Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 1 Januar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 1 Januar 2009"

Transkript

1 Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 1 Januar 2009

2 Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen Grafisk Udgiver Jydske Dragonregiment Dragonkasernen 7500 Holstebro Telefon: , lokal 230 Direkte: Fax: Oplag 3100/Seks gange årligt Produktion Redaktionen bestræber sig på at belyse aktiviteter med relationer til Jydske Dragonregiment. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler. Stof til bladet, forslag etc. indsendes til redaktionen, der træffer beslutning om optagelse. Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Abonnement Årsabonnement kr. 150,- Adressering Adresseændringer meddeles de respektive soldaterforeninger. Forside Foto: Tommy Bruhn. Udsigten fra Grushøje nedover Langebro og op til Kirke Mølle Bakke. På Grushøje anlæges i øjeblikket en delingslejr Godt nytår til alle dragoner! JDRI hæderspris 2008 Kontroløvelse - Felt III Morten er blevet skudt - og hvad så nu! Er Morten alene - Findes der andre? Hjertestartere på kasernen Nye tiltag i forhold til pårørende til udsendte soldater Hæder til dragoner ved Året Idrætsfest Lystfiskeri i øvelsesterræn under JDR Regimentet udvider fysioterapi ordning Nyt om personel Mindeord - kaptajn P.H. Sørensen Fotos nybyggeri ved JDR Niels Kjeldsen Eskadronen Den første Verdenskrig Prinsens Livregiments Soldaterforening Dragonforeningerne Kammeratstøtteordningen OGSÅ MEDLEMSBLAD FOR PRINSENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING

3 LEDER Godt nytår til alle dragoner! Af Oberst Kurt Mosgaard, regimentschef. Også for en regimentschef giver et årsskifte anledning til at se tilbage og fremsætte planer og ønsker for det nye år. Året 2008 blev et af de mest travle og udfordrende i nyere tid. Flere dragoner end nogensinde før blev udsendt i international tjeneste. I bidrog på fremragende vis til at gøre vores fælles verden til et bedre sted, og jeg er pavestolt af jeres indsats. Også hjemme på kasernen blev der rykket. Det gælder i støttestrukturen på depotet, LSE, infirmeriet og alle de, der var involveret i uddannelse i HBU, HRU og PNBTN eller varetog kontakten til pårørende m.fl. Hermed en stor tak til alle for indsatsen. Desværre mistede vi tre gode soldater og regimentskammerater under kampe i Afghanistan. Jesper Gilbert Pedersen blev dræbt den 25. juli, Dan Gyde og Jacob Grønnegaard Gade blev dræbt den 4. december. Vore tanker går fortsat til deres pårørende og de nærmeste venner, som må bære den største sorg. Æret være de dræbtes minde. Vores soldaters indsats påkalder sig større og større påskønnelse fra den danske befolkning. Det vil man kunne notere sig i pressen, og gennem de mange breve, som er sendt fra almindelige danskere til vore soldater i udlandet. Det har imidlertid været vanskeligt at give vore civile medborgere mulighed for at hylde de udsendte på passende måde. Det vil vi søge at ændre på med de hold, som vender hjem fra Kosovo og Afghanistan i februar. Hele Kosovo-holdet vil blive samlet i Aalborg, hvor Trænregimentet vil arrangere en passende modtagelse. Tilsvarende vil hele den danske kampgruppe fra Helmand blive samlet 26 FEB i Holstebro. Her vil kampgruppen blive hædret af modtaget af byen i forbindelse med en march gennem gaderne, et arrangement i Musikteatret og en parade. Jeg opfordrer til, at alle dragoner, civile og militære, med pårørende vil bidrage til en både festlig og højtidelig dag for alle de hjemvendte soldater. Operationerne og de tragiske hændelser i december medførte desværre, at jeg ikke fik lejlighed til at aflægge besøg i Kosovo og Afghanistan. Med støtte fra TV Midt/Vest fik vi i stedet udsendt et video-hilsen til de udsendte dragoner, ligesom alle udsendte fik et julekort og en gave fra regimentet. Jeg håber, at det faldt i god jord gaven kan beses på næste side. Det er mit håb, at 2009 vil blive et år, hvor vi vil vedblive med at kunne klargøre effektive og vel-sammentømrede enheder til international tjeneste. Jeg håber og tror tillige på, at vi vil opleve forbedrede rammer for aktiviteterne på Dragonkasernen og på øvelser. Det større indtag på officersskoler og sergentskoler samt uddannelse af korporaler vil forhåbentlig fylde mange af de ledige pladser med mindre stress og en forbedret uddannelse til følge. Samtidig håber jeg, at vi vil forstå at udnytte det store u-udnyttede potentiale, som konstablerne besidder. De erfarne konstabler bør i højere grad være instruktører inden for de områder, hvor den enkelte 3

4 besidder særlig interesse, viden og færdigheder. Nybyggeri i form af den nye bygning til 4 KMP/PNBTN, en let garage og en nyrenoveret skydebane med den nyeste elektronik og opholdslokaler samt faciliteter i øvelsesterrænet i form af nærkamphus, forbedrede faciliteter for HBU ved Fladmose samt en delingslejr på Grushøje vil givetvis også bidrage til bedre rammer for tjenesten. Dette byggeri er enten færdiggjort eller bliver det inden for de nærmeste uger. Herudover vil vi arbejde for flere skydebaner, renovering og nybyggeri på kasernen, inkl. vagtbygningen. De funktionelle tjenester har nu bestået et par år og har i 2008 været underkastet reviews. Dette og samspillet på de enkelte tjenestesteder var emnet for forsvarschefens chefkonference, som jeg havde lejlighed til at deltage i januar. Jeg fremførte her de iagttagelser og betragtninger om serviceydelser - og mangler som jeg oplever på Dragonkasernen, bl.a. efter mange samtaler og møder med andre dragoner. Det er min opfattelse, at forsvarschefen og hans nærmeste lyttede intenst og er indstillet på at gennemføre en række forbedringer i løbet af Forbedringer i hverdagen hviler imidlertid ikke mindst på os selv. En god hverdag afhænger først og fremmest af vores evne til at tænke positivt, uddele ros når det er fortjent og støtte hinanden i stort og småt. Og er der problemer, så gør noget ved det eller bring det op på konstruktiv måde som det bl.a. ofte er sket i dette blad. Eksempelvis har jeg hørt, at mange finder bestemmelserne for øvelses-terrænet værende for besværlige og restriktive. Bring det op i UAFD og arrangér et fællesmøde med LSE. De er klar til at lytte og mangler 4 sådanne bidrag. Det kunne føre til nedsættelse af et lille udvalg, hvor brugernes ønsker og behov kunne koordineres og påvirke den videre udvikling af terrænet. Ved samme lejlighed kunne man passende aftale, hvordan vi får ryddet op i TN, som pt. flyder med efterladt minestrimmel og udbrændte røghåndgranater! Et stort velkommen hjem til alle jer, som kommer hjem fra international tjeneste i februar! Og god tur til alle jer, som netop nu lægger sidste hånd på forberedelserne til udsendelse. Med dragonhilsen Kurt Mosgaard Oberst, regimentschef Julegaven til de udsendte dragoner Kruset og mange andre gode items kan købes hos Tommy Bruhn, GSE, lokal 230.

5 JDRI hæderspris 2008 Af chefsergent Preben Hein. Fra venstre: Flemming Bach, Steen Østergaard Eriksen og Jens Rasmussen. Ved regimentets fødselsparade blev der for første gang nogensinde, hele tre ildsjæle som blev hædret med Jydske Dragonregiments Idrætsforenings hæderspris og oberst J.M.J. Lyngs idrætsvandrepokal. Overkonstabel Jens Rasmussen blev hædret for sin formidable indsats inden for behandling og genoptræning af skadede medarbejdere på Dragonkasernen, og hans energi til at få sat regimentets fysioterapeutordning på skinner til stor glæde for rigtigt mange af Dragonkasernens medarbejdere. At han derudover personligt har opnået særdeles gode resultater inden for sportsgrenen orienteringsløb, gør ikke hans hædring mindre værdifyldt. Premierløjtnant Steen Østergaard Eriksen blev hæd- ret for sine bestræbelser på at få de værnepligtige gjort interesseret i at deltage i de i Forsvaret værende konkurrencer, og dette arbejde har været medvirkende til at Jydske Dragonregiment har været godt repræsenteret og helt fremme når præmierne efter konkurrencerne skulle fordeles. Derudover har Steen være foregangsmand for styrkelse af korpsånden inden for befalingsmandskorpset i sin eskadron, ved i fritiden, at tilrettelægge og gennemføre flere ekstreme idrætskonkurrencer i udlandet, med stor sportsligt succes. Overkonstabel Flemming Bach blev hædret for sin enorme indsats for indførelsen af spinning på Dragonkasernen. Flemming har igennem flere weekender gennem året dygtiggjort sig, så han i dag er en særdeles dygtig og engageret instruktør, og kører hold såvel i arbejdstiden som i fritiden Derudover er Flemming altid klar med støtte, råd og vejledning til andre, som inden for egne rækker, har startet spinning op. Det er undertegnedes håb, at endnu flere ildsjæle vil melde sig på banen, så der kan blive startet nye bæredygtige initiativer op på Dragonkasernen. 5

6 Kontroløvelse Felt III Af menig Bredebro 1. eskadron 3. deling. Klokken er 06.10, og det er lørdag morgen. På en normal lørdag ved denne tid, ville jeg nok være på vej hjem fra byen i Tønder, men nej, ikke denne lørdag. Denne lørdag skal jeg stå tidligt op, ud og være klar kl. alt for tidligt, for at starte på vores sidste feltøvelse, også kaldet kontroløvelsen eller felt III. Efter appellen bliver vi delt op, så soldaterne fra 4. eskadron, kommer over i grupperne i 1. eskadron. Jeg får tjansen som Geværskytte 1 af vores gruppefører, menig Blæsbjerg. Efter lidt klargørelse får grupperne besked på, at vi er i 60 minutters beredskab, så vi kan gå ind på stuerne og gøre det, en HBU-soldat er bedst til, at koge røv. Det varer dog ikke mange 6 minutter, før vi bliver kørt ud til Fladmosegård, hvor der er sket en ulykke. Premierløjtnant Andersen får givet os de nødvendige instrukser, før hele ballet bliver startet. Der er en del ild, gasudslip i kælderen og stalden er ved at styrte sammen. Vi fik hurtigt styr på situationen og hjulpet de til skadekommende. Ved den næste ulykke var en skolebus, et par biler, en barnevogn og cykel forulykket. Så der var en del at se til. Menig Hobro fra 1. gruppe fik besked på at styre førstehjælpsområdet, og det gjorde han da også med stil. Så godt, at én af de kære hjemmeværnsfolk på et tidspunkt troede, at han var befalingsmand. Der var stadig højt humør på delingen, og det skyldtes måske især, at der ved dette moment, var nogle piger der var kommet til skade, og især

7 top-til-tå blev gjort rigtig rigtig grundigt. Efter momentet fik vi noget mad, eller det var, hvad de kaldte det. Vi fik en meget speciel sammenkogt ret med kartofler og pasta til. Efter maden skulle vi videre til næste moment, som var noget udslip på en kemisk fabrik. Vi skulle i bamsedragen og så ellers i krig. Vi fik hentet de sårede og vasket dem ved vores rensepunkt, så de ikke mere var beskidte af det kemiske stof. Vi fik alle mand slæbt ud af det forulykkede område, eller det troede vi i hvert fald. Vi missede en lille pige på ca. 40 kg, der utrolig nok, var væltet ned imellem nogle store beholdere. Det var lidt noget pis, men shit happens som man siger. Moment på kraftværket Vi drog videre til det sidste moment, hvor der var et kraftværk, der havde været ude for en eksplosion. Uheldigvis havde kraftværket besøg af en skole på det givne tidspunkt, hvor eksplosionen havde været. Igen, igen et rigtigt realistisk scenarie, der var blevet stablet på benene. Vi kom hurtig ind i kraftværket, og kunne med det samme høre, at der blev råbt om hjælp fra en kælder. Vi måtte dog ikke bruge trapperne, der var i bygningen. Vi fandt dog hurtig nogle stiger, og fik sendt noget mandskab ned i kælderen via nogle store runde huller i gulvet. Nogle af de første personer, der var nede i hullet, var gruppefører, menig Blæsbjerg og sergent Overby. De ville hurtigt afsøge kælderen, og de fik da også hurtigt indsigt på nogle sårede personer. De to gruppefører løb hurtigt hen til de sårede, men under deres hast glemte de, at loftet ikke var så holdbart efter eksplosionen, så loftet skulle have været afstivet. En bedømmer fra hjemmeværnet, klappede de nok så ivrige gruppefører på skulderen, og erklærede dem døde. Og en død soldat er ikke en god sol- Førstehjælp til trafikuheld. dat. Så det hele startede med lidt tumult og forvirring, men vi fik dog hurtigt styr på tingene, og de sårede bliv hevet op af stigerne og ud i sikkerhed, hvor de fik førstehjælp. Efter at vi havde fået alle de sårede op af kælderen, afsøgte vi lige for en sikkerhedsskyld kælderen for sårede igen. Vi fandt dog ingen, så jeg meldte over radioen til delingens næstkommanderende, at der ikke var flere i hullet. Men så hørte jeg en skrige, at han havde fundet én person liggende inde i et skab. Jeg meldte hurtigt tilbage, at der var fundet en ny såret. Vi fik personen op af kælderen og afsøgt en ekstra gang. Denne gang kunne vi ikke finde flere, og jeg meldte endnu engang til næstkommanderende, at hullet var gennemsøgt, og at der ikke var flere sårede. Men endnu engang blev der råbt inde fra et kælderrum, at man denne gang havde fundet to sårede. Til delingens forsvar vil jeg dog sige, at de sidste tre sårede personer vi fandt, også var gemt rigtig godt af vejen. Måske endda for godt hvis man skal tage de realistiske briller på. Men det lykkedes os at finde de tre personer og afsluttet momentet. Vi fik igen ros af bedømmerne, og dermed afsluttede katastrofedelen af vores kontroløvelse på en god måde. Tilbage på kasernen eller.. Da vi kom tilbage på kasernen, blev 1. eskadron og 4. eskadron igen delt op. Vi var nu vores gamle deling samlet, så vi kunne komme ud på en ny opgave i HBU hadeskoven Klosterheden. Vores opgave var at stå vagt ved et våbendepot, dog kunne vi, til stor glæde for alle soldater, sove inden døre i varmen. Natten foregik uden nogen form for action, så alle soldater 7

8 kunne få en god nats søvn. Dagen efter derimod var fuld af action. Vi fik allerede fra morgenstunden gjort klar til at få lidt modstand, da vi fik oprettet en ordentlig gate til våbendepotet. Der gik dog heller ikke lang tid før der skete lidt. Der kom i løbet af hele dagen personer, der ville ind på depotet, demonstrationer, skyderier og diverse ulykker i form af biluheld eller sårede. På et tidspunkt fandt man en ung mand liggende omme bag ved depotet, der havde fået en overdosis af svampe. Det var god smæk på hele dagen, og det var en god snært af realisme i momenterne, da vi ofte så rigtige politibiler og ambulancer på stedet. Sjov vandpassage i kulden Da klokken nærmede sig 1800, blev vi afløst af 4. eskadron på våbendepotet, for så at drage ud i skoven. Vi gik i de sædvanlige formationer hen til vores beredskabsområde (BSO), hvor vi smed vores rygsække. Vi fik en opgave, der lød på at observere på nogle objekter. 1. og 2. gruppe blev sendt af sted, imens 3. gruppe skulle blive tilbage og afvente, ved vores klargøring før objekt (KFO), så vi kunne hjælpe de andre grupper, hvis de kom i føling. Menig Hvam og jeg fik til opgave, at gå ud til vejen for Køretøjet afsøges for ulovlige effekter. 8

9 at holde vagt, samt melde over radioen, hvis der kom nogen form for trafik. Der kom selvfølgelig ingen føling, så gruppen kunne gå sig til varmen, og der kom meget begrænset trafik, så menig Hvam og jeg frøs røven i laser i to stive timer, indtil der igen var tid til at drage tilbage til BSO. Eller det var i hvert fald, hvad vi troede, at vi skulle. Vi fik at vide, at vi skulle gå en lille omvej, fordi fjenden havde fået færten af delingen. Vi gik et par kilometer, indtil premierløjtnant Andersen stoppede os, og sagde, at vi skulle lave vandpassage! Det falder aldrig i god jord, og da slet ikke ved en stak kolde og trætte HBUsoldater. Men han forklarede, til alles glæde, at det var via en svævebane. Det var en meget fed oplevelse, og de fleste af soldaterne havde glemte, at de var trætte og kolde. Efter vores svævning gik vi tilbage i BSO for så at hoppe i poserne. Afsøgning og anholdelse Den sidste dag tog vi ud for at afsøge terrænet, hvor vores objekter havde befundet sig aftenen forinden. Ude ved objektet holdte der en Gelände Wagen (GD) med to personer. Vi fik gennemsøgt personerne og GD en. Under gennemsøgningen af GD en fik vi en føling inde fra et skovstykke. Grupperne kom hurtigt på mærkerne, og fik anholdt de to infanterister. Vi fik afsluttet vores afsøgning, og vandrede tilbage til vores BSO. Vi fik besked på at spise og drikke lidt, inden turen gik videre til en ny opgave. En forsyningsvogn og en buslet var kommet i baghold, og det var delingens opgave at redde personellet. Så vi fik fart på, og kom hen til bagholdet. Fjenderne blev hurtigt nedkæmpet, og vi fik afsøgt området for andre eventuelle farer. Dog fandt vi intet, og vendte stille og roligt tilbage til BSO, hvor vi ventede på 4. eskadron, der skulle komme og afløse vores deling Forsvarsminister Søren Gade besøgte soldaterne under kontroløvelsen. i Klosterheden, så vi kunne afslutte vores kontroløvelse. Det er slut men det var sjovt På mange områder lignede vores sidste og tredje felttur de to første feltture. Vi lavede BSO som felt I. Vi gik på patrulje som felt II. Men på vores sidste felttur havde vi en katastrofedel indblandet, hvilket gjorde, at vi er blevet en del af Totalforsvaret. Det har været en god tur, og det var fedt, at man brugte de realistiske ressourcer, så som rigtige ambulancer og politibiler. Man havde sminket de sårede på en ordentlig og professionel måde, hvilket gjorde, at der kom et snært af adrenalin i årerne, samt seriøsitet under øvelserne/momenterne. Jydske Dragonregiment ønsker at styrke kontakten til alle dragoner, som ikke har deres daglige gang på Dragonkasernen. Savner du information, nyheder, invitationer m.m. fra Jydske Dragonregiment, så har du mulighed for at få tilsendt vores elektroniske nyhedsbrev Estandarten. Kontakt regimentschefens sekretær. Benita Sørensen på tlf eller gå ind på JDR hjemmeside hvor du finder et skema til udfyldelse. Tag initiativet - så holder vi kontakten 9

10 Morten bliver evakueret af danske og britiske kolleger. Morten er blevet skudt - og hvad så nu! Af Tommy Bruhn, redaktør. Morten Mathiasen blev den 6. juni 2006 udsendt med 1. lette opklaringseskadron (Bornholm) til Afghanistan. Efter ca. en måned blev opklaringseskadronen befalet til Musa Qala. Her lå Eskadronen i daglig ildkamp og Morten bliver en dag ramt af et skud fra en snigskytte i hovedet. Nu starter Mortens kamp for at overleve. En kamp der ender med svær hjerneskade og medfølgende skader blandt andet svær spasticitet og epilepsi. Det danske sundhedsvæsen har givet op, men der ligger fortsat muligheder for yderligere hjælp i udlandet. Det vil det danske system dog ikke være med til at finansiere, så nu beder Mortens kæreste Mali, Forsvarets regimenter og forsvarets mange støtter om hjælp. Dragonen vil også hjælpe, så læs historien om Morten og hjælp ham! TAK. 10

11 Morten falder bevidstløs til jorden og der bliver slået alarm. Takket være hans dygtige og professionelle kolleger, som med liv og førlighed som indsats, bliver han bragt til feltlægen. Trods Mortens situation formår lægen at holde liv i ham, og en længere transport går i gang. Først til Kandahar, derfra til Ramstein (amerikansk felthospital i Tyskland) for så endelig blive fløjet hjem til Danmark på Rigshospitalet. Her bliver Morten koblet til maskiner som gør arbejdet for ham. Morten blev allerede lagt i koma i Musa Quala, den følgende uge ligger han stadig i koma på Rigshospitalet i livsfare. Morten svæver mellem liv og død i syv dage, før han har samlet styrke, og erklæres uden for livsfare. Ved 3. forsøg lykkedes det lægerne at tage ham ud af komaen, og alle kan ånde lettet op. En meget medtaget og konfus Morten kommer så småt til sig selv efter flere dage, hvor han hallucinerer og hverken kan tale eller bevæge sig. I 14 dage får han sonde og kan ikke mærke sin krop. Morten har en alvorlig hjerneskade, og fremtiden er uvis. Efter de 14 dage overføres han til Hvidovre hospital, på afdelingen for traumatisk hjerneskade, og en lang og sej genoptræning sætter i gang. Her er han hospitaliseret de næste otte måneder. Han bliver overført til Dianalund til yderligere genoptræning og er her indlagt de næste ni måneder. Det er nu et år siden Morten er blevet udskrevet til hjemmet og har siden været til genoptræning på center for hjerneskadede på Amager. Mortens situation i dag Status er at Morten er ramt af svær spasticitet i begge ben og højre arm. Han sidder i kørestol og har ligeledes mistet sin balance evne. I forbindelse med hans hjerneskade har han også fået epilepsi. Han er afhængig af hjemmehjælp dagligt. Man mener ikke at kunne gøre mere for Morten ifølge det danske sundhedsvæsen. Morten har kæmpet hårdt for sin førlighed og er ikke indstillet på at give op. Efter at have undersøgt alle de muligheder som kan have gavnlig effekt er han indstillet på at denne får han kun i udlandet. Det drejer sig om stamcellebehandling og oxygen behandling. Disse behandlinger henvender sig til Mortens skade, og har hjulpet rigtig mange mennesker i samme eller lignende situation. Hjælp Morten Det er ikke noget det danske system vil finansiere, og Morten er på egen hånd hvad det angår. Og Mortens store ønske er, at en dag at kunne blive selvhjulpen. Nu håber jeg sammen med Mortens kæreste Mali, at så mange som muligt vil være med til at hjælpe Morten til en bedre fremtid. Lad os give et beløb stor som småt til Mortens kamp for et bedre liv. Vil du være med til at hjælpe Morten kan du indsætte et beløb på: Registreringsnummer 9106 konto nr mærket Morten. Alle beløb vil tilgå ubeskåret uden udtagelse. Hjælp Morten - Tak! 11

12 Er Morten alene? Findes der andre? Af Tommy Bruhn, redaktør. Mortens tilfælde er et godt eksempel på hvordan det kan gå når det offentlige system ikke udviser tilstrækkelig omsorg og omhu for dem der drager ud i rigets tjeneste og kommer hjem med fysiske skader. Forsvaret gør i forvejen en kæmpe indsats for at hjælpe deres sårede soldater, men der er også behov for det øvrige samfunds hjælp og støtte. Det må ikke gøres op i penge hvorvidt en behandling i udlandet kan hjælpe en soldat, der har sat sit liv på spil for sit land. Alt skal prøves mindst en gang før vi giver op. Har læserne kendskab til andre sårede soldater, der har løbet panden mod den økonomiske mur, hører redaktionen gerne om det. Så vil redaktionen bringe et indlæg i Dragonen. Den gode historie Ligeledes hører vi selvfølgelig gerne om de historier, hvor det er gået godt for den sårede soldat. Vil du fortælle din oplevelse om det at blive såret i tjenesten og vejen i gennem systemet, hvor det offentliges støtte har vist sig fra den helt rigtige side, så kontakt redaktøren. Samfundet bør have et motto Når samfundet skal hjælpe vores sårede soldater bør der være et motto: Der ingen problemer, der er kun opgaver!. Hjertestartere på kasernen Der er nu opsat hjertestarter to steder på Dragonkasernen. Hjertestarterne er placeret henholdsvis i hovedvagten lige inden for døren og på idrætsområdet i spindingslokalet. Regimentet vil snarest iværksætte undervisning af det personel, der arbejder i nærområdet af de to hjertestartere. Der er allerede konstateret en meget stor nysgerrighed vedr. disse, bl.a. ved at boksen åbnes for at se indholdet lad være med det! idet indholdet så falder ud, klar til brug. LSE vil løbende kontrollere hjertestarterne, så driftssikkerheden er i top. 12

13 Nye tiltag i forhold til pårørende til udsendte soldater Af kaptajn Brian S. Villsen, kontaktofficer. TV 2 programmet i efteråret om børn til udsendte der havde det svært skabte en del debat. Blev der gjort nok fra forsvarets side med hensyn til børnene? Er det forsvarets opgave at tage sig af børnene, og er den psykolog støtte forsvaret tilbyder ikke nok? Mange ting var til debat. Regimentets holdning er, at forsvaret skal forsøge at gøre noget mere i forhold til børnene. Derfor arrangerede regimentet for et stykke tid siden et møde med en konsulent, socialrådgiver Carsten Timmerby og Hærens Operative Kommando. Mødet foregik på kasernen. Det var et yderst positiv møde, hvor der kom en del ideer på bordet, i forhold til hvad der kan gøres for børn/søskende til udsendte. Resultatet blev, at regimentet skal være med i et forsøgsprojekt omkring børnesamtalegrupper til udsendte. Regimentet er meget spændt på projektet, og glæder os over, at vi sammen med Livgarden og Danske Artilleriregiment er med i forreste række. Der bliver tilknyttet seks socialrådgivere på projektet, og en af rådgiverne bliver tilknyttet samtalegrupperne ved Jydske Dragonregiment. Forsøgsprojektet starter op i 2009, og vil løbe frem til marts Projektet styres overordnet af socialrådgiver Carsten Timmerby i samarbejde med regimenterne. Regimentet har også for nyligt holdt møde med familienetværket. Regimentet ønskede at der skulle være mulighed for, at pårørende til udsendte uformelt, kunne mødes til en kop kaffe eller mad i løbet af udsendelsen. Det vil give familierne mulighed for at mødes med ligesindede, således man havde mulighed for at drøfte forskellige forhold med nogle, som er udsat for det samme i forhold til en udsendelse. Der vil således blive tilbudt flere møder end de tre pårørendemøder som der bliver indbudt til i dag. Regimentet har lagt op til at det bør foregå i familienetværkets regi, men hvor så regimentet stiller lokaler til rådighed, samt står for de omkostninger der nu måtte være. Familienetværket er i gang med at finde ud af hvor tit der skal inviteres til disse møder, og har ved de sidste pårørendearrangementer bedt om tilbagemeldinger fra pårørende. 13

14 Kun 129,- støt danske soldater Ved køb af denne kalender hjælper du sårede danske soldater og deres familier. Hjælp vore soldater - køb en kalender! Jydske Dragonregiment sælger denne kalender ved korporal Tommy Bruhn på telefon eller Kalenderen koster kr. 129,- og sendes portofrit. 14 Se mere på eller

15 15

16 Hæder til dragoner ved Årets Idrætsfest Ved Årets Idrætsfest som blev afholdt den 9. januar 2009 med Holstebro Idrætsråd som arrangør, var der for sportsåret 2008 hædringer til 74 udøvere, som blev fordelt inden for 16 idrætsforeninger i Holstebro Kommune. Af chefsergent Preben Hein. Kriterier for hædring af en sportsudøver er enten et dansk individuelt eller holdmesterskab, eller deltagelse på landshold i forbindelse med Europæisk, Verdens eller Olympiske Lege for Danmark, under Dansk Idrætsforbund. Dragonerne leverede igen i 2008 en super indsats i militær femkamp og Brian Dåsbjerg blev for niende gang individuel dansk mester og Brian blev med holdkammeraterne Jimmi Jensen, Daniel Wollbrecht og Thomas Lund suverænt de danske mestre i militær femkamp for hold. Fra venstre: Thomas Lund, Henrik Lassen, Daniel Wollbrecht, Jimmi Jensen og Peter Emtekjær I old boys klassen blev Henrik Lassen suverænt dansk mester i militær femkamp og Henrik blev sammen med femkampsveteran Peter Emtekjær danske mestre for hold i førnævnte klasse. Brian Dåsbjerg har også i 2008 haft en forrygende femkampssæson såvel ved de Nordiske, Internationale og senest ved Verdensmesterskaberne i Tyrkiet. Brian blev for syvende gang nordisk mester og slog samtidigt, som første dansker, svenskeren Magnus Haegers rekord fra 1979 med 0.6 point. Brian vandt derudover for femte gang Europa Cuppen, og fik efter en svag start ved verdensmesterskaberne i 16 Tyrkiet på grund af madforgiftning som cirka halvdelen af de trehundrede deltagere blev ramt af, kæmpet sig tilbage, og kunne efter føromtalte omstændigheder se tilbage på en tilfredsstillende flot fjerdeplads. Ovennævnte nordisk og internationale militær femkamp præstationer gjorde at han sammen med Bjarne Pedersen fra Holstebro Speedway Klub og Martin Krabbe fra Athletikklubben Holstebro, blev nomineret til Holstebroprisen Johan Hansens Mindepokal, som han i øvrigt tidligere har modtaget fire gange. Det blev Martin Krabbe fra Athletikklubben Holstebro som trak det længste strå, og udover hyldest modtog han en pris på kr for en forrygende indsats i sportsåret Oberst Kurt Mosgaard, som var indbudt til festlighederne af Holstebro Idrætsråd, så synligt tilfreds ud med hædring af de seks dragoner og nominering af Brian Dåsbjerg til den eftertragtede Holstebroprisen Johan Hansens Mindepokal. Godt trehundrede sportsudøvere, trænere og ledere samt sponsorer til de syv prisuddelinger havde en fornøjelig aften i den tidligere svømmehal på Døesvejens Fritids Center.

17 Lystfiskeri i øvelsesterræn under JDR Af major K.K. Madsen. Det er regimentets ønske, at flest mulige interesseområder skal have mulighed for at udnytte de herlighedsværdier, der ligger i de to øvelsesterræner, der forvaltes under Jydske Dragonregiment. Derfor åbnes der nu adgang for lystfiskere i dele af de vandløb og søer, der findes i de to terræner under hensyntagen til øvelsesaktiviteter, dyreliv og miljø. Bovtrup sø. Holstebro Øvelsesterræn Lystfiskeri er i øvelsesfri perioder tilladt året rundt, døgnet rundt i Bovtrup Sø. De statslige fredningsperioder og mindstemål er gældende. Lystfiskeri langs Gryde Å og Hestbjerg Bæk er kun i øvelsesfri perioder tilladt i dagtimer og i perioden 1. april til 30. september (inkl.). De lokale bestemmelser omkring fredningstider og mindstemål for Storå-systemet gælder på disse strækninger. Der må fiskes således: Hestbjerg bæk Der kan fiskes fra østlige bred mellem Nr. Feldingvej og Hestbjerg Dæmningen. Gryde Å Der kan fiskes fra vestlige bred mellem Nr. Feldingvej og mod syd indtil Stenvad Høje.Nordlige bred mellem Hestbjergvej og Åhus Dæmningen. Finderup Øvelsesterræn Lystfiskeri er i øvelsesfri perioder tilladt året rundt, døgnet rundt i Banan-søen og i Mov Sø. I øvelsesfri perioder er fiskeri endvidere tilladt i dagtimerne på en strækning af Mønsted Å (østlige bred) fra Hovedvej A 16 mod syd til jernbroen ved Rosborg imellem 1. marts og 31. oktober. De statslige fredningsperioder og mindstemål er gældende. Generelle bestemmelser Områder, bestemmelser, fredningstider og mindstemål vil snarest og fremadrettet fremgå af kort på opslagstavler i terrænet samt JDR hjemmeside, hvor man i forvejen kan finde oplysninger om øvelsesfrie perioder. Tilladte strækninger vil blive afskiltet. Begrænsningerne skal selvfølgelig overholdes af natur og miljømæssige årsager. Affald skal opsamles og medbringes eller dumpes i opstillede affaldsbeholdere. Der må kun fiskes med en fiskestang per person. På forlangende fra tilsynsførende og vagten skal personer mellem 18 og 64 år (inkl.) kunne fremvise det statslige lystfisketegn. Alle skal kunne fremvise legitimation. Eventuelle spørgsmål kan rettes til MJ K. K. Madsen i Garnisonsstøtteelementet. 17

18 Regimentet udvider fysioterapi ordning Af chefsergent Preben Hein. Skadesterapeut/massør Jens Rasmussen fra Idrætskontoret, Idrætsleder Niels Peter Smedegaard Pedersen fra Center for Idræt, Fysioterapeut Arvid Hansen og Behandler Sonny Madsen fra Infirmeriet. Alle Dragonkasernens medarbejdere kan i 2009 se frem til en endnu bedre ordning til behandling af skader, og den efterfølgende genoptræning. For at samle kræfterne bedst muligt, placeres fysioterapeuten fremover på Infirmeriet, hvor han i tæt samarbejde med overlægen, øvrigt lægefagligt personale samt Idrætslederen, vil være til rådighed i op til tre dage om ugen i tidsrummet , til behandling af alle Dragonkasernens medarbejdere. Skadesterapeut/massør fra 18 idrætskontoret og Infirmeriets mangeårige behandler vil også være at træffe på Infirmeriet, ovennævnte dage og tidsrum. For værnepligtige og konstabelelever under fire måneders tjeneste vil der efter visitering af det lægefaglige personale, efterfølgende være mulighed for fysioterapi og genoptrænings-behandling på infirmeriet i den første af timerne. Øvrige medarbejdere på Dragonkasernen henvises som tidligere til Idrætskontoret hvor skadesterapeut/massør efter visitering vil booke tid ved fysioterapeut, såfremt han er i tvivl om skadens omfang. Det er regimentets håb, at Dragonkasernens medarbejdere vil få glæde af ovennævnte tiltag, så begyndende skader kan tages i opløbet, inden de udvikler sig til mere eller mindre permanente skader, som kan være med til at forringe livskvaliteten og forlænge sygefravær. Nedennævnte aktører er overlæge Erling Døssings forlængede arme i bestræbelserne på at få behandling af skader, gjort endnu bedre.

19 19

20 Flot ur til årets dragon 2008 Af Tommy Bruhn. I sidste nummer af Dragonen skrev jeg om Årets dragon, der - velfortjent - modtog pokalen for Årets dragon. I den forbindelse glemte jeg, ganske forskammeligt, at nævne Danske Dragonforeningers Sammenslutning (DDS), der hvert år i forbindelse med udnævnelsen af årets dragon, tildeler et flot ur til samme. I år blev uret - på vegne af DDS - overrakt af præsidiemedlem Arne Rindom. Årets dragon 2008, overkonstabel af 1. grad John Mattias Ebert Nielsen (Goggles), beundrer det flotte ur. 20

21 Udnævnelser til major Efternævnte kaptajner er udnævnt til major (M322), pr. 1. januar 2009: - Jens Christian Bang Nielsen ved HKS. - Claus Samsø Pedersen ved FRT. - Anders Troels Nielsen ved HIAS. Afsked efter ansøgning Kaptajn René Hedegaard Hansen er afskediget fra Forsvaret efter ansøgning med opsat pension fra 1. februar Udnævnelser til korporal Efternævnte overkonstabler af 1. grad er udnævnt til korporal pr. 1. januar 2009: - Herluf Edvard Holm-Jensen ved HKS. - Lars Skovgaard Svenningsen ved HKS. - Jørgen Christian Pedersen ved HIAS. - Flemming Møller Sørensen ved PMUK. - Tommy Bruhn ved GSE JDR. Kære alle sammen Mange mange tak for den overvældende deltagelse ved min mand og vores far Bent Sylvester Kristensens død og bisættelse Tak for de mange smukke og personlige blomsterhilsner, varme håndtryk og ord Tak for alt godt, på forskellig vis, mod Bent under hans sygdomsforløb Det har alt sammen været i hans ånd, og har givet os noget godt at komme videre på Kærlig hilsen Lilian, Jane og Karin Missionsmedalje Overkonstabel M.S. Mortensen modtog missionsmedalje for tjeneste i Afghanistan, den 13. januar Oberst Kurt Mosgaard overrakte medaljen ved en lille seance på sit kontor. 21

22 Afsked Major af reserven Torben Henriksen aflagde afskedsbesøg ved regimentschefen den 19. januar Torben Henriksen er i hverdagen erhvervsdirektør for Herning og Ikast-Brande kommune. Majoren har gennem 38 år anvendt store dele af sin fritid som officer af reserven ved Prinsens Livregiment, nu en del af Jydske Dragonregiment, i funktioner som delingsfører, næstkommanderende kompagni og kompagnichef. Majoren som også er medlem af InterForce lokalkomiteen i Midtjylland, modtog Jydske Dragonregiments skjold som påskønnelse for sin store indsats i forsvaret. Jacob Grønnegaard Gade. Dan Gyde. Faldet i international tjeneste i Afghanistan den 4. december Æret være deres minde! 22

23 Mindeord Af Tommy Bruhn. Kaptajn Poul Holmann Sørensen døde pludseligt, lørdag den 3. januar Kaptajn Poul Holmann Sørensen blev kun 60 år. Poul Holmann Sørensen, i det daglige kaldet PH, var født ind i forsvaret. Hans far var idrætslærer ved dragonerne i Randers. At være søn af en dragon og idrætslærer gjorde PH til en dygtig sportsmand indenfor militær ridebanespringning, svømning, håndbold og tennis. PH startede sin militære karriere som værnepligtig med en uddannelse som elektriker bag sig og sluttede med rang af kaptajn med daglig tjeneste ved Hærens Kampskole i Oksbøl. PH nåede i sin lange militære karriere at gøre tjeneste på Cypern, i eks- Jugoslavien og et længere ophold i Mellemøsten - Israel og Syrien. Her var familien med. PH havde sunde interesser, således var han meget aktiv inden for golfen og var ofte at træffe i Golfklubben i Råsted. Desuden havde krigshistorien hans store interesse. Han var derfor sidste sommer, med kolleger, på en tur til Normandiet for at besøge invasionskysten. PH nåede kun at nyde sin pensionsalder i to måneder. PH efterlader sin mor, hustruen Inger og tre børn, Mikkel, Lone og Rune. PH vil blive savnet af os alle, der havde fornøjelse af at kende ham som officer og ven. Æret være kaptajn Poul Holmann Sørensens minde. Det forlyder at vores regimentschef (RC), oberst Kurt Mosgaard snart beordres i ny stilling i Forsvarskommandoen. Navnet på ny RC er endnu ikke kendt. Mere i næste udgave af Dragonen. 23

24 Foto nybyg ved I området bag skydebanerne er denne materielbygning under opførelse. Nyt nærkampshus er underopførelse i området bag skydebanerne. Ny kompagnibygning på garageomr I området ved Fladmose klargøres der til bygning af brand- og redningsfaciliteter. 24 Ny garagebygning til brug for Panse

25 s fra gerier JDR På Grushøje er en delingslejr under opførelse. ådet til brug for 4. kompagni. Ny overdækket standplads på skydebanen. I baggrunden ses endnu en ny bygning til brug for enhederne. rbataljonen. Ny skiver og elektronisk udstyr installeres i skydebane graven. 25

26 Niels Kjeldsen Eskadronen Af Cand. jur. Jørgen Jensen, Århus. I år er det 40 år siden Niels Kjeldsen dysten blev afholdt for første gang. I 1968 indstiftede den daværende regimentschef, oberst K. Jensen en vandrepokal, der skulle tilfalde den eskadron, der klarede sig bedst under inspektion af Hærinspektøren eller den eskadron der vandt Niels Kjeldsen Dysten, som skulle finde sted, de år, hvor der ikke var Hærinspektion. I 1969 vandt 1. Kampvognseskadron fra I Panserbataljon, Niels Kjeldsen Dysten for første gang. Året efter, i 1970, gentog eskadronen succesen og genvandt dysten i forbindelse med årets Hærinspektion. Også den gang var der tale om skrappe dragoner i 1. KVGESK. Efterlysning Det runde jubilæum vil efter aftale med Præsidenten for Danske Dragonforeningers Sammenslutning, major Jørgen Bruse blive fejret i forbindelse det årlige Jubilarstævne på Dragonkasernen, den 5. september Af hensyn til programmet, som vil blive udarbejdet i samarbejde med Dragonregimentet og Præsidiet for Dragonforeningerne beder vi alle de dygtige dragoner og befalingsmænd, der var tjenestegørende ved 1. KVGESK i om allerede nu at melde sig til én af følgende: Efter sejren fik eskadronen efter henvendelse til den daværende Give kommune tilladelse til at bære kommunens våben som ærmemærke. G. Hussmann (våbenmester) tlf B. Nielsen (DF) tlf O. Kirkegaard (DF) tlf tele.dk N. Waltorp (DF) tlf J. Jensen (NK/ESK ) tlf dk Hvis du kender nogen af dine kammerater, som du ved ikke holder DRAGONEN så kontakt og fortæl dem om muligheden for at gense vennerne fra Danmarks bedste eskadron, Holstebro Dagblad bragte den 22. juni 1970 denne gode historie. Vi vil gerne have din foreløbige tilmelding inden udgangen af april måned. 26

27 Den første Verdenskrig - danske tvunget i tysk tjeneste AF ERIK BROCK HANSEN var tidspunktet hvor Amerika gik ind i den første verdenskrig, og må nok siges, var både ventet og tiltrængt, moralen var stærkt svækket især hos de franske styrker, der havde haft enorme tab. Mændenes årelange indkaldelse til krigstjeneste og kvindernes beskæftigelse i alle dele af erhvervslivet, medførte varige forandringer i familiemønster og seksualmoral, kvindebevægelser vandt frem og opnåede i mange lande betydeligere resultater. Den militante fløj i fagbevægelse og politisk arbejderbevægelse styrkedes. Voldsomst var naturligvis krigens følger i form af mytteri, oprør og revolution. I alle hærene forekom der lejlighedsvis og stedvis mytterier, og det var i særlig grad hen imod krigens slutning, at de antog massekarakter og fik afgørende politisk betydning. I Frankrig deserterede i 1814 ca. 5OO mand, 1915 ca mand, 1916 næsten 9.000, men i 1917 over mand. Urolighederne - eller oprøret, som man nok hellere må kalde det - fandt sted maj - juni 1917 på fronten omkring Soissons, og var lige ved at forårsage et større fransk sammenbrud, både militært og politisk. Soldaterne nægtede simpelthen, at kæmpe videre og opfordrede til at slutte fred. Under ledelse af general Petain, den senere marskal og landsforræder, blev bevægelsen slået ned med hård hånd, bl.a. ved massehenrettelser. Også på tysk side samt andre frontafsnit, var der uroligheder og soldateropstande. Mange af disse europæiske soldater revolter, satte sig ikke blot som opgave at afslutte krigen, men også radikalt at omdanne hele samfundsstrukturen, hvilket fuldt ud lykkedes i Rusland ved dannelsen af Sovjetunionen. Krigsfangen Morten Schultz på landarbejde Efter nogle år ved fronten fast ved Soissons, havde Morten givetvis deltaget i oprøret 1917, som tvungen dansker i krigen, der måske havde resulteret i hans henrettelse. Nu skete der det, at han kom i et fransk baghold og måtte overgive sig - hvilket var hans held, og han havde heldet med sig endnu adskillige gange. Morten fortsætter sin beretning om livet som krigsfange: I foråret 1917 blev 20 krigsfanger beordret ud til en lille by på landet, som bed Nizon ved Pont Aven og utroligt smukt beliggende mod syd på Bretagne-halvøen. Vi boede alle mand på loftet i et ældre hus, og vagten havde kvarter i underetagen. Vort fodtøj blev inddraget om aftenen og låst Tysk maskingeværstilling. Dette nye våben viste sin effektivitet under kampene ved Soissons. 27

28 Tyske krigsfanger på landbrugsarbejde i Frankrig i feltuniformer, der først blev hjemsendt to år efter 1. verdenskrigs ophør. Efter krigens ophør, deltog de i meget farlige operationer ved oprydning af frontzonerne for granater ved sprængninger. Af hensyn til Genevekonventionen er ansigterne gjort ukendelige. inde, og om dagen arbejdede vi for bønderne i området. Allerede den første dag, kom jeg sammen med en kammerat ud til et ældre par, han hed Jan Fyric og konen Marie, de havde to sønner i tysk krigsfangenskab. Til middag fik vi pandekager bagt i smør (crépe- lokal specialitet med f.eks. indbagte grøntsager og kød), det var lige noget vi kunne lide og især da vi kunne spise os mætte. Der var åbent ildsted på alle gårdene, så komfur og kakkelovn kendte de ikke. Der hang en jernlænke over ildstedet i køkkenet, hvor de kunne hænge deres gryder op i. Eller også havde de et jern tre-ben, som der blev fyret under mest med kvas. Klimaet var skønt med milde vinde fra havet og næsten ingen vinter, så køerne kom ud hver dag. Også i stuen var der åbent ildsted, hvor der blev tændt op nar det var lidt køligt, og her brugte de kløvet træ. Ved siden stod der en bænk, hvor de sad og røg pa deres piber. 0m morgenen fik vi en lille skal suppe med tynde 28 pandekager puttet i og så gerne tre store løg, som var kogte. Bagefter ligeså meget brød vi kunne spise sammen med kogt flæsk. I høsten fik vi en kop kaffe med cognac ovenpå. (Morten var rigtig kommet på landet, hvad han også trængte til). Når man kom ind i stuen, stod der til venstre en alkove, hvor manden sov og i det næste hjørne også en alkove, hvor karlen sov. I det tredje hjørne, alkoven som pigerne sov i. Konen sov i en anden stue i en himmelseng, og her var der endvidere trægulv! Om morgenen sad jeg tit på en bænk foran mandens seng inden han var kommet op. Så gav han mig nøglen til huset, hvor vinen lå, men jeg skulle passe på, at konen ikke så det, for Jan Fyric ville gerne have en lille skænk til at starte dagen på... Jan Fyric ønskede at have Morten hver dag En dag spurgte Jan Fyric mig, om jeg ikke kunne komme til dem hver dag, men det var jeg faktisk nødt til, da han var sognerådsformand og bestemte, hvor de forskellige krigsfanger skulle hen, og jeg var meget glad for, at jeg netop kom til dem. Han var næsten som en far for mig. Jeg fik lov til at harve og pløje, men de havde ingen såmaskine, så der blev sået med hånden. En dag Pont Aven er beliggende 100 km sydøst for Brest i Bretagne bed til den smukke Aven flod der udmunder i Biscaya-bugten.

29 bad han mig om at vise, hvordan vi såede hjemme i Danmark. Da han så, at det gik hurtigere for mig end for ham, sagde han: Nu går jeg hjem efter en flaske, så kan du så resten. Da kornet siden hen kom op sagde han, at det efter hans mening var sået for tykt, men da det skulle høstes, var det alligevel godt nok. Græsset blev høstet med le, og det var der meget af, men blandt krigsfangerne var der få landmænd, så vi landmænd matte gå fra gård til gård for at bruge leen. Tiden gik med alt forefaldende landbrugsarbejde - næsten som hjemme i Danmark, og der var altid noget der skulle gøres, så tiden blev ikke lang for os. Pont Aven malerskole på rådhuset. I det gamle rådhus i byen Pont Aven, og tæt ved hvor Morten nu havde fået sit kvarter under krigsfangenskabet i Bretagne, slog den meget berømte maler Paul Gaugain sig ned i 1883 sammen med sin danskfødte kone Mette Gad, hvor han var den ledende kunstner i Pont Aven skolen, som dyrkede simplificeret malermåde med ubrudte farveflader. I en årrække foretrak vor berømte maler og keramiker J. F. Willumsen stedet og det resulterede i malerier stærkt præget af Paul Gaugains arbejder, endvidere var vor ligeså berømte Skagens maler Peder Severin Krøyer begejstret for stedet i vintertidens mørke og kolde måneder. Nizon idyllen tæt ved Pont Aven i Bretagne, var en brat overgang fra krigshelvedet på fronten til en af de smukkeste og mest fredsfyldte egne af Frankrig. Læs i næste artikel, hvor krigen nærmer sig sin afslutning og hvor Morten må blive i krigsfangenskabet... 29

30 Landsformand: Jens Christian Lund, Sct. Mogens Gade 31 A, 2., 8800 Viborg. Tlf Mobil: Vicelandsformand: Peder Korshøj, Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro. Tlf Mobil: Landskasserer: Poul Erik Timm Århusvej 111, 8900 Randers. Tlf Landssekretær: Preben I. Troelsen (MR), Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning. Tlf , Redaktør: Bent Ingolf Johansen (MR), Juelsparken 26, 9210 Aalborg SØ. Tlf Mobil: Fødselsdagslistefører: Poul Erik Rasmussen (MR), Rosenvang 31, 8543 Hornslet. Tlf FORENINGEN FOR ALLE, DER BRÆNDER FOR ÅNDEN VED PRINSENS LIVREGIMENT 30

31 Midtvejsmøde Repræsentantskabet holdt midtvejsmøde 28. november Mødet startede med en markering af 351 års dagen for Prinsens Livregiments oprettelse, idet man med afdelingernes faner tog opstilling foran mindestenen på paradepladsen. Landsformand, Jens Chr. Lund, lagde en krans og mindedes de faldne kammerater. Jens Chr. Lund udtaler mindeord. Klar til kransenedlægning. På midtvejsmødet bød landsformanden velkommen og orienterede om, at han havde kontaktet forsvarsministeren ang. en reducering af medlemmernes udgift til foreningsbladet. Forsvarsministeren var velvillig og ville se på sagen. Landsnæstformand, Peder Korshøj, orienterede om sin deltagelse i Danske Soldaterforeningers Landsråds formandsmøde, herunder, at der snarest bliver indført en national flagdag for soldaten. I øjeblikket er der politisk uenighed om datoen. Der bliver oprettet et nationalt monument for alle, der har forrettet international tjeneste. Monumentet opstilles i Kastellet i København i løbet af Han orienterede endvidere om jubilarstævne, der opholdes lørdag den 13. juni 2009 på Viborg Kaserne. Som noget nyt spises der frokost i den gamle kostforplejning. Landskasserer, Poul Erik Timm, orienterede om det foreløbige regnskab for 2008, der udviser et overskud på ca kr. til dato. Under orientering fra fødselsdagfonden blev der drøftet hvilke kriterier, der blev brugt ved behandling af ansøgninger om donationer til medlemmerne. Fra Hundredemandsforeningen var der intet nyt at berette. Dog kom det til en diskussion om det faldende medlemstal, samt om der igen skulle åbnes for optagelse af nye medlemmer. Det blev konkluderet, at en evt. åbning skulle drøftes på generalforsamlingen. Herning afd. påtog sig at arrangere næste års udflugt. Generalforsamlingen blev fastsat til fredag den 12. juni 2009 kl Hundredemandsforeningen holder generalforsamling samme dag kl P. Korshøj 31

32 JUBILARSTÆVNE 2009 Er du jubilar eller vil du bare gerne mødes med gutterne igen så aftal at mødes i Viborg LØRDAG 13. JUNI 2009 Alle er hjerteligt velkommen. Yderligere oplysninger følger her i Dragonen. På vore hjemmeside kan du se fotos fra tidligere jubilarstævner. Formand: Peder Korshøj (MR) Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro Tlf Mobil Kasserer: Jens Erik Pedersen (MR) Krogen 4 A, Rødding, 8830 Tjele. Tlf Sekretær: Peter Løgstrup Knudsen (MR) Enghavevej 11, 8450 Hammel. Tlf Mobil Bent Nielsen (MR) Gl. Århusvej 96, 8800 Viborg Tlf Niels Jørgen D. Christensen, Holstebrovej 69, 8800 Viborg. Tlf Opråbere: Jens Erik Pedersen og Bent Nielsen. Man hyggede sig og fik snakket med gamle kammerater om gamle dage. Der var lejlighed til at se Mindelokalerne inden eftermiddagen sluttede. En god dag. Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2009 kl i Oasen. Bemærk mødested. Dagsordenen er anført i december Dragonen. Du kan stadig nå at tilmelde dig det efterfølgende gratis traktement. Tilmelding slutter 16. februar. Ring til formanden på mobil Mød op til denne vigtige aften. Aktiviteter Kammeratskabsaftener 2. og 4. tirsdag kl i Paradiset. Indendørs skydning den 1. og 3. torsdag kl i Viborg Skytteforening på Kirkebækvej. Jubilarstævne lørdag den 13. juni Peder Korshøj Julefrokost 50 deltagere havde en rigtig hyggelig julefrokost søndag 7. december på Viborg Kaserne i Oasen. Der blev serveret god mad og spillet bingo med mange præmier. Formand: Arne Simonsen (MR) Ørnevej 59, 9230 Svenstrup. Tlf Kasserer: Aakjær Skov (MR) Sæby Landevej 2, 9830 Tårs. Tlf Koncentrerede spillere. Sekretær: Mogens Pedersen (MR) Kløvervej 28, 9760 Vrå. Tlf

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Priser fra Dragonfonden

Priser fra Dragonfonden Priser fra Dragonfonden Socialrådgiver Mie Nørby Dahl og Betina Skov Gjesing Socialrådgiver Mie Nørby Dahl og Betina Skov Gjesing tildeles hermed et legat fra Dragonfonden. For med stor ildhu positivt

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT 2 ESK(HBU)/V UDDBTN/JDR Dragonkasernen 7500 Holstebro Tlf. 7282 3631 VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT 1. SITUATION: Du er tilsagt at skulle aftjene din værnepligt

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

JANUAR Dragon info nr. 8 2014

JANUAR Dragon info nr. 8 2014 1 DRAGON INFO No. 1 JANUAR Dragon info nr. 8 2014 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Jydske Dragonregiment UGE

Jydske Dragonregiment UGE Erhvervspraktik Jydske Dragonregiment UGE Denne folder skal du vise dine nærmeste pårørende samt din klasselærer/skolevejleder - HUSK det! Velkommen til erhvervspraktik Jeg vil herved gerne byde dig velkommen

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Ålborg tur-retur 1990

Ålborg tur-retur 1990 Ålborg tur-retur 1990 Af: Jens Lausten Hansen (SCK-Nyt 4/1990). Lille forhistorie: Fem ryttere som ikke kendte hinanden inden de 1000 km. Pause i Vildbjerg. Fra venstre Jens Lausten Hansen, Kurt, Helge

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

BLÅ NEGL. Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland. Nr. 03 26 28 FEB 2016 FELTAVIS

BLÅ NEGL. Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland. Nr. 03 26 28 FEB 2016 FELTAVIS BLÅ NEGL 26 28 FEB 2016 FELTAVIS Nr. 03 Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland Du sidder nu med tredje og sidste udgave af feltavisen for konkurrencen: BLÅ NEGL 2016 På de feltaviser vi har udgivet, og på

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Connie Birk med Slagterens Indi, Uddannet fig. og aktiv i konkurrencer!

Connie Birk med Slagterens Indi, Uddannet fig. og aktiv i konkurrencer! Søndag d. 5.9.10 Udtagelse til DM. Endelig kom dagen som vi har ventet på et helt år. Udtagelsen blev afhold af Vestjyllands PH. Så det har været nogle spændende mdr. op til, for Kim og Kjeld stod jo for

Læs mere

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 1 ANTAL ANSATTE I FORSVARET HÆREN Ca. 10.200 SØVÆRNET Ca. 3.300 Ca. 24.300 FLYVEVÅBNET Ca. 3.500 FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 Danmarks internationale engagement 1949-2011 Bosnien-Hercegovina Makedonien Kroatien

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Race report fra Triple Ironman i Lensahn

Race report fra Triple Ironman i Lensahn Race report fra Triple Ironman i Lensahn Jeg vil her skrive lidt om projektet 3 double ironman - fra ide til handling. Da jeg i 2011 gennemførte Copenhagen Challenge, var det en super fed oplevelse, og

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Deltagelsen var skræmmende, kun 20 skytter formåede at stille op, hvilket er utroligt. Et Jydsk Mesterskab hvor programmerne er udvidet, så også børn

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Festival kataloget 2013 er på gaden

Festival kataloget 2013 er på gaden Nyhedsbrev 4 Festival kataloget 2013 er på gaden Ligesom sidste år er deltagertallet på festivalen stigende. I år deltager 101 kunstnere fra i alt 12 lande i de ni dage festivalen varer. Alene den lokale

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen,

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen, SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10 Så gik der endnu en vinter, med træning på grus og vinterturnering, så nu er foråret på vej, og vi ser frem til at komme på græs. Hele vinteren har vi næsten

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Legat og påskønnelser 1. november 2016 Jydske Dragonregiments 337 års fødselsdagsparade.

Legat og påskønnelser 1. november 2016 Jydske Dragonregiments 337 års fødselsdagsparade. Legat og påskønnelser 1. november 2016 Jydske Dragonregiments 337 års fødselsdagsparade. Dragonfonden 2 Gruppe fra Vikingkompagniet i II JDR, der var udsendt til Afghanistan (RSM hold 4 fra FEB AUG 2016)

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere