Perspektiv nr. 8, Fotogrammetrien efter den 20. ISPRS kongres. Joachim Höhle, Aalborg Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektiv nr. 8, 2005. Fotogrammetrien efter den 20. ISPRS kongres. Joachim Höhle, Aalborg Universitet"

Transkript

1 Fotogrammetrien efter den 20. ISPRS kongres Joachim Höhle, Aalborg Universitet Fotogrammetrien har udviklet sig meget i de seneste år og er nu fuldstændig digital fra optagelse til fremstilling af produkter som ortofotos, topografiske databaser og fotorealistiske by- og landskabsmodeller. Dette faktum blev tydeligt ved den seneste internationale kongres for fotogrammetri og telemåling, men også ved nye investeringer hos danske kortlægningsinstitutioner. Disse innovationer beskrives. Der fokuseres på kortlægningsopgaver med flybilleder, men nye sensorer og nye metoder ved terrestrisk fotogrammetri og satellitbaseret fotogrammetri og telemåling behandles også. Med det nye udstyr og nye metoder opstår muligheder for at løse eksisterende kortlægningsopgaver mere effektivt og dyrke nye anvendelser. Disse skitseres i denne artikel. Det konkluderes, at investeringer i uddannelsen er nødvendige for at klare disse nye udfordringer. Indledning I juli 2004 blev den internationale kongres for fotogrammetri og telemåling afholdt. Det sker hvert fjerde år, og denne foranstaltning kan betragtes som en slags olympiade for dette fagområde. Instrument- og systemproducenter viser deres nyeste produkter på en udstilling, videnskabelige arbejdsgrupper præsenterer i foredrag og vha. posters resultater af forskningsarbejde, og der formuleres nye opgaver for de næste fire år. Det er lejligheden til at få oversigt og indsigt i fagområdet. Men der er overvældende mængder af informationer. trends i luftfotogrammetrien, men sensorer fra jorden og fra satellitter samt deres anvendelser blev også behandlet. Dem vil jeg kun strejfe. Mine vurderinger er sikkert subjektive, men imidlertid sker der også nogle aktiviteter hos danske firmaer og andre institutioner, hvilket jeg også vil nævne. På nuværende tidspunkt har nogle innovationer allerede forandret produktionen af geodata, og Aalborg Universitet (AAU) har forandret kursusindhold og læreplaner (Det teknisk-naturvidenskabelige fakultet ved AAU, 2004). Digitale flykameraer Flere nye digitale flykameraer blev præsenteret ved kongressen. Fremkaldelse og scanning af film kan dermed undgås. Den radiometriske I ISPRS kongressens proceedings er der 1218 artikler gemt på en DVD, som rummer 1,2 GB. Efter læsning af nogle af artiklerne og noter fra kongressen vil jeg prøve at beskrive trends og udviklinger. De rummer nye systemer og metoder til billedoptagelse, georeferering af billederne, DHM- og ortofotofremstilling, fotogrammetrisk kortlægning samt ajourføring af topografiske databaser. Det bliver især nyheder og Figur 1: Datafusion ved Intergraph s DMC kamera (øverst) og UltraCam-D kamera fra Vexcel Imaging (nedunder). Ved UltraCam-D sættes et pankromatisk billede sammen af fire kameraer, som belyser på 9 CCD er med hver 4k x 2,7k pixler. DMC anvender 4 kameraer og 4 CCD er med hver 7k x 4k pixler, som hver belyses gennem en linse. Kilde: (Kraus 2004) 12

2 opløsning i digitale billeder er enormt forbedret intensitetstrin (12 bit) kan nu opnås. Det betyder, at topografiske objekter bedre kan ses, og nøjagtigheden og sikkerheden i automatiske målinger forbedres. For at realisere store formater ved flybilleder anvendes flere linser og flere matrix-sensorer (CCD er). Et billede sammensættes af fire eller flere delbilleder. Figur 1 viser teknikken ved to nye kameraer. Billedformatet er 162 mm x 96 mm (Intergraph) respektive 104 mm x 68 mm (Vexel Imaging). Store formater muliggør store billedmålforhold, og det betyder bedre nøjagtigheder. Figur 2: UltraCam-D kamera. Fire pankromatiske kameraer er positioneret efter hinanden i flyveretningen. Belysning sker på forskellige tidspunkter og på 9 CCD er. Billedet sammensættes i postprocessing af 9 delbilleder til et ikke-kvadratisk format. 1 Pixelstørrelsen er kun 9 μm. Farvebilleder og falskfarve billeder produceres kunstigt vha. billeder fra fire yderlige kameraer (som er positioneret på ydersiden), og som producerer billeder i spektralområder (rød, grøn, blå, nærinfrarød) i et mindre målforhold og dermed i mindre opløsning. Photo: (Vexcel Imaging 2005) En anden fordel ved digitale kameraer er, at man registrerer forskellige spektrale områder samtidigt. Det betyder, at s/h billeder, farvebilleder og falskfarve billeder optages samtidigt. Et digitalt kamerasystem har op til 8 linser. Farvebilleder fremstilles kunstigt. Det højopløselige pankromatiske billede suppleres med farve fra mindre opløselige farvebilleder. Det betyder, at fremstilling af farvebilleder sker ved hjælp af nogle billedbehandlingsteknikker (opretning og pan sharpening ). Billedvandring kan også kompenseres. Teknikken kaldes Time Delay Integration. Billedinformation integreres i det tidsinterval, som lukkeren er åben. Risikoen for støv og ridser på billederne elimineres ved den digitale billedoptagelse. Der kan forventes en højere billedkvalitet ved digitale kameraer pga. den høje geometriske og radiometriske opløsning. Ifølge Cowi (2005) er digitale flykameraer i fremdrift i Danmark, og vi kan forvente, at DDO serien og andre ortofotos nu fremstilles vha. disse billeder. Ved kortlægningsopgaver opstår, pga. et ugunstigt basis/højde forhold, mindre nøjagtighed i højdebestemmelsen, når man sammenligner med et analogt kamera af 23 cm x 23 cm formatet. Georeferering af flybille der For at anvende flybilleder til kortlægning skal positionen af projektionscentre og hældningsvinkler af kameraets optageakse være kendt. Denne ydre orientering af flybilleder eller georeferering bestemmes vha. paspunkter. Paspunktbestemmelserne i marken vha. landmålingsudstyr er dyre og besværlige. Reduktion af antallet af paspunkter opnås vha. aerotriangulation. Overgang til digitale flybilleder har gjort aerotriangulation mere nøjagtig og til en automatiseret proces. Grundlaget er korrelation ( matching ) af punkter, som genkendes og måles i to eller flere billeder. Disse såkaldte sammenknytningspunkter bestemmes i stort antal, og blokken af billederne knyttes sammen. Få paspunkter måles i billederne manuelt, og den ydre orientering af billederne i et referencesystem beregnes vha. sofistikerede programpakker, som automatisk opdager og eliminerer målefejl. Denne fremgangsmåde har været praktiseret i nogle år og er en del af undervisningen af landinpektørstuderende på bachelor niveau (Höhle 2002). For at gennemføre aerotriangulation mere nøjagtigt og for at reducere antallet af paspunkterne har man integreret positionsgivende sensorer. Det globale positioneringssystem (GPS) er en del af kamerasystemerne og anvendes til navigation og styring af billedernes længdeoverlap, men også som yderligere observationer ved beregning af aerotriangulation. 13

3 Sensorer, som med høj frekvens bestemmer vinkler om tre akser og afstandsændringer i tre akser, kan også integreres i optagesystemer. Disse såkaldte Inertia Measuring Units eller IMUs muliggør sammen med GPS en den direkte georeferering af flybilleder. Nøjagtigheden i den ydre orientering er så god, at man kan bestemme punkter på jorden med 20 cm nøjagtighed fra 2000 m flyvehøjde. Denne nøjagtighed er god nok til fremstilling af ortofotos uden paspunkter (Kremer 2005). Figur 3: Inertia Measuring Unit. IMUen er en lille boks, som indeholder tre gyros og tre acceleratorer. Ved hjælp af disse målinger kan vinkler om tre akser og positionsforandringer i tre akser afledes. IMU en monteres fast på kameraet. Kilde: (Heipke 2002) Figur 4: I moderne optagesystemer integreres et digitalt kamera med positions- og retningsgivende sensorer. Deres orientering i forhold til hinanden bestemmes i kalibreringsprocessen. Ved hjælp af sensor- og kalibreringsdata kan flybilleder georefereres; paspunkter og aerotriangulation kan dermed undgås. Den opnåelige nøjagtighed er egnet til fremstilling af ortofotos. Sensor- og dataintegration bliver dermed vigtige nye vidensområder i fotogrammetrien. Kilde: (Kraus 2004) Største nøjagtighed opnås, når IMU data anvendes som yderligere observationer i aerotriangulationen. Denne Integrerede Sensor Orientering er genstand for forskning. Resultater af et forskningsprojekt ved EuroSDR viste, at den ydre orientering frembringes med nøjagtigheder på 5 cm på jorden, når man fotograferer fra 770 m med et vidvinkelkamera og kun anvender et paspunkt (Heipke 2002). Den opnåelige nøjagtighed er egnet til stereo-fotogrammetrisk kortlægning af byer efter TK99 standarden. Dette fremskridt i den fotogrammetriske punktbestemmelse påkræver investeringer i prisklassen Euro. Alle danske fotogrammetriske firmaer har investeret i denne teknik. En anden løsning i forbindelse med georeferering af flybilleder, men uden de store investeringer, er at anvende eksisterende ortofotos og aflede den ydre orientering af nye flybilleder vha. korrelation af korresponderende billedudsnit. Denne automatiserede metode blev undersøgt ved AAU og testet med forskellige billeder og områder. Resultater viste, at nøjagtigheden er tilstrækkelig til at fremstille ortofotos, og denne proces kan for en stor del automatiseres (Potucková 2004). Metoden er især interessant i områder, hvor ortofotos fremstilles i korte tidsintervaller, som for eksempel i Danmark. DHM- og ortofotofremstilling Fremstilling af ortofotos kræver ud over orienteringsdata også digitale højdemodeller (DHM). Deres nøjagtighed har stor indflydelse på kvaliteten af ortofotos. Den foto- 14

4 grammetriske fremstilling af højdemodeller sker for store områder ved hjælp af digitale stereobilledpar og korrelation. Denne automatiserede proces frembringer en overflademodel (DOM). Korrelation i områder uden kontrast og struktur kan producere fejl. Editering af højdedata og kvalitetskontrol er derfor nødvendige. Resultatet er en digital terrænmodel (DTM), hvor alle højder er på terræn. Ortofotofremstilling er derefter bare en resampling af billedet og sker pixel for pixel ved hjælp af computere med stor regnekraft. Mosaikdannelse af flere ortofotos er den næste opgave, som kræver en omhyggelig fastlæggelse af seamlines. Nyheder fra kongressen var nogle forbedringer i programmerne fra de forskellige producenter. Desuden blev en del nyheder fremvist. Objekter over jorden som huse og broer kan også kortlægges uden forskydninger i positionen. Disse true ortofotos fremstilles fra flere flyfotos og ved hjælp af præcise overflademodeller. Husets facader afbildes ikke, og usynlige områder i et billede suppleres med billedinformationer fra et andet billede (se figur 5). Opgaven kræver kortlægning af tagformer; ellers opstår mangler i billedkvaliteten. Fremstilling af true ortofotos inklusiv bestemmelse af orienteringsdata, fremstilling af overflademodeller og ortofotos samt mosaikdannelse kan udføres i et programmel. Denne opgave kræver stor regnekraft, som realiseres vha. flere parallelt arbejdende computere. Firmaet Inpho, Tyskland, videreudvikler dette koncept, som baserer sig på forskningsarbejde i Finland. Fotogrammetrisk kortlægning Fotogrammetriske stereoarbejdsstationer anvender nu hurtigere computere og grafikkort, som muliggør et mere bekvemt arbejde. Firmaet Intergraph, for eksempel, tilbyder deres ImageStation Stereo Softcopy Kit (SSK) system med en ny mus, som rummer mange knapper til kortlægningsfunktioner samt hurtig bevægelse igennem stereomodellen. Der registreres direkte i en database og forskellige GIS data kan indlæses og GIS analyser kan udføres med alle disse data. Eksempler på analyseværktøjer er attribut og rumlig søgning, dannelse af bufferzoner og rumlige overlays. Figur 5: Princippet ved fremstilling af true ortofotos. Det venstre billede har ingen billedinformation bag huset og dette område fyldes med billedinformation fra det højre billede. Husets facader fjernes, og taget er kortlagt ved hjælp af den korrekte højde (DOM højde). Systemerne kan kortlægge fra forskellige sensorer, bl.a. digitale kameraer, scannere fra fly og satellitter. Et russisk system undgår 3Dmus eller håndhjul/fodskive til styring af et målemærke, men registrerer øjenbevægelser vha. to videokameraer. Observerede objekter bliver automatisk målt i tre dimensioner. Denne Eye-grammetry er kompatibel med de fleste stereoarbejdsstationer (Geoiconics 2004) og det kan forventes, at denne teknologi vil blive anvendt i fremtiden. Automatisering af kortlægningen er det store forsknings- 15

5 emne, men de første professionelle programpakker blev allerede vist på kongressen. For eksempel tilbyder Inpho, Tyskland, programpakken Inject, som semi-automatisk kortlægger huse inklusive tagform i tre dimensioner. Der anvendes flere modeller af huse, som indpasses interaktivt og uden stereosyn til to overlappende flybilleder (Inpho 2004). Kortlægning vha. kombination af flyfotogrammetri med andre sensorer Nye opgaver i kortlægningen kan løses, når digitale flybilleder bruges sammen med optagelserne fra andre sensorer. For eksempel kan forandringer i bygningerne optages vha. laserscannerdata og multispektrale flybilleder, som indeholder den nærinfrarøde del af det elektromagnetiske spektrum. Et Ph.D.-projekt af Brian Olsen, KMS, bidrog med løsningerne (Olsen 2004). Nye og forsvundne bygninger opdages i en automatiseret proces, og man fremstiller et oversigtskort med ændringerne. Derefter må den nøjagtige og fuldstændige ajourføring af kortdatabaser gennemføres vha. stereofotogrammetri. I tidsalderen med outsourcing af kortlægningsarbejde har dette arbejde en særlig betydning, fordi omfanget af arbejdet først skal vurderes. At modellere komplekse huse inklusive deres tagformer med henblik på at fremstille 3D bymodeller er et andet anvendelsesområde af kombinationen fotogrammetri/laserscanning i fly. Et forskningsprojekt ved den europæiske forskningsorganisation for rumlige data (EuroSDR) dokumenterede nye løsninger og gode resultater. Bl.a. var en projektgruppe på AAU s landinspektørstudium med i projektet (Frederiksen et al., 2004). Tagformen, husets højder og brudlinjer skulle kortlægges. Ved anvendelse af laserscannere og hyperspektrale scannere, som registrerer 128 spektrale bånd, kan også materialet i tagene klassificeres. Forskningsarbejde ved Universitet Karlsruhe, Tyskland, klassificerede 8 forskellige materialer ved tagene (Lemp, 2004). Nye sensorer fra jorden og deres anvendelse Nye digitale kameraer til amatørfotografering kommer næsten dagligt på markedet og anvendes af mange. Kameraer med billedformater på 24 mm x 36 mm kan erhverves til en rimelig pris. For eksempel rummer KODAK s PRO14N 14 Mega pixel ved en høj opløsning (pixelstørrelse = 8 m). Det relativt store billedformat muliggør også fotogrammetriske anvendelser med gode nøjagtigheder, omkring 1/ af objektdimensionen ved kalibrering (Pedersen 2004). Væsentlig højere geometrisk og radiometrisk opløsning opnås vha. et roterende rækkekamera. Tre CCD rækker af hver 72 mm længde optager grundfarverne (rød, grøn, blå) med hver 16 bit. Vha. en motor drejes kameraet små trin frem som svarer til en pixel. Med sådan et kamera optages 360 o panoramabilleder i farver med op til 5.1 GB pr. billede. Et eksempel er kameraet EYESCAN M3 i figur 6. Figur 6: Digitalt panoramakamera EYESAN M3. Photo: (Kamera & System Technik GmbH, 2005) Når man opstiller kameraet på to eller flere standpunkter, kan objektpunkter bestemmes med stor nøjagtighed, og objektmodeller kan visualiseres med fototekstur (se også figur 7). Tests af Schneider (2004) viste, at standardafvigelsen ( o ) ved stråleudjævning kan være mindre end 2 m. Ved anvendelse af 100 mm linsen og 50 m afstand fra kameraet svarer denne værdi til en sideafvigelse på 1 mm, og en pixel udstrækker sig over kun 3.5 mm x 3.5 mm på objektet. Optagelsen af et panoramabillede med denne linse varer 10 minutter. Panoramakamera anvendes således til fremstilling af fotorealistiske 3D modeller af torve og indre gårde samt 3D inden- 16

6 Figur 7: Stråleudjævning med 3 panoramabilleder muliggør objektpunktbestemmelse. Kilde: (Schneider 2004) dørsmodeller af bygninger. I disse modeller kan meget fine objektdetaljer genkendes, og veldefinerede objekter er kortlagt med stor nøjagtighed. Til opmåling af 3D bymodeller skal også terrestriske laserscannere nævnes. Disse producerer 3D punktskyer sammen med intensitetsbilleder og digitale fotos. Der eksisterer mange modeller fra forskellige firmaer. Figur 8 viser Leica s nye panorama laserscanner HDS3000. Optagelserne sker horisontalt med 360 o og vertikalt med 270 o, og nøjagtigheden er angivet med 6 mm ved 50 m afstand fra objekt. Afstanden af målepunkter kan være 0.24 mm ved 50 m afstand fra objektet, men vælges større for at reducere datamængden. Intensitetsbilledet anvendes til at tolke objektet, for eksempel genfindes og opmåles specielt reflekterende målemærker ( targets ) automatisk. Software pakker transformerer punktskyerne til et reference koordinatsystem og modellerer objektet vha. flader, cylindre eller andre geometriske primitiver. Figur 8: Terrestrisk Laserscanner Leica HDS3000 Photo: (Leica Geosystems, 2005) Generelt kan lasercanning betragtes som en del af telemåling (remote sensing), fordi det også indsamler billeder og anvender billedbehandlingsteknikker ved processering. Ved den fotogrammetriske kongres var der flere bidrag om terrestrisk laserscanning. Figur 9: 3D Imaging Sensor LMS- Z360i. Et højopløseligt kamera er integreret og muliggør fotogrammetriske anvendelser som ortofotofremstilling, aerotriangulation, osv. Photo: (Riegl 2005) For eksempel rapporteres i Akca (2004) om, hvordan punktskyer kan sammenknyttes ved hjælp af korrelationsteknikker. I stedet for farveværdier som i fotogrammetri bruges Z-værdierne af punktskyerne. I Jansa (2004) anvendes digitale billeder og punktskyer til sammenknytning af scans og fremstiller true ortofotos med underlagte Z-værdier. Forudsætningen er, at laserscanneren integreres med et højopløseligt digitalt kamera. Sådan en laserscanner er realiseret af firmaet Riegl, Østrig (se figur 9). Nye satellitbaserede sensorer til kortlægning Optiske sensorer i satellitter har haft en rivende udvikling. Pixelstørrelsen på jorden eller Ground Sampling Distance (GSD) er ved kommercielle satellitter så lille som 0,6 m. Quickbird satellitten, som gik i omløb i 2001, producerer pankromatiske billeder med denne GSD, men samtidig også farve- og falskfarve billeder i lavere opløsning. Quickbird billeder anvendes til ortofotofremstilling sammen med eksisterende højdemodeller. I et afgangsprojekt ved AAU blev ortofotos for flade områder på Samsø fremstillet. Billedkvaliteten matchede DDO land fra 1999, som har 0,4 m pixelstørrelse, og den geometriske nøjagtighed var 1,0 m ved anvendelsen af 5 paspunkter (Miller 2004). Ortofotos, som er fremstillet fra Quickbird billeder, anvendes i stort omfang til kontrol af angivelserne fra europæiske landmænd. Mange nye satellitbaserede sensorer til kortlægningsformål er på vej. Det kræver ste- 17

7 reobilledpar med bedre basis/ højde forhold for at kortlægge terrænmodeller, dvs. højden. Kortlægning af DTMs fra højopløselige satellitbilleder kan udføres med 3 m nøjagtighed. Højder frembringes også fra radarsystemer, såkaldte InSAR systemer, som kan anvendes under alle vejrforhold. InSAR installeres i rumfærger eller realiseres som tandem satellitter. Tests viste nøjagtigheder på 5 m for flade og åbne områder respektive 18 m for hele kloden (Konecny 2004). Der udvikles små satellitter, som vil omløbe jorden i mindre afstand fra jorden og dermed vil muliggøre små GSD værdier, billigere data og en bedre tilgang til data. Kortlægning fra rummet vha. digitale kameraer og scannere vil blive udbredt. Anvendelse af disse nye værktøjer vil ske til fordel for de mange områder i verden, som ikke har nogen eller kun for gamle kort eller kortdatabaser. Billeddata fås hurtigere, og nye anvendelser vil opstå med denne on-line fotogrammetri, for eksempel i forbindelse med naturkatastrofer. Konklusion Optagelsen af flyfotos uden film kommer nu til Danmark. Samtidig med højopløselige pankromatiske billeder optages farve og falskfarve billeder. Dvs. fotogrammetri og telemåling vokser sammen. Den integrerede benyttelse af forskellige data frembringer nye anvendelser og forbedringer i det nuværende kortlægningsarbejde. På nuværende tidspunkt har nogle innovationer allerede forandret produktionen af geodata. Læreanstalter som AAU har forandret kursusindholdet og udstyr. Yderlige investeringer mht. personale og udstyr ved AAU og andre danske læreanstalter er nødvendige for at uddanne og videreuddanne personalet i kortlægningsinstitutioner samt for at styrke forskningen på disse områder. Danmarks fotogrammetriske firmaer og andre kortlægningsinstitutioner må også i fremtiden være i stand til at producere geodata effektivt i Danmark og at konkurrere i kortlægningsopgaver på det internationale marked. Referencer Akca, D., A new algorithm for 3D surface matching, proceedings, 20th ISPRS kongres, 2004 Det teknisk-naturvidenskabelige fakultet ved AAU, studieordning for landinspektøruddannelsen, semester, 2004 Frederiksen, L. et al., Automatiseret 3D-Bygningsmodellering, AAU, landinspektørstudiet 2004, 9. semester projektarbejde, 2004 Heipke, C. et al., Integrated sensor orientation, EuroSDR official publication nr. 43, 2002 Höhle, J., Fotogrammetrien er digital ved AAU, Geoforum.dk, april 2002 Jansa, J. et al., Terrestrial laserscanning and photogrammetry aquisition techniques completing one another, proceedings, 20. ISPRS kongres, 2004 Konecny, G., Mapping from Space, Festschrift zum 60. Geburtstag von Armin Grün, ETH Zürich, 2004 Kraus, K., Photogrammetrie, bind 1, de Gruyter Lehrbuch, 7. udgave, ISBN , 2004 Olsen, B.P., Maintenance of digital topographical map databases, Ph.D.- thesis ved DTU, Lyngby 122 s., 2004 Kremer, J., Direct georeferencing of aerial images and other airborne sensor data, gæsteforelæsning ved AAU, februar 2005 Lemp, D. et al., Use of hyperspectral and laserscanning data for the characterization of surfaces in urban areas, proceedings, 20. ISPRS kongres, 2004 Miller, N., Kortlægning baseret på satellitbilleder en undersøgelse af de højopløselige satellitter, afgangsprojekt ved AAU s landinspektøruddannelse, 153 s., 2004 Pedersen, L. et al., Mobile kortlægningssystemer - en håndholdt prototype, 8.semester s projekt, AAU, 2004 Potuckova, M., Image matching and its application in photogrammetry, PhD project, 2004 Schneider, D. et al., Development and application of an extended geometric model for high resolution panoramic cameras, pro- 18

8 ceedings, 20. ISPRS kongres, 2004 Litteratur og firmahjemmesider Cowi, nyhedsbrev 1/05, 2005 Geoiconics, Photogrammetric eye-tracking and measurement system, Inpho GmbH, brochure inject, Kamera & System Technik GmbH, de, 2005 Leica Geosystems, HDS D Laserscanner, leicageosystems.com/products/hds3000_description.html, 2005 Riegl, brocure LMS-Z360i, Vexcel Imaging, brochure Ultra- Cam-D kamera, ultracam/, 2005 Fodnoter 1 Fordi den smalle side af billedet er i flyveretningen, opstår et lille basis/højde forhold (for eksempel n= 0.27 ved længdeoverlap af p=60% og standard linse med kamerakonstant c= 100 mm). Det har en ugunstig indflydelse på højdenøjagtigheden. Om forfatteren Joachim Höhle, Professor, Geoinformatik & Arealforvaltning, Aalborg Universitet, Fibigerstræde 11, DK-9220 Aalborg Ø, 19

Fotogrammetrien efter den 20. ISPRS kongres

Fotogrammetrien efter den 20. ISPRS kongres Fotogrammetrien efter den 20. ISPRS kongres Joachim Höhle, Aalborg Universitet Sammenfatning Fotogrammetrien har udviklet sig meget i de sidste år og er nu fuldstændig digital fra optagelse til fremstilling

Læs mere

Danmarks byer fra nye vinkler

Danmarks byer fra nye vinkler Danmarks byer fra nye vinkler DDSby Danmarks Digitale Skråfoto Danmarks byer fra nye vinkler Behovet for visuel dokumentation er stigende. Detaljeret dokumentation af både land- og byområder er efterspurgt

Læs mere

Droner (UAS) - er det, det nye sort? Af Morten Sørensen mmks@niras.dk Projektleder Informatik, NIRAS A/S

Droner (UAS) - er det, det nye sort? Af Morten Sørensen mmks@niras.dk Projektleder Informatik, NIRAS A/S Droner (UAS) - er det, det nye sort? Af Morten Sørensen mmks@niras.dk Projektleder Informatik, NIRAS A/S Mange forskellige typer droner (Unmanned Aircraft Systems (UAS)) Flere typer (bl.a.): Kategori 1A

Læs mere

Visualisering af punktskyer og ortofoto i Descartes. Morten M. Sørensen Niras BlomInfo (mmks@niras.dk)

Visualisering af punktskyer og ortofoto i Descartes. Morten M. Sørensen Niras BlomInfo (mmks@niras.dk) Visualisering af punktskyer og ortofoto i Descartes Morten M. Sørensen Niras BlomInfo (mmks@niras.dk) bentleyuser.dk Årsmøde 2012 Personlig baggrund Morten Sørensen (1974), mmks@niras.dk Uddannelse: Civilingeniør

Læs mere

Kortlægning baseret på satellitbilleder - En undersøgelse af de højopløselige satellitter

Kortlægning baseret på satellitbilleder - En undersøgelse af de højopløselige satellitter Kortlægning baseret på satellitbilleder - En undersøgelse af de højopløselige satellitter af Nikolaj Miller Afgangsprojekt 2004 Landinspektøruddannelsen Aalborg Universitet Titel Kortlægning baseret på

Læs mere

Perspektiverne for brug af satellitbilleder til kortlægning i det offentlige FOTdanmark 30-okt-2014. Rasmus L Borgstrøm GIS & RS specialist, DHI GRAS

Perspektiverne for brug af satellitbilleder til kortlægning i det offentlige FOTdanmark 30-okt-2014. Rasmus L Borgstrøm GIS & RS specialist, DHI GRAS Perspektiverne for brug af satellitbilleder til kortlægning i det offentlige FOTdanmark 30-okt-2014 Rasmus L Borgstrøm GIS & RS specialist, DHI GRAS 01. Introduktion hvem er vi, hvorfor er jeg her? DHI

Læs mere

GRAS. GRAS profil UDVINDING AF GEODATA FRA SATELLITBILLEDER OG FLYFOTOS - KOBLING MELLEM REMOTE SENSING OG GIS

GRAS. GRAS profil UDVINDING AF GEODATA FRA SATELLITBILLEDER OG FLYFOTOS - KOBLING MELLEM REMOTE SENSING OG GIS GRAS UDVINDING AF GEODATA FRA SATELLITBILLEDER OG FLYFOTOS - KOBLING MELLEM REMOTE SENSING OG GIS ESRI Brugerklub seminar 11.juni 2009 Rasmus Borgstrøm rb@gras.ku.dk Geographic Resource Analysis & Science

Læs mere

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data.

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. I dag: Digital projektering -formål Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. Dagens emner Hvad er et digitalt kort? Digitale grunddata

Læs mere

SPECIFIKATION FOR ORTOFOTOS

SPECIFIKATION FOR ORTOFOTOS SPECIFIKATION FOR ORTOFOTOS ORTO004 En arbejdsgruppe under Geoforum Danmark. udgave november 005 ORTOFOTOS November 005 Side af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 Læsevejledning...4. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

LUFTFOTO. Historie, teknik og anvendelse. Copyright Kort & Matrikelstyrelsen

LUFTFOTO. Historie, teknik og anvendelse. Copyright Kort & Matrikelstyrelsen LUFTFOTO Historie, teknik og anvendelse Copyright Kort & Matrikelstyrelsen Kort & Matrikelstyrelsen Lars Tyge Jørgensen Specialkonsulent i Fotogrammetri og Remote Sensing i Registreringsenheden, Landkortområdet

Læs mere

DIGITAL TERRÆNMODELLERING I ET NYT PERSPEKTIV - EN UNDERSØGELSE AF TERRÆNMODELLERING VHA. SKRÅFOTOS FRA FIRE

DIGITAL TERRÆNMODELLERING I ET NYT PERSPEKTIV - EN UNDERSØGELSE AF TERRÆNMODELLERING VHA. SKRÅFOTOS FRA FIRE DIGITAL TERRÆNMODELLERING I ET NYT PERSPEKTIV - EN UNDERSØGELSE AF TERRÆNMODELLERING VHA. SKRÅFOTOS FRA FIRE OPTAGELSESRETNINGER INSTITUT FOR SAMFUNDSUDVIKLING OG PLANLÆGNING LANDINSPEKTØRUDDANNELSEN AFGANGSPROJEKT

Læs mere

Droner et fotogrammetrisk alternativ til landmåling

Droner et fotogrammetrisk alternativ til landmåling Droner et fotogrammetrisk alternativ til landmåling Jesper Falk, COWI A/S Sektionsleder for Landmåling 1 Def. af droner / UAV UAV / UAS (unmanned aerial vehicle / Unmanned aircraft systems) Fjernbetjent

Læs mere

Brug af GeoDanmark ortofoto med nærinfrarød lag

Brug af GeoDanmark ortofoto med nærinfrarød lag Brug af GeoDanmark ortofoto med nærinfrarød lag Geodatastyrelsen 3. december 2015 Resumé I denne vejledning gennemgår vi hvordan ortofotos med nærinfrarød bånd kan vises i de mest almindelige GIS programmer.

Læs mere

Brian Pilemann Olsen, Kort & Matrikelstyrelsen, Thomas Knudsen, Danmarks Rumcenter, Kristian Keller, COWI

Brian Pilemann Olsen, Kort & Matrikelstyrelsen, Thomas Knudsen, Danmarks Rumcenter, Kristian Keller, COWI Automatisk ændringsudpegning Brian Pilemann Olsen, Kort & Matrikelstyrelsen, Thomas Knudsen, Danmarks Rumcenter, Kristian Keller, COWI Den potentielle nytteværdi af geodata er direkte knyttet til kvaliteten

Læs mere

Overvågning af habitater ved hjælp af LiDAR baserede højdedata. Peder K. Bøcher Økonformatik & Biodiversitet Aarhus Universitet

Overvågning af habitater ved hjælp af LiDAR baserede højdedata. Peder K. Bøcher Økonformatik & Biodiversitet Aarhus Universitet Overvågning af habitater ved hjælp af LiDAR baserede højdedata Peder K. Bøcher Økonformatik & Biodiversitet Aarhus Universitet Aarhus Universitet Bioscience Kalø Silkeborg Økoinformatik & Biodiversitet

Læs mere

3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING

3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING 3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING Velegnet til: Komplet målfast 3D model til brug for projektering As-built dokumentation Opmåling til facade- og bygningsrenovering Opmåling af broer m.m. i trafikerede

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Terræn

Danmarks Højdemodel, DHM/Terræn P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Terræn Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

Laserscanning - nøjagtighed ved sammenknytning

Laserscanning - nøjagtighed ved sammenknytning Laserscanning - nøjagtighed ved sammenknytning Landinspektøruddannelsen Afgangsprojekt 2005 Aalborg Universitet Aalborg Universitet Landinspektøruddannelsen 10. semester Titel: Laserscanning nøjagtighed

Læs mere

Priser pr. kort - orthofoto 2012, kurver 62,5 cm, FOT lineært og DEM i form af xyz data

Priser pr. kort - orthofoto 2012, kurver 62,5 cm, FOT lineært og DEM i form af xyz data Bestilling og info om DET DIGITALE GRUNDKORT Januar 2013 Bestilling af det digitale grundkort Bestilling sker via klubbens kortansvarlige på mail direkte til kortsupervisor Flemming Nørgaard, flemming@compukort.dk

Læs mere

Satellitbilleder. Demonstration af satellitbilled-typer og deres anvendelse i forskning og undervisning

Satellitbilleder. Demonstration af satellitbilled-typer og deres anvendelse i forskning og undervisning Satellitbilleder Demonstration af satellitbilled-typer og deres anvendelse i forskning og undervisning Jord Observation - Earth Observation satellites; bruges især til at overvåge og undersøge miljø ressourcer

Læs mere

Fotorealistiske 3D-bymodeller

Fotorealistiske 3D-bymodeller Fotorealistiske 3D-bymodeller - automatiseret indsamling og påsætning af facadebilleder Aalborg Universitet Landinspektørstudiet 2004 10. semester - Geoinformatik Gruppe 2 Fotorealistiske 3D-bymodeller

Læs mere

Kortlægning fra doner, fly og satellit IDA workshop 4. maj Lars Boye Hansen, Senior project manager, DHI GRAS

Kortlægning fra doner, fly og satellit IDA workshop 4. maj Lars Boye Hansen, Senior project manager, DHI GRAS Kortlægning fra doner, fly og satellit IDA workshop 4. maj 2015 Lars Boye Hansen, Senior project manager, DHI GRAS 01. Introduktion hvem er vi, hvorfor er jeg her? DHI DHI GRAS At DHI GRAS we use satellite

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Overflade

Danmarks Højdemodel, DHM/Overflade P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Overflade Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

SDL Digital Højde Model

SDL Digital Højde Model SDL Digital Højde Model Denne vejledning beskriver, hvordan man kan arbejde med digitale højdemodeller i SDL. Vejledningen tager udgangspunkt i Danmarks Digitiale Højdemodel (DHM), men kan benyttes i forbindelse

Læs mere

Danmarks Højdemodel 2007, DHM-2007/Terræn

Danmarks Højdemodel 2007, DHM-2007/Terræn P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel 2007, DHM-2007/Terræn Data version 1.0 - December 2009 Oktober 2014 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: kms@kms.dk

Læs mere

3D bymodeller. Anvendelsesmuligheder og produktionsmetoder

3D bymodeller. Anvendelsesmuligheder og produktionsmetoder 3D bymodeller Anvendelsesmuligheder og produktionsmetoder Navn: Thomas von der Maase E mail: trm@eba cph.dk Studium: Bygningskonstruktør, Københavns Erhvervsakademi Specialeretning: Projektering og arkitektur

Læs mere

COWI når nye højder...

COWI når nye højder... COWI når nye højder... DDH Danmarks Digitale Højdemodel dokumenterer højderne i Danmark Introduktion COWI har i 2006 opmålt Danmark med den nyeste laserscanningsteknologi og skabt en samlet landsdækkende

Læs mere

Videomatic VEO. Din personligt tilpassede synsløsning

Videomatic VEO. Din personligt tilpassede synsløsning Videomatic VEO Din personligt tilpassede synsløsning Indhold Firmaet Produkter Introduktion VEOlution Videomatic VEO Nøglefordele 10 moduler 24 læsesystemer VEO udvalg af skærme VEO udvalg af kameraer

Læs mere

Dette er et appendikshæftet tilhørende rapporten Automatisk kortlægning af vandløb.

Dette er et appendikshæftet tilhørende rapporten Automatisk kortlægning af vandløb. Appendiks forord Dette er et appendikshæftet tilhørende rapporten Automatisk kortlægning af vandløb. Appendikshæftet indeholder uddybende forklaringer på temaer beskrevet i rapportdelen. Kilder er gengivet

Læs mere

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets.

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets. Test af LMK mobile advanced Kai Sørensen, 2. juni 2015 Indledning og sammenfatning Denne test er et led i et NMF projekt om udvikling af blændingsmåling ved brug af et LMK mobile advanced. Formålet er

Læs mere

Billedanalyse, vision og computer grafik. NAVN :..Lærerne... Underskrift :... Bord nr. :...

Billedanalyse, vision og computer grafik. NAVN :..Lærerne... Underskrift :... Bord nr. :... År: 3 Kursusnr: 5 Billedanalyse, vision og computer grafik Skriftlig prøve, den 5. december 3. Kursus navn: Billedanalyse, vision og computer grafik. Tilladte hjælpemidler: Alle sædvanlige. "Vægtning":

Læs mere

Forskning i Kort & Matrikelstyrelsen. Oktober 2000

Forskning i Kort & Matrikelstyrelsen. Oktober 2000 Forskning i Kort & Matrikelstyrelsen Oktober 2000 Indhold Forord 3 Motivering 3 KMS s rolle i samfundet 3 Formål med forskning i KMS 4 Strategi for forskning i KMS 6 Forskning i Kort & Matrikelstyrelsen

Læs mere

Johnny Koust Rasmussen, Geoinformation, Scandinavia, COWI A/S

Johnny Koust Rasmussen, Geoinformation, Scandinavia, COWI A/S Højdemodeller og laserskanning Johnny Koust Rasmussen, Geoinformation, Scandinavia, COWI A/S Kortlægning af et landskabs højdeforhold har meget længe været en del af den generelle kortlægning. I slutningen

Læs mere

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009 Vejledning til KORT fra COWI Version 30-10-2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Hvad er KORT fra COWI?... 3 3. Hvordan installeres KORT fra COWI?... 3 4. HJÆLP, jeg kan ikke få KORT fra COWI til at virke

Læs mere

Navn :..Læreren... Underskrift :... Bord nr. :... Ogave Svar

Navn :..Læreren... Underskrift :... Bord nr. :... Ogave Svar Side 1 af 26 sider Skriftlig prøve, den 14. december 2013. Kursus navn: Billedanalyse. Kursus nummer: 02502 Hjælpemidler: Varighed: Vægtning: Alle hjælpemidler er tilladt. 4 timer Alle opgaver vægtes ligeligt.

Læs mere

Digital fotografering CCD elementer

Digital fotografering CCD elementer CCD-element Det vil her være formålstjenligt at kigge lidt på hvilke hovedtyper af digitalkameraer, der anvendes idag. Kameraets lysfølsomme chip (ccd-chip) ser ikke farver. Hvert enkelt pixelelement på

Læs mere

Brugermanual 3D Webcam

Brugermanual 3D Webcam Brugermanual 3D Webcam 2 Indholdsfortegnelse Kort introduktion... 4 Installation... 4 Hardware Installation... 4 Software Installation... 5 Forklaring til knapper... 6 Linse Focus... 6 3D Justering...

Læs mere

Ortofotofremstilling ved hjælp af en fjernstyret helikopter og PhotoModeler Scanner Projektperiode: 1. februar 2012 til 7.

Ortofotofremstilling ved hjælp af en fjernstyret helikopter og PhotoModeler Scanner Projektperiode: 1. februar 2012 til 7. Gruppe 1 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og planlægning Landinspektøruddannelsens 10. semester Measurement Science 7. juni 2012 Titel: Ortofotofremstilling ved hjælp af en fjernstyret

Læs mere

Remote Sensing. Kortlægning af Jorden fra Satellit. Note GV 2m version 1, PJ

Remote Sensing. Kortlægning af Jorden fra Satellit. Note GV 2m version 1, PJ Remote Sensing Kortlægning af Jorden fra Satellit. Indledning Remote sensing (også kaldet telemåling) er en metode til at indhente informationer om overflader uden at røre ved dem. Man mærker altså på

Læs mere

Terrestrisk laserscanning

Terrestrisk laserscanning Terrestrisk laserscanning Indvendig 3D-opmåling Lysehøj og Nielsen Aalborg Universitet TERRESTRISK LASERSCANNING - INDVENDIG 3D-OPMÅLING AFGANGSPROJEKT AF GITTE LYSEHØJ ESKIL KJÆRSHØJ NIELSEN LANDINSPEKTØRUDDANNELSEN

Læs mere

Integrering af feltbesigtigelse og billedbaseret information til overvågning af danske kysthabitatnaturtyper

Integrering af feltbesigtigelse og billedbaseret information til overvågning af danske kysthabitatnaturtyper INSTITUT FOR BIOSCIENCE slide 1 af 20 Integrering af feltbesigtigelse og billedbaseret information til overvågning af danske kysthabitatnaturtyper Anders Juel, Geoff Groom, Rasmus Ejrnæs og Jesper Fredshavn

Læs mere

Danmarks Højdemodel - de nye data

Danmarks Højdemodel - de nye data Danmarks Højdemodel - de nye data Agenda Nye data hvad er det, hvad kan de, hvad kan vi? Hvad er er en højdemodel Ultra kort fortalt Danmarks Højdemodel og hvor langt er vi nået Rastermodeller - DTM, DSM

Læs mere

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format.

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format. Kvadratnetsmodel - Import af Laser Scan Datafiler Funktionen til at oprette kvadratnetsmodeller er nu blevet udvidet og omfatter nu også en funktion til at importere laser scanning datafiler. Metoden bag

Læs mere

Anvendelse af 3D laserscanning på Nørreport station. Bentleyuser.dk årsmøde 2010 Gita Monshizadeh, Chefkonsulent

Anvendelse af 3D laserscanning på Nørreport station. Bentleyuser.dk årsmøde 2010 Gita Monshizadeh, Chefkonsulent Anvendelse af 3D laserscanning på Nørreport station Bentleyuser.dk årsmøde 2010 Gita Monshizadeh, Chefkonsulent Program Lidt om 3D laserscanning generelt Lidt om projektet Ny Nørreport Baggrund for anvendelse

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK Trelleborg ved Slagelse er en ringborg, opført ca. år 980. Inden for ringvolden er der spor af i alt 16 langhuse. DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO 2012 COWI stiller endnu engang

Læs mere

Drone-baseret remote sensing af arktisk. vegetation

Drone-baseret remote sensing af arktisk. vegetation Drone-baseret remote sensing af arktisk vegetation Jysk Naturhistorisk Forenings Temadag Spirende biologer Bjarke Madsen Aarhus Universitet bjarke.madsen@bios.au.dk Foto: Sigrid Schøler Nielsen 12-11-2016

Læs mere

De frie data! alt det du ikke vidste. Af Morten Sørensen, NIRAS BentleyUsers årsmøde 2013

De frie data! alt det du ikke vidste. Af Morten Sørensen, NIRAS BentleyUsers årsmøde 2013 De frie data! alt det du ikke vidste Af Morten Sørensen, NIRAS BentleyUsers årsmøde 2013 Formålet I slutningen af 2012 fik vi en kæmpe gave af regeringen og KL de frigav stort set alle deres grunddata.

Læs mere

Kortlægning af Invasive arter med droner

Kortlægning af Invasive arter med droner Kortlægning af Invasive arter med droner Irene Paulsen og Jesper Falk 1 KORTLÆGNING AF INVASIVE ARTER MED DRONER Registrering af Kæmpebjørneklo med droner i Hillerød Kommunen har en indsatsplan for bekæmpelse

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester

Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester LCG-2 Introduktion til GPS 1. Observationsteknikker og GPS-koncepter 2. Absolut positionering baseret på

Læs mere

Billedbehandling i praksis

Billedbehandling i praksis Billedbehandling i praksis Øvelser til værktøjerne i simpel billedbehandling Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Billedstørrelse, billedformater m.m...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5

Læs mere

Droner Generelt om droner Hvad kan de, og hvad må de? Hvordan fungerer de? Drone-information til hvad? Spørgsmål

Droner Generelt om droner Hvad kan de, og hvad må de? Hvordan fungerer de? Drone-information til hvad? Spørgsmål DRONER INTELLIGENT BRUG AF NY TEKNOLOGI Droner Generelt om droner Hvad kan de, og hvad må de? Hvordan fungerer de? Drone-information til hvad? Spørgsmål 1 Hvis vi havde haft dronerne lidt før. 3. december

Læs mere

Landkortlægning af Grønland

Landkortlægning af Grønland Landkortlægning af Grønland - Et pilot projekt DTU-Workshop om feltaktiviteter og logistiksamarbejde i polaregnene 2016-2017 DTU 29 oktober 2015 Af: Casper Jepsen Geodatastyrelsen Hvorfor nykortlægning

Læs mere

EOS 550D har også 3,5 mm stereo mikrofonstik som giver mulighed for ekstern mikrofon ved optagelser.

EOS 550D har også 3,5 mm stereo mikrofonstik som giver mulighed for ekstern mikrofon ved optagelser. Pressemeddelelse Embargo: 8. februar 2010, 15:00 CET 18 megapixels, 1080p HD-film, ISO 6400: Canons EOS 550D flytter grænser for digitale spejlreflekskameraer inden for konsumentmarkedet London, 8. februar

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Danmarks Højdemodel 2007, DHM-2007/Punktsky

Danmarks Højdemodel 2007, DHM-2007/Punktsky P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel 2007, DHM-2007/Punktsky Data version 1.0 - December 2009 Oktober 2014 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: kms@kms.dk

Læs mere

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige 2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige er de gengivet i samme forstørrelse. Eneste undtagelse er enkelte af de viste panoramaer, hvor det har været nødvendigt at formindske billedformatet for

Læs mere

VEJLEDNING TIL KORT FRA COWI VERSION MAJ 2013

VEJLEDNING TIL KORT FRA COWI VERSION MAJ 2013 VERSION MAJ 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 2 HVAD ER?... 1 3 HVORDAN INSTALLERES?... 1 4 HJÆLP, JEG KAN IKKE FÅ TIL AT VIRKE HVAD SKAL JEG GØRE?... 1 5 HVILKE KORT VISES I? GEM OG HENT KORTOPSÆTNING...

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

CT scanning. www.zebicon.com. Med enestående service, professionelle teknikere og avanceret Computer Tomografi skaber Zebicon nye muligheder.

CT scanning. www.zebicon.com. Med enestående service, professionelle teknikere og avanceret Computer Tomografi skaber Zebicon nye muligheder. CT scanning Med enestående service, professionelle teknikere og avanceret Computer Tomografi skaber Zebicon nye muligheder. CT står for Computer Tomografi og er en scanningsmetode, der danner en digital

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Lokalplanforslag med ortofoto som baggrund

Lokalplanforslag med ortofoto som baggrund Ortofoto Søren Buch, BlomInfo A/S I Danmark fik ortofotos den rigtig store udbredelse og anvendelse ved Kampsax landsdækkende digitale ortofotokortlægning fra 1996 med brug af luftfotos i farver fra 1995

Læs mere

GEODATA - HENT. Hent geodata fra Kortforsyningen.dk. Opret login til Kortforsyningen.dk. Login og download på ftp.kortforsyningen.

GEODATA - HENT. Hent geodata fra Kortforsyningen.dk. Opret login til Kortforsyningen.dk. Login og download på ftp.kortforsyningen. Hent geodata fra Kortforsyningen.dk Der er adgang til Kortforsyningen.dk gennem to forskellige overførselsmetoder: Gennem hjemmesiden download.kortforsyningen.dk og gennem en FTP-server på ftp.kortforsyningen.dk.

Læs mere

Flybåren termografisk kortlægning og varmetabskortlægning

Flybåren termografisk kortlægning og varmetabskortlægning Flybåren termografisk kortlægning og varmetabskortlægning Peter Knudsen Flybåren termografisk kortlægning har eksisteret i hen ved halvtreds år. Teknologi og metode har udviklet sig siden de første militære

Læs mere

Danmark rundt med DDO land Danmarks Digitale Ortofoto

Danmark rundt med DDO land Danmarks Digitale Ortofoto COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI er førende på sit felt, fordi vores

Læs mere

et godt alternativ til højdemåling fotogrammetri med laser Digital

et godt alternativ til højdemåling fotogrammetri med laser Digital TEMA: HØJDEMÅLING TEKST OG FOTO: MARIANNE BOM Digital fotogrammetri et godt alternativ til højdemåling med laser FOTOGRAMMETRI På samme måde som to øjne kan måle afstand til et objekt, kan højder på landjorden

Læs mere

et billede siger mere end tusind ord

et billede siger mere end tusind ord et billede siger mere end tusind ord BlueX IntraOs DG og 70 Intra røntgen fra BlueX, 70 kv med 3,5 ma eller 7 ma røntgenkilde. Vægmonteres eller monteres på unit. Kan leveres med 30, 60 eller 80 cm arm.

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

DTU M.SC. SKRIFTLIG EKSAMEN Reviderede Spørgsmål

DTU M.SC. SKRIFTLIG EKSAMEN Reviderede Spørgsmål Skriftlig prøve, 9. januar 1997. Kursus navn : 04250 - Indledende billedbehandling. Tilladte hjælpemidler : Alle sædvanling. "Vægtning" : Alle opgaver vægtes ligeligt. Navn :.................................................

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky Data version 2 - Januar 2015 August 2016 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5500, E-mail: sdfe@sdfe.dk Data version

Læs mere

Tilgroning af lysåbne. naturtyper i Danmark af metoder vha.. remote sensing. Thomas Hellesen, phd. stud. Skov og Landskab, KU, LIFE.

Tilgroning af lysåbne. naturtyper i Danmark af metoder vha.. remote sensing. Thomas Hellesen, phd. stud. Skov og Landskab, KU, LIFE. Tilgroning af lysåbne naturtyper i Danmark estimering af tab og undersøgelse af metoder til fremtidig overvågning vha.. remote sensing Thomas Hellesen, phd. stud. Skov og Landskab, KU, LIFE. Problem: Tilgroning

Læs mere

BRUG AF GPS FOR KORTTEGNING

BRUG AF GPS FOR KORTTEGNING BRUG AF FOR KORTTEGNING Garmin map 62s Garmin map 62s(t)...side 2 Håndtering af map 62s...side 3 Instilling af map 62s...side 4 Import af track og waypoints fra til OCAD side 5 Konvertering til dxf for

Læs mere

Digitale billeder i slægtsforskning

Digitale billeder i slægtsforskning Digitale billeder i slægtsforskning Som slægtsforsker tænker vi ustandselig på at samle informationer fra højre og venstre, sætte det i systemer for derefter at gemme det. Formidlingen af vores forskning,

Læs mere

Invitation til Kort- og Geodataseminarer

Invitation til Kort- og Geodataseminarer Invitation til Kort- og Geodataseminarer Aalborg 27. maj Hotel Hvide Hus, Aalborg Århus 28. maj COWI Århus Vejle 29. maj COWI Vejle Lyngby 3. juni COWI Lyngby Slagelse 4. juni Hotel Frederik d. II Seminar

Læs mere

Photoshopkursus - Billedbehandling

Photoshopkursus - Billedbehandling Photoshopkursus - Billedbehandling Software... 2 Skrivebord... 2 Reset skrivebord... 3 Nyt billede med lag... 4 Indlæs billede... 6 Redigeringsværktøjer... 7 Billedstørrelse... 7 Beskæring... 13 Retouchering...

Læs mere

Panoramateknik. Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel:

Panoramateknik. Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel: Panoramateknik Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel: Billedet her er en sammenføjning af 5 billeder taget i portræt orientering og beskåret til 16:9 formatet.

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

Det efterfølgende skal ses som gode råd og videregivelse af mine erfaringer.

Det efterfølgende skal ses som gode råd og videregivelse af mine erfaringer. Billedbehandling / Digital kamera Det efterfølgende skal ses som gode råd og videregivelse af mine erfaringer. Pixelmasse Billedstørrelse 1.000.000 9 x 12 2.000.000 10 x 15 3.000.000 13 x 18 4.000.000

Læs mere

Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester, 2012

Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester, 2012 Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og yggeri og Anlæg, 1. semester, 2012 LCG-1. Introduktion til landmåling 1. Danmarks fikspunktsregister (I) 2. Horisontalretningsmåling

Læs mere

Billedanalyse, vision og computer grafik. NAVN :... Underskrift :... Bord nr. :...

Billedanalyse, vision og computer grafik. NAVN :... Underskrift :... Bord nr. :... År: 23 Kursusnr: 25 Billedanalyse, vision og computer grafik Skriftlig prøve, den 5. december 23. Kursus navn: Billedanalyse, vision og computer grafik. Tilladte hjælpemidler: Alle sædvanlige. "Vægtning":

Læs mere

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Gary Rebholz Vegas Pro har altid støttet mange forskellige filformater. Fra begyndelsen for omkring 10 år siden, har Vegas Pro-brugere haft muligheden

Læs mere

Kunstner: Jorge Rodriguez Gerada:

Kunstner: Jorge Rodriguez Gerada: Værket Wish til Belfast. 4,5 hektar stort værk på industrigrund ved Belfasts havnearealer. Hovedværk under LAND-SHAPE, Land Art North Denmark Kunstner: Jorge Rodriguez Gerada: Dette værk vil blive selve

Læs mere

Kortlægning og opmåling ved udbygning af Motorring 3 i København

Kortlægning og opmåling ved udbygning af Motorring 3 i København Kortlægning og opmåling ved udbygning af Motorring 3 i København Af Landinspektør Torben Weinkouff Rasmussen, Vejdirektoratet, Anlægsområdet twr@vd.dk Udbygning af en eksisterende motorvej i bymæssig område

Læs mere

Gradueret planteværn på basis af droneoptagelser Jesper Rasmussen Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, KU

Gradueret planteværn på basis af droneoptagelser Jesper Rasmussen Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, KU Gradueret planteværn på basis af droneoptagelser Jesper Rasmussen Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, KU Plantekongres 2015, 14.-15. januar, Herning Kongrescenter Status Droner med kameraer Findes

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn 18/3-2009 GKF-09-007 Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn De fynske kommuner forventer i samarbejde med KMS at etablere FOT i 2010. Udbuddet forventes udarbejdet og udsendt ultimo 2009. Fyn

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere

KOMFORT & SIKKERHED. NYHED ST660 Trådløst system. Komfort og Sikkerhed med COMFORTVIDEO TM KAMERASYSTEMER. Komplette Kamerasystemer

KOMFORT & SIKKERHED. NYHED ST660 Trådløst system. Komfort og Sikkerhed med COMFORTVIDEO TM KAMERASYSTEMER. Komplette Kamerasystemer Komfort og Sikkerhed med COMFORTVIDEO TM KAMERASYSTEMER NYHED ST660 Trådløst system KOMFORT & SIKKERHED Til din Autocamper, Campingvogn og bil Komplette Kamerasystemer WWW.JEPOTECH.DK KAMERA SYSTEMER og

Læs mere

BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde. Af Morten M. Sørensen, NIRAS

BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde. Af Morten M. Sørensen, NIRAS BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde Af Morten M. Sørensen, NIRAS HVEM ER JEG? Morten Sørensen (1974), mmks@niras.dk Civilingeniør fra DTU 2001 (GIS og Geologi) Fra 2001 ansat i BlomInfo nu NIRAS i Allerød.

Læs mere

DIGITALISERING. FOTOHOUSE ApS Kærvej 28 2970 Hørsholm Telefon + 45-20 58 30 75 Email info@fotohouse.dk

DIGITALISERING. FOTOHOUSE ApS Kærvej 28 2970 Hørsholm Telefon + 45-20 58 30 75 Email info@fotohouse.dk DIGITALISERING I forbindelse med digitalisering af bevaringsopgaver I forbindelse med digitalisering af bevaringsopgaver, kan vi tilbyde både produkter og hjælp til forskellige opgaver, der sikre det bedst

Læs mere

TOP10DK Det solide grundlag

TOP10DK Det solide grundlag TOP10DK Det solide grundlag TOP10DK er betegnelsen for Kort & Matrikelstyrelsens landsdækkende topografiske grundkortdatabase. TOP10DK er et fælles reference grundlag og kan anvendes af alle, der har behov

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

Danmarks Højdemodel (DHM)

Danmarks Højdemodel (DHM) Danmarks Højdemodel (DHM) Elverdams ådal Tølløse, Sjælland Niels Broge, Kort & Matrikelstyrelsen Seminar om anvendelse af luftfotos til forvaltning af kulturarven Holstebro Museum, 22. April 2010 Punktsky,

Læs mere

Kort10. - en del af den geografiske infrastruktur. Produktblad. juni 2006. Kort10 som fælles geografisk reference

Kort10. - en del af den geografiske infrastruktur. Produktblad. juni 2006. Kort10 som fælles geografisk reference Kort10 - en del af den geografiske infrastruktur Produktblad juni 2006 Kort10 som fælles geografisk reference 2 Kort10, produktblad juni 2006 Kort10 en del af den geografiske infrastruktur Kort10 er en

Læs mere

December tilbud 2013

December tilbud 2013 December tilbud 2013 SPAR kr. 3.499,- + Kr. 5.999,- Køb et Fujifilm X-M1 kamera med kit objektiv 16-50mm og få et gratis FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS med og spar kr. 3.499,- http://www.fotoringen.dk/ix-m1%20kamera.aspx/182/fujifilm_x-m1/fujifilm_x-m1_kamera_med_kit_objektiv_18-55mm

Læs mere

DTU Campus Service DTU - BYGHERRERÅDGIVNING IKT Beskrivelse af DTU LOK koordinatsystemet. Den oprindelige definition af DTU-LOK er desværre gået tabt.

DTU Campus Service DTU - BYGHERRERÅDGIVNING IKT Beskrivelse af DTU LOK koordinatsystemet. Den oprindelige definition af DTU-LOK er desværre gået tabt. Notat DTU Campus Service DTU - BYGHERRERÅDGIVNING IKT Beskrivelse af DTU LOK koordinatsystemet 17. februar 2015 Projekt nr. 210914 Dokument nr. 1212704515 Version 5 Udarbejdet af MMKS 1 INDLEDNING Da DTU

Læs mere

GGeoid14 Ny gravimetrisk geoide for Grønland

GGeoid14 Ny gravimetrisk geoide for Grønland GGeoid14 Ny gravimetrisk geoide for Grønland Rene Forsberg, Tim Jensen Institut for Rumforskning og Teknologi, DTU Januar 2014 rf@space.dtu.dk En ny gravimetrisk geoide er beregnet for Grønland, som første

Læs mere