Fagbeskrivelse. Installatørafdelingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagbeskrivelse. Installatørafdelingen. www.hadstents.dk"

Transkript

1 ELEKTRISKE INSTALLATIONER TRIN ELEKTRISKE KREDSLØB TRIN TEKNISK DOKUMENTATION TRIN INFORMATIONSTEKNOLOGI TRIN MATEMATIK TRIN STYRINGSTEKNIK TRIN SVAGSTRØMSINSTALLATIONER ELEKTRISKE INSTALLATIONER TRIN TEKNISK DOKUMENTATION INFORMATIONSTEKNOLOGI TRIN ELEKTROTEKNIK STYRINGSTEKNIK TRIN LABORATORIE- OG MÅLETEKNIK BELYSNINGSTEKNIK REGULERINGSTEKNIK ELEKTRISKE INSTALLATIONER TRIN STYRINGSTEKNIK TRIN FORSYNINGSTEKNIK MILJØ OG SIKKERHED STYRINGSTEKNIK TRIN Installatørafdelingen

2 Elektriske installationer trin 1 Omfang: 5 ECTS point Formålet er, at den studerende skal kunne foretage en grundlægge dimensionering af strømkredse, samt kunne foretage materialevalg for simple strømkredse ud fra gældende regler og normer. Viden Den studerende skal: - have et indgående kendskab til grundlæggende dimensioneringsregler og de forhold der har indflydelse på valg af løsninger. - kunne tilegne sig viden gennem gældende regler og normer - have viden om områdets betydning for, og indflydelse på andre tilgrænsende faggrupper. Målet er at nå til viden på anvendelsesniveau Færdigheder Den studerende skal: - kunne foretage grundlæggende dimensioneringsarbejder under hensyntagen til valg af ledningssystem, omgivelsestemperatur, samlet fremføring og spændingsfald - kunne formidle sin viden om området til undervisere og medstuderende. Målet er at den studerende skal kunne udføre grundlæggende dimensionering med sikre færdigheder. Holdninger Den studerende skal, ud fra lærerens og andre studerendes påvirkning, danne sine egne holdninger til, hvad kvalitet og præcision er. Målet er at den studerende skal indse nødvendigheden af kvalitet og præcision i forbindelse med dimensionering af elektriske installationer. Emner - Grundlæggende dimensioneringsbestemmelser. - Bestemmelsernes Formål og definitioner. - Overbelastningsbeskyttelse af enkle strømkredse. - Valg af materiel til enkle strømkredse. - Beregning af spændingsfald i 2, 3 og 4 leder installationer. - Bestemmelser for installationer i boliger. - Bestemmelser for installationer i områder med badekar og bruser Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 El installationsmateriel (bog 8). Tabelsamling Relevante kompendier. Læringsproces: Undervisningen veksler mellem teoretiske indlæg og individuelt eller gruppebaseret opgaveløsning med tilhørende faglig vejledning. Herudover tilrettelægges en passende mængde hjemmearbejde og obligatoriske afleveringer, som et led i læringsprocessen. For at opøve den studerendes formidlingsevner anvendes fremlæggelse af opgaveløsninger i plenum. 2

3 Der foretages løbende vurdering af den studerendes læringsproces i form af uformelle samtaler mellem lærer og den studerende. Afleveringsopgaver bedømmes og kommenteres, således at den studerende løbende har mulighed for at vurdere sit standpunkt. Faget indgår desuden som en bestanddel af et tværfagligt projekt, der afsluttes med individuelt mundtligt projektforsvar. 3

4 Elektriske kredsløb trin 1 Omfang:: 7 ECTS point Formålet med faget er at de studerende kan beregne elstrømskredsløb og løse relevante elektriske opgaver. Viden: Den studerende skal selvstændigt kunne tilegne sig ny basisviden og en viden, der dem sætter dem i stand til, selvstændigt, at kunne løse relevante el-tekniske opgaver. Færdigheder: Den studerende skal kunne: anvende matrix regning til relevante tekniske opgaver. anvende de trigonometriske grundligninger. anvende sinus- og cosinusrelationer ved relevante tekniske opgaver. anvende kompleks regning til relevante tekniske opgaver. bedømme relevante skriftlige opgaver indenfor elstrømskredsløb. anvende Kirchhoff s 1 st og 2 den lov ved beregninger på el-strømkredsløb. beregne strømmene i et el-strømskredsløb. beregne spændingerne i et el-strømskredsløb. beregne resistanserne i et DC-kredsløb. beregne impedanserne i et AC-kredsløb. beregne effektafsættelsen i et el-strømskredsløb. foretage elektrisk energiberegning [ kwh ]. foretage elektrisk virkningsgradsberegning. tegne og regne på 1-faset og 3-faset vektordiagrammer. anvende netværkstransformation Y-Δ og Δ-Y Holdninger: Den studerende skal kunne vurdere om de beregnede resultater er rigtige - introduktion til faget - gennemgang af relevant fagligt stof - løsning af relevante skriftlige, el-strømskreds opgaver Elektricitet og magnetisme af Poul Erik Petersen Teknisk Matematik af Preben Madsen Diverse elektroteknikbøger og udleverede bilag 4

5 Læringsproces:: Teorien gennemgås i mindre indlæg, der herefter indøves ved at regne relevante opgaver dels i klasselokalet dels hjemme. Der vil i løbet af første semester indlægges et antal uformelle prøver, således at den studerende og lærerne får en mulighed for at bedømme den studerendes standpunkt i faget. 5

6 Teknisk Dokumentation Trin 1 Omfang: 1 ECTS point Formålet er, at den studerende kan udarbejde tidssvarende dokumentation for projekter, tekniske systemer og anlæg under hensyn til gældende regler og normer. Viden De studerende skal have indsigt i anvendelsen af gældende normer og standarder for udarbejdelse af el-teknisk dokumentation. Den studerende skal have forståelse for den el-tekniske dokumentations nødvendighed i forhold til myndigheders og andre interessenters krav. Den studerende skal endvidere have forståelse for dokumentationens betydning i relation til den praktiske udførelse af arbejdsopgaver Den studerende skal endvidere have viden om alment anvendt programmel til udførelse af eltekniske dokumentationsopgaver. Målet er at den erhvervede viden, skal kunne omsættes i udførelse af plantegninger og enstregsskemaer. Færdigheder Den studerende skal kunne betjene programmerne AutoCAD og Schematic med en så tilpas sikkerhed, at fokus holdes på den kreative proces udarbejdelse af egnet dokumentationsmateriale. Målet er at nå til udførelse af færdigheder med vanepræg. Holdninger Den studerende skal kunne kvalitetsbedømme eget og andres arbejde indenfor området. Den studerende skal, ud fra lærerens og andre studerendes påvirkning, danne sine egne holdninger til, hvad god teknisk dokumentation er. Målet er at få Den studerende til at værdsætte den almene forståelse af god teknisk dokumentation Emner - Introduktion til faget - Referencebetegnelser DS/EN Tilpasning af brugerfladen i AutoCAD - Grundlæggende AutoCAD (2D) og teknisk tegning - Installationstegninger plan - Tilpasning af brugerfladen i Schematic - Tegning af enstregsskemaer. Kompendium i Teknisk Dokumentation Læringsproces: Individuelt opgaveløsning ved PC. Opgaverne rummer mange elementer og tilrettelægges således at de giver den studerende mulighed for at arbejde med indholdet på forskellige niveauer og på forskellig måde. Derved afpasses indholdet efter den studerendes læringsforudsætninger og læringsmålene for 6

7 undervisningen. Undervisningsmiljøet fungerer som et laboratorium, hvor der eksperimenteres, og hvor det er tilladt at træde ved siden af rent fagligt. Hovedoverskriften er "learning by doing". Løbende vurdering af den studerendes arbejde i form af opgaveløsning med gennemsyn og mundtlig/skriftlig tilbagemelding fra læreren. Slutevaluering af et større tværfagligt projekt, dels ved karaktergivning og dels ved en samtale. 7

8 Informationsteknologi trin 1 Omfang: 2,5 ECTS point Målet er, at den studerende kan analysere og konstruere tekniske systemer ved anvendelse af relevante og tidssvarende informationsteknologiske værktøjer og metoder. Viden Den studerende skal - have et grundlæggende kendskab til brugen af tidssvarende almene IT værktøjer, som anvendes til informationssøgning, kommunikation, beregning, dokumentation, præsentation og formidling. - kunne tilegne sig ny viden indenfor området samt udvide sin viden indenfor tilgrænsende områder. Målet er at nå til viden på anvendelsesniveau. Færdigheder Den studerende skal kunne betjene de relevante IT-værktøjer med en så tilpas stor sikkerhed, at fokus holdes på de kreative processer indenfor fagområdet. Målet er at nå til udførelse af færdigheder med vanepræg. Holdninger Den studerende skal værdsætte brugen af relevante IT værktøjer samt evnen til løbende at holde sig ajour med den nyeste udvikling indenfor området. IT-værktøjer Målet er at få den studerende til at værdsætte brugen af relevante Emner - Grundlæggende Microsoft Windows, herunder filhåndtering, netværk og backup. - Digital processtyring med Fronter LMS-system. - Digital kommunikation, , intranet og chat - Informationssøgning, Internet og online databaser. - Tekstbehandling med Microsoft Word. - Regneark med Microsoft Excel. Diverse relevante kopier Læringsproces: Individuelt opgaveløsning ved PC. Opgaverne rummer mange elementer og tilrettelægges således, at de giver den studerende mulighed for at arbejde med indholdet på forskellige niveauer og på forskellig måde. Derved afpasses indholdet efter den studerendes læringsforudsætninger og læringsmålene for undervisningen. Undervisningsmiljøet fungerer som et laboratorium, hvor der eksperimenteres, og hvor det er tilladt at træde ved siden af rent fagligt. Hovedoverskriften er "learning by doing". 8

9 Løbende vurdering af den studerendes arbejde i form af opgaveløsning med gennemsyn og mundtlig/skriftlig tilbagemelding fra læreren. Slutevaluering af en IT-opgave, givet ved bestået eller ikke bestået. 9

10 Matematik trin 1 Omfang: 6 ECTS point Målet er, at den studerende kan analysere og konstruere tekniske systemer ved anvendelse af relevante og tidssvarende matematiske og fysiske discipliner og værktøjer. Viden Den studerende skal selvstændig kunne anvende den aritmetiske viden, der sætter dem i stand til at løse de relevante tekniske opgaver, de møder i den daglige el-tekniske undervisning. Målet er at nå til viden på anvendelsesniveau. Færdigheder Den studerende skal kunne: anvende de grundlæggende regneregler for addition, sutraktion, multiplikation og division. anvende de grundlæggende regneregler for kvadratet på en flerleddet størrelse. anvende de grundlæggende regneregler for brøker. anvende de grundlæggende regneregler for potens- og rodregning. anvende procent- og promilleregning. løse 1. og 2. grads ligninger. løse ligninger med flere ubekendte. anvende logaritmeregning til løsning af eksponentielle ligninger, samt beregning af decibell. opstille en ret linjes ligning. opstille en ligning for en parabel med kendt toppunkt. Målet er at nå til udførelse af færdigheder med vanepræg. Holdninger Den studerende skal kunne se værdien af en matematisk korrekt opstilling, når der udføres tekniske beregninger, samt kunne bedømme de udregnede resultater Emner Aritmetik: addition, subtraktion, multiplikation, division og brøker flerleddet størrelser, potens og rod, procent og promille, ligninger af 1. og 2. grad, 2 ligninger med 2 ubekendte, 3 ligninger med 3 ubekendte samt tekstligninger 10 tals logaritme, den naturlige logaritme Funktioner af 1. og 2. grad Teknisk matematik Kompendium med matematikopgaver 10

11 Læringsproces: Klasseundervisning hvor teorien gennemgås i mindre indlæg, som herefter indøves ved at regne relevante opgaver, dels i klasselokalet og dels hjemme. Løbende vurdering af elevernes arbejde i form af hjemmeopgaver med mundtlig/skriftlig tilbagemelding fra læreren. 11

12 Styringsteknik trin 1 Omfang: 3 ECTS point Målet er, at den studerende kan foretage opbygning samt fejlfinding på alm. kombinatoriske styringer, samt udarbejde den nødvendige dokumentation. At den studerne kan anvende PLC-programmerings værktøjrelevant softwareanalysere og konstruere styringstekniske systemer ved anvendelse af relevante og tidssvarende informationsteknologiske værktøjer og metoder. Viden Den studerende skal have et grundlæggende kendskab til brugen af PLC til styringsløsninger og skal kunne tilegne sig viden via manualer og gældende regler og normer. Målet er at nå til viden på anvendelsesniveau. Færdigheder Den studerende skal kunne dimensionere, opbygge, programmere, idriftsætte, udvide og vedligeholde styringer på automatiske anlæg, herunder udarbejde udarbejde dokumention i overensstemmelse med gældende regler og normer. Målet er at nå til udførelse af færdigheder med vanepræg. Holdninger Den studerende skal værdsætte brugen af relevante styringsmæssige programmerings- og dokumentationsværktøjer, herunder specielt PLC-programmeringsværktøjer. Målet er at få den studerende til at værdsætte brugen af dokumentationsstandarder og overskuelig PLC-dokumentation. Emner Introduktion til faget PLC-opbygning PLC-programmering PLC-styringer Nøgleskema Funktionsdiagrammer - Kompendium styring - Udleverede fotokopier - Omron manualer - Omron CX-Programmer - Firmakataloger - EN udgave Læringsproces:.Undervisningen veksler mellem teoretiske indlæg og primært gruppebaseret opgaveløning og praktisk afprøvning i styringslab. med tilhørende faglig vejledning. Det skal påregnes at opgaverne hovedsagelig løses som hjemmeopgaver med obligatoriske afleveringer efter afprøvning i sty- 12

13 ringslaboratoriet. Løbende vurdering af den studerendes arbejde i form af opgaveløsning med gennemsyn og mundtlig/skriftlig tilbagemelding fra læreren. 13

14 Svagstrømsinstallationer Omfang: 2 ECTS point Formålet er, at den studerende kan projektere og dimensionere svagstrømsinstallationer i boliger og mindre virksomheder. Viden Den studerende skal: - have kendskab til svagstrømsinstallationers opbygning, fremtidssikker projektering og dokumentation Målet er at nå til viden på kendskabsniveau. Færdigheder Den studerende skal kunne: foretage projektering og dokumentation af PDS-installationer til data- og telefon-installationer i boliger og mindre virksomheder. foretage projektering, programmering og dokumentation af en intelligent bygningsinstallation. foretage projektering, signalstyrkeberegning og dokumentation på en antenneinstallation i en bolig. Målet er at den studerende kan projektere og dokumentere simple svagstrømsinstallationer med anvendelsesprægede færdigheder Holdninger Den studerende skal, ud fra lærerens og andre studerendes påvirkning, danne sine egne holdninger til, hvad der kendetegner en god og veldokumenteret svagstrømsinstallation. Målet er at den studerende kan se det nødvendige i at planlægge og dokumentere en fremtidssikker svagstrømsinstallation. Emner Datainstallationer kablingssystemer, topologi, krydsfelter, dokumentation, materiel Intelligente bygningsinstallationer IHC, Comlux, Smart-House eller? Programmering, systemopbygning, modultyper Antenneinstallationer komponentvalg i en bolig, forstærkning/dæmpning, db og dbμv Kompendium Manualer og CD-ROM for det anvendte udstyr Læringsproces: Opbygning, materialevalg m.m. gennemgås. Herefter indøves programmering og dokumentation af svagstrømsinstallationen. Indlæringen evalueres ved projektering og dokumentation af en svagstrømsinstallation i et boligprojekt i trin 1. 14

15 Elektriske installationer trin 2 Omfang: 5 ECTS point Formålet er, at den studerende skal kunne foretage en fuld dimensionering af strømkredse, samt kunne foretage valg og indstilling af materiel for strømkredse ud fra gældende regler og normer. Viden Den studerende skal: have et indgående kendskab til dimensioneringsregler og de forhold der har indflydelse på valg af løsninger. kunne tilegne sig ny viden indenfor området og vurdere betydningen af gældende regler og normer. have viden om områdets betydning for, og indflydelse på andre tilgrænsende faggrupper. Målet er at nå til viden på anvendelsesniveau Færdigheder Den studerende skal: kunne foretage dimensionering af forekommende strømkredse under hensyntagen til et optimeret valg af materiel og installationsmåde. kunne formidle sin viden om området til undervisere og medstuderende. Målet er at den studerende skal kunne udføre dimensionering med sikre færdigheder. Holdninger Den studerende skal, ud fra lærerens og andre studerendes påvirkning, danne sine egne holdninger til, hvad kvalitet og præcision er. Målet er at den studerende skal indse nødvendigheden af kvalitet og præcision i forbindelse med dimensionering af elektriske installationer. Emner Beregning af kortslutningsstrømme. Overstrømsbeskyttelse af strømkredse Beskyttelse mod indirekte berøring Jordingsanlæg og beskyttelsesledere. Dimensionering af ledningssystemer til strømkredse. Valg og indstilling af materiel til strømkredse Selektivitet Sikringsløse installationer Bestemmelser for særlige installationer eller områder Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6. El-tekniske beregninger (bog 6). El installationsmateriel (bog 8). Tabelsamling. Relevante kompendier. 15

16 Læringsproces: Undervisningen veksler mellem teoretiske indlæg og individuelt eller gruppebaseret opgaveløsning med tilhørende faglig vejledning. Herudover tilrettelægges en passende mængde hjemmearbejde og obligatoriske afleveringer, som et led i læringsprocessen. For at opøve den studerendes formidlingsevner anvendes fremlæggelse af opgaveløsninger i plenum. Der foretages løbende vurdering af den studerendes læringsproces i form af uformelle samtaler mellem lærer og den studerende. Afleveringsopgaver bedømmes og kommenteres, således at den studerende løbende har mulighed for at vurdere sit standpunkt. Faget indgår desuden som en bestanddel af årsopgaven, der afsluttes med individuelt mundtligt projektforsvar. 16

17 Teknisk Dokumentation Omfang: 5 ECTS point Formålet er, at den studerende kan udarbejde tidssvarende dokumentation for projekter, tekniske systemer og anlæg under hensyn til gældende regler og normer. Viden De studerende skal have en grundlæggende forståelse for anvendelsen af gældende normer og standarder for udarbejdelse af elteknisk dokumentation. Den studerende skal have forståelse for den el-tekniske dokumentations nødvendighed i forhold til myndigheders og andre interessenters krav. Den studerende skal endvidere have forståelse for dokumentationens betydning i relation til den praktiske udførelse af arbejdsopgaver Den studerende skal endvidere have viden om alment anvendt programmel til udførelse af eltekniske dokumentationsopgaver. Målet er at den erhvervede viden, skal kunne omsættes i udførelse af el-teknisk dokumentation, der er i overensstemmelse med gældende normer og standarder. Færdigheder Den studerende skal kunne betjene programmerne AutoCAD og Schematic med en så tilpas sikkerhed, at fokus holdes på den kreative proces udarbejdelse af egnet dokumentationsmateriale. Den studerende skal kunne udarbejde en el-teknisk dokumentation, der imødekommer alle relevante oprationelle krav og er i overensstemmelse med de krav der stilles i gældende normer og standarder. Målet er at nå til udførelse af færdigheder med vanepræg. Holdninger Den studerende skal kunne kvalitetsbedømme eget og andres arbejde indenfor området. Den studerende skal, ud fra lærerens og andre studerendes påvirkning, danne sine egne holdninger til, hvad god teknisk dokumentation er. Målet er at få Den studerende til at værdsætte den almene forståelse af god teknisk dokumentation Emner Introduktion til faget Referencebetegnelser DS/EN Dokumentationsregler elteknisk dokumentation DS/EN Dokumentbetegnelser DS/EN Tilpasning af brugerfladen i AutoCAD Grundlæggende AutoCAD (2D) og teknisk tegning Installationstegninger plan og snit. Tilpasning af brugerfladen i Schematic Tegning af skemaer og diagrammer. Udfærdigelse af lister og beskrivelser. Anvendelse af database 17

18 Kompendium i Teknisk Dokumentation Grundlæggende AutoCAD Læringsproces: Individuel opgaveløsning ved PC. Opgaverne rummer mange elementer og tilrettelægges således at de giver den studerende mulighed for at arbejde med indholdet på forskellige niveauer og på forskellig måde. Derved afpasses indholdet efter den studerendes læringsforudsætninger og læringsmålene for undervisningen. Undervisningsmiljøet fungerer som et laboratorium, hvor der eksperimenteres, og hvor det er tilladt at træde ved siden af rent fagligt. Hovedoverskriften er "learning by doing". Løbende vurdering af den studerendes arbejde i form af opgaveløsning med gennemsyn og mundtlig/skriftlig tilbagemelding fra læreren. Slutevaluering af et større tværfagligt projekt, dels ved karaktergivning og dels ved en samtale. 18

19 Informationsteknologi trin 2 Omfang: 2,5 ECTS point Målet er, at den studerende kan analysere og konstruere tekniske systemer ved anvendelse af relevante og tidssvarende informationsteknologiske værktøjer og metoder. Viden Den studerende skal: have et grundlæggende kendskab til brugen af tidssvarende almene IT værktøjer, som anvendes til informationssøgning, kommunikation, beregning, dokumentation, præsentation og formidling. kunne tilegne sig ny viden indenfor området samt udvide sin viden indenfor tilgrænsende områder. Målet er at nå til viden på anvendelsesniveau. Færdigheder Den studerende skal kunne betjene de relevante IT-værktøjer med en så tilpas stor sikkerhed, at fokus holdes på de kreative processer indenfor fagområdet. Målet er at nå til udførelse af færdigheder med vanepræg. Holdninger Den studerende skal værdsætte brugen af relevante IT værktøjer samt evnen til løbende at holde sig ajour med den nyeste udvikling indenfor området. Målet er at få den studerende til at værdsætte brugen af relevante IT-værktøjer Emner Digital processtyring med Fronter LMS-system. Digital kommunikation, , intranet og chat Regneark med Microsoft Excel. Diverse relevante kopier Læringsproces: Individuelt opgaveløsning af EXCEL dimensioneringsark ved PC. Læringen tager sit udgangspunkt i den viden den studerende har erhvervet i faget Elektriske installationer. Løbende vurdering af den studerendes arbejde i form af gennemsyn og mundtlig/skriftlig tilbagemelding fra læreren. Slutevaluering det færdige ark med fokus på funktionalitet og brugervenlighed. Resultat meddelelses som godkendt eller ikke godkendt. 19

20 Elektroteknik. Omfang: 6 ECTS Formålet med faget er at den studerende kan beregne, vælge, idriftsætte og fejlfinde på elektriske vekselstrømsmaskiner, transformere og tilhørende udstyr og apparater. Viden: Den studerende skal selvstændigt kunne tilegne sig ny basisviden der sætter dem i stand til at følge undervisningen i forsynings- og installationsteknik og styrings- og reguleringsteknik. Færdigheder. At den studerende kan: anvende de relevante trigonometriske funktioner ved løsning af tekniske opgaver anvende trigonometrien ved beregning af vektorer anvende komplekse tal til løsning af relevante tekniske opgaver anvende de fysiske love ved lineære bevægelser anvende de fysiske love ved roterende bevægelser foretage mekanisk effektberegning foretage mekanisk energiberegning foretage mekanisk virkningsgradsberegning beregne strømmen og / strømmene i et vekselstrømskredsløb beregne spændingen og / spændingerne i et vekselstrømskredsløb beregne impedansen og / impedanserne i et vekselstrømskredsløb beregne effektafsættelsen i et vekselstrømskredsløb foretage elektrisk effektberegning foretage elektrisk energiberegning foretage elektrisk virkningsgradsberegning tegne og regne på 1-faset og 3-faset vektordiagrammer anvende netværkstransformation Y-D og D-Y foretage beregninger på vekselstrømsmaskiner, på grundlag af opgivne data udvælge elektriske maskiner til en given opgave deltage i installation af elektriske maskiner idriftsætte, fejlfinde og vedligeholde elektriske maskiner udvælge og tilslutte passende udstyr for hastighedsregulering foretage beregning på transformer, på grundlag af opgivne data udvælge transformer til en given opgave deltage i installation af transformer idriftsætte, fejlfinde og vedligeholde transformer Holdninger: Den studerende skal kunne kvalitetsbedømme eget arbejde og de opnåede løsninger forsætter næste side 20

21 Emner: introduktion til faget gennemgang af relevant fagligt stof på klassen løsning af relevante skriftlige AC-opgaver (1-faset og 3-faset) opbygning af vekselstrømsmaskiner, (synkron og asynkron), (1- faset og 3-faset) vekselstrømsmaskinens virkemåde, (synkron og asynkron), (1- faset og 3-faset) opbygning af transformer (1-faset og 3-faset) transformerens virkemåde (1-faset og 3-faset) hastighedsregulering (polomkobling og frekvensomformere) specielle vekselstrømsmaskiner og transformere. Diverse elektroteknikbøger og udleverede bilag Læringsproces: Teorien gennemgås i mindre indlæg, der herefter indøves ved at regne relevante opgaver dels i klasselokalet og dels hjemme. Der vil i løbet af 2 den semester indlægges et antal uformelle prøver, således at den studerende og lærerne får en mulighed for at bedømme standpunktet i faget. 21

22 Styringsteknik trin 2 Omfang: 3,5 ECTS point Formålet med faget er, at sætte den studerende i stand til at foretage opbygning, idriftsættelse, udvidelse og fejlfinding på mindre programmerbare styringer både kombinatoriske og sekventielle begge indeholdende digitale og analoge signaler. Samt udarbejde den nødvendige dokumentation i overensstemmelse med gældende regler og normer. Viden Den studerende skal : have en grundlæggende forståelse for anvendelsen af gældende normer og standarder for udarbejdelse af styrings-teknisk dokumentation. kunne tilegne sig viden gennem gældende regler, normer og manualer. Målet er at den studerende opnår viden på anvendelsesniveau. Færdigheder Den studerende skal : kunne anvende de gængse metoder, værktøjer, til opbygning og strukturering af kombinatoriske og sekventielle programmerbare styringer for mindre automatiske anlæg. kunne idriftsætte, afprøve, fejlfinde og foretage ændringer på mindre automatiske anlæg. kunne anvende digital og analog signalbehandling herunder foretage de nødvendige beregninger. kunne vælge den nødvendige hardware f.eks PLC-moduler, relæer, berøringsfrie følere m.m. til mindre automatiske anlæg. Målet er at færdighederne udføres med vanepræg. Holdninger Den studerende skal, ud fra lærerens og andre studerendes påvirkning, danne sine egne holdninger til, hvad der kendetegner en god og præcis opbygget styring. Målet er at den studerende kan se det nødvendige i at arbejde koncentreret og systematisk, for at kunne opbygge en korrekt fungerende styring. Emner - Introduktion til faget - Digital og analog signalbehandling - Kompendium styring - PLC - Udleverede fotokopier - Sekvensteknik ( Norm IEC v.2 ) - Manualer - Berøringsfrie følere - Omron CX-Programmer - Tacho-generator og encoder 22

23 - Firmakataloger - Talsystemer - EN udgave - Decentral I/O - Håndbog, Elektrisk Materiel på maskiner Læringsproces: Undervisningen veksler mellem teoretiske indlæg og primært gruppebaseret opgaveløning og praktisk afprøvning i styringslab. med tilhørende faglig vejledning. Det skal påregnes at opgaverne hovedsagelig løses som hjemmeopgaver med obligatoriske afleveringer efter afprøvning i styringslaboratorie. Løbende vurdering af den studerendes arbejde i form af opgaveløsning med gennemsyn og mundtlig/skriftlig tilbagemelding fra læreren, så den studerende hele tiden har mulighed for at bedømme sit standpunkt. Faget indgår desuden i et tværfagligt projekt, dels ved karaktergivning og mundtligt projektforsvar. 23

24 Laboratorie- og måleteknik. Omfang 3 ECTS Formålet med faget er at give de studerende praktisk erfaring, i samspil med den teoretiske undervisning i de elektrotekniske fag. Viden: Den studerende skal selvstændigt ud fra de opnåede måleresultater kunne tilegne sig ny viden, som kan bruges i andre sammenhænge til løsning af el-tekniske opgaver. Færdigheder: Den studerende skal kunne: vælge og anvende relevante måleinstrumenter til en given opgave udføre relevante målinger indenfor fagområdet samarbejde med andre studerende forbinde de teoretiske færdigheder med praktikken udfærdige en teknisk dokumentation betjene de i industrien almindeligt forekommende måleinstrumenter opnå færdigheder i fejlfinding videreudvikle den studerendes praktiske færdigheder få oplevelsen opbygge en opstilling og se at den virker Holdninger: Den studerende skal kunne kvalitetsbedømme de målte resultater. Emner: vektordiagrammer, blandet belastninger (1-faset og 3-faset ) vekselstrømsmaskiner, belastningsundersøgelse (1-faset og 3- faset ) transformer, tomgangs-, kortslutningsforsøg (1-faset og 3-faset ) transformer, ( kortslutning 1-faset, 2-faset og 3-faset ) fasekompensering hastighedsregulering (polomkobling og frekvensomformere) koblingsciffer målinger på diverse AC-kredsløb Diverse elektroteknikbøger og udleverede bilag Læringsproces: Oplægget til øvelserne gennemgås kollektivt, hvorefter den/de studerende i grupper, på max.3, opbygger og afprøver opstillingen. De derved opnåede resultater nedskrives og bearbejdes, på en sådan måde, at der kan udarbejdes en rapport. Rapporten skrives og strømskemaerne tegnes på computer. De i løbet af semesteret afleverede rapporter rettes og kommenteres. 24

25 Belysningsteknik Omfang: 2,5 ECTS point Formålet med faget er, at give den studerende en grundlæggende viden om belysningstekniksteknik. Viden Eleverne skal selvstændigt kunne løse belysningsmæssige problemstillinger hvor belysningsteknikken naturligt indgår. Eleven skal have grundlæggende kendskab til gængse former for belysninganlæg brugt i branchen. Målet er at nå til viden på anvendelsesniveau. Færdigheder Eleverne skal kunne projektere og dimensionere almindeligt forekommende indendørs og udendørs belysningsanlæg. Målet er at nå til udførelse af færdigheder med vanepræg. Holdninger Eleverne skal kunne kvalitetsbedømme eget og andres arbejde indenfor området. Eleven skal, ud fra lærerens og andre elevers påvirkning, finde en optimal løsning af et belysningsteknisk problem. Målet er at få eleven til at værdsætte den almene forståelse af god teknisk løsning. Emner - Lystekniske grundbegreber - Lyskilder - Lysarmaturer - Indendørs belysningsanlæg - DS-700 norm for indendørs belysningsanlæg - Udendørs belysningsanlæg Poul E. Petersen: Elektroteknik 4, Lys & varme Læringsproces: Deduktiv klasseundervisning krydret med skriftlige opgaver der løses i grupper eller enkeltvis. Der laves teoretiske beregningsøvelser hvor teori og praksis bindes sammen. Der læres og indøves brug af tidssvarende PC-baseret lysberegningsprogrammer Løbende vurdering af elevernes arbejde i form af opgaveløsning med gennemsyn og mundtlig/skriftlig tilbagemelding fra læreren. Slutevaluering af et større tværfagligt projekt, dels ved karaktergivning og dels ved en samtale. 25

26 Reguleringsteknik Omfang: 4,5 ECTS point Formålet med faget er, at give den studerende en grundlæggende viden om praktisk reguleringsteknik. Viden Eleverne skal selvstændigt kunne løse automatikmæssige problemstillinger hvor reguleringsteknikken naturligt indgår. Eleven skal have grundlæggende kendskab til gængse former for reguleringsteknikker brugt i branchen. Eleven skal kunne arbejde tværfagligt med emnet på tværs af andre faggrupper Målet er at nå til viden på anvendelsesniveau. Færdigheder Eleverne skal kunne programmere og optimere almindeligt forekommende regulerings- og måleudstyr. Eleven skal kunne fejlfinde på almindeligt forekommende regulerings- og måleudstyr. Målet er at nå til udførelse af færdigheder med vanepræg. Holdninger Eleverne skal kunne kvalitetsbedømme eget og andres arbejde indenfor området. Eleven skal, ud fra lærerens og andre elevers påvirkning, finde en optimal løsning af et reguleringsteknisk problem. Målet er at få eleven til at værdsætte den almene forståelse af god teknisk løsning. Emner - Reguleringsteknikkens begreber og terminologi. - Reguleringsprincipper, speciel P - I - D funktioner. - ON/OFF regulering. - Reguleringssløjfens egenskaber. - PLC-basseret PID-regulator - Måleudstyr til procesregulering. - Stabilitet - Praktisk regulatoroptimering - Praktisk regulering af processer og anlæg, laboratorieøvelser Thomas Heilmann : Praktisk regulering og instrumentering Kim Topp: Stationere forhold i reguleringssystemer. Preben Nielsen :Kompendium i styring Læringsproces: Deduktiv klasseundervisning krydret med skriftlige opgaver der løses i grupper eller enkeltvis. Der laves og praktiske laboratorieøvelser hvor teori og praksis bindes sammen 26

27 Løbende vurdering af elevernes arbejde i form af opgaveløsning med gennemsyn og mundtlig/skriftlig tilbagemelding fra læreren. Slutevaluering af et større tværfagligt projekt, dels ved karaktergivning og dels ved en samtale. 27

28 Elektriske installationer trin 3 Omfang: 5 ECTS point Formålet er, at den studerende kan projektere, dimensionere og idriftsætte elektriske installationer. Viden Den studerende skal: - have et bredt og indgående kendskab til installationers projektering, dimensionering, dokumentation og idriftsættelse. - kunne vurdere grundlaget for gældende regler, normer og dimensioneringsprincipper. - kunne tilegne sig ny viden indenfor området og vurdere hensigtsmæssigheden af nye teknologier i forhold til kendte og velafprøvede teknologier. - have viden om områdets betydning for, og indflydelse på andre tilgrænsende faggrupper. Målet er at nå til viden på anvendelsesniveau Færdigheder Den studerende skal: - kunne foretage projektering, dimensionering, dokumentation og idriftsættelse af elektriske installationer under hensyntagen til gældende regler og normer - vælge optimerede løsninger under hensyntagen til funktionalitet, sikkerhed, brugervenlighed og økonomi. - kunne formidle sin viden om området til brugere, bygherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører med henblik på at kunne vurdere, rådgive, lede og tilrettelægge udførelsen af arbejder indenfor området. Målet er at den studerende skal kunne udføre projektering, dimensionering, dokumentation og idriftsættelse af elektriske installationer med sikre færdigheder. Holdninger Den studerende skal, ud fra lærerens og andre studerendes påvirkning, danne sine egne holdninger til, hvad kvalitet og sikkerhed er. Målet er at den studerende motivers til at være kvalitets- og sikkerhedsbevidst i enhver henseende. Således at han/hun vil være med til at sætte en høj standard for projektering, dimensionering og dokumentation af elektriske installationer Emner - Dimensionering af komplekse installationer. - Valg og indstilling af materiel for sikringsløse installationer. - Beskyttelse mod indirekte berøring - Fasekompensering. - Selektivitet - Bestemmelser for særlige installationer eller områder 28

29 Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6. El-tekniske beregninger (bog 6). El installationsmateriel (bog 8). Tabelsamling. Relevante kompendier. Læringsproces: Undervisningen veksler mellem teoretiske indlæg og individuelt eller gruppebaseret opgaveløsning med tilhørende faglig vejledning. Herudover tilrettelægges en passende mængde hjemmearbejde og obligatoriske afleveringer, som et led i læringsprocessen. For at opøve den studerendes formidlingsevner anvendes fremlæggelse af opgaveløsninger i plenum. Der foretages løbende vurdering af den studerendes læringsproces i form af uformelle samtaler mellem lærer og den studerende. Afleveringsopgaver bedømmes og kommenteres, således at den studerende løbende har mulighed for at vurdere sit standpunkt. Faget indgår desuden som en bestanddel af et tværfagligt projekt, der afsluttes med individuelt mundtligt projektforsvar. 29

30 Styringsteknik trin 3 Omfang 4,5 ECTS point Formålet med faget er, at sætte den studerende i stand til at foretage opbygning, idriftsættelse, udvidelse og fejlfinding på større programmerbare styringer både kombinatoriske og sekventielle begge indeholdende digitale og analoge signaler. Samt udarbejde den nødvendige dokumentation i overensstemmelse med gældende regler og normer. Viden Den studerende skal: have en grundlæggende forståelse for anvendelsen af gældende normer og standarder for udarbejdelse af styrings-teknisk dokumentation. kunne tilegne sig viden gennem gældende regler, normer og manualer. Målet er at den studerende opnår viden på anvendelsesniveau. Færdigheder Den studerende skal: kunne anvende de gængse metoder, værktøjer, til opbygning og strukturering af kombinatoriske og sekventielle programmerbare styringer for større automatiske anlæg. kunne idriftsætte, afprøve, fejlfinde og foretage ændringer på større automatiske anlæg. kunne anvende digital og analog signalbehandling herunder foretage de nødvendige beregninger. kunne vælge den nødvendige hardware f.eks PLC-moduler, relæer, berøringsfrie følere m.m. til større automatiske anlæg. Målet er at færdighederne udføres med vanepræg. Holdninger Den studerende skal, ud fra lærerens og andre studerendes påvirkning, danne sine egne holdninger til, hvad der kendetegner en god og præcis opbygget styring. Målet er at den studerende kan se det nødvendige i at arbejde koncentreret og systematisk, for at kunne opbygge en korrekt fungerende styring. Emne - Introduktion til faget - Kompendium styring - Digital og analog signalbehandling - Udleverede fotokopier - Specialfunktioner - PLC - Manualer - Sekvensteknik - Omron CX-Programmer - Soft touch panel 30

31 - Norm IEC v2 - Talsystemer - EN udgave - Recept håndtering - Håndbog, Elektrisk Materiel på maskiner - Firmakataloger Læringsproces: Undervisningen veksler mellem teoretiske indlæg og primært gruppebaseret opgaveløning og praktisk afprøvning i styringslab. med tilhørende faglig vejledning. Det skal påregnes at opgaverne hovedsagelig løses som hjemmeopgaver med obligatoriske afleveringer efter afprøvning i styringslab. Løbende vurdering af den studerendes arbejde i form af opgaveløsning med gennemsyn og mundtlig/skriftlig tilbagemelding fra læreren, så den studerende hele tiden har mulighed for at bedømme sit standpunkt. Faget indgår desuden i et tværfagligt projekt, med individuel mundtligt projektforsvar her med karaktergivning. 31

32 Forsyningsteknik Omfang: 6 ECTS point Formålet er, at den studerende kan projektere, dimensionere og idriftsætte elektriske elforsyningsanlæg Viden Den studerende skal: - have et bredt og indgående kendskab til eldistributionsanlægs projektering, dimensionering, dokumentation og idriftsættelse. - kunne vurdere grundlaget for gældende regler, normer og dimensioneringsprincipper. - kunne tilegne sig ny viden indenfor området og vurdere hensigtsmæssigheden af nye teknologier i forhold til kendte og velafprøvede teknologier. - have viden om områdets betydning for, og indflydelse på andre tilgrænsende faggrupper. Målet er at nå til viden på anvendelsesniveau Færdigheder Den studerende skal: - kunne foretage projektering, dimensionering, dokumentation og idriftsættelse af eldistributionsanlægs under hensyntagen til gældende regler og normer. - kunne formidle sin viden om området til brugere, ansatte, rådgivere og entreprenører med henblik på at kunne vurdere, rådgive, lede og tilrettelægge udførelsen af arbejder indenfor området. Målet er at den studerende skal kunne udføre projektering, dimensionering, dokumentation og idriftsættelse af eldistributionsanlægs med sikre færdigheder. Holdninger Den studerende skal, ud fra lærerens og andre studerendes påvirkning, danne sine egne holdninger til, hvad kvalitet og sikkerhed er. Målet er at den studerende motivers til at være kvalitets- og sikkerhedsbevidst i enhver henseende. Således at han/hun vil være med til at sætte en høj standard for projektering, dimensionering og dokumentation af elektriske installationer Emner - Dimensionering af lavspændingsdistributionsanlæg. - Dimensionering af transformeranlæg for i distributionsstationer. - Dimensionering af højspændingsdistributionsanlæg. - Regler for udførelse af distributionsanlæg. - Selektivitet - Bestemmelser for særlige installationer eller områder 32

33 Stærkstrømsbekendtgørelsen for udførelse af elforsyningsanlæg. Forsyningsnet og transformerstationer (bog 5). Relevante kompendier. Læringsproces: Undervisningen veksler mellem teoretiske indlæg og individuelt eller gruppebaseret opgaveløsning med tilhørende faglig vejledning. Herudover tilrettelægges en passende mængde hjemmearbejde og obligatoriske afleveringer, som et led i læringsprocessen. For at opøve den studerendes formidlingsevner anvendes fremlæggelse af opgaveløsninger i plenum. Der foretages løbende vurdering af den studerendes læringsproces i form af uformelle samtaler mellem lærer og den studerende. Afleveringsopgaver bedømmes og kommenteres, således at den studerende løbende har mulighed for at vurdere sit standpunkt. Faget indgår desuden som en bestanddel af et tværfagligt projekt, der afsluttes med individuelt mundtligt projektforsvar. 33

34 Miljø og sikkerhed Omfang:. 2 ECTS point Formålet med faget er at den studende har kendskab til de love og bestemmelser som er relevante indenfor arbejdsmiljøområdet Viden Den studerende skal have kendskab til hvor der kan findes relevant arbejdsmiljømateriale indenfor hans arbejdsområde. Den studerende skal have kendskab til hvilke myndigheder og rådgivende institioner der findes indenfor området. Målet er at nå til viden på anvendelsesniveau Færdigheder Den studerende skal være i stand til at overholde arbejdsmiljøloven, og skal kunne sætte sig ind i de sikkerhedsbestemmelser som er relevante for hans arbejdsområde. Målet er at nå til udførelse af færdigheder med vanepræg Holdninger Den studerende skal have forståelse for vigtigheden af et godt arbejdsmiljø, overholdelse af sikkerheds- og arbejdsmiljøregler. Den studerende skal indse at hans miljømæssige opførsel, har betydning for både det lokale miljø og det globale miljø. Den studerende skal indse nødvendigheden af dokumentation af arbejdsmiljø og miljøstyring. Målet er at få eleven til at værdsætte et godt arbejdsmiljø og betydningen af miljøstying. Emner Arbejdsmiljøloven Livscyklusanalyser Bekendtgørelsen om arbejdets udførelse Miljøpåvirkninger Sikkerhedsorganisation Miljøstyring(ledelse) Sikkerhedsrepræsentant Miljøpolitik Anmeldelse af ulykker Miljøkortlægning Metode til undersøgelse af ulykker Miljømål Arbejdsskadeerstatning Arbejdstilsynet (AT) Bedriftssundhedstjennesten (BST) Forebyggelsesprincipper Arbejdspladsvurdering (APV) Personlige værnemidler Miljøprogrammer/- styringssystemer Arbejdsmiljøstyring/certificering Kompendium i Miljø og sikkerhed Kom i gang model Virksomhedens første miljøstyringshåndbog Indledende miljøgennemgang Entrepriserelevant miljøplan Læringsproces: Alm. klasseundervisning med gennemgang af uddrag af regler, bestemmelser m.m. 34

35 Informationssøgning og dokumentation indøves ved at de studerende i grupper udarbejder en virksomheds arbejdsmiljømappe. Faget evalueres ved gennemsyn af gruppernes arbejdsmiljømappe. 35

36 Styringsteknik trin 4 Omfang 5 ECTS point Formålet med faget er, at sætte den studerende i stand til at foretage opbygning, idriftsættelse, udvidelse og fejlfinding på større programmerbare styringer både kombinatoriske og sekventielle begge indeholdende digitale og analoge signaler med speciel fordybelse i nedenstående emner. Samt udarbejde den nødvendige dokumentation i overensstemmelse med gældende regler og normer. Viden Den studerende skal : have en grundlæggende forståelse for anvendelsen af gældende normer og standarder for udarbejdelse af styrings-teknisk dokumentation. kunne tilegne sig viden gennem gældende regler, normer og manualer. Målet er at den studerende opnår viden på anvendelsesniveau. Færdigheder Den studerende skal : kunne anvende de gængse metoder, værktøjer, til opbygning og strukturering af kombinatoriske og sekventielle programmerbare styringer for større automatiske anlæg. kunne idriftsætte, afprøve, fejlfinde og foretage ændringer på større automatiske anlæg. kunne anvende digital og analog signalbehandling herunder foretage de nødvendige beregninger. kunne vælge den nødvendige hardware f.eks PLC-moduler, relæer, berøringsfrie følere m.m. til større automatiske anlæg. Målet er at færdighederne udføres med vanepræg. Holdninger Den studerende skal, ud fra lærerens og andre studerendes påvirkning, danne sine egne holdninger til, hvad der kendetegner en god og præcis opbygget styring. Målet er at den studerende kan se det nødvendige i at arbejde koncentreret og systematisk, for at kunne opbygge en korrekt fungerende styring. Emne - Introduktion til faget - Kompendium styring - Specialfunktioner - PLC - Udleverede fotokopier - ID Brik - Manualer - X-Y-Z - Bord 36

37 - Omron- CX- Programmer - Decentral I/O - Norm IEC v2 - Ethernet / Controller-link - EN udgave - Vision system - Håndbog, Elektrisk Materiel på maskiner - Firmakataloger Læringsproces: Undervisningen veksler mellem teoretiske indlæg og primært gruppebaseret opgaveløning og praktisk afprøvning i styringslab. med tilhørende faglig vejledning. Det skal påregnes at opgaverne hovedsagelig løses som hjemmeopgaver med obligatoriske afleveringer efter afprøvning i styringslab. Løbende vurdering af den studerendes arbejde i form af opgaveløsning med gennemsyn og mundtlig/skriftlig tilbagemelding fra læreren, så den studerende hele tiden har mulighed for at bedømme sit standpunkt. Faget indgår desuden i et tværfagligt projekt, med individuel mundtligt projektforsvar her med karaktergivning. 37

Forår 2011. Poul Erik Petersen: 5. udgave 2002 ISBN 87-7463-272-8. Poul Erik Petersen 4. udgave 2004 ISBN 87-7463-276-0

Forår 2011. Poul Erik Petersen: 5. udgave 2002 ISBN 87-7463-272-8. Poul Erik Petersen 4. udgave 2004 ISBN 87-7463-276-0 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5 Lektionsantal: ca. 68 Uddannelsesmål: 1. Formål. Den studerende skal have en elektroteknisk viden vedrørende elektriske maskiner i et sådant omfang,

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 7

Undervisningsplan Side 1 af 7 Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 162 Uddannelsesmål: 1. Formål. Den studerende skal have en elektroteknisk viden vedrørende elektriske maskiner i et sådant omfang, at vedkommende kan foretage

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Revisionsnummer: Udkast 1 02.11.2012. Udarbejdet af: EST/LRO

Revisionsnummer: Udkast 1 02.11.2012. Udarbejdet af: EST/LRO Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 2 1.1 PA relateret uddrag fra bekendtgørelse om uddannelsen til maskinmester... 2 2. Deltagerforudsætninger... 4 3. Varighed... 4 4. PA undervisningens mål... 5 5. Opdeling

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 6

Undervisningsplan Side 1 af 6 Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: Lektioner i henhold til lektionsfordelingsskema, fordelt i blokke af 2 lektioner hvor det er muligt, ellers som enkelte lektioner gældende for både KW, KN og

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Udarbejdet af: RA/ SLI/KW/

Udarbejdet af: RA/ SLI/KW/ Side 1 af 7 1. Formål. Den studerende skal have en elektroteknisk viden inden for områderne kredsløbsteori og almen elektroteknik i et sådant omfang, at forudsætninger for at udføre afprøvning, fejlfinding

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 5

Undervisningsplan Side 1 af 5 Undervisningsplan Side 1 af 5 Lektionsantal: Ca. 64 Uddannelsesmål: Den studerende skal have en elektroteknisk viden vedrørende elektriske maskiner i et sådant omfang, at vedkommende kan foretage valg

Læs mere

Forår 2011. Skibshovedfordelingsanlæg, Kurt Bodi, seneste udgave. Analog og digitalteknik, Kurt Bodi, seneste udgave

Forår 2011. Skibshovedfordelingsanlæg, Kurt Bodi, seneste udgave. Analog og digitalteknik, Kurt Bodi, seneste udgave Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 8 Lektionsantal: ca. 162 Uddannelsesmål: 1. Formål. Den studerende skal have en elektroteknisk viden vedrørende elektriske maskiner i et sådant

Læs mere

M3 afvikles med 10 ECTS point

M3 afvikles med 10 ECTS point EL 2 Side 1 af 11 1. Formål. Den studerende skal have en elektroteknisk viden vedrørende elektriske maskiner i et sådant omfang, at vedkommende kan foretage valg af maskiner og udføre afprøvning, fejlfinding,

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for 1. skoleperiode. Praktik i virksomheden Praktikvejledning bruges som redskab til at sikre, at eleven opnår de praktikmål, som er beskrevet for uddannelsen

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 8. Efterår 2011

Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 8. Efterår 2011 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 8 Lektionsantal: ca. 162 Uddannelsesmål: 1. Formål. Den studerende skal, efter uddannelsens gennemførelse, have en elektroteknisk viden vedrørende

Læs mere

Udarbejdet af: KN/CK. Undervisningsemne tilrettelægges med i alt 20 ECTS point fordelt på M4 og M5. M4 afvikles med 10 ECTS point

Udarbejdet af: KN/CK. Undervisningsemne tilrettelægges med i alt 20 ECTS point fordelt på M4 og M5. M4 afvikles med 10 ECTS point EL 3 AU Side 1 af 12 1. Formål. Den studerende skal som driftsleder være i stand til på sikkerhedsmæssig forsvarlig måde at kunne forestå drift, fejlfinding og vedligehold af el-forsyningsanlæg, udført

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag mv. i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - Juni 2015 Institution Uddannelse Herning HF og VUC Hf Fag og niveau Matematik C Lærer(e) Hold

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Elmontør

Elfagets Praktikvejledning Elmontør Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

Lektionsantal: Uddannelsesmål: Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 11. Underviser: EST/JBS. Efterår 2011

Lektionsantal: Uddannelsesmål: Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 11. Underviser: EST/JBS. Efterår 2011 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 11 Lektionsantal: Modulet tilrettelægges med i alt 136 lektioner Uddannelsesmål: Den studerende skal have en elektroteknisk viden inden for områderne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation BEK nr 639 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

Modulplan og scorekort. Automatik afd. Motor - styring H1.

Modulplan og scorekort. Automatik afd. Motor - styring H1. Metalindustriens uddannelser, har under undervisningsministeriet beskrevet en række målpinde som modulet skal opfylde: Styringsteknik (Fagnr. 00145) 1 Eleven kan opbygge relæstyringer og forbinde elmotorer

Læs mere

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux)

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux) Gymnasiale fag Timer Afkortning fra EUD timer Dansk A (stx) 240 0 Engelsk B (htx) 210 50 1 Matematik B (htx) 285 140 2 Samfundsfag C (htx) 75 0 Kemi C (hf) 75 0 Fysik B (htx) 190 40 3 Valgfag (evt. Matematik

Læs mere

Uddybning Undervisning form IT Færdigheds- og vidensmål

Uddybning Undervisning form IT Færdigheds- og vidensmål Årsplan 2016/17 Fag Matematik 9.kl Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Christina Permin Caspersen Årgang 2016/17 Undervisningen opbygges således, at eleverne igennem deres daglige arbejde med matematikken

Læs mere

Årsplan 8. Klasse Matematik Skoleåret 2016/17

Årsplan 8. Klasse Matematik Skoleåret 2016/17 Hovedformål Der arbejdes med følgende 3 matematiske emner: 1. tal og algebra, 2. geometri samt 3. statistik og sandsynlighed. Derudover skal der arbejdes med matematik i anvendelse samt de matematiske

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker

Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker Side 1 af 12 Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker BEK nr 272 af 15/04/2005 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk. 2 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Emne Tema Materialer

Emne Tema Materialer 32 36 Uge 35 Fag: Matematik Hold: 20 Lærer: Trine Koustrup Undervisningsmål 9. klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Målsætningen med undervisningen er at eleverne udvikler deres kunnen,opnår

Læs mere

Elektrikeruddannelsen 2008 Træder i kraft den 1. juli 2008

Elektrikeruddannelsen 2008 Træder i kraft den 1. juli 2008 Elektrikeruddannelsen 2008 Træder i kraft den 1. juli 2008 Uddannelsens struktur Start i virksomhed, eller start på teknisk skole GF H1 H2 H3 H4 Installationsteknik: 10 uger 8 uger 7 uger 8 uger 10 uger

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Repetition og eksamensforberedelse.

Repetition og eksamensforberedelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni 2014 skoleår 13/14 Herning HF og VUC Hf Matematik C

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Termin hvori undervisningen afsluttes: maj juni 10 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2009 HTX-

Læs mere

Industritekniker-maskin HF1 og HF2 Læringsaktivitet Automation, Rutine Varighed (timer, dage eller uger samt

Industritekniker-maskin HF1 og HF2 Læringsaktivitet Automation, Rutine Varighed (timer, dage eller uger samt Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Teknikfamilien Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale Industritekniker-maskin

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Matematik A 2. E 2011/2012

Undervisningsbeskrivelse for Matematik A 2. E 2011/2012 Undervisningsbeskrivelse for Matematik A 2. E 2011/2012 Termin Undervisningen afsluttes den 16. maj 2012 Skoleåret hvor undervisningen har foregået: 2011-2012 Institution Skive Teknisk Gymnasium Uddannelse

Læs mere

Eleverne skal kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en udvalgt målgruppe, herunder i almene og sociale sammenhænge.

Eleverne skal kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en udvalgt målgruppe, herunder i almene og sociale sammenhænge. Fysik B 1. Fagets rolle Faget fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser og forklaringer af fænomener i natur og teknik, som eleverne møder i deres hverdag. Faget giver samtidig

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Teknikfag 3.g skoleåret

Teknikfag 3.g skoleåret Teknikfag 3.g skoleåret 2015 2016 Teknikfag 3.g Fag Titler planlagte forløb Studiekompetencer Fokusområder Skriftlighed Øvrige aktiviteter (fx studieture, virksomhedsbesøg) Design og produktion 1.Grundlæggende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Matematik A Jesper

Læs mere

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14:

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Udgangspunktet bliver en blød screening, der skal synliggøre summen af elevernes standpunkt. Det betyder i realiteten, at der uddeles 4 klasses

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE 1. FORMÅL At deltagerne erhverver sig en faglig skole- og værkstedsuddannelse, som giver den viden, de færdigheder og holdninger, der sætter dem i stand til at gennemgå en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) August 2015- juni 2017 ( 1 og 2. År) Rybners HTX Matematik B

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik Periode Mål Eleverne skal: 32/33 Få kendskab til opgavetypen og få rutine.

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål for matematik i 1. og 2. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 2. klasse har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution Kolding HF og VUC, Kolding Åpark 16, 6000 Kolding Uddannelse HF net-undervisning,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014 Forenklede Fælles Mål Matematik i marts 27. marts 2014 Læringskonsulenter klar med bistand Side 2 Forenklede Fælles Mål hvad ligger der i de nye mål? Hvorfor nye Fælles Mål? Hvorfor? Målene bruges generelt

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Ventilationstekniker

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Ventilationstekniker Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 1 Øvrige grundfag på hovedforløbene Vedr. informationsteknologi, arbejdsmiljø, materialeforståelse samt Produktudvikling, produktion og service på hovedforløbene, (se timefordeling

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX-El Teknikfag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 509 af 31/05/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 3. semester efterår 2010 Titel 5 til og med Titel 10 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2011-2012 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik B Bente Madsen 1e mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF og VUC Hf Matematik

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Fag:matematik Hold:18 Lærer:ym Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 33-37 Hovedvægten er elevernes forståelse for matematiske begreber.

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere