Inspiration og nye muligheder DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration og nye muligheder DANMARK"

Transkript

1 Inspiration og nye muligheder Et katalog over Blå Kors Danmarks tilbud og ydelser til mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler. DANMARK

2 Den Blå Linie D Driftsoverenskomster Nogle gange bryder verden sammen for dem, der har problemer med alkohol eller andre rusmidler eller for deres partner, børn, søskende, forældre eller venner. Så er skriftlig information ikke nok. Derfor har Blå Kors Danmark Den Blå Linie, som er en gratis anonym telefonrådgivning. P Pladser På Den Blå Linie sidder kvalificerede rådgivere parat til at lytte og hjælpe dem, der ringer. Alle er velkomne til at bruge vores telefonrådgivning. Det gælder, uanset om den, der ringer, har brug for behandling, terapi eller gode råd til at begrænse drikkeriet eller til at hjælpe en, der drikker. Kommer du i dit arbejde i kontakt med mennesker, der har misbrugsproblemer og har de brug for en længere samtale om personlige problemer end den, du kan give, er du meget velkommen til at opmuntre dem til at ringe til Den Blå Linie Åben hver aften fra kl. 18 til 23 Se film på Tilbud, der drives med en fast driftsoverenskomst med en kommune eller institution. Her skal der ikke betales for hver enkelt bruger. Tilbud, der drives ved salg af pladser. Her skal borgeren eller kommunen typisk betale for hver enkelt bruger eller beboer. Akkrediteret Se yderligere om akkreditering på side 62 Lov om social service (SEL) 85 Bostøtte Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor. 99 Varme, tryghed og ro. Det venlige smil og håbet om forandring. Fornemmelsen af at blive set som menneske ikke som misbruger. Følelser kan være meget svære at viderebringe på tryk gennem ord og billeder. Derfor har vi også fået optaget en stribe små film fra vores enheder se dem på Støtte- og Kontaktpersonordning Opsøgende arbejde for at finde og hjælpe dem, der har så store sociale problemer, at de ikke selv magter at kontakte de etablerede tilbud. 101 Stofmisbrug Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. 104 Væresteder Kommunerne skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer Botilbud Kommunerne skal tilbyde midlertidigt ( 107) eller længerevarende ophold ( 108) i boformer, der er egnet til dette, for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pensionater Kommunerne skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer og til personer, der ikke kan opholde sig i egen bolig. Sundhedsloven (SUL) 141 Inspiration og nye muligheder Kataloget er gratis og kan rekvireres hos Blå Kors Danmark, så længe oplag haves. For priser og ajourførte oplysninger henvises til Denne udgave er udgivet i oktober 2011 Redaktion: Per Breindahl Skribenter: Bent Ulrikkeholm, Poul Arne Nyborg, Lone Bang-Møller, Jes Jessen m.fl. Layout: Brandstifter og Inger-Lis Sørensen Fotografer: Chilbal Filmproduktion, Helene Bagger, Fotograf Aasmul, Lavent Foto, Hjulman Foto, Michael Bjørnbak Martensen, Lars H. Laursen, Thomas Enevoldsen, Jens Bach, Lars Kaae, Blichers Billeder og Blå Kors Danmark Behandling for alkoholmisbrug Alle borgere med alkoholmisbrug har ret til gratis behandling. Straffuldbyrdelsesloven (SFL) Blå Kors Danmarks værdier 78 Nærvær - omsorg funderet i næstekærlighed Faglighed - kvalitet i alle sammenhænge Nye muligheder - tillid til forandring Domsanbragte Domstolene kan ifølge denne regel dømme en person til ophold på en institution i stedet for fængsel, hvor særlige grunde taler for det det kan f.eks. være behovet for pleje og behandling. Ovenstående er kun en kort oversigt over de enkelte regler for yderligere oplysninger henvises til artiklen om det enkelte emne. Åbningstider Leder og hjemmeside Døgnpladser Postadresse Telefon

3 Information og invitation Problemer med misbrug af alkohol og stoffer har mange former: Fra barnet, der er ramt af forældrenes misbrug, til den voksne, som godt kan passe arbejdet, men drukner bekymringerne i rødvin efter fyraften. Fra den, der går på gaden og omsætter hele pensionen i våde varer, til den, der været i misbrug i mange år og nu har taget skade på sit helbred. Misbrug og afhængighed har mange udtryk og sværhedsgrader. Det har vores indsats derfor også. I Blå Kors Danmark arbejder vi på at skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet - direkte eller indirekte - af alkohol og andre rusmidler. Vi har mange forskellige typer indsatser, mere end 300 veluddannede medarbejdere og i tillæg hertil mange frivillige. Så der findes næppe noget hjørne af misbrugsproblemerne, vi ikke har mødt og har erfaringer med. Vi har fokus på mennesket bag problemerne, på at nå ind til den enkelte og være med til at bane vej for forandring. Med dette katalog viser vi bredden i det, Blå Kors kan tilbyde. Der er noget at finde, hvad enten du er sagsbehandler, politiker, kollega, ven eller familiemedlem. Men kataloget giver ikke svar på alt. Vil du vide mere, kan du på nettet finde yderligere oplysninger om vores tilbud, metoder og de aktuelle priser samt se videoer, der bedre end papir og bogstaver viser, hvordan det er at få hjælp hos Blå Kors. Mange kommuner gør sig i disse år tanker om, hvordan problemerne med alkohol og andre rusmidler kan afhjælpes bedre og helst også billigere. Blå Kors Danmark medvirker gerne i denne nytænkning og har løbende drøftelser med kommuner om nye koncepter. Vi vil også gerne invitere kommuner og andre aktører til at udvikle partnerskaber med os om en bedre og mere fremadrettet indsats på misbrugs- og hjemløseområdet. Kontakt os endelig for en forespørgsel eller nærmere dialog. Christian Bjerre Generalsekretær 3

4 Oversigt Ydelser Personlig hjælp - SEL 85 Støtte og kontakt - SEL 99 Væresteder SEL 104 Botilbud - SEL 107 og 108 Hjemløse SEL 110 Behandling SUL 141 og SEL 101 Dømte SFL 78 Andre ydelser Enheder side Blå Kors Hjemmet Skannerup Blå Kors Hjemmet Espergærde Blå Kors Hjemmet Hobro Blå Kors Minibo i Hobro Blå Kors Rold Skov Blå Kors Hjemmet Fredshavn Blå Kors Pensionat Herning Blå Kors Pensionat Taastrup Blå Kors Behandlingscenter Taastrup Blå Kors Søndergaard Den Blå Sociale Café i Hjørring 38 Madam Blå i Hobro 39 Det Blå Værested i Arden 40 Den Blå Viol i Skive 41 Den Blå Oase i Aabenraa 42 Det Blå Sted i Århus 43 Den Blå Mølle i Kibæk 44 Blå Kors Varmestue i Herning 45 4

5 Side 46 TUBA 47 Punktum Lejrtilbud til børn, unge og familier Viden Dialog - den bedste start på samarbejde Faglighed - helhedssyn og veldokumenterede metoder Evidensbaseret praksis - og praksisbaseret evidens 56 Kvalitet i organisationen og kvalitet til brugerne 57 Det diakonale fundament - kristent menneskesyn i praksis 58 Kost, rygning, alkohol og motion 59 Virksomhedspraktik og frivillige medarbejdere Udvikling gennem fælles projekter 62 Akkreditering af Blå Kors Danmarks tilbud 63 Aktive netværk - frivillige støtter udsatte Næstehjælpskassen et tilbud til borgere, der vil tage ansvar 66 Få endnu mere at vide om Blå Kors Hjørring Frederikshavn Behandling Botilbud Pensionater Enhedernes placering Aalborg Rold Hobro Skive Århus Herning Skannerup Kærshovedgård Kibæk Vorbasse Kolding Odense Aabenraa Sønderborg TUBA Væresteder Rønne Espergærde Taastrup København Bjæverskov Nykøbing F 5

6 Ydelser Personlig hjælp, omsorg og støtte SEL 85 komplekse problemstillinger fysisk, psykisk, socialt og åndeligt/eksistentiel kombineret med misbrugsproblematikker og psykiske lidelser, hvor der er brug for samtidighed i indsatsen fra forskellige offentlige instanser. Der er tale om en indsats, der sætter den enkelte i stand til at leve så selvstændigt et liv som muligt i dagligdagen og i relation til omgivelserne. Flere af vores botilbud og væresteder tilbyder personlig hjælp til borgere i egen bolig eller i særlige boformer, der er tilknyttet boenhederne. Det er kommunen, der visiterer til ordningen. Indsatsen koordineres løbende i samarbejde med den visiterende myndighed så målene i handleplanen opfyldes. Der kan også være tale om hjælp og støtte i samarbejde med kommunen efter endt ophold på døgntilbud for at sikre en god og bæredygtig overgang samt opretholdelse af funktionsevne. Målgruppen er borgere, som på forskellig vis har behov for en særlig hjælp til at opnå og fastholde forbedring af deres livssituation, øget livskvalitet og aktiv livsudfoldelse. Det er ofte mennesker med sammensatte og Støtten tager udgangspunkt i borgerens særlige behov, forudsætninger, ressourcer og valg, og den gives med respekt, værdighed, medmenneskelighed og faglighed. Støtten kan omfatte oplæring/genoptræning i daglige færdigheder, omsorg og støtte til udvikling af egne ressourcer, herunder mulighed for udvikling af relationskompetencer, samt indgåelse i et aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse o.l. Støtten kan også omfatte brobygning, ledsagelse og kontakt til offentlige kommunale instanser, kontakt til brudte relationer eller opretholdelse/genoprettelse af netværk samt rådgivning, der kan bidrage til at hjælpe den enkelte over øjeblikkelige vanskeligheder og derved sætte den enkelte i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp på længere sigt. 6

7 Støtte- og kontaktperson til borgere med problemer Ydelser SEL 99 Servicelovens 99 forpligter kommunerne til at tilbyde støtte til personer med sindslidelser, stof- eller alkoholmisbrug samt til personer, der ikke har bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Flere af Blå Kors Danmarks enheder tilbyder at varetage denne støtte for kommunerne. Formålet er ved opsøgende arbejde at opbygge tillid og skabe en relation til de mest socialt udsatte, som ikke selv magter at kontakte de etablerede tilbud. Støtte- og kontaktpersonen arbejder med det mål, at den, der modtager hjælp, kan lære at mestre sit eget liv. Når der er skabt en god relation og tillid mellem borger og kontaktperson, viser det sig ofte, at der er mulighed for at bygge bro til kommunale myndigheder, væresteder, behandlingssystemet, sundhedsvæsen osv. Da de, der har brug for denne hjælp, er kendetegnet ved, at de ikke selv kontakter de sociale myndigheder, får de typisk hjælp, fordi kommunen får en henvendelse fra en anden borger, f.eks. en værestedsbruger, der fra miljøet kender den, der har behov for hjælp. Støtte- og kontaktpersonerne er veluddannede medarbejdere med stort kendskab til målgruppen. 7

8 Ydelser Væresteder - et frirum uden alkohol SEL 104 Blå Kors Danmark driver i seks kommuner syv godkendte væresteder efter Servicelovens 104 for mennesker, der har brug for at møde andre på et så forpligtende niveau, som de selv kan rumme. Et værested stiller ikke krav til den enkelte om at indgå i et forløb, som skal skabe forandring i den enkelte brugers liv, men mulighederne er til stede. Ramme om mangfoldighed Værestederne er åbne for voksne, som ofte har et tidligere eller et aktuelt misbrug. Der kan også være tale om mennesker, hvis liv er præget af ensomhed, social marginalisering og psykisk sygdom, eller som på anden måde er i en særlig udsat livssituation. Værestederne er forskellige, men de er fælles om at skabe en ramme, der fyldes ud af den mangfoldighed af mennesker, som søger fællesskab, samtale, konkret rådgivning eller aktivitet. Værestederne tilbyder under cafélignende former kaffe, varm mad og anden forplejning. De helt basale behov for støtte og omsorg er den grundlæggende ydelse, som giver værestederne mulighed for at etablere en god kontakt med den enkelte bruger. Det fører ofte til stabilisering i hverdagen og motivation for forandring. Forskellige tilbud på forskellige tidspunkter For den enkelte er der gode muligheder for at gøre brug af netop den ydelse, som er relevant 8

9 Fakta På alle Blå Kors Danmarks væresteder er der særlige tilbud om samtaler med en psykolog eller terapeut, som er tilknyttet værestedet. Ydelser Medarbejderne Medarbejderne i værestederne er primært faguddannede på det pædagogiske og social- og sundhedsmæssige område, men der er også medarbejdere med en baggrund i ernæring og kreative fag. Der er endvidere ressourcestærke frivillige og studerende og brugere af aktiveringstilbud, så mangfoldigheden er også til stede blandt medarbejderne. på et givet tidspunkt. Menneskers behov er ikke statiske, så tilbuddene er det heller ikke. Den samme bruger kan i en periode være meget aktiv og måske deltage i et støttende samtaleforløb, i en anden periode er det kun fællesskabet og snakken med de andre brugere, der ønskes. Værestederne har forskellige tilbud både i huset og ude af huset. Det kan være aktiviteter, sport eller lejrture, der skaber nye netværk gennem praktiske og sociale gøremål. Nogle væresteder har også medarbejdere, der kan tage ud af huset på opsøgende arbejde, hjemmebesøg, fængselsbesøg og lignende. Nogle væresteder tilbyder bostøtte i eget hjem. Associering Selvstændigt organiserede væresteder har mulighed for at opnå en associeringsaftale med Blå Kors Danmark. Denne giver ret til en række netværks- og konsulentydelser, der afregnes efter nærmere kontraktlig aftale. Det er en forudsætning, at det associerede værested kan tilslutte sig Blå Kors kristne livs- og menneskesyn. 9

10 Ydelser Botilbud - tålmodig indsats for forandring SEL 107 og 108 om personer, der ved siden af misbruget har andre og komplicerede problemstillinger. Målgruppen har brug for i en længere, men tidsbegrænset, periode at opholde sig i et rusfrit døgnmiljø, hvor der kan arbejdes med stabilisering og funktionsniveau. Det sker gennem en social- og sundhedsfaglig indsats, der omfatter træning i hverdagsfærdigheder, kost, fysisk træning og forskellige samtaletilbud. Målgruppen kan have problemer med egenomsorg og er som udgangspunkt heller ikke i stand til at have gavn af et intensivt, psykoterapeutisk behandlingstilbud. Blå Kors Danmark driver en række alkoholfrie botilbud, som er godkendt efter Servicelovens 107 og 108. Nogle af botilbuddene har også pladser godkendt i henhold til sundhedsloven og straffuldbyrdelsesloven. Der er desuden pladser til personer med alkoholrelateret demens og socialpsykiatriske botilbud. Omsorg og socialpædagogisk støtte ( 107) Tilbuddet retter sig generelt mod personer, der efter et langvarigt og massivt misbrug har en nedsat funktionsevne. Der kan også være tale Længerevarende ophold på botilbud ( 108) Er man så skadet, at man efter et ophold under 107 ikke kan gå videre til behandling eller ophold i eget hjem, kan et længerevarende ophold efter 108 være en mulighed. Der er naturligvis også mulighed for at begynde i 108. Tilbuddet retter sig til borgere, der efter mange års massivt alkoholmisbrug, evt. dobbeltbelastede og med misbrugsrelaterede hjerneskader, har betydelig nedsat fysisk og/eller psysisk funktionsevne, og som har brug for omfattende hjælp og støtte i forhold til vedligeholdelse og udvikling af færdigheder. Der gives hjælp til almindelige daglige funktio- 10

11 Fakta Vores botilbud retter sig mod personer, der efter et langvarigt misbrug har en nedsat funktionsevne, eller personer, der har andre og komplicerede problemstillinger. Ydelser Hvor det er muligt og relevant, forsøger vi at inddrage pårørende i aftaler med beboeren. Det er af afgørende betydning, at det er de samme få medarbejdere, der varetager relationen og udfører opgaverne. Det skaber den nødvendige ro, der gør, at borgeren kan fungere optimalt i hverdagen. ner for opfyldelse af basale behov gennem social- og sundhedsfaglig hjælp, støtte og omsorg. Formålet for begge tilbud er i gode rammer at skabe de bedste betingelser for udviklingsmuligheder eller formindskelse af tab af yderligere færdigheder. Blå Kors botilbud vil til enhver tid søge at skabe genkendelighed, overskuelighed, stabilitet, struktur, indhold og livskvalitet i hverdagen ud fra borgerens egne præmisser, funktion, ressourcer og behov, så borgeren får så værdigt et liv som muligt og indgår i et fællesskab med andre ud fra egne ressourcer. Bred metodisk tilgang Vores botilbud benytter en bred vifte af anerkendte og veldokumenterede metoder. Som eksempler kan nævnes kognitiv adfærdsterapi, systemisk terapi og relationsorienteret pædagogik. Der indgår også behandlingsmæssige kompetencer inden for medicinsk behandling og en social- og sundhedsfaglig indsats. Vi har mulighed for at administrere vedligeholdelsesmetadon og udtrapning. Der arbejdes helhedsorienteret mod en forbedret livssituation, og den enkeltes netværk og relationer inddrages efter ønske i behandlingen. Medarbejderne Blå Kors Danmarks botilbud har en tværfagligt sammensat medarbejdergruppe bestående af pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og socialrådgivere. Tilsyn Alle Blå Kors Danmarks botilbud er godkendt efter Serviceloven. Det sikrer, at vores tilbud er på Tilbudsportalen, og at der løbende føres fagligt tilsyn fra den stedlige kommunes side. 11

12 Ydelser Hjemløse får tag over hovedet og hjælp til forandring SEL 110 Blå Kors Danmark har tre pensionater, der er godkendt af kommunerne efter Servicelovens 110. Pensionaternes døgnpladser er et tilbud om midlertidigt ophold til personer, der er kommet i nød på grund af hjemløshed. Der kan være tale om reel hjemløshed eller det, man betegner som funktionel hjemløshed, hvor personen ikke kan fungere alene i eget hjem. Pensionaterne er akuttilbud, så det er principielt muligt at henvende sig personligt fra gaden. I de fleste tilfælde er der dog tale om et forbesøg og en visitationsprocedure, der kan afvikles meget hurtigt med efterfølgende optagelse, hvis der er ledig plads på pensionatet. Miljøterapeutisk ramme Pensionaterne stiller krav om rusfrihed under opholdet. Den ramme om hverdagen, som pensionaterne tilbyder, er baseret på at indgå i og arbejde med udvikling af struktur, relationer og motivationsskabende aktiviteter. Den enkelte borger får en kontaktperson i personalet, som primært har de støttende samtaler og udarbejder opholdsplaner. 12

13 Fakta Hjemløshed har flere ansigter. At mangle en bolig eller ikke at kunne fungere i sin egen bolig på grund af psykosociale problemer er nogle af dem. Ydelser Motivation og forandring Opholdet er tænkt som en periode i en skærmet position, hvor der oparbejdes overskud og motivation til at tage fat på at ændre på de faktorer, som udløser hjemløsheden. Derfor sættes der ind på flere områder, både med personlige og praktiske forandringer. Der arbejdes med mestringsstrategier i forhold til et eventuelt misbrug og med andre livskompetencer. Efterværn og netværk Døgnopholdet er starten på et forløb, der i mange tilfælde fortsætter med støtte til den enkelte borger i egen bolig eller ved ophold på en udslusningsplads eller i et bofællesskab i en længere periode. Pensionaterne har forskellige muligheder for at etablere en sådan overgang til en tilværelse helt på egen hånd, herunder også et støttende samtaletilbud efter udskrivning. Medarbejderne Pensionaternes personale er faguddannede med en baggrund som pædagoger og social- og sundhedsassistenter. Der arbejdes tværfagligt og helhedsorienteret. 13

14 Ydelser Behandling for afhængighed SUL 141, SEL 101 Afhængighed af alkohol eller andre rusmidler er et problem, som er ødelæggende for det enkelte menneske, og som ofte griber ind i alle livets forhold. Jo længere tid, der går, jo værre. Familie, venner og kolleger påvirkes også. Ofte har afhængigheden udviklet sig gennem en længere årrække, og konsekvenserne er alvorlige. Derfor er det nødvendigt at søge professionel hjælp til at komme ud af sin afhængighed og for alvor ændre de negative og selvforstærkende mønstre. Helhedsorienteret behandling Blå Kors har mange års erfaring med behandlingstilbud til alkohol- og rusmiddelafhængige og råder aktuelt over en række moderne behandlingstilbud. Der er tale om helhedsorienteret behandling til alkohol- og rusmiddel- 14

15 Fakta I 2011 har Blå Kors oprettet den helt nye behandlingsenhed Søndergård i Bjæverskov. Her tilbydes behandlingsforløb for hash-afhængige. Se mere på Ydelser afhængige, som udmøntes i forskellige typer af tilbud, enten ambulant behandling, dagbehandling eller døgnbehandling. Behandlingen tilgodeser hele mennesket med psykiske, fysiske, sociale og åndelige/eksistentielle aspekter. Behandlingen omfatter også tilbud til familie og netværk. Et behandlingsforløb indledes med en udredning af den enkeltes problemstillinger og behandlingsbehov, og der udarbejdes individuel behandlingsplan i samarbejde med handlekommunen. Anerkendte og dokumenterede metoder Blå Kors anvender anerkendte og veldokumenterede behandlingsmetoder, så som kognitive, systemiske og relationsorienterede metoder, kombineret med sundhedsfaglig og socialfaglig indsats. Metoderne udvikles løbende i samarbejde mellem praksis og landsorganisationens forskningsafdeling. Formålet med behandlingen er at støtte den afhængige i at opnå et liv uden misbrug med øget livskompetence og livskvalitet. Det sker gennem en psykoterapeutisk behandling med kortlægning af misbrugets karakter, funktion og konsekvenser og en efterfølgende behandlingsproces. Medarbejderne I behandlingstilbuddene er medarbejderne uddannede psykologer, psykoterapeuter, sygeplejersker og socialrådgivere. De er tværfagligt sammensat og suppleres med tilknyttede speciallægekonsulenter. Flere typer af behandling Den enkeltes motivation, sociale situation og en vurdering af misbrugets sværhedsgrad er afgørende for, hvilken type behandling der anbefales. Der kan også være tale om en kombination af behandlingstyper, som for eksempel ambulant behandling i en periode efter et intensivt døgn- eller dagbehandlingsforløb. 15

16 Ydelser Dømte kan afsone og få hjælp samtidig SFL 78 m.fl. Blå Kors Danmark kan i en række tilfælde være samarbejdspartner for kommuner og Kriminalforsorg i forbindelse med, at borgere, som dømmes til afsoning eller behandling, skal have et særligt tilbud. Et sådant samarbejde kan etableres på flere af vores enheder. Der kan være mange forskellige omstændigheder at tage hensyn til og mange spørgsmål at afklare, så kontakt én af vores konsulenter, for at få klarlagt de forskellige muligheder. Er en borger for eksempel dømt til alkoholbehandling, forudsættes både Kriminalforsorgens godkendelse af det ønskede tilbud samt en betalingsaftale med hjemkommunen. Borgere, som idømmes en psykiatrisk behandlingsdom, kan i nogle tilfælde modtages til ophold på Fredshavn og i Hobro Hjemmet. I de fleste tilfælde er der tale om anvendelse af 78 i straffuldbyrdelsesloven, som åbner mulighed for, at den dømte i en periode af straffetiden kan anbringes på hospital, familiepleje eller institution, hvis betingelserne er opfyldt, og de af Kriminalforsorgen fastsatte vilkår overholdes. 16

17 Andre ydelser - når behovene vokser Ydelser I de foregående afsnit har vi beskrevet de love og paragraffer, der danner baggrund for de hovedydelser, vi tilbyder hos Blå Kors Danmark og vores enheder. Ud over hovedydelserne kan vi i mange tilfælde også tilbyde supplerende ydelser i henhold til andre dele af serviceloven, sundhedsloven eller anden lovgivning. Tillægsydelserne kan eksempelvis blive aktuelle som følge af ændringer af fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, eller hvis der opstår behov, der ikke var taget højde for i det oprindelige tilbud. Særligt krævende pleje, terminalpleje, forskellige handicap, udadreagerende adfærd og grænseoverskridende adfærd er eksempler på situationer, hvor vi tilbyder en højere normering end den, der er indeholdt i den primære ydelse, for at vi kan give en faglig forsvarlig behandling. Tillægsydelser vil kun blive sat i gang efter en faglig vurdering og en klar aftale med betalingskommunen. Den faglige vurdering vil indeholde en beskrivelse af indsats, formål og den effekt, vi forventer at opnå ved ydelsen. Stofmisbrug Ud over tillægsydelser til vore hovedydelser kan vi også tage opgaver ind, der ligger uden for vores primære arbejdsområde. Eksempelvis behandling af stofmisbrug efter Lov om Social Service

18 Enheder Ydelser Blå Kors Hjemmet Skannerup SEL 107 og 108 P 18

19 Fakta Borgere, der hjælpes på Skannerup, har ofte så komplekse problemer, at kommunerne vanskeligt kan hjælpe dem på almindelige plejehjem. Enheder Blå Kors Hjemmet Skannerup modtager borgere i alderen 40 år og opefter med mange års alkohol- og evt. blandingsmisbrug samt svære fysiske og psykiske lidelser. Desuden modtager vi borgere med alkoholrelaterede hjerneskader. Vores målgruppe er kendetegnet ved, at de er socialt dårligt fungerende og har behov for, at der tages hånd om fysisk stabilisering og genopretning samt grundig udredning af fysiske og psykiske skader. Hjemmet har en tværfaglig medarbejdergruppe, der bl.a. omfatter sygeplejersker, diakoner, socialpædagoger, en ergoterapeut og en fysioterapeut. Der er personale alle døgnets 24 timer med vågen nattevagt. Blå Kors Hjemmet har tilknyttet både psykiatrisk speciallæge og alm. praktiserende læge, der har konsultation i huset. Målet med opholdet er at hjælpe den enkelte til et liv uden alkohol og andre rusmidler. Desuden forsøger vi at forbedre den enkeltes funktionsniveau og livskvalitet. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov, ressourcer og muligheder. Indsatsen sker i tæt samarbejde med sagsbehandler og andre offentlige samarbejdspartnere. Blå Kors Hjemmet Skannerup lægger vægt på, at alle får en struktureret hverdag, sund kost, motion samt udvikling af fysiske og sociale færdigheder. Der tilbydes gruppeundervisning, en-til-en-samtaler og deltagelse i forskellige arbejdsområder og aktiviteter. Blå Kors Hjemmet Skannerup Søndergade 72, Skannerup 8883 Gjern Tlf Fax Christian Schmidt 35 værelser heraf 7 specialpladser til alkoholrelaterede hjerneskader og 4 botrænings-boliger. 19

20 Enheder Ydelser Blå Kors Hjemmet Espergærde SEL 107 og 108 P Blå kors Espergærde tilbyder korte og længerevarende socialpædagogiske ophold med støtte og omsorg til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller sociale problemer med baggrund i alkoholmisbrug. Botilbuddet rummer også personer med lettere hjerneskader samt psykiatriske lidelser. Beboerne skal være selvhjulpne. Botilbuddet har 14 pladser. Vi arbejder relationspædagogisk, yder hjælp til selvhjælp ved at støtte beboerne til genopbygning af selvværd, selvrespekt og ansvarlighed for derved at give grobund for menneskelig vækst og udvikling. Vi arbejder med kontaktpersonordning og opholdsplaner, og sikrer et individuelt tilrettelagt ophold. Botilbuddet har en tværfaglig perso- 20

21 Fakta Blå Kors Hjemmet Espergærde ligger i skønne omgivelser næsten helt ned til vandet og med indkøbsmuligheder og kystbanen i nærheden. Enheder nalegruppe samt tilknyttet læge og psykiatrisk konsulent. Under opholdet arbejdes der med at udrede beboerens fysiske, psykiske og sociale problemer samt udarbejdelse af funktionsbeskrivelser. Det sker i tæt samarbejde med beboeren og de kommunale samarbejdspartnere. Vi tilbyder en struktureret dagligdag med samtaler, sund kost og forskellige motions- og aktivitetstilbud, der er med til at genopbygge beboerens ressourcer. Beboerne kan deltage i en samtalegruppe, hvor der arbejdes med tilbagefaldsforebyggelse, eller i en gruppe, som arbejder mere oplevelsesorienteret. Udslusning og efterværn Under opholdet arbejder vi med at sikre en god og behovsbestemt udslusning, så borgeren får de bedste muligheder for en varig forandring. Botilbuddet tilbyder efterværn efter endt opholdt. Det er også muligt at træffe aftale om bostøttetimer. Blå Kors Hjemmet Espergærde Stockholmsvej 2C 3060 Espergærde Tlf Fax Pernille Folkmann 14 værelser 21

22 Enheder Ydelser Blå Kors Hjemmet Hobro SEL 103, 107, 108, 110 og SFL 78 P Beskyttet Pensionat (SEL 110) Målgruppen er hjemløse eller borgere, som for en periode ikke kan bo i eget hjem. Her er fokus primært stabilisering, fysisk og psykisk udredning, afklaring af fremtidig forsørgelse og boligsituation, ADL-træning og struktur i hverdagen. Mål og opholdsplan udarbejdes altid i tæt dialog med borgeren samt hjemkommunen. Beskyttet beskæftigelse (SEL 103) Målgruppen er borgere, der bor i eget hjem, men som har brug for aktivitet, struktur og socialt fællesskab i trygge rammer. Vi kan holde styr på medicin, almen tilstand mv. samt tilbyde et socialt netværk for borgeren. Bo og behandling (SEL 107/108) Målgruppen er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og med sociale problemer forårsaget af alkohol eller andet misbrug. Målet er at hjælpe den enkelte til et liv uden misbrug og til øget livskvalitet. Fokus er primært stabilisering, fysisk og psykisk udredning, tilbagefaldsforebyggelse, støtte til genopbyggelse af beboerens selvværd og selvrespekt, forandring samt afklaring af fremtid og udslusning. 22

23 Fakta Blå Kors Hjemmet er beliggende i naturskønne omgivelser, der lægger op til et ophold med ro, fordybelse og mulighed for forandring. Enheder Fysisk og psykisk udredning For begge døgntilbuds vedkommende lægger vi vægt på en grundig fysisk og psykisk udredning og stabilisering. Vores økonoma og fysioterapeut hjælper med kostvejledning samt kost- og motionsplaner, og vores fast tilknyttede psykiater kan udføre psykiatriske udredninger samt vurdere en medicinsk behandling. Der er også tilbud om selvhjælpsgrupper og individuel terapi. Metode Den overordnede metode er kognitiv miljøterapi, som udføres gennem et tværfagligt teamsamarbejde med mindst én kontaktperson med særligt fokus på den enkelte borger. Vores velkvalificerede og bredt sammensatte personalegruppe sikrer en stor variation af aktiviteter og muligheder for hjælp og støtte. Vi lægger vægt på en høj grad af medindflydelse og medinddragelse under hele opholdet, da borgeren kender sit eget liv og sine fremtidsønsker bedst. Hyggeligt socialt samvær er en naturlig del af hverdagen. Blå Kors Hjemmet Hobro Ølsvej Hobro Tlf Fax Lars Thidemann Jensen I alt 38 lyse og venlige værelser på hjemmet og pensionatet 23

24 Ydelser Enheder Blå Kors Minibo i Hobro SEL 107, 108 P Minibo er et socialpsykiatrisk botilbud jfr. SEL 107 og 108 for personer, som er dobbeltbelastede. Minibo er en del af Blå Kors Hjemmet i Hobro. Minibo er et mindre bofællesskab for 7 personer med svære sociale eller psykiske problemer kombineret med et misbrug. Bofællesskabet ligger i et roligt villakvarter helt ned til Vesterfjord i Hobro. På grund af stedets størrelse, beliggenhed og den høje personalenormering, er det ideelt for beboere, der på en særlig måde har brug for ro og tryghed for at arbejde med sig selv og skabe både stabilitet og forandring i tilværelsen. Vi har meget fokus på, at der hos den enkelte beboer skabes overblik og tryghed. Samtidig skal basale behov tilfredsstilles fx. gennem en sund døgnrytme, ernæringsrigtig kost og deltagelse i et socialt fællesskab og aktiviteter. Vores fast tilknyttede psykiatriske speciallæge følger beboerne tæt og kan udføre psykiatriske udredninger og medicinske behandlingsplaner for den enkelte beboer. 24

25 Fakta Minibo skaber overblik og tryghed hos den enkelte beboer. Det fremmer muligheden for at opnå forandring i tilværelsen. Enheder Under opholdet arbejder vi kognitivt miljøterapeutisk og relationspædagogisk med den enkelte. Som en integreret del af opholdet gælder det, at hele personalegruppen støtter de enkelte beboere i social færdighedstræning og ADL-træning. Alle får tildelt en dagligdags opgave ud fra evner og ressourcer. Som en del af Blå Kors Hjemmet i Hobro gør Minibo også brug af de aktiviteter og muligheder, som findes dér. Blå Kors Minibo Rørholmsgade Hobro Tlf Fax Afdelingsleder Henrik Baagø 7 værelser 25

26 Enheder Ydelser Blå Kors Rold Skov SEL 85, 107 og 108, SUL 141 P 26

27 Fakta Forandringsgruppen er rammen om samtaler med andre beboere og behandlere det er en vigtig vej til at se problemerne i øjnene og blive motiveret. Enheder Blå Kors Rold Skov er et bo- og behandlingstilbud, som især tager imod mennesker med mange års misbrug af alkohol og andre rusmidler. Hjemmets medarbejdere er specialister i at hjælpe mennesker, som er skadede både fysisk, psykisk og socialt af alkohol- og blandingsmisbrug. Et ophold på Blå Kors Rold Skov giver mod på livet og kræfter til at ændre det på beboerens egne betingelser. Genopbygger kroppen Blå Kors Rold Skov hjælper beboerne ud af deres alkoholmisbrug. Som et middel til dette genopbygges kroppen og relationerne til andre mennesker. I behandlingen indgår samtaleterapi, stabilisering af hverdagen, familiesamtaler og sund kost og motion. Ud over de bygninger, der rummer stedets primære aktiviteter, råder Blå Kors Rold Skov også over ni udflytterboliger, der kan lejes af beboere, der er blevet mere selvhjulpne, men som stadig ikke er parate til at flytte hjem. Blå Kors Rold Skov ligger i hjertet af Himmerland mellem Hobro og Aalborg. Hjemmet ligger i udkanten af Arden med udsigt til Rold Skov, mark og eng. Bygningerne er lyse og venlige. Behandlingskoncept Behandling og grundlaget for den er beskrevet i Blå Kors Rold Skovs behandlingskoncept. Behandlingen er målrettet borgere, der har særlige problemstillinger, og som har haft et længerevarende misbrug. Blå Kors Rold Skov Høftemarksvej Arden Tlf Fax: Frede Follmann 28 pladser i centerinstitutionen, 4 i botræning, 5 i et bofællesskab og 9 i udflytterboliger 27

28 Enheder Ydelser Blå Kors Fredshavn SEL , SUL 141 og SFL 78 P Der sættes typisk ind med tre typer af behandling samtidig: Det vigtigste er afhængighedsbehandlingen, det næste er den psykiatriske behandling, og det sidste led er funktionsbehandlingen. Fundamentet i den helhedsorienterede behandling er nærvær og relationsarbejde. Fredshavn er et bo- og behandlingstilbud for dobbeltbelastede borgere. Det vil sige, at man både har et misbrugsproblem og større psykiske problemer. Misbrugsproblemerne kan både være med alkohol, narko, piller eller være et blandingsmisbrug. De psykiske lidelser kan være ADHD, svær skizofreni, misbrugsskader og alkoholdemens. Borgeren behøver ikke være diagnosticeret med en psykiatrisk diagnose inden opholdet. En del af vores beboere er borgere, som kommunerne har svært ved at rumme på almindelige plejehjem. Handleplan og opholdsplan Kommunen har udarbejdet en handleplan inden ophold på Fredshavn. Efter modtagelsen udarbejdes en opholdsplan. Udgangspunktet er den enkelte borgers problemstillinger, og Fredshavn samarbejder derfor med mange forskellige instanser fra misbrugscentre, sagsbehandlere, kriminalforsorg og retspsykiatri til andre eksterne ressourcepersoner og specialenheder. 28

29 Fakta Blå Kors Fredshavn tilbyder også behandling til mennesker med stofmisbrugsproblemer efter Lov om social service 101. Enheder Fredshavn tilbyder behandling både til mennesker med alkohol- og stofmisbrugsproblemer. Vi er en mulighed for dem, der ønsker at modtage hjælp i et stoffrit miljø. Målet med et ophold på Fredshavn er et værdigt og trygt liv uden misbrug. Fredshavn har plads til 15 beboere. Deres ophold kan strække sig fra seks måneder til tidsubestemt. Blå Kors Fredshavn tilbyder en række tilkøbsydelser, og stedet råder over en nødplads til hasteudredning / aflastning. Fredshavn hjælper også gerne kommunerne med opgaver hjemme i kommunen. Det kan eksempelvis være konsulent- og rådgivningsydelser, opsøgende indsats over for syge med misbrugsproblemer, motivationssamtale, støttekontaktperson, familiebehandling og lignende. Blå Kors Fredshavn Sønderhedevej Vorbasse Tlf Fax René Boye Knudsen 15 pladser 29

30 Enheder Ydelser Blå Kors Pensionat Herning SEL 110 og 85 P 30

31 Fakta På Blå Kors Pensionat Herning stræber vi efter, at beboerne dagligt oplever sig set, hørt og rørt. Beboerne skal vide, at de er værdsat - ønsket, elsket og savnet. Enheder Blå Kors Pensionat Hernings målgruppe er mennesker, der er boligløse, for en tid ikke magter at opholde sig i egen bolig, er alkoholog/eller stofafhængige eller har en psykisk problemstilling og har brug for aktiverende støtte og omsorg. Formål Vi tilbyder et midlertidigt ophold til borgere, der på grund af alkoholmisbrug eller psykosociale problemer befinder sig i en socialt truet situation, hvor der er brug for at yde omsorg og hjælpe borgeren til et liv uden misbrug. Vi hjælper borgeren til at genfinde sine ressourcer og få genoptrænet tidligere indlærte færdigheder, så vedkommende kan leve sit liv. Vi tager udgangspunkt i mennesket mere end i problemet. For os er det vigtigt at fremelske beboerens positive sider og lære beboeren at anvende egne ressourcer. Støtte og vejledning Vi giver støtte og vejledning omkring egen situation og personlige og familiære forhold, hjælp til valg af relevante behandlingstilbud, samvær i arbejds- og fritidsaktiviteter samt bo-træning inkl. hjælp til at finde egen bolig. Vi supplerer med støtte efter udflytning. Desuden har vi dagtilbud og bostøtte. Foruden pensionatpladserne tilbyder vi efterværnspladser, udslusningspladser, bostøtte i eget hjem samt beskæftigelsespladser. Visitation til udslusningsboligerne foregår via pensionatet. Blå Kors Pensionat Herning Møllegade Herning Tlf Fax: Personale i weekend og helligdage Øvrige dage Steen Tang Andersen 14 pensionatspladser 31

32 Enheder Ydelser Blå Kors Pensionat Taastrup SEL 110 P 32

33 Fakta Vi tager aldrig afstand fra selve mennesket, men kan godt i en grundlæggende næstekærlig forståelse tage afstand fra de handlinger, et menneske har foretaget. Enheder Blå Kors Pensionat i Taastrup tilbyder midlertidige ophold til mænd og kvinder, der på grund af komplekse problemstillinger er sat uden for samfundet. Det kan være, fordi de ikke har en bolig eller ikke kan blive i egen bolig, fordi deres personlige netværk er gået i stykker, eller fordi de har mistet al tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi hjælper den enkelte til at leve et selvstændigt liv i en egnet bolig og derigennem forbedre sit funktionsniveau og sin livskvalitet. Beboernes behov, ønsker og muligheder er i fokus for alt vores arbejde på Blå Kors Pensionat i Taastrup. Vi tror på, at vejen tilbage i samfundet forstærkes ved at give beboerne ansvar for deres liv og handlinger. Derfor inddrager vi beboerne så meget i beslutningerne som muligt. Alle får en kontaktperson. Sammen med kontaktpersonen planlægges, hvad der skal ske under og efter opholdet. Kontaktpersonen kan også indgå i efterværn i normalt ca. seks måneder efter et ophold. Der er mulighed for, at borgeren kan fortsætte med samtaler med kontaktpersonen hver 14. dag efter fraflytningen. Blå Kors Pensionat Taastrup Ludvig Hegners Allé Taastrup Tlf.: Fax: Personalet er på pensionatet fra Weekender og helligdag fra kl. 8. Efter kl. 23 kan medarbejdere tilkaldes Ole Hjuler 17 pensionatspladser 33

34 Enheder Ydelser Blå Kors Behandlingscenter Taastrup SUL 141 P Blå Kors Behandlingscenter Taastrup behandler borgere med alkoholmisbrug og blandingsmisbrug. Vi har ambulatorium med et meget varieret tilbud af ambulante behandlingsmuligheder for både den alkoholafhængige og dennes pårørende, og vi har dag- og døgnbehandling. Vi tilbyder også behandling til mennesker med dobbelt problematik. Det betyder, at de ud over en afhængighedsproblematik også har eksempelvis en angst-, depressions- eller ADHD- problematik. Derudover har behandlingscentret erfaring med særlige beskæftigelsesrettede projekter i samarbejde med jobcenter, hvor der kan tilbydes behandling som en integreret del af en aktiveringsindsats. For at komme i behandling på ambulatoriet skal man bare ringe og aftale tid samt møde rusfri op. Et ambulant forløb varer i gennemsnit 6 12 måneder. Er der behov for yderligere hjælp, kan vi kontakte hjemkommunen med henblik på at få bevilget intensiv dag- eller døgnbehandling. Et sådant forløb kan vare op til 3 måneder. Behandlerne er psykologer, sygeplejersker og socialrådgivere, og vi har også en speciallæge i psykiatri tilknyttet. Alle brugere, der henvender sig, får udredt behandlingsbehov ved behand- 34

35 Fakta Behandlingen afhænger helt af den enkeltes situation. Vi har tilbud til stort set alle former for alkoholproblemer og personlighedstyper. Enheder ler og psykiater, og der udarbejdes en behandlingsplan. Nogle af de elementer, der indgår i behandlingen, er psykoterapi, individuelt eller i gruppe, parsamtaler og familieterapi, motion, social genopretning, psykiatrisk konsultation og efterbehandling. Vi lægger stor vægt på sund kost og motion og har fokus på det gode liv. Behandlingen afhænger helt af den enkeltes situation. Vi har tilbud til stort set alle former for alkoholproblemer og personlighedstyper. Målet med behandlingen er både at hjælpe borgeren til et liv uden misbrug og at øge vedkommendes livskvalitet i det hele taget. Afhængighed ødelægger evnen til at indgå meningsfulde relationer. Motivationen og redskaberne til at ændre misbrugsadfærd skal ofte findes i netop de nære relationer. Inddragelse af familie og pårørende er et fast element i alle vore behandlingsforløb. Det er ofte med til at motivere den afhængige til at gå i behandling og blive i behandling og dermed forlænge effekten. Under alle omstændigheder får familie og pårørende en bedre livskvalitet ved at blive inddraget, viser al erfaring. Blå Kors Behandlingscenter Taastrup Jernbane Allé 11A 2630 Taastrup Tlf: Fax: Helle Kjær 10 døgnpladser og 6 dagpladser 35

36 Enheder Ydelser Blå Kors Søndergård SEL 101, 107 og 142,7 P Hjælp til hashstop for årige Blå Kors Søndergård er et helt nyt tilbud, som hjælper årige med at stoppe deres hashmisbrug. Tilbuddet er startet i samarbejde med overlæge og misbrugsekspert Henrik Rindom. Til unge, der har fået nok Søndergård er misbrugsfrit område, så den unge skal på forhånd have truffet beslutningen om at stoppe. Til gengæld bliver den unge en del af et fællesskab med andre i samme situation, og medarbejderne yder støtte og opmuntring døgnet rundt. Om dagen arbejder de unge med at blive klogere på misbrugets konsekvenser, og de får redskaber til at sige nej til stofferne efter hjemkomsten. 10 dage på Søndergård Medarbejderne på Søndergård er særligt uddannede til at støtte de unge, som oplever ubehagelige symptomer, fordi de er stoppet med at ryge hash. Det kan være søvnproblemer, natlige svedeture, irritabilitet og humørsvingninger. I afgiftningsperioden kan ubehaget få motivationen til at svigte. Så gælder det om at kunne hente hjælp hos erfarne medarbejdere i et respekterende og udfordrende miljø. Der kan også være behov for midlertidig medicinsk støtte under lægetilsyn. 36

37 Fakta Søndergård er et tidligere landhotel med god plads inde og ude. Det ligger i landlige omgivelser en times kørsel fra København. Der er gode offentlige transportmuligheder (HT-området). Enheder behandlingsplan, der er iværksat af hjemkommunen, og som videreføres efter opholdet. Det er muligt at komme mere end én gang på Søndergård. Et ophold på Søndergård varer 10 dage og følger et dagsprogram, som bl.a. består af: Samtaler i gruppe og individuelt Læring om stoffer og deres virkning Udfordrende fritidsaktiviteter Et led i en plan Et motiverende forløb på Søndergård bør indgå som led i en længerevarende ambulant Tværfagligt team Medarbejderne arbejder tværfagligt i en kognitiv miljøterapeutisk ramme. Teamet består af veluddannet personale, der har basisuddannelser som bl.a. socialpædagog, sygeplejerske, sosuassistent, psykolog og terapeut. Desuden er der tilknyttet en lægekonsulent, som tilser alle indskrevne. Praktisk Kommunale sagsbehandlere bevilger opholdet efter SEL 107 og 142,7. Privat betaling er også en mulighed. I givet fald henvender man sig direkte til Søndergård. Blå Kors Søndergård Krogen 15B 4632 Bjæverskov Tlf: Inger Cherka 15 døgnpladser 37

38 Enheder Ydelser Den Blå Sociale Café i Hjørring SEL 104 og 110 D Den Blå Sociale Café er et Værested og har tilknyttet et trivselsværksted. Værestedet råder endvidere over to akutte boliger (to møblerede værelser), hvor brugerne kan bo i tre måneder, og en herbergsseng til akut overnatningsbehov i én nat. Foruden det faguddannede personale beskæftiger vi frivillige medarbejdere og personer i virksomhedspraktik og samfundstjeneste. Den Blå Sociale Café Kongensgade 1 og Hjørring Tlf: Akuttelefon: på Susanne Houmøller 38 Den Blå Sociale Café: Mandag , tirsdag , onsdag , torsdag , fredag Det Blå Værksted: Mandag, onsdag, torsdag , tirsdag , fredag Begge tilbud er weekendlukkede

39 Madam Blå i Hobro Enheder SEL 85, 99 og 104 D Blå Kors værested Madam Blå i Hobro fungerer som café, værested og varmestue. Madam Blå er for socialt udsatte, der har brug for hjælp og støtte med: Misbrugsproblemer Metadon-vedligeholdelse Lettere sindslidelser Ensomhed Sociale problemer Foruden det lønnede personale beskæftiger vi frivillige medarbejdere og personer i virksomhedspraktik og samfundstjeneste. Der er tilbud om terapeutiske samtaler, bostøtte, kreditordning og frivillig besøgstjeneste for værestedets målgruppe. Vi samarbejder med hjemmeplejen om at støtte mennesker med misbrugsproblemer til at kunne fungere i eget hjem. Madam Blå Lillegade Hobro Tlf el Knud Erik W. Hansen Åbningstider: Mandag til fredag , lørdag Søndag lukket 39

40 Ydelser Enheder Det Blå Værested i Arden SEL 85, 99 og 104 D Det Blå Værested i Arden fungerer som café, værested og varmestue. Værestedet er for socialt udsatte, der har brug for hjælp og støtte med: Misbrugsproblemer Metadon-vedligeholdelse Lettere sindslidelser Ensomhed Sociale problemer Foruden det lønnede personale beskæftiger vi frivillige medarbejdere og personer i virksomhedspraktik og samfundstjeneste. Der er tilbud om terapeutiske samtaler, bostøtte, kreditordning og frivillig besøgstjeneste for værestedets målgruppe. Vi samarbejder med hjemmeplejen om at støtte mennesker med misbrugsproblemer til at kunne fungere i eget hjem. Det Blå Værested Arden Kulturhus Bluhmesgade 19, 9510 Arden Tlf eller Knud Erik W. Hansen Åbningstider: Mandag, tirsdag og torsdag

41 Den Blå Viol i Skive Enheder SEL 99 og 104 D Den Blå Viol i Skive fungerer som café, værested og værksted for udsatte mennesker. Den Blå Viol er et socialt dagtilbud til misbrugere, ensomme, udstødte og mennesker med behov for nyt netværk og et miljø med trygge rammer uden alkohol eller andre rusmidler. Den Blå Viol beskæftiger borgere i aktivering, og vi er tilknyttet SKP-ordningen. Den Blå Viol Nr. Allé 2D 7800 Skive Tlf Fax Ulrik Jensen Åbningstider: Mandag-fredag Torsdag indtil kl. 19. Lørdag og søndag lukket 41

42 Ydelser Enheder Den Blå Oase i Aabenraa SEL 104 D Værestedet Den Blå Oase er et socialt dagtilbud til mennesker, som er afhængige af rusmidler, ensomme og udstødte, samt mennesker med behov for nyt netværk og for at være et sted uden rusmidler. Værestedet har en lang række projekter, der skaber ekstra muligheder for værestedets brugere, eksempelvis projekter En Ny Chance - for familier Det Blå Sjak - kombineret jobtræning og behandling Vinterherberg fra 1. december til 31. marts Rygestopkurser Psykologtilbud til brugerne Den Blå Oase Møllegade Aabenraa Tlf Hanne Kristesen Åbningstider: Mandag-fredag 10-15, søndag samt skæve helligdage 13-16, lørdag lukket 42

43 Det Blå Sted i Århus Enheder SEL 104 D Værestedet Det Blå Sted i Aarhus er et socialt dagtilbud til misbrugere, ensomme, udsatte og marginaliserede mennesker med behov for netværk og for at være et sted uden alkohol og andre rusmidler. Målet er, at brugeren bliver set og mødt med udgangspunkt i hans/hendes situation. Det sociale samvær bygger på nærvær, respekt og ligeværdighed. Vi tilbyder at opfylde basale behov, der f.eks. omfatter varme, mad, drikke, bad og tøj. I trivselsværkstedet kan kreativiteten blive udfoldet her er mulighed for at male, lave glaskunst og arbejde i tekstiler. Der er også mulighed for at bruge en computer og blive introduceret til internettet. Det Blå Sted Jægergårdsgade 2A 8000 Aarhus C Tlf Lisbet U. Kristensen Værestedet: Mandag (1. juli til 31. august ), tirsdag , onsdag og torsdag , fredag Trivselsværkstedet: Tirsdag, onsdag og torsdag

44 Ydelser Enheder Den Blå Mølle i Kibæk SEL 104 D Værestedet Den Blå Mølle i Kibæk er et socialt dagtilbud til personer med misbrugsproblemer, psykiske problemstillinger, sociale vanskeligheder og manglende eller skrøbelige netværk. Miljøet er venligt og med trygge rammer uden alkohol eller andre rusmidler. På Den Blå Mølle er der stor fokus på kost og motion. Den varierede kost tilberedes af frivillige medarbejdere. Værestedet arrangerer også mange ture og udflugter. Brugerne har bl.a. mulighed for at komme med i motionscenter og svømmehal eller dyrke motion via wii-spil. Personalet besøger gerne brugerne i deres eget hjem. Den Blå Mølle Møllevænget Kibæk Tlf Jørgen Engholm Andersen Åbningstider: Mandag og onsdag , tirsdag, torsdag og fredag , weekend lukket 44

FAGLIGT GRUNDLAG. for bo- og behandlingstilbud i Blå Kors BO- OG BEHANDLING

FAGLIGT GRUNDLAG. for bo- og behandlingstilbud i Blå Kors BO- OG BEHANDLING FAGLIGT GRUNDLAG for bo- og behandlingstilbud i Blå Kors BO- OG BEHANDLING Fagligt grundlag for bo- og behandlingstilbud For ydelser i henhold til Servicelovens 85, 101, 107 og 108 samt Sundhedslovens

Læs mere

HVEM GØR HVAD? Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune 16. udgave - 2015. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen

HVEM GØR HVAD? Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune 16. udgave - 2015. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune 16. udgave - 2015 HVEM GØR HVAD? Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Udgivet af: Center for Voksne, Badehusvej 1, 1., 9000 Aalborg

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Voksne med særlige behov Psykiatri- og Handicap

Kvalitetsstandard 2014 Voksne med særlige behov Psykiatri- og Handicap Kvalitetsstandard 2014 Voksne med særlige behov Psykiatri- og Handicap Kære borger og pårørende Jeg er glad for at kunne præsentere Vesthimmerlands Kommunes nye kvalitetsstandarden for tilbud til voksne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

HVEM GØR HVAD? Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune. Udgivet af Center For Voksne - 15.

HVEM GØR HVAD? Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune. Udgivet af Center For Voksne - 15. Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune HVEM GØR HVAD? Udgivet af Center For Voksne - 15. udgave - 2014 Familie - og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune INSTANSER MED

Læs mere

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum.

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Kirkens Korshærs herberg, Benediktsgade 23, 5000 Odense c Tlf. nr: 66 12 15 93 Redaktør: Jan LP Billedmateriale: Maj-Britt Boa. Kirkens Korshærs herberg

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv

Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv Navn og adresse Plan A 24syv Svenstrup Strandvej 3 4220 Korsør Tlf. 35 55 20 00 Mail:info@plan-a.nu Indledning og baggrund for ansøgning Hermed ansøger Plan A 24syv

Læs mere

Assertive Community Treatment (ACT) Manual

Assertive Community Treatment (ACT) Manual Assertive Community Treatment (ACT) Manual 1 Dette notat indeholder en manual for den sociale metode Assertive Community Treatment (ACT). Notatet er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen

Læs mere

Assertive Community Treatment (ACT) Manual

Assertive Community Treatment (ACT) Manual Assertive Community Treatment (ACT) Manual 1 Dette notat indeholder en manual for den sociale metode Assertive Community Treatment (ACT). Notatet er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Ungdomsliv med rehabilitering Unge med sindslidelse

Ungdomsliv med rehabilitering Unge med sindslidelse 3 4 Unge med sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS Unge med sindslidelse 2 Unge med sindslidelse oplysning og samarbejde Socialt Udviklingscenter SUS, Videnscenter for Socialpsykiatri, PsykiatriFonden

Læs mere

Præsentation af pensionatet Stormly... 5. Mål for indsatsen... 5. Målgrupper... 5. Værdier og normer...5. Den fremtidige indsats på området...

Præsentation af pensionatet Stormly... 5. Mål for indsatsen... 5. Målgrupper... 5. Værdier og normer...5. Den fremtidige indsats på området... Page 1 of 16 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Misbrug/udsatte Stormly Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for pensionatet

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Ungdomsliv med mentor Unge med sindslidelse

Ungdomsliv med mentor Unge med sindslidelse 2 4 Unge med sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS Unge med sindslidelse 2 Unge med sindslidelse oplysning og samarbejde Socialt Udviklingscenter SUS, Videnscenter for Socialpsykiatri, PsykiatriFonden

Læs mere

Serviceniveau. For handicap- og udsatte voksneområdet. Rebild Kommune 2013. Center for Familie & Handicap

Serviceniveau. For handicap- og udsatte voksneområdet. Rebild Kommune 2013. Center for Familie & Handicap Serviceniveau For handicap- og udsatte voksneområdet. Rebild Kommune 2013. Center for Familie & Handicap Rebild Kommune Center Familie og Handicap Skørpingvej 7, 9575 Terndrup 9530 Støvring www.rebild.dk

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Randers Kommune. Ydelseskatalog. Fra beskyttet til støttet

Randers Kommune. Ydelseskatalog. Fra beskyttet til støttet Ydelseskatalog Fra beskyttet til støttet 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Temaer pejlemærker i ydelseskataloget... 5 1.2 Snitflader til andre forvaltninger og til regionen... 7 1.2.1 Indsatsen

Læs mere

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Alkoholbehandling Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Indhold Rusmiddelcentrets kerneopgave... 3 Baggrund... 4 Indhold... 5 Del 1 Overordnet struktur af alkoholbehandlingen...

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

INDHOLD, EVIDENS, MOTIVATION OG SUCCESKRITERIER

INDHOLD, EVIDENS, MOTIVATION OG SUCCESKRITERIER AMBUL ANT & INTENSIV ALKOHOLBEHANDLING INDHOLD, EVIDENS, MOTIVATION OG SUCCESKRITERIER BLÅ KORS BEHANDLINGSCENTER TAASTRUP Indhold FORORD Denne udgivelse indeholder information om Blå Kors Behandlingscenters

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Intensive Case Management (ICM) Manual

Intensive Case Management (ICM) Manual Intensive Case Management (ICM) Manual Marts 2015 1 Denne manual for den sociale metode Intensive Case Management (ICM) er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen af Hjemløsestrategiens

Læs mere

Projekt Vista Balboa

Projekt Vista Balboa Projekt Vista Balboa - et tilbud til borgere med sindslidelse og misbrug i Odense Kommune Oktober 2000 Claus B. Olsen CASA Projekt Vista Balboa - et tilbud til borgere med sindslidelse og misbrug i Odense

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere