How to do it in rows and columns 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "How to do it in rows and columns 12"

Transkript

1 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige har en PC med det pågældende regnearksprogram ved hånden, og så er du nødt til at udskrive regnearket. Excel har gode udskrivningsfaciliteter - og en mængde indstillingsmuligheder, som det er en fordel at kende, før du kan give dig til at udskrive. Et af de spørgsmål, du skal tage stilling til før du overhovedet begynder at udskrive, er hvad det egentlig er, der skal udskrives. Er det en hel projektmappe, et eller flere ark fra en mappe eller måske kun nogle få celler fra et enkelt ark. Det er et vigtigt spørgsmål, for der er jo ingen grund til at udskrive mere end højst nødvendigt. Dels koster det hurtigt et par regnskove, og dels tager det længere tid, jo mere du vælger at udskrive. En anden ting, du skal overveje, er, hvorledes det udskrevne skal "se ud". Hvor store margener skal der være? Skal der sidehoved og -fod (toptekst/bundtekst) på udskriften og hvad skal der i givet fald stå i disse? Skal gitterlinierne skrives med ud og så videre. Udskrivning kan udføres enten ved at klikke på Office-knappen og så vælge Udskriv eller ved at placere en printerknap i Hurtig Adgang-linjen og så klikke på denne knap. De fleste af de spørgsmål, jeg nævnte ovenfor, styrer du fra fanebladet Sidelayout, og da det er ting, som du ofte har brug for at udføre inden du udskriver, vil vi starte med at se på de muligheder, du har her. Sideopsætning via faneblade Fanebladet Sidelayout ser ud som følger: De funktioner, som er interessante i forbindelse med udskrivning findes i grupperne Sideopsætning, Skaler til og Arkindstillinger. Gruppen sideopsætning Lad os starte med gruppen Sideopsætning. Den første knap fra venstre giver nogenlunde sig selv. Ved hjælp af denne kan man ændre dokumentets margener. Klikker man på knappen, kan man vælge mellem nogle forhåndsdefinerede margener, eller man kan vælge Brugerdefinerede margener. Vælger man det sidste, vises dette skærmbillede. Denne dialogboks vil vi vende tilbage til flere gange i løbet af artiklen. I første omgang kan man forholdsvis nemt se, hvordan dialogboksen skal bruges. De to afkrydsningsfelter Centrer på siden er interessante, hvis regnearket ikke fylder et helt stykke papir.

2 Så undgår man, at de udskrevne celler placeres i papirets øverste venstre hjørne. I dialogboksen kan du også bestemme placeringen af dine eventuelle sidehoved og sidefod. Som standard er disse placeret 0,8 cm fra papirets overkant (sidehoved) og underkant (sidefod). Husk, at placeringen skal være mindre end margenen, ellers kommer der overlap mellem sidehoved/-fod og selve regnearket. De to første knapper næstnederst, Udskriv og Vis udskrift giver nok også sig selv. Knappen Indstillinger giver direkte adgang til indstillingerne for den valgte printer. Den næste knap i Sidelayout er Retning og her kan du bestemme om der skal udskrives i højformat (Portræt) eller lavformat (Landskab). Så følger knappen Størrelse, som bruges til at bestemme hvilken størrelse papir, der udskrives på. Har man ikke helt styr på de forskellige papirformater, er det nok en fordel, at lade formatet stå til A4, men af og til kan man selvfølgelig have brug for at udskrive i andre størrelser, og så kan det altså vælges her. Vær især opmærksom på de amerikanske formater Letter, Legal og Excutive. Det er ikke mange printere, der sælges i Europa, der kan indstilles til disse formater. Den næste knap er Udskriftsområde. Den bruges til at definere et udskriftsområde. Er der et bestemt område i et regneark, som du altid udskriver, kan du angive dette som et udskriftsområde. Hver gang du beder om en udskrift, vil det så være dette område, der udskrives, og ikke andet. Marker det område, du vil udskrive. Klik på knappen og vælg Angiv udskriftsområde. Udskriftsområdet vises i regnearket med en stiplet linje omkring. Du kan have flere udskriftsområder i samme ark. I så fald skal du markere alle områderne inden du klikker på Angiv udskriftsområde. Hvert udskriftsområde udskrives på sit eget stykke papir (eller flere efter behov). Du kan have udskriftsområder i flere ark i hver mappe. De skal hver især angives som anført her. For at slette et/flere udskriftsområde(r), skal du klikke på knappen og vælge Ryd udskriftsområde. Er der flere udskriftsområder i samme ark, fjernes de alle. Har du udskriftsområder i flere ark, skal du rydde dem i hvert af de ark, hvor de findes. Hvis du har oprettet udskriftsområde(r), og senere vil føje endnu et udskriftsområde til, markerer du det nye område, klikker på knappen og vælger Føj data til udskriftsområde. Knappen Skift giver mulighed for at indsætte eller fjerne sideskift. Placer markøren i en celle, her D16. Når der klikkes på knappen og funktionen Indsæt sideskift vælges, indsættes der sideskift over og til venstre for den aktive celle. Sideskift vises som stiplede linjer i regnearket. For at fjerne et bestemt sideskift, placerer man markøren i cellen til højre for og under sideskiftet og vælger Fjern sideskift. Vil man af med alle sideskift i hele arket, kan man have en hvilken som helst celle aktiv, og så vælge Nulstil alle sideskift.

3 Knappen Baggrund giver mulighed for at vælge et baggrundsbillede eller lignende til sit regneark. Der vises en dialogboks, hvor billedet eller tegningen kan vælges: Bemærk at baggrund ikke udskrives, og ikke bliver gemt, hvis man gemmer regnearket som en PDF fil. Har man indsat en baggrund, skifter knappen funktion og bliver nu til Slet baggrund. Den sidste knap i denne gruppe er Udskriftstitler. Den giver direkte adgang til samme dialogboks, som beskrevet på side 1, men på et andet faneblad. Udskriftstitler er rækker og/eller kolonner, der automatisk udskrives på hver side, hvis regnearket fylder mere end én side. Skal du fx udskrive et regneark, der fylder mere end én side i bredden, og du har ledeteksterne i kolonne A, kan du angive at kolonne A skal gentages på alle sider i bredden. I ruden Gentag kolonner til venstre skriver du simpelthen A:A. Vil du have gentaget både kolonne A og B skriver du A:B og så videre. Tilsvarende kan du få gentaget rækker øverst, hvis dit regneark fylder mere end én side i højden; her skal du skrive 1:1 i ruden Gentag rækker øverst, for at få gentaget øverste række. Du skal altså altid angive udskriftstitler som et interval, også når det kun omfatter en enkelt kolonne eller række.

4 Gruppen Skaler til I denne gruppe er der ingen knapper men tre ruder; Bredde, Højde og Skalering. Bredde og Højde bruges til at angive hvor mange sider regnearket skal fylde i bredden og højden. Har man fx et regneark, som fylder to sider i bredden og én side plus en enkelt eller to rækker i højden, kan man vælge at sige, at højden skal være 1 side. Så "formindskes arket" så de/de ekstra ark kommer med på en enkelt side. De samme kan selvfølgelig gøres i bredden, hvis det er en enkelt kolonne eller to, der ikke er plads til. Sætter man både Bredde og Højde til 1 side vil Excel søge at udskrive hele regnearket på et stykke papir. Regnearket skal ikke være ret stort, før dette bliver ulæseligt, så brug funktionen med varsomhed. Er regnearket så stort, at det skal være under 10% af normal størrelse for at kunne være på et stykke papir, vil det ikke kunne lade sig gøre, se nedenfor. NB! Funktionen kan kun formindske, ikke forstørre. Man kan altså ikke automatisk få forstørret et ark, så det netop fylder en side. Her må man bruge ruden Skalering, hvor man kan øge procenten. 200 % får regnearket til at fylde dobbelt så meget som ellers, men da det sker gennem en forøgelse af skriftstørrelsen er det ikke nødvendigvis kønt. Der kan skaleres fra 10% (meget småt) til 400 % (meget stort) Gruppen Arkindstillinger Denne gruppe har heller ingen knapper, men i stedet fire afkrydsningsbokse. De handler henholdsvis om Gitterlinjer, der som standard er vist, men ikke udskrives og Overskrifter (række- og kolon nebetegnelser), der ligeledes er vist, men ikke udskrives. Illustrationen viser et regneark, hvor begge flueben er fjernede. Ved at sætte flueben i Udskriv, vil de to elementer komme med på udskriften også. Dialogboksen Sideopsætning Ved et par lejligheder ovenfor, har et klik på en knap ført til en dialogboks. Denne kaldes Dialogboksen Sideopsætning, og i denne er alt det, jeg har beskrevet ovenfor plus lidt til samlet i fire faneblade. Man kan også få adgang til dialogboksen ved at klikke på dialogboksvælgeren nederst til højre i en gruppe. En sådan dialogboksvælger findes i mange grupper og fører til relevante dialogbokse, svarende til de, man kender fra tidligere versioner af Excel (2003 og ældre). I Sidelayout-fanebladet har tre af grupperne dialogboksvælger, og Dialogboksvælger de fører alle til den samme dialogboks, nemlig Sideopsætning. De to første, Sideopsætning og Skaler til fører begge til fanebladet Side, mens Arkindstillinger fører til fanebladet Ark. Brugerdefinerede margener under knappen Margener i gruppen Sideopsætning fører til fanebladet Margener. Det sidste faneblad Sidehoved kommer man ind i, ved at vælger Sidehoved og Sidefod knappen i gruppen Tekst i fanebladet Indsæt.

5 Jeg vil ikke gennemgå dialogboksen i detaljer, men bare nævne de ting, som ikke allerede er omtalt ovenfor. Illustrationerne i det følgende viser kun de dele af dialogboksen, som er relevant, for det, som beskrives. Fanebladet Side I to ruder nederst i dette faneblad, kan du dels angive udskriftskvaliteten og dels bestemme, hvilket sidenummer, den første side skal have, hvis der skal udskrives sidenumre. Under Udskriftskvalitet kan du vælge mellem de kvaliteter, din printer giver mulighed for. Kvaliteten måles i DPI (dots per inch) og kan fx være 600 eller Er det kun en kladde, kan det betale sig at vælge en lavere udskriftskvalitet (færre punkter pr. tomme; lavere DPI), da det går hurtigere, især på en langsom printer, og i øvrigt sparer toner/blæk. Desuden kan du angive, hvilket sidetal den første side i dit regneark skal have. Dette er især anvendeligt, når du ikke udskriver et helt regneark, og vil angive, hvilken side af arket, du udskriver. Auto betyder at første side får nummer 1 og så fremdeles. Fanebladet Margener I dette faneblad er der ingen funktioner, som ikke allerede er omtalt ovenfor under Brugerdefinerede margener på side 1. Fanebladet sidehoved/sidefod Sidehoveder og -fødder er tekster, der automatisk udskrives øverst på alle sider i udskriften. I fanebladet bestemmer du indholdet af dit sidehoved og din sidefod. Du kommer som nævnt oven for, direkte ind i fanebladet ved at klikke på knappen Sidehoved og Sidefod under fanebladet Indsæt. For både sidehoved (øverst) og Sidefod (nederst) er der en rude, som viser hvordan henholdsvis sidehoved og sidefod ser ud, når man har lavet disse. I rullelisterne henholdsvis under og over de ruder, hvor sidehovedets udseende bliver vist, kan du vælge mellem forskellige standardiserede sidehoveder eller -fødder. Her vil de sidehover/-fødder, du selv laver også blive gemt (så længe der er plads). På denne måde kan du genbruge dine sidehover og sidefødder, uden at skulle definere dem forfra hver gang. Bladrer du op til toppen af rullelisterne, vil du se, at du her kan vælge Ingen for at udelade sidehoved og/eller -fod.

6 Ved at klikke på én af de to Tilpas trykknapper, vises en ny dialogboks, hvor du får mulighed for at definere udseendet og indholdet af henholdsvis sidehoved og fod: Som du kan se, er sidehovedet/-foden i modsætning til fx Word, opdelt i tre sektioner (venstre/midt/højre), og i hver af disse, kan du skrive præcis, hvad du vil. Du skal bare passe på, at du ikke laver overlap mellem teksten i de enkelte sektioner, da Excel ikke kontrollerer for dette. Ved at klikke på én eller flere af trykknapperne i dialogboksen, kan du ændre skrifttypen kan indsætte sidetal, og samlet antal sider,. Dato, og klokkeslæt, er også muligheder. Desuden kan du få indsat stien til din fil (indeholder både sti- og filnavn), og/eller navnet på det faneblad, du udskriver, Du, filnavnet alene,. De to sidste knapper giver mulighed for at indsætte et billede, og, hvis du har indsat et billede, at formatere dette,. For så vidt angår mulighederne i den første og den sidste knap, må du selv se efter i de dialogbokse, der vises, når du klikker på dem.

7 Som det fremgår af figuren ovenfor indsættes funktionerne som koder i hovedet/foden, og udfyldes med den rigtige information, når regnearket skrives ud. Koderne kan kombineres med tekst, som vist ovenfor. Dette kan ses i dialogboksen, når der klikkes OK. Det er muligt at rette i koderne, men det er normalt ikke relevant. Dog kan man, hvis man ønsker stien, men ikke filnavnet vist, fjerne &[Fil] fra koden &[Sti]&[Fil]. NB! Eksemplet overfor er ikke godt, da indholdet af midtersektionen vil overlappe indholdet af højre sektion i eksempelvisning (men ikke i selve arket). Vil man kunne se sidehoved/-fod, mens man arbejder i regnearket, kan man skifte til fanebladet Vis efter at have indsat sidehoved eller fod og så vælge Sidelayout. Nederst i dialogboksen findes nogle muligheder for at sætte flueben. Forskel på lige og ulige sider giver mulighed for at have to forskellige sidehoveder/-fødder i samme dokument. Det ene udskrives så på lige sider, det andet på ulige. Speciel første side betyder at sidehoved/-fod ikke vises på dokumentets første side. Skaler med dokument betyder at sidehoved/-fod ændrer størrelse, når udskriftens størrelse ændres i op- eller nedad gående retning på grund af en skalering. Se overfor under Skaler til. Endelig betyder Juster med sidemargener, at sidehovedet flyttes ind eller ud, i relation til margenerne, hvis disse ændres. NB! Det er ikke sikkert at alle fire afkrydsningsbokse altid er til stede. Det afhænger blandt andet af, hvilke andre indstillinger, der er foretaget.

8 Fanebladet Ark Dette faneblad viser blandt andet udskriftsområdet. Har man valgt flere områder i samme ark, vil disse være adskilt af et semikolon. Udskriftsområdet/erne kan ændres i denne rude. Midt i fanebladet findes en række afkrydsningsfelter. Gitterlinjer og Række- og kolonneoverskrifter har samme funktion som de tilsvarende felter i gruppen Arkindstillinger (men kun for så vidt angår udskrift, ikke for visning). Udover disse er der nogle andre ting omkring udskriften, du kan bestemme her. Fx om der skal udskrives i Sort-hvid, hvilket indebærer, at alt, hvad der ikke har en helt sort forgrundsfarve, vil blive udskrevet som hvidt, alt hvad der ikke har en helt hvid baggrundsfarve vil blive udskrevet som sort. Funktionen kan fx bruges, hvis du har formateret med farver, men skal udskrive på en sort/hvid printer. Pas dog lidt på med funktionen i denne forbindelse. Du skal være helt sikker på dit farvevalg, ellers er det bedre at undlade denne indstilling og så udskrive i gråtoner. Bruger du indstillingen på en farveprinter, vil udskriften gå noget hurtigere. Kladdekvalitet indebærer at ikke al grafik bliver udskrevet. Gitterlinier udskrives heller ikke, selv om de ikke er valgt fra. Dette mindsker udskrivningstiden. Du kan vælge at få udskrevet Kommentarer. Dette er små eller større bemærkninger, du kan knytte til en celle, og berøres i øvrigt ikke i denne artikel, men der kommer nok en om dem engang. Cellefejl er de fejlkoder, fx #I/T! der kan blive vist i regnearket. Her kan du fx vise at celler med sådanne fejl skal udskrives som om de var tomme, med den reelle fejlmeddelelse vist i udskriften og et par muligheder mere. Endelig kan du vælge, i hvilken rækkefølge siderne i et flersidet regneark skal udskrives, altså om de skrives oppefra og ned eller fra venstre mod højre. Altså eller

9 Udskrivning Når du har defineret din sideopsætning, skal du så afgøre, hvad det er du skal udskrive. Du kan her vælge mellem forskellige muligheder. Bemærk, at alle udskriftsmulighederne vil være baseret på den sideopsætning du har valgt. Når du vælger Officeknappen og Udskriv, vises dialogboksen nedenfor, hvor du kan specificere mere om din udskrift. Øverst i dialogboksen kan du vælge, hvilken printer du vil udskrive på (hvis du har flere at vælge mellem). Du kan se status for printeren, du kan søge efter andre printere (hvis der er nogen at søge efter), og du kan ændre egenskaberne for den valgte printer. Du kan også vælge Skriv til fil. I så fald skrives der ikke noget ud på printeren, men i stedet gemmes i regnearket i en printfil. I Udskriftsområde, kan du vælge om du vil udskrive Alt (alle sider), eller kun nogle bestemte (Sider). I modsætning til fx Word, skal siderne "hænge sammen. Du kan fx udskrive fra side 3 til 7, men ikke som i Word side 3, 5, til 9 og 13. Udskrift af markeret område Ønsker du at udskrive et område, uden at angive dette som udskriftsområde (hvis du fx kun skal udskrive det en enkelt gang), markerer du det bare på helt almindelig vis. Derefter går du ind i udskriftsfunktionen. Klik i radioknappen udfor Markeringen og klik på OK. Denne funktion ignorerer eventuelle udskriftsområder, og kun markerede celler i det aktive ark bliver udskrevet. Har du ikke markeret et område, vil kun den aktive celle blive udskrevet. Har du markeret flere områder i regne-

10 arket, udskrives disse på hvert sit stykke papir. Udskrift af enkelt ark eller gruppe af ark Marker et eller flere ark inden du vælger Udskrift. I dialogboksen klikker du udfor De aktive ark og dernæst på OK. Vær opmærksom på, at såfremt et eller flere af de markerede ark indeholder et udskriftsområde, er det kun dette, som vil blive udskrevet fra det pågældende ark. Udskrift af hel projektmappe For at udskrive en hel projektmappe skal du klikke i Hele projektmappen, og klik på OK. Denne funktion vil udskrive alle de ark i mappen, som indeholder data. Det vil sige at ubenyttede ark (tomme) ikke udskrives. Du skal dog alligevel benytte funktionen med en vis forsigtighed, da du meget hurtigt får produceret en masse unødvendigt papir. Udskrift af tabel Indeholder dit regneark en Excel tabel (beskrives måske i en kommende artikel) kan du nøjes med at udskrive tabellen. Placer markøren i en celle i tabelområdet, start udskriftsfunktionen og vælg Tabeller. Ignorer udskriftsområder Har du et eller flere udskriftsområder i et regneark, men ønsker alligevel at udskrive hele arket, skal du starte udskriftsfunktionen og vælge Ignorer udskriftsområder. Flere eksemplarer I området Kopier kan du vælge, hvor mange kopier, du vil udskrive og såfremt du udskriver flere, kan du vælge rækkefølgen. Sætvis betyder at sammenhængende sider udskrives samlet: Side 1, 2, 3, og forfra Side 1, 2, 3 osv. Fjernes fluebenet skrives alle kopier af side 1, dernæst alle kopier af side 2 og så fremdeles. Vis udskrift Inden du skriver regnearket ud (og bruger papir), er en god ide, at se på hvorledes regnearket vil komme til at se ud, når det er udskrevet. Excel indeholder en funktion, der giver denne mulighed. Du får adgang til funktionen enten via trykknapper i dialogboksene Sideopsætning eller Udskriv, eller du kan vælge Officeknappen - Udskriv og Vis Udskrift. Her kan du udskrive, skifte til Sideopsætning (fx hvis udskriften ikke er som den bør være), zoome ind eller ud, bladre til næste eller forrige side samt få viser margenmarkeringer. Og så kan du forlade funktionen igen.

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Microsoft Excel 2013/16 Oktober 2016 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys

Læs mere

Excel for nybegyndere

Excel for nybegyndere cm Excel for nybegyndere 2007-2010 Indhold: Kolonner Rækker Celler Formellinjen Regnefunktioner (de 4 regningsarter) Kolonnebredde Værktøjslinjen Startside Søjlediagram. Udskrivning Hvor høje er vi? 185

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

DTP MED WORD af listemageren

DTP MED WORD af listemageren DTP MED WORD af listemageren dtp med word: en billede-til-kant-publikation word er, som jeg har været inde på en del gange i andre sammenhænge, først og fremmest et tekstbehandlingsprogram (og et glimrende

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse.

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse. Opgaven handler om at lave en avis med salg og køb af forskellige effekter. Avisen skal indeholde en titel og et antal spalter med overskrifter og annoncer i. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af Microsoft Word 2010 Huskesedler til fremstilling af CV Punktopstilling... 3 Billeder... 5 Tabeller... 7 Kanter... 9 Sidehoved og sidefod... 11 A5-folder... 12 thoremil.dk Word 2010 2 thoremil.dk Punktopstilling

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve

Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve Felter Et felt er et område i dokumentteksten, hvor der automatisk indsættes en værdi. Eksempler: Aktuelle sidenummer eller

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP)

Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP) Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP) Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Rottefængeren fra Hameln Word 2010

Rottefængeren fra Hameln Word 2010 Åbn for et nyt Word dokument og gem det som Rottefængeren.docx. Sagnet om rottefængeren fra Hameln skal laves som en lille folder med fire sider. Skift til fanebladet Sidelayout og venstreklik på værktøjet

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org Artikel om... Sideskabeloner Eksempel på bogsideskabelon OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2006 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Ens (letlæselig) skrifttype i hele rapporten evt. en anden type til overskrifter (uden fødder). Skrifttyperne skal passe sammen i stil.

Ens (letlæselig) skrifttype i hele rapporten evt. en anden type til overskrifter (uden fødder). Skrifttyperne skal passe sammen i stil. Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig og overholder visse regler: Opstilling: Ens

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd 1 af 5 Nogle funktioner til tekstbehandling i Meningen med vejledningen her er at kursisterne i forbindelse med større skriftlige opgaver f.eks. Historieopgaven, Mini SSO, Større Skriftlig Opgave (SSO)

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger 2 Indhold Indledning... 4 Generelt... 4 Vælg Udskriftstype... 6 Normalskema... 6 Oversigtsskema... 7 Dagsbaseret... 9 Ressourceindstillinger...

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm 05-04-2017 Ecxelversioner Skabelonen er oprettet i Excel 2010 i xlsm-format. Så vidt jeg ved, kan Excel 2007 arbejde

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER Kan PowerPoint ikke animere, kan programmet i stedet lave overgangs- og opbygningseffekter. Ikke mindst opbygningseffekter giver rige muligheder, for at lave særdeles avancerede

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007 Huskesedler Grafiske virkemidler til layout i tekst Microsoft Word 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Autotekst... 3 Billede... 4 Felter... 5 Grafik... 6 Illustrationer... 7 Indryk... 8 Indsæt... 9

Læs mere

Udskriv Billeder i Picasa.

Udskriv Billeder i Picasa. Udskriv Billeder i Picasa. Picasa er et nemt program til udskrift af billeder i bestemte størrelser. Programmet advarer dig oven i købet, hvis du forsøger at udskrive et billede, hvis opløsningen ikke

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks...

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks... 1 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kommando versus funktion 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Om fodnoter og deres placering 6 Om slutnoter og deres placering 6 Opret en ny fodnote...7 Opret en ny slutnote...8

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere