2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014"

Transkript

1 214 Elevtrivselsundersøgelsen December 214 For erhvervsuddannelserne Svendborg Erhvervsskole Svarprocent: 9% (55 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport

2 Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater Del II: Del III: Del IV: Del V: Del VI: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Frafaldstema, tilvalgsmoduler og baggrundsanalyse Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Resultater i tabelform Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan Appendiks: Generel information om undersøgelsen, læsevejledning og oversigt over undersøgelsens spørgsmål Baggrund Viden og uddannelse er en forudsætning for, at vores samfund kan blive ved med at være konkurrencedygtigt. Og set i et bredere perspektiv er det en forudsætning for landets udvikling. En forudsætning for at der skabes reel læring er, at elever, kursister og studerende er tilstrækkeligt motiverede og har rammerne for at modtage læring. En væsentlig med- og modspiller for denne forudsætning er skolen, dens rammer, dens undervisere og principper for skoleledelse. Og derfor er det vigtigt at kende sundhedstilstanden og have et redskab, der kan give retning i kvalitetsarbejdet. Det har I med denne rapport. Men husk det gamle ordsprog om, at grisen ikke bliver federe, hvis man vejer den. Måling skal følges op af handlingsplaner og handlinger, der vedligeholder eller forbedrer det bestående. God fornøjelse! Med venlig hilsen Elevtrivselsholdet, Ennova Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Datagrundlag Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Landsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU Svendborg Erhvervsskole % Bil, fly og andre transportmidler % Bygge og anlæg % Elektriker % Ernæringsassistent % Gastronom % Industriteknikuddannelsen % Mad til mennesker % Mekaniker (afløb) % Produktion og udvikling % Skibsmontør 1 1 1% Smedeuddannelsen % Snedkeruddannelsen % Strøm, styring og it % Træfagenes byggeuddannelse % [3]

4 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Svarprocent på Svendborg Erhvervsskole Svarprocenten på Svendborg Erhvervsskole er på 9%. Svarprocenten er på et godt og højt niveau til sammenligning med lignende undersøgelser. Resultaterne i rapporten er således et rigtigt godt fundament for det videre arbejde. Hvor høj er den overordnede trivsel? I figuren ser I hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 214 på Svendborg Erhvervsskole. Her kan I desuden se hvordan I ligger i forhold til relevante benchmarks. Tallet i [ ] viser udviklingen siden ETU 213. Er den mindre end +/- 1 angives det som Elevtrivsel Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 88 Sådan kan der skabes større trivsel på Svendborg Erhvervsskole. Analysen af undersøgelsens svar på Svendborg Erhvervsskole viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. PRIORITER prioriteringsområder Følgende indsatsområder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen: [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende indsatsområder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen. Gør mere af det, I er gode til: Undervisere Undervisning Egen motivation Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit Sidste måling Højeste 5 resultater Jeg overholder aftaler med lærerne Jeg kommer til tiden Lærerne giver os ansvar Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? Lærerne respekterer os Laveste 5 resultater Vi bruger skolens intranet/lms-system i undervisningen Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleopholdet Hvordan vurderer du sammenhængen mellem det du lærer i skolen og på din praktik/læreplads? Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? [4]

5 Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Landsgennemsnit Spredningstal** Model* Sprøgeramme*** Elevtrivsel Hvordan vurderer du skolen som helhed? M Alle I hvilken grad vil du anbefale uddannelsen på skolen til andre? M Alle Organisering Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? M Alle Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne Kun GRD+HVD Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen M Alle Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen M Alle Undervisere Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes lyst til og interesse for at undervise? M Alle Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes faglige dygtighed? M Alle Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? M Alle Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats Alle Lærerne respekterer os Kun GRD+HVD Lærerne overholder aftaler Alle Lærerne virker godt forberedte Alle Lærerne giver os ansvar Kun GRD+HVD Undervisning I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative Kun GRD+HVD Jeg bliver udfordret i undervisningen Kun GRD+HVD Vi har indflydelse på undervisningen Kun GRD+HVD Der forventes noget af mig i undervisningen M Alle Der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag Kun GRD+HVD Vi bruger skolens intranet/lms-system i undervisningen Kun GRD+HVD Lærerne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen Kun GRD+HVD Hvordan vurderer du undervisningen? M Alle Socialt miljø Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen M Alle (Tilvalg på RED.HVD Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Kun GRD+HVD Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne i klassen? M Alle (Tilvalg på RED.HVD Hvordan vurderer du stemningen på skolen? M Alle (Tilvalg på RED.HVD Jeg er glad for at gå på skolen Alle (Tilvalg på RED.HVD Skolen er et rart sted at være Alle Fysisk miljø Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? Kun GRD+HVD Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? M Alle Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? M Alle Egen motivation Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? M Alle Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? M Alle Jeg overholder aftaler med lærerne Kun GRD+HVD Jeg kommer til tiden Kun GRD+HVD Jeg er forberedt til timerne Kun GRD+HVD Jeg deltager aktivt i undervisningen Kun GRD+HVD Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen M Alle Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens it-udstyr M Alle Praktik Hvordan vurderer du sammenhængen mellem det du lærer i skolen og på din praktik/læreplads? Kun HVD+RED.HVD Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleopholdet Kun HVD+RED.HVD (IKKE SOSU) Det jeg lærer på skolen kan jeg bruge i dagligdagen i praktikken/hos min arbejdsgiver (besvares kun, hvis du har været i praktik) Kun HVD+RED.HVD * Model: Hvis spørgsmålet er markeret med model så indgår det i analyse modellen (se nærmere i appendiks) ** Spredningstal: For en uddybning af spredningstallet, se appendiks *** GRD = Grundforløb, HVD=Hovedforløb og RED.HVD=Reduceret hovedforløb [5]

6 Del II Resultater og anbefalinger til det videre arbejde [6]

7 Elevtrivsel Grafen viser det samlede resultat for Svendborg Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne. 1 Elevtrivsel [+4] [+4] 72 [+3] 71 [-1] 69 [-2] 68 [+3] 2 Svendborg Erhvervsskole Bil, fly og andre transportmidler Gastronom Mad til mennesker Bygge og anlæg Elektriker Træfagenes byggeuddannelse Mekaniker (afløb) 1 Elevtrivsel [+3] 66 [+5] 65 [-4] [-17] 52 [-3] 2 Svendborg Erhvervsskole Snedkeruddannelsen Produktion og udvikling Strøm, styring og it Skibsmontør Industriteknikuddannelsen Ernæringsassistent Smedeuddannelsen [7]

8 Elevtrivsel Tabellen viser resultaterne for Elevtrivsel på Svendborg Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne. Elevtrivsel I hvilken grad vil du anbefale uddannelsen på skolen til andre? Hvordan vurderer du skolen som helhed? Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Svendborg Erhvervsskole Bil, fly og andre transportmidler 77* 74* Bygge og anlæg Elektriker Ernæringsassistent Gastronom 73 * 67 Industriteknikuddannelsen Mad til mennesker Mekaniker (afløb) Produktion og udvikling Skibsmontør Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen Strøm, styring og it Træfagenes byggeuddannelse Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [8]

9 Elevtrivsel på tværs af deltagende skoler Ekstern benchmarking - Skoleniveau I grafen til højre kan I se hvor Svendborg Erhvervsskole som helhed er placeret mht. trivsel og skolens størrelse i forhold til andre skoler Svendborg Erhvervsskole Øvrige skoler ELEVTRIVSEL Antal svar på skolen [9]

10 Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. I kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. Lav ELEVTRIVSEL Høj 3% 12% [-2] 68% [+2] 18% [+2] Ja HAR DU INDEN FOR DE SENESTE 3 MÅNEDER SERIØST OVERVEJET AT STOPPE PÅ UDDANNELSEN? Nej AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de anbefaler skolen og uddannelsen til venner og bekendte. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og i tvivl om deres valg af uddannelse og uddannelsessted. TROFAST De Trofaste udtrykker lav til mellem trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, kan det være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. Elevtyper på Svendborg Erhvervsskole Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk Svendborg Erhvervsskole 68% [+2] 18% [+2] 3% 12% [-2] Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 65% 18% 4% 14% [1]

11 af overordnede indsatsområder af overordnede indsatsområder Indsatsområderne er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. Alle områder behandles i detaljer i resten af rapporten, hvor I kan se de specifikke spørgsmål, der danner de viste resultater Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [-4] 92 2 Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Effekt på trivslen I cirkeldiagrammet kan I se, hvilke områder der har størst betydning for trivslen. 13% Organisering 22% Undervisere 2% Undervisning 12% Socialt miljø 13% Fysisk miljø 19% Egen motivation 1% Udstyr & materialer Fra vurderinger og effekter til prioriteringskortet - på næste side ser I det strategiske prioriteringskort. Som det fremgår af billedet til højre så er prioriteringskortet sammensat dels af vurderinger ovenfor på de forskellige indsatsområder og dels af ovenstående effekter. Dermed vil relativt gode resultater med høj betydning fremgå i kategorien VEDLIGEHOLD. Relativt dårlige resultater med høj betydning kategoriseres som PRIORITER. Ligeledes deles indsatsområderne med lav betydning mellem TILPAS og OBSERVER alt efter den vurderingen af området er relativt hø jt eller lavt. [11]

12 Hvor skal der sættes ind for at forbedre trivslen? Prioriteringskortene viser vejen Det overordnede prioriteringskort viser vurderingen af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på trivslen. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURDERING 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Egen motivation Undervisning Socialt miljø Undervisere 75 Udstyr & materialer 7 Organisering 65 Fysisk miljø OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD Undervisere Undervisning Egen motivation TILPAS Socialt miljø Udstyr & materialer OBSERVER Organisering Fysisk miljø Sådan tolker I Prioriteringskortet Rapporten har indtil nu vist niveauet i trivslen. Prioriteringskortene på denne samt de følgende sider kan hjælpe med at udpege de indsatsområder, hvor en forbedring vil have den største EFFEKT på trivslen. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af indsatsområderne. Det er også nødvendigt, at sammenholde vurderingen med, hvor stor en betydning indsatsområderne har for trivslen: PRIORITER Prioriteringsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i prioriteringsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed stø rre trivsel. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for trivslen, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, og en yderligere forbedring vil ikke have den store effekt på den overordnede trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelsen af den overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Indsatsmråder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at indsatsområdet i fremtiden vil få større betydning for trivslen eller at det er et strategisk vigtigt område. Følg udviklingen på indsatsområdet. Bemærk farveskalaen i højre side af prioriteringskortene I højre side af prioriteringskortene ses et udsnit af en farveskala. I sin fulde udstrækning spænder farveskalaen fra rød (index, dvs. lavest mulige vurdering) til grøn (index 1, dvs. højest mulige vurdering). Udsnittet af farveskalaen for det enkelte prioriteringskort indikerer hvor på -1 skalaen vi befinder os i det givne tilfælde. I fortolkningen af hvert enkelt prioriteringskort bør man således tage højde for, om skalaen er overvejende rød (dvs. lave resultater), orange (dvs. middel resultater), eller grøn (dvs. høje resultater). [12]

13 af overordnet indsatsområder Tabellen viser resultaterne for de overordnede indsatsområder på Svendborg Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne. Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Svendborg Erhvervsskole Bil, fly og andre transportmidler * 71 Bygge og anlæg 7 82* Elektriker Ernæringsassistent Gastronom 78* Industriteknikuddannelsen * Mad til mennesker Mekaniker (afløb) Produktion og udvikling Skibsmontør Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen * 86* 82* Strøm, styring og it Træfagenes byggeuddannelse Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [13]

14 Organisering Gennemgang af de syv indsatsområder De syv indsatsområder er dem I aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede trivsel. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområderne hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringskortene på de følgende sider er kun gældende for det enkelte indsatsområde. For at I kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan I kigge øverst til højre på siden med det specifikke prioriteringskort. Der har vi angivet, hvor I er i kortet og hvad I derfor bør gøre. Organisering Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Organisering på Svendborg Erhvervsskole. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Organisering [-2] 86 Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 77 2 Organisering Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Organisering på Svendborg Erhvervsskole. 1 Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 82 [-3] 61 2 Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne [14]

15 Organisering Prioriteringskort for Organisering 75 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Organisering, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Organisering på Svendborg Erhvervsskole. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 3. Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen VEDLIGEHOLD 2. Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen TILPAS 1. Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministration? OBSERVER 4. Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne [15]

16 Organisering Graferne viser resultaterne for Organisering på Svendborg Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne [-7] 76 [+7] 75 [+7] 73 [+7] 72 [+9] 7 Organisering 69 [-3] 2 Svendborg Erhvervsskole Gastronom Snedkeruddannelsen Mad til mennesker Bil, fly og andre transportmidler Industriteknikuddannelsen Bygge og anlæg Elektriker 1 Organisering [-3] [-21] [+7] 53 2 Svendborg Erhvervsskole Strøm, styring og it Mekaniker (afløb) Produktion og udvikling Træfagenes byggeuddannelse Ernæringsassistent Smedeuddannelsen Skibsmontør [16]

17 Organisering Tabellen viser resultaterne for Organisering på Svendborg Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne. Organisering Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/elevadministrat i on? Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Skolen reagerer hurtigt overfor elever, der ikke følger reglerne Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Svendborg Erhvervsskole Bil, fly og andre transportmidler * Bygge og anlæg Elektriker * Ernæringsassistent Gastronom 78* * 61 Industriteknikuddannelsen Mad til mennesker Mekaniker (afløb) Produktion og udvikling Skibsmontør Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen 76 78* Strøm, styring og it Træfagenes byggeuddannelse Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [17]

18 Undervisere Undervisere Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisere på Svendborg Erhvervsskole. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisere Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 85 2 Undervisere Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes faglige dygtighed? Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes lyst til og interesse for at undervise? Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisere på Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Lærerne virker godt forberedte Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats Lærerne overholder aftaler Lærerne giver os ansvar Lærerne respekterer os [18]

19 Undervisere Prioriteringskort for Undervisere 9 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisere på Svendborg Erhvervsskole. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 6. Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes lyst til og interesse for at undervise? 8. Lærerne virker godt forberedte 1. Lærerne overholder aftaler 12. Lærerne respekterer os TILPAS 11. Lærerne giver os ansvar OBSERVER 5. Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes faglige dygtighed? 7. Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? 9. Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats [19]

20 Undervisere Graferne viser resultaterne for Undervisere på Svendborg Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne [+6] 81 [-5] [+5] 78 [+6] 77 [+6] Undervisere 76 [-2] 2 Svendborg Erhvervsskole Bygge og anlæg Mekaniker (afløb) Gastronom Bil, fly og andre transportmidler Produktion og udvikling Mad til mennesker Snedkeruddannelsen 1 Undervisere [-2] 75 [-4] 74 [-16] 73 [-12] 62 [-2] 2 Svendborg Erhvervsskole Skibsmontør Industriteknikuddannelsen Strøm, styring og it Elektriker Træfagenes byggeuddannelse Ernæringsassistent Smedeuddannelsen [2]

21 Undervisere Tabellen viser resultaterne for Undervisere på Svendborg Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne. Undervisere Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes faglige dygtighed? Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes lyst til og interesse for at undervise? Hvordan vurderer du din samlede lærergruppes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? Lærerne virker godt forberedte Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger på min indsats Lærerne overholder aftaler Lærerne giver os ansvar Lærerne respekterer os Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Svendborg Erhvervsskole Bil, fly og andre transportmidler 84* Bygge og anlæg 82* 83* 83 79* * Elektriker * Ernæringsassistent Gastronom * 77 95* 95* 89 Industriteknikuddannelsen Mad til mennesker Mekaniker (afløb) * Produktion og udvikling Skibsmontør Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen Strøm, styring og it Træfagenes byggeuddannelse Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [21]

22 Undervisning Undervisning Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisning på Svendborg Erhvervsskole. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisning [-2] 85 Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Undervisning Hvordan vurderer du undervisningen? Der forventes noget af mig i undervisningen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisning på Svendborg Erhvervsskole [+3] Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 58 [-4] 62 [+3] [-6] I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative Vi har indflydelse på undervisningen Jeg bliver udfordret i undervisningen Der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag Vi bruger skolens intranet/lmssystem i undervisningen Lærerne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen [22]

23 Undervisning Prioriteringskort for Undervisning Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisning på Svendborg Erhvervsskole. VURDERING 85 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 15. I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative 16. Vi har indflydelse på undervisningen VEDLIGEHOLD 17. Jeg bliver udfordret i undervisningen 18. Der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag TILPAS 13. Hvordan vurderer du undervisningen? 14. Der forventes noget af mig i undervisningen OBSERVER 19. Vi bruger skolens intranet/lms-system i undervisningen 2. Lærerne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen [23]

24 Undervisning Graferne viser resultaterne for Undervisning på Svendborg Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne [+4] 82 [+7] 82 [+5] [+4] 79 [-7] 78 Undervisning 78 [-3] 2 Svendborg Erhvervsskole Snedkeruddannelsen Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Industriteknikuddannelsen Gastronom Skibsmontør Træfagenes byggeuddannelse 1 Undervisning [-4] 76 [-13] 76 [+2] 75 [-4] 74 [-2] 71 [-17] 66 2 Svendborg Erhvervsskole Produktion og udvikling Elektriker Mad til mennesker Strøm, styring og it Mekaniker (afløb) Ernæringsassistent Smedeuddannelsen [24]

25 Undervisning Tabellen viser resultaterne for Undervisning på Svendborg Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne. Undervisning Hvordan vurderer du undervisninge n? Der forventes noget af mig i undervisningen I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative Vi har indflydelse på undervisninge n Jeg bliver udfordret i undervisningen Der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag Vi bruger skolens intranet/lmssystem i undervisningen Lærerne inddrager IT og elektroniske medier i undervisningen Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Svendborg Erhvervsskole Bil, fly og andre transportmidler * Bygge og anlæg 82 79* * 76* Elektriker * Ernæringsassistent Gastronom * * Industriteknikuddannelsen Mad til mennesker Mekaniker (afløb) Produktion og udvikling Skibsmontør Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen 84* 74 94* Strøm, styring og it Træfagenes byggeuddannelse Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [25]

26 Socialt miljø Socialt miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Socialt miljø på Svendborg Erhvervsskole. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Socialt miljø Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Socialt miljø Hvordan vurderer du stemningen på skolen? Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne i klassen? Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Socialt miljø på Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 91 2 Jeg er glad for at gå på skolen Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen [26]

27 Socialt miljø Prioriteringskort for Socialt miljø Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Socialt miljø på Svendborg Erhvervsskole. VURDERING 82 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 24. Jeg er glad for at gå på skolen 25. Skolen er et rart sted at være TILPAS 23. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen OBSERVER 21. Hvordan vurderer du stemningen på skolen? 22. Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne i klassen? 26. Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen [27]

28 Socialt miljø Graferne viser resultaterne for Socialt miljø på Svendborg Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne [+11] 82 [+3] 81 [+5] 77 [+3] 77 [+2] Socialt miljø 76 2 Svendborg Erhvervsskole Snedkeruddannelsen Mekaniker (afløb) Bil, fly og andre transportmidler Elektriker Mad til mennesker Bygge og anlæg Gastronom 1 Socialt miljø [-1] 74 [+3] [-14] [-1] 2 Svendborg Erhvervsskole Produktion og udvikling Træfagenes byggeuddannelse Smedeuddannelsen Strøm, styring og it Skibsmontør Ernæringsassistent Industriteknikuddannelsen [28]

29 Socialt miljø Tabellen viser resultaterne for Socialt miljø på Svendborg Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne. Socialt miljø Hvordan vurderer Hvordan vurderer du sammenholdet du stemningen på mellem eleverne i skolen? klassen? Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen Jeg er glad for at gå på skolen Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Svendborg Erhvervsskole Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg * 82 78* Elektriker Ernæringsassistent Gastronom Industriteknikuddannelsen Mad til mennesker Mekaniker (afløb) 82 84* 85* Produktion og udvikling Skibsmontør Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen 86* * 83 92* Strøm, styring og it Træfagenes byggeuddannelse Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [29]

30 Fysisk miljø Fysisk miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Fysisk miljø på Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 89 Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Fysisk miljø [-3] Fysisk miljø Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Fysisk miljø på Svendborg Erhvervsskole. 1 Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? [3]

31 Fysisk miljø Prioriteringskort for Fysisk miljø 72 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Fysisk miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Fysisk miljø på Svendborg Erhvervsskole. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 29. Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 28. Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? OBSERVER 27. Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? [31]

32 Fysisk miljø Graferne viser resultaterne for Fysisk miljø på Svendborg Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne [+7] 79 [+7] [-2] Fysisk miljø 66 [-13] 2 Svendborg Erhvervsskole Snedkeruddannelsen Bil, fly og andre transportmidler Mad til mennesker Mekaniker (afløb) Bygge og anlæg Strøm, styring og it Gastronom 1 Fysisk miljø [-12] 57 [+6] [-15] [-8] 2 Svendborg Erhvervsskole Produktion og udvikling Elektriker Industriteknikuddannelsen Skibsmontør Træfagenes byggeuddannelse Ernæringsassistent Smedeuddannelsen [32]

33 Fysisk miljø Tabellen viser resultaterne for Fysisk miljø på Svendborg Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne. Fysisk miljø Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx Hvordan vurderer Hvordan vurderer borde, stole, du skolens vedligeholdelse og rengø- du skolens indretning og udseende? klasselokalerring? laboratorier, værksteder)? Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Svendborg Erhvervsskole Bil, fly og andre transportmidler 79 * Bygge og anlæg Elektriker Ernæringsassistent Gastronom Industriteknikuddannelsen Mad til mennesker Mekaniker (afløb) Produktion og udvikling Skibsmontør Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen 82* 76 88* 83* Strøm, styring og it Træfagenes byggeuddannelse Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [33]

34 Egen motivation Egen motivation Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Egen motivation på Svendborg Erhvervsskole. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Egen motivation Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Egen motivation Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Egen motivation på Svendborg Erhvervsskole [-2] [-2] [-2] 9 96 Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 82 [-2] Jeg er forberedt til timerne Jeg kommer til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne Jeg deltager aktivt i undervisningen [34]

35 Egen motivation Prioriteringskort for Egen motivation 95 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Egen motivation, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Egen motivation på Svendborg Erhvervsskole. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 32. Jeg er forberedt til timerne 35. Jeg deltager aktivt i undervisningen VEDLIGEHOLD 34. Jeg overholder aftaler med lærerne TILPAS 31. Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? 33. Jeg kommer til tiden OBSERVER 3. Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? [35]

36 Egen motivation Graferne viser resultaterne for Egen motivation på Svendborg Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne [+7] 84 [-4] [-4] 81 [-3] 81 [+6] Egen motivation 79 [-9] 2 Svendborg Erhvervsskole Elektriker Skibsmontør Mekaniker (afløb) Bil, fly og andre transportmidler Snedkeruddannelsen Bygge og anlæg Ernæringsassistent 1 Egen motivation [-4] 78 [-6] [+4] 72 [-14] 72 [-8] 2 Svendborg Erhvervsskole Produktion og udvikling Industriteknikuddannelsen Træfagenes byggeuddannelse Smedeuddannelsen Mad til mennesker Gastronom Strøm, styring og it [36]

37 Egen motivation Tabellen viser resultaterne for Egen motivation på Svendborg Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne. Egen motivation Hvordan vurderer Hvordan du din egen vurderer indsats du din lyst til i at lære nyt? undervisningen? Jeg er forberedt til timerne Jeg kommer til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne Jeg deltager aktivt i undervisningen Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Svendborg Erhvervsskole Bil, fly og andre transportmidler 84* 78 91* Bygge og anlæg Elektriker * Ernæringsassistent Gastronom Industriteknikuddannelsen * 89 Mad til mennesker Mekaniker (afløb) Produktion og udvikling Skibsmontør 82 81* * 97 9 Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen * * Strøm, styring og it Træfagenes byggeuddannelse Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [37]

38 Udstyr & materialer Udstyr & materialer Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Udstyr & materialer på Svendborg Erhvervsskole. NB: Der er ikke noget prioriteringskort for Udstyr & materialer, da der kun er 2 spørgsmål under indsatsområdet [-4] [-4] [-5] 92 Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 92 2 Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige itudstyr, når jeg har brug for det i undervisningen Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens it-udstyr [38]

39 Udstyr & materialer Graferne viser resultaterne for Udstyr & materialer på Svendborg Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne [-4] 82 [+4] 81 [-7] [+7] 75 [-16] Udstyr & materialer 74 2 Svendborg Erhvervsskole Industriteknikuddannelsen Gastronom Bygge og anlæg Strøm, styring og it Snedkeruddannelsen Elektriker Mad til mennesker 1 Udstyr & materialer 74 [-4] 72 [-3] 71 [-8] 69 [-5] 69 [-13] 68 [-8] 59 [-23] 55 2 Svendborg Erhvervsskole Produktion og udvikling Bil, fly og andre transportmidler Smedeuddannelsen Mekaniker (afløb) Træfagenes byggeuddannelse Ernæringsassistent Skibsmontør [39]

40 Udstyr & materialer Tabellen viser resultaterne for Udstyr & materialer på Svendborg Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne. Jeg har adgang til Jeg kan få hjælp, det nødvendige it- når jeg har mer med skolens når der er proble- Udstyr & materialerudstyr, brug for det i undervisningen itudstyr Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Svendborg Erhvervsskole Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Elektriker Ernæringsassistent Gastronom 81 84* 77 Industriteknikuddannelsen 82* 79 85* Mad til mennesker Mekaniker (afløb) Produktion og udvikling Skibsmontør Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen Strøm, styring og it Træfagenes byggeuddannelse Grundforløb Hovedforløb >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. []

41 Praktik af praktik Figuren til højre viser elevernes vurdering af spørgsmålene vedrørende praktik. 1 Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [-3] 63 2 Hvordan vurderer du sammenhængen mellem det du lærer i skolen og på din praktik/læreplads? Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleopholdet Det jeg lærer på skolen kan jeg bruge i dagligdagen i praktikken/hos min arbejdsgiver (besvares kun, hvis du har været i praktik) [41]

42 Praktik Tabellen viser resultaterne for Praktik på Svendborg Erhvervsskole samt for uddannelsesretningerne. Hvordan vurderer du sammenhængen mellem det du lærer i skolen og på din praktik/læreplads? Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleopholdet Det jeg lærer på skolen kan jeg bruge i dagligdagen i praktikken/hos min arbejdsgiver (besvares kun, hvis du har været i praktik) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Svendborg Erhvervsskole Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Elektriker Ernæringsassistent Gastronom Industriteknikuddannelsen Mad til mennesker Mekaniker (afløb) 63 65* 62 Produktion og udvikling Skibsmontør 69* 5 74* Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen Strøm, styring og it Træfagenes byggeuddannelse >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) Note: Der kan forekomme manglende resultater i tabellen, hvilket i så fald skyldes, at der har været forskellige spørgeskemaer (hhv. grundforløb, hovedforløb og et reduceret hovedforløbsskema) benyttet til de forskellige uddannelser. [42]

43 Resultater for elevtrivsel fordelt på grund- og hovedforløb Fordeling af undersøgelsens deltagere efter grund- og hovedforløb 65% Grundforløb 35% Hovedforløb Resultater for elevtrivsel fordelt på grund- og hovedforløb Resultaterne er sammenlignet med landsgennemsnit. 1 Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU [-3] 68 2 EUD samlet EUD Grundforløb EUD Hovedforløb Resultaterne for indsatsområderne fordelt på grund- og hovedforløb Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Svendborg Erhvervsskole Øvrige uddannelser på skolen Svendborg Erhvervsskole - Grundforløb Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU - Grundforløb Svendborg Erhvervsskole - Hovedforløb Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU - Hovedforløb [43]

44 Del III: Frafaldstema, tilvalgsmoduler & baggrundsanalyse [44]

45 Tema: Frafald Er du inden for de sidste 3 dage blevet væk fra undervisningen? 38% Nej, slet ikke 21% Ja, nogle få timer 28% Ja, 1-3 dage 14% Ja, 4 dage eller mere Figuren til højre viser elevernes trivsel splittet op ud fra svaret på spørgsmålet om fravær. 1 Nej, slet ikke Ja, nogle få timer Ja, 1-3 dage Ja, 4 dage eller mere Elevtrivsel [45]

46 Tema: Frafald Har du inden for de seneste 3 måneder seriøst overvejet at stoppe på uddannelsen? 14% Ja 86% Nej Figuren er baseret på svar fra de 14% der har svaret 'Ja' til spørgsmålet ovenfor. 3% Forhold som skyldes uddannelsen 1% Forhold som skyldes opholdet i praktikken 11% Forhold som skyldes skolen 49% Personlige årsager [46]

47 Tema: Frafald Hvordan oplever du de faglige krav i uddannelsen? 7% For store 84% Tilpas 9% For små Skolen interesserer sig for, om jeg gennemfører min uddannelse 1 Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) Skolen interesserer sig for, om jeg gennemfører min uddannelse [47]

48 Udvidet IT Udvidet IT 1 Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+2] 2 Brug af computere og internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Skolens IT-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine IT-problemer Hvor tit bruger du computeren til 1 Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [-2] [+2] 35 [-5] [+2] [+3] 57 [+3] 66 [+2] At tage noter i undervisningen? Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? Informationssøgning? Individuelt arbejde? Gruppearbejde? [48]

49 Tilfredshed med vejledning - grundforløb Introduktion til skolen 1 Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+4] 71 [+3] 64 [+6] 69 2 Hvordan oplevede du din kontakt med skolen første gang, du kom her i forbindelse med fællesarrangementer ( f.eks. introkursus, brobygning, åbent hus eller lignende) Inden opstart har du måske været til en personlig samtale/et møde, hvor I snakkede om, hvilken uddannelse, du skulle starte på. Hvordan var udbyttet af denne samtale/dette møde? Har du i løbet af dit grundforløb haft samtale med en vejleder/uddannelsesvejl eder? 35% Ja 52% Nej 13% Ved ikke Udbytte og hjælp fra vejledningen 1 Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) 9 87 [-3] [-2] 63 [-4] 2 Jeg havde stort udbytte af samtalen med vejlederen/uddannelsesvejlederen? Vejledningen har hjulpet mig, når jeg har været i tvivl, om jeg skulle blive på uddannelsen? [49]

50 Tilfredshed med vejledning - grundforløb Hvilke af følgende personer har du gjort brug af indtil nu på dit grundforløb? Kontaktlærer Klasselærer 27% 26% Vejleder 18% Ingen 14% Praktikpladskonsulent 3% Coach 2% Andre tilbud om støtte 2% SPS-lærer 2% Mentor 2% Uddannelseskonsulent 1% Læsevejleder 1% Misbrugskonsulent 1% Psykolog 1% % 2% % Procent Hvordan var dit udbytte af den hjælp, som du fik af den/de personer du havde kontakt med? 1 Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+7] 74 [+2] 2 Hvordan var dit udbytte af den hjælp, som du fik af den eller dem, du havde kontakt med? [5]

51 Tilfredshed med vejledning - grundforløb Tror du, at skolens vejledning (f.eks. vejleder eller praktikpladskonsulent) kan støtte dig i at skaffe praktikplads? 47% Ja 13% Nej 41% Ved ikke Spørgsmålene til højre giver en yderligere uddybning af vejledningen 1 Svendborg Erhvervsskole Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD) [+5] 64 [+3] 62 [+6] 66 [+2] 2 I hvor høj grad har du fået information fra vejledningen om dine muligheder for videreuddannelse, når du har gennemført din erhvervsuddannelse? Det er let at få fat på en person fra vejledningen, når du har behov for det? Hvordan er din oplevelse af vejledningen alt i alt? [51]

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (535 besvarelser ud af 551 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 15 ESB - SOSU Rapporten er baseret på 1686 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 For erhvervsuddannelserne CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster Svarprocent: 100% (24 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Velkommen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 8 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 3 besvarelser Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 647 besvarelser Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 2 besvarelser Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 258 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser TH. LANGS HF og VUC Svarprocent: 61% (19 besvarelser ud af 31 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 99% (4/4) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Benchmarkingrapport for HTX-HHX Rapporten er baseret på 12032 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag mv. Del II Anbefalinger til det videre arbejde Del III Resultatopsplitninger

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Den jydske Haandværkerskole Svarprocent: 93% (533 besvarelser ud af 572 mulige) Elevtrivsel 1 Den jydske Haandværkerskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 71% (293/4143) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Maj 213 Svarprocent: 82% (113/137) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 73% (484/6) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (483 besvarelser ud af 483 mulige) Elevtrivsel Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet (Region Midtjylland) Regionsgennemsnit

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 76% (568 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 54% (15/2928) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 - December 214 Svarprocent: % (278/34) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 29 Elevtilfredshedsundersøgelse Industrioperatør Svarprocent: 96% (25 besvarelser ud af 26 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 Lillebælt - December 214 Lillebælt Svarprocent: % (2333/33) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

ETU 2010 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2010 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 1 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Fredericia-Horsens Svarprocent: 69% (31 besvarelser ud af 435 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

Brugertilfredshed 2014

Brugertilfredshed 2014 Brugertilfredshed 14 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 14 Svarprocent: % ( ud af 162 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for HTX/HHX Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 25.845 HTX og HHX elever Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Overordnede

Læs mere