MOKOMNO. ebiflabkq mirp. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Forside HELIODENT PLUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOKOMNO. ebiflabkq mirp. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Forside HELIODENT PLUS"

Transkript

1 = MOKOMNO ebiflabkq mirp _êìöë~åîáëåáåö a~åëâ Forside 008S. HELIODENT PLUS 7mA DC 70kV 60kV

2

3 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger Forord Henvisninger vedr. denne brugsanvisning Kontaktdata Garanti og erstatningspligt Korrekt anvendelse Indikation og kontraindikation Dokumentets opbygning Angivelse af faretrin Anvendte formateringer og tegn Sikkerhedshenvisninger Overhold de vedlagte papirer Reparation Kondensatdannelse Betjeningspersonalets kvalifikationer Strålebeskyttelse Hygiejne Fejlfri drift Fejl, elektroniske apparater Risici som følge af elektromagnetiske felter Elektromagnetisk kompatibilitet Teknisk beskrivelse Tekniske data Diagrammer Normer/godkendelser D

4 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 4 Betjenings- og funktionselementer Betjenings- og visningselementer Symbolforklaring Visningens opbygning Variant loftkombination Tilbehør Optagetider Mulige optagetider i sekunder Forprogrammerede optagetider for film i følsomhedsklasse E og 21 tubus 200 mm (8 ) FHA Forprogrammerede optagetider for film i følsomhedsklasse E og 22 tubus 300 mm (12 ) FHA Forprogrammerede optagetider for XIOS og XIOS Plus-sensorer 23 med tubus 200 mm (8 ) FHA Forprogrammerede optagetider for XIOS og XIOS Plus-sensorer med tubus 300 mm (12 ) FHA (rund- eller firkant-tubus) 24 5 Betjening Forberedelse af optagelse Tilkobling af apparatet Valg af tandsymbol Valg af patientsymbol Kontrol af kv-værdi Plus/minus-knapper Kontrol af optageteknik Positionering af patient/røntgenstråler Sådan foretages en optagelse Tilpasning af grundindstillinger Vedligeholdelse Rengøring og pleje Rengøring Desinficering Vedligeholdelse tilbehørsdele Inspektion og vedligeholdelse D

5 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 7 Fejlmeldinger Liste over fejlmeldinger Bortskaffelse Bortskaffelse røntgenstråler Dosisfladeprodukt (DFP) Kort brugsanvisning D

6 1 Generelle oplysninger Sirona Dental Systems GmbH 1.1 Forord Brugsanvisning HELIODENT PLUS 1 Generelle oplysninger Generelle oplysninger 1.1 Forord Forord Kære kunde Vi takker Dem for Deres køb af HELIODENT Plus -røntgenapparatet. Med dette apparat er det muligt at optage intraorale røntgenbilleder. Gør Dem fortrolig med apparatet ved hjælp af denne brugsanvisning, inden De laver patientoptagelser. Overhold i den forbindelse altid de gældende retningslinjer for strålebeskyttelse og advarselshenvisningerne. SIRONA anbefaler regelmæssige konstanskontroller for at sikre billedkvaliteten. Deres HELIODENT PLUS team 1.2 Henvisninger vedr. denne brugsanvisning Overhold anvisningerne Bestilling af dokumenter Henvisninger vedr. denne brugsanvisning Gør Dem fortrolig med apparatet ved hjælp af brugsanvisningen, inden De tager apparatet i drift og anvender det. Overhold ubetinget de angivne advarsels- og sikkerhedshenvisninger. Brugsanvisningen kan bestilles gratis på papirform efter forespørgsel med angivelse af produktnavnet/typenummeret og serienummeret på apparatet hos vores kundesevicecenter (se kontaktdata). Desuden har De mulighed for at downloade løbende opdaterede bilag på Sironas hjemmeside (http://td.sirona.com). Kontrollér i tilfælde af salg at apparatet har fået vedlagt brugerdokumentations-dvd'en, så den nye ejer kan finde oplysninger om funktionsmåden og de angivne advarsels- og sikkerhedshenvisninger. Hjælp Hvis De trods omhyggelig gennemlæsning af brugsanvisningen alligevel ikke skulle kunne komme videre, bedes De kontakte Deres dentaldepot. 6 D

7 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 1 Generelle oplysninger 1.3 Kontaktdata 1.3 Kontaktdata Kundeservicecenter Kontaktdata Vores tysk- og engelsksprogede produktservice er til rådighed for Dem i tilfælde af tekniske spørgsmål mellem kl. 7:30 og kl. 17:30 dansk tid. Uden for denne tid kan De også kontakte os per fax. Tlf.: +49 (0) 6251/ Fax: +49 (0) 6251/ Eller brug vores kontaktformular i internettet på adressen Følg menupunkterne "CONTACT" / "Customer Service Center" i navigationsbjælken, og klik derefter på knappen "CONTACT FORM FOR TECHNICAL QUESTIONS". Producentens adresse Producentens adresse Sirona Dental Systems GmbH Fabrikstrasse Bensheim Tyskland Tlf.: +49 (0) 6251/16-0 Fax: +49 (0) 6251/ Garanti og erstatningspligt Garantibevis Reparation Undtagelse fra erstatningspligt Arbejdsattest Garanti og erstatningspligt For at opretholde Deres garantikrav beder vi Dem sammen med teknikeren om at udfylde det vedlagte dokument "Installationsprotokol / garantibevis" fuldstændigt umiddelbart efter monteringen af Deres apparat. Af hensyn til patienternes, brugerens eller tredjemands sikkerhed og sundhed er det nødvendigt at gennemføre eftersyn og vedligeholdelsesarbejder med fastlagte mellemrum for at garantere produktets driftssikkerhed og funktionssikkerhed (IEC / DIN EN etc.). Ejeren skal sikre, at eftersynene og vedligeholdelseserne bliver gennemført. Som producent af dentalmedicinske apparater anser vi os kun for at være ansvarlige for apparatets sikkerhedstekniske egenskaber, hvis vedligeholdelsen og istandsættelsen af apparatet kun udføres af os eller af værksteder, som udtrykkeligt er autoriserede hertil af os, og hvis komponenter, som påvirker apparatets sikkerhed, i tilfælde af svigt kun udskiftes med originale reservedele. Hvis ejeren ikke efterkommer pligten til at gennemføre eftersyn og vedligeholdelsesarbejder, eller hvis der ikke tages hensyn til fejlmeldinger, fralægger Sirona Dental Systems GmbH og den autoriserede forhandler ethvert ansvar for de skader, som er opstået derved. Når disse arbejder udføres, anbefaler vi, at De lader en attest udstede vedrørende arbejdets art og omfang af det personale, som udfører arbejderne, i givet fald med angivelser af ændringer af de nominelle data eller af arbejdsområdet samt med dato, firmanavn og underskrift. D

8 1 Generelle oplysninger Sirona Dental Systems GmbH 1.5 Korrekt anvendelse Brugsanvisning HELIODENT PLUS 1.5 Korrekt anvendelse Korrekt anvendelse Apparatet må ikke benyttes på eksplosive områder. HELIODENT PLUS er et ekstraoralt røntgensystem. Det bestemmelsesmæssige formål er dental radiografisk undersøgelse, diagnose af syge tænder, kæbe og mundstrukturer. Ved en rumtemperatur > 35 C (> 95 F) anbefaler Sirona at anvende et klimaanlæg. Anbefalet driftstemperatur: 18 C - 35 C (64 F - 95 F) Kun USA CAUTION Federal law (USA) restricts sale of this device to or on the order of a physician, dentist, or licensed practitioner Indikation og kontraindikation Indikation og kontraindikation Indikationer i delområderne: Indikation intraoral Konserverende tandmedicin Kariesdiagnostik, især af approksimale læsioner Endodonti Parodontologi Tandlægelig protektik Funktionsdiagnostik og terapi kraniomandibulære dysfunktioner Kirurgisk tandmedicin Implantologi Mund-, kæbe- og ansigtskirurgi Kæbeortopædi Kontraindikationer: Kontraindikation intraoral Visning af bruskstrukturer Visning af bløddelsvæv 8 D

9 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 1 Generelle oplysninger 1.6 Dokumentets opbygning 1.6 Dokumentets opbygning Dokumentets opbygning Angivelse af faretrin Angivelse af faretrin For at undgå personskader og materielle skader bedes De overholde de advarsels- og sikkerhedshenvisninger, som er angivet i dette dokument. Disse angivet på særlig vis: FARE Umiddelbart truende fare, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død. ADVARSEL Muligvis en farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død. FORSIGTIG Mulig farlig situation, som kan føre til lette kvæstelser. HENVISNING Mulig skadelig situation, hvor produktet eller andre materielle ting i omgivelserne kan blive beskadigede. VIGTIGT Brugsanvisninger og andre vigtige informationer. Tip: Informationer til at lette arbejdet Anvendte formateringer og tegn Anvendte formateringer og tegn De tegn og skrifttyper, der anvendes i dette dokument, har følgende betydning: Forudsætning 1. Første handlingstrin 2. Andet handlingstrin eller Alternativt handlingstrin Opfordrer Dem til at udføre en handling. Resultat se Anvendte formateringer og tegn [ 9] Henviser til en reference et andet sted i teksten og angiver sidetallet. Nummerering Kendetegner en nummerering. Kommando/menupunkt Kendetegner en instruks/ menupunkt eller et citat. D

10 2 Sikkerhedshenvisninger Sirona Dental Systems GmbH 2.1 Overhold de vedlagte papirer Brugsanvisning HELIODENT PLUS 2 Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger 2.1 Overhold de vedlagte papirer Vedlagte papirer Overhold de vedlagte papirer Der er anbragt følgende symbol på apparatet: Overhold de vedlagte papirer. De er vedlagt apparatet. 2.2 Reparation Reparation Af hensyn til patienternes, brugerens eller tredjemands sikkerhed og sundhed er det nødvendigt at gennemføre eftersyn og vedligeholdelsesarbejder med fastlagte mellemrum for at garantere produktets driftssikkerhed og funktionssikkerhed (IEC / DIN EN etc.). Ejeren skal sikre, at eftersynene og vedligeholdelelserne bliver gennemført. Hvis ejeren ikke efterkommer pligten til at gennemføre eftersyn og vedligeholdelsesarbejder, eller hvis der ikke tages hensyn til fejlmeldinger, fralægger Sirona Dental Systems GmbH og den autoriserede forhandler ethvert ansvar for de skader, som er opstået derved. Som producent af elektromedicinske apparater kan vi kun anse os for at være ansvarlige for apparatets sikkerhedstekniske egenskaber, hvis vedligeholdelsen og istandsættelsen af det kun udføres af os eller af værksteder, som udtrykkeligt er autoriserede hertil af os, og hvis komponenter, som påvirker apparatets sikkerhed, i tilfælde af svigt kun udskiftes med originale reservedele. Når disse arbejder udføres, anbefaler vi, at De lader en attest udstede vedrørende arbejdets art og omfang af den, som udfører arbejderne, i givet fald med angivelser af ændringer af de nominelle data eller af arbejdsområdet samt med dato, firmanavn og underskrift. 2.3 Kondensatdannelse Kondensatdannelse Sikkerhedshenvisning kondensatdannelse: Kunde Efter ekstreme temperaturudsving kan der forekomme kondensatdannellse i apparatet. Tænd først for apparatet, når det har nået en normal rumtemperatur. Se også Tekniske data. 2.4 Betjeningspersonalets kvalifikationer Betjeningspersonalets kvalifikationer Betjeningspersonale Apparatet må kun betjenes af uddannet og instrueret fagpersonale. 10 D

11 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 2 Sikkerhedshenvisninger 2.5 Strålebeskyttelse 2.5 Strålebeskyttelse Strålebeskyttelse Sikkerhedshenvisning strålebeskyttelse: Kunde De gældende strålebeskyttelsesbestemmelser og strålebeskyttelsesforanstaltninger skal overholdes. Anvend det foreskrevne strålebeskyttelsesudstyr. For at reducere strålebelastningen anbefaler Sirona at der anvendes bismuth, blyafskærmninger eller skørter især ved pædiatriske patienter. Under optagelsen skal brugeren fjerne sig så langt væk fra røntgenstråleren, som håndudløserens spiralkabel giver mulighed for. Under optagelsen må der ud over patienten ikke opholde sig yderligere personer i rummet uden strålebeskyttelsesforanstaltninger. Undtagelsesvist kan en tredje person yde hjælp, dog ikke klinikpersonalet. Under optagelsen skal der være synskontakt til patienten og apparatet. I tilfælde af fejl skal optagelsen afbrydes ved straks at slippe udløserknappen. 2.6 Hygiejne Hygiejne En krydskontamination mellem patienten, betjeningspersonalet og tredjemand skal udelukkes ved hjælp af egnede hygiejneforholdsregler. Inden patienten positioneres i apparatet skal det sikres, at alle optagehjælpemidler anvendes efter producentens angivelser (f.eks. hygiejnebeskyttelseshylstre) og steriliserede (steriliseret eller desinficeret). Ved at overholde hygiejneforanstaltninger forebygges en overførsel af infektioner, som kan udløse alvorlige sygdomme. 2.7 Fejlfri drift Fejlfri Gælder drift generelt Det er kun tilladt at anvende apparatet, hvis det arbejder fejlfrit. Hvis en fejlfri drift ikke kan garanteres, skal apparatet slås fra og kontrolleres af autoriseret fagpersonale for fejlfunktioner og evt. repareres. 2.8 Fejl, elektroniske apparater Fejl, elektroniske apparater For at undgå funktionssvigt på elektroniske apparater og datalagre, f.eks. radiour og telefonkort osv., skal disse fjernes inden røntgenoptagelsen. 2.9 Risici som følge af elektromagnetiske felter Risici som følge af elektromagnetiske felter Funktionen af implanterede systemer (som f.eks. pacemakere eller cochlear-implantater) kan påvirkes af elektromagnetiske felter. Spørg patienterne, om de har implanteret pacemaker eller andre systemer, inden behandlingen påbegyndes. D

12 2 Sikkerhedshenvisninger Sirona Dental Systems GmbH 2.10 Elektromagnetisk kompatibilitet Brugsanvisning HELIODENT PLUS 2.10 Elektromagnetisk kompatibilitet Elektromagnetisk kompatibilitet Optageenheden opfylder kravene fra standard IEC Elektriske medicinske apparater er underlagt særlige forholdsregler med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). De skal installeres og benyttes i overensstemmelse med angivelserne i dokumentet "Installationskrav". Bærbare og mobile HF-kommunikationsanordninger kan påvirke elektriske medicinske apparater. 12 D

13 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 3 Teknisk beskrivelse 3.1 Tekniske data 3 Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse 3.1 Tekniske data Tekniske data AL1.5 WW Nominel spænding: 120V, 200V 240V Tilladte udsving: ± 10% Nominel strøm: ved 120 V: 10 A. Nominel frekvens: Indvendig netmodstand: ved V: 6 5 A 50 Hz / 60 Hz ved 120 V 0,3 ohm Husinstallationens sikring: Effektoptagelse ved stråling: Effektoptagelse på standby: Rørspænding: Rørstrøm: Højspændingens kurveform: Frekvens højspændingsgenerering: Stråletid: ved 200 V 240 V 0,8 ohm 16 A træg 1,2 kw < 20 W 60 kv / 70 kv omskiftelig (maks. tolerance ± 5 kv) 7 ma (maks. tolerance ± 1,4 ma) DC højfrekvens Restpulsationsfaktor 4 kv 50 khz - 70 khz 0,01 sek. 3,2 sek. (maks. tolerance ± 10% +1 ms) Puls/pauseforhold: automatisk overvågning fra 1:1 til 1:60 Total filtrering i > 1,5 AI / 70 IEC røntgenstråleren: Bestrålingsfelt: Ø < 60 mm Dosiseffekt: 8,5 mgy/s ±40% ved 60 kv 11 mgy/s ±40% ved 70 kv Måleapparater: PWT-Nomex med ionisationsrum på 1cm 3 eller Unfors mult-o-meter Målebetingelser: 200 mm fokusmåleapparatafstand 230 V nominel spænding Brændpunktsstørrelse iht. 0,4 mm. IEC 60336: Brændpunktsmarkering O: O Fokushudafstand: FHA 200 mm (8 ) - standard eller 300 mm (12 ) D

14 3 Teknisk beskrivelse Sirona Dental Systems GmbH 3.1 Tekniske data Brugsanvisning HELIODENT PLUS Apparat af beskyttelsesklasse I Grad af beskyttelse mod elektrisk stød: Grad af beskyttelse mod indtrængning af vand: Produktionsår: Driftsart: Apparattype B Almindeligt apparat (uden beskyttelse mod indtrængning af vand) 20XX Konstant drift (på typeskiltet) Røntgenrør: Petrick P470/8.35/12G Nominel langtidseffekt for 26W røntgenrør: Effekt for røntgenrør (70kV/ 490W 7mA): Anodemateriale: Wolfram Anodevinkel: 12 Optagelsesdata til beregning 0,12 ma / 70 kv af lækstråler: Lækstråling ved 1 m afstand: < 0,25 mgy/h Transport- og driftsbetingelser: Transport og -40 C +70 C (-40 F 158 F) opbevaringstemperatur: Luftfugtighed: 10% 95% Driftsbetingelser iht. IEC : Omgivelsestemperatur +10 C +40 C (50 F 104 F) Driftshøjde: Relativ luftfugtighed 30 % 75% 3000 m 14 D

15 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 3 Teknisk beskrivelse 3.2 Diagrammer 3.2 Diagrammer Diagrammer Afkølingskurve for strålehus Joule x t (min) Afkølingskurve for røntgenrør 5000 Joule t (min) Opvarmningskurve for strålehus Joule x t (min) D

16 3 Teknisk beskrivelse Sirona Dental Systems GmbH 3.3 Normer/godkendelser Brugsanvisning HELIODENT PLUS 3.3 Normer/godkendelser Normer/godkendelser CE-mærke HELIODENT PLUS opfylder bl.a. følgende normer: IEC IEC / 1993 IEC / 1994 IEC / 1998 Originalsprog: tysk 0123 Dette produkt har CE-mærket i overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet 93/42 EØF fra 14. juni 1993 om medicinske produkter. Kina-nummer 16 D

17 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 4 Betjenings- og funktionselementer 4.1 Betjenings- og visningselementer 4 Betjenings- og funktionselementer Betjenings- og funktionselementer 4.1 Betjenings- og visningselementer Betjenings- og visningselementer B D C F R B D C F L E G E G H I J1 J3 H I J1 J2 S M N K A A A Hovedafbryder til tænd/sluk B Standby-visning (LED) C Optisk strålingsvisning X-ray D Plus/minus-knapper til eksponeringstid E Digitalvisning eksponeringstid F Valgknapper barn/voksen G Valgknapper og visning 60 kv/70 kv H Valgknapper og visning digitalmodus og filmodus I Knapper og visning tandvalg/optagetype J1 Håndudløser J1 afhængigt af J2 Udløserknap J2 på Remote Timer installationstype J3 Udløserknap J3 på Remote Control K Røntgenstråler L Skala til indstilling af hældningsvinklen M Strålefeltsbegrænsning N Tubusforlængelse R Remote Control S Remote Timer D

18 4 Betjenings- og funktionselementer Sirona Dental Systems GmbH 4.2 Symbolforklaring Brugsanvisning HELIODENT PLUS 4.2 Symbolforklaring Symbolforklaring Patientsymbol Voksen Barn Plus-knap + _ Minus-knap Udløserknap Overkæbe fortand Overkæbe hjørnetand/præmolar Overkæbe kindtand Bidevingeoptagelse Underkæbe fortand Underkæbe hjørnetand/præmolar Underkæbe kindtand 18 D

19 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 4 Betjenings- og funktionselementer 4.3 Visningens opbygning 4.3 Visningens opbygning Visningens opbygning Displayets baggrundsbelysning viser apparatets aktuelle status. Baggrundsfarve Blå Gul Hvid Rød Betydning Strålingsparat Stråling Service Fejl 4.4 Variant loftkombination Variant loftkombination Loftkombination med LEDview D

20 4 Betjenings- og funktionselementer Sirona Dental Systems GmbH 4.5 Tilbehør Brugsanvisning HELIODENT PLUS 4.5 Tilbehør Tilbehør Henvisning_tilbehør VIGTIGT Ikke alle tilbehørsartikler, som er angivet her, er inkluderet i leveringsomfanget. Prøveelement Findes ikke i USA Kontrolelement til konstanskontrol til konventionel optageteknik Best.nr Findes ikke i USA Kontrolelement til konstanskontrol til Sirona universalsensor og Full Sizesensor Best.nr Kontrolelement til konstanskontrol til Sirona XIOS sensor Best.nr Kontrolelement til konstanskontrol til Sirona XIOS Plus -sensor Best.nr Tilbehør Tubusforlængelse til 300 mm FHA (12") Best.nr Firkant-tubusforlængelse til 300 mm FHA (12") Best.nr Strålefeltbegrænsning blå 3 x 4 cm med drejegreb til Sirona XIOS/ XIOS Plus Size 2-sensor, Sirona Full Size-sensor og konventionel optageteknik Best.nr Strålefeltbegrænsning sort 2 x 3 cm med drejegreb til Sirona XIOS/ XIOS Plus Size 1-sensor, Sirona universalsensor og konventionel optageteknik Best.nr D

21 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 4 Betjenings- og funktionselementer 4.6 Optagetider 4.6 Optagetider Optagetider Mulige optagetider i sekunder Mulige optagetider i sekunder 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20 0,25 0,32 0,40 0,50 0,64 0,80 1,00 1,25 1,60 2,00 2,50 3, Forprogrammerede optagetider for film i følsomhedsklasse E og tubus 200 mm (8 ) FHA Forprogrammerede optagetider for film i følsomhedsklasse E og tubus 200 mm (8 ) FHA Overkæbe Underkæbe Overkæbe Underkæbe Optagetider i sekunder med : 60 kv 0,06 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20 0,25 0,32 70 kv 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,16 Frit programmede værdier HENVISNING For film med følsomhedsklasse F: Indstil et tidstrin lavere med minusknappen. For film med følsomhedsklasse D: Indstil fire tidstrin højere med plusknappen. Ved anvendelse af en filmholder: Indstil en til to tidstrin højere med plusknappen D

22 4 Betjenings- og funktionselementer Sirona Dental Systems GmbH 4.6 Optagetider Brugsanvisning HELIODENT PLUS Forprogrammerede optagetider for film i følsomhedsklasse E og tubus 300 mm (12 ) FHA Forprogrammerede optagetider for film i følsomhedsklasse E og tubus 300 mm (12 ) FHA Overkæbe Underkæbe Overkæbe Underkæbe Optagetider i sekunder med : 60 kv 0,12 0,16 0,20 0,25 0,32 0,40 0,50 0,64 70 kv 0,06 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20 0,25 0,32 Frit programmede værdier HENVISNING For film med følsomhedsklasse F: Indstil et tidstrin lavere med minusknappen. For film med følsomhedsklasse D: Indstil fire tidstrin højere med plusknappen. Ved anvendelse af en filmholder: Indstil en til to tidstrin højere med plusknappen 22 D

23 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 4 Betjenings- og funktionselementer 4.6 Optagetider Forprogrammerede optagetider for XIOS og XIOS Plussensorer med tubus 200 mm (8 ) FHA Forprogrammerede optagetider for XIOS og XIOS Plus-sensorer med tubus 200 mm (8 ) FHA De anbefalede optagetider er begrænset til følgende værdier fra rækken af mulige optagetider: 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 Optagetider XIOS-sensorer Tubus 200 WW Optagetider tandregion XIOS-sensorer Tubus 200 WW Anbefalede optagetider efter tandregion Underkæbe fortand, hjørnetand Overkæbe fortand Underkæbe kindtænder Overkæbe Hjørnetand, kindtænder bidevingeoptagelse 60 kv 0,08-0,10 0,08-0,12 60 kv 0,05-0,06 0,06-0,08 70 kv 0,04-0,05 0,04-0,06 70 kv 0,02-0,03 0,03-0,04 D

24 4 Betjenings- og funktionselementer Sirona Dental Systems GmbH 4.6 Optagetider Brugsanvisning HELIODENT PLUS Forprogrammerede optagetider for XIOS og XIOS Plussensorer med tubus 300 mm (12 ) FHA (rund- eller firkant-tubus) Forprogrammerede optagetider for XIOS og XIOS Plus-sensorer med tubus 300 mm (12 ) FHA (rund- eller firkant-tubus) De anbefalede optagetider er begrænset til følgende værdier fra rækken af mulige optagetider: 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20 0,25 Optagetider XIOS-sensorer Tubus 300 WW Optagetider tandregion XIOS-sensorer Tubus 300 WW Anbefalede optagetider efter tandregion Underkæbe fortand, hjørnetand Overkæbe fortand Underkæbe kindtænder Overkæbe Hjørnetand, kindtænder bidevingeoptagelse 60 kv 0,16-0,20 0,16-0,25 60 kv 0,10-0,12 0,12-0,16 70 kv 0,08-0,10 0,08-0,12 70 kv 0,05-0,06 0,06-0,08 24 D

25 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 5 Betjening 5.1 Forberedelse af optagelse 5 Betjening Betjening 5.1 Forberedelse af optagelse Forberedelse af optagelse B Tilkobling af apparatet Tilkobling af apparatet Tænd for apparatet med hovedafbryderen (A) (stilling I). I den forbindelse må der ikke trykkes på nogen knapper på betjeningsfeltet. Der starter en selvtest, efter der er tændt. Efter ca. 20 cek. lyser standby-led'en (B) konstant, og displayets baggrundsbelysning skifter til blå. De sidst indstillede optageparametre vises. Apparatet er klar til stråling. A HENVISNING Fejlmelding efter selvtesten Hvis der blev registreret en fejl under selvtesten, vises en tilhørende fejlkode på displayet. (se kapitlet "Fejlmeldinger"). LED'en (B) blinker, og baggrundsbelysningen skifter til rød. Apparatet er ikke klar til drift! Genstart apparatet på hovedafbryderen (A). FORSIGTIG Fejlmelding efter gentaget selvtest Hvis fejlen optræder igen, skal De kontakte Deres servicetekniker Valg af tandsymbol Valg af tandsymbol Tryk på knappen med det tandsymbol i den region, hvor De vil foretage en optagelse. Den dertil programmerede optagetid vises. LED'en over/under tandsymbolet lyser. Ved bidevingeoptagelser lyser LED'en til højre for symbolet. D

26 5 Betjening Sirona Dental Systems GmbH 5.1 Forberedelse af optagelse Brugsanvisning HELIODENT PLUS Valg af patientsymbol Valg af patientsymbol Tryk på knappen med patientsymbolet Voksen, skal der skal foretages en optagelse af en voksen person. Den dertil programmerede optagetid vises. Tryk på knappen med patientsymbolet Barn, skal der skal foretages en optagelse af et barn. Den dertil programmerede optagetid vises Kontrol af kv-værdi 60kV 70kV Kontrol af kv-værdi Kontrollér den indstillede kv-værdi Tryk på knappen 60 kv, derefter skiftes der til 60 kv. Optagetiden for forøget kontrast vises. Tryk på knappen 70 kv, derefter skiftes der til 70 kv. Optagetiden en en tydeligere detaljesynlighed ved lavere strålebelastning vises Plus/minus-knapper + _ Plus/minus-knapper Hvis De vil forøge eksponeringstiden, skal De trykke på knappen med plussymbolet, indtil den ønskede værdi vises. Hvis De vil reducere eksponeringstiden, skal De trykke på knappen med minussymbolet, indtil den ønskede værdi vises. VIGTIGT LED'en over/under det tidligere valgte tandsymbol og patientsymboler slukker i displayet Kontrol af optageteknik Kontrol af optageteknik Hvis De arbejder med et digitalt optagesystem (f.eks. XIOS/XIOS Plus ), skal sensorvisningen lyse på apparatet. Tryk på knappen med sensorsymbolet for at skifte. Optagetiden for digitale optagelser vises. Indstil strålefeltbegrænsningen for den digitale optageteknik. Hvis De vil oprette konventionelle optagelser (film), slaæ filmvisningen lyse på apparatet. Tryk på knappen med filmsymbolet for at skifte. Optagetiden for konventionelle optagelser vises. Indstil strålefeltbegrænsningen for den konventionelle optageteknik. 26 D

27 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 5 Betjening 5.2 Positionering af patient/røntgenstråler 5.2 Positionering af patient/røntgenstråler Positionering af patient/røntgenstråler Lad patienten tage plads på en stol. 60 Parallelteknik (med strålefeltbegrænsning) - Positionér filmen eller røntgensensoren med et holdesystem til parallelteknik. - ved røntgensensorer fra Sirona må der kun anvendes de holdesystemer, som Sirona anbefaler. - Overhold den medleverede brugsanvisning til intraoralt røntgen ved sensorer eller film. Halvvinkelteknik (uden strålefeltbegrænsning) - Positionér filmen eller røntgensensoren. Hældningsvinkel - Optagetubus til okklusalniveau Overkæbe Kindtænder 35 Præmolarer og hjørnetænder 45 Fortænder 55 Bidevingeoptagelse Bidevingeoptagelse -0 Fortænder -20 Præmolarer og hjørnetænder -10 Kindtænder -5 Underkæbe D

28 5 Betjening Sirona Dental Systems GmbH 5.3 Sådan foretages en optagelse Brugsanvisning HELIODENT PLUS 5.3 Sådan foretages en optagelse Sådan foretages en optagelse FORSIGTIG Overhold strålebeskyttelsesbestemmelserne. HENVISNING Ved anvendelse af et digitalt sensorsystem skal systemet være driftsklart, inden optagelsen udløses. J1 Kontrollér optagedataene. Tryk på udløserknappen J1, J2 eller J3, og hold den trykket nede. Der optages. Under optagelsen lyser strålingsvisningen C (X-RAY). Strålingsvarigheden ledsages af et akustisk signal. Optagelsen er afsluttet, når strålen frakobles automatisk og det akustiske signal stopper. Hvis visningen Dosisfladeprodukt er aktiveret, vises dosisfladepunktet på displayet. B C Hvis der trykkes på udløserknappen igen, vises afkølingstiden på displayet. I den forbindelse er skærmen hvid. Standby-LED'en B blinker, indtil den automatiske afkølingstid for røntgenstråleren er udløbet (automatisk optagespærre). J2 J3 B C 28 D

29 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 5 Betjening 5.3 Sådan foretages en optagelse Afbrydelse af optagelse Hvis udløserknappen slippes for tidligt, er optagelsen afbrudt. Den indtil da forløbne eksponeringstid blinker. Hvis apparatet slukkes på hovedafbryderen, afbrydes optagelsen også. Efter tryk på en vilkårlig tast (bortset fra udløsertasten), starter afkølingstiden, og apparatet er driftsklart igen. Gentag evt. optagelsen. Sæt en ny film i, hvis der har været brugt film. Sørg for, at apparatet bliver klar til optagelse igen ved digital optagelse. HENVISNING Fejlmelding Hvis der registreres en fejl under optagelsen, afbrydes optagelsen automatisk. Fejlkoden blinker i den digitale visning. Samtidigt blinker standby-led'en B, og displayet er rødt. Kontakt Deres servicetekniker ved fejlkode. VIGTIGT Frakobling Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, kan det slukkes på hovedafbryderen. D

30 5 Betjening Sirona Dental Systems GmbH 5.4 Tilpasning af grundindstillinger Brugsanvisning HELIODENT PLUS 5.4 Tilpasning af grundindstillinger Tilpasning af grundindstillinger Optagetiderne er fra fabrikken indstillet til anvendelse af film med følsomhedklasse E samt XIOS/XIOS Plus -sensorerne. VIGTIGT Optagetiderne for sensor og filmoptagelser er programmeret separat. Sensor-programmeringen fra fabrikken er indstillet til XIOS/XIOS Plus - sensorer. Grundindstillingen skal tilpasses ved afvigende optagebetingelser. Afvigende optagebetingelser: E for film med følsomhedsklasse E som Kodak Ekta Speed, Agfa-Dentus M2 D for film med følsomhedsklasse D som Kodak Ultra Speed Indstil tre tidstrin højere med plus-knappen for film med følsomhedsklasse D. Film- og fremkaldelsesbetingelser Som følge af forskelle film- og fremkaldelsesbetingelser kan der forekomme yderligere afvigelser fra et tidstrin enten i positiv eller negativ retning. VIGTIGT Tilordningen af film- og sensorknapperne giver mulighed for en fleksibel tilpasning til forskellige følsomhedsklasser og sensorer. Det er også mulig at indstille en eksponeringstilpasning til en ekstra filmfølsomhedsklasse under sensorknappen, hvis der ikke benyttes nogen sensor _ Omprogrammering af grundværdierne 1. Tryk på filmsymbolet og sensorsymbolet samt plus-knappen samtidigt. På displayet vises Service S Vælg den grundværdi der skal ændres med plus- eller minusknappen: S01 står for grundværdien for film S02 står for grundværdien for sensor S03 står for softwareversionen 3. Bekræft indtastningen med film-knappen. Nu vises den aktuelle grundværdi for film eller sensor: 30 D

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator 2CDC550012D3301 04.2015 Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator Sensor / omskifteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 0086...with people in mind Dansk Indhold Generel sikkerhed..................................................

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brugsanvisning Kropsfedtmåler med vægt BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne kropsfedtmåler med vægt. Den er beregnet

Læs mere

Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM

Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM Egetforbrugsoptimering med SUNNY ISLAND 3.0M / 4.4M / 6.0H / 8.0H og SUNNY HOME MANAGER FSS-IS-da-40 Version 4.0 DANSK Juridiske bestemmelser

Læs mere

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Tændingsbeskyttelse Øget sikkerhed e Tændingsbeskyttelse

Læs mere