Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger"

Transkript

1 side 1 Indhold 7. Renter Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld... 11

2 side 2 7. Renter Hovedkonto 7, Renter, omfatter følgende: - Renter af likvide aktiver - Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt - Renter af langfristede tilgodehavender - Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder - Renter af kortfristet gæld i øvrigt - Renter af langfristet gæld - Kurstab og kursgevinster Renter af likvide aktiver budgetteres ud fra et skøn over de forventede likvide beholdninger i budgetperioden. Renter af langfristede tilgodehavender omfatter bl.a. garantiprovision af kommunegaranterede lån til forsyningsvirksomheder og renter af deponerede beløb. Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder beregnes på grundlag af de forventede mellemværender mellem Struer Kommune og de enkelte kommunale forsyningsvirksomheder. Renter af langfristet gæld er budgetteret ud fra de i dag kendte lån og budgetteret fremtidig låneoptagelse. Rente af variabelt forrentede lån er budgetteret med 2,5 % p.a. Øvrige rentekonti er budgetteret ud fra tidligere regnskabsresultater samt skøn over den fremtidige udvikling. Struer Byråd har delvis indflydelse på størrelsen af renteudgifter og renteindtægter.

3 side kr. / i løbende priser 2013-regnskab 2014-budget -budget Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Ialt Positive beløb er udgifter og negative beløb er indtægter. Ændring af forudsætninger Ingen.

4 side 4 7. Tilskud og udligning Hovedkonto 7, Tilskud og udligning omfatter: Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionen Særlige tilskud Udligning og generelle tilskud, budgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udligning af selskabsskat indgår også her. Udligning og tilskud vedrørende udlændinge, budgettet fastlægges i samme beregning som ligger til grund for Udligning og generelle tilskud. Kommunale bidrag til regionerne, budgettet omfatter det kommunale udviklingsbidrag. Særlige tilskud, budgettet omfatter en række forskellige tilskud som kan variere fra år til år. Se specifikation under. Området er lovbestemt.

5 side kr. / i løbende priser 2013-regnskab 2014-budget -budget Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud: - Tilskud til "ø-kommuner" Tilskud fra kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud Kompensation besk. tilsk Det særlige ældretilskud (generelt løft) Det særlige ældretilskud (styrket kvalitet) Tilskud til bedre dagtilbud Fleksjobbonus Tilskud til omstilling af folkeskolen Styrkelse af likviditet Efterreguleringer 204 Ialt Positive beløb er udgifter og negative beløb er indtægter.

6 side 6 7. Refusion af købsmoms Hovedkonto 7, Refusion af købsmoms omfatter: Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Skøn over udgifterne. Området er lovbestemt kr. / i løbende priser 2013-regnskab 2014-budget -budget Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Ialt Positive beløb er udgifter og negative beløb er indtægter. Ændring af forudsætninger Ingen.

7 side 7 7. Skatter Hovedkonto 7, Skatter, omfatter kommunal indkomstskat, selskabsskat, grundskyld, anden skat på fast ejendom samt øvrige skatter og afgifter. Udskrivningen af kommunal indkomstskat er baseret på følgende udvikling i udskrivningsgrundlaget og udskrivningsprocent: Forventet udskrivningsgrundlag i mio. kr , , , ,6 Udskrivningsprocent 24,9 24,9 24,9 24,9 Forventet provenu i mio. kr. 811,4 819,0 823,9 830,6 I år indregnes provenuet af statsgaranteret udskrivningsgrundlag. I og 2018 er indregnet provenuet ved KL s skøn for statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Byrådet kan indenfor visse rammer fastsætte udskrivningsbeløb.

8 side kr. / i løbende priser 2013-regnskab 2014-budget -budget Kommunal indkomstskat: - Forskudsbeløb Afr. skrå skatteloft Selskabsskat m.v Anden skat på visse indkomster (dødsboskat ) Grundskyld Dækningsafgift af offentlige ejendomme Bøder Ialt Positve beløb er udgifter og negative beløb er indtægter. Ændring af forudsætninger Ingen.

9 side 9 8. Balanceforskydninger Herunder registreres: - Forskydninger i likvide aktiver - Forskydninger i kortfristede tilgodehavender/gæld hos staten - Forskydninger i kortfristede tilgodehavender/gæld i øvrigt - Forskydninger i langfristede tilgodehavender - Forskydninger i aktiver/passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre - Forskydninger i aktiver/passiver tilhørende fonds, legater - Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter (byggekreditter) Forskydninger i likvide aktiver kan betragtes som en balancekonto. Her budgetteres forskellen mellem kommunens udgifter og indtægter. Forskydninger i langfristede tilgodehavender omfatter bl.a. følgende: Afdrag på pantebreve Udbytte og køb af aktier Udlån til beboerindskud Kommunal indskudskapital vedrørende etablering af almene boliger Deponerede beløb - salg af gadelys Spildevand A/S afvikling af gæld til kommunen. Struer Byråd har stort set fuld indflydelse på dette område.

10 side kr. / i løbende priser 2013-regnskab 2014-budget -budget Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender/gæld hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender/gæld i øvrigt Forskydninger i langfristede tilgodehavender Spildevand, afvikling af kommunens tilgodehavende Forskydninger i aktiver/passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 0 Forskydninger i aktiver/passiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Ialt Positive beløb er udgifter og negative beløb er indtægter.

11 side Forskydninger i langfristet gæld Området omfatter: Afdrag på lån Finansiering - optagelse af lån Afdrag på lån er beregnet ud fra de nu kendte lån samt budgetterede nye lån. Optagelse af lån - der budgetteres i med maksimal låneoptagelse i henhold til lånebekendtgørelsen. Der ventes optaget lån til følgende formål: Energibesparende foranstaltninger Byfornyelse Arealerhvervelser Struer Byråd har inden for rammerne af lånebekendtgørelsen fuld indflydelse på dette område kr. / i løbende priser 2013-regnskab 2014-budget -budget Afdrag på lån Optagelse af lån Ialt Positive beløb er udgifter og negative beløb er indtægter. Ændring af forudsætninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.7 - side 1 Dato: September 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2010 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse Oversigt over politikområder... 320 Generelt... 320 Renter... 321 Tilskud, udligning og skatter m.v.... 324 Forskydninger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter og finansiering mv. Området renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder: (netto) Andel i pct. Renter af likvide aktiver -5.169 0,2 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem 4.7 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige drifts-

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere