Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev"

Transkript

1 Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev Maj Sundhedsområdet, som alle taler om Først fik kræftområdet én. Så kom hjerteområdet. Og nu får også psykiatrien en task force, der skal følge udviklingen tæt. Samtidig nedsætter Sundhedsstyrelsen et udvalg, der skal rådgive i faglige spørgsmål. Regeringen har et ønske om at følge udviklingen tæt. Samtidig vil man gerne fastholde regionerne på deres forpligtelser. Derfor etablerer Sundhedsstyrelsen nu to nye organer på psykiatriområdet: En task force og et nyt udvalg. Hos DPS hilser vi de to nye tiltag velkommen! Vi er glade for, at der er fokus på psykiatrien. Men vi er samtidig nødt til at fastholde, at der er behov for en markant økonomisk saltvandsindsprøjtning, hvis det skal lykkedes at få behandlingskvaliteten op og tvangen ned. Nye udvalg og arbejdsgrupper er ikke nok. Den nye Task Force Ifølge sit kommissorium skal den nye Task Force for Psykiatriområdet: Følge udviklingen på psykiatriområdet, herunder løbende følge op på iværksatte initiativer. Særligt følge udviklingen i anvendelsen af tvang gennem regelmæssig monitorering samt fokus på iværksættelse af initiativer på alle niveauer, der kan medvirke til nedbringelse af anvendelsen af tvang. Bidrage til videreudvikling og kvalitetssikring af data på psykiatriområdet. Psykiatriens task force bliver alene bemandet med embedsmænd fra ministerier, styrelser, de enkelte regioner, Danske Regioner og KL. Der er ingen repræsentanter for de faglige selskaber. Det er der derimod i det nye Udvalg for Psykiatri. Og det glæder DPS formand, Thomas Middelboe: Vi synes stadig, det var uhensigtsmæssigt, at Dansk Psykiatrisk Selskab ikke havde sin egen plads i regeringens tidligere psykiatriudvalg. Man ville næppe se et kræftudvalg uden kræftlæger, fastslår han. Reduktion af tvangen Tvang bliver et særligt fokusområde for den nye task force. Og det er Thomas Middelboe med på. Vi psykiatere bryder os bestemt ikke om tvang. Tvang er en nødløsning, hvor alt andet er forsøgt. Jeg er helt sikker på, at alle psykiatere meget gerne så, at vi fik nedbragt tvangen markant, fastslår han. Han understreger samtidigt, at det bliver en stor og kompleks opgave for alvor at få reduceret tvangen mere permanent. Tvang er jo en samlebetegnelse, der dækker over flere forskellige ting. Så det vil både kræve en klar ledelse, flere varme hænder, mere efteruddannelse og nye fysiske rammer, der er skræddersyet til psykiatrien som man fx gør det i lande som England. I stedet for de nedslidte og uegnede rammer, som dansk psykiatri mange steder må trækkes med. Når man har det skidt psykisk, får man det typisk endnu dårligere af, at man fx slet ikke kan dyrke nogen form for motion eller bare komme lidt udenfor. Mange psykisk syge kæmper også med et misbrug. Så det skal vi givetvis også have mere fokus på.

2 Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev, maj Derfor er der ingen tvivl om, at der skal penge til, hvis det skal blive til andet og mere end skåltaler og hensigtserklæringer. Her er jeg helt enig med Bent Hansen fra Danske Regioner," fastslår han. Det nye udvalg I maj 2012 nedsatte regeringen et udvalg, der skulle komme med anbefalinger til psykiatriområdet. I oktober 2013 afsluttede udvalget sit arbejde med rapporten: En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser. Nu har Sundhedsstyrelsen så nedsat et nyt udvalg Udvalget for Psykiatri. Det nye udvalg skal følge udviklingen i den psykiatriske behandling og komme med forslag til bedre behandling. Og til nye løsninger dér, hvor der er problemer. DPS repræsentanter Dansk Psykiatrisk Selskab får tre repræsentanter i udvalget alle fra DPS bestyrelse: Ledende overlæge Thomas Middelboe (DPS formand), overlæge Lykke Pedersen (næstformand) og overlæge Ulla Almegaard (bestyrelsesmedlem) for bl.a. at få dækket flere af de områder, der er meget politisk fokus på: tvang, retspsykiatri og ambulant behandling. Opgaver Udvalg for Psykiatri skal: Følge udviklingen på psykiatriområdet, herunder effekten af nationale, regionale og kommunale initiativer og planer Løbende at vurdere udviklingen på psykiatriområdet og hvor relevant fremkomme med anbefalinger og forslag til initiativer, herunder forebyggende indsatser inden for mental sundhed Bidrage til at understøtte nationale tiltag på området såsom handlingsplaner mv. Bidrage til at sikre faglig udvikling og videndeling. I udvalget kommer der både til at sidde embedsmænd fra Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, regioner og kommuner og repræsentanter for faglige selskaber og patient- og pårørende organisationer. Sammensætning Udvalget får følgende sammensætning: Sundhedsstyrelsen: 1 rep. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: 1 rep. Socialstyrelsen: 1 rep. Regionerne: 3 rep.* Danske Regioner: 1 rep. Kommunernes Landsforening: 1 rep. Kommunerne: 3 rep.** Lægevidenskabelige Selskaber: 1 rep.*** Dansk Selskab for Almen Medicin: 1 rep. Dansk Psykiatrisk Selskab: 3 rep. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab: 2 rep. Dansk Sygepleje Selskab: 2 rep. Dansk Psykologforening: 2 rep. Landsforeningen SIND: 1 rep. Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere: 1 rep. Bedre Psykiatri: 1 rep. * Danske Regioner udpeger repræsentanterne fra regionerne Den nationale handlingsplan I oktober 2013 kom rapporten fra regeringens psykiatriudvalg med en række anbefalinger til initiativer; Og en klar bemærkning om, at de ikke ville kunne gennemføres uden flere penge. Meget tyder på, at regeringen her i maj lancerer sin nationale handlingsplan for psykiatri, der bygger på anbefalingerne.

3 Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev, maj Forskningsudvalget Formand for DPS Forskningsudvalg har i mange år været professor Raben Rosenberg. Han har nu ønsket at træde tilbage. Ny formand er adjungeret professor på Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet, Jørgen Aagaard. Bestyrelsen takker Raben Rosenberg for hans store arbejde i udvalget. Nye veje i psykiatrien Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS), Psykiatrifonden og Landsforeningen SIND havde den 29. april inviteret til konferencen Nye veje i psykiatrien. De godt 250 deltagere omfattede en bred vifte af patienter og pårørende, politikere fra Folketinget, regioner og kommuner, embedsfolk, psykiatere og andet sundhedspersonale. Emnet var den fremtidige kurs for dansk psykiatri: Hvor skal vi hen? Og hvad er barriererne og udfordringerne? Se programmet her. Se programmet på dpsnet.dk Planen Baggrunden for mødet var, at regeringen her i maj forventes at præsentere sin længe handlingsplan for psykiatrien. De tre organisationer rettede på mødet en fælles appel om, at: Den kommende handlingsplan bliver langsigtet Den bliver baseret på den nyeste viden om behandling og forebyggelse, og at Den kommer til at bygge på patienternes egne erfaringer Læs pressemeddelelsen på dpsnet.dk Ikke flere lappeløsninger, tak DPS formand, overlæge Thomas Middelboe, bød velkommen og tog i sit indlæg bl.a. afsæt i en kronik, som Dansk Psykiatrisk Selskab, SIND og Bedre Psykiatri skrev i Politiken i september sidste år. Her konstaterer de tre formænd bl.a., at en psykiatri i verdensklasse kræver prioritering og penge: Vi deler naturligvis regeringens ambition om, at psykiatrien skal ligestilles. Men skal vi have en reel ligestilling, der gør en forskel for både medarbejdere, psykisk syge og pårørende, kræver det en markant politisk indsats og prioritering i forhold til den kommende nationale handleplan. 55 milliarder kroner hvert år Thomas Middelboe fortalte også, at psykisk sygdom hver dag berører mere end to mio. danskere. Enten fordi de har en psykisk sygdom eller er pårørende. Tilsammen koster de psykiske sygdomme hvert år samfundet mere end 55 mia. kr. En svimlende sum! Undersøgelser viser da også, at danskerne er enige om, at psykisk sygdom er en af de vigtigste sundhedsudfordringer for Danmark i de kommende år. Se Thomas Middelboes slides på dpsnet.dk DPS formand understregede også, at medicin ikke kan stå alene. Der er andre vigtige elementer i behandlingen som fx samtale, psykoterapi, træning, støttegrupper, pårørendeinddragelse mm. Læs notatet Ti veje til bedre psykiatrisk behandling her. Se notatet på dpsnet.dk Ligeværdige borgere Hvor mange penge, der vil blive afsat til implementeringen af handlingsplanen, ville sundhedsminister Nick Hækkerup ikke løfte sløret for. Men der er ingen tvivl om, at han brænder for psykiatrien: Det psykiske område har ikke fyldt så meget som det somatiske økonomisk eller på andre måder. Det vil vi ændre på. Mennesker med psykiske lidelser skal behandles som ligeværdige borgere, fastslog Nick Hækkerup. Depression hvad ved vi? Konferencen skulle også vise state-of-the-art inden for to store sygdomsområder psykoser og depression. Om depressionsområdet sagde professor, overlæge dr.med. Poul Videbech:

4 Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev, maj At dømme efter den seneste tids offentlige debat skulle man tro, at depressionssygdommen enten ikke betyder noget særligt, eller at vi ikke råder over effektive behandlinger. Begge dele er forkert. Hvert år koster depressionssygdommen det danske samfund over 10 mia. kr. og sætter flere end mennesker ud af spillet. Nogle af disse permanent, idet vi ved, at ca pct. af tilfældene bliver kroniske. Atter andre får skader på deres hjerne og øget risiko for at blive demente. Det paradoksale er, at dette kunne forhindres. Vi ved nemlig, hvad der skal til. Og vi ved, hvad der virker. Vi skal blot have mulighed for at føre det ud i livet. Se indlægget på dpsnet.dk - og psykoser Professor, overlæge, dr.med. Merete Nordentoft gav os en indføring i den nyeste viden om behandling af psykoser: Psykosociale tiltag har vist sig at have en positiv effekt på psykose. Det gælder fx kognitiv adfærdsterapi, som også virker på psykotiske symptomer, familiebehandling og behandling i opsøgende teams. Mange patienter med psykose holder op med at tage deres medicin. I nogle tilfælde går det galt. Men mange viser sig faktisk at kunne undvære medicinen. Flere undersøgelser har fx vist, at nogle patienter (formentligt pct. af dem med debuterende psykose) kan holde op med at tage deres medicin uden at få tilbagefald. Medicin har alvorlige bivirkninger. Derfor vil vi gerne bruge medicin, når der ikke er andre udveje og i så kort tid som muligt. Og undersøge alternative medicinske og ikke-medicinske behandlingsmuligheder. Se indlægget på dpsnet.dk Dagen blev afsluttet med en livlig paneldebat med politikere fra Folketinget, regioner og kommuner. Tvang psykiatriens akilleshæl Aldrig har der været så meget fokus på tvangen i psykiatrien som i disse år. Alligevel bliver tallene ved med at være alarmerende høje: I 2013 blev én ud af fem indlagte psykiatriske patienter udsat for tvang det viser en helt ny opgørelse fra Statens Seruminstitut. Af debatten kan man af og til få det indtryk, at psykiaterne bare læner sig tilbage og ligeglade. Men det er bestemt ikke tilfældet, fastslår DPS formand, overlæge Thomas Middelboe: Sidste udvej Vi psykiatere er jo som læger uddannet til at have ét mål for øje: At helbrede eller lindre sygdom og vi prøver alt det, vi kan for at undgå, at patienterne udsættes for tvang. Tvang skal altid være sidste udvej, når alle andre løsninger er forsøgt. Jeg kender ingen psykiatere, som ikke er både meget berørt og bekymrede over de høje tvangstal. Når det er sagt, mener DPS formand alligevel, at det bliver et langt, sejt træk at få knækket kurven og nå frem til en markant og blivende reduktion af tvangen: Vi skal have gjort noget ved tvangen det tror jeg, at vi alle er enige om. Men at forestille sig som nogen synes at gøre det at man sådan pludselig, med et knips og et forbud, kan reducere tvangen til det halve eller helt forbyde alle former for tvang i 2020 det er ikke realistisk, forklarer han. De vanskelige dilemmaer Tvangsforanstaltninger er som bekendt mange, meget forskellige, ting. Til de mest udskældte hører bælterne. Men meget få kender de helt konkrete dilemmaer, som psykiatere og andre sundhedsfaglige står med hver eneste dag rundt omkring på de lukkede afdelinger. Det konstaterer DPS formand:

5 Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev, maj Hvad skal vi fx gøre, når en ung pige er ved at dø, fordi hun ikke vil spise og drikke: Lade hende være, fordi vi ikke vil udøve tvang? Eller gennemtvinge, at hun får ernæring gennem en sonde? Hvad stiller vi op med et menneske, der overfalder sine medpatienter eller hele tiden vil hoppe ud af vinduet eller stikke sine egne øjne ud? Kan vi virkelig forsvare ikke at bruge tvang, når alt andet er forsøgt, og liv eller helbred er truet? De forhadte bælter Patienten vil stort set altid opleve bæltefiksering og anden tvang som et overgreb. Vi skal være skånsomme i disse vanskelige situationer. Men at afstå fra tvang ville være at svigte omsorgen for meget syge mennesker. Når en behandlingsalliance ikke kan opnås ad frivillighedens vej, bør man altid overveje, om patienten skal overlades ubehandlet til sig selv eller have behandling mod sin vilje. Og det er da en diskussion værd, siger Thomas Middelboe. Han er heller ikke i tvivl om, at politikerne nødt til at rette op på det økonomiske efterslæb, som psykiatrien har været udsat for gennem flere år, hvis antallet af tvangsforanstaltninger skal ned. Der er nemlig mange forskellige faktorer, der hver især kan bidrage til at reducere tvangen: øget ledelsesmæssigt fokus, mere personale, bedre uddannelse, styrkelse af den forebyggende ambulante indsats og bedre fysiske rammer. Meget af det koster penge at rette op på. Hvis man for alvor vil tvangen til livs, er der ikke én løsning. Vi er nødt til at justere på flere skruer. Et af elementerne er mere og bedre uddannet personale. Det er fx mærkeligt, at man skal have en særlig uddannelse for at blive narkosesygeplejerske, men ikke for at arbejde på en intensiv afdeling i psykiatrien, siger Thomas Middelboe. 48 procent flere patienter Overfyldte og nedslidte afdelinger og afdelinger, der er bygget til helt andre formål er også med til at skabe konflikter, som let kan ende med tvang, forklarer han. Mange patienter trives dårligt på en afdeling, der er overfyldt og støjende. Og for personalet er det forstemmende, når de ikke kan tilbyde patienter at komme ud i en gård eller at dyrke lidt motion. Vi ved jo, hvor meget motion betyder for mennesker med psykiske lidelser. Og vi kan se fra England, hvor de har afdelinger, hvor de fysiske rammer er skræddersyede til de psykiatriske patienters særlige behov, at det er med til at dæmpe konflikterne og reducere risikoen for tvang. Så kan det godt være en anelse provokerende, når vi hører udsagn som: Hvorfor gør I ikke bare som i England? Der kan de da godt finde ud af at undgå tvang, fastslår DPS formand. Tallene taler deres tydelige sprog: I Danmark steg antallet af patienter i det psykiatriske system i perioden med eller 48 pct. I samme periode ( ) faldt antallet af normerede sengepladser på de psykiatriske afdelinger med 22 pct., mens det samlede antal sengedage for psykiatriske patienter faldt med 20 pct. Vi skal naturligvis behandle patienterne effektivt og hurtigt. Og det er langt fra alle patienter, der har brug for at blive indlagt. Bestemt ikke. Men vi taler altså om mennesker med et meget skrøbeligt sind, og tidsfaktoren betyder noget i helbredelsesprocessen. Vi kan altid blive bedre det gælder også psykiatrien. Men alle problemer kan ikke løses ved at arbejde smartere som det ind imellem bliver sagt. Der er grænser for, hvor meget man kan forcere behandlingen. Og den grænse har vi for længst passeret. Skal det lykkedes, skal der penge til, fastslår DPS formand. FAKTA Andelen af psykiatriske patienter, som er udsat for tvang, steg svagt fra 21,8 pct. i 2012 til 22,4 pct. i Det viser den seneste opgørelse fra Statens Seruminstitut. I alt blev 6093 patienter i 2013 udsat for tvang. Et tal, der dækker over mange, meget forskellige indgreb fra tvangsmedicinering til bæltefiksering eller ophold bag låste døre. Verdenskongres til København

6 Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev, maj The International Society of Psychiatric Genetics har siden 1989 hvert år afholdt en verdenskongres i psykiatrisk genetik. Her i 2014 er lykkedes at få kongressen til København i skarp konkurrence med Firenze. Kongressen finder sted den oktober 2014 på Tivoli Hotel & Kongres Center. 700 forventes at deltage i kongressen, hvis overordnede tema er Pathways to therapy and prevention. DPS har besluttet at støtte kongressen med to rejsestipendier på hver 500 Euro til unge danske psykiatere/forskere med interesse for psykiatrisk genetik, så de kan deltage i mødet og dermed styrke deres internationale netværk. Læs mere om kongressen på Psykiatrisk Summer School 2014 Til august inviterer DPS igen til fire dages Summer School i København for nybagte læger og medicinstuderende, der er optaget af psykiatri. I Aarhus og Aalborg er der tilsvarende initiativer. Det er sjette år i træk, at DPS arrangerer Summer School. Flere unge medicinere har fortalt, at undervisningen og mødet med erfarne psykiatere var det lille skub, der fik dem til at vælge psykiatrien. Læs mere på dpsnet.dk Specialeplanen Sundhedsstyrelsen er i gang med revision af specialeplanen for psykiatri. Fra DPS deltager bestyrelsesmedlem, overlæge Knut Løkke, klinikchef Phuong Le Quach og overlæge Annette Lolk i arbejdsgruppen, hvor der også sidder psykiater-repræsentanter for de fem regioner. Gøtzsche-sagen På opfordring af Ugeskrift for Læger har DPS formand og tre af fagets professorer svaret på et indlæg af Lisbeth Kortegaard i Ugeskriftet den 2. maj Dermed mener vi at have sat punktum i denne sag. NKR Alkohol Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for Alkoholbehandling. DPS har udpeget læge Jeppe Perrild, København, og overlæge Lars Merinder, Århus, til arbejdet. Indikatorgruppen i NIP Indikatorgruppen i NIP-S får ny formand: Læge Lone Baandrup, PC Glostrup, overtager formandsstolen fra professor Merete Nordentoft, der har ønsket at fratræde som formand. Merete Nordentoft fortsætter i arbejdsgruppen, men nu som menigt medlem. Husk DPS Kalender Har du faglige arrangementer, er du altid velkommen til at kontakte os mhp et opslag i Kalenderen Abonnér Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev sætter fokus på en række af de store udfordringer i psykiatrien, som vi arbejder med netop nu. Vil du abonnere, skal du tilmelde dig på dpsnet.dk/nyhedsbrev

7 Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev, maj Redaktionen er afsluttet den 13. maj Du er velkommen til at citere brevet ved oplysning af kilde. Henvendelser om brevet til DPS kommunikationsrådgiver, journalist Birgitte Ehrhardt:

Sådan skaber vi en psykiatri i verdensklasse

Sådan skaber vi en psykiatri i verdensklasse Sådan skaber vi en psykiatri i verdensklasse - Fælles udspil fra BEDRE PSYKIATRI og SIND Indledning BEDRE PSYKIATRI og SIND fremlægger med dette fælles udspil en række konkrete forslag til både regeringen

Læs mere

Ti veje til bedre psykiatrisk behandling

Ti veje til bedre psykiatrisk behandling Bragt på Altinget den 5.februar 2014. Ti veje til bedre psykiatrisk behandling I de senere år er vi blevet klogere på mange aspekter inden for psykiatrisk behandling. Men vi kan blive endnu bedre. Dansk

Læs mere

83. møde. Fredag den 19. april 2013 (D) 1. I dag er der følgende anmeldelser: Justitsministeren (Morten Bødskov):

83. møde. Fredag den 19. april 2013 (D) 1. I dag er der følgende anmeldelser: Justitsministeren (Morten Bødskov): Fredag den 19. april 2013 (D) 1 I dag er der følgende anmeldelser: 83. møde Fredag den 19. april 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og

Læs mere

Dansk Psykiatrisk Selskab HVIDBOG 2012-2020

Dansk Psykiatrisk Selskab HVIDBOG 2012-2020 Dansk Psykiatrisk Selskab HVIDBOG 2012-2020 Indhold Udgiver: Dansk Psykiatrisk Selskab, dec. 2011 Redaktion: Journalist Birgitte Ehrhardt Layout: Ziggy Fugmann, www.zentralbild.dk Tryk: Arco Grafisk A/S

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Magasinet for pårørende. bedre psykiatri Vinter / Forår 2012. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk

Magasinet for pårørende. bedre psykiatri Vinter / Forår 2012. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk Magasinet for pårørende Vinter / Forår 2012 BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk 02 Vinter / Forår 2012 03 Efter valget: Politikerne skal holdes fast på løfterne Der er nok at

Læs mere

PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT

PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT Juni 2014 Tillidsposten PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT Udkommer 4 gange om året. marts-juni-september-december Her har du billedet af 2. hold på kompetenceudviklingsforløbet for social og sundhedsassistenter

Læs mere

Nu skal vi tale om fire hovedemner: økonomi og kvalitet, psykiatri, forebyggelse samt Lægeforeningen og medlemmerne.

Nu skal vi tale om fire hovedemner: økonomi og kvalitet, psykiatri, forebyggelse samt Lægeforeningen og medlemmerne. Lægemødet 2011 Formandsberetning (Det talte ord gælder) Kære gæster, kære kolleger Det er en glæde for mig at stå på talerstolen her i dag og kunne holde min første beretning som formand. Personligt har

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet...

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet... PsykiatriNyt Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Illustrationer: Phillip

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Giv psykiatrien en stemme

Giv psykiatrien en stemme Regions- og byrådsvalgene Giv psykiatrien en stemme Inspirationshæfte til brug ved valgene i november NOVEMBER Mere end 50 pct. af vælgerne er direkte eller indirekte berørt af psykisk sygdom. Skal vi

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009 Nyt Indhold Leder God ledelse er et af de vigtigste parametre for tilfredse medarbejdere og patienter...side 2 Ledernes kompetencer skal udvikles Afsnitsledernes rolle er under forandring. Et nyt lederudviklingsprojekt

Læs mere

Psykiatrisk Sygepleje

Psykiatrisk Sygepleje April 2015 1. udgave 23. årgang 3 Præsentation af 2 nye suppleanter i bestyrelsen 12 Redaktionens Hjørne 15 Det diagnosticerede liv 22 Med fagbogen i baglommen 33 Nordjyske erfaringer med brugerstyrede

Læs mere

Opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 7.-10. klassetrin

Opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 7.-10. klassetrin Opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 7.-10. klassetrin Indholdsfortegnelse Indledning Til dig som skal skrive opgave om selvmord... 2 Materialets opdeling... 2 Mere information...

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Landsforeningen af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Landsforeningen af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark December 2012 Nr. 90 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark KOrt nyt: Kurset i januar ISSN 1396-2620 Fagligt Talt Brobygning mellem pårørende og Psykiatrien Tavshedspligt

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt...

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... December 2013 Nr. 94 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Møde med 71-udvalget Kursusdage Fremtidens psykiatri Spørgsmål og svar Psykiatri-ligestilling

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1 -JANUAR 2007 FOA PSYKIATRI Anders Ørskov eller nærmere betegnet Konsulenten Elrik Nørmo fik på mange måder folket op af stolene

Læs mere

PsykiatriNyt TEMA: INDDRAGELSE AF PÅRØRENDE

PsykiatriNyt TEMA: INDDRAGELSE AF PÅRØRENDE PsykiatriNyt TEMA: INDDRAGELSE AF PÅRØRENDE Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund

Læs mere

Der er godt og skidt i den nye vejledning. Læs foreningens vurdering. Folketingsåret er i fuld gang. Læs om lovene på sundhedsområdet.

Der er godt og skidt i den nye vejledning. Læs foreningens vurdering. Folketingsåret er i fuld gang. Læs om lovene på sundhedsområdet. Politisk nyhedsbrev Nr. 3/ 2014 Dato: 10. november 2014 1. Høringssvar om rehabiliteringsbestemmelse i serviceloven Ny bestemmelse giver ret til rehabilitering. Læs høringssvaret. 2. Høringssvar om ny

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte ÅRS RAPPORT 2014 Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte er talerør for socialt udsatte mennesker. Her tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med sindslidelse,

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

avisen I dette nr: Landsforeningen af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark

avisen I dette nr: Landsforeningen af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark November 2014 Nr. 97 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark I dette nr: Referat fra ekstraordinært landsmøde Ny formand for LPD Begynderkursus for bistandsværger, februar

Læs mere

Psykiatrisk Center Hvidovre PSYKIATRISK GADEPLANS TEAM

Psykiatrisk Center Hvidovre PSYKIATRISK GADEPLANS TEAM Psykiatrisk Center Hvidovre PSYKIATRISK GADEPLANS TEAM BAGGRUND INDHOLD Baggrund 3 Baggrund 3 Baggrund 3 Baggrund 3 Baggrund 3 Baggrund 3 Undersøgelser viser, at over halvdelen af hjemløse har en psykisk

Læs mere

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag 5 8 16 NYT: Søskende-netværk Har du en søster eller bror, der er sindslidende, kan du måske hjælpe en anden med det svar, han eller hun søger efter Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Patienternes ressourcer

Læs mere

60. møde. Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1

60. møde. Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1 Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1 60. møde Torsdag den 26. februar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 14 [afstemning]: Forespørgsel til erhvervs- og vækstministeren om Det

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

8 TEMA / TVANG TEKST HANNE KOPP / FOTO HEIDI LUNDSGAARD

8 TEMA / TVANG TEKST HANNE KOPP / FOTO HEIDI LUNDSGAARD 8 TEMA / TVANG TEKST HANNE KOPP / FOTO HEIDI LUNDSGAARD Temaet om tvang fortsætter på hjemmesiden. Her kan du blandt andet læse om medicinering og om det etiske dilemma omkring brug af tvang. Du finder

Læs mere

Tillidsposten PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT

Tillidsposten PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT Tillidsposten PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT December 2013 Udkommer 4 gange om året. marts-juni-september-december Genvalg til politisk ledelse Dennis Kristensen og den øvrige topledelse i FOA fortsætter.

Læs mere

SUPERVISION som udviklingsværktøj. Få inspiration til at tilrettelægge supervision for socialrådgivere i regionerne

SUPERVISION som udviklingsværktøj. Få inspiration til at tilrettelægge supervision for socialrådgivere i regionerne som udviklingsværktøj Få inspiration til at tilrettelægge supervision for socialrådgivere i regionerne INDHOLD Indledning Supervision som udviklingsværktøj....3 Supervision skaber tillid på tværs Interview

Læs mere

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Behov for en Kræftplan IV? 10 år med Second opinion. Ildsjælsportræt: Alice Skjold Braae - Patientforeningen Lungekræft

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Behov for en Kræftplan IV? 10 år med Second opinion. Ildsjælsportræt: Alice Skjold Braae - Patientforeningen Lungekræft N Y E V E J E I K R Æ F T B E H A N D L I N G E N PERSPEKTIV Nr. 17 DECEMBER 13 & debat TEMA: Behov for en Kræftplan IV? 1 år med Second opinion Ildsjælsportræt: Alice Skjold Braae - Patientforeningen

Læs mere