INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET"

Transkript

1 INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Informationshæftet for Brædstrup Skole og SFO uddeles til alle, som har børn i skolen. Side Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 PALS Sådan gør vi her 6 Mere om PALS 7 Om Brædstrup SFO 8 SFO Indsatsområder i 14/15 9 Skolebestyrelsen 10 Praktiske oplysninger A-Z 13 Oversigtskort for skolen og SFO 23 Personale 24 Ferieplan for skoleåret Ferieplan for skoleåret Skole og SFO Tlf., og hjemmeside 28 Hæftet samler en del nyttige informationer og skal ses i sammenhæng med skolens hjemmeside og Forældreintra, hvor vi løbende orienterer om aktiviteter og nyheder fra skolen. Hæftet er også tænkt som et opslagshæfte i tilfælde af, at man som forældre er i tvivl om, hvordan man forholder sig i en given situation. Vi vil med hæftet bidrage til at fastholde og udbygge kontakten mellem skole og hjem. Skolelederens forord Vi er i dette skoleår 617 elever fordelt på 27 klasser og ca. 80 medarbejdere i alt (inkl. pædagogmedhjælpere, teknisk personale m.m.). Nyt i skoleåret Så har folkeskolen fået en reform - vi tager imod den som en gave. Her på skolen ser vi en reformtekst, der lægger op til, at skolen styrkes og eleverne øger deres udbytte af undervisningen. Medarbejdere og ledelse er enige om, at de mange gode elementer og mål, der er i reformen skal være med til at løfte kvaliteten. Vi ved også, at lærere og undervisning er en vigtig ingrediens til at komme i mål og vi ved, at det har afgørende betydning, at forældre bakker op og taler betydningen af skolegangen op i forhold til at være medskabere af en ambitiøs og fremtidsholdbar læringskultur blandt børn og unge. Vi ser meget frem til, at vi i skolen og i samarbejdet med elever og forældre udvikler en skole, hvor læring og trivsel, tilsat flid og ambitioner, udvikles og blomstrer. Reformens tre overordnede mål: Reformens nye områder: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Motion og bevægelse se under A-Z Understøttende undervisning se under A-Z Lektiecafe se under A-Z Skoledagens længde Sociale elevsamtaler se under A-Z Engelsk som nyt fag i indskolingen Tysk som nyt fag fra 5. klasse og mere end et tilbudsfag Valgfag - se under A-Z 2 3

3 FORORD FORORD Engelsk fra 1. klasse: 1. og 2. klasse skal som noget nyt have 1 lektion engelsk om ugen. Undervisningen kan deles over flere kortere sekvenser, når den varetages af en lærer, der har andre fag i klassen. Dette for at få berørt faget flere gange om ugen. Undervisningen vil være baseret på små lege, rim og remser og vil tage afsæt i den legende tilgang til at lære sprog. Tysk fra 5. klasse: 5. og 6. klasse skal som noget nyt have 1 lektion tysk om ugen med linjefagslærere. Tysk er for alle elever og kan ikke vælges fra. Som skole ser vi store fordele i at begynde med tysk på et tidligere klassetrin vi forventer dels, at eleverne bliver dygtigere, når de når til 9. klasse, dels at der på mellemtrinnet er en meget høj motivation for at komme i gang med et nyt og spændende sprogfag. Kompetenceudvikling: Skolens åbningstid Når kravene øges, skal der også kompetenceudvikling til. Kommende skoleår bliver et år Skolens åbningstid er og det vil være i det tidsrum, man som udgangspunkt kan med massiv efter-/videreuddannelse for lærere og pædagoger og det vil kunne mærkes i kontakte lærere eller forvente at en lærer ringer tilbage, hvis man har lagt en besked. Dog vil bemandingen. For nogle betyder det, at de en enkelt dag om ugen vil være på uddannelse, for der stadig være forældremøder uden for normal arbejdstid. andre at de er væk 1, 6 eller 12 uger. Det er målet, at alle lærere er linjefagsuddannede i alle de fag, de læser. Sådan er det ikke i Skolen vil arbejde hen imod at skole-/hjem-samtaler kan holdes indenfor den normale åbningstid. dag de fleste lærere underviser i fag ud over det, de har linjefagskompetence i. Det er også Erfaringen siger, at mange forældre kan få det til at passe ind, men skolen vil være et mål, at lærere klædes bedre på til at undervise i den inkluderende skole og det uddannes fleksibel i de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre. personalet også i forhold til. Når der kommer en vikar i stedet for den faste lærer, er det vigtigt, at eleverne er forberedte og at den faste lærer har lagt en overordnet plan, som kan følges og det vil der blive, men eleverne vil mærke forandring i en periode. FORTSAT GODT SKOLEÅR TIL ALLE! Vi arbejder med at dække de længerevarende efter-/videreuddannelsesforløb med rotationsvikarer, så det i den periode, den faste lærer er væk, vil blive én vikar, der læser den pågældende lærers timer, men skolen kan ikke afvise, at der i enkelte timer vil blive en anden vikar- Dorthe Ninn 4 Skoleleder 5 løsning. Lektioner over minimumstal På Universet har skolen valgt at ligge over det vejledende antal lektioner i den naturfaglige blok. Vi kan se på elevernes resultater, at der er et incitament for at vi lægger fokus på, at eleverne rustes bedre inden for den naturfaglige blok. Dette betyder ikke, at elevernes skoledag bliver længere af den grund, men det betyder, at andelen af understøttende undervisning bliver mindre eller sagt på en anden måde: Skolen vurderer, at der hvor den understøttende undervisning er tiltrængt, er inden for den naturfaglige blok. På Mælkevejen har skolen valgt at give flere timer til dansk end de 7 lektioner om ugen, som er ministeriets minimumstal. Eleverne vil få 9 lektioner om ugen i dansk. Fagligt udbytte Et af de væsentlige omdrejningspunkter i reformen er at øge elevernes udbytte af undervisningen. Et ambitiøst mål er at øge læringsudbyttet med 10 %. Undervisning og læring tages alvorligt og som skole vil vi arbejde tættere med målstyring for den enkelte elev. Vi ved, at et af de vigtigste parametre for, om elever lærer noget er: At eleven ved, hvilket mål der arbejdes imod og at eleven inddrages i at sætte mål for egen læring. Et andet vigtigt element er, at forældre støtter barnet i den faglige udvikling. I indskolingen bl.a. ved at læse med barnet derhjemme dagligt, men også ved at spørge ind til, hvilke mål ens barn arbejder hen imod og bakke barnet op i at nå i mål ved at anerkende barnets gode indsats. På mellemtrinnet bl.a. ved at skabe daglige rutiner omkring læsning og træning af færdigheder brug programmerne på Intra, men også ved at spørge ind til, hvilke mål ens barn arbejder hen imod og bakke barnet op i at nå i mål ved at anerkende barnets gode indsats. I udskolingen bl.a. ved at skabe daglige rutiner omkring læsning og træning at færdigheder brug programmerne på Intra, men også ved at spørge ind til, hvilke mål ens barn arbejder hen imod, og ved at gå i dialog med den unge og drøfte forskellige synspunkter, ideer og holdninger og endeligt ved at bakke op i at nå i mål ved at anerkende den unges gode indsats. PALS Skolen arbejder forsat med PALS-tilgangen. Dette for at fremme såvel elevernes trivsel som deres faglige udbytte af undervisningen. Vi kan se, at PALS har en positiv effekt i læringsmiljøet og vi ved, at læring og trivsel hænger sammen. En forudsætning for trivsel er, at vi alle kender de forventninger, der er til god adfærd og at vi dagligt arbejder med, at den gode skoleadfærd fremmes. Værdierne: Ansvar Omsorg og Respekt er forsat bærende. PALS understøtter reformen på fornemmeste vis og sigter ligesom reformen mod, at eleverne bliver så dygtige, som de kan og at de trives socialt og fagligt. At lære noget betyder også, at man er til stede i undervisningen, så ekstraordinær frihed vil kun blive givet i begrænset omfang. Ekstraordinær frihed Hver en skoledag tæller - eleverne skal være her mange timer. Skolen strammer op på anmodninger om ekstraordinær frihed 1 uge hvert år, bliver til 10 uger i et helt skoleforløb det er et kvart skoleår. Derfor opfordrer skolen til, at eleverne ikke tages ud af skolen uden for ferier. Ved anmodning om ekstraordinær frihed, vil man kunne få et afslag.

4 PALS SÅDAN GØR VI HER MERE OM PALS Vi arbejder i fællesskab på at udvikle en positiv kultur med udgangspunkt i det, der virker De værdier vi arbejder med er: ANSVAR OMSORG RESPEKT Positiv Adfærd i Læring og Samspil PALS er en udviklingsmodel, hvis mål er at styrke børns sociale og skolefaglige kompetencer og dermed forebygge adfærdsproblemer PALS fokuserer på: Gode og effektive beskeder Ros og opmuntring Positive beskeder Grænsesætning milde forudsigelige konsekvenser Problemløsning Vejledning Tilsyn Opfølgning Positiv involvering Regulering af følelser Kortlægning og vurdering af adfærd PALS er: Baseret på dokumenterede, positive resultater fra Norge, Island og USA. Projektet er tilknyttet fortløbende evaluering og forskning Skoleomfattende, systematisk med tilførsel af ny viden Mestrings- og kompetenceorienteret Handlings- og færdighedsorienteret Tilpasset vores skoles situation og behov Tilpasset elevernes behov og problemer Teambaseret Forankret i social interaktions læringsteori og systemteori - og så er det både sjovt og spændende at være på en PALS-skole Se i øvrigt skolens værdiregelsæt ved at følge dette link: - eller på skoleporten under Om skolen. 6 7

5 OM BRÆDSTRUP SFO OM BRÆDSTRUP SFO Brædstrup SFO er et stort hus, der fungerer med åbne døre, hvilket vil sige, at børnene kan bevæge sig frit over et stort areal og i mange rum. De kan deltage i aktiviteter og ture på tværs af årgangene. Da SFO en er et fritidstilbud, er det vigtigt for os, at børnene får mulighed for at vælge til og fra på de aktiviteter, vi tilbyder. Vi lægger vægt på, at børnene skal have en tryg og udviklende hverdag i SFO en gennem vekslende aktiviteter, samværsformer og oplevelser. Vi bestræber os på at fremme det enkelte barns udviklingsmiljø, hvor de overordnede mål er at udvikle det enkelte barns personlige og sociale kompetence et samarbejde, der også inddrager forældrene. Vi prioriterer fri leg højt i Brædstrup SFO. Der er meget læring i børns frie leg. Det er vigtigt, at børn har frirum til at skabe deres egne legefortællinger. Børn udvikler gennem deres leg en række kompetencer, der er efterspurgt i samfundet: Fleksibilitet, initiativ, omstillingsparathed, kritisk sans, samarbejdsvilje og organisationsevne. Deres leg kræver motoriske færdigheder samt sproglige og sociale evner. Børn leger tit og ofte efter deres syn på virkeligheden de bearbejder verden, som de ser og oplever den. Det gælder både, hvad de oplever fra de voksne i deres liv, fra deres venner, fra medier, fra bøger ja, fra alt det, de møder i hverdagen. Brædstrup SFOs mål for den frie leg: Opleve sine eftermiddage som fritid, have medindflydelse og mulighed for at vælge eller fravælge. Give børnene en følelse af tilhørsforhold gennem medbestemmelse og inddragelse. Mulighed for at udvikle deres fantasi og kreativitet. Fremme børns muligheder og lyst til fysisk aktivitet. Opnå trivsel og tryghed. Videreudvikle evnen til at skabe gode relationer til andre og evnen til at samarbejde, samt fremme børns sproglig og sociale udvikling. Førskolegrupper i maj - juli Formålet med førskolegrupper er at give børnene en god og tryg overgang fra børnehave til skole. Det handler om, at gøre børnene fortrolige med hinanden, personalet og med skolens/ SFO ens lokaler. I førskolegrupperne arbejder personalet med at udvikle og styrke børnenes indbyrdes relationer, og børnene får mulighed for at udvikle sig - trinvist og sammen med de andre - fra at være børnehavebørn til at være skolebørn. I Brædstrup SFO sætter vi fokus på det talte og skrevne sprog. I løbet af en periode på 2 måneder vil vi give eleverne en lille forsmag på det at have timer i skolen. Målet er at give eleverne en fornemmelse af at deltage i en undervisningstime. Vi vil forsøge at give eleverne en bevidsthed omkring vigtigheden af at kunne arbejde med det talte sprog og at man lærer at bruge det skrevne sprog. PALS Børns medindflydelse Børn med særlige behov Krop og bevægelse Krop og bevægelse Samspil med skolens undervisningsdel Samspil med førskoleområdet SFO INDSATSOMRÅDER I 14/15 Vi forventer, at forældrene støtter op om barnets hverdag i SFO en og indgår i et positivt samarbejde, så barnet får en god dag. Vi forsøger at gøre vores dialog så kvalificeret som muligt gennem en god daglig kontakt. Brædstrup SFO har udarbejdet mål og handlingsplaner, som ligger på Skoleporten, samt på Intra under fanen SFO. 8 9

6 SKOLEBESTYRELSEN KONTAKTOPLYSNINGER Skolebestyrelsen ved Brædstrup Skole består af 7 forældrevalgte repræsentanter, 2 elevrepræsentanter (valgt af elevrådet), 2 medarbejdere (valgt for 1 år), skoleledelsen og et byrådsmedlem. Skoleledelsen og byrådsmedlemmet har ikke stemmeret. Skolebestyrelsen fungerer som bindeled mellem forældrene og skolen samt skolen og det politiske system. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed og er underlagt de mål og rammer, som byrådet har fastsat for skolebestyrelsens arbejde. Principperne omhandler fx. Skole-/hjem-samarbejde, underretning af hjemmet om elevernes udbytte af undervisningen, lejrskoler m.m. Skolebestyrelsen godkender desuden skolens budget, deltager i ansættelsesudvalg, afgiver udtalelser til det politiske system om forhold, der vedrører skolen m.m. Perioden for de valgte medlemmer er 4 år. Hvert 2. år gennemføres forskudt bestyrelsesvalg, hvilket vil sige at ca. halvdelen af medlemmerne udtræder og erstattes af nye medlemmer. Der orienteres herom bl.a. via skolens hjemmeside. Ole Jesper Dahl Thomas Elly Møller Anita Holk Majbrit W. Winnie Jensen Heidi S. Otto Dorit Nielsen Lærke Thorsø Nima Rezai Kristensen Karsgaard Pedersen Hammer Holm Borch-Andersen Skildal Nielsen Formand Næstformand Nielsen Medarbejder Medarbejder Elev 7a Elev 7b KONTAKTFORÆLDRE For at styrke kontakten har hvert skolebestyrelsesmedlem en eller flere årgange, som de er kontaktpersoner for. Kontaktpersonerne deltager så vidt muligt på forældremøderne i opstarten af skoleåret, hvor de fortæller om, hvilke områder skolebestyrelsen arbejder med. Forældrene er velkomne til at kontakte skolebestyrelsesmedlemmerne, hvis de ønsker særlige emner behandlet på et skolebestyrelsesmøde. Der er også mulighed for at komme i kontakt med skolebestyrelses- medlemmerne via beskedsystemet i ForældreIntra. Emner til drøftelse på et møde skal være af generel karakter. En liste over kontaktforældrene kan ses på skolens hjemmeside. SKOLEBESTYRELSENS ARBEJDE Skolebestyrelsen drøfter mange forskellige emner og bliver med jævne mellemrum bedt om at indsende høringssvar, ofte med korte tidsfrister. Skolebestyrelsen mødes ca. en gang hver måned. Dagsorden og referater kan ses på skolens hjemmeside. Skolebestyrelsens årsberetning aflægges i 1. kvartal af kalenderåret. Skolebestyrelsen vælger, om den er skriftlig, eller om der inviteres til et årsmøde, hvor der evt. inviteres en oplægsholder. Yderligere oplysninger om skolebestyrelsen, mødedagsorden og referater, principper m.m. kan ses på skolens hjemmeside. Skolens kontor: Åbningstid: Mandag - Torsdag kl Fredag kl Skole: Tlf SFO: Tlf & Tlf (kontoret) Niels Wongesvej 7, 8740 Brædstrup Niels Wongesvej 10, 8740 Brædstrup Hjemmeside: Skoleleder Dorthe Ninn Adm. Afd. leder Ulrik Brandt Jacobsen Pæd. Afd.leder Mette Brunberg SFO-leder Poul Nørgaard Skolesekretær Annette Buch Skolesekretær Lene Mellergaard Søholm IT-medarbejder Jens Ole Sørensen Service/pedel Jan Rasmussen Service/pedel Jan Nielsen Service/pedel Steen Olander Øvrige: Læringscenter: Skolebibliotekar Birgit Haarbo Skolebibliotekar Conny Mortensen Medhjælper Lisbeth H. Jeppesen SSP (Skole, Sociale myndigheder, Politi): Kontakt-lærer Ingelise Kristoffersen Sundhedsplejen (kontor hos Tandplejen): Sundhedsplejerske Nicki Kjemstrup Træffes: Tir Ungdomsskolen, Brædstrup Afdelingsleder Anne Jensen Klub: UU-vejledning UU-vejleder Mette Skou UU-lærer Janne Sidelmann PPR (isk Psykologisk Rådgivning) Skolepsykolog Kirsten Lauritsen Skolepsykolog Maria K. Michaelsen Tale/hørepædagog Malene M. Sucksdorff Tandplejen: Børne- og ungetandplejen, Brædstrup boernogunge/tandplejen.aspx Præster/Kirkekontorer: Tønning/Brædstrup Berit Hune Jørgensen Sdr. Vissing/Grædstrup Pia Skovmose Jensen Nim/Underup Kirsten Høg Føvling Jane M. Sognstrup

7 PRAKTISKE OPLYSNINGER A-Z PRAKTISKE OPLYSNINGER A-Z Afdelinger Brædstrup Skole er opdelt i 3 afdelinger, som er placeret i 3 bygninger: Stjerneskuddet for årgang Mælkevejen for årgang og Universet for årgang. Amfi på Mælkevejen er samlingssted for alle elever på skolen. Aftenaktiviteter - indgange Hvis der er aktiviteter eller møder efter skolen normalt er låst af skal man benytte følgende indgange: Mælkevejen: Benyt skolens hovedindgang (v/tandplejen). Stjerneskuddet: Anvend indgangen tættes mod hallen. Universet: Anvend den indgang, der vender mod Mælkevejen. AKT AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel. AKT funktionen varetages af AKT-uddannede lærere og pædagoger. AKT er en del af skolens specialcenter og medvirker ved tilrettelæggelsen og undervisningen af børn og unge med særlige behov, specielt ved problemer af adfærdsmæssig eller social karakter. Skolens AKT-lærere er: Kirsten Petersen, Lone Jensen, Gitte Ebbesen, Morten Koch-Knudsen og Karen Nyvang. Skolens AKT-pædagog er: Charlotte Andersen Buskort Buskort udleveres inden skoleårets begyndelse til de elever, der er berettigede til betalt buskort og for at være det, skal eleven bo i skolens distrikt og opfylde Folkeskolelovens afstandskrav eller være nødsaget til at færdes på trafikfarlige veje. Oversigt over trafikfarlige veje kan findes på Horsens kommunes hjemmeside Forældre til børn, som ikke er berettiget til befordring, kan selv købe almindelige periodekort, hvis de ønsker dette til deres børn på Midttrafiks webbutik online, (gå ind på: eller hos DSB Kort og Godt, Horsens Station, Andreas Steenbergs Plads 1, 8700 Horsens. Cykler årgang: I cykelskur bag ved Stjerneskuddet årgang: I cykelskur ved Skater-banen årgang: I cykelskur mellem Mælkevejen og Universet årgang: I cykelskur i Universets gård Cykelstativet ved Skolens hovedindgang er forbeholdt gæster og personale. Henstilling af cykler sker på eget ansvar og må kun ske på de anviste steder. Elevråd Skolen har to elevråd; ét for årgang og ét for årgang. Elevrådsrepræsentanterne vælges i klasserne umiddelbart efter sommerferien. Der er tilknyttet kontaktlærere til elevrådene. Kontaktlærerne er for årgang: Mikael Iversen og for årgang: Gitte Ebbesen. Egen computer Medbringer man sin egen computer, er dette på eget ansvar. Eleven skal selv sørge for at opbevare sin computer sikkert, hvilket på Stjerneskuddet kan ske ved henvendelse til en lærer, der kan låse computeren inde i et sikkert rum. På Mælkevejen sker opbevaring i elevskabe på gangen, og mod et depositum på kr. 50 kan der udleveres en hængelås til disse elevskabe, eller eleven kan selv medbringe hængelås til et elevskab. Ønsker eleven en hængelås kan henvendelse ske til pedellen. På Universet opbevares computerne i sikrede skabe i undervisningslokalerne eller i eget elevskab. Elevskabe På Universet får hver elev tildelt et elevskab, når de starter. Klasselærerne udleverer nøgler til skabene,, når eleven har skrevet under på modtagelse af nøgle. Hvis eleven mister nøglen, eller den ødelægges, kan skolen få lavet en ny nøgle mod betaling fra eleven. Bestilling og betaling af ny nøgle sker ved henvendelse til pedellerne. Inden sidste skoledag på 9. årgang eller i forbindelse med skoleskift afleveres nøglen til klasselæreren. Dette skoleår afleverer eleverne på 9. årgang senest torsdag d. 28. maj. Erstatning Skolen erstatter ikke elevers ejendele ved tyveri og hærværk. Vælger elever at medbringe mobiltelefoner, computere og lign. er det således på eget ansvar. Forårsager elever skade på skolens materiel som følge af hærværk og lign. drages elev, og dermed forældre, til ansvar. Ved personskade, herunder skade på tænder og briller, anmelder forældre skaden til eget forsikringsselskab. Evakuering Skolen gennemfører årligt en evakueringsøvelse. e orienteres på forhånd om dato og tidspunkt, så særligt eleverne på Stjerneskuddet kan forberedes på øvelsen. Evakueringsplaner er opslået på skolen. Forældreintra Hovedparten af den skriftlige kommunikation foregår via Forældreintra. Login sker via: hvor hjemmets telefonnummer er brugernavnet. Ved oprettelse udleveres en kode af skolen, som skal ændres til ens personlige kode første gang, der logges på. Ved problemer med at logge på, glemt kode eller lign., kontaktes Jens Ole Sørensen på skolens kontor mellem kl og Forældre-PALS Skolen har uddannet forældrerådgivere, der kan kontaktes via klasselæreren. Det er muligt at læse mere om Forældre-PALS på forsiden af forældreintra under Nyt fra Admin

8 PRAKTISKE OPLYSNINGER A-Z PRAKTISKE OPLYSNINGER A-Z Fotografering I august fotograferes alle ulige årgange og 0. årgang. Fotograferingen foregår i Amfien på Mælkevejen. Inden fotografering uddeles fotosedler til eleverne, som forældrene skal underskrive inden fotografering. Fravær Forældre meddeler elevers fravær til klasselæreren via ForældreIntra eller i kontaktbogen. Fravær registreres hver dag af klasse-/faglæreren. I forbindelse med sygdom bedes hjemmet sende besked med eleven den første mødedag med oplysninger om fraværsperiode og sygdommens art. I tilfælde af længere tids sygefravær bedes man kontakte klasselæreren. Ved ønske om ekstraordinær fri til ferie eller lign. kan klasselæreren give frihed for undervisningen i op til 3 dage. Skoleledelsen kan give frihed for en længere periode. I tilfælde af fritagelse for undervisningen i flere dage, kan ikke forventes, at lærerne udarbejder specielle undervisningsplaner for eleven, eller at lærerne på forhånd kan oplyse hvilke ting, der arbejdes med i perioden. Skolen forventer, at forældrene efterfølgende følger op på, hvad klassen har lavet i fraværsperioden, fx via Forældreintra. Skolen vil i høj grad følge op på fravær af enhver art se også skolelederens forord. Fravær vedr. lektiecafe: Se under Lektiecafe. Ved længerevarende fritagelse på klassetrin kan skolen bede om en lægeerklæring, som følge af, at der skal vedlægges en skriftlig udtalelse i faget til karakterbladet. I tilfælde af, at eleven har glemt idræts-/badetøj kan eleven låne badetøj og håndklæde. Elever, som er hurtigt færdige med badning og omklædning, venter i forhallen efter idrætsundervisning indtil en lærer fortæller, at eleverne kan gå hjem eller holde frikvarter. Eleverne må først gå til omklædning i skolehallen, når klokken ringer ind til time, da der ikke er opsyn på området i pauserne. Elever kan i perioder have idrætsundervisning i Brædstrup hallen. Idrætslærerne informerer i så fald herom på Forældreintra. Inklusion: Brædstrup skole arbejder for inklusion. Vi går efter at forme klasserne, så der er plads til elevernes forskellighed. Alle elever har brug for noget særligt. Det skal vi tage hånd om. Dette gør vi bl.a. gennem de sociale elevsamtaler, men også via de inklusionstimer, der er fordelt på alle årgange. I den enkelte klasse arbejdes der med at differentiere undervisningen, så den tilpasses den enkelte elevs målsætning. Skolen og jeres børn har brug for, at såvel den faglige som den sociale udvikling tales op og bakkes op, både i skolen og hjemme. Følgende forhold vil det være vigtigt for forældre at tage hånd om: Frikvarter I frikvartererne og fra kl er der opsyn med eleverne i form af gårdvagtsordning. Pauserne fremgår under punktet Ringetider. Alle elever på Brædstrup Skole skal opholde sig på skolens område i pauserne. Undtaget er elever på Universet, der har ude-tilladelse. Eleverne på Stjerneskuddet skal være udenfor i alle frikvartererne. De har brug for frisk luft og motion efter timer med stillesiddende aktiviteter. Ligeledes øges deres koncentration, når de har været ude og røre sig. I tilfælde af dårligt vejr får børnene lov at være indenfor. Dette afgøres af gårdvagterne på afdelingen. Eleverne på Mælkevejen og Universet må i pauserne opholde sig både indenfor og udenfor på de anviste områder. Glemte sager Henvendelse vedr. glemte sager kan ske til skolens pedel, hvis det er større genstande. Værdigenstande som smykker og lign. mindre sager lægges i glasskabet udenfor kontoret. Henvendelse skal ske på kontoret vedr. disse genstande. Et par gange om året lægges de større glemte genstande frem - information sker via Nyhedsbrev eller opslag på Intra. Uafhentede sager bortgives herefter til humanitære formål. Idræt På alle klassetrin klædes om og bades i forbindelse med idræt. Ved fodvorter skal eleven under badning bruge badesko, have en plasticpose om foden eller lign. For at blive fritaget helt eller delvist for idræt, skal eleven medbringe kontaktbog med forældreunderskrift. Fritages en elev fra idræt, har eleven ikke fri i de pågældende timer, men skal overvære undervisningen

9 PRAKTISKE OPLYSNINGER A-Z PRAKTISKE OPLYSNINGER A-Z Et af de vigtigste forhold, når arbejdet i den inkluderende skole skal lykkes er, at forældrene arbejder sammen om at fremme accept af og respekt for forskellighed - at der indbyrdes i forældregruppen er et trygt og godt klima, har også en afgørende betydning for, at eleverne trives i klassen. Den inkluderende skole stiller krav til forældrene om at tale pænt om alle elever og forældre i klassen og sidst, men ikke mindst at kommunikere med og ikke om hinanden. Det er skolens erfaring, at forældre ser fornuft i, at skolen skal arbejde for at blive mere inkluderende. Skolen har mange gode eksempler på, hvordan forældre ved at bakke op om klassen, er med til at bane vejen for en rigtig god og udbytterig skolegang. Hvis man som forældre oplever, at det bliver svært at være i den inkluderende skole, skal vi tale med hinanden. Når vi taler inklusion er det ikke et udtryk for, at Brædstrup skole giver plads til hvilken som helst adfærd, men vi sigter mod at give plads og skabe læring for alle elever. Vi tolerer ikke vold og vi insisterer på, at forældre henter deres barn, hvis barnet har været voldeligt overfor kammerater eller ansatte. IT Skolen har trådløs opkobling. Skolen har ligeledes nogle bærbare computere. Skolen ser meget gerne, at elever medbringer egne bærbare til brug i undervisningen. Det er muligt for eleverne med egne computere at gå på skolens netværk med gæsteadgang og dermed være i stand til at gå på Internettet og bruge ElevIntra samt mange af de webmaterialer, skolen abonnere på. Det er på eget ansvar at medbringe computere. På Mælkevejen og på Universet kan eleverne låse deres udstyr ind i deres elevskab. Se under punktet Egen computer. Kantinen Kantinen Solstrålen er åben i 10 og 12-pausen for elever fra årgang og der sælges fx. vand, juice, brød, pålæg og frugt. Som udgangspunkt tilbydes hver dag lune retter fra Klovenhøj, som også laver mad til ældre borgere i kommunen. Oversigt over lune retter, kantinens madudbud og prisoversigt kan ses på skolens hjemmeside. I 10 pausen kan elever fra årgang købe brød, frugt, vand m.m. i boden på Stjerneskuddet. Eleverne handler i boden fra ca. kl og oversigt over priser og de forskellige madvarer kan ses på skolens hjemmeside. frameldingen vedrører. Man har ret til som forælder at melde sit barn fra lektiecafe fra dag til dag. Man kan også vælge at melde fra for en længere periode. Hvis eleven går i klasse og er frameldt lektiecafe, har SFO en åben i lektiecafe-tiden, så eleven vil kunne blive passet i SFO. Hvis man IKKE melder sit barn fra lektiecafe, skal eleven deltage i hele lektionen - uanset om der er lektier eller ej. Hvis eleven udebliver, er det ulovligt fravær og forældrene kan forvente at modtage besked om fraværet. Hvis der ikke er lektier, vil den enkelte lærer/pædagog, som står for lektiecafe finde opgaver, der er med til at øge læringsudbytte for den enkelte. Stjerneskuddet: Her får eleverne mulighed for at lave lektier til næste dag. Der er ½ times lektiecafe placeret på 4 ugedage fra kl Det vægtes stadig, at der læses minimum et kvarter om dagen hjemme ligesom skolen også opfordrer til, at man derhjemme træner via de abonnementer, skolen har og som kan tilgås via intra. Mælkevejen: To dage er der lektiecafe i den sidste lektion og tre dage er der lektiecafe i de sidste 30 minutter. Det vægtes stadig, at der læses hjemme, ligesom skolen også opfordrer til, at man derhjemme træner via de abonnementer, skolen har og som kan tilgås via intra. På mellemtrinnet kan der også være lidt større opgaver, som eleverne - selv om de har været i lektiecafe - forventes at gøre færdige hjemme. Se mere under punktet Lektier. Universet: To dage er der lektiecafe i den sidste lektion. Det vægtes stadig, at der læses hjemme, ligesom skolen også opfordrer til, at man derhjemme træner via de abonnementer, skolen har og som kan tilgås via intra. I udskolingen kan der også være lidt større opgaver, som eleverne - selv om de har været i lektiecafe - forventes at gøre færdige hjemme. Se mere under punktet Lektier. Kontaktbog Alle elever i indskolingen har en kontaktbog, som udleveres i 0. klasse. Kontaktbogen er sammen med Forældreintra det praktiske forbindelsesled mellem hjem og skole. ForældreIntra er det primære kommunikationsmiddei, men kontaktbogen kan bruges af forældrene, når deres barn har været fraværende fra skole, skal fritages m.m. ne kan også have behov for at sende en besked til hjemmet. Her er det nødvendigt, at holde sig opdateret på ForældreIntra, men kig også i kontaktbogen med jævne mellemrum, og hjælp til med, at kontaktbogen altid er i barnets taske. Lektiecafe Udgangspunktet er, at alle elever deltager i lektiecafe. Hvis man imidlertid ønsker at framelde sit barn lektiecafe, går man på Forældreintra under menupunktet Dialog og herefter klikker på Lektiehjælp. Her får man muligheden for at fjerne flueben ved de dage, hvor eleven ikke skal deltage i lektiecafe. Denne registrering skal være foretaget inden kl på den dag, 16 17

10 PRAKTISKE OPLYSNINGER A-Z PRAKTISKE OPLYSNINGER A-Z Lektier, opgaver og træning Lektier er en skal ting. Lektier skal være lavet til næste dag/gang man har faget. Det er en forudsætning for at undervisningen kan gennemføres som planlagt, at eleverne er forberedte, derfor skal lektierne kunne nås i lektiecafeen. Lektien skal fremgå af Intra og være markeret med tidspunkt for, hvornår den skal være lavet til, så bemandingen i lektiecafeen kan følge, hvad eleverne har for. Lektierne skal være afmålt i forhold til elevens niveau og kan i nødstilfælde sendes med hjem med tydelig besked til forældre om, at eleven trods den afmålte mængde, ikke har arbejdet med tingene på fornuftig vis i skoletiden og derfor forventes at blive færdig hjemme. Opgaver er en skal ting. Her gives en længere tidsfrist, f.eks. at læse en roman, aflevere en stil eller matematikopgavesæt. Forældrene orienteres. Der skal gives minimum halv tid i skoletiden til at lave opgaven det er væsentligt, at teamet omkring eleven afklarer, hvilke fag, der har givet eleverne opgaver, så eleverne ikke oplever at have for mange opgaveafleveringer, der klumper sig oveni hinanden. Begrebet træning står for en forventning og undervisningen kan gennemføres uden det er lavet, men forældrene skal vide, at det er en væsentlig del for at hjælpe eleverne til at blive så dygtige, som de kan. En ide kan være, at børn skal træne, inden de må spille, bare 5-10 minutter. For elever i læsetræning er et kvarter om dagen stadig et mantra. Skolen har en del abonnementer, som eleverne kan træne med derhjemme på PC eller tablet. Skolen opfordrer til at forældre ser med og støtter børnene i at bruge programmerne. De er sjove og så er det supertræning af de faglige færdigheder. Se følgende link: -/pædagogsamarbejde På Stjerneskuddet varetager pædagogerne den understøttende undervisning og lektiecafeen. Endvidere vil elevpauserne i vidt omfang være bemandet med pædagoger. er vil i det omfang skolens ressourcer tillader det, være til stede i den fagopdelte undervisning. erne er primært tilknyttet en årgang. erne er med til at sikre differentiering og der vil også være mulighed for holddeling i perioder. Som noget nyt vil der også på 5. og 6. årgang være pædagoger, der varetager noget af undervisningen. erne på mellemtrinnet er dels i den understøttende undervisning, dels i lektiecafeen. Endvidere vil elevpauserne i vidt omfang være bemandet med pædagoger. er vil i begrænset omfang være til stede i den fagopdelte undervisning. Maratonmusik Hvert år i maj/juni måned holder skolen et arrangement Maratonmusik, hvor elever fra bl.a. den frivillige musikundervisning viser, hvad de har arbejdet med i løbet af skoleåret. Der udstilles endvidere elevværker og det er muligt at købe mad. Alle elever, søskende, forældre, bedsteforældre m.fl. er velkomne. Nærmere information følger på Forældreintra og via opslag i foråret. Medicin Skolen udleverer ikke nogen form for medicin til elever, herunder heller ikke hovedpinepiller. Mobiltelefoner, tablets og anden elektronik Mobiltelefoner, tablets eller lign. må ikke forstyrre undervisningen. Forstyrrelser i form af sms-beskeder, opringninger og anden anvendelse til ikke-undervisningsmæssige formål, resulterer i, at mobiltelefon, tablet eller lign. inddrages resten af skoledagen og indleveres på kontoret. Når eleven har fri fra skole, kan udstyret afhentes på kontoret. Motion og bevægelse: Ifølge den nye Folkeskolelov, skal eleverne have 45 minutters motion og bevægelse i gennemsnit dagligt. På Brædstrup skole har vi vedtaget, at motion og bevægelse skal indgå i undervisningen - enten som aktiviteter, der underbygger og varierer vejen til at nå i mål med undervisningen eller som power-pauser. Nyhedsbrev Skolen udgiver hver måned et Nyhedsbrev, med forskellig information og historier fra skolens liv. Nyhedsbrevet udgives på Intras og Skoleportens opslagstavler. Klik på opslagets bilag for at læse Nyhedsbrevet. Tidligere udgaver kan ses på Skoleporten under Nyhedsbreve. Bemærk, at Nyhedsbrevet ikke kan læses uden Adobe Reader. P-fag (Praktiske fag) Eleverne på 7. årgang skal have P-fag i 2 lektioner/uge. I dette skoleår ligger P-fagene på onsdage og torsdage i 8. og 9. lektion, parallelt med konfirmandundervisningen (se mere herom i punktet nedenfor). Holdlisterne for P-fag kan ses på Intra. P-fagene skifter imellem ½ år med madkundskab og ½ år med håndværk & design. Ulovligt fravær i P-fag meddeles forældre som alt andet fravær. Præst/konfirmandundervisning Eleverne kan deltage i konfirmandundervisning på 7. årgang. Skolen underviser i P-fag på 7. årgang på to ugedage i år er det onsdage og torsdage eftermiddage, således at eleverne kan gå til præst i deres hjemsogne den ene dag og følge undervisning i P-fag den anden dag. Den dag, eleven går til præst, slutter skoledagen kl og den dag, eleven følger P-fag, slutter skoledagen kl Konfirmandundervisningen løber ikke over hele året. Præsterne i sognene informerer om start- og slutdatoer for konfirmandundervisning. Ud over undervisningseftermiddage er der 4 hele dage, hvor 7. klasserne deltager i konfirmandundervisning i stedet for at gå i skole. Disse dage er: 31/10, 10/12 og 26-27/3. Der er én fælles Blå Mandag for årgangen, som ligger på mandagen efter det sidste hold konfirmeres

11 PRAKTISKE OPLYSNINGER A-Z PRAKTISKE OPLYSNINGER A-Z Ringetider Lektion Klokken Pause Middagspause * *Stjerneskuddets 7. lektion stopper kl alle dage. Mælkevejens 7. lektion stopper kl torsdage og fredage Spisepauser Ved tilrettelæggelsen af spisepausen sikres, at eleven får den nødvendige tid til at indtage mad og drikke under betryggende forhold. Der er mulighed for at spise i 10-pausen og 12-pausen årgang: Eleverne har mulighed for at spise en lille madpakke i klasserne fra kl , hvor der vil være opsyn af en voksen. Der er mulighed for at købe i boden fra kl I middagspausen spiser eleverne madpakker i klassen med en lærer fra kl årgang: Kantinen har åben i 10 og 12-pausen og skolen opfordrer til at mad fra kantinen spises i kantineområderne. Rygepolitik Der må ikke ryges på Brædstrup Skole. Dette gælder også E-cigaretter. Skolefritidsordningen (SFO) Brædstrup SFO består af to afdelinger: Stjerneskuddet med børn fra førskolealderen (0.0.) til 3. klasse og Klubben med børn fra klasse. Stjerneskuddet har åbent fra kl hvor der tilbydes morgenmad til de morgenfriske. Stjerneskuddet åbner igen fra kl (fredag til kl ). Klubben har åbent fra kl (fredag fra kl ). Tilmelding til SFO sker ved henvendelse til pladsanvisningen eller SFO en. Skolemælk Der kan forudbestilles skolemælk til middagspausen. Oplysninger om skolemælk samt bestilling heraf kan ske på Husk at ændre til ny klassebetegnelse, når I bestiller mælk i år. Du kan henvende dig på skolens kontor, hvis du ingen Internetadgang har, men gerne vil vide mere om skolemælksordningen. Klasser på Stjerneskuddet og Mælkevejen har dukseordning for afhentning af mælk. Elever på Universet henter selv mælken ved kantinen. Sociale elevsamtaler: Som noget nyt indfører vi i dette skoleår sociale elevsamtaler i en ugentlig lektion. I den lektion er der to voksne på, hvilket giver de voksne mulighed for på skift at samtale med den enkelte elev om de faglige og sociale mål. I lektionen arbejdes der også med klassens fællesskab og elevernes trivsel. SSP SSP varetager den forebyggende indsats overfor børn og unge og er et samarbejde mellem skole, de sociale myndigheder og politi. Ingelise Kristoffersen er SSP-kontaktlærer på Brædstrup Skole. Tilskadekomst eller pludselig opstået sygdom Bliver en elev syg i skoletiden eller kommer til skade, kontaktes forældrene så hurtigt som muligt. Derfor er det vigtigt, at skolen har de rigtige kontaktoplysninger til hjemmet. Forældre har mulighed for selv at ændre kontaktnumre via ForældreIntra eller give besked til klasselærer eller kontor ved ændringer. Ved alvorlige tilfælde kontaktes lægehuset eller der ringes efter en ambulance. Trafik og parkeringsforhold For at gøre skolevejen sikker for alle elever, opfordrer skolen til, at dit barn cykler eller går til skole, hvis muligheden er der. Hvis du er nødt til at køre dit barn til skole, bedes parkeringspladserne ved hallen, børnehaven og biblioteket anvendt. Bemærk dog, at det ikke er en mulighed at gå gennem hallens lokaler for at aflevere dit barn på skolen. Rundkørslen ved Stjerneskuddet må ikke bruges til parkering. Det er endvidere ikke tilladt at aflevere eller hente elever ved skolens hovedindgang, med mindre der er en særaftale med skolen. Se endvidere trafikpolitikken på skolens hjemmeside. Tysk Tysk er fra dette skoleår obligatorisk. Kun i særlige tilfælde kan der fritages dette kræver en aftale med skoleleder, klasselærer og UU-vejleder. Elever, der fritages for tysk skal have anden 20 21

12 PRAKTISKE OPLYSNINGER A-Z særlig tilrettelagt undervisning i de pågældende timer. Tyveri Skolen dækker ikke tab på grund af tyveri. I forbindelse med idrætsundervisning er der mulighed for at få opbevaret værdigenstande i et aflåst skab. Skolen opfordrer endvidere til, at respektere andres ejendom! Udmeldelse Forældre henvender sig til skolens kontor evt. pr. telefon/ gerne med oplysning om årsag, ny skole og evt. ny adresse. Hvis en elev flytter til en skole udenfor Horsens kommune bedes forældrene udfylde en udmeldelsesblanket, som kan rekvireres på kontoret. Husk at aflevere bøger til skolebiblioteket eller kontoret, evt. nøgle til elevskab til klasselærer og evt. buskort til kontoret. I dette skoleår er følgende valgfag oprettet: Ung mad, motorlære, billedkunst, E-twinningog internationalt samarbejde, gør en god håndværker bedre, kend din IT-rygsæk, Italiensk på ferien, Kreativt design, musik og band samt Naturfag og mindstorm. Ulovligt fravær fra valgfag meddeles forældre via Intra. Vikarordning Skolen vikardækker timer, som opstår ved lærers fravær i forbindelse med sygdom, kurser m.m. Vikarer kan enten være lærere eller pædagoger ansat på skolen eller tilkaldevikarer. Ved langvarigt fravær, vil skolen forsøge at ansætte vikarer for at give kontinuitet i undervisningen. Understøttende undervisning (UU): Er undervisning, der øger elevernes mulighed for at få udbytte af den fagopdelte undervisning. Det kan være kropslige aktiviteter, taktil massage, skrive- og matematik-øvelser, særlig tilrettelagt undervisning i klassen eller på hold. Den understøttende undervisning vil i høj grad blive varetaget af pædagoger. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) UU-vejleder Mette Skou træffes på mobil og via se under kontaktoplysninger eller via forældre- og elevintra. De fleste forældre og elever skal kunne bruge e-vejledningen (sms, chat, mail eller tlf.) som findes på derudover kan UU-vejlederen og klasselæreren kontaktes i forbindelse med spørgsmål om skolegang, uddannelse og beskæftigelse. I.9. klasse udarbejder alle elever en uddannelsesplan i samarbejde med forældrene og skolen. Uddannelsesplanen justeres løbende, indtil eleven forlader folkeskolen. Af uddannelsesplanen skal det fremgå, hvilke mål den enkelte elev har for uddannelse efter Brædstrup skole. Denne uddannelsesplan vedlægges i 9. klasse elevens tilmelding til ungdomsuddannelserne, hvor fristen for tilmelding er 1. marts. Alle elever i 8. klasse besøger 2 forskellige ungdomsuddannelser på introduktionskurser i foråret og på 9. årgang er der en uge med brobygningskursus, erhvervspraktik eller projekt på skolen om fremtidig uddannelse i løbet af skoleåret. Erhvervspraktikken skal eleverne selv finde. Eleverne skal selv sørge for transport til og fra uddannelses-/praktiskstedet. Skolen dækker udgiften med offentligt transportmiddel. Såfremt elever har brug for hjælp til det praktiske vedr. transporten, kontaktes klasselæreren i god tid. I dette skoleår: 8. årgang i uge 11 og 9. årgang i uge 38. Valgfag Valgfagsudbuddet varierer fra år til år. Eleverne på årgang skal have valgfag i 2 lektioner/uge. Derudover skal eleverne på 7. årgang have P-fag i 2 lektioner/uge (se mere herom under punktet P-fag). Omkring vinterferien udsendes et valgfagshæfte for det kommende skoleår til eleverne og antallet af tilmeldte til de enkelte fag afgør, om valgfaget oprettes

13 OVERSIGTSKORT FOR SKOLEN OG SFO PERSONALE Hvem er hvem? Brædstrup Skole er en forholdsvis stor arbejdsplads. Hvis man ikke har sin daglige gang på skolen, kan det måske være svært at holde styr på de mange navne. Vi håber således, at billederne på de næste sider kan medvirke til at danne et overblik over hvem, der er hvem. Den daglige ledelse varetages af et ledelsesteam, bestående af: Skolelederen, en administrativ afdelingsleder, en pædagogisk afdelingsleder og SFO-lederen. Andre administrative opgaver som ekspeditioner, elevadministration, personaleadministration, regnskab m.v. forestås af skolens sekretærer og kontormedarbejder. Pedellerne (servicemedarbejdere) sørger for tilsyn med bygninger og småreparationer, aftaler med håndværkere og Horsens Kommunes Ejendomscenter samt pasning og styring af varme- og ventilationsanlæg. Endvidere opgaver som tilrettelæggelse af mælkeudlevering, indkøb, nøgle- og alarmadministration, udlån af skolens lokaler m.m. samt servicering af elever/ forældre, lærere og skolens øvrige personale samt foreninger og aftenskoler. Administration Dorthe Ninn DN Skoleleder Ulrik Brandt Jacobsen UBJ Admin. Afd.leder Mette Brunberg MB isk afd. leder Poul Nørgaard PN SFO leder Annette Buch ANB Sekretær Lene Mellergaard Søholm LMS Sekretær Jens Ole Sørensen JOS IT/kontor 24 25

14 PERSONALE PERSONALE Jan Rasmussen Jan Nielsen Gitte Ingrid Inger Lise Jacobsen Løhde Jensen JR Pedel JN Pedel GJ Kantine IJ Kantine Bernhard L Kristensen BK Pedel Lisbeth Holst Jeppesen LJE Bib medhjælp Margit Bøje Hansen MBH Martin Sarang Leth ML Mathias Birk Nielsen MBN Maybrit Andersen MHA Morten Østerby Kleis MØK Otto Borch-Andersen OB Stjerneskuddet Anette Andreasen AA Annie Langaa Jensen AJ Bente Fuglsbjerg BF Birthe Marie Petersen BP Brian Mark Hollingsworth BMH Chalotte Andersen CA Solvejg Vissing SV Mælkevejen Stine Ørum Johansen SJ Tine Egeløv Fuhrmann TEF Ulla Wistoft Vestergaard UWV Winnie Juel Pedersen WP Charlotte Stegmann Hansen CS Christian Skov Nielsen CSN Conny Mortensen CM /Bibliotekar Elisabeth Sørensen EB Gitte Grøn GG Gitte Nielsen GN BHK-ledere Ann-Karina Rasmussen AK Birgit Haarbo HAA /bibliotekar Eivind Løvsø EL Grete Poulsen GP Grethe Brøndum GB Hanne Christian HC Heidi Mette Jørgensen HJ Inge Krog Pedersen IKP Julie Hermann JH Karen Ette KE Karin Kunk Bækgaard KB BHK-ledere Lene Pedersen LP BHK-ledere Janni Christiansen JC Karen Nyvang Nielsen KAN Kirsten Lund Pedersen KL Kirsten Petersen KIP Lise Lotte Idriss Nørby LL Lis Ø. Jensen LØJ 26 27

15 PERSONALE PERSONALE Lone Jensen LO Mikael Iversen MI Rikke Maagaard Gregersen RG Robin Bak RB Susanne Nørager Mikkelsen SN Universet Anita Bach Danielsen ABD Berit Børsting Mikkelsen BM Carsten Høyer CH Dorit Nielsen DO Gitte Ebbesen GE Ingelise Kristoffersen IK Janne Sidelmann JSI Lars Moesgaard LM Lasse Brøner LB Lizzi Daugbjerg LI Marlene Holst Nielsen MN Morten Koch-Knudsen MKK Morten Nedergaard Mortensen MM Rikke Frederiksen RF Signe Lanter LAN 28 29

16 FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET Ferieplan for skoleåret Sommerferie 2014 = 6 hele uger Lørdag den 28. juni 2014 Søndag den 10. august 2014 Efterårsferie (uge 42) Lørdag den 11. oktober 2014 Søndag den 19. oktober 2014 Juleferie Tirsdag den 23. december 2014 Søndag den 4. januar 2015 Vinterferie (uge 7) Lørdag den 7. februar 2015 Søndag den 15. februar 2015 Påskeferie Lørdag den 28. marts 2015 Mandag den 6. april 2015 St. Bededag Fredag den 1. maj 2015 Ferieplan for skoleåret Sommerferie 2015 = 6 hele uger Lørdag den 27. juni 2015 Søndag den 9. august 2015 Efterårsferie (uge 42) Lørdag den 10. oktober 2015 Søndag den 18. oktober 2015 Juleferie Lørdag den 19. december 2015 Søndag den 3. januar 2016 Vinterferie (uge 7) Lørdag den 13. februar 2016 Søndag den 21. februar 2016 Påskeferie Lørdag den 19. marts 2016 Mandag den 28. marts 2016 St. Bededag Fredag den 22. april 2016 Kristi Himmelfartsdag Torsdag den 14. maj 2015 Søndag den 17. maj 2015 Grundlovsdag Fredag den 5. juni 2015 Kristi Himmelfartsdag Torsdag den 5. maj 2016 Søndag den 8. maj 2016 Grundlovsdag Søndag 5. juni 2016 Pinseferie Lørdag den 23. maj 2015 Mandag den 25. maj 2015 Sommerferie 2015 Lørdag den 27. juni 2015 Pinseferie Lørdag den 14. maj 2016 Mandag den 16. maj 2016 Sommerferie 2016 Lørdag den 25. juni 2016 Alle dage inkl.! Alle dage inkl.! 30 31

17 S K O L E F ÆLLESSKAB O PLEVELSER SKOLE OG SFO TLF., OG HJEMMESI- DE HORSENS KOMMUNE Brædstrup Skole Tlf/fax: /

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde 30.08.2012 22 Mødet fandt sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen, Thomas Kaarsgaard Jensen, Majbrit

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Information Skoleåret 2013-2014

Information Skoleåret 2013-2014 HORSENS KOMMUNE J Aug 2013 Information Skoleåret 2013-2014 PALS-sådan! Indholdsfortegnelse Forord 5 Skolelederens forord 5 PALS Sådan gør vi her 8 Mere om PALS 9 Om Brædstrup SFO 10 Skolebestyrelsen 12

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet!

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Grønvangskolen den 24.06.14 Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I år er det ikke blot et nyt skoleår, som afsluttes. Med den nye folkeskolereform

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

HORSENS KOMMUNE HORSENS KOMMUNE. J Aug 2012. Information. Skoleåret 2012-2013. PALS-hjertet

HORSENS KOMMUNE HORSENS KOMMUNE. J Aug 2012. Information. Skoleåret 2012-2013. PALS-hjertet HORSENS KOMMUNE HORSENS KOMMUNE J Aug 2012 Information Skoleåret 2012-2013 PALS-hjertet Indholdsfortegnelse Forord 3 Skolelederens forord 3 PALS Sådan gør vi her 6 Mere om PALS 7 Værdigrundlag 8 SFO ens

Læs mere

Informationsfolder til kommende børn

Informationsfolder til kommende børn SIDE 12 Brædstrup SFO Kl.12.10-13.40 (frivillige aktiviteter og leg) Kl. 12.10-13.40. Samling ved bordet, hvor der er der mulighed for at vende dagens oplevelser eller vigtige begivenheder i gruppen. Der

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang)

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Velkommen til Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Skolefritidsordningen kaldes i daglig tale SFOdin og er for Bavneskolens skolebørn

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Den røde tråd 2011. Brædstrup SFO. Informationsfolder til kommende børn

Den røde tråd 2011. Brædstrup SFO. Informationsfolder til kommende børn SIDE 12 Brædstrup SFO Kl.12.10-13.40 (frivillige aktiviteter og leg) Kl. 12.10 ringer klokken og der er samling ved bordet, hvor der er mulighed for at vende oplevelser fra frikvarteret. Børnene kan lege

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen

Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen JUNI 2014 Folketinget har vedtaget en ny reform for folkeskolen. Reformen skal implementeres på landets folkeskoler fra det kommende skoleår. I Hillerød Kommune

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Oplæg om skolereformen på Karup Skole

Oplæg om skolereformen på Karup Skole Oplæg om skolereformen på Karup Skole Tirsdag d. 3. juni 2014 Skoleleder Thomas Born Smidt SFO-leder Susanne Ruskjær 1 Indhold og program. Lidt historik og hvad er hvad? Skolereformens indhold og begreber.

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget

Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget Informationshæfte til forældre, elever og andre interesserede. Kort om Ullerup Bæk Skolen Ullerup Bæk Skolen består af 3 afdelinger: 2 Basisskoler (0.-6.årgang) og

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Program 18.00 Indledning ved Trine Torp 18.10 Folkeskolereform

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

Skolens vision og Folkeskolereformen på Rantzausminde Skole

Skolens vision og Folkeskolereformen på Rantzausminde Skole Skolens vision og Folkeskolereformen på Rantzausminde Skole Folkeskolereformen De nationale mål er: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Forældreguide til den nye folkeskolereform

Forældreguide til den nye folkeskolereform Forældreguide til den nye folkeskolereform Kære forældre på Vamdrup Skole. Efter sommerferien træder den meget omtalte skolereform i kraft. Så er det ikke længere et fatamorgana, som befinder sig et sted

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Referat af Skolebestyrelsesmøde 15.06.2015 75

Referat af Skolebestyrelsesmøde 15.06.2015 75 Referat af Skolebestyrelsesmøde 15.06.2015 75 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Elly Møller Pedersen, Thomas Kaarsgaard

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Indledning For at give alle medarbejdere, elever og forældre et fundament at starte på i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 2014, har vi udarbejdet

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Skolecenter Jetsmark 20. juni 2014 Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Kære forældre på Spurvelundskolen

Kære forældre på Spurvelundskolen Kære forældre på Spurvelundskolen Så er Spurvelundskolen klar til Den Sammenhængende Skoledag pr. 1. august 2013. Derfor har vi sammensat denne skrivelse, hvori vi vil fortælle jer, hvordan jeres barns

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Sunde unger hele vejen - Kolding Kommunes børne- og ungesundhedspolitik Munkevængets Skole

Sunde unger hele vejen - Kolding Kommunes børne- og ungesundhedspolitik Munkevængets Skole Sunde unger hele vejen - Kolding s børne- og ungesundhedspolitik Munkevængets Skole MAD MÅL 1 MÅL 2 MÅL 3 MÅL 4 BEVÆGELSE TRIVSEL ruster vi børnene og de unge til selv at træffe sunde valg har vi en rød

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Fælles forældremøde om

Fælles forældremøde om Fælles forældremøde om 2014 Mål: At forældrene går fra mødet med et klart billede af deres børns skole- og fritidsdag fra skoleåret 14/15 Dagsorden Velkomst og præsentation Kort rids over reformens indhold

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Skolestart På Abildgårdskolen

Skolestart På Abildgårdskolen Skolestart På Abildgårdskolen 2015/2016 Lidt om Abildgårdskolen Når I vælger Abildgårdskolen til jeres barn vælger I samtidig: En skole med ca. 650 elever med baggrund i mange forskellige kulturer. En

Læs mere

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole Daugård Skole Introfolder til Daugård Skole Skolestart på Daugård Skole Tidligere startede alle børn samtidigt i 0. klasse i august det år de fyldte seks år. Men på Daugård Skole er der rullende skolestart.

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 Nyhedsbrev nr. 49 Velkommen til et nyt skoleår Hvor vi skal forberede den nye skolereform med mange flere timer til eleverne Hvor vi skal

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGNÆSSKOLEN

VELKOMMEN TIL DAGNÆSSKOLEN VELKOMMEN TIL DAGNÆSSKOLEN Førskolegruppen 2016 Førskolegruppen 2016 Fælles om en god Indre styrke Faglig udvikling Omsorg Inklusion Glæde skolestart Læring og trivsel Distrikt Dagnæs Tryghed Kompetencer

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg www.skole-foraeldre.dk ( 33 26 17 21 Programpunkter! Folkeskolereformens mål og betydning for dit barns undervisning! Spørgsmål og dialog! Fælles

Læs mere

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 2014 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering Fr.

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere