Pilotprojekt vedr. pædagogisk anvendelse af tabletcomputere i undervisningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pilotprojekt vedr. pædagogisk anvendelse af tabletcomputere i undervisningen"

Transkript

1 Version 1.3, 14. august 2012 Pilotprojekt vedr. pædagogisk anvendelse af tabletcomputere i undervisningen 1. Overordnet formål Med projektet ønsker vi at fastholde og styrke Vestergårdsskolens position som den førende folkeskole i Aarhus Kommune på det pædagogiske IT-område og undersøge tabletcomputerens potentiale som fremtidens skoletaske. Vestergårdsskolen har gennem de sidste seks år været på forkant med IT-udviklingen og den pædagogiske anvendelse af IT i undervisningen. Skolen har for egne midler investeret i en nu fuldt udbygget dækning med interaktive tavler (SmartBoards) i alle klasser på normalområdet samt i faglokaler. Udrulningen af de interaktive tavler er sket i et tæt samarbejde med andre interessenter, som f.eks. Alexandrainstituttet og leverandøren Solutors. Med sin omfattende viden indenfor området har Vestergårdsskolens sammen med sine medarbejdere desuden virket som inspiratorer og konsulenter for andre skoler og undervisere i forbindelse med anvendelsen af de interaktive tavler. Vi ønsker med projektet fortsat at være inspiratorer for andre skoler og institutioner både lokalt og nationalt på IT-området. Teknisk Den tekniske løsning, som vi har lagt os fast på i pilotprojektet er ipads fra Apple. Valget er truffet ud fra en forventning om, at det i hvert fald de kommende to år vil være det mest modne produkt med den bedste softwareunderstøttelse. Skolens Ipads konfigureres vha Apples eget administrationssystem Apple Configurator. Løbende laves faste installationer ved Smartboards, som sætter lærere og elever i stand til at spejle Ipadens skærm over på Smartboardet. For at få det fulde udbytte af tabletteknologien er det nødvendigt, at man har online adgang til sit arbejde, hvad enten man er på skolen eller derhjemme. Derfor har vi oprettet et GoogleAppsdomæne til skolen, som eleverne kan anvende til produktion og udveksling af dokumenter, lektiebog og samarbejdsværktøj i øvrigt. Derudover benyttes Skoleintra til samarbejde og udveksling af materiale. Skolens Googleapps domæne sætter lærere i stand til at udbrede undervisningsmateriale direkte til elevernes Ipads vha. skolens kopi/scanner maskine Alle elever implementerer en personlig Googleapps mailkonto på deres Ipad. Alle elever aktiverer derudover Icloud, som backup og sikkerhed for en række programmer. Alle elever og forældre udstyres med en specifik vejledning til, hvordan man opretter et AppleID. Skolens anbefaling er at oprette AppleID uden at tilknytte nogen former for betalingskort, men derimod benytte muligheden for at tilkøbe gavekort til kontoen.

2 Pædagogiske målsætninger Integration af IT Implementeringen af interaktive tavler har gjort det muligt at integrere IT i samtlige folkeskolens fag, helt i overensstemmelse med bestemmelserne i Folkeskoleloven. Men anvendelsen har hidtil været begrænset af at tavlerne, ligesom de gammeldags kridttavler, kun kan anvendes af få personer af gangen og kun i selve undervisningssituationen i klassen. Det er vores opfattelse, at det fulde potentiale ved en digitalisering af undervisningssituationen først opnås i det øjeblik eleven har et redskab der nemt og effektivt kan kommunikere, ikke bare med den opsatte tavle, men også med de andre elevers og lærens redskaber. Hvad enten de redskaber er en computer, en smartphone eller en tablet og hvad enten eleven er i klassen, på ekskursion i skoven eller det lokale museum, eller i elevens hjem. I klassen gennemgås en dansktekst på smartboardet.. Eleverne skal i grupper finde ord der beskriver f.eks. en følelse i teksten. På deres tablets kan eleverne se billedet fra tavlen og med forskellige farver markere de fundne ord. Bagefter kan alle gruppernes resultater ses på smartboardet og man kan i fællesskab diskutere resultatet Med en tablet vil grænsen mellem hvad der foregår udenfor og indenfor klassens vægge blive udvisket. På tabletcomputeren vil eleven potentielt altid have hele sin skoletaske med sig inkl. alle de opslagsværker m.v., som man før skulle på biblioteket for at finde. Procesorienteret undervisning Anvendelsen af tablets giver i samspil med de interaktive tavler mulighed for helt nye procesorienterede og deltagerstyrede undervisningsformer. Eleverne og læreren kan kommunikere med hinanden og samarbejde om løsningen af opgaver både indenfor og udenfor skolen. De fleste tablets er samtidig udstyret med sensorer som GPS, kamera og accelerationsmålere samt inputmuligheder, der oplagt vil kunne anvendes i forbindelse med undervisningen i f.eks. naturvidenskab både indenfor og udenfor skolen. I natur og teknik sendes eleverne f.eks. ud i den nærliggende skov for at finde dyrespor. Dyresporene fotograferes og sendes med det samme til klassens fotoalbum. I klassen kan man med det samme finde elevernes billeder frem på smartboardet og via internettet finde ud af hvilke dyr det drejer sig om. Læringsstile Det er efterhånden bredt anerkendt, at børn lærer på forskellige måder, og at det er nødvendigt at tage hensyn til dette i planlægningen af undervisningen. Tabletcomputere giver læreren mulighed for at tage hensyn til børnenes læringsstil i sin planlægning. Er det en video fra you-tube der forklarer det bedst, er det en app med regnestykker eller måske et spil der skal til for at eleven får det største udbytte? Elever har geometri og skal lære om forholdet mellem en cirkels diameter og arealet. En del for gennemgået teorien med en video fra you-tube, nogen tegner cirkler i skolegården og andre laver en film med deres smartphones eller tablets, som skal forklare sammenhængen for deres kammerater.

3 Elever med særlige behov For elever med særlige behov som f.eks. læse eller skrivestøtte giver anvendelsen af tablets helt nye muligheder, da al tekst f.eks. kan læses højt, der kan gives ordforslag ved skriveøvelser osv. Eleverne er på museumsbesøg og får udleveret materiale på papir. Elever med læseproblemer kan anvende tableten til at indscanne teksten og få den læst højt med det samme. Opdaterede undervisningsmidler Vestergårdsskolen har tegnet abonnement på flere online undervisningsportaler. Vi forventer, at de på sigt kan erstatte de bøger vi i dag anvender i de fleste fag. Portalerne vil altid være opdaterede og samtidig giver de adgang til en lang række ekstra materiale, som kan hjælpe med at perspektivere undervisningen. Teksterne på portalerne kan tage høje for elevens niveau og give de dygtigste elever ekstra udfordringer, mens de svageste elever ikke stilles overfor udfordringer de ikke kan klare. I foråret 2011 var der et stort jordskælv i Japan. Allerede en uge efter var undervisningsportalen opdateret med materiale om jordskælvets konsekvenser, den geologisk baggrund for jordskælvet og undervisningsmateriale om radioaktivitet og stråling der relaterede til ulykken på A-kraftværket i Japan. Eleverne har altid online adgang til deres bøger, hvad enten de er på skolen, hjemme eller i et fritidstilbud, blot de har adgang til en computer. Læreren kan på portalen give børnene lektier for og holde øje med hvor mange der har været logget ind på portalen og læst materialet. Motivation Skolebørn omgås i dag en lang række forskellige medier og teknologier og de forstår at håndtere dem. I skolen møder de ofte en for dem forældet teknologi. Ved at møde børnene på deres præmisser styrkes motivationen til ny læring. Sprogundervisning Tablets understøtter alle de sprog der undervises i i folkeskolen og især engelskundervisningen vil have et stort udbytte af anvendelsen af tablets. Der er online adgang til opdaterede ordbøger, talegenkendelsessoftware og en stor mængde gratis litteratur. Talegenkendelsessoftware er efterhånden så udviklet, at oplæsning kan trænes ved at tale til sin tablet i stedet for en forældre eller en lærer. Tableten konverterer det talte til tekst, og hvis maskinen kan forstå hvad man har læst op kan en englænder sikkert også Samarbejdspartnere Vestergårdsskolen ønsker at knytte en lang række forskellige partnere til vores projekt, både for at de kan nyde godt af vores erfaringer og vores viden om den pædagogiske anvendelse af teknologien, og for at vi kan lære af dem. Vi ønsker at samarbejde med både andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller udlandet og med forskere indenfor det pædagogiske

4 område, private virksomheder og statslige institutioner. Vi er allerede godt på vej til at knytte en række kontakter. Moesgård Moesgård Museum står overfor en stor udvidelse med en ny museumsbygning. Museet ønsker i den forbindelse at sikre, at den indrettes så man kan gøre brug af den nyeste teknologi både i forhold til almindelige besøgende og i forhold til de mange skolebesøg som museet har. Der arbejdes der derfor på at knytte en række samarbejdspartnere sammen om udviklingen af software og nye undervisningsmaterialer der kan lægge en ekstra dimension på museumsoplevelsen. Indtil videre samarbejder vi med Moesgård, Alexandra Instituttet og læreruddannelsen på VIA UC om udviklingen, og forventer i fremtiden også at inddrage Solutors A/S i samarbejdet. Alexandra Instituttet/XX Vi samarbejder med Alexandra Instituttet om udvikling af en app til Gasmuseet i Hobro. Alexandrainstituttet står for softwareudviklingen, men vores 7i står for afprøvningen og vores lærere giver gode råd om det pædagogiske indhold. Trifork Trifork er en virksomhed der beskæftiger sig med bl.a. softwareudvikling og efteruddannelse og konferencer på IT-området. Trifork har bl.a. udviklet iphone-bankløsningen til Danske Bank. Vi er i en øjeblikket ved at undersøge muligheden for et samarbejde med Trifork, bl.a. om undervisning af vores elever i softwareudvikling og programmering til ios platformen. ATEA Atea er vores hardwareudbyder på tabletområdet. Evaluering Projektet vil løbende blive evalueret, bl.a. ud fra følgende forventede effektmål: På skolen Klassen oplever større trivsel Klassen oplever et stigende fagligt niveau Lærerne oplever øgede muligheder for undervisningsdifferentiering Eleverne opnår en styrkelse af deres IT-kompetencer og give dem interesse for at arbejde med IT Opnåelse af 95% målsætningen Besparelser som følge af øget anvendelse af elektroniske undervisningsmaterialer Større tilfredshed blandt forældre I forhold til samarbejdspartnere Stille ny viden til rådighed for andre skoler, museer, institutioner m.v. Udvikle nye undervisningsmetoder og materialer Knytte kontakt mellem erhvervsliv, kulturinstitutioner og folkeskolen Afprøve forskellige IT-løsninger og vurdere deres egnethed i undervisningen Økonomi Pilotprojektet finansieres hvad den initielle hardware anskaffelse angår indenfor Vestergårdsskolens eget budget. Der er afsat ca kr. til det første projektår. De øvrige delprojekter, f.eks.

5 udviklingen af en app til Moesgård Museum, udvikling af nye undervisningsmaterialer og investeringer i hardware kræver ekstern medfinansiering. Teknologien giver mange nye muligheder, f.eks. indsamling af måleresultater i Fysik/Kemi, som kræver investering i nyt udstyr. Det er vores håb, at vi kan rejse midler til dette helt eller delvist gennem eksterne samarbejdspartnere og internt i Aarhus Kommune. Fremtidige tiltag Tablets er et af flere bud på fremtidens IT-løsning i folkeskolen. Et andet bud er Googles nyudviklede ChromeBooks. Vi ønsker ikke at fastlåse os til en enkelt formfaktor, eller en enkelt producent, og undersøger derfor pt. muligheder for samarbejde med Google i Danmark (Aarhusbaseret) om et forsøg med anvendelse af ChromeBooks i undervisningen.

IT- strategi 2012 2017 for folkeskolerne i Randers

IT- strategi 2012 2017 for folkeskolerne i Randers IT- strategi 2012 2017 for folkeskolerne i Randers Notat til sagsfremstillingen Udarbejdet af: Viceskoleleder, Kristrup Skole: Morten Jakobsen Viceskoleleder, Østervangskolen: Steen Jensen Leder, Skole-it:

Læs mere

Nutidens digitale folkeskolen

Nutidens digitale folkeskolen Nutidens digitale folkeskolen Af Lars Grønlund Odder satser digitalt i disse år. Ikke blot på skoleområdet, men også inden for andre sektorer. Skoleområdet har fået en del fokus, fordi vi er den første

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

It Håndværk og design Bachelorprojekt 07-08-2014

It Håndværk og design Bachelorprojekt 07-08-2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Faget håndværk og design... 3 Hvorfor er it relevant i folkeskolen?... 7 It- og mediedidaktik... 8 Fire forudsætninger for integration

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 0-18 år 2014-2017. Digitaliseringsstrategi dagtilbud, skoler og klubber 0 18 år. Gældende for 2014 2017.

Digitaliseringsstrategi 0-18 år 2014-2017. Digitaliseringsstrategi dagtilbud, skoler og klubber 0 18 år. Gældende for 2014 2017. Digitaliseringsstrategi dagtilbud, skoler og klubber 0 18 år Gældende for 2014 2017 Ballerup Kommune 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Ballerup Kommunes institutioner 2017 et fremtidsbillede... 4 2.0 Visionen:...

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Evalueringsrapport Pilotprojekt om pædagogisk it og medielæring

Evalueringsrapport Pilotprojekt om pædagogisk it og medielæring Evalueringsrapport Pilotprojekt om pædagogisk it og medielæring Evalueringen er foretaget af: Pelle Ussing konsulent for Pædagogisk IT- og medielæring og Hanne Larsen, Projektleder og udviklingskonsulent

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn i dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn i dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn i dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

IT- strategi for Faxe Kommunes skolevæsen 2014 Den digitale skole Version marts 2014

IT- strategi for Faxe Kommunes skolevæsen 2014 Den digitale skole Version marts 2014 IT- strategi for Faxe Kommunes skolevæsen 2014 Den digitale skole Version marts 2014 Indhold Indledning 3 Vision og baggrund 4 Status 5 Pædagogiske visions- og fokusområder 7 Ansvar for implementering

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Et digitalt løft. Et ledelsesperspektiv på digitalisering i undervisningen

Et digitalt løft. Et ledelsesperspektiv på digitalisering i undervisningen Et digitalt løft Et ledelsesperspektiv på digitalisering i undervisningen Indhold Forord 3 Resume 5 Indledning 8 1. Hvorfor digitalisering? De digitale læringsteknologiers potentialer 12 2. Erhvervsakademiernes

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Strategi for brug af. digitale medier i

Strategi for brug af. digitale medier i Strategi for brug af digitale medier i Indholdsfortegnelse: Hvad er vores vision for brug af digitale medier i dagtilbuddet? side 3 Hvad er formålet med en it strategi? side 3 Mål for brug af digitale

Læs mere

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1 Ipads på VHS En vejledning ipads på VHS Side 1 Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi ved allerede nu, at dette redskab bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Med uddelingen

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole: Nivå skole. It- og mediestrategi 2012-2013

Fredensborg Kommune. Skole: Nivå skole. It- og mediestrategi 2012-2013 Fredensborg Kommune. Skole: Nivå skole It- og mediestrategi 2012-2013 Indledning Informationsteknologi bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

Fredensborg Kommune. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole: Langebjergskolen It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

National strategi for IKT-støttet læring

National strategi for IKT-støttet læring > National strategi for IKT-støttet læring Indsats for at fremme anvendelsen af IKT-støttet læring 2007-2009 Juni 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Juni 2007 2 Indhold > E-læring,

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

IPad og tablets. i undervisningen. Nationalt Center for Erhvervspædagogik

IPad og tablets. i undervisningen. Nationalt Center for Erhvervspædagogik IPad og tablets i undervisningen Nationalt Center for Erhvervspædagogik 2 IPad og tablets i undervisningen Forfatter: Leif Rye Hauerslev Udgivet af Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE, 2012 Tagensvej

Læs mere

Bilag 1. Perspektiver på teknologiområdet. 27. september 2013

Bilag 1. Perspektiver på teknologiområdet. 27. september 2013 Bilag 1 27. september 2013 Perspektiver på teknologiområdet Med dette notat afrapporteres Delprojekt 5: Udvikling på teknologiområdet. Notatet indeholder: A. Baggrund og mål med DP 5 B. Særlig bevilling

Læs mere