MOKOMNO. ebiflabkq mirp. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Forside HELIODENT PLUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOKOMNO. ebiflabkq mirp. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Forside HELIODENT PLUS"

Transkript

1 = MOKOMNO ebiflabkq mirp _êìöë~åîáëåáåö a~åëâ Forside 008S. HELIODENT PLUS 7mA DC 70kV 60kV

2

3 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger Forord Henvisninger vedr. denne brugsanvisning Kontaktdata Garanti og erstatningspligt Korrekt anvendelse Indikation og kontraindikation Dokumentets opbygning Angivelse af faretrin Anvendte formateringer og tegn Sikkerhedshenvisninger Overhold de vedlagte papirer Reparation Kondensatdannelse Betjeningspersonalets kvalifikationer Strålebeskyttelse Hygiejne Fejlfri drift Fejl, elektroniske apparater Risici som følge af elektromagnetiske felter Elektromagnetisk kompatibilitet Teknisk beskrivelse Tekniske data Diagrammer Normer/godkendelser D

4 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 4 Betjenings- og funktionselementer Betjenings- og visningselementer Symbolforklaring Visningens opbygning Variant loftkombination Tilbehør Optagetider Mulige optagetider i sekunder Forprogrammerede optagetider for film i følsomhedsklasse E og 21 tubus 200 mm (8 ) FHA Forprogrammerede optagetider for film i følsomhedsklasse E og 22 tubus 300 mm (12 ) FHA Forprogrammerede optagetider for XIOS og XIOS Plus-sensorer 23 med tubus 200 mm (8 ) FHA Forprogrammerede optagetider for XIOS og XIOS Plus-sensorer med tubus 300 mm (12 ) FHA (rund- eller firkant-tubus) 24 5 Betjening Forberedelse af optagelse Tilkobling af apparatet Valg af tandsymbol Valg af patientsymbol Kontrol af kv-værdi Plus/minus-knapper Kontrol af optageteknik Positionering af patient/røntgenstråler Sådan foretages en optagelse Tilpasning af grundindstillinger Vedligeholdelse Rengøring og pleje Rengøring Desinficering Vedligeholdelse tilbehørsdele Inspektion og vedligeholdelse D

5 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 7 Fejlmeldinger Liste over fejlmeldinger Bortskaffelse Bortskaffelse røntgenstråler Dosisfladeprodukt (DFP) Kort brugsanvisning D

6 1 Generelle oplysninger Sirona Dental Systems GmbH 1.1 Forord Brugsanvisning HELIODENT PLUS 1 Generelle oplysninger Generelle oplysninger 1.1 Forord Forord Kære kunde Vi takker Dem for Deres køb af HELIODENT Plus -røntgenapparatet. Med dette apparat er det muligt at optage intraorale røntgenbilleder. Gør Dem fortrolig med apparatet ved hjælp af denne brugsanvisning, inden De laver patientoptagelser. Overhold i den forbindelse altid de gældende retningslinjer for strålebeskyttelse og advarselshenvisningerne. SIRONA anbefaler regelmæssige konstanskontroller for at sikre billedkvaliteten. Deres HELIODENT PLUS team 1.2 Henvisninger vedr. denne brugsanvisning Overhold anvisningerne Bestilling af dokumenter Henvisninger vedr. denne brugsanvisning Gør Dem fortrolig med apparatet ved hjælp af brugsanvisningen, inden De tager apparatet i drift og anvender det. Overhold ubetinget de angivne advarsels- og sikkerhedshenvisninger. Brugsanvisningen kan bestilles gratis på papirform efter forespørgsel med angivelse af produktnavnet/typenummeret og serienummeret på apparatet hos vores kundesevicecenter (se kontaktdata). Desuden har De mulighed for at downloade løbende opdaterede bilag på Sironas hjemmeside ( Kontrollér i tilfælde af salg at apparatet har fået vedlagt brugerdokumentations-dvd'en, så den nye ejer kan finde oplysninger om funktionsmåden og de angivne advarsels- og sikkerhedshenvisninger. Hjælp Hvis De trods omhyggelig gennemlæsning af brugsanvisningen alligevel ikke skulle kunne komme videre, bedes De kontakte Deres dentaldepot. 6 D

7 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 1 Generelle oplysninger 1.3 Kontaktdata 1.3 Kontaktdata Kundeservicecenter Kontaktdata Vores tysk- og engelsksprogede produktservice er til rådighed for Dem i tilfælde af tekniske spørgsmål mellem kl. 7:30 og kl. 17:30 dansk tid. Uden for denne tid kan De også kontakte os per fax. Tlf.: +49 (0) 6251/ Fax: +49 (0) 6251/ Eller brug vores kontaktformular i internettet på adressen Følg menupunkterne "CONTACT" / "Customer Service Center" i navigationsbjælken, og klik derefter på knappen "CONTACT FORM FOR TECHNICAL QUESTIONS". Producentens adresse Producentens adresse Sirona Dental Systems GmbH Fabrikstrasse Bensheim Tyskland Tlf.: +49 (0) 6251/16-0 Fax: +49 (0) 6251/ Garanti og erstatningspligt Garantibevis Reparation Undtagelse fra erstatningspligt Arbejdsattest Garanti og erstatningspligt For at opretholde Deres garantikrav beder vi Dem sammen med teknikeren om at udfylde det vedlagte dokument "Installationsprotokol / garantibevis" fuldstændigt umiddelbart efter monteringen af Deres apparat. Af hensyn til patienternes, brugerens eller tredjemands sikkerhed og sundhed er det nødvendigt at gennemføre eftersyn og vedligeholdelsesarbejder med fastlagte mellemrum for at garantere produktets driftssikkerhed og funktionssikkerhed (IEC / DIN EN etc.). Ejeren skal sikre, at eftersynene og vedligeholdelseserne bliver gennemført. Som producent af dentalmedicinske apparater anser vi os kun for at være ansvarlige for apparatets sikkerhedstekniske egenskaber, hvis vedligeholdelsen og istandsættelsen af apparatet kun udføres af os eller af værksteder, som udtrykkeligt er autoriserede hertil af os, og hvis komponenter, som påvirker apparatets sikkerhed, i tilfælde af svigt kun udskiftes med originale reservedele. Hvis ejeren ikke efterkommer pligten til at gennemføre eftersyn og vedligeholdelsesarbejder, eller hvis der ikke tages hensyn til fejlmeldinger, fralægger Sirona Dental Systems GmbH og den autoriserede forhandler ethvert ansvar for de skader, som er opstået derved. Når disse arbejder udføres, anbefaler vi, at De lader en attest udstede vedrørende arbejdets art og omfang af det personale, som udfører arbejderne, i givet fald med angivelser af ændringer af de nominelle data eller af arbejdsområdet samt med dato, firmanavn og underskrift. D

8 1 Generelle oplysninger Sirona Dental Systems GmbH 1.5 Korrekt anvendelse Brugsanvisning HELIODENT PLUS 1.5 Korrekt anvendelse Korrekt anvendelse Apparatet må ikke benyttes på eksplosive områder. HELIODENT PLUS er et ekstraoralt røntgensystem. Det bestemmelsesmæssige formål er dental radiografisk undersøgelse, diagnose af syge tænder, kæbe og mundstrukturer. Ved en rumtemperatur > 35 C (> 95 F) anbefaler Sirona at anvende et klimaanlæg. Anbefalet driftstemperatur: 18 C - 35 C (64 F - 95 F) Kun USA CAUTION Federal law (USA) restricts sale of this device to or on the order of a physician, dentist, or licensed practitioner Indikation og kontraindikation Indikation og kontraindikation Indikationer i delområderne: Indikation intraoral Konserverende tandmedicin Kariesdiagnostik, især af approksimale læsioner Endodonti Parodontologi Tandlægelig protektik Funktionsdiagnostik og terapi kraniomandibulære dysfunktioner Kirurgisk tandmedicin Implantologi Mund-, kæbe- og ansigtskirurgi Kæbeortopædi Kontraindikationer: Kontraindikation intraoral Visning af bruskstrukturer Visning af bløddelsvæv 8 D

9 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 1 Generelle oplysninger 1.6 Dokumentets opbygning 1.6 Dokumentets opbygning Dokumentets opbygning Angivelse af faretrin Angivelse af faretrin For at undgå personskader og materielle skader bedes De overholde de advarsels- og sikkerhedshenvisninger, som er angivet i dette dokument. Disse angivet på særlig vis: FARE Umiddelbart truende fare, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død. ADVARSEL Muligvis en farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død. FORSIGTIG Mulig farlig situation, som kan føre til lette kvæstelser. HENVISNING Mulig skadelig situation, hvor produktet eller andre materielle ting i omgivelserne kan blive beskadigede. VIGTIGT Brugsanvisninger og andre vigtige informationer. Tip: Informationer til at lette arbejdet Anvendte formateringer og tegn Anvendte formateringer og tegn De tegn og skrifttyper, der anvendes i dette dokument, har følgende betydning: Forudsætning 1. Første handlingstrin 2. Andet handlingstrin eller Alternativt handlingstrin Opfordrer Dem til at udføre en handling. Resultat se Anvendte formateringer og tegn [ 9] Henviser til en reference et andet sted i teksten og angiver sidetallet. Nummerering Kendetegner en nummerering. Kommando/menupunkt Kendetegner en instruks/ menupunkt eller et citat. D

10 2 Sikkerhedshenvisninger Sirona Dental Systems GmbH 2.1 Overhold de vedlagte papirer Brugsanvisning HELIODENT PLUS 2 Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger 2.1 Overhold de vedlagte papirer Vedlagte papirer Overhold de vedlagte papirer Der er anbragt følgende symbol på apparatet: Overhold de vedlagte papirer. De er vedlagt apparatet. 2.2 Reparation Reparation Af hensyn til patienternes, brugerens eller tredjemands sikkerhed og sundhed er det nødvendigt at gennemføre eftersyn og vedligeholdelsesarbejder med fastlagte mellemrum for at garantere produktets driftssikkerhed og funktionssikkerhed (IEC / DIN EN etc.). Ejeren skal sikre, at eftersynene og vedligeholdelelserne bliver gennemført. Hvis ejeren ikke efterkommer pligten til at gennemføre eftersyn og vedligeholdelsesarbejder, eller hvis der ikke tages hensyn til fejlmeldinger, fralægger Sirona Dental Systems GmbH og den autoriserede forhandler ethvert ansvar for de skader, som er opstået derved. Som producent af elektromedicinske apparater kan vi kun anse os for at være ansvarlige for apparatets sikkerhedstekniske egenskaber, hvis vedligeholdelsen og istandsættelsen af det kun udføres af os eller af værksteder, som udtrykkeligt er autoriserede hertil af os, og hvis komponenter, som påvirker apparatets sikkerhed, i tilfælde af svigt kun udskiftes med originale reservedele. Når disse arbejder udføres, anbefaler vi, at De lader en attest udstede vedrørende arbejdets art og omfang af den, som udfører arbejderne, i givet fald med angivelser af ændringer af de nominelle data eller af arbejdsområdet samt med dato, firmanavn og underskrift. 2.3 Kondensatdannelse Kondensatdannelse Sikkerhedshenvisning kondensatdannelse: Kunde Efter ekstreme temperaturudsving kan der forekomme kondensatdannellse i apparatet. Tænd først for apparatet, når det har nået en normal rumtemperatur. Se også Tekniske data. 2.4 Betjeningspersonalets kvalifikationer Betjeningspersonalets kvalifikationer Betjeningspersonale Apparatet må kun betjenes af uddannet og instrueret fagpersonale. 10 D

11 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 2 Sikkerhedshenvisninger 2.5 Strålebeskyttelse 2.5 Strålebeskyttelse Strålebeskyttelse Sikkerhedshenvisning strålebeskyttelse: Kunde De gældende strålebeskyttelsesbestemmelser og strålebeskyttelsesforanstaltninger skal overholdes. Anvend det foreskrevne strålebeskyttelsesudstyr. For at reducere strålebelastningen anbefaler Sirona at der anvendes bismuth, blyafskærmninger eller skørter især ved pædiatriske patienter. Under optagelsen skal brugeren fjerne sig så langt væk fra røntgenstråleren, som håndudløserens spiralkabel giver mulighed for. Under optagelsen må der ud over patienten ikke opholde sig yderligere personer i rummet uden strålebeskyttelsesforanstaltninger. Undtagelsesvist kan en tredje person yde hjælp, dog ikke klinikpersonalet. Under optagelsen skal der være synskontakt til patienten og apparatet. I tilfælde af fejl skal optagelsen afbrydes ved straks at slippe udløserknappen. 2.6 Hygiejne Hygiejne En krydskontamination mellem patienten, betjeningspersonalet og tredjemand skal udelukkes ved hjælp af egnede hygiejneforholdsregler. Inden patienten positioneres i apparatet skal det sikres, at alle optagehjælpemidler anvendes efter producentens angivelser (f.eks. hygiejnebeskyttelseshylstre) og steriliserede (steriliseret eller desinficeret). Ved at overholde hygiejneforanstaltninger forebygges en overførsel af infektioner, som kan udløse alvorlige sygdomme. 2.7 Fejlfri drift Fejlfri Gælder drift generelt Det er kun tilladt at anvende apparatet, hvis det arbejder fejlfrit. Hvis en fejlfri drift ikke kan garanteres, skal apparatet slås fra og kontrolleres af autoriseret fagpersonale for fejlfunktioner og evt. repareres. 2.8 Fejl, elektroniske apparater Fejl, elektroniske apparater For at undgå funktionssvigt på elektroniske apparater og datalagre, f.eks. radiour og telefonkort osv., skal disse fjernes inden røntgenoptagelsen. 2.9 Risici som følge af elektromagnetiske felter Risici som følge af elektromagnetiske felter Funktionen af implanterede systemer (som f.eks. pacemakere eller cochlear-implantater) kan påvirkes af elektromagnetiske felter. Spørg patienterne, om de har implanteret pacemaker eller andre systemer, inden behandlingen påbegyndes. D

12 2 Sikkerhedshenvisninger Sirona Dental Systems GmbH 2.10 Elektromagnetisk kompatibilitet Brugsanvisning HELIODENT PLUS 2.10 Elektromagnetisk kompatibilitet Elektromagnetisk kompatibilitet Optageenheden opfylder kravene fra standard IEC Elektriske medicinske apparater er underlagt særlige forholdsregler med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). De skal installeres og benyttes i overensstemmelse med angivelserne i dokumentet "Installationskrav". Bærbare og mobile HF-kommunikationsanordninger kan påvirke elektriske medicinske apparater. 12 D

13 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 3 Teknisk beskrivelse 3.1 Tekniske data 3 Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse 3.1 Tekniske data Tekniske data AL1.5 WW Nominel spænding: 120V, 200V 240V Tilladte udsving: ± 10% Nominel strøm: ved 120 V: 10 A. Nominel frekvens: Indvendig netmodstand: ved V: 6 5 A 50 Hz / 60 Hz ved 120 V 0,3 ohm Husinstallationens sikring: Effektoptagelse ved stråling: Effektoptagelse på standby: Rørspænding: Rørstrøm: Højspændingens kurveform: Frekvens højspændingsgenerering: Stråletid: ved 200 V 240 V 0,8 ohm 16 A træg 1,2 kw < 20 W 60 kv / 70 kv omskiftelig (maks. tolerance ± 5 kv) 7 ma (maks. tolerance ± 1,4 ma) DC højfrekvens Restpulsationsfaktor 4 kv 50 khz - 70 khz 0,01 sek. 3,2 sek. (maks. tolerance ± 10% +1 ms) Puls/pauseforhold: automatisk overvågning fra 1:1 til 1:60 Total filtrering i > 1,5 AI / 70 IEC røntgenstråleren: Bestrålingsfelt: Ø < 60 mm Dosiseffekt: 8,5 mgy/s ±40% ved 60 kv 11 mgy/s ±40% ved 70 kv Måleapparater: PWT-Nomex med ionisationsrum på 1cm 3 eller Unfors mult-o-meter Målebetingelser: 200 mm fokusmåleapparatafstand 230 V nominel spænding Brændpunktsstørrelse iht. 0,4 mm. IEC 60336: Brændpunktsmarkering O: O Fokushudafstand: FHA 200 mm (8 ) - standard eller 300 mm (12 ) D

14 3 Teknisk beskrivelse Sirona Dental Systems GmbH 3.1 Tekniske data Brugsanvisning HELIODENT PLUS Apparat af beskyttelsesklasse I Grad af beskyttelse mod elektrisk stød: Grad af beskyttelse mod indtrængning af vand: Produktionsår: Driftsart: Apparattype B Almindeligt apparat (uden beskyttelse mod indtrængning af vand) 20XX Konstant drift (på typeskiltet) Røntgenrør: Petrick P470/8.35/12G Nominel langtidseffekt for 26W røntgenrør: Effekt for røntgenrør (70kV/ 490W 7mA): Anodemateriale: Wolfram Anodevinkel: 12 Optagelsesdata til beregning 0,12 ma / 70 kv af lækstråler: Lækstråling ved 1 m afstand: < 0,25 mgy/h Transport- og driftsbetingelser: Transport og -40 C +70 C (-40 F 158 F) opbevaringstemperatur: Luftfugtighed: 10% 95% Driftsbetingelser iht. IEC : Omgivelsestemperatur +10 C +40 C (50 F 104 F) Driftshøjde: Relativ luftfugtighed 30 % 75% 3000 m 14 D

15 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 3 Teknisk beskrivelse 3.2 Diagrammer 3.2 Diagrammer Diagrammer Afkølingskurve for strålehus Joule x t (min) Afkølingskurve for røntgenrør 5000 Joule t (min) Opvarmningskurve for strålehus Joule x t (min) D

16 3 Teknisk beskrivelse Sirona Dental Systems GmbH 3.3 Normer/godkendelser Brugsanvisning HELIODENT PLUS 3.3 Normer/godkendelser Normer/godkendelser CE-mærke HELIODENT PLUS opfylder bl.a. følgende normer: IEC IEC / 1993 IEC / 1994 IEC / 1998 Originalsprog: tysk 0123 Dette produkt har CE-mærket i overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet 93/42 EØF fra 14. juni 1993 om medicinske produkter. Kina-nummer 16 D

17 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 4 Betjenings- og funktionselementer 4.1 Betjenings- og visningselementer 4 Betjenings- og funktionselementer Betjenings- og funktionselementer 4.1 Betjenings- og visningselementer Betjenings- og visningselementer B D C F R B D C F L E G E G H I J1 J3 H I J1 J2 S M N K A A A Hovedafbryder til tænd/sluk B Standby-visning (LED) C Optisk strålingsvisning X-ray D Plus/minus-knapper til eksponeringstid E Digitalvisning eksponeringstid F Valgknapper barn/voksen G Valgknapper og visning 60 kv/70 kv H Valgknapper og visning digitalmodus og filmodus I Knapper og visning tandvalg/optagetype J1 Håndudløser J1 afhængigt af J2 Udløserknap J2 på Remote Timer installationstype J3 Udløserknap J3 på Remote Control K Røntgenstråler L Skala til indstilling af hældningsvinklen M Strålefeltsbegrænsning N Tubusforlængelse R Remote Control S Remote Timer D

18 4 Betjenings- og funktionselementer Sirona Dental Systems GmbH 4.2 Symbolforklaring Brugsanvisning HELIODENT PLUS 4.2 Symbolforklaring Symbolforklaring Patientsymbol Voksen Barn Plus-knap + _ Minus-knap Udløserknap Overkæbe fortand Overkæbe hjørnetand/præmolar Overkæbe kindtand Bidevingeoptagelse Underkæbe fortand Underkæbe hjørnetand/præmolar Underkæbe kindtand 18 D

19 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 4 Betjenings- og funktionselementer 4.3 Visningens opbygning 4.3 Visningens opbygning Visningens opbygning Displayets baggrundsbelysning viser apparatets aktuelle status. Baggrundsfarve Blå Gul Hvid Rød Betydning Strålingsparat Stråling Service Fejl 4.4 Variant loftkombination Variant loftkombination Loftkombination med LEDview D

20 4 Betjenings- og funktionselementer Sirona Dental Systems GmbH 4.5 Tilbehør Brugsanvisning HELIODENT PLUS 4.5 Tilbehør Tilbehør Henvisning_tilbehør VIGTIGT Ikke alle tilbehørsartikler, som er angivet her, er inkluderet i leveringsomfanget. Prøveelement Findes ikke i USA Kontrolelement til konstanskontrol til konventionel optageteknik Best.nr Findes ikke i USA Kontrolelement til konstanskontrol til Sirona universalsensor og Full Sizesensor Best.nr Kontrolelement til konstanskontrol til Sirona XIOS sensor Best.nr Kontrolelement til konstanskontrol til Sirona XIOS Plus -sensor Best.nr Tilbehør Tubusforlængelse til 300 mm FHA (12") Best.nr Firkant-tubusforlængelse til 300 mm FHA (12") Best.nr Strålefeltbegrænsning blå 3 x 4 cm med drejegreb til Sirona XIOS/ XIOS Plus Size 2-sensor, Sirona Full Size-sensor og konventionel optageteknik Best.nr Strålefeltbegrænsning sort 2 x 3 cm med drejegreb til Sirona XIOS/ XIOS Plus Size 1-sensor, Sirona universalsensor og konventionel optageteknik Best.nr D

21 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 4 Betjenings- og funktionselementer 4.6 Optagetider 4.6 Optagetider Optagetider Mulige optagetider i sekunder Mulige optagetider i sekunder 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20 0,25 0,32 0,40 0,50 0,64 0,80 1,00 1,25 1,60 2,00 2,50 3, Forprogrammerede optagetider for film i følsomhedsklasse E og tubus 200 mm (8 ) FHA Forprogrammerede optagetider for film i følsomhedsklasse E og tubus 200 mm (8 ) FHA Overkæbe Underkæbe Overkæbe Underkæbe Optagetider i sekunder med : 60 kv 0,06 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20 0,25 0,32 70 kv 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,16 Frit programmede værdier HENVISNING For film med følsomhedsklasse F: Indstil et tidstrin lavere med minusknappen. For film med følsomhedsklasse D: Indstil fire tidstrin højere med plusknappen. Ved anvendelse af en filmholder: Indstil en til to tidstrin højere med plusknappen D

22 4 Betjenings- og funktionselementer Sirona Dental Systems GmbH 4.6 Optagetider Brugsanvisning HELIODENT PLUS Forprogrammerede optagetider for film i følsomhedsklasse E og tubus 300 mm (12 ) FHA Forprogrammerede optagetider for film i følsomhedsklasse E og tubus 300 mm (12 ) FHA Overkæbe Underkæbe Overkæbe Underkæbe Optagetider i sekunder med : 60 kv 0,12 0,16 0,20 0,25 0,32 0,40 0,50 0,64 70 kv 0,06 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20 0,25 0,32 Frit programmede værdier HENVISNING For film med følsomhedsklasse F: Indstil et tidstrin lavere med minusknappen. For film med følsomhedsklasse D: Indstil fire tidstrin højere med plusknappen. Ved anvendelse af en filmholder: Indstil en til to tidstrin højere med plusknappen 22 D

23 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 4 Betjenings- og funktionselementer 4.6 Optagetider Forprogrammerede optagetider for XIOS og XIOS Plussensorer med tubus 200 mm (8 ) FHA Forprogrammerede optagetider for XIOS og XIOS Plus-sensorer med tubus 200 mm (8 ) FHA De anbefalede optagetider er begrænset til følgende værdier fra rækken af mulige optagetider: 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 Optagetider XIOS-sensorer Tubus 200 WW Optagetider tandregion XIOS-sensorer Tubus 200 WW Anbefalede optagetider efter tandregion Underkæbe fortand, hjørnetand Overkæbe fortand Underkæbe kindtænder Overkæbe Hjørnetand, kindtænder bidevingeoptagelse 60 kv 0,08-0,10 0,08-0,12 60 kv 0,05-0,06 0,06-0,08 70 kv 0,04-0,05 0,04-0,06 70 kv 0,02-0,03 0,03-0,04 D

24 4 Betjenings- og funktionselementer Sirona Dental Systems GmbH 4.6 Optagetider Brugsanvisning HELIODENT PLUS Forprogrammerede optagetider for XIOS og XIOS Plussensorer med tubus 300 mm (12 ) FHA (rund- eller firkant-tubus) Forprogrammerede optagetider for XIOS og XIOS Plus-sensorer med tubus 300 mm (12 ) FHA (rund- eller firkant-tubus) De anbefalede optagetider er begrænset til følgende værdier fra rækken af mulige optagetider: 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20 0,25 Optagetider XIOS-sensorer Tubus 300 WW Optagetider tandregion XIOS-sensorer Tubus 300 WW Anbefalede optagetider efter tandregion Underkæbe fortand, hjørnetand Overkæbe fortand Underkæbe kindtænder Overkæbe Hjørnetand, kindtænder bidevingeoptagelse 60 kv 0,16-0,20 0,16-0,25 60 kv 0,10-0,12 0,12-0,16 70 kv 0,08-0,10 0,08-0,12 70 kv 0,05-0,06 0,06-0,08 24 D

25 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 5 Betjening 5.1 Forberedelse af optagelse 5 Betjening Betjening 5.1 Forberedelse af optagelse Forberedelse af optagelse B Tilkobling af apparatet Tilkobling af apparatet Tænd for apparatet med hovedafbryderen (A) (stilling I). I den forbindelse må der ikke trykkes på nogen knapper på betjeningsfeltet. Der starter en selvtest, efter der er tændt. Efter ca. 20 cek. lyser standby-led'en (B) konstant, og displayets baggrundsbelysning skifter til blå. De sidst indstillede optageparametre vises. Apparatet er klar til stråling. A HENVISNING Fejlmelding efter selvtesten Hvis der blev registreret en fejl under selvtesten, vises en tilhørende fejlkode på displayet. (se kapitlet "Fejlmeldinger"). LED'en (B) blinker, og baggrundsbelysningen skifter til rød. Apparatet er ikke klar til drift! Genstart apparatet på hovedafbryderen (A). FORSIGTIG Fejlmelding efter gentaget selvtest Hvis fejlen optræder igen, skal De kontakte Deres servicetekniker Valg af tandsymbol Valg af tandsymbol Tryk på knappen med det tandsymbol i den region, hvor De vil foretage en optagelse. Den dertil programmerede optagetid vises. LED'en over/under tandsymbolet lyser. Ved bidevingeoptagelser lyser LED'en til højre for symbolet. D

26 5 Betjening Sirona Dental Systems GmbH 5.1 Forberedelse af optagelse Brugsanvisning HELIODENT PLUS Valg af patientsymbol Valg af patientsymbol Tryk på knappen med patientsymbolet Voksen, skal der skal foretages en optagelse af en voksen person. Den dertil programmerede optagetid vises. Tryk på knappen med patientsymbolet Barn, skal der skal foretages en optagelse af et barn. Den dertil programmerede optagetid vises Kontrol af kv-værdi 60kV 70kV Kontrol af kv-værdi Kontrollér den indstillede kv-værdi Tryk på knappen 60 kv, derefter skiftes der til 60 kv. Optagetiden for forøget kontrast vises. Tryk på knappen 70 kv, derefter skiftes der til 70 kv. Optagetiden en en tydeligere detaljesynlighed ved lavere strålebelastning vises Plus/minus-knapper + _ Plus/minus-knapper Hvis De vil forøge eksponeringstiden, skal De trykke på knappen med plussymbolet, indtil den ønskede værdi vises. Hvis De vil reducere eksponeringstiden, skal De trykke på knappen med minussymbolet, indtil den ønskede værdi vises. VIGTIGT LED'en over/under det tidligere valgte tandsymbol og patientsymboler slukker i displayet Kontrol af optageteknik Kontrol af optageteknik Hvis De arbejder med et digitalt optagesystem (f.eks. XIOS/XIOS Plus ), skal sensorvisningen lyse på apparatet. Tryk på knappen med sensorsymbolet for at skifte. Optagetiden for digitale optagelser vises. Indstil strålefeltbegrænsningen for den digitale optageteknik. Hvis De vil oprette konventionelle optagelser (film), slaæ filmvisningen lyse på apparatet. Tryk på knappen med filmsymbolet for at skifte. Optagetiden for konventionelle optagelser vises. Indstil strålefeltbegrænsningen for den konventionelle optageteknik. 26 D

27 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 5 Betjening 5.2 Positionering af patient/røntgenstråler 5.2 Positionering af patient/røntgenstråler Positionering af patient/røntgenstråler Lad patienten tage plads på en stol. 60 Parallelteknik (med strålefeltbegrænsning) - Positionér filmen eller røntgensensoren med et holdesystem til parallelteknik. - ved røntgensensorer fra Sirona må der kun anvendes de holdesystemer, som Sirona anbefaler. - Overhold den medleverede brugsanvisning til intraoralt røntgen ved sensorer eller film. Halvvinkelteknik (uden strålefeltbegrænsning) - Positionér filmen eller røntgensensoren. Hældningsvinkel - Optagetubus til okklusalniveau Overkæbe Kindtænder 35 Præmolarer og hjørnetænder 45 Fortænder 55 Bidevingeoptagelse Bidevingeoptagelse -0 Fortænder -20 Præmolarer og hjørnetænder -10 Kindtænder -5 Underkæbe D

28 5 Betjening Sirona Dental Systems GmbH 5.3 Sådan foretages en optagelse Brugsanvisning HELIODENT PLUS 5.3 Sådan foretages en optagelse Sådan foretages en optagelse FORSIGTIG Overhold strålebeskyttelsesbestemmelserne. HENVISNING Ved anvendelse af et digitalt sensorsystem skal systemet være driftsklart, inden optagelsen udløses. J1 Kontrollér optagedataene. Tryk på udløserknappen J1, J2 eller J3, og hold den trykket nede. Der optages. Under optagelsen lyser strålingsvisningen C (X-RAY). Strålingsvarigheden ledsages af et akustisk signal. Optagelsen er afsluttet, når strålen frakobles automatisk og det akustiske signal stopper. Hvis visningen Dosisfladeprodukt er aktiveret, vises dosisfladepunktet på displayet. B C Hvis der trykkes på udløserknappen igen, vises afkølingstiden på displayet. I den forbindelse er skærmen hvid. Standby-LED'en B blinker, indtil den automatiske afkølingstid for røntgenstråleren er udløbet (automatisk optagespærre). J2 J3 B C 28 D

29 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS 5 Betjening 5.3 Sådan foretages en optagelse Afbrydelse af optagelse Hvis udløserknappen slippes for tidligt, er optagelsen afbrudt. Den indtil da forløbne eksponeringstid blinker. Hvis apparatet slukkes på hovedafbryderen, afbrydes optagelsen også. Efter tryk på en vilkårlig tast (bortset fra udløsertasten), starter afkølingstiden, og apparatet er driftsklart igen. Gentag evt. optagelsen. Sæt en ny film i, hvis der har været brugt film. Sørg for, at apparatet bliver klar til optagelse igen ved digital optagelse. HENVISNING Fejlmelding Hvis der registreres en fejl under optagelsen, afbrydes optagelsen automatisk. Fejlkoden blinker i den digitale visning. Samtidigt blinker standby-led'en B, og displayet er rødt. Kontakt Deres servicetekniker ved fejlkode. VIGTIGT Frakobling Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, kan det slukkes på hovedafbryderen. D

30 5 Betjening Sirona Dental Systems GmbH 5.4 Tilpasning af grundindstillinger Brugsanvisning HELIODENT PLUS 5.4 Tilpasning af grundindstillinger Tilpasning af grundindstillinger Optagetiderne er fra fabrikken indstillet til anvendelse af film med følsomhedklasse E samt XIOS/XIOS Plus -sensorerne. VIGTIGT Optagetiderne for sensor og filmoptagelser er programmeret separat. Sensor-programmeringen fra fabrikken er indstillet til XIOS/XIOS Plus - sensorer. Grundindstillingen skal tilpasses ved afvigende optagebetingelser. Afvigende optagebetingelser: E for film med følsomhedsklasse E som Kodak Ekta Speed, Agfa-Dentus M2 D for film med følsomhedsklasse D som Kodak Ultra Speed Indstil tre tidstrin højere med plus-knappen for film med følsomhedsklasse D. Film- og fremkaldelsesbetingelser Som følge af forskelle film- og fremkaldelsesbetingelser kan der forekomme yderligere afvigelser fra et tidstrin enten i positiv eller negativ retning. VIGTIGT Tilordningen af film- og sensorknapperne giver mulighed for en fleksibel tilpasning til forskellige følsomhedsklasser og sensorer. Det er også mulig at indstille en eksponeringstilpasning til en ekstra filmfølsomhedsklasse under sensorknappen, hvis der ikke benyttes nogen sensor _ Omprogrammering af grundværdierne 1. Tryk på filmsymbolet og sensorsymbolet samt plus-knappen samtidigt. På displayet vises Service S Vælg den grundværdi der skal ændres med plus- eller minusknappen: S01 står for grundværdien for film S02 står for grundværdien for sensor S03 står for softwareversionen 3. Bekræft indtastningen med film-knappen. Nu vises den aktuelle grundværdi for film eller sensor: 30 D

MNKOMNR. ebiflabkq mirp. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Forside HELIODENT PLUS PLUS. 7mA DC

MNKOMNR. ebiflabkq mirp. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Forside HELIODENT PLUS PLUS. 7mA DC 7mA DC 7mA DC = MNKOMNR ebiflabkq mirp _êìöë~åîáëåáåö a~åëâ Forside 008S. HELIODENT PLUS 70kV 60kV 008S. 70kV 60kV PLUS HELIODENT = Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning HELIODENT PLUS Indholdsfortegnelse

Læs mere

MTKOMNM. ibaîáéï=l=ibaîáéï=p. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Brugsanvisning

MTKOMNM. ibaîáéï=l=ibaîáéï=p. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Brugsanvisning = MTKOMNM ibaîáéï=l=ibaîáéï=p _êìöë~åîáëåáåö a~åëâ Brugsanvisning Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning LEDview / LEDview S Indholdsfortegnelse 1 Generelle angivelser... 4 1.1 Kære kunde... 4 1.2 Kontaktdata...

Læs mere

MRKOMNO. d^ifiblp= _êìöë~åîáëåáåö=`çãé~åí. a~åëâ. GALILEOS brugsanvisning til GAX5 T R

MRKOMNO. d^ifiblp= _êìöë~åîáëåáåö=`çãé~åí. a~åëâ. GALILEOS brugsanvisning til GAX5 T R T R Prog. kv mas = MRKOMNO d^ifiblp= _êìöë~åîáëåáåö=`çãé~åí a~åëâ GALILEOS brugsanvisning til GAX5 Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning GALILEOS Compact Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...

Læs mere

NMKOMNO. loqelmelp=ud=p. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Brugsanvisning

NMKOMNO. loqelmelp=ud=p. _êìöë~åîáëåáåö. a~åëâ. Brugsanvisning = NMKOMNO loqelmelp=ud=p _êìöë~åîáëåáåö a~åëâ Brugsanvisning Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning ORTHOPHOS XG 3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger... 6 1.1 Kære kunde... 6 1.2 Henvisninger

Læs mere

MQKOMNN. uflp=rp_. _êìöë~åîáëåáåö=çö=áåëí~ää~íáçå. a~åëâ

MQKOMNN. uflp=rp_. _êìöë~åîáëåáåö=çö=áåëí~ää~íáçå. a~åëâ = MQKOMNN uflp=rp êìöë~åîáëåáåö=çö=áåëí~ää~íáçå a~åëâ Sirona Dental Systems GmbH 2 D 3495.201.01.08.13 04.2011 Sirona Dental Systems GmbH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Kære kunde... 6 1.1 Dokumentets

Læs mere

MRKOMNO. d^ifiblp. _êìöë~åîáëåáåö=`çãñçêí. a~åëâ. GALILEOS brugsanvisning til GAX7

MRKOMNO. d^ifiblp. _êìöë~åîáëåáåö=`çãñçêí. a~åëâ. GALILEOS brugsanvisning til GAX7 = MRKOMNO d^ifiblp _êìöë~åîáëåáåö=`çãñçêí a~åëâ GALILEOS brugsanvisning til GAX7 Sirona Dental Systems GmbH Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger... 7 1.1 Kære kunde... 7 1.2 Kontaktdata... 7 1.3

Læs mere

loqelmelp=ud=r=l= loqelmelp=ud=r=ap=l=`ééü

loqelmelp=ud=r=l= loqelmelp=ud=r=ap=l=`ééü = NMKOMNO loqelmelp=ud=r=l= loqelmelp=ud=r=ap=l=`ééü _êìöë~åîáëåáåö a~åëâ Brugsanvisning Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning ORTHOPHOS XG 5 / XG 5 DS / Ceph Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...

Læs mere

MQKOMNQ. pfsfpflk=çáöáí~ä. _êìöë~åîáëåáåö=íáä=oodd=jçåáíçê=^`i=obc=sr=rr=pmv. a~åëâ. Brugsanvisning til 22'' Monitor AC

MQKOMNQ. pfsfpflk=çáöáí~ä. _êìöë~åîáëåáåö=íáä=oodd=jçåáíçê=^`i=obc=sr=rr=pmv. a~åëâ. Brugsanvisning til 22'' Monitor AC = MQKOMNQ pfsfpflk=çáöáí~ä _êìöë~åîáëåáåö=íáä=oodd=jçåáíçê=^`i=obc=sr=rr=pmv a~åëâ Brugsanvisning til 22'' Monitor AC = Indholdsfortegnelse Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning til 22'' Monitor AC,

Læs mere

NOKOMNQ. kó=ñê~=çö=ãéçw== pfsfpflk=çáöáí~ä. obc=sq=vt=qro. _êìöë~åîáëåáåö=oojíçããéê=äáääéçëâ êã. a~åëâ

NOKOMNQ. kó=ñê~=çö=ãéçw== pfsfpflk=çáöáí~ä. obc=sq=vt=qro. _êìöë~åîáëåáåö=oojíçããéê=äáääéçëâ êã. a~åëâ kó=ñê~=çö=ãéçw== NOKOMNQ pfsfpflk=çáöáí~ä _êìöë~åîáëåáåö=oojíçããéê=äáääéçëâ êã obc=sq=vt=qro a~åëâ Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning 22-tommer billedskærm Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

loqelmelp=ud=pa=l=`ééüi= loqelmelp=ud=pa êé~çó =L=`ÉéÜ

loqelmelp=ud=pa=l=`ééüi= loqelmelp=ud=pa êé~çó =L=`ÉéÜ = NMKOMNO loqelmelp=ud=pa=l=`ééüi= loqelmelp=ud=pa êé~çó =L=`ÉéÜ _êìöë~åîáëåáåö a~åëâ Brugsanvisning Sirona Dental Systems GmbH Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger... 9 1.1 Kære kunde... 9 1.2

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

pfsfpflk=p pfsfpflk=p=hçãé~âí

pfsfpflk=p pfsfpflk=p=hçãé~âí pfsfpflk=p pfsfpflk=p=hçãé~âí _ÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖ=íáä=`UHI=mêçcÉÉäH a~åëâ Generelle henvisninger Generelle henvisninger Sirona Dental Systems GmbH Kære kunde! De har købt en video-applikation fra Sirona.

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

j^fiibcbo=swn sáåâéäëíóââé _êìöë~åîáëåáåö= a~åëâ

j^fiibcbo=swn sáåâéäëíóââé _êìöë~åîáëåáåö= a~åëâ j^fiibcbo=swn sáåâéäëíóââé a~åëâ _êìöë~åîáëåáåö= Kun til dentalanvendelser Sirona Dental Systems GmbH Ret til ændringer i forbindelse med den tekniske videreudvikling forbeholdes. Kære kunde! Vinkelstykket

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler

Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler El.nr. 63 98 206 138 Indhold Indledning... 1 Anvendte symboler... 1 Anvendelsesformål... 1 Tilladt brug... 1 Forkert brug... 1 Utilstrækkelige

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

1 Symboler. 5 Ansvarsområder

1 Symboler. 5 Ansvarsområder A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboler 1.1 Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger skelner mellem forskellige risikograder, idet der angives følgende signalord: Forsigtig

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART. BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80660609 07/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle Brugsanvisning Melag Inkubator Incubat 80 Kirudan varenummer 64-36-100 - et godt sted at handle Kære kunde! Tak fordi du valgte at købe denne Melag inkubator. I mere end 50 år har Melag, som er et mellemstort

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA BS06 DA BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed...

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA BC06 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dewalt DW03050 1

Indholdsfortegnelse. Dewalt DW03050 1 Indholdsfortegnelse DA Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning Bestill.-nr.: 1073 00 1 Programmering/forespørgsler 2 Indstilling af aktuelt klokkeslæt 3 Indstilling af ugedag 4 Visning af ugedage (1 = Ma, 2 = Ti.. 7 = Sø) 5 Markør t til visning af ugedage 6 Visning

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

MPKOMNT. loqelmelp=pi=oa=l=loqelmelp=pi=oa=`ééü= loqelmelp=pi=pa=l=loqelmelp=pi=pa=`ééü. _êìöë~åîáëåáåö. kó=ñê~w. a~åëâ. Forside

MPKOMNT. loqelmelp=pi=oa=l=loqelmelp=pi=oa=`ééü= loqelmelp=pi=pa=l=loqelmelp=pi=pa=`ééü. _êìöë~åîáëåáåö. kó=ñê~w. a~åëâ. Forside kó=ñê~w MPKOMNT loqelmelp=pi=oa=l=loqelmelp=pi=oa=`ééü= loqelmelp=pi=pa=l=loqelmelp=pi=pa=`ééü _êìöë~åîáëåáåö a~åëâ Forside = Sirona Dental Systems GmbH Brugsanvisning ORTHOPHOS SL 2D / 3D Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Læses grundigt inden ibrugtagning! Opbevares til senere brug Denne drifts- og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte maskiner er forpligtet til skriftligt

Læs mere

Brugsanvisning. Smart Plug +45 699 603 39. Smart Plug. Brugsanvisning. Garantidokumenter KUNDESERVICE MODEL: SP-2

Brugsanvisning. Smart Plug +45 699 603 39. Smart Plug. Brugsanvisning. Garantidokumenter KUNDESERVICE MODEL: SP-2 Brugsanvisning Smart Plug Smart Plug Brugsanvisning Garantidokumenter Kære kunde! Hjertelig tillykke med købet af et kvalitativt førsteklasses MAGINON produkt. Du har valgt en moderne smart plug med godt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA BA06 DA BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Hjernestimulation med fingerspidspåvirkning: Velkommen til genoptræning med tipstim, der er et apparat, der sammen med din professionelle vejleder, kan sikre

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

O-arm -billedbehandlingssystem Rettelsesark +1 (800) gratisnummer i USA +1 (720) internationalt

O-arm -billedbehandlingssystem Rettelsesark +1 (800) gratisnummer i USA +1 (720) internationalt O-arm -billedbehandlingssystem Rettelsesark +1 (800) 595-9709 gratisnummer i USA +1 (720) 890-3200 internationalt Rettelsesark til Brugermanual til O-arm (BI-500-00142 Rev. 04, til softwareversion 3.1.x)

Læs mere

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse DK Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - -

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Praktisk udførelse af røntgenoptagelser Vinkelhalveringsteknik I denne del af programmet får du forklaret, hvordan man i praksis opnår de i vinkelhalveringsteknikken fordrede kriterier,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Til billeder med master-krav.

Til billeder med master-krav. Til billeder med master-krav. KaVo Imaging KaVo forbinder Dental Excellence med enestående røntgenkompetence. KaVo Imaging Instrumentarium Dental: Innovativ pr. tradition. KaVo Pan exam TM, den aktuelle

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Brugervejledning K-Control TLC 4955, 4956, 4957. Altid på den sikre side.

Brugervejledning K-Control TLC 4955, 4956, 4957. Altid på den sikre side. Brugervejledning K-Control TLC 4955, 4956, 4957 Altid på den sikre side. Forhandling: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach & Voigt

Læs mere