Uddannelsesnævnet. TUP - Projekt Slutrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesnævnet. TUP - Projekt 76 2000 Slutrapport"

Transkript

1 Uddannelsesnævnet TUP - Prjekt Slutrapprt Analyse af muligheden fr anvendelse af fleksibel læring inden fr HAKL-uddannelser Prjektdeltagere: Pul Erik Nørgård Sørensen Svend Langelund Tønder, den 20. februar 2003 Side 1 af 26

2 Indhldsfrtegnelse: Indhldsfrtegnelse:...2 Prjektbeskrivelse...3 Fastlæggelse af begreber...3 HAKL målgruppen...3 Erfaring med fleksibel læring...3 Frdele ved den fleksible læringsfrm:...4 Ulemper ved den fleksible læringsfrm:...4 Erhvervslivet brug af e-læring...6 Fleksibel læring indenfr HAKL mrådet....7 Læringsstrategi/miljø...7 Deltagerfrudsætninger...9 Undervisningsmaterialer til fleksible læringsfrløb...9 Målgruppeanalyse...9 Fastlæggelse af struktur...9 Valg af læringsbjekter...9 Fastlæggelse af frløb...9 Oversigt ver frløb...10 Læringsbjekter...10 Læringsbjekt...11 Beskrivelse af det udviklede materiale...12 Frslag til udviklingsmdel...13 Fasemdel...13 Kravspecifikatin...17 Demdulering...17 Læringsbjekter...19 Mdel fr prjektrganisatin...19 Prjektarbejde...19 Grundmdel ver prjektrganisatinen Den prjektansvarlige...20 Prjektlederen...21 Gruppeleder g arbejdsgrupper Prjektstyregruppen...23 Eksterne knsulenter...24 Øknmi...24 Fkuspunkter mkring prjektrganisatinen...25 Frslag til rganisering af driften...26 Centralt miljø...26 Decentral miljø...26 Side 2 af 26

3 Prjektbeskrivelse Dette prjekt har til frmål at analysere g afprøve mulighederne fr at etablere g gennemføre HAKL-uddannelser sm fleksibel læring. Der henvises i øvrigt til prjektbeskrivelse af 28. juli 2001 (bilag 1). Fastlæggelse af begreber Ved fleksibel læring frstås, at hele eller dele af indlæringen frmidles via Internettet, Web, CD-ROM, knferencesystemer, vide eller audi. Denne læringsfrm tager udgangspunkt i: At læringen helt (fjernundervisning) eller delvis (blended learning) vil kunne tilrettelægges fleksibel (tids- g stedsuafhængigt) At læringen kan tilpasses den enkeltes behv g ønsker At ansvaret fr læringsprcessen i højere grad verlades til den lærende At læringsmaterialerne i vid udstrækning bliver elektrniske At evaluering i højere grad er baseret på selvevaluering At lærerrllen ændres markant til differentieret vejledning g pædaggisk støtte At den lærende kender sin læringsstil g kan lægge en læringsstrategi Denne rapprt bruger gså begrebet e-læring. Dette er blt et synnym fr fleksibel læring. HAKL målgruppen I juni 2000 gennemførtes en analyse (udarbejdet af DMA/Dansk Markedsanalyse A/S) af målgruppens behv fr efteruddannelse. Et af frmålene med analysen var blandt andet at få krtlagt, hvrvidt der eksisterer barrierer hs målgruppen fr efteruddannelse. Rapprten knkluderer at dette reelt er tilfældet. De vigtigste årsager hertil er: Tidspres på jbbet g privatlivet gør det svært at få tid Ekstra arbejdsbyrde fr kllegaer i tilfælde af kursusfravær Fravær på grund af uddannelse resulterer blt i bunker på skrivebrdet Arbejdstiderne gør det svært Disse frhld vil netp kunne reduceres gennem en mulighed fr at udbyde uddannelserne sm fleksibel læring. Erfaring med fleksibel læring Analyse af eksisterende erfaringer med fleksibel læring på erhvervs- g vksenuddannelsesmrådet. Side 3 af 26

4 Denne analyse tager udgangspunkt i de erfaringer der er gjrt i fjernundervisningsnetværket Fleksibel Merknm, Netsklen, EUC-Nrd Fleksibel Merknm har siden 1995 udbudt merknmuddannelsen sm fjernundervisning via nettet g mere end 5000 studerende har gennemført et eller flere kurser. De øvrige netværk har gennem en årrække udbudt IT uddannelser sm fjernundervisning (PC-bruger, Pc kørekrt, IT-administratr g datanm) med mere end kursister. Desuden har begge netværk erfaringer med at udbyde uddannelser sm en kmbinatin af fjernundervisning g tilstedeværelsesundervisning. Det sm vi denne rapprt vil betegne sm fleksibel læring. Erfaringerne herfra kan krt skitseres således: Frdele ved den fleksible læringsfrm: De studerende pnår en større frihedsgrad med hensyn til hvrnår de ønsker at studere. De kan indpasse studiet i deres øvrige daglige gøremål. De studerende kan studere hvr sm helst fra, blt de har adgang til en Pc er med Internet adgang. De kan studere på jbbet g hjemmefra De kan studere i deres eget temp De kan vælge et frløb efter eget valg Et bevis på at denne studiefrm bliver mere g mere attraktiv kan belyses med det frhld, at medens antallet af årselever på merknm uddannelsen generelt er halveret indenfr de sidste 5 år, er antallet af studerende, der vælger den fleksible frm mere end 5 dblet. Ulemper ved den fleksible læringsfrm: Frafaldsprblematikken Alle erfaringer viser at antallet af studerende der falder fra undervejs i frløbet er nget større end ved den traditinelle læringsfrm. I visse tilfælde helt p til 50%. Årsagerne hertil skal findes i: Manglende evne til selvlæring Manglende mtivatin Manglende selvdisciplin Frkerte frventninger til studiefrmen Manglende dialg mellem de studerende g lærer Scial islatin Manglende teknlgisk indsigt Side 4 af 26

5 De vennævnte erfaringer knytter sig til den rene fjernundervisningsfrm. Erfaringerne viser, at en kmbinatin af tilstedeværelsesundervisning g fjernundervisning (blended learning) kan reducere frafaldet. I de gennemførte piltundersøgelser vurderer de studerende især 3 mråder sm værende afgørende fr at pnå succes: Det materiale der anvendes skal have et tilfredsstillende fagligt g teknisk niveau Der skal være mulighed fr en dialg med en lærer Der skal løbende være mulighed fr at kunne fretage selvevaluering Det elektrniske læringsmiljø skal være enkelt, verskueligt g velstruktureret. Derimd har den mulighed fr at have dialg med sine medstuderende en lav priritet. Egne undersøgelser: Da de hidtidige erfaringer ikke bygger på HAKL målgruppen har vi i efteråret 2001 g fråret 2002 gennemført egne undersøgelser på Svendbrg Handelsskle. Til frmålet har vi i samarbejde med kursuslærerne fået 35 kursister til at gennemføre et HAKL-mdul sm fjernundervisning. Selve testfrløbet har været gennemført af 2 gange á 8 ugers varighed. Kursusmaterialet har bestået af CD Rm baseret lær selv materiale inkl. Lærebg fra Item Grup i Ålbrg. Derudver er materialet suppleret med de nline lektiner der er udviklet i frbindelse med dette prjekt. Lærerne har været erfarne undervisere fra kursusafdelingen, gså med erfaring i fjernundervisning. Det elektrniske læringssystem har været dialg via , knferencesystemet Grupcare, samt mulighed fr telefnisk dialg. Resultaterne har været set fra deltagerside: str generel tilfredshed 84% med afviklingen Materialet faglige g tekniske kvalitet har været tilfredsstillende Et strt flertal har fundet frmen tilfredsstillende, g kunne gdt finde på at vælge den igen frem fr tilstedeværelse. Frafaldet har været ca. 20%. En nærmere analyse af årsagerne viser at det ikke er frmen der har været årsagen, men mere manglende tid g andre private grunde. Dialgen (supprten) fra lærerne har været vigtig fr de fleste (67%). Dialgen med de andre kursister har været meget minimal, g anses ikke fr at være vigtig. Muligheden fr selvevaluering har manglet fr hele materialet, g anses fr vigtig af lidt mere end halvdelen af kursisterne. (Den selvtest der er lagt ind i egne udviklede lektiner har de fleste anset fr befrdrende fr indlæringen) Side 5 af 26

6 De faktrer der især bør være fkus på er: Læringsstrategi/læringsmiljø Undervisningsmaterialer Lærerrllen Administrativt miljø Kursistrllen (deltagerfrudsætninger g frventninger) Kvalitetsstyring Vejledning/visitatin/kmpetenceafklaring Evaluering I frbindelse med vres frslag til indførsel af e-læring til HAKL uddannelser vil vi tage udgangspunkt i at beskrive, hvrledes man bedst kan tage hensyn til venstående punkter. Erhvervslivet brug af e-læring Det er ikke kun indenfr det ffentlige undervisningssystem vi ser den fleksible læringsfrm vinde frem. I de senere år har det private erhvervsliv fået øget interesse fr e- læring sm et middel til at effektivisere videns- g kmpetenceudvikling af deres medarbejdere. Denne interesse vil sandsynligvis blive endnu kraftigere fremver. Metder sm just-in-time g just enugh læring har fået øget fkus. Medarbejderen skal kun lære de færdigheder sm vedkmmende har brug fr fr at kunne udføre sine arbejdsfunktiner. Desuden sker indlæringen på arbejdspladsen. Det bedste eksempel på denne frm ses tydeligst i de senere års udbud af vide-, CD rm/intranet baserede kurser indenfr IT mrådet. Mange virksmheder vælger i dag ad denne vej at bibringe deres medarbejdere færdigheder i IT-værktøjer. Denne frm fr læring har umiddelbart ngle frdele set fra virksmhedens side: Læring er meget målrettet md nuværende arbejdsfunktiner Medarbejderen skal ikke frlade arbejdspladsen fr at lære Eventuel spildtid kan udnyttes til læring Billig løsning da den baserer sig på køb af standardprdukter Vre undersøgelser (fretaget blandt HK-medlemmer g ansatte i et sønderjysk pengeinstitut der har fået tilbudt denne frm) viser imidlertid, at denne frm fr lær-selv ikke har skabt den frventede effekt. Mindre end 15% har fuldført alle de tilbudte elektrniske frløb. Ca. 60% har kun gennemført frløbende delvist, g de sidste 25% har ikke fået startet de tilbudte frløb. Sm årsager til frafaldet nævnes hyppigst: Manglende tid Manglende struktur Ingen mulighed fr supprt, brtset fran nget sidemandsplæring. Side 6 af 26

7 Vre erfaringer er ligeledes at en del kursister der har været igennem disse lær-selv frløb senere ptræder på HAKL-uddannelser. Deres primære begrundelse herfr er fte at de føler manglende grundlæggende færdigheder g frståelse fr værktøjets funktinalitet g muligheder. Deres færdigheder dækker måske kun 5% af værktøjets funktiner. Og disse færdigheder er kun effektive såfremt værktøjet pfører sig nrmalt. Såfremt det blt afviger en smule vil medarbejderen ikke vide hvad der skal gøres. Undersøgelserne viser gså at denne læringsfrm ikke i synderlig grad har givet den ønskede aflastning i virksmhedernes IT-supprt. Fleksibel læring indenfr HAKL mrådet. Læringsstrategi/miljø Indenfr HAKL mrådet udgør den vervejende del af uddannelserne færdighedsindlæring af IT værktøjer. Disse gennemføres primært sm klasseundervisning hvr kursisterne tages ud af deres daglige arbejdsfunktin g gennemfører kurset på en erhvervsskle. Vi er af den pfattelse at en dybere systematisk visitering af deltagerne ikke finder sted. Dette medfører i praksis at kursister fte kmmer på det frkerte kursus. På basis af de freliggende uddannelsesplaner er målet med HAKL uddannelserne at give kursisterne grundlæggende færdigheder samt at de pnår en større frståelse fr sammenhæng mellem de enkelte funktiner i de enkelte prgrammer. Vi mener at HAKL uddannelsernes stre missin netp er at give kursisterne reelle færdigheder i grundlæggende funktiner g en frståelse fr anvendelses mulighederne bredt set. Med vennævnte sm udgangspunkt samt ønsket m at kunne pfylde deltagernes frskellige læringsstile kan følgende e-læringsmiljøer skitseres: Mdel 1 Klasseundervisning med e-læring sm værktøj til differentieret undervisning. Der tages udgangspunkt i den traditinelle kursusfrm. Sm basis anvendes det kursusmateriale man er vant til. Sm supplement hertil har kursisterne muligheden fr at anvende de udviklede elektrniske lektiner g tests. Knkret kan det bruges sm supplerende materiale på allerede gennemgået stf eller sm repetitin. De elektrniske tests kan anvendes sm kursistens egen evaluering eller hvis læreren ønsker en evaluering. Side 7 af 26

8 Mdel 2 Mdel 3 Wrkshps (Open learning center) hvr e-læring anvendes sm lær-selv med en lærer sm vejleder. Sklerne vil med denne mdel kunne udbyde alle uddannelser løbende. Det er her ikke nødvendigt med et helt hld kursister fr at påbegynde et kursus idet kursisterne udelukkende får stillet de elektrnisk lektiner g tests til rådighed. Lærerens rlle vil begrænse sig til at være vejleder samt supplere med ekstra pgaver. Det skal bemærkes at denne frm frventes at få en større udbredelse i fremtiden. n-the-jb-training hvr kursisten er på egen hånd g ikke har en lærer sm vejleder. Denne mdel kan udvides med afhldelse af et krtere intrduktinsfrløb af såvel værktøjet sm lektinerne g tests. Mdel 4 n-the-jb-training hvr kursisten har en lærer tilknyttet frløbet sm vejleder (fjernundervisning). I denne mdel vil det være nødvendigt at der er adgang til kmmunikatins muligheder mellem kursister g vejleder ( , knference system). Dette vil kunne løses ved implementering af et learning management system Denne mdel kan udvides med afhldelse af et krtere intrduktinsfrløb af såvel værktøjet sm lektinerne g tests. Mdel 5 just-enugh-training hvr kursisten selektivt vælger emner. lær-selv der er ingen lærer tilknyttet. Den selektive udvælgelse af læringsbjekter kan ske på basis af elektrnisk test. Denne mdel vil naturligvis have indbygget de samme svagheder sm tidligere nævnt under punktet erhvervslivets anvendelse af e-læring. Mdellen vil her kunne udvides med at en superbruger i virksmheden udpeges sm vejleder. Side 8 af 26

9 Deltagerfrudsætninger Det afgørende fr valg af læringsmiljø vil helt afhænge af kursistens persnlige- g faglige frudsætninger. Her vil det være meget vigtigt med et visitatinssystem der tester kursistens faglige kunnen g frtrukne læringsstil. Læringsstil er et spørgsmål m, hvrdan man lærer: Lærer man bedst ved at bservere g reflektere, ved at frdybe sig g pstille terier, ved at tilegne sig knkrete erfaringer gennem prblemløsning, ved at eksperimentere, ved at arbejde individuelt eller sammen med andre, gennem tekster eller via visualiseringer mv. Undervisningsmaterialer til fleksible læringsfrløb Målgruppeanalyse Metden indledes med en målgruppeanalyse, der har til frmål at identificere de kmmende brugeres evt. barrierer g ressurcer. Angive læringsmålerne fr brugerne g beskrive deres nuværende kmpetenceniveau. Fastlæggelse af struktur Opdeling af uddannelsesmrådet i temaer g emner. Temaerne skal knytte sig til sammenhængende prblemmråder, ligesm emnerne skal tage udgangspunkt i prblemer, der er relevante fr undervisningsmrådet. Valg af læringsbjekter Emnernes læringsbjekter identificeres. Et læringsbjekt er en samling af infrmatiner, der frmidles med henblik på at nå et givent færdighedsniveau inden fr et afgrænset delemne. Læringsbjekter skal give mulighed fr at understøtte flere læringsstile. Fastlæggelse af frløb Skitseringen af vejledende undervisningsfrløb med beskrivelse af frmål, mål g indhld af hvert tema g emne. Desuden den anbefalede studietid, der knytter sig til de enkelte dele i frløbet. Til hvert enkelt læringsbjekt fastlægges graden af interaktivitet g der vælges frmidlingsfrm afhængigt af målgruppeanalysen. Side 9 af 26

10 Metden resulterer i en struktur, der kan illustreres i nedenstående figur: Oversigt ver frløb Læringsbjekter Fagplan Frmål Mål Struktur Frudsætn Temaer Frmål Mål Indhld Emner Frmål Mål Indhld Opgaver Øvelser Test Kursus materialer Læringsbjekter Et læringsbjekt er en samling af infrmatiner, der frmidles med henblik på at nå et givent vidensniveau indenfr et afgrænset delemne på baggrund af veldefinerede frudsætninger. Læringsbjekter realiseres i et IT frfatterværktøj sm elektrnisk læringsbjekter g kan frmidles både sm CD rm g ver Inter-/Intranet. Et elektrnisk læringsbjekt muliggør at nå et læringsmål på baggrund af frskellige læringsstile. Et elektrnisk læringsbjekt skal fr at understøtte så mange læringsstile sm muligt, i videst muligt mfang indehlde: a. visualisering af stffet, b. øvelser, c. pgaver, d. vejledende løsninger g e. tests. Læringen skal så vidt muligt både kunne pnås gennem en vejledende struktur g samtidig i en så interaktiv frm sm muligt, så den lærende har maksimalt indflydelse på tilrettelæggelsen af sin læringsstrategi. Læringsbjektet skal endvidere understøtte flest mulige intelligenser under hensyntagen til målgruppens generelle læringsfrm. Side 10 af 26

11 Det er vigtigt at have fr øje at de elektrniske læringsbjekter bliver udfrmet, således at de kan anvendes i frskellige sammenhæng fr at pnå færdigheder på tværs af faglige mråder. Læringsbjektet lægger p til at den lærende skal fretage aktive valg fr at lære. Der er derfr ikke nødvendigvis fastlagt nget frløb gennem rækken af bjekter. Dette bevirker at den lærende kan danne sin egen sammenhæng g mening i stffet udefra den mængde af kmpetencer, der mødes med i læringssituatinen. Fr at virke ptimalt skal et læringsbjekt kunne gennemføres med en studietid på 15 til 30 minutter. Et læringsbjekt kan visualiseres således: Læringsbjekt Opgave Fag Tema, Emne Søgerd Læringsbjekt Mål Læringsbeskrivelse Vejled.- løsning Visualisering Links Interaktivitet, Test Side 11 af 26

12 Beskrivelse af det udviklede materiale I frbindelse med gennemførsel af dette piltprjekt har prjektgruppen udviklet et antal læringsbjekter sm prttype i et kursusfrløb. Desuden er der udviklet testfrløb, der knytter sig til de udviklede læringsbjekter. Frmålet med dette udviklingsarbejde har været: Vurdere anvendelsen af frskellige frfatterværktøjer, der egner sig til denne frm fr kursusfrløb. Få en vurdering af ressurcefrbruget der er nødvendig fr at udvikle elektrniske frløb. Få en vurdering af de kvalifikatiner der er nødvendig fr at kunne udvikle sådanne frløb herunder både tekniske g pædaggiske frudsætninger. Skabe mulighed fr at kunne afteste frløbene på målgruppen med efterfølgende evaluering. Skabe grundlag fr en udviklingsmdel, der kan anvendes til udvikling i str skala. Prjektgruppen har evalueret 3 frskellige frfatterværktøjer. Prttypen er udviklet i frfatterværktøjet TutrPr sm umiddelbart var det værktøj der pfyldte de fleste krav: Værktøjet kræver ingen prgrammeringserfaring Platfrmuafhængig Nem at skabe høj grad af interaktivitet i frløbet Det færdige resultat kan distribueres på flere måder (CD rm, Inter-/Intranet) Mulighed fr indbygning af test Visualiseringen kmmer meget tæt på virkeligheden De udviklede prttyper kan afprøves på vedlagte CD eller på Uddannelsesnævnets hjemmeside Side 12 af 26

13 Frslag til udviklingsmdel Parallelt med udviklingen af prttypen, har prjektgruppen udarbejdet frslag til en udviklingsmdel til udvikling g rganisering af elektrnisk materiale. Der er ligeledes gennemført et kvalitetsudviklingsprjekt sm beskriver de frhld der skal have fkus i frbindelse med kvalitetsudvikling af e-læringsfrløb. Rapprten fra dette prjekt er vedlagt sm bilag 2.. Fasemdel Mdellen består af følgende faser: 1. Analyse 2. Design 3. Prttype test 4. Prduktin 5. Brugertest 6. Implementering 7. Drift Fase 1: Analyse: Fase 2: Design: Målgruppeanalyse, identificering af emnernes læringsnatur samt fastlæggelse af undervisningsfrløbet struktur, pædaggiske metde, valg af teknlgi, krav til templates, grad af interaktivitet samt antal læringsbjekter. Beskrivelse af læringsbjekter, udvikling af drejebøger udvikling af cases, øvelser, pgaver g test, vejledende løsninger samt andre materialer. Udviklingen af prttype på template til e-materialer. Side 13 af 26

14 Fase 3: Prttypetest: Fase 4: Prduktin: Review af papir materialer samt test af prttypetemplate., krrektur, justeringer. Udvikling af læringsbjekter på baggrund af drejebøgerne. Fase 5: Brugertest: Fejlrapprt vedr. funktinalitet g læring, krrektur, justeringer. Fase 6: Implementering: Implementering af materialer g klargøring af e- Læringssystemet. Fase 7: Drift: Kørende e-læringssystem. En nærmere beskrivelse af fasernes frmål, deltagere, aktiviteter, indhld g dkumentatin er pstillet på næste side: Side 14 af 26

15 Fase Frmål Deltagere Aktiviteter Indhld Dkumentati 1. Analyse At fastlægge kncept, frløb g krav til materialer 2. Design At designe kursus g materialer 3. Prttype test At teste det designede materiale 4. Prduktin At prducere elektrniske læringsbjekter g undervisningsmaterialer 5. Brugertest At teste det udviklede materiale Prjektansvarlig Fagkyndige Pædaggiske knsulenter Slutbrugere Flagudviklere Pædaggisk knsulent Fagkyndige Slutbrugere Pædaggiske knsulent Mediedesignere Fagkyndige Pædaggisk knsulent Fagkyndige Slutbrugere Pædaggisk Teametablering Prjektplanlægning Idéudvikling Kmmunikatinsplanlægning Kncepttest Infrmatinsnedbrydning g strukturering Fagnedbrydning g - strukturering Infrmatinsdesign Interaktinsdesign Navigatinsdesign Opgavedesign Brugertest af drejebg Faglig krrektur af drejebg g undervisningsmaterialer Brugertest af pgaver Udvikling Redesign/ptimering Test af elektrnisk prttype Chrashtest Redesign/ptimering Side 15 af 26 Målgruppeanalyse Identificering af egnede e- Læringsmråder Struktur fastlæggelse Undervisningsfrm/struktur Pædaggiske metde Teknlgi/værktøjer Udkast til templates Antal af læringsbjekter Grad af interaktivitet Beskrivelse af læringsbjekter Drejebg fr læringsbjekter Øvelser, pgaver, test Vejledende løsninger Andre materialer Udvikling af skærmdesign Udvikling af elektrnisk funktinsmdel Udvikling af mediavirkemidler Prgrammering Fejlrapprt vedr. funktinalitet g læring Krrekturlæsning Justeringer Bearbejdning af test Intern evaluering af prjektet Ekstern evaluering i Kncept Undervis Kmmun Kravspe e-læring Hyperte Flwcha Drejebg Tekstba undervis aler Udkast t Reviewr Tilrettet Elektrn prttyp Designm Templat Elektrn lærings materiale Master Dkume

16 6. Implementering At implementere e- Læringssystemet 7. Drift At prethlde et driftsklart system TUP-prjekt knsulent Brugere Slutevaluering Pædaggisk Installatin af materialer knsulent Klargøring af læringsmiljø Undervisere Teknikere Brugere Teknikere Undervisere Servicering/supprt Backup Læring frhld til slutbrugere Opdatering af materialer g læringsmiljø Vedligehldelse af materialer g system Drift Undervisning Slut evaluerin Klargjrt Lærings Kørende Lærings Side 16 af 26

17 Kravspecifikatin En kravspecifikatin til elektrnisk læringsmaterialer bør udfrmes på baggrund af følgende vervejelser: 1. Indledning Frmål Læserens baggrund Definitiner g begreber 2. Generel beskrivelse Systembeskrivelse Prgrammellets funktiner Prgrammellets begrænsninger Prgrammellets fremtid Brugerprfil Krav til udviklingsfrløbet Omfang af kundeleverance 3. Frudsætninger Juridiske krav 4. Prgrambeskrivelse Beskrivelse af layut Beskrivelse af indhld Beskrivelse af funktiner 5. Beskrivelse af ekstern grænseflade Betjeningsvenlighed Sftware grænseflade Hardware grænseflade 6. Krav til prgrammellets ydelse 7. Kvalitetskrav Demdulering I udviklingsmdellens analyse (fase 1) nedbrydes et fag til temaer g emner g der identificeres læringsbjekter. Metden kaldes demdulering g består af følgende aktiviteter:

18 Målgruppeanalyse Metden indledes med en målgruppeanalyse, der har til frmål at identificere de kmmende brugere evt. barrierer, ressurcer angive læringsmålerne fr brugerne g beskrive deres nuværende kmpetence niveau. Fastlæggelse af struktur Opdelingen af uddannelsesmrådet i temaer g emner. Temaerne skal knytte sig til sammenhængende prblemmråder, ligesm emnerne skal tage udgangspunkt i prblemer, der er relevante fr undervisningsmrådet. Samtidig med denne nedbrydning tages der stilling til, hvilke temaer, emner eller emnemråder, der skal bibehldes sm tilstedeværelsesundervisning. Begrundelsen herfr kan være særligt svært tilgængeligt teretisk stf, stf sm kræver scial kntakt med medstuderende, ønske m at deltagerne ser hinanden g lign. Fastlæggelse af undervisningsfrm Afgrænsning af hvilke temaer, emner eller emnemråder, der skal være lær-med-lærer, hvilke der skal være lær-selv-med-lærervejledning g hvilke der skal være lær-selv. Desuden fastlæggelse af gruppearbejde, indlæg sv. Valg af pædaggiske metde Til hvert mene vældes den pædaggiske metde: prblembasering, pgaveaflevering, prjektarbejde, deduktiv kntra induktiv metde sv. Samtidig identificeres emnernes læringsbjekter. Et læringsbjekt er en samling af infrmatiner, der frmidles med henblik på at nå et givent vidensniveau inden fr et afgrænset delemne. Læringsbjekter skal give mulighed fr at understøtte flere læringsstile. Fastlæggelse af frløb Skitseringen af vejledende undervisningsfrløb med beskrivelse af frmål, mål g indhld af hvert tema g mene. Desuden den anbefalede studietid, der knytter sig til de enkelte dele i frløbet. Til hvert enkelt læringsbjekt fastlægges graden af interaktivitet g der vælges frmidlingsfrm afhængigt af målgruppeanalysen. Metden resulter i en struktur et vejledende undervisningsfrløb der kan illustreres i nedenstående figur: Vejledende studieplan Case Fagplan Frmål Mål Struktur Frudsætn Tema Frmål Mål Indhld Emne Frmål Mål Indhld Opgaver Øvelser test Ugeplan Ugepsamling Lærings bjekt Teri Side 18 af 26

19 Læringsbjekter Se side 11 fr en nærmere gennemgang af begrebet læringsbjekt Mdel fr prjektrganisatin Prjektarbejde En prjektpgave kræver medvirken af flere frskellige persner, fra frskellige rganisatriske enheder, internt såvel sm eksternt. Fr at pnå en hensigtsmæssig rganisatin mkring prjektarbejdet, må der etableres en rganisatrisk løsning der tilgdeser prjektet g i høj grad ser brt fra virksmhedens frretningsmæssige rganisering. En prjektrganisatin må tage udgangspunkt i et bredt spektrum af faglige g ledelsesmæssige kmpetencer, g se brt fra de enkelte prjektdeltagers titler g hierarkiske placering i virksmhedens frretningsrganisatin. Ideelt set betyder det, at virksmhedens øverst ansvarlige, i det enkelt prjekt, kan indgå i arbejdsgruppen uden ledelsesmæssige beføjelser i prjektet. Afdelingsledere kan derfr i princippet blive hierarkisk placering under en af virksmhedens vedkmmende daglige medarbejdere. Hvis vi skal tale i billeder, betyder dette, at vi skærer en klump autritet, faglig kmpetence g arbejdsevne ud af basisrganisatinen g knytter dem til prjektet igennem prjektrganisatinen. I det følgende præsenteres et frslag til hvrledes en prjektrganisatin frmelt kan pbygges. Det er klart at prjekter kan være frskellige i mfang både fagligt g ressurcemæssigt. Præsentatin tager udgangspunkt i en beskrivelse af prjektrganisatinens kernerganisatin, hvr det i de fleste prjekter vil være svært at argumentere fr manglende tilstedeværelse af denne type funktiner. Dg kan prjekter mfatte så få deltagere at pbygningen af en egentlig prjektrganisatin, i praksis vil være unødvendig. Endvidere præsenteres en række støttefunktiner sm i vid udstrækning bør være standby i basisrganisatinen. Grundmdel ver prjektrganisatinen. Prjektrganisatinen består af t dele, en kernerganisatin g en række støtte funktiner. På næste side er disse pstillet: Side 19 af 26

20 Kernerganisatinen Kernerganisatinen består af: Prjektansvarlig, sm er prjektets pdragsgiver. Prjektgruppen, der består af følgende: Prjektleder Gruppeleder Arbejdsgruppen Alt efter prjektets størrelse g kmpleksitet vil antallet af arbejdsgrupper være frskellige. Dermed vil antallet af gruppeledere gså være frskellige, da der til hver arbejdsgruppe frmelt bør udnævnes en gruppeleder, der i det daglige styrer denne del af prjektet. Støttefunktiner Støttefunktinerne mfatter: Prjektstyregruppen, bestående af de ansvarlige fr de afdelinger, der har medarbejdere i det enkelte prjekt, samt relevante øknmiske støttefunktiner. Eksterne knsulenter, der anvendes i henhld til den gdkendte prjektbeskrivelse. Øknmi, en øknmisk støttefunktin, hvis primær frmål er, at større prjektlederen g den prjektansvarlige. Alle relevante persner der inddrages i prjektet, kan udvælges af prjektlederen ( i samråd med den prjektansvarlige g de relevante persners daglige leder). Samtlige deltagere i prjektgruppen rganiseres g samarbejder under prjektlederens ledelse. I det følgende beskrives de enkelte funktiner i prjektrganisatinen nærmer. Den prjektansvarlige Et prjekt må tilknyttes en frmel ansvarlig chef, sm typisk er direktøren eller chefen i virksmhedens basisrganisatin. Optimalt er den prjektansvarlige den persn, der har det verrdnede ansvar fr virksmhedens øknmiske stilling, virksmhedens rganisatin g rganisatriske frhld. Den prjektansvarlige varetager følgende pgaver i frbindelse med den enkelte prjekt: Beslutning m prjektets igangsætning g afslutning, dets mål, rammer g priritering. Øknmiske bevillinger dels rammebudget, dels tillægsbevillinger. Sikring af en verrdnet styring af prjektet både fagligt, tidsmæssig g øknmisk. Plitiske g principielle beslutninger, sm ligger udver prjektlederens beføjelser. Side 20 af 26

21 Sikring af prjekts priritet i virksmheden g samrdning med lederne af de invlverede afdelinger. Prjektlederen støtte i dennes daglige ledelse af prjektet Rapprtering til bevilligende myndigheder Den prjektansvarlige må især tage ansvaret i frbindelse med afslutningen af prjektet, hvr en række pgaver rækker udver prjektlederens kmpetencer, så driftsættelse g frankring af prjektets resultater g erfaringer i basisrganisatinen. Prjektlederen Opgaven sm prjektleder er ikke den samme sm at påtage sig enhver anden frm fr ledelsespgave. At pgaven sm prjektlederen kan mfatte ledelse indenfr flere fte frskellige fagdiscipliner, gør at prjektledelse rummer flere aspekter end almindelig ledelsespgaver. Grundlæggende er prjektlederens pgave at prjektets faglige målsætning nås inden fr tidsrammen, med de givne ressurcer. Denne pgave kan anskues ud fra 4 typer af ledelsespgaver: Skabe resultater dvs. at skabe et prdukt, sm nøje svarer til prjekts udgangspunkt nemlig prjektbeskrivelsen g eventuelle kravspecifikatiner. Det er prjektlederens ansvar at prjektresultat freligger i en sådan stand, at det umiddelbart er muligt at frankre det i basisrganisatinen. Den ledelsesmæssige pgave mhandler både prduktet i frhld til de mgivelser det skal sælges til g/eller fungere i. Indadvendt ledelse dvs. ledelse af kernerganisatinen. Ledelsespgave består i bemanding af prjektet, synliggørelse af prjektet verfr deltagerne i arbejdsgruppen, synliggørelse af arbejdsdelingen, kmmunikatin til deltagerne i arbejdsgruppen g mtivatin af deltagerne i arbejdsgruppen. Udadvendt ledelse dvs. synliggørelse af prjektet i frhld til kærnerganisatinens mverden. Ledelsespgaven består i frmidling af prjektets mål g status, løsning af plitiske knflikter, samt være til den prjektansvarliges rådighed i frbindelse med løsning af bindinger g pririteringsprblemer. Prjektstyring dvs. fretage den frventede styring af prjektet. Side 21 af 26

22 Den ledelsesmæssige pgave ligger i styringen af prcessen g fasthldelse af kvaliteten øknmi, dkumentatin sv. Den ideelle prjektleder har følgende egenskaber, g sm minimum en af disse: Indsigt i anvendelsesverdenen fr prduktet g dens helhed. Indsigt i prjektets faglige indhld g løsningsmæssige metder g teknlgier. Erfaringer i ledelse af prjekter, g frståelse fr interesse knflikter. Indsigt i prjektstyring g prjektadministratin Ønsket m persnlig udvikling inden fr disciplinen prjektledelse. Prjektlederen udpeger af den prjektansvarlige i samråd med den pågældendes afdelingsleder. Det kan være frbundet med ngen vanskelighed, at udpege en persn med tilstrækkelig bred faglig viden. Derfr kan det være en gd tmmelfingerregel, at den enkelte prjektleder i str udstrækning kan uddelegere ansvarsmråder til enkelte af de øvrige deltagere i prjektet. Gruppeleder g arbejdsgrupper. I arbejdsgrupperne ligger den snævre faglige viden. Ved prjekternes rganisering udpeges mråder i prjektarbejdet, der behandles/løses af arbejdsgrupper med hver deres faglige kmpetencer. Der kan være prjekter, der kræver udvikling af materialer, pædaggisk gennemgang af materialer g bearbejdelse af materialer til multimedie. I sådanne tilfælde vil det være plagt at man fra starten planlægger tre arbejdsgrupper, der består af det tilstrækkelige antal persner, med de nødvendig faglige kvalifikatiner. Man kan sagtens frestille sig andre måder at rganisere arbejdsgrupperne på, g nedenfr ses 3 frskellige måder hvrpå arbejdsgrupperne kan sammensættes: Arbejdsgrupper pr. indsatsmråder, sammensat tværfagligt. Denne rganisering af arbejdsgruppen er hensigtsmæssig når der skal udvikles metder til arbejdet. Organiseringen anvendes fte når pgaven ikke er veldefineret i metde g hvr det på frhånd er åbenlyst at deltagerne i prjektet skal lære nye metder i arbejdet. Metden anvendes, når man vil sikre en stærk frbindelse mellem de enkelt delpgave i prjektet. Aktivitets-, emne- eller styregrupper, sammensat tværfagligt. Denne rganisering anvendes når man står med en veldefineret prjektpgave sm kræver et tværgående samarbejde. Et eksempel kunne være indførelse af ny teknlgi, hvr der kræves at man har et bredt udsnit at virksmhedens medarbejdere præsenteret i prjektet. Faggrupper, der afspejler sig i basisrganisatinen. Anvendes fte når man har en veldefineret pgave, hvr et tværgående samarbejde i de enkelte arbejdsgrupper ikke anses fr at være nødvendigt. Et eksempel på denne måde at rganisere arbejdsgrupperne på, er beskrevet i indledningen til dette afsnit. Side 22 af 26

23 Det er medlemmerne af de enkelte arbejdsgrupper, der udfører det egentlige prjektarbejde, g derfr må disse udvælges ud fra både faglige kmpetence g tid. Fr hver arbejdsgruppe udpeges en gruppeleder. Krdinatinen af den enkelte arbejdsgruppes arbejde hviler på Gruppelederen. Gruppelederen deltager i arbejdsgruppens arbejde, men er samtidig den persn der referer videre til prjektlederen. Og det vil ftest være gruppelederen, prjektlederen henvendes sig til i løbet af prjektet. Arbejdet i arbejdsgrupperne kan rganiseres på mange måder, g hvilke måder der er bedst afhænger i høj grad af prjektpgaven, men det er vigtigt at man i kernerganisatinen er pmærksm på, at de er prjektlederen der er ansvarlig fr prjektet gennemførsel, g det er derfr prjektlederen, der er ansvarlig fr arbejde i de enkelte arbejdsgrupper. Prjektstyregruppen Frmålet med prjektstyregruppen er ikke, at denne skal deltage i styringen af prjekterne. Prjektstyregruppens frmål er at støtte den prjektansvarlige når denne skal tage beslutninger vedrørende de enkelte prjekter. Frmålet med at inddrage prjektstyrgruppen i de beslutninger der fretages af den prjektsansvarlige er, at denne herved løser eventuelle interesseknflikter på ledelsesplan. Prjektstyregruppen består af et udvalg af basisrganisatinens afdelingslederen, flk der til daglig beskæftiger prjektgruppens medlemmer, g derfr i høj grad bør høres i frbindelse med satart af eller ændringer i de enkelte prjekter. Endvidere deltager repræsentanter fra relevante øknmiske støttefunktiner sm faste medlemmer af prjektgruppen. Prjektstyregruppen kan gdt blive løbende rienteret m de enkelte igangværende prjekter, men der er tidspunkter, hvr det er meget relevant at inddrage prjektstyregruppen, nemlig: Ved start af et prjekt. Ved mpriritering af et prjekt. Ved tildeling af tillægsbevilling. Når et prjekt stppes i utide. Ved udskiftning af nøglemedarbejdere i et prjekt under prcessen, eksempelvis prjektlederen. Den prjektansvarlige kan på ethvert tidspunkt handle på egen hånd verfr et prjekt, men han kan gså vælge at få pbagning, til beslutninger mkring det enkelte prjekt, i Prjektstyregruppen. Side 23 af 26

24 Eksterne knsulenter Et prjekt kan kræve at der invlveres ekstern arbejdskraft i frm af knsulent bistand. Såfremt der i et prjekt indgår eksterne knsulenter, skal dette altid være angivet i prjektansøgningen, så den prjektansvarlige kan have dette med i vervejelserne, når prjektansøgningen gdkendes. En ekstern knsulent kan anvendes i et prjekt når det skønnes at basisrganisatinen ikke har den nødvendige viden inden fr et eller flere mråder i prjektet. Det frvendtes sm udgangspunkt at en ekstern knsulent vil referere direkte til prjektlederen. Såfremt der i prcessen pstår mangler sm en ekstern knsulent kan være med til at afhjælpe, skal denne knyttes via en tillægsbevilling, der gdkendes af den prjektansvarlige. Det skal i vid mfang sikres, at den viden en ekstern knsulent bidrager til prjektet med, bliver pfanget af prjektet, således at denne faglige viden i fremtiden kmmer til at ligge i virksmheden. Øknmi I frhld til prjektrganisatinen er Øknmi en støtte funktin, der skal bidrage med øknmiske plysninger til prjektlederen g den prjektansvarlige. Fr at den øknmiske støttefunktin skal kunne levere plysninger mkring de enkelte prjekter skal den øknmiske støttefunktin løbende tilføres plysninger mkring det enkelte prjekt, sm f.eks. indgående kntrakter med eksterne partere (knsulenter eller anden arbejdskraft der ikke har primær tilknytning til virksmheden), løbende mkstninger i frbindelse med prjektet (rejseudgifter, bespisning mv.) g primær plysninger mkring prjektet (budget, start g sluttidspunkt, bevillinger, prjektbeskrivelser sv.). Side 24 af 26

25 I frhld til det enkelte prjekt er den øknmiske støttefunktins pgaver: Udarbejdelse af øknmiske mdeller g rapprter Månedlige prjektstatus. Fakturering verfr kunder i henhld til prjektbeskrivelse. Fkuspunkter mkring prjektrganisatinen Ved etablering af en prjektrganisatin er der en række pinter man skal tage højde fr. I dette afsnit sættes der fkus på enkelte mråder, men ikke alle. De mråder der her afdækkes, er mråder der vil være gældende fr de fleste prjekter i en virksmhed. Følgende fkuspunkter vil blive behandlet i dette afsnit: Planlægning af prjektrganisatinen Prjektrganisatinens etablering g afvikling Beskrivelse mkring de enkelte fkuspunkter vil blive behandlet i frhld til virksmhedens basisrganisatin. Planlægning af prjektrganisatinen Når et prjekt er gdkendt udfra en prjektbeskrivelse, bør den prjektansvarlige, prjektlederen g eventuelt ledere fra implicerede afdelinger i basisrganisatinen, starte en planlægning af prjektrganisatinen. Denne planlægning skal fregå med henblik på, at få klarhed ver prjektet inden dette gives videre til prjektlederen. Nedenfr ses en figur ver de mråder der skal undersøges/analyseres g hvilken klarhed disse analyser giver i planlægning af prjektrganisatinen. Side 25 af 26

26 Frslag til rganisering af driften Sm udgangspunkt kan man rganisere et læringsmiljø centralt eller decentralt. Centralt miljø Denne løsning indebærer at man etablere en central webprtal hvr alt elektrnisk materiale er tilgængeligt fr alle udbydende skler. Frdele ved denne løsning vil være: Kræver frhldsvis få centrale ressurcer til vedligehlde g pdatering af materialet. Ændringer g fejlrettelser vil hurtigt kunne gennemføres dynamisk Gde muligheder fr central tracking af kursister ved anvendelse af et LMSsystem Ulemper: Kræver central ansat persnale til at administrere systemet Kræver anskaffelse af LMS-system Decentral miljø Denne løsning indebærer at det udviklede materiale distribueres til de enkelte skler på CD. Sklerne er herefter selv ansvarlige fr at gøre det tilgængeligt fr kursisterne på sklernes Intranet eller LMS-system. Frdele ved denne løsning: Kræver ikke ngen central administratin til vedligehldelse af systemet De enkelte skler kan anvende deres eget LMS-system g gennemføre lkal tracking Kræver ingen centrale investeringer i LMS-system Ulemper: Centralt vil en vedligehldelse g pdatering være mere besværlig at distribuere ud til sklerne. Opdatering g rettelser vil kun kunne gennemføres peridisk Ingen mulighed fr direkte central tracking Side 26 af 26

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

HUSET VENTURE SERVICE

HUSET VENTURE SERVICE MIDTVEJSEVALUERING HUSET VENTURE SERVICE Virksmhed, jbcenter g scialøknmi 0 Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Evalueringens frmål, fkus g metde... 3 Virkningsevaluering sm metde... 4 Datagrundlag...

Læs mere

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer Studierdning fr uddannelsen til Handelsøknm (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Cpenhagen Business g Lillebælt. Gældende pr. 1. september 2013. Der tages frbehld fr eventuelle trykfejl g ændringer

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier Ansøgningsskema til Frsøg med helhedsrienterede indsatser fr udsatte familier Ansøger Kmmune Silkebrg Kmmune Prjektansvarlig enhed Jbcenter Silkebrg, Drewsensvej 60, 8600 Silkebrg Navn g titel på prjektansvarlig

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark Patientfrløbsprgram fr rygmrådet i Regin Syddanmark September 2010 1 Indhldsversigt: Frrd 1. Indledning 1.1. Baggrund: Sundhedsaftalerne 1.2. Hvad er et frløbsprgram 1.3. Hvrdan anvendes frløbsprgrammer

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Tabel- og bilagsoversigt

Tabel- og bilagsoversigt Tabel- g bilagsversigt Indhld Tabelversigt... 3 1 Bilag A Beskrivelse af datakilder... 4 1.1 Kvantitative baggrundsdata... 4 1.1.1 Tids- g individperspektiv... 4 1.1.2 Datarensning... 5 1.2 Kvalitative

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vesthimmerlands Kommune Aftale m medindflydelse g medbestemmelse i Vesthimmerlands Kmmune Indhldsfrtegnelse Rammeaftalen 3 Frrd 3 Område 4 Frmål 5 MEDindflydelse, MEDbestemmelse g MEDansvar 5 Kmpetence 6 Frm g Struktur 6 Minimumsfrretningsrden

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger 23. kt. 2014 Satspuljeansøgning (11) Sidste redigering Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte sm brbygger i den sammenhængende recveryindsats fr mennesker med psykiske lidelser Kmmune/Regin: Regin Hvedstaden.

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

En undersøgelse af overgangen fra gymnasiet til de første år på engelskstudiet

En undersøgelse af overgangen fra gymnasiet til de første år på engelskstudiet Case 3: Overgang fra gymnasiet til engelsk på universitetet En undersøgelse af vergangen fra gymnasiet til de første år på engelskstudiet på universitetet Drte Ågård UNDERSØGELSEN: FORMÅL OG RAMMER Frmål

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser NIP-håndbogen

Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser NIP-håndbogen Det Natinale Indikatrprjekt til måling g frbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser NIP-håndbgen NIP-sekretariatet Kmpetencecenter Nrd, Klinisk Epidemilgisk Afdeling, Aarhus Universitetshspital Kmpetencecenter

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Projekt Internet for Alle.

Projekt Internet for Alle. Prjekt Internet fr Alle. Delrapprt 2: Evaluering af Internetværkstedet på Ringsted Biblitek september 2000 til juli 2001 Udarbejdet af knsulent, cand. scient. pl. Peter Grm Larsen, Danmarks Bibliteksskle

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 25. september 2008. Emne: Gennemgang af afrapportering af kvalitetsstrategi

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 25. september 2008. Emne: Gennemgang af afrapportering af kvalitetsstrategi REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- g scialmrådets møde den 25. september 2008 Sag nr. 1 Emne: Gennemgang af afrapprtering af kvalitetsstrategi 2 bilag Kncern Plan g Udvikling Enhed

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013 De små skridt 2013 Evaluering af aktiveringsfrløb fr indsatsklare kntanthjælpsmdtagere Jbcentersekretariatet Aalbrg Kmmune 12-02-2013 2 Frrd g læsevejledning Den gennemsnitlige tid på kntanthjælp er fr

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Rapport. Revidering og udvikling af Den Grundlæggende ProjektlederUddannelse (GPU)

Rapport. Revidering og udvikling af Den Grundlæggende ProjektlederUddannelse (GPU) Rapprt Revidering g udvikling af Den Grundlæggende PrjektlederUddannelse (GPU) 1 Frrd Rapprten er lavet på grundlag af de psamlede erfaringer fra fire udbydere af prjektlederuddannelsen samt input fra

Læs mere

SERVICE- OG KVALITETSMÅL FOR 2009

SERVICE- OG KVALITETSMÅL FOR 2009 STATUS PÅ UDVALGTE AF SKANDERBORG BYRÅDS SERVICE- OG KVALITETSMÅL FOR 2009 - JANUAR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Familiemrådet side 3 Ældremrådet side 10 Frsynings- g miljømrådet side 14 Sundheds- g handicapmrådet

Læs mere