Etårsdagen for fusionen mellem Lægemiddelstyrelsen. Er lægemidlerne druknet i den store styrelse? Efter fusionen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etårsdagen for fusionen mellem Lægemiddelstyrelsen. Er lægemidlerne druknet i den store styrelse? Efter fusionen:"

Transkript

1 Branche Fusionen med SST er en bitter pille at sluge for mange af medarbejderne fra LMS. De mener, at lægemiddelområdet forsømmes i den nye store styrelse - bl.a. mangler der ledelsesmæssigt fokus på det. 4 pharma februar 2013

2 Af Christian K. Thorsted / Foto Ole Ziegler Efter fusionen: Er lægemidlerne druknet i den store styrelse? Efter sidste års fusion har medarbejderne i den tidligere Lægemiddelstyrelse (LMS) skullet finde sig til rette i den nye store Sundhedsstyrelse. Mange af dem beklager sig over, at lægemidler nu fylder alt for lidt, ikke bliver italesat af ledelsen, og at der er skruet ned for de før så høje ambitioner. Nu har en af de absolutte nøglemedarbejdere smækket med døren pga. udviklingen. Styrelsens direktør afviser, at der er sket en nedprioritering af området. Etårsdagen for fusionen mellem Lægemiddelstyrelsen (LMS) og Sundhedsstyrelsen (SST) nærmer sig, men det er bestemt ikke alle, som vil synes, at det er en mærkedag, som er værd at fejre. Ikke så få medarbejdere fra den tidligere lægemiddelstyrelse mener, at lægemidler slet ikke får den opmærksomhed og det fokus, som området burde have i den nye, store styrelse. De efterlyser også synlig ledelse. Direktør Else Smith forstår godt frustrationen over det forløbne år, som kulminerede med endnu en sparerunde.»jeg har da hørt om frustrationen blandt nogle medarbejdere og forstår den godt. Det er en naturlig reaktion oven på en fusion, som overraskede alle, inklusive mig selv. Det er også naturligt, at medarbejderne fra Lægemiddelstyrelsen er skeptiske og tænker, hvad deres nye direktør mon er for én, og om hun ved noget om lægemidler. Det er jo fagstolte mennesker,«siger Else Smith. Hun blev ved sammenlægningen i marts 2012 direktør for den sammenlagte styrelse under navnet Sundhedsstyrelsen. Jytte Lyngvig, direktør for LMS, fratrådte kort tid efter fusionen. Fusionen skete ifølge Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse»for at kunne imødekomme de økonomiske og faglige udfordringer, som ministeriet står over for i de kommende år.«fusionen blev modtaget med betydelig bekymring, bl.a. hos Pharmadanmark, der dengang som nu frygter, at lægemiddelområdet risikerer at drukne i en stor styrelse med mange andre vigtige ansvarsområder. Det store spørgsmål er således, om Danmark fremadrettet vil kunne fastholde at have en anerkendt og bredt respekteret lægemiddelmyndighed med ambitioner om at være en international aktør. Kontorchef forlader SST En af styrelsens mest centrale og respekterede medarbejdere, Steffen Thirstrup, kontorchef for lægemiddelgodkendelse, luftede i december offentligt sin bekymring for udviklingen efter fusionen specifikt konsekvenserne af den seneste fyringsrunde i november. pharma februar

3 Boksord Han mente ikke, at styrelsen ville have hænderne til det samme engagement i årene fremover. Hans kommentarer faldt i forbindelse med omtale af en opgørelse, som placerede LMS flot i feltet over de mest anvendte europæiske lægemiddelmyndigheder. 31. januar i år valgte han efter næsten ni år i LMS og SST så at fratræde sin stilling med et kraftigt smæk med døren: Fusionen mellem de to styrelser var kaotisk gennemført og uigennemtænkt mht., hvad man ønskede at opnå med den, sagde han i sin afskedssalut. Han fortalte også, at han havde mistet adskillige nøglemedarbejdere, som han først efter en rum tid havde fået lov til at erstatte. Summen af alle disse dårligdommene var ringere rådgivning til den danske lægemiddelindustri. Det var dog Steffen Thirstrup magtpåliggende at understrege, at SST s direktion efter hans mening navigerer efter bedste evner og intention, men at det politiske system ikke har udstukket dem klare mål for styrelsens virke, fx mht. det danske engagement i det europæiske samarbejde på lægemiddelområdet. Høje ambitioner før fusion Før fusionen i 2012 var ambitionerne for forvaltningen af lægemiddelområdet indiskutabelt store. I strategipapiret Perspektiver og udfordringer , som LMS udgav i 2011, står der:»vi vil arbejde målrettet på at bevare vores position som højt anerkendt og meget brugt lægemiddelmyndighed i Europa. Vi vil forblive blandt de aktive spillere i både den centrale og decentrale godkendelsesprocedure både på det humane og veterinære område.«og om det europæiske samarbejde:»vi er europæiske: Vi tager aktivt del i det europæiske samarbejde, i enkeltsager, i formuleringen af generelle krav og fastlæggelsen af en fælles europæisk kurs.«men kan og vil den nye styrelse og dens direktør overhovedet skrive under på noget tilsvarende i 2013 og i årene fremover?»strategien fra dengang gælder jo som sådan ikke længere, da Lægemiddelstyrelsen ikke eksisterer som selvstændig styrelse. Men vi er i gang med at formulere en ny strategi, og jeg har bestemt store ambitioner på den nye sundhedsstyrelses vegne, hvad angår lægemiddelområdet,«siger Else Smith. Nogle medarbejdere har bemærket, at det internationale engagement er for nedadgående, og at ressourcerne, der bliver brugt til dette, skal forklares og forsvares en bekymring, som Steffen Thirstrup altså også specifikt refererede til, da han begrundede sin opsigelse. Men Else Smith kan på ingen måde nikke genkendende til beskrivelsen:»vi har ikke noget ønske om at skulle gå bagefter de andre europæiske lande, når de har besluttet noget på lægemiddelområdet. Vi har bestemt en ambition om at være med til at beslutte, hvor området skal hen. Lægemiddelområdet er lovgivningsmæssigt født europæisk, så selvfølgelig skal vi være med der. Jeg er helt opmærksom på, at jeg har overtaget en post, hvor der er blevet gjort et rigtig godt stykke arbejde.«else Smith lægger vægt på, at hun fra start af gået aktivt ind i EMAs (European Medicines Agency) -bestyrelse og i HMA (Heads of Medicines Agencies). Afviser nedprioritering Ambitionerne fra før fusionen er der altså ifølge Else Smith stadig, og hun afviser helt, at der er sket en bevidst eller ubevidst nedprioritering af lægemiddelområdet i styrelsen.»en del af den følelse af, at lægemidler er blevet nedprioriteret, skyldes sikkert, at jeg ikke hvert andet øjeblik måske endda sjældent siger ordet lægemidler. Jeg forstår godt, at der er kommet et gad vide, hvad hun vil hos medarbejderne fra den tidligere Lægemiddelstyrelse, for jeg kommer med en anden kultur, bl.a. et andet sprog. Jeg er læge og taler nu engang, som de gør. Og så er jeg fra universitetet opdraget med, at sygdom, sundhed og lægemidler er dybt forbundne. Jeg ved godt, at nogle medarbejdere synes, at jeg ikke siger lægemidler nok, men når jeg taler om sygdom, patientsikkerhed og kvalitet, så betyder det i høj grad også lægemidler,«forklarer Else Smith. 6 pharma februar 2013

4 Vi blev fusioneret over night og har skullet afskedige en masse mennesker. Det efterlader ikke så mange kræfter til visioner. Et besværligt navn Hun anerkender også, at sammenlægningen med SST må føles som en stor ændring for LMS medarbejdere, som er vante til at arbejde i en organisation, hvor lægemidler er det altoverskyggende emne.»det var det, man havde som opgave og talte om. Nu har vi en kæmpe portefølje af opgaver, og jeg er nødt til at tale et sprog, som kan favne alle i styrelsen dem der sidder med forebyggelse, tilsyn, godkendelse, bivirkningsovervågning og medicinsk udstyr. Det gør, at sproget flytter sig op i noget mere generelt. Jeg ved ikke, om hver enkelt medarbejder ved det, men cheferne ved i alt fald, at det er en vigtig mission for mig at fastholde den stærke position, styrelsen har på lægemiddelområdet. Også fordi lægemiddelindustrien er så vigtig for Danmark.«I forhold til medarbejderne fra den tidligere Lægemiddelstyrelse, som måtte være bekymrede for at forsvinde i den store styrelse, kunne det måske have hjulpet på utrygheden, hvis lægemiddel ikke fuldstændig var forsvundet fra styrelsens danske navn. Styrelsen kunne have været navngivet Sundheds- og Lægemiddelstyrelsen for at understrege, at lægemidler fortsat er helt centralt det engelske navn er da også Danish Health and Medicines Authority.»Selvfølgelig kunne man have valgt at kalde styrelsen Sundheds- og Lægemiddelstyrelsen, og havde man gjort det, så var der måske noget i overgangen, som havde set anderledes ud. Men det kan også blive for besværligt et navn, og der ligger nok også det i det, at LMS opgaver indtil 1997 lå i SST og da blev skilt ud. At Medicines indgår i det engelske navn skyldes, at det var vigtigt at bevare netop, fordi vi er så internationale,«siger Else Smith. Læger sidder på ledelsen Else Smith forklarer, at det nu handler om at få to meget forskellige kulturer til at smelte sammen.»det er kulturer, som er bygget op over lang tid og har haft forskelligt fokus. Traditionelt har SST været præget af en lægelig kultur, og lægemiddelområdet af en farmaceutisk kultur. Det er ikke identiske kulturer, og det kan man godt mærke. Men jeg er meget fortrøstningsfuld ved, at der er noget godt og konstruktivt ved denne fusion. Det er så op til os alle ikke mindst ledelsen at udmønte det og også gøre det synligt for medarbejderne i deres hverdag.«på ledelsesniveau er det dog lægekulturen, som sidder tungt på styrelsen. Ledelsesgruppen består primært af læger fra den tidligere SST herunder en stribe embedslæger. Men der er blevet flyttet en del medarbejdere rundt i mellem de to sammenlagte styrelser, som før fusionen lå dør om dør. Else Smith flyttede selv med det samme over i LMS bygning for at komme tættere på de nye medarbejdere.»i dag sidder der nogle her, som før sad ovre i den anden bygning, og omvendt. Det har vi gjort, fordi der er nogle samarbejdsakser, som bliver bedre på den måde. Da der var en LMS og en SST i hver sin bygning, har man nok nogle gange brugt at sende aben videre til den anden styrelse. Det kan vi ikke nu. Nu er vi nødt til at tale med hinanden og finde en fælles løsning. Jeg tror faktisk, at det for det danske samfund og danskerne er bedre, at vi finder disse fælles løsninger.«men hvad vil Else Smith konkret gøre for at skabe denne fælles kultur, og har de medarbejdere, som er kritiske, ret i, at der mangler synlig ledelse?»i min nytårstale gav jeg hver enkelt medarbejder mulighed for at komme med et ønske til mig, som ville gøre 2013 til et bedre år for dem. Jeg har allerede fået en del mails med gode forslag. Nogle siger, kom ned og tal med os, og det vil jeg gøre. Det er på min dagsorden, at jeg skal mere rundt og komme tættere på medarbejderne,«forsikrer hun. Manglende kræfter til visioner Men Else Smith lægger ikke skjul på, at der i 2012 har manglet overskud til at udtænke visioner, strategier og vise retning for den fusionerede styrelse, og at det er grunden til, at det snart et år efter fusionen for nogle medarbejdere stadig virker uklart, hvor styrelsen er på vej hen.»vi blev fusioneret over night og har i to omgange skulle afskedige en masse mennesker. Det er klart, at det ikke efterlader så mange kræfter til visioner. Men jeg har en forventning om, at vi nu kender rammerne og vores økonomi, og at vi derfor nu for alvor kan tage fat på den del,«siger hun. Fusionen blev indledt med en stor fyringsrunde, som primært ramte i Sundhedsstyrelsen, mens Lægemiddelstyrelsen i første omgang slap nådigt. I november 2012 blev der igen skåret dybt i organisationen denne gang blev 27 stillinger fjernet i SST s gebyrfinansierede afdelinger, den tidligere Lægemiddelstyrelse. Besparelserne blev begrundet med, at SST havde kurs imod et underskud på millioner kroner. Samtidig blev der skruet op for de gebyrer, som industrien pharma februar

5 Boksord Det er ikke blevet nemmere for os at løse efter afskedigelsesrunden. betaler for sagsbehandling det skete med den begrundelse, at kompleksiteten i sagsbehandlingen er øget. Save grenen over Besparelserne udløste bl.a. bekymring hos Lægemiddelindustriforeningen (Lif), som påpegede, at Sundhedsstyrelsen varetager specialistkompetencer, og at det tager år at opbygge de rigtige og stærke internationale netværk. Ydermere har Lægemiddelstyrelsen i praksis fungeret som rugekasse for dygtige regulatoriske medarbejdere til industrien. En fagligt svagere funderet styrelse kan dermed betyde, at lægemiddelindustrien får sværere ved at rekruttere regulatoriske ansatte med erfaringer og de rigtige kompetencer. Pharmadanmark efterlyste en forklaring på den økonomiske baggrund for besparelserne, for det var uklart, om besparelserne skyldtes et decideret fald i gebyrindtægterne fra industrien, eller om forklaringen skulle findes i LMS nye it-system Dahlia (Digitalisering Af Hele Lægemiddelstyrelsens Interne Arbejdsgange). Det er en vigtig pointe, for det giver ikke megen mening at svække den del af styrelsen, som generer en indtægt i form af gebyrer fra industrien og dermed er med til at finansiere styrelsen. Og faldt de seneste fyringer i de gebyrfinansierede afdelinger måske i virkeligheden, fordi det var deres tur efter de mange fyringer i SST i februar sidste år?»jeg er helt enig i, at vi ikke skal save den gren over, vi sidder på, og derfor har vi selvfølgelig forsøgt at lave besparelsen der, hvor den giver bedst mening og påvirker indtjeningsmuligheden mindst. Men når det er sagt, så må jeg også bare sige, at det var absolut nødvendigt at tilpasse organisationen i forhold til økonomien. Vi kan ikke drive denne institution med underskud,«siger Else Smith. Hun forklarer, at Dahlia spiller en rolle i SST s dårlige økonomi, men ikke er hele forklaringen. Urealistiske forventninger IT-systemet blev for nylig evalueret af Deloitte, som fældede en hård dom over det. I den oprindelige businesscase var der forudsat en rationaliseringsgevinst på 46 årsværk svarende til knap 30 millioner kroner, men den er ikke tilnærmelsesvist blevet realiseret. Den samlede gevinst vurderes i stedet kun at være på 9,5 årsværk.»mht. det personalemæssige har systemet ikke levet op til forventningerne. Havde Dahlia leveret de forventede rationaliseringer, havde vi nok ikke haft behov for den nye sparerunde i november. Det gab, der er mellem businesscasen og det faktisk realiserede, matcher stort set med det antal stillinger, vi måtte fjerne i den seneste afskedigelsesrunde,«påpeger Else Smith. Men også i 2010 gennemførte LMS en større fyringsrunde på dengang omkring 60 ansatte. Fyringerne hang bl.a. sammen med de forventede rationaliseringsgevinster ved Dahlia, som senere viste sig at være helt urealistiske. Regnestykket lyder altså i dag på mange fyringer i de gebyrfinansierede enheder i 2010 og 2012 samtidig med at IT-systemet ikke har kunnet give en rationalisering. Men målet er ifølge Else Smith alligevel, at kvaliteten af styrelsens arbejde på lægemiddelområdet skal opretholdes, og at sagsbehandlingstiderne ikke stiger.»jeg er enig i Steffen Thirstrups tidligere udtalelser om, at det ikke er blevet nemmere for os at løse efter afskedigelsesrunden, men vi har ledelsesmæssigt fokus på det, og det er væsentligt for at sikre, at det lykkes. Jeg er optimistisk, men vi er nødt til at se på, hvordan vi løser opgaverne. Vi skal ikke work harder, for det kan vi ikke folk er pressede i forvejen. Men vi skal work smarter.«8 pharma februar 2013

Hvor er lægemidlerne blevet af?

Hvor er lægemidlerne blevet af? Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2013 Efter fusionen mellem LMS og SST: Hvor er lægemidlerne blevet af? Side 04 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Danmarks Nationale Biobank er i verdenseliten

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

ATTRAKTIVE JOBCENTRE PILOTJOBCENTERPROJEKTET

ATTRAKTIVE JOBCENTRE PILOTJOBCENTERPROJEKTET ATTRAKTIVE JOBCENTRE - PERSONALEPOLITISKE erfaringer og anbefalinger fra PILOTJOBCENTERPROJEKTET ATTRAKTIVe jobcentre - PERSONALEPOLITISKE erfaringer og anbefalinger fra PILOTJOBCENTERPROJEKTET Publikationen

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

1. Fremtidens socialpolitik handler om kompetencer og værdier

1. Fremtidens socialpolitik handler om kompetencer og værdier 1. Fremtidens socialpolitik handler om kompetencer og værdier Dansk socialpolitik har traditionelt handlet om at sikre alle mennesker i Danmark gode økonomiske levevilkår. Mad på bordet, tag over hovedet

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Den Gode Dialog. - Kommuneundersøgelse. Kommune D UDARBEJDET AF: JENS GULDAGER

Den Gode Dialog. - Kommuneundersøgelse. Kommune D UDARBEJDET AF: JENS GULDAGER Den Gode Dialog - Kommuneundersøgelse Kommune D UDARBEJDET AF: JENS GULDAGER DenGodeDialog Kommuneundersøgelse Udgiver Styrelsen for Social Service Skibhusvej 42, 3. 5000 Odense Tlf. 6548 4000 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Danske forsøgspersoner er i en klasse for sig. Side 6. Ansættelsesklausuler spøger stadig side 4

Danske forsøgspersoner er i en klasse for sig. Side 6. Ansættelsesklausuler spøger stadig side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark Juli 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Ansættelsesklausuler spøger stadig side 4 Sundhedsstyrelsen gør det onde ved apoteksstrukturen side 16 Bløde værdier

Læs mere

Tema: Krisestyring TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER

Tema: Krisestyring TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER 17 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 17. DECEMBER. 2012 Tema: Krisestyring Det hænder, at offentlige institutioner ender i krise. Denne gang sætter vi fokus på vejen ud af krisen. Case: Aarhus

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

2 Onsdag den 21. november 2012 (US )

2 Onsdag den 21. november 2012 (US ) Onsdag den 21. november 2012 (D) 1 23. møde Onsdag den 21. november 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål

Læs mere

61. møde. Fredag den 5. marts 2010 (D) 1

61. møde. Fredag den 5. marts 2010 (D) 1 Fredag den 5. marts 2010 (D) 1 61. møde Fredag den 5. marts 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 32: Forespørgsel til kulturministeren om kulturpolitiske udfordringer.

Læs mere

Grønlandisering af Grønlands offentlige forvaltning - - visioner og risici

Grønlandisering af Grønlands offentlige forvaltning - - visioner og risici Grønlandisering af Grønlands offentlige forvaltning - - visioner og risici Bachelor projekt af: Nivi Olsen. Ilisimatusarfik Administration Januar 2009 Vejleder: Aksel V. Carlsen, Lektor 0 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere

Årsberetning Pharmadanmark 2011-2012

Årsberetning Pharmadanmark 2011-2012 Årsberetning Pharmadanmark 2011-2012 2011-2012 var et år med store omvæltninger i den omverden, som Pharmadanmark agerer i. Regeringsskifte med deraf følgende nye dagsordener, fusion mellem Lægemiddelstyrelsen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Interview med Trine Kristoffersen, Teamleder Planlægning, Lolland kommune

Interview med Trine Kristoffersen, Teamleder Planlægning, Lolland kommune Interview med Trine Kristoffersen, Teamleder Planlægning, Lolland kommune Mandag d. 23/4-2007, kl. 13:30-15, Rødby. Tilstede: Rina Sandberg, Pernille Arborg, Trine Kristoffersen PA: Du er teamleder i planafdelingen.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Interviewer (I): Milica Interviewperson (IP): Kristina Suppleant (S): Jannie I: Ja, altså. Du har altså hørt om hvad vores projekt handler lidt om. Vi er lidt inspireret

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes. Læs også. for akademikere på lægemiddelområdet. Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Side 8

Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes. Læs også. for akademikere på lægemiddelområdet. Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Side 8 Medlemsblad for Pharmadanmark. December 2012 pharma for akademikere på lægemiddelområdet Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes Side 8 Læs også Side 4 Årets

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Brug af fortællinger og metonymer i seniorpolitik

Brug af fortællinger og metonymer i seniorpolitik KRONIK Per Mertz Brug af fortællinger og metonymer i seniorpolitik Virksomheder kan komme i en situation, hvor de kommer til at mangle arbejdskraft, hvis ikke de gør noget for at fastholde ældre medarbejdere

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Formandens oplæg på repræsentantskabsmøde den 26. september 2014

Formandens oplæg på repræsentantskabsmøde den 26. september 2014 Formandens oplæg på repræsentantskabsmøde den 26. september 2014 [Det talte ord gælder] Da jeg blev valgt til formand for AK-Samvirke i februar i år, lå der udmeldelser fra 2 a-kasser, og det forlød, at

Læs mere

Bilag 4, Interview med Kristina Falkvist fra Akademiker Kampagnen

Bilag 4, Interview med Kristina Falkvist fra Akademiker Kampagnen Bilag 4, Interview med Kristina Falkvist fra Akademiker Kampagnen IW = Interviewer IP = Interviewperson, Kristina Falkvist IP: Men hvis jeg skal starte med at introducere, nu har jeg jo ikke hørt så meget

Læs mere