Disposition. Nyere perspektiver på udviklingspsykologi: Fra Grand Theories til en empirisk baseret udviklingspsykologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disposition. Nyere perspektiver på udviklingspsykologi: Fra Grand Theories til en empirisk baseret udviklingspsykologi"

Transkript

1 Nyere perspektiver på udviklingspsykologi: Fra Grand Theories til en empirisk baseret udviklingspsykologi Vejle, marts 2012 Peter Krøjgaard, Professor, cand.psych., ph.d., Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning (Con Amore) Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Web: Disposition Grand Theories og moderne udviklingspsykologi en kort introduktion Eksempel 3: Skinner Mulige konsekvenser for undervisningen af gymnasieelever Grand Theories og moderne udviklingspsykologi en kort introduktion Centrale udviklingspsykologiske spørgsmål: Billede af tre dage gammel pige Arv/miljø? (forenklet problemstilling?) Hvilke mekanismer? (fra en deskriptiv videnskab til en forklarende) I spring eller kontinuert? (afhænger det af observationens udstrækning i tid?) Hvor vigtig er den tidligste udvikling? Sensitive eller kritiske perioder? Etc 1

2 Grand Theories og moderne udviklingspsykologi en kort introduktion Hvordan bliver vi klogere på udvikling? Udvikling af teori om et givet domæne Empiriske undersøgelser af teoriernes gyldighed Grand Theories og moderne udviklingspsykologi en kort introduktion Udviklingspsykologi: Historie og profil Forfædrene: Freud ( ) Piaget ( ) Vygotsky ( ) Feltet eksploderer Velstand efter krigen Metodisk udvikling Grand Theories og moderne udviklingspsykologi en kort introduktion Udviklingspsykologien i dag: Fra Grand Theories til mini-teorier Grupperet efter emner ikke teorier Faget er fragmenteret Markant empirisk profil 2

3 Disposition Grand Theories og moderne udviklingspsykologi en kort introduktion Eksempel 3: Skinner Mulige konsekvenser for undervisningen af gymnasieelever Jean Piaget ( ) Udviklingspsykologiens bedstefar (Poulsen, 2004) En begavet og videbegærlig dreng! Tænkning og behaviorisme Jean Piaget ( ) William James The baby, assailed by eyes, ears, nose, skin, and entrails at once, feels it all as one great blooming, buzzing confusion (p. 462). James, W. (1983) The principles of psychology. Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press. (Original udgivelse 1890). 3

4 Piaget: Basale antagelser Barnet fødes med meget begrænsede kompetencer, men anskues som en aktiv skabning Barnets adgang til verden er begrænset (sanseapparatet er underudviklet) Motorikken er nøglen til spædbarnets opbygning af viden Og dermed også til vores indhentning af viden om barnets tænkning før barnet får sprog Udviklingen forløber i domænegenerelle, kvalitative spring De fire overordnede stadier 1. Det sensorisk-motoriske stadie (0-2 år) 2. Det præ-operationelle stadie (2-7 år) 3. Det konkret-operationelle stadie (7-11 år) 4. Det formal-operationelle stadie (11-15 år) Piagets teori: Testbare hypoteser Basale antagelser + stadieforståelse => testbare hypoteser Eksempel: Teori: Udviklingen forløber domænegenerelt (ethvert sub-domæne vil ifølge Piaget være underlagt de muligheder/begrænsninger et givent stadium foreskriver) Hypotese: Voksne skal derfor f.eks. generelt have bedre hukommelse end børn på det konkret operationelle stadium (7-11 år) 4

5 Chi (1978): Hjælper domænespecifik viden på hukommelsen? Forsøgspersoner: 6 børn (M=10,5 år), øvede skakspillere 6 voksne (studerende), nybegyndere To slags testmateriale at huske: 4 lister med 10 forskellige tal 4 skak-positioner fra midtspil (M=22 brikker) Hypotese: Hvis udviklingen af hukommelse er domænegenerel (og dermed underlagt den generelle kognitive udvikling), så skal de voksne klare sig bedst i begge opgaver Chi, M.T.H. (1978). Knowledge structures and memory development. In R.S. Siegler (Ed.), Children s thinking: What develops? (pp ). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Chi (1978): Hjælper domænespecifik viden? Tal-lister Skakpositioner Børn Voksne Resultatet strider mod tesen om, at den kognitive udvikling skulle forløbe domænegenerelt. Studier af denne type kom til at udgøre et stort problem for Piaget Chi, M.T.H. (1978). Knowledge structures and memory development. In R.S. Siegler (Ed.), Children s thinking: What develops? (pp ). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Objektpermanens Én blandt flere kantianske kategorier Tid Rum Kausalitet Permanens Udviklede gemmelege til afdækning af barnets forståelse Bl.a. Stadie-IV-testen (også kaldet A-ikke-B-testen) Det 8-9 måneder gamle barn laver Stadie-IV-fejlen, og ifølge Piaget er objektpermanens først fuldt udviklet i måneders alderen => nyt stadium! 5

6 Veje til barnets tænkning Piaget: Barnets motoriske formåen afspejler direkte barnets intellektuelle formåen i de første to år Meltzoff & Moore (1998): Nej, Piaget tog fejl. Der er imidlertid to andre vinduer ind til barnets intellekt: Violation-Of-Expectation (VOE) Deferred Imitation (forsinket imitation) Meltzoff, A.N., & Moore, M.K. (1998). Object representation, identity, and the paradox of early permanence. Infant Behavior and Development, 21, Arven fra T.G.R. Bower: Udvikling af VOE Hvad nu, hvis motorikken ikke er motoren i barnets intellektuelle udvikling? Hvad nu, hvis barnet forstår mere, at det kan give udtryk for v.h.a. sin grov-motorik? Såfremt ovenstående skepsis er velbegrundet, hvordan kan vi så spørge til barnet? Violation-Of-Expectation Baseret på to lovmæssigheder Nyhedspræference Habituation eller tilvænning Typisk procedure Introduktion eller egentlig tilvænning Kontrastering af Forventede og Ikke- Forventede testbegivenheder Rationale: Hvis barnet forstår verden som den voksne, så vil barnet alt andet lige reagere med overraskelse ( kigge i længere tid ), når det præsenteres for Ikke-Forventede testbegivenheder. Kontrol: Balancering Blind scoring + interrater agreement Typisk opstilling Scorerens udsyn via kamera 6

7 Hvordan foregår tidtagningen i praksis? Kigge-væk Kigge-på Angivelse af imaginært scoringfelt Når afslutningskriteriet indfries (typisk, når computeren registrerer en sammenhængende kigge-væk enhed på >2 sek.), så akkumuleres alle kigge-på enhederne og resulterer i en endelig kigge-tid f.eks. 15,6 sek. Den første anvendelse af VOE: Vindebro-forsøget Baillargeon, R., Spelke, E.S. & Wasserman, S. (1985). Object permanence in fivemonth-old-infants. Cognition, 20, Vindebro-forsøget (fortsat) Renée Baillargeon Solidt objekt 7

8 Fortæller motorikken, hvad barnet ved? Adele Diamond Diamond, A. (1991b). Neuropsychological insights into the meaning of object concept development. In S. Carey & R. Gelman (Eds.), The epigenesis of mind: Essays on biology and knowledge (pp ). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Diamond: To forudsætninger for at klare en Stadie-IV-test In summary, the are two abilities required by the AB task: One is memory, and the other is the ability to inhibit the tendency to repeat the rewarded reach at A. (Diamond, 1991, p. 87) Skitse af hjernen fra en Rhesus abe Dorsolateral prefrontal cortex is required for those tasks, such as the AB, delayed response, and object retrieval, where subjects must integrate information that is separate in space end time and must inhibit a predominant response. (Ibid, p. 97, italics by author) Diamond, A. (1991b). Neuropsychological insights into the meaning of object concept development. In S. Carey & R. Gelman (Eds.), The epigenesis of mind: Essays on biology and knowledge (pp ). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Diamonds forskning: Konsekvenser Diamonds fund demonstrerer styrken ved at anvende forskellige metoder til at belyse samme fænomen At præmisserne for en given tilgang kan spille en afgørende rolle for vores fortolkninger At udvikling ikke blot består i erhvervelse af flere kompetencer, men undertiden består i afvikling af uhensigtsmæssige handlemønstre 8

9 Piaget: Rekapitulation Stadie-IV-fejlen: Validt empirisk fund, men Piagets fortolkning var forkert (børn udviser en simpel form for objektpermanens allerede ved 3-4 måneders alderen) Børns opfattelse af objekters mulighed for bevægelser minder langt tidligere om voksnes end hidtil antaget (3-4 mdr. gamle børn undrer sig, hvis objekter bevæger sig diskontinuert) Piaget: Rekapitulation Konsekvenser: Motorikken afspejler ikke direkte barnets intellekt Ingen(!) sammenhæng mellem motorisk formåen ved 1 år og ved 18 års alderen (Bayley, 1949) IQ ved skolestart er prædiktiv for skoleformåen senere i livet (bør ikke undre, da det er IQ tests egentlige formål) MEN IQ hos spædbørn (Bayley Scales of Infant Development-II BSID, Bayley, 1993) er en dårligere prædiktor for senere IQ end habituation! (bør undre) Motorik har måske større betydning for den sociale og emotionelle udvikling Q: Har børns tidligt udviklede forståelse af objekters bevægelser betydning for vores forståelse af regression? Sternberg, R.J et al. (2001). The predictive value of IQ. Merrill-Palmer Quarterly, 47, Disposition Grand Theories og moderne udviklingspsykologi en kort introduktion Eksempel 3: Skinner Mulige konsekvenser for undervisningen af gymnasieelever 9

10 Freud ( ) Udviklingsteori baseret på rekonstruktion Betydningen af den tidligste udvikling Faser/stadier To stridende traditioner: Psykodynamisk udviklingsteori: Freud Mahler, Klein, Winnicott, Kohut, Kernberg, etc. Det ubevidste Patologi Rekonstruktion Empirisk udviklingspsykologi: Normaludvikling Emner, ikke navne Observationer Operationalisering og empiri (gerne eksperimenter) Fra Grand theories til mini-teorier (fragmenteret). Margaret S. Mahler Mahlers faser: Normal autistiske fase (0-2 mdr,) Normal symbiotiske fase (2-5 mdr.) Separations/individuationsfase: Differentieringsfasen (5-9 mdr.) Øvelsesfasen (9-14 mdr.) Gentilnærmelsesfasen (14-24 mdr.) På vej mod objektkonstans (fra 24 mdr.) Margaret S. Mahler 10

11 Peterfreunds kritik af Mahler As for the conception of hallucinatory experiences in infancy, I have no idea why it is necessary to postulate that an infant hallucinates something, and I know of no evidence for this postulation. Furthermore, it seems rather inconsistent for psychoanalytic theoreticians to speak of an undifferentiated phase in infancy during which, nevertheless, hallucinations of some sort can occur. Though hallucinations are not at all well understood, it is nevertheless reasonable to say that they are complex phenomena which involve, at least, some differentiated sensory and memory processes. (Peterfreund, 1978, p. 437) Peterfreund, E. (1978). Some critical comments on psychoanalytic conceptualizations of infancy. International Journal of Psychoanalysis, 59, Peterfreunds kritik: Oplever barnet sig sammensmeltet med verden? He could not possibly feel fused to or at one with a world that for him does not exist. (Peterfreund, 1978, p. 435) Peterfreund, E. (1978). Some critical comments on psychoanalytic conceptualizations of infancy. International Journal of Psychoanalysis, 59, Empirisk kritik af Mahler Hvori består den empiriske evidens bag teserne om: At det spæde barn skulle hallucinere? At barnet skulle føle sig sammensmeltet med mor? At psykopatologi hos voksne (fx psykoser) skal forstås som tilbagevenden til en tidlig udviklingstilstand (regression til den normal autistiske eller normal symbiotiske fase)? 11

12 Mangler spædbarnet skelneevner? Høresansen, følesansen, smagssansen, og lugtesansen er stort set som hos den voksne hos nyfødte Synssansen halter derimod lidt bagefter (formentlig fordi den ikke har kunnet trænes i livmoderens mørke) Synssansens begrænsninger indhentes imidlertid langt hurtigere end tidligere antaget Omkring ½-års alderen minder også denne sans om voksnes Perceptuelle kompetencer hos den nyfødte 1. Aktiv udforskning med de til rådighedværende midler 2. De forsøger (med stort besvær) at følge objekters bevægelser 3. Nyfødte besidder formentlig et groft mål for såvel form- som størrelseskonstans 4. Skelner mellem grå og stærke farver, men kan ikke skelne mellem mere specifikke lysintensiteter Størrelseskonstans 12

13 I månederne efter fødslen 1. Efter 2 måneder er evnen til at fokusere næsten lige så god som hos det voksne menneske 2. Efter 6 måneder er skarpheden næsten som hos den voksne 3. Efter 2 måneder skelnes farver på tværs af hele farvespektret 4. Det 4 måneder gamle barn genkender den samme farve under forskellige lysbetingelser Spædbarnet kan altså sagtens skelne, men hvad så med sociale kompetencer? Primær intersubjektivitet Hvorledes interagerer 2-3 måneder gamle spædbørn med mor? Barn Mor Mor Turn taking Tid Colwyn Trevarthen Barn 13

14 Hvorledes interagerer 2-3 måneder gamle spædbørn med mor? 1. Test: Blank face N=4; 30 sek. normal kommunikation => 45 sek. blank face fra mors side Reaktion på blank face : Ubehag => forsøg på kommunikation => tilbagetrækning. Murray, L., & Trevarthen, C. (1985). Emotional regulation of interactions between twomonth-olds and their mothers. In T.M. Field, & N.A. Fox (Eds.), Social perception in infants (pp ). Norwood, NJ: Ablex. Hvorledes interagerer 2-3 måneder gamle spædbørn med mor? (fortsat) 2. Test: Replay Resultater: Normal: -Ubehag: 15% -Kigge væk: 9,4% Murray, L., & Trevarthen, C. (1985). Emotional regulation of interactions between twomonth-olds and their mothers. In T.M. Field, & N.A. Fox (Eds.), Social perception in infants (pp ). Norwood, NJ: Ablex. N=4; 30 sek. normal kommunikation => 60 sek. replay Replay: -Ubehag: 46,3% -Kigge væk: 35,2% Er Mahlers teser plausible? Intet empirisk belæg for tesen om manglende differentiering Intet empirisk belæg for, at barnet skulle hallucinere Fra et evolutionært synspunkt er Mahlers teser meget lidt plausible Evolution handler i vid udstrækning om funktionel tilpasning Mennesket er den mest avancerede art, vi kender Hvorfor skulle netop menneske-barnet komme til verden i en fantasi-sovs, som det skal bruge 3 år på at fjerne, inden det for alvor begynder at kunne orientere sig den virkelige verden? 14

15 Konsekvenser for Mahlers tese om regression Tese: At psykopatologi hos voksne (fx psykoser) skal forstås som tilbagevenden til en tidlig udviklingstilstand (regression til den normal autistiske eller normal symbiotiske fase)? Hvilke oplevelser har voksne under psykoser? En 34-årig akademiker fortæller, at han allerede som barn, når han fik et stykke legetøj, kunne blive i tvivl om, om det fortsat eksisterede. (Bolwig & Reisby, 1994, p. 40) Psykotiske voksne kan undertiden være overbeviste om, at de er en anden person (f.eks. en kendt politiker, eller Jesus). I sådanne tilfælde må kontinuiteten mellem fortid og nutid siges at være brudt. Konsekvenser for Mahlers tese om regression Tese: At psykopatologi hos voksne (fx psykoser) skal forstås som tilbagevenden til en tidlig udviklingstilstand (regression til den normal autistiske eller normal symbiotiske fase)? Men intet tyder på, at der eksisterer nogen normal autistisk eller normal symbiotisk tilstand at vende tilbage til Konsekvens: Regressionstanken og dermed også Mahlers sygdomsforståelse må nødvendigvis revideres (Mogensen, 1994) 15

16 Disposition Grand Theories og moderne udviklingspsykologi en kort introduktion Eksempel 3: Skinner Mulige konsekvenser for undervisningen af gymnasieelever Eksempel 3: Skinner Klassiske teorier om sprogtilegnelse Skinner (1957) Verbal Behavior sproget som et resultat af association, imitation og induktion Chomsky (1959) Review of Skinner s Verbal Behavior Stimulus er stærkt begrænset og vil aldrig kunne forklare sprogtilegnelsen Eksempel 3: Skinner Nature vs nurture: Empirisk evidens for Chomsky? På en lang række områder er det blevet klart, at mennesket som art er særdeles velforberedt på at skulle lære sprog Fonemdiskrimination: Fonemerne ra og la er nemme at skelne for englændere, men ikke for japanere Derimod er hhv. bløde og hårde p -lyde vanskelige at sondre imellem for englændere, mens de er vigtige på thailandsk 16

17 Eksempel 3: Skinner Fonemdistinktioner Tidligere troede man, at fonemdiskrimination var noget, der langsomt skulle læres. Fry skrev f.eks.: The child begins by being insensible to differences among speech sounds [ ]. A vital part of language learning in the early stages is the processing by which he becomes sensitive to more and more differences among sounds [ ]. (Fry, 1966, p. 198) Fry kunne vanskeligt have taget mere fejl! Fry, D.B. (1966). The development of the phonological system in the normal and deaf child. In F. Smith, & G.A. Miller (Eds.), The genesis of language: a psycholinguistic approach (pp ). Cambridge, MA: MIT Press. Eksempel 3: Skinner Fonemdiskrimination: J. Werkers forskning Werker og hendes kolleger undersøgte fonemdiskrimination hos spædbørn (med suttefrekvens som variabel) samt større børn og voksne fra flere lande. Der blev anvendt enslydende men forskellige fonemer, der (a) indgik i modersmålet, samt fonempar, der (b) ikke indgik i modersmålet og som kendt for at være vanskelige at skelne for voksne med det pågældende modersmål Resultater: Indtil omkring 10 måneders alderen skelnede børnene udmærket mellem de forskelle fonempar uanset, om de indgik i modersmålet eller ej De øvrige (ældre) Fp havde ikke (længere) samme sensitivitet! Werker, J.F., Gilbert, J.H.V., Humphrey, K., & Tees, R.C. (1981). Developmental aspects of crosslanguage speech perception. Child Development, 52, Werker, J.F., & Tees, R.C. (1983). Developmental changes across childhood in the perception of nonnative speech sounds. Canadian Journal of Psychology, 37, Werker, J.F., & Tees, R.C. (1984). Cross-language speech perception: Evidence for perceptual reorganization during the first year of life. Infant Behavior and Development, 7, Eksempel 3: Skinner Skinner, opsamling Ikke blot universelle indlæringslove, men massive biologiske dispositioner Store artsspecifikke forskelle Forskningen omkring fonemdistinktioner har tilvejebragt viden om voksne, som vi aldrig ville kunne få uden at se på børn (kardinaleksempel på vigtigheden af empirisk udviklingspsykologi!) 17

18 Disposition Grand Theories og moderne udviklingspsykologi en kort introduktion Eksempel 3: Skinner Mulige konsekvenser for undervisningen af gymnasieelever Mulige konsekvenser for undervisningen Skal de klassiske teorier blot glemmes? Nej, for det er vigtigt at kende psykologiens historie (behaviorismens fremkomst er f.eks. vanskelig at forstå uden en historisk vinkel) Vigtigt at tænke i de enkelte teoriers bidrag og begrænsninger Mulige konsekvenser for undervisningen Bidrag Barnet som aktiv organisme Fokus på tænkning Fokus på universalitet (modsat Binét) Fantastisk observatør og teoribygger Falsificerbar! Stillede de rigtige spørgsmål og satte mange del-emner på dagsordenen (perspektivtagning => ToM) Blev den standard som både teorier og forsøgsresultater skulle vurderes efter Piaget Begrænsninger Undervurderede det lille barns adgang til verden (overdreven vægt på motorik) Undervurderede betydningen af social interaktion Undervurderede betydningen af domænespecifik udvikling 18

19 Mulige konsekvenser for undervisningen Bidrag Forsøgte at forstå psykosers ætiologi Var blandt de første psykodynamisk orienterede psykologer, der rent faktisk observerede små børn og prøvede at forstå det indre drama Havde fænomenologisk rige beskrivelser af barnets psykologiske oplevelser af egne første skridt (altså, når barnet lærer at gå) Mahler Begrænsninger Vanskeligt operationalisérbare begreber og dermed svær at falcificere Undervurderede spædbørns kognitive kompetencer og funktionalitet Overvurderede spædbarnets evne til tidligt at forestille sig ting i fantasien Fejlvurderede hvilke aspekter af den sociale udvikling, der var vigtig for barnet (primærog sekundær intersubjektivitet) Mulige konsekvenser for undervisningen Bidrag Insisterede på en videnskabelig psykologi Insisterede på at anvende begreber, der kunne operationaliseres (falcificerbar) Har haft en enorm betydning for forståelsen af indlæring, udvikling af neurale netværk, opdragelse, samt for effektiv behandling af en række lidelser (depression og fobier/angst) Skinner Begrænsninger Indlæringslovene var ikke universelle (etologernes kritik) Den sorte boks var ikke passiv (mentale kort mennesket er aktivt) Biologien bidrager langt mere end Skinner antog det for muligt Mulige konsekvenser for undervisningen Skal de klassiske teorier blot glemmes? Man er nødt til at vise, hvorledes de gamle teorier er kommer til kort Men indsigter fra gamle teorier kan godt være korrekte på et andet og nyere grundlag: Piagets empiriske fund vedr. Stadie-IV-fejlen Mahlers beskrivelse af barnets første skridt er stadig indsigtsfulde Eksponering kan godt være et vigtigt element i fobibehandling, uden at terapeuten behøver at være erklæret radikal behaviorist 19

20 Sammenfatning Kendskab til klassiske teorier er vigtigt De skal forstås i deres historiske kontekst Tænk i bidrag og begrænsninger Gamle indsigter kan stadigt være gyldige på et nyt grundlag Udviklingspsykologien har måske især udviklet sig, fordi man er blevet langt bedre til at operationalisere problemstillinger til konkrete undersøgelser Far more of our knowledge of children s understanding of what people know and think has come from experimental studies than from naturalistic observation. (Astington, 1993, p. 112) Tak for jeres opmærksomhed! 20

Replik til kommentarerne Peter Krøjgaard Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Teori og empiri: Replik til kommentarernei. Empirisme?

Replik til kommentarerne Peter Krøjgaard Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Teori og empiri: Replik til kommentarernei. Empirisme? Replik til kommentarerne Peter Krøjgaard Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Teori og empiri: Replik til kommentarernei Først vil jeg gerne sige mange tak for kommentarerne til target-artiklen. Kommentarerne

Læs mere

Børnesyn i udviklingspsykologien Er et børneperspektiv muligt?

Børnesyn i udviklingspsykologien Er et børneperspektiv muligt? Pedagogisk Forskning i Sverige 2003 årg 8 nr 1 2 s 85 100 issn 1401-6788 Børnesyn i udviklingspsykologien Er et børneperspektiv muligt? DION SOMMER Psykologisk institut, Aarhus Universitet Sammenfatning:

Læs mere

*Forsidebillede hentet 27/5 2014 fra http://marensblog.dk/wp-content/uploads/2014/03/appelsinhud.png

*Forsidebillede hentet 27/5 2014 fra http://marensblog.dk/wp-content/uploads/2014/03/appelsinhud.png *Forsidebillede hentet 27/5 2014 fra http://marensblog.dk/wp-content/uploads/2014/03/appelsinhud.png *Bagsidebillede hentet 27/5 2014 fra http://marensblog.dk/wp-content/uploads/2013/05/chokoladekugler.png

Læs mere

Udviklingspsykologi II. Den præsproglige kommunikation

Udviklingspsykologi II. Den præsproglige kommunikation Udviklingspsykologi II Den præsproglige kommunikation Tanja Arrild Schwarz Januar 2009 Eksamensnummer 237 Side 2 af 30 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 UDVIKLINGSPERSPEKTIV...

Læs mere

At leve med frygten for specifik fobi en afhandling om nålefobiens aspekter

At leve med frygten for specifik fobi en afhandling om nålefobiens aspekter Roskilde Universitet At leve med frygten for specifik fobi en afhandling om nålefobiens aspekter Vejleder: Arne Poulsen & Tomas Ellegaard Kandidatspeciale Psykologi & Pædagogik Pernille Grummisgaard Hansen

Læs mere

Teorier om sprogtilegnelse

Teorier om sprogtilegnelse Teorier om sprogtilegnelse 1 Overordnet introduktion... 3 1.1 Baggrund... 3 2 Introduktion... 4 3 Barnets opgave... 5 3.1 Opsummering... 7 4 Tidlige teorier om sprogtilegnelse... 8 4.1 Behaviorismen...

Læs mere

Vi har aldrig været individer!

Vi har aldrig været individer! Vi har aldrig været individer! Et speciale af Oliver Maurice Adams Vejleder: Simo Køppe Institut for Psykologi Københavns Universitet Marts 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE PROGRAMERKLÆRING:...2 NARRATIVITET:...4

Læs mere

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Theory of mind En diskussion af begrebets validitet Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Eksamensnummer Bachelorprojekt Side 2 af 35 Indholdsfortegnelse ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 3 OM FÆNOMENET... 4 TEORIER

Læs mere

English summary. Narrativer som redskab til at forstå menneskets identitet i samtiden. Janne Høgh. Red. 24-11-03 1/32

English summary. Narrativer som redskab til at forstå menneskets identitet i samtiden. Janne Høgh. Red. 24-11-03 1/32 English summary This paper deals with narratives as instruments to understand people and their identity in modernity. It focuses on the origin of narratives as a product of relations and culture and demonstrates

Læs mere

At sætte verden på begreb

At sætte verden på begreb At sætte verden på begreb - Hvordan vi lærer, når vi arbejder med IKT Af Thomas Alexander Hoelgaard 3. Modul Forår 2001 Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi

Læs mere

Tweens, medier og forbrug

Tweens, medier og forbrug copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Tweens, medier og forbrug Tweens, medier og forbrug Et studie af 10-12 årige danske børns brug af internettet,

Læs mere

Kvalitative videoanalyser på mikroplan

Kvalitative videoanalyser på mikroplan Kvalitative videoanalyser på mikroplan Af Gitte Møller Them Kandidatspeciale i musikterapi Institut for Kommunikation Aalborg Universitet Vejleder: Ulla Holck 75,7 normalsider Maj 2014 Kandidatspeciale

Læs mere

Aalborg Universitet. Danske børn med sprogforstyrrelser Olsen, Lone Sundahl. Publication date: 2013. Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Danske børn med sprogforstyrrelser Olsen, Lone Sundahl. Publication date: 2013. Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Danske børn med sprogforstyrrelser Olsen, Lone Sundahl Publication date: 2013 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Sundahl Olsen, L. (2013).

Læs mere

Indlæring af negative tal

Indlæring af negative tal Indlæring af negative tal Udarbejdet af gruppe 12 Elisabeth Krabbe, Jakob Damm og Rie Nissen Vejleder: Uffe Thomas Jankvist Afleveres til tryk 21-12-2006 1.1.1 3. semester - Naturvidenskabelig basis -

Læs mere

Er mor virkelig den bedste i verden?

Er mor virkelig den bedste i verden? Er mor virkelig den bedste i verden? Et studie af betydningen af samvær mellem anbragte børn og biologiske forældre Forfattere: Katrine Bredal Nielsen: 20104176 R. Mathilde Ø. Hansen: 20104168 Vejleder:

Læs mere

Hvad er episodisk hukommelse? Undersøgelser af børns hukommelse for begivenheder. Langtidshukommelse (Bauer, 2007)

Hvad er episodisk hukommelse? Undersøgelser af børns hukommelse for begivenheder. Langtidshukommelse (Bauer, 2007) Undersøgelser af børns hukommelse for begivenheder Talentakademiet, april 2013 Peter Krøjgaard, professor, ph.d. Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning Psykologisk Institut Aarhus Universitet Langtidshukommelse

Læs mere

Psykologikompendium 1997

Psykologikompendium 1997 Psykologikompendium 1997 Bogens definition på psykologi: "Videnskabeligt studium af adfærd og mentale processer". Termen "videnskabelig" vil sige, at metoderne til indsamling af data er: (a) biasfri, dvs.

Læs mere

M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K

M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K H? E M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K I. INDHOLD II. Indledning... 5 Forbrug.dk... 5 Afgrænsning... 6 Læsevejledning... 8 III. Kortsortering kort og godt... 9 Hvad er kortsortering?...

Læs mere

Kognitiv udvikling ifølge Piaget og Vygotsky Afhandling i kognition, PD. Marianne Geisler. www.x-psyk.dk. Indholdsfortegnelse

Kognitiv udvikling ifølge Piaget og Vygotsky Afhandling i kognition, PD. Marianne Geisler. www.x-psyk.dk. Indholdsfortegnelse Kognitiv udvikling ifølge Piaget og Vygotsky Afhandling i kognition, PD. Marianne Geisler. www.x-psyk.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 1.1 Formål...1 1.2 Problemformulering...1 1.3 Fremgangsmåde...1

Læs mere

Skriftlig opgave i Personlighedspsykologi

Skriftlig opgave i Personlighedspsykologi Skriftlig opgave i Personlighedspsykologi Side 1 af 12 Opgavens titel: Skriftlig opgave i Personlighedspsykologi En undersøgelse af validiteten af Jungs typologi, som den fremtræder i "Psykologiske Typer"

Læs mere

Ensomhed og unge på studiet

Ensomhed og unge på studiet Ensomhed og unge på studiet Roskilde Universitet Socialvidenskab 3 august - Speciale 2015 Vejleder: Klaus Rasborg Udarbejdet af: Mikkel Waarsøe Angelo 1 Standardforside til projekter og specialer. Til

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Barnet i den ikke-traditionelle familie

Barnet i den ikke-traditionelle familie Barnet i den ikke-traditionelle familie - Et psykoanalytisk studie af den homoseksuelle familiekonstellation Af Mathilde Balle Kristensen, 20104123 10. Semester, Psykologi Aalborg Universitet, 29. maj

Læs mere

Abstract. Learning is thinking. Reflective thinking in a learning perspective

Abstract. Learning is thinking. Reflective thinking in a learning perspective Abstract Learning is thinking Reflective thinking in a learning perspective This thesis addresses the challenge Danish schools are facing with regard to improvement of educational standards. Based on qualitative

Læs mere

INDVIRKNINGEN AF RUMMETS

INDVIRKNINGEN AF RUMMETS INDVIRKNINGEN AF RUMMETS DYNAMIK PÅ AUTISTERS LÆRING - ET ADFÆRDSPSYKOLOGISK PERSPEKTIV Udarbejdet af: ANN-KATHRINE FEY-HANSEN STUDIENUMMER: 44537 Vejleder: BJARNE JACOBSEN BACHELORPROJEKT PSYKOLOGI EFTERÅRET

Læs mere

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Af Anne Sparresø Merklin 46506, Bachelor Babette Peulicke Borggreen 46672, Bachelor Camilla Wagner 46331, Bachelor Isabella Apelroth 47187 Tine

Læs mere

SUCCESFULD ALDRING - EN BEGREBSAFKLARING

SUCCESFULD ALDRING - EN BEGREBSAFKLARING SUCCESFULD ALDRING - EN BEGREBSAFKLARING Successful aging a clarification of concept NAVN: STINE HERMANSEN ÅRSKORTNUMMER: 20071108 VEJLEDER: LARS LARSEN Psykologisk Institut Århus Universitet Nobelparken

Læs mere

Køn, lyst og parforhold

Køn, lyst og parforhold DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Køn, lyst og parforhold - en empirisk undersøgelse af hvordan individets forforståelse af køn spiller ind på lyst og parforhold Christine Duschek

Læs mere

Teoretisk fundament for De Utrolige År programmerne

Teoretisk fundament for De Utrolige År programmerne Teoretisk fundament for De Utrolige År programmerne Som gruppeleder i De Utrolige År er det interessant at dykke ned i teorien bag programmet, fordi det hjælper os med at forstå, hvorfor vi gør som vi

Læs mere