Prospekt for KRAMlivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt for KRAMlivet"

Transkript

1 Prospekt for KRAMlivet

2 Visioe Vi vil hjælpe daskere til bedre livskvalitet & e sudere livsstil ved at stille skarpt på de blide vikler og via humor åbe ye horisoter! Samfudet er uder store foradriger og vores vide om, hvad der skaber livskvalitet og e sud livsstil udfordres kostat. Der er et væld af vide på området. Me dee vide er ofte lukket ide i siloer, som ikke år fra forskere og ud borgere. For at løse de sudhedsmæssige udfordriger skal vi via humor få folk til at erkede sammehæge ved at se sig over skuldere for svaret ligger lige der i de blide vikel. For at løfte de store kommuikatios- og formidligsopgave er der brug for e populariserig af området, så budskabere ud fra e holistisk sysvikel bliver vedkommede og fokuserer på samspillet mellem de ekelte faktorer. Lasse Rimmer har side foråret 2011 haft et talkshow med title de blide vikel, hvor der på humoristisk vis diskuteres aktuelle og kotroversielle yheder. De blide vikel er et udtryk for de forægtelse, som vores forsvarsmekaisme sætter i kraft, år truede eller agstfremkaldede problemstilliger opstår. Dette problem ses f.eks. bladt rygere, som på trods af at tobaksemballager ideholder Rygig ka dræbe, så køber de alligevel produktere.

3 Målsætiger for KRAMlivet KRAMlivet skal være et o-profit oplevelsesuivers, som skal ispirere og formidle vide om livsstil på baggrud af de fire KRAM faktorer og geem avedelse af avacerede tekologiske virkemidler. Målgruppe for KRAMlivet er familier med bør samt elever i folkeskole og gymasium. Det er KRAMlivets målsætig at forbedre daskeres livskvalitet samt at reducere samfudets sudhedsomkostiger geem fokus på forebyggelse og folkeoplysig Formidligsmæssigt skal KRAMlivet bygge på følgede grudste for at de besøgede opår vide og ædrer holdig samt adfærd: ünytækig i formidlig ühumoristisk kommuikatio üvedkommede historier & fortælliger übevægelse & iteraktio via tekologi

4 Hvilke emer dækker KRAM faktorere? Kost Hvad betyder det at have sude kostvaer? Hvorda opgøres det og hvad skal ma passe på. Hvad sker der, hvis kostvaere bliver for usude? Nøgleord: BMI, kolesterol, slik, fedt, koffei, diabetes, hjerte-kar sygdomme, blodsukker, kostråd Alkohol Rygig Hvad sker der i kroppe, år ma ryger og hvorda virker passiv rygig? Rygiges påvirkig på sudhedsomkostigere? Nøgleord: tjære, kulilte, ikoti, vadpibe, graviditet, ikotiplastre, lugekræft, luftvejslidelser Motio Hvad sker der, år vi drikker alkohol? Hvorda reagerer kroppe? Hvad sker der, hvis ma drikker mere ed de abefalede mægde alkohol? Hvad sker der, år kroppe motioerer? Ka ma motioere for meget? Motioes idvirkig på helbred, eergi og socialt velbefidede? Nøgleord: skrumpelever, vold & krimialitet, spirituskørsel, graviditet Nøgleord: Fysisk aktivitet, forhøjet blodtryk, gigt, overvægt, kodital Ud over oveståede temaer, som berøres i KRAMlivet skal der for at skabe foryelse for løbede at kue tiltrække tilstrækkeligt med besøgede arbejdes med skiftede livsstilsorieterede temaområder i takt med, hvad der er oppe i tide, f.eks. Stress, demes, søv, ADHD, kiesiologi o.m.a.

5 Det samfudsmæssige aspekt af KRAM faktorere Fakta om vores usude livsstil Vores usude livsstil er e af de væsetligste årsager til at 1,2 mio. daskere lever med e kroisk sygdom (Ay Wither, Fmd. for KLs Social & Sudhedsudvalg) På trods af at hvert tyvede dødsfald skyldes alkohol og årligt er medskyldig i hospitalsidlæggelser, skadestuebesøg og ambulate besøg, så er det ku omkrig halvdele af ladets kommuer har e alkoholpla (Politike Research) Vores høje alkohol forbrug koster de offetlige kasser 10 mia. kr. Hvis de fysiske iaktivitet bladt befolkige blev reduceret med 10%, ville de på verdespla årligt redde over ½ mio. meeskeliv. Specielt kritisk er det at 4 ud af 5 uge mellem 13 og 15 år bevæger sig alt for lidt i hverdage. (The Lacet) Kommueres Ladsforeigs mål fra 2012 som skal opfyldes ide 2022 Adele af rygere i Damark skal reduceres fra 21% til 14% Alkoholforbruget reduceres fra 10 til 8 liter re alkohol Adele af daskere med stille siddede fritidsaktiviteter reduceres fra 16% til 9% Adel af moderat overvægtige vokse reduceres fra 47% til 35% og tilsvarede skal adele af svært overvægtige reduceres fra 13% til 8%. Adele af borgere som er kroisk syge eller kæmper med kroisk sygdom skal reduceres fra 33% til 28% De metale sudhed forbedres så adele halveres i forhold til de uværede 10%

6 Hvem er bagmædee? Per Vilsbøll Ja Taderup Peterse 54 år, iværksætter & medejer af desigvirksomhed geem 20 år Lektor og uderviser på STX, HTX og HF v/ Mariagerfjord Gymasium i fagee musik, filosofi, iovatio & idéhistorie 46 år, iværksætter, 16 år som direktør idefor kommuikatio, desig & tekologiavedelse Kosulet i strategi- og forretigsudviklig med opgaver idefor formidlig, IT, sudhed m.m. Potetielle samarbejdspartere Cordura Aveder digitale tekologier til formidlig af vide på ye måder, f.eks. ilad, Touchwall, QR koder, mobile guide systemer Har bl.a. leveret løsig til Koldighus, Kattegatcetret, Natioalmuseet, Oceaariet & Skages Museum Iovatio LAB Har e styrke i e bred, iteratioal vide om fremtides itegratio af tekologi, brugere & forretig Har bla. leveret e lag række løsiger om de trådløse tekologier, fremtides grøe turistattraktio og det pegeløse samfud Kaospilotere E iteratioal oplevelsesorieteret lederuddaelse med fokus på Actio, reflectio & learig De løser udvikligsog formidligsopgaver for ekstere kuder som Carlsberg, Grudfos, Hummel, Lego, SAS og NGO er som Dask Røde Kors

7 Idretige af KRAMlivet? KRAMlivet er et avaceret ceter som med populistiske virkemidler sætter fokus på vores livsstil og KRAM faktoreres idvirkig (Kost, rygig, alkohol & motio) Bygige (ca. 800 kvm. I 2 etager) består som vist af fire hoved elemeter I de permaete oplevelsesområder for hver KRAM faktor sker formidlige geem iteraktive medier med spil, film, musik, komik og humor som cetralt omdrejigspukt I tilkytig til hver faktor er et vidue, hvor der objektivt og ude at moralisere sættes fokus på kosekvesere af KRAM faktorere på vores livsstil. Udgagspuktet er at formidlige sker med baggrud i de blide vikel, som alle keder me ikke rigtigt orker at sætte sig id i. I temaområdet er der varierede udstilliger og aktiviteter idefor livsstilsrelaterede områder, som ikke direkte ka placeres idefor KRAM Cetralt i bygige er e biograf eller teater, hvor der ka vises spektakulære og debatskabede film dels om de 4 KRAM faktorer og dels om aktuelle emer fra temaområdet KRAMlivet skal placeres cetralt i Damark eller i tilkytig til tilsvarede ceter, f.eks. Dafoss Uiverse. Der skal sikres lokal forakrig og atioal bevågehed.

8 Hvorfor skal ma besøge KRAMlivet? Som besøgede i KRAMlivet skal ma opleve det ærværede og humoristiske, som direkte modpol til de kampager, som ikke møder befolkige i øjehøjde De tekologiske avedelse af modere værktøjer til formidlig skal gøre, at de besøgede idividuelt skal opdage de rette sammehæge og blive klogere på sig selv ved at se livskvalitet fra de blide vikel Geem erfarig med hvilke idvirkig kost, rygig, alkohol og motio har på kroppe, skal de besøgede opå idsigt og forståelse af de idividuelle kosekveser, hvorved der skal skabes e persolig ædrig & forebyggelse af sudhedstilstade!

9 Hvorda er KRAMlivet opbygget? Hvert af de 4 KRAM områder er opbygget i 2 hovedområder. I cetret er et vidue, som på e sjov me sober måde og ude at fordømme giver e beskrivelse af, hvorda de 4 områder påvirker livet set fra de blide vikel. I hvert hjøre er samlet iteraktive og fysiske oplevelser, som skal give de besøgede e forståelse samt skabe udre idefor hvert område. I oplevelsesrummet avedes e bladig af formidligstekikker, såsom film, teater, humor, vavid, galskab, komik og spiller på følelser som gri, gråd og ophidselse. Der udarbejdes opgaver som ka dække familie såvel som e gymasieklasse i biologi. v le op Rygerviduet Her forklares hvorfor rygig er de risikofaktor, som har størst betydig for dødelighede i Damark. Ryger oplevelsesrummet skal via iteraktive og fysiske aktiviteter forklare, hvorda tobak virker på ryger og omgivelser. ko i du e Al t Ko et du st vi i rv ge du et op et m r ge um Ry esr s el st m Ko sru lse e lev M t ue ot io d vi s v l ho t l me ho m ko ru Al lses e v le op Alkoholviduet - Her beyttes simpel touch, plache-modeller etc. - det er fakta om alkohol. E sober og objektiv beskrivelse af fæomeet alkohol. Alkohol oplevelsesrummet beytter alverdes iteraktive medier til at fortælle om Alkohol og des idvirkig på kroppe. Der bliver iteraktive istallatioer, hvor ma udfordres på si vide og ever uder simuleret idtagelse af alkohol. et m Ry Kostviduet Her fortælles om effekte (f.eks. Overvægt, diabetes, hjerte-kar sygdomme) af usud kost dels fra et familiemæssigt og dels fra et samfudsmæssigt perspektiv. Kost oplevelsesrummet skal gøre de besøgede i stad til at forstå, hvorda ma spiser sudt samt hvad det betyder. Der bliver iteraktive kokurrecer, som viser kalorie idtaget forskellige populære produkter. t s me io m ot sru M lse e ev l op Motiosviduet Med hjælp fra e række statistikker fremvises de positive sider af motio, me fokuserer også på de esidige og professioelle del i dopig. Motios oplevelsesrummet er et actio præget areal, hvor kodital og forskellige former for motio opgøres og prøves.

10 Provokerede øjeåbere & aktiviteter som skaber udre & forståelse Aktiviteter i KRAMlivet

11 Idéer til aktiviteter i kost området DEN BLINDE VINKEL Kostrådees sammesætig Hvorfor er de der Hvorfor er de sammesæt på dee måde Udviklige geem tide Effekte af e usud livsstil diabetes, overvægt etc. Der er ikke oget iteressat ved madpyramide, så derfor følger vi hellere de seeste sudhedsguru Fødevareres udviklig Fakta om e-umre hvad er der bag ummeret? Gemodificerig hvad betyder det for fødevare sikkerhede? Iovatio i fødevare idustrie Idlærig & kost Hvad betyder fødevarer for eve til at lære? Kost & erærig i et multi kulturelt samfud Hvad er ramadae & hvorfor? Religio og kostvaer OPLEVELSESRUMMET Kroppe som velsmurt forbrædigsmotor Iteraktiv forståelse for kroppes eve til forbrædig af forskellige fødevarer (sukker, fedt, kulhydrat rige fødevarer, pasta, ris & mel) Forstå idholdet i kaffe, vad, eergidrikke, sodavad, saftevad Så meget forbræder du på e dag uder forskellige forudsætiger Mellemmåltidets betydig Veje til Sude fødevarer Provokatioer og humor om udviklige i historisk perspektiv Kost tilskud virker det? 10 myter om kost Det er følelsere mere ed forufte, der styrer, hvad vi stopper i mude Damebladee er fulde af vås! Ja, der er så mage myter, som har overlevet geem geeratioer, lad os slå ogle af dem ihjel Hvor spiser ma hvilke fødevarer? Forskellige tilgage til sud kost i forskellige dele af verde

12 Idéer til ryge området OPLEVELSESRUMMET Iteraktiv visig af rygigs påvirkig af kroppe DEN BLINDE VINKEL Humoristisk karakteristik af e rygere Stad-up & rygig v/ Mick Øgedahl Portræt af rygiges mage skæber i sudhedsvæseet Rygig koster hvert år mere ed daskere livet Rygig og levealder Omkostigere ved rygig Myter om rygig Tobakkes udviklig i historisk & kulturelt perspektiv Tobaksidustries idflydelse Pot, rastafari & hash Sus Vadpiber E-cigaretter Mål die lugers fuktio i et spirometer hvor god er di lugefuktio? Rygiges idvirkig på et foster Luftvejees påvirkig af rygig? Så skadelig er passiv rygig Hvor god er du til at smage? Når ma stopper med at ryge så stiger vægte Selskabsryger det er ikke så slemt! Cigaretter & rygeafvæig ekveser-af-rygig Forstå hvad der er i e cigaret Rygeafvæig hvorfor er det så svært Hvorda fugerer Nicotiell og Rygestop kurser? Hypose virker det? Rygestop kampager i historisk og iteratioalt regi

13 Idéer & eksempler til alkohol området DEN BLINDE VINKEL Sæt proppe i OPLEVELSESRUMMET Hope Teater Sygdomme og fysiske skader som følge af et stort alkoholforbrug Vejledede alkoholforbrugsiveau Gode råd til at udgå alkoholrelaterede sygdomme Alkoholbehadlig i Damark Simulator til kørsel af bil & cykel i påvirket tilstad AA aoyme alkoholikere omfag og betydig for familie Hvorda får ma hjælp til at blive afvæet Problemets omfag og støttes mulighed (300 AA grupper og ca medlemmer i Damark) Facts om uges alkoholforbrug sammeliget med adre lade Hvilke risici opstår der ved for højt alkohol idtag i e ug alder Hvilke faktorer er medvirkede til et stort forbrug af alkohol Få foremmelse af at køre på e rigtig vej med modbilister, trafiksigaler og pludselige hædelser i beruset tilstad. Viser risiko ved at køre med promiller i blodet. 4.1% - om at drikke sig i heget Damark som alkoholatio Filmatiseret udgave af teaterforestillige E lille e Teatercollage om vokse bør af alkoholikere Hvilke drømme og dæmoer driver livet år ma har mistet si bardom til adres druk? Kilder: risiko aspx Teaterforedrag om at drikke sig i heget, som skildrer uges alkoholkultur på humoristisk måde Effektiv og sjov reklame mod alkohol der ka abefales alle Om vies og alkoholes idvirkig Baseret på kroik af Ja Soergaard og alkohol som e fatastisk øjeåber, ispirator & humørgiver

14 Idéer & eksempler til motiosområdet DEN BLINDE VINKEL Motioes idvirkig på e række sygdomme Ka ma løbe sig rask? Motio og geere Motio & gigtformer Motio giver eergi Motio & depressio Motio & demes Motio & hjertekar sygdomme Bagside af medalje Præstatiosfremmede iitiativer Hvad idebærer de forskellige former for dopig Kosttilskud, eergibar m.m. Motio i et historisk perspektiv Udviklige i holdidræt vs. Idividuelle former Idrætsgree og forskellige former for overbelastig & sportsskader OPLEVELSESRUMMET Test dig selv Mål dit kodital Løbestil & øvelser på løbebåd BMI, fedt procet m.m. Hvor god er di forbrædig Kroppes mål Motio & bevægelse Få pulse i vejret Dasetæppe Lær mes du klatrer Hulahop rige Yoga, meditatio o.a. Cirkel træig Humor & myter om motio Stad-up - motioist & elite Graviditet og motio Ka du løbe e marato? Hvor meget motio har du brug for? Itesitete af træige? Muskelstyrkes betydig Ka du træe koglestyrke? Hvor bevægelig er du?

15 Adre sudhedsmuseer Natioal Museum of Health & Medici (Washigto, USA) The Health Museum (Housto, USA) Deutsche Hygiee Museum (Dresde, DE) Museum of Public Health (Lodo, UK) Public Health Museum (Massachusetts, USA) Kids Health Works (Tupelu/Missisipi & Idiaa, USA) The Health Adveture (Asheville, North Carolia) Museum of Metal Health (Orego, USA) Natioal Museum of Health & Medicie Chicago Ceter for Disease Cotrol & Prevetio CDC (Atlata, USA) Gesudheit! Mehr Wisse im Museum (Berli, DE)

16 Advisory board Til at følge og støtte processe både moralsk og praktisk etableres der et advisory board, som skal bestå af persoer med stærke kompetecer idefor sudhed, formidlig, kommuikatio og oplevelser, f.eks.*) Ay Wither, fmd. for KL s Social- og Sudhedsudvalg Ulla Astma, Regiosrådsformad i Regio Nord Lars Østergaard, ledede overlæge, afd. Q, Aarhus Uiversitetshospital, Skejby Prebe Meyer, stifter af IovatioLAB Uffe Elbæk, tidl. Rektor for Kaospilotere, kulturmiister og tilkyttet AFUK Charlotte Sahl Madse (tidl. Dafoss Uiverse & videskabsmiister) Søre Møller, fmd. for DGI Leif Vestergaard Pederse, direktør Kræftes Bekæmpelse Morte Grøbæk, States Istitut for Folkesudhed Helle Terkildse Maidal, sektiosleder for sudhedsfremme & sudhedsvæse ved Istitut for Folkesudhed på Aarhus Uiversitet Jette Jul Bruu, Sudhedsstyrelse, Forebyggelse & Borgerære Sudhedstilbud *) Persoere er edu ikke kotaktet

17 Fiasierig af de første afklarede del af udvikligsprojektet

18 Faser i idledede projektafklarig Orgaisatorisk afklarig Koceptet kokretiseres og der fokuseres på, hvorda KRAMlivet bliver e god forretig som ka gøre e forskel. Der iddrages relevate iteresseter for at skabe et samlet overblik over muligheder og trusler i forbidelse med praktisk implemeterig af e itesiveret idsats overfor KRAM. Der geemføres iterviews med omkrig iteresseter og aktører på området. Der edsættes et advisory board beståede af forskellige specifikke kerekompetecer idefor bradig, markedsførig, turisme, kommuikatio, sudhedsvideskab m.m. og som samtidig ka agere spydspidser i forhold til de efterfølgede fudig proces. Idholdsmæssig afklarig Markedsafklarig i forhold til koceptet Der iddrages ekstere kompetecer IT, visualiserig, desigkompetecer, formidligskompetecer, oplevelser, sudhedsfaglige kompetecer i relatio til KRAM samt adre museer. Der udarbejdes e idledede webbaseret markedsudersøgelse som afklarer de atioale forhold til fagområdet samt de potetielle besøgedes iteresse i KRAMlivet. Efter idsamlig af yderligere relevat materiale om KRAM faktorere afholder arbejdsgruppe på 8-10 persoer et opstartsmøde samt 1 stk. 2 dages workshops i tilkytig til relevate museer i Nordtysklad samt 2 stk. 2 dages workshops i tilkytig til relevate museer i Købehav/Søderborg, hvor der samtidig afholdes møder med folkee bag de ekelte museer. Der geemføres 3 fokusgrupper med hver 3 familier med bør, 2 fokusgrupper for 4-5 par ude hjemmeboede bør, 2 fokusgrupper rettet mod udervisere fra samfudsfag/biologi/idræt på heholdsvis Ålborghus Gymasium / Mariagerfjord Gymasium samt 2 fokusgrupper på Aalborg og Aarhus Uiversitet med lærere idefor relevate fagområder. Herudover udarbejdes et prospekt, som ka avedes til søgig af midler til de efterfølgede processer. Resultatet er e oplevelsesmatrice som viser brutto liste over potetielle aktiviteter sat i forhold til, hvorda de pirrer de ekelte saser. Aslåede omkostiger kr. Aslåede omkostiger kr. Alle fokusgrupper filmes og resultatere sammeskrives i et arbejdsdokumet. Aslåede omkostiger kr. Videsopbygig Kortlægig af kompetecer i forhold til KRAM sker på baggrud af webbaseret iformatioer samt udgivelse af diverse artikler. Der udarbejdes kravspecifikatioer som ka udsedes via world wide crowd sourcig websites med e præmie til de valgte løsig, således at det sikres, at det er KRAMlivet som bevarer rettighedere, me får det iteratioale kreative idspark. Der udarbejdes e skitse med e samlet pla for e potetiel samlet idretig samt desig af oplevelsesuiverset KRAMlivet. Uaset om koceptet ka geemføres eller ej, så udarbejdes der e go-to market strategi samt e KRAMwiki med de oplysiger og resultater, som er fremkommet igeem processe. Aslåede omkostiger ca. 1,3 mio. kr.

19 Afklarigsprocesse Opbygige af KRAMlivet er omfattede og mere ed vi som privat persoer har mulighed for at løfte. Dette dokumet er udarbejdet for at fastlægge dels e proces og dels skabe et overblik over de omkostiger, som vil være forbudet med e detaljeret projektafklarig for KRAMlivet. Det er opbygget i 4 faser, hvor det, på udvalgte tidspukter, er muligt at stadse projektet, såfremt det måtte vise sig, at det ikke er realistisk at geemføre De orgaisatoriske afklarig omkrig projektet er e idledede afklarig om, hvorda projektet skal struktureres. Det muder ud i et prospekt, som ka bidrage til de videre fudig proces. På baggrud af prospektet tages der stillig til hvorda fudig af fasere 2 (Idholdsmæssig afklarig) og 3 (Markedsmæssig afklarig) fiasieres og geemføres. Såfremt der på baggrud af det foregåede arbejde ka skabes tilstrækkelig fiasierig, så fortsættes til de sidste fase med videsopbygig, hvor det hele gøres kokret i forhold til KRAMlivets idhold. Samlet er der behov for 2-2,5 mio. kr. for kue kalkulere de edelige omkostiger for geemførelse af projektet

20 Hvorda ka du støtte? Der søges ikke pege til de efterfølgede etablerig eller drift. Dette vil komme på tale, år afklarigsfase er udarbejdet og det kokrete prospekt er udarbejdet Som skitseret er der behov for mellem 2 og 2,5 mio. kr. for at kue udarbejde de edelige kravsspecifikatio for KRAMlivet. I takt med at der fides sposorer vil de forskellige faser blive igagsat. Støtte fra virksomheder på over 1 mio. kr. giver mulighed for e plads i advisory boardet

21 Spørgsmål Skulle du have spørgsmål eller kommetarer, så ka du kotakte persoere bag projektet Ja Taderup Peterse, , Per Vilsbøll, ,

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv C OR ICERET MEN TIF T R Silkeborg E I samarbejde med: Jobceter MENTOR FORLØB Jobceter SILKEBORG MENTORUDDANNELSE Jobceter i Silkeborg tilbyder e metoruddaelse i samarbejde med KompeteceSilkeborg. Silkeborgs

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Introduktion. Ide, mål og formål

Introduktion. Ide, mål og formål Itroduktio Dette er e itroduktio til forskigs- og udvikligsprojektet Udviklig af e eksemplarisk participatorisk model for implemeterig af redskaber til opsporig og tidlig idsats i relatio til potetielt

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddaelse, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præseterer overordede cetrale begreber, teorier samt hadlemåder, der ka avedes

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd Projekt Vest for Storebælt Bør og uge med seksuelt bekymrede og krækede adfærd Hvorår er der grud til bekymrig? Hvorda hevises et bar/e ug til gruppebehadlig? Hvad hadler projektet om? Projekt Vest for

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladse Forebyggelse Idhold Et godt forebyggede arbejde Trivsel Faglighed Ledelse Brugeriddragelse Fællesskab Tekiske og fysiske forhold E løbede proces E positiv

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd F O A f a g o g a r b e j d e FOAs 10 bud på fremtides velfærd FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Claus Corelius, Kasper Maiche og Lars Ole Preisler Hase Layout: Girafisk Desig

Læs mere

Lavenergiskolen: Boligbyggeri

Lavenergiskolen: Boligbyggeri Laveergiskole: Boligbyggeri Efamiliehuse, tæt-lavt byggeri og etagebyggeri T e k o l o g i s k I s t i t u t t a a s t r u p j a u a r o g s e p t e m b e r 2 0 1 0 Når du deltaget i kurset, får du: De

Læs mere

Facilitering ITU 15. maj 2012

Facilitering ITU 15. maj 2012 Faciliterig ITU 15. maj 2012 Facilitatio is like movig with the elemets ad sailig the sea Vejvisere Velkomst de gode idflyvig Hvad er faciliterig? Kedeteg ved rolle som facilitator Facilitatores drejebog

Læs mere

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet HD i Afsætigsøkoomi Efteruddaelse HDA I social scieces Det Samfudsvideskabelige Fakultet Syddask Uiversitet HD i Afsætigsøkoomi ÂÂ K læsss ii: Koldig HD specialet i Afsætigsøkoomi giver dig et solidt grudlag

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer i virkelighede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Naomaterialer i virkelighede Idhold Gå ikke i paik eller baglås. I ka sagtes

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed F O FA O A f faa g o g aar rb eb jed je d e Forbudets grudlæggede holdig til magfoldighed Magfoldighed 1 Idledig FOA er e del af de daske og iteratioale fagbevægelse og forakret på et solidarisk og humaistisk

Læs mere

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer Avedelser og arbejdsmiljøforhold Dee Kort & Godt pjece heveder sig til dig, som er medlem af FOA. Pjece giver iformatio om: Hvad er et aomateriale? Eksempler

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN VELKOMMEN Tilskudsreglere beskriver hvorda Faaborg-Midtfy Kommue støtter det frivillige folkeoplysede foreigsarbejde med økoomisk tilskud og avisig

Læs mere

RAW FOOD. www.rawfoodbogen.dk. Revolutionerende kogebog: Raw Food kan forvandle vores sundhed og Jordens tilstand

RAW FOOD. www.rawfoodbogen.dk. Revolutionerende kogebog: Raw Food kan forvandle vores sundhed og Jordens tilstand i t e l l i g e t, f o r f ø r e d e o g s u d m a d t i l a l l e www.rawfoodboge.dk Revolutioerede kogebog: Raw Food ka forvadle vores sudhed og Jordes tilstad Det er fascierede, hvad Raw Food ka gøre

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

JanusCentret. Psykologisk udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd

JanusCentret. Psykologisk udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd JausCetret Psykologisk udredig og behadlig til bør og uge med seksuelt bekymrede eller krækede adfærd Edvidere rådgivig, supervisio og udervisig til forældre og professioelle JausCetret JausCetret har

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Begreber og definitioner

Begreber og definitioner Begreber og defiitioer Daske husstades forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstadees samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstade med de laveste idkomster

Læs mere

Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen

Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen Professioel IT-forudersøgelse og MUST-metode Jesper Simose simose@ruc.dk www.ruc.dk/~simose Datalogi, hus 42.1 Roskilde Uiversitetsceter Uiversitetsvej 1 4000 Roskilde Telefo: 4674 2000 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Team Damark tilfredshedsudersøgelse 2013 Baggrudsrapport Trygve Buch Laub, Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgese & Ulrik Holskov Idrættes Aalyseistitut MIND THE CUSTOMER December 2013 Titel Team Damark tilfredshedsudersøgelse

Læs mere

Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1

Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e Sammefatiger, aalyser og abefaliger fra FOAs sudhedspolitiske udspil Sudhed for alle FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Kasper Maiche og Peter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2 E14

Modulbeskrivelse. Modul 2 E14 Modul 2 E14 Modulbetegelse, tema og lærigsudbytte Tema: Sygepleje - sudhed og sygdom Modulet retter sig mod vide om sudheds - og sygdomsbegreber og kliiske metoder i sygepleje heruder kliisk observatio,

Læs mere

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant F O A f a g o g a r b e j d e FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsetat 1 FORORD Dee pjece beskriver FOAs løfte til alle arbejdsmiljørepræsetater om de støtte og uddaelse du ka forvete at få som tillidsvalgt

Læs mere

Softwaretest når det er bedst 2009

Softwaretest når det er bedst 2009 Tekologisk Istitut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest år det er bedst 2009 8. o g 9. J U N I 2 0 0 9 T e k o l o g i s k I s t i t u t T a a s t r u p Succes med itegrerig af test i SCRUM og

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Mikroøkoomi, matematik og statistik Eksameshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Helle Buzel, Tom Egsted og Michael H.J. Stæhr 14. december 2007 R E T N I N G S L I N I E R F O R E K S A M E N S H J E M M

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Følelsesmæssige reaktioner og MS

Følelsesmæssige reaktioner og MS Følelsesmæssige reaktioer og MS Mosedalvej 15 2500 Valby Tlf. 3646 3646 www.scleroseforeige.dk Scleroseceter Ry Klostervej 136 8680 Ry Tlf. 8689 1011 Scleroseceter Haslev Rigstedvej 106 4690 Haslev Tlf.

Læs mere

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6.

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6. enote 5 enote 5 Determiater I dee enote ser vi på kvadratiske matricer. Deres type er altså for 2, se enote 4. Det er e fordel, me ikke absolut ødvedigt, at kede determiatbegrebet for (2 2)-matricer på

Læs mere

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer Program 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:00 Idledig ved dirigete Peter Høygaard, parter Devoteam Cosultig A/S 09.10 It-orgaisatioes udfordriger 2009 få mere for midre og spar de rigtige steder

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Kære patient Velkommen til Dronninglund Sygehus Vi fokuserer på din livsstil/ KRAM - faktorerne KOST RYGNING ALKOHOL/stoffer MOTION

Læs mere

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært?

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært? Hvorda hjælper trøster vi hiade, år livet er svært? - at være magtesløs med de magtesløse Dask Myelomatoseforeig Temadag, Hotel Scadic, Aalborg Lørdag de 2. april 2016 kl. 14.00-15.30 Ole Raakjær, præst

Læs mere

Aalborg Universitet. Landsbyer i storkommunen Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørgen. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Landsbyer i storkommunen Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørgen. Publication date: 2011 Aalborg Uiversitet Ladsbyer i storkommue Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørge Publicatio date: 2011 Documet Versio Tidlig versio også kaldet pre-prit Lik to publicatio from Aalborg Uiversity Citatio for published

Læs mere

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016 Ygre Læger, 23. maj 216 Ygre Lægers medlemsudersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 216 - svarfordeliger på ladspla Idholdsfortegelse 1. Idledig... 2 2. Baggrudsvariable... 2 3. Vide om arbejdspladse

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Hadligspla for FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 Lygby-Taarbæk Kommue Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout: Ole Lud Aderse, Iter Service INDHOLD Rotte - dyret

Læs mere

DK / -- MAG SYSTEM. Gulvrengøring

DK / -- MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK / -- MAG SYSTEM Gulvregørig Mag System Kocept 2 www.vermop.com Di fordel Mag System Iovativt og ekeltståede Mag System fra VERMOP står for e helt y måde at fiskere vaskbetræk på fremførere (eller skaftet)

Læs mere

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt Dårligt arbejdsmiljø F O A f a g o g a r b e j d e koster dyrt Hvad koster et dårligt arbejdsmiljø, og hvad ka vi gøre for at bedre forholdee for de asatte idefor Kost- og Servicesektore? Læs her om de

Læs mere

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353 Takegagskompetece Hesigte med de følgede afsit er først og fremmest at skabe klarhed over de mere avacerede regeregler i skole og give resultatet i de almee form, der er karakteristisk for algebra. Vi

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fysisk arbejdsmiljø. Sundhedsfremmende ikke nedslidende

F O A F A G O G A R B E J D E. Fysisk arbejdsmiljø. Sundhedsfremmende ikke nedslidende F O A F A G O G A R B E J D E Fysisk arbejdsmiljø Sudhedsfremmede ikke edslidede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Fysisk arbejdsmiljø Idhold Forskig skal bidrage til at

Læs mere

Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB... 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006... 6 BERETNING... 10 FUGLEINFLUENZA...

Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB... 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006... 6 BERETNING... 10 FUGLEINFLUENZA... årsberetig 2006 Idholdsfortegelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB.................................. 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006.................................................. 6 BERETNING...................................................................

Læs mere

HTXPRESS. Jette blev både firmastifter og student på HTX

HTXPRESS. Jette blev både firmastifter og student på HTX TEKNISKGYMNASIUM VOL. 5 09/10 HTXPRESS Jette blev både firmastifter og studet på HTX Nybagt studet fra Gymasiet HTX Skjer arbejder u på at starte e virksomhed, baseret på e opfidelse, som hu og fire adre

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet) Oversigt (idholdsfortegelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 De fulde tekst Bekedtgørelse om takstædriger i offetlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jerbaevirksomheder m.v. (takststigigsloftet) I medfør

Læs mere

Kvadratisk 0-1 programmering. David Pisinger

Kvadratisk 0-1 programmering. David Pisinger Kvadratisk - programmerig David Pisiger 27-8 MAX-CUT problemet Givet e ikke-orieteret graf G = (V, E) er MAX-CUT problemet defieret som MAX-CUT = {< G > : fid et sit S, T i grafe G som maksimerer atal

Læs mere

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger Sige Friis Christiase 7. maj 2015 NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakiger I paeludersøgelse 55 i DSRs medlemspael blev deltagere stillet e række spørgsmål om deres arbejde med blisterpakiger. Afrapporterige

Læs mere

Noter om kombinatorik, Kirsten Rosenkilde, februar 2008 1. Kombinatorik

Noter om kombinatorik, Kirsten Rosenkilde, februar 2008 1. Kombinatorik Noter om ombiatori, Kirste Roseilde, februar 008 Kombiatori Disse oter er e itrodutio til ombiatori og starter helt fra bude, så e del af det idledede er siert edt for dig allerede, me der ommer også hurtigt

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

Undersøgelse af numeriske modeller

Undersøgelse af numeriske modeller Udersøgelse af umeriske modeller Formål E del af målsætige med dette delprojekt er at give kedskab til de begræsiger, fejl og usikkerheder, som optræder ved modellerig. I de forbidelse er følgede udersøgelse

Læs mere

MAG SYSTEM. Gulvrengøring

MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK MAG SYSTEM Gulvregørig Mag system Kocept E fremfører for alt. Det er helt yt: Ved Mag-systemet passer e fremfører til alle moptyper. Således ka de optimale arbejdsbredde, tekstilkvalitet og regørigsmetode

Læs mere

Kultur og sport. Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009. Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed

Kultur og sport. Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009. Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009 Kultur og sport Risiko for ulykker Ergoomisk arbejdsmiljø Støj Psykisk arbejdsmiljø Ideklima Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i di virksomhed Velkomme til arbejdsmiljøvejvisere

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svestrup Tilstede: Hae Veggerby, formad( Hveg), Ae sofie Gothe, æstformad (Asgr), Mette Nødskov sekretær ( Met),

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Muligheder og visioner for monitering af anlægskonstruktioner

Muligheder og visioner for monitering af anlægskonstruktioner Muligheder og visioer for moiterig af alægskostruktioer Claus Vestergaard Nielse, Betocetret Dask Brodag de 31. marts 2009, Odese Dask Brodag, 31.03.2009 Claus V. Nielse, Betocetret INDHOLD Bæredygtighed

Læs mere

HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS

HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS Ove Aderse xcalibur@cs.aau.dk Istitut for Datalogi Aalborg Uiversitet Harry Lahrma lahrma@pla.aau.dk Trafikforskigsgruppe Aalborg Uiversitet Kristia Torp torp@cs.aau.dk

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk Små og store varmepumper Bjarke Paaske Tekologisk Istitut Telefo: +45 7220 2037 E-mail: bjarke.paaske@tekologisk.dk Ree stoffers tre tilstadsformer (faser) Fast stof (solid) Eksempel: is ved H 2 0 Væske

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

Matematisk trafikmodellering

Matematisk trafikmodellering - Mathematical traffic modelig Grupper.: 8 Gruppemedlemmer: Jacob Hallberg Hasema Kim Alla Hase Ria Roja Kari Vejleder: Morte Blomhøj Semester: 4. Semester, forår 2007, hus 13.1 Studieretig: Det aturvideskabelige

Læs mere

Akademiet for talentfulde Unge Seminar M 20. september 2017

Akademiet for talentfulde Unge Seminar M 20. september 2017 Akademiet for taletfulde Uge Semiar M 20. september 2017 1 Hvad skal vi arbejde med? Mødefaciliterig Defiitio på et projekt Projektfaser Idégeererig Projektbeskrivelse 2 Sidste gag Hvad tog I med fra sidst?

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 19. auar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

HALLO no en hjemme? Tema. + s. 28 Forstå dit barns hjerne

HALLO no en hjemme? Tema. + s. 28 Forstå dit barns hjerne HALLO o e hjemme? Eksperte forklarer, hvorfor det er så svært for små ører at høre efter. Se, hvorda det går, år Elie Holm tester de gode råd på si datter Liva, og få idblik i, hvad der sker i de lille

Læs mere

Blisterpakninger i det daglige arbejde

Blisterpakninger i det daglige arbejde Bettia Carlse Marts 2013 Blisterpakiger i det daglige arbejde I paeludersøgelse 35 1 har 1.708 beskæftigede sygeplejersker besvaret e række spørgsmål om (hådterige af) blisterpakiger i det daglige arbejde.

Læs mere

+ Ungdomsklub Indre by & Christianshavn / Ungdoms- og kulturhus

+ Ungdomsklub Indre by & Christianshavn / Ungdoms- og kulturhus + Ugdomsklub Idre by & Christiashav / Ugdoms- og kulturhus Erhvervslivet Praktik, lærepladser, fritidsjob o.lig. Kulturhus ugdom /Musik, mad, cafe, kust o.lig. Foreigsliv Kompeteceafklarig, muligheder,

Læs mere

NR 02 / 2007. Euroluce 2007. Tema - Lysdioder. Effektiviteten af de hvide lysdioder er godt på vej til at bryde barrien på 100 lumen/w

NR 02 / 2007. Euroluce 2007. Tema - Lysdioder. Effektiviteten af de hvide lysdioder er godt på vej til at bryde barrien på 100 lumen/w NR 02 / 2007 Euroluce 2007 Steve Scott - lyskust med dioder Tema - Lysdioder Effektivitete af de hvide lysdioder er godt på vej til at bryde barrie på 100 lume/w Idholdsfortegelse / LYS 02-2007 / Idhold

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Leisure Management

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Leisure Management Studieordig for uddaelse til Professiosbachelor i Leisure Maagemet [Tekst] Idhold Idhold... = Forord...? Del D: Fakta om professiosbachelor i Leisure Maagemet... H D.D Studieordiges formål H D.= Uddaelses

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Motivation. En tegning

Motivation. En tegning Motivatio Scatter-plot at det mådelige salg mod det måedlige reklamebudget. R: plot(salg ~ budget, data = salg) Økoometri Lektio Simpel Lieær Regressio salg 400 450 500 550 20 25 30 35 40 45 50 budget

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer bare VIA CFU

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Basiskursus i Biavl (Kursuskode: Basiskursus i biavl 2, del I).

Basiskursus i Biavl (Kursuskode: Basiskursus i biavl 2, del I). Basiskursus i Biavl (Kursuskode: Basiskursus i biavl 2, del I). Program for kurset Basiskursus i Biavl på Dalum Ladbrugsskole. Kurset holdes over to weekeder. Del A holdes fra lørdag, d. 9. ovember til

Læs mere

Sandsynlighedsregning i biologi

Sandsynlighedsregning i biologi Om begrebet sadsylighed Sadsylighedsregig i biologi Hvis vi kaster e almidelig, symmetrisk terig, er det klart for de fleste af os, hvad vi meer, år vi siger, at sadsylighede for at få e femmer er 1/6.

Læs mere

A14 4 Optiske egenskaber

A14 4 Optiske egenskaber A4 4 Optiske egeskaber Brydigsideks Når lys træffer e græseflade mellem to materialer, kastes oget af lyset tilbage (refleksio), mes oget går igeem græseflade med foradret retig (brydig eller refraktio).

Læs mere

SOS-NYT 2/2014 FATTIGE BØRN FÅR EN UDDANNELSE SÅDAN BLIVER DIN FADDERRAPPORT TIL TAPLINE HAR EN DRØM TEMA SOS-FAMILIEN FAMILIEN ER BARNETS BASE

SOS-NYT 2/2014 FATTIGE BØRN FÅR EN UDDANNELSE SÅDAN BLIVER DIN FADDERRAPPORT TIL TAPLINE HAR EN DRØM TEMA SOS-FAMILIEN FAMILIEN ER BARNETS BASE SOS-NYT 2/2014 STØT SOS-SKOLEN I CAMBODJA FATTIGE BØRN FÅR EN UDDANNELSE NYT FRA BØRNEBYERNE SÅDAN BLIVER DIN FADDERRAPPORT TIL FRA KENYA TIL DANMARK TAPLINE HAR EN DRØM TEMA SOS-FAMILIEN FAMILIEN ER BARNETS

Læs mere

HTXPRESS. HTX var en øjenåbner

HTXPRESS. HTX var en øjenåbner TEKNISKGYMNASIUM VOL. 5 09/10 HTXPRESS Sige Juul Kraft er ved at uddae sig til jouralist, me dyrker stadig iteresse for aturvideskab. (Foto: Jacob Ljørrig) Alla var klasses lyse hoved s. 4 Ha har foreløbig

Læs mere

HTXPRESS. HTX var en øjenåbner

HTXPRESS. HTX var en øjenåbner TEKNISKGYMNASIUM VOL. 5 09/10 HTXPRESS Sige Juul Kraft er ved at uddae sig til jouralist, me dyrker stadig iteresse for aturvideskab. (Foto: Jacob Ljørrig) HTX er ture værd s. 4 Trasporttide udyttes da

Læs mere

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO Rapport fra Videskoferece på Christiasborg 22. jauar 2013 1 Bradbekæmpelse og kræftrisiko bygger på idlæg og diskussioer på koferece, afholdt på Christiasborg 22. jauar 2013.

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Ledere Hold 2016-2017

Ledere Hold 2016-2017 Morgedages Ledere Hold - Et ambitiøst udvikligsforløb for ledertaleter - ka og vil jeg gå lederveje? Holstebro Kommue Hvorfor arbejde med ledertaletudviklig? Som et led i Holstebro Kommues politik om at

Læs mere