GMAIL LÆR DET SELV GMAIL LÆR DET SELV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GMAIL LÆR DET SELV GMAIL LÆR DET SELV"

Transkript

1 GMAIL LÆR DET SELV GMAIL LÆR DET SELV

2

3 GMAIL LÆR DET SELV

4 Gmail lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2011 Copyright 2011 Libris Media A/S Forfatter: Kim Krarup Andersen Redaktion: Astrid Lindeloff Omslag: Heidi Hofman-Bang DTP: Kim Krarup Andersen Korrektur: Lars Serritslev Tryk: AKA-PRINT a/s ISBN: Om Libris Libris er sat i verden for at gøre vanskeligt stof tilgængeligt og anvendeligt for både professionelle og almindelige brugere. Siden 1994 har vi gjort det inden for Computer og it Digitalfoto Job, karriere og erhverv Alene i Danmark er hæfterne solgt i over ni millioner eksemplarer, og vores titler udgives i 14 europæiske lande. Besøg Libris.dk Besøg os på libris.dk, hvor du finder alle vores udgivelser. Her kan du også give os kommentarer og tilmelde dig vores gratis nyhedsservice. På kan du hente eventuelle øvelsesfiler, smagsprøver og opdateringer. Fås overalt Vores udgivelser kan købes i alle boghandler. It-hæfterne fås tillige i større computerforretninger, og flere større kiosker fører et udvalg af vores hæfter. Er der et hæfte, du ikke kan finde, så kan boghandleren normalt skaffe det hjem på et par dage. Hæfterne kan også købes på Libris.dk, men vær klar over, at der tillægges et ekspeditionsgebyr.

5 Indholdsfortegnelse Indledning Introduktion til Gmail... 5 Hvaderen konto?...5 HistorienomGmail...5 Gmailvarianter...5 LogpådinGmailkonto...6 LogpådinGoogleAppskonto...7 BrugerfladeniGmail s det grundlæggende Skrivogsendenmeddelelse...15 Mereindholdidinemeddelelser...17 Læsmeddelelser...19 Besvarogvideresendmeddelelser s det smarte SamtaleriGmail...24 Arkivérogsletmeddelelser...25 Virusogspam...26 Etiketter...26 Filtrérdinemeddelelser...29 Søgninger...30 Prioriterede s Tilpasning af din Gmail Kontaktpersoner Opretkontaktpersoner...39 Redigérogsletkontaktpersoner...40 Genskabkontaktpersoner...41 Kontaktgrupper...41 Importérkontaktpersoner...42 Eksportérkontaktpersoner Opgaver og huskelister OpgaverudeniGmail...43 Opretogredigéropgaver...43 Huskelister Google Kalender GoogleKalenderioverblik...46 Delingafkalendere...47 Begivenheder...48 Importéraftaler Videre med Gmail Håndteringafflere adresser...50 OfflineGmail...57 SikkerhedskopieringafGmail...61 ChatiGmail Gmail på mobile enheder Din Google- og din Gmail-konto OpretenGoogleogenGmailkonto...66 TilknytennyGmailkonto...68 VerificérdinGmailkonto...69 Indstillingerforgendannelse...70 GendandinGooglekonto...71 SletdinGmailkonto Google Apps-konti Betjeningspanelet...74 Håndteringafbrugere...75 IndstillingerforGmail...77 Modstridendekonti...78 Stikordsregister libris.dk

6 Indledning Hvad er Gmail? GmailerGooglespopulærewebbaseredee mailprogram,sompåenrækkepunkterer sinekonkurrenteroverlegne. DuskalikkeinstallereGmailpådinpc. Dukanbrugetjenestenidinfavoritbrow serpåenvilkårligpcmedinternetadgang, oggmailerogsåtilgængeligpådefleste mobiltelefoner.dukanmedandreord brugegmailpådinarbejdsplads,ihjem met,ognårduerpåfarten. Dufårsåmegetpladstildine s,at dufaktiskikkebehøverbekymredigom atryddeopidem,oggmailersamtidig godtilatholdespamfradinindbakke. Dukanlynhurtigtfindebestemte s vedhjælpafgooglessøgemuligheder,og deternemtatholdestyrpådinekontakt personerog svedhjælpafsamtale visning,etiketter,stjernemarkeringerogprio riterede s. EndeligerGmailovenikøbetgratisfor privatebrugereogvirkeligbilligforvirk somhedersomendelafgoogleapps. Hæftets indhold ErdunyGmailbruger,kandufådenhelt rigtigehjælptilatkommehurtigtognemti gang. Erduenerfarenbruger,kandumeddette hæftetilligelære,hvordandumesteffektivt kanhåndteredine s,kontaktpersoner, kalenderaftaleroghuskelister. Dukanblandtandetlæseomsikkerhedsko pieringafdine s,omgmailpåmobile enheder,ogomsmartetilpasningerogudvi delsertilprogrammet.endeligkanduf.eks. ogsålæreathåndtereflere konti,at skiftefraoutlooktilgmailogatbrugegmail udeninternetadgang! UansetomdubrugerdenalmindeligeGmail ellerudgavenfragoogleappsidinforening, dinuddannelsesinstitutionelleriditfirma, kandubrugedettehæfte.jegvilløbendegø reopmærksompådesmåforskelle. Hæftetindeholderfarveillustrationerogkla retrinviseinstruktionerbådeomdetgrund læggendeogomdemeresmarteogavance redemulighederigmail. Sådan bruger du hæftet Navnepåmenuer,knapper,tasteroglinks, duskalvælge,markereellerklikkepå,viser jegmeddenne skrifttype.vedtastaturgenve jesomf.eks.ctrl+askalduholdectrltasten nede,imensdutrykkerpåa. Valgafmenupunktervisessomf.eks.Flere handlinger Tilføj stjerne,hvorduførst vælgermenuenflere handlingerogderefter Tilføj stjerne(iundermenuen). T I P Hæftet er desuden fyldt med nyttige tips, advarsler og supplerende oplysninger om det aktuelle emne. Kom så i gang! TilbageerbareatkastedigoverGmailpådin computer,mobiltelefonellerpåipad.jeghå ber,dufårglædeafhæftet! KimKrarupAndersen libris.dk 4

7 1. Introduktion til Gmail Hvad er en -konto? Derbliveridagsendtmerepostendnogen sindefør.detkommerdogikkepostdan marktilgode,daelektroniskposteller næstenharudkonkurreretdetgammeldags brev. Nårdusenderogmodtager s,bruger duinternettettilpåfåsekunderattranspor teremeddelelserne uansethvorlangtaf senderogmodtagerbefindersigfrahinan den.ogimodsætningtilpostdanmarkhol derinternettetikkefriomsøndagen! Foratkunnemodtagebrevpostskalduførst ogfremmesthaveenadresse,såpostbuddet ved,hvorhanskalafleverebrevet.sådaner detogsåmedgmail,hvorduskalhavedin personligeogentydige adresse. Historien om Gmail Gmail,dererenforkortelseforGoogl , blevlanceretd.1.april2004.mangetroede daogså,atdetvarenaprilsnarfrasøgema skinegiganten,damangratistilbødsvimlende 1GBlagerpladstilhverenkeltbruger! Googleudviderkontinuerligt,oglagerplads enpådengratisgmailkontoerpåsmå8gb iskrivendestund(maj2011). Ideførstetreårskulleduhaveeninvitation fraeneksisterendebruger,førdukunneop retteengmailkonto.idagkanallepåfåse kunderopretteengratisgmailkonto ogdu behøveringeninvitation. Gmail-varianter DukanbenytteGmailitoforskelligevarian ter: Googleudgaventilprivate,derskønnes athavemereend200millionerbrugere verdenover,ogsomblotkræver,atdu opretterengratisgmailkonto. GoogleAppsudgavenforvirksomheder, uddannelsesinstitutionerogforeninger, derkræverengoogleappskonto. G O O G L E A P P S Under navnet Google Apps tilbyder Google en lang række af sine onlinetjenester som f.eks. Gmail, Google Kalender og Google Dokumenter til virksomheder og organisationer. Alle tjenester eller applikationer, som de også kaldes, bliver afviklet på Googles servere på internettet, men virksomheden eller foreningen står selv for brugeradministrationen. Google tilbyder Google Apps i forskellige varianter fra den gratis version, hvor Gmail har tilknyttet den samme lagerplads som standardudgaven, til betalingsudgaven Google Apps til virksomheder, hvor hver enkelt bruger i skrivende stund får tildelt 25 GB lagerplads. Udoverdennævnteforskelilagerpladsen, lignerdetogmailvarianterhinandentilfor veksling,mendererdognuancerpåområ dersomdisse: 5 libris.dk

8 Alle adresseriGoogleudgaven Appsslutterpåfirmaetsellerforeningens GoogleAppsgenkenderpunktummeri brugernavne.detgørgoogleudgaven lige. HvisenGooglekontobrugermistersin adgangskodeellerfårandreproblemer medsinkonto,skalvedkommendeklare sigselvellersøgehjælphosgoogle. GoogleAppsbrugereskalistedethen vendesigtiladministratorenpåwebste det. HvisduvilbrugedenalmindeligeGmail, skalduloggepådingmailkonto,somdu kanlæseominæsteafsnit. VilduderimodbrugeGmailfraditfirmael lerfradinforeningviaengoogleappskon to,skalduistedetspringetilafsnittetlogpå dingoogleappskontopåside7. Log på din Gmail-konto HvisduendnuikkeharenpersonligGmail konto,kanduhurtigtogganskegratisopret teenvedatfølgevejledningenistartenafka pitel10påside66. Figur1.1LogpådinGmailkonto. F O R B L I V L O G G E T I N D? Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Forbliv logget ind på din private pc, vil du automatisk blive logget ind, når du vender tilbage til Gmail på den samme computer. Hver anden uge vil du dog fortsat blive bedt om at indtaste din adgangskode, før du kan logge ind. Du deaktiverer funktionen, når du logger ud (klik på dit brugernavn og vælg menupunktet Log ud foroven til højre på en vilkårlig Gmail-side). 3 Hvisduharskrevetetforkertbrugernavn ellerenforkertadgangskode,vildufåvist denrødefejlmeddelelseifigur1.2.du skalblotskrivedetkorrektebrugernavn ogdentilhørendeadgangskodeogendnu engangklikkepåknappenlog ind. SådanloggerdupådinGmailkonto. 1 Besøgmail.google.com. 2 Skrivbrugernavnogadgangskodetildin Gmailkonto,ogklikpåknappenLog ind. Dubehøverikkeskriveheledin adresse,derudgørditbrugernavn.du Sefigur1.1. Figur1.2Entenbrugernavnelleradgangskodeerfor kert. 4 Erditbrugernavnogdinadgangskode indtastetkorrekt,vildufåvisthovedsi denigmail. libris.dk 6

9 Ifigur1.6(påside9)kanduseennyåbnet Gmailkontomedtre sfraGooglei indbakken.dukanlæseombrugerfladenpå side9. M I S T E T D I N A D G A N G S K O D E? Hvis du ikke kan huske din adgangskode, kan du springe til afsnittet Gendan din Google-konto på side 71 og læse, hvordan du igen får adgang til din konto. Hvisandrekanfåadgangtilatbrugedinpc, børdualtidloggeudafdingooglekonto, nårduerfærdigmedatbrugecomputeren. Detgørduvedatklikkepåditbrugernavn ogvælgemenupunktetlog udforoventil højre. Log på din Google Apps-konto Ikapitel11kandulæse,hvordanenadmini stratorhåndtererwebstedetsgoogleapps konti.dukanblandtandetlæse,hvordanad ministratorenopretterogsletterbrugerkonti samttildelernyeadgangskoder. Figur1.3Loginsidetildomænethike4fun.com. Hvisduikkekenderadressenpåwebste detsloginside,kandubrugeenstandard loginsidepåmail.google.com.sefigur 1.1påside6.Istandardloginsidenskal dudogskrivehele adressentildin GoogleAppskonto.EllersvilGmailefter FørstegangduloggerindpåennyGoogle Appskonto,skaldubekræfteservicevilkåre nevedatskrivebogstaverne,dukansene derstpåsiden,ogderefterklikkepåknappen Jeg accepterer. Fortsæt til min konto.sefi gur1.4. ForatloggepåGmailviadinGoogleApps kontoskalduafadministratorenhaveoplyst ditbrugernavn( adresse),dinad gangskodeogdenwebadresse,duskalbesø geforatloggepå. DuloggerpådinGoogleAppskontosådan her: Besøgdenwebadresse,duharfåetoplyst afdinadministrator(f.eks.mail.hike4fun. com).dukanseetudsnitafenloginside ifigur1.3.iloginfelterneskriverduden førstedelaf adressenogdentilhø rendeadgangskodefordingoogleapps konto.tilslutklikkerdupåknappenlog ind. Figur1.4Acceptérservicevilkårene. HvisdinGoogleAppsadministratorhartil deltdigenmidlertidigadgangskode,skaldu ændreden,førdufåradgangtildingmail konto.påsidenifigur1.5skalduskrivedin nuværendemidlertidigeadgangskodeidet førstefelt,ogidenæstetofelterskalduskri 7 libris.dk

10 vedenadgangskode,duønskeratbenytte fremover.slutafmedatklikkepåknappen Send. Figur1.5SkiftadgangskodepåenGoogleAppskonto. M I S T E T A D G A N G S K O D E? Hvis du på et tidspunkt mister adgangskoden til din Google Apps-konto, skal du blot bede din administrator om en ny midlertidig kode. På side 76 kan du læse om, hvordan administratoren gør. Ifigur1.7pånæstesidekanduseGmail, somdenserudforengoogleappskonto. Hvisdusammenlignerdenmedfigur1.6, somerfraenpersonliggooglekonto,kandu se,atopbygningenafdetoermegetlighin anden. Brugerfladen i Gmail Dukanherfåetoverblikoverdevigtigste elementeribrugerfladenigmail.alledevæ sentligefunktionererheltens,uansetomdu benytterengoogle(sefigur1.6)elleren GoogleAppskonto(sefigur1.7).Jegvillø bendegøreopmærksompåforskelleneide toudgaver. Ifigur1.7harGooglsAppsadministratoren erstattetgmaillogoetmedwebstedetseget, menellersviserfigur1.6ogfigur1.7denho vedside,dusomstandardvilmøde,nårdu loggerpågmail. Navigationslinks og etiketlisten Idenvenstrekolonneerderenblandingaf navigationslinksogenetiketliste,somgiver digadgangtilcentraledeleafgmail.iskri vendestunderrækkefølgenlidtforskelligi detoudgaverafgmail,mengoogletilpasser løbendebrugerfladen,sådetkanændresig. Uansetplaceringafdeenkeltelinksogetiket tererfunktionernedogpræcisdesamme. M A P P E R O G E T I K E T T E R Nogle af navnene på linkene i den venstre kolonne leder måske tankerne hen på mapper i andre mail-programmer som f.eks. Outlook. I Gmail er mapper dog erstattet af de noget smartere etiketter, som du kan læse om på side 26. Indtil videre kan du blot lade som om, de er mapper! Dukanherfåetoverblikoverlinkeneiden venstrekolonne: Linket ifigur1.6viser,atGmaili øjeblikketharfokuspå sellermed delelser,somdeogsåkaldes.dubruger linkettilatskiftefrakontaktpersonertil bagetil s.linketerikkerelevanti engoogleappskonto,hvorgmailerop byggetlidtanderledes. LinketKontaktpersonerviserdensåkald tekontaktadministratorelleradressebog, hvorgmailautomatiskgemmerallekon taktpersoner,dukommunikerermed.du kannaturligvisogsåselvtilføje,ændreog slettekontaktpersoner. PåenGooglekontofinderdulinketKontaktpersonerforovenidenvenstreko lonnepåallesider,mensdeterplaceret længerenedeikolonnenpåsiderneien GoogleAppskonto.Kapitel5erhelliget håndteringafdinekontaktpersoner. libris.dk 8

11 Figur1.6HovedsideniGmailforennyoprettetGooglekontomedtrevelkomst siindbakken. Figur1.7HovedsidenforennyoprettetGoogleAppskonto. LinketOpgaver,derogsåerplaceretfor skelligestederidenvenstrekolonneafsi derneiengoogleogiengoogleapps konto,viserenopgaverudeiskærmens højreside,somdubrugertilatholdestyr pådineaktiviteteriformafopgaverog huskelister.dukanlærealtomopgaveri kapitel6. Skriv ,dererenknapifigur1.6og etlinkifigur1.7,brugerdutilatskrive nyemeddelelser(læsmerepåside15). LinketIndbakkeviserindbakkenmeddi nesenestemeddelelseridetstoreområde tilhøjrepåsiden.iparentesefterindbakkestårantal s,somduendnuikke harlæst(2stk.ifigur1.6og1.7). 9 libris.dk

12 LinketBuzz,somkunfindesiGmailfor Googlekonti,giverdigadgangtilGoogle Buzz,somerGooglesforsøgpåatlaveen socialtjenesteálafacebookellertwitter, hvordudelerstatusmeddelelser,billeder, linksosv.meddevenner,du erog chattermestmed.iskrivendestunder GoogleBuzzikkeetstorthit,såjegvilik keomtaleværktøjetnærmereidettehæf te. Gmailvisersomstandardkunendelaf demangeetiketterietiketlisten.hvisdu klikkerpålinketx flerenederstilisten, fårdumulighedforatvælgeenafdex andreetiketter,somderikkeblevpladstil ilisten.seeksempletifigur1.8. Stjernemarkeredeviserdemeddelelser, duharmarkeretmedenstjerne.dube stemmerheltselv,hvadduvilsymbolise remedstjernerne,mendukanf.eks.mar kerede s,duønskeratfølgeoppå. Duskalblotklikkepådenhvidestjerne foranenmeddelelseforatstjernemarkere den stjernenskiftertilgul,nårdener markeret.ifigur1.6harjegstjernemarke retdennederste . Dukanseenlistemeddemeddelelser,du harsendtvedhjælpafnavigationslinket Sendte s. Dukangemme ssomkladder,så dusenerekanarbejdevideremeddem, indendebliversendt.medlinketkladder kanduhurtigtvendetilbagetildineklad demeddelelser. Nederstietiketlistenkandusenogleeti ketnavne,somerforskelligeidetotyper Gmailkonti.Detgælderf.eks.etiketterne PersonligogTransportifigur1.6ogDiverseogOpfølgningifigur1.7. Alledenævneetiketterersomstandard markeretmedenlysblåfirkantforannav nene.dukanfritvælgeatfjernedisseeti ketterelleroprettedineegne(læsmere om,hvordanduhåndtereretiketterpå side26). Figur1.8Deetiketter,derikkeblevpladsietiketlisten, kanduseher.denederstelinkskandubrugetilatad ministrereelleroprettenyeetiketter. Chatsamtalerviserdechatsamtaler,du harvalgtatgemme.læsmereomatchat teigmailpåside62ff. EtikettenAlle sviseralledemed delelser,duharmodtagetellersendt,på nærdemispamogpapirkurv. Spamviserdemeddelelser,somGmailel lerduselvopfattersommistænkeligee mailsellerspam.gmailsletterautomatisk meddelelserispamefter30dage. Papirkurverdetsted,hvordineslettede meddelelserhavner.dukantømmepa pirkurven,nårduharlyst,menellersbli ver sherautomatiskslettet,nårde harliggetderi30dage. libris.dk 10

13 Afsnittet Chat IafsnittetChat(2)ivenstrekolonnepåalle siderigmailkanduchattemedandre Gmailbrugereudenatinstallereandrepro grammer.dukanlæseomchatpåside62. Beskedliste Idetstoreområdeihøjredelafsiderneifi gur1.6og1.7kanduseenlistemedmedde lelseridenetiket,duharmarkeretisidens venstrekolonne.igooglesterminologihed derlistenenbeskedliste.meddelelserervisti kronologiskordenmeddenyesteøverst. M E D D E L E L S E R O G S A M T A L E R Som du måske allerede har lagt mærke til, er Gmail sin egen på mange områder. Programmet grupperer automatisk meddelelser, som hører sammen, i samtaler. Når du har en længere mailudveksling, hvor dine mailmodtagere svarer på din mail, og du måske svarer dem igen, behøver du ikke lede efter de involverede s for at få det store overblik. Du skal blot åbne samtalen med alle de meddelelser. Du kan læse mere om den geniale samtalefunktion på side 24. SomstandardkanGmailvisemaksimalt50 meddelelserafgangen,mendukantilpasse dinkonto,sådenistedetviseroptil25eller 100meddelelseradgangen.Dukanlæseom tilpasningerafgmailikapitel4påside34. Hvisdenaktuelleetiketindeholderfleree mails,enddererpladstilatvisepåéngang, visergmailihøjresideoverbeskedlisten noglelinks,dukanbrugetilatbladeilisten. Sefigur1.9. Figur1.9Meddisselinkskandubladetilandremedde lelser. Forhverenkeltmeddelelseienbeskedliste kanduseafsendernavnet,emnefeltet,oghvis dererpladstildet,endelafselvemeddelel sesteksten.endeligkandulængsttilhøjrese datoen,somdenpågældendemeddelelseer fra.hvisen endnuikkeeretdøgn gammel,kanduistedetfordatoensetids punktet.ulæste sblivervistmedfed skrift. Længsttilvenstreforhverenkelt er denilistenudstyretmedethåndtag,dukan brugetilattrækkedentilenetiketiskær mensvenstrekolonne,etmarkeringsfeltog detføromtaltestjernefelt. Markeringsfelternebrugerdu,hvisduvil håndterefleremeddelelserpåéngang.mar keredemeddelelserbliverfremhævetmeden gulligbaggrundsfarve,somdukanseifigur 1.13påside12. Overogunderbeskedlistenerderenrække knapper,somdubrugertilatudføreforskel ligehandlingerpåmarkeredemeddelelseri listen. Duskaliøvrigtværeopmærksompå,at knapperneerforskelligeafhængigtafhvilke s,derblivervistilisten.duharf.eks. kunadgangtilknappenslet for evigt,nårdu fårvistmeddelelserneietiketternespamog Papirkurv. 11 libris.dk

14 Nårduønskeratudføredensammehand lingpåfleremeddelelserpåéngang,kandu naturligvisklikkedeenkeltemarkeringsfelter afenforenmedmusen.hvisduf.eks.vil markereallemeddelelser,alleulæsteelleral lestjernemarkeredemeddelelserienbesked liste,hardunoglealternativer: HvisdubenytterenGooglekonto,klikker dupåpilenimarkeringsknappen,somdu kanseifigur1.10,ogvælgerenafdeviste markeringsmulighed.punkterneskulle væreselvforklarende. Meddenførsteknapifigur1.12kandu arkiveredemarkeredemeddelelser,og medknappenanmeld Spamkanduflytte demarkeredemeddelelsertiletiketten Spam.Endeligkandusmidemarkerede meddelelseripapirkurvenmedknappen Slet.Dukanlæseomarkiveringogslet ningaf spåside25ogomspampå side26. KnapperneFlyt tilogetiketterbrugerdu tilatflyttemarkerede stilenbe stemtetiketellerblotknytteflereetiketter tildeaktuellemeddelelser.dukanlæse mereometiketterpåside26. MedknappenFlere handlingerharduandre mulighederforatarbejdemeddemarkerede meddelelser.dukansedineaktuellemulig heder,nårduklikkerpåknappen.mulighe derneafhængeraf,hvilkemeddelelser,du aktueltharmarkeret.dukanseeteksempeli figur1.13. Figur1.10MarkeringsmulighederforenGooglekonto. BrugerduderimodenGoogleAppskon toerderlyseblålinksoverogunderbe skedlistenmeddesammemarkeringsmu ligheder.sefigur1.11. Figur1.11MarkeringslinksforenGoogleAppskonto. Overogunderbeskedlistenfinderdunogle handlingsknapper(sefigur1.12),somjegvil beskrivenedenfor. Figur1.12Flerehandlingsknapper,somarbejderpåde markeredemeddelelser. Figur1.13Handlingerdukanudførepådetomarkere de(gule)meddelelseribaggrunden. Idettetilfældekanduf.eks.markeredeaktu ellemeddelelsersomlæstellersomulæst,du kantilføjeellerfjernederesstjernemarkering, ogdukanlaveopgaverudafdemmedme nupunktettilføj til Huskeliste(læsmereom opgaveroghuskelisterikapitel6). MedpunktetFiltrer meddelelser som disse kandulynhurtigtlaveenfiltreringafdeak libris.dk 12

15 tuelle s.dukanf.eks.angive,atmed delelserfraenbestemtafsenderfremoverau tomatiskskalflyttestilenbestemtetiket.du kanlæsemereomfiltreringafmeddelelser påside29. MenupunktetDeaktiverkandubruge,hvis duønskeratholdeenlængeresamtale(e mailudveksling)vækfradinindbakke.læs mereomsamtalerpåside24. Søgninger IngenGoogletjenesteudensøgemuligheder. Dukannaturligvisogsålavelynhurtigesøg ningerefterbestemtemeddelelserigmailvia søgeområdetifigur1.14.hoptilside30,hvis duvilvidemereomsøgningerigmail. Mulighedermeddetblåtandhjul(sefigur 1.16).Knappengiverdigadgangtilindstil lingeroghjælpigmail. Figur1.16Herkanduse,hvilkenbrugerduerlogget påsom! Dukanlæsedemangeindstillingsmulighe derigmailikapitel4påside34ff. Statusområdet Ifigur1.17kanduseeteksempelpå,hvilke oplysningerdukansenederstpåskærmeni Gmail. Figur1.14Søgningeri ogpåinternettet. Andre Google-tjenester Øversttilvenstrepåalleskærmbillederer derlinkstilandregoogletjenester,somdin aktuellebrugerharadgangtil. Hvisbrugerenharadgangtilfleretjenester, enddererpladstilatvise,vilderværeet linkmedtitlenmere,somgiveradgangtilde resterende.seeksempletifigur1.15. Figur1.15HurtigadgangtilandretjenesterfraGmail. Indstillinger og hjælp PåalleskærmbillederviserGmailøversttil højreditaktuellebrugernavnsamtknappen Figur1.17Eksempelpåstatusoplysninger. Istatusområdetnederstkanduløbendese nogletipstilgmailogdetilandregoogle tjenester,ogdukanse,hvormegetpladsdu hartilrådighedpådinkonto,ogdukanse, hvormegetafpladsen,duaktueltharudnyt tet. HvisduikkeønskeratbrugeGmailtilchat, f.eks.fordidetikkeertilladtpådinarbejds plads,kandufåvistdingmailkontouden chatfunktionervedatklikkepålinketslå chat franederst.dukanvendetilbagetil standardindstillingenvedatklikkepåslå chat til. Hvisdubrugerenafdegængsebrowsere sominternetexplorer,mozillafirefoxeller GoogleChromeinyereudgaver,erderfuld understøttelseforstortsetalledefunktioner, somjegomtaleridettehæfte. 13 libris.dk

16 I K K E - U N D E R S T Ø T T E T B R O W S E R? Hvis du af en eller anden grund bruger en browser, som Gmail ikke understøtter, skifter tjenesten automatisk visning til en ældre udgave, som blot fungerer lidt anderledes, og som ikke giver adgang til chat, stavekontrol og filtre. I statusområdet kan du se, om du benytter den gamle visning, der er angivet som enkel HTML. Se figur neste,kandufradingooglekontosendeen invitationtilvennerne. Duskalblotskrivedinvensnuværendee mailadresseifeltetgiv Gmail til,ogklikke påknappensend invitation(seevt.figur1.6 påside9). Dukanseetudsnitafeninvitationsmailifi gur1.19. Figur1.18Visningenerskiftettil enkelhtml. HvisdusynessågodtomGmail,atduøn skeratandreogsåskalbrugedengratistje Figur1.19InvitationtilatbenytteGmail. libris.dk 14

17 2. s det grundlæggende Idettekapitelskaldulærealtdetgrundlæg gendeomatlæse,skrive,sendeogmodtage meddelelser.fordeflestesvedkommendevil dissefunktionernaturligtværedevigtigstei Gmail. Skriv og send en meddelelse Sådanskriverduennymeddelelseogsender den: 1 KlikpåknappenellerlinketSkriv i venstrekolonnepåenvilkårligside.her eftervisergmailennytommeddelelsei detstoreområdetilhøjre.ifigur2.3på næstesidekanduseen ,somjeger vedatskrive. 2 Skrivmodtagernes adresseifeltet Til.Hvismeddelelsenskalsendestilflere modtagere,skalduadskilleadresserne medkommaer. Figur2.1Gmailhjælpermedforslagtilmodtagere. Figur2.2Vælgmodtagereblandtdinekontaktpersoner. Efterhåndensomduskriveren adresse,foreslårgmailadresserellernav nepåkontaktpersoner,dutidligerehar benyttet,såduikkebehøverskriveden sammeadressefuldtudmereendén gang.dukanvælgeetadresseforslagmed musenellervedhjælpafpiletasterneog Entertastenpåtastaturet.Seeksempleti figur2.1. DukanogsåklikkepålinketTilifigur2.1 ogvælgemodtagereblandtdinekontakt personer.dukanseetudsnitafdenviste dialogboksifigur2.2.duskalblotklikke pådeønskedepersoneroglukkedialog boksenigenvedatklikkepåudført(ikke synligifiguren). T I P Hvis du ofte får sendt en , før du er færdig med at skrive den, kan du prøve at vænne dig til at skrive modtagerne på til sidst. Du kan nemlig ikke sende en uden modtager! 3 HvisduklikkerpålinketTilføj Ccifigur 2.3,fårduvistfeltetCc(CarbonCopy),som dukanbrugetilatskrive adresser påpersoner,somskalmodtageenkopiaf din . Jegvilanbefale,atdubrugerdetteekstra modtagerfelttildepersoner,somduikke nødvendigvisforventer,vilbesvaredine mail. 15 libris.dk

OUTLOOK 2010 LÆR DET SELV

OUTLOOK 2010 LÆR DET SELV OUTLOOK 2010 LÆR DET SELV KIM KRARUP ANDERSEN OUTLOOK 2010 LÆR DET SELV De nye muligheder i Outlook 2010 E-mail det grundlæggende og det smarte Hold styr på kontakter, aftaler og opgaver KIM KRARUP ANDERSEN

Læs mere

WINDOWS 7 FOR SENIORER

WINDOWS 7 FOR SENIORER Hvis du har Windows 7 på din computer, er dette hæfte noget for dig. Hæftet er fyldt med eksempler og illustrationer, der gør det nemt for dig at følge anvisningerne, når du selv sidder ved computeren.

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

ACCESS 2010 LÆR DET SELV

ACCESS 2010 LÆR DET SELV K I M K R A R U P A N D E R S E N ACCESS 2010 LÆR DET SELV ACCESS 2010 LÆR DET SELV Læs om nyhederne i Access 2010 Lær at oprette og anvende en database Tabeldesign, formularer, forespørgsler og rapporter

Læs mere

K I M K R A R U P A N D E R S E N

K I M K R A R U P A N D E R S E N K I M K R A R U P A N D E R S E N PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV Bliv fortrolig med den helt nye brugerflade Lær at bruge programmet og dets værktøjer Skab flotte publikationer

Læs mere

PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV

PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV MICHAEL B. KARBO PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV Bliv bedre til Photoshop Arbejd med lag og masker Retouchér og justér billeder M I C H A E L B. K A R B O PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV

Læs mere

www.libris.dk WordPress 1. udgave, 1. oplag 2010

www.libris.dk WordPress 1. udgave, 1. oplag 2010 WordPress Brian Brandt WordPress > > > Installer WordPress på eget domæne Bliv fortrolig med brugerflade og funktioner Opret din første blog og hjemmeside WordPress 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright

Læs mere

OFFICE 2010 OPGRADERING

OFFICE 2010 OPGRADERING OFFICE 2010 OPGRADERING KIRSTEN KRISTENSEN OFFICE 2010 OPGRADERING Læs om nyhederne i Office 2010 Opgradering fra 2003 eller 2007 Word, Excel, PowerPoint Outlook, Publisher, OneNote KIRSTEN KRISTENSEN

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 for begyndere andet trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning Word 2010 lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE Lær Word 2010 helt fra start Ni lektioner med overskuelige øvelser Øvelsesfiler og ekstra lektion til download KURSUSHÆFTE Word 2010 kursushæfte 1. udgave,

Læs mere

OFFICE 2010 OPGRADERING

OFFICE 2010 OPGRADERING OFFICE 2010 OPGRADERING KIRSTEN KRISTENSEN OFFICE 2010 OPGRADERING Læs om nyhederne i Office 2010 Opgradering fra 2003 eller 2007 Word, Excel, PowerPoint Outlook, Publisher, OneNote KIRSTEN KRISTENSEN

Læs mere

www.libris.dk Stop virus og spyware gratis 1. udgave, 1. oplag 2009

www.libris.dk Stop virus og spyware gratis 1. udgave, 1. oplag 2009 Stop virus og spyware gratis 1. udgave, 1. oplag 2009 Copyright 2009 Forlaget Libris Forfatter: Kim Krarup Andersen Forlagsredaktion: Kirsten Bæk Omslag: Fru Tang Design DTP: Kim Krarup Andersen Korrektur:

Læs mere

WINDOWS 7 LÆR DET SELV

WINDOWS 7 LÆR DET SELV MICHAEL B. KARBO WINDOWS 7 LÆR DET SELV WINDOWS 7 LÆR DET SELV Lær Windows 7 med øvelser og eksempler Brug skrivebordet, panelerne og proceslinjen Arbejd med mapper og filer Michael B. Karbo WINDOWS 7

Læs mere

JES NYHUS EXCEL 2010 EXCEL 2010 LÆR DET SELV LÆR DET SELV. Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning

JES NYHUS EXCEL 2010 EXCEL 2010 LÆR DET SELV LÆR DET SELV. Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

OpenOffice.org. Kurt Lekanger

OpenOffice.org. Kurt Lekanger OpenOffice.org Kurt Lekanger OpenOffice.org > Letlæst introduktion til OpenOffice.org > En gratis kontorpakke, du kan downloade og bruge > Tekstbehandling, regneark og præsentationer OpenOffice.org 1.

Læs mere

GRATIS CMS MED GRATIS CMS MED JOOMLA! JESPER KAAE

GRATIS CMS MED GRATIS CMS MED JOOMLA! JESPER KAAE JESPER KAAE GRATIS CMS MED JOOMLA! TM GRATIS CMS MED TM Skab dynamiske hjemmesider med Joomla! Lær at installere og arbejde med systemet Følg hæftets gennemgående case JESPER KAAE GRATIS CMS MED TM Gratis

Læs mere

KIM LUDVIGSEN UBUNTU UBUNTU LÆR DET SELV LÆR DET SELV. Det gratis styresystem til din pc Anskaf, installér og tilpas Ubuntu Lær at betjene systemet

KIM LUDVIGSEN UBUNTU UBUNTU LÆR DET SELV LÆR DET SELV. Det gratis styresystem til din pc Anskaf, installér og tilpas Ubuntu Lær at betjene systemet UBUNTU LÆR DET SELV KIM LUDVIGSEN UBUNTU LÆR DET SELV Det gratis styresystem til din pc Anskaf, installér og tilpas Ubuntu Lær at betjene systemet KIM LUDVIGSEN UBUNTU LÆR DET SELV Ubuntu lær det selv

Læs mere

PHP og MySQL. PHP og MySQL. Kristian Langborg-Hansen

PHP og MySQL. PHP og MySQL. Kristian Langborg-Hansen PHP og MySQL Kristian Langborg-Hansen PHP og MySQL > Dynamiske websider med PHP og MySQL > Letforståelig introduktion til begge sprog > Hent programeksempler fra nettet PHP og MySQL 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

SMART NETVÆRK I HJEMMET

SMART NETVÆRK I HJEMMET MICHAEL B. KARBO SMART NETVÆRK I HJEMMET SMART NETVÆRK I HJEMMET Sådan opbygger du et smart netværk i hjemmet Lær om de mange forskellige teknologier Få enheder til at tale sammen MICHAEL B. KARBO SMART

Læs mere

guide Stop virus og spyware - gratis sider Flere guider på bt.dk/plus

guide Stop virus og spyware - gratis sider Flere guider på bt.dk/plus guide Flere guider på bt.dk/plus 58 sider Stop virus og spyware - gratis Stop virus og spyware gratis 1. udgave, 1. oplag 2009 Copyright 2009 Forlaget Libris Forfatter: Kim Krarup Andersen Forlagsredaktion:

Læs mere

Gratis. billedbehandling. med Photofiltre. Gratis billedbehandling med Photofiltre. Palle Bruselius

Gratis. billedbehandling. med Photofiltre. Gratis billedbehandling med Photofiltre. Palle Bruselius Gratis billedbehandling med Photofiltre Palle Bruselius Gratis billedbehandling med Photofiltre > Hent og installér det gratis program Photofiltre > Kom hurtigt i gang med fotoredigering > Reparér og retouchér

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

WINDOWS 7 SUPERBRUGER

WINDOWS 7 SUPERBRUGER MICHAEL B. KARBO WINDOWS 7 SUPERBRUGER WINDOWS 7 SUPERBRUGER Bliv superbruger på Windows 7 Totalt styr på filer og mapper Virtuel PC og Fjernskrivebord MICHAEL B. KARBO WINDOWS 7 SUPERBRUGER Windows 7

Læs mere

Google Apps til Office 365 til virksomheder

Google Apps til Office 365 til virksomheder Google Apps til Office 365 til virksomheder Skift nu Office 365 til virksomheder ser anderledes ud end Google Apps, så når du logger på, vil du få vist denne skærm for hjælpe dig med at komme i gang. Efter

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

KONTROLPANELET I WINDOWS 7

KONTROLPANELET I WINDOWS 7 KIM KRARUP ANDERSEN KONTROLPANELET I WINDOWS 7 Få den fulde kontrol over din pc Alt om indstillinger og værktøjer i Windows 7 KONTROLPANELET I WINDOWS 7 KIM KRARUP ANDERSEN KONTROLPANELET I WINDOWS 7

Læs mere