samtalen Man må ikke glemme Mads Achilles, fagkonsulent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "samtalen Man må ikke glemme Mads Achilles, fagkonsulent"

Transkript

1 Mads Achilles, fagkonsulent Man må ikke glemme samtalen Mads Achilles underviser på International Business College (IBC) i Kolding og er fagkonsulent for de erhvervsøkonomiske fag virksomhedsøkonomi, erhvervsøkonomi, finansiering og organisation. Med 28 års erfaring som underviser og 10 år som fagkonsulent, ligger han inde med en væsentlig viden om udviklingen inden for de erhvervsøkonomiske fags didaktik, herunder specielt brugen af it i undervisningen. Her fortæller Achilles bl.a. om det særlige fokus, der de sidste ti år har været på at integrere brugen af it-værktøjer i de erhvervsøkonomiske fag. Mads Achilles gør i sin undervisning flittigt brug af Learning Management System-løsningen Fronter. Sådanne systemer bliver mere og mere anvendt rundt omkring på skolerne til at håndtere læringsmaterialer og kommunikationen med eleverne, forklarer han. Fronter er meget brugervenligt og tilgængeligt i forhold til eleverne og tilrettelæggelsen af undervisningen. Al min kommunikation med eleverne omkring aflevering af opgaver, beskeder, lektionsplaner, tests og portfolio ligger her, og når jeg i virksomhedsøkonomi fx skal arbejde med websites og de tests, der ligger på dem, sætter jeg links til de relevante sider ind i Fronter, hvor eleverne så tilgår dem. Jeg kan styre denne tilgang tidsmæssigt, så eleverne først kan få adgang til tingene på bestemte tidspunkter. Mht. it-brugen i vø-faget har der i de senere år foregået en række projekter på initiativ af Undervisningsministeriet. Det gælder fx brugen af et ERPsystem (Enterprise Resource Planning), som vi på forskellige måder har søgt at integrere i eksamen. Det har tidligere været en del af den skriftlige eksamen, men ligger nu som en del af den mundtlige, hvor eleverne kan komme op i forståelsen af systemet. Et andet it-initiativ, der ifølge Achilles fylder meget i faget, er brugen af regneark: Eleverne skal opbygge viden og færdigheder gennem modellering og simulering af økonomiske modeller i regneark. Det giver nogle pædagogiske fordele at arbejde med regneark, især fordi man hurtigt kan illustrere konsekvenser af 28 SYSTIMES

2 ændringer i modeller hvis vi gør sådan her nu, hvad sker der så?, osv. Jeg havde egentlig altid været træt af testopgaver, men nu har de fået betydning, visningen på. Men det ændrer jo ikke på at jeg i designet af mine timer har bestemte rum, jeg skal bevæge mig ind i med eleverne. Uanset hvor meget flimmer og hvor mange blinkende lygter der kommer, handler det jo om, at eleverne skal lære regnskab og økonomi. it-hjælpemidlerne skal bruges til at effektivisere læringen og ikke bare til at få det til at virke smart. Jeg prøver hele tiden at være opmærksom på det rum, hvor jeg har samtalen med eleverne, hvor vi diskuterer, og hvor jeg følger op på, om de nu har forstået tingene. Der skal man passe meget på, at det hele ikke bare kører ud i cyberspace, og at man ikke mister kontrollen med elevernes forståelse af stoffet, siger Achilles. Samtidig understreger han dog, at de tekniske hjælpemidler giver mulighed for en mere individuel og differentieret undervisning. Det her begreb med ansvar for egen læring får virkelig betydning med de her værktøjer. Hvis Der er så mange værktøjer, den enkelte elev kan tage fat i og danne sit eget læringsforløb ud fra, at der ikke er nogen undskyld ning længere. fordi jeg kan afvikle dem på 10 minutter i LMS et. Eleverne får omgående svar på, om de har svaret rigtigt eller forkert, og jeg får en statistik, hvor jeg kan se, hvor de væsentligste problemer ligger. Tidligere tog det nemt meget lang tid at gennemgå og konkludere på de opgaver. Og når jeg siger til mine elever, at vi i morgen kører test i øvelse 12.34, så får de altså læst! De afleverer elektronisk til mig, jeg retter elektronisk, og jeg lægger mine rettelser ind i systemet, så der er intet papir. Og det giver mulighed for bedre tilbagemeldinger til eleverne, fordi jeg hurtigt kan få overblik over, hvad hver enkelt har været igennem, og hvor vedkommende har eventuelle problemer. Klassesamtalens rum På trods af de lyksaligheder, der er forbundet med brugen af et LMS, understreger Mads Achilles, at der stadig er mere samtalerelaterede aspekter af undervisningen, der ikke må tabes på gulvet. Et LMS er en måde at administrere under- en elev kommer og ikke har forstået noget bestemt, kan jeg spørge; Har du prøvet denne PowerPoint-øvelse, denne testdig-selv-opgave i budgettering, eller denne animation, der viser hvordan man gør? Der er så mange værktøjer, den enkelte elev kan tage fat i og danne sit eget læringsforløb ud fra, så der er ingen undskyldning længere, griner fagkonsulenten. Men samtidig skal man ifølge Mads Achilles være opmærksom på at en for ensidig brug af fx websites kan højne risikoen for, at en gruppe af svage elever lettere bliver tabt på gulvet, mens de elever, der til at begynde med var de mest ressourcestærke, til gengæld får lettere ved at blive endnu dygtigere. Medmindre læreren formår at huske samtalerummet. Når du står ved tavlen, kan du i højere grad følge deres SYSTIMES 29

3 Man skal passe på, at det hele ikke bare kører ud i cyberspace, så man mister kontrollen med elevernes for ståelse af stoffet. udtryk og deres tilbagemeldinger. Du kan lave kontrolspørgsmål og den slags, hvilket du ikke på samme måde kan, når eleverne sidder for sig selv ude bag computerskærmene. Brugen af it stiller visse kompetencekrav til dem, og jeg risikerer at tabe nogle elever, som jeg ellers kunne have hevet op på et femtal. Som en stor fordel ved en traditionel lærebog ser Achilles dens logiske skridt og rækkefølge. Det giver en tryghed for eleverne, når man bruger et sekventielt medium, der kan give indtryk af en sammenhæng og en rækkefølge, forklarer han. Når man arbejder elektronisk kan fornemmelsen af sammenhæng og rækkefølge gå tabt. Man kan lave sin egen rækkefølge, men det er ikke alle, der kan håndtere den frihed. Det er en del af at opnå forståelse for et fag, at der er en struktur, og lærebøger og øvelseshæfter giver struktur og dermed eleverne noget at forholde sig til. Det er også derfor, at mit LMS konsekvent følger lærebogens struktur. Når det er så abstrakte ting, vi arbejder med, skal rækkefølge og struktur være på plads. Det er en god idé at benytte rækkefølgen af kapitler som den knagerække, hvor man så på hver enkelt knag kan hænge det tøj op, som man i den givne situation finder mest relevant. It vs. eksamen Ifølge Mads Achilles er vi stadig et langt stykke vej fra at få gjort eksamen fuldt elektronisk og fx få gjort især brug af internettet til en integreret del af eksamensafviklingen: Eleven må jo ikke kommunikere med andre under eksamen, og det gør brug af nettet svært. Desuden afleverer eleverne jo stadig på print, og det sætter jo en begrænsning i forhold til brugen af medier og den måde, man afleverer på. Alt det, vi foretager os i undervisningen, er meget styret af den måde, eksamen skal foregå på. Egentlig burde man udnytte de nye medier mere fuldt ud og udvikle os hen mod en mere avanceret brug af det interaktive whiteboard osv., men det kan blive meningsløst, hvis det ikke kan inddrages i afviklingen af eksamen. Hvis man kunne få lov til at aflevere digitalt, ville der være en bedre sammenhæng i tingene. Det vi mangler, er softwaren til at håndtere det. Alligevel kører VØ faktisk rent digitalt nu, og fra 2009 vil danskopgaver også kun være elektroniske. Men der er et praktisk problem med, hvordan eleverne skal tilgå opgaven til eksamen på en sikker måde. Og vi har eksempler på, at det ikke er gået så godt Det kræver selvfølgelig også at lærerne uddannes, så de kan opnå forståelse for de mulig heder, der ligger i de elektro niske læremidler. Men problemet er især eksamen. De muligheder teknologien giver for at styre de mere teoretiske kompetencer, skal jo også gerne afspejles til eksamen. Ellers kan det let gå hen kun at blive elevernes praktiske færdigheder, vi tester til prøverne, men de skal også prøves i mere teoretiske færdigheder. Mads Achilles mener, at eleverne overordnet set er glade for at arbejde med it. De er ligesom aktiverede, når de sidder med det, og de føler det som en effektivisering. Men man må ikke glemme klassesamtalens rum og den personlige kontakt til eleverne. Det skal man have til at køre. Ellers er det ikke alle, der lærer noget, understreger Achilles. 30 SYSTIMES

4 INTERAKTIV ØKONOMI På de 3 websites til erhvervs- og virksomhedsøkonomi får du: Excelinstruktioner der trin for trin viser, hvordan man kan arbejde i Excel Excelskabeloner til fagets forskellige discipliner Excelfiler til opgavesamlingen Excelfiler til bogens eksempler Selvstændige Excelopgaver XtraXcel PowerPoints til repetition og gennemgang af bogens kapitler Interaktive sekvenser og øvelser (Test dig selv) til fagets discipliner Diskussionsopgaver kun til niv. A og B Axapta elevvejledning interaktiv brugervejledning Axapta opgavetekster og vejledende løsninger (Axapta caseopgaver købes separat kontakt Systime) Rentetabeller kun til niv. A Vejledende løsninger til: Opgavesamlingens opgaver Opgavesamlingens Excelopgaver XtraXcel Excelskabeloner med formler Knud Erik Bang, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Jørgen Waarst (red.) Erhvervsøkonomi hg E, D og C website pr. bruger kr. 30,- Skolelicens Erhvervsøkonomi E, D og C inkl. Axapta caseopgaver pr. elev kr. 10,- Virksomhedsøkonomi B hhx website pr. bruger kr. 40,- Virksomhedsøkonomi A hhx website pr. bruger kr. 60,- Skolelicens Virksomhedsøkonomi B og A inkl. Axapta caseopgaver pr. elev kr. 12,- Axapta caseopgaver praktisk anvendelse i Axapta 41 caseopgaver til Axapta som sikrer, at eleverne opnår god indsigt i anvendelse og forståelse af økonomistyringssystemet Axapta. Rita Ahrenfeldt, Knud Erik Bang og Keld Christensen Skolelicens pr. elev kr. 5,- VAREDEKLARATION ERHVERVSØKONOMI EDC 37 quizzer 150 spørgsmål 49 excelskabeloner 103 excelopgaver Facitliste 11 excelinstruktioner 17 PowerPoints 200 slides VAREDEKLARATION VIRKSOMWHEDSØKONOMI B Mere end 150 excelskabeloner 25 quizzer 150 spørgsmål 17 tjekopgaver Lærervejledning 17 PowerPoints 200 slides 15 excelinstruktioner Supplerende gratis materiale til Business Economics VAREDEKLARATION AXAPTA Se demo på axapta.systime.dk 41 filer til indføring i Axapta 41 opgaveformuleringer 41 vejledende løsninger VAREDEKLARATION VIRKSOMWHEDSØKONOMI A Mere end 400 excelskabeloner 37 quizzer 150 spørgsmål 22 tjekopgaver Lærervejledning 15 PowerPoints 200 slides 14 excelinstruktioner 200 siders gratis materiale til VØ A som valgfag

5 DET OMRÅDE DET VIRKSOMHEDSØKONOMISKE VIRKSOMHEDSØKONOMISKE OMRÅDE Website med en række materialer, der kapitel for kapitel understøtter Det virksomhedsøkonomiske område. Det drejer sig bl.a. om PowerPointpræsentationer til lærebogen, Excelfiler, interaktive sekvenser samt øve l ser, der kan understøtte de studerendes indlæring. Gitte Størup, Marianne Poulsen, Steen Sloth og Niels Laasholdt Website pr. bruger kr. 15,- Bog 159 s. kr. 140,- Skolelicens pr. elev kr. 4,- VAREDEKLARATION Se demo på 1 tekst 17 sider 37 interaktive opgaver Facit lister 9 PowerPoints 90 slides 13 excelfiler

DRØMMEN. særlig it-orienteret profil med elektroniske, interaktive

DRØMMEN. særlig it-orienteret profil med elektroniske, interaktive Elisabeth Husum, lærer på Egå Gymnasium DRØMMEN om det papirløse samfund Elisabeth Husum er lærer i matematik og datalogi på Egå Gymnasium, et ganske ungt gymnasium, der kun har været i brug i to år. Stedet

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

UVMs Undervisningsvejledning for faget Matematik

UVMs Undervisningsvejledning for faget Matematik UVMs Undervisningsvejledning for faget Matematik Indledning Det er opgaven i faghæftet at beskrive, hvad der er målet med undervisningen i matematik, hvad den bør omfatte, og hvad eleverne skal lære. Og

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Formålet har været at benytte gratis programmer, og valget er faldet på kombinationen af Google Sites og Google Docs.

Formålet har været at benytte gratis programmer, og valget er faldet på kombinationen af Google Sites og Google Docs. De praktiske erfaringer med et forløb med Google sites. Nedenfor er beskrevet arbejdet med at lave et forløb i samfundsfag på G niveau på AVU på Randers HF & VUC. Målet har været at gøre kursisterne til

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Udfordringer og muligheder i netbaseret undervisning

Udfordringer og muligheder i netbaseret undervisning 26 ARTIKLER Udfordringer og muligheder i netbaseret undervisning Mette Beier Jensen, Københavns universitet Abstract. Med udgangspunkt i virtuelgalathea3.dk viser vores undersøgelse af læreres holdninger

Læs mere

Det er din uddannelse.

Det er din uddannelse. Det er din uddannelse. Bog til gymnasieelever og HF kursister Kirsten Vinstrup Jakobsen Erik Prinds. 1 Indholdsfortegnelse Undervisningen er kedelig... 3 1 Det er din egen uddannelse... 3 2 Hvad skal gymnasiet

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

UNDERVISNING & LÆRING

UNDERVISNING & LÆRING UNDERVISNING & LÆRING Teori & Praktik & Undervisning og Læring. Teori og praktik Af Ulf G. Bender og Jan B. Pedersen 1. udgave 2013 Alle rettigheder forbeholdes. Hæftet må kun anvendes efter forudgående

Læs mere

Interview med William Vonsild

Interview med William Vonsild Interview med William Vonsild Ved anvendelse af tre efterfølgende punktummer menes i disse citater ikke udeladelse af indhold, men blot en tøven. Lasse: Hvilke forudsætninger har du får at kunne tale om

Læs mere

Rapportering af delprojekter Roskilde Handelsskole

Rapportering af delprojekter Roskilde Handelsskole Rapportering af delprojekter Roskilde Handelsskole Projekttitel: Drenge i det almene gymnasium Uddannelsessted: Roskilde Handelsskole Uddannelsesleder (navn og mailadresse): Per Jensen, pj@rhs.dk Intern

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Kortlæg din læringsstil

Kortlæg din læringsstil Kortlæg din læringsstil For hver af de 44 spørgsmål som følger skal du svare enten a eller b. Du skal vælge udelukkende ét svar for hver spørgsmål. Hvis du føler, at du både kan besvare et spørgsmål med

Læs mere

Læringsstile og it den helt rigtige kobling. Læringsstilsbaseret it i undervisningen

Læringsstile og it den helt rigtige kobling. Læringsstilsbaseret it i undervisningen Læringsstile og it den helt rigtige kobling Læringsstilsbaseret it i undervisningen Indhold Læringsstile hvad er det?......................................... 4 Hvorfor kombinere læringsstile og it?.............................

Læs mere

Et digitalt løft. Et ledelsesperspektiv på digitalisering i undervisningen

Et digitalt løft. Et ledelsesperspektiv på digitalisering i undervisningen Et digitalt løft Et ledelsesperspektiv på digitalisering i undervisningen Indhold Forord 3 Resume 5 Indledning 8 1. Hvorfor digitalisering? De digitale læringsteknologiers potentialer 12 2. Erhvervsakademiernes

Læs mere

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Virtuel undervisning 1 Side 1 af 7 1v Helsingør Gymnasium Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Oversigt over spørgsmål 1. Var opgaven i engelsk af passende længde? 2. Var opgaven i engelsk

Læs mere

Årsager til nogle bemærkelsesværdigt gode

Årsager til nogle bemærkelsesværdigt gode Matematik Årsager til nogle bemærkelsesværdigt gode Bjørn Grøn, fagkonsulent i matematik Erfaringer fra de skriftlige prøver sommeren 2008 Resultaterne fra sommerens skriftlige prøver i matematik viste

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Inspirationskatalog til faglærere September 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

CUDiM Aarhus Universitet 31-01-2014

CUDiM Aarhus Universitet 31-01-2014 Undervisningsorganisering, -former og -medier, på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser, et forsknings-, udviklings- og netværksprojekt http://tdm.au.dk/forskning/forskningsprojekter/undervisningsorganisering-former-og-medier-paa-langs-og-tvaers-af-fag-og-gymnasiale-uddannelser/publikationer/

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Kapitel 3 X-KLASSEN. Af Jens Dolin

Kapitel 3 X-KLASSEN. Af Jens Dolin Kapitel 3 X-KLASSEN Af Jens Dolin Jeg vil i dette kapitel gå tæt på en af de klasser, vi fulgte. Ved at gennemgå og analysere det materiale vi har samlet sammen, vil jeg forsøge at karakterisere det læringsmiljø,

Læs mere

Forstå, Fange og Fastholde

Forstå, Fange og Fastholde Forstå, Fange og Fastholde Gymnasieelever, undervisning og interesse for naturfag Lars Ulriksen Sofie Birch Jensen Lene Møller Madsen Henriette Tolstrup Holmegaard Institut for Naturfagenes Didaktik Forstå,

Læs mere

Træneren som talentudvikler

Træneren som talentudvikler Træneren som talentudvikler Træneren som talentudvikler 2 Alt forskning og praksis viser det samme: Som træner har du kæmpe betydning for, hvor langt de unge atleter kommer med deres sport. Hvad du gør,

Læs mere