FLEKSIBEL LÆRING. Besøgsrapport for studietur med UHT-fonden til Nordjylland, Norge, Australien og New Zealand.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLEKSIBEL LÆRING. Besøgsrapport for studietur med UHT-fonden til Nordjylland, Norge, Australien og New Zealand."

Transkript

1 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD/INDLEDNING. 3 Resume af besøg: 4 Perspektiver/konklusioner. 8 ENGLISH VERSION OF PREFACE / INTRODUCTION 9 Summaries of visits: 10 Perspectives /Conclusions. 14 BESØG PÅ KURSUSCENTRET EUC NORD I HJØRRING 15 BESØG PÅ NETTSKOLEN, BEKKESTUA, OSLO 19 Overvejelser efter de to besøg 22 BESØG HOS OLA: OPEN LEARNING AUSTRALIA 25 BESØG PÅ HOLMESGLEN COLLEGE INSTITUTE OF TAFE; MELBOURNE, 29 BESØG PÅ FLAG FLEXIBLE LEARNING ADVISORY GROUP, MELBOURNE, AUSTRALIEN 33 BESØG PÅ KANGAN BATMAN TAFE. 37 BESØG PÅ TAFE FRONTIERS 38 BESØG PÅ TORRENS VALLEY TAFE 40 Besøg på Technologi School of the Future. 44 Besøg på Træningscenter for gartneri. 45 BESØG PÅ MASSEY UNIVERSITY, PALMERSTON NORTH, NEW ZEALAND. 46 School of Maori studies. 48 Workshop A 50 Workshop B 50 Workshop C 51 Workshop D 52 BESØG PÅ THE CORRESPONDENCE SCHOOL TE KURA-A-TUHI 53 BESØG PÅ THE OPEN POLYTECHNIC OF NEW ZEALAND 59 BESØG PÅ VIRKSOMHEDEN FORMWAY 64 BESØG PÅ NZ FURNITURE INDUSTRY TRAINING ORGANISATION 66 PERSPEKTIVERING OVERVEJELSER I EN DANSK SAMMENHÆNG. 68 Et praktisk eksempel på et fleksibelt læringskoncept i fremtiden. 72 2

3 Forord/indledning. Denne rapport omhandler fleksibel læring og beskriver indtryk hentet via studiebesøg i Australien, New Zealand, Norge og Danmark. Studiebesøgene er finansieret af UHTfonden med det formål at EUC Sjælland og EUC Syd skal udvikle en model for indførelse af fleksible læringsformer der specielt kan komme UHT-fondens donorer til gavn. Rapporten er disponeret således at alle besøg i såvel Australien, New Zealand, Norge som Danmark er afrapporteret enkeltvis. I besøgene er der fokuseret på institutionstype, organisation, undervisningsmiljø, pædagogik og læringsformer, lærerroller, materialeudvikling mv. Endelig indeholder rapporten et perspektivafsnit, hvor fleksibel læring er omsat til et dansk perspektiv og endelig afsluttes rapporten med et eksempel på hvordan disse læringsformer kan udmøntes i en dansk praksis. For at vække læserens interesse for rapporten som helhed gives der i det følgende et kortfattet resume af de gennemførte besøg, ligesom de væsentligste perspektiver for implementering af nye læringsformer er beskrevet. Rapporten er udarbejdet af : Udviklingschef Finn Rasmussen, EUC Sjælland, Udviklingschef Inger Maaløe, EUC Sjælland, Kursuschef Tommy Mikkelsen, EUC Syd, Uddannelseschef Finn Karlsen, EUC Syd, Ovenstående personer kan kontaktes vedrørende rapportens indhold, perspektiver og konklusioner. Rapporteringsgruppen vil samtidig takke UHT-fonden for finansiering af de nedenfor beskrevne studiebesøg, ligesom gruppen ser frem til et fortsat godt samarbejde med fonden om udvikling af nye tidssvarende læringsformer. 3

4 Resume af besøg: Besøg på Kursuscenteret EUC Nord i Hjørring. Dette besøg perspektiverede hvordan fjernundervisning kunne leveres ud fra et dansk koncept. Kursuscentret arbejdede fortrinsvis med asynkron kommunikation/undervisning, men var på tiden i gang med at udvikle synkron kommunikation/undervisning. Det materiale som kursuscenteret benyttede som undervisningsmateriale var fortrinsvis materiale der også benyttes i traditionel undervisning, eller materiale den enkelte lærer havde udviklet (dogme-princippet). Besøg på Nettskolen, Bekkestua, Oslo. Denne skole havde en lang tradition for fjernundervisning (brevskole). Skolen opdeler til personale i to hovedgrupper, en gruppe der sørger for den daglige undervisning og en udviklingsgruppe der sørger for udvikling af kurser og materialer. Materialerne er meget traditionelle og er som hovedpricip materialer i såvel bogform som elektroniske, afhængig af kursistens tilgang til materialet. Besøg hos Open Learning Australia (OLA), Melbourne. OLA er en paraplyorganisation mellem 7 universiteter, som blev dannet i l993 med det formål at øge fleksibiliteten og åbenheden mellem universiteterne. OLA startede som et åbent lærings TV-program og var nationalt støttet i 4 år, hvorefter det har været drevet kommercielt. I 90 erne blev der sat gang i flere initiativer, som skulle øge befolkningens uddannelsesniveau gennem åbne universiteter, koordination af ressourcerne, udnyttelse af nye medier i uddannelsessektoren og anerkendelse af kompetencer. OLA udbyder i dag i samarbejde også med en række andre uddannelsesinstitutioner ca 700 kurser og kususmoduler fra både undergraduate, postgraduate og VET- studier i en fleksibel leveringsform. Man kan tage dele af eller hele studier afhængig af ens behov. Man optages uafhængigt af alder, bopæl og tidligere uddannelsesniveauer. OLA udbyder hovedsageligt kurser inden for business, administration, humanities, economics, og knapt så mange kurser i de tekniske områder. BESØG PÅ HOLMESGLEN INSTITUTE OF TAFE, MELBOURNE. Holmesglen er startet i l982 og er en bred erhvervsuddannelsesinstitution med ca 400 kurser og studerende, heraf ca fulltime. Der er på Holmesglen ca 1200 lærere. Holmesglen tilbyder uddannelse i business, sprog, gartneri, bygge-anlæg, socialfag, industri- og fremstillingsfag, turisme og hotel etc etc. Skolen har aftaler med flere universiteter, hvor eleverne kan fortsætte deres uddannelse efter erhvervsuddannelsen. Derudover er der stor aktivitet i voksen- og arbejdsmarkedsrettet efteruddannelse samt specialtilbud til virksomhederne. Vi hørte mest om deres on-linetilbud og så eksempler på både centralt udarbejdet materiale i Toolboxformen og eksempler på lærerudviklet materiale af Holmesglens egne lære- 4

5 re. Vi så f.eks. demonstreret dele af toolboxundervisningsmateriale til et gartner modul, hvor 12 ud af ca 36 læringselementer i modulet kunne dækkes af on-line materialet. Ligeledes så vi eksempler på online-materialet fra et kursus i børnepasning og pædagogik. Besøg på FLAG Flexible Learning Advisory Group, Melbourne, Australien. The Flexible Learning Advisory Group er en afdeling af Victoria-statens undervisningsministerium, som har til opgave at rådgive og udvikle for uddannelsesstederne i overensstemmelse med statens og landets strategi for fleksibel læring. For erhvervsuddannelsesområdet er denne strategi beskrevet i The australian Flexible Learning framework, som er en femårsstrategi, der dels skal sikre relevans i forhold til erhvervslivet, dels skal sikre at Australien er på forkant med moderne læringsformer. Australien vil være verdensledende i fleksibel on-line learning. Der er 5 hovedindsatsområder i strategien:?? Creative, Capable People?? Supportive Technological Infrastructure?? World-Class Online Content Development, Applications and Services?? Enabling Policies?? Problem-Solving Regulation Besøg på Kangan Batman Tafe. Et kort besøg arrangeret af FLAG-afdelingen for at lade os få gavn af et praktisk blik på en af leverandørerne af fleksibel læring. Besøg på TAFE Frontiers TAFE frontiers er et lokalt initiativ, hvor en række uddannelsesinstitutioner er gået sammen om at danne et fælles udviklings- og implementeringsorgan i forbindelse med at leve op til strategierne om fleksibel læring. Det er foreløbig finansieret i tre år. Formålet er at skolerne i Victoria ønsker at blive Australiens ledende i åben og fleksibel læring, samt være en medspiller i den internationale udvikling. TAFE frontiers udvikler materiale, som de føler der er behov for, men som ikke udvikles nationalt disse opgaver udliciteres til de skoler som er interesserede i at arbejde med udvikling af materiale. En stor del af det udviklede materiale er materiale som ligger lidt udenfor det formelle uddannelsessystems krav. 5

6 Besøg på Torrens Valley TAFE Torrens Valley TAFE er det vi i Danmark kalder en kombinationsskole, det vil sige en mellemting mellem en teknisk skole og en handelsskole mm. Skolen har fem uddannelsessteder og uddannelsesprogrammerne var følgende:?? Informationsteknologi.?? IT- og elektronikmekanikere.?? Multimediedesign.?? Handel og kontor. (regnskab, markedsføring, administration, international handel mm.)?? Ældrepleje og børnepasning.?? Gartneri.?? miljøledelse.?? Industriel design.?? Tandplejer.?? Veterinærsygeplejerske.?? Jockey/hestepasser.?? Sprog?? Mm. Skolens uddannelser giver 2 års kredit i forhold til universitetsuddannelser, således at de studerende kan fortsætte på 3. år af en universitetsuddannelse. Skolen er meget langt fremme med fleksibel læring, både set i tid og i relation til de uddannelsessøgendes læringsstil og læringsbehov. Besøg på Massey University, Palmerston North, New Zealand. Massey University er på New Zealand kendt for at være førende indenfor fjernundervisning. Den startede oprindelig som en landbohøjskole, men tilbyder i dag 1800 forskellige kurser indenfor næsten alle universitetsområder. Universitetet har afdelinger både i Palmerston North, Auckland og Wellington. Der er i dag fjernstuderende, men de fleste læser på kurser der overvejende er baseret på trykte bøger, de fleste af dem dog med on-line support, som består af diskussionsfora, chatrooms, e-læringsdele, kontakt og visse on-line tests. Besøg på The Correspondence School Te Kura-a-Tuhi Correspondance school er tænkt til elever, der har langt til skole eller ikke kan komme til skole, har fysiske handikaps eller andre årsager til ikke at kunne følge almindelig og kontinuerlig skolegang, f.eks forældre, der rejser meget. Der er bestemte krav til at blive optaget uden at der skal betales for undervisningen. En stor del af eleverne i primary (ca 50%) er samtidig knyttet til en primary school ude i landet, men får enten special undervisning eller ekstra undervisning via TCS, hvis skolen ikke selv har mulighed for at udbyde faget. Det gælder bl.a de kreative fag. Nogle skoler på især sydøen er så små, at det er elever fra 9 skoler, som i fællesskab er optaget på TCS som en klasse i nogle bestemte fag. På 6

7 den måde er TCS både et grundlag og et supplement til eksisterende skoler i områder med meget tyndt befolkningsunderlag. Skolen er organiseret i afdelinger efter de tre hovedområder: early childhood, primary og secondary. desuden er der en stor e-section, en specialist services og en stor voksenafdeling. Der er ca 650 ansatte, heraf er 400 lærere. Langt det meste undervisning er baseret på trykt papirmateriale, men TCS har altid været kendt for radio- og TV baseret undervisning og bruger i sin daglige undervisning radio, bånd, video, tryktmateriale og i stigende grad on-line undervisning. Besøg på The Open Polytechnic of New Zealand He Wharekura-tini Kaihautu o Aotearoa The Open Polytechnic of New Zealand (TOPNZ) har i mere end 50 år været udbyder af erhvervsuddannelser som open and distance learning. Institutionen samarbejder med studerende, træningsorganisationer fra industrien, andre institutioner og en række private virksomheder og udbyder 130 programmer og mere end 1300 kurser. Niveauerne rangerer fra certificate til diploma, degree og graduate diploma niveau. For at sikre, at såvel studerendes som industriens krav tilgodeses, arbejder TOPNZ sammen med såvel industrien som førende eksperter om udviklingen af uddannelser og kvalifikationer. Besøg på virksomheden FORMWAY Virksomheden Formway, der har afdelinger adskillige steder i såvel New Zealand som Australien, blev besøgt tirsdag den 16. April med gennemgang af virksomheden og dens idégrundlag i Formway s showroom, som er beliggende i Wellington, New Zealand. Virksomheden brugte bevidst uddannelse som en strategi for udvikling af virksomhedens nøglekompetencer. Besøg på NZ FURNITURE INDUSTRY TRAINING ORGANISATION ITO er et uddannelsessekretariat i en brancheorganisation. Her var ansat et par sekretærer og 1-1,5 uddannelseskonsulenter. ITO varetager branchens uddannelsesspørgsmål og har en bestyrelse på 8 personer, hovedsageligt arbejdsgivere eller folk i branchen med særligt uddannelsesfokus. ITO har ansvar for uddannelsen af lærlinge. I alt på NZ er der lærlinge under uddannelse, f.eks. har skovindustrien ca 8000 lærlinge, mens møbelindustrien blot har 435 for tiden. Man er oftest mellem 16 og 21, når man påbegynder en lærlingeuddannelse, der som regel varer 3-4 år og giver kompetencer på niveau 3 eller 4 i det nationale kvalifikationssystem. 7

8 Perspektiver/konklusioner. De spændende materialer og mange input fra besøgene i Australien, New Zealand, Norge og Nordjylland giver anledning til forskellige overvejelser, når de skal tænkes ind i den danske sammenhæng, som vi arbejder i på erhvervsskolerne. Med udgangspunkt i behovet for efteruddannelse af håndværkere og teknikere og med udgangspunkt i de læringsformer- og metoder, som vi allerede arbejder med, har vi fra skolernes side gjort os nogle foreløbige tanker om ståsted og udviklingsbehov, både vedr. læringsformer, de tekniske systemer, pædagogikken, lærerkvalifikationerne, støttesystemerne og målgrupperne. Gruppen kan konkludere at der er mange aspekter og elementer fra studieturen der kan overflyttes og implementeres som nye metoder til en mere fleksibel levering af uddannelsesydelser i Danmark. F.eks. mener vi at blended learning ( en sammensat læringsform) passer bedst i en dansk sammenhæng. Der er ikke samme behov for udelukkende online baseret uddannelse som i andre områder af verden, hvor geografien sætter snævre grænser for fysisk tilstedeværelse i undervisning. Vi definerer følgende former for leverings/undervisningsformer:?? blended learning : at der i et og samme undervisningsforløb er tilbud om tilstedeværelse, f.eks. i form af introduktion til uddannelsen, medkursister, lærere og tekniske systemer til e-læring, opsamlings/midtvejsseminarer, pratik-tilbud/laboratorie- eller øvelsestilbud og computerbaseret undervisning/netværk, studiegrupper og trykt materiale, opgaver, bøger, manualer?? c-læring collaborative learning: det at man arbejder sammen med andre i netværk, enten lokalt i sit eget miljø/virksomhed eller i netværk med andre på andre virksomheder eller i andre sammenhænge en slags studiegrupper?? CSL/CSCL: Computer Supported Learning, som kan tænkes i en invididuel sammenhæng og Computer Supported Collaborative learning, som er en samarbejdsanlagt computerbaseret læringsform. I begge sammenhænge organiseres læringen via et computerbaseret læringssystem/ konferencesystem, hvor webbaseret læring alene angiver, at man arbejder med at finde/søge oplysninger via nettet. For yderligere uddybning af ovenstående henvises til den samlede rapport. 8

9 English Version of Preface / Introduction (Please note that this translation has been edited from a machine translation we apologize for any language irregularities!) This report is about flexible learning and describes impressions fetched through study trips in Australia, New Zealand, Norway and Denmark. The study trips were financed by the UHT-fund with the purpose of developing a model for flexible learning, which will be especially benefiting to the contributors of the fund. The report is disposed so that all visits in Australia, New Zealand, Norway and Denmark are reported individually. Focus has been on type of institution, organisation, learning environment, pedagogy and ways of learning, teacher roles, development of resources etc. The final report contains a chapter on the future perspective, where flexible learning has been transformed into a Danish perspective. Finally the report ends with an example on how these ways of learning can be practiced in a Danish setting. In order to raise the interest of the reader the report gives a short summary of the individual visits, just as the perspectives for the implementation of new learning methods has been described. The report is made by: Director of Development Finn Rasmussen, EUC Sjælland, Director of Development Inger Maaløe, EUC Sjælland, Director of Adult Training Tommy Mikkelsen, EUC Syd, Director of Education Finn Karlsen, EUC Syd, The abovementioned persons can be contacted concerning the contents, perspectives and conclusions of the report. At the same time the group would like to thank the UHT-fund for financing the study visits, just as the group looks forward to continuing the collaboration with the fund concerning the development of new contemporary ways of learning. 9

10 Summaries of visits: Visit to Training Centre EUC North in Hjørring, Denmark. This visit gave a Danish view upon ways of delivering distant learning. The centre was primarily working with asynchronous communication / teaching, but was developing synchronous communication /teaching. The resources that the centre used as learning material was primarily resources, which was also used in traditional education, or it was resources developed by the individual teacher, (according to a so-called dogma principle). Visit to Nettskolen, Bekkestua, Oslo. Norway. This school had a long tradition for distant education (correspondence school). The school divides staff into two main groups, a group, which takes care of daily education, and a developing group, which develops courses and resources. The resources are very traditional and mainly in hardcover or electronic book form, dependent on the student approach. Visit to Open Learning Australia (OLA), Melbourne. OLA is an umbrella organisation between 7 universities that was formed in 1993 with the purpose of increasing the flexibility and the openness between the universities. OLA started as an open television program and was nationally supported for 4 years, after which it has been driven on a commercial basis. During the 90'es many initiatives were started in order to increase the educational level of the population. This included open universities, co-ordination of resources, utilization of new media in the educational sector, and accreditation of competences. Today OLA supplies about 700 courses and course modules from undergraduate, postgraduate and VET-studies in flexible delivery forms. This is done in collaboration with other educational institutions. You can take modules or complete studies dependent on your personal needs. Students are admitted independent of age, address, and educational level. OLA mainly supplies courses in business, administration, humanities, and economics, and only a few courses in the technical areas. VISIT TO HOLMESGLEN INSTITUTE OF TAFE, MELBOURNE. Holmesglen was started in 1982 and it is a broad vocational college with around 400 courses and students of these were about fulltime students. There are about 1200 teachers. Holmesglen offers education in business, language, garden nursery, building and construction, social service, industry and production, tourism and hotel etc.etc. The school has agreements with many universities where the students may continue their education after vocational education. Besides there are many activities in adult education, and special offers for the enterprises. We heard most about their on-line offers, and saw examples of both centrally developed resources in form of toolboxes, and examples of resources developed by their own teachers. We saw a demonstration of the toolbox resources for a gardener module, where the 10

11 on-line material could cover 12 out of 36 learning elements. We also saw examples from the childcare toolbox. Visit to FLAG Flexible Learning Advisory Group, Melbourne, Australia. The Flexible Learning Advisory Group is a department of the Ministry of Education in the state of Victoria. The purpose of FLAG is to advise and develop for the educational institutions in accordance with the strategies for flexible learning described by the state and the nation. For the vocational area this strategy is described in "The Australian Flexible Learning Framework", which is a five-year strategy that must ensure pertinence in connection to industry, and also that Australia is a frontrunner in modern learning methods. Australia wants to become world leaders in flexible on-line learning. There are 5 main areas in the strategy.?? Creative, Capable People?? Supportive Technological Infrastructure?? World-Class Online Content Development, Applications and Services?? Enabling Policies?? Problem-Solving Regulation Visit to Kangan Batman Tafe. A short visit arranged by the FLAG department in order for us to get the benefit of a practical glance on one of the providers of flexible learning. Visit to TAFE Frontiers TAFE frontiers is a local initiative, where a number of educational institutions have joined in forming a common development - and implementation agency in order to meet the strategies of flexible learning. It is so far being financed for three years. The purpose is that the schools in Victoria wish to be Australia's leading area in open and flexible learning, and a partner in the international development. TAFE frontiers develop resources that they feel are required, but that is not developed nationally - these tasks are tendered to schools that are interested in working with development of resources. A big part of the developed resources are resources that are lying slightly outside the demands of the formal educational system. Visit to Torrens Valley TAFE, Adelaide. Torrens Valley TAFE is what we in Denmark call a combination school, which means that it is a combination of a technical school and a business school. The school has five education campuses and the educational programme included: 11

12 ?? Information technology?? ICT and electronic engineering?? Multimedia?? business and office (accounting, marketing, administration, international commerce etc.)?? Welfare and childcare?? Gardening?? Environmental management?? Industrial design?? dental hygienism?? veterinary nursing?? Jockey and horse care?? Language?? much more The educations at the college give 2 years of credit for university education, so that you may continue studying on the 3rd. year of a university education. The school is very far forward with flexible learning, both seen in the time perspective, and in relation to the learning style and learning needs of the students. Visit to Massey University, Palmerston North, New Zealand. In New Zealand Massey University is known for being foremost in distant education. It started originally as a veterinary university, but today it offers 1800 different courses before in almost all university areas. The university has departments both in Palmerston North, Auckland, and Wellington. Today it provides for distant learners, but most of them are studying on courses which are primarily based on printed books. However, most of them supply on-line support that consists of discussion boards, chat rooms, e-learning parts, contact and certain on-line tests. Visit to The Correspondence School Te Kura-a-Tuhi The Correspondence School is meant for students who have a long distance to school, have physical handicaps, or for other causes cannot follow common school, for instance parents who travel a lot. There are certain demands for being accepted there without having to pay for the education. A big part of the students in primary school are simultaneously attached to a primary school in the country, but get either special or extra education from the correspondence school in case the school itself do not have the possibility to teach that subject. It applies to some of the creative subjects, for instance. Some areas 12

13 are so thinly populated that the correspondence school provides both basis and supplement in general education. The school is organized in three main departments: early childhood, primary and secondary. Additionally there is a big e-learning section, a specialist service, and a big adult education department. The school has about 650 employees, 400 of them being teachers. Most education is based on printed resources, but the school has always been known for radio - and television based education. In everyday teaching the school uses radio, tape, video, print based material and to an increasing degree on-line teaching. Visit to The Open Polytechnic of New Zealand He Wharekura-tini Kaihautu o Aotearoa The Open Polytechnic of New Zealand (TOPNZ) has for more than 50 years been the supplier of vocational education as "open and distance learning". The institution collaborates with students, training bodies in industry, other educational institutions, and a lot of private enterprises. It provides 130 programmes and more than 1300 courses. The levels range from certificate, till diploma, degree and graduate diploma. To ensure that both the needs of students and industry are met, TOPNZ collaborate with both industry and leading experts concerning the development of educations and qualifications. Visiting the enterprise FORMWAY Formway is an enterprise, which has departments in several places in New Zealand and Australia. The enterprise consciously uses education as a strategy for development of the core competences of the enterprise. Visit to NZ FURNITURE INDUSTRY TRAINING ORGANISATION ITO is an educational office based in the trade organisation. A couple of secretaries and an educational consultant were employed here. ITO attends to educational questions concerning the trade, and it has a board of 8 persons, mainly employers or people in the business with particular interest in education. ITO has responsibility for the education of apprentices. At present there are apprentices in New Zealand. An apprentice education usually has duration of 3-4 years and it gives competences on level 3 or 4 in the national qualification system. 13

14 Perspectives /Conclusions. The exciting resource materials and many inputs from the visits in Australia, New Zealand, Norway and Northern Jutland give instance to different considerations, when they must be thought into the Danish system of the vocational colleges. With a starting point in the needs for in-service training of craftsmen and technicians and with the learning models and methods that we already try using in the schools, we have some preliminary ideas about developing needs, both concerning ways of learning, technical systems, didactics, teacher qualifications, support systems and target groups. The group concludes that there are many aspects and elements from the study trip that can be transferred and implemented as new methods towards a more flexible delivery of education in Denmark. For instance we think that blended learning is the most suitable in a Danish connection. We do not have the same need for on-line learning exclusively, as they do in other areas of the world, where geography sets narrow limits to physical presence in education. We define the following forms of delivery/teaching:?? "blended learning": that there is an offer of presence in one and the same teaching sequence; for instance in the shape of introduction into the education, fellow students, teachers and technical systems for e-learning; pick-up / midway seminars; practice offers / lab or assignment offers; computer based teaching / networking; study groups; and printed material, assignments, books, manuals.?? "C-learning" - collaborative learning: working jointly with others in network, either locally in own environment or enterprise, or in network with students on other enterprises or in other connections - a kind of study groups.?? CSL/CSCL: Computer Supported Learning, which can be seen in an individual connection and Computer Supported Collaborative Learning, which is a computer based way of learning based on cooperation. In both connections learning is organized through a computer based learning management system / conference system, where web-based learning simply indicates that you are working with finding or seeking information via the net. For further elaboration of the above please refer to the total report. 14

15 BESØG I HJØRRING OG OSLO Deltagere: Kursuschef Tommy Mikkelsen, EUC SYD Uddannelseschef Finn Karlsen, EUC SYD Udviklingschef Finn Rasmussen, EUC Sjælland Udviklingschef Inger Maaløe, EUC Sjælland Besøg på kursuscentret EUC NORD i Hjørring mandag d (EUC NORD, Jørgen H. Jensens Vej 3, 9800 Hjørring, , ) Vi talte med afdelingsdirektør Palle Damkjær og projektkoordinator Birthe Jægerum, som brugte 3-4 timer på åbent og spændende at fortælle om EUC NORDS fleksible læringskoncept. Institutionstype: Kursuscentret på EUC Nord er en del af den i år 2000 fusionerede skole EUC Nord, som består af de tidligere tekniske skoler i Hjørring og Frederikshavn samt handelsskolen i Hjørring. Kursuscentret er placeret for sig selv i industrikvarteret. Målet med kursuscentret er at tjene penge på kurser til hele Nordjylland. Kursuscentret blev etableret i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen i l991 som en afdeling af Hjørring TS. Organisationen: Organisationen er opdelt i en afdeling for merkantile og tekniske gymnasieuddannelser, en EUDafdeling og kursuscentret, som har ansvar for voksen- og efteruddannelse, KVU og udviklingsprojekter. De faglige efteruddannelser er placeret i EUDafdelingen. Kursuscentret havde i 2001 en omsætning på ca 38 mio kr. Til taxameteruddannelser medregnes kun uv.tax i afdelingens omsætning. Der anvendes ca mio kr til drift og i 2001 havde kursusafdelingen et overskud på ca 11mio kr. En stor del hidrører fra AFaktiviteter og de fleksible kursustilbud. Organisationen har en del knopskydningsaktiviteter, f.eks. Center for ledelsesudvikling, Learningcenter Læsø m.m. 15

16 Undervisningsmiljø: Selve kursuscentret er et center med kantine, administration, mødelokale og ca 10 klasselokaler- et meget indbydende center, som dog slet ikke matcher det store antal kursister, der sidder ude omkring i virksomhederne og i hjemmene ved skærmene. Der gennemføres undervisning i 3-skift: formiddagshold, eftermiddagshold og aftenhold. Der arbejdes meget med at få både de fysiske og de virtuelle omgivelser til at matche et ungdoms- og et voksenmiljø. Der er tæt samarbejde med virksomhederne, som anses for at være de væsentligste partnere. EUC Nord tager sit ansvar som partner til omskoling og uddannelsesbehov for det udsatte Nordjylland meget alvorligt. Undervisningsområder Der er en ligelig blanding af kursister, der kommer af sig selv eller fra AF og kursister, der er tilknyttet et virksomhedsbestilt undervisning. Langt de fleste er voksne. Vi fik ikke lige tal på hvor mange kursister, der er indskrevet. Pædagogik Fleksibel undervisning er varemærket for EUC Nord. Der organiseres undervisning, som er en kombination af traditionel undervisning i klasserum, åbne datastuer og fjernundervisning på nettet, hvor kursisten dels kan samarbejde med læreren, dels med andre kursister. Pædagogikken tager afsæt i, at læring bedst foregår i en social sammenhæng. For at være tryg i det virtuelle rum er det imidlertid godt, især for mange voksne, at have været i face-to-face situation med læreren og de andre kursister. Opgaver og læringsmaterialet udvikles, så det er tilpasset kursistens dagligdag eller virksomhedens opgaver. Der bruges meget casemateriale med eksempler og øvelser hentet fra dagligdagen. Flere læringsfoløb, især de der udbydes åbent, har forløb over 20 uger i faste klasser. Det gælder f.eks. åben og gratis undervisning i IT-områder, i sprog, økonomi, handel, webdesign etc. Man kan som kursist vælge en enkelt modul eller sammensætte fuldtidsundervisning med flere moduler ( aktivering). Der kan aftales kursusvarighed, ambitionsniveau etc individuelt i en uddannelsesplan mellem den enkelte og kursuscentrets vejledere. I det virtuelle miljø har kursisten sin egen side med en række faciliteter: opslagstavle, hjælp, links, who s online etc. I hvilket omfang man kombinerer det virtuelle og det fysiske milj, er helt op til kursisten og afhænger bl.a. af fysiske nærhed til centret. Der arbejdes i kursusscentret målrettet med at udvikle nye læringsformer, både synkrone og asynkrone f.eks,i samarbejde med Ålborg universitet i projektet Fred og Fremtid i 16

17 Fjernundervisningen. Ligeledes håber man på at få løst nogle teknikproblemer ved at overgå fra at bruge videokamera på egen server til multicasting via nettet. Lærere og ansættelsesvilkår Der er ansat 32 faste lærere og derudover trækkes lærere fra EUCNords øvrige afdelinger og i mere begrænset omfang lærere fra virksomhederne ind til særlige opgaver. Lærerne har en standardakkord om opgaver, der som regel tager afsæt i at 1 lærer har 50 kursister at sørge for. De faste lærere deltager i hele kursusforløbets aktiviteter: klasserumsundervisning, uv over nettet, vejledning i datastuer, infomøder, materialeudvikling, evaluering og opgaveretning etc. Lærerne må gerne undervise hjemmefra og de kan gensidigt vikariere for hinanden og i teams tilrettelægge deres arbejde. Der stilles krav om, at en kursist altid har svar inden for 24 timer og at opgaver rettes inden for en uge. Der er et meget udviklingsorienteret miljø, hvor lærere understøttes i at udvikle ideer og de får rum til at udbyde og afprøve nye tiltag. Mange af aktiviteterne i kursuscentret udover de taxameterbetalte kurser finansieres af udviklingsprojekter. Derudover er ansat en række virksomhedskonsulenter i Center for ledelsesudvikling, som tager sig af konsulentopgaver i forhold til virksomhederne. Lærerarbejdsrum Materialer til udsendelse Materialeudvikling Lærerne har enkelt- eller gruppevis ansvar for det faglige indhold, som de underviser i. De står selv for at udvikle kurser, både nye kurser og eksisterende og for at tilpasse materialet til bestemte målgrupper. For hvert område er der en fagansvarlig koordinator. Det er voldsomt ressourcekrævende at udvikle f.eks. videobaserede fjernundervisningsprogrammer, så EUC Nord har valgt et dogmeprincip for sin materialeudvikling: det må godt være lidt amatøragtigt i teknikken, når blot det er nærværende og relevant i forhold til kursistens praksis eller virkelighed. (Vi så f.eks. demonstreret et forløb i samarbejde og kommunikation for dagplejere i Sæby kommune, hvor nogle af opgaverne var baseret på videooptagelser af typiske kommunikationssituationer i rollespilsform, som bryder de i øvrigt tekstbaserede opgaver og dermed stimulerer dagplejerens oplevelser af sammenhæng mellem det lærte på kurset og hendes egen praksis). Systemer: EUCNord har et Learning Management system kaldet Centra og arbejder med at forbedre et system til synkrone aktiviteter. Der arbejdes på at udvikle et designsystem, som gør det nemmere at lære lærerne at lægge lyd og billede klip ind i uv.materialet og at arbejde 17

18 direkte på hjemmesiderne. Vi fik ikke spurgt så meget til sammenhængen mellem de forskellige systemer. Samarbejde med virksomheder og andre skoleformer Der er et udstrakt samarbejde med store virksomheder i Nordjylland: De store banker, Dansk Energiforsyning, Sygehussektoren, Amtskommunen i øvrigt. EUCNord deltager aktivt i Nordjyllands Virtuelle Erhvervsakademi og har samarbejde om udvikling af virtuelle miljøer og uddannelsesaktiviteter for Ældresagen, et rumænsk universitet, The Danish E- learning Community, San Francisco Campus University m.fl., så man spænder bredt over mange typer samarbejde. EUCNord var meget interesseret i at indgå samarbejde med vores skoler og lod forstå, at det vil være muligt at samarbejde om plads i deres system. Referencer/Henvisninger: Rapport om EduCityDanmark: Den danske virtuelle Uddannelsesby, Ole Grünbaum: Technofetichisme Niels Henrik Helms (DEL-Nord): Læringscirklen 18

19 Besøg på Nettskolen, Bekkestua, Oslo tirsdag d kl (NKI Fjernundervisningen, Hans Burums vej 30, 1357 Bekkestua, Oslo, Norge, ) Fra Nettskolen deltog i mødet Tore Krogdahl, rektor Torstein Rekkedal, forskningsleder Morten Flate Paulsen, udviklingsleder Svein Qvist-Eriksen, studierektor Hovedindgangen Receptionen Institutionstype: NKI er Norges største fjernundervisningsinstitution., og har eksisteret som selvstændig norsk skole siden Blev etableret i 1959 som del af et svensk korrespondenceinstitut. 70 procent af skolens aktiviteter er stadig brevkurser, men den netbaserede del er stigende. Netskolen er en del af et aktieselskab (NKI A/S), som igen er 100 % ejet af en stiftelse, hvis formål er udvikling og forbedring af den tilbudte undervisning.. Ud over netskolen ejer selskabet et forlag og en informationsteknologisk højskole. I et andet aktieselskab ejer selskabet et næringsakademi og prepress kompagni. Der er en totalomsætning for hele koncernen på 356 Mill. NoK, hvoraf ca 10% er statsstøtte. NKI har 320 faste medarbejdere og ca deltidsmedarbejdere. Netskolens omsætning i 2001 var på 88 mill med 8 mill i statsstøtte. Der er i Nettskolen 55 fastansatte og ca. 300 deltidslærere. Der er studerende årligt ved netskolen, langt de fleste på deltidsstudier. Selve netskolen er organiseret i 6 afdelinger:?? markedsføring og reklame?? salg (personorienteret)?? undervisning?? drift ( administration af undervisningen)?? forskning og undervisning?? læremiddeludvikling og fremstilling. Netskolen tilbyder ca. 100 studier og over 400 enkeltfag. 19

20 Organisering: Skolen baserer sit udbud på deres erfaring fra brevskolen, men næsten alle tilbud udbydes både som brevkursus og som netbaseret kursus. Der findes forud produceret kursusmateriale, som er det samme uanset kursusform. Den tilknyttede lærer har ansvaret både for brev- og netstudenter. Langt de fleste kurser er eksamensbaserede og for kursisterne ligger eksamenstidspunkterne fast, men tilmelding og gennemførselshastighed i øvrigt er fleksible. Netskolen samarbejder på kontraktvilkår med en række offentlige skoler, som kan levere dels en eventuel tilstedeværelsesundervisning, dels afholder eksamen. Netskolen leverer altid fjernundervisningsdelen. Tore Krogdahl og Svein Qvist-Eriksen Morten Flate Paulsen Rektor Tore Krogsdal tegning af organisationen incl. omsætning og antal medarbejdere 20

21 Økonomi: Kursisterne betaler for undervisningen, samme pris uanset om det er brev- eller netkursus. Der er en fast pris per normeret ugetal i uddannelsen. 95 % af uddannelserne er SUstøtteberettigede. Lærerne aflønnes efter antal rettede opgaver. Pædagogik: De pædagogiske overvejelser foregår især centralt i netskolen. Kurserne udvikles af en udviklingsgruppe, med skolens udviklingsleder, og læremiddelafdeling samt nogle faglige eksperter som deltagere. Når kurset er udviklet og materialet klart er det i princippet pædagogisk bearbejdet. Lærernes opgave er så at besvare spørgsmål fra eleverne undervejs i studierne og at rette elevernes opgaver. Lærerne sætter ikke individuelt præg på undervisningens indhold. Det er derfor især lærernes undervisnings- =dialogform med de studerende, som kan variere. En undersøgelse blandt de studerende havde vist, at det, der kendetegner god ITbaseret undervisning, efter de studerende opfattelse er: hurtige tilbagemeldinger, effektive og gode svar og gode henvisninger samt en personlig kommunikation. Alle lærere er deltidsansatte, dvs, de har et andet relevant job, og lærerjobbet her ved siden af. Der er ingen pædagogiske krav til lærerne, dog skal lærerne igennem et obligatorisk fjernundervisningskursus, hvor de oplæres i netteknologien. Det primære formål her er at de skal vide hvordan det er at være fjernundervisningselev. Supportstøtte. Der er et Learning Management system, som skolen selv har udviklet. Her kan eleverne på et hold kommunikere med læreren og med de øvrige elever i et diskussionsforum. Det er ikke et krav at eleverne bruger denne facilitet. Derudover er der en teknisk supporttjeneste per telefon. Responstiden på spørgsmål er samme dag, og på opgaver er det 2 dage. Lærerforpligtelser i øvrigt er offentlige tilgængelige for alle elever på nettet, men læreren har ikke andet end besvarelser som ansvar i støttesystemerne. Hver studerende har sin egen side, skal opleves som egen virtuel virkelighed. eleverne forventes at udarbejde egen studieplan. alle materialer og ressourcesider er på nettet. Undervisningssystem, hjemmeside, administrativt system taler sammen og opdateres dagligt. Materialetilrettelæggelse: Læringsmaterialerne er primært tekstbaserede. Filosofien er at de skal bruge teknologi som er lettilgængelig, så ingen studerende skal behøve at købe nyt for at deltage. Materialerne er centralt udviklet, men læreren er indbygget i tekstmaterialet Materialet er primært baseret enten på eksisterende norske bøger eller tilpasning af disse. Ved revision af materialet spørges lærere og elever om deres opfattelse af materialet. Feedback til tilrettelæggerne af undervisningen virkede dog ikke specielt velorganiseret. 21

22 Evaluering: Systemet kan registrere elevens studieaktivitet, og ved manglende aktivitet sættes en proces i gang, som følger op og til sidst eventuelt sletter eleven. Der foretages jævnlige brugerevalueringer, men formentlig primært til materialerevision. Selve elevens udbytte måles dels via jævnlige opgavebesvarelser der er et fast antal opgaver per kursus dels ved de afsluttende eksaminer, der for de flestes vedkommende er offentlige prøver, foretaget ved ordinære uddannelsesinstitutioner. Opgaverne vurderes efter det engelske system. Samarbejde: Et interessant tæt samarbejde med en række offentlige uddannelsesinstitutioner. Derudover arbejdes der i projekter med en række virksomheder, hvor man udvikler skræddersyede fjernkurser. Det er dog normalt et ønske og krav fra netskolen at det udviklede materiale kan benyttes i andre kurser og dermed har et perspektiv for skolen på længere sigt. Desuden sælger de gerne adgang til deres Learning Managementsystem. Der er samarbejde i gang med Holland og Sverige om at kunne tilbyde kurser på Nettskolens platform. Nettskolen understregede vigtigtheden af et godt flow mellem sine systemer, så elevregistrering, LM-system, aflønnings-/opgaveregistrering spiller tæt sammen. Overvejelser efter de to besøg De to skoler var endog meget forskellige i tilgang til e-learning. Meget kort er EUC Nords koncept præget af, at fleksibel læring er i centrum dvs mange typer af læringsrum og læringsformer, baseret især på gode erfaringer med at starte et forløb og sikre tryghed blandt deltagerne ved at organisere de første kursusgange, mens Nettskolen var præget af individuel læring i centrum. EUCNord tager udgangspunkt i kollaborativ læring som bedste læringsform, mens Nettskolen er bygget op om individuel eneundervisning både i kraft af sin historik, men også som læringsteoretisk forudsætning. Hele læringsteori-afsættet og den heraf affødte pædagogiske praksis for de to skoler er altså væsensforskellig. Det spænder fra EUC Nords tætte sammenhæng mellem interaktion og læring, mellem læreren (der deltager både i udvikling, gennemførelse og evaluering og udvikler sig gennem et engagement) og den uddannelsessøgende og indbyrdes mellem lærerne, der som hovedregel er fastansatte, til Nettskolen, der viderefører brevskolen i et nyt medie, men ikke i bund og grund - baserer sig på mere dialog og udvikling i læringsrummet end tidligere tiders brevskole: fast pensum, fast kvalifikation med eksamen, hurtigt individuelt gennemløb og eksamen på mange samarbejdsskoler rundt om i verden. EUC NORD skræddersyr de fleste af sine kurser til en målgruppe, en virksomhed og bruger gerne lidt amatøragtige medieforsøg (fotos, interaktiv video, etc.) og forsøger at tale til flere læringsstile og intelligenser og udvikler kurser, der har en bestemt læring som mål. Nettskolen udbyder helt faste godkendte kurser på bestemte niveauer (gymnasium etc.) og man følger et bestemt materiale, som ikke er udviklet til en enkelt aktuel gruppe, 22

23 men som er standard til det pågældende niveau. Derfor er der tilknyttet særlige opgave og materialeudviklere til skolen. Nettskolens udbud henvender sig derfor mere til den målrettede, studieegnede, individuelle studerende, som ønsker klart afgrænsede, veldefinerede kvalifikationer, der kan dokumenteres med eksamensbeviser som fra andre studieordninger. EUCNords målgruppe er snarere mennesker/ virksomheder for hvem overførsel af læringen til en daglig praksis er vigtigst. De to besøg highlightede, at det er utrolig vigtigt?? at kende og afgrænse sin målgruppe: hvem laver man kurserne for, med hvilke mål og standarder hvor ligger ens kapacitet og udfoldningsmuligheder i forhold til markedets behov og de udbud der i øvrigt er?? at tilrettelægge ikke alene sine læringsformer, men også sine ansættelsesformer, materialeudviklingsprincipper, supportfunktioner til de studerende og udbudet af fag og kurser efter et sammenhængende princip. Inden for hvert område er der valg at træffe, som får betydning for hensigtsmæssigheden på de andre områder?? at man i valg af supportsystemer skal være meget opmærksom på de faciliteter, som hele organisationen har brug for i gennemførelsen af virtuelle undervisningstilbud På hver sin måde virkede de to skoler som meget professionelle udbydere, der på hver deres felt kunne tilbyde et godt og absolut salgbart (og overskudsgivende) produkt. En nærmere kontakt/ et egentlig samarbejde, når EUC S & S kommer i praksisfaser vil være udbytterigt. 23

24 BESØG I AUSTRALIEN OG NEW ZEALAND Deltagere: Chefforhandler Bent-Erik Schmidt, KL Sekretær Poul Kjærsgaard, Dansk Metal Uddannelseskonsulent Svend Solvig, TL Kursuschef Tommy Mikkelsen, EUC SYD Uddannelseschef Finn Karlsen, EUC SYD Udviklingschef Finn Rasmussen, EUC Sjælland Udviklingschef Inger Maaløe, EUC Sjælland Poul Kjærsgaard Inger Maaløe Finn Rasmussen Bent Erik Schmidt Finn Karlsen Tommy Mikkelsen Svend Solvig 24

25 Besøg hos OLA: Open Learning Australia (OLA, 30 Collins Street, Melbourne, 3000 Victoria State, ) Deltagere fra OLA: Direktør Jim Beck og Janet Baker Det australske uddannelsessystem: Det australske uddannelsessystem har 3 niveauer: primary, secondary og tertiary: primary dækker de første 7 skoleår, secondary de næste 5-6 år og tertiary er niveauet for kortere og videregående erhvervsuddannelser og univesitetsuddannelser. Systemet er meget inspireret af det engelske og det amerikanske system. Der udbydes videregående uddannelse på tertiary niveau af TAFE-colleges og Polytecnics, Universiteter og private uddannelsesinstitutioner. For at blive optaget på Polytechnics og erhvervsskoler (Tafe Colleges) skal man have 10.års basisskolegang med visse minimumstandarder. For at blive optaget på universiteter er 12 års skolegang med lidt højere minimumstandarder et krav, dog kræves i en del fag arbejdserfaring for at påbegynde en Master Degree. Universiteter betales af den nationale kasse og udvikles efter nationale kriterier, mens VET (erhvervsuddannelse) er statsstyret og udvikles af den enkelte stat, selv om det betales af føderationen, som er den eneste, der kan opdrive skatter. Siden begyndelsen af 90 erne har der været fokus på at skabe et sammenhængende, gensidigt anerkendende erhvervsuddannelsesssystem og bl.a. findes nu AQF Australian Qualification Framework, som arbejder med 12 kvalifikationsniveauer fra laveste Senior Secondary certificate of Education på skoleniveau over VET (Vocational and Educational Training) systemets cetificate I- IV, diploma og advanced diploma, af hvilke de to sidste også findes i universitetssammenhæng foruden de traditionelle Bachelor, Graduate Certificate og Diploma og Masters og Doctoral degrees. Målet er at sikre problemfri merit fra en stat til en anden uanset kvalifikationsniveau. VET har for tiden ca 1,8 mio studerende, universiteter 0,7 mio og voksen- og efteruddannelse i det ordinære system har ca deltagere. Derudover er der mindst deltagere i egentlig efteruddannelse på arbejdsmarkedet. Ca 10% af de årige er optaget på universiteterne på undergraduate niveau. Studerende i VET og højere uddannelse betaler for uddannelserne (mellem 25 og 30 % af udgifterne). Der er et billigt lånesystem, hvor man efter endt uddannelse kan tilbagebetale sin studieafgift. 25

26 Der er i Austalien 41 universiteter og 86 colleges. Universiteter er styret, koordineret og betalt af føderationen. VET (TAFE colleges og polytechnics) er stats- og områdeansvar, men et central fælles råd lægger politik for området, mens føderationen delvist betaler omkostningerne. ANTA (Australian National Training Authority) har planlægningansvar for for VETområdet, men kan ikke diktere staterne bestemte planer. VET er ret dårligt koordineret mellem staterne og der er ikke sammenhæng på tværs af grænserne mellem udbud og skoler. Ca 10 % af uddannelsen i VET udbydes af private udbydere. Der er tendens til, at Tafe colleges, Polytechnics og universiteter overlapper hinanden i udbud og niveauer, hvilket sikrer større åbenhed mellem systemerne og mere konkurrence og politisk opmærksomhed over for hensigtsmæssige genveje i systemet. Man kan læse mere om det australske uddannelsessystem på og system.htm Diskussionerne i uddannelsessystemet i disse år handler meget om fleksibilitet i uddannelsesmulighederne, kreditering af kompetencer fra arbejdsmarkedet, hensigtsmæssige genveje fra vocational training til higher education, arbejdsmarkedsrelateret træning og uddannelse, opdaterede kursusmaterialer og pædagogik i retning af assisting learning. Den private sektors involvering i uddannelsessystemet øges, ikke kun i forskning og udvikling, men også i selve udbuddet. Der er internt i systemerne megen diskussion om gensidig anerkendelse af niveauer hvem udbyder hvad til hvem? -diskussionen, om markeder, om tilknytning til arbejdsmarkedets behov. F.eks. er der ønske fra transportindustrien om at få en universitetsuddannelse i logistik. Organisation: OLA er en paraplyorganisation mellem 7 universiteter, som blev dannet i l993 med det formål at øge fleksibiliteten og åbenheden mellem universiteterne. OLA startede som et åbent lærings TV-program og var nationalt støttet i 4 år, hvorefter det har været drevet kommercielt. I 90 erne blev der sat gang i flere initiativer, som skulle øge befolkningens uddannelsesniveau gennem åbne universiteter, koordination af ressourcerne, udnyttelse af nye medier i uddannelsessektoren og anerkendelse af kompetencer. OLA udbyder i dag i samarbejde også med en række andre uddannelsesinstitutioner ca 700 kurser og kususmoduler fra både undergraduate, postgraduate og VET- studier i en fleksibel leveringsform. Man kan tage dele af eller hele studier afhængig af ens behov. Man optages uafhængigt af alder, bopæl og tidligere uddannelsesniveauer. OLA udbyder hovedsageligt kurser inden for business, administration, humanities, economics, og knapt så mange kurser i de tekniske områder. Det koster 430 AU$ at optages pr unit ( læringsenhed eller fag) og eksempelvis udgør 24 units oftest et fuldt bachelorstudie, altså i alt ca $, dvs det halve af et almindeligt universitetsstudie). 26

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Overview of education statistics in Denmark

Overview of education statistics in Denmark Overview of education statistics in Denmark Christian Vittrup Peter Bohnstedt Anan Hansen Education Statistics Statistics Denmark A simple model Basic information on the students Who Where What When Okt.

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Call (dansk) Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Peter Fridorff-Jens E-læringskonsulent Center for Online og Blended learning Københavns Universitet.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema University of Queensland Hele bachelor- og kandidatuddannelser 1 Start your UQ Application Log ind via https://apply.uq.edu.au Du skal nu lave en ny

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting April. 9. 2010 Det Tekniske Fakultet Staff Meeting Agenda, April 9th. 2010 Coffee and breakfast rolls Research and Development Experiences Initiating

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

UK local government skole og kultur. Per Andersen, Souchef i Handelsafdelingen

UK local government skole og kultur. Per Andersen, Souchef i Handelsafdelingen UK local government skole og kultur Per Andersen, Souchef i Handelsafdelingen Per Andersen, Souschef i Handelsafdelingen Bosat i London siden år 2000 Søn i state school, year 1 Overordnet introduktion

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere