Prospekt for KRAMlivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt for KRAMlivet"

Transkript

1 Prospekt for KRAMlivet

2 Visioe Vi vil hjælpe daskere til bedre livskvalitet & e sudere livsstil ved at stille skarpt på de blide vikler og via humor åbe ye horisoter! Samfudet er uder store foradriger og vores vide om, hvad der skaber livskvalitet og e sud livsstil udfordres kostat. Der er et væld af vide på området. Me dee vide er ofte lukket ide i siloer, som ikke år fra forskere og ud borgere. For at løse de sudhedsmæssige udfordriger skal vi via humor få folk til at erkede sammehæge ved at se sig over skuldere for svaret ligger lige der i de blide vikel. For at løfte de store kommuikatios- og formidligsopgave er der brug for e populariserig af området, så budskabere ud fra e holistisk sysvikel bliver vedkommede og fokuserer på samspillet mellem de ekelte faktorer. Lasse Rimmer har side foråret 2011 haft et talkshow med title de blide vikel, hvor der på humoristisk vis diskuteres aktuelle og kotroversielle yheder. De blide vikel er et udtryk for de forægtelse, som vores forsvarsmekaisme sætter i kraft, år truede eller agstfremkaldede problemstilliger opstår. Dette problem ses f.eks. bladt rygere, som på trods af at tobaksemballager ideholder Rygig ka dræbe, så køber de alligevel produktere.

3 Målsætiger for KRAMlivet KRAMlivet skal være et o-profit oplevelsesuivers, som skal ispirere og formidle vide om livsstil på baggrud af de fire KRAM faktorer og geem avedelse af avacerede tekologiske virkemidler. Målgruppe for KRAMlivet er familier med bør samt elever i folkeskole og gymasium. Det er KRAMlivets målsætig at forbedre daskeres livskvalitet samt at reducere samfudets sudhedsomkostiger geem fokus på forebyggelse og folkeoplysig Formidligsmæssigt skal KRAMlivet bygge på følgede grudste for at de besøgede opår vide og ædrer holdig samt adfærd: ünytækig i formidlig ühumoristisk kommuikatio üvedkommede historier & fortælliger übevægelse & iteraktio via tekologi

4 Hvilke emer dækker KRAM faktorere? Kost Hvad betyder det at have sude kostvaer? Hvorda opgøres det og hvad skal ma passe på. Hvad sker der, hvis kostvaere bliver for usude? Nøgleord: BMI, kolesterol, slik, fedt, koffei, diabetes, hjerte-kar sygdomme, blodsukker, kostråd Alkohol Rygig Hvad sker der i kroppe, år ma ryger og hvorda virker passiv rygig? Rygiges påvirkig på sudhedsomkostigere? Nøgleord: tjære, kulilte, ikoti, vadpibe, graviditet, ikotiplastre, lugekræft, luftvejslidelser Motio Hvad sker der, år vi drikker alkohol? Hvorda reagerer kroppe? Hvad sker der, hvis ma drikker mere ed de abefalede mægde alkohol? Hvad sker der, år kroppe motioerer? Ka ma motioere for meget? Motioes idvirkig på helbred, eergi og socialt velbefidede? Nøgleord: skrumpelever, vold & krimialitet, spirituskørsel, graviditet Nøgleord: Fysisk aktivitet, forhøjet blodtryk, gigt, overvægt, kodital Ud over oveståede temaer, som berøres i KRAMlivet skal der for at skabe foryelse for løbede at kue tiltrække tilstrækkeligt med besøgede arbejdes med skiftede livsstilsorieterede temaområder i takt med, hvad der er oppe i tide, f.eks. Stress, demes, søv, ADHD, kiesiologi o.m.a.

5 Det samfudsmæssige aspekt af KRAM faktorere Fakta om vores usude livsstil Vores usude livsstil er e af de væsetligste årsager til at 1,2 mio. daskere lever med e kroisk sygdom (Ay Wither, Fmd. for KLs Social & Sudhedsudvalg) På trods af at hvert tyvede dødsfald skyldes alkohol og årligt er medskyldig i hospitalsidlæggelser, skadestuebesøg og ambulate besøg, så er det ku omkrig halvdele af ladets kommuer har e alkoholpla (Politike Research) Vores høje alkohol forbrug koster de offetlige kasser 10 mia. kr. Hvis de fysiske iaktivitet bladt befolkige blev reduceret med 10%, ville de på verdespla årligt redde over ½ mio. meeskeliv. Specielt kritisk er det at 4 ud af 5 uge mellem 13 og 15 år bevæger sig alt for lidt i hverdage. (The Lacet) Kommueres Ladsforeigs mål fra 2012 som skal opfyldes ide 2022 Adele af rygere i Damark skal reduceres fra 21% til 14% Alkoholforbruget reduceres fra 10 til 8 liter re alkohol Adele af daskere med stille siddede fritidsaktiviteter reduceres fra 16% til 9% Adel af moderat overvægtige vokse reduceres fra 47% til 35% og tilsvarede skal adele af svært overvægtige reduceres fra 13% til 8%. Adele af borgere som er kroisk syge eller kæmper med kroisk sygdom skal reduceres fra 33% til 28% De metale sudhed forbedres så adele halveres i forhold til de uværede 10%

6 Hvem er bagmædee? Per Vilsbøll Ja Taderup Peterse 54 år, iværksætter & medejer af desigvirksomhed geem 20 år Lektor og uderviser på STX, HTX og HF v/ Mariagerfjord Gymasium i fagee musik, filosofi, iovatio & idéhistorie 46 år, iværksætter, 16 år som direktør idefor kommuikatio, desig & tekologiavedelse Kosulet i strategi- og forretigsudviklig med opgaver idefor formidlig, IT, sudhed m.m. Potetielle samarbejdspartere Cordura Aveder digitale tekologier til formidlig af vide på ye måder, f.eks. ilad, Touchwall, QR koder, mobile guide systemer Har bl.a. leveret løsig til Koldighus, Kattegatcetret, Natioalmuseet, Oceaariet & Skages Museum Iovatio LAB Har e styrke i e bred, iteratioal vide om fremtides itegratio af tekologi, brugere & forretig Har bla. leveret e lag række løsiger om de trådløse tekologier, fremtides grøe turistattraktio og det pegeløse samfud Kaospilotere E iteratioal oplevelsesorieteret lederuddaelse med fokus på Actio, reflectio & learig De løser udvikligsog formidligsopgaver for ekstere kuder som Carlsberg, Grudfos, Hummel, Lego, SAS og NGO er som Dask Røde Kors

7 Idretige af KRAMlivet? KRAMlivet er et avaceret ceter som med populistiske virkemidler sætter fokus på vores livsstil og KRAM faktoreres idvirkig (Kost, rygig, alkohol & motio) Bygige (ca. 800 kvm. I 2 etager) består som vist af fire hoved elemeter I de permaete oplevelsesområder for hver KRAM faktor sker formidlige geem iteraktive medier med spil, film, musik, komik og humor som cetralt omdrejigspukt I tilkytig til hver faktor er et vidue, hvor der objektivt og ude at moralisere sættes fokus på kosekvesere af KRAM faktorere på vores livsstil. Udgagspuktet er at formidlige sker med baggrud i de blide vikel, som alle keder me ikke rigtigt orker at sætte sig id i. I temaområdet er der varierede udstilliger og aktiviteter idefor livsstilsrelaterede områder, som ikke direkte ka placeres idefor KRAM Cetralt i bygige er e biograf eller teater, hvor der ka vises spektakulære og debatskabede film dels om de 4 KRAM faktorer og dels om aktuelle emer fra temaområdet KRAMlivet skal placeres cetralt i Damark eller i tilkytig til tilsvarede ceter, f.eks. Dafoss Uiverse. Der skal sikres lokal forakrig og atioal bevågehed.

8 Hvorfor skal ma besøge KRAMlivet? Som besøgede i KRAMlivet skal ma opleve det ærværede og humoristiske, som direkte modpol til de kampager, som ikke møder befolkige i øjehøjde De tekologiske avedelse af modere værktøjer til formidlig skal gøre, at de besøgede idividuelt skal opdage de rette sammehæge og blive klogere på sig selv ved at se livskvalitet fra de blide vikel Geem erfarig med hvilke idvirkig kost, rygig, alkohol og motio har på kroppe, skal de besøgede opå idsigt og forståelse af de idividuelle kosekveser, hvorved der skal skabes e persolig ædrig & forebyggelse af sudhedstilstade!

9 Hvorda er KRAMlivet opbygget? Hvert af de 4 KRAM områder er opbygget i 2 hovedområder. I cetret er et vidue, som på e sjov me sober måde og ude at fordømme giver e beskrivelse af, hvorda de 4 områder påvirker livet set fra de blide vikel. I hvert hjøre er samlet iteraktive og fysiske oplevelser, som skal give de besøgede e forståelse samt skabe udre idefor hvert område. I oplevelsesrummet avedes e bladig af formidligstekikker, såsom film, teater, humor, vavid, galskab, komik og spiller på følelser som gri, gråd og ophidselse. Der udarbejdes opgaver som ka dække familie såvel som e gymasieklasse i biologi. v le op Rygerviduet Her forklares hvorfor rygig er de risikofaktor, som har størst betydig for dødelighede i Damark. Ryger oplevelsesrummet skal via iteraktive og fysiske aktiviteter forklare, hvorda tobak virker på ryger og omgivelser. ko i du e Al t Ko et du st vi i rv ge du et op et m r ge um Ry esr s el st m Ko sru lse e lev M t ue ot io d vi s v l ho t l me ho m ko ru Al lses e v le op Alkoholviduet - Her beyttes simpel touch, plache-modeller etc. - det er fakta om alkohol. E sober og objektiv beskrivelse af fæomeet alkohol. Alkohol oplevelsesrummet beytter alverdes iteraktive medier til at fortælle om Alkohol og des idvirkig på kroppe. Der bliver iteraktive istallatioer, hvor ma udfordres på si vide og ever uder simuleret idtagelse af alkohol. et m Ry Kostviduet Her fortælles om effekte (f.eks. Overvægt, diabetes, hjerte-kar sygdomme) af usud kost dels fra et familiemæssigt og dels fra et samfudsmæssigt perspektiv. Kost oplevelsesrummet skal gøre de besøgede i stad til at forstå, hvorda ma spiser sudt samt hvad det betyder. Der bliver iteraktive kokurrecer, som viser kalorie idtaget forskellige populære produkter. t s me io m ot sru M lse e ev l op Motiosviduet Med hjælp fra e række statistikker fremvises de positive sider af motio, me fokuserer også på de esidige og professioelle del i dopig. Motios oplevelsesrummet er et actio præget areal, hvor kodital og forskellige former for motio opgøres og prøves.

10 Provokerede øjeåbere & aktiviteter som skaber udre & forståelse Aktiviteter i KRAMlivet

11 Idéer til aktiviteter i kost området DEN BLINDE VINKEL Kostrådees sammesætig Hvorfor er de der Hvorfor er de sammesæt på dee måde Udviklige geem tide Effekte af e usud livsstil diabetes, overvægt etc. Der er ikke oget iteressat ved madpyramide, så derfor følger vi hellere de seeste sudhedsguru Fødevareres udviklig Fakta om e-umre hvad er der bag ummeret? Gemodificerig hvad betyder det for fødevare sikkerhede? Iovatio i fødevare idustrie Idlærig & kost Hvad betyder fødevarer for eve til at lære? Kost & erærig i et multi kulturelt samfud Hvad er ramadae & hvorfor? Religio og kostvaer OPLEVELSESRUMMET Kroppe som velsmurt forbrædigsmotor Iteraktiv forståelse for kroppes eve til forbrædig af forskellige fødevarer (sukker, fedt, kulhydrat rige fødevarer, pasta, ris & mel) Forstå idholdet i kaffe, vad, eergidrikke, sodavad, saftevad Så meget forbræder du på e dag uder forskellige forudsætiger Mellemmåltidets betydig Veje til Sude fødevarer Provokatioer og humor om udviklige i historisk perspektiv Kost tilskud virker det? 10 myter om kost Det er følelsere mere ed forufte, der styrer, hvad vi stopper i mude Damebladee er fulde af vås! Ja, der er så mage myter, som har overlevet geem geeratioer, lad os slå ogle af dem ihjel Hvor spiser ma hvilke fødevarer? Forskellige tilgage til sud kost i forskellige dele af verde

12 Idéer til ryge området OPLEVELSESRUMMET Iteraktiv visig af rygigs påvirkig af kroppe DEN BLINDE VINKEL Humoristisk karakteristik af e rygere Stad-up & rygig v/ Mick Øgedahl Portræt af rygiges mage skæber i sudhedsvæseet Rygig koster hvert år mere ed daskere livet Rygig og levealder Omkostigere ved rygig Myter om rygig Tobakkes udviklig i historisk & kulturelt perspektiv Tobaksidustries idflydelse Pot, rastafari & hash Sus Vadpiber E-cigaretter Mål die lugers fuktio i et spirometer hvor god er di lugefuktio? Rygiges idvirkig på et foster Luftvejees påvirkig af rygig? Så skadelig er passiv rygig Hvor god er du til at smage? Når ma stopper med at ryge så stiger vægte Selskabsryger det er ikke så slemt! Cigaretter & rygeafvæig ekveser-af-rygig Forstå hvad der er i e cigaret Rygeafvæig hvorfor er det så svært Hvorda fugerer Nicotiell og Rygestop kurser? Hypose virker det? Rygestop kampager i historisk og iteratioalt regi

13 Idéer & eksempler til alkohol området DEN BLINDE VINKEL Sæt proppe i OPLEVELSESRUMMET Hope Teater Sygdomme og fysiske skader som følge af et stort alkoholforbrug Vejledede alkoholforbrugsiveau Gode råd til at udgå alkoholrelaterede sygdomme Alkoholbehadlig i Damark Simulator til kørsel af bil & cykel i påvirket tilstad AA aoyme alkoholikere omfag og betydig for familie Hvorda får ma hjælp til at blive afvæet Problemets omfag og støttes mulighed (300 AA grupper og ca medlemmer i Damark) Facts om uges alkoholforbrug sammeliget med adre lade Hvilke risici opstår der ved for højt alkohol idtag i e ug alder Hvilke faktorer er medvirkede til et stort forbrug af alkohol Få foremmelse af at køre på e rigtig vej med modbilister, trafiksigaler og pludselige hædelser i beruset tilstad. Viser risiko ved at køre med promiller i blodet. 4.1% - om at drikke sig i heget Damark som alkoholatio Filmatiseret udgave af teaterforestillige E lille e Teatercollage om vokse bør af alkoholikere Hvilke drømme og dæmoer driver livet år ma har mistet si bardom til adres druk? Kilder: risiko aspx Teaterforedrag om at drikke sig i heget, som skildrer uges alkoholkultur på humoristisk måde Effektiv og sjov reklame mod alkohol der ka abefales alle Om vies og alkoholes idvirkig Baseret på kroik af Ja Soergaard og alkohol som e fatastisk øjeåber, ispirator & humørgiver

14 Idéer & eksempler til motiosområdet DEN BLINDE VINKEL Motioes idvirkig på e række sygdomme Ka ma løbe sig rask? Motio og geere Motio & gigtformer Motio giver eergi Motio & depressio Motio & demes Motio & hjertekar sygdomme Bagside af medalje Præstatiosfremmede iitiativer Hvad idebærer de forskellige former for dopig Kosttilskud, eergibar m.m. Motio i et historisk perspektiv Udviklige i holdidræt vs. Idividuelle former Idrætsgree og forskellige former for overbelastig & sportsskader OPLEVELSESRUMMET Test dig selv Mål dit kodital Løbestil & øvelser på løbebåd BMI, fedt procet m.m. Hvor god er di forbrædig Kroppes mål Motio & bevægelse Få pulse i vejret Dasetæppe Lær mes du klatrer Hulahop rige Yoga, meditatio o.a. Cirkel træig Humor & myter om motio Stad-up - motioist & elite Graviditet og motio Ka du løbe e marato? Hvor meget motio har du brug for? Itesitete af træige? Muskelstyrkes betydig Ka du træe koglestyrke? Hvor bevægelig er du?

15 Adre sudhedsmuseer Natioal Museum of Health & Medici (Washigto, USA) The Health Museum (Housto, USA) Deutsche Hygiee Museum (Dresde, DE) Museum of Public Health (Lodo, UK) Public Health Museum (Massachusetts, USA) Kids Health Works (Tupelu/Missisipi & Idiaa, USA) The Health Adveture (Asheville, North Carolia) Museum of Metal Health (Orego, USA) Natioal Museum of Health & Medicie Chicago Ceter for Disease Cotrol & Prevetio CDC (Atlata, USA) Gesudheit! Mehr Wisse im Museum (Berli, DE)

16 Advisory board Til at følge og støtte processe både moralsk og praktisk etableres der et advisory board, som skal bestå af persoer med stærke kompetecer idefor sudhed, formidlig, kommuikatio og oplevelser, f.eks.*) Ay Wither, fmd. for KL s Social- og Sudhedsudvalg Ulla Astma, Regiosrådsformad i Regio Nord Lars Østergaard, ledede overlæge, afd. Q, Aarhus Uiversitetshospital, Skejby Prebe Meyer, stifter af IovatioLAB Uffe Elbæk, tidl. Rektor for Kaospilotere, kulturmiister og tilkyttet AFUK Charlotte Sahl Madse (tidl. Dafoss Uiverse & videskabsmiister) Søre Møller, fmd. for DGI Leif Vestergaard Pederse, direktør Kræftes Bekæmpelse Morte Grøbæk, States Istitut for Folkesudhed Helle Terkildse Maidal, sektiosleder for sudhedsfremme & sudhedsvæse ved Istitut for Folkesudhed på Aarhus Uiversitet Jette Jul Bruu, Sudhedsstyrelse, Forebyggelse & Borgerære Sudhedstilbud *) Persoere er edu ikke kotaktet

17 Fiasierig af de første afklarede del af udvikligsprojektet

18 Faser i idledede projektafklarig Orgaisatorisk afklarig Koceptet kokretiseres og der fokuseres på, hvorda KRAMlivet bliver e god forretig som ka gøre e forskel. Der iddrages relevate iteresseter for at skabe et samlet overblik over muligheder og trusler i forbidelse med praktisk implemeterig af e itesiveret idsats overfor KRAM. Der geemføres iterviews med omkrig iteresseter og aktører på området. Der edsættes et advisory board beståede af forskellige specifikke kerekompetecer idefor bradig, markedsførig, turisme, kommuikatio, sudhedsvideskab m.m. og som samtidig ka agere spydspidser i forhold til de efterfølgede fudig proces. Idholdsmæssig afklarig Markedsafklarig i forhold til koceptet Der iddrages ekstere kompetecer IT, visualiserig, desigkompetecer, formidligskompetecer, oplevelser, sudhedsfaglige kompetecer i relatio til KRAM samt adre museer. Der udarbejdes e idledede webbaseret markedsudersøgelse som afklarer de atioale forhold til fagområdet samt de potetielle besøgedes iteresse i KRAMlivet. Efter idsamlig af yderligere relevat materiale om KRAM faktorere afholder arbejdsgruppe på 8-10 persoer et opstartsmøde samt 1 stk. 2 dages workshops i tilkytig til relevate museer i Nordtysklad samt 2 stk. 2 dages workshops i tilkytig til relevate museer i Købehav/Søderborg, hvor der samtidig afholdes møder med folkee bag de ekelte museer. Der geemføres 3 fokusgrupper med hver 3 familier med bør, 2 fokusgrupper for 4-5 par ude hjemmeboede bør, 2 fokusgrupper rettet mod udervisere fra samfudsfag/biologi/idræt på heholdsvis Ålborghus Gymasium / Mariagerfjord Gymasium samt 2 fokusgrupper på Aalborg og Aarhus Uiversitet med lærere idefor relevate fagområder. Herudover udarbejdes et prospekt, som ka avedes til søgig af midler til de efterfølgede processer. Resultatet er e oplevelsesmatrice som viser brutto liste over potetielle aktiviteter sat i forhold til, hvorda de pirrer de ekelte saser. Aslåede omkostiger kr. Aslåede omkostiger kr. Alle fokusgrupper filmes og resultatere sammeskrives i et arbejdsdokumet. Aslåede omkostiger kr. Videsopbygig Kortlægig af kompetecer i forhold til KRAM sker på baggrud af webbaseret iformatioer samt udgivelse af diverse artikler. Der udarbejdes kravspecifikatioer som ka udsedes via world wide crowd sourcig websites med e præmie til de valgte løsig, således at det sikres, at det er KRAMlivet som bevarer rettighedere, me får det iteratioale kreative idspark. Der udarbejdes e skitse med e samlet pla for e potetiel samlet idretig samt desig af oplevelsesuiverset KRAMlivet. Uaset om koceptet ka geemføres eller ej, så udarbejdes der e go-to market strategi samt e KRAMwiki med de oplysiger og resultater, som er fremkommet igeem processe. Aslåede omkostiger ca. 1,3 mio. kr.

19 Afklarigsprocesse Opbygige af KRAMlivet er omfattede og mere ed vi som privat persoer har mulighed for at løfte. Dette dokumet er udarbejdet for at fastlægge dels e proces og dels skabe et overblik over de omkostiger, som vil være forbudet med e detaljeret projektafklarig for KRAMlivet. Det er opbygget i 4 faser, hvor det, på udvalgte tidspukter, er muligt at stadse projektet, såfremt det måtte vise sig, at det ikke er realistisk at geemføre De orgaisatoriske afklarig omkrig projektet er e idledede afklarig om, hvorda projektet skal struktureres. Det muder ud i et prospekt, som ka bidrage til de videre fudig proces. På baggrud af prospektet tages der stillig til hvorda fudig af fasere 2 (Idholdsmæssig afklarig) og 3 (Markedsmæssig afklarig) fiasieres og geemføres. Såfremt der på baggrud af det foregåede arbejde ka skabes tilstrækkelig fiasierig, så fortsættes til de sidste fase med videsopbygig, hvor det hele gøres kokret i forhold til KRAMlivets idhold. Samlet er der behov for 2-2,5 mio. kr. for kue kalkulere de edelige omkostiger for geemførelse af projektet

20 Hvorda ka du støtte? Der søges ikke pege til de efterfølgede etablerig eller drift. Dette vil komme på tale, år afklarigsfase er udarbejdet og det kokrete prospekt er udarbejdet Som skitseret er der behov for mellem 2 og 2,5 mio. kr. for at kue udarbejde de edelige kravsspecifikatio for KRAMlivet. I takt med at der fides sposorer vil de forskellige faser blive igagsat. Støtte fra virksomheder på over 1 mio. kr. giver mulighed for e plads i advisory boardet

21 Spørgsmål Skulle du have spørgsmål eller kommetarer, så ka du kotakte persoere bag projektet Ja Taderup Peterse, , Per Vilsbøll, ,

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladse Forebyggelse Idhold Et godt forebyggede arbejde Trivsel Faglighed Ledelse Brugeriddragelse Fællesskab Tekiske og fysiske forhold E løbede proces E positiv

Læs mere

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO Rapport fra Videskoferece på Christiasborg 22. jauar 2013 1 Bradbekæmpelse og kræftrisiko bygger på idlæg og diskussioer på koferece, afholdt på Christiasborg 22. jauar 2013.

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

af det hele Randi Laubek Frederikshavn

af det hele Randi Laubek Frederikshavn Frederikshav af det hele Radi Laubek Natures skøhed har haft stor betydig for mi musik, fortæller sagere, sagskrivere og musikere Radi Laubek, der er vokset op i det ordjyske. Side 14 15 Morgefruer med

Læs mere

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Team Damark tilfredshedsudersøgelse 2013 Baggrudsrapport Trygve Buch Laub, Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgese & Ulrik Holskov Idrættes Aalyseistitut MIND THE CUSTOMER December 2013 Titel Team Damark tilfredshedsudersøgelse

Læs mere

Citation for published version (APA): Lewis Brooks, A.. T. (2010). Leg dig fra smerten. Fokus magasinet, (2), 16-17.

Citation for published version (APA): Lewis Brooks, A.. T. (2010). Leg dig fra smerten. Fokus magasinet, (2), 16-17. Aalborg Uiversitet Leg dig fra smerte Brooks, Toy Published i: magasiet Publicatio date: 2010 Documet Versio Forlagets edelige versio (ofte forlagets pdf) Lik to publicatio from Aalborg Uiversity Citatio

Læs mere

Matematisk trafikmodellering

Matematisk trafikmodellering - Mathematical traffic modelig Grupper.: 8 Gruppemedlemmer: Jacob Hallberg Hasema Kim Alla Hase Ria Roja Kari Vejleder: Morte Blomhøj Semester: 4. Semester, forår 2007, hus 13.1 Studieretig: Det aturvideskabelige

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Brændstof. til krop og hjerne

Brændstof. til krop og hjerne Brædstof til krop og hjere Idhold 3 6 8 10 11 12 14 15 17 22 24 26 27 28 29 30 Kaloriebomber og eergibudter Døget rudt skal di krop og hjere bruge eergi Morgemad Med morgemad er du sikker på, det går godt

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Naturen. i kommunerne

Naturen. i kommunerne Nature i kommuere Side 2007 har Damarks kommuer sørget for at pleje og beskytte ature. Med dee udgivelse vil KTC vise eksempler på, hvorda kommuere værer om ature, og får borgere med ud i det grøe Nature

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 19. auar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Følelsesmæssige reaktioner og MS

Følelsesmæssige reaktioner og MS Følelsesmæssige reaktioer og MS Mosedalvej 15 2500 Valby Tlf. 3646 3646 www.scleroseforeige.dk Scleroseceter Ry Klostervej 136 8680 Ry Tlf. 8689 1011 Scleroseceter Haslev Rigstedvej 106 4690 Haslev Tlf.

Læs mere

Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen

Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen Professioel IT-forudersøgelse og MUST-metode Jesper Simose simose@ruc.dk www.ruc.dk/~simose Datalogi, hus 42.1 Roskilde Uiversitetsceter Uiversitetsvej 1 4000 Roskilde Telefo: 4674 2000 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister

Dansk Knæalloplastikregister Dask Kæalloplastikregister Årsrapport wwwdkardk Dask Kæalloplastikregister Årsrapport wwwdkardk Dask Kæalloplastikregister Årsrapport, De Ortopædiske Fællesdatabase, Århus Udarbejdet med LibreOffice (wwwlibreofficeorg)

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister

Dansk Knæalloplastikregister Dask Kæalloplastikregister Årsrapport wwwdkardk Dask Kæalloplastikregister Årsrapport wwwdkardk Dask Kæalloplastikregister Årsrapport, De Ortopædkirurgiske Fællesdatabase, Århus Udarbejdet med OpeOffice

Læs mere

Dækspecialist. - på AUTO TEKNIK 2010. Brancheblad udgivet af Dækbranchens. Fællesr. Program: TEMA-dag 2010. Dæk til de tunge drenge

Dækspecialist. - på AUTO TEKNIK 2010. Brancheblad udgivet af Dækbranchens. Fællesr. Program: TEMA-dag 2010. Dæk til de tunge drenge Bracheblad udgivet af Dækbraches Fællesråd ISSN 1901-9069 83. Årgag tørre Dæk R åd e t f o r S September 2010 - NR. 7 sikkerhed ag 1. r hos, idg cesale ptembe d. 15. se trup, Kofere ag sd 2010 o ej, 2630

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

HALLO no en hjemme? Tema. + s. 28 Forstå dit barns hjerne

HALLO no en hjemme? Tema. + s. 28 Forstå dit barns hjerne HALLO o e hjemme? Eksperte forklarer, hvorfor det er så svært for små ører at høre efter. Se, hvorda det går, år Elie Holm tester de gode råd på si datter Liva, og få idblik i, hvad der sker i de lille

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

Politik. Mad. Sport. Vejret. Økonomi. Sprog. Dyr. Matematik. Rejser NYHEDSBREV FOR DANSK MATEMATISK FORENING

Politik. Mad. Sport. Vejret. Økonomi. Sprog. Dyr. Matematik. Rejser NYHEDSBREV FOR DANSK MATEMATISK FORENING ~ mat M A T I L D E Politik Mad Sport Vejret Økoomi Sprog Rejser Dyr Matematik NYHEDSBREV FOR DANSK MATEMATISK FORENING N R 4 O K T O B E R Formades klumme Vag Ludsgaard Hase DTU Matematik V.L.Hase@mat.dtu.dk

Læs mere