Store Praksisdag 2013 Tema: Den Ældre Patient. 16. marts 2013 kl Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store Praksisdag 2013 Tema: Den Ældre Patient. 16. marts 2013 kl. 8.15 17.30 Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted"

Transkript

1 Store Praksisdag 2013 Tema: Den Ældre Patient 16. marts 2013 kl Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted

2 Velkomst Praktiserende læger fra hele Region Sjælland var den 16. marts atter samlet til Store Praksisdag. Det faglige samvær var denne gang om den ældre patient og hvordan almen praksis håndtere udfordringen i, at målrette og dosere indsatsen i denne stadig mere inhomogene patientgruppe. Der var rigtig mange faglige budskaber fra dagen, som vi gerne vil dele ud af både til de af jer som deltog, men som i sagens natur ikke kunne nå alle parallelsessioner, men også til de af jer der ikke deltog. Derfor udgiver vi igen i år en konferencerapport, som man kan lade sig inspirere af. Måske er der nogle af de faglige emner, man har lyst til at dele med praksispersonalet hjemme i lægehuset eller måske emner som fortjener en lidt grundigere granskning i DGE- gruppen. 176 praktiserende læger, yngre læger og regionale samarbejdsparter deltog. Den gode stemning på dagen og en meget flot deltagereevaluering fortæller os, at der er fortsat opbakning til, at Store Praksisdag bliver en årlig tilbagevendende begivenhed. Vi ved vi skal lægge os i selen for at fortsætte den positive kurve med stadig øget deltagerantal. Så det vil vi gøre! Vi modtog på dagen masser af gode ideer til Store Praksisdag Tak for det. Alle disse ideer vil indgå i det kommende planlægningsarbejde. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget takker alle jer, der medvirkede til at gøre dagen så god og spændende. Vi forventer først i løbet af sommeren at kunne melde en ny dato ud for Store Praksisdag Hvis I har flere ideer til en foredragsholder i ønsker at høre eller særlige emner I ønsker belyst, hører vi rigtig gerne fra jer. Forslag kan sendes til projektkontoret På vegne af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for Almen Praksis. Helle Iversen, Formand Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget/ Praktiserende læge i Gørlev Preben Cramon, Næstformand Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget/Sundhedsfaglig chef i Region Sjælland

3 Dagens program Ankomst og morgenkaffe. Markedspladsen vil være åben Velkomst v. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget og de organisatoriske udfordringer Lars Rytter har stået i spidsen for arbejdet med DSAM-vejledningen og vil i dagens hovedoplæg komme ind på, hvad der karakteriserer aldring og hvilke redskaber almen praksis har, der kan understøtte en mere systematisk tilgang til skrøbelige ældre? Det vil overvejende være de organisatoriske problemstillinger i almen praksis, der berøres Pause Endelig vil der blive stillet skarpt på et af vejledningens hovedemner: Medicin, medicingennemgang, medicinafstemning, dosisdispensering og polyfarmaci Underviser: Lars Rytter, speciallæge i almen medicin og formand for den kliniske vejledning. Sessionsleder: Helge Madsen, praktiserende læge se beskrivelse sidst i programmet Frokost Markedsplads med stande Prøv kollegial gruppesupervision 1/3 af alle praktiserende læge i Danmark sidder i en supervisionsgruppe. De oplever, at både læge-patient forholdet bliver beriget, udviklet og styrket, at de bliver fagligt bedre og forebygger udbrændthed og faglig isolation. Husk, tiden sårer alle læger. Kom og vær med i en demonstrations-supervisionsgruppe, så du kan få et indblik i supervision og møde andre interesserede se beskrivelse sidst i programmet Pause bliv i de voksnes rækker Bliv provokeret, udfordret og klogere når to af landets mest erfarne foredragsholdere vidende og vittigt tager fat på vores nedarvede begreber og forestillinger om alder og affældighed. Undervisere: Henning Kirk, foredragsholder og gerontolog samt Lone Kühlmann, forfatter og foredragsholder Sessionsleder: Niels Ulrich Holm Afslutning og uddeling af Initiativprisen 2013 Kl Tapas til hjemturen

4 og de organisatoriske udfordringer Oplæg i plenum Af Lars Rytter, praktiserende læge og formand for den kliniske DSAM-vejledning % af alle patienter med kroniske sygdomme passes i almen praksis. Ca. 50 % af alle patienter på niveau 3 (de mest syge) passes i almen praksis. Vi skal gøre op med myten om at de svageste er på hospitalet, var Lars Rytters indgangsreplik. Vi lever længere med bedre funktionsevne. Antallet af aktive leveår stiger, men det ændre ikke ved, at de fleste oplever aldersbetinget svækkelse, skrøbelighed og nedsat mestringsevne de sidste leveår. Og det er de første tegn på svækkelse, vi skal være opmærksomme på, fordi der er gode muligheder for intervention. Lars Rytter spurgte ud i forsamlingen til, hvordan man arbejder med en differentieret tilgang til ældre? En læge fra Lægehuset i Hvalsø forklarede, at det hos dem er sat i system således, at sygeplejersken på plejehjemmet sørger for at bestille tid til årskontrol. To læger tager så på plejehjemsbesøg en gang årligt. Lundby Lægehus fortalte, at når de her laver dosisdispensering, så laves der samtidig en medicingennemgang. Lars Rytter slog fast, Det er lige så vigtigt kende funktionsniveau som blodtryk. Her blev Rejse- sætte-sig-testen demonstreret. Skal lægen beskæftige sig med ensomhed? Ja, var svaret. Ensomme ældre har færre år uden belastende sygdom. Ældre kvinder uden kontakt til børn har en tre højere dødelighed end ældre kvinder med kontakt til børn. Man bør som læge spørge ind til ensomhed. Øvrige hovedpointer: Hvordan kan vi være proaktive? Vi kan bl.a. identificere de skrøbelige patienter via tre datafangstrapporter: Den skrøbelige patient, Demens og Polyfarmaci. Medicin- nøglebudskaber Mange ældre får for meget, nogen får for lidt og en del forkert medicin Kompliance foringens med stigende antal lægemidler om end kompliance generelt er rimelig hos ældre Start low go slow Vellykket seponering forudsætter en god plan og opfølgning Betydende lægemiddelinteraktion er relativ sjælden i almen praksis, DSAM, 2012 I 2010 blev det fra politisk side besluttet, at der skulle være fokus på den ældre medicinske patient. Denne komplekse patientgruppe var ofte henvist til at ligge på hospitalsgangene og mange var druknet i pakkeforløb for andre sygdomme. I 2011 var DSAM repræsenteret i Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper om den ældre medicinske patient. Da arbejdet var slut, stod det stod klart for DSAM s repræsentanter, at der var områder inden for varetagel- sen af ældres helbredsproblemer i almen praksis, der kunne forbedres. DSAM s koordinationsgruppe for kliniske vejledninger iværksatte derfor i maj 2011 dette arbejde som fagligt input til den ventede nationale handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient. Handlingsplanen blev vedtaget i Folketinget den 22. december Koordinationsgruppen efterspurgte en vejledning, som både rummede en beskrivelse af faglige emner (fx medicin og måleredskaber) og af organisatoriske emner (fx samarbejdet mellem almen praksis og hjemmeplejen). De ønskede desuden et gennemgående fokus på den skrøbelige ældre patient. DSAM vedtog, at vejledningen skulle færdiggøres senest i efteråret 2012 for at understøtte handlingsplanen for den ældre patient, når den iværksættes. Blandt de mange faglige forslag til handlingsplanen er der nu bevilliget penge til flere af områderne, der omtales i denne vejledning. Der er således afsat 15 mio. kr. til at styrke lægemiddelkonsulenternes arbejde med medicingennemgang, og opfølgende hjemmebesøg støttes med 45 mio. kr. I december 2012 skal Sundhedsstyrelsen have besluttet, hvilke tre redskaber der skal benyttes til vurdering af henholdsvis funktion, ernæring og tidlig opsporing af sygdom. Fra marts 2013 skal alle kommunale akutte og subakutte tilbud ligge på sundhed.dk. Jeg håber, at anbefalingerne i denne mere håndbogslignende udgave af en vejledning vil blive implementeret i almen praksis til gavn for vores ældre patienter. Arbejdsgruppen skal have stor ros for arbejdet og tak for, at det er lykkedes at overholde tidsplanen. Lars G. Johansen E-læringskursus: Dette e-læringskursus er et supplement til DSAMs kliniske vejledning fra Fokus i kurset er begrebet skrøbelighed - både fysisk og psykisk - og rationel farmakologi hos de ældre. Samarbejdet med hjemmeplejen fremhæves som meget centralt i vejledningen og her i programmet er der konkrete idéer til et forbedret samarbejde omkring den ældre patient. Tilgå e-læringskurset her. Tilgå DSAMs kliniske vejledning her.

5 Kørekort til ældre - kørekort til livet Af Annette Meng, forsker DTU Institut for Transport og Anette Lykke Petri, embedslæge. Sessionsleder Rune Søgaard Ahrensberg, praktiserende læge i Sorø. Annette Meng fra DTU(Danmarks Tekniske Universitet) fortalte om vigtigheden af mobilitet hos ældre, og hvordan bilen er det vigtigste transportmiddel for mange ældre. Med udgangspunkt i registerdata, kan man desværre ikke vise nogen nedgang i antallet af trafikuheld før og efter indførelse af demensscreening for alle over 70 år, og det blev konkluderet, at denne test ikke er egnet til at vurdere køreevne på individniveau. Andre muligheder for køreegnethedsevaluering blev gennemgået. Forskerholdet på DTU lægger op til en debat af dette på samfundsniveau, hvor der stilles spørgsmål til, om systematisk screening af de +70-årige er rimeligt. Embedslæge Anette Petri fortalte om den videre sagsgang efter indsendelse af en motorattest. Embedslægerne har andre kilder end de praktiserende læger til indhentelse af oplysninger om patienterne, eksempelvis indberetninger fra borgerservice eller politi. Til trods for en blank attest, kan patienten godt blive indkaldt til vejledende helbredsmæssig køreprøve. Det blev diskuteret, hvorvidt den praktiserende læge har en eller to kasketter på i kørekortskonsultationen. Anette Petri var ikke i tvivl på dette spørgsmål. Der er kun én den professionelle! Det er nemlig i sidste ende den praktiserende læges ansvar, at de indsendte oplysninger er korrekte, da vi her som i alle andre dele af vores virke er underlagt kravet om omhu og samvittighedsfuldhed.

6 Den ældre medicinske hjertepatient Af Lene Ørskov Reuter, klinisk farmakolog og overlæge på Bispebjerg Hospital. Sessionsleder: Berit Enggaard Kaae, praktiserende læge og Christian Michael von Folsach, yngre almen mediciner. Lene fortalte, hvordan meget medicin er udviklet på dyr, testet af unge og bruges på ældre. Dette gør ofte farmakokinetikken usikker. Vi, som læger, er udfordret af forskellige udmeldinger fra industri, patienter, pårørende, videnskabelige selskaber, regioner, patientforeninger og pressen. Nogen vil have vi bruger mere medicin, andre mindre. Vi bør bruge vores sunde fornuft og lytte til vores patienter. Med udgangspunkt i nogle interessante cases diskuterede vi antihypertensiv medicin, ak-behandling og cholesterolsænkende medicin. Det blev bl.a. påpeget, at vi skulle kigge på patientens restlevetid, for at se hvor lidt eller meget medicin, vi skulle bruge. Det er også en god ide at bruge listerne i de kliniske vejledning som inspiration til seponeringer eller nyordinationer. Lene pointerede, at området er kompliceret, men at vi skal turde gå ind i det - gør vi det ikke, er der ikke andre der gør.

7 Det gode opsøgende hjemmebesøg Af Lars Rytter, praktiserende læge og Jeanne Schlenzig, sygeplejerske geriatrisk afd. Roskilde Sygehus Sessionsleder: Niels Ulrich Holm, praktiserende læge. Roskilde kommune kan eventuelt kontaktes, for at se en elektronisk version af hjulet. Kommunalt Lægeligt udvalg(klu) er stedet, hvor man aftaler i kommunen, hvordan man griber samarbejdet omkring den skrøbelige ældre patient an. Det kan være forberedelse til et sygebesøg. Samarbejde og tilgængelighed og aftaler herom, aftaler om kommunikation og dokumentation. Endvidere drøftede vi en Handlingsmatrix, som ligeledes kan være rammen om arbejdet i det kommunale lægelaug (vidensdeling) og i KLU. I powerpoints nedenfor kan ses matrix for indsatsområder.

8 Det tværsektorielle samarbejde Underviser: Arne Cyron, sygehusdirektør Nykøbing F., Jesper Rahn Jensen, direktør for social og arbejdsmarked i Guldborgsund Kommune, Preben Cramon, Sundhedsfaglig chef og praktiserende læge Svend Skottfelt. Sessionsleder: Kristine Binzer, yngre almen mediciner og lægefaglig konsulent. Med udgangspunkt i de eksisterende rammer for tværsektorielt samarbejde, gav oplægsholderne et bud på deres ønsker og mulige løsninger til at fremme samarbejdet yderligere, set fra perspektivet af henholdsvis sygehus, kommune og almen praksis. Afsæt var udviklingssamarbejdet Broen til bedre sundhed på Lolland og Falster, men den livlige debat viste med tydelighed, at udfordringer omkring de enkelte aktørers rammer, de nogle gange modstridende incitamentsstrukturer og ikke mindst det manglende kendskab til hinandens arbejdsvilkår og prioriteter, er centrale for det tværsektorielle samarbejde i hele regionen. De mange gode konkrete ideer og løsninger vil indgå i det videre arbejde med Broen til bedre sundhed.

9 Sex og ældre Underviser: Bjarke Oxlund, antropolog, post.doc. ved Københavns Universitet og næstformand i Sex & Samfund Sessionsleder: Berit Enggard Kaae, praktiserende læge Denne workshop var meget dialogbaseret. Vi diskuterede bl.a. de modstande vi, som læger kan have mod at tage sex op som emne med vores ældre patienter, samt manglen på gode ord og termer om emnet, der ikke var for kliniske og heller ikke for vulgære eller barnlige. Bjarke Oxlund fortalte om, hvordan man kulturelt har en tendens til at fokusere på penis ifm sex, og på den måde gør det endnu sværere for de mænd der har erektil dysfunktion. Kulturelt er der også et problem med den måde vi portrætterer sex hos ældre, det bliver ofte til noget tantet holden-i-hånd. Mange ældre har et aktivt sexliv, bl.a. har 80% af alle 80+-årige sexuelle fantasier. Vi har som læger og samfund en opgave i, at hjælpe vores ældre med deres eventuelle sexuelle problemer.

10 Får de ældre nok psykiatrisk medicin? Underviser: Ole Skausig, praktiserende psykiater i Kalundborg og tidligere overlæge på gerontopsykiatrisk afdeling Ole Skausig fortalte, at en del af det vi har troet om hjernen har vist sig at være forkert. En gang sagde man, at der ikke kunne dannes flere hjerneceller, og i dag handler alt om at stimulere dendritvækst. Han understregede, at både psykiatrien og hjerneforskningen har gennemgået en stor udvikling de seneste årtier. Ole Skausing berørte mange forskellige emner. Han fortalte bl.a. at der ved behandling af depression bør følges en fastlagt plan, hvor der startes op med et SSRI i lav dosis (citalopram 10 mg.) og trappes op til måldosis over fem uger. Hvis der ikke er effekt skiftes til et dobbeltvirkende SNRI (venlafaxin), hvor man skal op på 225 mg. før den noradrenerge effekt kommer. En del personer får en depression efter et AMI, en apopleksi eller anden tilsvarende meget stressende oplevelse for kroppen. Depressionen skal behandles, da patienter, som eksempelvis har en depression og som får et nyt AMI, har øget dødelighed. Ved tvangsgråd efter apopleksi virker SSRI godt. Benzodiazepiner skal forsøges aftrappet hos ældre. Aftrapning efter mange års brug skal foregå over mindst et år. Ole Skausing mente, at op mod 1/3 af de ældre, som får benzodiazepiner, ikke kan undvære dem, da de får det for dårligt efter de fjernes. Til de mange søvnløse er Circadin/Melatonin et godt og ufarligt valg. Mirtazepin kan også anvendes, men vær opmærksom på vægtstigning på op til 6 kg pr. uge hos nogle patienter. Seroquel 25 mg til natten kan også være en idé, men her kan sløvhed næste dag forekomme. Til akut psykotisk uro / agiterethed anbefalede Ole Skausing Seroquel 25 mg x 2 tabletter hver time til søvn indtræder i stedet for Serenase. Ved delir er der meget ofte en legemsmæssig årsag, som skal findes. Meget ofte er der tale om en urinvejsinfektion. Det kan også være en lungebetændelse og om sommeren kan det skyldes væskemangel.

11 Når døden nærmer sig Underviser: Hanne Kofoed Sørensen, hospitalspræst i Næstved og Niels Møller, speciallæge i almen medicin og hospicelæge Svanevig Hospice Sessionsleder: Helge Madsen, praktiserende læge og Karen Candelaria, yngre almenmediciner Hvordan tale om døden, hvis den ikke er nært forestående. Det kan være svært for både den ældre patient og for lægen. Det kan hænde, at ældre patienter selv kommer med antydninger om livets afslutning. I så fald skal vi som læger have modet til at tage bolden op. Den ældre har måske gjort sig mange tanker om f. eks. hvor de ønsker at dø og har måske også nogle ønsker til sin praktiserende læge. Ved at gribe chancen, når den byder sig, kan vi som læger få megen god information, og for den ældre kan det give ro i sindet, at få fortalt om sine ønsker. Vi møder iblandt et ønske/krav fra hjemmeplejen/plejehjem at vi skal notere i deres journal om der skal forsøges genoplivning. Et sådant krav kan vi passende afslå, vi kan ikke nødvendigvis kende til de konkrete omstændigheder. Hospitalspræst Hanne Kofoed Sørensen mindede os om, at hvert menneske rummer mange lag, og at vi i nuet kun med øjet kan se det yderste lag. Terminalpleje/ palliation: Ansøgning om terminaltilskud skal følges op med ansøgning til kommunen om dækning af hjælpemidler. Tryghedskassen blev omtalt og vigtigheden af om muligt hele tiden at være et skridt foran. Typer af smerter, obstipation og mundsvamp blev gennemgået, da det er hyppigt forekommende tilstande. En større del af patienterne mister i et cancerforløb kontakten til deres praktiserende læge. Der blev givet et bud på, hvordan vi som læger kan kontakte patienterne på det tidspunkt, hvor alvorlig lidelse diagnosticeres. Underviser på denne seance var speciallæge i almen medicin og læge ved hospice Niels Møller, som er medforfatter på DSAM s kliniske vejledning.

12 De tre små grise Underviser: Steen Telmer, ØNH-læge i Holbæk, Jesper Thulesen, øjenlæge i Roskilde og Elisabeth A. Holm, hudlæge og ph.d. i Ballerup Sessionsleder: Niels Ulrich Holm, praktiserende læge. AMD øjensygdom er en gradvis nedbrydelse af skarpsynscenteret i øjets nethinde, og er et stigende problem blandt ældre. De ætiologiske faktorer er lysindfald og degeneration af nethindens BM, som kan inddeles i våd og tør. Screeningsspørgsmål er, at synet vælter i dele af synsfeltet. Der optræder områder med nedsat syn og skæv perception. Dette skal vurderes af Øjenlægen. ØreNæseHalslægen fortalte om svimmelhed. 50 % af betydende svimmelhed kan tilskrives BPPV(øresten). Hyppigst i AP buegangen. Afdækningen kan foretages enkelt med Dix Hallpikes manøvre. Hvis testen er positiv behandles med Epleys Manøvre, som er en enkelt manøvre der nemt kan håndteres i almen praksis. Der ligger adskillige filmklip med Epleys manøvre på internettet f.eks dette Epley s maneuver Patienter med BPPV bliver meget taknemmelige, hvis man med Epleys manøvre kan afhjælpe deres svimmelhed. Hudlægen fortalte om stigningen i Aktiniske Keratos er(ak); solskadet hud pga. UvB stråling som skader hudens DNA. Der sker i øjeblikket en opgaveglidning, hvor almen praksis nu behandler AK. Der er mange gode midler: Solaraze, Aldara og Picato. Søg om enkelttilskud i LMS med henvisning til hudlægens vurdering. Der skal være en kraftig reaktion i huden efter topical behandling. Det er et tegn på succes. Endvidere blev drøftet BCC og Spinocellulær carcinomer ved tvivl henvis til hudlæge.

13 Oplæg i plenum Af Henning Kirk, foredragsholder og aldersforsker samt Lone Kühlmann, forfatter og foredragsholder. Med eksempler fra aktuel forskning og egen livserfaring tog journalist Lone Kühlmann og aldringsforsker Henning Kirk et forfriskende opgør med de mange fordomme, der er forbundet med aldring og al den elendighedsretorisk der gør ældre til ofre. Tankevækkende var blandt andet den manglende dokumentation og logik der kendetegner den helt særlige danske model, hvor vi laver kørekortsattester. Vi kan som samfund vælge at se ældre voksne som en ressource eller som en belastning. Ligesom hvert enkelt menneske selv kan vælge at se sin alderdom som en del af livet eller som dødens forgård, lagde Lone Kühlmann ud med. Alderdom er IKKE en sygdom, og ved at tænke os selv eller andre som gamle, der dermed ikke kan det vi plejer eller hellere må trappe ned, kan vi begrænse livet, nydelserne og udfoldelserne. I værste fald kan det føre til resignation og given op fortsatte Henning Kirk. Den gode nyhed er, at der kan gøres noget for at forebygge og afhjælpe forfaldet. Det provokerende er, at vi i høj grad skal gøre det selv. Og jo selvfølgelig kan man holde sig i gang ved at spille bridge, suduko og skak. Men det allerbedste er, at vi bliver ved med at forholde os til de ting der sker i verden. Hvis ikke man forholder sig til samfundet og til folk med andre meninger, så er der stor risiko for at tro, at ens synspunkter er objektive sandheder. Vi har det med at omgås folk der ligner os selv, og samtale med folk som vi er enige med. Men man holder sig allerbedst i gang ved at samtale med folk man er uenige med, hvor man skal forsvare sine synspunkter, Ja, og så børn. De to foredragsholdere understregede, at vi ikke skal lade os tyrannisere af datoen på vores fødselsattester, ja allerhelst skal vi helt afskaffe begrebet alderdom.

14 To Poul Brix initiativpriser Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget uddelte for anden gang Poul Brix Initiativpris, der er en anerkendelse og en pose uddannelsespenge til en praksislæge, som er gået forrest i arbejdet med at kvalitetsudvikle på tværs af kommunegrænser. To praktiserende læger Susanne Rygner og Jens Damsgaard fik overrakt Poul Brix Initiativpris for at fremme kvalitetsudvikling i Almen Praksis i Region Sjælland. - Prisen gik til to læger, som hver for sig og sammen i deres lægepraksis i Hvalsø har betydet meget for kvalitetsarbejdet blandt de praktiserende læger i Region Sjælland. I prisoverrækkelsen til Jens Damsgaard blev bl.a. fremhævet hans mangeårige engagement i at sikre et levende samarbejde mellem læger i almen praksis og APO, regionale lægemiddelkonsulent samt andre sundhedsaktører. I prisoverrækkelsen til Susanne Rygner blev fremhævet hendes årelange og betydningsfulde bidrag til kvalitetsudvikling af diabete. Det være sig på nationalt niveau bl.a. i Sundhedsstyrelsen, regionalt i arbejdet med forløbsprogrammet og I det mere nære, hvor hun er en af de drivende kræfter i en interessegruppe for diabetes. Lidt om prisen Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Sjælland uddelte for første gang Poul Brix Initiativpris til Store Praksisdag i Initiativprisen er navngivet efter Poul Brix Jensen ( ). Poul Brix Jensen var nationalt en pioner i arbejdet med kvalitetsudvikling og tidligere praktiserende læge i Nakskov og direktør i Dansk Selskab for Almen Medicin. Initiativprisen er en anerkendelse til én eller flere personer fra almen praksis, som har gjort en særlig indsats for at engagere, inspirere og mobilisere læger og praksispersonale i Region Sjælland. Prisen er på kr. og kan bruges til konferencedeltagelse eller efteruddannelse til den enkelte prisvinder eller den enkelte prisvinders lægepraksis. Kriteriet for prisen er, at modtagerne skal have gjort en indsats for at fremme kvalitetsudvikling i almen praksis, vist handling og resultater, og have taget udgangspunkt i hverdagen i klinikken. Indsatsen må desuden gerne indeholde aktiviteter, som omfatter såvel almen praksis som kommuner og region.

15 Konklusion: En rigtig vellykket efteruddannelsesdag!

Store Praksisdag 2013 16. marts 2013 kl. 8.15 17.30

Store Praksisdag 2013 16. marts 2013 kl. 8.15 17.30 Store Praksisdag 2013 16. marts 2013 kl. 8.15 17.30 Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted (Foreløbigt program 19.12.12) Dagens Program 08.15 09.00 Ankomst og morgenkaffe. Markedspladsen vil være

Læs mere

Vi modtog på dagen masser af gode ideer til Store Praksisdag Tak for det. Alle disse ideer vil indgå i det kommende planlægningsarbejde.

Vi modtog på dagen masser af gode ideer til Store Praksisdag Tak for det. Alle disse ideer vil indgå i det kommende planlægningsarbejde. Indledning Praktiserende læger fra hele Region Sjælland var den 16. marts atter samlet til Store Praksisdag. Det faglige samvær var denne gang om den ældre patient og hvordan almen praksis håndtere udfordringen

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Koordinerende indsatsplaner Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Målsætning med dagen Informere om indhold i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Den ældre medicinske patient

Den ældre medicinske patient Den ældre medicinske patient Syddansk praksisdag Fredag 10.5.2012 Jørgen Peter Ærthøj Koordinerende læge Nord-KAP 3 hurtige spørgsm rgsmål Hvordan tror I det er at komme i klinikken som ældre patient?

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Ellen Holm, lektor og specialeansvarlig overlæge for geriatri, Medicinsk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus Oplæg ved DSS møde, 8.6,2017 Behandlingskæden

Læs mere

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Preben Cramon, sundhedsfaglig chef Region Sjælland Annette Palle Andersen, programchef Broen til bedre sundhed Mulighederne En fælles udfordring! Socio-økonomisk

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge, dr. med. E mail:

Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge, dr. med. E mail: Ældre medicinske patienter nye udfordringer for sundhedsvæsenet PrimærSektor konference 2017 Dansk Selskab for Patientsikkerhed Kolding 1. November 2017 Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge,

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Ældre medicinske patienters værdighed

Ældre medicinske patienters værdighed Ældre medicinske patienters værdighed Værdighed hvad er det? Danske Ældreråd Konference 25. april 2017 Nyborg Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge, dr. med. E mail: carsten.hendriksen@dadlnet.dk

Læs mere

Kvalitet i overgange DSKS 9 jan 2015

Kvalitet i overgange DSKS 9 jan 2015 Kvalitet i overgange DSKS 9 jan 2015 Lars Rytter KAP H (Kvalitetsenheden for almen praksis RegH) Praktiserende læge Albertslund Overskrifter Viden om korttidsindlæggelser? Relevante? Sikker ansvarsoverdragelse

Læs mere

Store Praksisdag april 2012 kl Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Region Sjælland

Store Praksisdag april 2012 kl Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Region Sjælland Store Praksisdag 2012 28. april 2012 kl. 8.30 20.00 Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted Region Sjælland Store praksisdag Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget åbner for første gang dørene til

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

STORE PRAKSISDAG. Vel mødt til Store Praksisdag vi glæder os til en spændende dag sammen med jer.

STORE PRAKSISDAG. Vel mødt til Store Praksisdag vi glæder os til en spændende dag sammen med jer. STORE PRAKSISDAG Sammen med de første tegn på forår er det tid til Store Praksisdag 2015. I år åbner vi også op for en efteruddannelses- og udviklingsdag for praksispersonalet, der får deres egen Store

Læs mere

1.Indledning... 3. 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?...

1.Indledning... 3. 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?... Indhold 1.Indledning... 3 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?... 4 2. De 7 indsatsområder... 4 2.1 Medicinordination... 4

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Opsummering Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Ved vi nok om virkning af medicin til ældre mennesker? IRF s Stormøde 8. februar 2017 Bella Centeret IRF s Stormøde 2017 om ældre og medicin IRF

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Den forebyggende samtale om alkohol erfaringer fra Frederikshavn kommune. Side 2 Hvem er jeg Rebekka Vestergaard Larsen Sygeplejerske i 12 år Arbejdet

Læs mere

Opsporing og forebyggelse af depression

Opsporing og forebyggelse af depression Opsporing og forebyggelse af depression Opstartsseminar 30. august 2017 Horsens Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge, dr. med. E mail: carsten.hendriksen@dadlnet.dk At ældes er en langt

Læs mere

Temaeftermiddag. Akut geriatri i sektorovergangen

Temaeftermiddag. Akut geriatri i sektorovergangen Temaeftermiddag Sundhedsfaglige råd for geriatri 26. oktober 2017 Akut geriatri i sektorovergangen Hvad er akut geriatri Pneumoni UVI fald Apoplexi, ami Forværring i demens, uro, delir Faldende funktionsniveau,

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland

Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland Oktober 2012 Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland For ældre medicinske samt geriatriske patienter efter udskrivning Region Sjælland: Kommuner Sygehuse

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune.

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Integration følge hjem og følge op

Integration følge hjem og følge op Integration følge hjem og følge op a m Glostrup PKO træf 19 april 2012 Lars Rytter Praksiskonsulentordningen (PKO) Rammen er Region hovedstadens ældreplan Region H s ældreplan 2010 flg aktiviteter: Følge

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

STORE PRAKSISPERSONALEDAG

STORE PRAKSISPERSONALEDAG STORE PRAKSISPERSONALEDAG Når evidens møder praksis hvad gør I? Så er det igen tid for den årlige vitaminindsprøjtning til praksispersonalet i Region Sjælland. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget inviterer

Læs mere

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred Projektbeskrivelse for projekt Tidlig Indsats på Tværs i klynge midt I dette dokument skabes overblik og indblik i projekt Tidlig

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Jens Egsgaard, sundhedschef Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Agenda > Udfordringer for læger og plejehjem > Ønsker til samarbejdet >

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Regionalt seminar om etniske minoriteter

Regionalt seminar om etniske minoriteter Regionalt seminar om etniske minoriteter Tirsdag den 8. september 2009 Direktør, speciallæge Peder Jest Odense Universitetshospital Patientprincippet At vi til enhver tid kan tilbyde vores patienter den

Læs mere

Handicaprådet. Hjernesagen Roskilde-Lejre-Greve. Osteoporoseforeningen. Alzheimerforeningen. Social og Sundhed

Handicaprådet. Hjernesagen Roskilde-Lejre-Greve. Osteoporoseforeningen. Alzheimerforeningen. Social og Sundhed Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1104181 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Referat fra interessentseminar den 15. september 2010 24. september 2010 Forud

Læs mere

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter :

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter : Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D. 31.5.2016 Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker v/sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen Aarhus Kommune 1 Overskrifter : Kort præsentation

Læs mere

Udviklingsprojekt til sikring af faldforebyggende tiltag hos ældre faldpatienter i skadestuen

Udviklingsprojekt til sikring af faldforebyggende tiltag hos ældre faldpatienter i skadestuen Marts 2013 Udviklingsprojekt til sikring af faldforebyggende tiltag hos ældre faldpatienter i skadestuen Tea Broeng Projektkoordinator, afd. C. Gentofte Hospital Akutklinikker på Herlev og Gentofte modtager

Læs mere

STORE PRAKSISPERSONALEDAG

STORE PRAKSISPERSONALEDAG STORE PRAKSISPERSONALEDAG Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget afholder i år, for første gang, Store Praksispersonaledag. Temaet for dagen er identisk med Store Praksisdag Det gode praksisliv, og der

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET

KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET Program for dagen 10.00-10.50 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen Chefkonsulent Jacob Meller Jacobsen, KL, lokale 1-1+3 10.50-11.00 Pause 11.00-12.00

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Forbrug af antipsykotika i Danmark

Forbrug af antipsykotika i Danmark Forbrug af antipsykotika i Danmark Demensdagene 2013 Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge ph.d. Demensklinikken, OUH og Psykiatrisk afd. P - Odense 2004 Sundhedsstyrelsen: Indskærper landets læger at

Læs mere

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk Foredrag 2015 Mindbooster STYRK DET MODNE LIV - få inspiration og viden med foredrag fra Mindbooster Det bedste jeg kan gøre for mig selv, min familie og venner er at holde mig frisk og i live - Charlotte,

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

Geriatri Det brede intern medicinske speciale

Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatriske teams Fald-og synkopeudredning Orto-geriatri Osteoporose Polyfarmaci Demens Urinkontinens Apopleksi Udfordringer for geriatrien I de seneste år

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse

Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Notat: Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse Dato: 03.12.2011. I det nedenstående opsamles anbefalinger og forslag til initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse. For det første inddrages det

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

UC Diakonissestiftelsen Geriatrikursus 2016

UC Diakonissestiftelsen Geriatrikursus 2016 UC Diakonissestiftelsen Geriatrikursus 2016 5 moduler á 2 dage: 25. og 26. august 13. og 14. september 28. og 29. september 12. og 13. oktober 31. oktober og 1. november Geriatrikursus 2016 Formål: At

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn og faldende funktionsniveau hos ældre i Roskilde kommune.

Tidlig opsporing af sygdomstegn og faldende funktionsniveau hos ældre i Roskilde kommune. Tidlig opsporing af sygdomstegn og faldende funktionsniveau hos ældre i Roskilde kommune. Mette Olander, sundheds- og omsorgschef Jeanne Schlenzig, udviklingskonsulent 1 Strategiske udfordringer på det

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Jørgen Peter Ærthøj Praktiserende læge i Svenstrup Praksiskonsulent på demensområdet

Jørgen Peter Ærthøj Praktiserende læge i Svenstrup Praksiskonsulent på demensområdet Jørgen Peter Ærthøj Praktiserende læge i Svenstrup Praksiskonsulent på demensområdet 2007 Tidlig opsporing af demens i AP 2010 Tidlig opsporing af demens 2015 i almen praksis Altid fokus på kognitive svigt

Læs mere

STORE PRAKSISDAG. Når evidens møder praksis hvad gør du?

STORE PRAKSISDAG. Når evidens møder praksis hvad gør du? STORE PRAKSISDAG Når evidens møder praksis hvad gør du? Så er det tid for den årlige vitaminindsprøjtning til de praktiserende læger i Region Sjælland. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget inviterer

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 13. maj 2015 /SUBERG Referat fra møde i Sundhedsbrugerrådet den 6. maj 2015 Deltagere: Birgit Hagen, Anni Faarup Christensen, Alice Brask, Lillian Andersen, Jens

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse Danske Ældreråds konference 3. maj 2016, Nyborg Når sundheden flytter ud i kommunerne Oplæg ved Finn Kamper-Jørgensen Formand for Seniorrådet,

Læs mere

Samtalen. Lotte Blicher Mørk. Anna Weibull. Hospitalspræst Rigshospitalet Palliativt afsnit. Praktiserende læge, Åbylægerne Grenaa

Samtalen. Lotte Blicher Mørk. Anna Weibull. Hospitalspræst Rigshospitalet Palliativt afsnit. Praktiserende læge, Åbylægerne Grenaa Samtalen. Anna Weibull Praktiserende læge, Åbylægerne Grenaa Diplom NSCPM 2007 Medforfatter DSAMs palliationsvejledning Lotte Blicher Mørk Hospitalspræst Rigshospitalet Palliativt afsnit Medforfatter SSTs

Læs mere

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler Dilemmakort Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende Vejledning og udvalgte eksempler Januar 2013 Version 1.02 Kontakt os vi modtager gerne feedback:

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

Nyt tilbud til hjerneskadede bilister

Nyt tilbud til hjerneskadede bilister Nyt tilbud til hjerneskadede bilister Annette Kjærsgaard og kollegaerne på Hammel Neurocenter leder efter forsøgspatienter til pilotprojektet i foråret 2014. FOTO: Simon Thinggaard Hjortkjær Et nyt tilbud

Læs mere

Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Forskningsleder, Ph.d. Bibi Hølge-Hazelton

Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Forskningsleder, Ph.d. Bibi Hølge-Hazelton Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Fokus: Alvorligt syge Inspiration: SSTs anbefalinger Men pårørende til andre syge skal ikke overses. Diabetes, astma eller gigtpatientens

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Selvmordsforebyggelse blandt ældre mænd i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse blandt ældre mænd i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben Journal nr.: 15/20449 Dato: 06-02-2015 Udarbejdet af: Azra Hasanbegovic / Anita Lerche E-mail: Azra.Hasanbegovic@rsyd.dk /Anita.Lerche@rsyd.dk

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Fællesmøde TSS og TSP Rehabilitering af borgere med komplekse forløb

Fællesmøde TSS og TSP Rehabilitering af borgere med komplekse forløb Fællesmøde TSS og TSP Rehabilitering af borgere med komplekse forløb 10 år siden den første sundhedsaftale 1.0.. Med fokus på den gode udskrivning af komplekse borgere, forebyggelse for at forhindre genindlæggelser,

Læs mere