Projekt: Nyt TUBA-samtaletilbud på Samsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt: Nyt TUBA-samtaletilbud på Samsø"

Transkript

1 Dato Fil: K11-SemAfslutning_N-T-M-J_Besvarelse.docx - Side: 1 af 11 Ansættelsessted nr. 3: Vi er konsulenter i en landsdækkende ungdomsorganisation Projekt: Nyt TUBA-samtaletilbud på Samsø Projekt-team, 3K11 Thomas S. - Jørgen H. T. - Mathilde Ø. L. - Niels S. - Indhold AFS. 1. BESKRIVELSE AF VORES ANSÆTTELSESSTED: TUBA... 2 AFS. 2. BESKRIVELSE AF SAMTALETILBUDS INDHOLD OG HVEM DET HENVENDER SIG TIL... 3 AFS. 3. PLANLÆGNING OG ORGANISERING, MASTERPLAN... 4 AFS. 4. PR/MARKEDSFØRING & MARKEDSFØRINGSBUDGET... 5 AFS. 5. PRESSEMEDDELELSE, DER FORTÆLLER OM PROJEKTET... 6 AFS. 6. PR FOR INITIATIVET: EN PLAKAT... 7 AFS. 6.1: ARGUMENT FOR VALG AF PLAKAT... 7 AFS. 6.2: PLAKATEN - UDKAST AFS. 7. BAGGRUNDSPAPIR, DER FORKLARER, HVAD DER EFTER VORES MENING, ER DET VIGTIGSTE AT HUSKE PÅ SOM SAMTALEPARTNER/SJÆLESØRGER I FORBINDELSE MED DEN SVÆRE SAMTALE... 9 VI STRÆBER EFTER... 9 VORES VÆRDISÆT... 9 Nærhed... 9 Accept... 9 Faglighed GODE RÅD I ARBEJDET APPENDIX: DISPOSITION OG ARBEJDSFORDELING I PROJEKT-TEAM...11

2 Dato Fil: K11-SemAfslutning_N-T-M-J_Besvarelse.docx - Side: 2 af 11 Afs. 1. Beskrivelse af vores ansættelsessted: TUBA TUBA er en organisation under Blå Kors i Danmark. TUBA tilbyder samtaler, rådgivning og terapi for teenagere og unge der vokser op i hjem med alkoholmisbrug. TUBA arbejder ud fra et kristent næstekærligt menneskesyn, der ser det enkelte menneske som ressource fyldt, ressourcer der kan aktualiseres og dermed kan man hjælpe sig selv videre i livet. Hjælpen i TUBA er gratis og der er fuld anonymitet. TUBA har 12 afdelinger i hele landet, samt ny afdeling på Samsø på vej. I TUBA er vi fokuserede, først og fremmest på de unge, der har brug for hjælp, men vi finder det vigtigt at producere viden, bøger, hjemmesider, dokumentere og evaluere og på den måde skabe evident viden om børns opvækst og trivsel i familier med alkoholmisbrug. Vores hovedmål er en kontinuerlig udviklende proces, først og fremmest: For de unge, fordi: Ingen ung, skal vokse op i en familie med fulde forældre!

3 Dato Fil: K11-SemAfslutning_N-T-M-J_Besvarelse.docx - Side: 3 af 11 Afs. 2. Beskrivelse af samtaletilbuds indhold og hvem det henvender sig til Statistiske opgørelser fra Region Midt af behov for samtaletilbud i aldersgruppen, årige med eksistentielle alkoholrelaterede problemer, i regionen, viser en stigning generelt og specifikt på Samsø. Der er etableret kontakt med op til 4 unge der gennem alkoholrådgivningen har været til ungemøder i TUBA Aarhus. Derfor finder vi det i TUBA nødvendigt med et tilbud til disse unge. TUBA vil i en projektperiode undersøge behovet for permanent tiltag og dermed omfanget af unge med alkohol relaterede problemer. TUBA vil tilbyde samtaler dels individuelle og dels i gruppe, vi vil tilbyde samvær med andre unge i samme situation. Den overordnede organisatoriske og administrative ramme ligger hos TUBA, centralt ved hovedkontoret i Silkeborg. Pædagogiske, psykologiske og ledelsesmæssige kompetencer og ressourcer findes i samarbejdet med TUBA afdelingen i Aarhus. Her skal bruges op til 3 medarbejdere en leder, pædagogisk eller 3K, til drift og samtaler med de unge. Psykolog og terapeutisk bistand rekvireres efter behov, i samarbejde med TUBA Aarhus. Leder, psykolog og terapeut er tydelige gennemgående personer. De unge sikres anonymitet og skærmes udadtil. Anonymiteten sikres ved italesættelse sammen med de unge. Påtale i givet tilfælde. TUBA har et kristent menneskesyn, der giver sig udtryk i måden at tale og omgås de unge på. Det tilstræbes at møde den unge hvor den unge er i livet og arbejde ud fra det. Pædagogisk arbejder vi med, den unge ved det gode eksempelets magt. På en rummelig indfølende måde at tage de svære samtaler med den unge. Vi giver den unge på en åben og næstekærlig måde plads og rum til at være den de er, samt understøtter de forandringer de unge måtte have brug for. Vi ved, at når man vokser op i en alkoholbelastet familie giver det nogle karakteristiske belastninger og udfordringer for den unge. Faglig kunnen og viden om dette er pædagogikken i TUBA.

4 Dato Fil: K11-SemAfslutning_N-T-M-J_Besvarelse.docx - Side: 4 af 11 Afs. 3. Planlægning og organisering, masterplan Nr. Hovedaktivitet Delaktivitet Tidsplan - Kvartaler OK 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1 Lokale til Cafe Find egnet, evt. gratis, lokale Aftale lejeudgifter Skrive kontrakt på lokale Beslutte indretning af Café Se afs. NB: 100 % TUBA-brugerinddragelse Fastlægge åbningstider Forslag: Man.+ons.+fre Sponsor og Skrive og sende ansøgninger fondsansøgninger Følge op på ansøgninger 3. Personale Finde leder til cafe - jobbeskrivelse Fx mestre den svære samtale - annoncering - jobsamtaler - ansættelse Finde frivillige til café - Beslutning: Frivillige er brugere af café Finde frivillige til uddeling af Folder/flyer - Forslag: Spørg i Kirken TUBA-Århus TUBA skal indgå aftaler med personer, der kan mestre 'den svære samtale' - terapeuter - psykologer 4 PR/Markedsføring Se punkt 4. 'PR/Markedsføring' 5 Igangsætning Endelig dato er tidligst i 3. kv. Dato: x 6 Evaluering Opstille mål for projektet - Fx antal besøgende pr. dag - Fx antal personer i terapi/sjælesorg pr. uge. Evaluering efter en måned - Incl. evalueringsrapport til bestyrelse Evaluering efter et ½ år - Incl. evalueringsrapport til bestyrelse Evaluering efter et år - Incl. evalueringsrapport til bestyrelse Justerer mål for projektet efter 1 år. 2. Se afs. 2. Se afs. 2.

5 Dato Fil: K11-SemAfslutning_N-T-M-J_Besvarelse.docx - Side: 5 af 11 Afs. 4. PR/Markedsføring & markedsføringsbudget Nr. Hovedelement Element Målgruppe Tidsfrist Budget, kr. pr. år 1. Landsdækkende PR for den nye afdeling. Alle Lige før start reklame Medie: Kr. Dagblad 2. Folde/flyer om Oplag stk. Klienter Før start det nye tilbud til uddeling Uddelingssteder: - Indkøbscentre - Kirker, skoler - KombiBiblioteket - Sundhedscentre - Ungdomsklubber - Den nye Samsø-café - Sportsforeninger - Fitnesscentre - Samsø-færgen 2.1 Plakat A3, 100 stk. 10kr/stk Pressemedd. i lokal avis om det nye tilbud Medie: Samsø Posten Alle Ved start. Forslag: Se afs. 5! 4. Artikel om det nye tilbud Medier: - Blå Kors TUBAinteressenter 4.1 -"- Til TUBA Årsskrift Alle Efter start. Aftales med årsskrift 5. Pressemeddelelse om den nye leder Medier: - Lokale medier. - Til TUBA-hjemmeside 6. PR ved start Invitationer til at overvære start/reception: - TV2 - Lokalradio - Lokale medier - Lokale interessenter (Idéer: Se liste ovenfor over uddelingssteder af flyer). 0 Lige før start 0 Alle Når leder ansat 0 Medier Læsere: Alle 0 Lige før start Åbningsreception Faciliteres Facebook Bannerannonce om det nye tilbud, der linker til TUBA-Samsø-page. Pårørende & unge Før start (100 kr. pr. md) Video til YouTube og hjemmeside - Optage - Publicere Pårørende & unge I alt kr.: kr.

6 Dato Fil: K11-SemAfslutning_N-T-M-J_Besvarelse.docx - Side: 6 af 11 Afs. 5. Pressemeddelelse, der fortæller om projektet Pressemeddelelse. Alkohol-behandling for unge! For ingen ung, skal vokse op med fulde forældre. TUBA der er en organisation, der har det som sit mål at hjælpe unge, med forældre der misbruger alkohol, starter nu på Samsø. Det kan være meget svært at være ung i en familie, der har problemer med alkohol. Hemmeligheder omkring misbruget er ofte de unges dilemma, de passer på mor og far og har ikke nogle at dele dette med. Ensomhed, lavt selvværd, skam og nedture kan være en af konsekvenserne, når man bor sammen med, eller har forældre der drikker. Kender du til disse følelser, vil TUBA måske være noget for dig! TUBA tilbyder rådgivning, terapi og samvær med andre unge i samme situation. Der bliver en cafe med gode sofaer og man vil kunne få en kop kaffe eller te og lidt at spise. Når vi har lært den unge at kende vil de som regel blive tilbudt gruppeterapi og her trækker man på andre unges erfaringer. For at de unge kan føle sig trygge og i gode hænder er der selvfølgelig fuld anonymitet. Det gælder venner, myndigheder og familie. Ingen vil få at vide du kommer her med mindre du selv udtrykkeligt beder om det. Vi er selvfølgelig klar til at være bisiddere for eksempel hos sagsbehandler eller til svær snak med dine forældre. Men det er din beslutning som vi bakker op om! TUBA kommer nu til Samsø, som en konsekvens af regeringens ændrede holdning til alkoholpolitikken for folketinget afsat 240 millioner til alkoholbehandling og forebyggelse specielt blandt de unge.. For at tage del i det forebyggende arbejde blandt unge på Samsø, vil TUBA, der er selvstændige under Blå kors, etablere sig i de ledige lokaler på Sognegården i Tranebjerg. TUBA er en kristen organisation, det kristne mærker du mest ved at vi behandler dig godt og venligt. Vi prædiker ikke, vi er ganske almindelige og vi vil gerne hjælpe dig til at få det gode liv du gerne vil ha. Det er dig og dine beslutninger vi støtter dig i. Vi glæder os til at se dig, venlig hilsen TUBA.

7 Dato Fil: K11-SemAfslutning_N-T-M-J_Besvarelse.docx - Side: 7 af 11 Afs. 6. PR for initiativet: En plakat Afs. 6.1: Argument for valg af plakat Til læseren: Da vi ikke har fulgt opgavekravene 100 % kommer her, ifølge aftale med Johannes Konstantin Neergaard, vores begrundelse for valg af plakat: Valg af plakat - Hvorfor? Vores PR-element er en plakat. Dette har vi valgt, fordi en plakat efter vores mening appellerer mere til unge mennesker, end f.eks. en folder gør, da en plakat kan ses på afstand, den kan hænge mange steder, og den kan have store billeder på og tekst, der skaber interesse. En god plakat skaber blikfang, og det skal være overskuelig at få et hurtigt overblik over budskabet. Plakaten kan læses i forbifarten, men den kan også skabe interesse, så folk stopper op og studerer den nærmere. Det synes vi, at have opnået med vores plakat. Plakaten kan i modsætning til en folder eller video hænge i gadebilledet, og bliver derfor set af mange forskellige mennesker i alle aldre. Tilbuddet henvender sig til en bred aldersgruppe (14-35år), derfor er det væsentligt, at den er i gadebilledet, hvor der en stor variation med mennesker i alle aldre. Vi mener at budskabet om det nye tilbud fra TUBA på Samsø, spredes mere effektivt og hurtigere med en plakat.

8 Dato Fil: K11-SemAfslutning_N-T-M-J_Besvarelse.docx - Side: 8 af 11 Afs. 6.2: Plakaten - Udkast 2. Til læsere: Også vedlagt opgaven som fil: K11-SemAfslutning_N-T-M-J_Plakat.JPG

9 Dato Fil: K11-SemAfslutning_N-T-M-J_Besvarelse.docx - Side: 9 af 11 Afs. 7. Baggrundspapir, der forklarer, hvad der efter vores mening, er det vigtigste at huske på som samtalepartner/sjælesørger i forbindelse med den svære samtale Vi stræber efter TUBA har et kristent menneskesyn der giver sig udtryk i måden at tale og omgås de unge på. Det tilstræbes at møde den unge, hvor den unge er i livet og arbejde ud fra det. Pædagogisk arbejder vi med det gode eksempels magt. På en indfølende måde tilstræber vi ar at hjælpe den unge på vej i den svære samtale. Vi skelner mellem fejlindlæring og manglende indlæring, og giver den unge på en åben, rummende og næstekærlig måde, plads og rum til at være sig selv. Vi understøtter de forandringer de unge har brug for. Vi ved, at det at vokse op i en alkoholbelastet familie giver nogle karakteristiske belastninger for den unge. Faglig kunnen og viden om dette, er en del af pædagogikken i TUBA Vores værdisæt Vi i TUBA har det kristne budskab om næstekærlighed, som skal være gennemgående i vores arbejde i hverdagen. Vi tror på at alle mennesker er ligeværdige og at alle mennesker har ret til et værdigt liv. Vi har tre grundlæggende værdier: Nærhed, accept og faglighed, som beskrives i det følgende. Nærhed For os er nærvær, at alle bliver set på med de samme øjne, øjne af accept og respekt. Vi ønsker at skabe et positivt fællesskab, hvor vi genopbygger troen på relationen mellem mennesker. Vi ønsker at skabe en tæt relation med de pårørende/involverede. Vi vil have et fællesskab der skal give gode minder. Hvis der kommer nogle til os, skal de blive set, hørt og mærket. Accept Vi accepterer at alle, der kommer til os. Vi vil møde alle i øjenhøjde. Vi acceptere alle, som de er. Vi vil være lyttende og forstående. Vi vil have fokus på de unge.

10 Dato Fil: K11-SemAfslutning_N-T-M-J_Besvarelse.docx - Side: 10 af 11 Faglighed For os er det vigtig, at vores ansatte har en høj faglige og personlige kompetencer. Vi vil gøre brug af faglige anerkendte metoder. Vi vil være en dynamisk organisation med fokus på forandring og nytænkning. Vi ønsker at være en organisation, som er kendt på dens troværdighed og faglige kunnen. Gode råd i arbejdet 1. Du er aldrig forpligtet til, at løse en andens problem, men vær altid klar på at lytte. 2. Du kan ikke altid hjælpe så gør det klart, at du ikke kan hjælpe, men at du godt vil lytte til, hvad de har at sige. 3. Huske klare grænser, så bliver relationen nemmere for dig selv. 4. Når du hjælper, er det vigtigt, at have med i bagtænkerne, at den bedste hjælp er hjælp til selvhjælp. 5. Det bedste du kan give af dig selv din fulde opmærksomhed. 6. Du må ikke virke afvisende, hvis der kommer en og vil snakke med dig. I det tilfælde du ikke har god tid, så afsæt 5 min. og aftale et andet tidspunkt. 7. Stil gerne uddybende spørgsmål til det du får af vide, og derved vise, at du er oprigtigt interesseret i at lytte. 8. I nogle tilfælde kan det være essentielt at vise, at du forstår vedkommendes tanker og følelser, hvilket f.eks. kan gøres gennem en kort fortælling fra dit eget liv.

11 Dato Fil: K11-SemAfslutning_N-T-M-J_Besvarelse.docx - Side: 11 af 11 Appendix: Disposition og arbejdsfordeling i projekt-team Tal i kantet parentes henviser til opgavekrav i antal ord pr. element Ansvarlig Hovedemne [ord] Delemne Beskrivelse Fremlæggelse O. Fremlæggelse Introduktion THOMAS S 1. Ansættelsessted [150] TUBA Nyt sted på Samsø. Opgavestiller: TUBA's bestyrelse NIELS MATHILDE 2. Beskriv samtaletilbud [300] 3. Planlæg og organiser [300] 4. PR/Markedsføring og budget [300] - Indhold - Hvor, stedet - Hvem er bruger, målgruppe - Hvornår, åbningstid Planlæg - Find et sted - - aktiviteter og tidsplan Organiser - Org. diagram PR-elementer Pr. element - elementet - tidsplan for forberedelse publicering - budget Skriv! - fx "TUBA starter på Samsø" 5. Pressemeddelelse [350] 6. PR-element, vælg et af 4 a. Artikel til lokalavis [800] b. Infofolder [400] erstattet af PLAKAT!: Argument for valg af plakat. Plakat 7. Baggrundspapir om det vigtigste ved den svære samtale c. Video [2 min.] - Idé: Hos TUBA, Århus. d. Ppt [6 slides] - Retningslinjer Fx Hvilke problemstillinger? Værdisæt Menneskesyn - Bruger af papiret Psykolog Psykoterapeut Leder af cafe, nyt job. 3K'er? NIELS THOMAS S + JØRGEN THOMAS S + JØRGEN NIELS MATHILDE MATHILDE + JØRGEN NIELS JØRGEN JØRGEN NIELS MATHILDE THOMAS S THOMAS S

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF LEKTIECAFÉER

GUIDE TIL OPSTART AF LEKTIECAFÉER GUIDE TIL OPSTART AF LEKTIECAFÉER 1 Indhold Hvad er en lektiecafé i Ungdommens Røde Kors?... 4 Hvem kan starte en lektiecafé?... 5 Først skridt: Er der et behov og en samarbejdspartner?... 5 Behovsafdækning...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Lektier Leg - Læring Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg - Læring Lektiecaféer i mange miljøer Integrationsministeriets indsats Brug for alle unge arbejder for at skabe de bedste forudsætninger for, at unge med etnisk minoritetsbaggrund får en ungdomsuddannelse. Indsatsen arbejder med mange forskellige

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Igangsætterhæftet er forfattet af:

Igangsætterhæftet er forfattet af: Igangsætterhæftet er forfattet af: Laura Linneberg Stubkjær Daglig leder, Selvhjælp Sydvest Mette Løvstad Daglig leder, Selvhjælp Silkeborg Hæftet er udgivet af Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe),

Læs mere

Kort om 2. år med skolepædagog.

Kort om 2. år med skolepædagog. Kort om 2. år med skolepædagog. Projekt 2010/2012 på Iselingeskolen To år med skolepædagog i udskolingen Evalueringsrapport 1 1: Fakta om skolepædagogordningen på Iselingeskolen 2010-2012 Betegnelsen skolepædagog

Læs mere

FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM

FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM SIND'S PÅRØRENDERÅDGIVNING FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED EN PSYKISK SYGDOM SAMLET OVERSIGT OVER AKTIVITETER I SIND S PÅRØRENDERÅDGIVNING Administration Skovagervej 2, bygn. 23 8240 Risskov Tlf. rådgivning:

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Mødepakke til netværksgrupper

Mødepakke til netværksgrupper Mødepakke til netværksgrupper 1 TEMA Alenearbejde Tekst indsættes Mødepakke til netværksgrupper Sådan kommer I godt i gang: Ideer og gode råd til handicaphjælpere, der ønsker at starte en netværksgruppe

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Ingen skal. vokse. fulde. forældre. Årsskrift TUBA 2012

Ingen skal. vokse. fulde. forældre. Årsskrift TUBA 2012 Ingen skal vokse op med fulde forældre 01 Fondsstøtten betyder, at vi kan få involveret langt flere frivillige i arbejdet i TUBA og derved hjælpe flere unge end tidligere For de unges skyld Et spændende

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld

Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld 12 juridiske ord du bør kende Hvad du bør vide om Statsforvaltningen Gratis e-bog om børn, forældre og Statsforvaltningen Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere