder regionen løbende med opkvalificering af medarbejderne, så de kan varetage de opgaver, der følger af eksempelvis kræftplan, fødeplan og plan for den ældre medicinske patient. Læs mere på Det har blandt andet givet anledning til, at Region Hovedstaden har kørt et pilotprojekt om udvikling af en ny individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse til operationstekniker. Desuden har regionen været med til at etablere nye videreuddannelser fx beskrivende radiograf og koloskoperende sygeplejerske

19 Praksis Praksissektoren i Region Hovedstaden består af ca praktiserende behandlere: Alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer og psykologer. Regionen afregner honorarer til behandlerne i praksissektoren, og det samlede budget for området er ca. 6,9 mia. kr. Der udarbejdes praksisplaner og beskrivelser for samtlige områder på nær tandlæger. Regionen sagsbehandler også klager over service hos behandlerne i praksissektoren og tilbyder dialog ved faglige klager, inden sagen behandles af det øvrige klagesystem. For praktiserende tandlæger sagsbehandler regionen faglige klager inden behandling i regionalt nedsatte nævn. Læs mere på Praksisplanerne består af tre dele, der beskriver: Hvordan borgerne sikres en lige og ensartet adgang til behandling Hvordan samarbejdet mellem de forskellige aktører på sundhedsområdet fremmes Hvordan kvalitetsudvikling i praksissektoren fremmes Foto: Thomas Hommelgaard 19

20 Den Sociale Virksomhed Den Sociale Virksomhed omfatter 18 sociale tilbud, der blandt andet indeholder tilbud om bolig, beskæftigelse og aktivitet. Psykiatriske tilbud Tilbud om bolig, beskæftigelse og rehabilitering for børn, unge og voksne med fx kontaktvanskeligheder, angsttilstande og psykiske lidelser. Handicaptilbud Tilbud om bolig, beskæftigelse, aktiviteter, neurorehabilitering, behandling og genoptræning, rådgivning og specialundervisning for mennesker med forskellige handicap. Læs mere på Sociale tilbud Krisecenter og forsorgshjem for hjemløse og/eller mennesker med sociale problemer, misbrugscenter med tilbud om behandling og rådgivning ved stof- og alkoholproblemer, samt et center med sikrede afdelinger for unge i varetægtssurrogat. Foto: Johnny Jensen 21 20

21 Regional udvikling Region Hovedstaden fungerer inden for regional udvikling som dynamo for vækst og udvikling i hele regionen. Hovedstadsregionen skal være vækstmotor for hele landet og konkurrere internationalt med andre metropoler. Regionen arbejder derfor tæt sammen med kommunerne, staten og forskellige regionale aktører omkring erhvervsudvikling, uddannelse, trafik, klima, kultur og internationalt samarbejde. Hvert år afsætter Region Hovedstaden godt 230 mio. kr. til at starte og medfinansiere store regionale udviklingsinitiativer, ligesom der bliver udarbejdet analyser og langsigtede strategier for at sikre den fremtidige udvikling. Den regionale udviklingsplan Region Hovedstaden vedtog i september 2012 en ny regional udviklingsplan Vi gi r Nordeuropa et nyt gear. Det er en visionsplan for regionens udvikling på tværs af geografi og myndigheder, som er udarbejdet i samarbejde med Kommunekontaktrådet Hovedstaden og regionens kommuner. Den fælles vision i den regionale udviklingsplan er at øge konkurrence- og tiltrækningskraften i Region Hovedstaden så markant, at regionen i 2020 er Nordeuropas forbillede inden for bæredygtig vækst, viden og livskvalitet. Øresund og internationalt samarbejde Region Hovedstaden arbejder for at styrke samarbejdet i Øresundsregionen blandt andet gennem et tæt samarbejde med Region Skåne. Stigende integration og samarbejde i Øresundsregionen har lagt et godt fundament for udvikling af nye samarbejder længere ud i Nordeuropa. Det gælder især det skandinaviske samarbejde med Gøteborg, Oslo og Stockholm samt samarbejdet i Femern-korridoren. Regionen arbejder også for at styrke de globale bånd og har i 2012 vedtaget en international politik. Erhverv i skarp konkurrence med hele verden Region Hovedstaden arbejder for at styrke regionens position i den internationale konkurrence. Væksten skal øges, og erhvervsliv, stat, kommuner og region skal arbejde tæt sammen om at skabe de bedste betingelser for at fastholde og styrke et internationalt og konkurrencedygtigt erhvervsliv. Region Hovedstaden er ansvarlig for Vækstforum Hovedstaden, som i 2010 godkendte en ny erhvervudviklingsstrategi Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor. Ifølge denne skal der øget fokus på bl.a. innovation, forskning, bedre erhvervsklynger og internationale iværksættere. Vækstforum repræsenterer region, kommuner, erhvervsorganisationer, universiteter, uddannelsesinstitutioner, arbejdstagerorganisationer og arbejdsgivere. Formand for Vækstforum Hovedstaden er regionsrådsformanden. Uddannelse alle talenter i spil Region Hovedstaden er med til at sikre de nødvendige kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. Sammen med uddannelsesinstitutionerne arbejder regionen med at sikre sammenhæng i placering af ungdoms- og voksenuddannelser og sikre, at de har den rette kapacitet. Desuden fungerer regionen som sekretariat for fordelingsudvalgene, som fordeler gymnasieelever til regionens gymnasier og hf-kurser. Regionen har som del af den regionale udviklingsplan udarbejdet en uddannelsesstrategi. Den har fokus på, at alle talenter skal i spil, hvis regionens borgere skal have de kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet i dag og fremover. Derfor arbejder region for at skabe et rummeligt uddannelsessystem, hvor både børn og voksne har mulighed for at få det rette uddannelsestilbud. 21

22 Trafik fremkommelighed skaber vækst Region Hovedstaden arbejder for yderligere investeringer i regionens infrastruktur og kollektive trafik. Hovedstaden skal være et trafikalt knudepunkt i Nordeuropa med en international lufthavn og høj tilgængelighed for både busser, tog og biler. Region Hovedstaden finansierer sammen med Region Sjælland og 45 kommuner Danmarks største trafikselskab Movia. Region Hovedstaden finansierer de regionale linjer og lokalbanerne. Regionen er endvidere gået sammen med staten og 11 kommuner om at finansiere den kommende letbane i Ring 3 til en pris på ca. 3,7 mia. kr. Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet har i 2011 indgået en regional trafikaftale, Investeringer i fremtiden, hvor region og kommuner peger på nødvendige investeringer på infrastrukturområdet. Regionen arbejder for at facilitere et bredt samarbejde regionalt og internationalt omkring trafik. Klima grøn, tryg og sund Region Hovedstaden arbejder for at sikre en bæredygtig vækst og udvikling og dermed et godt og sundt liv for regionens borgere. Hovedstadsregionen skal gøres mere energieffektiv, klimaberedt og attraktiv grøn, tryg og sund. Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden har udarbejdet en fælles klimastrategi, som tager fat på tværgående klimaudfordringer. Visionen er, at hovedstadsregionen i 2025 er den mest klimaberedte og energieffektive region i Danmark. Regionen har også fokus på at udvikle en attraktiv cykelregion herunder bl.a. at realisere og udbrede cykelsuperstier. Endelig har regionen fokus på at skabe en attraktiv grøn region med gode rekreative områder til gavn for alle borgere. Kultur flere store begivenheder til regionen Region Hovedstaden skal være landets førende kulturregion, hvor der løbende bliver udviklet og afholdt store kulturelle events og arrangementer. Derfor har Region Hovedstaden sammen med kommunerne og staten underskrevet en kulturaftale KulturMetropol Øresund, der skal samle hovedstadsregionens kræfter på kulturområdet. Visionen er, at man på sigt også kan række hånden over Øresund og skabe en samlet kulturmetropol i Øresundsregionen. Regionen har vedtaget en begivenhedsstrategi, der skal være med til at tiltrække endnu flere verdensbegivenheder til regionen og samtidig udbrede dem til verden

23 Miljø Region Hovedstaden har ansvaret for den offentlige indsats omkring jordforurening. Det vil sige opsporing, kortlægning, undersøgelse og oprensning af forurenet jord for at sikre rent drikkevand og menneskers sundhed. Herudover er Region Hovedstaden også involveret i andre opgaver på området fx i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse på forurenede grunde. Desuden rådgiver regionen borgerne om sundhedsrisikoen ved jordforurening og besvarer henvendelser fra borgere og ejendomsmæglere om jordforurening. Region Hovedstadens strategi for jordforureningsområdet har fire hovedmål: Borgernes sundhed må ikke trues af jord- og grundvandsforureninger De tilgængelige økonomiske ressourcer anvendes optimalt Regionens opgaver skal være forståelige for borgerne og formidles på en måde, der giver borgeren mulighed for at handle fornuftigt i egen interesse Regionens viden fastholdes og udvikles i tæt samarbejde med forskningsverdenen og med anvendelse af de nyeste internationale erfaringer og metoder på området Jordforurening i tal I Region Hovedstaden er der: Kortlagt grunde, som er konstateret forurenede eller hvor der er begrundet mistanke om forurening Yderligere grunde, som skal tjekkes for gammel forurening Mindst grunde, der skal renses op Som følge af den lange tidshorisont arbejder regionen aktivt med at udvikle og afprøve nye metoder og værktøjer, så indsatsen mod jordforurening fremover kan gennemføres hurtigere og billigere end i dag. Det er nødvendigt for at få de kritiske forureninger renset op i tide, men også fordi der findes forureninger, som ikke kan renses op med de gængse metoder. Eksempelvis har regionen været med til at udvikle en overdimensioneret håndmikser, som blander forureningen med ler og jernspåner. Hermed fastholdes og nedbrydes forureningen. Få år efter ligger en klump ren ler tilbage i jorden. Ligesom regionen med stor succes er begyndt at anvende en ny metode, hvor lange dypkogere presses ned i forureningen. Dypkogerne varmer jorden op, så forureningen bliver til damp, som suges op af jorden og renses. Råstoffer Region Hovedstaden arbejder desuden med en række opgaver omkring indvending af råstoffer som sand, grus, sten, ler og kalk. Hovedopgaverne er: Kortlægning og planlægning af, hvor der kan graves efter råstoffer Tilladelse (dispensation) til deponering af uforurenet jord i råstofgrave Tilsyn med tilladelser til deponering af jord i råstofgrave Udstedelse af påbud, hvis der sker ulovlig deponering af jord i råstofgrave Foto: Koncern Miljø Oprensning ved hjælp af dypkogere, der varmer jorden op. På den måde bliver forureningen til damp, som jorden kan suge op. Indsatsen vil tage mange år I regionen er grundvandet under stort pres. Befolkningstætheden er større end i resten af landet, og der er mange gamle industriområder, som kan forurene grundvandet. Hvis vandboringerne bliver forurenet, kan de ikke flyttes andre steder hen i regionen. Behovet for at beskytte grundvandet er derfor stort. Med de nuværende økonomiske ressourcer i forhold til opgavens størrelse vil det vare yderligere 50 år, inden alle nødvendige oprensninger er gennemført. 23

24 Regionen som organisation Mission, vision og værdier danner sammen med en række styringsredskaber rammen for det overordnede styringsgrundlag i Region Hovedstaden. Værdier Professionalisme Robusthed Ordentlighed Fremsynethed Mission Er fastlagt med lovgivningen, der definerer regionens opgaver. Overordnet vision: Region H - når det gælder! Vi skaber udvikling og sammenhæng i regionen med høj livskvalitet for alle, der bor og færdes her. Sundhedsvision: Region H - trivsel og sundhed for alle! Vi udvikler et førende sundhedsvæsen med høj kvalitet og lige adgang til den nyeste og mest effektive behandling. Et sammenhængende sundhedsvæsen, der motiverer borgere og medarbejdere til at sikre den bedst opnåelige livskvalitet gennem hele livet. Vi skal være blandt de førende storbyregioner i Europa indenfor forskning og udvikling. Vi har fokus på lighed i sundhed - tryghed og trivsel for alle. Regional Udviklings-vision: Region H en førende europæisk storbyregion! Hovedstadsregionen skal være en af de førende europæiske storbyregioner kendetegnet ved en grøn profil, effektiv trafikal infrastruktur, uddannelse til alle, attraktive erhvervsvilkår, mangfoldigt kultur- og fritidsliv og internationalt udsyn - en storbyregion, hvor høj livskvalitet og høj vækst går hånd i hånd. Demokrativision: Region H hvor det regionale demokrati udfolder og udvikler sig! Vi understøtter debatten med og mellem borgerne. Vi ønsker et levende regionalt demokrati og går gerne nye veje i dialogen mellem borgere, brugere og folkevalgte. Vi ønsker gode råd og synspunkter fra regionens borgere, der kender til regionens opgaveløsning. Vi lægger vægt på åbenhed, og vi arbejder aktivt for at forbedre kommunikationen. Regionsrådet og øvrige politiske organer Regionen ledes af 41 folkevalgte politikere Koncerndirektion Politisk Sekretariat Videncenter for Innovation og Forskning Tværgående virksomheder Den Sociale Virksomhed Den Præhospitale Virksomhed Region Hovedstadens Apotek It-, Medico- og Telefoni HR & Uddannelse Hospitaler Rigshospitalet Nordsjællands Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler (Byen) Hvidovre og Amager Hospitaler (Syd) Herlev Hospital Glostrup Hospital Gentofte Hospital Bornholms Hospital Region Hovedstadens Psykiatri (Psykiatrisk Hospital) Koncernstabe Koncern Kommunikation Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Koncern Økonomi Koncern Regional Udvikling Koncern Miljø Koncern Praksis Koncern Organisation og Personale Koncern Byggestyring 24 25

25 Politik Regionsrådet Hvert fjerde år vælges et nyt regionsråd på 41 medlemmer. Blandt medlemmerne vælges en formand og to næstformænd. Regionsrådet er regionens øverste myndighed. Politiske følgegrupper Regionsrådet har desuden nedsat nogle politiske følgegrupper, som følger arbejdet med at realisere Hospitalsog Psykiatriplan blandt andet i forbindelse med de store nybyggerier på nogle af hospitalerne. Forretningsudvalget Under regionsrådet nedsættes der et forretningsudvalg, der har de samme opgaver, som et økonomiudvalg har i kommunerne. Forretningsudvalget er i Region Hovedstaden på 15 medlemmer. Alle sager, som regionsrådet skal træffe beslutning om, skal først behandles i forretningsudvalget. Dialogfora Der er desuden nedsat fire dialogfora for hhv. sundhed, psykiatri, handicap og uddannelse. Disse dialogfora udspringer af den bruger-, patient- og pårørendepolitik, som regionsrådet har vedtaget. Medlemmerne i disse dialogfora består af regionsrådsmedlemmer og repræsentanter for forskellige organisationer. Stående udvalg Region Hovedstaden har i perioden 1. oktober 2012 til 31. december 2013 fået dispensation til at nedsætte tre udvalg med hver sit ansvarsområde, svarende til udvalg i kommunerne: Kvalitesudvalget, som bl.a. følger op på kvalitetsudvikling og patientsikkerhed på hospitalerne Psykiatriudvalget, som bl.a. følger op på kvalitetsudvikling inden for psykiatrien og på satspuljeprojekterne på dette område Miljø- og grøn vækstudvalget, som bl.a. følger op på regionens miljø- og klimaindsats herunder koblingen mellem grøn vækst og erhvervsudvikling på regionens hospitaler Læs mere på Særlige udvalg Regionsrådet har også nedsat fire særlige udvalg, som skal gennemarbejde forskellige konkrete opgaver fra regionsrådet: Patientudvalget, som bl.a. beskæftiger sig med sammenhæng i patientbehandling Udvalget for udsatte borgere skal bl.a. følge op på lighed i sundhed Regionaludvalget står bl.a. for koordinering og opfølgning på den regionale udviklingsplan Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning udarbejder bl.a. forslag til innovationsstrategi og igangsætter et praktikpladsservicecenter Kommunekontaktudvalget I hver region skal der nedsættes et kontaktudvalg. Det består af regionsrådsformanden, der også er formand for kontaktudvalget, og de 29 kommuners borgmestre. Kontaktudvalget skal arbejde for at fremme samarbejdet mellem regionen og kommunerne. Sundhedskoordinationsudvalget Ligeledes nedsættes der i hver region et sundhedskoordinationsudvalg, som består af både regionsrådsmedlemmer hvoraf den ene er formand kommunale politikere og repræsentanter fra praksissektoren. Udvalget skal fremme samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger. Samarbejdsudvalg i praksissektoren På hvert praksisområde er der nedsat et samarbejdsudvalg bestående af medlemmer udpeget af regionsrådet og medlemmer udpeget af det pågældende praksisområdes faglige organisation og i nogle tilfælde kommunerne. Samarbejdsudvalgene behandler sager vedrørende praksisoverenskomsternes gennemførelse og vejleder med hensyn til forståelse af praksisoverenskomstens bestemmelser. For eksempel sager om praksisplanlægning, nedsættelsestilladelse, tiltrædelse, fastsættelse af højestegrænser, indgåelse af lokale aftaler (som gælder ud over overenskomsten). Læs mere på 25

26 Regionsloven Folketinget vedtog i 2005 regionsloven. Loven betød, at landet blev opdelt i fem regioner: Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark. Regionens opgaver: Drive sundhedsvæsenet, dvs. hospitalerne, også de psykiatriske Drive distriktspsykiatrien Afregning med, planlægning og udvikling af praksissektoren Rense jorden for forurening Drive botilbud for handicappede og psykisk syge Drive specialundervisningstilbud Finansiere tværgående busruter og lokalbaner Udarbejde en udviklingsplan for hele regionen Sikre den præhospitale indsats med ansvar for planlægning, koordinering og udvikling af sundhedsberedskabet Læs mere på Regionens økonomi og arbejde Lovgivningen sætter nogle grænser for, hvad en region kan beskæftige sig med, i forhold til en kommune. En kommune kan tage opgaver op, som ikke fremgår af loven, mens en region kun må beskæftige sig med opgaver, der er nævnt i loven. Foto: Koncern Miljø 27 26

27 Regionens budget og økonomi Region Hovedstaden kan ikke udskrive skat, og de fleste af regionens midler kommer fra staten. Resten af pengene kommer fra kommunerne i form af betaling for borgere, der ligger på hospitalet eller bruger de sociale institutioner. Regionsrådet, som er Region Hovedstadens styrende politiske organ, vedtager hvert år i september et budget for de følgende tre år for Region Hovedstaden. Det baserer sig på politikker, strategier og handlingsplaner samt input fra regionens hospitaler og tværgående virksomheder. Opgaver og finansiering Regionens budgetlægning er baseret på et balanceprincip, hvor den samlede økonomi er opdelt i tre adskilte opgaveområder: Sundhed, Social- og specialundervisningsområdet samt Regional udvikling. Der kan ske prioritering inden for hvert af de tre områder, men ikke på tværs, og på hvert område skal udgifter og finansiering balancere. De administrative udgifter fordeles på de enkelte områder. Budgettet angiver de økonomiske rammer for alle aktiviteter inden for de tre adskilte opgaveområder. Tilskud og kommunal medfinansiering Finansieringen fra staten til sundhedsområdet består dels af et bloktilskud og dels af aktivitetsbestemte tilskud. Derudover bidrager kommunerne med en aktivitetsbestemt finansiering, hver gang en borger er i kontakt med sundhedsvæsenet og psykiatrien. Inden for socialområdet betaler kommunerne for deres egne borgere på regionens institutioner. Det regionale udviklingsområde finansieres dels via et statsligt bloktilskud, og dels via et kommunalt udviklingsbidrag. Bloktilskuddet udgør ca. 78 procent af finansieringen, det aktivitetsbestemte tilskud fra staten ca. tre procent og kommunernes aktivitetsbidrag udgør ca. 19 procent. Se mere på 27

28 Rekruttering og personaleudvikling Region Hovedstaden er med sine knap medarbejdere en af landets største sundhedsarbejdspladser. Regionen møder borgernes forventninger til et personale, der er solidt fagligt funderet og serviceorienteret. Det kræver, at regionen varetager rekruttering og fastholdelse af de dygtige ansatte på regionens hospitaler og virksomheder som en kerneopgave. Det inkluderer et konstant fokus på forbedringer af arbejdsmiljø, rekruttering, kompetenceudvikling og god ledelse. Alle HR- og uddannelsesaktiviteter i region Hovedstaden er blevet samlet i virksomheden HR- & Uddannelse, og samtidig er regionen pr. 1. januar 2013 ét fælles ansættelsesområde. Det giver mulighed for en styrket og koncentreret indsats i forhold til rekruttering og personaleudvikling. Eksempler på konkrete indsatsområder er implementeringen af den interne uddannelsespolitik, et nyt e-rekrutteringssystem samt et regionalt kursusadministrations- og kompetencestyringssystem - et såkaldt Learning Management System (LMS). LMS et er et it-system, der skal lette overblikket over uddannelsesaktiviteter og kompetenceudvikling for alle faggrupper i regionen. Systemet bliver ligeledes en slags hukommelse for re-certificeringer og obligatoriske kursuselementer, og en integration til den elektroniske personalesag vil sikre dokumentation til brug for eksempelvis akkreditering. For ledere vil LMS lette overblikket over kompetenceniveauet hos medarbejderne og dermed potentielt blive et strategisk værktøj i den løbende medarbejderudvikling. I perioden fra vil der hvert andet år blive offentliggjort en handlingsplan for intern uddannelse i Region Hovedstaden. Handlingsplan og det tilknyttede idékatalog er den første af sin slags. Handlingsplanen er koblet op på de fem uddannelsespolitiske mål, som blev vedtaget i Regionsrådet, juni 2011: Investering Kvalitet Udvikling og vækst Involvering Samarbejde og udsyn Se mere på

Sundhedsplan Høringsudkast December 2012. Region Hovedstaden. Høringsudkast. Sundhedsplan. - Status for planer på sundhedsområdet

Sundhedsplan Høringsudkast December 2012. Region Hovedstaden. Høringsudkast. Sundhedsplan. - Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Høringsudkast December 2012 Region Hovedstaden Høringsudkast Sundhedsplan - Status for planer på sundhedsområdet December 2012 Sundhedsplan Høringsudkast December 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan maj 2013 Region Hovedstaden Sundhedsplan Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Maj 2013 2 Dette er Region Hovedstadens anden sundhedsplan, som giver en status for arbejdet med

Læs mere

Budget 2013 2016. Region Hovedstaden. Budget 2013 2016. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Region Hovedstaden

Budget 2013 2016. Region Hovedstaden. Budget 2013 2016. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Region Hovedstaden Budget 2013 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budget 2013 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af regionsrådet den 25. september 2012 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Det

Læs mere

Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden HØRINGSVERSION 22. marts 2011 Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Læs mere

Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og Psykiatriplan 2020 IKKE LÆNGERE GÆLDENDE Find seneste plan på regionh.dk/hospitalsplan Region Hovedstaden Juni 2011 Forord I maj 2007 vedtog regionsrådet den første hospitalsplan

Læs mere

Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Juni 2011 Forord I maj 2007 vedtog regionsrådet den første hospitalsplan og den første psykiatriplan. I de fire år, der er gået, har

Læs mere

Region Hovedstaden. Budget 2015 2018. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Budget 2015 2018. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Region Hovedstaden Budget 2015 2018 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budget 2015 2018 Region Hovedstaden 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Det samlede budget...8 1.1 Budgetaftale 2015...8

Læs mere

i den grønne og innovative metropol

i den grønne og innovative metropol Budget 2014 Region Hovedstaden Fremtidens sundhedsvæsen i den grønne og innovative metropol Bredt forlig om budget 2014 for Region Hovedstaden Indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti

Læs mere

FORSLAG TIL: POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING 2020

FORSLAG TIL: POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING 2020 FORSLAG TIL: POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING 2020 FORSLAG TIL: POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød September 2011 Oplag 2.000 eksemplarer 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Sundhedsaftalen 2015 2018. Sundhedskoordinationsudvalget. Region Syddanmark og de 22 kommuner

Sundhedsaftalen 2015 2018. Sundhedskoordinationsudvalget. Region Syddanmark og de 22 kommuner Sundhedsaftalen 2015 2018 Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner Høringsversion (version 6) Den 14. august 2014 1 Sundhedsaftalen 2015 2018 Høringsversion (version 6). Den 14.

Læs mere

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...7 1.1 Oversigt

Læs mere

Hospitalsplan 2007. Region Hovedstaden. Hospitalsplan 2007. Region Hovedstaden

Hospitalsplan 2007. Region Hovedstaden. Hospitalsplan 2007. Region Hovedstaden Hospitalsplan 2007 Region Hovedstaden Hospitalsplan 2007 Region Hovedstaden Hospitalsplan 2007 Region Hovedstaden Maj 2007 3 Hospitalsplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden 2 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Juni 2007 3 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012 Forslag Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012 2 Regional udviklingsplan 2012 BilagØU_120423_pkt.14_02 Regional udviklingsplan 2012 3 Forord I Region Hovedstaden ønsker vi at skabe

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 28. september 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: Møde nr. 7 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

Forslag til budget 2016 2019

Forslag til budget 2016 2019 Bilag 1 - Side -1 af 141 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -2 af 141 2 Bilag 1 - Side

Læs mere

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden Budget 2015 Region Hovedstaden VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015 AFTALEN ER INDGÅET AF SOCIALDEMOKRATERNE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Læs mere

Styrket indsats for sindslidende

Styrket indsats for sindslidende Styrket indsats for sindslidende Handlingsplan for psykiatri November 2009 Regeringen 1 2 Styrket indsats for sindslidende Handlingsplan for psykiatri Regeringen og satspuljepartierne har med satspuljeaftalen

Læs mere

VI GI'R NORDEUROPA ET NYT GEAR REGIONAL UDVIKLINGSPLAN 2012

VI GI'R NORDEUROPA ET NYT GEAR REGIONAL UDVIKLINGSPLAN 2012 VI GI'R NORDEUROPA ET NYT GEAR REGIONAL UDVIKLINGSPLAN 2012 2 Regional udviklingsplan 2012 Regional udviklingsplan 2012 3 Forord I Region Hovedstaden ønsker vi at skabe grøn vækst og udvikling i hele

Læs mere

Region Hovedstaden Grønt regnskab 2010

Region Hovedstaden Grønt regnskab 2010 Region Hovedstaden Grønt regnskab 2010 1. Forord I Region Hovedstaden mener vi, at øget velfærd og bedre miljøbeskyttelse skal gå hånd i hånd. Vækst uden bæredygtighed er ikke muligt. Regionen vil derfor

Læs mere

ndholdsfortegnelse: - Evaluering af kommunalreformen - Demokrati - Sundhed og psykiatri - Sundheds-it - Sund Vækst - Regional udvikling - Forhandling

ndholdsfortegnelse: - Evaluering af kommunalreformen - Demokrati - Sundhed og psykiatri - Sundheds-it - Sund Vækst - Regional udvikling - Forhandling Beretning 2013 ndholdsfortegnelse: - Evaluering af kommunalreformen - Demokrati - Sundhed og psykiatri - Sundheds-it - Sund Vækst - Regional udvikling - Forhandling - De regionale arbejdspladser - Internationalt

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

HØRINGSUDKAST Kræftplan december 2010. Region Hovedstaden. Kræftplan. December 2010. Høringsudkast Faglige anbefalinger

HØRINGSUDKAST Kræftplan december 2010. Region Hovedstaden. Kræftplan. December 2010. Høringsudkast Faglige anbefalinger HØRINGSUDKAST Kræftplan december 2010 Region Hovedstaden Kræftplan December 2010 Høringsudkast Faglige anbefalinger HØRINGSUDKAST Kræftplan december 2010 Indholdsfortegnelse: 1. Resumé og anbefalinger...

Læs mere

BUDGET a 2015 Indholdsfortegnelse Sammenfatning af budget... 5 1. En økonomi i balance... 21 1.1 Budgettet i hovedtal... 21 1.2. Økonomiaftalen... 21 1.3. Sundhedsområdet - udfordringer på

Læs mere