Ulighedens Danmarkskort 2013 Ulighed i Sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulighedens Danmarkskort 2013 Ulighed i Sundhed"

Transkript

1 Ulighedens Danmarkskort 2013 Ulighed i Sundhed Ulighed i sundhed har i de senere år vundet en del opmærksomhed, både fra forskere og på politisk niveau. Det er der en grund til, for uligheden er sundhed i Danmark er stor. Forskellene i sundhedstilstanden kan findes på baggrund af efter indkomst, uddannelsesniveau civilstand og meget andet. Men som denne analyse viser, er der også store geografiske forskelle. De sundeste danskere bor i Jylland og nord for København, mens borgerne på Syd- og Vestsjælland og på Lolland- Falster gennemsnitligt er mindre sunde. Notat Tema: Ulighed Publiceret d Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea. Kontakt Jens Jonatan Steen, analysechef T E. Forfattere Pil Berner Strandgaard, Projektleder E. Maia Ebsen Analysepraktikant E. Sundhed er af stor betydning for livskvaliteten. Både direkte, i forhold til længde på livet og hvor rask man er gennem livet. Men sundheden kan også give muligheder eller begrænsninger i forhold til at leve et godt liv. Sundheden betyder meget for jobsituationen, for muligheden for at tage en uddannelse, for ens livsglæde og for at kunne gøre de ting i sit fritidsliv eller sit arbejdsliv, man har lyst til at gøre. Selvom nogle sundhedsskadelige ting rygning eller alkohol for eksempel kan give stor livskvalitet, er god sundhed for den enkelte også en billet til muligheder i livet. Denne analyse tegner sundhedens Danmarkskort. For elleve forskellige indikatorer viser den, hvordan de 98 kommuner klarer sig og giver et billede af uligheden i den samlede sundhedstilstand kommunerne i mellem. De elleve indikatorer dækker sundhed i bred forstand både fysisk og psykisk sundhed. Gennemsnitlig levealder Langtidssygdom Sygdomsfravær Stort alkoholforbrug 1

2 Daglig rygning Svær overvægt Mental sundhed Stress Ensomhed Eget syn på sundhed Kommunernes forbrug på forebyggelse Tilsammen tegner de et Danmarkskort over uligheden i sundhed mellem de danske kommuner. Det mest af analysen bygger spørgeskemaundersøgelsen Sundhedsprofil 2010, foretaget af Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed blandt danskere i 2010 over 16 år. Derudover har Danmarks Statistik bidraget med tal om hvor mange penge, kommunerne årligt bruger på forebyggelse per borger. For hver indikator er kommuner inddelt i fem kategorier, hvor de lyseste kommuner på kortene er sundest og de mørke de mindst sunde. Samlet set sundest i vest Slår man alle de elleve indikatorer sammen, får man et kort over den samlede sundhedstilstand i de danske kommuner. Danmarkskortet på næste side viser, at de sundeste danskere bor i Jylland og nord for København (lyse kommuner). De fem kommuner, der ligger i top på den samlede sundhed er Varde, Vallensbæk, Rebild, Hørsholm og Skanderborg. De har det til fælles, at de også klarer sig godt på de fleste socioøkonomiske indikatorer, men der er også forskelle: Især i Nordjylland er der mange kommuner, hvor borgerne er sunde, selvom de på en Samlet ulighed i sundhed 2

3 række socioøkonomiske ligger under middel (se evt. Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed). Derudover er der nogle kommuner, der ligger i top for alle indikatorer, mens det for andre kommuner er mere blandet. Eksempelvis ligger Varde pænt på alle indikatorer, mens der i Rebild er en stor andel med svær overvægt, og borgerne i Hørsholm drikker så meget, at kommunen ligger i den nederste tiendel. Furesø, der ligger på en samlet ellevteplads, ligger på anden eller tredjepladsen inden for rygning, mental sundhed, syn på egen sundhed og ensomhed og er dermed den kommune, der ligger i top på flest indikatorer. Men alkoholforbruget og sygefraværet er højt. De fem kommuner, hvor sundhedstilstanden er mindst god ligger i den sydlige del af landet på Fyn, i Sønderjylland, en del af øerne og på Syd- og Vestsjælland (med mørk farve). Ishøj, Lolland, Kalundborg, Brøndby og Odsherred ligger i bunden. Ishøj ligger i den dårligste tiendedel af kommunerne i seks ud af elleve tilfælde, kun i forhold til alkoholforbruget ligger de i den bedste halvdel. De kommuner, hvor den gennemsnitlige sundhed er dårlig, har også på andre områder udfordringer, herunder især i forhold til eksempelvis uddannelse, indkomst og beskæftigelse. Danmarkskortet viser, at i nogle kommuner, især i den sydlige del af Danmark, lever mange borgere med en lang række sundhedsproblemer, og må dermed også leve med de problemer i forhold til muligheder for uddannelse og job, en mindre god sundhedstilstand kan give. Omvendt er der en del kommuner, hvor langt de borgere har en god sundhedstilstand, og dermed heller ikke må kæmpe med medfølgende socioøkonomiske pro Gennemsnitlig levealder 3

4 blemer. Det betyder ulighed i sundhed for borgerne, men det giver også kommunerne meget ulige udgangspunkter for at hjælpe deres borgere. Resten af analysen ser nærmere på de enkelte indikatorer og tegner et kort for hver af de elleve sundhedsforhold. Ulighed i levetid Det er velkendt, at der er forskel i den gennemsnitlige levetid for mænd og kvinder (hhv. 77,3 og 81,6 år), og også stor ulighed alt efter uddannelsesniveau og indkomst (72,2 år for mænd med lav indkomst mod lige godt 82 år for de rigeste 1 ). Danmarkskortet på forrige side viser, at der også er betydelig ulighed i levetid mellem de 98 danske kommuner der er næsten fem år forskel på kommunerne i toppen og i bunden. Gennemsnitsalderen måler til en vis grad sundhed, men blandt de befolkningsgrupper, der dør tidligst, har man også flere år med sygdom inden døden, så uligheden er endnu større, end levetiden i sig selv indikerer. 2 Borgerne lever længst i Hørsholm, Gentofte, Dragør, Rudersdal, Allerød og Lyngby-Taarbæk, alle velhavende kommuner omkring København med gennemsnitslevealdre mellem 79,3 og 79,8 år. Derudover klarer en del jyske kommuner sig godt. I København, på den københavnske Vestegn og på Syd- og Vestsjælland lever noget kortere. Lolland, København, Ishøj, Halsnæs og Slagelse har alle gennemsnitslevetider på mellem 75 og 1 Social Ulighed i Levetiden (2012) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Langtidssygdom 2 Ulighed i Sundhed, 2011, Finn Diderichsen 4

5 76 år. Man skal ikke flytte længere end fra Københavns Kommune til den tilstødende Gentofte kommune for gennemsnitligt at lægge 4,5 år til sin levetid. Generelt lever borgerne længst i kommuner med høje indkomster, men der er også undtagelser som Fåborg-Midtfyn og Sønderborg, hvor indkomsterne ikke er specielt høje men levealderen til gengæld er. Den gennemsnitlige levealder påvirkes også af kommunens kønssammensætning. Der er flere mænd i udkantskommuner, mens kvinderne bor i og omkring byerne, hvilket trækker levealderen nedaf i udkantskommunerne og opad i byerne, fordi kvinder lever længst. Langtidssygdom Kortet på næste side viser, hvor stor en andel af befolkningen i de 98 kommuner, der har en langvarig sygdom, langvarig eftervirkning af skade, handicap eller anden langvarig lidelse Her er få geografiske tendenser. Generelt er forekomsterne relativt lave i hovedstadsområdet, også flere steder på Vestegnen, og høje på resten af Sjælland og i Midt- og Sønderjylland. I kommunerne København, Frederiksberg, Aalborg og Vallensbæk har under 30 pct. af borgerne langvarig sygdom. Der er 10 procentpoint flere med langvarig sygdom i Lolland, Langeland, Fanø, Samsø og Kalundborg ca. 40 pct. Interessant nok er der ingen sammenhæng mellem sygefraværet og langtidssygdom. Sygefravær 5

6 Man kunne forvente, at folk der lider af langvarig sygdom også ville have flere sygedage end andre, men det er ikke tilfældet i landet set som helhed. Der er en tendens til, at ældre oftere er langtidssyge, og gennemsnitsalderen for befolkningerne i kommunerne spiller derfor en rolle. Men det kan langt fra forklare alle forskellene kommunerne. Sygefraværet er delt øst-vest Klare geografiske tendenser tegner sig, når man ser på hvor mange, der har haft sygefravær inden for de sidste 14 dage. I de fleste østdanske kommuner er fraværet højt. I Gladsaxe, Halsnæs, Hillerød, Brøndby og Ballerup har lige over 20 pct. af borgerne haft en sygedag inden for de sidste to uger. Alle de kommuner, der ligger i den nederste af de fem kategorier (med den mørkeste farve), og alle 25 kommuner i bunden ligger øst for Storebælt. Alle kommunerne i den bedste kategori (med den lyseste farve) ligger til gengæld i Jylland. På Læsø har kun 9,9 haft en sygedag, og resten af top-fem udgøres af Brønderslev, Ringkøbing- Skjern, Viborg, Holstebro og Herning, der alle ligger under 11 pct. Selvom de vestjyske kommuner både generelt er sunde og har lavt sygefravær er der overordnet set ingen sammehæng mellem sundhed og fravær. Eksempelvis er mange af de nordsjællandske kommuner overordnet sunde, men har alligevel et højt gennemsnitligt sygefravær. Alkoholforbrug over højrisikogrænsen Alkohol Danmarkskortet over hvor mange, der drikker mere end Sundhedsstyrelsen højst anbefaler (21 genstande om ugen for mænd 6

7 og 14 for kvinder), viser, at sjællænderne generelt drikker mere end jyderne. Allerhøjst er forbruget i og nord for København, i Århus, i Svendborg og på nogle af de små ø-kommuner. Alkoholforbruget behøver ikke være et problem for sundheden, men at drikke mere end det anbefalede giver en øget risiko for på længere sigt at give sundhedsproblemer. Men lige som med rygning kan det omvendt også for nogle kan betyde mere livsglæde på kort sigt. På Fanø er det 17,4 pct. af befolkningen over 16 år, der drikker mere end anbefalet. Herefter følger Samsø, Frederiksberg og Dragør med omkring 15 pct.. Mindst drikker de i Vejen, hvor kun 4,9 pct. overskrider grænsen, og i Rebild, Varde, Jammerbugt, Billund og Aabenraa, der alle har omkring 7 pct. af befolkningen, der drikker mere end højst anbefalet. Sammenligner man disse tal med, hvor mange personer per indbyggere, der er i alkoholbehandling (DST 2010), er der en tendens til, at der er flere i behandling i kommuner med flere, der drikker mere end det anbefalede. Men i kommuner med højt alkoholforbrug og høj gennemsnitsindkomst er der færre i behandling, end i kommuner med højt forbrug og lav indkomst. Det kunne måske tyde på, at et højt alkoholforbrug bliver anset for at være et sundhedsproblem for lavtlønnede, hvor det for højtlønnede er en del af en livsstil. Rygning Kortet for rygning ligner næsten et negativ af kortet over alkoholforbrug. Det viser andelen af borgere i hver af kommunerne, der ryger dagligt. Det gør flest i udkantskommunerne i Nord- og Sønderjylland, på øerne og i Region Sjælland. Daglig rygning 7

8 Flest rygere er der på Lolland med hele 30,1 pct. af borgerne, efterfulgt af Langeland, Odsherred, Brøndby og Ærø med pct. rygere. Furesø, kommunen med færrest rygere, har kun 13,4 pct. rygere, svarende til hver syvende over 16 år. Resten af kommunerne med færrest daglige rygere ligger i de velhavende kommuner rundt omkring København, hvor både Allerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal har mindre end 15 pct. rygere. Også i det meste af Midtjylland ryger borgerne gennemsnitligt mindre. Mere overvægt i udkantskommuner Overvægt er ligesom alkoholdforbrug og rygning en indikator for risikoadfærd, der ikke i sig selv behøver være et problem for sundheden, men på sigt ofte kan føre til alvorligere sundhedsproblemer. Her viser kortet andelen af borgere med svær overvægt, defineret som et BMI på over 30. Uligheden er relativt stor der er næsten tre gange så mange svært overvægtige i Kalundborg Kommune (20 pct.) som på Frederiksberg (7,0 pct.). Eget syn på sundhed Færrest overvægtige er der i de store byer, i Midtjylland og i Købehavnsområdet. Rudersdal, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Furesø, Dragør og Hørsholm kommuner, hvor mellem 7 og 9 pct. af befolkningnen har et BMI på mere end 30. Flest er overvægtige i Kalundborg, Langeland, Læsø, Ishøj og Lolland (18,6-19,9 pct.) og i kommunerne i Nordjylland og Region Sjælland generelt. Nogle af forskellene hænger sammen med alder, fordi unge sjældnere end ældre er overvægtige, uden det dog kan forklare hele forskellen kommunerne imellem. Overvægt 8

9 Dårligst mental sundhed i store byer Kortet her viser, hvor de danskere, der har dårligst mentalt helbred, bor. Det er målt ud fra de 10 pct. af danskerne, der i sundhedsprofil-undersøgelsen har det dårligste mentale helbred, og hvordan de så fordeler sig over landet. I de mørke kommuner er der flest borgere med dårligt mentalt helbred og i de lyseste færrest. Kortet er broget, men der er klar tendens til, at de store byer og den sydlige del af landet har flest med dårligt mentalt helbred. Flest er der i Sønderborg, hvor andelen af borgere med dårligt mentalt helbred er 13,4 pct., efterfulgt af Brøndby, København, Albertslund og Odense der alle ligger omkring 13 pct.. De kommuner, der har den mindste andel borgere med dårligt helbred ligger spredt ud over hele landet. Det er Læsø, Furesø, Hedensted, Vallensbæk og Ringkøbing-Skjern. Læsø ligger særligt lavt med 5,2 pct., mens de andre ligger omkring 6,5 pct.. De fleste midt- og nordjyske kommuner (med undtagelse af storbyerne) klarer sig også godt. Der er ulighed mellem kommunerne når det kommet til mentalt helbred, men det mentale helbred afhænger også en del andre faktorer. Det er blandt andet stillingen på arbejdsmarkedet, alder og med civilstand. Derfor har folk uden for arbejdsmarkedet, unge og enlige en større risiko for at have et dårligere mentalt helbred end beskæftigede, midaldrende og gifte. Mentalt helbred 9

10 Stress Mellem 7,7 og 17,6 pct. af borgerne i de danske kommuner føler sig ofte eller meget ofte stressede eller nervøse. De mest stressede er samlet omkring de største byer og rundt omkring i Region Syddanmark og Region Sjælland. Af kommuner omkring København er Vestegnskommunerne de hårdest ramte. Mest stressede eller nervøse er borgerne i Ishøj, København, Odense, Albertslund og Brøndby her rammes mellem 15 og 17,6 pct. af borgerne af stress. De mindst stressede kommuner er Læsø, Varde, Lejre, Favrskov og Samsø. I disse kommuner er andelen af borgere, der ofte føler sig stressede eller nervøse mellem 7,7 og 8,9 pct.. Ud over at byboer flere steder er mere stressede, er der ikke mange geografiske tendenser. Til gengæld hænger stress sammen med andre vilkår. Eksempelvis er mennesker i beskæftigelse generelt mindre stressede end folk uden for arbejdsmarkedet, med undtagelse af pensionister og efterlønnere. For hele landet er der 10,1 pct. af mennesker i arbejde stressede, mens det gælder for 24,4 pct. af de arbejdsløse og hele 31,1 pct. af førtidspensionisterne. Samtidig er de unge overordnet set mest stressede. Andelen falder, desto ældre man bliver for mennesker i beskæftigelse, mens de unge uden for arbejdsmarkedet er mindre stressede end de midaldrende uden for arbejdsmarkedet (Sundhedsprofil 2010). Stress 10

11 Ensomhed Ud over at ensomhed er en indikator for den mentale sundhedstilstand, kan ensomhed i sig selv også føre til fysiske sundhedsproblemer (John Cacioppo et al, 2002, Loneliness and Health: Potential Mechanisms). Derfor er ensomhed inkluderet som indikator for sundhed i denne analyse. Heldigvis er forskellene mellem de danske kommuner ikke så store der er mellem 3 og 8,6 pct. af borgerne, der ofte er alene, selvom de gerne ville være sammen med andre. De hårdest ramte kommuner, hvor mellem 7 og 8,6 pct. er ofte er ensomme, ligger spredt rundt i landet og i både land- og bykommuner. Det er Lolland, Albertslund, Langeland, Læsø, Odense, Svendborg og Sønderborg. I Solrød, Egedal, Favrskov, Furesø, Lejre og Allerød er der under 4 pct. af borgerne, der er ensomme. Men også kommuner som Vordingborg og Odsherred, der sædvanligvis klarer sig mindre godt, bor der få ensomme mennesker. Eget syn på helbred Når danskerne bliver spurgt til deres eget syn på deres helbred svarer mellem 77 og 89,6 pct., at de mener at have et godt helbred. Mest positivt ser nordsjællænderne og jyderne på deres sundhed. Top ti kommuner er alle velstående kommuner rundt om København, hvor 88-89,6 pct. selv mener, de har et godt helbred. Mange af de midt- og vestjyske kommuner ligger også i den bedste kategori (lyseste farve). Ensomhed 11

12 Færre vurderer deres helbred som godt i den sydligste del af landet: Sønderjylland, Fyn og store dele af Region Sjælland. Værst står det til i Langeland, Odsherred, Lolland og Brøndby kommuner, hvor under 80 pct. af befolkningen ser deres eget helbred som godt. Generelt er der god overensstemmelse mellem borgernes eget syn på helbredet og hvordan deres samlede sundhed ifølge denne analyse er. Det gælder både for de kommuner, hvor borgerne er sundest og dem, med det ringeste helbred. Kommunernes forbrug på forebyggelse I 2011 brugte Ishøj Kommune 7 kr. per borger om året på forebyggelse, mens der på Læsø blev brugt 352 kr. en stor del af ansvaret for sundhedsforebyggelse ligger i dag i kommunerne, så det de enkelte kommuner forbrug siger meget om borgernes generelle adgang til forebyggende indsatser. Eget syn på helbred Ud over Læsø, hvor forbruget per borger ser meget stort ud, fordi befolkningen er så lille, så bliver der brugt en del ressourcer på forebyggelse i kommuner som Fanø, København, Brønderslev, Morsø og Vesthimmerland, der alle bruger over 200 kr. per borger. Til gengæld bruger kommunerne Ishøj, Gentofte, Assens og Køge kun 7-15 kr. per borger. Både kommunerne i toppen og kommunerne i bunden er meget forskellige hvad angår størrelse, borgernes gennemsnitlige sundhed og om de er land-, forstads- eller bykommuner, så der er ikke umiddalbart nogle klare sammenhænge mellem hvem, der forebygger mest, og hvem, der har de mindst sunde borgere. 12

13 Det er ikke med i opgørelse af forbrug på forebyggelse, hvor meget en kommune bruger på idrætslivet, på sunde madordninger i skoler og institutioner eller på at udbygge cykelstier, hvilket også kan ses som investeringer, der har forebyggende effekt. Så et helt fuldstændigt billede kan ikke tegnes, men ikke desto mindre er forskellene i, hvor højt investeringer i forebyggelse vægtes, meget store kommunerne imellem. Konklusion Sundhedens Danmarkskort viser, at der er nogle kommuner, hvor borgerne på stort set alle parametre er sunde, mens andre kommuner har mange borgere med flere forskellige sundhedsproblemer. Sundhedstilstanden siger i sig selv meget om borgerne livskvalitet, men den påvirkere også muligheder i livet. Det gælder blandt andet hvor længe man overhovedet har at leve, mulighederne for uddannelse og arbejde og mulighederne for at bruge sin fritid, som man har lyst til. Men når man på grund af sundhedsproblemer eksempelvis står uden for arbejdsmarkedet påvirker det også indkomsten og muligheden for at spare op til pension. Forebyggelse Derudover betyder ulighederne i sundhed for de danske kommuner, at nogle kommuner må bruge en stor andel af deres ressourcer på borgere med sundhedsproblemer, mens det er et meget mindre problem for andre kommuner. Ulighed i sundhed er dermed et problem for den enkelte borger, såvel som for vores samfund som helhed. 13

14 Kilder Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2012, Social Ulighed i Levetiden. John Cacioppo et al, 2002, Loneliness and Health: Potential Mechanisms. Psychosomatic Medicine 64: Danmarks Statistik, tabel SUIK11. Finn Diderichsen, 2011, Ulighed i Sundhed, Københavns Universitet. Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, 2010, Sundhedsprofil2010.dk. Rangering af kommunernes samlede sundhed Varde 1 Mariagerfjord 34 Sorø 67 Vallensbæk 2 Viborg 35 Gribskov 68 Rebild 3 Billund 36 Samsø 69 Hørsholm 4 Hillerød 37 Fredensborg 70 Skanderborg 5 Lemvig 38 Frederikssund 71 Holstebro 6 Syddjurs 39 Faaborg-Midtfyn 72 Allerød 7 Roskilde 40 Faxe 73 Brønderslev 8 Rødovre 41 Esbjerg 74 Lejre 9 Middelfart 42 Tårnby 75 Ikast-Brande 10 Greve 43 Holbæk 76 Furesø 11 Århus 44 Assens 77 Rudersdal 12 Kolding 45 Stevns 78 Egedal 13 Vejen 46 Næstved 79 Hedensted 14 Ballerup 47 Tønder 80 Dragør 15 Herlev 48 Helsingør 81 Favrskov 16 Norddjurs 49 Odense 82 Ringkøbing-Skjern 17 Morsø 50 Nyborg 83 Vejle 18 Horsens 51 Ringsted 84 Lyngby-Taarbæk 19 Nordfyns 52 Glostrup 85 Struer 20 Thisted 53 Slagelse 86 Herning 21 Gladsaxe 54 Albertslund 87 Gentofte 22 Kerteminde 55 Køge 88 Vesthimmerlands 23 Haderslev 56 Halsnæs 89 Hjørring 24 København 57 Vordingborg 90 Jammerbugt 25 Bornholm 58 Guldborgsund 91 Odder 26 Randers 59 Høje-Taastrup 92 Solrød 27 Svendborg 60 Langeland 93 Silkeborg 28 Hvidovre 61 Odsherred 94 Frederikshavn 29 Sønderborg 62 Brøndby 95 Skive 30 Aabenraa 63 Kalundborg 96 Aalborg 31 Ærø 64 Lolland 97 Læsø 32 Fredericia 65 Ishøj 98 Frederiksberg 33 Fanø 66 14

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Demokratiske Deltagelse

Ulighedens Danmarkskort 2013 Demokratiske Deltagelse Ulighedens Danmarkskort 2013 Demokratiske Deltagelse Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 16-12-2013 Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea Kontakt Jens Jonatan Steen,

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Arbejdsløshedens danmarkskort

Arbejdsløshedens danmarkskort 20. maj 2009 Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Arbejdsløshedens danmarkskort Det er kommuner i Jylland og på Fyn, der er hårdest ramt af den stærkt stigende

Læs mere

Overblik over det delte boligmarked

Overblik over det delte boligmarked NR. 4 APRIL 2015 Overblik over det delte boligmarked Boligmarkedet i Danmark ser stadig mere opdelt ud. Den lidt mere positive økonomiske udvikling og den meget lave rente, ses nu meget tydeligt på boligmarkedet

Læs mere

Kommunernes udgifter til idræt

Kommunernes udgifter til idræt Kommunernes udgifter til idræt Februar 2013 Introduktion Det lokale foreningsliv udgør livsnerven i dansk idræt, og foreningerne er helt afhængige af kommunernes velvilje til at støtte foreningerne økonomisk

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Fattigdommens Danmarkskort

Fattigdommens Danmarkskort 16. april 2009 af Sigrid Dahl, Jarl Quitzau og senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 Fattigdommens Danmarkskort Antallet af fattige i Danmark stiger, og stadigt flere hænger fast i

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Voksende fattigdom deler Danmark

Voksende fattigdom deler Danmark Voksende fattigdom deler Danmark yderkanter og hovedstaden hårdest ramt Flere og flere mennesker lever et liv i fattigdom i Danmark. Fattigdommens danmarkskort viser, at der er markante forskelle i andelen

Læs mere

Analyse 23. september 2013

Analyse 23. september 2013 23. september 2013 Børns muligheder for at bryde negativ social arv varierer på tværs kommuner Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, om mulighederne for at bryde den økonomiske arv blandt

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim.

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim. Tove Have Fra: Bjarne Simonsen Sendt: 6. oktober 2015 10:48 Til: borgerservice@kk.dk; albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; assens@assens.dk; balkom@balk.dk; kommunen@billund.dk;

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Mange unge i provinsen er parkeret på sidelinjen

Mange unge i provinsen er parkeret på sidelinjen Hvor i landet bor de unge, som ikke er i job eller under uddannelse? Mange unge i provinsen er parkeret på sidelinjen I kommunerne Lolland, Odsherred og Langeland er det omkring 19-20 pct. af de unge,

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune

Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune I perioden 2011 til 2012 er antallet af økonomisk fattige faldet fra 45.400 til 44.100. Det er det første fald i en periode på over 10

Læs mere

Uligheden er størst på Sjælland

Uligheden er størst på Sjælland Målt ved Gini-koefficienten er uligheden vokset med ca. 22 pct. over de seneste 10 år. Geografisk er uligheden i Danmark dog ikke ligeligt fordelt. Uligheden er markant højere på Sjælland end i Jylland

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

fs10 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette 6 Figurer af kugler og magneter

fs10 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette 6 Figurer af kugler og magneter fs10 10.-klasseprøven Matematik December 2013 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette

Læs mere

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 17. september 2014 Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4.

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. oktober 2013 Dagsorden: 1. Hvorfor bruge decentralisering og socioøkonomiske

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Q1 Hvilken kommune bor du i?

Q1 Hvilken kommune bor du i? Q1 Hvilken kommune bor du i? Aabenraa Aalborg Aarhus Ærø Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Faaborg-Midtf yn Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Nu stiger boligpriserne

Nu stiger boligpriserne Nu stiger boligpriserne Fem års boligmareridt er slut se hvad din bolig er værd Af Louise Kastberg, grafik Johnny Öberg, september 2012 03 Nu stiger din bolig og det bliver ved 06 Priserne stiger 3% om

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere