Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev"

Transkript

1 Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev Maj Sundhedsområdet, som alle taler om Først fik kræftområdet én. Så kom hjerteområdet. Og nu får også psykiatrien en task force, der skal følge udviklingen tæt. Samtidig nedsætter Sundhedsstyrelsen et udvalg, der skal rådgive i faglige spørgsmål. Regeringen har et ønske om at følge udviklingen tæt. Samtidig vil man gerne fastholde regionerne på deres forpligtelser. Derfor etablerer Sundhedsstyrelsen nu to nye organer på psykiatriområdet: En task force og et nyt udvalg. Hos DPS hilser vi de to nye tiltag velkommen! Vi er glade for, at der er fokus på psykiatrien. Men vi er samtidig nødt til at fastholde, at der er behov for en markant økonomisk saltvandsindsprøjtning, hvis det skal lykkedes at få behandlingskvaliteten op og tvangen ned. Nye udvalg og arbejdsgrupper er ikke nok. Den nye Task Force Ifølge sit kommissorium skal den nye Task Force for Psykiatriområdet: Følge udviklingen på psykiatriområdet, herunder løbende følge op på iværksatte initiativer. Særligt følge udviklingen i anvendelsen af tvang gennem regelmæssig monitorering samt fokus på iværksættelse af initiativer på alle niveauer, der kan medvirke til nedbringelse af anvendelsen af tvang. Bidrage til videreudvikling og kvalitetssikring af data på psykiatriområdet. Psykiatriens task force bliver alene bemandet med embedsmænd fra ministerier, styrelser, de enkelte regioner, Danske Regioner og KL. Der er ingen repræsentanter for de faglige selskaber. Det er der derimod i det nye Udvalg for Psykiatri. Og det glæder DPS formand, Thomas Middelboe: Vi synes stadig, det var uhensigtsmæssigt, at Dansk Psykiatrisk Selskab ikke havde sin egen plads i regeringens tidligere psykiatriudvalg. Man ville næppe se et kræftudvalg uden kræftlæger, fastslår han. Reduktion af tvangen Tvang bliver et særligt fokusområde for den nye task force. Og det er Thomas Middelboe med på. Vi psykiatere bryder os bestemt ikke om tvang. Tvang er en nødløsning, hvor alt andet er forsøgt. Jeg er helt sikker på, at alle psykiatere meget gerne så, at vi fik nedbragt tvangen markant, fastslår han. Han understreger samtidigt, at det bliver en stor og kompleks opgave for alvor at få reduceret tvangen mere permanent. Tvang er jo en samlebetegnelse, der dækker over flere forskellige ting. Så det vil både kræve en klar ledelse, flere varme hænder, mere efteruddannelse og nye fysiske rammer, der er skræddersyet til psykiatrien som man fx gør det i lande som England. I stedet for de nedslidte og uegnede rammer, som dansk psykiatri mange steder må trækkes med. Når man har det skidt psykisk, får man det typisk endnu dårligere af, at man fx slet ikke kan dyrke nogen form for motion eller bare komme lidt udenfor. Mange psykisk syge kæmper også med et misbrug. Så det skal vi givetvis også have mere fokus på.

2 Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev, maj Derfor er der ingen tvivl om, at der skal penge til, hvis det skal blive til andet og mere end skåltaler og hensigtserklæringer. Her er jeg helt enig med Bent Hansen fra Danske Regioner," fastslår han. Det nye udvalg I maj 2012 nedsatte regeringen et udvalg, der skulle komme med anbefalinger til psykiatriområdet. I oktober 2013 afsluttede udvalget sit arbejde med rapporten: En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser. Nu har Sundhedsstyrelsen så nedsat et nyt udvalg Udvalget for Psykiatri. Det nye udvalg skal følge udviklingen i den psykiatriske behandling og komme med forslag til bedre behandling. Og til nye løsninger dér, hvor der er problemer. DPS repræsentanter Dansk Psykiatrisk Selskab får tre repræsentanter i udvalget alle fra DPS bestyrelse: Ledende overlæge Thomas Middelboe (DPS formand), overlæge Lykke Pedersen (næstformand) og overlæge Ulla Almegaard (bestyrelsesmedlem) for bl.a. at få dækket flere af de områder, der er meget politisk fokus på: tvang, retspsykiatri og ambulant behandling. Opgaver Udvalg for Psykiatri skal: Følge udviklingen på psykiatriområdet, herunder effekten af nationale, regionale og kommunale initiativer og planer Løbende at vurdere udviklingen på psykiatriområdet og hvor relevant fremkomme med anbefalinger og forslag til initiativer, herunder forebyggende indsatser inden for mental sundhed Bidrage til at understøtte nationale tiltag på området såsom handlingsplaner mv. Bidrage til at sikre faglig udvikling og videndeling. I udvalget kommer der både til at sidde embedsmænd fra Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, regioner og kommuner og repræsentanter for faglige selskaber og patient- og pårørende organisationer. Sammensætning Udvalget får følgende sammensætning: Sundhedsstyrelsen: 1 rep. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: 1 rep. Socialstyrelsen: 1 rep. Regionerne: 3 rep.* Danske Regioner: 1 rep. Kommunernes Landsforening: 1 rep. Kommunerne: 3 rep.** Lægevidenskabelige Selskaber: 1 rep.*** Dansk Selskab for Almen Medicin: 1 rep. Dansk Psykiatrisk Selskab: 3 rep. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab: 2 rep. Dansk Sygepleje Selskab: 2 rep. Dansk Psykologforening: 2 rep. Landsforeningen SIND: 1 rep. Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere: 1 rep. Bedre Psykiatri: 1 rep. * Danske Regioner udpeger repræsentanterne fra regionerne Den nationale handlingsplan I oktober 2013 kom rapporten fra regeringens psykiatriudvalg med en række anbefalinger til initiativer; Og en klar bemærkning om, at de ikke ville kunne gennemføres uden flere penge. Meget tyder på, at regeringen her i maj lancerer sin nationale handlingsplan for psykiatri, der bygger på anbefalingerne.

3 Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev, maj Forskningsudvalget Formand for DPS Forskningsudvalg har i mange år været professor Raben Rosenberg. Han har nu ønsket at træde tilbage. Ny formand er adjungeret professor på Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet, Jørgen Aagaard. Bestyrelsen takker Raben Rosenberg for hans store arbejde i udvalget. Nye veje i psykiatrien Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS), Psykiatrifonden og Landsforeningen SIND havde den 29. april inviteret til konferencen Nye veje i psykiatrien. De godt 250 deltagere omfattede en bred vifte af patienter og pårørende, politikere fra Folketinget, regioner og kommuner, embedsfolk, psykiatere og andet sundhedspersonale. Emnet var den fremtidige kurs for dansk psykiatri: Hvor skal vi hen? Og hvad er barriererne og udfordringerne? Se programmet her. Se programmet på dpsnet.dk Planen Baggrunden for mødet var, at regeringen her i maj forventes at præsentere sin længe handlingsplan for psykiatrien. De tre organisationer rettede på mødet en fælles appel om, at: Den kommende handlingsplan bliver langsigtet Den bliver baseret på den nyeste viden om behandling og forebyggelse, og at Den kommer til at bygge på patienternes egne erfaringer Læs pressemeddelelsen på dpsnet.dk Ikke flere lappeløsninger, tak DPS formand, overlæge Thomas Middelboe, bød velkommen og tog i sit indlæg bl.a. afsæt i en kronik, som Dansk Psykiatrisk Selskab, SIND og Bedre Psykiatri skrev i Politiken i september sidste år. Her konstaterer de tre formænd bl.a., at en psykiatri i verdensklasse kræver prioritering og penge: Vi deler naturligvis regeringens ambition om, at psykiatrien skal ligestilles. Men skal vi have en reel ligestilling, der gør en forskel for både medarbejdere, psykisk syge og pårørende, kræver det en markant politisk indsats og prioritering i forhold til den kommende nationale handleplan. 55 milliarder kroner hvert år Thomas Middelboe fortalte også, at psykisk sygdom hver dag berører mere end to mio. danskere. Enten fordi de har en psykisk sygdom eller er pårørende. Tilsammen koster de psykiske sygdomme hvert år samfundet mere end 55 mia. kr. En svimlende sum! Undersøgelser viser da også, at danskerne er enige om, at psykisk sygdom er en af de vigtigste sundhedsudfordringer for Danmark i de kommende år. Se Thomas Middelboes slides på dpsnet.dk DPS formand understregede også, at medicin ikke kan stå alene. Der er andre vigtige elementer i behandlingen som fx samtale, psykoterapi, træning, støttegrupper, pårørendeinddragelse mm. Læs notatet Ti veje til bedre psykiatrisk behandling her. Se notatet på dpsnet.dk Ligeværdige borgere Hvor mange penge, der vil blive afsat til implementeringen af handlingsplanen, ville sundhedsminister Nick Hækkerup ikke løfte sløret for. Men der er ingen tvivl om, at han brænder for psykiatrien: Det psykiske område har ikke fyldt så meget som det somatiske økonomisk eller på andre måder. Det vil vi ændre på. Mennesker med psykiske lidelser skal behandles som ligeværdige borgere, fastslog Nick Hækkerup. Depression hvad ved vi? Konferencen skulle også vise state-of-the-art inden for to store sygdomsområder psykoser og depression. Om depressionsområdet sagde professor, overlæge dr.med. Poul Videbech:

4 Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev, maj At dømme efter den seneste tids offentlige debat skulle man tro, at depressionssygdommen enten ikke betyder noget særligt, eller at vi ikke råder over effektive behandlinger. Begge dele er forkert. Hvert år koster depressionssygdommen det danske samfund over 10 mia. kr. og sætter flere end mennesker ud af spillet. Nogle af disse permanent, idet vi ved, at ca pct. af tilfældene bliver kroniske. Atter andre får skader på deres hjerne og øget risiko for at blive demente. Det paradoksale er, at dette kunne forhindres. Vi ved nemlig, hvad der skal til. Og vi ved, hvad der virker. Vi skal blot have mulighed for at føre det ud i livet. Se indlægget på dpsnet.dk - og psykoser Professor, overlæge, dr.med. Merete Nordentoft gav os en indføring i den nyeste viden om behandling af psykoser: Psykosociale tiltag har vist sig at have en positiv effekt på psykose. Det gælder fx kognitiv adfærdsterapi, som også virker på psykotiske symptomer, familiebehandling og behandling i opsøgende teams. Mange patienter med psykose holder op med at tage deres medicin. I nogle tilfælde går det galt. Men mange viser sig faktisk at kunne undvære medicinen. Flere undersøgelser har fx vist, at nogle patienter (formentligt pct. af dem med debuterende psykose) kan holde op med at tage deres medicin uden at få tilbagefald. Medicin har alvorlige bivirkninger. Derfor vil vi gerne bruge medicin, når der ikke er andre udveje og i så kort tid som muligt. Og undersøge alternative medicinske og ikke-medicinske behandlingsmuligheder. Se indlægget på dpsnet.dk Dagen blev afsluttet med en livlig paneldebat med politikere fra Folketinget, regioner og kommuner. Tvang psykiatriens akilleshæl Aldrig har der været så meget fokus på tvangen i psykiatrien som i disse år. Alligevel bliver tallene ved med at være alarmerende høje: I 2013 blev én ud af fem indlagte psykiatriske patienter udsat for tvang det viser en helt ny opgørelse fra Statens Seruminstitut. Af debatten kan man af og til få det indtryk, at psykiaterne bare læner sig tilbage og ligeglade. Men det er bestemt ikke tilfældet, fastslår DPS formand, overlæge Thomas Middelboe: Sidste udvej Vi psykiatere er jo som læger uddannet til at have ét mål for øje: At helbrede eller lindre sygdom og vi prøver alt det, vi kan for at undgå, at patienterne udsættes for tvang. Tvang skal altid være sidste udvej, når alle andre løsninger er forsøgt. Jeg kender ingen psykiatere, som ikke er både meget berørt og bekymrede over de høje tvangstal. Når det er sagt, mener DPS formand alligevel, at det bliver et langt, sejt træk at få knækket kurven og nå frem til en markant og blivende reduktion af tvangen: Vi skal have gjort noget ved tvangen det tror jeg, at vi alle er enige om. Men at forestille sig som nogen synes at gøre det at man sådan pludselig, med et knips og et forbud, kan reducere tvangen til det halve eller helt forbyde alle former for tvang i 2020 det er ikke realistisk, forklarer han. De vanskelige dilemmaer Tvangsforanstaltninger er som bekendt mange, meget forskellige, ting. Til de mest udskældte hører bælterne. Men meget få kender de helt konkrete dilemmaer, som psykiatere og andre sundhedsfaglige står med hver eneste dag rundt omkring på de lukkede afdelinger. Det konstaterer DPS formand:

5 Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev, maj Hvad skal vi fx gøre, når en ung pige er ved at dø, fordi hun ikke vil spise og drikke: Lade hende være, fordi vi ikke vil udøve tvang? Eller gennemtvinge, at hun får ernæring gennem en sonde? Hvad stiller vi op med et menneske, der overfalder sine medpatienter eller hele tiden vil hoppe ud af vinduet eller stikke sine egne øjne ud? Kan vi virkelig forsvare ikke at bruge tvang, når alt andet er forsøgt, og liv eller helbred er truet? De forhadte bælter Patienten vil stort set altid opleve bæltefiksering og anden tvang som et overgreb. Vi skal være skånsomme i disse vanskelige situationer. Men at afstå fra tvang ville være at svigte omsorgen for meget syge mennesker. Når en behandlingsalliance ikke kan opnås ad frivillighedens vej, bør man altid overveje, om patienten skal overlades ubehandlet til sig selv eller have behandling mod sin vilje. Og det er da en diskussion værd, siger Thomas Middelboe. Han er heller ikke i tvivl om, at politikerne nødt til at rette op på det økonomiske efterslæb, som psykiatrien har været udsat for gennem flere år, hvis antallet af tvangsforanstaltninger skal ned. Der er nemlig mange forskellige faktorer, der hver især kan bidrage til at reducere tvangen: øget ledelsesmæssigt fokus, mere personale, bedre uddannelse, styrkelse af den forebyggende ambulante indsats og bedre fysiske rammer. Meget af det koster penge at rette op på. Hvis man for alvor vil tvangen til livs, er der ikke én løsning. Vi er nødt til at justere på flere skruer. Et af elementerne er mere og bedre uddannet personale. Det er fx mærkeligt, at man skal have en særlig uddannelse for at blive narkosesygeplejerske, men ikke for at arbejde på en intensiv afdeling i psykiatrien, siger Thomas Middelboe. 48 procent flere patienter Overfyldte og nedslidte afdelinger og afdelinger, der er bygget til helt andre formål er også med til at skabe konflikter, som let kan ende med tvang, forklarer han. Mange patienter trives dårligt på en afdeling, der er overfyldt og støjende. Og for personalet er det forstemmende, når de ikke kan tilbyde patienter at komme ud i en gård eller at dyrke lidt motion. Vi ved jo, hvor meget motion betyder for mennesker med psykiske lidelser. Og vi kan se fra England, hvor de har afdelinger, hvor de fysiske rammer er skræddersyede til de psykiatriske patienters særlige behov, at det er med til at dæmpe konflikterne og reducere risikoen for tvang. Så kan det godt være en anelse provokerende, når vi hører udsagn som: Hvorfor gør I ikke bare som i England? Der kan de da godt finde ud af at undgå tvang, fastslår DPS formand. Tallene taler deres tydelige sprog: I Danmark steg antallet af patienter i det psykiatriske system i perioden med eller 48 pct. I samme periode ( ) faldt antallet af normerede sengepladser på de psykiatriske afdelinger med 22 pct., mens det samlede antal sengedage for psykiatriske patienter faldt med 20 pct. Vi skal naturligvis behandle patienterne effektivt og hurtigt. Og det er langt fra alle patienter, der har brug for at blive indlagt. Bestemt ikke. Men vi taler altså om mennesker med et meget skrøbeligt sind, og tidsfaktoren betyder noget i helbredelsesprocessen. Vi kan altid blive bedre det gælder også psykiatrien. Men alle problemer kan ikke løses ved at arbejde smartere som det ind imellem bliver sagt. Der er grænser for, hvor meget man kan forcere behandlingen. Og den grænse har vi for længst passeret. Skal det lykkedes, skal der penge til, fastslår DPS formand. FAKTA Andelen af psykiatriske patienter, som er udsat for tvang, steg svagt fra 21,8 pct. i 2012 til 22,4 pct. i Det viser den seneste opgørelse fra Statens Seruminstitut. I alt blev 6093 patienter i 2013 udsat for tvang. Et tal, der dækker over mange, meget forskellige indgreb fra tvangsmedicinering til bæltefiksering eller ophold bag låste døre. Verdenskongres til København

6 Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev, maj The International Society of Psychiatric Genetics har siden 1989 hvert år afholdt en verdenskongres i psykiatrisk genetik. Her i 2014 er lykkedes at få kongressen til København i skarp konkurrence med Firenze. Kongressen finder sted den oktober 2014 på Tivoli Hotel & Kongres Center. 700 forventes at deltage i kongressen, hvis overordnede tema er Pathways to therapy and prevention. DPS har besluttet at støtte kongressen med to rejsestipendier på hver 500 Euro til unge danske psykiatere/forskere med interesse for psykiatrisk genetik, så de kan deltage i mødet og dermed styrke deres internationale netværk. Læs mere om kongressen på Psykiatrisk Summer School 2014 Til august inviterer DPS igen til fire dages Summer School i København for nybagte læger og medicinstuderende, der er optaget af psykiatri. I Aarhus og Aalborg er der tilsvarende initiativer. Det er sjette år i træk, at DPS arrangerer Summer School. Flere unge medicinere har fortalt, at undervisningen og mødet med erfarne psykiatere var det lille skub, der fik dem til at vælge psykiatrien. Læs mere på dpsnet.dk Specialeplanen Sundhedsstyrelsen er i gang med revision af specialeplanen for psykiatri. Fra DPS deltager bestyrelsesmedlem, overlæge Knut Løkke, klinikchef Phuong Le Quach og overlæge Annette Lolk i arbejdsgruppen, hvor der også sidder psykiater-repræsentanter for de fem regioner. Gøtzsche-sagen På opfordring af Ugeskrift for Læger har DPS formand og tre af fagets professorer svaret på et indlæg af Lisbeth Kortegaard i Ugeskriftet den 2. maj Dermed mener vi at have sat punktum i denne sag. NKR Alkohol Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for Alkoholbehandling. DPS har udpeget læge Jeppe Perrild, København, og overlæge Lars Merinder, Århus, til arbejdet. Indikatorgruppen i NIP Indikatorgruppen i NIP-S får ny formand: Læge Lone Baandrup, PC Glostrup, overtager formandsstolen fra professor Merete Nordentoft, der har ønsket at fratræde som formand. Merete Nordentoft fortsætter i arbejdsgruppen, men nu som menigt medlem. Husk DPS Kalender Har du faglige arrangementer, er du altid velkommen til at kontakte os mhp et opslag i Kalenderen Abonnér Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev sætter fokus på en række af de store udfordringer i psykiatrien, som vi arbejder med netop nu. Vil du abonnere, skal du tilmelde dig på dpsnet.dk/nyhedsbrev

7 Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev, maj Redaktionen er afsluttet den 13. maj Du er velkommen til at citere brevet ved oplysning af kilde. Henvendelser om brevet til DPS kommunikationsrådgiver, journalist Birgitte Ehrhardt:

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for kompliceret skizofreni

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for kompliceret skizofreni KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for kompliceret skizofreni Baggrund og formål Forekomsten af skizofreni i befolkningen skønnes at være 0,5 %, og ca. 14.500

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 2. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 25. juni kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Else Smith (formand),

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere

En tidlig og helhedsorienteret indsats

En tidlig og helhedsorienteret indsats Godkendt til refusion af Efteruddannelsesfonden for almen praksis PSYKISKE LIDELSER En tidlig og helhedsorienteret indsats 2 PANELDEBATTER: Hvordan opnår vi bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet?

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov.

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov. Aarhus Universitetshospital Risskov Afdeling P Ledelsessekretariatet Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 7847 1610 www.regionmidtjylland.dk Projektbeskrivelser Afdeling P Der er i Afdeling P løbende

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 14/21285 Dato: 13. juni 2014 Udarbejdet af: Anita Lerche E mail: Anita.Lerche@rsyd.dk Telefon: 76631007 Notat Regeringens

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder

TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPBGB Sags nr.: 1406454 Dok. Nr.:

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Koordinerende indsatsplaner Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Målsætning med dagen Informere om indhold i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2017 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for diagnostik og nonfarmakologisk behandling af unipolar depression

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for diagnostik og nonfarmakologisk behandling af unipolar depression KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for diagnostik og nonfarmakologisk behandling af unipolar depression Baggrund og formål Unipolar depression er den hyppigst forekommende

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D.

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Misbrug og dobbeltdiagnoser Hvad er problemet? Alkohol Det er

Læs mere

Ti veje til bedre psykiatrisk behandling

Ti veje til bedre psykiatrisk behandling Bragt på Altinget den 5.februar 2014. Ti veje til bedre psykiatrisk behandling I de senere år er vi blevet klogere på mange aspekter inden for psykiatrisk behandling. Men vi kan blive endnu bedre. Dansk

Læs mere

KOMMISSORIUM. Effekt av psykososial behandling. Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 25, 2008, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo, Norge.

KOMMISSORIUM. Effekt av psykososial behandling. Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 25, 2008, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo, Norge. KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for udredning og behandling af mennesker med psykisk lidelse og samtidig afhængighed af alkohol (dobbeltbelastede) Baggrund og formål Der

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Det talte ord gælder. Tale til Lægeforeningens 132. repræsentantskabsmøde, 11. april 2014

Det talte ord gælder. Tale til Lægeforeningens 132. repræsentantskabsmøde, 11. april 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Det talte ord gælder Tale til Lægeforeningens 132. repræsentantskabsmøde, 11. april 2014 Jeg har hørt, at når man læser til medicin er det ikke unormalt at man efterhånden

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb

National Klinisk Retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb National Klinisk Retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb Merete Nordentoft Formand for arbejdsgruppen mn@dadlnet.dk Forventet livslængde for mænd med skizofreni

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Sundhedsstrategisk forum 23. September 2015. Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Claus Vinther Nielsen Professor, overlæge, ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed

Læs mere

Venligst videresende vedhæftede bekymringsbrev til alle byrådsmedlemmer. Tak.

Venligst videresende vedhæftede bekymringsbrev til alle byrådsmedlemmer. Tak. Tove Have Fra: Bekymrede medarbejdere Sendt: 6. november 2015 17:14 Til: sikkerpost@varde.dk; post@vejen.dk; Officiel postkasse Fanø Kommune Emne: Bekymringsbrev fra alle medarbejdere

Læs mere

Nordisk Psykiatritopmøde

Nordisk Psykiatritopmøde Nordisk Psykiatritopmøde 6. november 2015 Session 5: De professionelles rolle Oplæg: Hjælp via indsatser, der samarbejder NAPHA (Natjonalt Kompetensecenter for Psykisk Helsearbeid), oplægsholder er Trond

Læs mere

Udfordringer i samarbejdet og fælles svar med fokus på psykiatriområdet Anne Lindhardt Formand for Psykiatrifonden

Udfordringer i samarbejdet og fælles svar med fokus på psykiatriområdet Anne Lindhardt Formand for Psykiatrifonden Sundhedstopmøde i Region Sjælland På vej mod Sundhedsaftalen 2015-2018 Udfordringer i samarbejdet og fælles svar med fokus på psykiatriområdet Anne Lindhardt Formand for Psykiatrifonden 1 Tænk hvis det

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse Danske Ældreråds konference 3. maj 2016, Nyborg Når sundheden flytter ud i kommunerne Oplæg ved Finn Kamper-Jørgensen Formand for Seniorrådet,

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 30-07-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Landsforeningen SIND takker for invitationen, og vi skal tillade os at fremsende følgende bemærkninger og forslag.

Landsforeningen SIND takker for invitationen, og vi skal tillade os at fremsende følgende bemærkninger og forslag. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K sbpe@sum.dk Cc: Danske Handicaporganisationer 3. januar 2010 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Sådan skaber vi en psykiatri i verdensklasse

Sådan skaber vi en psykiatri i verdensklasse Sådan skaber vi en psykiatri i verdensklasse - Fælles udspil fra BEDRE PSYKIATRI og SIND Indledning BEDRE PSYKIATRI og SIND fremlægger med dette fælles udspil en række konkrete forslag til både regeringen

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 3. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 8. december kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Søren Brostrøm

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Primær Sundhed sbpe@sum.dk København den 5.9.2014 J.nr. 3.4.4/kmb Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Børnerådet vil indledningsvist

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Et spørgsmål om tillid

Et spørgsmål om tillid PsykiatriNyt SÆRNUMMER Leder Et spørgsmål om tillid I fredags kom Sundhedsstyrelsen med den længe ventede vurdering af medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup. Beskeden er klar: Der er sket

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Selskabsberetning. Formand Pusjka Helene Cohn Næstformand Annette Anbert - med bidrag fra hele styrelsen GF 16.11.15

Selskabsberetning. Formand Pusjka Helene Cohn Næstformand Annette Anbert - med bidrag fra hele styrelsen GF 16.11.15 Selskabsberetning Formand Pusjka Helene Cohn Næstformand Annette Anbert - med bidrag fra hele styrelsen GF 16.11.15 Styrelsen Jesper Thybo, Odense Gunvor Brandt, Risskov Ditte Lammers Vernal, Ålborg Anne

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud.

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. 20. september 2016 Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. FOA takker for høringen og vil overordnet gerne give positivt udtryk for arbejdsgruppens

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Tidlig opsporing og intervention. Professor Nordentoft Psykiatrisk Center København Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Tidlig opsporing og intervention. Professor Nordentoft Psykiatrisk Center København Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Tidlig opsporing og intervention Professor Nordentoft Psykiatrisk Center København Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Faser i udviklingen af psykose Funktionsniveau Tertiær forebyggelse

Læs mere

Sådan tackler du kroniske smerter

Sådan tackler du kroniske smerter Sådan tackler du kroniske smerter 800.000 danske smertepatienter døjer med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. Smerter kan være invaliderende i hverdagen, men der er meget, du selv kan

Læs mere

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Pårørendesamarbejde i Opus Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Hvad er Opus kort sagt Opus er et 2 årigt behandlingstilbud: Med tidlig indsats til unge, der oplever psykosesymptomer.

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje 2007-2010. Ansøgningsskema til pulje 1, 2 eller 3: 3

Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje 2007-2010. Ansøgningsskema til pulje 1, 2 eller 3: 3 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje 2007-2010 Ansøgningsskema til

Læs mere

en bog om angst, depression, stress og traumer

en bog om angst, depression, stress og traumer en bog om angst, depression, stress og traumer af Karen Glistrup Med forord af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary Der, hvor Karen Glistrups fine lille værk især har sin styrke, er ved at åbne for

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende?

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? (Forskningsprojektets titel: Psykoedukation af pårørende til forebyggelse af nye depressive episoder: en lodtrækningsundersøgelse

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) Baggrund og formål Mellem 6 og 10% af befolkningen opfylder diagnosekriterierne

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere