Social- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 16:00-17:00 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids Christensen (C), Marjan Ganjjou (C), Mette Søndergaard Pedersen (A), Steffen Mølgaard Hansen (C) Fraværende: Annette Johansen (A), Hugo Hammel (A)

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden 1. M - Meddelelser - Social- og Sundhedsudvalget december A - Udmøntning af 18 tilskud - 1. uddeling SSU 3 3. I - Dagtilbud til socialpædagogisk enhed - SSU 7 4. I - Ny Helhedsplan Gadehavegård - SSU I - Godkendelse af driftsoverenskomst 2013 for Blå Kors - SSU I - 4. Budgetopfølgning og regnskabsprognose for Social- og Sundhedsudvalget A - Status på den Kriminalpræventive indsats SSU, ISU - LUKKET SAG 19 Side 1

3 1. M - Meddelelser - Social- og Sundhedsudvalget december 2012 Sagstype: Åben Type: Social- og Sundhedsudvalget M Sagsnr.: 11/33631 Sagsfremstilling Bilag: 1 Åben Forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme for 8. klasser /12 2 Åben Status på Gadehavegårdprojektet november DOC /12 2

4 2. A - Udmøntning af 18 tilskud - 1. uddeling SSU Sagstype: Åben Type: Social- og Sundshedsudvalget A Sagsnr.: 12/22106 Sagsfremstilling Byrådet afsætter i henhold til Servicelovens 18 årligt et beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde i Høje-Taastrup Kommune. Forslag til udmøntning af 18 tilskud behandles på Socialog Sundhedsudvalgets møde to gange årligt. I budgettet for 2013 er afsat kr. Med et fradrag på driftstilskud til Frivilligcenter Høje Taastrup på kr. samt en overførsel på kr. til partnerskabsaftaler resterer herefter kr. til uddeling i Til første ansøgningsrunde 2013 er der indkommet 33 ansøgninger, så der i alt foreligger ansøgninger for kr. inklusiv afsætning af midler til Kontaktgruppens arbejde Økonomi Retsgrundlag Social- og Sundhedsudvalgets beslutning. Politik/Plan Information Høring Kontaktgruppen for Frivilligt Socialt Arbejde har sagen i høring, svar herfra vil foreligge på mødet. Vurdering Hovedparten af ansøgningerne ligger inden for formålet og retningslinjerne for 18 tilskud. Dette er gældende med mindre andet er nævnt i kommentarerne til den enkelte forenings ansøgning. Da der generelt ikke gives tilskud til forplejning, løn og refusion af de frivilliges udgifter er disse poster fratrukket administrationens forslag til tilskud. Den vedtog Social- og Sundhedsudvalget: Ved 1. uddeling 2013 lægges der vægt på de lokale foreningers ansøgninger og tilskud til kontinuerlige aktiviteter hos lokale foreninger, der tidligere har modtaget tilskud til opstart. Udvalget vil lægge vægt på en kontinuerlig udvikling af området herunder på at støtte det opsøgende arbejde for ensomme og socialt udsatte borgere. Da dette er 1. uddeling i 2013 foreslår administrationen, at den samlede bevilling for 1. uddeling maksimalt udgør kr. Det vil give kr. til udmøntning af i 2. uddelings runde

5 Når ansøgningerne i denne ansøgningsrunde er renset for beløb, der efter vedtagne regler og praksis ikke gives tilskud til, er der stadig behov for at prioritere. Administrationen foreslår at prioritere tilskud til flest mulige aktiviteter rettet mod borgere og frivillige. Det betyder i de fleste tilfælde et nedsat beløb i forhold til det ansøgte. Ansøgninger fra regions- og landsforeninger (kategori 1), som ligger inden for retningslinjerne og opfylder formål, der ikke imødekommes af lokale tilbud, foreslås tildelt mindre tilskud afhængig af tilbuddets relevans og antallet af brugere fra Høje-Taastrup Kommune. Administration foreslår, at de indkomne ansøgninger bevilges som nedenfor. Tallet i parentes er det ansøgte beløb: Patienter og Handikapforeninger: Kræftens Bekæmpelse lokalafdeling ( kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til aktiviteter for foreningens medlemmer. Dansk Fibromyalgiforening region Hovedstaden ( kr. ) tildeles et nedsat tilskud på kr. til aktiviteter for foreningens medlemmer. Dansk Center for Alkoholisme og Afhængighedssygdomme ( kr. ) tildeles ikke tilskud på grund af presset på 18 puljen. Kommunen har samarbejde med Blå Kors. Foreningen henvises til at søge i anden uddeling. Dansk Blindesamfund Storkøbenhavn Syd (7.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til aktiviteter for blinde borgere. Scleroseforeningen Lokalafdeling for Albertslund, Ballerup, Glostrup, Herlev, Høje Taastrup og Rødovre (5.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til aktiviteter for foreningens medlemmer. Høreforeningen Høje-Taastrup Lokalforening tildeles et tilskud på kr. Ældre. Ældresagen Høje Taastrup ( kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. fordelt som følger: Motion for ældre i eget hjem kr Efteruddannelse af ledere af sorggrupperne kr. ( kr.) 25 års jubilæum kr. ( kr.) Drift af kontor og forening kr. ( kr.) Afholdelse af møder i to sorggrupper kr. Erfamøde for sorggrupper i Århus kr. Hobbyværkstedet (2.250 kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til udstyr til drejebænk. Ældre hjælper Ældre bevilges kr. til socialt samvær og transport af besøgsvenner. Voksne. Cafeen for voldsramte kvinder og børn, der søges til drift af caféen både fra landsforeningen og Citykirken. Sidste år drev Citykirken caféen i samarbejde med landsforeningen. Administrationen har bedt de to parter aftale, hvordan caféen skal drives i 2013, idet det er samme gruppe, der søges til i begge ansøgninger. Det foreslås, at der bevilges et reduceret tilskud til aktiviteten på kr (40.914/ kr.). Administrationen indkalder de to ansøgere med henblik på at finde en løsning, så aktiviteten kan gennemføres. Hvis det ikke lykkes indgår bevillingen i 2.uddeling Borgersamling Nu (3.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til drift af foreningen. 4

6 Børn. Foreningen for Frivillige Sociale Mentorer ( kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til aktiviteter for medlemmerne. IF Coming Up ( kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til rekvisitter og aktiviteter. Værestedet Café Paraplyen tildeles et nedsat tilskud på kr. til aktiviteter for caféens brugere. Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter ( kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til deltagelse i sommerkoloni 2013 for borgere fra Høje-Taastrup. Dansk Røde Kors bevilges kr. til ferielejr for 12 børn af økonomisk trængte familier. FBU Hovedstaden Midt og Øst (5.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til foreningens aktiviteter. Aktive Forældre i Charlottekvarteret og Charlottekvarteret mennesker i fokus bevilges kr. til kørekort til 5 frivillige. Pangæa Børneklub ( kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til inventar og aktiviteter i Børneklubben. Børns Vilkår ( kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til drift af Børnetelefonen. Andet. Kontaktgruppen (8.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til annoncering og leje af udstyr. Kontaktgruppen bevilges kr. til afholdelse af møder og temadag for de frivillige sociale foreninger. Familiens Hus ( kr.) tildeles et nedsat tilskud på kr. til aktiviteter for husets brugere. Lyd og Videorum i Charlotteager ( kr.) tildeles ikke tilskud på grund af de mange ansøgninger til 18 puljen. Indstilling Administrationen indstiller, at der i alt udmøntes kr. i første ansøgningsrunde og at midlerne fordeles således at: 1. Kræftens Bekæmpelse Lokalafdeling tildeles kr. 2. Dansk Fibromyalgiforening region Hovedstaden tildeles kr. 3. Dansk Center Alkoholisme og Afhængighedssygdomme ikke tildeles tilskud. 4. Dansk Blindesamfund Storkøbenhavn Syd tildeles kr. 5. Scleroseforeningen Lokalafdeling for Albertslund, Ballerup, Glostrup, Herlev, Høje Taastrup og Rødovre tildeles kr. 6. Høreforeningen Høje Taastrup tildeles kr. 7. Ældresagen Høje Taastrup tildeles kr. 8. Hobbyværkstedet tildeles kr. 9. Caféen for voldsramte kvinder og tildeles kr. til afholdelse af caféen. Administrationen aftaler nærmere med de to ansøgere. 10. Borgersamling Nu tildeles kr. 11. Foreningen for Frivillige Sociale mentorer tildeles kr. 12. IF Coming Up tildeles kr. 13. Værestedet Café paraplyen tildeles kr. 5

7 14. Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter tildeles kr. 15. Dansk Røde Kors tildeles kr. 16. FBU Hovedstaden tildeles kr. 17. Pangæa Børneklub tildeles kr. 18. Børns Vilkår tildeles kr. 19. Kontaktgruppen tildeles kr. 20. Kontaktgruppen tildeles kr. 21. Familiens Hus tildeles kr. 22. Lyd og Videorum i Charlotteager tildeles ikke tilskud. Der blev udleveret høringssvar fra Kontraktgruppen for de frivillige sociale foreninger (KG). Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Fraværende: Annette Johansen, Hugo Hammel Sag nr. 2 Godkendt, idet Kontaktudvalgets forslag indarbejdes i sagen Bilag: 1 Åben Bilag til 1. uddeling af /12 2 Åben Kontakgruppen for de frivillige sociale foreninger- høringssvar til /12 uddeling

8 3. I - Dagtilbud til socialpædagogisk enhed - SSU Sagstype: Åben Type: Social- og Sundhedsudvalget I Sagsnr.: 12/25636 Sagsfremstilling Byrådet vedtog i forbindelse med budgetforhandlingerne i oktober 2012, at administrationen skal etablere et nyt lokalt dagtilbud til voksne borgere med udviklingshæmning. Dagtilbuddet skal være klar til opstart Projektet realiseres som en del af de besparelsesforslag for budgetårene der indgår i aftalen om budget Administrationen forventer at kunne spare ca. 4 mio. kr. årligt på fremadrettet drift, hvoraf ca. 50 % realiseres gennem reducerede udgifter til kørsel. Som et led i projektet hjemtages op imod 70 udviklingshæmmede borgere, som på nuværende tidspunkt dagligt rejser ud af kommunen for at opholde sig på dagtilbud i andre kommuner. I forbindelse med etableringen af dagtilbuddet anbefaler administrationen, at flere af kommunens tilbud til voksne med udviklingshæmning samles på Parkskolen, så der udvikles en fælles faglig og organisatorisk platform. I nærværende sag fremlægger administrationen projektets faglige vision, forslag til egnede bygninger samt anlægs- og bygningsdriftsomkostninger. Det nye dagtilbud visioner og målsætninger: Med det nye dagtilbud skal det være muligt at yde kommunens borgere fagligt gode tilbud, som samtidigt sikrer Høje-Taastrup Kommune køb af beskæftigelses- og aktivitetstilbud, der holder sig inden for det serviceniveau, som er fastsat politisk i foråret Projektets overordnede målsætning er at sikre borgere bosat i Høje-Taastrup Kommune nærhed og en lokalt forankret hverdag, hvor inklusion bliver nøgleordet. Det nye dagtilbud skal derfor have fokus på at skabe arbejdspladser, såvel som deltagelse i kultur- og fritidstilbud, interessenetværk og sociale aktiviteter. Medarbejderne får til opgave at skabe kontakter til det ordinære arbejdsmarked, således at de borgere, som har forudsætninger for at klare et arbejde på ordinære vilkår får chancen. Samtidig hermed skal der opstartes nye og spændende inkluderende tiltag. Eksempelvis kan samarbejde med kommunens skoler, daginstitutioner, kulturhuse og ældretilbud indgå i projektet til fordel for alle. Med hjemtagningen af et større antal borgere får Høje-Taastrup Kommune et stærkt fundament for at lave nye visionære tilbud. Der blomstrer mange spændende projekter op rundt om i Danmark, som Høje-Taastrup vil lade sig inspirere af. Projekter som omhandler cafedrift på biblioteker og i svømmehaller, besøgsvenner for ældre, kæledyrspensioner og andre kreative ideer. En samlet organisatorisk platform for kommunens tilbud til voksne med udviklingshæmning: Det nye dagtilbud bliver et vigtigt led i udviklingen af en samlet faglig og organisatorisk platform for kommunens tilbud til borgere med udviklingshæmning. Derfor anbefaler administrationen, at flere af kommunens tilbud under Socialpædagogisk Enhed for voksne med udviklingshæmning flytter med til de nye lokaler på Parkskolen, herunder områdets ledelse og administration, aftenklubben Fristedet, og endelig Støttecenteret, som yder hjemmevejledning til borgere i eget hjem. 7

9 Socialpædagogisk Enhed for voksne med udviklingshæmning vil på denne måde kunne samles på en og samme matrikel, hvilket skaber en innovativ platform til at understøtte den løbende udvikling af nye fleksible bomiljøer og opgangsfællesskaber, støtte til borgere i eget hjem, samt nye beskæftigelses- og aktivitetstilbud. De berørte borgere: Når dagtilbuddet står færdigt, vil en større gruppe borgere opleve, at deres nuværende dagtilbud bliver opsagt, og de bliver tilbudt en plads i det nye lokale tilbud. Mange af disse borgere modtager i dag tilpassede og meget specialiserede tilbud, som opfylder hver enkelt borgers specifikke ønsker til indhold og interesser i hverdagen. Administrationen understreger i den forbindelse, at det ikke vil være muligt at opfylde alle individuelle ønsker i det nye tilbud, hvilket måske vil opleves som et tab i hverdagen for en række borgere. Overflytningen til det nye tilbud kan derfor opleves som et utilfredsstillende skifte for nogle borgere og deres familier. Administrationen forsikrer dog både politikere og borgere om, at hver enkelt borger stadig vil blive tilbudt dagtilbud, som er tilpasset den enkelte borgers behov for støtte og hjælp, og som lever op til kommunens forpligtelser jf. Lov om Social Service 103 og 104. Høje-Taastrup Kommune skal sikre borgerne en god overgang til det nye tilbud. Derfor vil borgere og pårørende modtage en henvendelse fra Høje-Taastrup Kommunes Social- og Handicapcenter, så sagsbehandlingen omkring hver enkelt borger kan starte op i god tid. Administrationen understreger, at ingen flyttes, uden der er foretaget en konkret individuel vurdering af hver enkelt borgers behov. Nuværende udgifter til eksternt køb af dagtilbud og kørsel: Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt en udgift på 15,3 mio. kr. til køb af beskæftigelses- og aktivitetstilbud til ca. 70 borgere med udviklingshæmning, som er bosat i Høje-Taastrup Kommune (heraf udgør udgifter til kørsel 2,5 mio. kr.). Med kommunens løbende oprettelse af nye fleksible bomiljøer, forventes antallet af borgere, som er bosiddende i kommunen, at stige over de næste år. Ved etablering af det nye dagtilbud og hjemtagelse af op imod 70 borgere fra eksterne tilbud, vil administrationen reducere udgifterne til dagtilbud med netto 4 mio. kr. årligt. Det forudsættes endvidere at Aftenklub Fristedet flyttes til de nye fælles lokaler på Parkskolen. Udgifter til det nye lokale tilbud Driftsbudgettet for det nye tilbud er opstillet som følger (tusinde kr.): Bygningsdrift i alt Driftsbudget, i alt (inkl. kørsel) Finansiering: 8

10 Hjemtagning af ca. 70 borgere Konsekvens, Refusion, særligt dyre enkeltsager 0 0 Kørselsbesparelse Finansiering, i alt Vedtaget budgetreduktion Projektmedarbejder 450 Resultat 0 0 De samlede udgifter til driften af det nye tilbud (herunder bygningsdriften) medfører at provenuet og således budgetreduktionen på 4 mio. kr. realiseres ved de ca. 70 hjemtagelser fratrukket den besparelse Byrådet vedtog i forbindelse med aftalen om budget Bygningerne: Det foreslås, at placere det nye dagtilbud på Parkskolen der er tømt som folkeskole i Her er bygning 2, på 2000 m 2, velegnet til det nye dagtilbud. Bygningen er centralt beliggende i Taastrup by, den fremstår på nuværende tidspunkt handicapvenlig og kræver derfor ikke de store ombygninger Bygningen vil kunne rumme mange funktioner, grupper dagtilbudsfaciliteter, kontorarealer, køkkenfunktion mv. I tilknytning til bygningerne er der atriumgårde, samt et større grønt område, som kan holdes af et "grønt team" af borgere med udviklingshæmning. Der er en lille gymnastiksal, som vil kunne bruges til fysisk aktiviteter eller lignende. Der er desuden mulighed for at etablere køkkenfunktion og kantine, som vil kunne betjene resten af Parkskolen, som fra august 2013 omfatter Sprogcenter og Linje 10. I forbindelse med etablering af dagtilbuddet i bygning 2 etableres to nye handicaptoiletter, der malerbehandles og en del af gulvbelægningen udskiftes. Eksisterende toiletter renoveres. Der afsættes et beløb til nyt inventar. Økonomi Etableringsøkonomi: Afsat i Budget 2013 Alternativ finansiering fra Vestervængets bevilling kr kr. Samlet anlægsudgift eksl. moms kr. Budget til etablering tilvejebringes fra 4,0 mio.kr. bevilget til formålet i budget

11 Bygningens nuværende tilstand nødvendiggør derudover en udvidelse af etableringsbudgettet med 0,9 mio. kr. Disse foreslås overført fra bevilling til Vestervænget eksterne boliger i Vestervænget - eksterne boliger er forsinket fordi Birkehøj Plejecenter først forventes færdig primo Derfor er det først i budget 2014 der er behov for denne bevilling, hvorfor den søges indarbejdet i investeringsoversigten, finansieret fra udisponerede midler. Dagtilbuddets etableringsbudget i hovedposter (mio. kr.): Hovedentrepriseudgift (håndværkerudgifter m.v.) 3,3 Rådgivning, intern og ekstern 0,3 Bygherreleverancer (inventar m.v.) 0,7 Uforudsete udgifter 0,3 Øvrige 0,3 I alt 4,9 De samlede bevillinger til projektet er fordelt med følgende forventet forbrug pr. kvartal: 1.kvt kvt kvt kvt 2013 Samlet budget til projektet 0,5 mio.kr. 1,5 mio.kr. 2,0 mio.kr. 0,9mio.kr. 4,9 mio.kr. Bygningsdrift: Budget til bygningsdrift finansieres fra Parkskolens oprindelige budget, reguleret med indarbejdede besparelser i forbindelse med den nye skoleskolestruktur. Retsgrundlag Lov om Social Service 103 (beskyttet beskæftigelse) og 104 (aktivitets- og samværstilbud). Politik/Plan Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik. Information Der er udarbejdet en kommunikationsplan for projektet. Høring Handicaprådet og Udsatterådet. 10

12 Vurdering Administrationen vurderer, at Høje-Taastrup Kommunes nye dagtilbud fortsat vil sikre borgerne et godt og forsvarligt fagligt tilbud fuldt på højde med andre kommuner. Projektet har til formål at give borgere bosat i Høje-Taastrup Kommune en lokalt forankret hverdag, hvor borgerne tilbydes et fagligt forsvarligt og tidssvarende tilbud, samtidig med de vil få kortere transporttid til og fra arbejde. Mange borgere med udviklingshæmning modtager i dag tilpassede og meget specialiserede tilbud. Administrationen vurderer derfor, at det ikke vil være muligt at opfylde hver enkelt borgers individuelle ønsker i det nye tilbud, hvilket hos en række borgere og pårørende måske vil opleves som et tab i hverdagen. Derfor vil administrationen sikre, at alle borgeres sager vil blive behandlet på en ansvarlig og anerkendende måde, i tæt samarbejde med borgerne, deres pårørende og de nuværende leverandører, så vi sikrer en god og forsvarlig overgang fra et tilbud til et andet. Der vil fortsat ske en individuel vurdering af hver enkelt borgers behov, før en endelig beslutning træffes. Administrationen vurderer endvidere, at Bygning 2 på Parkskolen, som er en tom kommunalt ejet bygning, vil kunne tilbyde velegnede rammer for dagtilbuddet. Den nye brug af bygningen vil understøtte kommunens ejendomspolitik, og den nye aktivitet på KUH vil kunne opnå synergi med de øvrige brugere. Endeligt vurderer administrationen, at det vil være muligt at etablere det nye tilbud indenfor den økonomiske ramme der skabes af de midler der frigives fra de nuværende tilbud, fratrukket den besparelse på kr. i 2013 og 4 mio. kr. i 2014 og fremover, som Byrådet vedtog i forbindelse med aftalen om Budget Indstilling Administrationen indstiller, at 1. Dagtilbud til socialpædagogisk enhed placeres i bygning 2 på Parkskolen 2. Afsatte rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i budget 2013 frigives 3. Der søges omdisponeret 0,9 mio. kr. fra afsatte rådighedsbeløb i 2013 til Vestervænget eksterne boliger og beløbet frigives. Samtidig indarbejdes 0,9 mio. kr. til Vestervænget eksterne boliger i investeringsoversigten i budget 2014, finansieret af udisponerede midler. 4. Midler til bygningsdrift finansieres fra Parkskolens oprindelige budget til bygningsdrift. Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Fraværende: Annette Johansen, Hugo Hammel Sag nr. 3 C, F og V anbefaler indstillingen. A tager forbehold. Bilag: 1 Åben Høringssvar til SSU-mødet den - Handicaprådet /12 11

13 4. I - Ny Helhedsplan Gadehavegård - SSU Sagstype: Åben Type: Social- og Sundhedsudvalget I Sagsnr.: 11/15592 Sagsfremstilling Baggrund Gadehavegård har siden 2009 haft en boligsocial helhedsplan som udløber ultimo Det er administrationens vurdering at Gadehavegård fortsat har behov for en indsats, ikke mindst på baggrund af Gadehavegårds optagelse på Listen over udsatte boligområder - Ghettolisten - offentliggjort af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter De boligsociale helhedsplaner er i den forbindelse et vigtigt redskab i arbejdet med at løfte udsatte boligområder. Det er hermed administrationens hensigt at informere om en igangsættelse af processen omkring en ny helhedsplan for Gadehavegård. Processen Socialministeriet og Landsbyggefonden har udarbejdet et nyt regulativ for boligsociale helhedsplaner, hvori det er vedtaget at ændre arbejdsgangen omkring udarbejdelsen af disse. Ændringer betyder at der ikke længere skal udarbejdes foreløbige helhedsplaner, men at Landsbyggefonden behandler ansøgninger om prækvalifikation, indeholdende en kort beskrivelse af områdets udfordringer. Arbejdsgangen er opbygget som følger: 1. Der udarbejdes en prækvalifikation 2. Prækvalifikationen skal anbefales administrativt af kommunen og herefter godkendes af Landsbyggefonden 3. Herefter udarbejdes en egentlig helhedsplan, som skal godkendes af Byrådet Den ændrede arbejdsgang giver mulighed for en udelukkende administrativ behandling og anbefaling af ansøgninger om prækvalifikation, hvilket giver en kortere proces for ansøgninger om prækvalifikation og dermed mere tid til en grundig udarbejdelse af helhedsplanerne. Hele processen tager ca. 1 år. Derfor skal prækvalifikationen indsendes til Landsbyggefonden primo Anbefalinger De boligsociale helhedsplaner er et vigtigt redskab i arbejdet med at løfte de udsatte boligområder og skabe gode og velfungerende boligafdelinger. Helhedsplanerne er et fælles anliggende mellem boligorganisation og kommune og involverer herigennem mange parter. Det er vigtigt at boligorganisationen og kommunen fra begyndelsen samarbejder om - en fælles ramme om processen - et fælles analysegrundlag for boligområdets problemstillinger/behov - samt forankrer et gensidigt og forpligtende engagement Dette forpligter desuden til en god dialog og et forpligtende tværgående samvirke i udarbejdelsen af helhedsplanen. Det er yderligere hensigten at en helhedsplan skal have afsæt i helhedstænkning og helhedsperspektiv, hvor også skolen, gadehaveklubben, SSP og andre indsatser indtænkes i sammenhængen. 12

14 Helhedsplanernes økonomi De økonomiske forhold i de boligsociale helhedsplaner er delt mellem Landsbyggefonden, der bidrager med 75% af udgifterne, mens kommunen og boligorganisationen deler de sidste 25%. Det endelige budget for ny helhedsplan i Gadehavegård, bliver først fastslået når projektet er blevet prækvalificeret i Landsbyggefonden. Beløbet vil blive indarbejdet i budgetblokken i foråret 2013, når det foreløbige tilsagn fra Landsbyggefonden kendes. Økonomi Ingen bemærkninger Retsgrundlag Byrådets beslutning. Politik/Plan Byrådets beslutning Information Ingen bemærkninger Høring Ingen bemærkninger Vurdering De boligsociale helhedsplaner er et væsentligt bidrag til den sociale og forebyggende indsats i Høje-Taastrup Kommunes udsatte boligområder. Helhedsplanerne kan medvirke til at stimulere og igangsætte en positiv udvikling, samt forebygge at problemer i disse områder, forstærkes. I den henseende er Gadehavegård et boligområde der rummer mange udfordringer og komplekser, hvor den nuværende helhedsplan har oparbejdet grobund for en positiv udvikling i, og af, området. Det vurderes hermed, at der med en ny helhedsplan for Gadehavegård kan arbejdes videre med denne udvikling, gennem et engageret og tværgående samarbejde. Indstilling Administrationen indstiller, at 1. Der på baggrund af Landsbyggefondens ændrede arbejdsgang omkring helhedsplaner, udarbejdes et prækvalifikation for ny helhedsplan i Gadehavegård. 2. Finansiering af helhedsplanen indgår i budgetforhandlingerne for og administrationen fremlægger i foråret 2013 budgetblok omkring projektets økonomi. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Fraværende: Annette Johansen, Hugo Hammel Sag nr. 4 Anbefales. 13

15 5. I - Godkendelse af driftsoverenskomst 2013 for Blå Kors - SSU Sagstype: Åben Type: Social- og Sundhedsudvalget I Sagsnr.: 12/14092 Sagsfremstilling Siden kommunalreformen i 2007 har Høje-Taastrup Kommune haft driftsoverenskomst med Blå Kors Behandlingscenter og Blå Kors Pensionat. Driftsoverenskomsterne skal på den baggrund fornys for Blå Kors Behandlingscenter Varetager alkoholbehandling i henhold til Sundhedslovens 141. Behandlingscentrets formål er at modtage alkoholmisbrugere samt pårørende til alkoholmisbrugere med behov for behandlingsophold til intensiv og ambulant alkoholbehandling herunder resocialisering. Blå Kors Pensionat Er et midlertidigt botilbud i henhold til 110 i Lov om Social Service. Botilbudets målgruppe er personer med særlige sociale problemer, herunder især alkoholproblemer, som ikke har egen bolig, eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som af denne årsag har behov for et midlertidigt botilbud. I tilbudet indgår endvidere aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Begge institutioner er takstfinansierede og reguleres i overensstemmelse med bekendtgørelsen om omkostningsbestemte takster for kommunale tilbud. Økonomien i driftsoverenskomsterne og den tilhørende takstfastsættelse, afspejler budgetoplægget for 2013 for de to institutioner. Kontrakterne mellem Blå Kors institutionerne og Høje-Taastrup Kommune beskriver følgende områder: Kapacitet, målbeskrivelse, pladstal og formål Optagelse Tilsyn Ansættelse og afskedigelse af personale Løn- og ansættelsesforhold Driftstilskud og budget Regnskab og revision Kontakt og dialog mellem aftaleparterne Løbende resultataftaler 14

16 Økonomi Retsgrundlag Politik/Plan Information Høring Vurdering Administrationen vurderer, at driftsaftalerne giver et godt grundlag for det fortsatte samarbejde med Blå Kors Behandlingscenter og Blå Kors Pensionat. Indstilling Administrationen indstiller, at driftsoverenskomster for 2013 med Blå Kors Behandlingscenter og Blå Kors Pensionat godkendes. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Fraværende: Annette Johansen, Hugo Hammel Sag nr. 5 Anbefales. Bilag: 1 Åben Driftsoverenskomst 2013 Blå Kors Pensionat /12 2 Åben Driftsoverenskomst 2013 Blå Kors Behandlingscenter /12 15

17 6. I - 4. Budgetopfølgning og regnskabsprognose for Social- og Sundhedsudvalget 2012 Sagstype: Åben Type: Social- og Sundhedsudvalget I Sagsnr.: 12/24309 Sagsfremstilling Ifølge Økonomiudvalgets godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2012, skal der fremlægges 4. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i december Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab. Tekniske korrektioner til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger. Udvalgets økonomiske resultat Det forventede regnskab for 2012 udgør 637,0 mio. kr., og det forventes, at udvalget har et merforbrug på 22,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på 22,5 mio. kr. er forværret i forhold til 3. budgetopfølgning 2012, hvor det blev skønnet, at udvalget ville få et merforbrug på 19,3 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes i hovedtræk afvigelser på følgende områder Førtidspension og Boligstøtte, mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Botilbud og støtte i eget hjem, Aktivitets- og samværstilbud, merforbrug på 20,5 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi, merforbrug på 2 mio. kr. Tabel 1: Resultat for Social- og Sundhedsudvalget 2012 Politikområde (1.000 kr.) Oprindeligt budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forbrug pr Forventet regnskab 2012 Afv. Ifht. oprindeligt budget 1 Afv. Ifht. korrigeret budget 1 50 Pension og boligstøtte Sociale serviceydelser Sundhedsudgifter Integration og boligsociale aktiviteter I alt ): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug Social- og Sundhedsudvalget har i 2012 et oprindeligt budget på 608 mio. kr. og et korrigeret budget pr på 614,6 mio. kr., jf. tabel 1. Det oprindelige budget er øget med i alt 6,6 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober

18 Social- og sundhedsudvalget har fået tillægsbevillinger for i alt 7 mio. kr., som primært vedrører Økonomi-udvalgets pulje til Overførelser samt udfordringer indenfor primært socialområdet I modsat retning trækker reduktioner som følge af tværgående besparelser, fx udbudsgevinster, besparelser på administration og gensidighedsaftale, bidrag til barselsfond og overførsel af indtægtsbudgetter for sygedagpengerefusioner samt ændret pris- og lønskøn på baggrund af KL s reviderede skøn. Herudover er budgettet reduceret som følge af Høje-Taastrup Kommunes økonomiske udfordringer for 2012, hvor Byrådet i maj vedtog samlede forbrugsbegrænsende besparelser på 10 mio. kr. i Inden for Social- og Sundhedsudvalgets områder er der indarbejdet 1,7 mio. kr. af de samlede besparelser i budgetterne for Forklaring af udvalgets væsentlige afvigelser Politikområde 5.50 Pension og Boligstøtte På området forventes mindreforbrug på i alt 3,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere udgiftsbehov til førtidspension end oprindeligt forudsat. Politikområde 5.51 Sociale Serviceydelser På området forventes der et merforbrug på i alt 25,4 mio. kr. Merforbruget relateres til områderne botilbud og bostøtte, aktivitets- og samværs-tilbud, STU, BPA og stofmisbrugsbehandling. Det bemærkes, at forventet regnskab svarer til regnskab 2011 fremskrevet til 2012 priser og det konkluderes derfor, at der på politikområdet ikke er tale om en kraftig forbrugsstigning, men derimod, at man ikke er lykkedes med at nedbringe udgiftsniveauet svarende til udgangspunktet for budgetoverholdelse. Direktionen har taget initiativ til særlig indsats omkring dette område. Politikområde 5.52 Sundhedsudgifter Der forventes et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug på kommunal medfinansiering og sundhedsfremmeudgifter på 1,3 mio. kr. og et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 2,1 mio. kr. Udgifterne til kommunal medfinansiering har i 2012 svaret til det forventede. Årsforbruget på vederlagsfri fysioterapi svarer til forbruget de to seneste år og budgettet er i 2013 opskrevet til dette niveau. Det bemærkes, at forbruget af vederlagsfri fysioterapi ikke kan påvirkes direkte af kommunen i det der er tale om en fritvalgs ordning for borgerne. På øvrige områder forventes budgetbalance. Økonomi Ingen bemærkninger Retsgrundlag Politik/Plan Information Høring 17

19 Vurdering Administrationen vurderer, at udvalget vil udvise et merforbrug på 22,5 mio. kr. I forhold til den 3. budgetopfølgning er dette en forværring på 3,2 mio. kr., som primært skyldes øgede udfordringer indenfor botilbud og støtte i eget hjem samt aktivitets- og samværstilbud. Andre relevante dokumenter Ingen bemærkninger Indstilling Administrationen indstiller, at 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Fraværende: Annette Johansen, Hugo Hammel Sag nr. 6 Anbefales. Bilag: 1 Åben Uddybende bemærkninger 4. budgetopfølgning 2012 SSU /12 18

20 7. A - Status på den Kriminalpræventive indsats SSU, ISU - LUKKET SAG Sagstype: Lukket Type: Institutions- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget A Sagsnr.: 11/

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:30 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 16:00-16:50 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 21-06-2011 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:55 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 14. august 2012. Mødetid: 17:00-17:40

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 14. august 2012. Mødetid: 17:00-17:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:40 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:45 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:20 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medborgerhuset lokale 2 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Ældre- og Sundhedsudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:05 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Bjarne Kogsbøll (C), Conny T. Krogh (F), Flemming Hansen (O), Jeanette Ingemann (C), Merete Scheelsbeck (C), Sami Gökdemir

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 9. april Mødetid: 18:00-18:15

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 9. april Mødetid: 18:00-18:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:15 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående.

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående. Målsætninger for Social- og Sundhedsudvalgets område 2013 Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående. Sundhed (voksne) Betegnelse/ overskrift Tema/overordnet

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2016 Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 2015-18 6. 2015-18 2015-18 Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener et politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 10. december Mødetid: 17:00-17:55

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 10. december Mødetid: 17:00-17:55 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids Christensen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00 Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere