Holdadministration Sidst opdateret /version 1.1/UNI C/Steen Eske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holdadministration Sidst opdateret 13-02-2008/version 1.1/UNI C/Steen Eske"

Transkript

1 Holdadministration Sidst opdateret /version 1.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit, som er væsentligt for dig. Centrale begreber kan bruges som en ordliste og en lynindføring i de begreber, der omhandler administration af hold. Generelt er en generel introduktion til emnet, og er især vigtig at læse første gang, man beskæftiger sig med området. Arbejdsgange beskriver, hvordan man konkret skal betjene systemet, og kan bruges som et opslagsværk. Ændringer Der er foretaget mindre rettelser i vejledningen. Centrale begreber Centralt begreb Forklaring eller beskrivelse Fagstatus Fagstatus er et udtryk for hvilken type af fag der er tale om, obligatorisk, valgfag etc. Gebyrer Til hold kan der knyttes forskellige gebyrer som kan arves ned på de elever der knyttes til holdet. Se nærmer herom under elevbetalinger-hold. Ringesystemer Et ringesystem fortæller hvorledes lektionerne er placeret på dagen. Skolen kan anvende flere forskellige ringesystemer fx for at forskyde frokostpausen så alle eleverne ikke skal i kantinen på samme tid. Det kan også være hensigtsmæssigt med forskellige ringesystemer hvis der på nogen afdelinger anvendes dobbeltlektioner og på andre ikke. 1

2 Skoledagskalender En skoledagskalender fortæller hvilke dage der er undervisningsdage. Som udgangspunkt er det alle hverdage, men weekender kan også benyttes til undervisning. Skolen kan anvende en eller flere forskellige skoledagskalendere. Det kan være hensigtsmæssigt med flere forskellige skolekalendere hvis der fx undervises på AMU eller IV i weekenderne. Vidar Undervisningsministerets hjemmeside, som benyttes til at få overblik over tid og sted for de enkelte tilbud eller få viden om voksenuddannelser. VisKvalitet Viskvalitet.dk - er Danmarks første landsdækkende værktøj, der er obligatorisk at bruge som led i at måle og udvikle kvaliteten på AMU-området. Generelt Denne administrative vejledning vedrører administration af hold, herunder de hjælpevinduer der findes til holdadministrationen. Vejledningen behandler ikke indmeldelse af elever og placering af disse på skoleforløb og hold. Der henvises til de respektive administrative vejledninger om de forskellige emner. Vejledningen er rettet mod personer, der i forvejen er fortrolige med administration af hold, og som har brug for en oversigt over og vejledning om, hvorledes denne administration understøttes af EASY-A. I vejledningen tages der udgangspunkt i A326 Hold med tilknyttede hjælpevinduer og i A319 Holdkopiering. Der findes imidlertid også nogle masseredigeringsvinduer som kan benyttes i forskellige sammenhænge hvor man ønsker at se eller rette i den samme type oplysninger for en række hold: A243 Masseredigering budgettimer A244 Masseredigering lønkonti A323 Holdoversigt B116 Oversigt hold med skolefag A320 Aktivitetsoversigt generel A321 Aktivitetsoversigt lønoplysninger A322 Aktivitetsoversigt lønkonti B093 Aktivitetsoversigt - budgettimer 2

3 Arbejdsgange I de følgende beskrives følgende emner: Hold med tilknyttede vinduer Aktivitetsafdeling mv. Skoledagskalender Ringesystem Aflønning Tilskudsmærkekombination ÅU-tælledato AMU-tælleperioder og tælledatoer Skolefag med hold Fagstatus Fælles kompetencebeskrivelser Skolefag på hold-perioder Regnskab og budget Gebyrer Noter Vidar og kursusudbud via Web AMU kvalitet Ændring af et holds periode ÅU tælledatoer og gebyrer AMU-tælleperioder og tælledatoer Ændring af periode på skolefag på hold periode Holdkopiering Sammenhæng med Elevplan Hold med tilknyttede vinduer Et hold benyttes i EASY-A som et redskab til at sammenkoble en række elever, der skal følge et givent undervisningsforløb. Når eleverne er placeret på et hold, vil der i systemet være en række operationer, som behandler alle eleverne på holdet. Ved oprettelsen af et hold er der altid en række basis stamoplysninger, som tilknyttes holdet og vedrører holdets betegnelse og den periode, som holdet er gyldigt i. 3

4 Et hold oprettes på vinduet A326 Hold, og her tilknyttes bl.a. oplysninger om selve holdet f.eks. perioden, indberetningsprincip, holdkvotient og evt. trækningstype. Indberetningsprincip er relevant for AMU-hold og anvendes i forbindelse med beregning og indberetning af AMU-bidrag. Indberetningsprincip kan være SFI (Sammenhængende forløb for Flygtninge og Indvandrere), S (Split), P (Plan), ÅV (Åbent Værksted) og - (Fuldtid/ÅU). Fuldtid/ÅU anvendes for hold med fuldtidselever og/eller ÅU-elever, mens de øvrige indberetningsprincipper anvendes for AMU-hold med AMUelever. AMU-oplysninger På AMU-hold skal der angives en række oplysninger om gennemførende skole, godkendt skole, indkaldelsesdato (udfyldes automatisk når indkaldelsesbrev er dannet) og timer pr. dag, som er relevante i forbindelse med administrationen af AMU-uddannelser. Her vælges indberetningsprincip: - for fuldtid/åu P for AMU-plan hold S for AMU-split hold ÅV for AMU-åbent værksteds hold SFI for AMU sammenhængende flygtninge og indvandrere hold Trækningstypen har betydning for fuldtidselevers udtrækning til eksamen. Det er kun nogle hold, der skal have trækningstype. Bemærk at en fuldtidselev pr. en given dato kun må være knyttet til et hold med trækningstype. Det hænger sammen med at systemet - på det tidspunkt hvor udtrækningen til eksamen sker - entydigt skal kunne afgøre hvilken træk- 4

5 ningstype, der skal gælde for eleven og dette afgøres ved at finde elevens hold med trækningstype. I Feltet LMS har man mulighed for at angive om det pågældende hold skal kunne overføres til et Learning Management System (LMS) som f.eks. Black Board, Fronter m.v. Et hold oprettes med en given periode. Desuden er det muligt, at angive en ugedag for undervisning, samt en start- og sluttid for denne undervisning. Det sidste kan specielt bruges for hold på Åben Uddannelse. Det er en oplysning der ikke bruges af systemet. Som det fremgår af det ovenstående er der ikke knyttet nogen oplysning om uddannelsen til et hold. Det er derfor muligt at elever på forskellige uddannelser herunder både fuldtidsuddannelser og ÅU følger det samme hold. Det er dog ikke muligt at placere AMU-elever på et hold med indberetningsprincip - (Fuldtid/ÅU), ligesom der heller ikke kan placeres fuldtidselever på AMU-hold (dvs. hold med et af de øvrige indberetningsprincipper). Af hensyn til aflønningen af lærerne er det nødvendigt at tilknytte en oplysning om hvilken tilbagefalds-minutnorm der skal anvendes på holdet. Det gøres ved hjælp af uddannelsesgruppen som skal angives på holdet. Se nærmere herom under aflønning. Når en fuldtidselev placeres på et hold, kan eleven være placeret på et skoleforløb i en periode, der dækker placeringen på holdet. Eleven skal senest på tidspunktet for indberetning af årselever være tilknyttet et skoleforløb. Elevens holdplaceringer skal således hver for sig entydigt knyttes til skoleforløb og dermed også til en skoleperiode på uddannelsen. For elever på Åben Uddannelse og AMU hvor begrebet skoleforløb ikke anvendes er der ingen tilsvarende begrænsninger på holdplaceringerne. I forbindelse med at en elev placeres på et hold, vil eleven som udgangspunkt også blive knyttet til de fag, som er eller senere knyttes til holdet. Det afhænger dog af, om der på skolefaget på holdet står, at eleverne automatisk skal arve de respektive skolefag. Se nærmere herom under skolefag på hold. Elever tilknyttes et hold på vinduerne A700 Holdplacering, A098 Holdplacering for skolepraktik, A702 Holdplacering ÅU, A705 Elev med holdplaceringer eller B702 Holdplacering - AMU. Den samme elev kan være placeret på samme hold i flere perioder, hvis disse perioder ikke tidsmæssigt overlapper hinanden. Eleven kan kun placeres på et hold indenfor holdets periode, men behøver ikke være på holdet i hele perioden. Eleven kan ikke placeres på et hold efter afgangsdatoen på elevens ud- 5

6 dannelse. En elev må kun være placeret på ét hold med trækningstype samtidig. På vinduet A326f Elever på dette hold kan man herefter se, de elever, der er placeret på holdet. I vinduet vises eleverne således med CPR-nummer, navn og uddannelse samt den periode, de er placeret på holdet (typisk holdets start- og slutdato). Ved oprettelsen af et hold kan der tilknyttes oplysninger om det antal elevlektioner som undervisningen på holdet forventes at resultere i. Elevlektioner angives i standardlektioner. Længden af standardlektioner angives på vinduet B007 Arbejdstidsaftaler (menu: Personale Arbejdstidsaftaler) og på A910 Trimmeoplysninger under StandardlektionsLængde. Aktivitetsafdeling mv. På holdet skal der angives hvilken aktivitetsafdeling det er tilknyttet. 6

7 En aktivitetsafdeling er en form for gruppering af aktiviteter, som bl.a. kan benyttes som afgrænsning i forbindelse med en række udskrifter og der er ligeledes rækkebaseret adgangskontrol knyttet til aktivitetsafdelingerne. Det betyder, at kun de medarbejdere, der har rettigheder til den pågældende aktivitetsafdeling, kan arbejde med aktiviteterne på denne. Bemærk at det omfatter alle de oplysninger, der er knyttet til aktiviteten herunder stamoplysninger, skolefag på hold, holdplaceringer og skema. Det er således en afgørende forudsætning for at kunne arbejde med en aktivitet - uanset i hvilken sammenhæng det er at man har rettigheder til den pågældende aktivitetsafdeling. Aktivitetsafdelinger er tidsstyrede. Det er kun muligt at knytte en afdeling til aktiviteten hvis afdelingens gyldighedsperiode omfatter hele aktivitetens periode. Afdelingens gyldighedsperiode kan tilsvarende kun afkortes hvis der ikke derved er nogen aktiviteter tilknyttet i den periode, der falder væk. Tilknytningen af aktivitetsafdeling styrer hvilken type af fravær der kan arbejdes med på det pågældende hold skemabaseret eller ugebaseret. Denne oplysning fremgår af aktivitetsafdelingens oplysninger som kan ses på vinduet A311 Aktivitetsafdelinger. 7

8 På grundlag af aktivitetsafdelingen vil systemet foreslå en skoledagskalender og et ringesystem, som skal gælde for aktiviteten. Det er muligt at ændre i disse oplysninger og angive en anden kalender eller ringesystem end det, der foreslås. På vinduet A326e Minutnormer for dette hold kan man registrere hvilke specielle minutnormer der skal anvendes på denne aktivitet. Bemærk at der kun skal registreres noget her, hvis der er særlige forhold der gør sig gældende for holdet, f.eks. at der er aftalt en speciel aflønning for holdet på tværs af skolefag. Se under aflønning. Til et hold kan der også knyttes oplysning om et ansvarsområde og eller et projektområde. Dette er lige som aktivitetsafdelinger en måde at gruppere hold, som skolen kan anvende efter behov. I modsætning til aktivitetsafdeling er det imidlertid ikke krævet at anføre ansvarsområde eller projektområde. Udskriften A350 Projektområder giver en samlet oversigt over alle de projektområder skolen har oprettet. Oplysningerne kan også findes på vinduet A317 Projektområder. 8

9 Skoledagskalender Ved oprettelse af et hold foreslår systemet den skoledagskalender som er knyttet til aktivitetsafdelingen. Det er muligt at rette i oplysningen, men hvis der efterfølgende knyttes en ny skoledagskalender til holdet kommer systemet med en advarsel, fra de vinduer hvor dette sker. Advarslen siger: Pas på! Dette ændrer grundlaget for evt. eksisterende registreringer på planer, skema, fravær og timeposter. Når skemaet skal registreres skal der tages hensyn til, hvilke dage der kan gennemføres undervisning på. Skoledagskalenderen er som udgangspunkt kalenderdagene minus helligdage og weekender. I vinduet A797 Kalenderdage ses de centralt vedligeholdte kalenderdage, og vinduet giver desuden mulighed for at knytte bemærkninger til de enkelte dage. Når man genererer en skoledagskalender anvender man kalenderdagene som grundlag, og denne tager højde for at der som default ikke skal gennemføres undervisning på helligdage og i weekender. Genereringen af skoledage sker på vinduet A365 Skoledagskalender, hvor der findes en oversigt over dage, hvor der kan gennemføres undervisning. 9

10 Modsat helligdage og weekender, skal ferier fjernes fra skoledagskalenderen. Denne manuelle vedligeholdelse sker ved hjælp af det tilknyttede vindue A365a Skoledage, som viser de dage, der er oprettet som skoledage for den givne skoledagskalender. Skoledagskalenderen skal som udgangspunkt være opdateret/ajourført inden holdene oprettes og specielt inden skemaregistreringen foretages. Hvis man efterfølgende har brug for at rette i skoledagskalenderen, skal man anvende knappen nederst på vinduet A365a Skoledage, når en eller flere skoledage ønskes fjernet. Hvis man derimod vil tilføje nogle skoledage, kan det umiddelbart gøres ved at indsætte datoerne. Har man fjernet eller tilføjet en eller flere skoledage skal man sørge for at få afviklet batchjobbet B340 Genopretning efter ændring i skoledagskalender således at efterfølgende årselev- og AER-indberetninger foretages med de korrekte datoer. Udskriften C365 Skoledagskalender viser de dage, skoledagskalenderen indeholder i den periode der er afgrænset til ved bestillingen. Udskriften 10

11 kan med fordel anvendes som dokumentation skoledage og tælledatoer i forbindelse med årselevindberetningen. Ringesystem Ved oprettelse af et hold foreslår systemet det ringesystem, som er knyttet til aktivitetsafdelingen. Det er muligt at rette i oplysningen, men hvis der efterfølgende knyttes et nyt ringesystem til holdet kommer systemet med en advarsel, fra de vinduer hvor dette sker. Advarslen siger: Pas på! Dette ændrer grundlaget for evt. eksisterende registreringer på planer, skema, fravær og timeposter. Skolen skal have oprettet minimum et ringesystem, idet det ellers ikke er muligt, at registrere skemaer med lektionsnr., og man så i stedet skal tilknytte start- og sluttidspunkt på hver enkelt skemabegivenhed. Ved oprettelsen af ringesystemerne, skal man være opmærksom på EASY-As trimmevariabel, hvor der står hvor mange minutter der minimum skal være mellem 2 lektioner, for at det ikke giver skemasammenfald. Ringesystemet skal have oprettet et antal lektioner pr. dag, samt de enkelte lektioners start- og sluttidspunkt. Hvis feltet standardlektion er blankt vil systemet - i forbindelse med timepostgenereringen - beregne hvor mange standardlektioner den pågældende skemabegivenhed svarer til ud fra lektionens start- og sluttidspunkt. Hvis man ønsker at en given lektion skal svare til et andet antal standardlektioner, f.eks. der er indeholdt pauser, skal man sørge for at udfylde feltet med det antal standardlektioner letioner skal svare til. Standardlektionens længde registreres som tidligere nævnt på B007 Arbejdstidsaftaler. Vinduet A367 Ringesystemer anvendes til at registrere og vedligeholde oplysninger om lektionerne i et givet ringesystem. Bemærk et tidspunkt SKAL angives på formen XX:YY f.eks. 08:15 eller 11:30. 11

12 Aflønning Ved oprettelsen af et hold tilknyttes oplysninger om aflønning f.eks. afregningsform og den AC-sats, der skal gælde for de lærere, der er tilknyttet holdet via fagfordelingen, skemaet eller med direkte registrerede timeposter. Afregningsformen kan enten være A for arbejdstimer eller L for lektioner. Værdien er default 'A' for alle aktiviteter. Ved oprettelse af et hold foreslås en AC-sats ud fra den uddannelsesgruppe, der er tilknyttet aktiviteten. En AC-timelærer er en lærer med en særlig aflønning, som behandles anderledes end de øvrige lærere, og skal have timer mv. registreret i de specielle AC-timelærertabeller. Der kan desuden angives hvorvidt der er indgået en akkord for holdet. I den nye arbejdstidsaftale bruges begrebet uddannelsesgruppe ikke længere. Tabellen bibeholdes dog og kan fortsat bruges i forbindelse med minutnormshierarkiet. Det er fremover skolen selv, der skal vedligeholde indholdet af denne tabel. På vinduet B008 Uddannelsesgrupper kan man se oplysninger om de enkelte uddannelsesgrupper og de minutnormer, der gælder for forskellige perioder for hver uddannelsesgruppe. 12

13 Hvis man ikke ønsker, at det normale minutnormshierarki skal styre hvilken minutnorm, der skal gælde for et hold, kan man på vinduet A326e Minutnormer for dette hold registrere hvilke minutnormer, der skal anvendes. Bemærk at der kun skal registreres noget her, hvis der er særlige forhold der gør sig gældende for holdet, f.eks. at der er aftalt en speciel aflønning for holdet på tværs af skolefag. Minutnormen kan dog også angives på den enkelte skemabegivenhed og/eller som et tillæg/fradrag på selve ansættelsesforholdet, og så er det den der anvendes og ikke oplysningen på holdet. Tilskudsmærkekombination Ved oprettelsen af et hold kan man angive en tilskudsmærkekombination (TMK). Oplysningen har kun betydning for ÅU- og AMU-elever. Dette kan med fordel benyttes, hvis de elever som placeres på holdet, alle eller helt overvejende skal have et andet TMK end det, systemet foreslår for elever som helhed (f.eks. hvis undervisningen på holdet er fjernundervisning). Ved placering af en elev på holdet, vil systemet automatisk foreslå denne TMK på alle de årselevbidrag, der knyttes til de enkelte skolefagpå-holdplaceringer. Det er muligt at ændre oplysningen efterfølgende hvis eleven skal have en anden TMK end den, der er knyttet til holdet. Tilskudsmærkerne udmeldes centralt fra UVM. På vinduet A886 Tilskudsmærkekombinationer kan man se sammenhængen mellem TMKer og de tilknyttede tilskudsmærker. 13

14 ÅU-tælledato Ved oprettelsen af et hold beregner systemet, på baggrund af holdets periode, et forventet antal ÅU-tælledatoer. Det forventede antal tælledatoer beregnes i flere trin. Først undersøges det hvor mange kalenderår holdets periode overlapper. På denne baggrund sættes et mindste antal tælledatoer. Herefter beregnes antallet af kalenderdage mellem holdets start- og slutdato og derefter beregnes det forventede antal tælledatoer på grundlag af dette (dog minimum det mindste antal tælledatoer bestemt før). Antal kalenderdage Forventet antal ÅU-tælledatoer ÅU-tælledato på holdet beregnes ud fra holdets startdato: Holdets startdato 1. ÅU-tælledato

15 De efterfølgende ÅU-tælledatoer på holdet beregnes ved, at der altid springes en mulig tælledato over. Dvs. har holdet 2 tælledatoer og den 1. er bliver nr. 2 altid den Har holdet 3 tælledatoer og den 1. tælledato er , bliver nr. 2 den og nr. 3 den det følgende år (dog er der en undtagelse for korte hold som krydser årsskiftet og derfor skal have to ÅU-tælledatoer. Hvis 1. ÅU-tælledato her er sættes 2. ÅU-tælledato til og ikke ). Ændrer man på holdets start- eller slutdato efterfølgende så genberegnes det forventede antal ÅU-tælledatoer efter ovenstående princip, men det faktiske antal ÅU-tælledatoer ændres ikke. På den måde undgår man at der skal ændres på rater mv. fordi der sker en lille ændring i holdets periode. Udskriften B394 Hold med afvigende antal ÅU-tælledatoer viser de hold hvor der er forskel mellem det forventede og det faktiske antal ÅUtælledatoer. Udskriften bestilles automatisk i forbindelse med indberetning af ÅU-årselevbidrag. Skolerne skal over for revisoren gøre rede for hvorfor der er forskel på antallet af ÅU-tælledatoer. Det fremgår af vinduet A326 Hold i felterne Antal tælledatoer og Forventet antal tælledatoer hvor mange ÅU-tælledatoer der er registreret på holdet og hvad det forventede antal er. Disse to felter kan også ses på vinduerne A323 Holdoversigt og A320 Aktivitetsoversigt generel. 15

16 Bemærk at der sættes ÅU-tælledatoer på alle hold også AMU-hold og hold der udelukkende følges af fuldtidselever. ÅU-tælledatoerne har kun betydning for de hold som følges af ÅU-elever. ÅU-tælledatoerne må ikke forveksles med de tælledatoer som sættes på AMU-SFI-hold. Det et to vidt forskellige ting. AMU-tælleperioder og tælledatoer Ved oprettelsen af et hold med indberetningsprincip SFI (Sammenhængende forløb for flygtninge og indvandrere) vil systemet automatisk oprette tælleperioder for holdet (A326h Tælleperioder). Hvis der er knyttet en Skoledagskalender til holdet, vil denne blive brugt ved oprettelse af tælleperioderne; ellers vil der blive regnet med mandag-fredag som værende skoledage. Oprettelsen sker efter følgende regler: Første tælleperiode starter på holdets startdato og slutter efter 10 uger. Ved beregning af 10 ugers perioden tælles der 50 skoledage frem fra startdato. Hvis holdets slutdato kommer før den fundne slutdato for 10 ugers perioden, sættes tælleperiodens slutdato lig med holdets slutdato. Ellers sættes den lig med den fundne dato. Tælledatoen for første tælleperiode sættes til den 10. skoledag i tælleperioden. Der oprettes yderligere en tælleperiode for hver 10 uger af holdets varighed. Disse beregnes som ovenfor beskrevet, bortset fra at tælledatoen sættes lig med tælleperiodens startdato. De af systemet oprettede tælleperioder kan efterfølgende redigeres i A326h Tælleperioder. Skolefag med hold Til et hold kan der tilknyttes et eller flere skolefag. Der kan være forskellige begrundelser for at knytte et givet skolefag til holdet: Karakterer Eksamen Skema 16

17 Det fremgår af uddannelsesbekendtgørelser hvilke fag der skal registreres karakterer på. Disse fag skal findes på holdet for at det er muligt at udskrive karakterlister til brug for registreringen af termins, standpunkts- og årskarakterer. Af hensyn til eksamen er det også nødvendigt at de fag og niveauer, der er elever som skal til eksamen i, er oprettet på holdet selv om det evt. ikke har nogen betydning for selve undervisningen. Det er nødvendigt for at kunne sætte eksamensmarkeringer på eleverne. Se den administrative vejledning om eksamensadministration. Bemærk at der skal anvendes det skolefagsnummer (under ) der svarer til UVM-faget. Det er nødvendigt at hensyn til eksamensudtrækningen og bevisudskrivningen. Hvis der samlæses forskellige niveauer eller anvendes tværfaglig undervisning vil det være hensigtsmæssigt at der på skemaet står et fag som ikke nødvendigvis svarer til et af de fag der findes af hensyn til karakterer eller eksamen. Hvis der f.eks. samlæses i Engelsk niveau D og E vil det være uheldigt at skemalægge med det ene af disse fag, fordi skemaet så kun gælder de elever som følger det pågældende niveau. Det kan her være hensigtsmæssig at oprette et lokalt skolefag (over ) som hedder Engelsk og så skemalægge med det og lade alle eleverne følge det pågældende fag (mens de hver for sig desuden er tilknyttet faget på det niveau de rent faktisk læser). På det lokale skolefag kan man så yderligere registrere den minutnorm, der gælder efter de aftaler der evt. er indgået på skolen for samlæsning af de to niveauer (eller man kan registrere minutnormen på selve holdet hvis minutnormen gælder for al den undervisning der foregår der, jf. tidligere omtale under aflønning). Alle eleverne skal ikke nødvendigvis følge alle de skolefag, der er knyttet til holdet. I forbindelse med at skolefagene knyttes til et hold angiver man med J eller N om eleverne automatisk skal arve det pågældende skolefag. Der kan siden ændres på dette, således at man kan slette et skolefag en elev har arvet, lige som man kan knytte en elev til et skolefag som vedkommende ikke har arvet automatisk - blot skal skolefaget være knyttet til holdet. Hvis vi tager det ovenstående eksempel med samlæsning mellem Engelsk niveau D og E og antager, at de langt de fleste elever skal læse niveau E på holdet vil det være hensigtsmæssigt at sige J til at det lokale skolefag Engelsk og Engelsk niveau E skal arves automatisk, mens Engelsk niveau D har N til arvning. Alle eleverne vil så blive tilknyttet det lokale skolefag Engelsk og Engelsk niveau E ved holdplaceringen. På de få elever som skal følge Engelsk niveau D skal man så efterfølgende fjerne Engelsk niveau E og i stedet tilknytte Engelsk niveau D. Der skemalægges på det lokale skolefag Engelsk, men udskrives karakterlister for Engelsk niveau D og Engelsk niveau E. Selve tilknytningen af skolefag til hold sker på vinduet A335 Skolefag på hold. 17

18 Skolefaget tilknyttes holdet med et niveau og en fagstatus. Mht. fagstatus henvises til det følgende afsnit om fagstatus. På skolefaget er det muligt at tilknytte oplysninger om: Eleverne på holdet automatisk skal arve skolefaget (bør altid være N på AMU ÅV-hold). Skolefagets varighed på holdet. Deafultværdien hentes fra skolefagets varighed. Antallet af elevlektioner. Deafultværdien hentes fra skolefagets elevlektioner. Lærerlektioner. Deafultværdien hentes fra skolefagets lærerlektioner. Antal opgaver, der skal rettes for skolefaget på dette hold. Oplysningen benyttes i forbindelse med fagfordeling, hvor det kan angives hvor mange opgaver de forskellige lærere hver skal rette. Defaultværdi hentes fra tabellen tidsstyrede fagoplysninger for holdets startdato. Eksamenstermin. AC-sats. Default hentes fra holdets AC-sats Afregningsform. A for arbejdstimeafregning, og L for lektionsafregning. Akkord er der indgået på skolefaget på holdet. 18

19 LMS (Leaning Management System) om oplysningen om det pågældende skolefag-på-hold skal overføres til et Leaning Management System. På vinduet ses summen af lærertimer for alle skolefag på holdet, samt summen af lærertimer for budgettimer på holdet. Skolen skal selv sætte ECTS-points (European Credit Transfer System) på de skolefag, der anvendes på KVU-uddannelser, da de skal fremgå af eksamensbeviset. Fagstatus Ved tilknytningen af skolefag til et hold registrerer man samtidig hvilken fagstatus (O - obligatorisk fag, V - valgfag, S - særfag dvs. fag fra et andet uddannelsesområde, L lokale fag dvs. fag som ikke er knyttet til et UVM-fag, E erhvervsrettet påbygning, P studierettet påbygning, T tvungen skriftlig eksamen (benyttes kun for fag hvor eleverne skal til skriftlig eksamen uanset udtrækning) eller I ikke relevant) faget forventes at have for de fleste elever, som knyttes til holdet. Fagstatus I (ikke relevant) skal og kan kun anvendes, hvis der på holdet er angivet indberetningsprincip SFI, P, S eller ÅV (dvs. AMU-hold). Når eleverne placeres på holdet overføres fagstatus til elevernes fagtilknytning på skolefag-på-holdplacering (for de skolefag som eleven tilknyttes). Specielt for fuldtidselever skal skolen sørge for at fagtilknytningerne for den enkelte elev er korrekte. Det har betydning for udtrækningen af eleven til eksamen. Hvis man anvender et lokalt skolefag - og skal kunne indrapportere karakterer afgivet på dette til UVM - skal der knyttes et UVM-fag til det lokale skolefag. I forbindelse med at faget knyttes til en aktivitet (typisk et hold) kan man kun benytte fagstatus O (obligatorisk), V (valgfag) eller S (særfag f.eks. et fag fra det almindelige gymnasium) afhængigt af hvad der passer for det pågældende skolefag. Det er ikke muligt at give et sådant skolefag fagstatus L (lokalt fag). Husk at for fag som kommer fra et andet undervisningsområde f.eks. det almene gymnasium skal fagstatus være S. Det har betydning for udtrækningen af elever til eksamen. Hvis man ikke ønsker at evt. karakterer skal kunne indberettes til UVM evt. slet ikke skal registrere karakterer, kan man lade være med at tilknytte et UVM-fag. I disse tilfælde skal fagstatus være L. Den kan ikke være O, V eller S. 19

20 Lokalt skolefag knyttet til UVM-fag Lokalt skolefag ikke knyttet til UVM-fag Fagstatus skal være O, V eller S Fagstatus skal være L Det er ikke muligt at ændre fagstatus fra L til O, V eller S efterfølgende. Det hænger sammen med de ovenstående regler: Hvis fagstatus er L, må der ikke være tilknyttet et UVM-fag, men hvis fagstatus er O, V eller S skal der være tilknyttet et UVM-fag. Tilsvarende er det ikke muligt at ændre fagstatus fra O, V eller S til L efterfølgende. Man kan derimod principielt godt ændre fagstatus mellem O, V og S. Når man først har knyttet et UVM-fag til et lokalt skolefag og placeret det lokale skolefag på et hold, er det ikke muligt at ændre tilknytningen mellem skolefaget og UVM-faget. Man kan f.eks. ikke ændre det til et andet UVM-fag eller slette relationen. Som det fremgår, er det meget vigtigt at få sat den korrekte fagtilknytning på fuldtidselevers skolefag-på-holdplacering. Tilsvarende er det vigtigt at få oprettet relationen mellem lokale skolefag og UVM-fag korrekt fra starten af, da det i praksis er umuligt at ændre efterfølgende. Fag som ikke skal fremgå af elevens bevis og som ikke har interesse for andre skoler ved en evt. flytning af eleven bør man ikke give karakterer på. Derved undgår man at fagene bliver overført i forbindelse med en evt. elevflytning, og at til-skolen derfor skal have besværet med at oprette lokale skolefag, som den ikke har nogen nytte af. For fag hvor der er behov for at give karakterer, men hvor disse som udgangspunkt ikke skal medtages på skolevejledninger bør anvendes fagtype L (hvis faget er over ). Ved bestillingen af skolevejledninger vil sådanne fag default blive udeladt, og man kan derfor undgå at skolevejledningerne sprænger rammerne. Fælles kompetencebeskrivelser Begrebet Fælles Kompetence Beskrivelse (FKB) er indført i forbindelse med AMU-2004, som en uddannelsestype, hvortil der kan knyttes en række UVM-fag (hvor der ikke kan indmeldes elever på). Hver enkelt kompetencebeskrivelse henviser til et efteruddannelsesudvalg. De fælles kompetencebeskrivelser anvendes bl.a. i forbindelse med udbudsgodkendelser og på skolefag-på-hold kan man se, hvilken FKB, som faget indgår i, skolen er godkendt til. 20

21 Skolefag på hold-perioder For at kunne håndtere administration af AMU-kurser vha. hold bl.a. Split-kurser er der indført mulighed for at kunne angive perioder på skolefag-på-hold. Dette gøres ved hjælp af vinduet A335d Perioder for skolefag på hold, der er et relateret vindue til A335 Skolefag på hold. Skolefag-på-hold perioder anvendes indtil videre kun for AMU-hold (dvs. hold med et indberetningsprincip SFI, P, S eller ÅV). Man kan derfor ikke skrive eller rette i felterne startdato og slutdato i A335d Perioder for skolefag på hold for hold med indberetningsprincip Fuldtid/ÅU ( - ). Regnskab og budget Til et hold kan der knyttes nogle oplysninger i relation til skolens regnskab og budget. Udover de oplysninger der er omtalt under aflønning drejer det sig om følgende: Lønkonti Budgettimer Minutnormer Planaktiviteter Lønkonti har betydning for hvor de timer som afholdes på det pågældende hold skal posteres i forbindelse med lønfordelingen. Lønkonti kan knyttes til et hold på vinduet A326a Lønkonti tilknyttet dette hold eller ved at anvende felterne nederst på selve holdvinduet Der kan være flere sæt konteringsoplysninger tilknyttet samme hold, men de må ikke overlappe tidsmæssigt. Systemet foreslår Ø-dimensionernes 21

22 start- og slutmåned til at være de måneder, hvor henholdsvis start- og slutdato på aktiviteten forekommer. Hvis lønudgifterne skal gå i lønpulje, skal der på den tilknyttede medarbejders ansættelsesforholds arbejdstidsaftale også være angivet J til lønpulje. Der henvises til afsnittet om fordelinger i den administrative vejledning om indberetning af lærerarbejdstimer. Det er også muligt at registrere konti på de enkelte skolefag-på-hold. Det kan gøres på vinduet A335e Konti for dette skolefag, som er et relateret vindue til A335. Der kan være flere sæt konteringsoplysninger tilknyttet samme skolefagpå-hold, men de må ikke overlappe tidsmæssigt. Systemet foreslår Ø- dimensionernes start- og slutmåned til at være de måneder, hvor henholdsvis start- og slutdato på holdet forekommer. Endelig er det muligt på den enkelte elevs holdplacering at registrere en afvigende kontering. Dette skal kun gøres, hvis de lærerarbejdstimer, der fordeles ud på eleven, skal konteres anderledes end svarende til den normale kontering. Hvis man for et hold har registreret et Ø- samlæsningsformål på selve holdet, må der ikke anvendes afvigende kontering på eleverne, da lønfordelingen så vil blive forkert. Afvigende kontering på eleverne registreres på vinduet A392 Afvigende kontering på holdplacering (menu: Elever Elever på fuldtidsuddannelse). Oplysningerne om afvigende kontering anvendes også i Ledelsesinformation. 22

23 I de situationer, hvor skolen udelukkende anvender konteringerne fra fuldtidselevernes skoleforløbsplaceringer, vil der ikke blive lønfordelt noget på de hold, hvor der ingen elever er. På sådanne hold skal skolen sørge for at registrere relevant lønkonto, som lønfordelingsjobbet kan bruge. Der vil ligeledes ikke blive lønfordelt noget på de hold, hvor de holdplacerede fuldtidselever ingen skoleforløbsplaceringer har. Her skal skolen også sørge for at registrere relevant lønkonto på holdene eller registrere en direkte kontering på hver enkelt elevs holdplacering som kan bruges ved lønfordelingen. Budgettimerne har betydning for skolernes budgetlægning af de enkelte aktiviteter og opfølgning på budgetterne. Budgettimer kan knyttes til et hold på vinduet A326c Budgettimer for dette hold. 23

24 Oplysningerne om budgettimer anvendes til at angive det timetal, lærerarbejdstimer og lærerlektioner, der er budgetteret med for det givne hold. Der tilknyttes lektioner og timer til et hold, enten som et samlet tal for perioden, eller opdelt på de fire typer: Undervisning, rettearbejde, eksamensarbejde og andet. Der kan ikke budgetteres på lærertimer samlet, hvis der også er angivet timetal for én af de fire typer, og omvendt. Budgettimerne har betydning for udskrifter, hvor budgettal sammenlignes med forbrugstal f.eks. B056 Timeforbrug pr. aktivitet månedsvist, B058 Planlagt timeforbrug / Øvrig aktivitet og A357 Aktivitetsoversigt. Hvis der efterfølgende ændres i holdets periode har det betydning for de tilknyttede lønkonti, budgettimer, minutnormer og planaktiviteter. Der henvises til afsnittet om ændring af et holds periode. Gebyrer Elevbetalingerne tilknyttes eleverne gennem rater med en række forskellige gebyrer, der siger noget om hvor meget der skal betales, hvad betalingen dækker, hvornår betalingen skal forfalde, hvem der skal betale. Inden man kan lægge et gebyr på et hold, skal skolen have oprettet gebyrtypen lokalt. Systemet er født med en række centrale gebyrtyper, og fra starten vil der i systemet være oprettet lokale gebyrtyper svarende til hver af de centrale gebyrtyper. Det anbefales kraftigt ikke at rette i de lokale gebyrtyper, som er oprettet i systemet fra starten, men i stedet oprette nye lokale gebyrtyper. Oprettelsen af nye lokale gebyrtyper, skal altid tilknyttes en af de centralt definerede gebyrtyper. Der kan oprettes de lokale gebyrtyper, som passer til skolens behov for opkrævninger. For hold hvortil der skal knyttes ÅU- eller AMU-elever, som skal give årselevbidrag skal der være knyttet et gebyr af typen kursusgebyr. For at der kan udløses tilskud til en ÅU-elev er det en betingelse, at eleven er opkrævet kursusgebyret, og at dette er betalt inden tælledatoen (der findes dog en undtagelse f.eks. for elever hvor nogle offentlige institutioner garanterer for betalingen af gebyret eller hvis det er GVU-elever). For AMU-elever er der 24

25 kun krav om at gebyret er betalt inden revisorerklæringen indsendes for den oprindelige indberetning af kvartalets årselever. Der kan tillige være behov for at opdele den samlede opkrævning i flere rater med tilknyttede gebyrer. Hvis der er flere tælledatoer til et hold med ÅU-elever, skal skolen sørge for at opdele gebyret i rater, således at der er en rate (med et kursusgebyr) for hver enkelt ÅU-tælledato der er på holdet. Forfaldsdatoerne på disse rater skal ligge inden de tilhørende tælledatoer, således at man på selve tælledatoen kan opgøre hvorvidt der er betalt eller ej. Når en elev tilknyttes holdet overføres det gebyr der er tilknyttet holdet til eleven, dog med mulighed for at en elev først arver fra en given rate. Systemet vil default forslå at eleven arver alle gebyrerne, svarende til at eleven følger hele holdet. Der er dog situationer hvor en elev f.eks. først bliver tilknyttet holdet et stykke inde i perioden, og så er det ikke sikkert at eleven skal betale f.eks. første rate som er forfalden tidligere for de øvrige elever. Her kan man så anføre at eleven først skal arve fra og med rate 2. For ÅU-elever opretter systemet de forventede ÅU-bidrag fra starten - helt uafhængigt af om der er betalt eller ikke. Det er imidlertid de faktiske bidrag der indberettes til UVM, og disse oprettes først, når der er betalt i tide (inden tælledatoen). Der er på denne måde en direkte sammenhæng mellem betalingen og de årselevbidrag der kan udløses. Gebyrer for et hold kan oprettes og redigeres i vinduet A422 Gebyrer for aktiviteter (menu: Betalinger Gebyrer og opkrævninger). Det er i vinduet muligt først, at fremsøge et hold i en given periode og derefter angive de gebyrer, der skal knyttes til det givne hold. I dette vin- 25

26 due er det ligeledes muligt at tilknytte og redigere i oplysninger som gebyrtyper, rater, beløb, forfaldsdato, Ø-konto og debitortype. Mulige centrale gebyrtyper for elever tilknyttet et hold: Kursus, kursusgebyr Lokalt gebyr Det er ikke altid det er hensigtsmæssigt, at alle elever tilknyttet holdet får tilknyttet det samme gebyr, og det er derfor også muligt at oprette raten/gebyret direkte på personen. Dette sker i forbindelse med at eleven tilknyttes et hold, hvor den aktuelle rate/gebyr ikke i forvejen er oprettet. Det er kun muligt at oprette et gebyr på en person i forbindelse med at personen placeres på et hold. Se nærmere om gebyrer i den administrative vejledning om elevbetalinger. Hvis man efterfølgende ændrer i holdets periode, vil der typisk være behov for manuelt at foretage en tilpasning af raternes forfaldsdatoer. Der henvises til afsnittet om ændring af et holds periode. Noter I vinduet A326b Noter tilknyttet dette hold kan man knytte noter til et hold. Noterne kategoriseres ved at der angives en type. Noterne er til skolens egen anvendelse og benyttes ikke aktivt af systemet dog kan der fx i flettebreve og på fakturaer medtages holdnoter af given type. Vidar og kursusudbud via Web Når erhvervsskolerne afholder ÅU/AMU-kursus er der krav om, at udbuddet af kurser skal offentliggøres både på skolernes egen hjemmeside og centralt hos Vidar. Offentliggørelsen på skolens egen hjemmeside kan ske ved, at skolerne via en såkaldt webservice henter data ud direkte fra EASY-A, hvilket ofte vil være at foretrække i forhold til at vedligeholde lister i hånden, da EASY-A i forvejen rummer næsten alle relevante oplysninger om AMU-hold. 26

27 Der skal kun indberettes oplysninger for hold, hvor skolen indberetter årselever. Disse aktiviteter skal oprettes som normalt i EASY-A, hvorefter skolen på de enkelte hold skal registrere de særlige udbudsoplysninger, samt at holdet skal offenliggøres. Det er kun ÅU/AMU-hold der skal offentliggøres. Da systemet ikke kan skelne mellem hold til fuldtidsundervisning og ÅU-hold, er det skolens ansvar at sørge for, at der kun offentliggøres ÅU/AMU-hold. Som nævnt skal skolen selv sørge for at registrere de supplerende udbudsoplysninger. Dette gøres på vinduet B159 Udbuds-oplysninger for hold (menu Aktiviteter Hold Udbuds-oplysninger for hold) På vinduet kaldes et allerede oprettet hold frem. Der registreres de relevante udbudsoplysningoplysninger: Udbuds-navn, beskrivelse, undervisningssted, undervisningstid, undervisningsform, tilmeldingsfrist, kontaktperson, kontakttelefonnummer, årsværk i procent, undervisningspostnr., tilmeldingsblanket, hjemmeside, skolens tilmeldingsside, løbende optag, udløbsdato samt hvorvidt oplysningerne skal udbudsindberettes. En række af oplysningerne udfyldes automatisk, hvis man på selve holdet har udfyldt en aktivitetsafdeling, og man samtidig har udfyldt oplysningerne på aktivitetsafdelingen. 27

28 Felterne omkring pris både på skolefag og hold niveau - fortjener særlig opmærksomhed. Vinduet og dermed udbudsoplysninger udnytter UVM takstkatalog til at beregne priser for både skolefagsniveau og totalprisen for holdet. Disse beregnede priser vil blive sendt med til webservicen (dog endnu ikke til Vidar), men hvis den beregnede pris af en eller anden årsag er forkert, for eksempel hvis der mangler en takst, har man mulighed for at udfylde justeret pris, og så er det den justerede pris, der vil blive afsendt. AMU kvalitet Hvis et hold er et AMU-hold dvs. med indberetningstyperne P,S, SFI eller ÅV, afsendes holdet automatisk med batchjobbet B615 Overførsel af aktivitetsdata til Viskvalitet. Ændring af et holds periode Der kan i forskellige sammenhænge være behov for at justere på et holds periode, enten ved at justere på start- og/eller slutdato, eller ved at flytte hele holdet som helhed. Hvis dette gøres efter at der er tilknyttet skolefag-på-holdperioder, budgettimer, lønkonti, minutnormer, planaktiviteter, gebyrer og elever til holdet, har det betydning for disse tilknytninger. Ændring af et holds periode foretages på vinduet A326 Hold. Holdets periode kan indskrænkes i forhold til start og slutdatoer, medmindre en indskrænkning betyder, at der vil være perioder (f.eks. en skolefag-på-holdperiode), som falder uden for holdets nye periode. Skolefag-på-holdperiode, budgettimer, lønkonti, minutnormer, planaktiviteter og elevplaceringer Ændring af et holds periode slår igennem på følgende måder: 1. Hvis den periode den pågældende oplysning (skolefag-på-holdperiode, budgettimer, lønkonti, planaktivitet, minutnorm, elevplacering) findes for er identisk med holdets periode, vil den blive ændret således, at den også følger hele holdets periode efter ændringen af holdets periode. 2. Hvis man kun ændrer start- eller slutdato og der er flere perioder vil de perioder der har samme henholdsvis start- og slutdato som holdet blive ændret så de stadig har samme start- henholdsvis slutdato som holdet. 3. Hvis man ændre hele holdets periode og der er oprettet oplysninger på flere perioder på ovennævnte vinduer, vil de pågældende oplysninger som følger perioder, der nu ikke længere ligger i holdets periode gå tabt (dog vil systemet ikke slette skolefag-påhold-perioder men forhindre at holdets periode ændres). Eksempel: Et hold følger skoleåret 1999/2000. Der er sat budgettimer på for efteråret 99 og andre budgettimer for foråret Hvis holdet efterfølgende flyttes så det følger kalenderåret 2000, 28

29 vil oplysningerne om budgettimer for efteråret 99 gå tabt. Oplysningerne om budgettimerne for foråret 2000 vil fortsat eksistere (hvis de ligger inden for holdets periode). ÅU tælledatoer og gebyrer Ændrer man på holdets start- eller slutdato efterfølgende så genberegnes det forventede antal ÅU-tælledatoer efter de tidligere omtalte principper, men det faktiske antal ÅU-tælledatoer ændres ikke. På den måde undgår man at der skal ændres på rater mv. fordi der sker en lille ændring i holdets periode. Udskriften B394 Hold med afvigende antal ÅU-tælledatoer viser de hold, hvor der er forskel mellem det forventede og det faktiske antal ÅU-tælledatoer. Udskriften bestilles automatisk i forbindelse med indberetning af ÅU-årselevbidrag. Skolerne skal over for revisoren gøre rede for hvorfor der er forskel på antallet af ÅU-tælledatoer. Gebyrer er ikke knyttet til en periode, men til en forfaldsdato. Ved en ændring af holdets periode sker der ikke noget med rater og gebyrer. Det er imidlertid et problem, da der kan være dannet nye ÅU-tælledatoer, som raterne skal knytte sig til. Det er derfor nødvendigt efter en flytning af et hold manuelt at kontrollere hvilke ÅU-tælledatoer, der nu findes på holdet og sørge for, at der findes rater med tælledatoer som knytter sig til hver af ÅU-tælledatoerne samt at forfaldsdatoerne også er korrekte i forhold til de nye tælledatoer. Hvis der allerede er indberettet for en tælleperiode, kan tælledatoen ikke ændres, og systemet vil give en advarsel. AMU-tælleperioder og tælledatoer Ændrer man på SFI-holds start- og slutdato vil AMU-tælleperioderne og de tilhørende tælledatoer blive genberegnet. Hvis et bidrag allerede er indberettet vil det dog give en advarsel. Ændring af periode på skolefag på hold periode Ændringer af en periode på en skolefag-på-hold-periode kan finde sted inden for holdets periode. Der kan ikke ændres, så der efterfølgende findes skolefag-på-holdplaceringer, der falder uden for perioden. Ændringer i perioder håndteres på samme måde som ændringer i holdets periode. Hvis perioden for en skolefag-på-hold-periode indskrænkes, indskrænkes perioden på skolefag-på-holdplaceringen tilsvarende. Hvis perioden for en skolefag-på-hold-periode udvides, udvides perioden på skolefag-påholdplaceringen tilsvarende, såfremt slutdatoen på skolefag-påholdplaceringen svarer til slutdato på perioden. Hvis man ændrer på en periode bør varigheden tilsvarende ændres. Det vil dog give en advarsel hvis der allerede er indberettet årselever. 29

30 Holdkopiering Det kan være hensigtsmæssigt at oprette hold ved at kopiere stamdata (skolefag, aktivitetskonti, noter, budgettimer, minutnormer og gebyrer) fra et andet hold. Dette er muligt på vinduet A319 Aktivitetskopiering. Benyt endelig ikke den generelle facilitet med kopiering af records. Den vil kun kopiere en del af de oplysninger der er knyttet til holdet! Det er ikke muligt at kopiere fra eller på denne måde oprette nye SFIhold. Hvis start- og slutdato for det nye hold svarer til start- og slutdato for det eksisterende hold, kopieres alle oplysninger direkte. Hvis start- og slutdato for det nye hold derimod er anderledes end for det eksisterende hold kopieres oplysninger om noter, skemaoplysninger, aflønning, grupperinger, TMK m.m. direkte dvs. oplysningerne der er registreret på selve holdvinduet. Oplysninger på de tilknyttede vinduer om skolefag, gebyrer, lønkonti, budgettimer, planaktiviteter og minutnormer sættes på følgende måde: For skolefaget sættes Eksamensterminen til den måned, hvor det nye hold slutter i. 30

31 For gebyrerne placeres Forfaldsdato og Betales inden samme antal kalenderdage efter det nye holds startdato, som de var efter startdatoen på det hold, der kopieres fra. Lønkonti, budgettimer og minutnormer kopieres kun med, hvis der kun er én periode som er identisk med holdets periode. Oplysninger om planaktiviteter kopieres ikke med, da planaktiviteterne typisk ikke vil dække det nye holds periode. Hvis der kun findes en periode for hvert skolefag på hold og denne periode svarer til holdets periode, så oprettes der tilsvarende perioder på de nye aktiviteter svarende til deres perioder. Hvis der er flere perioder kan kopieringen ikke foretages og der gives en fejlmeddelelse. Sammenhæng med Elevplan For de skoler som anvender Elevplan sker der en overførsel af hold henholdsvis udbudte læringsaktiviteter mellem Elevplan og EASY-A. Den første udveksling skal være fra Elevplan til EASY-A med oplysninger om en udbudt læringsaktivitet. Ved hjælp af vinduet B352 Overvågning af indbakke kan brugerne i EASY-A se de dataoverførsler der kommer fra Elevplan. For at denne udbudte læringsaktivitet kan blive til et hold i EASY-A er det nødvendig at supplere den med yderligere oplysninger som er krævede i EASY-A, men ikke findes i Elevplan. Behandlingen af de modtagne udbudte læringsaktiviteter sker ved hjælp af vinduet B327 Indlæsning af hold fra Elevplan. 31

32 På dette vindue kan man fremsøge de hold (udbudte læringsaktiviteter) fra Elevplan som endnu ikke er indlæst i EASY-A. Det er muligt selv at taste de nødvendige oplysninger ind på vinduet, men det er også muligt at knytte den udbudte læringsaktivitet til et eksisterende hold i EASY-A. Det kan være aktuelt hvis aktivitetsadministrationen af hensyn til arbejdet med budgetterne har oprettet holdene i EASY-A tidligere end de udbudte læringsaktiviteter oprettes i Elevplan. Der er dog nogle forudsætninger for at det er muligt at foretage en sammenknytning med et eksisterende hold i EASY-A: Den udbudte læringsaktivitet fra Elevplan og holdet i EASY-A skal have den samme periode De læringselementer (skolefag) som er knyttet til den udbudte læringsaktivitet skal alle findes på holdet i EASY-A (der må gerne findes flere i EASY-A). Holdet skal have indberetningsprincip Fuldtids/ÅU ( - ) Det er muligt at godkende eller afvise de enkelte udbudte læringsaktiviteter. Der sendes besked tilbage til Elevplan om behandlingen. Inden indlæsning (tryk på knappen Godkend ) af læringsaktiviteten bør du kontrollere, at det er de korrekte skolefag, der er knyttet til læringsaktiviteten (f.eks. i forhold til gældende uddannelsesversioner) og at fagstatus er korrekt (f.eks. O for obligatorisk og V for valgfag etc.). Hvis 32

33 en læringsaktivitet indeholder nogle forkerte skolefag skal du afvise læringsaktiviteten og gøre dine Elevplan-kolleger opmærksom på, hvorfor du har afvist læringsaktiviteten, så de kan få læringsaktiviteten rettet op. Vedr. fagstatus, så udfyldes feltet automatisk med O for obligatorisk, men kan ændres i B327 inden indlæsning af aktiviteten. Herefter vil de tilknyttede skolefag-på-holdplaceringer automatisk arve den nye fagstatus (f.eks. V for valgfag). Bemærk du har nu også mulighed for at sætte eksamenstermin på de tilknyttede skolefag i B327. Som det er tilfældet med fagstatus vil de tilknyttede skolefag-påholdplaceringer arve den angivne eksamenstermin. Samtidig med at de udbudte læringsaktiviteter omsættes til hold skal de tilknyttede læringselementer knyttes sammen med skolefag i EASY-A. Det sker ved hjælp af vinduet B327a Lokale skolefag på hold. På dette vindue vises alle de læringselementer som er knyttet til den udbudte læringsaktivitet. Det er så muligt et for et at knytte disse til lokale skolefag. På vinduet B327b Ikke-tilknyttede skolefag vises de skolefag som ikke er knyttet både til den udbudte læringsaktivitet og til holdet dvs. kun er knyttet til en af delene. 33

34 Som det fremgår af det ovenstående er det kun muligt at gennemføre indlæsning af en udbudt læringsaktivitet når alle de tilknyttede læringselementer er knyttet til skolefag på holdet. Når indlæsningen er foretaget, og der dermed er sket en sammenknytning mellem et hold i EASYA og en udbudt læringsaktivitet i Elevplan vil det i EASY-A fremgå af vinduet A326 Hold at dette hold er identisk med en udbudt læringsaktivitet i Elevplan. Det fremgår af feltet Elevplan betegnelse. Dette felt vil kun være udfyldt for hold som er overført fra Elevplan og feltet vil vise den betegnelse den udbudte læringsaktivitet har i Elevplan. Når først en udbudt læringsaktivitet er overført som et hold til EASY-A, er det ikke længere muligt at ændre på den udbudte læringsaktivitet i Elevplan. Ændringer skal foretages i EASY-A. Hvis der ændres på et hold i EASY-A som hænger sammen med en udbudt læringsaktivitet i Elevplan dvs. feltet Elevplan betegnelse er udfyldt vil ændringerne automatisk blive overført til Elevplan. 34

Holdplacering - fuldtidselever

Holdplacering - fuldtidselever Holdplacering - fuldtidselever Sidst opdateret 18-10-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Holdadministration fuldtidselever

Holdadministration fuldtidselever Holdadministration fuldtidselever Sidst revideret maj 2016 Indhold Det anbefales at slå omtalte vinduer op I EASY-A under gennemlæsning af vejledningen. Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen

Læs mere

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Holdplacering - ÅU Version 2.0/ 03-05-2013/ Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange o Holdplacering af ÅU-elever o Flettebreve til holdplacerede elever o

Læs mere

Lokale skolefag og fagstatus

Lokale skolefag og fagstatus Lokale skolefag og fagstatus Sidst opdateret 10-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Fagstatus Sammenhæng med Elevplan Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske Skoleforløb Sidst opdateret 16-12-2008/version 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Indlæsning af hold i EASY-A

Indlæsning af hold i EASY-A 1 Indlæsning af hold i EASY-A Når aktiviteten er overført fra Elevplan skal den indlæses i EASY-A. Det sker på vindue B327 På B327 kan de overførte lærings aktiviteter søges frem. Der kan søges på alle

Læs mere

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse 11-09-2013/version 2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af GVU-hold... 1 Trin 1: Opret hold

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele

Læs mere

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C Indberetning af ÅU elever til DS 07-11-2007/version 2.0/UNI-C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer

Læs mere

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske Elevdeling Sidst opdateret 24-04-2009/version 2.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange og batchjobs Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse 13-08-2014/version 1.1/ Jytte Michelsen og Jenny Møller Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Generelt om indberetningen... 2 Grundlag for indberetning...

Læs mere

Notat MGL / mgl

Notat MGL / mgl Notat 16.06.08 MGL / mgl Vedrørende: Fordeling: Skrevet af: Version nr.: Beskrivelse af sammenhænge mellem EASY-A og Elevplan Admsys MGL 1 omlagt til nyt format og opdateret efter ny EASY- A/Elevplan version

Læs mere

Indberetning af årselever - AMU

Indberetning af årselever - AMU Indberetning af årselever - AMU Sidst opdateret 23.03.2011/v. 2.4/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever - AMU Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen Grundlag for

Læs mere

Sidst opdateret /version 1.2/UNI C //Steen Eske

Sidst opdateret /version 1.2/UNI C //Steen Eske Opkrævning af ÅErekvirenter, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C //Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret /version 1.1/Steen Eske Christensen

Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret /version 1.1/Steen Eske Christensen Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret 26-04-2011/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Forklaring eller beskrivelse

Forklaring eller beskrivelse Skolepraktik Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever.

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever. Varighedsuafhængige årselevbidrag - fuldtidselever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning omhandler oprettelse af varighedsuafhængige årselevbidrag.

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 26-09-2013/version 1.1/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Elevbetalinger, hold, Navision

Elevbetalinger, hold, Navision Elevbetalinger, hold, Navision Stat Sidst opdateret 15.09.2011/version 2.4/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du

Læs mere

EASY-A 13.2 nyhedsbrev

EASY-A 13.2 nyhedsbrev EASY-A 13.2 nyhedsbrev EASY-A 13.2 frigives d. 11/12-2013. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 13.2 nyhedsbrev... 1 Eksamen: B570 tilrettes så den også kan håndtere karakterer

Læs mere

Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser)

Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser) Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser) Sidst opdateret 2016 Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder.

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev... 1 AMU: Advarsel ved opdatering af tilstededage udenfor

Læs mere

Indberetning af årselever Skolepraktik

Indberetning af årselever Skolepraktik Indberetning af årselever Skolepraktik 21-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 2 Grundlag for indberetning... 2 Kontrol af grundlag... 4

Læs mere

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Elevbetalinger Inspirationsdag 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Baggrund Det var tidligere et stort arbejde at opkræve/fakturere rekvireret undervisning Rekvireret

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard Åbent Værksted 12-04-2006/version 1/Tue Korsgaard Vejledningen er under revidering Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering

Læs mere

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Deling af ÅU-elever Sidst revideret 17-12-2008/version 1.0/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Individuelle betalinger, Navision

Individuelle betalinger, Navision Individuelle betalinger, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.1/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Forlagt undervisning /version 1/mgl

Forlagt undervisning /version 1/mgl Forlagt undervisning 15-03-2006/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Opret Elevafdeling (arrangerende skole) Indmeld og skoleforløbsplacer eleverne (arrangerende skole)

Læs mere

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version EASY-A Ændringer i EASY-A til version 09.1 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version 09.1. Ændringerne er hovedsageligt beskrevet for hvert

Læs mere

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fejlbeskeder fra AUB Denne vejledning omhandler kun de forhold, der vedrører

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange mv. Vejledningen består

Læs mere

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever.

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever. Varighedsuafhængige årselevbidrag ÅU og AMUelever Sidst opdateret 28.03.2011/v. 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Masseregistrering af varighedsuafhængige bidrag Registrering

Læs mere

Der er mange ændringer som er mindre tilpasninger af funktioner og udskrifter.

Der er mange ændringer som er mindre tilpasninger af funktioner og udskrifter. Dette dokument beskriver overordnet de væsentlige ændringer fra version 10.2 til version 12.2. I dokumentet er kun medtaget de ændringer, der har medført ændringer til revisionsrapporten. Der er mange

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Holdflytning og vipning m.v.

Holdflytning og vipning m.v. Holdflytning og vipning m.v. Version 1.0, 19-04-2013/UNI-C, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold 1 Generelt 1 Flytning og vipning 1 Holdflytning 2 Vipning 3 Holdvipning 3 Vipning af skoleforløb 4 Vipning

Læs mere

Udlån til skolehjem /version 1.0/Steen Eske Christensen

Udlån til skolehjem /version 1.0/Steen Eske Christensen Udlån til skolehjem 18-10-2007/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret /version 1.0/Steen Eske Christensen

Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret /version 1.0/Steen Eske Christensen Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Elevflytning Sidst redigeret maj 2016

Elevflytning Sidst redigeret maj 2016 Elevflytning Sidst redigeret maj 2016 Indhold Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det

Læs mere

Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene.

Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene. Skolehjem Sidst opdateret 14.12.2004/UNI C. Denne administrative vejledning vedrører administrationen af skolehjem. Vejledningen behandler ikke den øvrige administration af elever, herunder placering på

Læs mere

Åbent Værksted Opdateret juni 2016

Åbent Værksted Opdateret juni 2016 Åbent Værksted Opdateret juni 2016 Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering på skolefag på holdet Styr med pladser på

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Denne vejledning gælder for elever startet på uddannelsen 1.8.2015 eller senere. Indhold Centrale begreber

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

B030 Ø-timer Sidst opdateret 09-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

B030 Ø-timer Sidst opdateret 09-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen B030 Ø-timer Sidst opdateret 09-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Skema 20-04-2012/version 1.3/UNI C/Steen Eske

Skema 20-04-2012/version 1.3/UNI C/Steen Eske Skema 20-04-2012/version 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter på skolens hjemmeside Sidst opdateret 13.07.2005/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forberedelse af data Overførsel af data (aktivitetsudbud)

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret /version 1.4/UNI C /Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret /version 1.4/UNI C /Steen Eske Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret 20-01-2011/version 1.4/UNI C /Steen Eske Bemærk at indberetning af elever til prøve er en indberetning af elevernes mulige prøver ikke

Læs mere

Brug af skemaroller i forbindelse med eksamensplanlægning

Brug af skemaroller i forbindelse med eksamensplanlægning Brug af skemaroller i forbindelse med eksamensplanlægning 21-06-2016/version 2.0/ Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Indberetning af censorstamdata

Indberetning af censorstamdata Indberetning af censorstamdata til CØSA Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske

Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består

Læs mere

Fravær Sidst opdateret

Fravær Sidst opdateret Fravær Sidst opdateret 06.03.2014 Indhold Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning vedrører administration af fravær. Vejledningen behandler ikke den øvrige

Læs mere

Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild

Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse af karakterer på

Læs mere

Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv

Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Opsætning af dataafsendelse Indlæsning af elever på brobygnings- og introduktionskurser Overvågning af dataafsendelse

Læs mere

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret /version 2. 4/

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret /version 2. 4/ Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 31-05-2016/version 2. 4/ Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange og batchjobs Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du

Læs mere

Administrativt personale i EASY-A 10-04-2010/version 1.0/Jytte Michelsen

Administrativt personale i EASY-A 10-04-2010/version 1.0/Jytte Michelsen Administrativt personale i EASY-A 10-04-2010/version 1.0/Jytte Michelsen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan I øjeblikket er EASY-A og elevplan desværre ikke tilpasset til at håndtere praktikcentre og skolepraktik på en hensigtsmæssig og effektiv måde i henhold

Læs mere

Håndtering af små fuldtidsuddannelser

Håndtering af små fuldtidsuddannelser Håndtering af små fuldtidsuddannelser på HS-området Sidst opdateret 11-01-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Arbejdsgange Uddannelse 1000 Brobygning Uddannelse 2552, Introduktion

Læs mere

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetning Kladdeindberetning Endelig indberetning Supplerende

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af denne generelle vejledning med link til en

Læs mere

Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Medarbejderuddannelser og kvalifikationer Sidst opdateret 01-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 13-10-2011/version 3.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Elevbetalinger, gebyrer på forløbsgruppe, Navision Stat Sidst opdateret /version 2.3/UNI C/Steen Eske

Elevbetalinger, gebyrer på forløbsgruppe, Navision Stat Sidst opdateret /version 2.3/UNI C/Steen Eske Elevbetalinger, gebyrer på forløbsgruppe, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 2.3/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

EAS Y-A EVE-indberetning

EAS Y-A EVE-indberetning EAS Y-A EVE-indberetning 18.01.2005 A114.5905.2 Side 1 af 9 1.1 B619 Informationsudtræk, AMU/ÅU Formålet med ændringen af udtrækket er at tilføje en række nye oplysninger i informationsudtrækket, som skal

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 25-09-2015/version 4.1/STIL Indhold Ændringer Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Ændringer Afsnittene Kontrol af manglende/ugyldige elevafdelinger

Læs mere

Fordeling af elever på undervisningsforløb

Fordeling af elever på undervisningsforløb Fordeling af elever på undervisningsforløb Senest opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Sådan får du adgang til fordelingssiden Søg undervisningsforløb frem Søg elever frem

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version EASY-A Ændringer i EASY-A til version 08.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version 08.2. Ændringerne er hovedsageligt beskrevet for hvert

Læs mere

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C C619 EVE-indberetning, flettefil danner en CSV-fil med oplysninger om antal årselever og kroneforbrug fordelt på EVE-grupper,

Læs mere

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version 09.2. Først

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af

Læs mere

Individuelle betalinger

Individuelle betalinger Individuelle betalinger 20-03-2014/version 2.0/ Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 1: Grundlag for individuelle betalinger... 2 2: Gebyrer... 2 3: Individuelt betalingsgrundlag... 4 4:

Læs mere

Ændringer i prøveadministrationen

Ændringer i prøveadministrationen Ændringer i prøveadministrationen i EASY-A 27-04-2009/version 1.3/UNI-C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Centralt begreb Forklaring eller beskrivelse Interne prøver Ved interne prøver forstås i denne

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret / STIL

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret / STIL UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 06-06-2016/ STIL Indhold Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Der findes flere forskellige afdelingsbegreber

Læs mere

Indberetning af årselever - AMU

Indberetning af årselever - AMU Indberetning af årselever - AMU Opdateret 2016 Indhold Indberetning af årselever - AMU Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen Grundlag for indberetning Kontrol af grundlag Kladdeindberetning

Læs mere

Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016

Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016 Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016 Indhold Indhold Generelt Varighedsuafhængige tilskud Tilskudsmærker for kost og logi Overnatning på skolens foranledning Overnatning med dokumentation

Læs mere

Program gældende både den 20. og den 21. marts

Program gældende både den 20. og den 21. marts - Easy-A konferencen afholdes i Torvehallerne, Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle. http://www.torvehallerne.dk Målgruppen for konferencen er administrative medarbejdere på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser,

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Vedrørende: Registrering af produktionsskolebaseret eud i EASY-P, EASY-A og Elevplan 28.09.2012 Version: 3 Primært præciseringer i EASY-A afsnit vedr. årselevbidrag

Læs mere

En påmindelse er en eller sms (alt efter personens foretrukne kommunikationsform), som minder personen på, at der ikke er blevet registreret

En påmindelse er en  eller sms (alt efter personens foretrukne kommunikationsform), som minder personen på, at der ikke er blevet registreret Påmindelsesprofiler Opdateret juni 2016 Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk

UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forudsætninger for integration med UNI-login Opsætning af

Læs mere

Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen

Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, prøver med variable

Eksamensadministration under XPRS, prøver med variable Eksamensadministration under XPRS, prøver med variable underfag Sidst opdateret 6-1-2011/version 1.1/UNI C/Steen Eske Denne vejledning er en del af en række vejledninger, der vedrører eksamensadministration

Læs mere