Årsberetning Det Grønlandske Hus i Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012. Det Grønlandske Hus i Aarhus"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Det Grønlandske Hus i Aarhus Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue Aarhus C Tlf groenlandskehus.dk Side 1

2 Indholdsfortegnelse Forord Side 2 Bestyrelsen Side 3 Den sociale afdeling Side 4 Uddannelsesvejledningen Side 9 Kollegiet Side 14 Kultur og informationsaktiviteter Side 15 Anskaffelser og vedligeholdelse Side 16 Husets medarbejdere Side 17 Husets økonomi Side 18 Årsberetningen 2012 Det Grønlandske Hus i Aarhus er en selvejende institution, der primært finansieres af Grønlands Selvstyre, men også modtager betydelige tilskud fra Aarhus Kommune og fra Staten. Husets geografiske arbejdsområde er region Midtjylland. Her bor der godt grønlandske borgere, som modtager rådgivning, hjælp og service vedrørende uddannelse, sociale spørgsmål og kulturelle aktiviteter, som beskrevet i denne beretning. Ligesom de tre andre Grønlandske Huse i Danmark, i Aalborg, Odense og København, er Huset i Aarhus et videnscenter om Grønland, som i vidt omfang benyttes af det danske publikum i alle mulige spørgsmål om Grønland, og et grønlandsk konsulat i Østjylland, som står til rådighed for offentlige og private organisationer og virksomheder i Grønland. Huset arbejder hovedsageligt ud fra bygningen på Dalgas Avenue i Aarhus, men har også et decentralt, socialt rådgivningskontor i Viborg, og et socialt projekt i egne lokaler i midtbyen i Aarhus. Uddannelsesvejledning, tolkning og ikke mindst rådgivning og hjælp til efterskoleelever foregår i vidt omfang ude på de pågældende institutioner, skoler m.v. Det er således en institution med en meget stor pakke af meget forskellige opgaver, forpligtelser og samarbejdspartnere, og en hurtig ændring og udvikling i de forskellige opgavers karakter og omfang. Det er derfor vigtigt, at vi med årsberetningen fastholder et øjebliksbillede af årets opgaver, udvikling og resultater, med henblik på udvikling af nye opgaver, strategier og målsætninger i det nye år. Beretningens forskellige afsnit er skrevet af de pågældende medarbejdere, med forstanderen som redaktør. Billederne er taget af Husets medarbejdere under arbejdet i Forsiden viser en lille ven, vi mødte i Kangaamiut under bestyrelsens studierejse i Grønland i sommeren Aarhus, marts 2013 Louis Rolander, bestyrelsesformand Svend Kolte, forstander Side 2

3 Husets bestyrelse i 2012 Det Grønlandske Hus i Aarhus er en selvejende institution, der overordnet ledes af sin bestyrelse. Det betyder, at de endelige beslutninger vedr. økonomi, drift, personale, målsætning og fremtid træffes af bestyrelsen, i reglen efter indstilling fra forstanderen, der har ansvaret for den daglige ledelse. Bestyrelsens medlemmer er næsten de samme som i 2011, blot har foreningen Kajak s repræsentant, Jarthe Sørensen, i efteråret trukket sig tilbage fra foreningsarbejdet, og foreningen har ikke udpeget nogen ny repræsentant i bestyrelsen i Bestyrelsens medlemmer ved udgangen af 2012 var således: Louis Rolander, formand, valgt af den øvrige bestyrelses medlemmer. Margrethe Bogner, næstformand, udpeget af Aarhus Byråd. Afdelingschef Claus Kleemann, Departementet for Uddannelse og Forskning, fysisk placeret i Grønlands Repræsentation i København, udpeget af naalakkersuisoq 1 for IIN 2 Ministersekretær Ellen Magnussen, Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling. Med suppleant Stine Hansen, konsulent i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling, fysisk placeret i Grønlands Repræsentation i København. Begge udpeget af naalakkersuisoq for IIN. Foreningen Kajak, Nina Olesen, fra februar Hans-Lars Kleemann Møller, foreningen Avalak Aarhus Socialrådgiver Simon Lynge, valgt medarbejderrepræsentant. Bestyrelsen har holdt to møder i 2012: 27. marts, med følgende hovedpunkter: Godkendelse af regnskab, revisionsprotokol og årsberetning for 2011, budget for 2013, samt en drøftelse af løn- og overenskomstforhold i Huset. 27. september, med følgende hovedpunkter: Drøftelse af fremtiden for vores bygning, periode regnskab og regnskabsprognose for 2012, samt ændringer i uddannelsesvejledningen som følge af nye støtteformer. Årets sidste bestyrelsesmøde, der var fastsat til 11. december, blev udsat til 8. januar. 1 Naalakkersuisoq = medlem af Grønlands regering, omtrent tilsvarende dansk minister. 2 IIN = Departementet for Uddannelse og Forskning og nordisk samarbejde. Fra besøget i Maniitsoq juni 2012, Louis og Margrethe Side 3

4 Ud over de forskellige hovedpunkter på møderne, indledes møderne altid med en drøftelse af en omfattende, skriftlig orientering fra forstanderen til bestyrelsen om tiden siden sidste bestyrelsesmøde. Ud over de ordinære bestyrelsesmøder har formand, næstformand og forstander mødtes adskillige gange i årets løb, vedr. drøftelse af Husets fremtid, og især om den varslede og nu gennemførte halvering af tilskuddet fra Aarhus Kommune, se senere i beretningen Bestyrelsens formand, næstformand og forstanderen har i juni måned været på en 8 dages rundrejse i Grønland, sammen med tilsvarende repræsentanter for de tre andre Huse i Danmark. Rejsen startede i Maniitsoq, med en dagsudflugt til bygden Kangaamiut, fortsatte til Nuuk, og sluttede med et døgns ophold i Kangerlussuaq. Det var en meget udbytterig studierejse, hvor det lykkedes at møde repræsentanter for de lokale kommuner, Selvstyret og en meget lang række institutioner og arbejdspladser. Der er udarbejdet en omfattende rejserapport og en stor billedsamling fra rejsen. Begge dele kan rekvireres ved henvendelse til Huset. Den Sociale Afdeling 2012 v. Connie Ibsen Jensen, Bolethe H. Rasmussen, Benigne Fleischer, Søs Hald, Sanne Helmer Petersen og Simon Lynge Året 2012 bød atter engang på masser af arbejde for afdelingen. Projektet Kammak fortsatte med opsøgning og netværksskabende arbejde i 2012 og begyndte særlig aktivitet i Trige. De informative møder i Grønlænderfokus, som Kammak er primus motor for, fik afviklet 3 fokusdage med diskussioner. Fællesspisningerne fik efter god start ved årets begyndelse, mindre tilslutning ved årets udgang. Statistikken viste øget henvendelser til den åbne rådgivning. Foreningssamarbejdet gik godt, og fællesprojektet Mini-Aasiveeraq var der god tilslutning til. Afdelingen i Viborg bliver fortsat brugt rigtig meget, omvendt er henvendelserne til Herning afdelingen dalet kraftigt. Besøgstjenesten bliver fortsat brugt. Efterskoleområdet bød fortsat på en del arbejde, se under uddannelsesafdeling. Højskoleområdet, hvor arbejdet baserer sig på aftale med Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked med udløb 2012, kører lige så stille. Statistik 2012 Der har været henvendelser fra 549 kvinder, 205 mænd, 95 offentlige myndigheder og 24 private tilbud. Henvendelsesårsagerne har været som nedenfor anført: Akut rejser; 40 Arve/Skifteret; 13 Besøgsrejser; 33 Hjemrejser anden kommune/grønland; 39 Bolig; 120 Børn; 36 Samværsudøvelse med egne børn; 29 Skole; 2 Misbrugsproblemer alkohol/hash; 107 Problemer med ægtefælle/samlever; 31 Skilsmisse/separation; 24 Manglende arbejde; 177 Fysisk helbredsproblem; 75 Flyttehjælp anden kommune/grønland; 13 Psykisk helbredsproblem; 189 Økonomi; 240 Vold; 9 Sproghjælp - offentlige anmodninger; 98 Sproghjælp - private anmodning; 180 Side 4

5 Fællesspisningerne Målgruppen for fællesspisningerne er socialt udsatte grønlændere. I forårsmånederne var der god tilslutning med gennemsnitligt 30 deltagere, hvor flertallet var målgruppen for spisningerne. I efterårsmånederne skete der en markant ændring i både deltagerantal og deltagerne: gennemsnit 16 deltagere og langt de fleste, ca %, hørte ikke til målgruppen. En årsag kunne være at tidspunktet for spisningen var forkert, målgruppen kunne ikke komme af andre årsager. Huset besluttede derfor at nedlægge fællesspisningerne med udgangen af Projekt Kammak 2012 var et spændende år i Projekt Kammak. Projektet har i årets løb fundet sine ben, en støt stigning i henvendelser fra både brugere og samarbejdspartnere og det vidner om større kendskab til projektets tilbud og muligheder. Henvendelser til Kammak: Der har været henvendelser fra 161 kvinder, 106 mænd og 53 forskellige henvendelser fra samarbejdspartnere til Kammak: Henvendelsesårsagerne inddelt i lagkageform: Rejse DK/Grønland; 8 Børn; 2 Flytning; 7 Efterlysning; 16 Boligproblem; 69 Misbrugsproblemer; 12 Manglende arbejde; 44 Problemer med ægtefælle/samlever; 10 Skilsmisse; 1 Psykisk helbred; 15 Vold; 8 Fysisk helbred; 36 Bisidder; 4 Tolke; 19 Økonomi; 78 Helhedsplanen for Trigeparken I løbet af de senere år har landsbyen Trige, som er beliggende ca. tyve km. nord for Aarhus, oplevet en stor tilflytning af grønlændere. I løbet af foråret indledte vi samarbejde med Helhedsplanen for Trigeparken, beboerhuset Oasen og Sundhedscaféerne. Dette samarbejde har konkret udmøntet sig i, at Kammak fra september har haft åben rådgivning i Oasen to gange om måneden samt opsøgende arbejde i området. Vi lagde ud med en kaffemik for alle beboere i Trigeparken et arrangement, der havde til formål at vise Trige-borgere fra alle verdenshjørner lidt af Grønland gennem musik, mad og billeder. Ca. 50 mennesker mødte op, og vi fik god brug for de seks frivillige, der hjalp til med bagning, kaffebrygning og opvask. Samlet set skal Trige-initiativet ses som en aktivitet, der rummer Kammaks kerneydelser: støtte og vejledning men det skal også ses i et integrationsperspektiv. Det er vigtigt at undgå, at den grønlandske befolkningsgruppe stigmatiseres i Trige, som det tidligere var tilfældet i Gellerup. Grønlandske beboere forsøges integreret i eksisterende tilbud i Trigeparken: Kvindeklub, Sundhedscafé eller aktiviteter for børn. Side 5

6 Fra Trigeparken Grønlænderfokus Det nye tiltag Grønlænderfokus, som blev sat i værk af Det Grønlandske Hus, Projekt Kammak og Socialt Udviklingscenter SUS i 2011, havde tre temamøder i 2012: Tuberkulose, Flytning fra Grønland til Danmark og endelig om Alkoholbehandling med oplæg fra bl.a. ledende overlæge Pernille Hauschildt, alkoholbehandlerne Maria Sarwar og Kasper Andersen samt medarbejdere fra Det Grønlandske Hus i Aarhus. Målgrupperne er bl.a. sagsbehandlere, opsøgende gadeteams, medarbejdere på forsorgshjem og varmestuer, alkoholbehandlere og gadepræst. Arrangementerne har været en stor succes og vi har indført deltagerbegrænsning. I forbindelse med oplægget om Tuberkulose har Det Grønlandske Hus, Kammak og Kofoeds Skole i fællesskab udgivet en pjece om Tuberkulose. Nytilflyttede grønlændere til Aarhus Kommune Projekt Kammak har i 2012 haft kontakt med 22 nyankomne voksne grønlændere, som næsten alle er flyttet direkte fra Grønland til Aarhus. Den kønsmæssige fordeling er på 13 kvinder og 9 mænd, og der er 5 familier med børn under 18 år. Af de 22 personer flyttede 2 til Randers, hvor de fik en lejlighed, og 2 rejste tilbage til Grønland. Sidstnævnte fordi de ikke fik indfriet forventningerne om uddannelse og bolig i Danmark, og derfor så flere muligheder i at rejse tilbage. Gadefestival når mennesker mødes Projekt Kammak deltog i årets Gadefestival i Mølleparken. Festivalen var åben for alle og programmet var tilrettelagt således, at udsatte grupper og almindelige mennesker kunne få mulighed for at mødes i øjenhøjde på de udsattes hjemmebane: Mølleparken. Kammak deltog med en kaffe- og kagebod, hvortil tre frivillige havde bagt boller og grønlandsk kage. Vi havde mange besøgende i løbet af dagen: Faste brugere, potentielle brugere og endelig folk, der bare gerne ville vide noget om Kammaks arbejde. Gadefestivalen, der også finder sted i 2013, rummer flere sidegevinster for projektet, idet Kammak og Det Grønlandske Hus præsenteres som et kvalificeret tilbud til potentielle brugere og samarbejdspartnere, både offentlige og private. Side 6

7 Desuden får vi mulighed for at engagere en gruppe frivillige, som kan fungere som rollemodeller for andre brugere. Kammak har fået Facebook-profil Vi satte gang i Facebook i Kammak, da vi skulle i kontakt med en bruger, der ikke havde telefon. Det lykkedes i stedet at få kontakt via Facebook, og vi har derfor brugt Facebook som kontaktflade også i andre tilfælde. Det sociale medie bliver brugt som et supplement til det opsøgende arbejde, vi ellers laver på gadeplan, og vi har efterfølgende fået flere venner på Facebook. Facebook bliver brugt som orienteringskilde om, hvad der sker eller skal ske i Kammak. På den måde kan vi få meddelelser ud til brugerne, f.eks. at vi er i Trige hver anden onsdag eller at der er afspænding i Kammak om tirsdagen. Herning og Viborg afdelingerne Herning: Antal personlige henvendelser: 43 Antal henvendelser fra det offentlige og andre myndigheder: 30 I alt: 73 I Herning har henvendelserne i årets løb været stagnerende til kun at være en håndfuld i de sidste måneder. Det gælder både personer og myndighederne. Personerne har primært været på førtidspension eller folkepension. Der har ikke været henvendelser fra nyankomne. Samarbejdet med Herning Kommune blev svækket, dels fordi det kommunale gadeteam blev nedlagt, dels fordi kommunen indgik aftale med tolkebureau, hvorfor tolkeopgaverne dalede meget. Huset besluttede på den baggrund at nedlægge rådgivningskontoret i Herning med udgangen af 2012 og flytte al aktivitet til rådgivningskontoret i Viborg, der således er åbent to gange om ugen. Viborg: Antal personlige henvendelser 155, heraf henvendelser fra 20 nyankomne personer. Antal henvendelser fra det offentlige og andre myndigheder 59. Henvendelser i alt: 214 I Viborg har henvendelserne været kraftigt stigende, især i årets sidste halvdel. Der var ingen tvivl om, at mange nyankomne havde fyldt rigtig meget i statistikken. Ca. 20 % af de nyankomne er familier. Alle med ønske om en bedre økonomisk tilværelse og bedre muligheder for børnene med hensyn til uddannelse. Nogle få med begrundelsen, at sundhedsvæsenet var for utilstrækkeligt i Grønland. I forhold til tidligere år, hvor der var flere henvendelser fra folkepensionister, var der flere henvendelser fra folk i den arbejdsdygtige alder fra 18 ca. 58 årige. Foreninger, klubber og Netværks Cafe i Midtregionen Det Grønlandske Hus i Aarhus har i 2012 fået tilknytning til i alt 10 foreninger, 2 klubber og 1 Netværks Cafe. Der blev holdt 2 årlige fællesmøder i Det Grønlandske Hus. Til møderne i 2012 har dagsorden hovedsageligt været om vores gensidige samarbejde, Aasiveeraq som er et fællesarrangement, præstesituationen og oprettelse af et stort fælles kor i Region Midtjylland. Fælles for alle foreningerne er hensigten fremover at skabe flere opmærksomhedsskabende aktiviteter i forhold til at aktivere medlemmerne samt skabe interesse for kommende medlemmer. Side 7

8 Fra Aasiveeraq 2012 Aasiveeraq 2012 I weekenden den 31. august til 2. september 2012 blev traditionen tro afholdt familietræf Aasiveeraq med deltagelse af mindst 60 voksne og børn fra hele Region Midtjylland. Hytten Høgild som ligger på en dejlig naturgrund ved Ring Å og Høgild Plantage var igen en ideel ramme om forskellige udendørs aktiviteter og lange gåture i den skønne natur. Igen i år er programmet tæt pakket med levende værksted og god underholdning fra Nanok Koret og Scenen er din med spontan underholdning fra børn og voksne til stor morskab for alle. Til evalueringen var deltagerne godt tilfredse med forløbet og glæder sig til næste år. Besøgstjenesten Besøgstjenesten er et tilbud til de svage, syge, ensomme og ældre grønlændere i Århus og Omegn, og som af forskellige grunde ikke ser sig selv i stand til at opsøge fællesskaber eller steder, hvor grønlandsk kultur udfolder sig. Som besøgsven er det vigtigt, at man føler, man er med til at gøre besøgsmodtagers hverdagsliv lidt lysere, varmere og mere indholdsrigt. Vi anser besøgstjenesten som et godt supplement til de eksisterende tilbud, idet vores tilbud primært henvender sig til grønlændere, som ønsker en snak på grønlandsk, og have kulturel samvær på grønlandsk maner. Vi har i øjeblikket 5 besøgsvenner, som besøger 7 personer, som enten bor på lokalcentre eller i eget hjem. Side 8

9 Uddannelsesvejledningen i 2012 Mette Meilandt, Hanne Vestermark Mejer, Anne O. Clausen Afsnit om højskole- og efterskoleelever: Simon Lynge og Bolethe H. Rasmussen Mentorprojekt Uddannelsesvejledningen søgte og fik bevilget penge fra Selvstyrets Frafaldspulje til forsøgsvis at oprette en mentorordning for nye studerende i Vi ansatte mentorer til at hjælpe nye studerende der startede uddannelse i Region Midtjylland, fortrinsvis blandt de universitetsstuderende. Mentorerne var ældre studerende fra samme fag, nogle af mentorerne var grønlandske nogle var danske. Der blev ansat en mentor for små hold af studerende med fra 1 til 4 studerende i hver gruppe. I alt blev der ansat 16 mentorer til 32 studerende, inden mentorerne påbegyndte deres job, afholdt vi et kursus for alle mentorer her i DGH om metoder, filosofi og projektindhold. Mentor mødtes med sin gruppe eller sin mentee en gang ugentligt. Overordnet var formålet med møderne, at mentor skulle hjælpe sine mentees med at tilegne sig den helt nye læringskultur, der er gældende på videregående uddannelser, hjælpe med praktiske spørgsmål som anskaffelse af lærebøger og andre materialer, strukturere deltagelse i undervisning og tilrettelæggelse af hjemmearbejde, og i det hele taget hjælpe de nye studerende med at knække koden i det nye læringsmiljø. I hele forløbet, der strakte sig over månederne september, oktober og november 2012, havde uddannelsesvejlederne i Det Grønlandske Hus kun lejlighedsvis kontakt med mentorerne. Men på et evalueringsmøde, der blev afholdt midtvejs i projektet, fik forstander og uddannelsesvejledere god mulighed for at drøfte og evaluere projektet. Det er ikke muligt at opgøre projektets effekt målt i forhold til frafald på 1. semester. Dertil er antallet af nystartere i år og tidligere år for lille og for uens til en statistisk opgørelse. Men vi kan konstatere, at det var muligt for os at gennemføre projektet, at 75% af de studerende der havde fået tildelt en mentor aktivt deltog i mentorprojektet, og at mentorerne klart gav udtryk for, at projektet burde fortsætte og videreudvikles. Erfaringerne fra det første forsøg med en mentorordning har således givet os mod på at igangsætte et nyt mentorprojekt i Det er vigtigt at have god tid til at forberede projektet og indlede kontakt med mentorer og mentees derfor har vi søgt og fået bevilling til et nyt projekt i efteråret 2013 allerede i starten af januar Ændringer i 2013 projektet bliver at projektet skal præsenteres for de studerende som et attraktivt tilbud, der aktivt skal tilvælges og som forpligter de studerende til at møde op og overholde aftaler med mentor. Uddannelsesvejledningen i tal Nøgletal Gns. antal studerende per måned Antal nystartere januar Antal nystartere august/september Samlet antal studerende 1. oktober Antal færdiguddannede Antal afbrud Antallet af studerende er fortsat noget lavere end i rekordåret 2009, hvor der var omkring 20 elever på Sproghøjskolen på Kalø. Af samme årsag er antallet af færdiguddannede lavere end i 2010, men dog i stærk Side 9

10 stigning i forhold til 2011, ligesom det usædvanligt store antal afbrud i 2011 er faldet, så antallet er knap 20% mindre i 2012 end året før. Gennemførte uddannelser 2012: Cand. merc. 1 Socialrådgiver 1 Odontologi 1 HF 4 Psykologi, cand. 2 Gymnasial supplering 16 Matematik, cand. 1 Gymnasieuddannelser 8 Medicin, cand. 2 Handelsskolens grunduddannelse 1 Arkitekt 1 Diplomingeniør 2 Bioanalytiker 1 Fysioterapeut 1 Den europæiske filmhøjskole 1 Tandplejer 2 Karakteranimator 1 Pædagog 1 El-installatør 1 Multimedie designer 1 Følgende har gennemført bachelor og er fortsat på kandidatuddannelsen Odontologi: 1 Psykologi: 5 Vejlederkonference Ilulissat Mette Meilandt var til stormøde/vejlederkonference i Ilulissat den sidste uge i november. I konferencen deltog mange forskellige aktører, bl.a. vejledere fra Piareersarfik som er de kommunale vejledningscentre i Grønland, vejledere og rektorer fra en række uddannelser i Grønland, Uddannelsesstøtteforvaltningen, og embedsmænd fra hhv. Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked (ISN) og Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde (IIN). Fra De Grønlandske Huse deltog Tanja Knudsen fra Aalborg og Mette herfra Huset. Det var meget udbytterigt at deltage. Det var interessant at høre vores samarbejdspartnere fortælle om deres hverdag og arbejdsområder, ligesom den uformelle snak og det at få sat ansigt på de forskellige vejledere i Grønland, som vi løbende har kontakt med, var rigtig positivt. De Grønlandske Huse havde et oplæg om ansøgning til uddannelser i Danmark. Her var der særligt fokus på de efterhånden udelukkende elektroniske ansøgninger til uddannelse, bolig og Statens Uddannelsesstøtte (SU). Overgangen fra grønlandsk uddannelsesstøtte til SU fik også en del opmærksomhed på konferencen, både i form af spørgsmål til os og ved oplæg fra Daniel Gottrup fra IIN. Årets gang i vejledningen 5. januar: Mette til eksamen på sit vejlederuddannelsesmodul januar: vejledermøde med Uddannelsesstøtteforvaltningen og de øvrige Grønlandske Huses vejledere i Aarhus 16. januar: møde med SU-kontoret på Aarhus Universitet om SU 17. januar: besøg fra Aarhus Univesitet 18. januar: naalakkersuisoq Palle Christiansen på besøg til møde med os og de grønlandske studerende om den nye, grønlandske uddannelsesstrategi januar: Hanne på besøg på GU i Nuuk 25. januar: Anne til aftenmøde hos de grønlandske elever i Silkeborg 1. februar: igangsættelse af ekstraundervisning i biofysik for grønlandske medicinstuderende 15. februar: besøg fra Elite Sport Greenland 23. februar: Anne til konference sammen med tre grønlandske lægesekretærelever 10. marts: kursus i opgaveskrivning for studerende ved Synergic 31. marts: kursus i eksamenstræning for studerende ved Synergic 3. april: der afholdes optagelsesprøve for efterskoleelever til gymnasierne til Grønland april: vejledermøde i København med Uddannelsesstøtteforvaltningen og de øvrige Grønlandske Huses vejledere 30. april: sygeprøve angående optagelse til gymnasierne i Grønland Side 10

11 2. maj: Anne til aftenmøde hos de grønlandske elever i Silkeborg 9. maj: besøg af to vejledere fra odontologi, Aarhus Universitet, vedr. de grønlandske studerende på tandlægeuddannelsen 15. maj: sagsbehandlerkursus i København 14. maj: gamle elevsager sendes til Grønlands Arkiv i Nuuk 30. maj: møde med Aarhus Universitet om mentorordning til nye studerende 19. juni: møde med Thomas Philipsen fra Synergic om introkursus for nye studerende 28. juni: møde Kristine Poulsen fra Mentor Company om mentorprogrammer og uddannelse af mentorer 29. juni: møde med Sofus Ryge om optagelse af nye studerende på Aarhus Universitet 24. juli: besøg af Gitte Heide fra Information og Vejledning, Aarhus Universitet, om inklusion af nye, grønlandske studerende i universitetets mentorordning august: Introkursus for nye studerende i Det Grønlandske Hus og på universitetet 15. august: Anne holder introkursus for nye elever i Silkeborg 30. august: besøg af 3. GU fra Qaqortoq 3. september: vi holder kursus for vores mentorer 6. september: endnu et mentorkursus september: vejledermøde i Odense 17. september: sidste mentorkursus 18. september: besøg af naalakkersuisoq Palle Christiansen vedr. dansk SU 6. oktober: kursus i studieteknik for studerende ved Synergic oktober: vi har besøg af 9 vejledere fra de gymnasiale uddannelser i Grønland 24. oktober: kursus med Mads Ask Andersen fra SU-kontoret på Aarhus Universitet om dansk SU for alle De Grønlandske Huses vejledere 25. oktober: møde og fællesspisning for nye studerende og tutorerne 31. oktober: midtvejsevalueringsmøde med mentorerne 6. november: alle De Grønlandske Huses vejledere mødes med SU-styrelsen i København. Ved samme lejlighed forberedes vejlederrejsen til gymnasierne i Grønland november: Hanne på vejlederrejse i Grønland 13. november: Anne til møde med Elite Sport Greenland og sportseleverne i Silkeborg 13. november: Mette til møde med Tanja fra DGH i Aalborg vedr. rejse til Grønland 14. november: Mette og Bolethe holder uddannelsesdag for elever fra Sansestormerne 15. november: Anne med Bolethe til uddannelsesdag på efterskolerne i Hammerum og Levring 18. november: Anne deltager i den grønlandske jobmesse 26. november: Anne med Bolethe til uddannelsesdag på Tjele efterskole 27. november: uddannelsesdag for efterskoleelever i Det Grønlandske Hus november: Mette til uddannelsesmesse i Ilulissat november: Anne til vejlederårsmøde i Kolding december: vejledermøde i Aalborg med Uddannelsesstøtteforvaltningen og de øvrige Grønlandske Huses vejledere 18. december: planlagt møde med de studerende om at søge dansk SU. Der kom kun 1. Overgangen til SU I november 2012 besluttede Inatsisartut at grønlandske studerende i Danmark pr. 1. januar 2013 ikke længere skulle modtage uddannelsesstipendium fra Grønlands Selvstyre, men gå over på dansk SU. Der var mange politiske diskussioner inden denne beslutning, og Naalakkersuisoq for Uddannelse, forskning og nordisk samarbejde, Palle Christiansen, afholdt sammen med embedsmænd fra departementet informationsmøder for de studerende, som her i Aarhus mødte talstærkt op med mange gode spørgsmål. Vi sendte en mail ud til de studerende i Region Midtjylland i slutningen af november med en vejledning i at søge NemId, oprette en NemKonto, forskudsregistrering m.m., og det er vores indtryk, at hovedparten af de studerende ikke har haft nævneværdige problemer med overgangen til SU, omend der stadig er nogle, for hvem det hele endnu ikke er faldet på plads. De studerende kan fortsat søge om særydelser i form af forskellige rejser, dækning af udgifter til lægeordineret medicin, behandling, akut tandbehandling m.m., og igangværende studerende kan Side 11

12 i særlige tilfælde fortsat oppebære f.eks. børnetillæg, børnebidrag og tilskud til transport. Den store fordel ved dansk SU er, at det månedlige stipendium er over kr. højere, end det grønlandske månedlige stipendium og samtidig er der mulighed for at låne flere penge. Til gengæld er det danske klippekort for videregående uddannelser kun på 70 klip, hvor det grønlandske klippekort er på 82 klip, hvilket er en forringelse Der er også forskel på nogle af de øvrige ydelser. Der er en meget lempelig overgangsordning for igangværende grønlandske studerende, ligesom Selvstyret har sørget for så vidt muligt at udligne de forringelser, der opstod for nogle enkelte studerende. Der er dog også ting, som ikke kan udlignes, så som regler for erhvervsarbejde ved siden af studierne. GU elever på studiebesøg Praktikophold på GU i Nuuk Hanne var på et praktikophold af en uges varighed på GU i NUUK i januar. Her fulgte hun en 3. g klasse hele ugen, havde træffetider på vejlederkontoret og brugte en del tid sammen med lærere og vejledere på lærerværelset. Det var meget udbytterigt at følge GU eleverne i deres hverdag, og en del af dem benyttede sig af chancen for en uformel snak om studievalg. Studiebesøg fra gymnasievejlederne i Grønland I oktober måned havde vi besøg af 9 studievejledere fra de gymnasiale uddannelser i Grønland, som var på en fælles studierejse til Danmark. De var i Aarhus i 3 dage. De var især interesserede i, hvordan en ansøger fra Grønland finder en bolig i Danmark, og den første dag var vi med dem på besøg på Kollegiekontoret i Aarhus, der fortalte om de ungdomsboliger, de administrerer, og hvordan man søger dem. De fortalte endvidere om den særlige boliggaranti for uddannelsessøgende fra Grønland, som går ud på, at de grønlandske uddannelsessøgende, der opfylder betingelserne og har Side 12

13 tilmeldt sig inden 1. juli, vil få tilbudt bolig fra 1. august. Derefter spiste vi frokost i en kantine på Aarhus Universitet, så gæsterne kunne få en lille fornemmelse af en studerendes dagligdag, og om eftermiddagen var vi på besøg hos to af de grønlandske studerende i Aarhus, som beredvilligt havde lovet at vise deres ungdomsboliger frem. Vi sluttede af med kaffe og kage i Det Grønlandske Hus. Den anden dag var de 9 vejledere på besøg i Det Grønlandske Hus, hvor de fik informationer om os og om vores vejledningsarbejde: vejledning af de unge i Grønland inden start på uddannelse, uddannelsesstart i Danmark, vejledning af de unge under studiet og karrierevejledning ved uddannelsens slutning. Der var især fokus på det fælles interessefelt omkring vejledningen af ansøgerne i Grønland om studievalg, adgangskrav, adgangsbegrænsning osv. Om eftermiddagen havde vi arrangeret et møde med nogle af deres tidligere elever, som gav dem feedback på den vejledning, de mente, der er brug for i gymnasierne. På tredjedagen i Aarhus var vejlederne på besøg hos Carla Tønder Jessing, som i 2011 gennemførte evalueringen af vejledningsindsatsen i Grønland, og som er ansat på Videnscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, hvor hun arbejder med vejledningsforskning og vejlederuddannelse. Det var et spændende initiativ. Vi knyttede personlige kontakter, og vi lærte også meget om de grønlandske unges hverdag på gymnasierne og de overvejelser, de har, når de vælger studium. Højskoleområdet Der var i årets løb ca. 6 elever som var på højskoleophold fra Piareersarfik i Grønland. Arbejdet med elever skete ud fra en procedureaftale mellem Center for Danske Højskoler under Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked i Grønlands Selvstyre og 4 højskoler i vores region. Aftalen udløb i midten af 2012, men forventes at blive forlænget i Arbejdet har primært været opfølgning på uddannelsesplanen og i enkelte tilfælde tolkning mellem eleven og Højskolen. Det er indtrykket at eleverne har været velforberedte på, hvad de vil bruge højskoleopholdet til. Efterskoleområdet I 2012 startede 102 efterskoleelever + 4 privatfinansierede elever. Der blev kun afholdt opsamlingslejr over 1 weekend for de elever, der ikke kunne hentes af deres kontaktfamilier. De fleste efterskoler startede på samme dato i år. 30 efterskoler med grønlandske elever i Regionen blev besøgt i slutningen af august og september med henblik på at forebygge afbrud og løsning af evt. problemer, der måtte være opstået siden ankomsten til skolen. Vi afholdt uddannelsesdag i slutningen af november, hvor vi som noget nyt holdt det på en enkelt dag, hvor eleverne kom til Huset. Der blev også holdt uddannelsesdage på de efterskoler, hvor der er over 10 grønlandske elever. Som altid var der en del, der ville tage ansøgningsskemaet med hjem og udfylde det sammen med deres forældre. De der ikke skulle hjem på juleferie udfyldte ansøgningsskemaet, mens vi var der. Indtil dags dato er der 9 elever, der havde afbrudt deres skoleforløb. Afbruddene skyldes bl.a. hjemve og tilpasningsvanskeligheder. Der er 5 elever, der flyttede til en anden efterskole, men blev i regionen. Der var en, der flyttede til en anden region. De efterskoleelever der startede august 2012 havde ikke de store problemer i forhold til sidste år, men har mere svært ved at tilpasse sig skolernes regler. Så der har været flere besøg i løbet af efteråret til flere efterskoler, for at gennemgå reglerne igen. I de fleste tilfælde hjælper det. De grønlandske elever på Tjele Efterskole i 2012 Side 13

14 Efterskoleelever til GU optagelsesprøve i huset Kollegiet Størstedelen af Det Grønlandske Hus benyttes til kollegium, idet hele 1. og hele 2. sal med hhv. 11 og 9 værelser bruges som kollegium for nystartede studerende og kursister på kortere studieophold. Kollegiets formål er primært at lette overgangen til tilværelsen som grønlandsk studerende i Danmark. Vi tilbyder derfor kun bolig i kollegiet det første studieår, så alle beboere flytter fra kollegiet senest 1. juli. Juli måned benytter vi så til en grundig rengøring og evt. reparationer, så kollegiet kan stå klar til et nyt hold fra 1. august. Der er ansøgningsfrist til kollegiet indtil 1. april, men hele sommeren igennem modtager vi ansøgninger fra nye studerende og et stort antal ansøgninger trækkes tilbage pga. ændrede studieplaner. Men det endte i 2012, som i de seneste år, med et fyldt kollegium i løbet af august. Kollegiet udnyttes til det yderste. Næsten 90% af den teoretiske maksimale kapacitet er udnyttet i de 11 kollegiemåneder. Oftest afløses en fraflytter af en ny indflytter samme dag. Huslejetaksterne er ret beskedne, mellem kr. og kr. per måned, inkl. fuldt udstyret køkken, møblerede værelser og fri internetadgang og kabel TV. Vi har i de seneste år oplevet stigende problemer med at få kollegiet til at fungere som et godt bofællesskab. Der er konstant problemer med at få udført rengøring på fællesarealer, daglig oprydning i køkkener og badeværelser, og en udtalt mangel på hensyntagen i forhold til nattero, gæster og fester i kollegiet. For at få kollegiet til at fungere bedre socialt og i den praktiske hverdag, ansatte vi fra efterårssemestrets start socialrådgiverstuderende Ivalu Lund som kollegiecoach. Ivalu besøgte flere aftener om ugen efteråret igennem kollegiet og iværksatte aktiviteter og vejledning om god og social adfærd beboerne imellem. Man kan ikke sige, at det løste problemerne, men var dog medvirkende til at problemerne ikke voksede helt ud af proportioner. Side 14

15 Kultur- og informationsaktiviteter Svend Kolte og Hanne Vestermark Mejer Sideløbende med de mange andre aktiviteter er Det Grønlandske Hus også et udstillingsvindue for grønlandsk kultur og samfund. Vi tilstræber løbende at have spændende udstillinger, foredrag, musik og andre aktiviteter, der kan samle et stort og skiftende publikum. Samtidig er Huset et grønlandsk forsamlingshus, hvor omkring et dusin grønlandske foreninger meget hyppigt mødes, især om aftenen og i weekenderne, omkring fællesspisning, projektarbejde, fester, samvær efter kirke og bestyrelsesmøder. Endelig giver Huset også plads til et mindre antal foreninger med en nordisk tilknytning, bl.a. Islandsk forening, Foreningen Norden og Grænseforeningen. Husets opgave i disse sammenhænge er dels at planlægge og gennemføre vores egne aktiviteter, dels at koordinere og yde praktisk støtte til de mange foreningers og gruppers aktiviteter. Det kræver omhu, overblik og nogen forberedelse at have op til tre forskellige aktiviteter i Huset i løbet af en weekend, uden at personalet nødvendigvis er til stede. Loppemarked oktober 2012 Principielt er det altid gratis at låne Huset til et møde eller anden aktivitet, til gengæld forventer vi, at brugerne passer på lokaler og udstyr og sørger for helt tilfredsstillende rengøring og oprydning. Det er ganske bemærkelsesværdigt, at der kun i få tilfælde er problemer ved foreningernes brug af Huset. Selv om der er op mod 100 møder og andre arrangementer i Huset på et år, ser vi sjældent tilfælde af manglende rengøring og oprydning, ødelagt eller forsvundet udstyr. Det er en enestående tradition for respektfuldt samarbejde mellem Huset og brugerne, som vi alle må passe godt på. En vigtig del af det kulturelle arbejde er at have en velfungerende og aktiv brugerflade ud ad til. Vi udgiver vores blad Qivi fem gange om året og får af den vej sendt omtale af de vigtigste begivenheder i Huset ud til brugere, studerende og andre. Vi opdaterer omtrent dagligt hjemmesiden med aktuelle begivenheder og baggrundsinformation om Grønland. Vi fortsætter med Facebook som kommunikationsmedium, og har nu 335 såkaldte venner mod 164, da vi startede i Side 15

16 Husets egne arrangementer i 2012: 8. februar, næsten 50 gæster til foredrag med Ole W. Sejersen, der fortalte om sin ekspedition i en gammel opmålingsbåd langs kysten af Nordøstgrønland. Februar, fotoudstilling med fotografen Chris Christophersen. Marts, oliemalerier fra Grønland af den franske kunstner Isabelle Vasseur 25.april, grønlandseftermiddag og -aften for otte canadiske journalister på reportagerejse i Danmark, i samarbejde med den danske ambassade i Ottawa. 17. juni, Islandsk forening holdt sin nationaldag her 21. juni, Grønlands nationaldag faldt på den omtrent eneste solskinsdag i juni og juli. Vi havde en dejlig dag med uendelig mange gæster og stor afsætning på lammeragout, lagkager og pølser. Spillemanden Nikolaj Løvstrøm fra Lemvig underholdt det meste af eftermiddagen og aftenen. 21. august, Anda Hansen fra Aasiaat TV viste sin film qilalugarniaq om hvidhvalsfangst i Diskobugten med et stort publikum, der måske havde sat næsen op efter lidt mattak, men de fik kun flotte billeder. 18. september, naalakkersuisoq Palle Christiansen med adskillige embedsmænd holdt møde hele dagen med Husets personale, med de studerende og til sidst som offentligt borgermøde, bla. om overgang til dansk SU i stedet for den grønlandske uddannelsesstøtte. 10. oktober, Svend Kolte og Sanne Helmer holder grønlandsforedrag i Huset for en stor gruppe af Kirkens Korshærs frivillige medarbejdere. 18. og 19. oktober, i efterårsferien, holder vi loppemarked med bjerge af gamle sager og enkelte gode ting fra kælderen og depoter. Det er sjove dage, og vi får ryddet op overalt. 8. december, julestue, med glögg og æbleskiver, koncert med Allan & Henrik, og stort julemarked for foreninger og andre flittige hænder. 15. december, børneteaterforestilling med Tante Andante, desværre med et ganske utilfredsstillende fremmøde. 19. december, filmaften med Ivalu Fransk, der viste sin seneste film om tilværelsen som grønlandsk forvaringsfange i Danmark som altid for en fuld sal, når Ivalu F. viser sine film. 23. december, pastor Emma Balslev forestod julegudstjenesten i Vor Frue Kirke, med efterfølgende kirkekaffe og silatangiaaneq i Huset. I år var det foreningen Kajak, der stod for hele kaffearrangementet i Huset, til glæde også for Husets personale og deres familier. Ansættelsessamtaler og -møder Grønland har en betydelig og kronisk mangel på uddannet arbejdskraft. Mange grønlandske virksomheder, fortrinsvis offentlige, har derfor holdt ansættelsessamtaler i Huset i årets løb. I tillæg til dette tilbyder Huset individuel orientering og rådgivning for enkeltpersoner eller par, der søger eller har fået job i Grønland. Denne service er omtalt på hjemmesiden og benyttes jævnligt. Anskaffelser og vedligeholdelse Der har i 2011 kun været få og ikke særlig store initiativer og udgifter på dette område. Opvaskemaskinerne i de to kollegiekøkkener er blevet udskiftet, og andet værelses- og køkkenudstyr er blevet suppleret i årets løb. Men mange småreparationer skal udføres løbende i så stort et hus. Der er således brugt ca kr. til køb af materialer og håndværkerudgifter i forbindelse med mindre vedligeholdelsesopgaver. Side 16

17 Husets medarbejdere Fra Svend Koltes jubilæumsreception 1. november 2012 Ved udgangen af 2012 var vi tolv faste medarbejdere i Huset og dets projekter. Heraf er fire medarbejdere deltidsansat. Projektmedarbejder i Kammak Kista Lynge Høegh opsagde sin stilling fra maj måned for at flytte til Grønland og blev erstattet med projektmedarbejder Søs Hald, der tidligere har været ansat i projektet og netop var returneret fra stilling i Grønland Der har herudover ikke været ændringer i personalesammensætningen i løbet af De faste medarbejdere ved udgangen af 2012 er: Forstander Svend Kolte Fuldmægtig, stedfortrædende forstander Birthe Tinning Uddannelsesvejleder Anne Overgaard Clausen Uddannelsesvejleder Hanne Vestermark Mejer Uddannelsesvejleder Mette Meilandt Koordinerende socialrådgiver Simon Lynge Socialformidler Benigne Fleischer Socialvejleder Bolethe Heilmann Rasmussen Socialvejleder Connie Ibsen Jensen, 15 timer/ugen Projektmedarbejder Søs Hald, 30 t/ugen Projektmedarbejder Sanne Helmer Petersen, 30 t/ugen. Pedel Morten Fabild, 8 t/ugen Side 17

18 Derudover har vi nogle studentermedhjælpere ved større arrangementer og vikaropgaver, samt et antal honorarlønnede undervisere til ekstraundervisning for studerende, foredragsholdere og kunstnere. I alt 55 personer har i 2012 modtaget løn/honorar fra Det Grønlandske Hus, langt de fleste kun ved en enkelt lejlighed. De otte fuldtidsansatte medarbejdere i Huset er en meget erfaren medarbejdergruppe, der i gennemsnit har været ansat 17 år i Huset, alle på nær en enkelt i mere end ti år. Svend Kolte kunne den 1. november fejre sit 25-års jubilæum som forstander for Huset. Dagen blev markeret ved en både festlig og meget velbesøgt reception. Husets økonomi regnskabsfører og stedfortrædende forstander Birthe Tinning Huset får primært tilskud fra Grønlands Selvstyre, Staten og Aarhus Kommune. Indtægter i nøgletal (i 1000 kr.) Grønlands Hjemmestyre Århus Kommune Århus Amt /Staten Udlejning kollegieværelser Renteindtægter Foredrag Øvrige indtægter Indtægter I alt Udgifter i nøgletal (i 1000 kr.) Lønninger Tjenesteydelser Varekøb Afdeling Herning Husleje Anskaffelser Driftsmidler, reparation og vedligeh Afskrivning bil Gevinst ved salg af brugt bil Formålsbestemt henlæggelse Feriepengeforpligtelse, fastansat personale Udgifter I alt Årets resultat Aarhus Kommune har i slutningen af 2012 meddelt Huset, at kommunens driftstilskud fra og med 2013 bliver beskåret med 50%. Det betyder, at Husets økonomi forringes med knap kr. årligt. Side 18

19 Bemærkninger vedr. regnskab for 2012 Huset driver desuden en butik "Taseralik" med bl.a. salg af grønlandsk kunsthåndværk, bøger, musik og grønlandsk mad. Vi har I alt haft en omsætning på kr ex. moms heraf kr på proviantsalg af formidlingsvarer, som er uden fortjeneste. Udvikling i Husets indtægter og udgifter (1000 kr.) Serie1 Serie Indtægter I alt (blå linie) Udgifter I alt (rød linie) Side 19

Årsberetning 2013. Det Grønlandske Hus i Aarhus

Årsberetning 2013. Det Grønlandske Hus i Aarhus Årsberetning 2013 Det Grønlandske Hus i Aarhus Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf. 86 11 02 88 groenlandskehus.dk Aarhus@glhus.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord Side 2 Bestyrelsen

Læs mere

Årsberetning 2011. Det Grønlandske Hus i Aarhus

Årsberetning 2011. Det Grønlandske Hus i Aarhus Årsberetning 2011 Det Grønlandske Hus i Aarhus Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf. 86 11 02 88 groenlandskehus.dk Aarhus@glhus.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord Side 2 Bestyrelsen

Læs mere

Årsberetning 2014. Det Grønlandske Hus i Aarhus

Årsberetning 2014. Det Grønlandske Hus i Aarhus Årsberetning 2014 Det Grønlandske Hus i Aarhus Udsigt fra helikopteren mellem Narsarsuaq og Qaqortoq. Foto: Pia Rosing Heilmann Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf. 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk

Læs mere

Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Århus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk

Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Århus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Århus Nr. 4, september 2010 11. årgang Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Århus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Fællesspisninger i

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus. Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus. Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 3, juni 2011 13. årgang Ved Tasiussaq i Sydgrønland Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk

Læs mere

Årsberetning 2010. Det Grønlandske Hus i Aarhus

Årsberetning 2010. Det Grønlandske Hus i Aarhus Årsberetning 2010 Det Grønlandske Hus i Aarhus Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf. 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk Aarhus@glhus.dk Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Bestyrelsen i

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 1, februar 2015 17. årgang Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Arrangementer Palmesøndag

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 1, januar 2012 14. årgang I nærheden af Kangerlussuaq Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk

Læs mere

Årsberetning 2009 Det Grønlandske Hus i Århus

Årsberetning 2009 Det Grønlandske Hus i Århus Årsberetning 2009 Det Grønlandske Hus i Århus Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Århus C Tlf. 86 11 02 88 aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Husets bestyrelse

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere Punkt 3. Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering At nedenstående er

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 4, november 2015 17. årgang Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Udstillinger og arrangementer

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus. Akvarel af Jens Christian Worm Godtfredsen

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus. Akvarel af Jens Christian Worm Godtfredsen Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 3, august 2015 17. årgang Akvarel af Jens Christian Worm Godtfredsen Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 8 6 11 02 88 www.groenlandskehus.dk

Læs mere

Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt

Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt Socialministeriet Bilag til spørgsmål nr. 59 (GRU Alm. del). J.nr. 2010-2930 Initiativer vedr. udsatte

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere Udtalelse Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 6 Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere 1. Konklusion På byrådsmødet den 4. november 2015 fremsatte SF et forslag vedrørende grønlandske medborgere.

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Medlem af inatsisartut Anthon Frederiksen Partii Naleraq

NAALAKKERSUISUT. Medlem af inatsisartut Anthon Frederiksen Partii Naleraq Dlnnlartltøanermut. Kultureqamennut. IlIslmatuSlmermut Iløgeeqamermunu Naalakkersulsoqarlik Departementet for Uddannelse, Kultur. Forskning og KIrke NAALAKKERSUISUT GOVE RNM ENT OF GREENLAN O Medlem af

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

God læselyst! Med venlig hilsen. Janus C. Kleist & Lona Lynge

God læselyst! Med venlig hilsen. Janus C. Kleist & Lona Lynge Nyhedsbrev Piareersarfiit eftera r 2013 Så er året 2013 snart allerede ved at være slut, og der er sket en masse ting i de respektive Piareersarfiit i hele landet. Det vigtigste er, at der er nogle borgere

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Årsrapport 2014. fra. arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne

Årsrapport 2014. fra. arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne Årsrapport 2014 fra arbejdsgruppen for mindskelse af frafald på uddannelserne Departementet for Uddannelse, Kultur, Kirke og Forskning 1 Rapporten for 2014 omhandler følgende punkt: 1. Indledning 2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 4, november 2012 14. årgang Nuuk Center Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Arrangementer

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Røde Kors Hovedstaden

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi Navn på universitet i udlandet: La Trobe University Land: Australien Periode: Fra:4/3 2013 Til:30/6 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvem gør hvad, hvornår?

Hvem gør hvad, hvornår? Hvem gør hvad, hvornår? Procedurer for Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked August 2010 Version 1.0. Indhold Ordforklaring...2 Formål...3 Tidslinje

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 Indhold Det Grønlandske Hus i Odense s. 3 Forstander Kirsten Mærsk Administration s. 4 Regnskabsfører Kirsten Schou Huset s. 4 Teknisk servicemedarbejder Carl Ejvind Hansen Resultatopgørelse 2005 s. 4

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Overgang fra. Grønlandsk uddannelsesstøtte. til. Statens Uddannelsesstøtte. 1. Januar 2013

Overgang fra. Grønlandsk uddannelsesstøtte. til. Statens Uddannelsesstøtte. 1. Januar 2013 Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermut Nunanullu Avannarlernut suleqateqarnermut Naalakkersuisunut Ilaasortaq Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Forskning og Nordisk samarbejde Pressemøde 27. september

Læs mere

Revalidering og handicaptillæg

Revalidering og handicaptillæg Revalidering og handicaptillæg Studenterrådgivningen Ansvarshavende redaktør: Else-Marie Stilling Tekst: Layout: Claus Bonde og Mette Rosenvel Ulla Halskov Studenterrådgivningen maj 2009 Studenterrådgivningen

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

3. maj 2012 Almindingsvej 35, 3720 Åkirkeby Telefon 56 97 40 77 alm@bhhs.dk Bornholms Regionskommune Det lokale Beskæftigelsesudvalg

3. maj 2012 Almindingsvej 35, 3720 Åkirkeby Telefon 56 97 40 77 alm@bhhs.dk Bornholms Regionskommune Det lokale Beskæftigelsesudvalg 3. maj 2012 Almindingsvej 35, 3720 Åkirkeby Telefon 56 97 40 77 alm@bhhs.dk Bornholms Regionskommune Det lokale Beskæftigelsesudvalg www.bhhs.dk Projekt højskoleophold for unge med uddannelsesperspektiv.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne

Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne Mellem Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne og er indgået følgende Den selvejende institution Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus Løvstræde 6

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg universitet.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg universitet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Tilburg universitet Land: Holland Periode: Fra: August 2013 Til: December 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Formandens forord til Årsberetning 2015

Formandens forord til Årsberetning 2015 Årsberetning 2015 Formandens forord til Årsberetning 2015 Odsherred Kommune har oplevet virkningen af den stigende flygtningestrøm i landet, hvor der til stadighed kommer flere flygtninge, især fra det

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr den 23. november i Nuuk

Referat fra bestyrelsesmøde nr den 23. november i Nuuk BESTYRELSEN FOR TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2012 den 23. november i Nuuk Til stede: Alex Nørskov AN formand Peter Pedersen PP bestyrelsesmedlem Gerth B. Lynge GBL bestyrelsesmedlem

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 04-03-2015 16:00 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Grønlænderstrategi 2013 2016

Grønlænderstrategi 2013 2016 Grønlænderstrategi 2013 2016 Samarbejdsmodel mellem kommunale, frivillige og private aktører i indsatsen for socialt udsatte grønlændere Aarhus Kommune 1 Samarbejdsmodellen Som et led i grønlænderstrategien

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Byggeri af ny skole Basisramme At få COWI til at dække omkostningerne for

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Uddannelsesforberedende Kursus

Uddannelsesforberedende Kursus Uddannelsesforberedende Kursus Andebølle Ungdomshøjskole - kom videre i dit liv! Matematik - Dansk - Kultur - Højskole - Venner for livet Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Velkommen til Design og Innovation!

Velkommen til Design og Innovation! Kære nye studerende Rigtig hjertelig velkommen til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og til dit kommende studium på bachelorretningen Design og Innovation. Der kommer rigtig mange breve ind ad døren

Læs mere

Hvor bliver de unge af, som forlader folkeskolen og ikke går videre?

Hvor bliver de unge af, som forlader folkeskolen og ikke går videre? Hvor bliver de unge af, som forlader folkeskolen og ikke går videre? Karl Kristian Olsen/Carsten Petersen Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Forordningen 17, stk. 4. Eleven udarbejder

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

Kasper Fuhr Christensen har anmodet om, at nedenstående om hjælpepakke optages på dagsordenen for førstkommende byrådsmøde:

Kasper Fuhr Christensen har anmodet om, at nedenstående om hjælpepakke optages på dagsordenen for førstkommende byrådsmøde: Notat Vedrørende: Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om vedtagelse af hjælpepakke m.m. til kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om vedtagelse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Referat fra HSU møde den 19. marts 2012

Referat fra HSU møde den 19. marts 2012 Referat fra HSU møde den 19. marts 2012 Tid: kl. 14.00-16.30 Sted: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Deltagere: Mads Kofod MKO Lars Vesløv LV Signe Saabye Ottosen SSO Henrik Kofoed Svendsen HAKS

Læs mere

Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge.

Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. 2 efter hver del af historien. Disse kan drøftes i mindre grupper

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet

Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet Punkt 7. Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet 2014-187836 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2013 2014 Mål for 2013 Evaluering af mål A: Implementering af den narrative teori og metode Personalegruppen i DSI NETTET I og II er gennem tre år

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Evaluering af uddannelsesindsatsen

Evaluering af uddannelsesindsatsen Evaluering af uddannelsesindsatsen Merete Watt Boolsen Merete Watt Boolsen 1 Hvordan er det foregået? og Hvad peger evalueringen på i dag? Merete Watt Boolsen 2 HVIS jeg var minister, så ville jeg helst

Læs mere

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende Køn (sæt kryds) Kvinde 12,68 % Mand 87,32 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Over 29 26 25 24 23 22 21 4,23 % 16,9 % 18,31 % 20 32,39 % 19 9,86 % Under 19 december 27, 2000 Page 1 of 81 Hvor mange år

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Sanatorievej B 17. Postboks 150. 3920 Qaqortoq. Forstander: Sara Tessing, forstander@inaat.gl, tlf. +299 642117 lok.1 mobil nr.

Sanatorievej B 17. Postboks 150. 3920 Qaqortoq. Forstander: Sara Tessing, forstander@inaat.gl, tlf. +299 642117 lok.1 mobil nr. Inuusuttut Inaat Hvem er vi? Inuusuttut Inaat er en døgninstitution under Grønlands selvstyre, Departementet for familie, ligestilling og socialvæsen og ligger i Qaqortoq i Sydgrønland. Vores adresse er:

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS 1. Navn og hjemsted: 1.1. Den selvejende institutions navn er Nordatlantisk Hus. 1.2. Nordatlantisk Hus har hjemsted i Odense kommune. 2. Formål:

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra:September 2010 Til:Januar 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Cases: Snitflader og visitationspraksis (SKAL være alumne/ku-mail)

Cases: Snitflader og visitationspraksis   (SKAL være alumne/ku-mail) Navn: Cases: Snitflader og visitationspraksis E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: Start med at se de videocases, der hører til arbejdsarket og udfyld herefter arket.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Ny matematikeksamen på Teknisk Gymnasium hæver karaktergennemsnittet med mere end 2 karaktertrin

Ny matematikeksamen på Teknisk Gymnasium hæver karaktergennemsnittet med mere end 2 karaktertrin Ny matematikeksamen på Teknisk Gymnasium hæver karaktergennemsnittet med mere end 2 karaktertrin Til den skriftlige eksamen for 2. htx i Matematik B i juni 2006 blev den traditionelle 4-timers eksamen

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 4, november 2013 15. årgang Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Julegudstjeneste Mandag

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet mandag den 24. marts klokken , herefter spisning på Støberiet i Holstebro

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet mandag den 24. marts klokken , herefter spisning på Støberiet i Holstebro Holstebro den 18. marts 2014 Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet mandag den 24. marts klokken 15.00 17.00, herefter spisning på Støberiet i Holstebro Mødet foregår på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro

Læs mere

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. AVALAK s VEDTÆGTER Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. ORGANISATIONENS NAVN: 1. AVALAK (Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark) Stk.

Læs mere