KAPITEL 3 DET MUNTRE KØKKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL 3 DET MUNTRE KØKKEN"

Transkript

1 University of Illinois, Online Network: The Learning Styles Valiathan, Purnima: Instructional Designe - simply put.- Knowledge Solutions Business NIIT Ltd. ( ) KAPITEL 3 DET MUNTRE KØKKEN Koen DePryck 1. INTRODUKTION Fjernundervisning kan antage mange forskellige former og formater, fra web-baserede kurser, over tv-transmissioner til kurser, der involverer cd-rom er og korrespondance. Det kan inkludere virtuelt skabte verdener, simulationer, rollespil, historiefortælling, learning by doing eller by teaching. Det kan involvere en lærer/instruktør, eller det kan være rent virtuelt. Det kan kræve direkte interaktion (synkrone kurser), men det kan også være fuldstændig uafhængigt hvad angår tid og sted (asynkrone kurser). For at gøre forvirringen komplet kan det være en kombination af det hele. Det kan endda være blended ; d.v.s. delvis fjernundervisning og delvis tilstedeværelsesundervisning. Form og indhold kan aldrig adskilles fuldstændigt. Indholdet har betydning for valg af form. Hvis der skal undervises i komplicerede sammenhænge, er det bedst at involvere en lærer eller instruktør, især hvis kurset skal afsluttes med en certificering. Korrespondance via post (snail mail) er tydeligvis en langsom affære i et kursus om contemporary music. Men selv det, der virker indlysende, er ikke altid sandt. De stadig mere magtfulde simulationer kan være yders effektive, hvis det fx. drejer sig om noget så livsvigtigt, som at undervise folk i, hvordan man anvender en defibrillator. Hvis der er direkte adgang til cd er og andre biblioteksressourcer, vil en korrespondanceskole udmærket kunne udbyde et kursus i contemporary music. Disse eksempler indicerer, at indhold kun tilsyneladende er det kriterium, der er bestemmende for, hvad der en den bedste form eller det bedste format i fjernundervisning. Det er en traditionel modernistisk talemåde, at form skal følge funktion. I fjernundervisningssammenhæng kan dette kun betyde et: formen bør følge af læringserfaringer og læringsudbytte. Og hvis man antager, at læringsudbyttet alt overvejende er en funktion af læringserfaringer, så bliver de mest centrale spørgsmål, der skal besvares, når man beslutter sig for form i fjernundervisning, de spørgsmål, der relaterer sig til den lærendes erfaringer. Fra et ledelsessynspunkt betyder dette, at fokus skal være på medarbejderteamet. Ledelsens opgave er at få medarbejderteamet til at fokusere på, hvad det er for nogle læringserfaringer, de studerende skal gennemgå, for at få det ønskede udbytte af det aktuelle kursusforløb. For kursusdesigneren betyder det, at han eller hun må se på, hvad det er for nogle læringsobjekter (RLO), der kan bidrage til de ønskede læringserfaringer, deres relationer og interaktionen mellem dem. 2. FORM FØLGER ERFARINGER Her er en tommelfingerregel: Overvej først, hvad det er for en type læringserfaringer, der skal være jeres varemærke, kik derefter efter teknologi, der kan bidrage til at skabe den type erfa- 34 Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 35

2 ringer for de lærende. Lad være med at starte med teknologien, uanset hvor besnærende den ser ud, og uanset hvor overbevisende sælgeren lyder. Den teknologi-centrerede tilgang til fjernundervisning er ikke fuldstændig uden evner, men den bør begrænses til situationer, hvor målet er, at den lærende skal tilegne sig informationer i isolerede bidder. I mere komplekse sammenhænge lærer de fleste bedst ved at fokusere på mening og ved at integrere ny viden med eksisterende viden. Blot at anvende en elektronisk sidevender giver i sig selv ingen meningsfuld læringserfaring. Man opnår ikke dyb og vedvarende indsigt ved at klikke sig gennem web-sider, uanset om disse indeholder både tekst, illustrationer, lyd og videoklip. Men indrømmet - den type af klikigennem koncepter er nemme at implementere, og det kan udmærket være et delelement i det værktøj, der er til rådighed for de studerende. Når man er ansvarlig for at implementere fjernundervisning - uanset på hvilket niveau - kan det være nyttigt selv at have gjort sig erfaringer med, hvad det vil sige at være fjernstuderende. Ved at søge på nettet finder man et stort udbud af gratis fjernundervisning, så at finde et par stykker, der appellerer til en selv bør ikke være noget problem. En yderligere fordel er, at man får et indtryk af, hvilke former der aktuelt er tilgængelige på markedet gennem sådan en søgning. 3. FJERNUNDERVISNING SOM ERFARING En online erfaring adskiller sig fra en tilstedeværelseserfaring (face-to-face), selv om al undervisning har det til fælles, at læring handler om motivation, engagement, og (forhåbentlig) skæg og sjov. Tilstedeværelsesundervisning er god til at berøre både store og små aspekter knyttet til stoffet, og der gives en umiddelbar social og faglig respons og feedback, som det er vanskeligt at overføre til en online-situation. Men pointen er, at fjernundervisning - og især de blandede former - er i stand til at give den lærende erfaringer, der rækker ud over, hvad det er muligt at opnå i en traditionel undervisningsform. Den fjernstuderendes behov for støtte til erfaringsdannelsen kan typisk opbrydes i tre dele med hvert sit fokus: Før kurset starter: Rådgivning Indskrivning Introduktion: hvordan får jeg succes som fjernstuderende. Under kursusforløbet: Interaktion med: - Medstuderende - Lærer/instruktør - Eksperter. Støtte, omfattende: - Tekniske problemer - Moralske problemer - Uformel læring, der kan understøtte fjernundervisningsforløbet - Opgaver og evaluering. Efter kursets afslutning: At omsætte den nye viden til ny praksis. Udfordringen er at udvikle det rigtige format for hver enkelt af disse momenter i læringsprocessen, samtidig med at man forsøger at overveje, hvilke muligheder der åbner sig for hvert moment, der rækker ud over, hvad der er muligt i en traditionel undervisning. Hvorfor er det så vigtigt? De høje frafaldsprocenter i fjernundervisning taler sit eget sprog. Det er helt nødvendigt at fastholde de studerendes motivation. I fjernundervisning er ikke nok at udvælge et spændende indhold, for at den studerende når sine mål. Formen - herunder læreprocessen - er den helt essentielle faktor, langt mere end i den traditionelle undervisning HVORDAN TILRETTELÆGGER MAN EN GOD LÆRINGSERFARING Dette er ikke stedet at gå i dybden i diskursen om, hvad læring er, men udgangspunktet her er, at en god læringserfaring må baseres på følgende elementer: Sanselig rigdom Tilpasning til personlige præferencer og behov Relevans Mange lag af information Mulighed for en ikke lineær personlig udforskning Belønninger og overraskelser. Disse aspekter udgør en god referenceramme, når der skal tages beslutninger om et fjernundervisningsforløb. Selvfølgelig er der andre elementer, der skal tages i betragtning, så som omkostninger, medarbejdere og ekspertise. Sanselig rigdom Uanset hvad mange kursusudviklere inden for voksenundervisning tænker, så bør et fjernundervisningskursus for voksne være sjovt. Kursusudviklere for børn er fokuserede på, at det skal være sjovt, nogen gange næsten for ensidigt, så det faglige perspektiv forsvinder. Kursusudviklere for voksne har omvendt en tendens til at overse dette element. Øjensynligt antages det, at voksne er meget seriøse og drevet af en indre motivation, og at voksne vil anse alt, hvad der er sjovt som upassende i voksenundervisning. Hvad er det, der gør et forløb underholdende? Der er tydeligvis ikke nogen enkel formular, men man er på den sikre side, hvis man antager, at det i det mindste fordrer visse uforudsigelige elementer. Sanselig rigdom kan være et middel, til at opnå dette. Sanselig rigdom handler ikke om et uhæmmet overload af visuelle informationer eller skjulte funktionaliteter, men om at undgå kedsommelighed, om asymmetri og om indbygget mulighed for at udforske nogle af de informationer, der er præsenteret. Læring er en aktiv proces, og materialernes form må invitere den lærende indenfor i denne proces. Tilpasning til personlige præferencer og behov Fjernundervisning tilstræber at tilbyde læring, der tilpasser sig den enkeltes behov. Det er et af de områder, hvor fjernundervisning har en fordel frem for tilstedeværelsesundervisning. Tilpasning indbefatter bl.a.: Tilpassede læringsforløb (Hvad har jeg behov for at lære?) Tilpasset bruger interface (Specielt ved læringshandicaps og indlæringsvanskeligheder) Tilpasset tid og sted (Hvor og hvornår lærer jeg?). Nogle elementer vil kunne udelades i nogle typer af forløb, men listen giver et nogenlunde sammenfattende oversigt over, hvilke elementer man som udbyder har mulighed for at inddrage. 36 Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 37

3 Tilpasning til personlige præferencer og behov handler først og fremmest om at skabe et læringsmiljø, der er bekvemt og behageligt for den studerende. Læringsmiljøer har forskellige dimensioner. De er: Sociale Psykologiske Kognitive Fysiske. Den sociale dimension er overvejende afhængig af hvilke typer interaktion, der kan etableres med medstuderende, lærere og eksperter. At have hurtig og nem adgang til instruktør og eksperter giver oplevelsen af, at der bliver taget hånd om en. Interaktion med medstuderende giver følelsen af, at man tilhører et læringsfællesskab, hvor man på skift støtter hinandens læringsproces. Dog en advarsel: selv om studerende værdsætter interaktion, så er der en betydelig modstand mod samarbejde, fordi de fleste ikke ønske at være afhængige af andre, for at få udbytte af mit kursus. Den psykiske og kognitive dimension berører læringshandicaps og indlæringsvanskeligheder. Hvad angår det sidste, så er udviklingen allerede nået langt, hvad angår retningslinier, og nye metoder er under udvikling. Psykiske blokeringer er dog endnu ikke anerkendt som en alvorlig hurdle. Men helt generelt, hensyntagen og kompensering for læringshandicaps forudsætter sofistikerede diagnostiske værktøjer og en længerevarende rådgivningsfase. Dette er måske det rigtige sted at understrege, hvor vigtig den fysiske placering af læringen er for den studerende. Tænk over om han eller hun vil arbejde hjemmefra? Eller har vi gang i just in time læring i en fabrikshal, for eksempel gennem en håndholdt computer (PDA) samtidig med, at der opereres med et eller andet sofistikeret udstyr? Tænker vi på studerende, der foretrækker at arbejde med opgaver, samtidig med at de flyver eller kører i tog? Her er en tommelfingerregel vedrørende tilpasning: Kend din deltagergruppe, deres alder, køn, ressourcer, evner og evt. også handicaps, deres kulturelle baggrund og led efter former og formater der enten er meget fleksible eller åbne for skræddersyede forløb. Relevans Læring er mest magtfuld, når den anses for at være relevant. Det er en proces, der starter med grundig information inden starten på et forløb. Det er ikke marginalt at overveje, hvordan man bedst rådgiver, optager og forbereder en studerende til et fjernundervisningsforløb. Det er helt essentielle ingredienser, og det kræver den samme professionelle omsorg som selve forløbet. Men det stopper ikke her. Sammenlign relevansen af en video med en professor, der forelæser om sammenhængen mellem vækst i Europa og inflation overfor relevansen af et klip af et interview af samme professor foretaget af en journalist, eller muligvis en samtale mellem professoren og formanden for den europæiske centralbank. Alle disse tre videoer vedrører samme emne. Selv om relevans først og fremmest vedrører emnet, så har former og formater også indflydelse på oplevelsen af relevans, derfor hører det også hjemme i denne sammenhæng. Relevans handler også om at engagere de studerende i at lære det, de er parate til at lære. Også dette forudsætter, at man kender sine studerende, eller at man overvejer, hvordan man forbereder de studerende til at opfatte det, man ønsker at lære dem som relevant. Mange lag af information Studerende arbejder bedst, når de informationer, de præsenteres for, er organiseret i flere lag. Hyperlinks, indbyggede ordbøger og leksikale opslag og andre elementer, der tillader den studerende at grave sig ned i indholdet i forlængelse af deres eksisterende viden, og den tid de har til rådighed etc. Information organiseret som tekstlag multiple layers tilfører et forløb både relevans og sanselig rigdom. Mulighed for en ikke lineær personlig udforskning Selv når indholdet retfærdiggør et rimeligt retlinet ridt gennem materialet, så giver det variation, når der er mulighed for afstikkere i en personligt valgt zigzag-kurs (der fx. kan inkludere eksempler og mulighed for at vende tilbage og gentage allerede gennemførte øvelser). Den slags friheder bidrager positivt til læringserfaringen. Belønninger og overraskelser Målgruppen for fjernundervisning er mennesker - ikke robotter. Mennesker kommer hurtigt til at kede sig og har brug for tilstrækkelig variation og ligefrem overraskelser. Ligeledes er den indre motivation ofte drivkraften til at melde sig til et forløb, den rækker sjældent til at drive den enkelte igennem det ene arbejdsforløb efter det andet. Der er brug for at indbygge belønninger undervejs, der kan forstærke processen. 5. LEDELSESPERSPEKTIVET: 5+1 K ER Det er en god idé at studere good practice og at lære af den, men blot at kopiere noget der fungerer i en kontekst og i forhold til en bestemt målgruppe, det er ingen garanti for succes i en anden sammenhæng. Initialisering og implementering af fjernundervisning er ikke enkelt. Beslutninger om form og format af slutproduktet er et resultat af en relativ kompleks proces, der involverer de 5 K er:. Kreation Kommunikation Koordination Kollaboration Kontrol Dette er ikke stedet for behandling af alle ledelsesspørgsmål vedrørende fjernundervisning. Det er nok at sige, at de 5 K er ikke nødvendigvis skal følges i den nævnte rækkefølge. De er lineært forbundne. Men at jonglere med dem er en kunst, der opøves gennem praksis. Så er der selvfølgelig det sjette K Omkostning Det er forkert at hævde, at fjernundervisning kræver store budgetter, men det er lige så forkert at tro, at fjernundervisning er vejen til at beskære driftsomkostninger. Omkostninger er typisk ligefremt proportionale med størrelse og kompleksitet, hvilket kan oversættes til en række faktorer: Hvor mange studerende taler vi om? Hvor lang tid er der til at få det hele op at stå? Hvor megen tid er der til rådighed til at træne de enkelte medarbejdere, der skal involveres? Hvor megen træning er der behov for? Er det nødvendigt med en instruktør? Hvor lang levetid forventes forløbet at have? Hvad er omfanget af forløbet? (Fx. målt i ETCS). 38 Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 39

4 Svarene på disse spørgsmål skal bidrage til en rentabilitetsanalyse (Return On Investment (ROI). Men i tilfældet undervisning handler rentabilitet ikke alene om penge. Rentabilitet handler også om forbedret kvalitet og om mulighed for at kunne løse opgaver, det ikke tidligere var muligt at løse. 6. INGREDIENSERNE Som tidligere nævnt, så er det også nødvendigt, at vi ser på de ingredienser og opskrifter, der kan indgå i et fjernundervisningsforløb. De såkaldte læringsobjekter og deres konstituering. Jeg refererer til dem som ingredienser, fordi de - som i et rigtigt køkken - kan indgå i mange forskellige opskrifter og frembringe relaterede - men dog meget forskellige måltider. Til og med er opskrifter - i kraft af deres nøjeregnende natur - i stand til at guide både erfarne og mindre erfarne kokke. Og for at drive metaforen et skridt videre: det er ikke nok at se på ingrediensen, det er samspillet mellem de forskellige ingredienser, der skaber oplevelsen. Vi kan dybstege rejer i smør og hvidløg, og vi kan grille rejer og garnere dem med smør og hvidløg. To helt forskellige smagsoplevelser, men der står det samme på min indkøbsliste: rejer, smør og hvidløg. De mulige relationer mellem ingredienserne omtales ofte som deres væren (ontologi), og der refereres til dem som: Indlejrede ( Embedded in ) Forbundet ( Linked to ) Videresendt til ( Forwarded to ) Indhold identisk med ( Content-identical to ). Et billede kan indlejres i en tekst eller et billede kan linkes til en tekst; en eksamen kan indlejres i et læringsforløb og resultatet kan videresendes til instruktøren - eller til den studerendes portefølje. De mulige objekter og deres indbyrdes relationer er talløse i det virtuelle rum. Jeg foretrækker at tænke på det, som at komponere en opskrift. Helt principielt, jo mindre byggeklodserne er, jo nemmere er det at sætte dem sammen i forløb, der lige netop passer til den tilstedeværende teknologi, det ønskede læringsudbytte og den studerendes individuelle behov. Det betyder, at man som udbyder er nødt til at fokuserer på aspekter som kompatibilitet, interfaces og arkivering (repositories) etc. Hvordan stumperne skal samles, bliver det centrale spørgsmål. Modsat i det rigtige køkken, så kan de samme ingredienser bruges igen og igen. Genbrugeligheden afhænger af forskellige faktorer: At indholdet nedbrydes til genbrugelige dele. Et overblik over de indholdsenheder, der er til rådighed. En politik, der ansporer til genbrug. Mindre stumper kan nemmere genbruges end store. Og samtidig er det sjældent, at et nyt kursus kan kombineres alene ud fra eksisterende komponenter. Men der er en tendens til, at genbrug af komponenter gør det nemmere at vedligeholde en logisk stringens mellem kurserne og at undgå banale fejltagelser. Genbrugelighed gør det lettere at producere skræddersyede versioner af et kursus omkring et kerneindhold. Et ledelseskursus og et kursus i bogholderi kan dele indholdskomponenter. Et avanceret kursus kan inkludere dele fra et introduktionskursus. Tillægsmateriale kan bidrage til at differentiere undervisningen, hvilket der især er behov for, når deltagerne, der har forskellige forudsætninger eller ekspertise, får mulighed for at deltage i samme kursus. En relativ nem vej til at fremme genbrug af indhold, er ved brug af et Learning Management System (LMS). Rent faktisk er introduktion og brug af et LMS-system ofte en udmærket måde at komme i gang med fjernundervisning. Et LMS kan have forskellige funktioner, men det grundlæggende er, at systemet tilbyder et integreret læringsmiljø. Mulige funktioner inkluderer: Distribution af filer (tekst, lyd, billeder ect.) Opgaver Kalender Arkiv til læringsobjekter Kommunikationskanaler. Learning Management Systems har alle sammen visse fordele og visse ulemper. Så det er nødvendig at være grundig i sine forundersøgelser. Men det er også vigtigt at huske, at disse systemer hele tiden udvikler sig, og at de funktioner, der mangler i dag, kan være inkluderet i den næste version. Se dig omkring, tag udgangspunkt i funktionelle og tekniske analyser, lad være med at falde for salgstricks. Som et eksempel (og en advarsel), kan vi tage et hurtigt kig på de 2 mest almindelige LMS s systemer: Blackboard og WebCT. Blackboard har et rigtig velfungerende bruger-interface og et stærkt virtuelt klasseværelse, og det er fleksibelt og let at betjene. Brugere og systemadministratorer har stor glæde af denne fleksibilitet, men forfattere er ligesom holdt udenfor, i alt fald i den nuværende (2004) version. Blackboard understøtter hverken IMS Content Packaging eller SCORM, og det er ikke muligt at navigere gennem tekster eller at anvende browserens bookmarks. Blackboard har annonceret SCORM og IMS support i en af deres kommende versioner. Helt generelt mangler Blackboard en brugbar ressourceadministration. Web-formater er den eneste måde, materiale kan oploades på, end ikke FTP kan understøttes. Blackboard kan ikke oversætte XML-filer til andre almindelige formater. WebCT tilbyder større funktionalitet, især efter at version 3.8. er blevet frigivet. Indtil videre er det også det eneste system, der understøtter IMS package interchange files og WebDAV. Det lover også trådløs kommunikation med andre programmer, selv når det forudsætter brug af WebCT IMS Content Migration Utility. Dette forenkler import og eksport af programpakker og understøtter på den måde systemadministrationen. Hvis til gengæld alle filer skal kunne læses fra nettet, så er det nødvendigt at oversætte alle XML dokumenter til HTML, før de kan oploades, og det giver en masse ekstra arbejde. Det er et svært valg at træffe, især hvis alle de overfor nævnte problemstillinger lyder som græsk/latin. Og det bliver ikke nemmere, når man skal tage højde for den investering, det kræver, at få det ene eller begge systemer op at køre på ens uddannelsesinstitution. Der er mange udmærkede alternativer til Blackboard og WebCT på markedet, nogle er til rådighed som freeware eller shareware, men stadigvæk er det vigtigt og nødvendigt at inkludere så mange overvejelser som muligt, før beslutningen tages. Husk at det skal være den studerendes læringserfaring, der er det afgørende kriterium. Nogle værktøjer er til rådighed som open-source software, der tillader, at man tilpasser systemet til sine egne behov. Selv om det er en forholdsvis billig løsning hvad angår anskaffelse og licenser, så skal man regne med betydelige omkostninger til eksperthjælp, før systemet er tilpasset til ens ønsker. 40 Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 41

5 Det endelige valg Måske er det vanskeligste aspekt ved beslutning om form og indhold i fjernundervisning, at så meget skal være planlagt og udviklet, inden et kursus kan starte. Det gælder på mange niveauer i implementeringsfasen, fra den øverste ledelses visioner - helst udmøntet i en strategiplan - til læreren, der ikke længere kan forberede sig ved at notere et par nøgleord på en papirserviet. Når beslutningen først er taget, så må alle hænge i og holde ud til den bitre ende. Efterfølgende kan man se tilbage og beslutte en række ændringer til næste gang, men man skal aldrig forsøge sig med større ændringer, når først forløbet er sat i gang. Husk at succes i fjernundervisning måles i læring ikke i kr. og øre. De studerende, deres læringserfaringer og udbytte skal være det ultimative succeskriterium, når man vurderer form og indhold i fjernundervisning. KAPITEL 4 LÆRERENS ROLLE Af Alda Pereira og Kerttu Lõhmus Husk også, at ekspertise i at udbyde fjernundervisning er til rådighed på markedet. Lige som det ikke er nødvendigt at være en god kok for at kunne sætte sig til et veldækket bord, det er nok at vide, hvad man ønsker at få serveret, på samme måde er det muligt at stille krav til et fjernundervisningsprodukt, og så at få andre til at levere varen. Så kan du gøre det, du er bedst til: at uddanne og undervise. Her er et bud på de nødvendige skridt på vejen til fjernundervisning: Overvej hvorfor fjernundervisning er et behov hos jer. Tænk over kravene til de kommende studerendes læringserfaringer. Beslut dig for form og indhold og invester det, der er nødvendigt for at udvikle tilpassede læringsobjekter eller få nogen til at gøre det for dig. Informer de studerende og start med et mindre forløb. Evaluer forløbet. Lær af evalueringen før du udbyder kurser i stor skala. Analyseværktøjet der introduceres i kapitel 9 er designet som et hjælpeværktøj, så man får gennemtænkt alle de elementer, der må overvejes. Implementering af fjernundervisning er en krævende øvelse, men det er almindeligvis anstrengelserne værd, hvis man er velforberedt, og hvis man har de nødvendige ressourcer (medarbejdere, ekspertise og penge), der skal til for at støtte op om planerne. 1. INTRODUKTION Fjernundervisning er et sæt af læringssystemer, hvis forudsætning er, at den lærende er adskilt fra læreren i rum, og - for det meste - også i tid. Mere end at være et spørgsmål om geografi - handler det om en transaktionel distance, der skal håndteres af både lærer og studerende. Den distance, der skal overvindes i forbindelse med vidensoverførsel eller videnskonstruktion, er pædagogisk - den vedrører dialogen, følelserne og de psykologiske aspekter ved læringen. I dag håndteres den pædagogiske distance ved brug af informations- og kommunikationsteknologi. For at overvinde distancen må den lærende være i besiddelse af særlige færdigheder, instruktionsmaterialet må være omhyggeligt designet og afprøvet, og læreren må instruere og støtte den lærende. Dette kapitel vil fokusere på de pædagogiske emner, læreren må forstå, for at kunne håndtere den transaktionelle distance. Den første del af kapitlet handler om de fjernstuderendes situation, om problemer knyttet til voksnes læring og om de studerendes autonomi og motivation. Den efterfølgende del handler om pædagogiske miljøer og læringsmodeller og om de store problemer, der er knyttet til lærerens rolle i fjernundervisning. 2. DE FJERNSTUDERENDES SITUATION I fjernundervisning er den studerende face to face med læringsmaterialet - ikke med læreren, som i det traditionelle klasserum. Deres udgangspunkt er, at de skal interagere med materialet, løse opgaver og svare på lærerens spørgsmål uden hjælp. Dette forudsætter stor selvstændighed, og det betyder, at fjernundervisning i sit udgangspunkt bedst egner sig til en voksen målgruppe. Mange fjernstuderende har job og familie. De skal koordinere forskellige områder og interesser og kombinere dette med deres studier. Det er store fordringer for de fleste, og det forudsætter, at de er gode til at organisere og udnytte deres tid. Samtidig er de fjernstuderende isolerede i deres studie. De mangler den visuelle kontakt med læreren, de mangler den umiddelbare støtte, man kan få af en lærer, der er nærværende og kan møde deres behov og vanskeligheder. De mangler læreren, der kan tilbyde alternative forklaringer og motivere dem. Fjernstuderende mangler også den kontakt og konkurrence, der følger med andre studerende og bidrager til motivationen. Derfor er de nødt til at være selv-motiverede, vedholdende og ihærdige. Alle disse vanskeligheder kan betyde, at opgaven bliver så vanskelig, at den studerende dropper ud på grund af manglende motivation og vedholdenhed. Det forholder sig således, at manglende motivation er den væsentligste årsag til frafald i fjernundervisning. 42 Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 43

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

IT i danskuddannelserne udvikling af undervisningspraksis undervisningspraksis. 1. oktober 2007

IT i danskuddannelserne udvikling af undervisningspraksis undervisningspraksis. 1. oktober 2007 IT i danskuddannelserne udvikling af undervisningspraksis undervisningspraksis 1. oktober 2007 Først lidt om UNI C Undervisningsministeriets it-styrelse Statsvirksomhed med mulighed for markedsstyrede

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

10 trin til Digital Læring. En E-bog fra Peak Balance

10 trin til Digital Læring. En E-bog fra Peak Balance En E-bog fra Peak Balance Trin 1: Gør dig klar Hvorfor vil du lave digital læring? Der kan være mange årsager til at gå digitalt. En årsag kan være, at du gerne vil forankre viden hos modtagerne, så det

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X Fleksibelt forløb tag et, flere eller alle moduler alt efter interesse Modul: Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist Learning & Development specialist Den strategiske ledelse

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Observationsark: Intentionalitet og gensidighed

Observationsark: Intentionalitet og gensidighed Observationsark: Intentionalitet og gensidighed Dato: Tidspunkt/lektion: Mediator: Mediatee: Observatør: Beskrivelse af setting: Intentionalitet og gensidighed Point 1-10 Beskrivelse Hvad gør mediator?

Læs mere

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind Vi er sat i verden for at gøre eksamensangst, studiestress og lignende problematikker lettere at håndtere og for at sikre, at gode studerende klarer sig endnu bedre. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G

K U R S U S K A T A L O G KURSUSKATALOG Kursuskatalog Kursuskataloget indeholder alle Restudys præsentationer, workshops og seminarer. 2 Eleverne Elevpræsentationer sikrer, at alle elever kommer godt i gang med at benytte Restudys

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Livets Skole Skolen for livet. e 3. Thøger Johnsen

Livets Skole Skolen for livet. e 3. Thøger Johnsen Livets Skole Skolen for livet e 3 Thøger Johnsen 1 Prolog: Der mangler ofte en umiddelbar og spontan røst i vores hæsblæsende samfund. En røst i stil med den lille dreng i H.C. Andersens eventyr om "Kejserens

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning På kant med EU EU Et marked uden grænser - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Undervisernes digitale kompetencer

Undervisernes digitale kompetencer Undervisernes digitale kompetencer Linda Hauschildt Nielsen Januar-December 2010 Undervisernes digitale kompetencer Personlige redskaber Samarbejde Undervisningsaktiviteter Digitale materialer Publicering

Læs mere

Udviklet af skoler. Realiseret af Frog.

Udviklet af skoler. Realiseret af Frog. Udviklet af skoler. Realiseret af Frog. Dit læringsmiljø Vi udvikler teknologi, der giver dig tid til at undervise og skabe læring. Vi tager det næste skridt inden for undervisning og læring Fremvisning

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Projektansøgning til Campusstrategi

Projektansøgning til Campusstrategi Projektansøgning til Campusstrategi Initiativ vedrørende mobilplatform og anvendelse af mobileenheder på pædagog og sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Indledning Dette projekt understøtter UCL s campusstrategi

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder

Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder Arbejder du ofte med opgaver, som kun du kan udføre? Tør du uddelegere? Eller er du bange for at miste kontrollen? Har du ikke tid til at uddelegere?

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Design For Six Sigma

Design For Six Sigma For dig der ønsker at blive bedre til at udvikle nye robuste processer, services eller produkter, der lever op til dine kunders krav og til Six Sigma kvalitetsniveau. Udbytte, målgruppe og forudsætninger

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Læring i fremtidens arbejdsmiljø

Læring i fremtidens arbejdsmiljø Læring i fremtidens arbejdsmiljø Om e-læring og tekniske muligheder for kompetenceudvikling Powerpoint tilgængelig på ce.rm.dk hvorefter der tilføjes /arkiv i url en. www.regionmidtjylland.dk Indhold Hvornår

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Vejle Digitale Skoler på Facebook

Vejle Digitale Skoler på Facebook Vejle Digitale Skoler på Facebook - Brug af sider på Facebook Af: Line Sofie Schaarup Krogh, praktikant i Uddannelse og Læring. Facebook og Vejle Digitale Skoler BRUG AF SIDER PÅ FACEBOOK... 3 Tekniske

Læs mere

Stepping Stones programmet

Stepping Stones programmet Stepping Stones programmet Et tilbud til forældre til et barn med handicap Hvem og hvad er Stepping Stones for? Hvis I er forældre til et barn med et handicap i alderen 2-12 år, så kan Stepping Stones

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Delpolitik for e-læring

Delpolitik for e-læring Delpolitik for e-læring Dette dokument definerer en delpolitik til DTU s uddannelsespolitik. Delpolitikken ejes af DTU s e- læringsudvalg. 1 Formål Delpolitikkens formål er at klargøre overordnede målsætninger

Læs mere

IT og medier er et godt supplement til den almindelige undervisning men kan ikke stå alene

IT og medier er et godt supplement til den almindelige undervisning men kan ikke stå alene IT og medier er et godt supplement til den almindelige undervisning men kan ikke stå alene Af Katrina Busch Hasselstrøm, Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium I 3 uddannelseseksperimenter i 2013

Læs mere

Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud?

Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud? Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud? Slutkonference i Preventing Dropout 20. november 2014 Malmö Börshus Baggrund og kontekst Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem KL initiativet Over et halvt år vil 15 kommuner blive inspireret til og få ny viden om, hvordan kommunerne skal organisere og koordinere

Læs mere

BOOSTER-forløb. Lærervejledning. Skoleglæde.nu

BOOSTER-forløb. Lærervejledning. Skoleglæde.nu BOOSTER-forløb Lærervejledning Skoleglæde.nu BOOSTER-forløb Lærervejledning & præsentation Velkommen til BOOSTER Basic -forløbet Jeres elever skal snart i gang med BOOSTER Basic -forløbet, der kickstartes

Læs mere

Hvad l rte du mon af denne antologi?

Hvad l rte du mon af denne antologi? Hvad l rte du mon af denne antologi? Af redaktøren Annette Hildebrand Jensen Måske læste du kun et par af artiklerne i denne bog, måske slugte du det hele. Det kan være, at du særligt stak næsen i de udenlandske

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Lærerevaluering november 2007 Side 1 af 8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Nedenstående er en sammenfatning af den første lærerevaluering, der er gennemført i

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Cooperative Learning i voksenundervisningen

Cooperative Learning i voksenundervisningen Cooperative Learning i voksenundervisningen Opfølgende evaluering af VUC-projektet Det samarbejdende klasserum Bjarne Wahlgren og Tinne Geiger København, november 2011 Indhold Indhold...2 Indledning...3

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Digital undervisning i et nordisk læringsrum

Digital undervisning i et nordisk læringsrum Digital undervisning i et nordisk læringsrum 9. april 2015 Hvilke digitale læremidler virker? Professor Jeppe Bundsgaard Forskning i digitale læremidler Tre typer læremidler Didaktiske læremidler Udpeger

Læs mere

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen Underleverandørers Internationale markedsekspansion Poul Houman Andersen Hvad er en underleverandør En underleverandør producerer ydelser 1) på baggrund af ordregivers specifikationer 2) som indgår i ordregiverens

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI VÆRKTØJ til formulering af mål og opgørelse af ROI INTRODUKTION Hvis ikke vi formulerer et mål, vil vi aldrig kunne opgøre hvor langt vi når på vores møder. Og så kan vi ikke retfærdiggøre den investering

Læs mere

VELKOMST, RAMMESÆTNING OG MÅL

VELKOMST, RAMMESÆTNING OG MÅL VELKOMST, RAMMESÆTNING OG MÅL Konference om Blended Learning for undervisere og ledere på Aarhus BSS, 26. november 2015, Comwell Aarhus CENTER FOR UNDERVISNING OG LÆRING KONFERENCES FORMÅL Velkommen til

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Formål: Guiden bruges til at vurdere om en forebyggelsesintervention, som har dokumenteret effekt,

Læs mere

Hvor ska` vi hen du?

Hvor ska` vi hen du? Hvor ska` vi hen du? Tydelige læringsmål Før-eftertest Læringsforløb Meningsfyldte læringsfællesskaber Som underviser er det vigtigt, at du kender din virkning, og den er stor. Næst efter eleven selv er

Læs mere

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET 1 MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET Mestring og relationer af Frans Ørsted Andersen FRANS ØRSTED ANDERSEN Ph.d / lektor Aut. psykolog Ph.d-uddannelse

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

FAGLIGHED OG ARBEJDSMILJØ HVORDAN HÆNGER DET SAMMEN?

FAGLIGHED OG ARBEJDSMILJØ HVORDAN HÆNGER DET SAMMEN? FAGLIGHED OG ARBEJDSMILJØ HVORDAN HÆNGER DET SAMMEN? agenda Faglighed og Arbejdsmiljø hvordan hænger det sammen? Fra faglighed til kunnen Fra kerneopgave til kerneopgaver Standardisering, faglighed og

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide Få succes som hjertearbejder Markedsføring- & Omsætningsguide Indledning Få en god og enkel struktur Guiden er til dig, der ønsker at kunne forudsige nogenlunde hvordan din måned kommer til at se ud og

Læs mere

Sebastian Holtze-Petersen HTX Roskilde 09/02/2014 Jacob Hennecke. IT Applikationsudvikling

Sebastian Holtze-Petersen HTX Roskilde 09/02/2014 Jacob Hennecke. IT Applikationsudvikling IT Applikationsudvikling Præproduktion Vores grundidé stammede fra Sebastians kendskab til en familie hvor et af børnene er diagnosticeret med autisme. Vi fik så ideen at lave en applikation målrettet

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

KAPITEL 4 LÆRERENS ROLLE

KAPITEL 4 LÆRERENS ROLLE Det endelige valg Måske er det vanskeligste aspekt ved beslutning om form og indhold i fjernundervisning, at så meget skal være planlagt og udviklet, inden et kursus kan starte. Det gælder på mange niveauer

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Motivation Factor JobEdu

Motivation Factor JobEdu Kursus i Jobcoaching med Motivation Factor metoden Motivation Factor JobEdu Med Motivation Factor JobEdu arbejder vi fra nutiden mod fremtiden. Vi ser muligheder frem for begrænsninger. Vi fastsætter mål

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Efterår 2016 Valgfrie evalueringsspørgsmål Oversigt over spørgsmålsbanken for digital kursusevaluering på Aarhus BSS

Efterår 2016 Valgfrie evalueringsspørgsmål Oversigt over spørgsmålsbanken for digital kursusevaluering på Aarhus BSS Efterår 2016 Valgfrie evalueringsspørgsmål Oversigt over spørgsmålsbanken for digital kursusevaluering på Aarhus BSS Spørgsmålene i spørgsmålsbanken er opdelt i dimensioner. Vælg en dimension herunder

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb

Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb Daryai-Hansen, Gregersen, Søgaard: Tidligere sprogstart: begrundelser og praksisanbefalinger Søgaard, Andersen: Evaluering af tidlig

Læs mere

KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE

KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE PÆDAGOGIK MED HANDLING UDDANNELSE MED VILJE ARBEJDE MED FREMTID Jeg har fået redskaber til at støtte indsatte i at ændre vaner. Det at anerkende individet som ligeværdigt

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM Kompetenceudvikling indenfor klasserumsledelse, relationsopbygning og levering af faglighed, så alle lærer med engagement og glæde. Dette kursus kobler al den vigtigste og bedste viden vi har om læring,

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Teknologisk Institut Center for Analyse og Erhvervsfremme 01/2012 Kære konference-deltager, Som et

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

PDF/A DokumentBrokeren

PDF/A DokumentBrokeren PDF/A DokumentBrokeren Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formatet PDF/A 1a...1 2 Compliance...3 2.1 Skrifttyper...3 2.1.1 Rettigheder...3 2.1.2 Subset Font Embedding...4 2.2 Opmærkning (tagged PDF)...4

Læs mere

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Visionens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Vision for alle børn og unges læring, udvikling

Læs mere