Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 1 Januar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 1 Januar 2009"

Transkript

1 Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 1 Januar 2009

2 Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen Grafisk Udgiver Jydske Dragonregiment Dragonkasernen 7500 Holstebro Telefon: , lokal 230 Direkte: Fax: Oplag 3100/Seks gange årligt Produktion Redaktionen bestræber sig på at belyse aktiviteter med relationer til Jydske Dragonregiment. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler. Stof til bladet, forslag etc. indsendes til redaktionen, der træffer beslutning om optagelse. Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Abonnement Årsabonnement kr. 150,- Adressering Adresseændringer meddeles de respektive soldaterforeninger. Forside Foto: Tommy Bruhn. Udsigten fra Grushøje nedover Langebro og op til Kirke Mølle Bakke. På Grushøje anlæges i øjeblikket en delingslejr Godt nytår til alle dragoner! JDRI hæderspris 2008 Kontroløvelse - Felt III Morten er blevet skudt - og hvad så nu! Er Morten alene - Findes der andre? Hjertestartere på kasernen Nye tiltag i forhold til pårørende til udsendte soldater Hæder til dragoner ved Året Idrætsfest Lystfiskeri i øvelsesterræn under JDR Regimentet udvider fysioterapi ordning Nyt om personel Mindeord - kaptajn P.H. Sørensen Fotos nybyggeri ved JDR Niels Kjeldsen Eskadronen Den første Verdenskrig Prinsens Livregiments Soldaterforening Dragonforeningerne Kammeratstøtteordningen OGSÅ MEDLEMSBLAD FOR PRINSENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING

3 LEDER Godt nytår til alle dragoner! Af Oberst Kurt Mosgaard, regimentschef. Også for en regimentschef giver et årsskifte anledning til at se tilbage og fremsætte planer og ønsker for det nye år. Året 2008 blev et af de mest travle og udfordrende i nyere tid. Flere dragoner end nogensinde før blev udsendt i international tjeneste. I bidrog på fremragende vis til at gøre vores fælles verden til et bedre sted, og jeg er pavestolt af jeres indsats. Også hjemme på kasernen blev der rykket. Det gælder i støttestrukturen på depotet, LSE, infirmeriet og alle de, der var involveret i uddannelse i HBU, HRU og PNBTN eller varetog kontakten til pårørende m.fl. Hermed en stor tak til alle for indsatsen. Desværre mistede vi tre gode soldater og regimentskammerater under kampe i Afghanistan. Jesper Gilbert Pedersen blev dræbt den 25. juli, Dan Gyde og Jacob Grønnegaard Gade blev dræbt den 4. december. Vore tanker går fortsat til deres pårørende og de nærmeste venner, som må bære den største sorg. Æret være de dræbtes minde. Vores soldaters indsats påkalder sig større og større påskønnelse fra den danske befolkning. Det vil man kunne notere sig i pressen, og gennem de mange breve, som er sendt fra almindelige danskere til vore soldater i udlandet. Det har imidlertid været vanskeligt at give vore civile medborgere mulighed for at hylde de udsendte på passende måde. Det vil vi søge at ændre på med de hold, som vender hjem fra Kosovo og Afghanistan i februar. Hele Kosovo-holdet vil blive samlet i Aalborg, hvor Trænregimentet vil arrangere en passende modtagelse. Tilsvarende vil hele den danske kampgruppe fra Helmand blive samlet 26 FEB i Holstebro. Her vil kampgruppen blive hædret af modtaget af byen i forbindelse med en march gennem gaderne, et arrangement i Musikteatret og en parade. Jeg opfordrer til, at alle dragoner, civile og militære, med pårørende vil bidrage til en både festlig og højtidelig dag for alle de hjemvendte soldater. Operationerne og de tragiske hændelser i december medførte desværre, at jeg ikke fik lejlighed til at aflægge besøg i Kosovo og Afghanistan. Med støtte fra TV Midt/Vest fik vi i stedet udsendt et video-hilsen til de udsendte dragoner, ligesom alle udsendte fik et julekort og en gave fra regimentet. Jeg håber, at det faldt i god jord gaven kan beses på næste side. Det er mit håb, at 2009 vil blive et år, hvor vi vil vedblive med at kunne klargøre effektive og vel-sammentømrede enheder til international tjeneste. Jeg håber og tror tillige på, at vi vil opleve forbedrede rammer for aktiviteterne på Dragonkasernen og på øvelser. Det større indtag på officersskoler og sergentskoler samt uddannelse af korporaler vil forhåbentlig fylde mange af de ledige pladser med mindre stress og en forbedret uddannelse til følge. Samtidig håber jeg, at vi vil forstå at udnytte det store u-udnyttede potentiale, som konstablerne besidder. De erfarne konstabler bør i højere grad være instruktører inden for de områder, hvor den enkelte 3

4 besidder særlig interesse, viden og færdigheder. Nybyggeri i form af den nye bygning til 4 KMP/PNBTN, en let garage og en nyrenoveret skydebane med den nyeste elektronik og opholdslokaler samt faciliteter i øvelsesterrænet i form af nærkamphus, forbedrede faciliteter for HBU ved Fladmose samt en delingslejr på Grushøje vil givetvis også bidrage til bedre rammer for tjenesten. Dette byggeri er enten færdiggjort eller bliver det inden for de nærmeste uger. Herudover vil vi arbejde for flere skydebaner, renovering og nybyggeri på kasernen, inkl. vagtbygningen. De funktionelle tjenester har nu bestået et par år og har i 2008 været underkastet reviews. Dette og samspillet på de enkelte tjenestesteder var emnet for forsvarschefens chefkonference, som jeg havde lejlighed til at deltage i januar. Jeg fremførte her de iagttagelser og betragtninger om serviceydelser - og mangler som jeg oplever på Dragonkasernen, bl.a. efter mange samtaler og møder med andre dragoner. Det er min opfattelse, at forsvarschefen og hans nærmeste lyttede intenst og er indstillet på at gennemføre en række forbedringer i løbet af Forbedringer i hverdagen hviler imidlertid ikke mindst på os selv. En god hverdag afhænger først og fremmest af vores evne til at tænke positivt, uddele ros når det er fortjent og støtte hinanden i stort og småt. Og er der problemer, så gør noget ved det eller bring det op på konstruktiv måde som det bl.a. ofte er sket i dette blad. Eksempelvis har jeg hørt, at mange finder bestemmelserne for øvelses-terrænet værende for besværlige og restriktive. Bring det op i UAFD og arrangér et fællesmøde med LSE. De er klar til at lytte og mangler 4 sådanne bidrag. Det kunne føre til nedsættelse af et lille udvalg, hvor brugernes ønsker og behov kunne koordineres og påvirke den videre udvikling af terrænet. Ved samme lejlighed kunne man passende aftale, hvordan vi får ryddet op i TN, som pt. flyder med efterladt minestrimmel og udbrændte røghåndgranater! Et stort velkommen hjem til alle jer, som kommer hjem fra international tjeneste i februar! Og god tur til alle jer, som netop nu lægger sidste hånd på forberedelserne til udsendelse. Med dragonhilsen Kurt Mosgaard Oberst, regimentschef Julegaven til de udsendte dragoner Kruset og mange andre gode items kan købes hos Tommy Bruhn, GSE, lokal 230.

5 JDRI hæderspris 2008 Af chefsergent Preben Hein. Fra venstre: Flemming Bach, Steen Østergaard Eriksen og Jens Rasmussen. Ved regimentets fødselsparade blev der for første gang nogensinde, hele tre ildsjæle som blev hædret med Jydske Dragonregiments Idrætsforenings hæderspris og oberst J.M.J. Lyngs idrætsvandrepokal. Overkonstabel Jens Rasmussen blev hædret for sin formidable indsats inden for behandling og genoptræning af skadede medarbejdere på Dragonkasernen, og hans energi til at få sat regimentets fysioterapeutordning på skinner til stor glæde for rigtigt mange af Dragonkasernens medarbejdere. At han derudover personligt har opnået særdeles gode resultater inden for sportsgrenen orienteringsløb, gør ikke hans hædring mindre værdifyldt. Premierløjtnant Steen Østergaard Eriksen blev hæd- ret for sine bestræbelser på at få de værnepligtige gjort interesseret i at deltage i de i Forsvaret værende konkurrencer, og dette arbejde har været medvirkende til at Jydske Dragonregiment har været godt repræsenteret og helt fremme når præmierne efter konkurrencerne skulle fordeles. Derudover har Steen være foregangsmand for styrkelse af korpsånden inden for befalingsmandskorpset i sin eskadron, ved i fritiden, at tilrettelægge og gennemføre flere ekstreme idrætskonkurrencer i udlandet, med stor sportsligt succes. Overkonstabel Flemming Bach blev hædret for sin enorme indsats for indførelsen af spinning på Dragonkasernen. Flemming har igennem flere weekender gennem året dygtiggjort sig, så han i dag er en særdeles dygtig og engageret instruktør, og kører hold såvel i arbejdstiden som i fritiden Derudover er Flemming altid klar med støtte, råd og vejledning til andre, som inden for egne rækker, har startet spinning op. Det er undertegnedes håb, at endnu flere ildsjæle vil melde sig på banen, så der kan blive startet nye bæredygtige initiativer op på Dragonkasernen. 5

6 Kontroløvelse Felt III Af menig Bredebro 1. eskadron 3. deling. Klokken er 06.10, og det er lørdag morgen. På en normal lørdag ved denne tid, ville jeg nok være på vej hjem fra byen i Tønder, men nej, ikke denne lørdag. Denne lørdag skal jeg stå tidligt op, ud og være klar kl. alt for tidligt, for at starte på vores sidste feltøvelse, også kaldet kontroløvelsen eller felt III. Efter appellen bliver vi delt op, så soldaterne fra 4. eskadron, kommer over i grupperne i 1. eskadron. Jeg får tjansen som Geværskytte 1 af vores gruppefører, menig Blæsbjerg. Efter lidt klargørelse får grupperne besked på, at vi er i 60 minutters beredskab, så vi kan gå ind på stuerne og gøre det, en HBU-soldat er bedst til, at koge røv. Det varer dog ikke mange 6 minutter, før vi bliver kørt ud til Fladmosegård, hvor der er sket en ulykke. Premierløjtnant Andersen får givet os de nødvendige instrukser, før hele ballet bliver startet. Der er en del ild, gasudslip i kælderen og stalden er ved at styrte sammen. Vi fik hurtigt styr på situationen og hjulpet de til skadekommende. Ved den næste ulykke var en skolebus, et par biler, en barnevogn og cykel forulykket. Så der var en del at se til. Menig Hobro fra 1. gruppe fik besked på at styre førstehjælpsområdet, og det gjorde han da også med stil. Så godt, at én af de kære hjemmeværnsfolk på et tidspunkt troede, at han var befalingsmand. Der var stadig højt humør på delingen, og det skyldtes måske især, at der ved dette moment, var nogle piger der var kommet til skade, og især

7 top-til-tå blev gjort rigtig rigtig grundigt. Efter momentet fik vi noget mad, eller det var, hvad de kaldte det. Vi fik en meget speciel sammenkogt ret med kartofler og pasta til. Efter maden skulle vi videre til næste moment, som var noget udslip på en kemisk fabrik. Vi skulle i bamsedragen og så ellers i krig. Vi fik hentet de sårede og vasket dem ved vores rensepunkt, så de ikke mere var beskidte af det kemiske stof. Vi fik alle mand slæbt ud af det forulykkede område, eller det troede vi i hvert fald. Vi missede en lille pige på ca. 40 kg, der utrolig nok, var væltet ned imellem nogle store beholdere. Det var lidt noget pis, men shit happens som man siger. Moment på kraftværket Vi drog videre til det sidste moment, hvor der var et kraftværk, der havde været ude for en eksplosion. Uheldigvis havde kraftværket besøg af en skole på det givne tidspunkt, hvor eksplosionen havde været. Igen, igen et rigtigt realistisk scenarie, der var blevet stablet på benene. Vi kom hurtig ind i kraftværket, og kunne med det samme høre, at der blev råbt om hjælp fra en kælder. Vi måtte dog ikke bruge trapperne, der var i bygningen. Vi fandt dog hurtig nogle stiger, og fik sendt noget mandskab ned i kælderen via nogle store runde huller i gulvet. Nogle af de første personer, der var nede i hullet, var gruppefører, menig Blæsbjerg og sergent Overby. De ville hurtigt afsøge kælderen, og de fik da også hurtigt indsigt på nogle sårede personer. De to gruppefører løb hurtigt hen til de sårede, men under deres hast glemte de, at loftet ikke var så holdbart efter eksplosionen, så loftet skulle have været afstivet. En bedømmer fra hjemmeværnet, klappede de nok så ivrige gruppefører på skulderen, og erklærede dem døde. Og en død soldat er ikke en god sol- Førstehjælp til trafikuheld. dat. Så det hele startede med lidt tumult og forvirring, men vi fik dog hurtigt styr på tingene, og de sårede bliv hevet op af stigerne og ud i sikkerhed, hvor de fik førstehjælp. Efter at vi havde fået alle de sårede op af kælderen, afsøgte vi lige for en sikkerhedsskyld kælderen for sårede igen. Vi fandt dog ingen, så jeg meldte over radioen til delingens næstkommanderende, at der ikke var flere i hullet. Men så hørte jeg en skrige, at han havde fundet én person liggende inde i et skab. Jeg meldte hurtigt tilbage, at der var fundet en ny såret. Vi fik personen op af kælderen og afsøgt en ekstra gang. Denne gang kunne vi ikke finde flere, og jeg meldte endnu engang til næstkommanderende, at hullet var gennemsøgt, og at der ikke var flere sårede. Men endnu engang blev der råbt inde fra et kælderrum, at man denne gang havde fundet to sårede. Til delingens forsvar vil jeg dog sige, at de sidste tre sårede personer vi fandt, også var gemt rigtig godt af vejen. Måske endda for godt hvis man skal tage de realistiske briller på. Men det lykkedes os at finde de tre personer og afsluttet momentet. Vi fik igen ros af bedømmerne, og dermed afsluttede katastrofedelen af vores kontroløvelse på en god måde. Tilbage på kasernen eller.. Da vi kom tilbage på kasernen, blev 1. eskadron og 4. eskadron igen delt op. Vi var nu vores gamle deling samlet, så vi kunne komme ud på en ny opgave i HBU hadeskoven Klosterheden. Vores opgave var at stå vagt ved et våbendepot, dog kunne vi, til stor glæde for alle soldater, sove inden døre i varmen. Natten foregik uden nogen form for action, så alle soldater 7

8 kunne få en god nats søvn. Dagen efter derimod var fuld af action. Vi fik allerede fra morgenstunden gjort klar til at få lidt modstand, da vi fik oprettet en ordentlig gate til våbendepotet. Der gik dog heller ikke lang tid før der skete lidt. Der kom i løbet af hele dagen personer, der ville ind på depotet, demonstrationer, skyderier og diverse ulykker i form af biluheld eller sårede. På et tidspunkt fandt man en ung mand liggende omme bag ved depotet, der havde fået en overdosis af svampe. Det var god smæk på hele dagen, og det var en god snært af realisme i momenterne, da vi ofte så rigtige politibiler og ambulancer på stedet. Sjov vandpassage i kulden Da klokken nærmede sig 1800, blev vi afløst af 4. eskadron på våbendepotet, for så at drage ud i skoven. Vi gik i de sædvanlige formationer hen til vores beredskabsområde (BSO), hvor vi smed vores rygsække. Vi fik en opgave, der lød på at observere på nogle objekter. 1. og 2. gruppe blev sendt af sted, imens 3. gruppe skulle blive tilbage og afvente, ved vores klargøring før objekt (KFO), så vi kunne hjælpe de andre grupper, hvis de kom i føling. Menig Hvam og jeg fik til opgave, at gå ud til vejen for Køretøjet afsøges for ulovlige effekter. 8

9 at holde vagt, samt melde over radioen, hvis der kom nogen form for trafik. Der kom selvfølgelig ingen føling, så gruppen kunne gå sig til varmen, og der kom meget begrænset trafik, så menig Hvam og jeg frøs røven i laser i to stive timer, indtil der igen var tid til at drage tilbage til BSO. Eller det var i hvert fald, hvad vi troede, at vi skulle. Vi fik at vide, at vi skulle gå en lille omvej, fordi fjenden havde fået færten af delingen. Vi gik et par kilometer, indtil premierløjtnant Andersen stoppede os, og sagde, at vi skulle lave vandpassage! Det falder aldrig i god jord, og da slet ikke ved en stak kolde og trætte HBUsoldater. Men han forklarede, til alles glæde, at det var via en svævebane. Det var en meget fed oplevelse, og de fleste af soldaterne havde glemte, at de var trætte og kolde. Efter vores svævning gik vi tilbage i BSO for så at hoppe i poserne. Afsøgning og anholdelse Den sidste dag tog vi ud for at afsøge terrænet, hvor vores objekter havde befundet sig aftenen forinden. Ude ved objektet holdte der en Gelände Wagen (GD) med to personer. Vi fik gennemsøgt personerne og GD en. Under gennemsøgningen af GD en fik vi en føling inde fra et skovstykke. Grupperne kom hurtigt på mærkerne, og fik anholdt de to infanterister. Vi fik afsluttet vores afsøgning, og vandrede tilbage til vores BSO. Vi fik besked på at spise og drikke lidt, inden turen gik videre til en ny opgave. En forsyningsvogn og en buslet var kommet i baghold, og det var delingens opgave at redde personellet. Så vi fik fart på, og kom hen til bagholdet. Fjenderne blev hurtigt nedkæmpet, og vi fik afsøgt området for andre eventuelle farer. Dog fandt vi intet, og vendte stille og roligt tilbage til BSO, hvor vi ventede på 4. eskadron, der skulle komme og afløse vores deling Forsvarsminister Søren Gade besøgte soldaterne under kontroløvelsen. i Klosterheden, så vi kunne afslutte vores kontroløvelse. Det er slut men det var sjovt På mange områder lignede vores sidste og tredje felttur de to første feltture. Vi lavede BSO som felt I. Vi gik på patrulje som felt II. Men på vores sidste felttur havde vi en katastrofedel indblandet, hvilket gjorde, at vi er blevet en del af Totalforsvaret. Det har været en god tur, og det var fedt, at man brugte de realistiske ressourcer, så som rigtige ambulancer og politibiler. Man havde sminket de sårede på en ordentlig og professionel måde, hvilket gjorde, at der kom et snært af adrenalin i årerne, samt seriøsitet under øvelserne/momenterne. Jydske Dragonregiment ønsker at styrke kontakten til alle dragoner, som ikke har deres daglige gang på Dragonkasernen. Savner du information, nyheder, invitationer m.m. fra Jydske Dragonregiment, så har du mulighed for at få tilsendt vores elektroniske nyhedsbrev Estandarten. Kontakt regimentschefens sekretær. Benita Sørensen på tlf eller gå ind på JDR hjemmeside hvor du finder et skema til udfyldelse. Tag initiativet - så holder vi kontakten 9

10 Morten bliver evakueret af danske og britiske kolleger. Morten er blevet skudt - og hvad så nu! Af Tommy Bruhn, redaktør. Morten Mathiasen blev den 6. juni 2006 udsendt med 1. lette opklaringseskadron (Bornholm) til Afghanistan. Efter ca. en måned blev opklaringseskadronen befalet til Musa Qala. Her lå Eskadronen i daglig ildkamp og Morten bliver en dag ramt af et skud fra en snigskytte i hovedet. Nu starter Mortens kamp for at overleve. En kamp der ender med svær hjerneskade og medfølgende skader blandt andet svær spasticitet og epilepsi. Det danske sundhedsvæsen har givet op, men der ligger fortsat muligheder for yderligere hjælp i udlandet. Det vil det danske system dog ikke være med til at finansiere, så nu beder Mortens kæreste Mali, Forsvarets regimenter og forsvarets mange støtter om hjælp. Dragonen vil også hjælpe, så læs historien om Morten og hjælp ham! TAK. 10

11 Morten falder bevidstløs til jorden og der bliver slået alarm. Takket være hans dygtige og professionelle kolleger, som med liv og førlighed som indsats, bliver han bragt til feltlægen. Trods Mortens situation formår lægen at holde liv i ham, og en længere transport går i gang. Først til Kandahar, derfra til Ramstein (amerikansk felthospital i Tyskland) for så endelig blive fløjet hjem til Danmark på Rigshospitalet. Her bliver Morten koblet til maskiner som gør arbejdet for ham. Morten blev allerede lagt i koma i Musa Quala, den følgende uge ligger han stadig i koma på Rigshospitalet i livsfare. Morten svæver mellem liv og død i syv dage, før han har samlet styrke, og erklæres uden for livsfare. Ved 3. forsøg lykkedes det lægerne at tage ham ud af komaen, og alle kan ånde lettet op. En meget medtaget og konfus Morten kommer så småt til sig selv efter flere dage, hvor han hallucinerer og hverken kan tale eller bevæge sig. I 14 dage får han sonde og kan ikke mærke sin krop. Morten har en alvorlig hjerneskade, og fremtiden er uvis. Efter de 14 dage overføres han til Hvidovre hospital, på afdelingen for traumatisk hjerneskade, og en lang og sej genoptræning sætter i gang. Her er han hospitaliseret de næste otte måneder. Han bliver overført til Dianalund til yderligere genoptræning og er her indlagt de næste ni måneder. Det er nu et år siden Morten er blevet udskrevet til hjemmet og har siden været til genoptræning på center for hjerneskadede på Amager. Mortens situation i dag Status er at Morten er ramt af svær spasticitet i begge ben og højre arm. Han sidder i kørestol og har ligeledes mistet sin balance evne. I forbindelse med hans hjerneskade har han også fået epilepsi. Han er afhængig af hjemmehjælp dagligt. Man mener ikke at kunne gøre mere for Morten ifølge det danske sundhedsvæsen. Morten har kæmpet hårdt for sin førlighed og er ikke indstillet på at give op. Efter at have undersøgt alle de muligheder som kan have gavnlig effekt er han indstillet på at denne får han kun i udlandet. Det drejer sig om stamcellebehandling og oxygen behandling. Disse behandlinger henvender sig til Mortens skade, og har hjulpet rigtig mange mennesker i samme eller lignende situation. Hjælp Morten Det er ikke noget det danske system vil finansiere, og Morten er på egen hånd hvad det angår. Og Mortens store ønske er, at en dag at kunne blive selvhjulpen. Nu håber jeg sammen med Mortens kæreste Mali, at så mange som muligt vil være med til at hjælpe Morten til en bedre fremtid. Lad os give et beløb stor som småt til Mortens kamp for et bedre liv. Vil du være med til at hjælpe Morten kan du indsætte et beløb på: Registreringsnummer 9106 konto nr mærket Morten. Alle beløb vil tilgå ubeskåret uden udtagelse. Hjælp Morten - Tak! 11

12 Er Morten alene? Findes der andre? Af Tommy Bruhn, redaktør. Mortens tilfælde er et godt eksempel på hvordan det kan gå når det offentlige system ikke udviser tilstrækkelig omsorg og omhu for dem der drager ud i rigets tjeneste og kommer hjem med fysiske skader. Forsvaret gør i forvejen en kæmpe indsats for at hjælpe deres sårede soldater, men der er også behov for det øvrige samfunds hjælp og støtte. Det må ikke gøres op i penge hvorvidt en behandling i udlandet kan hjælpe en soldat, der har sat sit liv på spil for sit land. Alt skal prøves mindst en gang før vi giver op. Har læserne kendskab til andre sårede soldater, der har løbet panden mod den økonomiske mur, hører redaktionen gerne om det. Så vil redaktionen bringe et indlæg i Dragonen. Den gode historie Ligeledes hører vi selvfølgelig gerne om de historier, hvor det er gået godt for den sårede soldat. Vil du fortælle din oplevelse om det at blive såret i tjenesten og vejen i gennem systemet, hvor det offentliges støtte har vist sig fra den helt rigtige side, så kontakt redaktøren. Samfundet bør have et motto Når samfundet skal hjælpe vores sårede soldater bør der være et motto: Der ingen problemer, der er kun opgaver!. Hjertestartere på kasernen Der er nu opsat hjertestarter to steder på Dragonkasernen. Hjertestarterne er placeret henholdsvis i hovedvagten lige inden for døren og på idrætsområdet i spindingslokalet. Regimentet vil snarest iværksætte undervisning af det personel, der arbejder i nærområdet af de to hjertestartere. Der er allerede konstateret en meget stor nysgerrighed vedr. disse, bl.a. ved at boksen åbnes for at se indholdet lad være med det! idet indholdet så falder ud, klar til brug. LSE vil løbende kontrollere hjertestarterne, så driftssikkerheden er i top. 12

13 Nye tiltag i forhold til pårørende til udsendte soldater Af kaptajn Brian S. Villsen, kontaktofficer. TV 2 programmet i efteråret om børn til udsendte der havde det svært skabte en del debat. Blev der gjort nok fra forsvarets side med hensyn til børnene? Er det forsvarets opgave at tage sig af børnene, og er den psykolog støtte forsvaret tilbyder ikke nok? Mange ting var til debat. Regimentets holdning er, at forsvaret skal forsøge at gøre noget mere i forhold til børnene. Derfor arrangerede regimentet for et stykke tid siden et møde med en konsulent, socialrådgiver Carsten Timmerby og Hærens Operative Kommando. Mødet foregik på kasernen. Det var et yderst positiv møde, hvor der kom en del ideer på bordet, i forhold til hvad der kan gøres for børn/søskende til udsendte. Resultatet blev, at regimentet skal være med i et forsøgsprojekt omkring børnesamtalegrupper til udsendte. Regimentet er meget spændt på projektet, og glæder os over, at vi sammen med Livgarden og Danske Artilleriregiment er med i forreste række. Der bliver tilknyttet seks socialrådgivere på projektet, og en af rådgiverne bliver tilknyttet samtalegrupperne ved Jydske Dragonregiment. Forsøgsprojektet starter op i 2009, og vil løbe frem til marts Projektet styres overordnet af socialrådgiver Carsten Timmerby i samarbejde med regimenterne. Regimentet har også for nyligt holdt møde med familienetværket. Regimentet ønskede at der skulle være mulighed for, at pårørende til udsendte uformelt, kunne mødes til en kop kaffe eller mad i løbet af udsendelsen. Det vil give familierne mulighed for at mødes med ligesindede, således man havde mulighed for at drøfte forskellige forhold med nogle, som er udsat for det samme i forhold til en udsendelse. Der vil således blive tilbudt flere møder end de tre pårørendemøder som der bliver indbudt til i dag. Regimentet har lagt op til at det bør foregå i familienetværkets regi, men hvor så regimentet stiller lokaler til rådighed, samt står for de omkostninger der nu måtte være. Familienetværket er i gang med at finde ud af hvor tit der skal inviteres til disse møder, og har ved de sidste pårørendearrangementer bedt om tilbagemeldinger fra pårørende. 13

14 Kun 129,- støt danske soldater Ved køb af denne kalender hjælper du sårede danske soldater og deres familier. Hjælp vore soldater - køb en kalender! Jydske Dragonregiment sælger denne kalender ved korporal Tommy Bruhn på telefon eller Kalenderen koster kr. 129,- og sendes portofrit. 14 Se mere på eller

15 15

16 Hæder til dragoner ved Årets Idrætsfest Ved Årets Idrætsfest som blev afholdt den 9. januar 2009 med Holstebro Idrætsråd som arrangør, var der for sportsåret 2008 hædringer til 74 udøvere, som blev fordelt inden for 16 idrætsforeninger i Holstebro Kommune. Af chefsergent Preben Hein. Kriterier for hædring af en sportsudøver er enten et dansk individuelt eller holdmesterskab, eller deltagelse på landshold i forbindelse med Europæisk, Verdens eller Olympiske Lege for Danmark, under Dansk Idrætsforbund. Dragonerne leverede igen i 2008 en super indsats i militær femkamp og Brian Dåsbjerg blev for niende gang individuel dansk mester og Brian blev med holdkammeraterne Jimmi Jensen, Daniel Wollbrecht og Thomas Lund suverænt de danske mestre i militær femkamp for hold. Fra venstre: Thomas Lund, Henrik Lassen, Daniel Wollbrecht, Jimmi Jensen og Peter Emtekjær I old boys klassen blev Henrik Lassen suverænt dansk mester i militær femkamp og Henrik blev sammen med femkampsveteran Peter Emtekjær danske mestre for hold i førnævnte klasse. Brian Dåsbjerg har også i 2008 haft en forrygende femkampssæson såvel ved de Nordiske, Internationale og senest ved Verdensmesterskaberne i Tyrkiet. Brian blev for syvende gang nordisk mester og slog samtidigt, som første dansker, svenskeren Magnus Haegers rekord fra 1979 med 0.6 point. Brian vandt derudover for femte gang Europa Cuppen, og fik efter en svag start ved verdensmesterskaberne i 16 Tyrkiet på grund af madforgiftning som cirka halvdelen af de trehundrede deltagere blev ramt af, kæmpet sig tilbage, og kunne efter føromtalte omstændigheder se tilbage på en tilfredsstillende flot fjerdeplads. Ovennævnte nordisk og internationale militær femkamp præstationer gjorde at han sammen med Bjarne Pedersen fra Holstebro Speedway Klub og Martin Krabbe fra Athletikklubben Holstebro, blev nomineret til Holstebroprisen Johan Hansens Mindepokal, som han i øvrigt tidligere har modtaget fire gange. Det blev Martin Krabbe fra Athletikklubben Holstebro som trak det længste strå, og udover hyldest modtog han en pris på kr for en forrygende indsats i sportsåret Oberst Kurt Mosgaard, som var indbudt til festlighederne af Holstebro Idrætsråd, så synligt tilfreds ud med hædring af de seks dragoner og nominering af Brian Dåsbjerg til den eftertragtede Holstebroprisen Johan Hansens Mindepokal. Godt trehundrede sportsudøvere, trænere og ledere samt sponsorer til de syv prisuddelinger havde en fornøjelig aften i den tidligere svømmehal på Døesvejens Fritids Center.

17 Lystfiskeri i øvelsesterræn under JDR Af major K.K. Madsen. Det er regimentets ønske, at flest mulige interesseområder skal have mulighed for at udnytte de herlighedsværdier, der ligger i de to øvelsesterræner, der forvaltes under Jydske Dragonregiment. Derfor åbnes der nu adgang for lystfiskere i dele af de vandløb og søer, der findes i de to terræner under hensyntagen til øvelsesaktiviteter, dyreliv og miljø. Bovtrup sø. Holstebro Øvelsesterræn Lystfiskeri er i øvelsesfri perioder tilladt året rundt, døgnet rundt i Bovtrup Sø. De statslige fredningsperioder og mindstemål er gældende. Lystfiskeri langs Gryde Å og Hestbjerg Bæk er kun i øvelsesfri perioder tilladt i dagtimer og i perioden 1. april til 30. september (inkl.). De lokale bestemmelser omkring fredningstider og mindstemål for Storå-systemet gælder på disse strækninger. Der må fiskes således: Hestbjerg bæk Der kan fiskes fra østlige bred mellem Nr. Feldingvej og Hestbjerg Dæmningen. Gryde Å Der kan fiskes fra vestlige bred mellem Nr. Feldingvej og mod syd indtil Stenvad Høje.Nordlige bred mellem Hestbjergvej og Åhus Dæmningen. Finderup Øvelsesterræn Lystfiskeri er i øvelsesfri perioder tilladt året rundt, døgnet rundt i Banan-søen og i Mov Sø. I øvelsesfri perioder er fiskeri endvidere tilladt i dagtimerne på en strækning af Mønsted Å (østlige bred) fra Hovedvej A 16 mod syd til jernbroen ved Rosborg imellem 1. marts og 31. oktober. De statslige fredningsperioder og mindstemål er gældende. Generelle bestemmelser Områder, bestemmelser, fredningstider og mindstemål vil snarest og fremadrettet fremgå af kort på opslagstavler i terrænet samt JDR hjemmeside, hvor man i forvejen kan finde oplysninger om øvelsesfrie perioder. Tilladte strækninger vil blive afskiltet. Begrænsningerne skal selvfølgelig overholdes af natur og miljømæssige årsager. Affald skal opsamles og medbringes eller dumpes i opstillede affaldsbeholdere. Der må kun fiskes med en fiskestang per person. På forlangende fra tilsynsførende og vagten skal personer mellem 18 og 64 år (inkl.) kunne fremvise det statslige lystfisketegn. Alle skal kunne fremvise legitimation. Eventuelle spørgsmål kan rettes til MJ K. K. Madsen i Garnisonsstøtteelementet. 17

18 Regimentet udvider fysioterapi ordning Af chefsergent Preben Hein. Skadesterapeut/massør Jens Rasmussen fra Idrætskontoret, Idrætsleder Niels Peter Smedegaard Pedersen fra Center for Idræt, Fysioterapeut Arvid Hansen og Behandler Sonny Madsen fra Infirmeriet. Alle Dragonkasernens medarbejdere kan i 2009 se frem til en endnu bedre ordning til behandling af skader, og den efterfølgende genoptræning. For at samle kræfterne bedst muligt, placeres fysioterapeuten fremover på Infirmeriet, hvor han i tæt samarbejde med overlægen, øvrigt lægefagligt personale samt Idrætslederen, vil være til rådighed i op til tre dage om ugen i tidsrummet , til behandling af alle Dragonkasernens medarbejdere. Skadesterapeut/massør fra 18 idrætskontoret og Infirmeriets mangeårige behandler vil også være at træffe på Infirmeriet, ovennævnte dage og tidsrum. For værnepligtige og konstabelelever under fire måneders tjeneste vil der efter visitering af det lægefaglige personale, efterfølgende være mulighed for fysioterapi og genoptrænings-behandling på infirmeriet i den første af timerne. Øvrige medarbejdere på Dragonkasernen henvises som tidligere til Idrætskontoret hvor skadesterapeut/massør efter visitering vil booke tid ved fysioterapeut, såfremt han er i tvivl om skadens omfang. Det er regimentets håb, at Dragonkasernens medarbejdere vil få glæde af ovennævnte tiltag, så begyndende skader kan tages i opløbet, inden de udvikler sig til mere eller mindre permanente skader, som kan være med til at forringe livskvaliteten og forlænge sygefravær. Nedennævnte aktører er overlæge Erling Døssings forlængede arme i bestræbelserne på at få behandling af skader, gjort endnu bedre.

19 19

20 Flot ur til årets dragon 2008 Af Tommy Bruhn. I sidste nummer af Dragonen skrev jeg om Årets dragon, der - velfortjent - modtog pokalen for Årets dragon. I den forbindelse glemte jeg, ganske forskammeligt, at nævne Danske Dragonforeningers Sammenslutning (DDS), der hvert år i forbindelse med udnævnelsen af årets dragon, tildeler et flot ur til samme. I år blev uret - på vegne af DDS - overrakt af præsidiemedlem Arne Rindom. Årets dragon 2008, overkonstabel af 1. grad John Mattias Ebert Nielsen (Goggles), beundrer det flotte ur. 20

21 Udnævnelser til major Efternævnte kaptajner er udnævnt til major (M322), pr. 1. januar 2009: - Jens Christian Bang Nielsen ved HKS. - Claus Samsø Pedersen ved FRT. - Anders Troels Nielsen ved HIAS. Afsked efter ansøgning Kaptajn René Hedegaard Hansen er afskediget fra Forsvaret efter ansøgning med opsat pension fra 1. februar Udnævnelser til korporal Efternævnte overkonstabler af 1. grad er udnævnt til korporal pr. 1. januar 2009: - Herluf Edvard Holm-Jensen ved HKS. - Lars Skovgaard Svenningsen ved HKS. - Jørgen Christian Pedersen ved HIAS. - Flemming Møller Sørensen ved PMUK. - Tommy Bruhn ved GSE JDR. Kære alle sammen Mange mange tak for den overvældende deltagelse ved min mand og vores far Bent Sylvester Kristensens død og bisættelse Tak for de mange smukke og personlige blomsterhilsner, varme håndtryk og ord Tak for alt godt, på forskellig vis, mod Bent under hans sygdomsforløb Det har alt sammen været i hans ånd, og har givet os noget godt at komme videre på Kærlig hilsen Lilian, Jane og Karin Missionsmedalje Overkonstabel M.S. Mortensen modtog missionsmedalje for tjeneste i Afghanistan, den 13. januar Oberst Kurt Mosgaard overrakte medaljen ved en lille seance på sit kontor. 21

22 Afsked Major af reserven Torben Henriksen aflagde afskedsbesøg ved regimentschefen den 19. januar Torben Henriksen er i hverdagen erhvervsdirektør for Herning og Ikast-Brande kommune. Majoren har gennem 38 år anvendt store dele af sin fritid som officer af reserven ved Prinsens Livregiment, nu en del af Jydske Dragonregiment, i funktioner som delingsfører, næstkommanderende kompagni og kompagnichef. Majoren som også er medlem af InterForce lokalkomiteen i Midtjylland, modtog Jydske Dragonregiments skjold som påskønnelse for sin store indsats i forsvaret. Jacob Grønnegaard Gade. Dan Gyde. Faldet i international tjeneste i Afghanistan den 4. december Æret være deres minde! 22

23 Mindeord Af Tommy Bruhn. Kaptajn Poul Holmann Sørensen døde pludseligt, lørdag den 3. januar Kaptajn Poul Holmann Sørensen blev kun 60 år. Poul Holmann Sørensen, i det daglige kaldet PH, var født ind i forsvaret. Hans far var idrætslærer ved dragonerne i Randers. At være søn af en dragon og idrætslærer gjorde PH til en dygtig sportsmand indenfor militær ridebanespringning, svømning, håndbold og tennis. PH startede sin militære karriere som værnepligtig med en uddannelse som elektriker bag sig og sluttede med rang af kaptajn med daglig tjeneste ved Hærens Kampskole i Oksbøl. PH nåede i sin lange militære karriere at gøre tjeneste på Cypern, i eks- Jugoslavien og et længere ophold i Mellemøsten - Israel og Syrien. Her var familien med. PH havde sunde interesser, således var han meget aktiv inden for golfen og var ofte at træffe i Golfklubben i Råsted. Desuden havde krigshistorien hans store interesse. Han var derfor sidste sommer, med kolleger, på en tur til Normandiet for at besøge invasionskysten. PH nåede kun at nyde sin pensionsalder i to måneder. PH efterlader sin mor, hustruen Inger og tre børn, Mikkel, Lone og Rune. PH vil blive savnet af os alle, der havde fornøjelse af at kende ham som officer og ven. Æret være kaptajn Poul Holmann Sørensens minde. Det forlyder at vores regimentschef (RC), oberst Kurt Mosgaard snart beordres i ny stilling i Forsvarskommandoen. Navnet på ny RC er endnu ikke kendt. Mere i næste udgave af Dragonen. 23

24 Foto nybyg ved I området bag skydebanerne er denne materielbygning under opførelse. Nyt nærkampshus er underopførelse i området bag skydebanerne. Ny kompagnibygning på garageomr I området ved Fladmose klargøres der til bygning af brand- og redningsfaciliteter. 24 Ny garagebygning til brug for Panse

25 s fra gerier JDR På Grushøje er en delingslejr under opførelse. ådet til brug for 4. kompagni. Ny overdækket standplads på skydebanen. I baggrunden ses endnu en ny bygning til brug for enhederne. rbataljonen. Ny skiver og elektronisk udstyr installeres i skydebane graven. 25

26 Niels Kjeldsen Eskadronen Af Cand. jur. Jørgen Jensen, Århus. I år er det 40 år siden Niels Kjeldsen dysten blev afholdt for første gang. I 1968 indstiftede den daværende regimentschef, oberst K. Jensen en vandrepokal, der skulle tilfalde den eskadron, der klarede sig bedst under inspektion af Hærinspektøren eller den eskadron der vandt Niels Kjeldsen Dysten, som skulle finde sted, de år, hvor der ikke var Hærinspektion. I 1969 vandt 1. Kampvognseskadron fra I Panserbataljon, Niels Kjeldsen Dysten for første gang. Året efter, i 1970, gentog eskadronen succesen og genvandt dysten i forbindelse med årets Hærinspektion. Også den gang var der tale om skrappe dragoner i 1. KVGESK. Efterlysning Det runde jubilæum vil efter aftale med Præsidenten for Danske Dragonforeningers Sammenslutning, major Jørgen Bruse blive fejret i forbindelse det årlige Jubilarstævne på Dragonkasernen, den 5. september Af hensyn til programmet, som vil blive udarbejdet i samarbejde med Dragonregimentet og Præsidiet for Dragonforeningerne beder vi alle de dygtige dragoner og befalingsmænd, der var tjenestegørende ved 1. KVGESK i om allerede nu at melde sig til én af følgende: Efter sejren fik eskadronen efter henvendelse til den daværende Give kommune tilladelse til at bære kommunens våben som ærmemærke. G. Hussmann (våbenmester) tlf B. Nielsen (DF) tlf O. Kirkegaard (DF) tlf tele.dk N. Waltorp (DF) tlf J. Jensen (NK/ESK ) tlf dk Hvis du kender nogen af dine kammerater, som du ved ikke holder DRAGONEN så kontakt og fortæl dem om muligheden for at gense vennerne fra Danmarks bedste eskadron, Holstebro Dagblad bragte den 22. juni 1970 denne gode historie. Vi vil gerne have din foreløbige tilmelding inden udgangen af april måned. 26

27 Den første Verdenskrig - danske tvunget i tysk tjeneste AF ERIK BROCK HANSEN var tidspunktet hvor Amerika gik ind i den første verdenskrig, og må nok siges, var både ventet og tiltrængt, moralen var stærkt svækket især hos de franske styrker, der havde haft enorme tab. Mændenes årelange indkaldelse til krigstjeneste og kvindernes beskæftigelse i alle dele af erhvervslivet, medførte varige forandringer i familiemønster og seksualmoral, kvindebevægelser vandt frem og opnåede i mange lande betydeligere resultater. Den militante fløj i fagbevægelse og politisk arbejderbevægelse styrkedes. Voldsomst var naturligvis krigens følger i form af mytteri, oprør og revolution. I alle hærene forekom der lejlighedsvis og stedvis mytterier, og det var i særlig grad hen imod krigens slutning, at de antog massekarakter og fik afgørende politisk betydning. I Frankrig deserterede i 1814 ca. 5OO mand, 1915 ca mand, 1916 næsten 9.000, men i 1917 over mand. Urolighederne - eller oprøret, som man nok hellere må kalde det - fandt sted maj - juni 1917 på fronten omkring Soissons, og var lige ved at forårsage et større fransk sammenbrud, både militært og politisk. Soldaterne nægtede simpelthen, at kæmpe videre og opfordrede til at slutte fred. Under ledelse af general Petain, den senere marskal og landsforræder, blev bevægelsen slået ned med hård hånd, bl.a. ved massehenrettelser. Også på tysk side samt andre frontafsnit, var der uroligheder og soldateropstande. Mange af disse europæiske soldater revolter, satte sig ikke blot som opgave at afslutte krigen, men også radikalt at omdanne hele samfundsstrukturen, hvilket fuldt ud lykkedes i Rusland ved dannelsen af Sovjetunionen. Krigsfangen Morten Schultz på landarbejde Efter nogle år ved fronten fast ved Soissons, havde Morten givetvis deltaget i oprøret 1917, som tvungen dansker i krigen, der måske havde resulteret i hans henrettelse. Nu skete der det, at han kom i et fransk baghold og måtte overgive sig - hvilket var hans held, og han havde heldet med sig endnu adskillige gange. Morten fortsætter sin beretning om livet som krigsfange: I foråret 1917 blev 20 krigsfanger beordret ud til en lille by på landet, som bed Nizon ved Pont Aven og utroligt smukt beliggende mod syd på Bretagne-halvøen. Vi boede alle mand på loftet i et ældre hus, og vagten havde kvarter i underetagen. Vort fodtøj blev inddraget om aftenen og låst Tysk maskingeværstilling. Dette nye våben viste sin effektivitet under kampene ved Soissons. 27

28 Tyske krigsfanger på landbrugsarbejde i Frankrig i feltuniformer, der først blev hjemsendt to år efter 1. verdenskrigs ophør. Efter krigens ophør, deltog de i meget farlige operationer ved oprydning af frontzonerne for granater ved sprængninger. Af hensyn til Genevekonventionen er ansigterne gjort ukendelige. inde, og om dagen arbejdede vi for bønderne i området. Allerede den første dag, kom jeg sammen med en kammerat ud til et ældre par, han hed Jan Fyric og konen Marie, de havde to sønner i tysk krigsfangenskab. Til middag fik vi pandekager bagt i smør (crépe- lokal specialitet med f.eks. indbagte grøntsager og kød), det var lige noget vi kunne lide og især da vi kunne spise os mætte. Der var åbent ildsted på alle gårdene, så komfur og kakkelovn kendte de ikke. Der hang en jernlænke over ildstedet i køkkenet, hvor de kunne hænge deres gryder op i. Eller også havde de et jern tre-ben, som der blev fyret under mest med kvas. Klimaet var skønt med milde vinde fra havet og næsten ingen vinter, så køerne kom ud hver dag. Også i stuen var der åbent ildsted, hvor der blev tændt op nar det var lidt køligt, og her brugte de kløvet træ. Ved siden stod der en bænk, hvor de sad og røg pa deres piber. 0m morgenen fik vi en lille skal suppe med tynde 28 pandekager puttet i og så gerne tre store løg, som var kogte. Bagefter ligeså meget brød vi kunne spise sammen med kogt flæsk. I høsten fik vi en kop kaffe med cognac ovenpå. (Morten var rigtig kommet på landet, hvad han også trængte til). Når man kom ind i stuen, stod der til venstre en alkove, hvor manden sov og i det næste hjørne også en alkove, hvor karlen sov. I det tredje hjørne, alkoven som pigerne sov i. Konen sov i en anden stue i en himmelseng, og her var der endvidere trægulv! Om morgenen sad jeg tit på en bænk foran mandens seng inden han var kommet op. Så gav han mig nøglen til huset, hvor vinen lå, men jeg skulle passe på, at konen ikke så det, for Jan Fyric ville gerne have en lille skænk til at starte dagen på... Jan Fyric ønskede at have Morten hver dag En dag spurgte Jan Fyric mig, om jeg ikke kunne komme til dem hver dag, men det var jeg faktisk nødt til, da han var sognerådsformand og bestemte, hvor de forskellige krigsfanger skulle hen, og jeg var meget glad for, at jeg netop kom til dem. Han var næsten som en far for mig. Jeg fik lov til at harve og pløje, men de havde ingen såmaskine, så der blev sået med hånden. En dag Pont Aven er beliggende 100 km sydøst for Brest i Bretagne bed til den smukke Aven flod der udmunder i Biscaya-bugten.

29 bad han mig om at vise, hvordan vi såede hjemme i Danmark. Da han så, at det gik hurtigere for mig end for ham, sagde han: Nu går jeg hjem efter en flaske, så kan du så resten. Da kornet siden hen kom op sagde han, at det efter hans mening var sået for tykt, men da det skulle høstes, var det alligevel godt nok. Græsset blev høstet med le, og det var der meget af, men blandt krigsfangerne var der få landmænd, så vi landmænd matte gå fra gård til gård for at bruge leen. Tiden gik med alt forefaldende landbrugsarbejde - næsten som hjemme i Danmark, og der var altid noget der skulle gøres, så tiden blev ikke lang for os. Pont Aven malerskole på rådhuset. I det gamle rådhus i byen Pont Aven, og tæt ved hvor Morten nu havde fået sit kvarter under krigsfangenskabet i Bretagne, slog den meget berømte maler Paul Gaugain sig ned i 1883 sammen med sin danskfødte kone Mette Gad, hvor han var den ledende kunstner i Pont Aven skolen, som dyrkede simplificeret malermåde med ubrudte farveflader. I en årrække foretrak vor berømte maler og keramiker J. F. Willumsen stedet og det resulterede i malerier stærkt præget af Paul Gaugains arbejder, endvidere var vor ligeså berømte Skagens maler Peder Severin Krøyer begejstret for stedet i vintertidens mørke og kolde måneder. Nizon idyllen tæt ved Pont Aven i Bretagne, var en brat overgang fra krigshelvedet på fronten til en af de smukkeste og mest fredsfyldte egne af Frankrig. Læs i næste artikel, hvor krigen nærmer sig sin afslutning og hvor Morten må blive i krigsfangenskabet... 29

30 Landsformand: Jens Christian Lund, Sct. Mogens Gade 31 A, 2., 8800 Viborg. Tlf Mobil: Vicelandsformand: Peder Korshøj, Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro. Tlf Mobil: Landskasserer: Poul Erik Timm Århusvej 111, 8900 Randers. Tlf Landssekretær: Preben I. Troelsen (MR), Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning. Tlf , Redaktør: Bent Ingolf Johansen (MR), Juelsparken 26, 9210 Aalborg SØ. Tlf Mobil: Fødselsdagslistefører: Poul Erik Rasmussen (MR), Rosenvang 31, 8543 Hornslet. Tlf FORENINGEN FOR ALLE, DER BRÆNDER FOR ÅNDEN VED PRINSENS LIVREGIMENT 30

31 Midtvejsmøde Repræsentantskabet holdt midtvejsmøde 28. november Mødet startede med en markering af 351 års dagen for Prinsens Livregiments oprettelse, idet man med afdelingernes faner tog opstilling foran mindestenen på paradepladsen. Landsformand, Jens Chr. Lund, lagde en krans og mindedes de faldne kammerater. Jens Chr. Lund udtaler mindeord. Klar til kransenedlægning. På midtvejsmødet bød landsformanden velkommen og orienterede om, at han havde kontaktet forsvarsministeren ang. en reducering af medlemmernes udgift til foreningsbladet. Forsvarsministeren var velvillig og ville se på sagen. Landsnæstformand, Peder Korshøj, orienterede om sin deltagelse i Danske Soldaterforeningers Landsråds formandsmøde, herunder, at der snarest bliver indført en national flagdag for soldaten. I øjeblikket er der politisk uenighed om datoen. Der bliver oprettet et nationalt monument for alle, der har forrettet international tjeneste. Monumentet opstilles i Kastellet i København i løbet af Han orienterede endvidere om jubilarstævne, der opholdes lørdag den 13. juni 2009 på Viborg Kaserne. Som noget nyt spises der frokost i den gamle kostforplejning. Landskasserer, Poul Erik Timm, orienterede om det foreløbige regnskab for 2008, der udviser et overskud på ca kr. til dato. Under orientering fra fødselsdagfonden blev der drøftet hvilke kriterier, der blev brugt ved behandling af ansøgninger om donationer til medlemmerne. Fra Hundredemandsforeningen var der intet nyt at berette. Dog kom det til en diskussion om det faldende medlemstal, samt om der igen skulle åbnes for optagelse af nye medlemmer. Det blev konkluderet, at en evt. åbning skulle drøftes på generalforsamlingen. Herning afd. påtog sig at arrangere næste års udflugt. Generalforsamlingen blev fastsat til fredag den 12. juni 2009 kl Hundredemandsforeningen holder generalforsamling samme dag kl P. Korshøj 31

32 JUBILARSTÆVNE 2009 Er du jubilar eller vil du bare gerne mødes med gutterne igen så aftal at mødes i Viborg LØRDAG 13. JUNI 2009 Alle er hjerteligt velkommen. Yderligere oplysninger følger her i Dragonen. På vore hjemmeside kan du se fotos fra tidligere jubilarstævner. Formand: Peder Korshøj (MR) Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro Tlf Mobil Kasserer: Jens Erik Pedersen (MR) Krogen 4 A, Rødding, 8830 Tjele. Tlf Sekretær: Peter Løgstrup Knudsen (MR) Enghavevej 11, 8450 Hammel. Tlf Mobil Bent Nielsen (MR) Gl. Århusvej 96, 8800 Viborg Tlf Niels Jørgen D. Christensen, Holstebrovej 69, 8800 Viborg. Tlf Opråbere: Jens Erik Pedersen og Bent Nielsen. Man hyggede sig og fik snakket med gamle kammerater om gamle dage. Der var lejlighed til at se Mindelokalerne inden eftermiddagen sluttede. En god dag. Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2009 kl i Oasen. Bemærk mødested. Dagsordenen er anført i december Dragonen. Du kan stadig nå at tilmelde dig det efterfølgende gratis traktement. Tilmelding slutter 16. februar. Ring til formanden på mobil Mød op til denne vigtige aften. Aktiviteter Kammeratskabsaftener 2. og 4. tirsdag kl i Paradiset. Indendørs skydning den 1. og 3. torsdag kl i Viborg Skytteforening på Kirkebækvej. Jubilarstævne lørdag den 13. juni Peder Korshøj Julefrokost 50 deltagere havde en rigtig hyggelig julefrokost søndag 7. december på Viborg Kaserne i Oasen. Der blev serveret god mad og spillet bingo med mange præmier. Formand: Arne Simonsen (MR) Ørnevej 59, 9230 Svenstrup. Tlf Kasserer: Aakjær Skov (MR) Sæby Landevej 2, 9830 Tårs. Tlf Koncentrerede spillere. Sekretær: Mogens Pedersen (MR) Kløvervej 28, 9760 Vrå. Tlf

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 4 August 2009

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 4 August 2009 Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 4 August 2009 Et kanon hold Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering

Læs mere

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 5 Oktober 2009

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 5 Oktober 2009 Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 5 Oktober 2009 Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen

Læs mere

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 6 December 2009

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 6 December 2009 Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 6 December 2009 Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen

Læs mere

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009 Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009 Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen

Læs mere

Gardehusaren Nr. 6 - December 2010 10. årgang

Gardehusaren Nr. 6 - December 2010 10. årgang Gardehusaren Nr. 6 - December 2010 10. årgang Indhold nr. 6 Gardehusarregimentets æresvæg...3 Hesteskadronens efterårstogt til Randers og Slagelse...4 Nyt udstyr til genoptræning af sårede soldater...5

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2010 10. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2010 10. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2010 10. årgang Indhold 3 Livet som kadet anno 2010... 3 LIVKMP REX-tur... 5 Skydelejr i Jægerspris... 8 Forsidebillede: Dronningen bliver eskorteret fra Amalienborg slotsplads

Læs mere

TRÆN NYT Trænregimentet, Hærens Center for Logistik og Militærpoliti

TRÆN NYT Trænregimentet, Hærens Center for Logistik og Militærpoliti TRÆN NYT Trænregimentet, Hærens Center for Logistik og Militærpoliti Marts 2014 Trænregimentets sergentaspiranter var på en hård udvælgelsestur. Læs artiklen på side 14-17. Mange pårørende havde fundet

Læs mere

Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang Indhold nr. 6 DMI fodbold i Fredericia...3 Med soldaterforeningen til fods ved Nijmegenmarchen i Holland...4 Træningscenteret er indviet...6 Forsidebillede:

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang Indhold nr. 1/2007 3 Vi har været hårdt spændt for FREMSYN - STYRKE - VILJE Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Major P.S. Rasmussen

Læs mere

T E L E G R A F E N. Danmarks første kvindelige oberst og regimentschefef Susanne Bager

T E L E G R A F E N. Danmarks første kvindelige oberst og regimentschefef Susanne Bager T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2009 G R A F E N Danmarks første kvindelige oberst og regimentschefef Susanne Bager Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til

Læs mere

TRÆNREGIMENTET Hærens Center for Logistik og Militærpoliti Nr. 3 September 2011 66. årgang March gennem byen

TRÆNREGIMENTET Hærens Center for Logistik og Militærpoliti Nr. 3 September 2011 66. årgang March gennem byen TRÆNREGIMENTET Hærens Center for Logistik og Militærpoliti Nr. 3 September 2011 66. årgang March gennem byen Flagdagen for Danmarks udsendte blev flot markeret i Aalborg Side 14-15 3. Logistikkompagni

Læs mere

TRÆNREGIMENTET. Hærens Center for Logistik og Militærpoliti. Nr. 4 December 2011 66. årgang

TRÆNREGIMENTET. Hærens Center for Logistik og Militærpoliti. Nr. 4 December 2011 66. årgang TRÆNREGIMENTET Hærens Center for Logistik og Militærpoliti Nr. 4 December 2011 66. årgang Trænsoldater til søs De værnepligtige blev udsat for lidt af hvert, da der blev afviklet en grænseoverskridende

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 3. årgang Nr. 3 juni 2008 Side 10 Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 1 Indhold 3 Leder Det er bare herrefedt at være konstabelelev... 6 8 En dag i idrættens navn 10 Billeder fra Åbent

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2008 8. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2008 8. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2008 8. årgang Indhold nr. 5 Hvilke traditioner binder os sammen som husarer? 3 Hjemsendelse af værnepligtshold samt afsløring af Eskadronsmonument ved Hesteskadronen 5 Delingsførers

Læs mere

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år Januar 2014 Juletid Livgarden imponerer i Kosovo GF for Vejle og Omegn 100 år Præsidiet 1-14 Kære Garderkammerater Så er det atter en gang blevet tid til at sende jer alle en Nytårshilsen tid til at sige

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang Indhold nr. 2 Regimentschefens leder...3 KPKMP ekskursion til Tedworth House...4 Et nytårseventyr...5 ST/II GHR gik højt!...6 Navnenyt...8 Forsidebillede: Kamppausekompagniet

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 1 Januar 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 1 Januar 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 1 Januar 2007 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Januar 2015. Indsamling i Køge

Januar 2015. Indsamling i Køge Januar 2015 Stærekassen indviet Indsamling i Køge RKG 2014-II på øvelse i Tyskland Præsidiet 1-15 Præsidenten har ordet Et nyt år truer. Nej, sådan ser vi ikke på det i De Danske Garderforeninger (DG).

Læs mere

fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk

fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk Nr. 2 Marts 2011 tel. & fax +45 33 12 82 53 postgiro nr: 102-3071 danske bank: 3015-127201 e-mail: mwm@mwmorch.dk dk-1054 københavn k peder skrams

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

Gardehusaren Nr. 6 - december 2007 7. årgang

Gardehusaren Nr. 6 - december 2007 7. årgang Gardehusaren Nr. 6 - december 2007 7. årgang Indhold nr. 6 Regimentschefens Julehilsen...3 Bornholm udfordrede danske og tyske soldater...4 Fra grønne soldater til hestepassere...6 Bronze til dansk patrulje...8

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang Indhold nr 4 Et Heltesagn fra Slagelse...3 Ellevilde Esbjerg og sprudlende festlige Fredericia...4 Til lands, til vands og i luften...6 Forsidebillede: En rundtur

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af Telegrafregimentet 20. årgang Nr. 1 Januar 2012

T E L E G R A F E N. Udgivet af Telegrafregimentet 20. årgang Nr. 1 Januar 2012 T E L E G R A F E N Udgivet af Telegrafregimentet 20. årgang Nr. 1 Januar 2012 Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev garnisoner. TELEGRAFEN er nyhedsmedie

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2006 6. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2006 6. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2006 6. årgang Indhold nr. 2 Spejdereskadronen Irak hold 6 erklæres hermed for nedlagt. 3 Der blev testet grænser.............................. 4 Navnenyt.........................................

Læs mere

Gardehusaren Nr. 6 - December 2008 8. årgang

Gardehusaren Nr. 6 - December 2008 8. årgang Gardehusaren Nr. 6 - December 2008 8. årgang Indhold nr. 6 Regimentchefens julehilsen...3 De faldne Gardehusarer blev mindet...4 Årets julegaveide: Kalenderen "Danskere i Krig og Fred"...5 Det at blive

Læs mere

Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012

Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012 Dragonen Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012 Indhold Godt nytår 3 Marchrute for ISAF 12 den 24. februar 4 To mindestene indviet på Viborg Kaserne 5 Personel nyt 6 UDDSTELM/1 BDE

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 6 November 2014

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 6 November 2014 Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 6 November 2014 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN Korrektur:

Læs mere