Alvorsord. fra en trofast Herrens tjener. Asger Jensen Luthersk Misjonsforening. Vi minner om at tillit er noe man må få - ikke kan kreve.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alvorsord. fra en trofast Herrens tjener. Asger Jensen Luthersk Misjonsforening. Vi minner om at tillit er noe man må få - ikke kan kreve."

Transkript

1 Fra Danmark fikk vi denne mailen den 8. feb med det triste budskapet at Asger Jensen ikke lenger blir tålt som forkynner i LMs rekker. Det er bare ca. 12 mnd. etter en av talene vi her har trykt: Fredag den 6. februar 2009 har Asger Jensen modtaget brev fra afdelingsstyrelsen på Bornholm, hvori hans kaldelse som prædikant i LM trækkes tilbage. Begrundelsen er, at han ikke har udvist den fornødne tillid til LM s ledelse. Asger Jensen har beklædt følgende tillidsposter i LM: Kredsformand i 18 år. Kredsungdomsformand i 10 år Landsungdomsformand i 2 år. Afdelingsformand i 11 år. Medlem af DM i 14 år. Medlem af LS i 2 år. Prædikant i 46 år. Vi minner om at tillit er noe man må få - ikke kan kreve. Tilliten i denne sammenheng må komme av at man taler og leder i samsvar med Guds Ord. Gjør de ikke det bør de ikke få tillit fra fårene. De skal tale og lede etter Guds Ord. Asger Jensen har av menighetene før hatt stor tillit. Nå får han oppsigelse av nye generasjoner uten bibelsk og dokumentert begrunnelse. Man aner en parallell til Jeremias - og samfunnsmessig virker det merkelig ut fra Arbeidsmiljøloven. Vi synes flere bør lese AGs analyser av tiden for den kjennes igjen også i våre norske menigheter. Han brukes fremdeles med glede i kristne samlinger i Norge. J.H. 28 Alvorsord fra en trofast Herrens tjener Asger Jensen Luthersk Misjonsforening 1

2 Innhold: Mødevirksomhed Der skal komme dage, siger Gud Herren Skaden i Guds folk nere iblant oss. Forkynnere som ikke skjeler til mennesker og som ikke frykter mennesker, men Gud. Forkynnere som vil stå på Guds åpenbarte sannhetsord og forkynne dom over likegyldighetens og makelighetens etablerte liv. Be om forkynnere som tør stå frem som Jeremia, og her i endetiden si: "Så sier Herren!" Men det kommer til å koste en pris, for både forkynner og tilhører. Vil vi betale den? La oss så være mange, så mange som mulig, som roper til vår Frelser: Forbarm deg over oss, og tilgi oss våre mange synder. Tilgi, at også vi, har sviktet. Rens oss på ny i ditt dyrebare blod. La oss ikke forbli i en fred som ingen fred er

3 tets smerte over synd og likegyldighet og overflatiskhet og verdslighet er ganske forsvunnet. Profeten Jesaja sier fra Herren i kap 29 vers 13: "Dette folk holder seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg..." Hjertet er langt borte fra Gud. Det vil si det har forlatt hans ord. Ikke med munn og lepper. Det lyder stadig en forkynnelse som "fanger" og som man kan nikke godkjennende til, men den forårsaker at man er ganske godt tilfreds med det liv man lever, uten noen særlig bedrøvelse over egen og folkets tilstand. En vedvarende likegyldighet overfor sannhetsordet ender med den evige død. Hva gjør vi i denne ulykkelige situasjon? Skal vi bare fortsette, som om ingenting skjer? Skulle vi ikke gråte og klage vår nød ut for vår himmelske far? Gråte, først og fremst over oss selv. Over hjertekulde og likegyldighet. Og så be om vekkelse, ikke først og fremst hos andre, men hos oss selv. Be om vekkelse inn i våre egne forsamlinger. La oss ikke slå oss til ro med at det er fred. For det er ikke fred. Fred blir det kun om Gud griper inn i våre liv og vi får nåde til å se både falskhet, lunkenhet og fortapthet i øynene. La oss be om at Gud vil oppreise flere og nye forkyn- Mødevirksomhed. Af Asger Jensen, Forkynder i LM. Der findes i dag forskellige meninger om, hvad det er, der skal samle os, når vi er til et møde. Vi har alle oplevet, at tiden har sat nogle spor - på godt og ondt og den almindelige mødevirksomhed har ikke kunnet undgå nogle af disse spor, hvilket også har været medvirkende til, at der er sket en ændring mange steder i afholdelse af møder i et missionshus. Men først vil jeg gerne sige, at som tiden går, så har jeg fået et stærkere ønske om at fortsætte i de spor, som troens folk i generationer før os har sat højt. Og jeg finder tiden i dag for alvorlig til, at der eksperimenteres med hensyn til mødevirksomhed. De gamle før os. Min overbevisning er - og det kan man også læse om i gamle skrifter - at mange af de, som levede før os, så sådan på det, at når de samledes i missionshuset, da var der noget, som var overordnet - noget der havde betydning. Det var, at det, de var sammen om, skulle kunne bære ikke alene her i livet, men også den dag, de skulle gå ind over grænsen til evigheden. 26 3

4 Derfor var ordet - Guds evige ORD - det livgivende ORD - alfa og omega for mange. Bare dette ord, forstod de, var det som kunne holde og bjerge i både liv og i død. Ordet, forkyndelsen og mødevirksomheden blev således noget, som optog dem. De satte noget til side for at komme og høre Guds ord. Deres erfaring var blevet, at her var der noget at stå på noget at værne om. En erfaring vor tid kunne lære meget af. En ændret mødeform. Der tales ofte om, at forkyndelsen har ændret sig. Og det har den, men ikke den alene, også selve mødet har undergået forandring. Vi er efterhånden kommet dertil, hvor man egentlig ikke ved, hvad man kommer ud for, i det øjeblik man går til et møde. Det er med til, at holde nogle hjemme. De har oplevet skuffelse indtil flere gange. De fik ikke det, de kom for. Mange har med sorg erfaret, at moderne mødevirksomhed mere er blevet underholdning, end forkyndelse af Guds ord. Ikke sjældent kommer en prædikant ud for, at der direkte siges til ham, at han ikke må bruge for megen tid på sin prædiken. Der skal nemlig gives plads for andre indslag, ofte af megen tvivlsom karakter. Intetsigende sange bliver ofte fremført på en måde, som Kan noe mer alvorlig sies til en forsamling? Er det ikke stor grunn til at vi alle tar disse ord inn over oss, til ransakelse? Får Guds sannhetsord ikke adgang til våre hjerter og vekke oss opp, da får løgnen og usannheten fortsatt de avgjørende ord, og de kommer til å bre seg som ringer i vannet. I en slik situasjon får evangeliet trange kår. Vel forkynnes evangeliet, mener man, men det blir alt for ofte et "evangelium" som blir plaster på et sår som bevirker at det ikke blir legt. Såret er stadig sykt. Det blir ingen endring. Ingen nyskapelse og ingen syndenød. Det fortsettes som før. Mennesker er godt tilfreds. Fred, fred og ingen fare! I mange år har det lydt en "evangelisk fredsforkynnelse", som ikke har vist mennesket dets sanne stilling og situasjon. For loven, Guds hellige krav er i mye forkynnelse blitt forsømt. På grunn av dette har loven "syknet til" i mange troendes liv. Resultatet er blitt at synden i tilsvarende grad er "syknet til" (Rom 7,8). Likegyldigheten og overfladiskheten har innfanget oss. Vi er blitt et kristenfolk som stort sett er tilfreds med den situasjon som vi nå en gang befinner oss i. Fra mange prekestoler er synden blitt avskaffet. Men stadig lyder det mange ord, også riktige ord. Men hjer- 4 25

5 Og denne kreftskade har bredt seg i rekkene hos Guds folk. Og da er ulykken blitt stor for da holder saltet på å miste sin kraft. På profetenes tid ville de falske profeter gjerne utføre helbredelse, men det gjorde de på lettferdig vis i en forkynnelse som mer gikk på menneske-tanker enn på Guds Ord. Det er denne forkynnelse som får flere og flere etterfølgere. Men den virkelige nød vi befinner oss i, som kristenfolk, blir det sjeldent pekt på. Og hvis sannheten ikke forkynnes, om vår virkelige åndelige tilstand, da blir Jer 6,14 også vår situasjon. Da blir gudsfrykten minimert og verdsligheten får gode kår iblant oss. Men finnes freden da ikke blant Guds folk i dag? Ja, om det menes fred som går ut på tilfredshet og harmoni og mye aktivitet, da er det fred i mange forsamlinger. Da er det ingen fare på ferde. Men, er det da ingen som er redd for at den falske fred også har sneket seg inn i Guds folk i dag? Var det kun på profetenes tid at folk gikk sine egne selvvalgte veier? Etter hvert som flere og flere tiltak ser dagens lys blant Guds folk, og ofte tiltak i overensstemmelse med verdslig tankegang og væremåte, er det i sannhet stor grunn til å være både oppmerksom og engstelig. Åp 3,1 treffer inn i en nåtidig menighetssituasjon: "Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du er død." mange sørger over, og som de helt uforberedt må være vidne til. Liv eller død. Når jeg tænker tilbage i tiden, så oplevede jeg ofte, at et møde var noget, som havde med liv og død at gøre. Egentlig var der mange gange noget urovækkende over et møde. Jeg forstår mere i dag nødvendigheden af denne mødekarakter. For tænk det var virkelig liv og død, det drejede sig om. Ja, det var intet mindre end himmel eller helvede der stod på spil. Der var evighedsalvor over møderne. Var det så underligt, at både prædikant og ledelse i et missionshus var nervøse for hvordan eksempelvis en møderække forløb? Hvor mange, der bliver standset af Gud ved et møde i dag, ved vel kun det enkelte menneske selv. Ind imellem kan man være bange for, at det ikke er så mange. Mødeformen er ofte direkte medvirkende til at Helligånden får vanskelige betingelser at arbejde under. Den nutidige sang og musik gør også sit til, at der lukkes ånder ind i et møde, som virker både nedbrydende og ødelæggende. 24 5

6 Hvorfor kommer vi? Man kunne fristes til at spørge: Hvorfor går vi egentlig til et møde i missionshuset? Er det fordi, vi vil underholdes, eller er det fordi, vi har en bøn og et ønske om at få et sandt møde med Guds åbenbarede ord? Er det fordi, vi gerne vil ransages af Guds ord, så vi ad den vej får lov at se, både hvor vi står, og hvor vor vej går hen? Er det et ønske og en bøn om IKKE at blive ført vild eller bedraget? Når alt dette er sagt, stiller det jo både forkynder og tilhører ind i et lys, som ikke er behageligt. Men skal vi komme videre i vor mødevirksomhed i dag, er der i høj grad grund til, at mange møder bliver gået lidt efter i sømmene. Tilhørere har egentlig et vist krav på ikke at få noget andet end Guds sandhedsord at høre under et møde. Det er spild af tilhørernes tid at servere en form for underholdning, som de jo kan hente af en noget bedre kvalitet andre steder, om det var det, de ønskede. Ansvaret for møderne. At blive stillet ind under Guds ord ved et møde, er en alvorlig sag. Det må ikke overlades til hvem som helst at få overdraget ledelsen af et møde - f.eks. blot fordi man sidder i en bestyrelse. rop fra den Gud som alltid vil mennesker det som er godt, som alltid har til hensikt å føre mennesker inn på rett vei, og som alltid har til hensikt å ville frelse. Med usigelig smerte gråt profeten sine tårer over det folk som han gjorde seg til ett med. Og med disse klagesmerter (Klag 3) stilles vi inn i en situasjon, som tydelig peker på Ham som er større enn Jeremia, nemlig Smertenes mann, som også måtte gråte tårer over folket. Når den sanne fredsforkynnelse blir ringeaktet og overhørt, da erstattes den hurtig av en falsk. Og falsk fredsforkynnelse har også funnet god grobunn i vår tid. Likegyldigheten har fått god vind i seilene og mennesker blir trøstet på feil grunnlag. Derfor får mennesker nytt mot til å fortsette i syndens likegyldighet og makelighet: "Fordi dommen over den onde gjerning ikke fullbyrdes straks, derfor svulmer hjertet i menneskenes barm, så de drister seg til å gjøre det som er ondt" (Pred 8,11). Hva består den skade av som også vårt folk trenger legedom for i dag? Den består først og fremst av løsrivelse fra Gud. Det har bevirket at Ordet ikke lenger blir hørt. Mange steder hvor det stadig lyder, er det blitt forfalsket og gjort ukjennelig. Det fremstår nye sendebud, som lar forkynnelsen finne sin aktualitet i menneskers forjagede liv, og dermed til en "nødvendig" trang til hjelp her i livet, mens Guds Ords sanne og virkelige aktualitet ganske overses. 6 23

7 A U G U S T 2 1, Skaden i Guds folk. Fra Bibelsk-tro.no Nr Av Asger Jensen. "De leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er ingen fred." (Jer 6,14) I vår tid settes det utrolig meget inn på å skape fred. Enorme ressurser brukes på fredsforskning og annet fredsarbeid. Alt synes imidlertid å være forgjeves. Vel erkjennes ufreden, men man står maktesløs overfor den. Mange ønsker egentlig heller ikke fred, av forskjellige politiske grunner. Slik oppleves det i global sammenheng. Men også i hjemmet er freden mange steder spolert. Ufreden synes å foreta flere og flere landevinninger. Blant Guds folk hersker det heller ikke ubetinget fred. Onde åndsmakter er i virksomhet som nesten aldri før. På profeten Jeremias tid var fred også en "mangelvare", selv om fredsforkynnelse ble dosert i utstrakt grad. Men Herrens profet måtte si noe annet: Det er ingen fred. Jeremia advarte folket mot gudløshet. Han forkynte et budskap som måtte mane til ettertanke. Men ingenting hjalp. Hans forkynnelse resulterte i at han ble satt i fengsel, og hans trykte budskap ble brent (kap 20 og 36). Når et folk blir refset for deres synd og ugudelighet, må vi se det som en advarsel og et kall fra Gud. Det er et Og sagen er jo også, at har man ikke forstået vigtigheden af kvaliteten ved et møde i et missionshus, så kunne det hænge sammen med, at de, som er ansvarlige for mødet, ikke selv har stået foran den levende og hellige Gud og set sig selv som en gennemgribende fortabt synder. Har en ansvarlig mødeleder ikke det, er han til en vis grad undskyldt, men burde da ikke stå som mødeleder. Og det fritager ikke en ledelse for at være opmærksom på, at hvor mennesker kaldes sammen om Guds ord, der skal de ikke spises af med noget andet. Vi kommer vel ikke til møder bare for at komme hinanden ved. Vi kommer der vel, fordi vore sjæle står i fare for at gå fortabt. Skal vore missionshuse bestå i fremtiden, og bestå med en forkyndelse, der siger mennesker noget ind i deres samtid, da må vi alle ind for Guds ansigt og spørge Ham, hvor vejen går i al vor foretagsomhed. Både prædikanter, ledere og tilhørere må undersøge den sag. Gud lader sig ikke spotte. Vi er i dag mange steder kommet dertil, at dagsordenen i missionshuset bliver sat af folk, som ikke har forstået, hvad et missionshus skal bruges til. Er forståelsen gået ud over liv og død, himmel og helvede, da har missionshuset ingen berettigelse mere og måt- 22 7

8 te da hellere lukke end fortsætte med at holde mennesker fanget i et system, som er kødeligt og menneskeskabt. Børnene. Børnene står i en særlig fare på grund af voksnes forståelse. Som en nordmand sagde til mig: når der dækkes op til højtid og den gode mad skal serveres tager man børnene væk. De må ikke sidde til bords med os andre. Jeg ved vel, at det ikke altid er så enkelt at have børnene med til en prædiken. Men jeg er helt overbevist om, at det en dag vil give bagslag, hvis vi holder børnene borte fra forkyndelsen. De bliver så underholdt sikkert med al god vilje men med noget som i alt for mange tilfælde er af ringere karakter end en prædiken. At børnene ikke forstår en prædiken, betyder ikke så meget for hvem kan i øvrigt forstå Guds ord. Men bare det, at de også kommer ind under Guds ords indflydelse, vil give dem en ballast i livet, de senere kan takke for. Vi må også lære dem de gode salmer og sange, så de kan synge med i forsamlingen, når der synges fællessange. De må have noget andet og mere end mærkelige fagter og trampe-sange. sande føde, da dør vi. Og sjæleføden, som vi alle behøver, er nu engang ikke noget, som forkyndere bare kan plukke ud af Guds ord, efter eget forgodtbefindende. Det gælder også den føde, som ikke passer og smager det naturlige menneske. Der må næsten som aldrig før, fordi vor tid er så ond, forkyndes både lov og evangelium, forkyndes om synd og nåde, frelse og fortabelse, om vi skal overleve den afslutningstid, vi er inde i. Bliver en sådan forkyndelse ikke praktiseret, og bliver den ikke hørt, da kan vi næppe påregne at nå frem til det himmelske mål. Lad os bede om flere forkyndere til denne vigtige opgave. Indbydelse fra Gud. Vi tror, at Guds ord har en særlig indbydelse til os i afslutningstiden. En indbydelse til IKKE at ringeagte hverken hans advarsler eller formaninger. Men derimod, at lytte til dem. Og også gøre det sådan, at budskabet fra Amos bog om, at søge Herrens ord, ikke bliver en forgæves søgen, fordi vi ikke tog imod Guds ord, som Guds ord. 8 21

9 Men, findes Guds sandhedsord til tugt og formaning, trøst og opbyggelse? I snart mange år har der lydt en forkyndelse i blandt os, som har betonet Guds kærlighed så stærkt, at den anden side af Gud, hans hellighed og vrede over synden, næsten ikke er kommet frem. Og en sådan forkyndelse er nok langt farligere end de fleste forestiller sig. Og hvad kan dette ikke resultere i? Hunger efter Ordet. Men endnu er der nogen som tørster efter Livets Ord. Der er stadigvæk mennesker, som hungrer efter brød. Og i den sammenhæng kan vi ikke lade være med at tænke på apostelen Peter. Han havde været inde i store vanskeligheder. I Johs. 21 læser vi om en uvurderlig samtale han får med sin Frelser. Og samtidig får han pålagt en opgave, nemlig at forkynde Guds Ord til liv og trøst. Efter Jesu gentagne spørgsmål, om han elsker Jesus mere end de andre gør, siger Jesus til ham: Vogt mine får! På norsk: Fø mine får. Og det er netop dette, det drejer sig om. Vi må alle have føde for vore sjæle. Og får vi ikke den Det myndige lægfolk. Før talte man om et myndigt lægfolk. Det findes næppe mere. Det er bare få, der i dag tør rejse sig og sige imod den udvikling, som synes at føre længere og længere bort fra Sandheden i Guds ord. Men ingen tvivl om, at mange lider under de nuværende tilstande. Flere steder tales der om alternativ mødevirksomhed, og det bliver måske vejen fremover, om ikke der bliver sadlet om i den for tiden ulykkelige situation. Lad os bede om, at myndige mænd må rejse sig og vise vej ud fra Guds ord fremover og ikke overlade alt til lærde specialister. Vi MÅ rejse os og ikke affinde os med fremover at se de missionshuse, som mange af os har været med til at bygge og vedligeholde, ende som rene underholdningsanstalter, blot fordi ledere ikke forstår den ulykkelige åndssituation, vi befinder os i. Hvorfor er det gået sådan? Der kunne nok siges meget om det, men vi lever i en tid, hvor den sande Gud mere eller mindre er forsvundet ud af mange menneskers bevidsthed. At der stadig huserer en gud i menneskers opfattelse er udenfor diskussion. For det gør der. Men det er ikke den Sande, Evige og Hellige Gud. Ham, har man forsøgt at aflive. 20 9

10 I stedet er mange guder trådt til. Det har bevirket et andet billede af Gud. Og det mest forfærdelige er, at det ændrede gudsbillede har sneget sig ind i kirke og missionshus og bemægtiget sig både ledelse og prædikestol. Stadig lyder den ulidelige påstand om, at vi har en kærlig Gud, som næsten ser gennem fingre med alt, hvad vi foretager os, og som nok skal sørge for, at langt de fleste vil komme indenfor himlens port vejen er ikke så smal, som enkelte forkyndere vil gøre den til. Et forfalsket billede af Gud er efterhånden blevet så stærkt prentet ind på især de unges nethinde, godt hjulpet på vej af den ændrede forkyndelse, som har fået lov at lyde fra alt for mange prædikestole i snart mange år. Og ikke mindst er mange nye sangforfattere med både tekster og melodier slået ind på den vej og resultatet - ja, det ser vi nu, hvor forsvarsløse unge rives med ind i en åndelighed der mange gange næsten kan opfattes som et nødskrig mod himlen. Hvad gør vi? Jeg ser ikke anden vej for os, end omvendelse. Og det gælder alle - både forkyndere, ledere, bestyrelser og alle, som har et ord at skulle have sagt - ikke mindst i sammenhænge, hvor andre bliver berørt, eksempelvis ved tilrettelæggelse af møder og andre sammenkomster. Går vi ikke en anden vej end den, der er blevet praktiseret i de senere år, glider vi længere og længere væk fra Nye vinde. Den tid, vi oplever i dag, vil for mange, som kender lidt til fortiden, og som kender lidt til historien, forekomme meget anderledes end tiden gjorde før. Der blæser nemlig i dag vinde ind over os, som har formået at ændre på mange ting. Og den arv vi talte om før i tiden, arven fra både Luther og Rosenius, den tales der ikke så meget om længere. Og ser vi på bogsalg mange steder, er de i høj grad præget af bøger af meget tvivlsom karakter. Den belejlige tid. I Johs. Sandveds kommentar til Amos bog står flg. skrevet: I sin store godhed havde Gud gennem århundreder sendt sine tjenere til Israels folk. Da var det en belejlig tid. Da var Gud at finde. Men nu forkynder Herren med rystende alvor, at nådetiden har en slutning. Det vil sige, at der kan komme tider, da det ikke længere er muligt at finde Gud i FORKYNDEL- SEN? Da spørger vi: Er vi i dag, flere steder, ved at nærme os denne tilstand? Vel, mange mennesker samles. Store møder og arrangementer, med forskellige indslag

11 Det er ikke sikkert, at der bliver mangel på forkyndere. Det er heller ikke sikkert, at møder og samlinger fremover bliver en mangelvare. Men kan det komme til at gå sådan, at vi fremover kommer til at mangle forkyndere med en forkyndelse, som tør stå på Skriftens evige og klare grund og fundament og sandhed, og som klart og utvetydigt tilkendegiver dét, som Gud har talt i sit ord? Ingen ved, hvordan det kommer til at gå. Derfor er det ikke så enkelt at give et svar på spørgsmålet. Men det er alvorligt, og det er tankevækkende. Ikke mindst på grund af den alvorlige åndssituation, som vi befinder os i, og hvor slet ikke så få må gå skuffede hjem fra et møde. De fik ingen føde for deres sjæl. Og når bekymringen for mange af os opstår, hænger det jo også sammen med, at når vi ser på det kirkelige landskab, da er vi jo langt på vej kommet ind i en blindgyde. Og det, som dér forekommer, det bliver jo ikke bare i statskirken, men bevæger sig også udenfor med en smitte, som sniger sig ind i forsamlingerne. Flere ledende mænd, som vi tidligere har haft tillid til, har nu indtaget nye og anderledes holdninger. den egentlige mening med et missionshus: et sted, hvor Guds ord lyder til kald og omvendelse. De gamle stier. Der er ledere og forkyndere, som i de senere år, har henledt opmærksomheden på ordet fra Jeremias 6, 16 om de gamle stier. Det er ikke sagt for ingenting. Det, der kan frygtes er, at der også i vor tid vil blive svaret tilbage som dengang men måske ikke højlydt: Det vil vi ikke! At ændre tingenes tilstand er ikke omkostningsfrit. Men griber ledere og andre ansvarlige ikke snart ind, pådrager de sig et ansvar, som er uhyre omkostningsfyldt at bære. Og gør de det ikke, er det vel ikke underligt, at mange vil betragte vore ledere som de, der svigtede deres høje kald. Og da kan der ikke opfordres til andet end at samles andre steder end i et missionshus, hvor denne verden, kødet og djævelen mere og mere synes at få overtaget - med en uhyggelig forførelse

12 Der skal komme dage, siger Gud Herren...Amos Artikel af Asger Jensen, Bornholm. Forkynder i LM. Læser vi i Amos bog vil man uvilkårligt blive standset for ordene i kap. 8,11-12 : Der skal komme dage, siger Gud Herren, da jeg sender hunger over landet, ikke hunger efter brød eller tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord. De skal flakke om fra hav til hav, og fra nord til øst skal de strejfe rundt og søge efter Herrens ord, men de finder det ikke. Den åndskamp vi i dag står i, lægger nogle alvorlige spørgsmål ind over os. Os, som kalder os med kristennavnet. Og når vi f.eks. læser i Guds ord om alvorlige begivenheder, så kan vi nemt komme til at reservere os lidt. Ordene forekommer os nemlig både upassende og ubehagelige. Med henblik på ovenstående bibelord må vi derfor prøve os selv, om det er noget som vi, du og jeg, skal tænke over og måske også tage med i vores forbøn med henblik på vor åndssituation. De to vers, vi læste, fortæller om en tilstand, der kan komme i Guds folk, ved ikke at lade sig lede af Gud og af ordet fra dem. Med henblik på vore egne lande og den situation vi befinder os i som land og folk i dag, med en tiltagende gudløshed i både kirke og samfund, så er det yderst alvorligt at tænke på, at udvisningen af Amos den kan vel også ske på lignende måde i dag? Sådan, at Herrens sande forkyndere må tages fra os. For alvorligt er det, at ringeagte Gud og hans ord. En trang tid. Der er mange ting der tyder på, at vi nu oplever en meget trang tid med hensyn til advarsler og formaninger. Noget som Guds ord ellers ikke sparer på. C. O. Rosenius siger: Så længe der endnu er lidt olie på lampen, så elsker Guds børn FORMANINGEN. Som udviklingen har formet sig i snart mange år, også i kristenfolket, så kan den frygt melde sig: Må Gud en dag flytte den lysestage, vi har haft i vore lande i mere end tusind år? Flytte den fordi vi ikke længere kan bære hans ord. Og noget værre kan vel næsten ikke tænkes, om det skulle gå sådan, som Amos profeterede, og som lød: Der skal komme dage, siger Gud Herren, da jeg sender hunger over landet, ikke hunger efter brød eller tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord

13 Men det må understreges, at denne forkyndelse, den kom ikke bare fra en morbærfigendyrker, en kvægavler, men den kom fra Gud selv. Den Gud, som havde et inderligt ønske om, at frelse sit vildførte folk. Og så tror vi, at Gud vil det samme i dag. Frelse de vildførte. Landet kan ikke bære forkyndelsen. Vil vi læse lidt mere i Amos bog, da vil vi også lægge mærke til, at da Amos i sin profeti og forkyndelse vendte sig til folket, da blev han anklaget for sammensværgelse. I kap. 7,10 læser vi disse mærkelige ord: "Landet, kan ikke bære alle hans ord." Og hvad var det andet end udtryk for, at folket ønskede ikke, at blive gjort opmærksom på deres farlige tilstand. De ønskede ikke at blive gjort opmærksom på deres vildfarelse. Ja, de ønskede reelt ikke at blive gjort opmærksom på deres synd. De ville følge og fortsætte deres egne veje. Sådan som tilfældet også er i dag. Og resultatet blev mærkelig nok dette, i første omgang, at det var Amos, som blev udvist af Israel. Med andre ord, så var det Gud, som tog den mand der kunne hjælpe folket, det var ham Gud tog fra dem, på grund af deres ulydighed. Landet kunne ikke bære Guds ORD. Og det vil i realiteten sige, at Gud tog forkyndelsen hans ord. Men da mange mennesker i vor tid ikke beskæftiger sig ret meget med Guds ord, kan det uhyggelige ske, at man får et forkert og entydigt billede af Gud. Set med det menneskelige øje ser det derimod ikke forkert ud. Men, at få et forkert og fejlagtigt billede af Gud er dog mere alvorligt end noget menneske kan forestille sig. Der findes vel næsten intet, som er mere alvorligt. Alligevel er der nogen som siger: Er det nu nødvendigt at gøre opmærksom på den slags. Det er jo med til at gøre mennesker både urolige og bange. Da vil jeg svare, at det gør også mig, både urolig og bange, ikke mindst for mit eget Guds-liv. Desuden siger Guds ord også at i de sidste tider da er der mennesker, som skal falde fra troen. (1.Tim.4,1) Det siger os, at bliver der ikke talt om disse ting da kan vi med rette blive anklaget for svigt i forkyndelsen. Og da Guds ord også minder om konsekvenser i forbindelse med det vi her taler om, da må vi desto mere gøre opmærksom på det. Også selv om nogle måtte have et ønske om det modsatte. I Hebr.3,12-13 læser vi: Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt vantro hjerte, så der sker frafald fra den levende Gud, men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag, for at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag." 16 13

14 Og i Dommerbogen 16 læser vi om Samson, og syndens bedrag. Han lod sig lokke og forføre. Der står om ham, at han troede, at han nok en gang skulle kunne klare sig overfor filistrene. Men da læser vi disse alvorsord i vers 20: "Han vidste ikke, at Herren havde forladt ham." Tænk, at blive forladt af Gud, uden selv at vide det. Og kommer det så langt, da må det hænge sammen med, at det Gud taler ikke alene bliver overhørt, men det bliver også forkastet. Og måske uden at tænke over konsekvenserne, selv om de er forudsagt i Guds ord. Kan det ske i dag? I den forbindelse er det vanskeligt at lade være med at stille det spørgsmål: Kan dét, som vi møder i Amos bog, kan dét også komme til at ske i vore lande i dag? Hertil må nævnes, at der findes ingen garanti i Guds ord for, at det ikke også kan ske i vor tid. Og så må vi stadig huske de ord fra 1. Kor. 10,11, om de advarende eksempler: Og det blev skrevet for at vejlede os, til hvem tidernes ende er nået. Og det må også gælde ordene fra Amos bog. Hvem var Amos? Lad os først se lidt på hvem Amos var. Han skulle være samtidig med profeterne Joel og Jonas og Hoseas. Og så læser vi om ham, at han var fårehyrde, eller kvægavler. Og så står der om ham, at han dyrkede morbærfigen. Hvad siger det os? Det siger os, at Amos var en ganske almindelig mand og ikke som sådan profet i almindelig forstand. Alligevel, så var det ham, en morbærfigendyrker, en kvægavler, som Gud udtog til en opgave, som Han/Gud ville have gjort og udført i sit folk. På Amos s tid var Israel inde i en rig materiel udvikling. Og på overfladen syntes alt, at stå vel til. Men denne rige og materielle udvikling bekymrede Amos. Og det var jo også fordi, at med en rig og materiel tilstand følger der ofte noget andet med, nemlig gudløshed og ringeagt for Guds ord. Det leder vore tanker hen på menigheden i Laodikea (Johs. Åb. 3), som Herren måtte udspy af sin mund, på grund af deres lunkenhed: Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og blind og nøgen, er det dig. (V. 17) Synet, Amos fik, var, at han så Guds dom hænge over det gudløse folk. Og det var da han så sig kaldet til at forkynde, som han gjorde. Med advarsel og dom

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv prædiken til 8. s. e. trin. I: Matt 7,15-21 i Strellev og Ølgod kirker den 6/8 2017. Ved Jens Thue Harild Buelund. Hvis

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord!

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. oktober 2016 Kirkedag: 19.s.e.Trin/B Tekst: 1 Mos 28,10-18; 1 Kor 12,12-20; Joh 1,35-51 Salmer: SK: 731 * 26 * 164 * 334,1-2+5 LL: 731 * 26 * 335 * 164

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016 Kl. 10.00 Burkal Sognehus Kl. 14.00 Tinglev Kirke Tema: Bekendelse - fornægtelse Salmer: 318, (398,) 332; 54, 345 Evangelium: Matt. 16,13-26 I dagens tekst har vi vi den ældste kristne trosbekendelse:

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Tjenestedelingen mellem kvinde og mand. Fossnes november 2013

Tjenestedelingen mellem kvinde og mand. Fossnes november 2013 Tjenestedelingen mellem kvinde og mand Fossnes november 2013 Tjenestedelingen begynder i hjemmet a) Hjem b) Menighed Når der er en tjenestedeling i menigheden, er det, fordi der er en tjenestedeling i

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

7 s e Trin. 3.aug.2014. Vinderslev kirke kl.8.30. Hinge kirke kl.9.30. Vium kirke kl.11.00.

7 s e Trin. 3.aug.2014. Vinderslev kirke kl.8.30. Hinge kirke kl.9.30. Vium kirke kl.11.00. 7 s e Trin. 3.aug.2014. Vinderslev kirke kl.8.30. Hinge kirke kl.9.30. Vium kirke kl.11.00. Salmer: Vinderslev kl. 8.30: 750-51/ 44-49 Hinge kl.9.30: 750-51- 512/ 44-428- 49 Vium kl.11: 750-51- 512/ 36-428-

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 19. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække Salmer DDS 290: I al sin glans nu stråler solen DDS 299: Ånd over ånder, kom ned fra

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46 Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Han hed, nej, det er lige meget hvad han hed. Lad os derfor kalde ham, Thomas. En dag ringede Thomas og bad om

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

2. søndag efter trinitatis 25. juni 2017

2. søndag efter trinitatis 25. juni 2017 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Burkal Kirke Bjolderup Kirke (med nadver) Tema: Undskyldninger er der nok af Salmer: 747, (596), 289; 385, 356 Evangelium: Luk. 14,16-24 En stor og fantastisk fest. Sådan er Guds rige.

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 1 22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 Åbningshilsen Efter gudstjenesten har fire i menigheden forberedt kirkefrokost til

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Vi vil i dag fortsætte med at se på forskellen mellem skøgen og bruden. Eftersom det er endetidens største problem og en faldgrube for mange kristne, tror

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728 Dengang jeg gik på pastoralseminariet for at skulle lære at være præst, fik jeg et godt råd af en af underviserne. Han sagde, at når man sidder og taler med et menneske, og samtalen går i stå, så skal

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Salmer: Lihme 9.00 749 I Østen, 292 Kærligheds og sandheds Ånd!, 365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Lem 10.30 749 I Østen, Dåb: 448, 292

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere