Hvad kan forældre egentlig bruges til? Ved formand for Skole og Forældre Benedikte Ask Skotte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad kan forældre egentlig bruges til? Ved formand for Skole og Forældre Benedikte Ask Skotte"

Transkript

1

2 Hvad kan forældre egentlig bruges til? Ved formand for Skole og Forældre Benedikte Ask Skotte

3 Hvordan kan vi i højere grad gøre brug af forældrenes ressourcer til at skabe inkluderende miljøer fra 0-18 år?

4 Plakat der hænges op til hvert møde! Vi voksne, er her for børnenes skyld!!!

5 Skole og Forældre Foreningen er forældrenes vagthund, der overvåger, at Folkeskoleloven bliver overholdt i ord såvel som i ånd. Skolebestyrelserne er medlemmer Forældreorganisation der gerne vil påvirke samarbejdet mellem hjem, skole og samfund skolebestyrelsernes indflydelse på folkeskolens arbejde forældrenes indflydelse på og ansvar for skolens arbejde skolepolitiske holdninger i offentligheden, samt påvirke lovgivningen i spørgsmål om skolepolitik Enten direkte eller gennem fx publikationer, kurser, mm Yder rådgivning til skolebestyrelser

6 Forældre af i dag

7 Vi starter her.

8 Hallo er der nogle?

9 Vi elsker de små pus

10 Også selv om de ikke ligner Brad Pitt eller George Clooney,- og kun faderen

11 Vi tager tiden til dem. næsten

12 Flere kender nok denne situation..

13 og så går vi ind i konkurrencen om, at være Super Mom

14 Vi støtter deres udvikling

15 Faderen har også lidt indflydelse

16 Vi sørger for dem..

17 Hvilken type mor/far er du? Empati-udvikleren Curling-forældrene Helikopter-forældrene Spejl-forældrene Ambitiøse forældre

18 . Og I tænker hvad med De børn der har valgt de forkerte forældre. De forældre fylder rigtig meget! Brian, Dennis, Jasmin, Haman, Deres forældre kan OGSÅ noget. De skal have en anden tilgang

19 For-di Forældre i dialog

20 Alle forældre skal, som udgangspunkt ses ressource

21 Vi skal se børnene som en helhed Omgivelser/forældre Omgivelser/forældre Omgivelser/forældre

22 Vi ved alle,- at inde i vores børns gener findes en.

23 Hvem er forældrene i skolen? De vil gerne. Men deres viden er fra. Benedikte

24 Danske børn ser mere til deres forældre. To timer sammen med mor om dagen, og halvanden time med far, viser en ny undersøgelse. Danske forældre bruger i dag mere tid på at være sammen med deres børn end for 20 år siden. I snit får børn tre kvarters mere omsorgstid daglig. Det skriver Politiken onsdag. d. 20. april, 2011

25 Hvordan kan vi guide dem til at være forældre i deres børns læring? Tips og ideer til effektiv opbakning til dit barns skoleliv Fællesskab Udveksling af erfaringer

26 Hvad er det for nogle børn og unge vi har?

27

28 Hvordan fanger vi eleverne? YouTube: RSA Animate - Changing Education Paradigms

29 Viden om sig selv

30 Selvværd og selvtillid

31

32 Motivation

33 Gribe fat i livet

34 Glæden ved at blive til noget eller måske mere nogen!!!!

35 Ansvaret Dig, mig fælles

36

37 Hvem har ansvaret for Peters skolegang? Er nutidens forældre ikke deres opdragelsesansvar voksent eller er det skolen, der svigter sit ansvar, når disciplinen og resultaterne i de danske skoler er for ringe? Er skole-hjem samarbejdet en del af løsningen? Eller måske en del af problemet?

38 Web-tv: Har vi en aftale? Om forældreansvar

39 Forældre som ressource Virkningen af forældrenes engagement på elevernes kundskaber Professor Charles Desforges OBE Eller på Skole og Forældres hjemmeside:

40 Skolegang Færdigheder: f.eks: læsning Holdninger: f.eks: ansvarlighed udholdenhed Værdier: f.eks: medborgerskab læring

41 lo ach hi

42 Fælles mål Et fælles ansvar Forældre kontra skole - Effekt på indlæringen Fra Sacker et al (2002) Professor Charles Deforges OBE

43 Tydelig besked til forældrene Du betyder noget! Start tidligt! Bliv ved! Vær bare interesseret!

44 Eksempler på Læring i familien - forældre som ressource for deres børns læring

45 Dansk National Kompetence regnskab "10 kompetencer i fremtiden Sociale kompetencer at skabe bæredygtige relationer og forstå følelser (din egen og medmennesker) Literacy kompetencer at forstå og udøve skriftlige information, IT, sprog og regning Læring kompetencer at tilegne sig ny viden - at forstå, hvordan man lærer (læringsstile) Kommunikation kompetencer at skabe kommunikativ kontakt, forståelse og påvirkning af modtagerne Selvadministration til at udføre arbejde, fritid og familie opgaver i lyset af fælles strategier Demokrati kompetencer at påvirke beslutninger om sociale og samfundsmæssige problemer Natur og miljø kompetencer merværdi til bæredygtige løsninger gennem viden og motivation Interkulturelle kompetencer at forstå kulturel kompleksitet og styre fordomsfri dialog med andre kulturer Kreativitet og innovation kompetencer at udføre fornyelser inden for et viden-og praksis domæner Sundhed kompetencer at bevare, give anledning til og forbedre ens helbred

46 Læringsstile og intelligenser

47 Det skal eleverne lære! Mål i børnehaven samt 42 fag og emner i skolen

48 Hvad sker der hvis du: Spiller spil?

49 Danmarks National Kompetence Regnskab 10 kompetencer for fremtiden - Mange intelligenser Howard Gardner etc. Teoretisk Skolen fag Når du spiller et spil med dit barn lære det: Sociale kompetencer Interpersonal/social intelligens Respekt for regler, at være sammen, tollerence, konkurrence Literacykompetencer Sproglig intelligens, Læse instruktionen, spil med almen viden Læringskompetencer Kommunikations kompetencer Multiple intelligens Intrapersonal intelligens Sproglig /interpersonel intelligens Prøve noget nyt, være en del af spillet, stole på sig selv Snakke sammen, prøve at blive enige Selvadministrativ Intrapersonel intelligens Acceptere andre spillere, lære at tabe Demokratikompetencer Interpersonel intelligens Prøve at forstå de almindelige regler, acceptere andres potentiale Natur og miljø kompetencer Interkulturelle kompetencer Kreative og innovative kompetencer Rumlig intelligens Interpersonel/social intelligens Intrapersonel intelligens Multiple intelligens Rumlig /musical intelligense Almen viden i visse spil At være sammen når du gør ting sammen Beslutte sig for at vinde Sundhedskompetencer Kropslig/kinestetisk intelligens Tænke organiseret hvordan man flytter brikkerne

50 Tid til refleksion! Hvordan ser du, at din og de familier som du kender griber hverdagen?

51 Børneuniverset

52 De 10 vigtigste voksne i dit barns liv

53 Omgivelserne, børnehaven, skolen Børnehavepædagogen Bedste vens mor Klasselæreren SFO-medarbejderen Træneren/spejderlederen Faglæreren TV-helten

54 Familien Bedsteforældre Babysitteren Moster/onkel

55 Forældreengagement (på en friskole) At være forældre på friskolen betyder, at man er engageret i livet på skolen. Alle kan og SKAL yde en indsats. Vi har en forventning til hinanden om, at der ydes en arbejdsindsats af hver forældre på skolen på 40 timer pr. år. Arbejdet kan udføres i én eller flere af de faste arbejdsgrupper. Udover dette arbejde forventes det at man deltager i andre aktiviteter som f.eks. Åbent Hus, 1. skoledag, lejrskole, udflugter osv.

56 Forældre til forældre Vi forældre skal turde inspirere hinanden Færre selv-hjælps-bøger,- mere snak! Når vi mødes opstår fællesskabet, inspirationen og kommunikationen.. Men vi ved det ikke, når vi kommer over på skolen, som nye forældre Vi er rollemodeller for vores børn

57 En stolt professionelle pædagog og lærer der tager en positiv dialog

58 Tydelighed giver tryghed!

59 Fællesskabet, vuggestuen, børnehaven, skolen, ungdomsuddannelsen og forældrene

60 Fællesskaber danne netværk Se sig selv som en bidragende del af fællesskabet Have evnen til at danne netværk Lære i trygge fællesskaber Føle sig inkluderet eller ikke ekskluderet!

61 Æblet falder ikke langt fra stammen!

62 Som forældre, så barnet næsten Gør som jeg siger og ikke som jeg gør Er I blevet konfronteret af børnene?

63 Fri for mobberi

64

65 Mobning At deltage og prioritere skolens arrangementer og samværet med de andre forældre. Ved at prioritere samværet med de andre forældre viser du dit barn, at fællesskabet i klassen er værdifuldt, og det smitter af på dit barn. Erfaring viser, at børn mobber hinanden mindre, hvis forældrene har et kendskab til hinanden, end hvis forældrene slet ikke har et kendskab til hinanden

66 Motivation når samarbejdet er:

67 Forklar forældre OG professionelle at de har brug for hinanden

68 Hvem har ansvaret for hvad? Charter fra Ny Holte skole

69 LP-modellen som en fælles platform til kommunikation

70 PALS-Positiv Adfærd i Læring og Samspil

71 PALS fokuserer på: Gode og effektive beskeder Ros og opmuntring Positive beskeder Grænsesætning Negative konsekvenser Problemløsning Vejledning Tilsyn Opfølgning Positiv involvering Regulering af følelser Kortlægning og vurdering af adfærd

72 Ingen.

73 Mere..

74 De gør som vi gør.

75 På nogle punkter må de godt ligne os

76 Forældrerollen i institutionerne. GABBBB.. Eller hvad? Udvikling og nytænkning!!

77 Fordelingen af opgaver,- rent fagligt Lærerne og pædagogerne viser undere (Underviser) Forældrene træner, perspektiverer og støtter derhjemme Med guidning fra lærerne gennem eks. Elevplaner, forældresamtaler Individuelle samtaler ved skolestart Differentieret skole-hjem-samarbejde Positiv, anerkendende tilgang Tilbud om aftener for forældre der har spørgsmål til skolen, lektier, forældreskabet mm.

78 Hvad med den uformelle læring? Hvad med det sociale forum omkring børnene?

79 What s in it for me?

80 WIIFM eller WIIFMC (C=child)

81 Forældrebank Hvad kan forældre byde ind med? Information Kommunikation Involvering

82 Inklusion giver mindre eksklusion

83 Det skal være til barnets bedste!!!! Nogle at spejle sig i Nogle at være ens med Nogle at danne fællesskaber med

84 Det gør ikke noget at de står på tær

85 Men der skal være en mulighed for at få brikken til at passe ind

86 Inklusion Fællesskaber med jævnaldrende er et selvstændigt socialt system, som betyder meget for socialiseringsprocessen. Rummelighed betyder, at nogen eller noget rummer en anden i sin normalitet. Inklusion er derimod en dialektisk proces, hvor man respekterer og profiterer af forskelligheder, og tilpasser sig hinanden i en anerkendende tilgang. Rummelighed kan bidrage til inklusion, hvis begrebet betragtes i en dialektisk form. Det plastiske fællesskab refererer således til denne dobbelte socialiseringsproces: For at opnå inklusion skal der arbejdes med hele klassedynamikken. Det er således ikke kun den enkelte elev, der skal tilpasse sig fællesskabet, men også fællesskabet, der skal udvide sit normalitetsbegreb.

87 Mon disse drenge var inkluderet?

88 Var disse piger inkluderet?

89 Men hvordan føler JEG,- som mor til et barn som skal inkluderes? Er han kun fysisk inkluderet? Bliver har socialt ekskluderet? Er det godt for ham? Hvordan reagerer de andre forældre?

90 Hvordan har jeg det som mor,- til et barn i en klasse som skal inkludere? Lærer de noget? Er der tid til mit barn? Behøver de komme hjem og lege? Hvad er formålet?

91 Er der grænser? Carsten med Tourette Anders, som er intelligent men mangler sociale kompetencer Birger, enebarn med søde forældre Allan,- autistisk uden forældrene vil anerkende det Rune,- slå før han tænker,- den danske udgave af Emil fra Lønneberg

92 Forældre skal forklares! En styrke er FORSKELLIGHEDEN Med basis i FAGLIGHEDEN Udvikles og bruges i en fa.. masse FÆLLESSKABER Man sætter ikke 4 ingeniører sammen og får en innovativ idé Undskyld!

93 Hvad skal vi leve af fremover?

94 .og så lige Rødhætten lyttede ikke efter hvad hendes mor sagde Pinocchio var en løgner Robin Hood var en tyv Tarzan gik uden tøj og legede med sin abekat Snehvide boede sammen med 7 mænd Pippi blev jagtet af myndighederne og Emil drak sig fuld allerede i tidlig alder. De var alle mine rollemodeller da jeg voksede op, så hol...d nu op med at brokke jer over min adfærd!

95 Tak for nu!

96 Tak for nu! Benedikte Ask Skotte: Mobil: Mail: Skole og Forældre Kvægtorvsgade København V Telefon: Telefax Telefontid alle hverdage kl

Fremtidens skole til VORES børn?

Fremtidens skole til VORES børn? An education is about more than getting into a good college or getting a good job when you graduate. It s about giving each and every one of us the chance to fulfil our promise to be the best version of

Læs mere

Skolebestyrelsen og den nye folkeskole

Skolebestyrelsen og den nye folkeskole Skolebestyrelsen og den nye folkeskole -Skolereform og forældreindflydelse Ved næstformand for Skole og Forældre Finn Juel Larsen Det primære håb for en nation ligger i den rette uddannelse af dens unge.

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Til forældre og skolens medarbejdere i indskolingen 1 Indhold Fælles for forældre og skolens medarbejdere side 3 Mest for forældre side

Læs mere

Anno 2014 med reform og jubilæum

Anno 2014 med reform og jubilæum Anno 2014 med reform og jubilæum Kære alle aktører på Vester Mariendal Skole. August 2014 har den danske folkeskole 200 års jubilæum. På samme tid går vi ind i et paradigmeskifte med en helt ny folkeskole.

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK 1 2 Khadija Y. H. Abdi er social- og sundhedshjælper og mor til tre. Hun er født i Somalia og kom til Danmark som 35-årig. Khadija

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem

Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem Forældreansvar og forældreinddragelse Hæfte Kære forældre Samarbejdet mellem skole og hjem er af afgørende betydning for den vigtige periode i barnets

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

PRINCIPDEL. Børnehuset Bavnehøj. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PRINCIPDEL. Børnehuset Bavnehøj. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk Børnehuset Bavnehøj Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk VÆRDIGRUNDLAG Indledning: Det er vigtigt for os, at leve op til vores egne forventninger og opfylde så mange af børnenes behov som muligt.

Læs mere

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre PEDER LYKKE SKOLEN Skolen uden døre 1 Velkommen På Peder Lykke Skolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Vi har overskud til

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE SKOVSGÅRD SFO

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE SKOVSGÅRD SFO MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE SKOVSGÅRD SFO 1 Forord: Fra skoleåret 2009/2010 skal alle SFOér i Jammerbugt Kommune på baggrund af ny lovgivning udarbejde en mål- og indholdsbeskrivelse af institutionen. Det

Læs mere

Juni 2012. Sammen på spring. Politik for børn og unge

Juni 2012. Sammen på spring. Politik for børn og unge Juni 2012 Sammen på spring Politik for børn og unge Forord.................................................................................3 Indledning.............................................................................4

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Skolestart. Vores folkeskole skal være for alle børn. Læs undervisningsministerens. til ADHD magasinet Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Skolestart. Vores folkeskole skal være for alle børn. Læs undervisningsministerens. til ADHD magasinet Side 4 TEMA: Skolestart Vores folkeskole skal være for alle børn. Læs undervisningsministerens indlæg til ADHD magasinet Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 3 JUNI 2014 Lige til at tage med: Værktøjskasse til skolestart

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Træneren som talentudvikler

Træneren som talentudvikler Træneren som talentudvikler Træneren som talentudvikler 2 Alt forskning og praksis viser det samme: Som træner har du kæmpe betydning for, hvor langt de unge atleter kommer med deres sport. Hvad du gør,

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Kort om 2. år med skolepædagog.

Kort om 2. år med skolepædagog. Kort om 2. år med skolepædagog. Projekt 2010/2012 på Iselingeskolen To år med skolepædagog i udskolingen Evalueringsrapport 1 1: Fakta om skolepædagogordningen på Iselingeskolen 2010-2012 Betegnelsen skolepædagog

Læs mere

Roser Skolen. I skolen skal man træde varsomt - for her bliver mennesker til! www.roserskolen.dk. Roser Skolen. I dette hæfte:

Roser Skolen. I skolen skal man træde varsomt - for her bliver mennesker til! www.roserskolen.dk. Roser Skolen. I dette hæfte: www.roserskolen.dk I dette hæfte: Hvem er vi? 2 Hvad mener vi? 2 Hvorfor vælge os? 2 Vort læringssyn 3 IT i undervisningen 3 Engelsk fra 1.kl. 4 Engelsk fra 1. klasse 4 Livsduelighed 5 ALLE elever i uddannelse

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

1. Fremtidens socialpolitik handler om kompetencer og værdier

1. Fremtidens socialpolitik handler om kompetencer og værdier 1. Fremtidens socialpolitik handler om kompetencer og værdier Dansk socialpolitik har traditionelt handlet om at sikre alle mennesker i Danmark gode økonomiske levevilkår. Mad på bordet, tag over hovedet

Læs mere

August 2012. Rundhøjskolens skoleblad, nr. 8

August 2012. Rundhøjskolens skoleblad, nr. 8 August 2012 Rundhøjskolens skoleblad, nr. 8 Læs i dette nummer Leder side 3 Faglighed handler ikke mindst om den gode lærer side 5 Faglighed & læring side 8 Et skoleforløb side 11 På Rundhøjskolen inkluderer

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

BESKRIVELSER AF AKTIVITETER & LÆRING I LOUIS P KLUBBER

BESKRIVELSER AF AKTIVITETER & LÆRING I LOUIS P KLUBBER BESKRIVELSER AF AKTIVITETER & LÆRING I LOUIS P KLUBBER KLUBLIV SOM LÆRINGSRUM Med denne folder vil vi beskrive hvordan vi I Louis P klubber, betragter begrebet læring i forhold til klublivet. Beskrivelsen

Læs mere

Skolepolitik. 2014-2017 Læring, dannelse og trivsel. Skolepolitik 2014-2017 1

Skolepolitik. 2014-2017 Læring, dannelse og trivsel. Skolepolitik 2014-2017 1 Skolepolitik 2014-2017 Læring, dannelse og trivsel Skolepolitik 2014-2017 1 Et fagligt løft i en skole med plads til alle Hver morgen tager mange tusinde elever af sted til folkeskolerne i Næstved Kommune.

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere