Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev"

Transkript

1 Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev Maj Sundhedsområdet, som alle taler om Først fik kræftområdet én. Så kom hjerteområdet. Og nu får også psykiatrien en task force, der skal følge udviklingen tæt. Samtidig nedsætter Sundhedsstyrelsen et udvalg, der skal rådgive i faglige spørgsmål. Regeringen har et ønske om at følge udviklingen tæt. Samtidig vil man gerne fastholde regionerne på deres forpligtelser. Derfor etablerer Sundhedsstyrelsen nu to nye organer på psykiatriområdet: En task force og et nyt udvalg. Hos DPS hilser vi de to nye tiltag velkommen! Vi er glade for, at der er fokus på psykiatrien. Men vi er samtidig nødt til at fastholde, at der er behov for en markant økonomisk saltvandsindsprøjtning, hvis det skal lykkedes at få behandlingskvaliteten op og tvangen ned. Nye udvalg og arbejdsgrupper er ikke nok. Den nye Task Force Ifølge sit kommissorium skal den nye Task Force for Psykiatriområdet: Følge udviklingen på psykiatriområdet, herunder løbende følge op på iværksatte initiativer. Særligt følge udviklingen i anvendelsen af tvang gennem regelmæssig monitorering samt fokus på iværksættelse af initiativer på alle niveauer, der kan medvirke til nedbringelse af anvendelsen af tvang. Bidrage til videreudvikling og kvalitetssikring af data på psykiatriområdet. Psykiatriens task force bliver alene bemandet med embedsmænd fra ministerier, styrelser, de enkelte regioner, Danske Regioner og KL. Der er ingen repræsentanter for de faglige selskaber. Det er der derimod i det nye Udvalg for Psykiatri. Og det glæder DPS formand, Thomas Middelboe: Vi synes stadig, det var uhensigtsmæssigt, at Dansk Psykiatrisk Selskab ikke havde sin egen plads i regeringens tidligere psykiatriudvalg. Man ville næppe se et kræftudvalg uden kræftlæger, fastslår han. Reduktion af tvangen Tvang bliver et særligt fokusområde for den nye task force. Og det er Thomas Middelboe med på. Vi psykiatere bryder os bestemt ikke om tvang. Tvang er en nødløsning, hvor alt andet er forsøgt. Jeg er helt sikker på, at alle psykiatere meget gerne så, at vi fik nedbragt tvangen markant, fastslår han. Han understreger samtidigt, at det bliver en stor og kompleks opgave for alvor at få reduceret tvangen mere permanent. Tvang er jo en samlebetegnelse, der dækker over flere forskellige ting. Så det vil både kræve en klar ledelse, flere varme hænder, mere efteruddannelse og nye fysiske rammer, der er skræddersyet til psykiatrien som man fx gør det i lande som England. I stedet for de nedslidte og uegnede rammer, som dansk psykiatri mange steder må trækkes med. Når man har det skidt psykisk, får man det typisk endnu dårligere af, at man fx slet ikke kan dyrke nogen form for motion eller bare komme lidt udenfor. Mange psykisk syge kæmper også med et misbrug. Så det skal vi givetvis også have mere fokus på.

2 Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev, maj Derfor er der ingen tvivl om, at der skal penge til, hvis det skal blive til andet og mere end skåltaler og hensigtserklæringer. Her er jeg helt enig med Bent Hansen fra Danske Regioner," fastslår han. Det nye udvalg I maj 2012 nedsatte regeringen et udvalg, der skulle komme med anbefalinger til psykiatriområdet. I oktober 2013 afsluttede udvalget sit arbejde med rapporten: En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser. Nu har Sundhedsstyrelsen så nedsat et nyt udvalg Udvalget for Psykiatri. Det nye udvalg skal følge udviklingen i den psykiatriske behandling og komme med forslag til bedre behandling. Og til nye løsninger dér, hvor der er problemer. DPS repræsentanter Dansk Psykiatrisk Selskab får tre repræsentanter i udvalget alle fra DPS bestyrelse: Ledende overlæge Thomas Middelboe (DPS formand), overlæge Lykke Pedersen (næstformand) og overlæge Ulla Almegaard (bestyrelsesmedlem) for bl.a. at få dækket flere af de områder, der er meget politisk fokus på: tvang, retspsykiatri og ambulant behandling. Opgaver Udvalg for Psykiatri skal: Følge udviklingen på psykiatriområdet, herunder effekten af nationale, regionale og kommunale initiativer og planer Løbende at vurdere udviklingen på psykiatriområdet og hvor relevant fremkomme med anbefalinger og forslag til initiativer, herunder forebyggende indsatser inden for mental sundhed Bidrage til at understøtte nationale tiltag på området såsom handlingsplaner mv. Bidrage til at sikre faglig udvikling og videndeling. I udvalget kommer der både til at sidde embedsmænd fra Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, regioner og kommuner og repræsentanter for faglige selskaber og patient- og pårørende organisationer. Sammensætning Udvalget får følgende sammensætning: Sundhedsstyrelsen: 1 rep. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: 1 rep. Socialstyrelsen: 1 rep. Regionerne: 3 rep.* Danske Regioner: 1 rep. Kommunernes Landsforening: 1 rep. Kommunerne: 3 rep.** Lægevidenskabelige Selskaber: 1 rep.*** Dansk Selskab for Almen Medicin: 1 rep. Dansk Psykiatrisk Selskab: 3 rep. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab: 2 rep. Dansk Sygepleje Selskab: 2 rep. Dansk Psykologforening: 2 rep. Landsforeningen SIND: 1 rep. Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere: 1 rep. Bedre Psykiatri: 1 rep. * Danske Regioner udpeger repræsentanterne fra regionerne Den nationale handlingsplan I oktober 2013 kom rapporten fra regeringens psykiatriudvalg med en række anbefalinger til initiativer; Og en klar bemærkning om, at de ikke ville kunne gennemføres uden flere penge. Meget tyder på, at regeringen her i maj lancerer sin nationale handlingsplan for psykiatri, der bygger på anbefalingerne.

3 Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev, maj Forskningsudvalget Formand for DPS Forskningsudvalg har i mange år været professor Raben Rosenberg. Han har nu ønsket at træde tilbage. Ny formand er adjungeret professor på Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet, Jørgen Aagaard. Bestyrelsen takker Raben Rosenberg for hans store arbejde i udvalget. Nye veje i psykiatrien Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS), Psykiatrifonden og Landsforeningen SIND havde den 29. april inviteret til konferencen Nye veje i psykiatrien. De godt 250 deltagere omfattede en bred vifte af patienter og pårørende, politikere fra Folketinget, regioner og kommuner, embedsfolk, psykiatere og andet sundhedspersonale. Emnet var den fremtidige kurs for dansk psykiatri: Hvor skal vi hen? Og hvad er barriererne og udfordringerne? Se programmet her. Se programmet på dpsnet.dk Planen Baggrunden for mødet var, at regeringen her i maj forventes at præsentere sin længe handlingsplan for psykiatrien. De tre organisationer rettede på mødet en fælles appel om, at: Den kommende handlingsplan bliver langsigtet Den bliver baseret på den nyeste viden om behandling og forebyggelse, og at Den kommer til at bygge på patienternes egne erfaringer Læs pressemeddelelsen på dpsnet.dk Ikke flere lappeløsninger, tak DPS formand, overlæge Thomas Middelboe, bød velkommen og tog i sit indlæg bl.a. afsæt i en kronik, som Dansk Psykiatrisk Selskab, SIND og Bedre Psykiatri skrev i Politiken i september sidste år. Her konstaterer de tre formænd bl.a., at en psykiatri i verdensklasse kræver prioritering og penge: Vi deler naturligvis regeringens ambition om, at psykiatrien skal ligestilles. Men skal vi have en reel ligestilling, der gør en forskel for både medarbejdere, psykisk syge og pårørende, kræver det en markant politisk indsats og prioritering i forhold til den kommende nationale handleplan. 55 milliarder kroner hvert år Thomas Middelboe fortalte også, at psykisk sygdom hver dag berører mere end to mio. danskere. Enten fordi de har en psykisk sygdom eller er pårørende. Tilsammen koster de psykiske sygdomme hvert år samfundet mere end 55 mia. kr. En svimlende sum! Undersøgelser viser da også, at danskerne er enige om, at psykisk sygdom er en af de vigtigste sundhedsudfordringer for Danmark i de kommende år. Se Thomas Middelboes slides på dpsnet.dk DPS formand understregede også, at medicin ikke kan stå alene. Der er andre vigtige elementer i behandlingen som fx samtale, psykoterapi, træning, støttegrupper, pårørendeinddragelse mm. Læs notatet Ti veje til bedre psykiatrisk behandling her. Se notatet på dpsnet.dk Ligeværdige borgere Hvor mange penge, der vil blive afsat til implementeringen af handlingsplanen, ville sundhedsminister Nick Hækkerup ikke løfte sløret for. Men der er ingen tvivl om, at han brænder for psykiatrien: Det psykiske område har ikke fyldt så meget som det somatiske økonomisk eller på andre måder. Det vil vi ændre på. Mennesker med psykiske lidelser skal behandles som ligeværdige borgere, fastslog Nick Hækkerup. Depression hvad ved vi? Konferencen skulle også vise state-of-the-art inden for to store sygdomsområder psykoser og depression. Om depressionsområdet sagde professor, overlæge dr.med. Poul Videbech:

4 Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev, maj At dømme efter den seneste tids offentlige debat skulle man tro, at depressionssygdommen enten ikke betyder noget særligt, eller at vi ikke råder over effektive behandlinger. Begge dele er forkert. Hvert år koster depressionssygdommen det danske samfund over 10 mia. kr. og sætter flere end mennesker ud af spillet. Nogle af disse permanent, idet vi ved, at ca pct. af tilfældene bliver kroniske. Atter andre får skader på deres hjerne og øget risiko for at blive demente. Det paradoksale er, at dette kunne forhindres. Vi ved nemlig, hvad der skal til. Og vi ved, hvad der virker. Vi skal blot have mulighed for at føre det ud i livet. Se indlægget på dpsnet.dk - og psykoser Professor, overlæge, dr.med. Merete Nordentoft gav os en indføring i den nyeste viden om behandling af psykoser: Psykosociale tiltag har vist sig at have en positiv effekt på psykose. Det gælder fx kognitiv adfærdsterapi, som også virker på psykotiske symptomer, familiebehandling og behandling i opsøgende teams. Mange patienter med psykose holder op med at tage deres medicin. I nogle tilfælde går det galt. Men mange viser sig faktisk at kunne undvære medicinen. Flere undersøgelser har fx vist, at nogle patienter (formentligt pct. af dem med debuterende psykose) kan holde op med at tage deres medicin uden at få tilbagefald. Medicin har alvorlige bivirkninger. Derfor vil vi gerne bruge medicin, når der ikke er andre udveje og i så kort tid som muligt. Og undersøge alternative medicinske og ikke-medicinske behandlingsmuligheder. Se indlægget på dpsnet.dk Dagen blev afsluttet med en livlig paneldebat med politikere fra Folketinget, regioner og kommuner. Tvang psykiatriens akilleshæl Aldrig har der været så meget fokus på tvangen i psykiatrien som i disse år. Alligevel bliver tallene ved med at være alarmerende høje: I 2013 blev én ud af fem indlagte psykiatriske patienter udsat for tvang det viser en helt ny opgørelse fra Statens Seruminstitut. Af debatten kan man af og til få det indtryk, at psykiaterne bare læner sig tilbage og ligeglade. Men det er bestemt ikke tilfældet, fastslår DPS formand, overlæge Thomas Middelboe: Sidste udvej Vi psykiatere er jo som læger uddannet til at have ét mål for øje: At helbrede eller lindre sygdom og vi prøver alt det, vi kan for at undgå, at patienterne udsættes for tvang. Tvang skal altid være sidste udvej, når alle andre løsninger er forsøgt. Jeg kender ingen psykiatere, som ikke er både meget berørt og bekymrede over de høje tvangstal. Når det er sagt, mener DPS formand alligevel, at det bliver et langt, sejt træk at få knækket kurven og nå frem til en markant og blivende reduktion af tvangen: Vi skal have gjort noget ved tvangen det tror jeg, at vi alle er enige om. Men at forestille sig som nogen synes at gøre det at man sådan pludselig, med et knips og et forbud, kan reducere tvangen til det halve eller helt forbyde alle former for tvang i 2020 det er ikke realistisk, forklarer han. De vanskelige dilemmaer Tvangsforanstaltninger er som bekendt mange, meget forskellige, ting. Til de mest udskældte hører bælterne. Men meget få kender de helt konkrete dilemmaer, som psykiatere og andre sundhedsfaglige står med hver eneste dag rundt omkring på de lukkede afdelinger. Det konstaterer DPS formand:

5 Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev, maj Hvad skal vi fx gøre, når en ung pige er ved at dø, fordi hun ikke vil spise og drikke: Lade hende være, fordi vi ikke vil udøve tvang? Eller gennemtvinge, at hun får ernæring gennem en sonde? Hvad stiller vi op med et menneske, der overfalder sine medpatienter eller hele tiden vil hoppe ud af vinduet eller stikke sine egne øjne ud? Kan vi virkelig forsvare ikke at bruge tvang, når alt andet er forsøgt, og liv eller helbred er truet? De forhadte bælter Patienten vil stort set altid opleve bæltefiksering og anden tvang som et overgreb. Vi skal være skånsomme i disse vanskelige situationer. Men at afstå fra tvang ville være at svigte omsorgen for meget syge mennesker. Når en behandlingsalliance ikke kan opnås ad frivillighedens vej, bør man altid overveje, om patienten skal overlades ubehandlet til sig selv eller have behandling mod sin vilje. Og det er da en diskussion værd, siger Thomas Middelboe. Han er heller ikke i tvivl om, at politikerne nødt til at rette op på det økonomiske efterslæb, som psykiatrien har været udsat for gennem flere år, hvis antallet af tvangsforanstaltninger skal ned. Der er nemlig mange forskellige faktorer, der hver især kan bidrage til at reducere tvangen: øget ledelsesmæssigt fokus, mere personale, bedre uddannelse, styrkelse af den forebyggende ambulante indsats og bedre fysiske rammer. Meget af det koster penge at rette op på. Hvis man for alvor vil tvangen til livs, er der ikke én løsning. Vi er nødt til at justere på flere skruer. Et af elementerne er mere og bedre uddannet personale. Det er fx mærkeligt, at man skal have en særlig uddannelse for at blive narkosesygeplejerske, men ikke for at arbejde på en intensiv afdeling i psykiatrien, siger Thomas Middelboe. 48 procent flere patienter Overfyldte og nedslidte afdelinger og afdelinger, der er bygget til helt andre formål er også med til at skabe konflikter, som let kan ende med tvang, forklarer han. Mange patienter trives dårligt på en afdeling, der er overfyldt og støjende. Og for personalet er det forstemmende, når de ikke kan tilbyde patienter at komme ud i en gård eller at dyrke lidt motion. Vi ved jo, hvor meget motion betyder for mennesker med psykiske lidelser. Og vi kan se fra England, hvor de har afdelinger, hvor de fysiske rammer er skræddersyede til de psykiatriske patienters særlige behov, at det er med til at dæmpe konflikterne og reducere risikoen for tvang. Så kan det godt være en anelse provokerende, når vi hører udsagn som: Hvorfor gør I ikke bare som i England? Der kan de da godt finde ud af at undgå tvang, fastslår DPS formand. Tallene taler deres tydelige sprog: I Danmark steg antallet af patienter i det psykiatriske system i perioden med eller 48 pct. I samme periode ( ) faldt antallet af normerede sengepladser på de psykiatriske afdelinger med 22 pct., mens det samlede antal sengedage for psykiatriske patienter faldt med 20 pct. Vi skal naturligvis behandle patienterne effektivt og hurtigt. Og det er langt fra alle patienter, der har brug for at blive indlagt. Bestemt ikke. Men vi taler altså om mennesker med et meget skrøbeligt sind, og tidsfaktoren betyder noget i helbredelsesprocessen. Vi kan altid blive bedre det gælder også psykiatrien. Men alle problemer kan ikke løses ved at arbejde smartere som det ind imellem bliver sagt. Der er grænser for, hvor meget man kan forcere behandlingen. Og den grænse har vi for længst passeret. Skal det lykkedes, skal der penge til, fastslår DPS formand. FAKTA Andelen af psykiatriske patienter, som er udsat for tvang, steg svagt fra 21,8 pct. i 2012 til 22,4 pct. i Det viser den seneste opgørelse fra Statens Seruminstitut. I alt blev 6093 patienter i 2013 udsat for tvang. Et tal, der dækker over mange, meget forskellige indgreb fra tvangsmedicinering til bæltefiksering eller ophold bag låste døre. Verdenskongres til København

6 Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev, maj The International Society of Psychiatric Genetics har siden 1989 hvert år afholdt en verdenskongres i psykiatrisk genetik. Her i 2014 er lykkedes at få kongressen til København i skarp konkurrence med Firenze. Kongressen finder sted den oktober 2014 på Tivoli Hotel & Kongres Center. 700 forventes at deltage i kongressen, hvis overordnede tema er Pathways to therapy and prevention. DPS har besluttet at støtte kongressen med to rejsestipendier på hver 500 Euro til unge danske psykiatere/forskere med interesse for psykiatrisk genetik, så de kan deltage i mødet og dermed styrke deres internationale netværk. Læs mere om kongressen på Psykiatrisk Summer School 2014 Til august inviterer DPS igen til fire dages Summer School i København for nybagte læger og medicinstuderende, der er optaget af psykiatri. I Aarhus og Aalborg er der tilsvarende initiativer. Det er sjette år i træk, at DPS arrangerer Summer School. Flere unge medicinere har fortalt, at undervisningen og mødet med erfarne psykiatere var det lille skub, der fik dem til at vælge psykiatrien. Læs mere på dpsnet.dk Specialeplanen Sundhedsstyrelsen er i gang med revision af specialeplanen for psykiatri. Fra DPS deltager bestyrelsesmedlem, overlæge Knut Løkke, klinikchef Phuong Le Quach og overlæge Annette Lolk i arbejdsgruppen, hvor der også sidder psykiater-repræsentanter for de fem regioner. Gøtzsche-sagen På opfordring af Ugeskrift for Læger har DPS formand og tre af fagets professorer svaret på et indlæg af Lisbeth Kortegaard i Ugeskriftet den 2. maj Dermed mener vi at have sat punktum i denne sag. NKR Alkohol Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for Alkoholbehandling. DPS har udpeget læge Jeppe Perrild, København, og overlæge Lars Merinder, Århus, til arbejdet. Indikatorgruppen i NIP Indikatorgruppen i NIP-S får ny formand: Læge Lone Baandrup, PC Glostrup, overtager formandsstolen fra professor Merete Nordentoft, der har ønsket at fratræde som formand. Merete Nordentoft fortsætter i arbejdsgruppen, men nu som menigt medlem. Husk DPS Kalender Har du faglige arrangementer, er du altid velkommen til at kontakte os mhp et opslag i Kalenderen Abonnér Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev sætter fokus på en række af de store udfordringer i psykiatrien, som vi arbejder med netop nu. Vil du abonnere, skal du tilmelde dig på dpsnet.dk/nyhedsbrev

7 Dansk Psykiatrisk Selskabs Nyhedsbrev, maj Redaktionen er afsluttet den 13. maj Du er velkommen til at citere brevet ved oplysning af kilde. Henvendelser om brevet til DPS kommunikationsrådgiver, journalist Birgitte Ehrhardt:

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere

En tidlig og helhedsorienteret indsats

En tidlig og helhedsorienteret indsats Godkendt til refusion af Efteruddannelsesfonden for almen praksis PSYKISKE LIDELSER En tidlig og helhedsorienteret indsats 2 PANELDEBATTER: Hvordan opnår vi bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet?

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov.

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov. Aarhus Universitetshospital Risskov Afdeling P Ledelsessekretariatet Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 7847 1610 www.regionmidtjylland.dk Projektbeskrivelser Afdeling P Der er i Afdeling P løbende

Læs mere

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 14/21285 Dato: 13. juni 2014 Udarbejdet af: Anita Lerche E mail: Anita.Lerche@rsyd.dk Telefon: 76631007 Notat Regeringens

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Ti veje til bedre psykiatrisk behandling

Ti veje til bedre psykiatrisk behandling Bragt på Altinget den 5.februar 2014. Ti veje til bedre psykiatrisk behandling I de senere år er vi blevet klogere på mange aspekter inden for psykiatrisk behandling. Men vi kan blive endnu bedre. Dansk

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

Venligst videresende vedhæftede bekymringsbrev til alle byrådsmedlemmer. Tak.

Venligst videresende vedhæftede bekymringsbrev til alle byrådsmedlemmer. Tak. Tove Have Fra: Bekymrede medarbejdere Sendt: 6. november 2015 17:14 Til: sikkerpost@varde.dk; post@vejen.dk; Officiel postkasse Fanø Kommune Emne: Bekymringsbrev fra alle medarbejdere

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse Danske Ældreråds konference 3. maj 2016, Nyborg Når sundheden flytter ud i kommunerne Oplæg ved Finn Kamper-Jørgensen Formand for Seniorrådet,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje 2007-2010. Ansøgningsskema til pulje 1, 2 eller 3: 3

Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje 2007-2010. Ansøgningsskema til pulje 1, 2 eller 3: 3 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje 2007-2010 Ansøgningsskema til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Selskabsberetning. Formand Pusjka Helene Cohn Næstformand Annette Anbert - med bidrag fra hele styrelsen GF 16.11.15

Selskabsberetning. Formand Pusjka Helene Cohn Næstformand Annette Anbert - med bidrag fra hele styrelsen GF 16.11.15 Selskabsberetning Formand Pusjka Helene Cohn Næstformand Annette Anbert - med bidrag fra hele styrelsen GF 16.11.15 Styrelsen Jesper Thybo, Odense Gunvor Brandt, Risskov Ditte Lammers Vernal, Ålborg Anne

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Nordisk Psykiatritopmøde

Nordisk Psykiatritopmøde Nordisk Psykiatritopmøde 6. november 2015 Session 5: De professionelles rolle Oplæg: Hjælp via indsatser, der samarbejder NAPHA (Natjonalt Kompetensecenter for Psykisk Helsearbeid), oplægsholder er Trond

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI

v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI I anledning af arrangementet "Fup og fakta om psykofarmaka" Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatriforeningernes Fællesråd den 27. januar 2015 MX, 22. januar

Læs mere

Pakkeforløb ensretning eller ensartethed?

Pakkeforløb ensretning eller ensartethed? Pakkeforløb ensretning eller ensartethed? Psykiatrien er ikke en pølsefabrik! Behandlingen af psykisk syge kan og skal ikke ensrettes. Sådan tænkte mange, da man i 2010 gik i gang med at indføre pakkeforløb

Læs mere

Det fremgår af satspulje- aftalen, at der afsættes 13,6 mio. kr. i perioden 2011-2014. Midlerne, som er anført på år, er:

Det fremgår af satspulje- aftalen, at der afsættes 13,6 mio. kr. i perioden 2011-2014. Midlerne, som er anført på år, er: Revideret tidsplan Forudsætninger for puljen Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet i perioden fra 2011 til 2014 har Tilsyn i fået til opgave at varetage punktet 1.4.4. Forebyggelse af uventede

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Primær Sundhed sbpe@sum.dk København den 5.9.2014 J.nr. 3.4.4/kmb Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Børnerådet vil indledningsvist

Læs mere

Psykiatrien under pres

Psykiatrien under pres Psykiatrien under pres Antallet af retspsykiatriske patienter er steget markant i de seneste årtier. Det peger på en række problemer i det psykiatriske system. Men samtidig er der sket store fremskridt

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Sådan skaber vi en psykiatri i verdensklasse

Sådan skaber vi en psykiatri i verdensklasse Sådan skaber vi en psykiatri i verdensklasse - Fælles udspil fra BEDRE PSYKIATRI og SIND Indledning BEDRE PSYKIATRI og SIND fremlægger med dette fælles udspil en række konkrete forslag til både regeringen

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) Baggrund og formål Mellem 6 og 10% af befolkningen opfylder diagnosekriterierne

Læs mere

Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI

Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 147 Offentligt Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI 10 konkrete forslag til en National Handleplan for en bedre psykiatri Ventelisterne for børn og unge vokser og vokser

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter (og 270 kommuner): 1970-2006 98 kommuner (5 regioner)

Læs mere

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr DSKS januar 2014 Oversigt Rationalet bag TOP Informations kampagnen Resultater fra TOP Etiske problemstillinger Udgifter

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Ydelsesstyring i psykiatrien. Konsekvenser og anbefalinger

Ydelsesstyring i psykiatrien. Konsekvenser og anbefalinger Ydelsesstyring i psykiatrien Konsekvenser og anbefalinger Ydelsesstyring i psykiatrien Konsekvenser og anbefalinger Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-18 Foto: Foto Foto Copyright Dansk Sygeplejeråd 2015 Alle

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Et spørgsmål om tillid

Et spørgsmål om tillid PsykiatriNyt SÆRNUMMER Leder Et spørgsmål om tillid I fredags kom Sundhedsstyrelsen med den længe ventede vurdering af medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup. Beskeden er klar: Der er sket

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje

Konference om Psykiatrisk Sygepleje Konference om Psykiatrisk Sygepleje 3. og 4. juni 2014 Hotel Faaborg Fjord v/sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov Kompetenceudvikling af fagprofessionelle til at arbejde samarbejds - og recovery orienteret.

Læs mere

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Pårørendesamarbejde i Opus Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Hvad er Opus kort sagt Opus er et 2 årigt behandlingstilbud: Med tidlig indsats til unge, der oplever psykosesymptomer.

Læs mere

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet N O T A T Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet Regeringen og Enhedslisten har den 15. november indgået delaftale til finansloven om sundhedsområdet.

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Simpel lungetest kan redde KOL patienter

Simpel lungetest kan redde KOL patienter Simpel lungetest kan redde KOL patienter Flere lungeundersøgelser kan redde liv og forbedre livskvalitet hos flere af de 300.000 danskere, der har sygdommen KOL uden at vide det. Danske Regioner lover

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge 16. juni 2014 j.nr. 4-1013-43/1/kla Baggrund og formål Ca. 55.000 danskere

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd BF ( lykkepiller ) Tid og sted: Folketinget, onsdag den 25. maj 2011, kl. 13. Dok nr.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd BF ( lykkepiller ) Tid og sted: Folketinget, onsdag den 25. maj 2011, kl. 13. Dok nr. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 761 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd BF ( lykkepiller ) (8-9 min.) Tid og sted: Folketinget, onsdag

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

Danmark behandler børneastma ineffektivt

Danmark behandler børneastma ineffektivt Danmark behandler børneastma ineffektivt Behandlingen af børneastma sker på vidt forskellige måder i de danske regioner. Det gør, at Danmark er det land i Skandinavien, som bruger flest penge på sygdommen,

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social Oplæg om psykiatrien Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland Psykiatri og Social Disposition Rammesætning Den nationale dagsorden Den regionale dagsorden

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Øst Psykiatrien Øst Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Faxe

Læs mere

National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution

National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution Helene Bygholm Risager Centerchef, Center for alkoholbehandling,

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

SOLISTEN - psykose på det store lærred

SOLISTEN - psykose på det store lærred SOLISTEN - psykose på det store lærred PsykInfo 5. marts 2013 Ledende overlæge, Psykiatrien Øst Region Sjælland Litteratur Skizofreni og andre psykoser Psykiatrifonden 2011 ISBN: 978-87-90420-79-6 Litteratur

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om styrket forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark

Forslag til folketingsbeslutning om styrket forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark Beslutningsforslag nr. B 68 Folketinget 2013-14 Fremsat den 25. marts 2014 af Stine Brix (EL), Pernille Skipper (EL) og Nikolaj Villumsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om styrket forebyggelse af

Læs mere

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5 »Virkeligheden er desværre, at nogle patienter cykler meget rundt i systemet. De er i behandling hos flere forskellige specialister, men de har det stadig skidt.,«fortæller Linda Jeffery, Klinik for Multisygdomme.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

KL - SUNDHEDSKONFERENCE

KL - SUNDHEDSKONFERENCE Hosea Dutschke, KL 21. januar 2014 KL - SUNDHEDSKONFERENCE Oplæggets indhold Er medborgerskab det nye sort? Medborgerskabet i den kærlige kommune Konkrete eksempler på medborgerskab Perspektiver på medborgerskabet

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere