Indhold og Opsætning i Akademisk Tekstbehandling: What You See, and What You Get

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold og Opsætning i Akademisk Tekstbehandling: What You See, and What You Get"

Transkript

1 Indhold og Opsætning i Akademisk Tekstbehandling: What You See, and What You Get Sigfred Hyveled Nielsen Digitale Videnssystemer 3. Semester IVA / Københavns Universitet Afleveret 6. januar 2015 Sidetal: Lige knap 11 normalsider Denne tekst er skrevet af Sigfred Nielsen, og stillet til rådighed under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår 3.0 Unported licensen.

2 Resumé Der produceres i dag store mængder dokumenter, især af akademisk natur. De skrives dog i programmer, der lægger mere fokus på tekstens udseende end indhold. Denne opgave undersøger de mest brugte tekstbehandlingssystemer (hovedsageligt Mircosoft Word og Latex), og de aktuelle problematikker i skrivning og deling af dokumenter.

3 0: Indhold Indhold 1 Indledning 4 2 Problemformulering 4 3 Metode Brug af begreber At få hvad du mener, eller hvad du ser Status quo for akademisk tekstbehandling Opmærkning af tekst Da Word Processoren kom til byen Letvægtsmarkup en gylden middelvej? Analyse. Systemerne i brug At skrive og beskrive Papir i en digital verden Velbevarede dokumenter Layout til lejligheden Strukturen i fokus Diskussion. Forhindringer og mulige løsninger Konklusion 17 Referencer

4 2: Problemformulering 1 Indledning En af de vigtigste funktioner på en computer er tekstbehandling. For folk der skriver store mængder af tekst det kunne fx være forskere og studerende er det uvurderligt at kunne redigere, dele og overskue tekst digitalt. I dag virker det helt håbløst, hvis man skulle skrive en Ph.D.-afhandling i hånden. Og dog ligger der en lang række fundamentale problemer i den måde, hvorpå vi i dag skriver på computere. De programmer, de fleste bruger, skjuler dokumentets struktur til fordel for dets udseende trykt på papir. Og alternativerne er for tekniske og besværlige at lære og at bruge. Dokumenter bliver i større og større grad læst på skærme fremfor på papir men de formater, som de deles i er stadig optimeret til tryk. Hvad der er fint læseligt på papir, kan blive et uoverskueligt roderi på fx en tablet. Derudover kan de være umulige for computere at indeksere og søge i og der er ingen garanti for at diverse æsoteriske fil-formater også kan åbnes om 50 år. Der er altså mange problemer af en teknisk natur relateret til tekstbehandling på computere. Men en stor del af problemet ligger også ved brugerne. De fleste tænker meget lidt over hvordan de skriver og de der gør, klynger sig ofte til de systemer, de har lagt en stor del tid og arbejde i at lære. Konsekvensen er, at der ikke er stor nok efterspørgsel efter lette, struktur-orienterede og universelt tilgængelige tekstbehandlingssystemer. 2 Problemformulering Hvad er de aktuelle teknologiske udfordringer indenfor produktion og formidling af brugbare og tidsvarende videnskabelige dokumenter? Hvilke fordele og ulemper er der ved hhv. visuel og markup-baseret tekstbehandling? Hvordan kan anvendelsen af et letvægts-markup-sprog effektivisere skriveprocessen? Denne opgave vil først, i et teoretisk og historisk perspektiv, analysere de meste brugte tekstbehandlingssystemer. Efterfølgende vil de væsentligste problemer og mulige løsninger blive diskuteret. Fokus for denne opgave er indsnævret til akademisk skrivning. Selvom problemstillingen i princippet gælder alle, der skal forfatte længere tekster, lægger opgavens omfang op til et mere afgrænset fokus. Her er det oplagt at se på forskere og universitetsstuderende, da dette er en gruppe, der jævnligt producerer store mængder af tæt 4

5 4: Metode tekst i mange tilfælde med henblik på publikation. Effektivitet og god praksis er derfor essentielt i denne henseende. Det må formodes at den overvældende størstedel af denne skrivning foregår på computer efterhånden og der vil i denne opgave kun blive fokuseret på computerbaseret tekstbehandling. 3 Metode Denne opgave analyserer diskuterer forskellige tekstbehandlingssystemer, teorien bag, samt diverse forhindringer i deres brug, ud fra den tilgængelige litteratur om emnet. For at finde denne, har jeg søgt i Google Scholar, almindelig Google og diverse databaser tilgængelige gennem Proquest. Jeg har brugt en bred vifte af relevante søgeord men jeg må erkende at der sagtens kan være højrelevante resultater, der er gået mig forbi, da jeg erfarede store forskelle i søgeresultater ved ganske små justeringer i søgetermen. Emnet viste sig generelt mere tricky at researche end jeg havde ventet (håbet... ). Mange resultater var forældede eller kun tangentielt relevante. Stadig flere var præget af personlige holdninger og utilstrækkelige kildehenvisninger. For hver af denne opgaves referencer, er der altså et isbjerg af forgæves læst vrøvl. Jeg er klar over at min problemformulering muligvis slår et brød i den store ende op. Det var dog svært at indskrænke den væsentligt, og stadig nå frem til de områder, jeg gerne ville undersøge. En grund til dette er, at emnet er relativt underbeskrevet (som litteratursøgningen viste) og kræver en del baggrund at formidle. Visse sektioner har jeg derfor været nødt til at reducere til kun et hurtigt overblik. Jeg har dog vurderet dem nødvendige for forståelsen af emnet. Udover litteraturen, analyserer jeg også kort den praktiske brug af forskellige tekstbehandlingssystemer. 3.1 Brug af begreber Ordene markup og opmærkning betyder det samme, men den danske udgave af begrebet bruges ikke ret meget. For sproglig variation og udformning, optræder begge ligeværdigt i denne opgave. De rettroende indenfor tekstbehandlingssystemerne L A TEX og TEX kræver som regel at man anvender den her viste typografiske stilisering. Ad hensyn til både læselighed og skrivelighed, vil disse dog i denne opgave blive skrevet med ganske almindelige 5

6 4: At få hvad du mener, eller hvad du ser typer. De vil også, hvor intet andet udspecificeres, blive henvist til samlet som Latex. 4 At få hvad du mener, eller hvad du ser 4.1 Status quo for akademisk tekstbehandling Der er groft sagt to lejre indenfor brug af skriveprogrammer på det akademiske niveau[19, s. 1]. Blandt de humanistiske videnskaber og lignende, tager man ofte ikke mere stilling til dette emne, end man er absolut nødt til. De fleste bruger således den samme software, som de har brugt hidtil det være i gymnasiet, til privat brug, etc. en Word Processor, som i langt de fleste tilfælde hedder Microsoft Word[4]. Men tager man besøg på et andet fakultet, fx hos fysikerne eller matematikerne, vil ens flotte kopi af Word ofte blive mødt med olme blikke. Her foretrækker man generelt det typografiske kodesprog Latex (udtalt la-tek), og nogle vil endda forsvare dette valg til noget meget nær døden. For de fleste vil dette virke ganske absurd, og mange har slet ikke overvejet at der kunne findes andre løsninger end Word. Dette program, og dets konkurrenter som den gratis LibreOffice/OpenOffice.org og Apple s Pages [16], er store, selvstående skrivemiljøer, der følger designfilosofien WYSIWYG What You See Is What You Get. Med dette menes, at programmet gør sit bedste for at visningen af teksten på skærmen svarer til hvordan, det vil se ud på tryk. Derfor vises en virtuel A4-side, med de endelige skriftstørrelser, sidehoveder, etc.[19, s. 2] Ved Latex, er filosofien i stedet What You See Is What You MEAN. Her ser man blot en væg af tekst, og al formatering foregår ved at indsætte kommandoer til computeren i sin tekst. For at se det endelige layout, kører man et program, der transformerer koderne til et poleret layout til tryk. Når man vælger dette system, er det ofte for dets evner til at opsætte ligninger og specialtegn. Selve Latex står kun for at lave opsætningen, og det står derfor brugeren frit for, hvilket program selve teksten skrives i og mange af dem har funktioner, der hjælper med Latex-koden[19, s. 2]. Selvom det endelige resultat fra de to for det utrænede øje vil se nærmest identiske ud, er der altså en fundamental forskel i måden man arbejder på. For virkelig at forstå disse to tilganges styrker og svagheder, er man nødt til at forstå den basale forskel i, hvordan de anskuer tekst. 6

7 4: At få hvad du mener, eller hvad du ser 4.2 Opmærkning af tekst At bruge opmærkninger eller markup er en essentiel del af at skrive[6, s ]. Uden det, ville teksten ikke være andet end en uafbrudt strøm af ord, uden ting så basale som komma og punktum. Udover den basale tegnsætningsopmærkning, er der mange andre slags markup. Af disse, er tre specielt vigtige indenfor tekstbehandling. Den første, præsentationsopmærkning, er dén, det er mindst sandsynligt man overhovedet opdager er der. Den dækker tekstens udseende, de visuelle justeringer, der gøres for læseligheden. Fx, når en linje er rykket ind, eller et ord står med fede typer men også ting som sideskift og paginering (sidetællingen). Word og lignende programmer gør i høj grad brug af dette. Procedureopmærkning er sådan set det samme men i stedet for at vise justeringerne, beskrives de. Denne tilgang har sit ophav hos de gamle trykkerier, hvor sætterne lavede bogens layout ud fra anvisninger og koder spredt igennem manuskriptet[34, s. 1]. En god del af de kommandoerne, man bruger i Latex er af denne type. Sidst er der deskriptiv opmærkning, som er en noget anden tilgang. Her markerer man ikke hvordan tekstens elementer skal se ud men hvad de betyder. Fx kan man angive at et stykke tekst er en persons navn og at noget andet er et citat. I praktisk forstand kan disse opmærkninger i layout-fasen omdannes til andre typer opmærkning således at alle citater fx bliver sat med kursiv. Man kan derfor også bruge denne type som erstatning for andre typer markup inklusiv tegnsætning. Dette kaldes også semantisk eller logisk opmærkning. Præsentations- og procedure-markup er rent visuelt orienteret, og det er derfor op til brugeren at sørge for konsekvent formatering fx at alle overskrifter sættes med den samme skriftstørrelse. Det bliver dermed hurtigt svært at holde styr på det valgte udseende for et langt dokument, og hvis det skal ændres undervejs, er man nødt til at gå tilbage og rette det hvert eneste sted manuelt[6, s ]. 4.3 Da Word Processoren kom til byen... Computeren har gjort en verden til forskel i måden, vi skriver på. For at udskrive og dele et dokument, behøver man ikke længere sende det til et trykkeri, der sætter det op for én vi kan gøre det hele selv i dag. Førhen lå arbejdsfordelingen således, at forfatteren skrev teksten som et manuskript, med kun simple formateringsvirkemidler. Dette blev givet videre til en trænet sætter, der uden syn for tekstens indhold satte den op på siden, på den mest læselige og harmoniske måde[21, s. 5]. I det 20. århundrede tillod teknologien udviklingen af Word Processoren. Den startede som en dedikeret afdeling af kontoret, og blev så en dedikeret maskine, for til 7

8 4: At få hvad du mener, eller hvad du ser sidst at blive et program på de i 80 erne mere og mere gængse Personlige Computere. Tidlige programmer, som WordStar og WordPerfect, var besværlige og upræcise, men udviklede sig gradvist til at kunne forhåndsvise den trykte side. Microsoft Word blev, efter en sløv start, efterhånden det dominerende program[12, 22]. Sideløbende udvikledes også sætter-programmer, det væsentligste værende Donald Knuth s Tex, et frit og åbent program, der konverterede procedureopmærkede dokumenter til så smukt som muligt tryk-layout[8]. Snart efter påbegyndte Leslie Lamport udviklingen af Latex, der udvidede Tex med deskriptive og strukturelle kommandoer[21]. Dette gjorde det muligt at angive et stykke tekst som Overskrift, og lade programmet holde styr på formateringen. Denne funktionalitet også kaldet Paragraph Styles blev senere tilføjet til de fleste Word Processorer, hvor dens brug dog er op til brugeren selv. I praksis har denne funktion vist sig meget ofte forkert eller slet ikke brugt[31, s ][34, s. 3]. Alle disse programmer og systemer ledte til et væld af forskellige formater, der besværede delingen af dokumenter. Der blev derfor gjort en indsats for at oprette et deskriptivt Standard Generalized Markup Language (SGML), med fokus på dokumentets indhold og struktur fremfor layoutet[33, s. 10][31, s. 138]. Det blev dog kritiseret for at være for svært at bruge, og ikke understøtte grafik og matematik tilstrækkeligt[6, s. 942]. Selve SGML blev aldrig udbredt, men det var grundlaget for de meget brugte formater HTML (som hjemmesider skrives i) og XML (hvis markup kan tilpasses specifikke formål)[33, s. 11][23]. Det, som flertallet bruger, er altså blevet de visuelt orienterede Word Processorer. Når folk endelig bruger Latex, er det enten fordi det er et krav, eller en hobby. En stor del af grunden til, at Latex ikke er mere udbredt og ifølge opfinderen selv ikke er den mest brugvenlige løsning[20, s. 2] er de kryptiske og omfattende kommandoer, som selv den simpleste formatering kræver. Der findes en række programmer, der tilstræber sig at lave WYSIWYG-indpakning til Latex så man ser sit dokument med præsentations-opmærkning, men det gemmes som en Latex-opmærket fil (fx Lyx). Disse gør det nemmere at producere dokumenter i Latex-format, men forskellen mellem hvad man ser og hvad man skriver kan virke forvirrende[18, s ]. En mulig løsning på dette problem kan dog findes i internettets tidligste chatsamtaler. 4.4 Letvægtsmarkup en gylden middelvej? Letvægts-markup-sprog (LMS) blev født af nød og belejlighed i den tidlige online kommunikation[26]. De første -systemer og diskussionsfora understøttede kun simpel tekst tegnene på tastaturet, stort set. For at berige kommunikationen, fandt 8

9 4: At få hvad du mener, eller hvad du ser man derfor på bruge specialtegn til at indikere den formattering, der ellers ville have været visuelt repræsenteret. Hvis fx man ville lægge vægt på et ord, kunne man i stedet for at bruge fed skrift, omkranse det med to asterisker, som så: et **markeret** ord. Da disse tiltag ikke var organiserede, opstod der ikke ét entydigt syntax i stedet udvikledes et væld af næsten ens LMS er; fx Setext fra 1992[9]. Måske af denne grund, nåede de aldrig ud til den bredere, utekniske befolkning. LMS erne havde dog en fordel, der gjorde at de ikke døde ud: den simple opmærkning gjorde, at teksten var nem både at læse og skrive, men samtidig uden videre kunne konverteres til traditionelle markup-sprog. De passede derfor perfekt til hjemmeside-typen Wiki et internt linket netværk af tekst-sider, som brugerne kan redigere direkte i (fx det åbne leksikon Wikipedia). LMS er kendes derfor også som Wiki Markup[17, s. 1][26, s. 43][29, s. 1]. Mange diskussions- og blogging-tjenester (fx Reddit, Wordpress og StackExchange) tillader også brug af letvægts-markup til at formatere indlæg og kommentarer[27, s. 123][1]. Der er dog stadig et væld af markup-sprog med vidt forskellige syntax (Se figur 1). Udenfor wiki erne, er Markdown (udviklet af John Gruber) det mest udbredte LMS men selv dette ene fås i et utal undervarianter[26, s. 44][27, s. 122]. Figur 1: Basal markup i div. udbredte markup-sprog.[26, s. 44] Den høje grad af både menneske- og computer-forståelighed i LMS er, gør dem også egnede til forfatning af generelle tekster man kan med simpel tegnsætning angive formateringen, og derefter frit konvertere den til Latex- og Word Processorkompatible formater (Den forhåndenværende opgave, for eksempel, er skrevet på denne måde). Der findes en del skriveprogrammer tiltænkt denne tilgang, hvoraf de fleste benytter Markdown[27]. Manglen på et standardiseret LMS er dog problematisk der er ingen garanti for at den markup, der virker i det ene program eller website, vil virke i det næste. Der er gjort flere forsøg på at skabe et standardiseret sprog[1][17, s. 1-2], men hidtil er det ikke lykkedes at få dem udbredt. 9

10 4: At få hvad du mener, eller hvad du ser Det må også bemærkes at LMS er i øjeblikket kun kan bruges til den umiddelbare skriveproces for at producere færdigt layout, er man nødt til at konvertere til Latex og lave den sidste opsætning dér. Selvom det er muligt at indsætte billeder og tabeller, er LMS ernes funktionalitet stadig meget minimalistisk[17, s. 2-3]. 4.5 Analyse. Systemerne i brug Der er visse fordele og ulemper ved hver tilgang. Ved WYSIWYG-programmer får man øjeblikkelig respons på dokumentets udseende, idet orddeling og sideopsætning beregnes så øjeblikkeligt som muligt dette kommer dog på bekostning af kvaliteteten. Latex, derimod, tager hele teksten under betragtning, for at opsætte denne så æstetisk som muligt men det kræver at den køres gennem programmet først[33, s. 5]. Det kan også debateres, om begrebet WYSIWYG er helt sandt, da visningen ikke altid er ens ved forskellige skærme og printere[18, s. 57]. For at undersøge hvordan de forskellige systemer er at arbejde i, har jeg opsat en simpel tekst (se figur 2) i hhv. Microsoft Word, Latex, og Markdown. De forskellige systemers bibliografiske funktioner er et mere omfattende emne, så den viste kildehenvisning er rent kosmetisk. Figur 2: En kort tekst, der gør brug af overskriftniveauer, indrykkede citater, blandede lister og links (Denne visning er lavet i Latex, med dette dokuments layout) 10

11 4: At få hvad du mener, eller hvad du ser (Se figur 3) Word blev brugt på engelsk i udgaven fra Brugerfladen er i høj grad visuelt orienteret, og funktioner er derfor primært tilgængelige vha. musen, selvom alting principielt kan tilgås med tastaturet. Overskrifterne blev angivet med Stylefunktionen, der kræver rimelig meget bladren rundt. Jeg forsøgte at markere det indrykkede citat som Stylen Quote, men denne tillod ikke indrykning eller den følgende kildehenvisning. Listen med blandet nummerering og punktform krævede en vis behændighed med menuer og tasterne Tab og Backspace. For at indsætte linket til Google, var det nødvendigt at lokalisere menupunktet Hyperlink, og at sætte sig ind i et temmelig forvirrende funktionsvindue. Den basale formatering (fed og kursiv) var nemt tilgængelig. Figur 3: Færdigt layout lavet i Word. Standard typographic style (Se figur 4 og 5) I Latex var det nødvendigt at skrive noget mere tekst. Jeg brugte en editor (Texmaker), der hjalp med kommandoer og syntax. At opsætte siden, tillade æøå og links krævede et par linjer kode i starten. For at opsætte det indrykkede citat, kunne kommandoen Quote anvendes men det var nødvendigt selv at sætte det kursivt, samt at inkludere kildehenvisningen indeni Quote en. (Se figur 6, 7 og 5) Markdown blev brugt til at konvertere simpel markup til Latex-kode, med programmet MultiMarkdown. For at producere et dokument, var det nødvendig at tilføje de samme koder i starten, som ved Latex. Den eneste visuelle forskel fra den manuelt skrevne Latex-kode, var en indsat fodnote med linket. I Markdown brugtes hhv. 3 og 4 # -tegn til at angive overskriftniveau, og tegnet > til at angive et indrykket citat. Ved alle tre, kræves der et vist bekendtskab med systemet for hurtigt at opsætte et dokument. Med Word s menuer er det nemmere at finde funktioner, man sjældent 11

12 4: At få hvad du mener, eller hvad du ser Figur 4: Latex-kode skrevet i hånden bruger. Men hvis man kan huske metoden, er det hurtigere med Latex og meget hurtigere med Markdown. Den deskriptive opmærkning (overskrifter og citat) krævede noget mere indsats i Word. For selve tekstopsætningen, krævede Markdown færrest klik og tastetryk, men krævede dog en ekstra konvertering for at få et færdigt dokument. En i skrivende stund meget ny tysk undersøgelse[19] af Latex og Word s brugbarhed har vist, at ved almindelig tekst er Word langt det mest effektive selv begyndere i Word var hurtigere til at opsætte tekst end eksperter i Latex. Omvendt var det dog, når dokumentet indeholdt matematik. Et tilhørende spørgeskema viste, var Latexbrugerne mere tilfredse med deres skrivesystem end Word-brugerne, men anså dog også Latex for sværere at lære. Undersøgelsen konkluderer, at Latex kun bør bruges ved matematikholdige dokumenter, og bør frarådes generel brug. Argumentet er at den nedsatte effektivitet svarer til ressourcespild af forskningsmidler, og de kalder Latex-brugernes præference for en art selvbedrag (kognitiv dissonans). Der er dog en del undersøgelsen ikke tager højde for; dens fokus ligger på reproduktion af korte 12

13 5: At få hvad du mener, eller hvad du ser Figur 5: Latex-kode konverteret til færdigt layout Figur 6: Markdown-kode skrevet i hånden dokumenter, og siger således ikke noget om brugernes generelle sans for struktur og god praksis. Det fremgår ikke i hvilket omfang Word-brugerne gør brug af Styles og den på kort sigt vundne effektivitet kan derfor hurtigt gå tabt ved justeringer af formatering og layout. I daglig brug, er der mange faktorer, der spiller ind og det er 13

14 5: At skrive og beskrive Figur 7: Latex-kode automatisk koverteret fra Markdown-kode dermed ikke til at erklære det ene system bedre end det andet. 5 At skrive og beskrive 5.1 Papir i en digital verden Med internettets udbredelse, deles dokumenter i stadig større grad digitalt. Dette bringer mange fordele teksterne kan søges i, indekseres og let distribueres. Derfor bliver færre dokumenter trykt på fysisk papir. De formater og programmer, vi bruger, er dog ikke fulgt med udviklingen, og holder sig stadig til papir-metaforen : skærmen viser et flot virtuelt ark papir, selv hvis dokumentet aldrig vil blive printet[31, s ][29, s. 3]. Men dét, der er nemt at læse på papir, er ikke det samme som på en skærm og det virker fjollet at se på simulerede sideskift i en kontinuerlig tekst på en skærm[20, s. 4]. At WYSIWYG-skriveprogrammerne holder fast i papir-metaforen, gør at brugerne 14

15 5: At skrive og beskrive kun ser dokumentet gennem dets visuelle repræsentation (den statiske funktionalitet), og at kun synlige forskelle anses for vigtige. Ofte ignoreres den dynamiske funktionalitet, som gør dokumentet brugbart for computere især Paragraph Styles og afsnitsanmærkninger, der ikke kan ses på papiret, og dermed heller ikke på det metaforiske papir[31, s ]. Et dokument med korrekt deskriptiv markup kan nemt konverteres til et universelt format, såsom SGML. Kun i et format som dette, er man sikker på at dokumentet kan tilgås af alle, uanset programmer og evt. handicap, nu og fremover[6, s. 939][31, s. 137]. 5.2 Velbevarede dokumenter Det er vigtigt at de tekster, vi skriver idag, bevares for og stadig kan åbnes i fremtiden. Der er dog ikke ret stort fokus på dette, og tekster udgives og arkiveres ofte i uhensigtsmæssige formater. Ved disse, afhænger man tit af kommercielle programmer og specifikke software-versioner, der ikke nødvendigvis er tilgængelige i fremtiden. Her er det ønskværdigt at dokumenterne så vidt muligt er deskriptiv opmærkede og gemt i et simpelt tekstformat, således at de altid vil kunne åbnes og genopsættes. Ud fra disse kriterier er altså både PDF (der i vid udstrækning bruges til deling, men er en lukket standard ejet af Adobe), Latex (der afhænger af procedure-opmærkning) og diverse Word Processorers interne formater (som Words DOCX), uegnede som oplagringsformat. I stedet vil fx XML være at foretrække[3, 2]. Der er dermed god grund til at bygge program-uafhængighed ind i dokumentformater, så nutidens forskning ikke ender med at sidde fast i dokumenternes svar på Betamax. 5.3 Layout til lejligheden Selvom man i Latex ikke arbejder direkte med siden, bliver resultatet (som regel en PDF-fil) stadig stærkt print-orienteret. Endvidere flettes teksten sammen med så mange layout-specifikke kommandoer, at det er meget svært at tilpasse det endelige dokument til andre visningsformer, såsom læsning på skærm. Der opstår derved en kløft mellem tekster skrevet til print og traditionel udgivelse, hvor layoutet er frosset fast[15, s. 61] og tekster skrevet til deling på internettet, hvor layoutet opsættes og tilpasses til den enkelte brugers skærmtype[33, s. 12][15, s. 62]. Der er lavet en del forskning i dynamisk og adaptivt layout[13, 15], men dokumenter distribueres stadig i frossen form. 15

16 5: At skrive og beskrive 5.4 Strukturen i fokus Alle disse problemer har deres rod i, at de bredt anvendte tekstbehandlingssystemer er orienteret mere imod det visuelle, end det logiske. De understøtter kun i begrænset omfang deskriptive opmærkninger, der forklarer tekstelementernes betydning, og lægger i stedet op til at angive hvordan de skal vises. Word Processorer er især skyldige i dette, men problematikken gælder også Latex og, i forlængelse, LMS er. Forfattere er i dag endt med også at skulle være sættere og designere, selvom disse opgaver kræver helt andre forudsætninger[33, s. 13][6, s. 940]. De trænes til at se teksten gennem dens udseende, fremfor dens struktur, og forventer at arbejde i en visning identisk til det endelige resultat. Modsat de teknisk orienterede forfattere, der anser tekst for et ordnet hieraki af over- og under-elementer (et træ ), bliver tendensen at se teksten som en lineær strøm, og ikke ænse den dybereliggende struktur[14, s. 32][10, s ][18, s. 58]. Ved brug af deskriptiv markup, er forfatteren nødt til at tage stilling til dokumentets struktur[6, s ]. Denne tilgang følges tit af mantraet Adskillelse af præsentation og indhold [5] dvs., at dokumentets tekst og dets opsætning er uafhængige af hinanden. Dette står parallelt med den såkaldte Model-View-opbygning, som man finder i computerprogrammering. Her sørger man så vidt muligt for at adskille View (programmets brugerflade) fra Model (den interne logik, der får programmet til at virke). Denne tilgang er meget udbredt, og undervises i. De, der skriver tekst fremfor kode, bliver dog sjældent præsenteret for denne idé[29, s. 4]. 5.5 Diskussion. Forhindringer og mulige løsninger Der er altså en del problematikker, der er dybt indgroede i måden, vi bruger computere til at skrive på. De programmer, som flertallet bruger, fokuserer alt for snævert på dokumentets udseende, og i Word Processornes tilfælde, skjuler aktivt dets strukturelle opbygning. Formaterne reflekterer programmerne, og er i mange tilfælde kun egnet til print. I mange tekster argumenteres der derfor for en total overgang til deskriptiv markup[6, 29, 20]. Dette har dog også sine ulemper: store mængder af deskriptiv markup bliver distraherende, og besværer skriveprocessen[6, s. 945]. Samtidig er det svært at sætte klare grænser, når man adskiller indholdet fra præsentationen hvor hører et billede fx til? eller en tabel?[23, 28] En del af problemet ligger også i, at struktur-orienterede programmer generelt bliver programmeret fra en ingenørs, snarere end en forfatters, synspunkt. I den sammenhæng bliver det fremsat, at produktet er brugerfladen, og at hindringen for bredere brug af deskriptiv markup, er manglen på attraktive og brugervenlige program- 16

17 6: Konklusion mer[10, s ]. Man bør heller ikke afvise WYSIWYG helt ved korte og meget visuelle dokumenter, er det ofte en fordelagtig tilgang[14, s. 34][33, s. 5]. Når folk forsvarer det ene eller det andet system, er det generelt mere baseret på holdning og personlig præference, end på nogen objektive vurderinger[19, s. 2]. Argumentet for Latex lyder tit, at det simpelthen producerer smukkere dokumenter og dets resultater er da også noget mere typografisk detaljerige[32]. Men begynder man at lytte til Latex fortalere, ænser man nemt en nærmerst religiøs dedikation. Opfinderen af Tex, Donald Knuth, har et følge en profet værdigt[8], og der cirkulerer flere meget grundige dokumenter, som fordømmer WYSIWYG, Word, og dets filformater, til de hedeste dybder af helvede[11, 7]. Latex-introduktioner på nettet refererer ofte til disse, hvor de burde henvise til saglige undersøgelser[30]. Denne fanatisme kan muligvis også afholde nytilkomne. Konkrete tiltag, der kunne hjælpe til bredere brug af deskriptiv skrivning, kunne være et standardiseret letvægts- og wiki-markup-sprog samt at undervise i brug af dette og struktur-orienteret skrivning[29, s. 4-6]. Det er altid svært at overtale folk til at skifte væk fra de systemer, de er vant til, så det ville være fordelagtigt at introducere konceptet relativt tidligt. En undersøgelse har vist, at børn i fjerde klasse kunne bruge wiki-markup efter en kort introduktion[29, s. 2]. Med bedre programmer og formater, burde det derfor være muligt at give en ny generation en bedre sans for struktur. 6 Konklusion Denne opgave har gennemgået de mest gængse tekstbehandlingsystemer, og teorien bag. Der er blevet identificeret en række problemer, navnlig at programmerne ligger mere op til en visuel end struktureret skriveproces. Dette resulterer i dokumenter, der er svære at læse på skærme, indeksere og bevare for fremtiden. Et deskriptivt letvægtsmarkup-sprog kunne potentielt afhjælpe dette, men der findes ikke standardiseret sådant i dag. Et problem ligger også ved brugerne selv, da disse sjældent tænker over hvordan de skriver, og nødigt vil skulle lære at bruge et helt nyt system. 17

18 6: REFERENCER Referencer [1] Jeff Atwood. Standard Markdown is now Common Markdown. 5. sep URL: (sidst set ). [2] Ian Barnes. Preservation of TeX/LaTeX Documents. Australian Partnership for Sustainable Repositories, jul URL: (sidst set ). [3] Ian Barnes. Preservation of word-processing documents. Australian Partnership for Sustainable Repositories, jul URL: (sidst set ). [4] Francois Brischoux og Pierre Legagneux. Don t Format Manuscripts. I: The Scientist 23.7 (2009), s. 24. [5] Dave Clark. Content management and the separation of presentation and content. I: Technical communication quarterly 17.1 (2007), s [6] James H. Coombs, Allen H. Renear og Steven J. DeRose. Markup systems and the future of scholarly text processing. I: Communications of the ACM (1987), s [7] Allin Cottrell. Word processors: Stupid and inefficient URL: (sidst set ). [8] Steve Ditlea. Rewriting the Bible in 0 s and 1 s. I: Technology review (1999), s [9] Adam C. Engst. TidBITS in new format. TidBITS. 6. jan URL: (sidst set ). [10] Peter Flynn. Why writers don t use xml. I: Proceedings of Balisage: The Markup Conference [11] Jeff Goldberg. Don t use MS-Word as a document exchange format URL: (sidst set ). [12] Thomas Haigh. Remembering the office of the future: The origins of word processing and office automation. I: Annals of the History of Computing, IEEE 28.4 (2006), s [13] Steven J. Harrington m.fl. Aesthetic measures for automated document layout. I: Proceedings of the 2004 ACM symposium on Document engineering. ACM. 2004, s

19 6: REFERENCER [14] Charles Hill. Markup meets the mainstream: the future of content-based processing. I: ACM SIGDOC Asterisk Journal of Computer Documentation 21.3 (1997), s [15] Charles Jacobs m.fl. Adaptive document layout. I: Communications of the ACM 47.8 (2004), s [16] Cliff Joseph. Alternatives to Pages. 26. maj URL: / (sidst set ). [17] Martin Junghans m.fl. A grammar for standardized wiki markup. I: Proceedings of the 4th International Symposium on Wikis. ACM. 2008, s. 21. [18] David Kastrup. Revisiting WYSIWYG paradigms for authoring LATEX. I: Proceedings of the 2002 Annual Meeting, TUGboat. Bd URL: (sidst set ). [19] Markus Knauff og Jelica Nejasmic. An Efficiency Comparison of Document Preparation Systems Used in Academic Research and Development. I: PloS one 9.12 (2014). [20] Leslie Lamport. Document Production: Visual or Logical? I: TUGboat 9.1 (1988), s URL: (sidst set ). [21] Leslie Lamport. Latex: A Document Preparation System. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1986, s [22] Lynn C. Lewis. Visible and Hidden Transcripts: Word Domination and Paths to Resistance. I: Computers and Composition Online Journal (spring 2007). URL: (sidst set ). [23] Chris Lilley. Separation of semantic and presentational markup, to the extent possible, is architecturally sound [24] John Lombardi. War of the Words. I: InfoWorld 16.6 (1994), s URL: (sidst set ). [25] Comprehensive TeX Archive Network. What are TeX and its friends? URL: (sidst set ). [26] Greg R. Notess. Diverging Web markup choices. I: Online 30.6 (2006), s

20 6: REFERENCER [27] Steven Ovadia. Markdown for Librarians and Academics. I: Behavioral & Social Sciences Librarian 33.2 (2014), s [28] Wendell Piez. Format and Content: Should they be separated? Can they be?: With a counter-example. I: Proceedings of Extreme Markup Languages R URL: EML2005Piez01.html (sidst set ). [29] Christoph Sauer. What you see is wiki questioning WYSIWYG in the Internet age. I: Proceedings of Wikimania. Bd [30] James Swenson. Using LaTeX: How and why? URL: (sidst set ). [31] Pål Sørgaard og Tone Irene Sandahl. Problems with styles in word processing: a weak foundation for electronic publishing with SGML. I: System Sciences, 1997, Proceedings of the Thirtieth Hawaii International Conference on. Bd. 6. IEEE. 1997, s [32] Dario Taraborelli. The Beauty of Latex. 4. jul URL: (sidst set ). [33] Conrad Taylor. What has WYSIWYG done to us. I: The Seybold Report on Publishing Systems 26.2 (1996), s [34] Dennis G. Watson. Brief history of document markup. University of Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food og Agriculture Sciences, EDIS,

Menneske Maskine Interaktion

Menneske Maskine Interaktion Menneske Maskine Interaktion Obligatorisk opgave Carsten V. Munk 20030576 Søren E. Andersen 20061647 Nicki T. Hansen 20030605 Indledning Vi har i denne aflevering inkluderet to del opgaver fra faget menneske

Læs mere

Mikkel Pagh Computermedieteori Vinter 2001/2002. Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3

Mikkel Pagh Computermedieteori Vinter 2001/2002. Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3 Normans teori om brugervenligt design overført til world wide web 3 De rigtige mentale

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

AUTOMATISK EVALUERING TILGÆNGELIGHED. Af Michael Christoffersen & Lars Nyberg. 4-ugersprojekt Vejleder: Martin Sønderlev Christensen

AUTOMATISK EVALUERING TILGÆNGELIGHED. Af Michael Christoffersen & Lars Nyberg. 4-ugersprojekt Vejleder: Martin Sønderlev Christensen AUTOMATISK EVALUERING AF TILGÆNGELIGHED Af Michael Christoffersen & Lars Nyberg 4-ugersprojekt Vejleder: Martin Sønderlev Christensen IT-højskolen Maj 2003 Resumé Rapporten består af en teori- og analysedel.

Læs mere

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT Dok-ID: DEF-HM-00-01 Version: 1.0 Dato: 14/04-2000 Status: Endelig Ansvarlige: Mikkel Verner Nielsen, Christian Yndigegn, Kaj Grønbæk Tilgængelighed:

Læs mere

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Word 2007 Torben Lage Frandsen 2008 OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk,

Læs mere

INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS

INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS ISSN 0908-1666 INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS Study Materials Series by Morten Rask og Kenneth Skærm No.: 10 1997 Aalborg University Centre for International Studies Fibigerstraede 2, 9220 Aalborg, Denmark

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet

Det Humanistiske Fakultet Det Humanistiske Fakultet Institut for kommunikation Titel: Automatiseret tilgængelighedskontrol - en mulighed? Synopsis Projektperiode: Efteråret 2006 Rapport indeholder redegørelse af det systemudviklingsfelt

Læs mere

HOLDNINGER TIL TILGÆNGELIGHED

HOLDNINGER TIL TILGÆNGELIGHED HOLDNINGER TIL TILGÆNGELIGHED En spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige webmastere Af Michael Christoffersen Cpr.nr. 04 11 75-2461 & Lars Nyberg Cpr.nr. 30 09 76-1577 16-ugersprojekt Vejleder: John

Læs mere

Ny intranetside for studerende på RUC

Ny intranetside for studerende på RUC Ny intranetside for studerende på RUC Humanistisk-teknologisk basisstudie 1. semester, efterår 2011 Helene Louise Horskjær Fallesen, 46896 Flemming Damsgaard Andersen, 46912 Kasper Wandahl Fogh, 46839

Læs mere

Udvikling af Resource Request løsning

Udvikling af Resource Request løsning 1 Udvikling af Resource Request løsning Christian Holse Fanning (s063497) Kongens Lyngby 2009 IMM-B.Eng-2009-06 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800

Læs mere

Microsoft Word 2007 for Seniorer

Microsoft Word 2007 for Seniorer Microsoft Word 2007 for Seniorer Sideopsætning... 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvad kan du lære?... 3 Skærmbilledet og dets elementer... 4 Office-knappen... 4 Hurtig adgang... 5 Visningsknapper...

Læs mere

Der findes utallige versioner af CMSer til forskellige styresystemer og databaser.

Der findes utallige versioner af CMSer til forskellige styresystemer og databaser. Indholdsfortegnelse Abstract... 1 Indledning... 2 Hvad er CMS?... 3 Open source CMS vs. closed source CMS... 4 Analyse... 5 Analyse af Joomla (version 1.5.15)... 7 Joomla frontend... 7 Joomla backend...

Læs mere

Tilgængelighed på Internettet

Tilgængelighed på Internettet Tilgængelighed på Internettet Af Niels Gamborg Hovedopgave Maj 2008 - Statsbiblioteket Vejleder: Niels Müller Nielsen Multimediedesigneruddannelsen - Århus Købmandsskole Rapporten må gerne offentliggøres.

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne

Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne 8. semester humanistisk datalogi Udarbejdet af: Morten Møller Jacobsen Vejleder: Tom Nyvang Censor: Ellen Christiansen Usabilitymetoder i systemudvikling

Læs mere

TILGÆNGELIGHED PÅ WORLD WIDE WEB

TILGÆNGELIGHED PÅ WORLD WIDE WEB TILGÆNGELIGHED PÅ WORLD WIDE WEB - EN ANALYSE AF FIRE TILTAG - Af Michael Christoffersen og Lars Nyberg Bacheloropgave Vejleder: Lykke Kyllesbech Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2001 Abstract Formålet

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

Screenshot 1, Billede på forsiden

Screenshot 1, Billede på forsiden Screenshot 1, Billede på forsiden 1 Screenshot 2, Links 2 Screenshot 3, Menubjælke 3 Screenshot 4, SIO s gamle hjemmeside 4 Screenshot 5, SIO s Wikipedia 5 Screenshot 6, SIO s Wikipedia historic 6 Screenshot

Læs mere

5. EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WORLD WIDE WEB... 63

5. EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WORLD WIDE WEB... 63 5. EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WORLD WIDE WEB... 63 5.1 METODISKE OVERVEJELSER... 63 5.1.1 Udgangspunkt i virkeligheden... 63 5.1.2 Konfrontation med fænomenet... 63 5.1.3 Interaktion med fænomenet...

Læs mere

Forskerbrug af webarkiver en kort indføring

Forskerbrug af webarkiver en kort indføring Janne Nielsen Forskerbrug af webarkiver en kort indføring Version 1 Janne Nielsen Forskerbrug af webarkiver en kort indføring Version 1 NetLab/forfatteren, 2015 Udgivet af NetLab Helsingforsgade 14, 8200

Læs mere

Projekttitel Website for Kreativ Metapol Kursus Webdesign og Webkommunikation

Projekttitel Website for Kreativ Metapol Kursus Webdesign og Webkommunikation Projekttitel Website for Kreativ Metapol Kursus Webdesign og Webkommunikation Underviser Sigurd Trolle Gronemann Rapporten har et omfang på 50.792 anslag 1. Præsentation af case...3 1.1 Problemstilling...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse Bilag:

Indholdsfortegnelse                  Bilag: Abstract This project describes the process of ideas, and how to design a new display form, for a menu. Through our own experiences and acknowledgment from others, we would like to develop a design that

Læs mere

Sociale medier og biblioteker

Sociale medier og biblioteker Et bud på bibliotekernes brug af de sociale medier og netværkskultur i dag og i fremtiden. Abstrakt I opgaven bliver de sociale medier diskuteret sammen med netværks, videns og informationssamfundet, set

Læs mere

4. WWW-SØGEVÆRKTØJER... 33

4. WWW-SØGEVÆRKTØJER... 33 4. WWW-SØGEVÆRKTØJER... 33 4.1 METODISKE OVERVEJELSER... 33 4.1.1 Udgangspunkt i virkeligheden... 33 4.1.2 Konfrontation med fænomenet... 33 4.1.3 Interaktion med fænomenet... 34 4.1.4 Teoretisk perspektiv...

Læs mere

Eksamensopgave. Retorik i webmediet. 26,0 normalsider. Anders Due

Eksamensopgave. Retorik i webmediet. 26,0 normalsider. Anders Due Eksamensopgave Retorik i webmediet 26,0 normalsider Anders Due Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Københavns Universitet 2006 Indhold Indledning 3 Praktiske overvejelser 4 Egen brug af Wikipedia

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Rollespils Portalen Side 1 af 46. Hvad er grundlag for at skabe en rollespils community-side til det danske rollespils miljø?

Rollespils Portalen Side 1 af 46. Hvad er grundlag for at skabe en rollespils community-side til det danske rollespils miljø? Rollespils Portalen Side 1 af 46 Introduktion Rollespil har i mange år været en udbredt subkultur i Danmark, men de seneste år vundet er konceptet om rollespil kommet frem i det offentlig søgelys pga.

Læs mere

Kommunikation F2011 socca.dk

Kommunikation F2011 socca.dk Kommunikation F2011 socca.dk Kommunikation på et socialt netværkssite Thomas Ege, Aysu Mola, Thomas Helt Pedersen og Troels Freud-Magnus Vejleder: Sine Carlsen Antal normalsider: 29,26(ved 2400 tegn) 2

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? DEFF projekt genereret på workshop Kend din bruger Arrangeret af DEFF programgruppen Mødet med Brugeren (MmB) Tirsdag, d. 3. maj 2011 på

Læs mere