Indblik3FMaj07_Sek 28/06/07 16:28 Side 1. Indblik. Medlemsbladet 3F Vojens nr. 2 maj 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indblik3FMaj07_Sek 28/06/07 16:28 Side 1. Indblik. Medlemsbladet 3F Vojens nr. 2 maj 2007"

Transkript

1 Indblik3FMaj07_Sek 28/06/07 16:28 Side 1 Indblik Medlemsbladet 3F Vojens nr. 2 maj 2007

2 Indblik3FMaj07_Sek 28/06/07 16:28 Side 2 Indholdsfortegnelse Indlæg ved formanden Overenskomsten Indlæg ved Irene Høgh Lønoversigt Nye lønsatser Opslagstavlen Byggegruppen BAT-kartellet Orientering fra A-kassen Miljøgruppen 3F Vojens Køre- og hviletid Bowling»Klub 91« Orientering fra den grønne gruppe »klub 91«Vojens Efterløn- og seniorklub 3F Vojens Landsmøde for seniorer Konkurrence Åbningstider Ansvarshavende redaktør: Keld Pedersen Sekretær: Gitte Petersen Deadline til næste blad: Fredag den 24. august 2007 Artikler i bladet må gerne udgives i andre blade med ansvarshavendes tilladelse Keld Pedersen, formand Overenskomst Overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked er nu afsluttet med, at medlemmerne har stemt om resultatet. Uanset afstemningsresultat er det allerede nu på tide at se frem til næste års overenskomstforhandlinger på det offentlige område. En af erfaringerne ved overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked er, at det er uhyre vigtigt at få afstemt medlemmernes forventninger i forhold til de resultater, forhandlerne har mulighed for at opnå. På det offentlige arbejdsmarked er vi i øjeblikket vidne til, at flere forskellige aktører har sat fokus på de offentligt ansattes løn og arbejdsvilkår. En af de ting, der kendetegner de offentlige arbejdspladser er, at lønnen er sakket bagud i forhold til det private arbejdsmarked. Det betyder, at mange unge mennesker hellere vil søge inden for det private arbejdsmarked end inden for det offentlige. En anden ting er, at vi i mange år har hørt især den borgerlige del af det politiske spektrum beskylde offentligt ansatte for at være dovne og forkælede. Denne hetz rammer nu tilgangen af arbejdskraft til det offentlige som en boomerang. Hvis den offentlige sektor skal være i stand til at yde den service, befolkningen forventer, er det tvingende nødvendigt, at de offentligt ansatte får en ordentlig løn, og at deres indsats respekteres af befolkningen. Pressen har alt for ofte forsøgt at finde skandalehistorier inden for det offentlige og overeksponeret disse hændelser, således at offentligt ansatte er blevet lagt for had i forhold til deres indsats. I Danmark har vi indrettet os på den måde, at vi tager det som en selvfølge, at vi har en velfungerende offentlig sektor. Når den borgerlige regering igennem årene konstant økonomisk udsulter den offentlige sektor, er det åbenlyst for enhver, at det ikke er attraktivt at blive ansat inden for det offentlige. Det betyder, at den offentlige sektor ikke kan yde den service, regeringen i skåltaler proklamerer, at de skal være i stand til. Vi har været vidne til, at regeringen ofte har sagt, at den offentlige sektor skal leve op til forskellige mål, men den økonomiske understøttelse har vist, at det ikke har været muligt at nå disse mål. Regeringens skattestop har betydet, at kommunerne ikke har haft mulighed for at servicere borgerne på en ordentlig måde, selv om de politisk fra regeringens side er blevet pålagt at øge servicen over for befolkningen. Regeringens politik har både på det statslige, men især på det kommunale, gjort det umuligt at nå de mål, lokalpolitikerne gerne vil have gennemført. Vi har aldrig før i Danmarkshistorien været vidne til, at der 2 3

3 Indblik3FMaj07_Sek 28/06/07 16:28 Side 4 har været drevet en så centralistisk politik, som den borgerlige regering har formået at gøre gennem de senere år. Hvis befolkningen ikke snart senest ved næste valg gør op med denne politik, vil vi opleve et Danmark, der kun forvaltes et sted fra. Overenskomst 2007 afstemningsresultat i 3F Vojens: Byggegruppen 477 stemmeberettigede Ja stemmer 63 i alt 38 % Nej stemmer 101 i alt 62% Stemmeprocent 34 % Industrigruppen stemmeberettigede Ja stemmer 243 i alt 25 % Nej stemmer 741 i alt 75% Stemmeprocent 45 % Den private servicegruppe 366 stemmeberettigede Ja stemmer 47 i alt 33 % Nej stemmer 95 i alt 67 % Stemmeprocent 39 % Samlet resultat stemmeberettigede Ja stemmer 445 i alt 29 % Nej stemmer i alt 71% Stemmeprocent 42 % Som man kan se, var der et markant nej i afdelingen men også på landsplan inden for 3F. Man kan vel konstatere, at medlemmerne ikke har samme opfattelse som forhandlerne i forbundet, der syntes, det var den bedste overenskomst i mange år. Det må vi gøre bedre ved de kommende forhandlinger på det offentlige område i Jeg vil ønske alle en god sommer. Overenskomsten Overenskomsten mellem fagforeninger og arbejdsgivere er et utroligt vigtigt papir. Det er i overenskomsten, vi har aftalt med arbejdsgiverne, at de skal betale til vores pensionsopsparing, og hvad lønnen skal være for vores arbejdskraft. Vigtigheden af vores overenskomst kan ikke overdrives. Den er meget vigtig, hvis man vil sikre sig mindst de løn- og arbejdsvilkår, som bestemmes af overenskomsten. Der er naturligvis ikke noget til hinder for, at man lokalt forhandler sig frem til endnu bedre vilkår. Tværtimod. Det kan være med til at løfte vilkårene på andre arbejdspladser. Arbejder du ikke under en overenskomst, har du reelt ikke krav på en 37 timers arbejdsuge, fem feriefridage, pensionsopsparing, overtidsbetaling, barselsorlov og alt det andet, som er forhandlet i overenskomsten. Er der ikke overenskomst på din arbejdsplads, eller er du i tvivl, om der er en overenskomst, er du velkommen i afdelingen. Vi hjælper selvfølgelig vore medlemmer. Irene Høgh Næstformand, 3F Vojens Transportgruppen 636 stemmeberettigede Ja stemmer 92 i alt 35 % Nej stemmer 174 i alt 65 % Stemmeprocent 42 % Keld Pedersen 4 5

4 Indblik3FMaj07_Sek 28/06/07 16:28 Side 6 Irene Høgh, næstformand Tag din uorganiserede kollega under armen, og fortæl om de fordele, der er ved at være organiseret i et LO Forbund og specielt i 3F Vojens Jo flere vi er organiseret i 3F Vojens eller i en anden LO organisation, jo mere indflydelse kan vi få. Vi kan få indflydelse på vores løn- og arbejdsforhold, når vore overenskomster forhandles. Det er meget vigtigt, at vi er mange som stiller de samme krav for at få styrke bagved vore forhandlere. Vi har det, som vi kalder»den danske model«. Den skal vi værne om, så vi ikke taber det på gulvet, som vore forældre og bedsteforældre har været over 100 år om at opnå. Hvis der er mange, som vælger at stå i en anden Forening, svækkes vores Organisation, og vi vil ikke være i stand til at opnå fordelagtige aftaler i vores overenskomster. Derfor skal min opfordring lyde: Tag din uorganiserede kollega under armen og få ham/hende meldt ind i 3F Vojens. Vi oplever jo gang på gang, at personer som står udenfor fællesskabet og tror, at de kan klare alting selv, ikke kender deres rettigheder. De har ikke adgang til alle oplysninger som dig, der er medlem. Når dine kollegaer, som ikke er medlem, indser, at de kan drage nytte af vort Fællesskab det være sig om løn, tillæg, søn- og helligdagsbetaling, pension, gratis arbejdstøj og meget andet, er jeg overbevist om, at de vil synes, det er en rigtig god ide at være medlem af 3F Vojens. Afdelingen kontaktes dagligt af personer, der ikke er medlem, der beder om hjælp til blandt andet overenskomsten. Da de ikke er medlem af vort fællesskab, må vi afvise dem, fordi vi kun servicerer vore medlemmer. Efter en god snak er der mange, der indser, at det nok vil være en rigtig god ide at melde sig ind i fællesskabet. Irene Høgh Næstformand, 3F Vojens Lønoversigt 2007 Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2007 indgår Indhold: Side Vejledning...8 Specialarbejder...8 Ungarbejdere Holddrift...9 Arbejde på ubekvemme arbejdstider...9 Chaufføroverenskomst Chauffør...9 Chauffør under oplæring...9 Faglært chauffør...9 Chauffør med kvalifikationstillæg...10 Faglært chauffør med kvalifikationstillæg...10 Lager- terminaloverenskomst Lager- terminalarbejde, København...10 Lager- terminalarbejde, Provinsen...11 Køle- og frysehusarbejde, København...11 Køle- og frysehusarbejde, Provinsen...11 Lager- terminalarbejde, tillæg for forskudttid...12 Flytteoverenskomst Flyttearbejder...12 Renovationsoverenskomst Renovationsarbejder...12 Arbejde med slamsugning...13 Grænseoverskridende overenskomst...14 Eksportchauffør Lærlingeoverenskomst

5 Indblik3FMaj07_Sek 28/06/07 16:28 Side 8 Vejledning Denne lønoversigt er lavet med det formål at regulere løn pr. 1. marts 2007 i.h.t. overenskomstfornyelse pr. 1. marts For at bruge lønoversigten korrekt skal medarbejdere opdeles i 3 grupper jf. nedenfor: Under 9 mdr. anciennitet Herved forstås medarbejdere, som ikke har været ansat i 9 måneder. Over 9 mdr. anciennitet Herved forstås medarbejdere, som har været ansat over 9 måneder. Faglærte Herved forstås medarbejdere, som har et erhvervsuddannelsesbevis indenfor transport eller logistik, og som er relevant for medarbejderens beskæftigelsesområde, f.eks. lagerudddannelse ved lagerarbejde. Disse medarbejdere får udbetalt anciennitetstillæg fra 1. ansættelsesdag. Holddrift Tillæg kr. 31,20 Tillæg søn- og helligdage, samt lørdage efter kl kr. 70,30 Forskydning af vagtlistefridag kr. 16,85 Arbejde på ubekvemme arbejdstider Ugeløn Timeløn Timen før Øvrige og 1-3 overtimer overtime Specialarbejder Grundløn kr 101,05 Specialarbejder uden andre tillæg kr. 4,20 kr ,25 kr. 105,25 kr. 135,60 kr. 179,65 kr ,80 kr. 111,40 kr. 141,75 kr. 185,80 Ungarbejder Ugeløn Timeløn Timen før Øvrige og 1-3 overtimer overtime Under 17 år kr. 60,63 kr. 78,84 kr. 105,27 Mellem 17 og 18 år kr. 80,84 kr. 105,12 kr. 140,36 Tillæg kr. 30,95 Tillæg kr. 36,00 Chauffør Chaufførtillæg kr. 12,00 kr ,85 kr. 113,05 kr. 143,40 kr. 187,45 kr ,40 kr. 119,20 kr. 149,55 kr. 193,60 Chauffør under oplæring Grundløn kr ,85 kr. 101,05 kr. 131,40 kr. 175,45 Faglært chauffør Chaufførtillæg kr. 12,00 Faglært tillæg kr. 3,00 Anciennitetstillæg fra 1. ansættelsesdag kr. 6,15 kr ,40 kr. 122,20 kr. 152,55 kr. 196,60 8 9

6 Indblik3FMaj07_Sek 28/06/07 16:28 Side 10 Ugeløn Timeløn Timen før Øvrige og 1-3 overtimer overtime Ugeløn Timeløn Timen før Øvrige og 1-3 overtimer overtime Chauffør med kvalifikationstillæg Ansat til kørsel med anhænger eller kran, der kræver certifikat Chaufførtillæg kr. 12,00 Kvalifikationstillæg kr. 3,80 kr ,45 kr. 116,85 kr. 147,20 kr. 191,25 kr ,00 kr. 123,00 kr. 153,35 kr. 197,40 Faglært chauffør med kvalifikationstillæg Ansat til kørsel med anhænger eller kran, der kræver certifikat Chaufførtillæg kr. 12,00 Kvalifikationstillæg + faglært kr. 6,80 Anciennitetstillæg fra 1. ansættelsesdag kr. 6,15 kr ,00 kr. 126,00 kr. 156,35 kr. 200,40 Lager- terminalarbejder, København Lager- terminalarbejder tillæg, København kr. 16,50 kr ,35 kr. 117,55 kr. 147,90 kr. 191,95 kr ,90 kr. 123,70 kr. 154,05 kr. 198,10 Lager- terminalarbejder, Provinsen Lager- terminalarbejder tillæg, Provinsen kr. 13,00 kr ,85 kr. 114,05 kr. 144,40 kr. 188,45 kr ,40 kr. 120,20 kr. 150,55 kr. 194,60 Arbejde i Køle- og Frysehuse i København Køle- frysehus tillæg kr. 22,05 kr ,70 kr. 123,10 kr. 153,45 * kr. 197,50 kr ,25 kr. 129,25 kr. 159,60 * kr. 203,65 * Ved overarbejde i frysehus (under 0 grader c.) betales overtidssatser iht. Fællesoverenskomsten Arbejde i Køle- og Frysehuse i Provinsen Lager- terminalarbejder tillæg, Provinsen kr. 20,05 kr ,70 kr. 121,10 kr 151,45 * kr. 195,50 kr ,25 kr. 127,25 kr. 157,60 * kr. 201,65 * Ved overarbejde i frysehus (under 0 grader c.) betales overtidssatser iht. Fællesoverenskomsten 10 11

7 Indblik3FMaj07_Sek 28/06/07 16:28 Side 12 Ugeløn Timeløn Timen før Øvrige og 1-3 overtimer overtime Udbæringer mv. Nyansat Over 9 Overudbæring Kørsel på 0 til 9 mdrs mdrs + indkøring af søgnehelligdage aciennitet anciennitet søgnehelligdage + søndage Lager- terminalarbejde og arbejde i køle- frysehuse tillæg for forskudt tid Tillæg kr. 30,95 Tillæg kr. 36,00 Flyttearbejder Flyttetillæg kr. 19,00 kr ,85 kr. 120,05 kr. 150,40 kr. 194,45 kr ,40 kr. 126,20 kr. 156,55 kr. 200,60 Renovationsarbejder Renovationstillæg kr. 28,35 kr ,80 kr. 129,40 kr. 159,75 kr. 203,80 kr ,35 kr. 135,55 kr. 165,90 kr. 209,95 Antal tømninger i distriktet/udbæringsnorm 800 kr. 5,98 kr. 6,27 kr. 6,77 kr. 7, kr. 5,63 kr. 5,90 kr. 6,37 kr. 7, kr. 4,79 kr. 5,02 kr. 5,42 kr. 6, kr. 4,56 kr. 4,78 kr. 5,15 kr. 5, kr. 3,42 kr. 3,58 kr. 3,88 kr. 4, kr. 3,30 kr. 3,46 kr. 3,74 kr. 4,20 Arbejde med slamsugning Ugeløn Timeløn Timen før Øvrige og 1-3 overtimer overtime Renovationstillæg kr 28,35 kr ,80 kr. 129,40 kr. 159,75 kr. 203,80 kr ,35 kr. 135,55 kr. 165,90 kr. 209,95 Minicontainere 300 liter kr. 5, liter kr. 5, liter kr. 6, liter kr. 6,

8 Indblik3FMaj07_Sek 28/06/07 16:28 Side 14 Eksportchauffør Døgnbetaling Døgnbetaling kr. 734,66 Rejsegodtgørelse kr. 429,00 kr ,66 Lærlinge Ugeløn Timeløn Timen før Øvrige og 1-3 overtimer overtime Overskydende timer kr. 30,61 kr. 17,88 kr. 48,49 Korte ture kr. 77,58 Over 9 mdr. anciennitet Døgnbetaling Døgnbetaling kr. 793,71 Rejsegodtgørelse kr. 429,00 kr ,71 Overskydende timer kr. 33,07 Rejsegodtgørelse kr. 17,88 kr. 50,95 Korte ture kr. 81,51 Af- og pålæsningstillæg kr. 68,36 Kilometertakst 1 mandsbetjening kr. 0, mandsbetjening kr. 0,3193 Ved lærlings deltagelse kr. 0,4223 Lørdage, søn- og helligdage kr. 14,71 Garantibetaling Fireugers periode kr ,00 Ex. rejsegodtgørelse EUD-Lærlinge I det sidste år af lærekontraktperioden kr ,26 kr. 73,98 kr. 104,33 kr. 148,38 I det næstsidste år af lærekontraktperioden kr ,89 kr. 66,97 kr. 97,32 kr. 141,37 I det tredjesidste år af lærekontraktperioden kr ,67 kr. 59,91 kr. 90,26 kr. 134,31 EGU-Elever kr ,99 kr. 52,27 kr. 82,62 kr. 126,67 Grænseoverskridende transporter Timeløn Rejsegodt- I alt pr. Døgngørelse time betaling I det sidste år af lærekontraktperioden kr. 12,95 kr. 17,88 kr. 30,83 kr. 739,80 I det næstsidste år af lærekontraktperioden kr. 10,02 kr. 17,88 kr. 27,90 kr. 669,70 I det tredjesidste år af lærekontraktperioden kr. 7,08 kr. 17,88 kr. 24,96 kr. 599,10 Af- og pålæsningstillæg pr. time I det sidste år af lærekontraktperioden kr. 43,15 I det næstsidste år af lærekontraktperioden kr. 39,07 I det tredjesidste år af lærekontraktperioden kr. 34,

9 Indblik3FMaj07_Sek 28/06/07 16:28 Side 16 Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingen. Keld Pedersen, Formand 16 Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingen. Keld Pedersen, Formand 17

10 Indblik3FMaj07_Sek 28/06/07 16:28 Side 18 Opslagstavlen Her har alle lov at skrive. På opslagstavlen har alle lov til at komme med et indlæg eller forslag til afdelingens blad, som udsendes 4 gange om året. Hvis du brænder for at komme med et indlæg, er du velkommen med det, og vi skal nok skrive det rent til bladet. Hvem henvender Brancheklubben Privat Service sig til? Til alle, som er ansat i den private rengøring, og alle fra det gamle RBF. Så mød op til de arrangementer, der er i løbet af året, for vi glæder os til at se jer og vil gerne lære jer at kende. Anette Kiel Petersen og undertegnede har deltaget i årsmødet for Faglærte Serviceassistenter den 24. marts. Det var et rigtig godt arrangement, men vi var desværre alt for få deltagere. Så hvis der skulle være nogle faglærte serviceassistenter, der har lyst til at deltage i sådan et møde, så hører vi gerne fra jer. Vigtigt!!!!!!!!! Har du husket at tjekke, om din virksomhed har indbetalt den pension, som du skal have i henhold til den overenskomst du arbejder under? Det kan du normalt se på lønsedlen eller årsopgørelsen fra dit pensionsselskab. Hvis du ikke har modtaget en årsopgørelse eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte afdelingen. Keld Pedersen, afd. fmd. Vindere af konkurrencen i Indblik februar: Kjestine Grossmann, Irisvej 3, skovbølling, 6100 Haderslev. Maria Petersen, Vestervang th., 6500 Vojens. Valde Johannsen, Grøngårdvej 1, Gabøl, 6500 Vojens. Venligst på bestyrelsens vegne Britta Sørensen (Branche Formand) Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingen. Keld Pedersen, Formand 18 19

11 Indblik3FMaj07_Sek 28/06/07 16:28 Side 20 Bjarne Jensen Faglig sekretær Fra Byggegruppen De første murerarbejdsmænd i afdelingen er blevet uddannet Den 11. maj 2007 blev 4 af afdelingens murerarbejdsmænd uddannet på Vitus Bering i Horsens. Det er: Carsten Straarup som er ansat v/ Peter Sand Murermesterforretning, Sjølund. Rene Fabricius som er ansat v/ Murermester Preben Johansen, Christiansfeld. Bo Rasmussen som er ansat v/ Entreprenør Jørgen Falk Petersen, Sjølund. Tommy Larsen som er ansat v/ Murermester Thomas Hans, Haderslev. Afdelingen ønsker dem tillykke med deres uddannelse. Bjarne Jensen Faglig sekretær Bygge og anlæg Bygningsarbejdernes Branchemøde maj 2007 Vi drøftede overenskomstafstemning, og der blev udtrykt utilfredshed med sammenkædningsreglerne. Der var stor enighed om, at Normallønsområdet og Minimallønsområdet skal holdes hver for sig. Gruppeformand John Larsen gav udtryk for, at han i den kommende overenskomstperiode vil arbejde på, hvordan det kan løses, men udtalte at det vil blive meget svært eller nærmest umuligt at ændre. Det blev også drøftet, hvordan den udenlandske arbejdskraft kan kontrolleres, og hvordan det kan sikres, at de får den samme løn som deres danske kollegaer. Man ønskede bedre værktøjer og et samarbejde mellem politi, skat, arbejdstilsyn og udlændingeservice. Overenskomst 2007 Byggegruppen Der er kommet en del forbedringer i Byggeoverenskomsterne, bl.a. er der kommet en seniorpolitik, hvor man kan få nedsat sin arbejdstid fra 37 til 30 timer om ugen, med en kompensation på 10 % af mindstebetalingen for det antal timer man arbejder. Pensionen hæves til 12 %, med stigning 0,6 % den 1. juli 2007 og 0,6 % den 1. juli Der vil være forskellige tidspunkter for de enkelte overenskomster inde for byggeriet. SH-satsen hæves til 6,90 % i løbet af de 3 år. 1. marts 2007 til 6,25 %, 1. marts 2008 til 6,65 % og 1. marts 2009 til 6,9 %. Udbetalingen hæves til 850,- kr. pr. dag. Løn under sygdom stiger til 124,- kr. pr. time. Ønsker du at vide mere om de enkelte overenskomster under byggeriet, kan du rette henvendelse til Faglig sekretær Bjarne Jensen. BAT-kartellet Der er blevet ansat 5 polsktalende medarbejdere i BAT kartellet den 1. maj De skal lave opsøgende arbejde i byggeriet, hvor man beskæftiger arbejdskraft fra østlandene. I region Syddanmark, som vi hører til, er det Isabella Magdelena Jungensen der er ansat til at hjælpe afdelingerne med at opsøge og tolke hos de udenlandske arbejdere. Har i nogle kollegaer fra østlandene, som i mener ikke er organiseret, så kontakt afdelingen eller faglig sekretær Bjarne Jensen på eller Bjarne Jensen er mentor for hende her i det sønder jyske område. Bjarne Jensen Faglig sekretær Bygge og Anlæg Fagligt Fælles Forbund Allégade Vojens Afd.: Tlf.: mobil: Ejvind Hansen, næstformand Orientering fra A-kassen Hvis du bliver ledig Du skal huske at komme i afdelingen eller gå til dit lokale Jobcenter den første dag du er ledig, så du kan blive tilmeldt eller eventuelt tilbudt nyt arbejde. Du kan også melde dig ledig på Når du bliver meldt ledig på Jobcentret eller i afdelingen vil du få udleveret dagpengekort, ledighedserklæring m.m. Du skal hurtigst muligt henvende dig i afdelingen, hvis du har tilmeldt dig på Jobcentret eller jobnet. Du skal huske at medbringe, opsigelse ansættelseskontrakt og lønsedler. Hvis det er længe siden du sidst har været ledig skal du have lønsedler med for de sidste 1924 løntimer. Hvis du har lavet CV, skal du medbringe dit brugernavn og password. Såfremt du ikke har oprettet dit CV skal dette gøres inden for 4 uger. Det er vigtigt, at dit CV er i orden og godkendt. Dit CV er dit 20 21

12 Indblik3FMaj07_Sek 28/06/07 16:28 Side 22 salgspapir overfor arbejdsgiveren og vejen til nyt job. Husk at du jævnligt skal gå ind på sit CV. Her kan du se de jobmuligheder, der matcher dit CV. Oversigt over jobcentre. Med virkning fra 1. januar 2007 er Arbejdsformidlingen (AF) nedlagt. I fremtiden er AF s opgave overdraget til kommunerne, og alle kommuner har i samarbejde med staten oprettet fælles Jobcentre: Haderslev Tønder Gravene 16 Jomfrustien Haderslev 6270 Tønder Tlf Tlf Aabenraa Vejen Kallemosen 20 Rådhuspassagen 8, 2 sal 6200 Aabenraa 6600 Vejen Tlf Tlf Kolding Sønderborg Ny Vestergade 3 Blegen Kolding 6400 Sønderborg Tlf Tlf Ferie Hvis man har modtaget ydelser fra A-kassen eller eventuelt sygedagpenge fra kommunen, er der mulighed for at søge om feriedagpenge i afdelingen. Husk at søge i god tid, hvis du vil være sikker på at få feriedagpengene til tiden. Hvis man er ledig og ønsker at afholde egen optjent ferie, skal A-kassen underskrive feriekortet. Husk at jobcentret skal have besked om hvornår du ønsker at holde ferie. Nye skærpede regler for udeblivelse fra samtaler på jobcentret og i A-kassen. Fra den 1. marts er reglerne for udeblivelse fra samtaler på hhv. jobcentret og i A-kassen blevet skærpet væsentligt Det koster rigtigt dyrt, hvis du ikke møder: 1. gang du udebliver, vil dagpengene blive tilbageholdt fra den dag, du skulle have været til møde, og indtil du kontakter afsenderen af indkaldelsen. Det vil sige, at hvis det er jobcentret, der har indkaldt dig, nytter det ikke, at du kontakter A-kassen og omvendt. 2. gang du udebliver indenfor en 12 måneders periode, vil du blive pålagt 2 ugers karantæne. 3. gang du udebliver indenfor en 12 måneders periode, vil du miste dagpengeretten og blive pålagt et såkaldt rådighedskrav. Du vil så skulle skaffe dig 300 timers ustøttet arbejde indenfor en periode på 10 uger, før du igen vil være dagpengeberettiget. Der er stort set ingen undskyldning for ikke at møde, udover at man har været på arbejde på dagen for mødet, eller har været og har anmeldt sygdom eller ferie. Her er en lille liste over de mest almindelige undskyldninger for ikke at møde, som vi hører- og som ikke er gyldige. Jeg har glemt mødet. Jeg tog fejl af dagen. Jeg troede ikke det gjaldt mig, jeg er jo kun på vejrlig!! Jeg skal snart starte ved min gamle arbejdsplads igen. Jeg har ikke lige fået checket min post. Jeg har jo lige snakket med jobcentret. Jeg er jo kun vinter fyret. Kort og godt er du ledig og modtager dagpenge, er du forpligtet til at møde til alle samtaler, ellers bliver du ramt på pengepungen. Lige til sidst disse nye skærpede regler gælder for alle former for samtaler. Ejvind Hansen, Næstfomand A-kassen Info fra Miljøgruppen 3F Vojens Den 3. marts 2007 var der konference for Region Syddanmarks miljøansvarlige og miljøudvalgsmedlemmer hos 3F Fredericia. 4 mand fra miljøgruppen i Vojens havde taget turen til Fredericia denne dag. På konferencen blev der snakket om, hvordan man arbejder i de forskellige miljøudvalg i Region Syd. Torben Andersen 3F Silkeborgs Miljøudvalg fortalte, hvordan de arbejder, og hvordan miljøarbejdet bliver synligt i afdelingen. Torben kom med et godt oplæg omkring nedenstående emner, der efterfølgende blev diskuteret af deltagerne: Faste mødetidspunkter/mødested virker lidt stift. Hvis det f.eks. er godt vejr, kunne man med fordel lægge mødet som en gåtur langs en sø eller i en park. Lave fælles aktiviteter for flere afdelinger. Miljøudvalget tager en weekend i sommerhus for at planlægge årets aktiviteter. Synliggøre udvalget i lokalområdet, deltage i den politiske debat og bruge medierne til at få budskabet ud. Synliggøre udvalget når de står til et arrangement f.eks. i form af veste eller andet. Torben opfordrede til, at man kunne finde midler til miljøarbejdet i LO regi, og at arrangementer afholdes sammen med LO. Der udbetales feriedagpenge efter en 5 dages uge, og en feriedag bliver belagt med 7,4 timer i dagpengesystemet

13 Indblik3FMaj07_Sek 28/06/07 16:28 Side 24 Der var en generel holdning til, at interessen er vigtig for at melde sig på banen i miljøudvalget det at kunne gøre en forskel og at få et samarbejde i gang med miljøansvarlige og socialrådgivere. Det er også en måde at holde sig opdateret på, samt gøre en bedre indsats på udvalgte områder f.eks. nedslidning, stress mm. Det er også i dette forum man kan udbrede kendskabet»de gode erfaringer«, så det bliver synligt for så mange som muligt. Sidst på dagen kom Palle Larsen, der er Arbejdsmiljøkonsulent i det Fagpolitiske Center for arbejdsliv-3f. Han var blandt andet inde på fakta og myter om stressfraværet. Han kom med et par gode eksempler på, hvordan man kunne komme dette til livs på den gode måde. Til slut i hans oplæg kom han med en masse gode input omkring den nye forebyggelsesfond, hvor man som virksomhed, tillidsrepræsentant eller sikkerhedsrepræsentant kan søge midler til forebyggelse af eksempelvis nedslidning og til projekter indenfor ergonomi etc. Hvad er så forebyggelsesfonden? for at søge økonomiske midler engang medio juni måned. Miljøgruppen i Vojens vil arbejde på at informere SR/TR om hvor og hvordan der søges. Johannes Due er blevet formand for forebyggelsesfonden, og bestyrelsen i miljøgruppen i Vojens har taget kontakt til formanden vedr. ansøgningsskemaer og spurgt, hvornår man forventer at tage hul på hele dette spændende projekt. Formanden har lovet at informere omkring dette, så snart der foreligger en klar køreplan for hvor, hvordan og hvornår fonden kommer i gang. Ikke desto mindre er der her i 2007 afsat 200 millioner kroner til at forbedre arbejdsmiljøet penge der skal bruges! Mvh Miljøgruppen 3F Vojens Formand Lars Jensen FOREBYGGELSESFONDEN Det er et stort ord. Ikke desto mindre har folketinget den oprettet en forebyggelsesfond. Fondens mål: Forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning. Forbedre genoptræning og rehabilitering af syge personer og personer med handicap. Der er en kapital på 3 mia. kr. I 2007 udbetales 200 mil. kr. og herefter 350 mil. kr. de efterfølgende år Forebyggelsesfonden skulle være trådt i kraft den , men p.g.a. konstitueringen af bestyrelsen bliver der først mulighed 24 25

14 Indblik3FMaj07_Sek 28/06/07 16:28 Side 26»Klub 91«3F Vojens Så tager vi fat igen, Vojens 1- Aage, Rigmor, Holger og Ejgil er en tur til stævne i Sønderborg, vi spiller i Elite og scorer én 3. plads med 1805 kegler i 3 serier. Klub 91-FREJA bestående af Gunnar, Nis Johan, Edith & Anna er til stævne i Haderslev og tager en 2. plads i Motion med 1488 kegler i 3 serier. Vi er til Stævne i Aabenraa med 4 hold, vores nye hold Klub 91-PNS Peder, Vagn, Karen og Marie, kommer hjem med pokalerne i Motion og med 1667 Kegler. Også i Aabenraa tager Vojens 1 Aage, Rigmor, Holger og Kaj Bronze medaljerne med hjem, 1773 Kegler i Elite. Den 4. april 2007 afholder vi kvartalskonkurrencen om vore vandrepokaler. Der spilles 2 serier og den Dame og Herre der har den højeste score vinder pokalen for næste kvartal. Derudover er der én flaske Vin til hver 5. spiller. Annelise med 308 p. vinder pokalen til låns i de næste 3 mdr. Holger Hansen med 352 p. vinder også pokalen til låns i 3 mdr. Så er der Vin til Peder 309 p. Bent 298 p. Line 272 p. Hans M. 259 p. Knud K. 240 p. Edith J. 229 p. Ejner 197 p. Holger inviterede til kaffebord med ostemad den , hvor vi hyggede os og spillede lidt på lodderne. Derefter fik de dygtige og heldige overrakt deres præmier, en rigtig god eftermiddag. Vi er på hjemmebane, så nu tager vi fat og lægger ud med Klub 91-PNS Peder, Vagn, Karen og Marie, der erobrer én 1. plads og dermed Pokalerne i Motion med 1677 kegler. På 3. pladsen - også i motion - kommer Klub Hans, Margrethe, Villy og Knud ind og tager med 1622 kegler bronzemedaljerne hjem. Stadig Stævnet i Vojens, Klub 91-1 Aage, Rigmor, Holger og Edith, slår igennem og tager 1. pladsen og Pokalerne med en score på 1816 kegler, 78 kegler foran hold 2. Har du nogen spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingen. Keld Pedersen, Formand Stævnet Den gyldne Kegle spilles i Skærbæk for spillere, der har vundet en eller 3. plads ved hverdags stævner i Skærbæk. Der var 15 spillere, der havde kvalificeret sig til at deltage jeg vil nævne 2 spillere, der opnåede en placering i det fine selskab. Karen Nissen og Margrethe Mathiesen, der fik henholdsvis én 2. og én 3. Plads i Super Motion. Klub 91-1 er på banen igen. Ved stævnet i Haderslev den tager vi sølvmedaljerne hjem med 1787 kegler i Bredde, kun 21 kegler fra første pladsen. Det var så det for denne gang. Jeg vil hermed ønske alle vore spillere tillykke med de opnåede resultater og god vind fremover. Ref. Aage Christensen 26 27

15 Indblik3FMaj07_Sek 28/06/07 16:28 Side 28 Peter Møller Sjøgren Faglig sekretær Orienteringer fra den grønne gruppe Ved faglig sekretær Peter Møller Sjøgren Vi er i maj, alt er ved at grønnes omkring os og samtidig kan vi i medierne følge med i de forskellige opbrud, der sker i flere politiske partier. Senest Det Radikale Venstre, men også i Dansk Folkeparti, hvor Louise Frevert tager konsekvensen af den manglende rummelighed i partiet. Men nok om det, her drejer det sig om de mere nære forhold. Om din hverdag og dine arbejds- og lønforhold. Alle grupper i afdelingen i Vojens har en branchebestyrelse, således også inden for det grønne område. Formanden er Else Marie Pettersen og hun er nu også med i afdelingens bestyrelse. På bestyrelsesmødet i februar fik den grønne gruppe (dgg) bevilget en sum penge til brug for afholdelse af en konference for tillidsvalgte. Idéen bag var den, at vi ville samle dem en fredag/lørdag for en drøftelse i ro og mag af de forbedringer, der gerne skulle ske til næste år, af de grønne overenskomster. Der blev ikke vist den store interesse, beklageligvis.»kun«7 deltagere ud af 55 mulige. Ingen kritik af de der ville møde op og være med til at præge fremtidens overenskomst, men hvad med alle Jer, der havde muligheden? Skal det tages som udtryk for tilfredshed med de løn- og arbejdsforhold, der er nu? Samtidig udsendte jeg et spørgeskema, som ville kunne give et fingerpeg om, hvad der ønskes ændret. Dette kan fortsat findes på hjemmesiden Der er kommet en del retur fra ansatte inden for mejeriområdet og mange tak for det! Men hvad med Jer som er anlægsgartnere, gartnere, landbrugsansatte, på golfbaner med videre. Hvordan skal vi finde ud af, hvad du ønsker af forbedringer, når ikke vi hører fra dig eller dine repræsentanter. Det er en Fagforening du er medlem af en del af Fagbevægelsen, men hvordan skal vi kunne bevæge os og i hvilken retning, når du ikke vil / ønsker at være med til at præge de fremadrettede arbejdsforhold? Den 2. juni 2007 er der landskoordineringsmøde, hvor der udtages krav til en lang række af overenskomster. 11. maj skulle de forslag, der ønskes behandlet være indsendt. Mejeriområdet holder via landsklubben inden for området møde i Fredericia den 6. juni. Her vil alle forslagene fra de enkelte arbejdspladser fra mejerier og garager blive koordineret. Midt i august skal alle forslagene fra alle overenskomstområderne være indsendt til Den grønne Gruppe i Forbundet. Kort tid herefter holdes den ordinære kongres og i forbindelse hermed et repræsentantskabsmøde, hvor Forbundets generelle krav udtages. Som du kan se, er der en lang række af instanser og ikke mindst terminer, der skal overholdes forud for de egentlige forhandlinger, der vil starte op i februar Men kære medlem, vi er nødt til at kende dine krav og synspunkter. På Aller Mølle har sikkerhedsrepræsentant Peter Christensen taget initiativ til, at der holdes et fyraftensmøde den 24. maj fra kl hvor vi kan drøfte den agroindustrielle overenskomst, samt forbedringer heraf. Det er jeg utrolig glad for. Hermed er der mulighed for dialog og diskussion af tingenes tilstand. Jeg ser frem til at mødes med de ansatte på Aller Mølle. Generelle sager og tiltag Der er ført en sag i afskedigelsesnævnet mod et af mejerierne i området. Der blev afskediget 8 i pakkerierne, som følge af produktionsnedgang, hvilket der i øvrigt er hvert år i januar til marts, men tidligere har der ikke været taget så drastiske skridt. Jeg protesterede over afskedigelserne, fordi der umiddelbart forinden var blevet ansat 3. Medens sagen kørte, sagde yderligere 3-4 op selv og 6 blev afskediget. Sagen, der var startet i januar, blev afgjort i marts og her fik de tidligere ansatte, som havde op til 9 års anciennitet, følgende kendelse: Virksomheden har ret til at afskedige den arbejdskraft, der er for meget, og der skal ikke tages særlige hensyn. Det er vigtigt at præcisere, at tillidsrepræsentanter har mulighed for at gøre indsigelse og det vægtes kraftigt, såfremt en sådan indsigelse foreligger! Overenskomstdækning af større kvægbrug. Inden for jordbrugsområdet har jeg været projektkoordinator på projektet:»overenskomst for ansatte på større kvægbrug i det sønderjyske«. Ud over Vojens afdeling, har Åbenrå, Vestsønderjylland, Sønderborg, Als og Kongeåen også deltaget. Vi er nu klar til at tage ud og tilbyde disse stadigt voksende bedrifter en overenskomst for jordbrug. Vi har udarbejdet oplysningsmateriale til udlevering, samt info materiale til ansatte inden for mejeriområdet. Det er vigtigt for os, at vi har en fælles forståelse for nødvendigheden og rimeligheden af, at også ansatte inden for landbruget får nogle aftalte løn- og arbejdsforhold. Vi har haft drøftelser med flere højt placerede organisations landmænd, samt forsøgt dialog med landboforeningerne i Syd, personificeret ved Henrik Frandsen, men desværre uden tilbagemelding fra hans side. Vi vil nu gå ud og informere bedrifterne, drøfte fordelene ved overenskomstdækning, både for deres egen skyld, de ansattes og til forbedring af det»flossede«image, de har og ikke mindst i forhold til dyrevelfærd, men det er en helt anden diskussion. Hvis landmanden efter alle ovennævnte tiltag fortsat ikke ønsker dialog og dermed indgåelse af en overenskomst, da vil næste skridt være iværksættelse af konflikt. Her er det, jeg vil appellere til forståelse fra dig som medlem, der forhåbentligt arbejder på en overenskomstdækket virksomhed. Forståelse for den legitime ret afdelingen har og har haft gennem mere end 100 år til krav om overenskomst med de midler, der er nødvendige. Det kan resultere i en optrapning af konflikten, der medfører etablering af sympatikonflikt, således at mejeriet inddrages og chaufføren får besked på ikke at afhente mælken fra den pågældende konfliktramte bedrift. Vi har i udvalget udarbejdet materi

16 Indblik3FMaj07_Sek 28/06/07 16:28 Side 30 ale til information af mejeripersonalet og de øvrige landbrug på ruten / området til forklaring af, hvorfor vi har taget så drastiske midler i brug. Så kære medlem, mejeriarbejder, mejerichauffør vis forståelse for, at de ansatte inden for primærbrugene, landbrugene også skal have nogle ordentlige løn og arbejdsforhold, ligesom i selv har i kraft af fællesoverenskomsten for mejeribruget. Vi har en del sager for medlemmer fra de nye EU-lande, samt Ukraine. Der snydes med feriepenge, overtidsbetaling, tillæg for at arbejde på skæve tidspunkter og i weekenderne. Det er selvfølgelig ikke alle, der behandler de ansatte som en»dørmåtte«, men det er dem, der er synlige og det er dem, der giver erhvervet det dårlig image. Ellers vil jeg ønske dig og din familie en rigtig god sommer, samt ferie, når du når dertil. Husk at bruge din fagforening når du er i tvivl inden du indgår en aftale eller andet. Bagefter kan det være for sent, og i øvrigt er det en ret, du har som medlem hos os! HUSK TILMELDING TIL: Randers Regnskov m. m.: Torsdag den 7. juni kl til ca Alt dette får I: Kaffe og rundstyk i bussen, 2 retters middag, eftermiddagskaffe m. hjemmebag, entré betalt, m.m. = en overraskelse. PRIS: kr. 300,- for medlemmer, kr. 500,- for ikke medlemmer. Tilmelding fra: den 2. april-07 Til: Kaj Skov: Tlf Senest tilmelding: den 18. maj 07 Kun 2 pladser tilbage. Pr. 7. maj 07 Turen i år går til Istrien/Porec i Kroatien fra den September Prisen er fra kr. 4300,- (35 deltagere) til kr. 3825,-(45deltagere +) Kr. 600,- for enkeltværelse - bedes oplyst ved tilmelding. Vi kører i den sædvanlige gode bus fra Bajstrup Rejser med chauffør og rejseleder, der bl.a. sørger for, at vi kan købe kaffe/ øl/vand under turen.»klub 91«3F Vojens Som tiden dog går, så skal vi til det igen. Forårsfesten er vel overstået med 86 glade deltagere. Hyggeeftermiddagen med kaffe og 9 veloplagte»harlekin er«med deres dejlige harmonikamusik, som rigtig gik under huden, og 61 veloplagte deltagere, kan kun betragtes som en særdeles vellykket eftermiddag. MEN ET SKÅR I GLÆDEN ER DER DOG ALLIGEVEL. DER ER STADIG ET PAR STYKKER, SOM TILMELDER SIG, MEN IKKE KOMMER. DET BETYDER,AT VORES KASSERER SKAL STÅ MED HATTEN I HÅNDEN FOR AT FÅ HOTELLET TIL KUN AT TAGE BETALING FOR DEM, DER HAR DELTAGET. DETTE KAN IK- KE VÆRE RIGTIGT, DERFOR: HVIS MAN MELDER SIG TIL, KOMMER MAN TIL AT BETALE, SELV OM MAN IKKE DELTAGER HVIS MAN INDEN FOR TIDSFRI- STEN IKKE HAR MELDT FRA. DET KAN VIRKE LIDT BARSK, MEN BESTYREL- SEN SER DET DESVÆRRE SOM EN NØDVENDIGHED, OG MAN KAN IKKE DEL- TAGE I ANDRE AKTIVITETER, FØR MELLEMVÆRENDET ER BRAGT UD AF VERDEN. Her den 20. april er der 25 tilmeldt, så der er stadig plads. Turen bliver aflyst, hvis vi ikke er min. 38 deltagere. Se yderligere i Indblik nr. 1 eller på opslagstavlen i afdelingen i Vojens. Jeg ved. at nogen synes, det er langt at køre og så med en overnatning på vej ud/hjem. MEN jeg er overbevist om, at det bliver en utrolig oplevelsesrig tur og som Jan, chaufføren, siger, så føles det ikke så langt som til Polen, fordi anden dags kørsel faktisk er noget af en udflugt, hvor vi bl.a. kører over flere landegrænser. SÅ har man»lyst«til at gå glip af alt dette????? Seneste tilmelding til formanden er 10. juni 07 tlf EFTERÅRSFESTEN: Torsdag den 11. oktober kl på Hotel Vojens Pris: kr. 100,- Ikke medlemmer kr. 150,- Tilmelding fra den: 1. september Peder C Pedersen: Tlf eller Kaj Å Thomsen : Tlf Seneste tilmelding: 26. September»Kør selv«til Haderslev Torsdag den 10/5-07 +B Aflyst pga. manglende tilslutning. Kun 6 deltagere. Bowling hver mandag kl i Vojens Bowlingcenter. Ændringer i spilletiderne ring til: Holger Simonsen tlf Kortspil er torsdag i lige uger kl dog ferie i juli måned. Spørg Peder C. Pedersen tlf

17 Indblik3FMaj07_Sek 28/06/07 16:28 Side TV SYD El-vej 2b. Kolding, +B Torsdag den 25/10-07 kl Pris: kr. 50,- Start fra P-pladsen v. Vojens Posthus kl (BUS) Velkomst Prøve på udsendelsen følges Kaffe Rundvisning Tak for i aften. Senest tilmelding (af hensyn til kaffebestilling) 1. oktober - 07 Peder Pedersen Tlf el Vagn Aa. Nissen Tlf De, der betaler til begravelseskassen kan deltage i de aktiviteter, der er markeret med et B. Ønskes der at deltage i andre aktiviteter, skal man være medlem af»klub 91 3F Vojens. Evt. rettelser til programmet for 2007 vil kun blive meddelt i bladet Indblik ALLE FOLKEPENSIONISTER Skattevæsenet har vundet en sag om fradrag af fagligt kontingent på skattebilletten, når man er blevet folkepensionist og ikke har berøring til arbejdsmarkedet altså ingen lønseddel fra en ansættelse. Fra 2006 er dette fradrag ikke længere tilladt. Afgørelsen er først faldet her i 2007, så ingen kunne vide udfaldet af sagen før. Dette betyder, at de medlemmer som betaler via afdelingen faktisk betaler kr. 60,- om året og vi andre kun kr. 40,-. Alle pensionister, der er under denne ordning, har fået brev fra mig, så vi kan finde en løsning på dette. Overstående har ingen betydning vedrørende betaling til begravelseskassen og efterlønner. BV Kaj Skov Efterløn og Seniorklub 3F Vojens har nu fået afviklet sit repræsentantskabs møde og der skete nogle ændringer i vedtægterne og bestyrelsen. Vedtægtsændringerne kan ses på opslagstavlen i 3F afdeling Vojens eller hos jeres formand. Her vil jeg nøjes med at skrive, at vi har skiftet navn, nemlig til Seniorer 3F Vojens. Bestyrelsen kan i læse herunder: Formand: Kaj Skov, Ringgade 19 Maugstrup, 6500 Vojens. Tlf Klub 91, 3F Vojens Næstformand: Poul Erik Nielsen, Kroghs Kobbel Haderslev. Tlf Pensionistklubben Posten Haderslev og Christiansfeld. Kasserer: Jens Madsen, Præstegårdsalleen Haderslev. Tlf Haderslev E & S Klub 3F. Sekretær: Lilian Sørensen, Irisvej 10, 6500 Vojens. Tlf KAD Seniorer. Bestyrelsesmedlemmer: Peder C. Pedersen, Abkjærvej 20 Over Jerstal, 6500 Vojens. Tlf Klub 91, 3F Vojens. Kjeld Nielsen, Kirkestrædet 4 Hammelev, 6500 Vojens Tlf Mob Haderslev E & S Klub. Inger Lise Nielsen, Irisvej 31, 6500 Vojens Tlf KAD Seniorer. Andreas Fabricius, Høllevang Toftlund. Tlf Mob F Efterløns og pensionistklub For Toftlundområdet i Tønder Kommune. (Henning Lønne, Kongehøjen Toftlund. Tlf Martha Clausen, Buen 2, 6541 Bevtoft Tlf F Efterløns og pensionistklub Nørre Rangstrup Kommune. Svend Aage Markussen, Tjørnebakken Haderslev. Tlf Pensionistklubben Posten Haderslev og Christiansfeld. En tak skal lyde til Betty for hendes arbejde i klubben, og velkommen til Inger Lise. PKV. Kaj Skov 33

18 Indblik3FMaj07_Sek 28/06/07 16:28 Side 34 Landsmøde for seniorer på LO Skolen den april 2007 Fagligt oplæg ved Per Christensen fra Hovedforbundet: 3F skal have kongres i Aalborg den 15. til 20. september Han omtalte de resultater, man har opnået ved overenskomstforhandlingerne, som han syntes var et flot resultat. På kongressen skal der diskuteres nye love, der har fungeret siden sammenlægningen (KAD-SID). Man skal diskutere det fagretslige system, da det har vist sig, at der kan hentes flere erstatningspenge hjem til medlemmerne ved en privat domstol end ved arbejdsretten. Med hensyn til medlemsnedgang er hovedproblemet, at man ikke er ude, hvor tingene sker. F. eks. tager de kristelige medlemmer, som vi mister. 3F mister 55 medlemmer om ugen til de kristelige. 270 melder sig bare ud. Nogle mener, at kontingentet er for højt. Når der er gået 3 år, vil der være 75 personer mindre i hovedforbundet bl.a. ved naturlig afgang. Der skal spares 150 mil. kr. i løbet af de 3 år, og besparelserne kommer også til at berøre landklubben, der i dag får ca. 1 mil. kr. årligt. De 5 regionale konferencer bliver nok sparet væk. 3F har hentet 1,2 mia. kr. hjem til medlemmerne i Der blev vedtaget en udtalelse til Regeringen/Folketinget og 3F s hovedbestyrelse. Den blev omdelt. Næste formiddag havde vi besøg af Helle Thorning Schmidt, der talte om, hvad de vil ændre, når de kommer til magten. De ting havde vi hørt før, så det var der ikke meget nyt i, men hun sagde også, at når valgkampen går i gang, vil det blive en beskidt valgkamp. Lilian Sørensen KAD Seniorer For at svare på nedenstående spørgsmål behøver du blot læse bladet. 1: Hvad var stemmeprocenten for industrigruppen ved overenskomstafstemningen? (a): 40% (b): 45% (c): 50% 2: Hvor mange polsktalende medarbejdere er der ansat i BAT kartellet? (a): 5 (b): 7 (c): 9 3: Hvem er formand for Miljøgruppen i 3F Vojens? (a): Bjarne Jensen (b): Lars Jensen (c): Lars Larsen 4: Hvornår tager»klub 91«til Randers Regnskov? (a): 1. juni 2007 (b): 4. juni 2007 (c): 7. juni : Fra hvilken dato blev AF (arbejdsformidlingen) nedlagt? (a): 1. oktober 2006 (b): 1. januar 2007 (c): 1. april 2007 Indsendt af: Sæt kryds ud for det rigtige svar. De tre rigtige udtrukne løsninger kan afhente et gavekort på 100 kr. Navn: Adresse: Postnr. og by: Løsningen sendes eller afleveres til: 3F Vojens, Allégade 33-37, 6500 Vojens senest fredag den 24. august

19 Indblik3FMaj07_Sek 28/06/07 16:28 Side 36 PP DANMARK Adresser 3F Vojens Fagligt Fælles Forbund Allégade Vojens Tlf Fax F Haderslev kontoret Norgesvej Haderslev Fax F Gram kontoret Østergade Gram Fax Åbningstider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Der kan aftales anden tid, uden for åbningstiden. Telefontider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Rullende afdelingskontor»bussen«holder i de 3 byer Christiansfeld, Toftlund og Rødding i alle ulige uger fra kl Mandag i Christiansfeld på parkeringspladsen ved Super Best. Tirsdag i Toftlund på parkeringspladsen ved Søren Jensens Vej. Onsdag i Rødding på parkeringspladsen ved Brugsen. Nustrup Tryk, 6500 Vojens 36

Indblik Medlemsbladet 3F Vojens nr. 1 februar 2007

Indblik Medlemsbladet 3F Vojens nr. 1 februar 2007 Indblik Medlemsbladet 3F Vojens nr. 1 februar 2007 Indholdsfortegnelse Indlæg ved formanden...............................3 Behandlede sager i 2006.............................6 Synlighed i afdelingen...............................7

Læs mere

Indblik Medlemsbladet 3F Vojens nr. 2 juni 2006 1

Indblik Medlemsbladet 3F Vojens nr. 2 juni 2006 1 Indblik Medlemsbladet 3F Vojens nr. 2 juni 2006 1 Indholdsfortegnelse Indlæg ved formanden...............................3 Større bøder til ansatte...............................3 Hvorfor være medlem af

Læs mere

Indblik Medlemsbladet 3F Vojens nr. 3 september 2006

Indblik Medlemsbladet 3F Vojens nr. 3 september 2006 Indblik Medlemsbladet 3F Vojens nr. 3 september 2006 Indholdsfortegnelse Indlæg ved formanden...............................3 Meddelelse om jobskifte.............................4 Bygge- og Anlægsgruppens

Læs mere

Industrien Industriens Overenskomst 2010...8. Transport I disse krisetider...10 Nye lønninger...11

Industrien Industriens Overenskomst 2010...8. Transport I disse krisetider...10 Nye lønninger...11 Medlemsbladet 3F Vojens Nr. 2 Juni 2010 1 Indhold Indlæg ved formanden Regeringens krigserklæring mod de arbejdsløse....4 Arbejdsgiversidens skattefradrag bliver ikke berørt...5 Også lokalt ja til overenskomstforhandlinger...5

Læs mere

3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11.

3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11. Holstebro Nr. 1 Marts 2015 Hovedbanegården København 11. februar 2015 Murer Jens Peter Vestergaard og flisemurer Daniel Brodde Thomsen lægger sidste hånd på opgaven, som gav dem billetten til World Skills

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

-nyt. Storkonflikt? Generalforsamling - se side 5. Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 3 nr. 1 marts 2007

-nyt. Storkonflikt? Generalforsamling - se side 5. Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 3 nr. 1 marts 2007 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 3 nr. 1 marts 2007 Generalforsamling - se side 5 Storkonflikt? Alle medlemmer bedes holde sig orienteret gennem pressen, om der opstår konflikt på deres arbejdsområde.

Læs mere

TLB n yt FAGBLAD FOR 3F TR ANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 2 JUNI 2007 2. ÅRGANG

TLB n yt FAGBLAD FOR 3F TR ANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 2 JUNI 2007 2. ÅRGANG TLB n yt FAGBLAD FOR 3F TR ANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 2 JUNI 2007 2. ÅRGANG Transport Logistik Byg Er det demokratisk? Se side 9 Omstilling Tlf.: 70 30 09 46 Byggegruppen Tlf.: 88 92 67 77 A-kasse

Læs mere

Massiv modstand mod forringelser

Massiv modstand mod forringelser Nr. 2 juni 2006 Massiv modstand mod forringelser Der var flot opbakning til stor-demonstrationen på Christiansborg Slotsplads, hvor ca. 260 fra Slagelseegnen sammen med titusindvis andre var med til at

Læs mere

Nu vil redderne lønnes efter deres store ansvar!

Nu vil redderne lønnes efter deres store ansvar! Juni 2007 Nr. 2 3. årgang Nu vil redderne lønnes efter deres store ansvar! Hvem ringer klokkerne for? Det politiske landskab har forandret sig inden for den sidste måned. Tv-kameraerne og fotografernes

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

Fik tyske murere gratis Firmaet Megaflex fra Nordsjælland bruger tyskere i»praktik«6 uger ad gangen uden løn

Fik tyske murere gratis Firmaet Megaflex fra Nordsjælland bruger tyskere i»praktik«6 uger ad gangen uden løn Trekroner Nyt Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København www.3f.dk/bjmf Oktober 2007 Nr. 7 Fik tyske murere gratis Firmaet Megaflex fra Nordsjælland bruger tyskere i»praktik«6 uger

Læs mere

Juni 2007. lidt stemningsbilleder fra dagen, fotos Søren Andersen. Nr. 4

Juni 2007. lidt stemningsbilleder fra dagen, fotos Søren Andersen. Nr. 4 Trekroner Nyt Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København www.3f.dk/bjmf Juni 2007 Nr. 4 Brækkede ryg for 80 kr. i timen læs side 4 OK 2007, Nye satser læs side 11-14 Gartnerstof

Læs mere

AGLIGT FÆLLES NYT SYDSJÆLLAND - FAGLIGT FÆLLES FORBUND

AGLIGT FÆLLES NYT SYDSJÆLLAND - FAGLIGT FÆLLES FORBUND AGLIGT FÆLLES NYT Marts ~ 2014 ~ nr. 1 ~ Årgang 10 Læs i dette nummer: Her er det nye 3F Sydsjælland Én afdeling - tre kontorer Mød to 3F-kandidater til Europaparlamentet Dansk chauffør: De andre er for

Læs mere

STATSMINISTEREN VED 1. MAJ I VEJLE

STATSMINISTEREN VED 1. MAJ I VEJLE Din fremtid Vores opgave www.3f.dk/vejle 1 NR. 2 MAJ 2012 ÅRGANG 8 STATSMINISTEREN VED 1. MAJ I VEJLE LÆS SIDE 15 ØDSTED TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING EN ARBEJDSPLADS I VEJLE LÆS SIDE 4 2 Din fremtid Vores

Læs mere

Fagligt fælles forbund. 3F Odense Industri ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

Fagligt fælles forbund. 3F Odense Industri ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår Odense Industri Fagligt fælles forbund December 2011 www.3f.dk/odense-industri 3F Odense Industri ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår Inde i bladet: Synspunkt OBS: Nye parkeringsforhold ved 3F

Læs mere

Træfferen. 64% sagde ja. Ny formand valgt uden modkandidater. til overenskomsten. Breaking news... www.3f.dk/rymarken

Træfferen. 64% sagde ja. Ny formand valgt uden modkandidater. til overenskomsten. Breaking news... www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F Århus rymarken. Nr. 3/ maj 2010 / 6. Årgang JA til overenskomsten 64% sagde ja Træfferen, 3F Århus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Århus V Magasinpost UMM Bladnr. 42364 Breaking

Læs mere

Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København. Forlig på byggeområdet

Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København. Forlig på byggeområdet Trekroner Nyt Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København Marts 2007 Nr. 2 Unge vil med til lønfesten læs side 6 Certifikat til manitou læs side 7 Zoo bygger nyt elefanthus læs side

Læs mere

AGLIGT FÆLLES NYT SYDSJÆLLAND - FAGLIGT FÆLLES FORBUND

AGLIGT FÆLLES NYT SYDSJÆLLAND - FAGLIGT FÆLLES FORBUND AGLIGT FÆLLES NYT Juni ~ 2014 ~ nr. 2 ~ Årgang 10 Læs i dette nummer: Annette fik elcykel fra 3F's sociale fond Se fotos fra 1. maj i Vordingborg og Næstved Kajs lange rejse mod fleksjobbet SYDSJÆLLAND

Læs mere

Træfferen. eren. Bryggeriarbejdere brygger ikke kun øl FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Bryggeriarbejdere brygger ikke kun øl FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 7 / DECEMBER 2007 / 3. ÅRGANG Maskinel Magasinpost Træfferen, 3F Århus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Århus V Bladnr. 42364 Bryggeriarbejdere brygger ikke

Læs mere

Posten skal ud. Postbude bukker under. Kom ud på arbejdspladsen. Himmelvid forskel. Ungdomsarbejdet. selv om postbudet slides ned

Posten skal ud. Postbude bukker under. Kom ud på arbejdspladsen. Himmelvid forskel. Ungdomsarbejdet. selv om postbudet slides ned Nr. 2 juni 2005 Postbude bukker under 3F Slagelse har bedt Arbejdstilsynet se nærmere på arbejdsmiljøet i Post Danmark side 3 Kom ud på arbejdspladsen Brancheformændene opfordrer 3F til at være synlig

Læs mere

Generalforsamling d. 27. marts i Kulturcenter Limfjord - se inde i bladet

Generalforsamling d. 27. marts i Kulturcenter Limfjord - se inde i bladet Marts 2008 Generalforsamling d. 27. marts i Kulturcenter Limfjord - se inde i bladet Nr. 1 4. årgang Læs mere i bladet: Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen Afdelingens socialfond Årets store

Læs mere

Nr. 2 Juni 2005 Årgang 1. TreFPunkt. Vejle. Fagligt Fælles Forbund

Nr. 2 Juni 2005 Årgang 1. TreFPunkt. Vejle. Fagligt Fælles Forbund Nr. 2 Juni 2005 Årgang 1 TreFPunkt Vejle Fagligt Fælles Forbund TELEFON- OG ADRESSELISTE 3F Vejle Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 Hjemmeside www.3f-vejle.dk E-post vejle@3f.dk

Læs mere

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem.

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. m dtjylland Oplysningsblad Vinder af DM i Skills 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. Husk ordinær generalforsamling onsdag d. 20. marts 2014 Se dagsorden på bagsiden

Læs mere

KALUNDBORG. Containerhavnen på Kalundborg Havn. nr. 1 februar 2013

KALUNDBORG. Containerhavnen på Kalundborg Havn. nr. 1 februar 2013 KALUNDBORG bladet nr. 1 februar 2013 Containerhavnen på Kalundborg Havn I DETTE BLAD KAN DU BLANDT ANDET LÆSE OM: Indkaldelse til generalforsamling Beretning og budget Dette års jubilarer Caféaften i 3F

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund 2/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund Sankthans? Nej, vi fejrer nye treller og 1-meter løft på stilladserne

Læs mere

TLB n yt. Har du også en på slæb? Så fortæl at fagforeningen har sørget for det hele... God bedring! Værs go! 37 timer! 6 ugers ferie. se her, drenge!

TLB n yt. Har du også en på slæb? Så fortæl at fagforeningen har sørget for det hele... God bedring! Værs go! 37 timer! 6 ugers ferie. se her, drenge! TLB n yt FAGBLAD FOR 3F TR ANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS Har du også en på slæb? Altså den type, der uden at betale til gildet, nyder godt af alle de forbedringer, vi har opnået, fordi vi har en stærk

Læs mere

Odense Industri. Fagligt fælles forbund. September 2011 www.3f.dk/odense-industri. Gruppeformand Mads Andersen ved Industrilandsmødet

Odense Industri. Fagligt fælles forbund. September 2011 www.3f.dk/odense-industri. Gruppeformand Mads Andersen ved Industrilandsmødet Odense Industri Fagligt fælles forbund September 2011 www.3f.dk/odense-industri Slut med nasseriet Vi vil ikke længere være med til, at medlemmer hos de gule lukrerer på de goder, som 3F'erne betaler for.

Læs mere

Bladet. - for 3F Bjerringbro & Omegn. Nr. 6 Marts 2006

Bladet. - for 3F Bjerringbro & Omegn. Nr. 6 Marts 2006 Bladet Nr. 6 Marts 2006 - for 3F Bjerringbro & Omegn BladetMarts 2006 DANMARK-SPANIEN Invitation til 3F s medlemmer og familie. VM-kvalifikationskampen mod Spanien Se side 6 KONG ALKOHOL PÅ ARBEJDE Med

Læs mere

Nr. 4 November 2005 Årgang 1. TreFPunkt. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Den grimme ælling

Nr. 4 November 2005 Årgang 1. TreFPunkt. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Den grimme ælling Nr. 4 November 2005 Årgang 1 TreFPunkt Vejle Fagligt Fælles Forbund En klar sejr V E J L E V E Side 5 Den grimme ælling Side 10 Café TreFPunkt Side 12 J L E TELEFON- OG ADRESSELISTE 3F Vejle Sjællandsgade

Læs mere