Midt i en brydningstid, hvor sundhedspolitik dagligt præger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midt i en brydningstid, hvor sundhedspolitik dagligt præger"

Transkript

1 Vi opfatter os som krumtappen eer hjørnestenen, der er grundaget for et vefungerende sundhedsvæsen. Lars Gehert johansen & Bruno megaard jensen Side 3 Også i år vi Ugeskrift for Læger stå for den dagige avis under Lægedage. MANDAG Den 10. november 2014 Udgivet af Lægedages styregruppe og ugeskrift for æger LÆGEDAGE Praktiserende æger er værd at sås for HJØRNESTEN»Praktiserende æger er uundværige i det danske sundhedsvæsen, men offentigheden står ikke bag ægerne, og regionerne undervurderer deres betydning. Måske skue de praktiserende æger begynde at tage en hvid kitte på og sås noget mere for deres autoritet.«sådan siger Anne Knudsen, chefredaktør og administrerende direktør for Weekendavisen. I dag detager hun i eftermiddagens store debatmøde med b.a. sundhedsminister Nick Hækkerup (S), hvor hun vi understrege, at hun er en stor tihænger at de praktiserende æger.»jeg synes, det er værd at sås for, at der findes privatpraktiserende æger, som man kan have et fortroighedsforhod ti. Men ægerne har brug for fere aierede end mig, når den store regions-maskine kommer kørende. Og det kan de kun få ved igen og igen at fortæe om deres centrae roe i sundhedsvæsenet,«siger Anne Knudsen. Side 5 Skan Lægedages app OG FIND KURSUSER OG MEGET MERE Vekommen ti Lægedage Igen i år kan Lægedage præstere et rekordstort anta timedte. Sidste år mødte der praktiserende æger, yngre æger og kinikpersonae op, men i år når antaet op imod detagende, siger eder af Lægedage, Kirsten Tabro Laraignou.»Det er med stor gæde, at vi igen i år kan mede om en voksende interesse for Lægedage,«siger hun. Både antaet af praktiserende æger og praksispersonae er vokset, og det ser Kirsten Tabro Laraignou som et udtryk for, at begge grupper bruger Lægedage ti at kombinere det fagige med det sociae.»rent fagigt forsøger vi at anvende de nyeste forskningsresutater og have de bedste kursusedere og undervisere. Og på den sociae side gør vi meget ud af at forudse, hvad detagerne ønsker sig,«siger hun. Cirka en tredjede af ae andets praktiserende æger detager i Lægedage. MØD IRF PÅ LÆGEDAGE Stand A-019 Og få en snak om optimering af antikoaguansbehanding i amen praksis Få en snak med din Regionae Lægemiddekonsuent på IRF s stand

2 2 Acetysaicysyre LÆGEDAGE mandag den 10. november 2014 KENDT OMRÅDE, NY VIDEN, FØLG MED TIDEN! HENT DIT EKSEMPLAR AF WHITE PAPER PÅ STAND NR Acetysaicysyre er kendt stof. Men vidste du, at du ved tromboseprofyakse kan væge et enterocoated acetysaicysyreprodukt med gastrointestinae bivirkninger på paceboniveau 1,2? Enterocoated acetysaicysyre giver reduceret oka irritation i maven og færre GI-bivirkninger end ikke-enterocated acetysaicysyre produkter ti tromboseprofyakse Du kan væge meem 3 produkter, der primært adskier sig ved mave/tarmbivirkningerne 3-5. A015 Hjerteaby acetysaicysyre Hjertemagny acetysaicysyre Hjerdy acetysaicysyre Meget amindeig a Hasbrand, sure opstød, abdomna-smerter. Hasbrand, sure opstød. Amindeig b Dyspepsi. Erytem og erosion i den øvre de af mave-tarmkanaen, kvame, dyspepsi, opkastning, diaré. Gastrointestina bødning, øvre gastrointestina erytem og erosion, kvame, dyspepsi, opkastning, diaré, abdominasmerter, meæna. Ikke amindeig c Svær gastrointestina hæmoragi, kvame, emesis. Sår og bødning i den øvre de af mavetarmkanaen, hæmatemese, meæna. Øvre gastrointestina ucus ink. hæmatemese. Sjæden d Avorig øvre gastrointestina bødning, perforation. Avorig øvre gastrointestina bødning, perforation. Meget sjæden e Ucus ventricui eer ucus duodeni og perforering. Stomatit, øsofagit, nedre gastrointestina toksicitet med uceration, strikturer, koit, forværring af infammatoriske tarmsygdomme. Stomatit, øsofagit, nedre gastrointestina toksicitet med uceration, strikturer, koit, forværring af coon (irritabe). Ikke kendte f Gingiva bødning. a b c d e f (1/10) (1/100 ti <1/10) (1/1.000 ti <1/100) (1/ ti <1/1.000) (<1/10.000) Frekvens ikke kendt (kan ikke estimeres fra tigængeige data) Ovenstående sammenigning er ikke udtømmende, og der henvises ti den fude information i produktresuméerne. BRYD VANEN Skriv Hjerteaby acetysaicysyre på recepten Reduceret oka irritation i maven Hjerteaby acetysaicysyre Hjerteaby (acetysaicysyre): Enterotabetter á 75 mg og 150 mg. Indehaver af markedsføringstiadesen: Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjördur, Isand. Indikationer: Sekundær forebyggese af myokardieinfarkt. Forebyggese af kardiovaskuær morbiditet hos patienter med stabi angina pectoris. Ustabi angina pectoris i anamnesen, undtagen i den akutte fase. Forebyggese af graftokkusion efter koronararteriebypass-operation (CABG). Koronar angiopastik, undtagen i den akutte fase. Sekundær forebyggese af transitorisk iskæmisk attak (TIA) og iskæmisk cerebrovaskuær hændese (CVA), når intracerebra hæmoragi er udeukket. Kontraindikationer: Overføsomhed over for saicysyrepræparater eer prostagandinsyntesehæmmere (f.eks. visse astmapatienter, som kan få et anfad eer besvime) eer over for et eer fere af hjæpestofferne. Aktiv, eer tendens ti tibagevendende ucus pepticum og/eer gastrointestina bødning eer andre former for bødning som f.eks. cerebrovaskuær hæmoragi. Hæmoragisk diatese, bødningstendens som f.eks. hæmofii og trombocytopeni. Svær everinsufficiens. Svær nyreinsufficiens. Doser > 100 mg/dag i tredje graviditetstrimester. Methotrexat ved doser > 15 mg/uge. Dosering: Ved sekundær forebyggese af myokardieinfark, forebyggese af kardiovaskuær morbiditet hos patienter med stabi angina pectoris, tidigere ustabi angina pectoris, undtagen i den akutte fase, forebyggese af graftokkusion efter koronararteriebypassoperation (CABG), koronar angiopastik, undtagen i den akutte fase er den anbefaede dosis: mg en gang dagig. Ved sekundær forebyggese af transitorisk iskæmisk attak (TIA) og iskæmisk cerebrovaskuær hændese (CVA), når intracerebra hæmoragi er udeukket er den anbefaede dosis mg en gang dagig. Særige advarser og forsigtighedsreger vedrørende brugen: Hjerteaby frarådes ti antiinfammatorisk/ anagetisk/antipyretisk brug. Anbefaes ti brug hos voksne og unge over 16 år. Dette ægemidde frarådes ti børn/unge under 16 år, medmindre de forventede fordee opvejer risikoen. Acetysaicysyre kan medvirke ti at forårsage Reyes syndrom hos noge børn. Der er øget risiko for hæmoragi, især under eer efter operative indgreb (sev ved mindre indgreb som f.eks. tandudtrækning). Anvendes med forsigtighed før operation, herunder tandudtrækning. Midertidig behandingsophør kan være nødvendig. Hjerteaby frarådes under menoragi, hvor det kan gøre menstruationen kraftigere. Hjerteaby ska anvendes med forsigtighed i tifæde af hypertension, og hvor patienten tidigere har haft ucus ventricui, ucus duodeni, hæmoragi eer er i behanding med antikoaguanter. Patienten bør informere ægen om eventuee unormae bødningssymptomer. Hvis der opstår gastrointestina bødning eer sårdannese, bør behandingen seponeres. Acetysaicysyre bør anvendes med forsigtighed hos patienter med moderat ever- eer nyreinsufficiens (kontraindikeres ved svær ever- eer nyreinsufficiens), eer hos patienter, som er dehydrerede, idet anvendese af NSAID-præparater kan medføre en forværring af nyrefunktionen. Leverfunktionen bør testes regemæssigt hos patienter med et eer moderat everinsufficiens. Acetysaicysyre kan fremkade bronkospasme og astmaanfad eer andre overføsomhedsreaktioner. Risikofaktorerne er eksisterende astma, høfeber, næsepoypper eer kroniske respiratoriske ideser. Det samme gæder for patienter, som også viser aergiske reaktioner over for andre stoffer (som f.eks. hudreaktioner, køe eer urticaria). Graviditet: Lave doser (op ti 100 mg/dag): Kiniske undersøgeser viser, at doser på op ti 100 mg/dag ti begrænset obstetrisk brug, som kræver særig overvågning, formentig er sikre. Doser på 100 mg/dag og derover: Hæmning af prostagandin-syntesen kan have en negative indvirkning på graviditeten og/eer den embryonae/ føtae udviking. I graviditetens første og andet trimester bør acetysaicysyre ikke indgives, medmindre det er tvingende nødvendigt. Acetysaicysyre kontraindikeres i graviditetens tredje trimester ved doser på 100 mg/dag og derover. Amning: Små mængder saicyat og dettes metaboitter udskies i modermæken. Da der hidti ikke er rapporteret bivirkninger hos spædbørn, er det ikke nødvendigt at stoppe amningen ved den anbefaede dosis. Ved ængerevarende brug og/eer indgift af højere doser bør amningen indsties. Bivirkninger: Amindeige: Øget tendens ti bødning, dyspepsi. Ikke amindeige: Rinitis, dyspnø. Urticaria. Sjædne: Trombocytopeni, granuocytose, apastisk anæmi. Overføsomhedsreaktioner, angioødem, aergisk ødem, anafyaktiske reaktioner, herunder chok. Intrakrania hæmoragi. Hæmoragisk vaskuit. Bronkospasme, astmaanfad. Menoragi. Svær gastrointestina hæmoragi, kvame, emesis. Steven-Johnsons-syndrom, Lye s syndrom, purpura, erythema nodosum, erythema mutiforme. Ikke kendt: Bødninger med ængerevarende bødningstid, som f.eks. epistaxis, gingiva bødning. Symptomerne kan vedvare i 4 8 dage efter seponering af acetysaicysyre. Som føge heraf kan der være en øget risiko for bødning under kirurgiske indgreb. Eksisterende eer okkut gastrointestina bødning, som kan føre ti anæmi. Hyperurikæmi. Hovedpine, vertigo. Nedsat hørese, tinnitus. Ucus ventricui eer ucus duodeni og perforering. Leverinsufficiens. Nedsat nyrefunktion. Interaktioner: Kombination med Methotrexat er kontraindiceret ved doser over 15 mg/uge. Ikke-anbefaede kombinationer er urikosuriske mider f.eks. probenecid. Kombinationer med Hjerteaby, der kræver at forsigtighedsreger træffes eer tages i betragning er føgende (se uddybende information i produktresumé): Antikoaguantia, f.eks. coumarin, heparin, warfarin. Kombination med trombocyt-funktionshæmmere (f.eks. copidogre og dipyridamo) og seektive serotoningen-optageseshæmmere (SSRI, som f.eks. sertrain eer paroxetin). Antidiabetika f.eks sufonyurea. Digoxin og ithium. Diuretika og antihypertensiver. Acetazoamid, systemiske kortikosteroider, methotrexat (ved doser < 15 mg/uge) og andre NSAID præparater. Ibuprofen, cycosporin, tacroimus, vaproat og fenytoin samt akoho bør også tages i betragtning ved samtidig brug af acetysaicysyre. Overdosering: Sevom der er store individuee variationer, kan det fastsås, at den toksiske dosis er ca. 200 mg/kg hos voksne og 100 mg/kg hos børn. Den dødeige dosis acetysaicysyre er gram. Indtagese af en toksisk dosis kræver hospitasindæggese. Pakninger og priser (ink. moms): 75 mg 100 stk 72,85 kr; 75 mg 500 stk 185,00 kr; 150 mg 100 stk 105,70 kr. Dato: september Udevering 75 mg: HX: Pakninger indehodende højst 66 tabetter. HA: pakninger indehodende højst 133 stk. B: ingen øvre grænse. 150 mg: HX: Pakninger indehodende højst 33 tabetter. HA: Pakninger indehodende højst 66 stk. B: ingen øvre grænser. Produktinformationen er omskrevet og forkortet i forhod ti det af Sundhedsstyresen godkendte produktresumé. Produktresumeet kan vederagsfrit rekvireres fra Actavis A/S, kundeservice tf Hjertemagny (acetysaicysyre): Fimovertrukne tabetter á 75 mg. Indehaver af markedsføringstiadesen: Takeda Pharma A/S, Langebjerg 1, 4000 Roskide. Indikationer: Akut og kronisk iskæmisk hjertesygdom. Profyakse mod retrombose. Primær profyakse af kardiovaskuær sygdom som trombose og akut koronarsyndrom hos personer over 50 år med en eer fere af føgende ideser, der ae anses for at være risikofaktorer for udviking af kardiovaskuær sygdom: Hypertension, hyperkoesteroæmi, diabetes meitus, adipositas (BMI > 30) og famiiær historie om myokardieinfarkt før 55 års aderen hos mindst en foræder eer søskende. Kontraindikationer: Hjertemagny er kontraindiceret hos patienter med føgende tistande/sygdomme: Kendt eer formodet overføsomhed overfor saicyater, nonsteroide antiinfammatoriske farmaka (NSAID) og/eer hjæpestofferne. Bødningstendens (vitamin K mange, trombocytopeni, hæmofii). Aktivt ucus pepticum. Svært nedsat nyrefunktion (GFR < 0,2 m/s (10 m/min)). Svært nedsat everfunktion. Svært nedsat hjertefunktion. Doser over 100 mg/dag i tredje trimester af graviditeten. Børn under 15 år med feber (risiko for Reyes syndrom). Dosering: Akut og kronisk iskæmisk hjertesygdom og profyakse mod retrombose: 150 mg som startdosis, efterfugt af 75 mg dagig. Akut myokardieinfarkt/ustabi angina pectoris: mg så hurtigt som muigt efter symptomdebut. Voksne over 50 år: Primær profyakse ved særig risiko for udviking af kardiovaskuær sygdom: 75 mg dagig. Særige advarser og forsigtighedsreger vedrørende brugen: Vedvarende brug af Hjertemagny i kombination med andre NSAID bør undgås på grund af øget risiko for bivirkninger. Langvarig brug ti ædre for behanding af smerte, infammation, feber eer reumatiske sygdomme bør undgås på grund af risiko for gastrointestina bødning. Produkter, der indehoder acetysaicysyre, må ikke anvendes ti behanding af virusinfektioner hos børn under 15 år uden rådføring med en æge. I forbindese med visse virussygdomme, især infuenza A, infuenza B og varicea, er der risiko for Reyes syndrom, som er en meget sjæden, men potentiet ivstruende sygdom, der kræver øjebikkeig medicinsk behanding. Det bør vurderes om av-dosis behanding bør midertidig ophøre noge dage før panagte operationer hvis risikoen for øget bødningoverstiger risikoen for iskæmi. Acetysaicysyre kan fremkade bronkospasmer og inducere astmaanfad eer andre overføsomhedsreaktioner. Risikofaktorer omfatter eksisterende astma, høfeber, nasae poypper og kroniske respiratoriske sygdomme. Dette gæder også for patienter, der udviser aergiske reaktioner (f.eks. kutane reaktioner, køe og urticaria) over for andre stoffer. Hjertemagny bør derfor anvendes med særig forsigtighed ti patienter med overføsomhed over for andre anagetika/antiinfammatoriske farmaka/antireumatika og ved tistedeværese af andre aergier. Der bør udvises særig forsigtighed i føgende tifæde: Sygdom i mave-tarm simhinden. Tendens ti dyspepsi. Samtidig behanding med antikoaguantia (vitamin K-antagonister og heparin). Nedsat nyrefunktion. Nedsat everfunktion. Graviditet: Lave doser (op ti 100 mg/dag): Kiniske studier tyder på at doser op ti 100 mg/dag er sikre at bruge ved visse obstetriske tistande, der kræver særig opføgning. Første og andet trimester: Prostagandinsyntesehæmmere bør kun anvendes på tvingende indikation under første og andet trimester af graviditeten, og dosis bør være så av og behandingstiden så kort som muigt. Tredie trimester: Prostagandinsyntesehæmmere er kontraindiceret under tredje trimester af graviditeten. Amning: Erfaring savnes. Før administration af acetysaicysyre bør fordee ved behandingen opvejes mod den muige risiko for barnet. Bivirkninger: De hyppigst forekommende bivirkninger er gastrointestinae gener. Bivirkningerne er generet reateret ti dosis og behandingsvarighed. Meget amindeig: Forænget bødningstid. Hæmning af trombocytaggregation. Hasbrand, sure opstød, abdominasmerter. Amindeig: Øget bødningstendens. Hovedpine. Bronkospasmer hos astma patienter. Erytem og erosion i den øvre de af mave-tarm kanaen, kvame, dyspepsi, opkastning, diaré. Søvnøshed. Ikke amindeig: Okkut bødning. Vertigo, døsighed. Tinnitus. Dyspnø. Sår og bødning i den øvre de af mave-tarmkanaen, hæmatemese, meæna. Aergiske reaktioner (Urticaria, angioødem). Anafyaktiske reaktioner. Sjæden: Forhøjede transaminase- og basisk phosphatase-værdier. Anæmi ved angtidsbehanding, hæmoyse ved medfødt gucose-6-fosfat-dehydrogen-mange. Intracerebra hæmorrhagi. Dosisreateret reversibet tab af hørese og døvhed (ved avere pasmakoncentrationer). Avorig øvre gastrointestina bødning, perforation. Forstyrreser i nyrefunktion. Hypogykæmi. Hæmoragisk vaskuit. Meget sjæden: Hypoprotrom-binæmi (høje doser), trombocytopeni, neutropeni, eosinofii agranuocytose, apastisk anæmi. Stomatit, øsofagit, nedre gastrointestina toksicitet med uceration, strikturer, koit, forværring af infamma-toriske tarm-sygdomme. Purpura, erythema mutiforme Stevens-Johnson syndrom, toksisk epiderma nekroyse (Lye s syndrom). Dosisreateret, mid, reversibe toksisk hepatit i forbindese med forskeige virae sygdomme (infuenza A og B og varicea), Saicyater spier muigvis en roe i patogenesen ved Reyes syndrom. Interaktioner: Samtidig anvendese af føgende præparater bør undgås (se uddybende information i produktresume): methotrexat, ACE hæmmere, acetazoamid samt probenecid og sufinpyrazon. Samtidig anvendese af føgende andre præparater kræver forsigtighed: Copidogre, ticopidin. antikoaguantia: Warfarin, phenprocoumon, abciximab, tirofiban, eptifibatid. Heparin, NSAID og COX-2 hæmmere. Ibuprofen, furosemid, Quinidin, spironoacton. SSRI, vaproat, kortikosteroider, antidiabetika, antacida, varicea vaccine samt Ginkgo Bioba. Overdosering: Toksicitet: Farig dosis: Voksne 300 mg/kg. Børn: enke dosis på 150 mg/kg eer mere end 100 mg/kg/dag i mere end 2 dage. Akut saicyatforgiftning (> 300 mg/kg) giver ofte anedning ti akut nyreinsufficiens og doser over 500 mg/kg kan være dødeige. Indtagese af en toksisk dosis kræver hospitasindæggese. Pakninger og priser (ink. moms): 75 mg 100 stk 70,85 kr; 150 mg 66 stk: 72,90; 150 mg 100 stk 90,65 kr. Dato: september Udevering: 75 mg: HX: Pakninger indehodende højst 66 tabetter. HA: pakninger indehodende højst 133 stk. B: ingen øvre grænse. 150 mg: HX: Pakninger indehodende højst 33 tabetter. HA: Pakninger indehodende højst 66 stk. B: ingen øvre grænser. Produktinformationen er omskrevet og forkortet i forhod ti det af Sundhedsstyresen godkendte produktresumé. Produktresumeet kan vederagsfrit rekvireres fra Actavis A/S, kundeservice tf Hjerdy (acetysaicysyre): Tabetter á 75 mg. Indehaver af markedsføringstiadesen: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København. Indikationer: Akut og kronisk iskæmisk hjertesygdom. Profyakse mod retrombose. Primær profyakse af kardiovaskuær sygdom som trombose og akut koronarsyndrom hos personer over 50 år med en eer fere af føgende ideser, der ae anses for at være risikofaktorer for udviking af kardiovaskuær sygdom: Hypertension, hyperkoesteroæmi, diabetes meitus, adipositas (BMI > 30) og famiiær historie om myokardieinfarkt før 55 års aderen hos mindst en foræder eer søskende. Kontraindikationer: Hjerdy er kontraindiceret hos patienter med føgende tistande/sygdomme: Overføsomhed over for acetysaicysyre eer andre saicyater eer over for et eer fere af hjæpestofferne. Astma, Quinckes ødem, rinit eer urticaria i anamnesen, som induceres ved administration af saicyater eer andre antiinfammatoriske anagetika, som non-steroide antiinfammatoriske farmaka (NSAID). Bødningstendens (vitamin K mange, trombocytopeni, hæmofii). Aktivt ucus pepticum. Svært nedsat nyrefunktion (GFR < 0,2 m/s (10 m/min)). Svært nedsat everfunktion. Svært nedsat hjertefunktion. Doser over 100 mg/dag i tredje trimester af graviditeten. Børn under 15 år med feber (risiko for Reyes syndrom). Dosering: Akut og kronisk iskæmisk hjertesygdom og profyakse mod retrombose: 150 mg som startdosis, efterfugt af 75 mg dagig. Akut myokardieinfarkt/ustabi angina pectoris: mg så hurtigt som muigt efter symptomdebut. Voksne over 50 år: Primær profyakse ved særig risiko for udviking af kardiovaskuær sygdom: 75 mg dagig. Særige advarser og forsigtighedsreger vedrørende brugen: Vedvarende brug af Hjerdy i kombination med andre NSAID bør undgås på grund af øget risiko for bivirkninger. Produkter, der indehoder acetysaicysyre, må ikke anvendes ti behanding af virusinfektioner hos børn under 15 år uden rådføring med en æge. I forbindese med visse virussygdomme, især infuenza A, infuenza B og varicea, er der risiko for Reyes syndrom, som er en meget sjæden, men potentiet ivstruende sygdom, der kræver øjebikkeig medicinsk behanding. Ved panagte operationer (herunder mindre indgreb, f.eks. tandudtrækning) bør behanding med Hjerdy afbrydes fere dage før operation, da acetysaicysyre øger bødningstiden og nedsætter bodets koaguation. Acetysaicysyre kan fremkade bronkospasmer og inducere astmaanfad eer andre overføsomhedsreaktioner. Risikofaktorer omfatter eksisterende astma, høfeber, nasae poypper og kroniske respiratoriske sygdomme. Dette gæder også for patienter, der udviser aergiske reaktioner (f.eks. kutane reaktioner, køe og urticaria) over for andre stoffer. Hjerdy bør derfor anvendes med særig forsigtighed ti patienter med overføsomhed over for andre anagetika/antiinfammatoriske farmaka/antireumatika og ved tistedeværese af andre aergier. Ved ave doser reducerer acetysaicysyre udskiesen af urinsyre. Dette kan muigvis udøse urinsyregigt hos disponerede patienter. Der bør udvises særig forsigtighed i føgende tifæde: Anamnestisk mavesår eer sår i den øverste de af tarmen, herunder kronisk eer tibagevendende ucussygdom eer gastrointestinae bødninger. Tendens ti dyspepsi. Samtidig behanding med antikoaguantia (vitamin K-antagonister og heparin). Nedsat nyrefunktion. Nedsat everfunktion. Let og moderat nedsat hjertefunktion. Graviditet: Lave doser (op ti 100 mg/dag): Kiniske studier tyder på at doser op ti 100 mg/dag er sikre at bruge ved visse obstetriske tistande, der kræver særig opføgning. Første og andet trimester: Prostagandinsyntesehæmmere bør kun anvendes på tvingende indikation under første og andet trimester af graviditeten, og dosis bør være så av og behandingstiden så kort som muigt. Tredie trimester: Prostagandinsyntesehæmmere er kontraindiceret under tredje trimester af graviditeten. Amning: Acetysaicysyre kan anvendes i ammeperioden. Acetysaicysyre udskies i modermæken, med ved døgndoser på under 300 mg forventes der ingen påvirkning af barnet. Mæk/pasmakoncentrationsratio er 0,1-0,5. Det anbefaes at kontakte ægen ved angvarig anvendese. Bivirkninger: De hyppigste bivirkninger er dyspeptiske symptomer, ca. 2-6 %. Acetysaicysyre øger bødningstiden og nedsætter bodets størkningsevne. Den øgede tendens ti bødning speciet fra mave-tarmkanaen er sjædent symptomatisk. Meget amindeig: Forænget bødningstid. Hæmning af trombocytaggregation. Hasbrand, sure opstød,. Amindeig: Øget bødningstendens, begrænset asymptomatisk bodtab. Hovedpine. Bronkospasmer hos astma patienter. Gastrointesina bødning, øvre gastrointestina erytem og erosion, kvame, dyspepsi, opkastning, diaré, abdominasmerter, meæna. Urticaria, forskeige udsæt, angioødem. Søvnøshed. Ikke amindeig: Okkut bødning. Vertigo, døsighed. Tinnitus. Dyspnø. Øvre gastrointestina ucus ink. hæmatemese. Anafyaktiske reaktioner, aergiske reaktioner (astma, urticaria, rinit). Sjæden: Anæmi ved angtidsbehanding, apastisk anæmi, agranuocytose, trombocytopeni, pancytopeni. Intrakranie bødning. Dosisreateret reversibet tab af hørese og døvhed (ved avere pasmakoncentrationer). Avorig øvre gastrointestina bødning, perforation. Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epiderma nekroyse, purpura, erythema nodosum, erythema mutiforme. Hypogycæmi. Hæmoragisk vaskuit. Øget transaminase og serum-akainske fosfataseniveauer. Meget sjæden: Hypoprotrom-binæmi (høje doser), neutropeni, eosinofii. Stomatit, øsofagit, nedre gastrointestina toksicitet med uceration, strikturer, koit, forværring af coon (irritabe). Nedsat nyrefunktion. Dosisreateret, mid, reversibe toksisk hepatit, Reyes syndrom. Frekvens ikke kendt: Epistaxis. Gingiva bødning. Urogenita bødning. Perioperativ bødning. Interaktioner: Samtidig anvendese af føgende præparater bør undgås (se uddybende information i produktresumé): Methotrexat, dikumarogruppen, cicosporin, ACE hæmmere, acetazoamid samt probenecid og sufinpyrazon. Samtidig anvendese af føgende andre præparater kræver forsigtighed: NSAID og COX-2 hæmmere, ibuprofen, copidogre, ticopidin. Antikoaguantia: Warfarin, phenprocoumon. Abciximab, tirofiban, eptifibatid. Heparin, furosemid, quinidin, spironoakton, digoxin, ithium, aminogykosider, imipramin. SSRI, vaproat, kortikosteroider. Antidiabetika, f.eks. insuin og sufonyurinstoffer. Antacida, varicea vaccine, Ginkgo Bioba, thiopenta, akoho, phenytoin og dipyridamo. Overdosering: Toksicitet: Farig dosis: Voksne 150 mg/kg. Børn 100 mg/kg. Akut saicyatforgiftning (> 300 mg/kg) forårsager ofte akut nyreinsufficiens og dosis over 500 mg/kg kan være dødeig. Indtagese af en toksisk dosis kræver hospitasindæggese. Pakninger og priser (ink. moms): 75 mg 100 stk 67,55 kr; 75 mg 200 stk 105,70 kr; 75 mg 1000 stk 501,90 kr; 150 mg 100 stk 82,45 kr; 150 mg 200 stk 133,00; Dato: september Udevering 75 mg: HX: Pakninger indehodende højst 66 tabetter. HA: pakninger indehodende højst 133 stk. B: ingen øvre grænse. 150 mg: HX: Pakninger indehodende højst 33 tabetter. HA: Pakninger indehodende højst 66 stk. B: ingen øvre grænser. Produktinformationen er omskrevet og forkortet i forhod ti det af Sundhedsstyresen godkendte produktresumé. Produktresumeet kan vederagsfrit rekvireres fra Actavis A/S, kundeservice tf Referencer: 1. Coe A.T. et a. Protection of human gastric mucosa against aspirin - enteric coating or dose reduction? Aiment Pharmaco Ther. 1999;13: Dammann H.G. et a. Enteric coating of aspirin significanty decreases gastroduodena mucosa esions. Aiment Pharmaco Ther. 1999;13: Produktresume for Hjerteaby/acetysaicysyre. 26. november Produktresume for Hjertemagny/acetysaicysyre. 22. jui Produktresume for Hjerdy/acetysaicysyre. 19. juni Lægedage Avisen 258x370_ indd 1 16/10/14 11:53

3 LÆGEDAGE mandag den 10. november KLUMME Hånden på hjertet Amen praksis krumtappen i det samarbejdende sundhedsvæsen? Midt i en brydningstid, hvor sundhedspoitik dagigt præger avisforsiderne, og hvor praktiserende ægers virke hyppigt er en de af dagsordenen, stier jeg mig sev spørgsmået:»er amen praksis vitterig krumtappen i det samarbejdende sundhedsvæsen?krumtappen omsætter stempesøjernes»køren op og ned«ti en jævn gidende bevægese ad mig for en stund føre motoranaogien tibage ti praksis. Fru Jensen kommer ofte i min praksis. I forhod ti hende ska jeg fortoke symptomer, diagnosticere og behande sygdom, håndtere ubehag og idese, beherske mutimorbiditet og måske forebygge sygdom at sammen kerneopgaver i min optik og rigeigt ti at hode mig i gang! Det er afgørende, at jeg er fagigt kompetent og opdateret. Jeg ska henvise hende rettidigt ti yderigere udredning på sygehuset og respektfudt få hende retur af sekundærsektorens koegaer. Vi manger tydeighed javist, men ofte spørger jeg også mig sev, om vore embedsmænd het har forstået det sygdomsmønster og de behov, der er i et moderne sundhedsvæsen. Jeg vi gerne ave kvaitet kvaitet for fru Jensen, mine koegaer og poitikere/embedsmænd. Jeg arbejder så vidt muigt efter kiniske retningsinjer, men er også yderst vidende om, at mange af mine patienter ikke passer ind i sådanne retningsinjer. Over for dem yder jeg først kvaitet, når het andre kompetencer kommer i spi nemig brug af den patientcentrerede bio-psyko-sociae-tigang, som er et særkende for amen praksis. Men det er pragmatiske kompetencer, som ikke umiddebart passer ind i embedsmænds former og ønsker om må og vægt af amen praksis funktioner. Vi er speciaisterne men har vi været gode nok ti at formide»kernen«i vort fag, den nødvendige fiterfunktion samt vores visioner for amen praksis, som en de af det samarbejdende sundhedsvæsen? Vi manger tydeighed javist, men ofte spørger jeg også mig sev, om vore embedsmænd het har forstået det sygdomsmønster og de behov, der er i et moderne sundheds - væsen. Fremtiden stier krav ti os, men også ti vore partnere og deres indsigt i at vedigehode den samede motor. Og uden krumtap går det atså ikke! Rikke Piegaard Hansen Praktiserende æge, ph.d. Praktiserende æger vi atid være krumtappen Årets tema er amen praksis som krumtappen i sundhedsvæsenet. Og det er særig vigtigt ige nu, siger både PLO og DSAM. SAMMENHOLD Sevom konfikten med regionerne er ude af øje, er den ikke ude af sind. Derfor mener Bruno Megaard Jensen, formand for PLO, at årets tema på Lægedage er vigtigt.»praktiserende æger har atid været og vi atid være krumtappen i sundhedsvæsenet. Men efter konfikten og ovindgrebet sidste år er det i år særig vigtigt, at vi får sendt et kart signa ti både os sev og andre om, hvordan vi opfatter amen praksis. For vi opfatter os som krumtappen eer hjørnestenen, der er grundaget for et vefungerende sundhedsvæsen«, siger Bruno Megaard Jensen.»Cirka otte ud af ti danskere henvender sig ti deres egen æge i øbet af et år, og dermed har ægerne og resten af kinikkens personae Lægedage styrker sammenhodet for den enkete kinik som hehed, når både den praktiserende æge og kinikpersonaet kommer med. Foto: Caus Boesen. Dagens Guide MANDAG en unik indsigt i danskernes sundhed. Sev om der stadig kommer fest praktiserende æger ud af de næsten besøgende på Lægedage, stiger antaet af praksispersonae også. Og aspektet med, at det er hee kinikken, der kommer afsted, er en god ting,«siger Lars Gehert Johansen, formand for DSAM.»Lægedage er for både æger og praksispersonae, og det er en god muighed for at få justeret sine begreber og stiftet bekendtskab med nye titag eer nye behandinger. Men Lægedage er også en god muighed for at hise på game koegaer, og desuden styrker det sammenhodet i den enkete kinik som hehed, når både den praktiserende æge og kinikpersonaet kommer med,«siger Lars Gehert Johansen. Mød redaktionen på Lægedage Avisen på Lægedage 2014 produceres af en engageret og veopagt redaktion bestående af redaktør og journaist Anders Heisse, grafiker Lone Gener, journaisterne Nanna Fischer, Line Fedders og fotograf Caus Boesen. Så kig forbi vores stand, hvis du har en god historie! Tidspunkt Nr. KursusTYPE KursusTITEL Lokae Lægekursus Hjerteinsufficiens DSAM s nye vejedning om hjertepakker Aud Lægekursus Børneortopædi Aud Lægekursus Funktionee ideser Lægekursus Lægen som arbejdsgiver et ynkursus i personaejura Lægekursus Personighedsforstyrrede patienter en udfordring for amen praksis Aud T Lægekursus Kognitiv terapi ti depression i amen praksis T Kinikkursus Hvem fyder dagsskemaet? Fæeskursus Sundhedsaftaernes fysioogi og udfordringer Fæeskursus Stress og stresshåndtering T Fæeskursus It-sikkerhed Tid ti handing! T Personaekursus Konfikthåndtering på den professionee måde T Personaekursus Diagnostik af urinvejsinfektioner Lægekursus HPV-vaccination af drenge og voksne kvinder Lægekursus De nye farmakoogiske mider i akohobehanding Lægekursus Hormonterapi ti kvinder er der noget nyt? Fæeskursus Koegiaitet på tværs Fæeskursus Patientsikkerhed i amen praksis T Fæeskursus Det nye sundhed.dk og Læge- og Patienthåndbogen 18 hvordan kan de bruges? T Sygepejerskekursus Overvægtige børn i kinikken 6 Ca Kaffepause i en hav time Frokost Ugeskrift for Læger Lægedage Kristianiagade 12, 2100 København Ø Teefon Teefax Udgivet af Lægedages Styregruppe og Lægeforeningen Ansvarshavende redaktør Torben Kitaj (DJ), (ansvarig i henhod ti medieansvarsoven) Redaktør Teefon Sekretariat Teefon Annoncer DG Media teefon teefon Design og produktion Datagraf Communications Tryk Hebrandt A/S, Hvidovre ÅBNINGSSESSION Aud Åbning med overrækkese af Maherprisen Kaffepause Debatmøde Buffet i foyer (timeding nødvendig) T: Timeding nødvendig

4 4 LÆGEDAGE mandag den 10. november 2014 Sygepejerskekursus Udsigt ti heftig debat om Big Data Hvordan tager vi os af det stigende anta overvægtige børn? Amen praksis opever fere og fere overvægtige børn, og en de ses aerede i førskoeaderen. Jens-Christian Hom, der er overæge og eder af enheden for overvægtige børn på Børneafdeingen på Hobæk Sygehus, er underviser på kurset. Han vi fortæe om behanding af overvægtige børn og unge efter Hobæk-modeen. Han vi komme ind på, hvordan overvægt defineres, hvordan amen praksis behander børnene og ikke mindst, om amen praksis kan bidrage ti sundere vaner i famiier med overvægtige børn. Også projektsygepejerske Rikke Hasund Meskens, igeedes fra Børneafdeingen på Hobæk Sygehus, er underviser på kurset. Kursus: 120 T Tid: Mandag LÆGEkursus Ska drenge og voksne kvinder også HPVvaccineres? Praktiserende æger biver ofte spurgt ti råds om vacciner, men det kan være svært at svare på spørgsmå om HPVvaccine ti andre grupper end unge piger, der nu vaccineres. Kurset vi præsentere viden, evidens og hodninger ti spørgsmået om, hvorvidt vi i Danmark også bør vaccinere drenge og voksne kvinder. To speciaister på området vi hode opæg og repræsentere forskeige hodninger ti spørgsmået. Mens Jan Baakær, professor og overæge på Gynækoogisk- Obstetrisk Afdeing, Aarhus Universitetshospita, mener, at vaccinen også er reevant for b.a. voksne kvinder, er Søren Thybo, overæge på Infektionsmedicinsk Kinik, Rigshospitaet, af en anden hodning. De to speciaister vi komme med et opæg og efterføgende indgå i en diskussion med hinanden og kursusdetagerne. Medbring gerne dine og dine patienters spørgsmå om HPV-vaccine og få et eer fere bud på svar med hjem. Kursus: 114 Tid: Mandag Den omdiskuterede Dansk Amen Medicinsk Database (DAMD) biver et af hovedpunkterne, når både kritikere og tihængere af databasen mødes ti Lægedages store fæessession. data»jeg er sikker på, at det biver en ivig, interessant og måske også højrystet debat.«sådan siger Lars Gehert Johansen, formand for DSAM, der onsdag ska være ordstyrer på årets fæessession på Lægedage, der hander er et af de varmeste emner: Big Data. Emnet er ikke mindst interessant, fordi Dansk Amen Medicinsk Database (DAMD) i begyndesen af oktober midertidig bev ukket ned af den dataansvarige Region Syddanmark, fordi fere sundhedsjurister har vurderet, at det er uovigt at indsame data på ae patientens hebredsopysninger uden samtykke. Iføge Lars Gehert Johansen er diskussionen om DAMD dog bevet ti»kampen om data i stedet for kampen for data.læger er forskeige, og derfor vi der også være forskeige hodninger ti, om vi ska ave statistik på forskeige sygdomsgrupper eer om vi bare ska møde patienterne, der hvor de er. Men det er også vigtigt at tae spøgeset ned. Der er indti videre ikke sket noget som hest morask, etisk angribeigt eer direkte uovigt. DAMD har ikke everet data ti regionerne, og der er ikke ukket identificerbare opysninger ud i det offentige. Der er masser af myter på området, og jeg håber, at debatten på sessionen kan være med ti, at vi ser fremad,«siger Lars Gehert Johansen. Med som debattør er b.a. praktiserende æge Trine Jeppesen, der er særdees kritisk over for indsamingen af data og for nyig overvejede at mede DAK-E ti poitiet for uovig datahøst.»hvis patienterne finder ud af, at de ikke ængere kan henvende sig i fortroighed hos egen æge, så stopper de måske med at komme og mister tiiden. Det er ganske probematisk, at patienterne ikke informeres om, at den sags opysninger hentes uden samtykke og udsties på den fæes patform,«har Trine Jeppesen sagt ti ugeskriftet.dk. Formand for PLO, Bruno Megaard Jensen, fasthoder dog stadig, at DAMD grundæggende er en god idé, som kan bruges ti kvaitetsudviking i amen praksis.»det vi være et sag mod vores Optimer behandingen af dine hjertesvigtspatienter Coourbox.dk roe som krumtap, hvis vi ikke kan indsame data ti kvaitetsudviking. Data ska ikke indsames for at bive sogt, men for at kvaitetsudvike ti gavn for vores patienter,«siger Bruno Megaard Jensen. Fæessession om Big Data Onsdag: k Auditorium 12 kursus Med en patientgruppe på omkring er hjertesvigt iføge Morten Schou, overæge på Kardioogisk Afdeing på Herev Hospita, den hyppigste årsag ti hospitasindæggese. Derfor giver det god mening, at praktiserende æger både får optimeret behandingen af patienter med hjertesvigt og kan håndtere overgangen fra hospita ti amen praksis på en brede måde.»det er vigtigt, at de praktiserende æger biver opdaterede, i hvordan denne store gruppe patienter ska behandes og håndteres. Gruppen af patienter er voksende og derfor kan en bedre forståese i amen praksis være med ti at forebygge genindæggeser,«siger Morten Schou, der underviser på kurset. Amen praksis spier atså en afgørende og centra roe, når patientens prognose og ivskvaitet ska styrkes, og på kurset vi DSAM s vejedning om hjertesvigt b.a. bive gennemgået.»der kommer hee tiden nye behandinger og nye pacemakere og andre devices, og de praktiserende æger vi her få en opdatering i behandingen af en stor og forskeigartet gruppe patienter. Det kan både være den 72-årige ædre mand, der kommer ti sin praktiserende æge og ikke kan få vejret, og en patient, der aerede har været igennem et indæggesesforøb og nu er bevet udskrevet,«siger Morten Schou. ægekursus: 101 Tid: Mandag Coourbox.dk LÆGEHÅNDBOGEN besøg os på stand 011-B Ugeskriftet dækker også #ægedage på Twitter Føg med

5 LÆGEDAGE mandag den 10. november Praktiserende æger manger aierede Kender du typen? INTERVIEW For at bive en mere værdsat de af sundhedsvæsenet ska de praktiserende æger have fere aierede, siger Anne Knudsen, chefredaktør og administrerende direktør for Weekendavisen. De praktiserende æger gør het grundæggende det rigtige. De interesserer sig for hee personen, og de har enestående færdigheder, når det gæder om at fortoke ukare symptomer. De færdigheder er baseret på deres fagighed, men også på intuition og et kendskab ti netop den enkete patient. Ordene kommer fra Anne Knudsen, der som chefredaktør og administrerende direktør for Weekendavisen er en ivrig samfundsdebattør og føger udvikingen i sundhedsvæsenet med interesse, b.a. fordi hun som ung en overgang æste medicin. Men probemet for de praktiserende æger er, at de manger aierede, og at mange borgere ikke rigtig er kar over, at de praktiserende æger er speciaister i deres egen ret, siger Anne Knudsen. De færreste kan tage noget ukarakteristisk og give det et navn, men det kan de praktiserende æger.»mange i samfundet opfatter praktiserende æger som æger, der ved idt om det hee og dermed ikke noget. At praktiserende æger er speciaæger tænker de færreste på. Men det strider imod, hvordan ægerne opfatter sig sev, og når ægerne så timed biver undervurderet af regionerne, som tænker, Foto: Lars Hesinnghof Bæk/SCANPIX. Anne Knudsen er chefredaktør og administrerende direktør for Weekendavisen. at fok bare kan ringe ti 1813 og snakke med en sygepejerske, så har vi probemet. For når ægerne i den grad manger aierede, så biver det et probem, når der ska træffes poitiske besutninger om deres pacering i sundhedsvæsnet. For rigtige, poitiske kræfter får man kun ved at have offentig hed ens opbakning,«siger Anne Knudsen. De praktiserende æger kan vinde fere aierede ved at fortæe om, at de beviseigt er bedre ti at stie avorige kræftdiagnoser, end man kan med andre metoder i den primære sundhedstjeneste. Og de ska fortæe det igen og atter igen.»praktiserende æger er sundhedsvæsenets frontsodater. De står derude, hvor man ska finde ud af, om det er mæsinger eer meningitis. De færreste kan tage noget ukarakteristisk og give det et navn. Men det kan de praktiserende æger, og dét ska de fortæe igen og igen. Og måske skue de gå med kitte, for der manger noge autoritetsmarkører, som gør, at patienterne ved, at de snakker med en speciaist og ikke bare en god ven,«siger hun. Hendes egen praktiserende æge har iføge hende sev den het rette kombination af respekt for faget, den berettigede tviv, som enhver praktiserende æge ska have, og så endeig sevtiid ti at træffe en besutning på baggrund af sin fagighed. Og det hee foregår i et samspi meem æge og patient. Anne Knudsen mener, at det netop er værd at sås for dette fortroige rum meem patient og æge, og ikke mindst at ægen ikke ægger ae ens data ind i registre,»hvor ens kusines fætter på kommunekontoret kan så ens journa op med cpr-nummeret.denne gennemregistrering af patienterne burde borgerne være meget mere bekymrede over. Ti sidst har man ikke andre at tae med end regeringen. I det biede er modstanderen»djøfisering«og bureaukratisering, og det vi ikke først og fremmest være synd for de praktiserende æger, hvis de biver agt ind under regionernes bureaukrati. Det vi være en skandae for borgerne,«siger Anne Knudsen.. Lægedageavisen bringer hver dag en tegning af en praktiserende æge. Gæt sev hvem du er. FUP (Fudstændig Uundværig fakta for Praktiserende æger) Den ugentige arbejdstid Lægerne i amen praksis arbejder i gennemsnit 51,3 timer om ugen. Lægerne arbejder 39,7 timer i kinikken, mens de resterende timer er fordet på ægevagt (3 timer), itteraturæsning og andre fagigt reevante aktiviteter (8,6 timer). Kide: PLO Medemsundersøgese 2014 Opev Lægedage 2014 med Twitter via #ægedage Journaisterne fra Ugeskrift for Læger twitter i øbet af @inefedders og Og har du ikke ige fået styr på Twitter, så kom over ti vores stand på A-012, så hjæper vi dig gerne i gang. ILLUSTRATION: PIA OLSEN.»Hormonterapi ti kvinder er ikke så farigt, som vi troede«coourbox.dk kursus Hormonbehanding ti kvinder efter overgangsaderen har tidigere været kædet sammen med store bivirkninger, men de seneste undersøgeser viser, at hormontiskud er godt for kvinders hebred og ivskvaitet, samt at den forøgede kræftrisiko er minima og opvejes af fordeene, siger underviser på kurset, speciaæge i gynækoogi og obstestrik, siger Ditte Troe.»Hormonbehanding ti kvinder efter overgangsaderen er ikke så farigt, som vi tidigere har troet. Tidigere forskning viste en sammenhæng meem hormonbehanding og brystkræft og bodpropper, og så stoppede mange kvinder med at bruge det. Men nu er hodningen ved at ændre sig, og jeg tror, at mange praktiserende æger er positiv over for hormonbehanding. Langt de feste gynækooger bruger hormoner i stigende omfang, så det hander om at få spredt budskabet ti andre,«siger Ditte Troe. Kursus: 116 Tid: Mandag

6 6 LÆGEDAGE mandag den 10. november 2014 Praktiserende æge biver hædret»hvis vi ska være tovhodere, ska vi have nogen ti at hode i den anden ende af tovet«de praktiserende ægers ærespris, Maher-prisen, biver uddet i dag. Hør navnet på vinderen k Maherprisen Ord som personigt engagement, idsjæ og drivkraft i kampen for at styrke amen praksis biver hæftet på modtageren af dette års Maherpris, der er de praktiserende ægers ærespris. Men navnet på modtageren afsøres først i dag, når åbningssession skydes i gang k Maherprisen gives som en hædersgave ti en praktiserende æge, der har ydet en særig indsats for udviking af praksissektoren. Det kan enten være inden for forebyggese, forskning, uddannese eer organisatorisk udviking. Prisen kan endvidere uddees ti en praktiserende æge for hans/hendes Gensyn med koeger fra tidigere Lægedage Sidste års vinder af Maherprisen, Thomas Drivshom. Foto: Privat. særige indsats inden for kvaitetsudviking eer undervisning. Med prisen føger kr. Maherprisen er opkadt efter Dr. Hafdan Maher, der var generasekretær for WHO i Det er 24. gang, at prisen uddees. Sidste år gik Maher-prisen ti Thomas Drivshom. Sundhedsaftaerne ska sikre et sammenhængende forøb for patienterne i krydsfetet meem amen praksis, kommune og hospita. Foto: Pae Peter Skov. Fæeskursus Sundhedsaftaerne er efterhånden nået ti tredje generation, men de er ikke bevet mindre vigtige. Og derfor er det vigtigt, at både de praktiserende æger og resten af kinikpersonaet får het styr på, hvad aftaerne betyder i krydsfetet meem amen praksis, kommunen og hospitaerne, siger underviser på kurset Birgitte Aing Møer, praktiserende æge og formand for PLO Hovedstaden.»Amen praksis kan bruge sundhedsaftaerne ti at sikre patienterne et sammenhængende sundhedstibud. Men hvis vi ska være tovhodere, ska vi have nogen ti at hode i den anden ende af tovet«, og derfor er det vigtigt, at man i amen praksis ved, hvad aftaerne går ud på,«siger Birgitte Aing Møer. Sundhedsaftaerne kræver et tæt samarbejde meem kommune, region og amen praksis, og derfor er administrerende direktør i Sundheds- og Omsorgsforvatningen i Københavns Kommune, Katja Kayser, og kontorchef i Region Midtjyand, Jens Bejer Damgaard, også med som undervisere for at give ae aspekter af sundhedsaftaerne. Iføge Birgitte Aing Møer kan sundhedsaftaerne vise mere kart, hvad amen praksis ska og ikke ska.»i Region Hovedstaden så vi eksempevis gerne, at sygepejerskerne i hjemmepejen måer bodtrykket og tager temperaturen på patienten, inden vi biver kontaktet, og at sygehusægen, som bestier en bodprøve, sev ska føge op. Det kunne også være, at kommunerne opretter stresskinikker, som vi kan henvise ti. At sammen ska det hjæpe med at afkare mere præcist, hvad de tre parter i krydsfetet, som patienten befinder sig i, ska gøre,«siger Birgitte Aing Møer. Kursus: 108 Tid: Mandag MANDAG Marinerede kassiske sid med capers Røget makre med friskavet røræg Kaverouade med persiesky Spegeskinke med cremet krydderurteskyr ~ Svinekoteetter med rosmarin og citron på bund af dampet sommerkå Oksetyndsteg med ristede skovsvampe Bagt torsk på ristet spinat toppet med cremede æber Satbagte kartofer med timiandrys Bagte pastinakker med Bea-honning ~ Linsesaat med griet peberfrugt Broccoisaat Torvets sprøde saat ~ Hindbærfromage Brie med sytede vanødder Friske frugter

7 LÆGEDAGE mandag den 10. november De regionae famiieambuatorier Mød os på stand A-017A Møder du avorigt syge voksne, der har børn? De regionae famiieambuatorier forebygger medfødte skader og omsorgssvigt hos børn i famiier med akoho- og stofprobemer. Famiieambuatorierne arbejder i tværfagige team af speciaæge, jordemoder, sociarådgiver og psykoog. Famiieambuatorierne tibyder kommunerne at samarbejde om tidig indsats over for gravide med rusmiddeprobemer og deres børn. Famiieambuatoriet tibyder psykoogisk og ægeig undersøgese af børnene frem ti skoeaderen ti brug for kommunernes videre indsats over for børnene og deres famiie. Hvert år opever børn og unge, at deres far, mor eer søskende rammes af en avorig sygdom eer dør. Mange af dem har brug for støtte. Børn, Unge & Sorg er en gratis rådgivning for børn og unge under 28 år, hvis forædre eer søskende er avorigt syge eer døde. Henvis ti Børn, Unge & Sorg, når du møder en famiie, der er ramt af avorig sygdom. Læs mere på Famiieambuatoriernes undersøgeser er et gratis tibud ti kommunerne. Find og kontakt Famiieambuatoriet i din region på Videncenter for Forebyggese af Rusmiddeskader hos Børn WONCA A-006F Wiotech ApS A-007 W Vingmed Danmark A/S A-005B VikTeam A/S A-026A Videncenter for Forebyggese af Rusmiddeskader hos Børn A-024A V Uvidigraad.dk ApS A-008A Ugeskrift for Læger A-015 U TRIOLAB A/S A-009A 2ta Revision ApS A-014D Thermo Scientific A-022A T Sydbank A/S A-014 Sundhedsstyresen A-027 Statens Serum Institut A-006C Standard Systemer A-024 S RIV Region Hovedstaden A-020 Ringkjøbing Landbobank A-010B Region Syddanmark Rekruttering Amen Praksis A-020A Region Sjæand A-025A Region Midtjyand A-014A R PwC A-010D Prostatakræftforeningen PROPA A-067 Praktiserende Lægers Organisation A-016 Praktiserende Lægers Organisation A-015 Praktiserende Akupunktører A-009B Pharmovita ApS A-005 Pharma-Vinci/Axeus A/S A-027B Pfizer Consumer Heathcare A/S A-017 Partners in Practice A-006 p Besøg os på Stand A-018C INFO UDSTILLERE Udstiere STAND A Abena A/s A-007 Academic Books AudFoyer Actavis A/s A-015 A-Data A/s A-009 Advodan Vejen A-016C Aere A/s A-001 Axeus A/s A-019A/020A B Baker Tiy Denmark A-014G Bandagist Jan Niesen A/s A-014H Biodane Pharma A/s A-007D Børn, Unge & Sorg A-018C C CompuGroup Medica Denmark A-010 Contura A/s A-014C Cure4You A-006C D DAK-e A-012 DanMedica A-014H Dansikring Direct Partner A-003A Dansk Horton Hovedpineforening A-033 Dansk Kiropraktor Forening A-008B Dansk Seskab for Amen Medicin A-012 Danske Bioanaytikere A-014E DataGruppen MutiMed Aps A-009 Deoitte Statsautoriseret Revisionspartnerseskab A-005C Det Grønandske Sundhedsvæsen A-010C Diagnostica I/s A-008A DOCNet A-003B E EG Heathcare A-005/A-020 EG Heathcare Teefoniøsninger A-007A Efteruddannesesregistrering PLo A-011E F Fonden Lænke-ambuatorierne i Danmark A-014D Fournaise Thomsen A-007C H Hemocue Danmark A-016A HUSK Products, W. Ratje Frøskaer A-004F I IKAS Institut for Kvaitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet A-004C Inform A/s A-002A IP Netcom A/s A-016 ipnordic A-015D J Jyske Bank A-015E Jönköpings äns andsting i Sverige-Vårdcentraarna Bra Liv A-004D Jørgen P. ApS - Swopper.dk A-010D K KAP-H A-011C Kiniksystemet CinicCare/DocBase A-014L Kontinensforeningen A-031 Københavns Kommune A-016D L La Roche-Posay A-005B Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter (LASF) A-014M Læge- og Patienthåndbogen A-011B Lægernes Pensionskasse & Bank A-005D Lægers & Tandægers Revisionskontor Sjæand A/s A-005E Lån & Spar Bank A/s A-006A M Max Manus A/s A-017B MedCom A-018A Mediq Danmark A/s A _Lokaeoversigt_2013_8 sider.indd 10 06/11/ Medtronic Danmark A/s A-019B MIRSK digita Aps A-007B Mærsk-Andersen A/SA-003 Månedsskrift for amen praksis A-011A N Nationa Sundheds-it A-010A Nordic Medicare A/s A-015C NOVAX A-002 O Orion Diagnostica Danmark A/s A-004 Osteoporoseforeningen A-032 P Partners in Practice A-004A Pfizer Consumer Heathcare A/s A-014 PowerNet A-014K Praktiserende Akupunktører A-006E Praktiserende Lægers Organisation Færdighedsværksted A-013 Praktiserende Lægers Organisation Lægetorv A-012 Prostatakræftforeningen PROPA A-030 PwC A-006F R RAds A-014J Region Midtjyand A-011D Region Nordjyand A-010B Region Sjæand A-018 Region Syddanmark Odense OUH (OD) A-006 RIV Region Hovedstaden A-015A S Simonsen & Wee A-014A Standard Systemer A-017 Statens Serum Institut A-004E SSI Diagnostica A-004G Sundhedsstyresen A-019 Sydbank A/s A-011 LokaLepLan T Thermo Scientific A-016B TRIOLAB A/s A-006D U Ugeskrift for Læger A-012 Uvidigraad.dk Aps A-005E V Videncenter for Forebyggese af Rusmiddeskader hos Børn A-017A VikTeam A/s A-018B Vingmed Danmark A/s A-006B Voreskinik.info A-015B W Wiotech Aps A-005A WONCA A-004B

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence Hvad er fremtiden for amen praksis? Læs disse personers bud på side 6. Hvorfor så hurtigt hjem? Ta et par ifige dråber i foyeren k. 15.45, og vend ugens indtryk. FREDAG Den 14. november 2014 Udgivet af

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Sociaudvaget 2011-12 SOU am. de Biag 285 Offentigt Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Fra indsat til værdsat

Fra indsat til værdsat Beretning 2013 Fra indsat ti værdsat Historien om Exit går tibage ti 2006, hvor Fangekoret fra Vridsøseie Statsfængse begyndte at øve i Apostekirken på Vesterbro i København med de medemmer, der ikke ængere

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

2/15. Vi skal være skarpe, når det gælder. juni. Brandmændene i Københavns Lufthavn venter ikke bare på en katastrofe side 6-7

2/15. Vi skal være skarpe, når det gælder. juni. Brandmændene i Københavns Lufthavn venter ikke bare på en katastrofe side 6-7 avisen 3 F K A S T R U P 2/15 juni Ryanair-kampagne styrker sammenhod i ufthavnen Side 3 Muighed for kommunaisering af skradehåndtering i København? Side 4-5 Sevvagt uddannese: Dejig at hvie kroppen og

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund07 2010 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 Nye stade trods krise 4-7 grobund 2 GROBUND Grobund nr. 07 2010 INDHOLD Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning

Læs mere

Netguide for journalister

Netguide for journalister Netguide for journaister 2 NETRESEARCH: Den computente journaist 4 GENEREL SØGNING: Menneskeig sortering eer rå maskinkraft 7 SØGEMASKINER: 286.349 hits og fem minutter ti deadine 12 KOMMENTAR: Nettet

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Oppun1pning af grundvand firedobles

Oppun1pning af grundvand firedobles 7.maj 1998 6. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET METRO BYGGERIET: Oppun1pning af grundvand firedobes Samtidig afviser Comet at efterkomme de vikår, som Mijøkontroen har stiet for oppumpningen Metro-entreprenøren

Læs mere

Beboerforeningen i fuldsving

Beboerforeningen i fuldsving 1. årgang nr. 4 BRYGGEBLADET Husejechok i vente Beboerne i to ejendomme rystet over varse om kæmpe husejestigning i forbindese med instaering af fjernvarme Tirsdag den 11. maj bev 400 beboere revet vodsomt

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; -- 5. maj 1994 2. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. Medlemsblad 19. årgang Marts 2000. Hole-in-one på 11. hul. Læsside 6

GOLF. i Ebeltoft. Medlemsblad 19. årgang Marts 2000. Hole-in-one på 11. hul. Læsside 6 GOLF i Ebetoft Medemsbad 19. årgang Marts 2000 Hoe-in-one på 11. hu. Læsside 6 GOLF i Ebetoft GOLF i Ebetoft Redaktion: Frands Hansen Hummervej 3 Egsmark Strand Tf. 86 34 45 03 Fax. 86 34 45 53 E-mai:

Læs mere

Socialcenter Amagerbro presset

Socialcenter Amagerbro presset 1997B RYG G E B LA D E-T 5. 13. årgang november nr.19 Sociacenter Amagerbro presset Person aet protester er over d årige ar bejdsforhod Tåmodigheden hos personaet på Sociacenter Amagerbro er ved at sippe

Læs mere

Amager Fælled. bliver fredet

Amager Fælled. bliver fredet 18. august 1994 2. årgang nr. 13 Amager Fæed. biver fredet N a turkagenævnet enig i okarådets synspunkter Madin egepads I perioden 22. august ti 26. august fra k. 12 17 vi vi mae, save, hamre et nyt bevægeigt

Læs mere

ishavet Læs side 12-13 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16

ishavet Læs side 12-13 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16 Vinter 2011 Årgang 21 En Thurøkaptajn midt i ishavet Læs side 12-13 Hurra og champagne Læs side 3 Fra musikvideoer ti fagkonkurrence Læs side 16 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 1 Udgivet af: Svendborg

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

Klamp i det kommunallægelige samarbejde. Læs side 104

Klamp i det kommunallægelige samarbejde. Læs side 104 SEPTEMBER 2009 33. årgang Medlemsblad for Dansk Selskab for Almen Medicin debat, uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling 197 Klamp i det kommunallægelige samarbejde Læs side 104 Side 106 Side 110 Side

Læs mere

fundament for udvikling og værdiskabelse

fundament for udvikling og værdiskabelse AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Akademiets må er på et fagigt grundag at fremme den

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder Opsaming på Nærdemokratiudvagets diaogmøder Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt

Læs mere

SUNDHEDSDAG. lørdag den. august på Hestetorvet

SUNDHEDSDAG. lørdag den. august på Hestetorvet SUNDHEDSDAG lørdag den. august på Hestetorvet tema: KEND DIN SUNDHED SIDER - lige til at tage ud... MØD ADAM PRICE I TELTET SUNDHEDSDAG NR. Gratis sundhedsløb i Roskilde Få din sundhed testet Besøg mere

Læs mere

Ørestaden glemte moms

Ørestaden glemte moms 1 O. september 1998 6. årgang nr. 15 Ørestaden gemte moms Endnu et par nye kapiter er i ved at skrives ind i "The newer ending story" aias Ørestadens gæd ti staten. Trafikministeren biver nu inddraget

Læs mere

Aaarrgh... get the power Tips: Få Mere energi Side 6

Aaarrgh... get the power Tips: Få Mere energi Side 6 wot2do: I got you on tape Queer party Aab-yngby The Bue Van // Torsdag 8. marts 2012 Aaarrgh... get the power Tips: Få Mere energi Side 6 + Ny singe fra Niarn + Tanketorsken + Vind koncertbietter sushi:

Læs mere

Hvidbog om hvidhvaler. Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvidhvaler

Hvidbog om hvidhvaler. Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvidhvaler Hvidbog om hvidhvaer Rapport ti fangerne i Grønand om den videnskabeige viden om hvidhvaer Teknisk rapport nr. 35, 2001 Pinngortitaeriffik, Grønands Naturinstitut 1 Tite: Forfattere: Oversættese: Layout:

Læs mere