Privacy - hvem skal have adgang til hvilke data?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privacy - hvem skal have adgang til hvilke data?"

Transkript

1 Privacy - hvem skal have adgang til hvilke data? Herbert L Jessen, Partner Devoteam Consulting & Morten Thomsen, Seniorkonsulent Devoteam Consulting C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y

2 Indhold 2 1. Erfaringer med Service Orienteret Arkitektur i sundhedssektoren 2. Krav og behov for at opnå privacy 3. Eksisterende og mulige sikkerhedsmæssige tiltag i en Service Orienteret Arkitektur

3 Sammenhængende patient behandling og privacy 3 For at skabe en effektiv sammenhængende patient behandling mellem forskellige sundhedsaktører (f.eks. mellem et sygehus og en praktiserende læge), vil det være en klar fordel med en sammenhængende it understøttelse. En af de mulige veje til at skabe sammenhængende it understøttelse er at anvende en Service Orienteret Arkitektur (SOA) i sundhedssektoren. En En af af de de store store udfordringer udfordringer ved ved at at benytte benytte SOA SOA i i sundhedssektoren sundhedssektoren er er at at bibeholde/opnå bibeholde/opnå privacy. privacy.

4 SOA i sundhedssektoren - med udgangspunkt i udviklingen indenfor medicinområdet 4 SOA-løsninger udviklet af Lægemiddelstyrelsen i samarbejde med en række aktører og leverandører indenfor sundhedsområdet (LMS, Regionsforeningen, KL, Acure, IBM, BoSoft, Apoteksdata, DataPharm, Apotekerforeningen, TriFork, CSC, Rambøll Informatik, Zealand Care, A-Data, EG-Data, Ascott, Region Syd, Region Hovedstaden, MedCom) Udvikling er foregået over en årrække siden I 2000 introduceredes første centrale service (CTR) baseret på XML og HTTP/ SOAP transaktioner fra apotekernes kasseterminaler alle ekspeditioner af receptpligtig medicin skulle on-line opdatere centralt register I det følgende skitseres de væsentligste karakteristika af SOA løsningerne.

5 Lidt historik Lovændring forbrugsafhængigt tilskud til receptpligtig medicin Kasseterminal på apoteker Læge EDIFACT recepter 2003 Lov om Personlig Elektronisk Medicinprofil PEM Kasseterminal på apoteker Læge EDIFACT recepter 2005 Lov om Receptserver og hjemmesygeplejens adgang til PEM Kasseterminal på apoteker Læger On-line Transaktioner med beløb svartider < 2 s On-line Transaktioner med beløb Og udleveret medicin svartider < 2 s On-line EDIFACT recepter Centralt Tilskudsregister CTR CTR PEM CTR PEM Receptserver Medicinkort Lægemiddelstyrelsen Læger og lægens medhjælp Borgeren Læger og lægens medhjælp Borgeren Kommunal hjemmesygepleje

6 Lidt historik PEM loven (L171), bemærkninger: I første omgang 1999alene blive baseret på, at apotekerne under ekspeditionen indlægger oplysninger om patienternes lægemiddelkøb i medicinprofilen. Lovændring Medicinprofilen forbrugsafhængigt bliver en tidstro og udvidet version af Lægemiddelstyrelsens tilskud til receptpligtig Lægemiddelstatistikregister medicin for den enkelte patient. Kasseterminal Efterfølgende på udbygning apoteker(fase 2) af medicinprofilerne vil sygehusene tillige Læge skulle indlægge EDIFACT tilsvarende recepter oplysninger Der kan åbnes op for, at de behandlende læger kan indlægge yderligere relevante oplysninger i medicinprofilerne On-line (fase 2). Der skabes Transaktioner mulighed for, med at patienterne beløb selv kan indlægge oplysninger svartider < i 2 et s særligt elektronisk medicinskab. Centralt Tilskudsregister CTR Lov om Receptserver og hjemmesygeplejens adgang til 2003 PEM Mulighed Lov omfor øget receptkvalitet Samlet Personlig overblik over ordineret medicin Elektronisk Stort Medicinprofil gevinstpotentiale for hjemmesygeplejen PEM med hjemmesygeplejens Kasseterminal medicinkort Øget på apoteker datakvalitet i medicineringsgrundlaget Læge for hjemmesygeplejen EDIFACT recepter On-line Transaktioner med beløb Og udleveret medicin svartider < 2 s CTR PEM CTR PEM 2005 Lov om Receptserver og hjemmesygeplejens adgang til PEM Kasseterminal på apoteker On-line EDIFACT recepter 6 Læger Receptserver Medicinkort Lægemiddelstyrelsen Læger og lægens medhjælp Borgeren Læger og lægens medhjælp Borgeren Kommunal hjemmesygepleje

7 Receptserveren og dens nærmeste omgivelser i dag 7 CTR Medicinprofilen Apoteker Læger Fremførsel af EDIFACT/XML recepter WS opkobling via IP net VANS Net Progrator/Gatetrade EDICAT/XML Database WebServices Privat IP-net VANS net KMD GW Receptserver framing sundhed.dk Fremførsel af recepter Ekspedition af recepter

8 Aktuel status (november 2007) 8 I drift Under test Under udvikling Lov om Receptserver og hjemmesygeplejens adgang til PEM Kasseterminal på apoteker Læger Hjemmesygeplejens Fælles Medicinkort (FMK) Det fælles fælles medicinkort Klinikernes ønske om ajourførte Medicinkort og komplette (FMK) (HJFMK) medicineringsinformationer Håndtering af overgangssituationer mellem lægepraksis, sygehus og Kasseterminal Læger Kasseterminal hjemmesygeplejen Sygehusenes indberetningspligt Læger på apoteker på apoteker til PEM A-Data EG-Data Ascott On-line EDIFACT recepter On-line EDIFACT recepter On-line Webservice Receptserver CTR PEM Receptserver CTR PEM Receptserver Hjemmesyge-plejens medicinkort CTR PEM Fælles medicinkort Sundhed.dk Sundhed.dk Webservice Sundhed.dk Webservice Læger og lægens medhjælp Borgeren CSC Vitae Rambøll Care Zeeland Uniq Lyngsøe Region H Region Syd

9 Fælles Medicinkort 9 Medicinprofil Receptserver Borger sundhed.dk OIOXML specificeret snitflade Det fælles nationale medicinkort Praktiserende læger Kommunal hjemme-sygepleje Sygehuse Det fælles medicinkort fungerer som master medicinkort, som: - Kan anvendes direkte via GUI snitflade (SOSI Web browser), - Lokale systemer kan integrere via Web services, og dermed replikere data - Tilbyder advis funktioner, så parterne kan kommunikere med hinanden via det fælles medicinkort. Identificeret som et centralt initiativ i regeringens kvalitetsreform

10 Sammenhængende infrastruktur nødvendig ved SOA baseret systemsystem integration 10 Kommunikation mellem brugermodul og national service involverer brugermodulet, den nationale service, gateway og to uafhængige infrastrukturer. Lev. modul EPJ modul EPJ delsystem Myndigheds modul Kommunale infrastrukturer EOJ infrastruktur & platform GW EPJ infrastruktur & platform GW Regionale infrastrukturer Læge praksis system GW National on-line infrastruktur Private platforme GW Nationale services fx PEM, LPR GW Fælles services fx sundhed.dk SUP

11 Den regionale arkitektur kan med fordel også være SOA baseret 11 Klinikerens (brugerens) begrebs- og procesmodel Modul 1 Modul 2 EPJ delsystem A EPJ delsystem B klinisk portal connector connector connector EPJ udvekslings semantik (systemer) Connector bus Enterprise Service Bus Gateway til eksterne services EPJ data repository Stamdata mv. Regional service X Integration til lokale systemer Sikkerheds -løsning Identity Provider National online infrastruktur Sundhedsdatanet II National udvekslings semantik (systemer)

12 Indhold Erfaringer med Service Orienteret Arkitektur i sundhedssektoren 2. Krav og behov for at opnå privacy 3. Eksisterende og mulige sikkerhedsmæssige tiltag i en Service Orienteret Arkitektur

13 Hvad er privacy? 13 [Gyldendals røde ordbog] Privacy: Uforstyrrethed, privatliv, hemmelighed. [wikipedia.org] Privacy is the ability of an individual or group to seclude (udelukke, isolere) information about themselves and thereby reveal themselves selectively [Morten [Morten Thomsen Thomsen indenfor indenfor sundhedssektoren] Privacy Privacy er er retten retten til til at at bestemme bestemme over over egne egne personlige personlige data: data: Hvem Hvem har har adgang adgang til til hvad hvad hvornår hvornår (og (og hvorfor hvorfor har har de de haft haft adgang). adgang).

14 Eksisterende it-løsninger => modsatrettede krav/behov 14 Borgernes behov for privacy Patientsikkerhed og kvalitet i behandlinger Effektiv sundhedssektor

15 Privacy er bygget ind i lovgivningen 15 Persondataloven Sundhedsloven Lovgivningen udtrykker en afvejning mellem behovet for at beskytte følsomme oplysninger og behovet for at forbedre patientsikkerhed og kvalitet i behandlingen. [Esben Dalsgaard & Pia Jespersen, SDSD, SundhedsITnet møde dec. 2007]. Ny lov om it-anvendelse i sundhedsvæsnet og elektroniske helbredsoplysninger er et godt udgangspunkt (trådte i kraft 1. oktober 2007)

16 Forudsætninger for adgang 16 ID 42a stk 1 42a stk 6 42a stk 2 42a stk 4 Grupper af brugere Læger Læger med samtykke Andre sundhedspersoner Andre sundhedspersoner med ledelses tilladelse Bemyndigelse Kan i fornødent omfang indhente oplysninger i forbindelse med aktuel behandling af patient. Kan indhente oplysninger i forbindelse med aktuel behandling af patient Kan i fornødent omfang indhente oplysninger i forbindelse med aktuel behandling af patient. Kan i fornødent omfang indhente oplysninger i forbindelse med aktuel behandling af patient. Krav Patienten ikke har frabedt sig at der indhentes oplysninger ( negativ samtykke ) Patientens samtykke Adgangen skal være teknisk begrænset til de patienter, der er i behandling på samme behandlingsenhed, som personen er tilknyttet. Kravet om teknisk begrænsning kan bortfalde, hvis ledelsen på et behandlingssted giver tilladelse til det og dette gøres offentligt tilgængeligt. 42a stk 8 42a stk 9 Medicin-studerende Sekretærer Det lægen selv har adgang til Det sundhedspersonen selv har adgang til Person skal være ansat på behandlingsstedet. Bemyndiges af Læge. Bemyndiges af sundhedsperson. Skal ske under lægers ansvar.

17 Den dataansvarlige skal sikre sig at lovgivning overholdes (og herved at privacy bibeholdes) 17 Lægepraksis Sygehus? Det dataansvarlige har behov for at vide noget om medarbejderen, før der kan gives adgang.

18 Hvilke attributter har den dataansvarlige i sundhedssektoren behov for at kende? Sikker identifikation af sundhedspersonen 2. Sundhedspersons autorisation 3. Behandlingssted, hvor patient er i aktuel behandling 4. Behandlingssted, som medarbejder er knyttet til 5. Bemyndigelse/fuldmagt 6. Samtykke/negativ samtykke

19 Indhold Erfaringer med Service Orienteret Arkitektur i sundhedssektoren 2. Krav og behov for at opnå privacy 3. Eksisterende og mulige sikkerhedsmæssige tiltag i en Service Orienteret Arkitektur

20 Analogi: Musikfestival 20 Alle skal have et armbånd for overhovedet at blive lukket ind på festival pladsen Forskellige scener kræver forskelligt farvet armbånd som checkes af vagter inden man får adgang Hvis man skal backstage, fx som journalist, har man af den centrale festival myndighed fået udstedt et kort til at hænge om halsen, hvoraf det fremgår at man er journalist og har adgang backstage. Ligeledes gælder hvis man skal have adgang til musiker VIP området, har man af den centrale festival myndighed fået udsted et kort. Eksempler på attributter der giver forskellig adgang: Festival deltager, journalist, musiker, festival medarbejder. Festival pladsen VIP musiker område Backstage Backstage Backstage Grøn scene Gul scene Rød scene

21 Hvordan overføres attributter? 21 Service Orienteret System Integration" (SOSI) Autorisationsservice. Et system, der kan udlevere oplysninger om en bruger, f.eks. dennes organisatoriske tilhørsforhold, offentlige autorisationskode, etc. Bruges til at hente oplysninger der skal påtrykkes et ID-kort. SOSI: Attributter verificeret af godkendt udsteder i sundhedssektoren [Figur fra: sosi.dk]

22 1&2 Identifikation af sundhedsperson og sundhedspersons autorisation 22 Ved at bruge OCES certifikater til autentificering, har man Certifikatudstederens (CA) garanti for at personen er den han/hun giver sig ud for at være. I sundhedssektoren kan man få udstedt OCES certifikater til medarbejdere, som deres cpr-nummer knyttes til Når en sundhedsperson autentificerer sig med OCES certifikat, kan offentlige organisationer hos CA få oplyst cpr-nummer På baggrund af cpr-nummer kan der slås op i Autorisationsregisteret og få oplyst gældende sundhedsfaglig autorisation.

23 1&2 Identifikation af sundhedsperson og sundhedspersons autorisation 23 Praktiserende læge Hansen Sygehus Alpha 7 8 Identifikation Autorisation Aktuel behandling 1 6 Fuldmagt Samtykke 2 IDP cpr Læge Aut. id cpr Autorisations CA registeret

24 3 Behandlingssted, hvor patient er i aktuel behandling 24 Forslag til en central service: Patient i aktuel behandling - CVR - evt. sygehusafdeling - SOR En borgers praktiserende læge bør som default være et sted, hvor man er i aktuel behandling: - Alle borgere under sygesikrings gruppe 1 er tilknyttet en lægepraksis, dette kan slås op i yderregisteret. Når en patient indlægges (eller ambulant) på et sygehus, skal et uafhængigt system - f.eks. det Patient Administrative System (PAS) rapporterer dette ind til den centrale service. - Systemet skal sikre, at det ikke er den samme medarbejder, der indlægger en patient, som også søger oplysninger på patienten (Separation of Duties SoD-princippet). Når en kommune får ansvaret for behandlingen af en patient, skal den rapporterer hvilke behandlingssteder patienten er knyttet til - Efter SoD-princippet

25 4 Behandlingssted, som medarbejder er knyttet til 25 Af et OCES certifikat, udstedt til medarbejdere i sundhedssektoren, fremgår hvilken virksomhed de er tilknyttet d.v.s. CVR-nummeret For at have en løsning der bedre kan tage højde for mobiliteten i sundhedssektoren, bør man arbejde hen imod en løsning, der ikke er afhængig af at CVR-nummeret fremgår af OCES certifikatet: - I system til system kommunikation, kan man få systemet til at fortælle fra hvilken virksomhed medarbejderen laver et opkald. - I det tilfælde en forespørgsel sker fra et sygehus skal systemet påtrykke afdelings ID (SOR) således opslag vil kunne begrænses til patienter tilknyttet den pågældende afdeling.

26 3&4 Behandlingssted patient og medarbejder 26 Praktiserende læge Hansen CVR Sygehus Alpha Identifikation Autorisation Aktuel behandling cpr-patient 4 Fuldmagt Samtykke cpr-patient 2 IDP 3 CVR Patient i aktuel behandling

27 5 Bemyndigelse/fuldmagt 27 Hvis en medarbejder der ikke er sundhedsfaglig autoriseret laver et opslag (fx medicinstuderende, sekretær, hjemmehjælp), kan det kun ske hvis en sundhedsfaglig autoriseret medarbejder har givet fuldmagt til det. Forslag til en central service: Fuldmagts register - Autoriserede sundhedsfaglige medarbejdere bemyndiger andre medarbejdere med fuldmagt.

28 5 Bemyndigelse/fuldmagt 28 Lægesekretær Christensen CVR Sygehus Alpha Identifikation Autorisation Aktuel behandling cpr-patient Aut. ID 4 Fuldmagt Samtykke 2 IDP 3 Aut. ID Fuldmagts register

29 6 Samtykke/negativ samtykke 29 I dag afgives et samtykke typisk mundtligt til en behandlende læge, som skriver det ind i journalen (papir/elektronisk) I en fremtid med sammenhængende it-systemer, bør dette kunne ske elektronisk Forslag til en central service: Samtykke register Ideelt set burde et samtykke register give en borger mulighed for at bestemme hvem må se hvad og hvornår - dette kunne meget hurtigt gå hen og blive en uoverskuelig opgave for den enkelte Første trin kunne være, negativ samtykke: - Borgere kan vælge at blokere for bestemte grupper af sundhedspersoner ikke må lave opslag på deres patientdata. Eksempler på kategorier: Praktiserende læge, bemyndigede af praktiserende læge, sygehusansatte læger, sygehusansatte sundhedspersoner, bemyndigede af sygehusansatte sundhedspersoner. Næste trin kunne være: - Borgere skal kunne se hvem, der har registreret borgerens samtykke Fremtidige trin kunne være at borgere får mulighed for, at - klassificere egen patientdata - give samtykke på baggrund af lokalitet (fx lægepraksis, sygehus, kommune) - give samtykke på baggrund af sundhedsperson (interaktivt under en konsultation) Bemærk negativ samtykke bør altid kunne tilsidesættes i tilfælde af et akut ekstraordinært opslag

30 6 Samtykke/negativ samtykke 30 Praktiserende læge Hansen CVR Sygehus Alpha Identifikation Autorisation Aktuel behandling cpr-patient 4 Fuldmagt Samtykke 2 IDP 3 cpr-patient Aut. ID Samtykke register

31 Andre privacy fremmende tiltag 31 Forslag til central service: Anonymitet/pseudonym register Borgeren får mulighed for at vælge, hvordan borgeren skal identificeres hos forskellige sundhedsaktører, ved at: - borgeren selv vælger et pseudonym, fx Jens Jensen - borgeren fra systemet rekvirere koder, fx 983wdew9ud. - Koderne kan skiftes efter borgerens eget ønske. - Systemet sørger for at koderne er unikke (således man ikke risikerer at to personer indlagt på samme sygehus optræder under samme kode). Når en borger skal i behandling hos en sundhedsaktør, medbringer borgeren et mobilt OCES certifikat. OCES certifikatet læses af sundhedsaktørens system Sundhedsaktørens system slår op i pseudonym registeret og henter borgerens id, fx Navn: Jens Jensen, unik id: 983wdew9ud.

32 Spørgsmål og afrunding 32

33 Referencer 33 Lov nr 431 af 08/05/2007, Lov om ændring af sundhedsloven, (It-anvendelse i sundhedsvæsnet og elektroniske helbredsoplysninger) Oversigt over de juridiske rammer for adgangen til EPJ og IT-anvendelse i sundhedsvæsnet, notat fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 22. juni Svar fra Datatilsynet til Amtsrådsforeningen, 22/09/2006, vedrørende privatpraktiserende lægers adgang til e-journal. Lov nr 546 af 24/06/2005, Sundhedsloven. Lov nr 429 af 31/05/2000, Persondataloven. SOSI beskrivelse:

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

SDSD: Projektrelevante emner og problemstillinger. Workshop om sikkerhed og privacy 5. december 2007

SDSD: Projektrelevante emner og problemstillinger. Workshop om sikkerhed og privacy 5. december 2007 SDSD: Projektrelevante emner og problemstillinger Workshop om sikkerhed og privacy 5. december 2007 Agenda SDSD s fokus projektmæssigt SDSD s fokus sikkerhed og privacy Lovgivningskrav Indsatsområder Udvalgte

Læs mere

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet.

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet. Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort Jan Poulsen, Lægemiddelstyrelsen, pilotprojektet. styregruppeformand på Morten Thomsen, Devoteam, projektleder for Lægemiddelstyrelsen på pilotprojektet.

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Sammenhængende it på Sundhedsområdet

Sammenhængende it på Sundhedsområdet Devoteam Consulting A/S T u b o r g P a r k v e j 1 0 D K - 2 9 0 0 H e l l e r u p C o p e n h a g e n, D e n m a r k T e l + 4 5 3 9 4 5 0 7 0 0 F a x + 4 5 3 9 4 5 0 7 7 7 E - m a i l i n f o @ d e

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort?

Hvad er Fælles Medicinkort? Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Shared Care Service- I

Shared Care Service- I Business Unit or Product Name S CS Shared Care Service- I Integration Udfordringer og muligheder jbsvendsen@dk.ibm.com 07-03-07 2003 IBM Corporation Vision for Shared Care Service Integration Ambulatorier

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Fælles Medicinkort Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles centraldatabase med medicinoplysninger Et samlet overblik over

Læs mere

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Digitalisering på tværs IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Hvem er Digital Sundhed? Bestyrelsen nedsat efteråret 2006 3 statslige repræsentanter 2 regionale repræsentanter

Læs mere

Det Fælles Medicinkort Use Cases

Det Fælles Medicinkort Use Cases Det Fælles Medicinkort Use Cases Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fa: +45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01

Læs mere

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Status på kommunernes opkobling til FMK Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Indhold 1. Hvem er vi? 2. Hvad handler projektet om? 3. Organisering &

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice

Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice 1. Historik...2 2. Indledning...3 3. SSL/TLS baseret netværk...3 4. Sundhedsdatanettet (VPN)...5 5. Opsummering...6 6. Referencer...6 Side

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

FAME Forberedelsesgruppe

FAME Forberedelsesgruppe 20. august 2007 / HBJ Bilag 3-2 Notat til MedComs styregruppe FAME Forberedelsesgruppe MedCom forventes i perioden 2008 09 at gennemføre projektet FAME - Fælles Medicindata. Projektet har til formål at

Læs mere

Affødte krav til SDN fra Arkitekturen. Ved Esben P. Graven, Digital sundhed (SDSD)

Affødte krav til SDN fra Arkitekturen. Ved Esben P. Graven, Digital sundhed (SDSD) Affødte krav til SDN fra Arkitekturen Ved Esben P. Graven, Digital sundhed (SDSD) Indledende betragtninger Infrastrukturen opbygges efter Digitaliserings Strategiens principper om trinvis- og behovsdrevet

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1 Det Fælles Medicinkort Use Cases Version 1.2.4.1 2011-07-11 Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01 2007-03-06 2007-03-09 2007-03-13 Forfatter TKN TKN TKN TKN 0.0.5 2007-03-16 TKN

Læs mere

Krav og ønsker til det centrale FMK-system

Krav og ønsker til det centrale FMK-system Krav og ønsker til det centrale FMK-system Hjemmesygeplejens adgang til det Fælles Medicinkort Januar 2012 Version 5 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Politikker ... 2. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Politikker ... 2. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation... Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Politikker - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...... 2 2.1. Politik... 2 3. Sundhedsfaglig

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap Dokumentet er tilgængelig på

Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap Dokumentet er tilgængelig på Udarbejdet af FMK programmet Lene Ærbo Dato: 09.05.2014 Fælles Medicinkort Roadmap Aktiviteter - Specifikation Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap 2014-2016.

Læs mere

Fælles Medicinkort (FMK)

Fælles Medicinkort (FMK) Fælles Medicinkort (FMK) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konference: IMPLEMENTERING AF COMPLIANCE-INITIATIVER, DER VIRKER Fredag d. 12. juni 2009 Ivan Lund Pedersen, Projektchef & læge, Digital

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark. Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007

Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark. Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007 Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007 Organisation Dannet i Juni 2006 Aftale mellem regeringen, regionerne, kommunerne Bestyrelse 3:2:1 Budget

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Notat om status for pilotprojekt om udvikling af et fælles medicinkort

Notat om status for pilotprojekt om udvikling af et fælles medicinkort LÆGEMIDDELSTYRELSEN Lægemiddeløkonomi J.nr. 5100-131 Den 5. februar 2008 LL Notat om status for pilotprojekt om udvikling af et fælles medicinkort Pilotprojektets formål Det overordnede formål er at give

Læs mere

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening)

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening) Mini-vejledning for apotekere i brugen af FMK-online Indledning FMK-online kan tilgås fra sundhed.dk eller direkte på adressen FMK-online.dk Brugere af FMK-online valideres i forbindelse med login med

Læs mere

Sundhedslovens Kapitel 9

Sundhedslovens Kapitel 9 Sundhedslovens Kapitel 9 Kapitel 9 Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen

Læs mere

Hurtig og sikker adgang til sundhedsfaglige data. Esben Dalsgaard, chef it-arkitekt, Digital Sundhed

Hurtig og sikker adgang til sundhedsfaglige data. Esben Dalsgaard, chef it-arkitekt, Digital Sundhed Hurtig og sikker adgang til sundhedsfaglige data Esben Dalsgaard, chef it-arkitekt, Digital Sundhed Præsentationens fokus Megen fokus på hvordan der kan skabes lettere adgang til relevante sundhedsfaglige

Læs mere

MedCom og den nye IT strategi

MedCom og den nye IT strategi 23. maj 2007/Lars Hulbæk/HBJ MedCom og den nye IT strategi Notat om potentielle MedCom opgaver i lyset af rapporten Strategiske udviklingsveje for EPJ eksternt review af det hidtidige EPJ arbejde MedCom

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

Notat om visse spørgsmål i forbindelse med Sundhedsudvalgets behandling af lovforslag nr. L 171

Notat om visse spørgsmål i forbindelse med Sundhedsudvalgets behandling af lovforslag nr. L 171 Sundhedsudvalget 2010-11 (Omtryk - Notatets tekst er ændret) L 171 Bilag 5 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: JVI/CVA/SDY/JVB Sags nr.: 1105432 Dok. Nr.: 529957

Læs mere

Sundhed.dk. Indholdsfortegnelse

Sundhed.dk. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Log direkte på sundhed.dk... 2 MIN SIDE... 4 Min sundhedsjournal... 5 E-journal... 7 P-journal... 9 Behandlinger på sygehuse... 10 Konsultation hos egen læge... 11 Medicin... 13 Medicinkortet...

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1200456 Dok. Nr.: 1317247 Dato: 19. februar 2014 NYT UDKAST Bekendtgørelse om adgang og registrering

Læs mere

EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det

EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det EPJ-Observatoriets Årskonference Dorthe Skou Lassen FynCom/MedCom Sygehus kommune kommunikation MedComs kommune projekter

Læs mere

National infrastruktur

National infrastruktur Support og overvågning af national infrastruktur set med regionale briller Kontorchef Mogens Engsig-Karup, Sundhedsinformatik www.regionmidtjylland.dk Illustration af den planlagte nationale it-infrastruktur

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011.

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. marts 2011 92 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Temadag om sundhedsdatanettet (SDN) 22. september 2010 VELKOMMEN! Lars Hulbæk

Temadag om sundhedsdatanettet (SDN) 22. september 2010 VELKOMMEN! Lars Hulbæk Temadag om sundhedsdatanettet (SDN) 22. september 2010 VELKOMMEN! Program for SDN temadagen 09.30-10.00 Morgenmad og registrering 10.00-10.30 Velkomst, program og status på anvendelsen af SDN v/, MedCom

Læs mere

Valg af webservice standard

Valg af webservice standard Valg af webservice standard Agenda Valg til en serviceorienteret infrastruktur Identitetsbaserede Services, Kåre Kjelstrøm Teknologiske trends og udfordringer Debat, spørgsmål og kritik Skal du lave en

Læs mere

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR Parter Denne aftale om at anvende den Nationale Serviceplatform (NSP) er indgået mellem Statens Serum Institut (SSI) v/national Sundheds-it (NSI) som systemansvarlig

Læs mere

Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger

Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Dato 11. september 2013 HJO 7222 7522 Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Hermed fremsendes Sundhedsstyrelsens bemærkninger til det fremsendte

Læs mere

E-Journal fra pilot til. Konsulent Jens Rahbek Nørgaard, MedCom

E-Journal fra pilot til. Konsulent Jens Rahbek Nørgaard, MedCom E-Journal fra pilot til national opslagsløsning national opslagsløsning Konsulent Jens Rahbek Nørgaard, MedCom Agenda Dataflow fra paraklinik til EPJ/PAS til E-Journal Dækning og anvendelse landkort/hønseskrik

Læs mere

Kommune projekter i MedCom /MedCom7

Kommune projekter i MedCom /MedCom7 Kommune projekter i MedCom 2010-2011/MedCom7 Projektlinjer Hjemmepleje-sygehus Udbredelse standard for genoptræningsplaner Udbredelse elektroniske lægeblanketter Fødselsanmeldelse, børnedatabase Konsolidering

Læs mere

Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice

Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice Lars Hulbæk/10. November 2006 1. Teknisk sammenhæng mellem sundhed.dk og MedCom Arbejdsdelingen mellem

Læs mere

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Ræsonnementer. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation... ... 2. 3.1. Ræsonnement...

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Ræsonnementer. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation... ... 2. 3.1. Ræsonnement... Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Ræsonnementer - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...... 2 2.1. Ræsonnement... 2 3. Sundhedsfaglig

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet. E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016

Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet. E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016 Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016 Indhold Analyse af FMK på bosteder og misbrugsområdet 1. Baggrund, formål og status 2.

Læs mere

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed STOP Janteloven Udlandet siger: Denmark is world leading in E-health Mange i DK siger: Ja, MEN der er jo et PROBLEM..

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Introduktion - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Læsevejledning... 2 3. Aktører... 2 4. Autentifikation...

Læs mere

Referat fra 12. infrastrukturgruppemøde

Referat fra 12. infrastrukturgruppemøde Referat fra 12. infrastrukturgruppemøde Dato: 24.10.07 Vor ref.: LHF Dato: Torsdag den 25. oktober 2007 Sted: Deltagere: MedCom Michael Lundsgaard, Region Nordjylland Peter Nørgaard, Region Midtjylland

Læs mere

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Baggrund I det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk

Læs mere

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Fælles medicinkort v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Medicinoplysninger opstår hos flere forskellige parter og anvendes mange forskellige steder SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 9 Sikkerhed og samtykke Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Adgang til EPJ data Nye regler i sundhedsloven. Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen

Adgang til EPJ data Nye regler i sundhedsloven. Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen Adgang til EPJ data Nye regler i sundhedsloven Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen Anvendelsesområdet Opslag i elektroniske systemer i sundhedsvæsenet, der indeholder helbredsoplysninger Nuværende

Læs mere

EPJ-OBSERVATORIET. GOP på tværs. Hotel Nyborg Strand

EPJ-OBSERVATORIET. GOP på tværs. Hotel Nyborg Strand EPJ-OBSERVATORIET GOP på tværs Årskonference d. 11. og 12. oktober 2007 Hotel Nyborg Strand Agenda 1. Hvem er MedCom 2. Baggrund for kommunikations-standard for genoptræningsplan (DGOP) 3. Dynamisk blanket

Læs mere

Netværksmøde Region Midtjylland FMK

Netværksmøde Region Midtjylland FMK Netværksmøde Region Midtjylland FMK Tirsdag d. 28. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet primsund@im.dk lfi@im.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 1.

Læs mere

Sygehusrecepter. Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket

Sygehusrecepter. Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket Sygehusrecepter Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket Marts 2012 INDHOLD Indledning 3 Baggrund 3 Sygehusrecepter - korrektioner foretaget på apotek 4 Fra ordination

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn

Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn Elisabeth Hersby, chefkonsulent Sundhedsstyrelsen, Danmark T: 72 22 77 96 - E: ehe@sst.dk

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

1 af 10 01/08/

1 af 10 01/08/ Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 436 af 11/05/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-05-2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Vis mere... Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Det Danske Vaccinationsregister. Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0. Version 1.4

Det Danske Vaccinationsregister. Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0. Version 1.4 Det Danske Vaccinationsregister Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0 Version 1.4 2015-02-27 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 27-02-2015 TYRA KRAUSE Dokument oprettet Det Danske Vaccinationsregister

Læs mere

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet Regionen - Tværregionale dokumenter - 1 Ledelse - 1.11 Informationssikkerhed Dokumentbrugere: OUH, Psykiatri, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Digitalisering af patientdata - fordele og ulemper for forbrugeren. Sine Jensen - sundhedspolitisk konsulent 5. december 2007

Digitalisering af patientdata - fordele og ulemper for forbrugeren. Sine Jensen - sundhedspolitisk konsulent 5. december 2007 Digitalisering af patientdata - fordele og ulemper for forbrugeren Sine Jensen - sundhedspolitisk konsulent 5. december 2007 Hvem er vi? - Historien kort fortalt Forbrugerrådet kom til verden i årene lige

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP Produktbeskrivelse for service på NSP Sundheds professionel Borger Fagsystem / Serviceudbyder Sundhed.dk 1 2 3 (Registreringsservice) (Konsolideringsservice) (Udtræksservice) Indeks Database (oprydning)

Læs mere

Anmeldelse af lægemiddelskade Udfyldes af pårørende mv., når patienten er død

Anmeldelse af lægemiddelskade Udfyldes af pårørende mv., når patienten er død Anmeldelse af lægemiddelskade Udfyldes af pårørende mv., når patienten er død For at vi kan påbegynde behandlingen af sagen, skal vi modtage en skifteretsattest vedrørende boet efter afdøde. Du skal derfor

Læs mere

Projekt FAME Fælles Medicindata

Projekt FAME Fælles Medicindata Bilag 4-2 17-10-2007 HBJ Projektskitse v 0.4 FAME Udrulningsprojekter Landsdækkende udbredelse af Fælles Medicindata Projekt FAME Fælles Medicindata...1 Lægemiddelstyrelsens pilotprojekter...1 MedComs

Læs mere

Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012. Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen

Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012. Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012 Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Kommunale ydelser Den sociale vinkel: Ifølge hviken lovgivning er ydelsen givet?

Læs mere

FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark

FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark Disposition Status for FMK på apotekerne Hvorfor er FMK vigtig for apotekerne? Hvad vil apotekerne med

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Behandlingsrelationsservicen NSP Behandlingsrelationsservice REFHOST LPR Lokal Database Jævnlig opdatering Ydelser Sikrede NOTUS Sygesikringssystemet Side 1 af 9 Version Dato Ansvarlig

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID december 2016 Side 1-7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015

Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015 Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015 Hotel Storebælt, Nyborg Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagorden 1. Velkomst og kort opfølgning fra sidst (kl.13.00) 2. Status for teknisk overgang til version

Læs mere

MidtEPJ E-journal. Kontakter Diagnoser Forløb Notater Epikriser (efter RM8) Hvad indberetter vi? 2 www.regionmidtjylland.dk

MidtEPJ E-journal. Kontakter Diagnoser Forløb Notater Epikriser (efter RM8) Hvad indberetter vi? 2 www.regionmidtjylland.dk EPJ og e-journal i Region Midtjylland Else Glenthøj Sanogo, EPJ Produkter Bjørn Gregers Andreasen, It-Stab EPJ messen 16. januar 2012 MidtEPJ E-journal Hvad indberetter vi? Kontakter Diagnoser Forløb Notater

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

MedCom7 koordineringsgruppemøde. Tema Sundhed.dk Præciseret fokus

MedCom7 koordineringsgruppemøde. Tema Sundhed.dk Præciseret fokus Tema Sundhed.dk Præciseret fokus Overblik Hvad er sundhed.dk? Overordnet It-arkitektur Hvad er det præciserede fokus og hvad betyder det? It-løsninger Brugerinvolvering Indhold Processer og specialister

Læs mere

IT infrastruktur og standarder

IT infrastruktur og standarder MedCom Danish Centre for Health Telematics IT infrastruktur og standarder MedCom Danish Centre for Health Telematics IT infrastruktur og standarder Relationen til National Sundheds IT VANS net og Sundhedsdatanet

Læs mere

Introduktiontil. Oplæg på Ålborg Universitet 15. Juni 2011 Kundechef Ivan Pedersen NSI

Introduktiontil. Oplæg på Ålborg Universitet 15. Juni 2011 Kundechef Ivan Pedersen NSI Introduktiontil FællesMedicinKort Oplæg på Ålborg Universitet 15. Juni 2011 Kundechef Ivan Pedersen NSI Et lilleeksperiment Brug2 minuttertilat noteredine bud på: Forskellene og lighederne mellem: 1. Kontoudtoget

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Indhold ... 3. 1. Introduktion... 3 2. Identifikation... ... 3

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Indhold ... 3. 1. Introduktion... 3 2. Identifikation... ... 3 Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Indhold - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 3 2. Identifikation...... 3 3. Sundhedsfaglig autorisation... 3

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

SOSI. (ServiceOrienteretrienteret SystemIntegration) Quick Tour 2.0

SOSI. (ServiceOrienteretrienteret SystemIntegration) Quick Tour 2.0 SOSI (ServiceOrienteretrienteret SystemIntegration) Quick Tour 2.0 Indhold Hvad og hvem er SOSI Visionen og Missionen Begreber, arkitektur og teknik Hvad er SOSI Projekt initieret og drevet af Ribe- og

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.3.0.2

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.3.0.2 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.3.0.2 2012-06-11 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

FMK snitflade-versionering

FMK snitflade-versionering FMK snitflade-versionering Principper for snitflade-versionering FMKs snitflader er versionerede Der er flere forskellige versioner i drift, aktuelt 1.2.4 og 1.2.2 FMK versioneres således at: Udviklingsversioner

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag Til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (1 måneds behandlingsfrist, IT-anvendelse i sundhedsvæsenet, indhentning af elektroniske

Læs mere