FRIVILLIG Maj. Lolland - Efterslukning ved større brande, bliver de frivillige sat ind, så det daglige beredskab kan køre hjem PROJEKT ØSTBØRN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIG 2012. Maj. Lolland - Efterslukning ved større brande, bliver de frivillige sat ind, så det daglige beredskab kan køre hjem PROJEKT ØSTBØRN"

Transkript

1 FRIVILLIG 2012 Maj PROJEKT ØSTBØRN Beredskabsforbundet har i år 20 års jubilæum for denne prisværdige indsats, som mange frivillige lægger megen tid og stort engagement i. LOLLAND BRANDVÆSEN Lolland Brandvæsen har ca. 100 frivillige, i sit frivillige beredskab, som der ofte trækkes på ved længerevarende indsatser. Læs mere. Lolland - Efterslukning ved større brande, bliver de frivillige sat ind, så det daglige beredskab kan køre hjem FOREBYGGELSE I FOKUS Arbejdet med forebyggelse intensiveres i Beredskabsforbundet sætter fokus på opgaven. Læs mere. FRIVILLIG - Maj Side 1 / 38

2 FRIVILLIG - ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE FRIVILLIGE I BEREDSKABSFORBUNDET Husk at melde jer til Stævnet Vi holder Stævne i Plejer I ikke at være med? - så er det på tide at ændre på den tradition! - tilmeld jer nu! Blanket kan findes på Stævnets website via Per Junker Thiesgaard Landschef Den Frivillige Indsats skal styrke såvel Forebyggelse som Beredskab Jeg taler ofte om den store værdi af det frivillige arbejde, og den store indsats, det store engagement, som frivillige lægger i arbejdet med at øge trygheden i samfundet. Alligevel kan jeg ikke undgå at blive både imponeret og taknemlig, når jeg ser på de mange indberetninger af aktiviteter, som begynder at strømme ind. Især gør de mange fotos, vi nu får via BF Reporter App, et stort indtryk. Når frivillige tager på opgave ligger der dels et stort arbejde med materiel og uddannelse, dels er det tydeligt, at opgaverne ikke kan løses uden en god forberedelse - som frivillige i redningsberedskabet ved vi, at det lønner sig at være godt forberedt. Om det så er gennem øvelser eller ved fremstille og nedfryse god forplejning, så maden kan være klar på kort tid uden at menuen skal stå på fast food - eller junk food, skulle jeg måske skrive, for man kan ikke byde hårdtarbejdende indsatsfolk at spise Bliv aktiv i din kreds - vi har brug for aktive frivillige pizza under indsatsen. Det er en vigtig detalje, der viser, at en omhyggelig og gennemtænkt forberedelse er vigtig. Og når vi ser på de mange indberetninger er det også åbentlyst at anstrengelserne ikke er forgæves - der leveres god støtte og supplement til beredskabet. Det kan enhver ved selvsyn gøre sig klart ved at læse denne udgave af FRIVILLIG, der ligesom de foregående udgaver er med til at synliggøre det store arbejde. Det er med andre ord helt naturligt for os, at man skal møde det uventede med grundige forberedelser - og heldigvis har vi i beredskabet en lang tradition herfor og dermed en stor viden og SKAL DU MED? TEMADAG LANDSRÅD ØSTBØRN STÆVNE Temadag 2012 Forbundet holder temadag lørdag den 12. maj 2012 om Videndeling og Best Practice. Landsrådet holdes i år den juni Traditionen tro holdes Landsråd på Nyborg Strand. Vær med! Sommerferie med mening Hvert år får børnehjemsbørn fra Polen en stor oplevelse. Vær med. Beredskabsforbundets Stævne september 2012 Mød dine frivillige kolleger fra hele landet! FRIVILLIG - Maj Side 2 / 38

3 erfaring om forberedelse - eller skal vi bruge et andet ord: Forebyggelse. For det er jo faktisk forebyggelse vi beskæftiger os med, når vi gør os klar til at møde en udfordring - om det så er naturen, der raser eller menneskeskabte ulykker. Og opgaven med at forebygge - og derigennem øge samfundets robusthed - ligger lige til højrebenet for Beredskabsforbundet og de tusindvis af beredskabsfrivillige udover hele landet. Det er bedre at forebygge end at helbrede Det er altid bedre at forebygge at skader eller ulykker opstår end at skulle afhjælpe dem, når først de er indtruffet. Vi kan som frivillige hjælpe til med begge opgaver, og som I også vil se af indberetningerne på de kommende sider, er vi i fuld gang med at styrke fokus på forebyggelse. Det er arbejdsgruppen bag forebyggelsesuddannelsen, der er ved at rulle handlingsplanen for 2012 ud - og det betyder en stor tilgang af nye instruktører, ligesom Landskontorets konsulent Benthe Petersen er på landsturné for at forankre budskabet om forebyggelses-uddannelsernes vigtighed i kredse og regioner. Det er en opgave vi skal tage fat på med samme energi som vi har gjort det med de egentlige beredskabsopgaver. Vi arbejder videre med planen for Som et led i arbejdet med at styrke samfundsværdien af det frivillige arbejde, vil Landsledelsen fortsætte sit arbejde med projektet Synlighed og Samfundsværdi, og derudover arbejde med en tilpasning af organisation og opgavesæt. Vi ønsker at sikre, at Forebyggelse og Beredskab bliver to ligeværdige indsatsområder for det frivillige beredskab i Danmark, og som et led her i vil vi søge at lægge Beredskabsforbundets fokus lokalt og regionalt så videndeling understøttes bedst muligt. Samtidig er planen væsentlig set i lyset af den igangværende analyse af redningsberedskabet hen mod indgåelse af et flerårigt forlig om samme. Et robust beredskab indeholder et stærkt frivilligt element - både til forebyggelses- og beredskabs-indsatser. Beredskabsforbundet er klar til at løse sin del af opgaven. Og samtidig en stor tak til alle, der hver dag bidrager som frivillige og er med til at øge trygheden i samfundet. God fornøjelse med FRIVILLIG. Per Junker Thiesgaard Landschef To ligeværdige indsatsområder for Beredskabsforbundet og det frivillige beredskab i Danmark - begge får øget fokus i 2012 og fremover: Forebyggelse Forebyggelsesindsatsen er derfor et område, som jeg mener, vi fremover bliver nød til at engagere os meget mere i. Her har redningsberedskabet særligt brug for de frivilliges lokale forankring og tilstedeværelse i de enkelte lokalsamfund. Det er jo her, at forebyggelsesindsatsen skal foregå, og det er samtidig her, at I selv bor og arbejder. Fokus på forebyggelse i det lokalområde, som I frivillige hver især kender ud og ind, vil derfor have en særlig beredskabsmæssig effekt. -- Beredskabsstyrelsens direktør, Henning Thiesen i sin Nytårstale i Holmens Kirke, januar 2012 Beredskab Samtidig med et stort antal assistancer har Beredskabsstyrelsen fastholdt et øget fokus på anvendelsen af frivillige. Endvidere har typen af assistancer i 2011 været særligt egnede til anvendelse af frivillige, hvilket har bidraget til, at antallet af nationale assistancer med deltagelse af frivillige igen er steget. Bered- skabsstyrelsen har således anvendt frivillige på næsten halvdelen af alle assistancer i 2011 svarende til omkring dobbelt så meget som forventet. Beredskabsstyrelsens Årsberetning LANDSLEDELSEN Landsledelsen Landsledelsen, der er ansvarlig for opfyldelse af Beredskabsforbundets formål og gennemførelse af Beredskabsforbundets opgaver, har følgende sammensætning: Præsidiet (Præsidenten, Landschefen og Vicelandschefen) Regionslederen og 2 viceregionsledere fra region Hovedstaden. Regionslederen og 1 viceregionsleder fra hver af regionerne Sjælland,Syddanmark og Midtjylland. Regionslederen fra region Nordjylland. Et medlem udpeget af Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund og godkendt af landsledelsen. Beredskabsforbundets direktør er sekretær for Præsidiet. FRIVILLIG - Maj Side 3 / 38

4 Ved en større brand i Sakskøbing i juli 2011 måtte det frivillige beredskab til assistance LOLLAND BRANDVÆSENS FRIVILLIGE BEREDSKAB Det frivillige beredskab i Lolland kommune Ved Lars Dalsig, Frivillig Lolland kommune kom til verden ved at samle syv gamle kommuner på Vest- og Midtlolland ved kommunereformen i Så Lolland Brandvæsen, er et ungt beredskab, forstået på den måde, at det blev oprettet, ved at lægge Nakskov kommunale Brandvæsen og Maribo Redningsberedskab sammen. Derved så et stort frivilligt beredskab, dagens lys, og sammen var langt de fleste medlemmer, både i Nakskov og Maribo, klar til at lægge kræfterne i, og give de nye tider en chance, så beredskabet kunne fungere. Som altid, når der sker forandringer, så var der enkelte, der faldt fra, dels på grund af alder og enkelte på grund af, de geografiske afstande, nu hvor hovedsædet kom til at ligge centralt i Maribo. Lolland Brandvæsen har en bred vifte af tjenesteområder, Godt 100 frivillige står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året, hvis der er brug for deres hjælp og ekspertise. Grundlæggende har alle den samme uddannelse, men som altid, har man hver især, sit eget yndlingsområde. Brand & Redning, er nok den største gruppe, og opgaverne er mange. Man bruger meget de frivillige ved større indsatser, f.eks. ved brande, hvor man sætter frivillige ind til længerevarende efterslukning, så man igen kan oprette det daglige brandberedskab. Også ved længerevarende personeftersøgning, ved drukneulykker, eller større olieforureninger, i havne, bruges de frivillige flittigt, da Lolland Brandvæsen råder over to redningsbåde. Pumpeopgaver har der i de senere år, været en del af, især efter to rigtige vintre med kulde og sne, så bliver pumperne flittig brugt, når smeltevandet, giver oversvømmelser. Hvem husker ikke sommeren 2011, med skybruddet i København, her sendte Lolland Brandvæsen pumpehold af sted til assistance. Hos indkvartering & forplejning gruppen, står der også et hold frivillige klar til at rykke ud. Senest kaldte man dem akut ud til en større husbrand i februar, hvor der midt om natten blev serveret biksemad med spejlæg, og dette blev brandmandskabet, helt lykkelige for, da stadig var mange timers slukningsarbejde forude. 800 portioner risengrød, med smørklart, kanel og nisseøl Det er efterhånden blev en tradition, at man hvert år til jul, laver 800 portioner risengrød, med smørklart, kanel og nisseøl, to weekender i træk, som deles ud på torvet, i henholdsvis Nakskov og Maribo. Handelsstandsforeningerne, på Lolland, har fået øjnene op for, hvilken arbejdskraft, de FRIVILLIG - Maj Side 4 / 38

5 Best Practice - Et stort og aktivt frivilligt beredskab Lysvognen bruges flittigt ved større indsatser - og så er der også gang i kaffemaskinen frivillige stiller med, når de bliver bedt om at hjælpe til, og for Lolland Brandvæsen betyder det intet om det er risengrød eller flere hundrede kopper kaffe, man skal tilberede. En god øvelse er det altid. Samarittertjenesten har også gang i hjulene, de stiller med rullende skaderum en container der er bygget op, som skadestue, med blandt andet hjertestarter, og iltudstyr, så der er mulighed for at behandle den tilskadekomne, indtil en eventuel ambulance kommer frem. Ved mange af de festivaler, koncerter og lign., samarittertjenesten har deltaget i, har der heldigvis ikke været, sket de helt store ulykker, tit er det jo bare glade mennesker, der er faldet og slået sig, så det eneste de måske har brug for, er et plaster, så de kan feste videre. Foruden de nævne tjenester, så rådes der også over frivillige, der har uddannelse indenfor kommunikation, så man eventuelt kan oprette en kommandocentral, ved større og krævende indsatser. Nogle gange kan man godt få sved på panden, når brandvæsenet sender kursuseller arrangementsoversigter ud. I sommerhalvåret, er der næsten et arrangement, hver weekend, hvor de frivillige kan hjælpe til, og det strækker sig vidt lige fra at lave kaffe, og til at være parkeringsvagter. For at nævne nogle af de opgaver, som de frivillige kaster sig ud i, er blandt andet, to større arrangementer i Maribo, Jazzen og Rocken, to opgaver der strækker sig over flere dage, hvor arbejdet starter med at sætte scene og under koncerterne, sørge for de fornødne forfriskninger til de forskellige salgsboder. Som altid er frivilligt arbejde ulønnet, men et godt kammeratskab og sammenhold er lønnen i sig selv, og det har de frivillige flere gange bevist, når beredskabsforbundet kreds Lollands aktivitets-udvalg har arrangeret ture, som blandt andet til Stevns Fortet og DR Byen, eller man finder på at holde en sommerfest, så er der god opbakning til aktiviteterne. Traditionen tro er der hvert år udlevering af gratis risengrød, og vandtårnsnissen er også vild med grøden FRIVILLIG - Maj Side 5 / 38

6 Efter et par vintre med en del sne, kommer der altid et tilbagevendende problem med oversvømmelser når sneen smelter September 2011 faldt en ung mand i Nakskov Havn, de to redningsbåde fra brandvæsenet deltog hele dagen i eftersøgningen, dog uden held Fire dage efter blev han desværre fundet druknet FRIVILLIG - Maj Side 6 / 38

7 GAVEN TIL VORES PROTEKTOR, HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN, I ANLEDNING AF 40-ÅRS REGERINGSJUBILÆUM Gaven fra Beredskabsforbundet Vores Protektor, Hendes Majestæt Dronning Margrethe II fejrede sit 40 års jubilæum som regent den 14. januar 2012, og jubilæet blev markeret med en række officielle arrangementer over tre dage. Beredskabsforbundet præsenterede i den anledning sin gave - en kalender-holder til Hendes Majestæts arbejdskalender udført i blå læder med indgraveringer i guld. Farven er nøje afstemt Dronningens nye arbejdsværelse på Marselisborg Slot, og samtidig er den blå jo beredskabets farve. Selve overrækkelsen skete ved Beredskabsforbundets Ambassadør, Grevinde Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe, der udover at stå for valg og design af gaven, på vore vegne sikrede, at Dronningen fik en gave, der, som grevinden skriver - dagligt vil minde Hendes Majestæt om Beredskabsforbundet og Beredskabsforbundets smukke budskab: Når hjælp er en æressag I forbindelse med gaven, udtrykte vores ambassadør Beredskabsforbundets store tak for Dronningens mangeårige og fortsatte støtte som Protektor for forbundet. Hendes Majestæt Dronningens Kabinetsekretær - Henning Fode - har på Dronningens vegne efterfølgende sendt tak til Beredskabsforbundet 'for den smukke kalenderholder' som det har glædet Hendes Majestæt at modtage. Parade for Dronningen En deling fra Beredskabsstyrelsen deltog tirsdag den 7. februar 2012 i forsvarets parade på Kastellet i København i anledningen af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regeringsjubilæum. En deling bestående af 21 værnepligtige og tre befalingsmænd fra Beredskabsstyrelsen deltog tirsdag i forsvarets parade i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års jubilæum som Danmarks regent. Paraden fandt sted på pladsen ved Monumentet over Danmarks Internationale Indsats på Kastellet i København. Værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen deltog i paraden sammen med delinger fra Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando, Flyvertaktisk Kommando og Hjemmeværnet. Gave fra Beredskabsstyrelsen Efter paraden overrakte Beredskabsstyrelsens direktør Henning Thiesen en gave til Hendes Majestæt Dronningen ved en reception i Kastellet. Gaven fra Beredskabsstyrelsen er en brevbakke af læder med majestætens monogram indgraveret. Også Forsvaret overrakte en gave - en læder brevmappe. Den ses nedenfor sammen med Beredskabsstyrelsens gave. En video fra Paraden kan ses på Forsvarskanalen her. FRIVILLIG - Maj Side 7 / 38

8 PARADEN FOR EUROPÆISK BEREDSKAB I PARIS Ved Else Højsager, Vicelandschef Så arbejdes der seriøst med at få sendt en mindre delegation til Paris i efteråret. Vi er en lille arbejdsgruppe, som nu har udarbejdet et koncept for sammensætningen af dette hold. Men derudover ligger der mere arbejde. Via kontaktpersonen i Paris skal vi have fundet frem til et rimeligt indkvarteringssted. Når vi har besluttet, hvor mange personer, der kan komme i betragtning, skal vi finde frem til en bus, som vi kan låne/leje. Ja, der er mange praktiske ting, der skal falde i hak. Det forventer vi vil være på plads før sommerferien, hvorefter vi kan meddele, hvem der bliver udpeget til turen. Dette er et nyt tiltag, hvor frivilliges indsats bliver belønnet, og hvor disse skal kunne deltage i et storslået arrangement sammen med mange andre frivillige fra hele Europa. Se video fra Paraden i 2011 her. Årsberetning 2011 for Beredskabsforbundet er udkommet. Du kan downloade beretningen her: beredskabsforbundet/publikationer-ogdownloads/aarsberetning/ FRIVILLIG - Maj Side 8 / 38

9 OLIEFORURENING I RØDBYHAVN - FRIVILLIGE UDLÆGGER FLYDESPÆRRING Tirsdag d. 3/4-2012, rykkede de frivillige ud, med to redningsbåde, for at hjælpe til ved en større olieforurening, i den indre del af havnen, i Rødbyhavn. De frivillige fik lagt en flydespærring ud, og fik inddæmmet olien i et hjørne af havnen, hvor det lige så stille og roligt, kunne fordampe. Lars Dalsig, Frivillig FRIVILLIG - Maj Side 9 / 38

10 DANMARKS BEFRIELSE MINDET I FRØSLEV LEVJREN Fredag den 4. maj 2012 mindedes Danmarks befrielse i 1945 overalt i landet, og også i Frøslev lejren, hvor frivillige fra Region Syddanmark deltog. Billederne viser selve mindehøjtideligheden og det kammeratlige samvær efterfølgende i Beredskabsforbundets Barak H1, hvor der var 35 omkring kaffebordet. FRIVILLIG - Maj Side 10 / 38

11 RITS BEREDSKABET I MARIAGERFJORD KOMMUNE RITS beredskabet i Mariagerfjord Kommune Ved RITS KandIdat Kirsten Bach, Mariagerfjord Beredskab Enhver arbejdsplads skal sikre, at det gode arbejdsmiljø bevares, også når stressbelastningen overstiger det daglige niveau. Hvis en leder ser tegn på en overbelastning, så skal lederen kunne handle, hvorfor Mariagerfjord Beredskab anbefaler, at virksomheder formulerer en politik, der dækker område: Kritiske hændelser herunder voldsepisoder. Mariagerfjord Kommune har set behovet herfor, hvilket fremgår af kommunens voldspolitik. Kommunes HR afdeling har indgået et formuleret samarbejde med RITSberedskabet ved beredskabschef Johannes Holm Iversen. I den forbindelse er der udarbejdet en folder Rørt, ramt og rystet til alle afdelinger, som giver råd og vejledning om, hvordan medarbejdere kan hjælpes, hvis der sker en kritisk hændelse på arbejdspladsen. Folderen beskriver hvilke reaktioner en medarbejder kan have timerne samt dagene efter hændelsen. Det er også en vejledning til afdelingslederen om at give medarbejderen psykisk førstehjælp eller rekvirere hjælp i form af samtaler af en RITS medarbejder eller hos en psykolog. Mariagerfjord Beredskab har 6 frivillige, som har taget RITS uddannelsen ved Beredskabsstyrelsens Kursuscenter i Snekkersten. RITS er en forkortelse for Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress, og metoden anvendes til såvel individuelle samtaler som gruppesamtaler (defusing og debriefing). RITS er ikke terapi, men psykologisk stress- og krisebearbejdning et værktøj der ligger mellem psykisk førstehjælp og professionel psykolog. Metoden er udviklet af Dr. Med. Are Holen fra Norges universitet i Tronheim. Da Mariagerfjord Kommunes personalepolitik blev udarbejdet, blev det synligt, at RITS metoden (også kaldet kollegastøtte RITS ) var velegnet til at indgå i dette kriseberedskab, hvorfor der blev lavet en samarbejdskontrakt mellem Beredskabet og Mariagerfjord Kommune. I Kommunen har man på baggrund af de sidste tre-fire års fokus på kritiske hændelser et godt kendskab til, hvor stort behovet er for hjælp. Derfor har Kommunen valgt at oprette en central pulje, der kan dække udgifterne i forbindelse med RITSberedskabet, hvilket gør, at den enkelte institution eller arbejdsplads ikke skal ud og finde midlerne til akut hjælp. De 6 frivillige indgår i et støtteteam, der bemander en vagttelefon døgnet rundt. Visitationen ligger hos HR afdelingen, som kontakter RITS medarbejderen, som samme dag aftaler tid med den ramte. Denne hurtige kontakt giver tryghed og en følelse af at blive hørt og forstået af ledelsen, hvorfor helbredelsesprocessen allerede starter her. Den første samtale finder normal sted ca. 2-3 dage efter hændelsen, da chok fasen skal være overstået inden krisebearbejdningen kan finde sted. Kollegastøtte RITS samtalen er bygget op omkring en metode, hvor man i samtalen kommer omkring fakta samt hændelsens betydning for den ramte. Gennem den strukturerede samtale bliver hændelsen rekonstrueret, og den ramte bliver bevidst om sit reaktionsmønster, reflekterer over denne samt får integreret hændelsen i sin bevidsthed, så der er mulighed for selvbearbejdning. I RITS taler vi om, at FRIVILLIG - Maj Side 11 / 38

12 Kroppen husker, hvilket betyder, at ethvert menneske kan overbevise sin hjerne om, at glemme en voldsom hændelse, men sker der noget lignende på et senere tidspunkt, så husker kroppen den tidligere hændelse. Derfor ser vi ofte en overreaktion hos personer, som tidligere har oplevet noget lignende. Støttesamtalen får ofte den ramte til at opleve et flashback, som gennem RITS samtalen giver forståelse og mening. Forståelse for sit eget reaktionsmønster virker som en hurtig og effektiv helbredelsesproces, som styrker medarbejderens robusthed til lignende fremtidige hændelser. Vore tildelte RITS opgaver er meget forskellige, komplekse og uforudsigelige. Ofte er det trussel om vold, overfald, sexchikane, en alkoholikers adfærd, et dødsfald på arbejdspladsen, men det kan også være så almindelig som arbejdsrelateret stress. For medarbejderen giver disse hændelser voldsomme sanseindtryk, rollekonflikter, ubevidst flashback til tidligere oplevelser og dermed søvnløse nætter. Efterfølgende plages den ramte mest af manglende forståelse for sin egen voldsomme reaktion. Gennem samtale og illustration på integrationstrekanten af sammenhænge mellem stressorer, tidligere eller parallelle hændelser, så kan vi få den ramte til at se sammenhængen, og derved tro på fremtiden på en mere positiv og konstruktiv måde. Under samtalen bliver der ikke taget notat, kollegastøttepersonen har tavshedspligt, og der reporteres intet videre til arbejdspladsen. Til HR afdelingen meddeles, at samtalerne er færdige og at pågældende er landet på benene igen eller om pågældende har brug for et videre forløb hos en psykolog. Herefter tager HR afdelingen over på det videre forløb. RITS personalets opgave er at genskabe normalitet samt arbejdsduelighed hos medarbejderen efter en voldsom hændelse eller belastede arbejdsopgaver. Derved er RITS med til at nedbringe sygefravær samt forbedre det psykiske arbejdsmiljø. I forbindelse med vore RITS samtaler skaber vi et forum for stress- og krisebearbejdning, hvor den ramte får viden om egne reaktionsmønstre til brug for personlig udvikling. Vi giver også personen en skånsom og forståelig henvisning til professionel hjælp, hvor det må vise sig hensigtsmæssig. Forskning og praktisk erfaring har vist, at kvaliteten af den psykosociale støtte er afgørende for, hvordan mennesker bearbejder følgerne af voldsomme hændelser. Det har også vist sig, at kompetente kollegaer og RITS medarbejdere kan give en meget væsentlig del af den støtte, der er behov for. I Danmark og Grønland er kollegastøtte organiseret i et netværk på tværs af organisationer og arbejdspladser. Det giver de bedste muligheder for, at medarbejderne får adgang til hurtig og kompetent hjælp. Beredskabets ledende psykolog Henrik Lyng står for uddannelsen i Danmark, og du kan se yderligere oplysninger på /psykologi. I Mariagerfjord Kommune ser vi dette kriseberedskab som meget værdifuldt, og samarbejdet mellem Beredskabet og Kommunen er uvurderlig i forhold til mennesker, der er Rørt, Ramt og Rystet!, citat: Thomas Hou, arbejdsmiljøkonsulent RITS kandidat Kirsten Bach, Mariagerfjord Beredskab FRIVILLIG - Maj Side 12 / 38

13 Beredskabsforbundets Temadag for Ledere Videndeling, Best Practice og Forebyggelse og Ressourcefrivillige Et er, at vi får udarbejdet et katalog over bedste praksis (best practice), og det er en vigtig og afgørende start. Men hvordan får vi så den viden omsat til et projekt for de frivillige i praksis? Kære Kreds- og Regionsledelser, Velkommen til Beredskabsforbundets temadag for kreds- og regionsledelser fra hele landet Lørdag den 12. maj 2012 fra kl hos Aarhus Brandvæsen Århus Brandskole Kirstinemindesvej Århus N Har du lyst til at være med til at øge samfundsværdien af det frivillige arbejde? - så er temadagen noget for dig. Vi forventer, at du efterfølgende vil være med til at gøre nogle af tankerne til virkelighed i din egen kreds og region. Bemærk ny sluttid. OBS! - forlænget tilmelding til Landskontoret senest torsdag den 10. maj tilmelding til Mette Højgaard, - foreløbig deltagerliste vedlagt på sidste side. Temadagen afholdes i 2012 hos Beredskabsforbundets Aarhus kreds og Aarhus Brandvæsen, og vi håber på stor opbakning fra deltagere i alle landets regioner, da vi på temadagen lægger grunden til vores arbejde med at øge samfundsværdien af det frivillige arbejde - og vi har brug for repræsentation fra hele landet til denne opgave. Temadagen har to formål: 1) Information og inspiration til Beredskabsforbundets ledere om arbejdet med Viden-deling, Best Practice og Forebyggelse og Ressourcefrivillige. 2) Feedback og erfaringer fra kredse og regioner om konkrete eksempler, overvejelser og planer. Læringen går således begge veje - og vi vil også bruge dagen på at få drøftet, hvordan man så griber opgaven an i praksis ude i kredsene. Et er, at vi får udarbejdet et katalog over bedste praksis (best practice), og det er en vigtig og afgørende start. Men hvordan får vi så den viden omsat til et projekt for de frivillige i praksis? - det vil vi arbejde med i gruppearbejde og debattere sidst på dagen. Arbejdet dokumenteres og der udarbejdes et referat, som vil blive anvendt i det videre arbejde, ligesom det vil blive stillet til rådighed som arbejdspapir for alle kredse. Mange hilsner og på gensyn - programmet for dagen kan ses på næste side! Per Junker Thiesgaard Landschef FRIVILLIG - Maj Side 13 / 38

14 Program for Temadag for Beredskabsforbundets ledere Lørdag den 12. maj Ankomst og registrering - kaffe og let morgenmad Velkomst ved Landschef Per Junker Thiesgaard Tema: Videndeling, Best Practice, Forebyggelse og Ressource-frivillige ved Landschef Per Junker Thiesgaard. Vi ser på, hvordan vi forestiller os Beredskabsforbundet udvikler sig i de kommende år, og hvordan vi vil bruge synlighed og videndeling til at udbrede Best Practice ( Bedste praksis ) - og hvordan Beredskabsforbundet i fremtiden kan spille en udvidet rolle i det kommunale beredskabs robusthed Pause Tema: Samariter-gruppen Aarhus - Horsens ved Kredsleder Finn Månsson, Aarhus; og Kredsleder Helen Høj, Horsens. Vi får indblik i, hvordan man i to kredse i konkrete tiltag har taget fat i praksis. Hvordan ideen er blevet til virkelighed? hvilke møder det krævede? hvilke tilladelser og aftaler? - og hvordan arbejdet organiseres i praksis Pause og frokost Tema: Best Practice - Status på arbejdet og Eksempler - hvordan vi kommer videre ved Viceregionsleder Flemming Elniff Introduktion til opgaven med at registrere best practice fra de forskellige kredse i et katalog, som skal danne baggrund for at øge samfundsværdien af det frivillige arbejde i Beredskabsforbundet Introduktion til Gruppedrøftelser Ved Landschefen Gruppedrøftelser - Vi deler os i grupper á 5 deltagere. Spørgsmål: 1) Hvordan skal det nye Best Practice Katalog introduceres i kredse og kommuner, og hvordan får vi fulgt arbejdet, justeret kataloget og sikret, at planerne bliver virkelighed som projekter for de frivillige og til gavn for samfundet? 2) Hvilke opgaver fra kataloget skal vi prioritere? - hvor skal vi især sætte ind, og først. Er der nogle af opgaverne, vi ikke bør tage op? 3) Hvad mener vi om det nye frivillig-begreb Forebyggelses- og Ressource-frivillige - og hvordan skal man gribe opgaven an i praksis i kommune og kreds? Pause og kagebord Præsentationer fra gruppe-arbejdet og drøftelser og debat " " Tak for i dag - Opsummering og en lille reception som afslutning på dagen FRIVILLIG - Maj Side 14 / 38

15 NYE HÆDERSTEGN FOR LANG OG GOD TJENESTE Nye Hæderstegn for 40 og 50 års god tjeneste netop godkendt Den 30. april 2012 modtog Landskontoret en god nyhed fra Beredskabsstyrelsen: Flere års arbejde med at etablere hæderstegn for frivillige, der har ydet samfundet god tjeneste som frivillige i 40 og 50 år er lykkedes. Disse frivillige kan nu indstilles til at modtage nye hæderstegn. De nye Hæderstegn er dermed en realitet. Det har Forsvarsministeriet meddelt Beredskabsstyrelsen. Og med de nye hæderstegn er der fremover følgende gode muligheder for at hædre vore frivillige: 10 og 20 års Anciennitetstegn 25, 40 og 50 års Hæderstegn for god tjeneste Som det fremgår af brevet, oplyser Beredskabsstyrelsen, at indstilling om at modtage Hæderstegn for både 25, 40 og 50 års god tjeneste i redningsberedskabet som frivillig, skal fremsendes af den kommune eller Beredskabsforbundet, hvor den pågældende person har forrettet god tjeneste i ovenstående antal år. Landskontoret vil være behjælpelig med yderligere information. Udover Hæderstegnene for lang god god tjeneste, har vi også mulighed for at hædre frivillige, og andre, der har ydet en særlig indsats, ved at tildele Beredskabsforbundets Hæderstegn. Her ses modtagerne i FRIVILLIG - Maj Side 15 / 38

16 PROJEKT ØSTBØRN - 20 ÅRS JUBILÆUM I 2012 Ved Else Højsager, Vicelandschef og Lejrleder for Koldinglejren I år kan vi fejre 20 års jubilæum for dette meget spændende projekt. Gennem nu 20 år har vi kunnet tilbyde børnehjemsbørn fra et østland et ferieophold i Danmark. Vi påbegyndte projektet meget ambitiøst med en lejr i hver af de dengang 8 regioner. I dag har vi 4 lejre fordelt med 3 i Jylland og 1 i hovedstaden. Det er blevet til rigtig mange børn, der har kunnet nyde godt af ferien i Danmark langt væk fra deres institution og deres opsparede problemer. Men det er også blevet til mange herlige oplevelser for de frivillige, der år efter år sikrer, at lejrene kan afvikles. De enkelte lejre skal som bekendt selv sikre økonomi og frivillig arbejdskraft. Arbejdskraften sikres via vore trofaste hjælpere. Økonomien sikres ligeledes via mange trofaste sponsorer, men her er udskiftningen større. Vi mærker den økonomiske krise, men takket være, at lejrene nu har været afholdt i så mange år, er vi kendte i lokalområderne. Mange sponsorer og virksomheder kender os og vil gerne give os deres støtte. Projekt Østbørn er et landsdækkende projekt med egen ledelse Gennem de senere år har Nina Lindhardt været landskoordinator. Hun er nu trådt tilbage, hvorefter Bent Schade har overtaget denne post, mens Preben Jakobsen er blevet sagsbehandler. Nina har været en engageret landskoordinator og sat en ære i at komme rundt på lejrene. Det har været rigtig godt, så det må Bent også gerne gøre. FRIVILLIG - Maj Side 16 / 38

17 Kolding Harley-klub er på besøg - et populært indslag på lejren. Når lejrene afholdes, lever vi på en eller anden måde helt i vores egen verden. Arbejdet og oplevelserne fylder ganske enkelt alt. Derfor er det godt, når vi får besøg ude fra. Og det er et besøg, hvor vi kan få fortalt om det alle de gode ting, vi oplever, men også få sat ord på eventuelle frustrationer. Vi har som nævnt 4 lejre hvert år - altid i uge 27 og 28. Gennem de sidste 14 år har vi koncentreret os om børn fra Katowiceregionen i det sydøstlige Polen. Hver lejr har 30 børn og 2-3 pædagoger. Det kræver mange hjælpere og en god økonomi. De 4 lejre er naturligvis meget forskellige. Vi har hver vores måde at tilrettelægge arbejdet på, og vi har forskellige muligheder for aktiviteter med børnene. Det kan være spændende at gå ind på lejrenes hjemmesider, hvor der findes et omfattende billedmateriale og mange gode historier fra arbejdet med børnene. Som den ene af lejrlederne kan jeg kun sige til jer, der ikke kender Projekt Østbørn Kom på besøg en dag og oplev denne intense stemning. Det fås ganske enkelt ikke bedre. Else Højsager FRIVILLIG - Maj Side 17 / 38

18 Fra Stævneavis nr. 4 der udkom den 11. april 2012 (så listen over jer, vi savner, er blevet kortere siden!) Her 1. maj 2012 er der 383 tilmeldte - vi skal nå de 500. Og der er plads til 1000 flere! LEDER I BF STÆVNE 2012 Gør en forskel som leder Beredskabsforbundet er organiseret i 75 kredse, der dækker de fleste af landets kommuner. Kredsen ledes af frivillige ledere, der udpeges på Årsmøderne, der afholdes i disse måneder. Kredsene har mange opgaver og som en del af ledelsen har du mulighed for at være med til at præge kredsens arbejde. Spørg din kredsleder om mulighederne i din kreds - der er altid brug for aktive frivillige i kredsarbejdet - og med tiden kan du måske blive en af lederne? Du finder navne på kredsog regionsledere på forbundets web-site under punktet kontakt beredskabsforbundet/ kontakt/ FRIVILLIG - Maj Side 18 / 38

19 HVERVNING - OPSTART AF FRIVILLIGT BEREDSKAB derfor fra beredskabets side ville de frivillige. Og vil man det, så er der ingen tvivl om, at beredskabet på lidt længere sigt nok skal få tilbagebetalt den indsats, som man har investeret i starten, fortæller Beredskabsforbundets vicedirektør Solveig Andersen. Skulle dit beredskab ligge inde med gode idéer, informationsmaterialer eller uddannelsesmuligheder, som du mener bør komme andre beredskaber til gode på så ret henvendelse til Beredskabsforbundets kommunikationschef, Mads Jakobsen, på beredskab.dk. MANGLER DIT BEREDSKAB FRIVILLIGE? Spørgsmålene er mange omkring hvervning og brugen af frivillige i redningsberedskabet. Derfor har Rådet for Frivillig Forebyggelse, Information og Hvervning (FFIH) opdateret websiden med nyt layout og nye funktioner. FFIH består af medlemmer fra Beredskabsstyrelsen, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og Beredskabsforbundet. På websiden er det muligt at hente inspiration til hverveprocessen. Men det er også muligt at få gode råd til, hvordan uddannelsen planlægges, og hvordan frivillige kan fastholdes. En række beredskabschefer fra en række kommuner giver i flere videoklip deres bud på, hvordan man får en succesfuld kampagne gennemført. - Der er mange aspekter, der skal tages stilling til, hvis man vil gennemføre en hvervning. Det kræver planlægning og økonomi samt en køreplan, der skitserer før, under og efter rekrutteringsindsatsen. Desuden er det også vigtigt, at man fra beredskabets side nøje overvejer, hvad det er, som man ud fra den risikobaserede dimensionering mangler frivillige til. Og ikke mindst, at der bliver afsat de ressourcer, som der er behov for, fortæller beredskabschef Søren Ipsen, Kolding. Efterbehandling vigtig Det er mindst lige så vigtigt efter hvervekampagnen at have fokus på uddannelsesfasen og fastholdelsesinitiativer. Frivillige melder sig for at blive brugt, og de kan derfor være utålmodige for at komme i gang. Derfor skal der allerede på den første informationsaften skrives kontrakt med dem samt informeres om, hvordan hele uddannelsesforløbet er planlagt. Dermed får man fastholdt de nye interesserede samtidig med, at det giver dem færre argumenter for at springe fra. - Med en struktureret planlægning, hvor man kan holde snor i rekrutteringen fra start til slut, er der store chancer for, at man i sidste ende står med en gruppe frivillige, der er blevet uddannet, og som brænder for at gøre en forskel. Men det sætter krav til, at man fra beredskabets side afsætter den fornødne tid og kapacitet til at tage hånd om processen. Har man allerede et velfungerende frivilligberedskab, så er det formentlig ikke den store sag at hverve nye frivillige via mund-til-mund metoden. Men skal man derimod starte noget op fra bunden eller puste liv i et inaktivt beredskab, så er man nødt til at bruge den nødvendige energi. Man skal FAKTA Medlemmerne af FFIH tæller beredskabschef Søren Ipsen, Kolding, beredskabschef Jacob Christensen, Tønder, sektionschef Hans Bruhn, Beredskabsstyrelsen, fuldmægtig Susanne Behrendt, Beredskabsstyrelsen, landschef Per Junker Thiesgaard, Beredskabsforbundet, og fung. vicelandschef Else Højsager, Beredskabsforbundet. Sekretær for FFIH er vicedirektør Solveig Andersen, Beredskabsforbundet. FRIVILLIG - Maj Side 19 / 38

20 FRA A4 - TIL WEB Efter at april nummeret af FRIVILLIG udkom, er der flere kredse fra hele landet, der har rettet henvendelse til os for at høre lidt mere om projektet. Projektet blev startet op efter, at Region Syddanmark havde fået en ny hjemmeside. Flere kredse i Region Syddanmark efterspurgte hjælp til at få en lokal hjemmeside. Regionsledelsen gik derfor i gang med at finde nogle, der ville påtage sig opgaven med at hjælpe de kredse, der ønskede en ny hjemmeside. Opgaven for gruppen var beskrevet således: Lav en hjemmeside skabelon som alle kan bruge, og budgettet for projektet er 0 kr. Da projektet blev præsenteret, kunne vi konstatere, at målet ikke helt var blevet opfyldt. Den økonomiske ramme var blevet overholdt, men det var nødvendig at hæve overliggeren lidt, hvad angår brugernes computer færdigheder. Men med kendskab til Word og Excel på brugerniveau, burde det ikke volde problemer at benytte skabelonen. Selvom det har været målet at holde det tekniske niveau så lavt som muligt, er det også muligt at søge hjælp hos projekt gruppen. Der arbejdes nu på at arrangere en Webdag i Region Syddanmark. Det bliver en dag, hvor der vil blive undervist i brug at hjemmeside skabelonen. Vi vil også drøfte, hvordan vi udnytter og administrerer de sociale medier bedst mulig. På næste side bringes et uddrag fra brochuren Fra A4 til web. Best Practice: For at skabe fokus og fremdrift definerer regionen et projekt med dedikerede ressourcer, der også har den rette special-kompetence. Hermed kan regionsledelsen skabe resultater uden selv at skulle binde sine ledelses-ressourcer - og specialisterne får rum til at udfolde sig. En succes og en win-win for alle. tv: Allan Nielsen, teknisk ansvarlig th: Bo Bjering, grafisk ansvarlig FRIVILLIG - Maj Side 20 / 38

21 Hjemmeside skabelonen er forbedret med forskellige funktioner. Billedgalleri, Videoafspilning, Kontaktformular Medlems log-in Statistik Kalender RSS visning Henvisnings knap til Facebook Hvis I ikke ønsker at benytte nogle af funktionerne, kan man undlade at aktivere dem. Sammen kan vi skabe en flot hjemmeside. Beredskabsforbundet i Esbjerg er den første kreds, der har anvendt skabelonen til at oprette en hjemmeside. Du har derfor mulighed for at se, hvordan de har valgt at anvende hjemmeside skabelonen. Gå ind på Men det kræver lidt forarbejde af jer. I skal: Købe et domæne Oprette et Webhotel Finde 3 billeder, som skal vises i toppen af hjemmesiden Finde nogle tidssvarende billeder, der viser, hvad I laver. Lave en beskrivelse, som fortæller, hvem I er. Lave en beskrivelse af de opgaver/tjenestegrene I har. Lave en liste over de websider, som I ønsker at henvise til. Finde én eller to personer i jeres kreds, som er ansvarlige for jeres hjemmeside. Vi anbefaler, at I køber og placerer jeres domæne hos Det er for at sikre, at webhotellet har den platform, som skal bruges til hjemmesiden (se tekniske oplysninger). Hvis I vælger en anden webhotel, er det vigtigt, at I sikre jer, at den understøtter alle funktioner i Joomla. Vi anbefaler, at I ved valg af domænenavn benytter Der vil også være mulighed for at oprette adr. som f.eks: Jeres hjemmeside er et udstillingsvindue. FRIVILLIG - Maj Side 21 / 38

22 HVAD SKAL VORES WEB-SITE INDEHOLDE? Når først beslutningen om at etablere en web-site er taget, kommer udfordringen med at få relevant og god kommunikation på plads. Her kan god inspiration hentes i Holstebro Kommune Brand & Redning, hvor der er tænkt over indholdet og også skrevet til borgere, der ikke kender beredskabet så godt. Web-siten er meget vellykket og kan tjene som inspiration og Best Practice for indhold til beredskaber over hele landet. Du finder Holstebro Kommune web-siten via dette link: Best Practice FRIVILLIG - Maj Side 22 / 38

23 BF REPORTER APP - DE FRIVILLIGE AKTIVITETER SYNLIGGØRES I STIGENDE GRAD Som det ses på de følgende sider er der begyndt at strømme indberetninger ind via vores App kaldet BF Reporter. Det er Frivillig Konsulent Peter B. Lange, der har overtaget udrulningen af vores App, der skal hjælpe os til at forstå, hvordan og hvor ofte frivillige bruges rundt om i landet. Når systemet er fuld indarbejdet, forventer vi flere end 100 rapporteringer om ugen - så der er fortsat et stykke vej, men samtidig skal der også roses for faktisk at have taget opgaven op. Og der følger ofte gode billeder med. Indtil videre kan resultatet af indberetningen ses to steder - på den medlemsvendte side af og på en særlig Facebook side, som også modtager indberetningerne. Senere på foråret vil indberetningerne få en endnu mere central rolle Senere på foråret vil indberetningerne få en endnu mere central rolle, når Danmarkskortet, der viser de seneste 50 rapporteringer, bliver en vigtig del af den åbne forside af Det sker samtidig med, at web-siden får en ansigtsløftning. Målet er således at få alle igang med at rapportere - helst med foto - hver eneste gang frivillige er i aktivitet. Der har fortsat været lidt tekniske børnesygdomme, men det ser efterhånden godt ud. Som Peter B. Lange udtykker det Rent teknisk har der været lidt småproblemer som f.eks. nogle problemer med danske karakterer og lidt nedetid på ViewWorld serveren. - Peter B. Lange opfordrer alle regioner og kredse til at tage BF Reporter i brug nu: Opfordringen gælder alle kredse - begynd at bruge BF Reporter App. Så er I med til at sikre synligheden af det frivillige arbejde. Frivillig Konsulent, Peter B. Lange FRIVILLIG - Maj Side 23 / 38

24 BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE Udkald af Pionertjenesten Assistance til Station Vamdrup. Gylleudslip Afgang med slangetender med 2 mand samt MB sprinter med pionertrailer og 3 Mand. Opdæmmet vand i bæk pumpet udover eng via vandkanon. Indsatsen afblæst efter miljøvagten havde målt og vurderet, at koncentrationen af gylle i vandet var så ringe, at det ikke ville forvolde yderligere skade 2 Frivillige 4 Frivillig-timer Vandforsyning ved naturbrand i skov/plantage ved torsted. 12 Frivillige 82 Frivillig-timer Førstehjælp og nattevagt og dørvagt for AFS - Interkultur 15 Frivillige 171 Frivillig-timer EFB Samariter vagt. Førstehjælpsvagt til fodbold. 6 Frivillige 24 Frivillig-timer Gårdbrand med Dyr. Vandforsyning ved ild i mødding på gård med heste. Ringkjøbing-Skjern. 2 Frivillige 6 Frivillig-timer. FRIVILLIG - Maj Side 24 / 38

25 BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE Regionsmøde. Frederikshavn. Møde og foredrag forebyggelse v/ Benthe Pedersen 21 Frivillige 84 Frivillig-timer Forplejning. Flere brandværn blev kaldt ud til en brand i Rinkenæs. Der var gået ild i 20 bigballer halm. Forplejningen blev også kaldt. Sønderborg. 5 Frivillige 20 Frivillig-timer Brandvagt på skole med overnatning af spillere ved Holstebro cup. Ringkjøbing-Skjern. 4 Frivillige 132 Frivillig-timer Infomøde for alle frivillige, med deltagelse fra regionen. Nyborg. Opdaterer vores frivillige om hvad der sker i Beredskabsforbundet nyborg. 13 Frivillige 26 Frivillig-timer HJÆLP TIL DEBATMØDE MED FOLK & FORSVAR. Vi henter vand til mødet. Sønderborg. 3 Frivillige 3 Frivillig-timer. FRIVILLIG - Maj Side 25 / 38

26 BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE Deltager i Borgermøde om frivillighed. Folk & Forsvar arrangerer. 6 Frivillige 18 Frivillig-timer Møde i LLF gruppen. Møde med vores læge ang BHP på LLF Nyborg. 6 Frivillige 18 Frivillig-timer Infomøde om BF App. Der hentes App og laves test. Sønderborg. 4 Frivillige 12 Frivillig-timer Kredsledermøde. Sønderborg. 6 Frivillige 12 Frivillig-timer Førstehjælps uddannelse, BF Svendborg har i øjeblikket opdatering af de frivilliges førstehjælps uddannelse. 5 Frivillige 15 Frivillig-timer. FRIVILLIG - Maj Side 26 / 38

27 BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE Vedligeholdelsesuddannelse. Frigørelse. Klipning, udtagning af personer, HAT mm. Nyborg. 15 Frivillige 45 Frivillig-timer Håndboldstævnet VidarCup med 120 deltagende hold i 317 kampe. Hjælper til på 3 skoler. Ulkebøl skole, Humlehøj skole og Buisness college syd. Sønderborg. 3-7 Frivillige 150 Frivillig-timer Samaritervagt i forbindelse med fodboldkamp på Blue water arena. 6 Frivillige 36 Frivillig-timer Kredsen har gået nattevagt på 3 skoler for Ikast KFUM den April. Ikast-Brande. 6 Frivillige 100 Frivillig-timer Forplejning til 80 personer i forbindelse med sæsonafslutningsdag for Frederikssund Junior Brand kadetter. De unge brandkadetter fik overrakt beviser for deres deltagelse af Borgmester Ole Finn Jensen. Frederikssund. 5 Frivillige 25 Frivillig-timer. FRIVILLIG - Maj Side 27 / 38

28 BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE Forplejning ved øvelse i Ry. Skanderborg. 6 Frivillige 36 Frivillig-timer Forplejning øvelse Hørning. Skanderborg. 4 Frivillige 22 Frivillig-timer Figurant i forbindelse med vedligeholdes uddannelse, Station Hørning. Skanderborg. 2 Frivillige 14 Frivillig-timer Logistiktjenesten træner i korrekt løfteteknik og lærer om sikkerhed. Kolding. 12 Frivillige 24 Frivillig-timer "Brandbussen" er et tværkommunalt projekt mellem Sønderborg, Tønder og Vejle Kommune. Formålet med "Brandbussen" er, at skabe en platform til at få brandforebyggelsen ud til den enkelte borger i kommunen. Sønderborg. 2 Frivillige 6 Frivillig-timer. FRIVILLIG - Maj Side 28 / 38

29 BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE frivillige deltog i planlægningen og afviklingen af brandøvelsen på en lokal Tømmerhandel. Øvelsen var opdelt i 2 Øvelse momenter. 1. Moment: Højderedning med drejestige. 2 håndværkere var faldet om på taget af en 12 mtr. høj bygning. 2. Moment: Røgdykkerøvelse. Eftersøgning af 2 lagerarbejdere i en lagerbygning, hvor der også var trykflasker. Esbjerg. 3 Frivillige 12 Frivillig-timer Vi gør klar til på lørdag, hvor vi skal lave mad til fryseren, så der altid er mad klar. Sønderborg. 6 Frivillige 18 Frivillig-timer Brand i genbrugscentral. Vi var afsted med Sprøjten, Tender, Belysnings trailer, Kommandovognen og Logistik tjenesten. Kolding. 20 Frivillige 120 Frivillig-timer Planlægningsmøde ang. madplan og udlevering til den 25. udgave af Ikast Cup. Ikast-Brande. 2 Frivillige 4 Frivillig-timer Hjerte lunge redning, med og uden hjertestarter. Svendborg. 5 Frivillige 15 Frivillig-timer. FRIVILLIG - Maj Side 29 / 38

30 BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE Øvelse i afstivning af bygninger. Esbjerg. 14 Frivillige 42 Frivillig-timer Orienteringsøvelse. Skanderborg. 8 Frivillige 24 Frivillig-timer Møde med kaptajner, kredsleder, rep. Fra deltidsbrandmændene og Brand & Redning. Sønderborg. 1 Frivillige 2 Frivillig-timer Opdatering af førstehjælp. Modulet beskrivelse af sygdom. Svendborg. 7 Frivillige 21 Frivillig-timer Søredningsøvelse i eftersøgning. Sønderborg. 8 Frivillige 24 Frivillig-timer. FRIVILLIG - Maj Side 30 / 38

31 BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE Uddannelsesaften for Samariter. Esbjerg 10 Frivillige 30 Frivillig-timer Vi har deltaget i fanebærerkursus i Odense. Middelfart. 2 Frivillige 12 Frivillig-timer Indkøb af madvarer til forplejningen. Sønderborg. 3 Frivillige 12 Frivillig-timer DMU Badminton. Brandvagt og førstehjælps vagt på to skoler i samarbejde med de frivillige i Billund, så omkring 600 unge badminton spillere kunne sove trygt hele natten. Foregik over to nætter, 20-21/4 og 21-22/4, på to skoler. Denne rapport er fra natten 20-21/4 To frivillige fra Billund hver dag som selv opretter en rapport. Esbjerg. 5 Frivillige 120 Frivillig-timer Førstehjælpsvagt ved hockey stævne. Kalundborg. 8 Frivillige 24 Frivillig-timer. FRIVILLIG - Maj Side 31 / 38

32 BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE Logistiktjenesten. Laver mad til brug for senere indsatser. Sønderborg. 5 Frivillige 45 Frivillig-timer Åbent hus i Tyrstrup. 115 års jubilæum. Vi deltog med sprøjte, slange tender, kommandovogn, mandskabs vogn, sprinter med pioner trailer. Logistik tjenesten (forplejning) stod for salat og tilbehør til grisen. Kolding. 9 Frivillige 63 Frivillig-timer Gruppen spiller beredskabs spillet pã instruktørkurset i region Midtjylland. Vi var 4 fra Skanderborg kredsen på instruktør kursus i forebyggelse, lørdag og søndag, kurset blev afholdt i Herning. Holstebro. Og Skanderborg. 4 Frivillige 8 Frivillig-timer Forplejning til DCH Skanderborg. 8 Frivillige 84 Frivillig-timer Førstehjælpsvagt ved Handyprint cykelløb i Skive. Skive. 8 Frivillige 80 Frivillig-timer. FRIVILLIG - Maj Side 32 / 38

33 BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE Kredsledelsesmøde. Svendborg. 7 Frivillige 21 Frivillig-timer frivillige deltog i planlægningen og afviklingen af brandøvelsen på en lokal Tømmerhandel. Øvelsen var opdelt i 2 Øvelse momenter. 1. Moment: Højderedning med drejestige. 2 håndværkere var faldet om på taget af en 12 mtr. høj bygning. 2. Moment: Røgdykkerøvelse. Eftersøgning af 2 lagerarbejdere i en lagerbygning, hvor der også var trykflaske 3 Frivillige 9 Frivillig-timer Sprøjte, slange tender, sprinter m. katastrofe pumper og Toyota 4x4 m. pumpe/belysningstrailer kørte på havnen og fik suget an fra alle pumper.. 16 Frivillige 48 Frivillig-timer ". Infomøde om Broløb / halvmarathon den 5 maj. Fredericia. 4 Frivillige 8 Frivillig-timer personer gik op til prøven i hat og alle bestod. Det forgik på beredskabscenter Gudsø. Kolding. 13 Frivillige 45 Frivillig-timer. FRIVILLIG - Maj Side 33 / 38

34 BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE Øvelse i ansugning fra vandforsyning i det fri (åer og søer) med tankvogn og ansugning med fox pumpe fra samme. Esbjerg. 11 Frivillige 33 Frivillig-timer Samaritervagt ved Havnestafetten på Kolding syd havn. Kolding. 7 Frivillige 28 Frivillig-timer Søredning. Båd havde sendt nødraket op for hjælp. Sønderborg. 7 Frivillige 21 Frivillig-timer ". Forplejning til Dagsøvelse Station Skanderborg. Der blev serveret Bøf med bløde løg, melon salat. Pandekager med is og kompot. Skanderborg. 7 Frivillige 48 Frivillig-timer Regionsledelses møde og forberedelse til Kredsledelses kursus i Odense. BF Region Syddanmark. 6 Frivillige 30 Frivillig-timer. FRIVILLIG - Maj Side 34 / 38

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

FRIVILLIG 2012. Februar

FRIVILLIG 2012. Februar FRIVILLIG 2012 Februar Et nyt hold frivillige på Frederiksberg skal støtte og supplere redningsberedskabet i henholdsvis Operationsog Støttelinierne læs mere... BEREDSKABSSTYRELSENS NYTÅRSHILSEN TEMADAG

Læs mere

Beredskabsforbundets årsberetning 2012

Beredskabsforbundets årsberetning 2012 Beredskabsforbundets årsberetning 2012 Protektor: Hedelykken 10 DK-2640 Hedehusene Telefon +45 3524 0000 www.beredskab.dk bf@beredskab.dk HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Vi er frivillige

Læs mere

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Juni 2013 Landsrådsmøde 2013 Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet

Læs mere

FRIVILLIG 2012. Juli. Landsrådsmødet blev traditionen tro holdt på Nyborg Strand. Forsvarsministeren deltog sammen med flere folketingsmedlemmer.

FRIVILLIG 2012. Juli. Landsrådsmødet blev traditionen tro holdt på Nyborg Strand. Forsvarsministeren deltog sammen med flere folketingsmedlemmer. FRIVILLIG 2012 Juli VÆR PARAT TIL SKYBRUD Juni bragte 40% mere nedbør end normalt. Det ekstreme vejr er kommet for at blive - forebyggelse er vigtigt. DET NORSKE STORTING PÅ BESØG Fem medlemmer af det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi er frivillige i det danske redningsberedskab... 5. Beredskabsforbundet i 2011 Præsidentens beretning... 6

Indholdsfortegnelse. Vi er frivillige i det danske redningsberedskab... 5. Beredskabsforbundet i 2011 Præsidentens beretning... 6 Side 1 Indholdsfortegnelse Vi er frivillige i det danske redningsberedskab... 5 Beredskabsforbundet i 2011 Præsidentens beretning... 6 Udskiftninger i toppen..........................................................

Læs mere

FRIVILLIG MAJ 2014. Nye undervisere i Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse. Brandkadet skal undervise i Forebyggelse på Arabisk!

FRIVILLIG MAJ 2014. Nye undervisere i Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse. Brandkadet skal undervise i Forebyggelse på Arabisk! FRIVILLIG MAJ 2014 Katastrofeberedskab: 24 Frivillige deltager i Beredskabsstyrelsens opgave i Bosnien Brandkadet skal undervise i Forebyggelse på Arabisk Nye undervisere i Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse

Læs mere

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG september 2013 200 frivillige til døgnøvelse Den Nationale Flagdag 2013 Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Beredskabsforbundet

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

FRIVILLIG 2012. September

FRIVILLIG 2012. September FRIVILLIG 2012 September RANDERS BRYGGER 6.500 KOPPER KAFFE 2.500 kaffetørstige pensionister fik morgenkaffen serveret i Randers - 7 frivillige stod ved gryderne. De Sønderjyske Frivillige Brandværn mødes

Læs mere

FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25

FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25 FRIVILLIG 2012 Oktober Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 En stor succes med over 500 deltagere i konkurrencerne og som arrangører - en frivillig indsats, der var med til at øge synligheden af det frivillige

Læs mere

Hedelykken 10 DK-2640 Hedehusene Telefon +45 3524 0000 Telefax +45 3524 0001 www.beredskab.dk bf@beredskab.dk HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

Hedelykken 10 DK-2640 Hedehusene Telefon +45 3524 0000 Telefax +45 3524 0001 www.beredskab.dk bf@beredskab.dk HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN Hedelykken 10 DK-2640 Hedehusene Telefon +45 3524 0000 Telefax +45 3524 0001 www.beredskab.dk bf@beredskab.dk Protektor: HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN Indholdsfortegnelse Vi er frivillige i det danske redningsberedskab.........................................

Læs mere

BEREDSKAB. Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige. TEMA Ulykker, redning & materiel

BEREDSKAB. Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige. TEMA Ulykker, redning & materiel Frivillige har udstyret Farmor med røgalarm Budskabet i BrandBevægelsens årlige røgalarmskampagne var Red Farmor og andre ældre ved at sætte en gratis røgalarm op i deres hjem. Ringkøbing-Skjern klar til

Læs mere

Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB... 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2008... 6. KREDS Mariagerfjord...

Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB... 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2008... 6. KREDS Mariagerfjord... Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB.................................. 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2008................................................... 6 Ag dimsun og ag frivun........................................................

Læs mere

FRIVILLIG. H.M. Dronningen deltog i mindehøjtidelighed. oktober 2013. Frivillige skaffede nyt tøj til brandfolk. Event for ungdomsbrandkorps

FRIVILLIG. H.M. Dronningen deltog i mindehøjtidelighed. oktober 2013. Frivillige skaffede nyt tøj til brandfolk. Event for ungdomsbrandkorps FRIVILLIG oktober 2013 Frivillige skaffede nyt tøj til brandfolk Event for ungdomsbrandkorps H.M. Dronningen deltog i mindehøjtidelighed FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet

Læs mere

FRIVILLIG JULI 2014. TEMA: Befolkningsuddannelsen Robust. Samaritter hjælper til under Folkemødet på Bornholm!

FRIVILLIG JULI 2014. TEMA: Befolkningsuddannelsen Robust. Samaritter hjælper til under Folkemødet på Bornholm! FRIVILLIG JULI 2014 Projekt Østbørn succes over hele landet - Syddanmark får Danfoss Jubilæumspris! Samaritter hjælper til under Folkemødet på Bornholm! TEMA: Befolkningsuddannelsen Robust Borger er klar

Læs mere

Beredskab. Landsrådsmøde 2012 Se mere på side 4-12. Succesfuld kampagne. Behandlingspladstelt i Fredericia. Ulykker og redning. Nummer 04 / juli 2012

Beredskab. Landsrådsmøde 2012 Se mere på side 4-12. Succesfuld kampagne. Behandlingspladstelt i Fredericia. Ulykker og redning. Nummer 04 / juli 2012 Beredskab Fagmagasin fra Beredskabsforbundet Nummer 04 / juli 2012 Landsrådsmøde 2012 Se mere på side 4-12 Behandlingspladstelt i Fredericia Se mere på side 22 Succesfuld kampagne Se mere på side 26 Samaritter

Læs mere

FRIVILLIG. Totalforsvarets Dag 2013. august 2013. FKB Årsmøde 2013. Blå blink på Priden

FRIVILLIG. Totalforsvarets Dag 2013. august 2013. FKB Årsmøde 2013. Blå blink på Priden FRIVILLIG august 2013 Totalforsvarets Dag 2013 FKB Årsmøde 2013 Blå blink på Priden FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Regionale Samlingspunkter åbnes i år Beredskabsforbundet

Læs mere

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 - dit mobile kontor! Automatisk dataopsamling og rapportering - Sikker navigation til skadestedet Med ZeniFire, er hverdagens

Læs mere

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på FRIVILLIG Foto: Johnny Wichmann Juni 2014 Landsråd 2014 om Den Robuste Borger og Det Nationale Risikobillede 80 års jubilæumsmarkeringerne på Bornholm og i Them Familiedag for frivillige på Flyvestation

Læs mere

FRIVILLIG VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER. Tema om forebyggelse. DRB e. = DRS a. + DRB o. Bevidst sikkerhedskultur. Lokal forebyggelseskoordinator

FRIVILLIG VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER. Tema om forebyggelse. DRB e. = DRS a. + DRB o. Bevidst sikkerhedskultur. Lokal forebyggelseskoordinator FRIVILLIG Tema om forebyggelse DRB e + DRB o = DRS a Bevidst sikkerhedskultur i Kolding VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER Lokal forebyggelseskoordinator i Roskilde FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle

Læs mere

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften NR. 5 - SEPTEMBER 2007 Redning fra luften Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september

Læs mere

Sæson for skorstensbrande Den kolde tid nærmer sig. Det samme gør fyringssæsonen i brændeovne.

Sæson for skorstensbrande Den kolde tid nærmer sig. Det samme gør fyringssæsonen i brændeovne. Flagdag 2013 i hæderens tegn Den nationale flagdag er en anerkendelse af den indsats, som Danmarks udsendte i international tjeneste yder Sæson for skorstensbrande Den kolde tid nærmer sig. Det samme gør

Læs mere

FRIVILLIG. Ny kreds i København. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke Strukturændringer i Beredskabsforbundet

FRIVILLIG. Ny kreds i København. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke Strukturændringer i Beredskabsforbundet FRIVILLIG januar/februar 2013 Ny kreds i København Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke Strukturændringer i Beredskabsforbundet Albertslund lavede flest forebyggelseskurser FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev

Læs mere

nummer 4 juli 2009 Landsrådsmøde 2009, side 6-12 Tema: Sikkerhed ved store arrangementer, side 14-17 Beredskab i ekstremt vejr, side 18

nummer 4 juli 2009 Landsrådsmøde 2009, side 6-12 Tema: Sikkerhed ved store arrangementer, side 14-17 Beredskab i ekstremt vejr, side 18 nummer 4 juli 2009 Landsrådsmøde 2009, side 6-12 Tema: Sikkerhed ved store arrangementer, side 14-17 i ekstremt vejr, side 18 Når skaden er sket... er SSG på pletten Om SSG A/S SSG A/S er førende specialist

Læs mere

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole FRIVILLIG Januar 2015 Stormen Egon gav arbejde til mange frivillige landet over Flot indsats! Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole Jeg er næsten en Robust Borger beretning fra

Læs mere

nummer 4 juli 2010 Sikkerhe til søs d Ny vicelandschef fra Bornholm, side 7 Flere røgalarmer i boliger, side 22 Landsrådsmøde , side 4-14

nummer 4 juli 2010 Sikkerhe til søs d Ny vicelandschef fra Bornholm, side 7 Flere røgalarmer i boliger, side 22 Landsrådsmøde , side 4-14 nummer 4 juli 2010 TEMA: Sikkerhe til søs d Ny vicelandschef fra Bornholm, side 7 Flere røgalarmer i boliger, side 22 Landsrådsmøde, side 4-14 THR9 TETRA radio: Se din indsats fra en ny vinkel Oplev et

Læs mere

NR. 5 - SEPTEMBER 2006. rb-stævne I odense

NR. 5 - SEPTEMBER 2006. rb-stævne I odense NR. 5 - SEPTEMBER 2006 rb-stævne I odense Stærkt samarbejde Annoncebooking Annoncebookning udgives i samarbejde med Horisont Gruppen a/s, der tager sig af lay-out, produktion og udgives annoncesalg. i

Læs mere

nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13

nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13 nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13 Landsdækkende totalservice ved brandskade Om SSG A/S SSG A/S er førende specialist inden for

Læs mere