How to do it in rows and columns 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "How to do it in rows and columns 12"

Transkript

1 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige har en PC med det pågældende regnearksprogram ved hånden, og så er du nødt til at udskrive regnearket. Excel har gode udskrivningsfaciliteter - og en mængde indstillingsmuligheder, som det er en fordel at kende, før du kan give dig til at udskrive. Et af de spørgsmål, du skal tage stilling til før du overhovedet begynder at udskrive, er hvad det egentlig er, der skal udskrives. Er det en hel projektmappe, et eller flere ark fra en mappe eller måske kun nogle få celler fra et enkelt ark. Det er et vigtigt spørgsmål, for der er jo ingen grund til at udskrive mere end højst nødvendigt. Dels koster det hurtigt et par regnskove, og dels tager det længere tid, jo mere du vælger at udskrive. En anden ting, du skal overveje, er, hvorledes det udskrevne skal "se ud". Hvor store margener skal der være? Skal der sidehoved og -fod (toptekst/bundtekst) på udskriften og hvad skal der i givet fald stå i disse? Skal gitterlinierne skrives med ud og så videre. Udskrivning kan udføres enten ved at klikke på Office-knappen og så vælge Udskriv eller ved at placere en printerknap i Hurtig Adgang-linjen og så klikke på denne knap. De fleste af de spørgsmål, jeg nævnte ovenfor, styrer du fra fanebladet Sidelayout, og da det er ting, som du ofte har brug for at udføre inden du udskriver, vil vi starte med at se på de muligheder, du har her. Sideopsætning via faneblade Fanebladet Sidelayout ser ud som følger: De funktioner, som er interessante i forbindelse med udskrivning findes i grupperne Sideopsætning, Skaler til og Arkindstillinger. Gruppen sideopsætning Lad os starte med gruppen Sideopsætning. Den første knap fra venstre giver nogenlunde sig selv. Ved hjælp af denne kan man ændre dokumentets margener. Klikker man på knappen, kan man vælge mellem nogle forhåndsdefinerede margener, eller man kan vælge Brugerdefinerede margener. Vælger man det sidste, vises dette skærmbillede. Denne dialogboks vil vi vende tilbage til flere gange i løbet af artiklen. I første omgang kan man forholdsvis nemt se, hvordan dialogboksen skal bruges. De to afkrydsningsfelter Centrer på siden er interessante, hvis regnearket ikke fylder et helt stykke papir.

2 Så undgår man, at de udskrevne celler placeres i papirets øverste venstre hjørne. I dialogboksen kan du også bestemme placeringen af dine eventuelle sidehoved og sidefod. Som standard er disse placeret 0,8 cm fra papirets overkant (sidehoved) og underkant (sidefod). Husk, at placeringen skal være mindre end margenen, ellers kommer der overlap mellem sidehoved/-fod og selve regnearket. De to første knapper næstnederst, Udskriv og Vis udskrift giver nok også sig selv. Knappen Indstillinger giver direkte adgang til indstillingerne for den valgte printer. Den næste knap i Sidelayout er Retning og her kan du bestemme om der skal udskrives i højformat (Portræt) eller lavformat (Landskab). Så følger knappen Størrelse, som bruges til at bestemme hvilken størrelse papir, der udskrives på. Har man ikke helt styr på de forskellige papirformater, er det nok en fordel, at lade formatet stå til A4, men af og til kan man selvfølgelig have brug for at udskrive i andre størrelser, og så kan det altså vælges her. Vær især opmærksom på de amerikanske formater Letter, Legal og Excutive. Det er ikke mange printere, der sælges i Europa, der kan indstilles til disse formater. Den næste knap er Udskriftsområde. Den bruges til at definere et udskriftsområde. Er der et bestemt område i et regneark, som du altid udskriver, kan du angive dette som et udskriftsområde. Hver gang du beder om en udskrift, vil det så være dette område, der udskrives, og ikke andet. Marker det område, du vil udskrive. Klik på knappen og vælg Angiv udskriftsområde. Udskriftsområdet vises i regnearket med en stiplet linje omkring. Du kan have flere udskriftsområder i samme ark. I så fald skal du markere alle områderne inden du klikker på Angiv udskriftsområde. Hvert udskriftsområde udskrives på sit eget stykke papir (eller flere efter behov). Du kan have udskriftsområder i flere ark i hver mappe. De skal hver især angives som anført her. For at slette et/flere udskriftsområde(r), skal du klikke på knappen og vælge Ryd udskriftsområde. Er der flere udskriftsområder i samme ark, fjernes de alle. Har du udskriftsområder i flere ark, skal du rydde dem i hvert af de ark, hvor de findes. Hvis du har oprettet udskriftsområde(r), og senere vil føje endnu et udskriftsområde til, markerer du det nye område, klikker på knappen og vælger Føj data til udskriftsområde. Knappen Skift giver mulighed for at indsætte eller fjerne sideskift. Placer markøren i en celle, her D16. Når der klikkes på knappen og funktionen Indsæt sideskift vælges, indsættes der sideskift over og til venstre for den aktive celle. Sideskift vises som stiplede linjer i regnearket. For at fjerne et bestemt sideskift, placerer man markøren i cellen til højre for og under sideskiftet og vælger Fjern sideskift. Vil man af med alle sideskift i hele arket, kan man have en hvilken som helst celle aktiv, og så vælge Nulstil alle sideskift.

3 Knappen Baggrund giver mulighed for at vælge et baggrundsbillede eller lignende til sit regneark. Der vises en dialogboks, hvor billedet eller tegningen kan vælges: Bemærk at baggrund ikke udskrives, og ikke bliver gemt, hvis man gemmer regnearket som en PDF fil. Har man indsat en baggrund, skifter knappen funktion og bliver nu til Slet baggrund. Den sidste knap i denne gruppe er Udskriftstitler. Den giver direkte adgang til samme dialogboks, som beskrevet på side 1, men på et andet faneblad. Udskriftstitler er rækker og/eller kolonner, der automatisk udskrives på hver side, hvis regnearket fylder mere end én side. Skal du fx udskrive et regneark, der fylder mere end én side i bredden, og du har ledeteksterne i kolonne A, kan du angive at kolonne A skal gentages på alle sider i bredden. I ruden Gentag kolonner til venstre skriver du simpelthen A:A. Vil du have gentaget både kolonne A og B skriver du A:B og så videre. Tilsvarende kan du få gentaget rækker øverst, hvis dit regneark fylder mere end én side i højden; her skal du skrive 1:1 i ruden Gentag rækker øverst, for at få gentaget øverste række. Du skal altså altid angive udskriftstitler som et interval, også når det kun omfatter en enkelt kolonne eller række.

4 Gruppen Skaler til I denne gruppe er der ingen knapper men tre ruder; Bredde, Højde og Skalering. Bredde og Højde bruges til at angive hvor mange sider regnearket skal fylde i bredden og højden. Har man fx et regneark, som fylder to sider i bredden og én side plus en enkelt eller to rækker i højden, kan man vælge at sige, at højden skal være 1 side. Så "formindskes arket" så de/de ekstra ark kommer med på en enkelt side. De samme kan selvfølgelig gøres i bredden, hvis det er en enkelt kolonne eller to, der ikke er plads til. Sætter man både Bredde og Højde til 1 side vil Excel søge at udskrive hele regnearket på et stykke papir. Regnearket skal ikke være ret stort, før dette bliver ulæseligt, så brug funktionen med varsomhed. Er regnearket så stort, at det skal være under 10% af normal størrelse for at kunne være på et stykke papir, vil det ikke kunne lade sig gøre, se nedenfor. NB! Funktionen kan kun formindske, ikke forstørre. Man kan altså ikke automatisk få forstørret et ark, så det netop fylder en side. Her må man bruge ruden Skalering, hvor man kan øge procenten. 200 % får regnearket til at fylde dobbelt så meget som ellers, men da det sker gennem en forøgelse af skriftstørrelsen er det ikke nødvendigvis kønt. Der kan skaleres fra 10% (meget småt) til 400 % (meget stort) Gruppen Arkindstillinger Denne gruppe har heller ingen knapper, men i stedet fire afkrydsningsbokse. De handler henholdsvis om Gitterlinjer, der som standard er vist, men ikke udskrives og Overskrifter (række- og kolon nebetegnelser), der ligeledes er vist, men ikke udskrives. Illustrationen viser et regneark, hvor begge flueben er fjernede. Ved at sætte flueben i Udskriv, vil de to elementer komme med på udskriften også. Dialogboksen Sideopsætning Ved et par lejligheder ovenfor, har et klik på en knap ført til en dialogboks. Denne kaldes Dialogboksen Sideopsætning, og i denne er alt det, jeg har beskrevet ovenfor plus lidt til samlet i fire faneblade. Man kan også få adgang til dialogboksen ved at klikke på dialogboksvælgeren nederst til højre i en gruppe. En sådan dialogboksvælger findes i mange grupper og fører til relevante dialogbokse, svarende til de, man kender fra tidligere versioner af Excel (2003 og ældre). I Sidelayout-fanebladet har tre af grupperne dialogboksvælger, og Dialogboksvælger de fører alle til den samme dialogboks, nemlig Sideopsætning. De to første, Sideopsætning og Skaler til fører begge til fanebladet Side, mens Arkindstillinger fører til fanebladet Ark. Brugerdefinerede margener under knappen Margener i gruppen Sideopsætning fører til fanebladet Margener. Det sidste faneblad Sidehoved kommer man ind i, ved at vælger Sidehoved og Sidefod knappen i gruppen Tekst i fanebladet Indsæt.

5 Jeg vil ikke gennemgå dialogboksen i detaljer, men bare nævne de ting, som ikke allerede er omtalt ovenfor. Illustrationerne i det følgende viser kun de dele af dialogboksen, som er relevant, for det, som beskrives. Fanebladet Side I to ruder nederst i dette faneblad, kan du dels angive udskriftskvaliteten og dels bestemme, hvilket sidenummer, den første side skal have, hvis der skal udskrives sidenumre. Under Udskriftskvalitet kan du vælge mellem de kvaliteter, din printer giver mulighed for. Kvaliteten måles i DPI (dots per inch) og kan fx være 600 eller Er det kun en kladde, kan det betale sig at vælge en lavere udskriftskvalitet (færre punkter pr. tomme; lavere DPI), da det går hurtigere, især på en langsom printer, og i øvrigt sparer toner/blæk. Desuden kan du angive, hvilket sidetal den første side i dit regneark skal have. Dette er især anvendeligt, når du ikke udskriver et helt regneark, og vil angive, hvilken side af arket, du udskriver. Auto betyder at første side får nummer 1 og så fremdeles. Fanebladet Margener I dette faneblad er der ingen funktioner, som ikke allerede er omtalt ovenfor under Brugerdefinerede margener på side 1. Fanebladet sidehoved/sidefod Sidehoveder og -fødder er tekster, der automatisk udskrives øverst på alle sider i udskriften. I fanebladet bestemmer du indholdet af dit sidehoved og din sidefod. Du kommer som nævnt oven for, direkte ind i fanebladet ved at klikke på knappen Sidehoved og Sidefod under fanebladet Indsæt. For både sidehoved (øverst) og Sidefod (nederst) er der en rude, som viser hvordan henholdsvis sidehoved og sidefod ser ud, når man har lavet disse. I rullelisterne henholdsvis under og over de ruder, hvor sidehovedets udseende bliver vist, kan du vælge mellem forskellige standardiserede sidehoveder eller -fødder. Her vil de sidehover/-fødder, du selv laver også blive gemt (så længe der er plads). På denne måde kan du genbruge dine sidehover og sidefødder, uden at skulle definere dem forfra hver gang. Bladrer du op til toppen af rullelisterne, vil du se, at du her kan vælge Ingen for at udelade sidehoved og/eller -fod.

6 Ved at klikke på én af de to Tilpas trykknapper, vises en ny dialogboks, hvor du får mulighed for at definere udseendet og indholdet af henholdsvis sidehoved og fod: Som du kan se, er sidehovedet/-foden i modsætning til fx Word, opdelt i tre sektioner (venstre/midt/højre), og i hver af disse, kan du skrive præcis, hvad du vil. Du skal bare passe på, at du ikke laver overlap mellem teksten i de enkelte sektioner, da Excel ikke kontrollerer for dette. Ved at klikke på én eller flere af trykknapperne i dialogboksen, kan du ændre skrifttypen kan indsætte sidetal, og samlet antal sider,. Dato, og klokkeslæt, er også muligheder. Desuden kan du få indsat stien til din fil (indeholder både sti- og filnavn), og/eller navnet på det faneblad, du udskriver, Du, filnavnet alene,. De to sidste knapper giver mulighed for at indsætte et billede, og, hvis du har indsat et billede, at formatere dette,. For så vidt angår mulighederne i den første og den sidste knap, må du selv se efter i de dialogbokse, der vises, når du klikker på dem.

7 Som det fremgår af figuren ovenfor indsættes funktionerne som koder i hovedet/foden, og udfyldes med den rigtige information, når regnearket skrives ud. Koderne kan kombineres med tekst, som vist ovenfor. Dette kan ses i dialogboksen, når der klikkes OK. Det er muligt at rette i koderne, men det er normalt ikke relevant. Dog kan man, hvis man ønsker stien, men ikke filnavnet vist, fjerne &[Fil] fra koden &[Sti]&[Fil]. NB! Eksemplet overfor er ikke godt, da indholdet af midtersektionen vil overlappe indholdet af højre sektion i eksempelvisning (men ikke i selve arket). Vil man kunne se sidehoved/-fod, mens man arbejder i regnearket, kan man skifte til fanebladet Vis efter at have indsat sidehoved eller fod og så vælge Sidelayout. Nederst i dialogboksen findes nogle muligheder for at sætte flueben. Forskel på lige og ulige sider giver mulighed for at have to forskellige sidehoveder/-fødder i samme dokument. Det ene udskrives så på lige sider, det andet på ulige. Speciel første side betyder at sidehoved/-fod ikke vises på dokumentets første side. Skaler med dokument betyder at sidehoved/-fod ændrer størrelse, når udskriftens størrelse ændres i op- eller nedad gående retning på grund af en skalering. Se overfor under Skaler til. Endelig betyder Juster med sidemargener, at sidehovedet flyttes ind eller ud, i relation til margenerne, hvis disse ændres. NB! Det er ikke sikkert at alle fire afkrydsningsbokse altid er til stede. Det afhænger blandt andet af, hvilke andre indstillinger, der er foretaget.

8 Fanebladet Ark Dette faneblad viser blandt andet udskriftsområdet. Har man valgt flere områder i samme ark, vil disse være adskilt af et semikolon. Udskriftsområdet/erne kan ændres i denne rude. Midt i fanebladet findes en række afkrydsningsfelter. Gitterlinjer og Række- og kolonneoverskrifter har samme funktion som de tilsvarende felter i gruppen Arkindstillinger (men kun for så vidt angår udskrift, ikke for visning). Udover disse er der nogle andre ting omkring udskriften, du kan bestemme her. Fx om der skal udskrives i Sort-hvid, hvilket indebærer, at alt, hvad der ikke har en helt sort forgrundsfarve, vil blive udskrevet som hvidt, alt hvad der ikke har en helt hvid baggrundsfarve vil blive udskrevet som sort. Funktionen kan fx bruges, hvis du har formateret med farver, men skal udskrive på en sort/hvid printer. Pas dog lidt på med funktionen i denne forbindelse. Du skal være helt sikker på dit farvevalg, ellers er det bedre at undlade denne indstilling og så udskrive i gråtoner. Bruger du indstillingen på en farveprinter, vil udskriften gå noget hurtigere. Kladdekvalitet indebærer at ikke al grafik bliver udskrevet. Gitterlinier udskrives heller ikke, selv om de ikke er valgt fra. Dette mindsker udskrivningstiden. Du kan vælge at få udskrevet Kommentarer. Dette er små eller større bemærkninger, du kan knytte til en celle, og berøres i øvrigt ikke i denne artikel, men der kommer nok en om dem engang. Cellefejl er de fejlkoder, fx #I/T! der kan blive vist i regnearket. Her kan du fx vise at celler med sådanne fejl skal udskrives som om de var tomme, med den reelle fejlmeddelelse vist i udskriften og et par muligheder mere. Endelig kan du vælge, i hvilken rækkefølge siderne i et flersidet regneark skal udskrives, altså om de skrives oppefra og ned eller fra venstre mod højre. Altså eller

9 Udskrivning Når du har defineret din sideopsætning, skal du så afgøre, hvad det er du skal udskrive. Du kan her vælge mellem forskellige muligheder. Bemærk, at alle udskriftsmulighederne vil være baseret på den sideopsætning du har valgt. Når du vælger Officeknappen og Udskriv, vises dialogboksen nedenfor, hvor du kan specificere mere om din udskrift. Øverst i dialogboksen kan du vælge, hvilken printer du vil udskrive på (hvis du har flere at vælge mellem). Du kan se status for printeren, du kan søge efter andre printere (hvis der er nogen at søge efter), og du kan ændre egenskaberne for den valgte printer. Du kan også vælge Skriv til fil. I så fald skrives der ikke noget ud på printeren, men i stedet gemmes i regnearket i en printfil. I Udskriftsområde, kan du vælge om du vil udskrive Alt (alle sider), eller kun nogle bestemte (Sider). I modsætning til fx Word, skal siderne "hænge sammen. Du kan fx udskrive fra side 3 til 7, men ikke som i Word side 3, 5, til 9 og 13. Udskrift af markeret område Ønsker du at udskrive et område, uden at angive dette som udskriftsområde (hvis du fx kun skal udskrive det en enkelt gang), markerer du det bare på helt almindelig vis. Derefter går du ind i udskriftsfunktionen. Klik i radioknappen udfor Markeringen og klik på OK. Denne funktion ignorerer eventuelle udskriftsområder, og kun markerede celler i det aktive ark bliver udskrevet. Har du ikke markeret et område, vil kun den aktive celle blive udskrevet. Har du markeret flere områder i regne-

10 arket, udskrives disse på hvert sit stykke papir. Udskrift af enkelt ark eller gruppe af ark Marker et eller flere ark inden du vælger Udskrift. I dialogboksen klikker du udfor De aktive ark og dernæst på OK. Vær opmærksom på, at såfremt et eller flere af de markerede ark indeholder et udskriftsområde, er det kun dette, som vil blive udskrevet fra det pågældende ark. Udskrift af hel projektmappe For at udskrive en hel projektmappe skal du klikke i Hele projektmappen, og klik på OK. Denne funktion vil udskrive alle de ark i mappen, som indeholder data. Det vil sige at ubenyttede ark (tomme) ikke udskrives. Du skal dog alligevel benytte funktionen med en vis forsigtighed, da du meget hurtigt får produceret en masse unødvendigt papir. Udskrift af tabel Indeholder dit regneark en Excel tabel (beskrives måske i en kommende artikel) kan du nøjes med at udskrive tabellen. Placer markøren i en celle i tabelområdet, start udskriftsfunktionen og vælg Tabeller. Ignorer udskriftsområder Har du et eller flere udskriftsområder i et regneark, men ønsker alligevel at udskrive hele arket, skal du starte udskriftsfunktionen og vælge Ignorer udskriftsområder. Flere eksemplarer I området Kopier kan du vælge, hvor mange kopier, du vil udskrive og såfremt du udskriver flere, kan du vælge rækkefølgen. Sætvis betyder at sammenhængende sider udskrives samlet: Side 1, 2, 3, og forfra Side 1, 2, 3 osv. Fjernes fluebenet skrives alle kopier af side 1, dernæst alle kopier af side 2 og så fremdeles. Vis udskrift Inden du skriver regnearket ud (og bruger papir), er en god ide, at se på hvorledes regnearket vil komme til at se ud, når det er udskrevet. Excel indeholder en funktion, der giver denne mulighed. Du får adgang til funktionen enten via trykknapper i dialogboksene Sideopsætning eller Udskriv, eller du kan vælge Officeknappen - Udskriv og Vis Udskrift. Her kan du udskrive, skifte til Sideopsætning (fx hvis udskriften ikke er som den bør være), zoome ind eller ud, bladre til næste eller forrige side samt få viser margenmarkeringer. Og så kan du forlade funktionen igen.

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org Artikel om... Sideskabeloner Eksempel på bogsideskabelon OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2006 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

2. Formatering og layout. Formatering og layout

2. Formatering og layout. Formatering og layout Formatering og layout At arbejde i regneark er helt anderledes end at arbejde i tekstbehandling. Et regneark kan mange flere ting end tekstbehandlingen kan. Man siger at dets funktionalitet er meget større

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Word-kursus. Denne opgave går ud på at lære nogle af de funktioner, der skal til for at få værktøjet i orden til at lave en god teknisk rapport.

Word-kursus. Denne opgave går ud på at lære nogle af de funktioner, der skal til for at få værktøjet i orden til at lave en god teknisk rapport. Word-øvelse: Denne opgave går ud på at lære nogle af de funktioner, der skal til for at få værktøjet i orden til at lave en god teknisk rapport. Nogle af de gennemgåede Word-funktioner er nok kendt af

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Udskriv Billeder i Picasa.

Udskriv Billeder i Picasa. Udskriv Billeder i Picasa. Picasa er et nemt program til udskrift af billeder i bestemte størrelser. Programmet advarer dig oven i købet, hvis du forsøger at udskrive et billede, hvis opløsningen ikke

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 for begyndere andet trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Excel - efterår 2006 1

Excel - efterår 2006 1 Excel - efterår 2006 1 Microsoft Excel 2003 Start programmet og orienter dig lidt på skærmen - notér dig bl.a. ved at se på den blå programlinje, at du står i en såkaldt Projektmappe: Microsoft Excel Mappe

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Microsoft Word 2007 for Seniorer

Microsoft Word 2007 for Seniorer Microsoft Word 2007 for Seniorer Sideopsætning... 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvad kan du lære?... 3 Skærmbilledet og dets elementer... 4 Office-knappen... 4 Hurtig adgang... 5 Visningsknapper...

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Word 2007 Torben Lage Frandsen 2008 OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk,

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere