Disposition. Nyere perspektiver på udviklingspsykologi: Fra Grand Theories til en empirisk baseret udviklingspsykologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disposition. Nyere perspektiver på udviklingspsykologi: Fra Grand Theories til en empirisk baseret udviklingspsykologi"

Transkript

1 Nyere perspektiver på udviklingspsykologi: Fra Grand Theories til en empirisk baseret udviklingspsykologi Vejle, marts 2012 Peter Krøjgaard, Professor, cand.psych., ph.d., Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning (Con Amore) Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Web: Disposition Grand Theories og moderne udviklingspsykologi en kort introduktion Eksempel 3: Skinner Mulige konsekvenser for undervisningen af gymnasieelever Grand Theories og moderne udviklingspsykologi en kort introduktion Centrale udviklingspsykologiske spørgsmål: Billede af tre dage gammel pige Arv/miljø? (forenklet problemstilling?) Hvilke mekanismer? (fra en deskriptiv videnskab til en forklarende) I spring eller kontinuert? (afhænger det af observationens udstrækning i tid?) Hvor vigtig er den tidligste udvikling? Sensitive eller kritiske perioder? Etc 1

2 Grand Theories og moderne udviklingspsykologi en kort introduktion Hvordan bliver vi klogere på udvikling? Udvikling af teori om et givet domæne Empiriske undersøgelser af teoriernes gyldighed Grand Theories og moderne udviklingspsykologi en kort introduktion Udviklingspsykologi: Historie og profil Forfædrene: Freud ( ) Piaget ( ) Vygotsky ( ) Feltet eksploderer Velstand efter krigen Metodisk udvikling Grand Theories og moderne udviklingspsykologi en kort introduktion Udviklingspsykologien i dag: Fra Grand Theories til mini-teorier Grupperet efter emner ikke teorier Faget er fragmenteret Markant empirisk profil 2

3 Disposition Grand Theories og moderne udviklingspsykologi en kort introduktion Eksempel 3: Skinner Mulige konsekvenser for undervisningen af gymnasieelever Jean Piaget ( ) Udviklingspsykologiens bedstefar (Poulsen, 2004) En begavet og videbegærlig dreng! Tænkning og behaviorisme Jean Piaget ( ) William James The baby, assailed by eyes, ears, nose, skin, and entrails at once, feels it all as one great blooming, buzzing confusion (p. 462). James, W. (1983) The principles of psychology. Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press. (Original udgivelse 1890). 3

4 Piaget: Basale antagelser Barnet fødes med meget begrænsede kompetencer, men anskues som en aktiv skabning Barnets adgang til verden er begrænset (sanseapparatet er underudviklet) Motorikken er nøglen til spædbarnets opbygning af viden Og dermed også til vores indhentning af viden om barnets tænkning før barnet får sprog Udviklingen forløber i domænegenerelle, kvalitative spring De fire overordnede stadier 1. Det sensorisk-motoriske stadie (0-2 år) 2. Det præ-operationelle stadie (2-7 år) 3. Det konkret-operationelle stadie (7-11 år) 4. Det formal-operationelle stadie (11-15 år) Piagets teori: Testbare hypoteser Basale antagelser + stadieforståelse => testbare hypoteser Eksempel: Teori: Udviklingen forløber domænegenerelt (ethvert sub-domæne vil ifølge Piaget være underlagt de muligheder/begrænsninger et givent stadium foreskriver) Hypotese: Voksne skal derfor f.eks. generelt have bedre hukommelse end børn på det konkret operationelle stadium (7-11 år) 4

5 Chi (1978): Hjælper domænespecifik viden på hukommelsen? Forsøgspersoner: 6 børn (M=10,5 år), øvede skakspillere 6 voksne (studerende), nybegyndere To slags testmateriale at huske: 4 lister med 10 forskellige tal 4 skak-positioner fra midtspil (M=22 brikker) Hypotese: Hvis udviklingen af hukommelse er domænegenerel (og dermed underlagt den generelle kognitive udvikling), så skal de voksne klare sig bedst i begge opgaver Chi, M.T.H. (1978). Knowledge structures and memory development. In R.S. Siegler (Ed.), Children s thinking: What develops? (pp ). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Chi (1978): Hjælper domænespecifik viden? Tal-lister Skakpositioner Børn Voksne Resultatet strider mod tesen om, at den kognitive udvikling skulle forløbe domænegenerelt. Studier af denne type kom til at udgøre et stort problem for Piaget Chi, M.T.H. (1978). Knowledge structures and memory development. In R.S. Siegler (Ed.), Children s thinking: What develops? (pp ). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Objektpermanens Én blandt flere kantianske kategorier Tid Rum Kausalitet Permanens Udviklede gemmelege til afdækning af barnets forståelse Bl.a. Stadie-IV-testen (også kaldet A-ikke-B-testen) Det 8-9 måneder gamle barn laver Stadie-IV-fejlen, og ifølge Piaget er objektpermanens først fuldt udviklet i måneders alderen => nyt stadium! 5

6 Veje til barnets tænkning Piaget: Barnets motoriske formåen afspejler direkte barnets intellektuelle formåen i de første to år Meltzoff & Moore (1998): Nej, Piaget tog fejl. Der er imidlertid to andre vinduer ind til barnets intellekt: Violation-Of-Expectation (VOE) Deferred Imitation (forsinket imitation) Meltzoff, A.N., & Moore, M.K. (1998). Object representation, identity, and the paradox of early permanence. Infant Behavior and Development, 21, Arven fra T.G.R. Bower: Udvikling af VOE Hvad nu, hvis motorikken ikke er motoren i barnets intellektuelle udvikling? Hvad nu, hvis barnet forstår mere, at det kan give udtryk for v.h.a. sin grov-motorik? Såfremt ovenstående skepsis er velbegrundet, hvordan kan vi så spørge til barnet? Violation-Of-Expectation Baseret på to lovmæssigheder Nyhedspræference Habituation eller tilvænning Typisk procedure Introduktion eller egentlig tilvænning Kontrastering af Forventede og Ikke- Forventede testbegivenheder Rationale: Hvis barnet forstår verden som den voksne, så vil barnet alt andet lige reagere med overraskelse ( kigge i længere tid ), når det præsenteres for Ikke-Forventede testbegivenheder. Kontrol: Balancering Blind scoring + interrater agreement Typisk opstilling Scorerens udsyn via kamera 6

7 Hvordan foregår tidtagningen i praksis? Kigge-væk Kigge-på Angivelse af imaginært scoringfelt Når afslutningskriteriet indfries (typisk, når computeren registrerer en sammenhængende kigge-væk enhed på >2 sek.), så akkumuleres alle kigge-på enhederne og resulterer i en endelig kigge-tid f.eks. 15,6 sek. Den første anvendelse af VOE: Vindebro-forsøget Baillargeon, R., Spelke, E.S. & Wasserman, S. (1985). Object permanence in fivemonth-old-infants. Cognition, 20, Vindebro-forsøget (fortsat) Renée Baillargeon Solidt objekt 7

8 Fortæller motorikken, hvad barnet ved? Adele Diamond Diamond, A. (1991b). Neuropsychological insights into the meaning of object concept development. In S. Carey & R. Gelman (Eds.), The epigenesis of mind: Essays on biology and knowledge (pp ). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Diamond: To forudsætninger for at klare en Stadie-IV-test In summary, the are two abilities required by the AB task: One is memory, and the other is the ability to inhibit the tendency to repeat the rewarded reach at A. (Diamond, 1991, p. 87) Skitse af hjernen fra en Rhesus abe Dorsolateral prefrontal cortex is required for those tasks, such as the AB, delayed response, and object retrieval, where subjects must integrate information that is separate in space end time and must inhibit a predominant response. (Ibid, p. 97, italics by author) Diamond, A. (1991b). Neuropsychological insights into the meaning of object concept development. In S. Carey & R. Gelman (Eds.), The epigenesis of mind: Essays on biology and knowledge (pp ). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Diamonds forskning: Konsekvenser Diamonds fund demonstrerer styrken ved at anvende forskellige metoder til at belyse samme fænomen At præmisserne for en given tilgang kan spille en afgørende rolle for vores fortolkninger At udvikling ikke blot består i erhvervelse af flere kompetencer, men undertiden består i afvikling af uhensigtsmæssige handlemønstre 8

9 Piaget: Rekapitulation Stadie-IV-fejlen: Validt empirisk fund, men Piagets fortolkning var forkert (børn udviser en simpel form for objektpermanens allerede ved 3-4 måneders alderen) Børns opfattelse af objekters mulighed for bevægelser minder langt tidligere om voksnes end hidtil antaget (3-4 mdr. gamle børn undrer sig, hvis objekter bevæger sig diskontinuert) Piaget: Rekapitulation Konsekvenser: Motorikken afspejler ikke direkte barnets intellekt Ingen(!) sammenhæng mellem motorisk formåen ved 1 år og ved 18 års alderen (Bayley, 1949) IQ ved skolestart er prædiktiv for skoleformåen senere i livet (bør ikke undre, da det er IQ tests egentlige formål) MEN IQ hos spædbørn (Bayley Scales of Infant Development-II BSID, Bayley, 1993) er en dårligere prædiktor for senere IQ end habituation! (bør undre) Motorik har måske større betydning for den sociale og emotionelle udvikling Q: Har børns tidligt udviklede forståelse af objekters bevægelser betydning for vores forståelse af regression? Sternberg, R.J et al. (2001). The predictive value of IQ. Merrill-Palmer Quarterly, 47, Disposition Grand Theories og moderne udviklingspsykologi en kort introduktion Eksempel 3: Skinner Mulige konsekvenser for undervisningen af gymnasieelever 9

10 Freud ( ) Udviklingsteori baseret på rekonstruktion Betydningen af den tidligste udvikling Faser/stadier To stridende traditioner: Psykodynamisk udviklingsteori: Freud Mahler, Klein, Winnicott, Kohut, Kernberg, etc. Det ubevidste Patologi Rekonstruktion Empirisk udviklingspsykologi: Normaludvikling Emner, ikke navne Observationer Operationalisering og empiri (gerne eksperimenter) Fra Grand theories til mini-teorier (fragmenteret). Margaret S. Mahler Mahlers faser: Normal autistiske fase (0-2 mdr,) Normal symbiotiske fase (2-5 mdr.) Separations/individuationsfase: Differentieringsfasen (5-9 mdr.) Øvelsesfasen (9-14 mdr.) Gentilnærmelsesfasen (14-24 mdr.) På vej mod objektkonstans (fra 24 mdr.) Margaret S. Mahler 10

11 Peterfreunds kritik af Mahler As for the conception of hallucinatory experiences in infancy, I have no idea why it is necessary to postulate that an infant hallucinates something, and I know of no evidence for this postulation. Furthermore, it seems rather inconsistent for psychoanalytic theoreticians to speak of an undifferentiated phase in infancy during which, nevertheless, hallucinations of some sort can occur. Though hallucinations are not at all well understood, it is nevertheless reasonable to say that they are complex phenomena which involve, at least, some differentiated sensory and memory processes. (Peterfreund, 1978, p. 437) Peterfreund, E. (1978). Some critical comments on psychoanalytic conceptualizations of infancy. International Journal of Psychoanalysis, 59, Peterfreunds kritik: Oplever barnet sig sammensmeltet med verden? He could not possibly feel fused to or at one with a world that for him does not exist. (Peterfreund, 1978, p. 435) Peterfreund, E. (1978). Some critical comments on psychoanalytic conceptualizations of infancy. International Journal of Psychoanalysis, 59, Empirisk kritik af Mahler Hvori består den empiriske evidens bag teserne om: At det spæde barn skulle hallucinere? At barnet skulle føle sig sammensmeltet med mor? At psykopatologi hos voksne (fx psykoser) skal forstås som tilbagevenden til en tidlig udviklingstilstand (regression til den normal autistiske eller normal symbiotiske fase)? 11

12 Mangler spædbarnet skelneevner? Høresansen, følesansen, smagssansen, og lugtesansen er stort set som hos den voksne hos nyfødte Synssansen halter derimod lidt bagefter (formentlig fordi den ikke har kunnet trænes i livmoderens mørke) Synssansens begrænsninger indhentes imidlertid langt hurtigere end tidligere antaget Omkring ½-års alderen minder også denne sans om voksnes Perceptuelle kompetencer hos den nyfødte 1. Aktiv udforskning med de til rådighedværende midler 2. De forsøger (med stort besvær) at følge objekters bevægelser 3. Nyfødte besidder formentlig et groft mål for såvel form- som størrelseskonstans 4. Skelner mellem grå og stærke farver, men kan ikke skelne mellem mere specifikke lysintensiteter Størrelseskonstans 12

13 I månederne efter fødslen 1. Efter 2 måneder er evnen til at fokusere næsten lige så god som hos det voksne menneske 2. Efter 6 måneder er skarpheden næsten som hos den voksne 3. Efter 2 måneder skelnes farver på tværs af hele farvespektret 4. Det 4 måneder gamle barn genkender den samme farve under forskellige lysbetingelser Spædbarnet kan altså sagtens skelne, men hvad så med sociale kompetencer? Primær intersubjektivitet Hvorledes interagerer 2-3 måneder gamle spædbørn med mor? Barn Mor Mor Turn taking Tid Colwyn Trevarthen Barn 13

14 Hvorledes interagerer 2-3 måneder gamle spædbørn med mor? 1. Test: Blank face N=4; 30 sek. normal kommunikation => 45 sek. blank face fra mors side Reaktion på blank face : Ubehag => forsøg på kommunikation => tilbagetrækning. Murray, L., & Trevarthen, C. (1985). Emotional regulation of interactions between twomonth-olds and their mothers. In T.M. Field, & N.A. Fox (Eds.), Social perception in infants (pp ). Norwood, NJ: Ablex. Hvorledes interagerer 2-3 måneder gamle spædbørn med mor? (fortsat) 2. Test: Replay Resultater: Normal: -Ubehag: 15% -Kigge væk: 9,4% Murray, L., & Trevarthen, C. (1985). Emotional regulation of interactions between twomonth-olds and their mothers. In T.M. Field, & N.A. Fox (Eds.), Social perception in infants (pp ). Norwood, NJ: Ablex. N=4; 30 sek. normal kommunikation => 60 sek. replay Replay: -Ubehag: 46,3% -Kigge væk: 35,2% Er Mahlers teser plausible? Intet empirisk belæg for tesen om manglende differentiering Intet empirisk belæg for, at barnet skulle hallucinere Fra et evolutionært synspunkt er Mahlers teser meget lidt plausible Evolution handler i vid udstrækning om funktionel tilpasning Mennesket er den mest avancerede art, vi kender Hvorfor skulle netop menneske-barnet komme til verden i en fantasi-sovs, som det skal bruge 3 år på at fjerne, inden det for alvor begynder at kunne orientere sig den virkelige verden? 14

15 Konsekvenser for Mahlers tese om regression Tese: At psykopatologi hos voksne (fx psykoser) skal forstås som tilbagevenden til en tidlig udviklingstilstand (regression til den normal autistiske eller normal symbiotiske fase)? Hvilke oplevelser har voksne under psykoser? En 34-årig akademiker fortæller, at han allerede som barn, når han fik et stykke legetøj, kunne blive i tvivl om, om det fortsat eksisterede. (Bolwig & Reisby, 1994, p. 40) Psykotiske voksne kan undertiden være overbeviste om, at de er en anden person (f.eks. en kendt politiker, eller Jesus). I sådanne tilfælde må kontinuiteten mellem fortid og nutid siges at være brudt. Konsekvenser for Mahlers tese om regression Tese: At psykopatologi hos voksne (fx psykoser) skal forstås som tilbagevenden til en tidlig udviklingstilstand (regression til den normal autistiske eller normal symbiotiske fase)? Men intet tyder på, at der eksisterer nogen normal autistisk eller normal symbiotisk tilstand at vende tilbage til Konsekvens: Regressionstanken og dermed også Mahlers sygdomsforståelse må nødvendigvis revideres (Mogensen, 1994) 15

16 Disposition Grand Theories og moderne udviklingspsykologi en kort introduktion Eksempel 3: Skinner Mulige konsekvenser for undervisningen af gymnasieelever Eksempel 3: Skinner Klassiske teorier om sprogtilegnelse Skinner (1957) Verbal Behavior sproget som et resultat af association, imitation og induktion Chomsky (1959) Review of Skinner s Verbal Behavior Stimulus er stærkt begrænset og vil aldrig kunne forklare sprogtilegnelsen Eksempel 3: Skinner Nature vs nurture: Empirisk evidens for Chomsky? På en lang række områder er det blevet klart, at mennesket som art er særdeles velforberedt på at skulle lære sprog Fonemdiskrimination: Fonemerne ra og la er nemme at skelne for englændere, men ikke for japanere Derimod er hhv. bløde og hårde p -lyde vanskelige at sondre imellem for englændere, mens de er vigtige på thailandsk 16

17 Eksempel 3: Skinner Fonemdistinktioner Tidligere troede man, at fonemdiskrimination var noget, der langsomt skulle læres. Fry skrev f.eks.: The child begins by being insensible to differences among speech sounds [ ]. A vital part of language learning in the early stages is the processing by which he becomes sensitive to more and more differences among sounds [ ]. (Fry, 1966, p. 198) Fry kunne vanskeligt have taget mere fejl! Fry, D.B. (1966). The development of the phonological system in the normal and deaf child. In F. Smith, & G.A. Miller (Eds.), The genesis of language: a psycholinguistic approach (pp ). Cambridge, MA: MIT Press. Eksempel 3: Skinner Fonemdiskrimination: J. Werkers forskning Werker og hendes kolleger undersøgte fonemdiskrimination hos spædbørn (med suttefrekvens som variabel) samt større børn og voksne fra flere lande. Der blev anvendt enslydende men forskellige fonemer, der (a) indgik i modersmålet, samt fonempar, der (b) ikke indgik i modersmålet og som kendt for at være vanskelige at skelne for voksne med det pågældende modersmål Resultater: Indtil omkring 10 måneders alderen skelnede børnene udmærket mellem de forskelle fonempar uanset, om de indgik i modersmålet eller ej De øvrige (ældre) Fp havde ikke (længere) samme sensitivitet! Werker, J.F., Gilbert, J.H.V., Humphrey, K., & Tees, R.C. (1981). Developmental aspects of crosslanguage speech perception. Child Development, 52, Werker, J.F., & Tees, R.C. (1983). Developmental changes across childhood in the perception of nonnative speech sounds. Canadian Journal of Psychology, 37, Werker, J.F., & Tees, R.C. (1984). Cross-language speech perception: Evidence for perceptual reorganization during the first year of life. Infant Behavior and Development, 7, Eksempel 3: Skinner Skinner, opsamling Ikke blot universelle indlæringslove, men massive biologiske dispositioner Store artsspecifikke forskelle Forskningen omkring fonemdistinktioner har tilvejebragt viden om voksne, som vi aldrig ville kunne få uden at se på børn (kardinaleksempel på vigtigheden af empirisk udviklingspsykologi!) 17

18 Disposition Grand Theories og moderne udviklingspsykologi en kort introduktion Eksempel 3: Skinner Mulige konsekvenser for undervisningen af gymnasieelever Mulige konsekvenser for undervisningen Skal de klassiske teorier blot glemmes? Nej, for det er vigtigt at kende psykologiens historie (behaviorismens fremkomst er f.eks. vanskelig at forstå uden en historisk vinkel) Vigtigt at tænke i de enkelte teoriers bidrag og begrænsninger Mulige konsekvenser for undervisningen Bidrag Barnet som aktiv organisme Fokus på tænkning Fokus på universalitet (modsat Binét) Fantastisk observatør og teoribygger Falsificerbar! Stillede de rigtige spørgsmål og satte mange del-emner på dagsordenen (perspektivtagning => ToM) Blev den standard som både teorier og forsøgsresultater skulle vurderes efter Piaget Begrænsninger Undervurderede det lille barns adgang til verden (overdreven vægt på motorik) Undervurderede betydningen af social interaktion Undervurderede betydningen af domænespecifik udvikling 18

19 Mulige konsekvenser for undervisningen Bidrag Forsøgte at forstå psykosers ætiologi Var blandt de første psykodynamisk orienterede psykologer, der rent faktisk observerede små børn og prøvede at forstå det indre drama Havde fænomenologisk rige beskrivelser af barnets psykologiske oplevelser af egne første skridt (altså, når barnet lærer at gå) Mahler Begrænsninger Vanskeligt operationalisérbare begreber og dermed svær at falcificere Undervurderede spædbørns kognitive kompetencer og funktionalitet Overvurderede spædbarnets evne til tidligt at forestille sig ting i fantasien Fejlvurderede hvilke aspekter af den sociale udvikling, der var vigtig for barnet (primærog sekundær intersubjektivitet) Mulige konsekvenser for undervisningen Bidrag Insisterede på en videnskabelig psykologi Insisterede på at anvende begreber, der kunne operationaliseres (falcificerbar) Har haft en enorm betydning for forståelsen af indlæring, udvikling af neurale netværk, opdragelse, samt for effektiv behandling af en række lidelser (depression og fobier/angst) Skinner Begrænsninger Indlæringslovene var ikke universelle (etologernes kritik) Den sorte boks var ikke passiv (mentale kort mennesket er aktivt) Biologien bidrager langt mere end Skinner antog det for muligt Mulige konsekvenser for undervisningen Skal de klassiske teorier blot glemmes? Man er nødt til at vise, hvorledes de gamle teorier er kommer til kort Men indsigter fra gamle teorier kan godt være korrekte på et andet og nyere grundlag: Piagets empiriske fund vedr. Stadie-IV-fejlen Mahlers beskrivelse af barnets første skridt er stadig indsigtsfulde Eksponering kan godt være et vigtigt element i fobibehandling, uden at terapeuten behøver at være erklæret radikal behaviorist 19

20 Sammenfatning Kendskab til klassiske teorier er vigtigt De skal forstås i deres historiske kontekst Tænk i bidrag og begrænsninger Gamle indsigter kan stadigt være gyldige på et nyt grundlag Udviklingspsykologien har måske især udviklet sig, fordi man er blevet langt bedre til at operationalisere problemstillinger til konkrete undersøgelser Far more of our knowledge of children s understanding of what people know and think has come from experimental studies than from naturalistic observation. (Astington, 1993, p. 112) Tak for jeres opmærksomhed! 20

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Hvordan lærer børn at forstå andre mennesker? Før vi begynder. Disposition

Hvordan lærer børn at forstå andre mennesker? Før vi begynder. Disposition Hvordan lærer børn at forstå andre mennesker? Folkeuniversitetet, 2014 Peter Krøjgaard, professor, ph.d., Center on Autobiographical Memory Research Department of Psychology Aarhus University Web: http://pure.au.dk/portal/da/peter@psy.au.dk

Læs mere

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R )

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) Jacob Piet, ph.d. Dansk Center for Mindfulness Klinisk Institut, Aarhus Universitet Stressbehandlingskonferencen Københavns

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakken. Nye teorier om børns sprogtilegnelse. Hvad er sprog? Hvad er sprog? Fonologi. Semantik. Grammatik.

13-09-2011. Sprogpakken. Nye teorier om børns sprogtilegnelse. Hvad er sprog? Hvad er sprog? Fonologi. Semantik. Grammatik. Sprogpakken Nye teorier om børns sprogtilegnelse 1 Charles Darwin (1809-1882) Hvad er sprog? On the Origin of Species (1859) Natural selection naturlig udvælgelse Tilpasning af en arts individer til omgivelserne

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

onsdag den 28. november 12

onsdag den 28. november 12 1 1 Religionskrige 2 2 Hvad er det første sprog? - præsocial adfærd Hvad er psykisk udvikling? - biologi - kultur - socialitet/sprog Hvordan kny?es disse @ng sammen i anvendt pædagogik? (Tomasello; Donald;

Læs mere

Introduktion til perception Forelæsning 2

Introduktion til perception Forelæsning 2 Introduktion til perception Forelæsning 2 02.09.2014 Johan Trettvik Dagens mål: At give en motivering af feltet At give en ultra kort historisk forståelse for hvorfor feltet ser ud som det gør, og hvorfor

Læs mere

Arbejdshukommelse og sprogforståelse hos børn med høretab - et ph.d.-projekt.

Arbejdshukommelse og sprogforståelse hos børn med høretab - et ph.d.-projekt. Arbejdshukommelse og sprogforståelse hos børn med høretab - et ph.d.-projekt. Annette Esbensen Forskergruppen for Børneaudiologopædi, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet 5. Nordiske

Læs mere

Kognitionspsykologi 2014 Forelæsning 1

Kognitionspsykologi 2014 Forelæsning 1 Kognitionspsykologi 2014 Forelæsning 1 01.09.2014 Johan Trettvik Velkommen Dagsorden: Hvad skal I kunne og hvordan bliver I prøvet Den faglige repræsentation Hvad er kognitiv psykologi Slides kan findes

Læs mere

tirsdag den 25. september 12

tirsdag den 25. september 12 1 1 DLO s foredragsa0ener Mandag, d. 24. september 2012 Ole Henrik Hansen Ins@tut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Forskningsenheden Barndom Læring og Didak@k 2 2 Religionskrige 3

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition Redskaber til identifikation af cerebral parese Introduktion til Bayley Scales of Infant and Toddler Development III 28 februar 2013 Ulla Haugsted FT Rigshospitalet General Movements Fidgety Movements.

Læs mere

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse WORKSHOP: EMBODIMENT NÅR KROPPEN ER MED I LÆREPROCESSEN Jørn Dam - Brian Olesen, Mona Petersen, Dorthe Kvetny, Lise Rasmussen Midtsjællands Gymnasium, Haslev 16/01/15 Embodiment - som pædagogisk, didaktisk

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Hvem sagde variabelkontrol?

Hvem sagde variabelkontrol? 73 Hvem sagde variabelkontrol? Peter Limkilde, Odsherreds Gymnasium Kommentar til Niels Bonderup Doh n: Naturfagsmaraton: et (interesseskabende?) forløb i natur/ teknik MONA, 2014(2) Indledning Jeg læste

Læs mere

METODISKE OVERVEJELSER I FORBINDELSE MED UNDERSØGELSE AF SPÆDBØRNS KOGNITIVE UDVIKLING Anvendelse af computerdisplays og eye trackere 1

METODISKE OVERVEJELSER I FORBINDELSE MED UNDERSØGELSE AF SPÆDBØRNS KOGNITIVE UDVIKLING Anvendelse af computerdisplays og eye trackere 1 488 Psyke & Logos, 2008, 29, 488-498 METODISKE OVERVEJELSER I FORBINDELSE MED UNDERSØGELSE AF SPÆDBØRNS KOGNITIVE UDVIKLING Anvendelse af computerdisplays og eye trackere 1 Siden 1960 erne har udviklingspsykologien

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Psykologi B Samlet undervisningsbeskrivelse August 2008 - maj 2011

Psykologi B Samlet undervisningsbeskrivelse August 2008 - maj 2011 Psykologi B Samlet undervisningsbeskrivelse August 2008 - maj 2011 Termin Juni 2011 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi B Lærer(e) Hold Gitte Bjørn Psykologi B 3. år

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

DANSKE DAGINSTITUTIONER - en årelang deroute

DANSKE DAGINSTITUTIONER - en årelang deroute DANSKE DAGINSTITUTIONER - en årelang deroute Videns deling: Nyeste forskning om konsekvenserne for vores børn Dion Sommer Professor i udviklingspsykologi Psykologisk Institut - Aarhus Universitet Småbørns

Læs mere

Børn, bevægelse og udvikling (læring)

Børn, bevægelse og udvikling (læring) Børn, bevægelse og udvikling (læring) o er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. o o o o o Han har været lektor (læge, hjerneforsker) ved Århus Universitet.

Læs mere

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room Appendix 14 Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting Sketch of the room Date, time, place and class: Generel observations 1. Shared understandings (meaning, knowledge)

Læs mere

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Naja Liv Hansen, læge, Ph.d. Stud. Center for Sund Aldring, Kbh. Universitet Enhed for funktionel billeddiagnostik, Glostrup

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Gitte Bjørn

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale Gå-hjem møde Nye perspektiver i Den Motiverende Samtale 1. december 2010 Formål Få inspiration, få ideer samt skabe interesse for at videreudvikle Den Motiverende Samtale Præsentere

Læs mere

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk BIID11 Lektion 7 Personas & scenarios Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Dagens program 2 8:00-8:20: Exemplarium 10,11 og 12 8:20-8:30: Feedback på visioner 8:30-8:50: Dourish kap 4. 8:50-9:00 Pause 9:00-10.00

Læs mere

Sprogvurderingsmateriale til børn i 3 årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen SPROGVURDERING FOREBYGGENDE INDSATS

Sprogvurderingsmateriale til børn i 3 årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen SPROGVURDERING FOREBYGGENDE INDSATS Sprogvurderingsmateriale til børn i 3 årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen STEAM Dorthe Bleses, Center for Børnesprog, Syddansk Universitet Dorthe Bleses Jarrad Lum Anders Højen Ivan Iashin

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold UCH HHX Psykologi C Niels Bentsen Psyca10 Oversigt

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5

AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5 AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5 1. 2. 3. 4. AT-1. Metodemæssig baggrund. Oktober 09. (NB: Til inspiration da disse papirer har været anvendt i gamle AT-forløb med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011-2012 Institution VUC Holstebro Lemvig - Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfag PSYKOLOGI C, Vejen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 2013/2014 Institution VUC Vestegnen, Albertslund. Gymnasievej 10, 2625 Vallensbæk Uddannelse

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

SKOLEGØRELSE ELLER PRAKSISGØRELSE HVAD SKAL VI VÆLGE? AF: LENE TANGGAARD, CAND.PSYCH., PH.D., PROFESSOR, INSTITUT FOR KOMMUNIKATION

SKOLEGØRELSE ELLER PRAKSISGØRELSE HVAD SKAL VI VÆLGE? AF: LENE TANGGAARD, CAND.PSYCH., PH.D., PROFESSOR, INSTITUT FOR KOMMUNIKATION SKOLEGØRELSE ELLER PRAKSISGØRELSE HVAD SKAL VI VÆLGE? AF: LENE TANGGAARD, CAND.PSYCH., PH.D., PROFESSOR, INSTITUT FOR KOMMUNIKATION En retrospektiv fejring! Jean Lave, 2003 på baggrund af hendes studier

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb MalmöHögskola Kulturochsamhälle(K3) Kultur ochmedieproduktion2008 Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb AfLouiseLidangKrøyer Englishtitle: Kidsunderanewparadigm? Conceptsandpracticesofchildren

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

GRIB MENNESKET! DANSK SELSKAB FOR NEUROLOGISK FYSIOTERAPI 23 JANUAR 2016 CHALOTTE GLINTBORG, PH.D, CGL@HUM.AAU.DK

GRIB MENNESKET! DANSK SELSKAB FOR NEUROLOGISK FYSIOTERAPI 23 JANUAR 2016 CHALOTTE GLINTBORG, PH.D, CGL@HUM.AAU.DK GRIB MENNESKET! DANSK SELSKAB FOR NEUROLOGISK FYSIOTERAPI 23 JANUAR 2016 CHALOTTE GLINTBORG, PH.D, CGL@HUM.AAU.DK AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR DEVELOPMENTAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCE (CEDAPS) GRIB MENNESKET

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Hvem er jeg? Kristina Bakkær Simonsen Ph.D.-studerende på Institut for Statskundskab, afdeling for politisk sociologi Interesseret

Læs mere

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Campus København Forår 2014 Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r): Stig Broström (stbr@dpu.dk) Undervisere, vejledere, samt deres

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD PROGRAM 1. Om udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud 2. Hvorfor fokus på tidlige matematiske kompetencer og hvordan? 3. Følgeforskningen

Læs mere

Indhold. Forfatterliste 9. Del 1 Biologisk læring

Indhold. Forfatterliste 9. Del 1 Biologisk læring Indhold Forfatterliste 9 Del 1 Biologisk læring 1 Fra hjerneforskning til pædagogisk praksis 13 Bo Steffensen og Theresa S.S. Schilhab Forholdet mellem hjerneforskning og pædagogik 13 Brain Based Learning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Psykolog Knud Hellborn

Psykolog Knud Hellborn Psykolog Knud Hellborn Deltids ansat PPR, Halsnæs Kommune Systemisk Narrativ metode og terapi NAP Theraplay Medeudvikler af Emotional Development Scale NUSSA udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram

Læs mere

Hjernen som fundament for auditiv udvikling. Per Caye-Thomasen Rigshospitalet/Københavns Universitet

Hjernen som fundament for auditiv udvikling. Per Caye-Thomasen Rigshospitalet/Københavns Universitet Hjernen som fundament for auditiv udvikling Per Caye-Thomasen Rigshospitalet/Københavns Universitet Konklusion 1. Kritisk periode for sensorisk indlæring (indtil 3-4 års alder) Developmental changes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF(2-årig) Psykologi C

Læs mere

DET AFFEKTIVE ARBEJDE Hvorfor skal velfærdsarbejdet gøres videnskabeligt? Katrin Hjort Professor IFPR, Syddansk Universitet

DET AFFEKTIVE ARBEJDE Hvorfor skal velfærdsarbejdet gøres videnskabeligt? Katrin Hjort Professor IFPR, Syddansk Universitet DET AFFEKTIVE ARBEJDE Hvorfor skal velfærdsarbejdet gøres videnskabeligt? Katrin Hjort Professor IFPR, Syddansk Universitet Disposition 1. Hvad er det affektive arbejde og hvorfor videnskabeliggøres det?

Læs mere

Miljøterapi og emotioner I. Torben Schjødt Schizofrenidagene 2015

Miljøterapi og emotioner I. Torben Schjødt Schizofrenidagene 2015 + Miljøterapi og emotioner I Schizofrenidagene 2015 Hvad er miljøterapi? Hvad er miljøterapi? Patienterne påvirkes af behandlingsinstitutionen som helhed Hvad er miljøterapi? Miljøterapi = terapeutisk

Læs mere

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. SSP samrådets årsmøde Kursus i: Genoprettende processer Fra tough on crime til smart on crime

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. SSP samrådets årsmøde Kursus i: Genoprettende processer Fra tough on crime til smart on crime INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD SSP samrådets årsmøde 2016. Kursus i: Genoprettende processer Fra tough on crime til smart on crime FOKUS OMRÅDER I OPLÆGGET De udsatte og sårbare unge

Læs mere

Mordet på Kitty Genovese

Mordet på Kitty Genovese Prosocialitet Prosocialitet opstår som begreb inden for psykologien i starten af 1970 erne (Latane & Darley 1970; Macaulay & Berkowitz 1970; Bar-Tal 1976; Mussen & Eisenberg-Berg 1976). Ifølge en af pionererne

Læs mere

Socialisering, tilvænning eller træning?

Socialisering, tilvænning eller træning? Tilvænning Socialisering Socialisering, tilvænning eller træning? Træning Dorte Bratbo Sørensen Associate Professor, DVM, PhD Section of Experimental Animal Models Dorte Bratbo Sørensen/ Dyreforsøgstilsynets

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

Charles Kromann, læge, ph.d.

Charles Kromann, læge, ph.d. Charles Kromann, læge, ph.d. Center for Klinisk Uddannelse Københavns Universitet, Region Hovedstaden og Rigshospitalet De næste 20 min Hvad er test- forstærket læring (TFL)? Anbefalinger Spørgsmål Herbert

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution VUF Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF (Fagpakke)

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

HALVTREDS ÅR MED ATTACHMENT

HALVTREDS ÅR MED ATTACHMENT EN TEORI AF JYTTE MIELCKE HALVTREDS ÅR MED ATTACHMENT John Bowlbys søn har i foredrag og bog form oplyst om sin fars baggrund og vejene frem mod attachment-teorien. En dansk psykolog rekapitulerer historien.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin August december 2013 VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse. Hold 812 ps 1308

Undervisningsbeskrivelse. Termin August december 2013 VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse. Hold 812 ps 1308 Undervisningsbeskrivelse Termin August december 2013 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Psykologi C Allan Ramsnæs (ARA) Hold 812 ps 1308 Grundbøger:

Læs mere

Helle M. Christensen

Helle M. Christensen Helle M. Christensen Ph.d.-student, sygeplejerske, Cand.scient. San. Klinisk Institut, SDU Odense Universitets Hospital Lungemedicinsk afdeling J Danmark 2013 KOL / Indlæggelse Behandling / NIV NIV /

Læs mere

Indhold - Psykologien som videnskab Psykologiens veje, af Ole Schultz Larsen, Systime, 2008: Kap. 1: Den mangfoldige psykologi

Indhold - Psykologien som videnskab Psykologiens veje, af Ole Schultz Larsen, Systime, 2008: Kap. 1: Den mangfoldige psykologi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Lyngby, Nybrovej 114, 2800 Kgs. Lyngby Hf

Læs mere

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network Denmark - om servicedesign Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network A networking and knowledge sharing organisation Mission statement The Service Design Network

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Analyse Kvalitativ Forskning

Analyse Kvalitativ Forskning Analyse Kvalitativ Forskning 2. semester * Marts 2017 Dr. Ole Michael Spaten Aalborg Universitet Dagens Program 2. Efter frokost (arbejdstider) Analysetrin 4. introduceres og foretages i grupper Analysetrin

Læs mere

TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til brugsoplevelsen

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Psykologi og fiktion

Psykologi og fiktion Med fokus på horrorgenren i evolutionært perspektiv Mathias Clasen, ph.d. Institut for Æstetik og Kommunikation http://au.dk/engmc@hum.au.dk http://www.horror.dk/mathias Hvorfor fiktion? Og hvad har Darwin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsplan for Master i Sprogtilegnelse forår 2010

Undervisningsplan for Master i Sprogtilegnelse forår 2010 1. Semester forår 2010 Undervisningsplan for Master i Sprogtilegnelse forår 2010 Dato KL Modul Indhold Litteratur Introduktion 05.02.10 /Laila Kjærbæk U68 06.02.10 U69 05.03.10 U68 01 e-læring /Malene

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. READ sammen om læsning Mette Vedsgaard Christensen og Torkil Østerbye, VIA University College

Gør tanke til handling VIA University College. READ sammen om læsning Mette Vedsgaard Christensen og Torkil Østerbye, VIA University College Gør tanke til handling VIA University College READ sammen om læsning Mette Vedsgaard Christensen og Torkil Østerbye, VIA University College 1 Plan for oplæg Introduktion til projekt READ: baggrund og målsætninger

Læs mere

Erfaringsopsamling fra case

Erfaringsopsamling fra case Erfaringsopsamling fra case s samt læringsteori og læringsstil Midler/program: Erfaringsopsamling fra case s Læringsteori Læringsstiltest Erfaringsopsamling fra case Case-opstart (trin -) Indsamling af

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Hvad er læring? Learning and reflecting individually and in the Team. Erfaringsbaseret læring. Erfaringsbaseret læring en realistisk (virkelig) model

Hvad er læring? Learning and reflecting individually and in the Team. Erfaringsbaseret læring. Erfaringsbaseret læring en realistisk (virkelig) model Learning and reflecting individually and in the Team PTW mm. 4 Lars Peter Jensen Hvad er læring? Den psykologiske fejlforståelse: Vi lader som om der er sammenfald mellem det der bliver undervist i og

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Nøglerelationer og trænerkompetencer i en dansk foreningskontekst

Nøglerelationer og trænerkompetencer i en dansk foreningskontekst Nøglerelationer og trænerkompetencer i en dansk foreningskontekst Louise Kamuk Storm, adjunkt, PhD Institut for Idræt og Biomekanik Forskningsenheden for idrætspædagogik og sportspsykologi HVAD BETYDER

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

FRA SEMINARIUM TIL SKOLE

FRA SEMINARIUM TIL SKOLE FRA SEMINARIUM TIL SKOLE - en grounded, fænomenografisk analyse af nyansatte, nyuddannede folkeskolelæreres oplevelser af lærerarbejde. phd forsvar rene b christiansen 17 01 14 Disposition Nye lærere Forskningsspørgsmål

Læs mere

Almen studieforberedelse. 3.g

Almen studieforberedelse. 3.g Almen studieforberedelse 3.g. - 2012 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter Humaniora Samfundsfag Naturvidenskabelige fag Fysik Kemi Naturgeografi Biologi Naturvidenskabsmetoden Definer spørgsmålet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Uddannelsescenter Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Business, merkantil

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Introduktion til faget psykologi og hukommelsesstudieteknik

Introduktion til faget psykologi og hukommelsesstudieteknik Undervisningsbeskrivelse Termin Sommeren 2015 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi C Allan Ramsnæs (ARA) 2G ps Grundbøger: Ole Schultz

Læs mere