GMAIL LÆR DET SELV GMAIL LÆR DET SELV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GMAIL LÆR DET SELV GMAIL LÆR DET SELV"

Transkript

1 GMAIL LÆR DET SELV GMAIL LÆR DET SELV

2

3 GMAIL LÆR DET SELV

4 Gmail lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2011 Copyright 2011 Libris Media A/S Forfatter: Kim Krarup Andersen Redaktion: Astrid Lindeloff Omslag: Heidi Hofman-Bang DTP: Kim Krarup Andersen Korrektur: Lars Serritslev Tryk: AKA-PRINT a/s ISBN: Om Libris Libris er sat i verden for at gøre vanskeligt stof tilgængeligt og anvendeligt for både professionelle og almindelige brugere. Siden 1994 har vi gjort det inden for Computer og it Digitalfoto Job, karriere og erhverv Alene i Danmark er hæfterne solgt i over ni millioner eksemplarer, og vores titler udgives i 14 europæiske lande. Besøg Libris.dk Besøg os på libris.dk, hvor du finder alle vores udgivelser. Her kan du også give os kommentarer og tilmelde dig vores gratis nyhedsservice. På kan du hente eventuelle øvelsesfiler, smagsprøver og opdateringer. Fås overalt Vores udgivelser kan købes i alle boghandler. It-hæfterne fås tillige i større computerforretninger, og flere større kiosker fører et udvalg af vores hæfter. Er der et hæfte, du ikke kan finde, så kan boghandleren normalt skaffe det hjem på et par dage. Hæfterne kan også købes på Libris.dk, men vær klar over, at der tillægges et ekspeditionsgebyr.

5 Indholdsfortegnelse Indledning Introduktion til Gmail... 5 Hvaderen konto?...5 HistorienomGmail...5 Gmailvarianter...5 LogpådinGmailkonto...6 LogpådinGoogleAppskonto...7 BrugerfladeniGmail s det grundlæggende Skrivogsendenmeddelelse...15 Mereindholdidinemeddelelser...17 Læsmeddelelser...19 Besvarogvideresendmeddelelser s det smarte SamtaleriGmail...24 Arkivérogsletmeddelelser...25 Virusogspam...26 Etiketter...26 Filtrérdinemeddelelser...29 Søgninger...30 Prioriterede s Tilpasning af din Gmail Kontaktpersoner Opretkontaktpersoner...39 Redigérogsletkontaktpersoner...40 Genskabkontaktpersoner...41 Kontaktgrupper...41 Importérkontaktpersoner...42 Eksportérkontaktpersoner Opgaver og huskelister OpgaverudeniGmail...43 Opretogredigéropgaver...43 Huskelister Google Kalender GoogleKalenderioverblik...46 Delingafkalendere...47 Begivenheder...48 Importéraftaler Videre med Gmail Håndteringafflere adresser...50 OfflineGmail...57 SikkerhedskopieringafGmail...61 ChatiGmail Gmail på mobile enheder Din Google- og din Gmail-konto OpretenGoogleogenGmailkonto...66 TilknytennyGmailkonto...68 VerificérdinGmailkonto...69 Indstillingerforgendannelse...70 GendandinGooglekonto...71 SletdinGmailkonto Google Apps-konti Betjeningspanelet...74 Håndteringafbrugere...75 IndstillingerforGmail...77 Modstridendekonti...78 Stikordsregister libris.dk

6 Indledning Hvad er Gmail? GmailerGooglespopulærewebbaseredee mailprogram,sompåenrækkepunkterer sinekonkurrenteroverlegne. DuskalikkeinstallereGmailpådinpc. Dukanbrugetjenestenidinfavoritbrow serpåenvilkårligpcmedinternetadgang, oggmailerogsåtilgængeligpådefleste mobiltelefoner.dukanmedandreord brugegmailpådinarbejdsplads,ihjem met,ognårduerpåfarten. Dufårsåmegetpladstildine s,at dufaktiskikkebehøverbekymredigom atryddeopidem,oggmailersamtidig godtilatholdespamfradinindbakke. Dukanlynhurtigtfindebestemte s vedhjælpafgooglessøgemuligheder,og deternemtatholdestyrpådinekontakt personerog svedhjælpafsamtale visning,etiketter,stjernemarkeringerogprio riterede s. EndeligerGmailovenikøbetgratisfor privatebrugereogvirkeligbilligforvirk somhedersomendelafgoogleapps. Hæftets indhold ErdunyGmailbruger,kandufådenhelt rigtigehjælptilatkommehurtigtognemti gang. Erduenerfarenbruger,kandumeddette hæftetilligelære,hvordandumesteffektivt kanhåndteredine s,kontaktpersoner, kalenderaftaleroghuskelister. Dukanblandtandetlæseomsikkerhedsko pieringafdine s,omgmailpåmobile enheder,ogomsmartetilpasningerogudvi delsertilprogrammet.endeligkanduf.eks. ogsålæreathåndtereflere konti,at skiftefraoutlooktilgmailogatbrugegmail udeninternetadgang! UansetomdubrugerdenalmindeligeGmail ellerudgavenfragoogleappsidinforening, dinuddannelsesinstitutionelleriditfirma, kandubrugedettehæfte.jegvilløbendegø reopmærksompådesmåforskelle. Hæftetindeholderfarveillustrationerogkla retrinviseinstruktionerbådeomdetgrund læggendeogomdemeresmarteogavance redemulighederigmail. Sådan bruger du hæftet Navnepåmenuer,knapper,tasteroglinks, duskalvælge,markereellerklikkepå,viser jegmeddenne skrifttype.vedtastaturgenve jesomf.eks.ctrl+askalduholdectrltasten nede,imensdutrykkerpåa. Valgafmenupunktervisessomf.eks.Flere handlinger Tilføj stjerne,hvorduførst vælgermenuenflere handlingerogderefter Tilføj stjerne(iundermenuen). T I P Hæftet er desuden fyldt med nyttige tips, advarsler og supplerende oplysninger om det aktuelle emne. Kom så i gang! TilbageerbareatkastedigoverGmailpådin computer,mobiltelefonellerpåipad.jeghå ber,dufårglædeafhæftet! KimKrarupAndersen libris.dk 4

7 1. Introduktion til Gmail Hvad er en -konto? Derbliveridagsendtmerepostendnogen sindefør.detkommerdogikkepostdan marktilgode,daelektroniskposteller næstenharudkonkurreretdetgammeldags brev. Nårdusenderogmodtager s,bruger duinternettettilpåfåsekunderattranspor teremeddelelserne uansethvorlangtaf senderogmodtagerbefindersigfrahinan den.ogimodsætningtilpostdanmarkhol derinternettetikkefriomsøndagen! Foratkunnemodtagebrevpostskalduførst ogfremmesthaveenadresse,såpostbuddet ved,hvorhanskalafleverebrevet.sådaner detogsåmedgmail,hvorduskalhavedin personligeogentydige adresse. Historien om Gmail Gmail,dererenforkortelseforGoogl , blevlanceretd.1.april2004.mangetroede daogså,atdetvarenaprilsnarfrasøgema skinegiganten,damangratistilbødsvimlende 1GBlagerpladstilhverenkeltbruger! Googleudviderkontinuerligt,oglagerplads enpådengratisgmailkontoerpåsmå8gb iskrivendestund(maj2011). Ideførstetreårskulleduhaveeninvitation fraeneksisterendebruger,førdukunneop retteengmailkonto.idagkanallepåfåse kunderopretteengratisgmailkonto ogdu behøveringeninvitation. Gmail-varianter DukanbenytteGmailitoforskelligevarian ter: Googleudgaventilprivate,derskønnes athavemereend200millionerbrugere verdenover,ogsomblotkræver,atdu opretterengratisgmailkonto. GoogleAppsudgavenforvirksomheder, uddannelsesinstitutionerogforeninger, derkræverengoogleappskonto. G O O G L E A P P S Under navnet Google Apps tilbyder Google en lang række af sine onlinetjenester som f.eks. Gmail, Google Kalender og Google Dokumenter til virksomheder og organisationer. Alle tjenester eller applikationer, som de også kaldes, bliver afviklet på Googles servere på internettet, men virksomheden eller foreningen står selv for brugeradministrationen. Google tilbyder Google Apps i forskellige varianter fra den gratis version, hvor Gmail har tilknyttet den samme lagerplads som standardudgaven, til betalingsudgaven Google Apps til virksomheder, hvor hver enkelt bruger i skrivende stund får tildelt 25 GB lagerplads. Udoverdennævnteforskelilagerpladsen, lignerdetogmailvarianterhinandentilfor veksling,mendererdognuancerpåområ dersomdisse: 5 libris.dk

8 Alle adresseriGoogleudgaven Appsslutterpåfirmaetsellerforeningens GoogleAppsgenkenderpunktummeri brugernavne.detgørgoogleudgaven lige. HvisenGooglekontobrugermistersin adgangskodeellerfårandreproblemer medsinkonto,skalvedkommendeklare sigselvellersøgehjælphosgoogle. GoogleAppsbrugereskalistedethen vendesigtiladministratorenpåwebste det. HvisduvilbrugedenalmindeligeGmail, skalduloggepådingmailkonto,somdu kanlæseominæsteafsnit. VilduderimodbrugeGmailfraditfirmael lerfradinforeningviaengoogleappskon to,skalduistedetspringetilafsnittetlogpå dingoogleappskontopåside7. Log på din Gmail-konto HvisduendnuikkeharenpersonligGmail konto,kanduhurtigtogganskegratisopret teenvedatfølgevejledningenistartenafka pitel10påside66. Figur1.1LogpådinGmailkonto. F O R B L I V L O G G E T I N D? Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Forbliv logget ind på din private pc, vil du automatisk blive logget ind, når du vender tilbage til Gmail på den samme computer. Hver anden uge vil du dog fortsat blive bedt om at indtaste din adgangskode, før du kan logge ind. Du deaktiverer funktionen, når du logger ud (klik på dit brugernavn og vælg menupunktet Log ud foroven til højre på en vilkårlig Gmail-side). 3 Hvisduharskrevetetforkertbrugernavn ellerenforkertadgangskode,vildufåvist denrødefejlmeddelelseifigur1.2.du skalblotskrivedetkorrektebrugernavn ogdentilhørendeadgangskodeogendnu engangklikkepåknappenlog ind. SådanloggerdupådinGmailkonto. 1 Besøgmail.google.com. 2 Skrivbrugernavnogadgangskodetildin Gmailkonto,ogklikpåknappenLog ind. Dubehøverikkeskriveheledin adresse,derudgørditbrugernavn.du Sefigur1.1. Figur1.2Entenbrugernavnelleradgangskodeerfor kert. 4 Erditbrugernavnogdinadgangskode indtastetkorrekt,vildufåvisthovedsi denigmail. libris.dk 6

9 Ifigur1.6(påside9)kanduseennyåbnet Gmailkontomedtre sfraGooglei indbakken.dukanlæseombrugerfladenpå side9. M I S T E T D I N A D G A N G S K O D E? Hvis du ikke kan huske din adgangskode, kan du springe til afsnittet Gendan din Google-konto på side 71 og læse, hvordan du igen får adgang til din konto. Hvisandrekanfåadgangtilatbrugedinpc, børdualtidloggeudafdingooglekonto, nårduerfærdigmedatbrugecomputeren. Detgørduvedatklikkepåditbrugernavn ogvælgemenupunktetlog udforoventil højre. Log på din Google Apps-konto Ikapitel11kandulæse,hvordanenadmini stratorhåndtererwebstedetsgoogleapps konti.dukanblandtandetlæse,hvordanad ministratorenopretterogsletterbrugerkonti samttildelernyeadgangskoder. Figur1.3Loginsidetildomænethike4fun.com. Hvisduikkekenderadressenpåwebste detsloginside,kandubrugeenstandard loginsidepåmail.google.com.sefigur 1.1påside6.Istandardloginsidenskal dudogskrivehele adressentildin GoogleAppskonto.EllersvilGmailefter FørstegangduloggerindpåennyGoogle Appskonto,skaldubekræfteservicevilkåre nevedatskrivebogstaverne,dukansene derstpåsiden,ogderefterklikkepåknappen Jeg accepterer. Fortsæt til min konto.sefi gur1.4. ForatloggepåGmailviadinGoogleApps kontoskalduafadministratorenhaveoplyst ditbrugernavn( adresse),dinad gangskodeogdenwebadresse,duskalbesø geforatloggepå. DuloggerpådinGoogleAppskontosådan her: Besøgdenwebadresse,duharfåetoplyst afdinadministrator(f.eks.mail.hike4fun. com).dukanseetudsnitafenloginside ifigur1.3.iloginfelterneskriverduden førstedelaf adressenogdentilhø rendeadgangskodefordingoogleapps konto.tilslutklikkerdupåknappenlog ind. Figur1.4Acceptérservicevilkårene. HvisdinGoogleAppsadministratorhartil deltdigenmidlertidigadgangskode,skaldu ændreden,førdufåradgangtildingmail konto.påsidenifigur1.5skalduskrivedin nuværendemidlertidigeadgangskodeidet førstefelt,ogidenæstetofelterskalduskri 7 libris.dk

10 vedenadgangskode,duønskeratbenytte fremover.slutafmedatklikkepåknappen Send. Figur1.5SkiftadgangskodepåenGoogleAppskonto. M I S T E T A D G A N G S K O D E? Hvis du på et tidspunkt mister adgangskoden til din Google Apps-konto, skal du blot bede din administrator om en ny midlertidig kode. På side 76 kan du læse om, hvordan administratoren gør. Ifigur1.7pånæstesidekanduseGmail, somdenserudforengoogleappskonto. Hvisdusammenlignerdenmedfigur1.6, somerfraenpersonliggooglekonto,kandu se,atopbygningenafdetoermegetlighin anden. Brugerfladen i Gmail Dukanherfåetoverblikoverdevigtigste elementeribrugerfladenigmail.alledevæ sentligefunktionererheltens,uansetomdu benytterengoogle(sefigur1.6)elleren GoogleAppskonto(sefigur1.7).Jegvillø bendegøreopmærksompåforskelleneide toudgaver. Ifigur1.7harGooglsAppsadministratoren erstattetgmaillogoetmedwebstedetseget, menellersviserfigur1.6ogfigur1.7denho vedside,dusomstandardvilmøde,nårdu loggerpågmail. Navigationslinks og etiketlisten Idenvenstrekolonneerderenblandingaf navigationslinksogenetiketliste,somgiver digadgangtilcentraledeleafgmail.iskri vendestunderrækkefølgenlidtforskelligi detoudgaverafgmail,mengoogletilpasser løbendebrugerfladen,sådetkanændresig. Uansetplaceringafdeenkeltelinksogetiket tererfunktionernedogpræcisdesamme. M A P P E R O G E T I K E T T E R Nogle af navnene på linkene i den venstre kolonne leder måske tankerne hen på mapper i andre mail-programmer som f.eks. Outlook. I Gmail er mapper dog erstattet af de noget smartere etiketter, som du kan læse om på side 26. Indtil videre kan du blot lade som om, de er mapper! Dukanherfåetoverblikoverlinkeneiden venstrekolonne: Linket ifigur1.6viser,atGmaili øjeblikketharfokuspå sellermed delelser,somdeogsåkaldes.dubruger linkettilatskiftefrakontaktpersonertil bagetil s.linketerikkerelevanti engoogleappskonto,hvorgmailerop byggetlidtanderledes. LinketKontaktpersonerviserdensåkald tekontaktadministratorelleradressebog, hvorgmailautomatiskgemmerallekon taktpersoner,dukommunikerermed.du kannaturligvisogsåselvtilføje,ændreog slettekontaktpersoner. PåenGooglekontofinderdulinketKontaktpersonerforovenidenvenstreko lonnepåallesider,mensdeterplaceret længerenedeikolonnenpåsiderneien GoogleAppskonto.Kapitel5erhelliget håndteringafdinekontaktpersoner. libris.dk 8

11 Figur1.6HovedsideniGmailforennyoprettetGooglekontomedtrevelkomst siindbakken. Figur1.7HovedsidenforennyoprettetGoogleAppskonto. LinketOpgaver,derogsåerplaceretfor skelligestederidenvenstrekolonneafsi derneiengoogleogiengoogleapps konto,viserenopgaverudeiskærmens højreside,somdubrugertilatholdestyr pådineaktiviteteriformafopgaverog huskelister.dukanlærealtomopgaveri kapitel6. Skriv ,dererenknapifigur1.6og etlinkifigur1.7,brugerdutilatskrive nyemeddelelser(læsmerepåside15). LinketIndbakkeviserindbakkenmeddi nesenestemeddelelseridetstoreområde tilhøjrepåsiden.iparentesefterindbakkestårantal s,somduendnuikke harlæst(2stk.ifigur1.6og1.7). 9 libris.dk

12 LinketBuzz,somkunfindesiGmailfor Googlekonti,giverdigadgangtilGoogle Buzz,somerGooglesforsøgpåatlaveen socialtjenesteálafacebookellertwitter, hvordudelerstatusmeddelelser,billeder, linksosv.meddevenner,du erog chattermestmed.iskrivendestunder GoogleBuzzikkeetstorthit,såjegvilik keomtaleværktøjetnærmereidettehæf te. Gmailvisersomstandardkunendelaf demangeetiketterietiketlisten.hvisdu klikkerpålinketx flerenederstilisten, fårdumulighedforatvælgeenafdex andreetiketter,somderikkeblevpladstil ilisten.seeksempletifigur1.8. Stjernemarkeredeviserdemeddelelser, duharmarkeretmedenstjerne.dube stemmerheltselv,hvadduvilsymbolise remedstjernerne,mendukanf.eks.mar kerede s,duønskeratfølgeoppå. Duskalblotklikkepådenhvidestjerne foranenmeddelelseforatstjernemarkere den stjernenskiftertilgul,nårdener markeret.ifigur1.6harjegstjernemarke retdennederste . Dukanseenlistemeddemeddelelser,du harsendtvedhjælpafnavigationslinket Sendte s. Dukangemme ssomkladder,så dusenerekanarbejdevideremeddem, indendebliversendt.medlinketkladder kanduhurtigtvendetilbagetildineklad demeddelelser. Nederstietiketlistenkandusenogleeti ketnavne,somerforskelligeidetotyper Gmailkonti.Detgælderf.eks.etiketterne PersonligogTransportifigur1.6ogDiverseogOpfølgningifigur1.7. Alledenævneetiketterersomstandard markeretmedenlysblåfirkantforannav nene.dukanfritvælgeatfjernedisseeti ketterelleroprettedineegne(læsmere om,hvordanduhåndtereretiketterpå side26). Figur1.8Deetiketter,derikkeblevpladsietiketlisten, kanduseher.denederstelinkskandubrugetilatad ministrereelleroprettenyeetiketter. Chatsamtalerviserdechatsamtaler,du harvalgtatgemme.læsmereomatchat teigmailpåside62ff. EtikettenAlle sviseralledemed delelser,duharmodtagetellersendt,på nærdemispamogpapirkurv. Spamviserdemeddelelser,somGmailel lerduselvopfattersommistænkeligee mailsellerspam.gmailsletterautomatisk meddelelserispamefter30dage. Papirkurverdetsted,hvordineslettede meddelelserhavner.dukantømmepa pirkurven,nårduharlyst,menellersbli ver sherautomatiskslettet,nårde harliggetderi30dage. libris.dk 10

13 Afsnittet Chat IafsnittetChat(2)ivenstrekolonnepåalle siderigmailkanduchattemedandre Gmailbrugereudenatinstallereandrepro grammer.dukanlæseomchatpåside62. Beskedliste Idetstoreområdeihøjredelafsiderneifi gur1.6og1.7kanduseenlistemedmedde lelseridenetiket,duharmarkeretisidens venstrekolonne.igooglesterminologihed derlistenenbeskedliste.meddelelserervisti kronologiskordenmeddenyesteøverst. M E D D E L E L S E R O G S A M T A L E R Som du måske allerede har lagt mærke til, er Gmail sin egen på mange områder. Programmet grupperer automatisk meddelelser, som hører sammen, i samtaler. Når du har en længere mailudveksling, hvor dine mailmodtagere svarer på din mail, og du måske svarer dem igen, behøver du ikke lede efter de involverede s for at få det store overblik. Du skal blot åbne samtalen med alle de meddelelser. Du kan læse mere om den geniale samtalefunktion på side 24. SomstandardkanGmailvisemaksimalt50 meddelelserafgangen,mendukantilpasse dinkonto,sådenistedetviseroptil25eller 100meddelelseradgangen.Dukanlæseom tilpasningerafgmailikapitel4påside34. Hvisdenaktuelleetiketindeholderfleree mails,enddererpladstilatvisepåéngang, visergmailihøjresideoverbeskedlisten noglelinks,dukanbrugetilatbladeilisten. Sefigur1.9. Figur1.9Meddisselinkskandubladetilandremedde lelser. Forhverenkeltmeddelelseienbeskedliste kanduseafsendernavnet,emnefeltet,oghvis dererpladstildet,endelafselvemeddelel sesteksten.endeligkandulængsttilhøjrese datoen,somdenpågældendemeddelelseer fra.hvisen endnuikkeeretdøgn gammel,kanduistedetfordatoensetids punktet.ulæste sblivervistmedfed skrift. Længsttilvenstreforhverenkelt er denilistenudstyretmedethåndtag,dukan brugetilattrækkedentilenetiketiskær mensvenstrekolonne,etmarkeringsfeltog detføromtaltestjernefelt. Markeringsfelternebrugerdu,hvisduvil håndterefleremeddelelserpåéngang.mar keredemeddelelserbliverfremhævetmeden gulligbaggrundsfarve,somdukanseifigur 1.13påside12. Overogunderbeskedlistenerderenrække knapper,somdubrugertilatudføreforskel ligehandlingerpåmarkeredemeddelelseri listen. Duskaliøvrigtværeopmærksompå,at knapperneerforskelligeafhængigtafhvilke s,derblivervistilisten.duharf.eks. kunadgangtilknappenslet for evigt,nårdu fårvistmeddelelserneietiketternespamog Papirkurv. 11 libris.dk

14 Nårduønskeratudføredensammehand lingpåfleremeddelelserpåéngang,kandu naturligvisklikkedeenkeltemarkeringsfelter afenforenmedmusen.hvisduf.eks.vil markereallemeddelelser,alleulæsteelleral lestjernemarkeredemeddelelserienbesked liste,hardunoglealternativer: HvisdubenytterenGooglekonto,klikker dupåpilenimarkeringsknappen,somdu kanseifigur1.10,ogvælgerenafdeviste markeringsmulighed.punkterneskulle væreselvforklarende. Meddenførsteknapifigur1.12kandu arkiveredemarkeredemeddelelser,og medknappenanmeld Spamkanduflytte demarkeredemeddelelsertiletiketten Spam.Endeligkandusmidemarkerede meddelelseripapirkurvenmedknappen Slet.Dukanlæseomarkiveringogslet ningaf spåside25ogomspampå side26. KnapperneFlyt tilogetiketterbrugerdu tilatflyttemarkerede stilenbe stemtetiketellerblotknytteflereetiketter tildeaktuellemeddelelser.dukanlæse mereometiketterpåside26. MedknappenFlere handlingerharduandre mulighederforatarbejdemeddemarkerede meddelelser.dukansedineaktuellemulig heder,nårduklikkerpåknappen.mulighe derneafhængeraf,hvilkemeddelelser,du aktueltharmarkeret.dukanseeteksempeli figur1.13. Figur1.10MarkeringsmulighederforenGooglekonto. BrugerduderimodenGoogleAppskon toerderlyseblålinksoverogunderbe skedlistenmeddesammemarkeringsmu ligheder.sefigur1.11. Figur1.11MarkeringslinksforenGoogleAppskonto. Overogunderbeskedlistenfinderdunogle handlingsknapper(sefigur1.12),somjegvil beskrivenedenfor. Figur1.12Flerehandlingsknapper,somarbejderpåde markeredemeddelelser. Figur1.13Handlingerdukanudførepådetomarkere de(gule)meddelelseribaggrunden. Idettetilfældekanduf.eks.markeredeaktu ellemeddelelsersomlæstellersomulæst,du kantilføjeellerfjernederesstjernemarkering, ogdukanlaveopgaverudafdemmedme nupunktettilføj til Huskeliste(læsmereom opgaveroghuskelisterikapitel6). MedpunktetFiltrer meddelelser som disse kandulynhurtigtlaveenfiltreringafdeak libris.dk 12

15 tuelle s.dukanf.eks.angive,atmed delelserfraenbestemtafsenderfremoverau tomatiskskalflyttestilenbestemtetiket.du kanlæsemereomfiltreringafmeddelelser påside29. MenupunktetDeaktiverkandubruge,hvis duønskeratholdeenlængeresamtale(e mailudveksling)vækfradinindbakke.læs mereomsamtalerpåside24. Søgninger IngenGoogletjenesteudensøgemuligheder. Dukannaturligvisogsålavelynhurtigesøg ningerefterbestemtemeddelelserigmailvia søgeområdetifigur1.14.hoptilside30,hvis duvilvidemereomsøgningerigmail. Mulighedermeddetblåtandhjul(sefigur 1.16).Knappengiverdigadgangtilindstil lingeroghjælpigmail. Figur1.16Herkanduse,hvilkenbrugerduerlogget påsom! Dukanlæsedemangeindstillingsmulighe derigmailikapitel4påside34ff. Statusområdet Ifigur1.17kanduseeteksempelpå,hvilke oplysningerdukansenederstpåskærmeni Gmail. Figur1.14Søgningeri ogpåinternettet. Andre Google-tjenester Øversttilvenstrepåalleskærmbillederer derlinkstilandregoogletjenester,somdin aktuellebrugerharadgangtil. Hvisbrugerenharadgangtilfleretjenester, enddererpladstilatvise,vilderværeet linkmedtitlenmere,somgiveradgangtilde resterende.seeksempletifigur1.15. Figur1.15HurtigadgangtilandretjenesterfraGmail. Indstillinger og hjælp PåalleskærmbillederviserGmailøversttil højreditaktuellebrugernavnsamtknappen Figur1.17Eksempelpåstatusoplysninger. Istatusområdetnederstkanduløbendese nogletipstilgmailogdetilandregoogle tjenester,ogdukanse,hvormegetpladsdu hartilrådighedpådinkonto,ogdukanse, hvormegetafpladsen,duaktueltharudnyt tet. HvisduikkeønskeratbrugeGmailtilchat, f.eks.fordidetikkeertilladtpådinarbejds plads,kandufåvistdingmailkontouden chatfunktionervedatklikkepålinketslå chat franederst.dukanvendetilbagetil standardindstillingenvedatklikkepåslå chat til. Hvisdubrugerenafdegængsebrowsere sominternetexplorer,mozillafirefoxeller GoogleChromeinyereudgaver,erderfuld understøttelseforstortsetalledefunktioner, somjegomtaleridettehæfte. 13 libris.dk

16 I K K E - U N D E R S T Ø T T E T B R O W S E R? Hvis du af en eller anden grund bruger en browser, som Gmail ikke understøtter, skifter tjenesten automatisk visning til en ældre udgave, som blot fungerer lidt anderledes, og som ikke giver adgang til chat, stavekontrol og filtre. I statusområdet kan du se, om du benytter den gamle visning, der er angivet som enkel HTML. Se figur neste,kandufradingooglekontosendeen invitationtilvennerne. Duskalblotskrivedinvensnuværendee mailadresseifeltetgiv Gmail til,ogklikke påknappensend invitation(seevt.figur1.6 påside9). Dukanseetudsnitafeninvitationsmailifi gur1.19. Figur1.18Visningenerskiftettil enkelhtml. HvisdusynessågodtomGmail,atduøn skeratandreogsåskalbrugedengratistje Figur1.19InvitationtilatbenytteGmail. libris.dk 14

17 2. s det grundlæggende Idettekapitelskaldulærealtdetgrundlæg gendeomatlæse,skrive,sendeogmodtage meddelelser.fordeflestesvedkommendevil dissefunktionernaturligtværedevigtigstei Gmail. Skriv og send en meddelelse Sådanskriverduennymeddelelseogsender den: 1 KlikpåknappenellerlinketSkriv i venstrekolonnepåenvilkårligside.her eftervisergmailennytommeddelelsei detstoreområdetilhøjre.ifigur2.3på næstesidekanduseen ,somjeger vedatskrive. 2 Skrivmodtagernes adresseifeltet Til.Hvismeddelelsenskalsendestilflere modtagere,skalduadskilleadresserne medkommaer. Figur2.1Gmailhjælpermedforslagtilmodtagere. Figur2.2Vælgmodtagereblandtdinekontaktpersoner. Efterhåndensomduskriveren adresse,foreslårgmailadresserellernav nepåkontaktpersoner,dutidligerehar benyttet,såduikkebehøverskriveden sammeadressefuldtudmereendén gang.dukanvælgeetadresseforslagmed musenellervedhjælpafpiletasterneog Entertastenpåtastaturet.Seeksempleti figur2.1. DukanogsåklikkepålinketTilifigur2.1 ogvælgemodtagereblandtdinekontakt personer.dukanseetudsnitafdenviste dialogboksifigur2.2.duskalblotklikke pådeønskedepersoneroglukkedialog boksenigenvedatklikkepåudført(ikke synligifiguren). T I P Hvis du ofte får sendt en , før du er færdig med at skrive den, kan du prøve at vænne dig til at skrive modtagerne på til sidst. Du kan nemlig ikke sende en uden modtager! 3 HvisduklikkerpålinketTilføj Ccifigur 2.3,fårduvistfeltetCc(CarbonCopy),som dukanbrugetilatskrive adresser påpersoner,somskalmodtageenkopiaf din . Jegvilanbefale,atdubrugerdetteekstra modtagerfelttildepersoner,somduikke nødvendigvisforventer,vilbesvaredine mail. 15 libris.dk

ONENOTE 2010 LÆR DET SELV

ONENOTE 2010 LÆR DET SELV DAN JOHANSEN ONENOTE 2010 LÆR DET SELV ONENOTE 2010 LÆR DET SELV Opret egne noter og notesbøger Kopiér fra andre Office-programmer Indsæt billeder, lyd og video DAN JOHANSEN ONENOTE 2010 LÆR DET SELV OneNote

Læs mere

WINDOWS 7 FOR SENIORER

WINDOWS 7 FOR SENIORER Hvis du har Windows 7 på din computer, er dette hæfte noget for dig. Hæftet er fyldt med eksempler og illustrationer, der gør det nemt for dig at følge anvisningerne, når du selv sidder ved computeren.

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

SÅDAN GØR DU DIN IPAD KLAR TIL SKOLEBRUG

SÅDAN GØR DU DIN IPAD KLAR TIL SKOLEBRUG 1)TILSLUT IPAD EN TIL HJEMMETS TRÅDLØSE NETVÆRK Åbn Indstillinger Sørg for at punktet Wifi er aktiveret. Vælg hjemmets trådløse netværk ved at trykke på navnet. Udfyld adgangskoden når du bliver spurgt,

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 for begyndere andet trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

WINDOWS 7 FOR SENIORER

WINDOWS 7 FOR SENIORER Hvis du har Windows 7 på din computer, er dette hæfte noget for dig. Hæftet er fyldt med eksempler og illustrationer, der gør det nemt for dig at følge anvisningerne, når du selv sidder ved computeren.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende:

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende: Apple iphone Herunder får du en hurtig guide til, hvordan du kommer i gang med at bruge icloud, Dropbox, Onedrive og Google foto-backup-tjeneste på din iphone. icloud: Med icloud får du 5 gigabyte gratis

Læs mere

VEJLEDNING ITS365. Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC

VEJLEDNING ITS365. Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC VEJLEDNING ITS365 Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC Randers HF & VUC 2014 INDLEDNING Randers HF & VUC tilbyder alle kursister tilknyttet skolen en Office 365 løsning kaldet ITS365. Her

Læs mere

OUTLOOK 2010 LÆR DET SELV

OUTLOOK 2010 LÆR DET SELV OUTLOOK 2010 LÆR DET SELV KIM KRARUP ANDERSEN OUTLOOK 2010 LÆR DET SELV De nye muligheder i Outlook 2010 E-mail det grundlæggende og det smarte Hold styr på kontakter, aftaler og opgaver KIM KRARUP ANDERSEN

Læs mere

www.libris.dk Stop virus og spyware gratis 1. udgave, 1. oplag 2009

www.libris.dk Stop virus og spyware gratis 1. udgave, 1. oplag 2009 Stop virus og spyware gratis 1. udgave, 1. oplag 2009 Copyright 2009 Forlaget Libris Forfatter: Kim Krarup Andersen Forlagsredaktion: Kirsten Bæk Omslag: Fru Tang Design DTP: Kim Krarup Andersen Korrektur:

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Google Apps til Office 365 til virksomheder

Google Apps til Office 365 til virksomheder Google Apps til Office 365 til virksomheder Skift nu Office 365 til virksomheder ser anderledes ud end Google Apps, så når du logger på, vil du få vist denne skærm for hjælpe dig med at komme i gang. Efter

Læs mere

Hotmail bliver til Outlook

Hotmail bliver til Outlook FÅ MEST UD AF DIN MAILKONTO: Hotmail bliver til Outlook Den populære e-mail-tjeneste Hotmail har fået en ordentlig overhaling og har samtidig skiftet navn til Outlook. Følg med i vores guide, og bliv fortrolig

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1 Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 (pt. = Office 2016) på deres private pc og/eller Mac. Office 365 må installeres på 5 enheder. Programpakken

Læs mere

Vi skifter din adgangskode fordi en gennemgang har vist, at for mange adgangskoder ikke er stærke nok eller ikke har været skiftet længe.

Vi skifter din adgangskode fordi en gennemgang har vist, at for mange adgangskoder ikke er stærke nok eller ikke har været skiftet længe. Kære bruger på TDC Erhvervs telefoni løsninger Du har sikkert fundet til siderne her, fordi du har hørt om, at vi udskifter din adgangskode til din TDC Telefoni løsning eller fordi du allerede har modtaget

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

OFFICE 2010 OPGRADERING

OFFICE 2010 OPGRADERING OFFICE 2010 OPGRADERING KIRSTEN KRISTENSEN OFFICE 2010 OPGRADERING Læs om nyhederne i Office 2010 Opgradering fra 2003 eller 2007 Word, Excel, PowerPoint Outlook, Publisher, OneNote KIRSTEN KRISTENSEN

Læs mere

Tilføje og synkronisere delte mapper på OneDrive

Tilføje og synkronisere delte mapper på OneDrive Tilføje og synkronisere delte mapper på OneDrive Gælder: OneDrive DENNE ARTIKEL ER FOR ONEDRIVE MED WINDOWS 10, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA ELLER MAC. DENNE FUNKTION FINDES IKKE I WINDOWS 8.1. Når nogen deler

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

PlejeNet på iphone telefoner. Vejledning til PlejeNet på iphone og ipad

PlejeNet på iphone telefoner. Vejledning til PlejeNet på iphone og ipad Vejledning til PlejeNet på iphone og ipad Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...4 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...8 4. Oprettelse af Apple-id... 9 I denne

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Guide til Google Toolbar

Guide til Google Toolbar Hvad er Google Toolbar? Med Google Toolbar får du en ny værktøjslinie i Internet Explorer eller Firefox med direkte adgang til Googles søgemaskine fra en vilkårlig webside. Med Google Toolbar kan du bl.a.:

Læs mere

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang.

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang. Kære lærer! Med Medielogin får du og dine elever adgang til Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten på alle platforme. Dermed kan du også logge ind på din telefon eller tablet. Men først skal du aktivere

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

Brugermanual Outlook Web App 2010

Brugermanual Outlook Web App 2010 Brugermanual Outlook Web App 2010 Pharmakon IT Vejledning Outlook Web App Side 1 Indeks Indeks... 2 Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind for at Outlook Web App... 3 Se din aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1 Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 (pt. = Office 2016) på deres private pc og/eller Mac. Office 365 må installeres på 5 enheder. Programpakken

Læs mere

Indhold Windows Phone 8... 1

Indhold Windows Phone 8... 1 Windows Phone 8 Her er en guide til softwareopdatering af Windows Phone 8, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold

Læs mere

Guide for oprettelse af login og anvendelse af Parrot Asteroid Market (Asteroid Smart og Asteroid Tablet).

Guide for oprettelse af login og anvendelse af Parrot Asteroid Market (Asteroid Smart og Asteroid Tablet). Før du kan downloade og installere applikationer på din Parrot Asteroid enhed, så skal du oprette et login til Parrot Asteroid Market, som gøres nemmest fra en computer. Bemærk at denne guide er lavet

Læs mere

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang.

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang. Kære lærer! Med Medielogin får du og dine elever adgang til Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten på alle platforme. Dermed kan du også logge ind på din telefon eller tablet. Men først skal du aktivere

Læs mere

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet.

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet. Dropbox - IOS Dropbox er en lagerapplikation og service. Tjenesten giver brugerne mulighed for at gemme og synkronisere filer online og mellem computere. Dropbox har en cross-platform klient (IOS, Android,

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION Side 1 af 17 INDHOLD Introduktion 3 Log ind 3 Overblik 5 Søg efter bruger 6 Hovedgruppen og adgang til moduler 6 Opret gruppe 8 Opret bruger 8 Rediger bruger 11 Flyt

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller.

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Sikkerhed på Android Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Opdatering af telefonen Det er vigtigt at holde telefonen opdateret med den nyeste software, da eventuelle

Læs mere

Jørgen Koch. Access. Opgavehæfte

Jørgen Koch. Access. Opgavehæfte Jørgen Koch Access 2002 2002 for alle Opgavehæfte Access 2002 for alle 1. udgave 2002 Copyright 2002 IDG Danmark A/S Forfatter: Jørgen Koch Forlagsredaktion: Frantz Pedersen DTP: Jørgen Koch Skriv til

Læs mere

Appendiks: Andre Google-programmer

Appendiks: Andre Google-programmer Appendiks: Andre Google-programmer I et hæfte som Gratisprogrammer fra Google er der ikke plads til at omtale alle de spændende Google-programmer. Og der kommer hele tiden nye til. I dette appendiks får

Læs mere

BM Møde 24-09-15. Under Aktiviteter er der flere muligheder for søgning f.eks.: Aktiviteter i denne enhed der mangler efterbehandling.

BM Møde 24-09-15. Under Aktiviteter er der flere muligheder for søgning f.eks.: Aktiviteter i denne enhed der mangler efterbehandling. BM Møde 24-09-15 1. Nyheder på HJV.DK Hold dig orienteret om HJV.DK på IT-INFO Mine postkasser Du finder HJV.DK version 2 kurserne på Forsvarets Elektroniske Skole (FELS) ved at følge linket her >>> I

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 ical export - hvad og hvorfor Med ical exporten kan du koble din kalender op mod kalenderprogrammer der understøtter ical-formatet, og dermed have alle dine kalendere samlet. F.eks. kan det benyttes i

Læs mere

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1 LG Nexus 5X Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. Indhold LG Nexus 5X... 1 Opsætning af telefonen...2 Forbind til trådløst netværk/wi-fi...4

Læs mere

Indhold LG NEXUS 4... 1

Indhold LG NEXUS 4... 1 LG NEXUS 4 Her er en guide til softwareopdatering af LG NEXUS 4, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold LG NEXUS

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT

BRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT BRUGERMANUAL Outlook på Internettet 2016 Pharmakon IT Support@pharmakon.dk Indhold Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind på Outlook på internettet... 3 Visning... 4 Se dit aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

Netkalenderen.dk. Vejledning. - til din private kalender på Internettet.

Netkalenderen.dk. Vejledning. - til din private kalender på Internettet. Netkalenderen.dk Vejledning - til din private kalender på Internettet. bjornhart IT 02-03-2011 Forord... 3 Ved PC brug... 4 Overblik... 4 Knapper... 5 Planlæggeren... 6 Aftaler... 7 Opret Almindelige datoer...

Læs mere

Gmail Lær det selv! Valdemar Bonde 2011-02-08

Gmail Lær det selv! Valdemar Bonde 2011-02-08 Gmail Lær det selv! Valdemar Bonde 2011-02-08 For ord Hej! Jeg vil lave en guide om hvordan man bruger Gmail(Google version af e-mail) og jeg vil prøve at fortælle det meget detaljeret som jeg kan. Guiden

Læs mere

Gratis Office 365 til ansatte og studerende

Gratis Office 365 til ansatte og studerende Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 på deres private pc (= Office 2013) og/eller Mac (= Office 2016). Office 365 må installeres på 5

Læs mere

Distrikt 2/3 iphone/ipad Viderekomne 1. Onsdag d. 30. september 2015

Distrikt 2/3 iphone/ipad Viderekomne 1. Onsdag d. 30. september 2015 Distrikt 2/3 iphone/ipad Viderekomne 1 Onsdag d. 30. september 2015 ibooks 2 ibooks - tryk på Købt 3 ibooks vælg en bog 4 ibooks hent brugerhåndbog 5 ibooks hent Word for ipad 6 Læse PDF filer på ibooks

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Synchronicer Skrivebord til Android Version 3.3 af Soft Design A/S Indhold Installationsvejledning til Synchronicer Skrivebord... 3 Før du starter... 3 Sådan gør du... 3 1. Giv

Læs mere

Android 4.0 Brugervejledning

Android 4.0 Brugervejledning Android 4.0 Brugervejledning Hjælp til Android 4.0 Galaxy Nexus Indhold Kom godt i gang 2 Konfigurer din telefon 2 Hvorfor bør jeg bruge en Google-konto? 3 Find rundt 4 Tryk og indtast 6 Brug låseskærmen

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 6 Hvad er Office 365 Small Business Premium... 8 Før du installerer Office 365 Small Business Pre......

Indholdsfortegnelse Forord... 6 Hvad er Office 365 Small Business Premium... 8 Før du installerer Office 365 Small Business Pre...... 1 Indholdsfortegnelse Forord... 6 Lille virksomhed, privat, familie eller noget andet 6 Microsoft SharePoint online er indbygget i Office 365 6 Optimering af billeder i denne bog 6 Forudsætninger for at

Læs mere

Google Apps & Websted

Google Apps & Websted Google Apps & Websted I denne skærmpræsentation gennemgås: Hvad er Google Apps Versioner af Google Apps Oprettelse af Websted Redigering & tilpasning af websted Links til hjælp Indtil videre 64 Dias...

Læs mere

JES NYHUS EXCEL 2010 EXCEL 2010 LÆR DET SELV LÆR DET SELV. Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning

JES NYHUS EXCEL 2010 EXCEL 2010 LÆR DET SELV LÆR DET SELV. Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

Velkommen til Åben Skole portalen

Velkommen til Åben Skole portalen Velkommen til Åben Skole portalen Kære udbyder, Du er nu oprettet som udbyder på Åben Skole portalen, og du kan nu lægge relevante skole læringstilbud på portalen. For at hjælpe dig bedst mulig på vej,

Læs mere

Den komplette guide Copy of Android-tablet

Den komplette guide Copy of Android-tablet KRISTIAN LANGBORG - HANSEN Den komplette guide Copy of Android-tablet Introduktion... 11 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 13 Hvad er Android? Android-apps... 14 Forskellige enheder... 15 Android-telefoner...

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Dynamicweb Mail Opsætning

Dynamicweb Mail Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Mail Opsætning Document ID: UG-4003 Version: 1.30 2006.05.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE Lær Word 2010 helt fra start Ni lektioner med overskuelige øvelser Øvelsesfiler og ekstra lektion til download KURSUSHÆFTE Word 2010 kursushæfte 1. udgave,

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

www.libris.dk WordPress 1. udgave, 1. oplag 2010

www.libris.dk WordPress 1. udgave, 1. oplag 2010 WordPress Brian Brandt WordPress > > > Installer WordPress på eget domæne Bliv fortrolig med brugerflade og funktioner Opret din første blog og hjemmeside WordPress 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright

Læs mere

Brug af Office 365 på din Android-telefon

Brug af Office 365 på din Android-telefon Brug af Office 365 på din Android-telefon Startvejledning Tjek mail Sæt din Android-telefon op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Kom i gang med Windows 10. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-31-5. e-bogsudgave 2016. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt.

Kom i gang med Windows 10. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-31-5. e-bogsudgave 2016. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. Kom i gang med Windows 10 Martin Simon Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-31-5 e-bogsudgave 2016 Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. Indholdsfortegnelse Forord Bruger ikke det indbyggede antivirus-program

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Indhold HTC ONE mini 2... 1

Indhold HTC ONE mini 2... 1 HTC ONE mini 2 Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE mini 2, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Når du har indtastet www.google.dk i adresse-linien, skal du øverst til højre på skærmen klikke på linket igoogle. Du får nedenstående skærmbillede:

Når du har indtastet www.google.dk i adresse-linien, skal du øverst til højre på skærmen klikke på linket igoogle. Du får nedenstående skærmbillede: Hvad er igoogle? I stedet for det normale søgebillede med søgelinjen tilbyder Google dig muligheden for at oprette en personlig igoogle-side, der giver dig hurtig adgang til nøgleoplysninger fra Google

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Smart. 1. Login på din Parrot Asteroid Market konto på din PC Søg efter Parrot Asteroid Market i din browser

Smart. 1. Login på din Parrot Asteroid Market konto på din PC Søg efter Parrot Asteroid Market i din browser Når du tidligere har købt TomTom applikationen til en specifik enhed (unikt serienummer), så vil du gratis kunne opdatere til nyere version når denne bliver tilgængelig på Parrot Asteroid Market. Bemærk:

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere