Nyhedsbrev maj 2008, UK-afdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev maj 2008, UK-afdelingen"

Transkript

1 Nyhedsbrev maj 2008, UK-afdelingen 1. UK-præsentation kvalitetsenhed (JOL) og udviklingsenhed (JOL) UK afdelingen består af 2 enheder: en for udvikling med Britta Hørdam, Anders Elof Nielsen, Palle Larsen, Karsten Gynther og Randi Andersen; og en for kvalitet med Anne Grete Gadsbøll og Britta Hørdam. Johny Lauritsen er UK chef og med i begge enheders aktiviteter. Udviklingsenhedens opgaver er at knytte forskning til uddannelse og videnaktiviteter i UCSJ. Afdelingen varetager også videncenterfunktioner i forhold til nationale videncentre, overordnede samarbejdsaftaler, udvikling af grund- efter og videreuddannelser. Kvalitetsenhedens opgaver er at indsamle og bearbejde oplysninger om UCSJ ud fra et årshjul og i relation til ressourceregnskab og akkrediteringsprocesser. Begge enheder medvirker i projektledelse og styring af kvalitets- og udviklingsprojekter i UCSJ. 2. Hvad er vi til for om UK som reflekterende organisation (JOL) Den overordnede vision er en reflekterende organisation, at holde et spejl op for UCSJ og vise hvad der sker, hvordan det sker og hvilke resultater det giver. Missionen er på et fælles synligt og kvalificeret vidensgrundlag at bidrage til en løbende konstruktiv diskussion og forandring, der rækker ud mod det omgivende samfund. Kvaliteter i UCSJ skal omsættes til strategiske agendaer i det regionale samfund. Metoden er at være proaktiv i forhold til ydre krav og omsætte kravene til styrkeområder i UCSJ. Fremgangsmåden er at prioritere og fokusere for at skabe dokumenterbare resultater. Positive resultater skal omsættes til konstruktive identitetspunkter i UCSJ der kan være afsæt for indsatser i samfundet. 3. Ny opdateret oversigt over UK-medarbejdere (alle) UK chef Johny Lauritsen ph , mo Projektleder Anders Elof Nielsen, mo Projektleder Britta Hørdam, mo Projektleder Palle Larsen, mo Projektleder Karsten Gynter mo Projektleder Randi Andersen, mo Projektleder Anne-Grete Gadsbøll, mo Diverse UK-projekter (alle) JOL Johny Lauritsen (UK-chef) Overordnede projekter i 1. Kvartal 2008 har været: UK afdelingens virksomhed og organisering; Udviklingsplan og arbejdsdeling i UCSJ, herunder FOU aktiviteter i relation til studievejledning, praktik, IT og læring og EVU og fakulteter; Samarbejdsaftaler med SDU: (sundhed + e-learning, børnekultur og professionsepistemologi) og RUC (læreruddannelse, pædagoguddannelse, naturvidenskabelige fag, akademisk læreruddannelse?); Samarbejdsaftaler med Erhvervsakademi Sjælland under etablering på vej mod et partnerskab? Et nyt samfundsfagligt eller merkantilt fakultet? Vækstforumprojekt: Dialog om uddannelse, Uddannelseskonsortiet RUC, UCSJ og EASJ; Ansøgninger om nye uddannelser, PB i sundhed og ledelse, PB

2 i finans, PB i offentlig forvaltning; Integration af nye uddannelser: diplom i ledelse, diplom i sundhedsledelse, diplom i leisure management og PB i leisure management; Samarbejds-aftale med Odsherred Teaterskole, herunder på vej mod en kulturdiplomuddannelse; Nationale videncentre, Viffos, Navimat og Læsning; Strategisk rådgivning og vejledning.; Oplæg til Nera/NFPF på DPU: The knowing-doing gap in evidens and epistemology. AGG projektleder Anne-Grete Gadsbøll Kvalitetsstyresystem: 1. Fase kravspecifikation version 01. Afleveret Årshjulet: udsendelser, dataopsamling, brugerkontakt, analyse og rapportering (1. Q iværksat, løbende opgave) Indberetningsportalen: 1. Fase kravspecifikation under udvikling. Implementering august 08 Intra- og internet hjemmeside for kvalitetsafdelingen: 1. Fase kravspecifikation påbegyndes maj 08 Medarbejderundersøgelse: 1. Fase kravspecifikation påbegyndes maj 08 AEN projektleder Anders Elof Nielsen Bachelor og praksisviden: fokus på professionsrettethed i bachelorprojekternes overskrifter og temaer i UCSJ grunduddannelserne; hvordan formidles viden om professioner og deres praksis til aftagerfeltet? PURE-projektet, som indebærer udviklingen af en database, hvor man kan søge på alle bachelorprojekter i UCSJ. Studenterundervisere og mentorer i grunduddannelserne. Øvrige projekter: Kontakt til EVU: samarbejde om fælles projekt Klædt på til fremtidens opgaver IDEA, vækst og entreprenørskab/innovation i region Sjælland Kompetencedatabase: kvalifikationsprofiler på undervisere og konsulenter i UCSJ Udvikling og etablering af faglige netværk mellem undervisere Samarbejde med gymnasier om naturvidenskab i region Sjælland BHO projektleder Britta Hørdam Udviklingsprojekt: Post. doc.: Sikkerhed og tryghed i hverdagen for mennesker med ny hofte ekstern finansiering frikøb ca. 50 %. Udviklingsprojekt: Regionsprojekt Platformsstrategi afsluttes ultimo april 08 finansieret af Vækstforum/Region Sjælland (indtægtsdækket) Udviklingsprojekt: implementering af FOU-projekt: review af litteratur i professionsbachelorstudierne, publiceret i Uddannelsesnyt nr. 1/08. Publicering af artikel om Ny karakterskala i Uddannelsesnyt nr. 4/07. Publicering af lærebog Klinisk sygeplejeforskning Gads Forlag, januar Publicering af Ph.D.-afhandling Rehabilitation of patients aged 65 years and over after total hip replacement Udviklingsprojekter: Udarbejdelse af 2 postere til NCCS-konference I Sverige: 1, Udvikling af studiemiljø (Palle Larsen, Birgit B. Jørgensen, Britta Hørdam)) Poster 2: Præsentation af review-projekt (Birgit B. Jørgensen, Palle Larsen, Akkreditering af Diplomuddannelserne. Kompetenceudvikling af klinisk vejlederuddannelse. PLA Projektleder Palle Larsen Studievejledning og studiemiljø: Etablering af studievejledernetværk Studiemiljøundersøgelse

3 Planlagt følgende projekter: Studieudviklingssamtaler Fastholdelsesprojekt Studieliv, studiestil herunder skrive- og læseværksteder etc. Deltaget i projekt vedr. en kortlægning af forskningsaktiviteten i relation til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i Region Sjælland, i samarbejde med Britta Hørdam. Projektet afrapporteres den 15/ Deltaget i konference vedr. realkompetencevurdering, samt i denne forbindelse afgivet høringssvar til rektorforsamlingen vedr. bekendtgørelse om realkompetencevurdering i forhold til AVU. Har deltaget i opstart af projektgruppe vedr. praktikproblematikker og frafald. Fået antaget samt præsenteret poster på NCCS konferencen i Borås i Sverige den april Varetaget projektkoordinatorfunktionen i IT afdelingen fra den 1. marts. Er i et tæt samarbejde med International afdeling Internationalt modul og Udlandsstipendier. Et samarbejde med International afdeling er ligeledes i gang vedr. udviklingen af Diplom Supplement. RAA Projektleder Randi Andersen Udvikling af Praktik og Professioner Netværk for koordinatorer af praktik i hele UCSJ I januar 2008 blev der etableret et netværk for praktikkoordinatorer i hele University College Sjælland. Netværket består af praktikkoordinatorer / ansvarlige for klinisk uddannelse fra alle vores uddannelsessteder. Netværket har afholdt tre forskningsværksteder på RUC i foråret. På de første to forskningsværksteder diskuterede gruppen hvilke udfordringer, der er behov for at arbejde udviklingsorienteret med i forhold til praktik. Udviklingsprojekter etableret I løbet af marts måned blev der etableret udviklingsgrupper på tværs af uddannelserne, som mundede ud i en plan for udviklingsarbejdet Det er (snart) muligt at se udviklingsprojekterne beskrevet på UCSJs hjemmeside under Udvikling og Kvalitet. Her vil man også kunne se hvilke personer der deltager fra de forskellige uddannelsessteder og antal timer. Projekterne omhandler: Samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted. Der vil være fokus på aftagerperspektiv samt elektronisk kommunikation. Praktikdokumenter (portefolie) skrevet af studerende i praktik. Der vil bl.a. være vægt på hvad de vælger at skrive ned, sammenhæng mellem mål og indhold i dokument, samt kropslighed. Tværfaglighed i praktik. Et projekt med samarbejde mellem pædagoger, lærere, og socialrådgivere. Tovholderfunktion under Vækstforum UCSJ har fået en tovholderfunktion for indsatsområdet: Flere og bedre praktikker i Region Sjælland, som varetages af Randi Andersen. Der er nedsat en netværksgruppe med repræsentanter fra RUC og Erhvervsakademierne, samt en baggrundsgruppe med yderligere aktører fra uddannelsesfeltet. UCSJ har tre udviklingsprojekter i gang indenfor indsatsområdet. Projekterne omhandler:

4 Når virksomheden lærer nyt. Projektet rummer en opsamling af eksempler fra ernæring og sundhed hvor virksomheden har lært nyt af aktiviteter som studerende har igangsat. Hvordan tænker man læring i virksomheden? Fortællinger fra det gode praktiksted. Eksempler på hvad der skal til, for at etablere et godt læringsmiljø. Det er (snart) muligt at se yderligere beskrivelser af projekterne på UCSJs hjemmeside under Udvikling og Kvalitet. KAG Projektleder Karsten Gynther IT og læring I gangværende udviklingsprojekter under programmet IT og læring ved projektleder Karsten Gynther: Udarbejdelse af kursus i E-læringsdidaktik for 60 undervisere i UCSJ. Kurset afvikles i efteråret og er udbudt til alle uddannelsessteder. Udarbejdelse af indstilling vedr. fælles LMS-system (E-læringsplatform) i UCSJ. Indstillingen afleveres til ledelseskollegiet sidst i april. Etablering af Netværk for IT og læring med repræsentanter fra alle uddannelsessteder. Netværket skal igangsætte lokale udviklingsprojekter, hvortil der er afsat 1000 timer. Projektbeskrivelse og nedsættelse af arbejdsgruppe med henblik på udvikling af en fælles netbaseret læreruddannelse i UCSJ Netlaer. Dannelse af partnerskabet ELYK E-læring, yderområder og kompetenceudvikling et projekt støttet af Vækstforum. Projektet er et partnerskab mellem UCSJ og UC-SYD og har forskningssamarbejde med SDU Knowledge Lab. I samarbejde med EVU-afdelingen: Udvikling af en ny PD-uddannelse for De mediepædagogiske vejledere i skolen (Skolebibliotekarer, IT-vejledere og Medievejledere) Karsten Gynther er desuden medlem af ledelsesgruppen i Læremiddel.dk Nationalt Videncenter for Læremidler, hvortil han er frikøbt med 40 % af en årsnorm. 5. Ph.D. i udviklings- og kvalitetsafdelingen - I april fik Britta Hørdam sin ph.d. afhandling godkendt og præsenteret, både på Århus Universitet, og på University College Sjælland. I Ph.d.-projektet Rehabilitering til patienter over 65 år med ny hofte undersøges, hvordan patienters selvvurderede helbredsstatus kan danne grundlag for sygeplejeintervention efter hofteoperation. Der gennemføres (1) en tværsnitsundersøgelse, der dokumenterer patienternes selvvurderede helbredsstatus, hvor dysfunktioner i hverdagen dokumenteres; (2) en klinisk kontrolleret undersøgelse, der dokumenter, at patienterne har effekt af sygeplejeintervention som telefonisk interview og behovsorienteret vejledning efter udskrivning til eget hjem, og (3) En beregning af kvalitetsjusterede leveår (QALY) for patienter med ny hofte. Afhandlingen kan bestilles: - Randi Andersen arbejder på en ph.d. afhandling, som undersøger den tavse viden i praktik hos sygeplejersker og pædagoger. Hun har observeret og lavet inter-

5 views på fire arbejdspladser med studerende i praktik: et sygehus, hjemmeplejen, en børnehave og en døgninstitution. Randi er midt i analyserne af materialet og arbejder pt. med temaer som: forholdet mellem tavs viden og refleksion, krop og følelsers betydning for læring, hvordan tilegnes tavs viden samt kategorisering af forskellige former for tavs viden. Projektet forventes afsluttet august Pr. 1. april startede Anders Elof Nielsen som ph.d. studerende, med et projekt der vil fokusere på pædagogers professionsudvikling, historisk og aktuelt. Med dette Ph.D.-projekt vil der blive foretaget en indgående analyse og undersøgelse af de mekanismer og strategier, der har medført den aktuelle status for pædagogprofessionen. Formålet med projektet er: 1. at skaffe viden om forholdet ml. det professionelle, faglige og personlige aspekt af hhv. pædagogers, og på den anden side (til sammenligning) sygeplejerskernes arbejdsfelt, 2. at vurdere hvordan efter- og videreuddannelse kan bidrage til at skabe transcenderende og refleksive læreprocesser for den enkelte aktør omkring forholdet ml. profession og hverdagsbevidsthed. 6. Om uddannelsessamfund til videnssamfund (besøgsrunde) (JOL) UK afdelingens chef Johny Lauritsen er begyndt en besøgsrunde til uddannelsessteder. Foreløbig har der været invitation fra Læreruddannelsen i Vordingborg og Holbæk, ligesom pædagoguddannelsen i Nykøbing F. bliver besøgt i april måned. Øvrige steder opfordres til at aftale besøg fra UK afdelingen på Emnerne der drøftes kan være meget nære, som f.eks. hvordan udviklingsmidler bliver fordelt i 08 og 09, men også mere brede, som f.eks. hvordan udviklingen fra den germanske uddannelsestænkning til den angelsaksiske eller f.eks. hvordan uddannelsessamfundet er ved at blive afløst af et videnssamfund med andre og mere instrumentelle relationer mellem lærere og studerende indbyrdes. 7. UK-afdelingen finansieres af globaliseringsmidler. Finansloven 2008 (JOL) Finansloven for 2008 har skabt nogen usikkerhed om UK afdelingens finansiering, fordi der blev sparet 160 mill. til institutions- og kvalitetstilskud på professionshøjskoler og 33 mill. til videncentre. De midler som UK afdelingen råder over, i alt ca. 17. Mill. kommer i 2008 og 09 fra Globaliseringsmidlerne, hvorfor finanslovens besparelser i 2008 ikke af den grund påvirker afdelingens virksomhed. UK afdelingen skal spare på linje med andre afdelinger og fakulteter, hvorfor ansættelsesstoppet pr.1.4. betyder at afdelingen mister en fuldtidsmedarbejder, da projektleder Carsten Høy pr.1. maj er blevet leder af idrætshistorisk værksted og Gerlev Legepark. Da udviklingsplanens krav m.v. skal imødekommes må arbejdet fordeles på de tilbageværende 6 medarbejdere, med mindre der findes en anden løsning f.eks. ad hoc projektledere fra EVU afdeling eller fakulteter eller ekstern konsulentbistand.

Status CUPP november 2011

Status CUPP november 2011 Status CUPP november 2011 Medarbejdere som er fast tilknyttet CUPP: VIdencenterleder Randi Andersen (fuld tid), projektleder Jimmy Krab (fuld tid), projektleder Jan Frederiksen (50 %). Indledning Praktik

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen VIA University College i Aarhus Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur,

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur, Årsberetning Fra etablering til konsolidering. Beretning om det første år i Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidlers treårige bevillingsperiode fra september 2007 til september 2008. Etablering

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde (Campus Roskilde)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde (Campus Roskilde) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde (Campus Roskilde) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Hvornår Hvad Delperioder

Hvornår Hvad Delperioder Bachelor & Professionsudvikling 2011-2013 Projektleder Minna Therkildsen FORSKNING UCSJ Slagelsevej 7 4180 Sorø Mth@ucsj.dk Januar 2013 HFI, RAA, MTH, Intro Rektor og direktion har via 8. punktsprogrammet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Næstved

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Næstved Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Mødested: Til stede: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Fra bestyrelsen: Anne Møller Ronex, Bente Sorgenfrey (næstformand),

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONS- BACHELOR I AFSPÆNDINGSPÆDAGOGIK OG PSYKOMOTORIK

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONS- BACHELOR I AFSPÆNDINGSPÆDAGOGIK OG PSYKOMOTORIK Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONS- BACHELOR I AFSPÆNDINGSPÆDAGOGIK OG PSYKOMOTORIK PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC, HILLERØD Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Videncentre på erhvervsakademier og professionshøjskoler. En kortlægning på baggrund af del- og slut-rapporter

Videncentre på erhvervsakademier og professionshøjskoler. En kortlægning på baggrund af del- og slut-rapporter Videncentre på erhvervsakademier og professionshøjskoler En kortlægning på baggrund af del- og slut-rapporter Videncentre på erhvervsakademier og professionshøjskoler En kortlægning på baggrund af del-

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden Mødedato: Onsdag den 11. januar 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Næstved Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved B08 Journalnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer: 2012-536

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen VIA University College i Randers Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen på professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde og Holbæk

Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen på professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde og Holbæk Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen på professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde og Holbæk Supplerende akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested:

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Ph.d strategi 2009-2015

Ph.d strategi 2009-2015 otat Afdeling/enhed: Direktionen Oprettelsesdato: 06-jul-2009 Udarbejdet af: Jpnt Journalnummer: - Dokumentnavn: 4757.ph d strategi-offentlig.doc Ph.d strategi 2009-2015 Viden og udvikling i praksis Som

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Skovlunde (Storkøbenhavn) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Nykøbing F. og Vordingborg

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Nykøbing F. og Vordingborg Professionshøjskolen University College Sjælland i Nykøbing F. og Vordingborg Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer: 2012-555 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Mission, Vision og uddannelsesfaglig strategi for Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt - Den sociale Højskole Mission Socialrådgiveruddannelsen skal kvalificere de studerende til at varetage

Læs mere

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Årsrapport 2011 Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Rapportering fra

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Årsrapport 2011 Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Rapportering fra

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Tværsnit af læreruddannelsen. På baggrund af akkrediteringerne 2011-12

Tværsnit af læreruddannelsen. På baggrund af akkrediteringerne 2011-12 Tværsnit af læreruddannelsen På baggrund af akkrediteringerne 2011-12 Tværsnit af læreruddannelsen På baggrund af akkrediteringerne 2011-12 2012 Tværsnit af læreruddannelsen 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen VIA University College i Ikast, Viborg og Thisted

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen VIA University College i Ikast, Viborg og Thisted Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen VIA University College i Ikast, Viborg og Thisted Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere