Midt i en brydningstid, hvor sundhedspolitik dagligt præger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midt i en brydningstid, hvor sundhedspolitik dagligt præger"

Transkript

1 Vi opfatter os som krumtappen eer hjørnestenen, der er grundaget for et vefungerende sundhedsvæsen. Lars Gehert johansen & Bruno megaard jensen Side 3 Også i år vi Ugeskrift for Læger stå for den dagige avis under Lægedage. MANDAG Den 10. november 2014 Udgivet af Lægedages styregruppe og ugeskrift for æger LÆGEDAGE Praktiserende æger er værd at sås for HJØRNESTEN»Praktiserende æger er uundværige i det danske sundhedsvæsen, men offentigheden står ikke bag ægerne, og regionerne undervurderer deres betydning. Måske skue de praktiserende æger begynde at tage en hvid kitte på og sås noget mere for deres autoritet.«sådan siger Anne Knudsen, chefredaktør og administrerende direktør for Weekendavisen. I dag detager hun i eftermiddagens store debatmøde med b.a. sundhedsminister Nick Hækkerup (S), hvor hun vi understrege, at hun er en stor tihænger at de praktiserende æger.»jeg synes, det er værd at sås for, at der findes privatpraktiserende æger, som man kan have et fortroighedsforhod ti. Men ægerne har brug for fere aierede end mig, når den store regions-maskine kommer kørende. Og det kan de kun få ved igen og igen at fortæe om deres centrae roe i sundhedsvæsenet,«siger Anne Knudsen. Side 5 Skan Lægedages app OG FIND KURSUSER OG MEGET MERE Vekommen ti Lægedage Igen i år kan Lægedage præstere et rekordstort anta timedte. Sidste år mødte der praktiserende æger, yngre æger og kinikpersonae op, men i år når antaet op imod detagende, siger eder af Lægedage, Kirsten Tabro Laraignou.»Det er med stor gæde, at vi igen i år kan mede om en voksende interesse for Lægedage,«siger hun. Både antaet af praktiserende æger og praksispersonae er vokset, og det ser Kirsten Tabro Laraignou som et udtryk for, at begge grupper bruger Lægedage ti at kombinere det fagige med det sociae.»rent fagigt forsøger vi at anvende de nyeste forskningsresutater og have de bedste kursusedere og undervisere. Og på den sociae side gør vi meget ud af at forudse, hvad detagerne ønsker sig,«siger hun. Cirka en tredjede af ae andets praktiserende æger detager i Lægedage. MØD IRF PÅ LÆGEDAGE Stand A-019 Og få en snak om optimering af antikoaguansbehanding i amen praksis Få en snak med din Regionae Lægemiddekonsuent på IRF s stand

2 2 Acetysaicysyre LÆGEDAGE mandag den 10. november 2014 KENDT OMRÅDE, NY VIDEN, FØLG MED TIDEN! HENT DIT EKSEMPLAR AF WHITE PAPER PÅ STAND NR Acetysaicysyre er kendt stof. Men vidste du, at du ved tromboseprofyakse kan væge et enterocoated acetysaicysyreprodukt med gastrointestinae bivirkninger på paceboniveau 1,2? Enterocoated acetysaicysyre giver reduceret oka irritation i maven og færre GI-bivirkninger end ikke-enterocated acetysaicysyre produkter ti tromboseprofyakse Du kan væge meem 3 produkter, der primært adskier sig ved mave/tarmbivirkningerne 3-5. A015 Hjerteaby acetysaicysyre Hjertemagny acetysaicysyre Hjerdy acetysaicysyre Meget amindeig a Hasbrand, sure opstød, abdomna-smerter. Hasbrand, sure opstød. Amindeig b Dyspepsi. Erytem og erosion i den øvre de af mave-tarmkanaen, kvame, dyspepsi, opkastning, diaré. Gastrointestina bødning, øvre gastrointestina erytem og erosion, kvame, dyspepsi, opkastning, diaré, abdominasmerter, meæna. Ikke amindeig c Svær gastrointestina hæmoragi, kvame, emesis. Sår og bødning i den øvre de af mavetarmkanaen, hæmatemese, meæna. Øvre gastrointestina ucus ink. hæmatemese. Sjæden d Avorig øvre gastrointestina bødning, perforation. Avorig øvre gastrointestina bødning, perforation. Meget sjæden e Ucus ventricui eer ucus duodeni og perforering. Stomatit, øsofagit, nedre gastrointestina toksicitet med uceration, strikturer, koit, forværring af infammatoriske tarmsygdomme. Stomatit, øsofagit, nedre gastrointestina toksicitet med uceration, strikturer, koit, forværring af coon (irritabe). Ikke kendte f Gingiva bødning. a b c d e f (1/10) (1/100 ti <1/10) (1/1.000 ti <1/100) (1/ ti <1/1.000) (<1/10.000) Frekvens ikke kendt (kan ikke estimeres fra tigængeige data) Ovenstående sammenigning er ikke udtømmende, og der henvises ti den fude information i produktresuméerne. BRYD VANEN Skriv Hjerteaby acetysaicysyre på recepten Reduceret oka irritation i maven Hjerteaby acetysaicysyre Hjerteaby (acetysaicysyre): Enterotabetter á 75 mg og 150 mg. Indehaver af markedsføringstiadesen: Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjördur, Isand. Indikationer: Sekundær forebyggese af myokardieinfarkt. Forebyggese af kardiovaskuær morbiditet hos patienter med stabi angina pectoris. Ustabi angina pectoris i anamnesen, undtagen i den akutte fase. Forebyggese af graftokkusion efter koronararteriebypass-operation (CABG). Koronar angiopastik, undtagen i den akutte fase. Sekundær forebyggese af transitorisk iskæmisk attak (TIA) og iskæmisk cerebrovaskuær hændese (CVA), når intracerebra hæmoragi er udeukket. Kontraindikationer: Overføsomhed over for saicysyrepræparater eer prostagandinsyntesehæmmere (f.eks. visse astmapatienter, som kan få et anfad eer besvime) eer over for et eer fere af hjæpestofferne. Aktiv, eer tendens ti tibagevendende ucus pepticum og/eer gastrointestina bødning eer andre former for bødning som f.eks. cerebrovaskuær hæmoragi. Hæmoragisk diatese, bødningstendens som f.eks. hæmofii og trombocytopeni. Svær everinsufficiens. Svær nyreinsufficiens. Doser > 100 mg/dag i tredje graviditetstrimester. Methotrexat ved doser > 15 mg/uge. Dosering: Ved sekundær forebyggese af myokardieinfark, forebyggese af kardiovaskuær morbiditet hos patienter med stabi angina pectoris, tidigere ustabi angina pectoris, undtagen i den akutte fase, forebyggese af graftokkusion efter koronararteriebypassoperation (CABG), koronar angiopastik, undtagen i den akutte fase er den anbefaede dosis: mg en gang dagig. Ved sekundær forebyggese af transitorisk iskæmisk attak (TIA) og iskæmisk cerebrovaskuær hændese (CVA), når intracerebra hæmoragi er udeukket er den anbefaede dosis mg en gang dagig. Særige advarser og forsigtighedsreger vedrørende brugen: Hjerteaby frarådes ti antiinfammatorisk/ anagetisk/antipyretisk brug. Anbefaes ti brug hos voksne og unge over 16 år. Dette ægemidde frarådes ti børn/unge under 16 år, medmindre de forventede fordee opvejer risikoen. Acetysaicysyre kan medvirke ti at forårsage Reyes syndrom hos noge børn. Der er øget risiko for hæmoragi, især under eer efter operative indgreb (sev ved mindre indgreb som f.eks. tandudtrækning). Anvendes med forsigtighed før operation, herunder tandudtrækning. Midertidig behandingsophør kan være nødvendig. Hjerteaby frarådes under menoragi, hvor det kan gøre menstruationen kraftigere. Hjerteaby ska anvendes med forsigtighed i tifæde af hypertension, og hvor patienten tidigere har haft ucus ventricui, ucus duodeni, hæmoragi eer er i behanding med antikoaguanter. Patienten bør informere ægen om eventuee unormae bødningssymptomer. Hvis der opstår gastrointestina bødning eer sårdannese, bør behandingen seponeres. Acetysaicysyre bør anvendes med forsigtighed hos patienter med moderat ever- eer nyreinsufficiens (kontraindikeres ved svær ever- eer nyreinsufficiens), eer hos patienter, som er dehydrerede, idet anvendese af NSAID-præparater kan medføre en forværring af nyrefunktionen. Leverfunktionen bør testes regemæssigt hos patienter med et eer moderat everinsufficiens. Acetysaicysyre kan fremkade bronkospasme og astmaanfad eer andre overføsomhedsreaktioner. Risikofaktorerne er eksisterende astma, høfeber, næsepoypper eer kroniske respiratoriske ideser. Det samme gæder for patienter, som også viser aergiske reaktioner over for andre stoffer (som f.eks. hudreaktioner, køe eer urticaria). Graviditet: Lave doser (op ti 100 mg/dag): Kiniske undersøgeser viser, at doser på op ti 100 mg/dag ti begrænset obstetrisk brug, som kræver særig overvågning, formentig er sikre. Doser på 100 mg/dag og derover: Hæmning af prostagandin-syntesen kan have en negative indvirkning på graviditeten og/eer den embryonae/ føtae udviking. I graviditetens første og andet trimester bør acetysaicysyre ikke indgives, medmindre det er tvingende nødvendigt. Acetysaicysyre kontraindikeres i graviditetens tredje trimester ved doser på 100 mg/dag og derover. Amning: Små mængder saicyat og dettes metaboitter udskies i modermæken. Da der hidti ikke er rapporteret bivirkninger hos spædbørn, er det ikke nødvendigt at stoppe amningen ved den anbefaede dosis. Ved ængerevarende brug og/eer indgift af højere doser bør amningen indsties. Bivirkninger: Amindeige: Øget tendens ti bødning, dyspepsi. Ikke amindeige: Rinitis, dyspnø. Urticaria. Sjædne: Trombocytopeni, granuocytose, apastisk anæmi. Overføsomhedsreaktioner, angioødem, aergisk ødem, anafyaktiske reaktioner, herunder chok. Intrakrania hæmoragi. Hæmoragisk vaskuit. Bronkospasme, astmaanfad. Menoragi. Svær gastrointestina hæmoragi, kvame, emesis. Steven-Johnsons-syndrom, Lye s syndrom, purpura, erythema nodosum, erythema mutiforme. Ikke kendt: Bødninger med ængerevarende bødningstid, som f.eks. epistaxis, gingiva bødning. Symptomerne kan vedvare i 4 8 dage efter seponering af acetysaicysyre. Som føge heraf kan der være en øget risiko for bødning under kirurgiske indgreb. Eksisterende eer okkut gastrointestina bødning, som kan føre ti anæmi. Hyperurikæmi. Hovedpine, vertigo. Nedsat hørese, tinnitus. Ucus ventricui eer ucus duodeni og perforering. Leverinsufficiens. Nedsat nyrefunktion. Interaktioner: Kombination med Methotrexat er kontraindiceret ved doser over 15 mg/uge. Ikke-anbefaede kombinationer er urikosuriske mider f.eks. probenecid. Kombinationer med Hjerteaby, der kræver at forsigtighedsreger træffes eer tages i betragning er føgende (se uddybende information i produktresumé): Antikoaguantia, f.eks. coumarin, heparin, warfarin. Kombination med trombocyt-funktionshæmmere (f.eks. copidogre og dipyridamo) og seektive serotoningen-optageseshæmmere (SSRI, som f.eks. sertrain eer paroxetin). Antidiabetika f.eks sufonyurea. Digoxin og ithium. Diuretika og antihypertensiver. Acetazoamid, systemiske kortikosteroider, methotrexat (ved doser < 15 mg/uge) og andre NSAID præparater. Ibuprofen, cycosporin, tacroimus, vaproat og fenytoin samt akoho bør også tages i betragtning ved samtidig brug af acetysaicysyre. Overdosering: Sevom der er store individuee variationer, kan det fastsås, at den toksiske dosis er ca. 200 mg/kg hos voksne og 100 mg/kg hos børn. Den dødeige dosis acetysaicysyre er gram. Indtagese af en toksisk dosis kræver hospitasindæggese. Pakninger og priser (ink. moms): 75 mg 100 stk 72,85 kr; 75 mg 500 stk 185,00 kr; 150 mg 100 stk 105,70 kr. Dato: september Udevering 75 mg: HX: Pakninger indehodende højst 66 tabetter. HA: pakninger indehodende højst 133 stk. B: ingen øvre grænse. 150 mg: HX: Pakninger indehodende højst 33 tabetter. HA: Pakninger indehodende højst 66 stk. B: ingen øvre grænser. Produktinformationen er omskrevet og forkortet i forhod ti det af Sundhedsstyresen godkendte produktresumé. Produktresumeet kan vederagsfrit rekvireres fra Actavis A/S, kundeservice tf Hjertemagny (acetysaicysyre): Fimovertrukne tabetter á 75 mg. Indehaver af markedsføringstiadesen: Takeda Pharma A/S, Langebjerg 1, 4000 Roskide. Indikationer: Akut og kronisk iskæmisk hjertesygdom. Profyakse mod retrombose. Primær profyakse af kardiovaskuær sygdom som trombose og akut koronarsyndrom hos personer over 50 år med en eer fere af føgende ideser, der ae anses for at være risikofaktorer for udviking af kardiovaskuær sygdom: Hypertension, hyperkoesteroæmi, diabetes meitus, adipositas (BMI > 30) og famiiær historie om myokardieinfarkt før 55 års aderen hos mindst en foræder eer søskende. Kontraindikationer: Hjertemagny er kontraindiceret hos patienter med føgende tistande/sygdomme: Kendt eer formodet overføsomhed overfor saicyater, nonsteroide antiinfammatoriske farmaka (NSAID) og/eer hjæpestofferne. Bødningstendens (vitamin K mange, trombocytopeni, hæmofii). Aktivt ucus pepticum. Svært nedsat nyrefunktion (GFR < 0,2 m/s (10 m/min)). Svært nedsat everfunktion. Svært nedsat hjertefunktion. Doser over 100 mg/dag i tredje trimester af graviditeten. Børn under 15 år med feber (risiko for Reyes syndrom). Dosering: Akut og kronisk iskæmisk hjertesygdom og profyakse mod retrombose: 150 mg som startdosis, efterfugt af 75 mg dagig. Akut myokardieinfarkt/ustabi angina pectoris: mg så hurtigt som muigt efter symptomdebut. Voksne over 50 år: Primær profyakse ved særig risiko for udviking af kardiovaskuær sygdom: 75 mg dagig. Særige advarser og forsigtighedsreger vedrørende brugen: Vedvarende brug af Hjertemagny i kombination med andre NSAID bør undgås på grund af øget risiko for bivirkninger. Langvarig brug ti ædre for behanding af smerte, infammation, feber eer reumatiske sygdomme bør undgås på grund af risiko for gastrointestina bødning. Produkter, der indehoder acetysaicysyre, må ikke anvendes ti behanding af virusinfektioner hos børn under 15 år uden rådføring med en æge. I forbindese med visse virussygdomme, især infuenza A, infuenza B og varicea, er der risiko for Reyes syndrom, som er en meget sjæden, men potentiet ivstruende sygdom, der kræver øjebikkeig medicinsk behanding. Det bør vurderes om av-dosis behanding bør midertidig ophøre noge dage før panagte operationer hvis risikoen for øget bødningoverstiger risikoen for iskæmi. Acetysaicysyre kan fremkade bronkospasmer og inducere astmaanfad eer andre overføsomhedsreaktioner. Risikofaktorer omfatter eksisterende astma, høfeber, nasae poypper og kroniske respiratoriske sygdomme. Dette gæder også for patienter, der udviser aergiske reaktioner (f.eks. kutane reaktioner, køe og urticaria) over for andre stoffer. Hjertemagny bør derfor anvendes med særig forsigtighed ti patienter med overføsomhed over for andre anagetika/antiinfammatoriske farmaka/antireumatika og ved tistedeværese af andre aergier. Der bør udvises særig forsigtighed i føgende tifæde: Sygdom i mave-tarm simhinden. Tendens ti dyspepsi. Samtidig behanding med antikoaguantia (vitamin K-antagonister og heparin). Nedsat nyrefunktion. Nedsat everfunktion. Graviditet: Lave doser (op ti 100 mg/dag): Kiniske studier tyder på at doser op ti 100 mg/dag er sikre at bruge ved visse obstetriske tistande, der kræver særig opføgning. Første og andet trimester: Prostagandinsyntesehæmmere bør kun anvendes på tvingende indikation under første og andet trimester af graviditeten, og dosis bør være så av og behandingstiden så kort som muigt. Tredie trimester: Prostagandinsyntesehæmmere er kontraindiceret under tredje trimester af graviditeten. Amning: Erfaring savnes. Før administration af acetysaicysyre bør fordee ved behandingen opvejes mod den muige risiko for barnet. Bivirkninger: De hyppigst forekommende bivirkninger er gastrointestinae gener. Bivirkningerne er generet reateret ti dosis og behandingsvarighed. Meget amindeig: Forænget bødningstid. Hæmning af trombocytaggregation. Hasbrand, sure opstød, abdominasmerter. Amindeig: Øget bødningstendens. Hovedpine. Bronkospasmer hos astma patienter. Erytem og erosion i den øvre de af mave-tarm kanaen, kvame, dyspepsi, opkastning, diaré. Søvnøshed. Ikke amindeig: Okkut bødning. Vertigo, døsighed. Tinnitus. Dyspnø. Sår og bødning i den øvre de af mave-tarmkanaen, hæmatemese, meæna. Aergiske reaktioner (Urticaria, angioødem). Anafyaktiske reaktioner. Sjæden: Forhøjede transaminase- og basisk phosphatase-værdier. Anæmi ved angtidsbehanding, hæmoyse ved medfødt gucose-6-fosfat-dehydrogen-mange. Intracerebra hæmorrhagi. Dosisreateret reversibet tab af hørese og døvhed (ved avere pasmakoncentrationer). Avorig øvre gastrointestina bødning, perforation. Forstyrreser i nyrefunktion. Hypogykæmi. Hæmoragisk vaskuit. Meget sjæden: Hypoprotrom-binæmi (høje doser), trombocytopeni, neutropeni, eosinofii agranuocytose, apastisk anæmi. Stomatit, øsofagit, nedre gastrointestina toksicitet med uceration, strikturer, koit, forværring af infamma-toriske tarm-sygdomme. Purpura, erythema mutiforme Stevens-Johnson syndrom, toksisk epiderma nekroyse (Lye s syndrom). Dosisreateret, mid, reversibe toksisk hepatit i forbindese med forskeige virae sygdomme (infuenza A og B og varicea), Saicyater spier muigvis en roe i patogenesen ved Reyes syndrom. Interaktioner: Samtidig anvendese af føgende præparater bør undgås (se uddybende information i produktresume): methotrexat, ACE hæmmere, acetazoamid samt probenecid og sufinpyrazon. Samtidig anvendese af føgende andre præparater kræver forsigtighed: Copidogre, ticopidin. antikoaguantia: Warfarin, phenprocoumon, abciximab, tirofiban, eptifibatid. Heparin, NSAID og COX-2 hæmmere. Ibuprofen, furosemid, Quinidin, spironoacton. SSRI, vaproat, kortikosteroider, antidiabetika, antacida, varicea vaccine samt Ginkgo Bioba. Overdosering: Toksicitet: Farig dosis: Voksne 300 mg/kg. Børn: enke dosis på 150 mg/kg eer mere end 100 mg/kg/dag i mere end 2 dage. Akut saicyatforgiftning (> 300 mg/kg) giver ofte anedning ti akut nyreinsufficiens og doser over 500 mg/kg kan være dødeige. Indtagese af en toksisk dosis kræver hospitasindæggese. Pakninger og priser (ink. moms): 75 mg 100 stk 70,85 kr; 150 mg 66 stk: 72,90; 150 mg 100 stk 90,65 kr. Dato: september Udevering: 75 mg: HX: Pakninger indehodende højst 66 tabetter. HA: pakninger indehodende højst 133 stk. B: ingen øvre grænse. 150 mg: HX: Pakninger indehodende højst 33 tabetter. HA: Pakninger indehodende højst 66 stk. B: ingen øvre grænser. Produktinformationen er omskrevet og forkortet i forhod ti det af Sundhedsstyresen godkendte produktresumé. Produktresumeet kan vederagsfrit rekvireres fra Actavis A/S, kundeservice tf Hjerdy (acetysaicysyre): Tabetter á 75 mg. Indehaver af markedsføringstiadesen: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København. Indikationer: Akut og kronisk iskæmisk hjertesygdom. Profyakse mod retrombose. Primær profyakse af kardiovaskuær sygdom som trombose og akut koronarsyndrom hos personer over 50 år med en eer fere af føgende ideser, der ae anses for at være risikofaktorer for udviking af kardiovaskuær sygdom: Hypertension, hyperkoesteroæmi, diabetes meitus, adipositas (BMI > 30) og famiiær historie om myokardieinfarkt før 55 års aderen hos mindst en foræder eer søskende. Kontraindikationer: Hjerdy er kontraindiceret hos patienter med føgende tistande/sygdomme: Overføsomhed over for acetysaicysyre eer andre saicyater eer over for et eer fere af hjæpestofferne. Astma, Quinckes ødem, rinit eer urticaria i anamnesen, som induceres ved administration af saicyater eer andre antiinfammatoriske anagetika, som non-steroide antiinfammatoriske farmaka (NSAID). Bødningstendens (vitamin K mange, trombocytopeni, hæmofii). Aktivt ucus pepticum. Svært nedsat nyrefunktion (GFR < 0,2 m/s (10 m/min)). Svært nedsat everfunktion. Svært nedsat hjertefunktion. Doser over 100 mg/dag i tredje trimester af graviditeten. Børn under 15 år med feber (risiko for Reyes syndrom). Dosering: Akut og kronisk iskæmisk hjertesygdom og profyakse mod retrombose: 150 mg som startdosis, efterfugt af 75 mg dagig. Akut myokardieinfarkt/ustabi angina pectoris: mg så hurtigt som muigt efter symptomdebut. Voksne over 50 år: Primær profyakse ved særig risiko for udviking af kardiovaskuær sygdom: 75 mg dagig. Særige advarser og forsigtighedsreger vedrørende brugen: Vedvarende brug af Hjerdy i kombination med andre NSAID bør undgås på grund af øget risiko for bivirkninger. Produkter, der indehoder acetysaicysyre, må ikke anvendes ti behanding af virusinfektioner hos børn under 15 år uden rådføring med en æge. I forbindese med visse virussygdomme, især infuenza A, infuenza B og varicea, er der risiko for Reyes syndrom, som er en meget sjæden, men potentiet ivstruende sygdom, der kræver øjebikkeig medicinsk behanding. Ved panagte operationer (herunder mindre indgreb, f.eks. tandudtrækning) bør behanding med Hjerdy afbrydes fere dage før operation, da acetysaicysyre øger bødningstiden og nedsætter bodets koaguation. Acetysaicysyre kan fremkade bronkospasmer og inducere astmaanfad eer andre overføsomhedsreaktioner. Risikofaktorer omfatter eksisterende astma, høfeber, nasae poypper og kroniske respiratoriske sygdomme. Dette gæder også for patienter, der udviser aergiske reaktioner (f.eks. kutane reaktioner, køe og urticaria) over for andre stoffer. Hjerdy bør derfor anvendes med særig forsigtighed ti patienter med overføsomhed over for andre anagetika/antiinfammatoriske farmaka/antireumatika og ved tistedeværese af andre aergier. Ved ave doser reducerer acetysaicysyre udskiesen af urinsyre. Dette kan muigvis udøse urinsyregigt hos disponerede patienter. Der bør udvises særig forsigtighed i føgende tifæde: Anamnestisk mavesår eer sår i den øverste de af tarmen, herunder kronisk eer tibagevendende ucussygdom eer gastrointestinae bødninger. Tendens ti dyspepsi. Samtidig behanding med antikoaguantia (vitamin K-antagonister og heparin). Nedsat nyrefunktion. Nedsat everfunktion. Let og moderat nedsat hjertefunktion. Graviditet: Lave doser (op ti 100 mg/dag): Kiniske studier tyder på at doser op ti 100 mg/dag er sikre at bruge ved visse obstetriske tistande, der kræver særig opføgning. Første og andet trimester: Prostagandinsyntesehæmmere bør kun anvendes på tvingende indikation under første og andet trimester af graviditeten, og dosis bør være så av og behandingstiden så kort som muigt. Tredie trimester: Prostagandinsyntesehæmmere er kontraindiceret under tredje trimester af graviditeten. Amning: Acetysaicysyre kan anvendes i ammeperioden. Acetysaicysyre udskies i modermæken, med ved døgndoser på under 300 mg forventes der ingen påvirkning af barnet. Mæk/pasmakoncentrationsratio er 0,1-0,5. Det anbefaes at kontakte ægen ved angvarig anvendese. Bivirkninger: De hyppigste bivirkninger er dyspeptiske symptomer, ca. 2-6 %. Acetysaicysyre øger bødningstiden og nedsætter bodets størkningsevne. Den øgede tendens ti bødning speciet fra mave-tarmkanaen er sjædent symptomatisk. Meget amindeig: Forænget bødningstid. Hæmning af trombocytaggregation. Hasbrand, sure opstød,. Amindeig: Øget bødningstendens, begrænset asymptomatisk bodtab. Hovedpine. Bronkospasmer hos astma patienter. Gastrointesina bødning, øvre gastrointestina erytem og erosion, kvame, dyspepsi, opkastning, diaré, abdominasmerter, meæna. Urticaria, forskeige udsæt, angioødem. Søvnøshed. Ikke amindeig: Okkut bødning. Vertigo, døsighed. Tinnitus. Dyspnø. Øvre gastrointestina ucus ink. hæmatemese. Anafyaktiske reaktioner, aergiske reaktioner (astma, urticaria, rinit). Sjæden: Anæmi ved angtidsbehanding, apastisk anæmi, agranuocytose, trombocytopeni, pancytopeni. Intrakranie bødning. Dosisreateret reversibet tab af hørese og døvhed (ved avere pasmakoncentrationer). Avorig øvre gastrointestina bødning, perforation. Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epiderma nekroyse, purpura, erythema nodosum, erythema mutiforme. Hypogycæmi. Hæmoragisk vaskuit. Øget transaminase og serum-akainske fosfataseniveauer. Meget sjæden: Hypoprotrom-binæmi (høje doser), neutropeni, eosinofii. Stomatit, øsofagit, nedre gastrointestina toksicitet med uceration, strikturer, koit, forværring af coon (irritabe). Nedsat nyrefunktion. Dosisreateret, mid, reversibe toksisk hepatit, Reyes syndrom. Frekvens ikke kendt: Epistaxis. Gingiva bødning. Urogenita bødning. Perioperativ bødning. Interaktioner: Samtidig anvendese af føgende præparater bør undgås (se uddybende information i produktresumé): Methotrexat, dikumarogruppen, cicosporin, ACE hæmmere, acetazoamid samt probenecid og sufinpyrazon. Samtidig anvendese af føgende andre præparater kræver forsigtighed: NSAID og COX-2 hæmmere, ibuprofen, copidogre, ticopidin. Antikoaguantia: Warfarin, phenprocoumon. Abciximab, tirofiban, eptifibatid. Heparin, furosemid, quinidin, spironoakton, digoxin, ithium, aminogykosider, imipramin. SSRI, vaproat, kortikosteroider. Antidiabetika, f.eks. insuin og sufonyurinstoffer. Antacida, varicea vaccine, Ginkgo Bioba, thiopenta, akoho, phenytoin og dipyridamo. Overdosering: Toksicitet: Farig dosis: Voksne 150 mg/kg. Børn 100 mg/kg. Akut saicyatforgiftning (> 300 mg/kg) forårsager ofte akut nyreinsufficiens og dosis over 500 mg/kg kan være dødeig. Indtagese af en toksisk dosis kræver hospitasindæggese. Pakninger og priser (ink. moms): 75 mg 100 stk 67,55 kr; 75 mg 200 stk 105,70 kr; 75 mg 1000 stk 501,90 kr; 150 mg 100 stk 82,45 kr; 150 mg 200 stk 133,00; Dato: september Udevering 75 mg: HX: Pakninger indehodende højst 66 tabetter. HA: pakninger indehodende højst 133 stk. B: ingen øvre grænse. 150 mg: HX: Pakninger indehodende højst 33 tabetter. HA: Pakninger indehodende højst 66 stk. B: ingen øvre grænser. Produktinformationen er omskrevet og forkortet i forhod ti det af Sundhedsstyresen godkendte produktresumé. Produktresumeet kan vederagsfrit rekvireres fra Actavis A/S, kundeservice tf Referencer: 1. Coe A.T. et a. Protection of human gastric mucosa against aspirin - enteric coating or dose reduction? Aiment Pharmaco Ther. 1999;13: Dammann H.G. et a. Enteric coating of aspirin significanty decreases gastroduodena mucosa esions. Aiment Pharmaco Ther. 1999;13: Produktresume for Hjerteaby/acetysaicysyre. 26. november Produktresume for Hjertemagny/acetysaicysyre. 22. jui Produktresume for Hjerdy/acetysaicysyre. 19. juni Lægedage Avisen 258x370_ indd 1 16/10/14 11:53

3 LÆGEDAGE mandag den 10. november KLUMME Hånden på hjertet Amen praksis krumtappen i det samarbejdende sundhedsvæsen? Midt i en brydningstid, hvor sundhedspoitik dagigt præger avisforsiderne, og hvor praktiserende ægers virke hyppigt er en de af dagsordenen, stier jeg mig sev spørgsmået:»er amen praksis vitterig krumtappen i det samarbejdende sundhedsvæsen?krumtappen omsætter stempesøjernes»køren op og ned«ti en jævn gidende bevægese ad mig for en stund føre motoranaogien tibage ti praksis. Fru Jensen kommer ofte i min praksis. I forhod ti hende ska jeg fortoke symptomer, diagnosticere og behande sygdom, håndtere ubehag og idese, beherske mutimorbiditet og måske forebygge sygdom at sammen kerneopgaver i min optik og rigeigt ti at hode mig i gang! Det er afgørende, at jeg er fagigt kompetent og opdateret. Jeg ska henvise hende rettidigt ti yderigere udredning på sygehuset og respektfudt få hende retur af sekundærsektorens koegaer. Vi manger tydeighed javist, men ofte spørger jeg også mig sev, om vore embedsmænd het har forstået det sygdomsmønster og de behov, der er i et moderne sundhedsvæsen. Jeg vi gerne ave kvaitet kvaitet for fru Jensen, mine koegaer og poitikere/embedsmænd. Jeg arbejder så vidt muigt efter kiniske retningsinjer, men er også yderst vidende om, at mange af mine patienter ikke passer ind i sådanne retningsinjer. Over for dem yder jeg først kvaitet, når het andre kompetencer kommer i spi nemig brug af den patientcentrerede bio-psyko-sociae-tigang, som er et særkende for amen praksis. Men det er pragmatiske kompetencer, som ikke umiddebart passer ind i embedsmænds former og ønsker om må og vægt af amen praksis funktioner. Vi er speciaisterne men har vi været gode nok ti at formide»kernen«i vort fag, den nødvendige fiterfunktion samt vores visioner for amen praksis, som en de af det samarbejdende sundhedsvæsen? Vi manger tydeighed javist, men ofte spørger jeg også mig sev, om vore embedsmænd het har forstået det sygdomsmønster og de behov, der er i et moderne sundheds - væsen. Fremtiden stier krav ti os, men også ti vore partnere og deres indsigt i at vedigehode den samede motor. Og uden krumtap går det atså ikke! Rikke Piegaard Hansen Praktiserende æge, ph.d. Praktiserende æger vi atid være krumtappen Årets tema er amen praksis som krumtappen i sundhedsvæsenet. Og det er særig vigtigt ige nu, siger både PLO og DSAM. SAMMENHOLD Sevom konfikten med regionerne er ude af øje, er den ikke ude af sind. Derfor mener Bruno Megaard Jensen, formand for PLO, at årets tema på Lægedage er vigtigt.»praktiserende æger har atid været og vi atid være krumtappen i sundhedsvæsenet. Men efter konfikten og ovindgrebet sidste år er det i år særig vigtigt, at vi får sendt et kart signa ti både os sev og andre om, hvordan vi opfatter amen praksis. For vi opfatter os som krumtappen eer hjørnestenen, der er grundaget for et vefungerende sundhedsvæsen«, siger Bruno Megaard Jensen.»Cirka otte ud af ti danskere henvender sig ti deres egen æge i øbet af et år, og dermed har ægerne og resten af kinikkens personae Lægedage styrker sammenhodet for den enkete kinik som hehed, når både den praktiserende æge og kinikpersonaet kommer med. Foto: Caus Boesen. Dagens Guide MANDAG en unik indsigt i danskernes sundhed. Sev om der stadig kommer fest praktiserende æger ud af de næsten besøgende på Lægedage, stiger antaet af praksispersonae også. Og aspektet med, at det er hee kinikken, der kommer afsted, er en god ting,«siger Lars Gehert Johansen, formand for DSAM.»Lægedage er for både æger og praksispersonae, og det er en god muighed for at få justeret sine begreber og stiftet bekendtskab med nye titag eer nye behandinger. Men Lægedage er også en god muighed for at hise på game koegaer, og desuden styrker det sammenhodet i den enkete kinik som hehed, når både den praktiserende æge og kinikpersonaet kommer med,«siger Lars Gehert Johansen. Mød redaktionen på Lægedage Avisen på Lægedage 2014 produceres af en engageret og veopagt redaktion bestående af redaktør og journaist Anders Heisse, grafiker Lone Gener, journaisterne Nanna Fischer, Line Fedders og fotograf Caus Boesen. Så kig forbi vores stand, hvis du har en god historie! Tidspunkt Nr. KursusTYPE KursusTITEL Lokae Lægekursus Hjerteinsufficiens DSAM s nye vejedning om hjertepakker Aud Lægekursus Børneortopædi Aud Lægekursus Funktionee ideser Lægekursus Lægen som arbejdsgiver et ynkursus i personaejura Lægekursus Personighedsforstyrrede patienter en udfordring for amen praksis Aud T Lægekursus Kognitiv terapi ti depression i amen praksis T Kinikkursus Hvem fyder dagsskemaet? Fæeskursus Sundhedsaftaernes fysioogi og udfordringer Fæeskursus Stress og stresshåndtering T Fæeskursus It-sikkerhed Tid ti handing! T Personaekursus Konfikthåndtering på den professionee måde T Personaekursus Diagnostik af urinvejsinfektioner Lægekursus HPV-vaccination af drenge og voksne kvinder Lægekursus De nye farmakoogiske mider i akohobehanding Lægekursus Hormonterapi ti kvinder er der noget nyt? Fæeskursus Koegiaitet på tværs Fæeskursus Patientsikkerhed i amen praksis T Fæeskursus Det nye sundhed.dk og Læge- og Patienthåndbogen 18 hvordan kan de bruges? T Sygepejerskekursus Overvægtige børn i kinikken 6 Ca Kaffepause i en hav time Frokost Ugeskrift for Læger Lægedage Kristianiagade 12, 2100 København Ø Teefon Teefax Udgivet af Lægedages Styregruppe og Lægeforeningen Ansvarshavende redaktør Torben Kitaj (DJ), (ansvarig i henhod ti medieansvarsoven) Redaktør Teefon Sekretariat Teefon Annoncer DG Media teefon teefon Design og produktion Datagraf Communications Tryk Hebrandt A/S, Hvidovre ÅBNINGSSESSION Aud Åbning med overrækkese af Maherprisen Kaffepause Debatmøde Buffet i foyer (timeding nødvendig) T: Timeding nødvendig

4 4 LÆGEDAGE mandag den 10. november 2014 Sygepejerskekursus Udsigt ti heftig debat om Big Data Hvordan tager vi os af det stigende anta overvægtige børn? Amen praksis opever fere og fere overvægtige børn, og en de ses aerede i førskoeaderen. Jens-Christian Hom, der er overæge og eder af enheden for overvægtige børn på Børneafdeingen på Hobæk Sygehus, er underviser på kurset. Han vi fortæe om behanding af overvægtige børn og unge efter Hobæk-modeen. Han vi komme ind på, hvordan overvægt defineres, hvordan amen praksis behander børnene og ikke mindst, om amen praksis kan bidrage ti sundere vaner i famiier med overvægtige børn. Også projektsygepejerske Rikke Hasund Meskens, igeedes fra Børneafdeingen på Hobæk Sygehus, er underviser på kurset. Kursus: 120 T Tid: Mandag LÆGEkursus Ska drenge og voksne kvinder også HPVvaccineres? Praktiserende æger biver ofte spurgt ti råds om vacciner, men det kan være svært at svare på spørgsmå om HPVvaccine ti andre grupper end unge piger, der nu vaccineres. Kurset vi præsentere viden, evidens og hodninger ti spørgsmået om, hvorvidt vi i Danmark også bør vaccinere drenge og voksne kvinder. To speciaister på området vi hode opæg og repræsentere forskeige hodninger ti spørgsmået. Mens Jan Baakær, professor og overæge på Gynækoogisk- Obstetrisk Afdeing, Aarhus Universitetshospita, mener, at vaccinen også er reevant for b.a. voksne kvinder, er Søren Thybo, overæge på Infektionsmedicinsk Kinik, Rigshospitaet, af en anden hodning. De to speciaister vi komme med et opæg og efterføgende indgå i en diskussion med hinanden og kursusdetagerne. Medbring gerne dine og dine patienters spørgsmå om HPV-vaccine og få et eer fere bud på svar med hjem. Kursus: 114 Tid: Mandag Den omdiskuterede Dansk Amen Medicinsk Database (DAMD) biver et af hovedpunkterne, når både kritikere og tihængere af databasen mødes ti Lægedages store fæessession. data»jeg er sikker på, at det biver en ivig, interessant og måske også højrystet debat.«sådan siger Lars Gehert Johansen, formand for DSAM, der onsdag ska være ordstyrer på årets fæessession på Lægedage, der hander er et af de varmeste emner: Big Data. Emnet er ikke mindst interessant, fordi Dansk Amen Medicinsk Database (DAMD) i begyndesen af oktober midertidig bev ukket ned af den dataansvarige Region Syddanmark, fordi fere sundhedsjurister har vurderet, at det er uovigt at indsame data på ae patientens hebredsopysninger uden samtykke. Iføge Lars Gehert Johansen er diskussionen om DAMD dog bevet ti»kampen om data i stedet for kampen for data.læger er forskeige, og derfor vi der også være forskeige hodninger ti, om vi ska ave statistik på forskeige sygdomsgrupper eer om vi bare ska møde patienterne, der hvor de er. Men det er også vigtigt at tae spøgeset ned. Der er indti videre ikke sket noget som hest morask, etisk angribeigt eer direkte uovigt. DAMD har ikke everet data ti regionerne, og der er ikke ukket identificerbare opysninger ud i det offentige. Der er masser af myter på området, og jeg håber, at debatten på sessionen kan være med ti, at vi ser fremad,«siger Lars Gehert Johansen. Med som debattør er b.a. praktiserende æge Trine Jeppesen, der er særdees kritisk over for indsamingen af data og for nyig overvejede at mede DAK-E ti poitiet for uovig datahøst.»hvis patienterne finder ud af, at de ikke ængere kan henvende sig i fortroighed hos egen æge, så stopper de måske med at komme og mister tiiden. Det er ganske probematisk, at patienterne ikke informeres om, at den sags opysninger hentes uden samtykke og udsties på den fæes patform,«har Trine Jeppesen sagt ti ugeskriftet.dk. Formand for PLO, Bruno Megaard Jensen, fasthoder dog stadig, at DAMD grundæggende er en god idé, som kan bruges ti kvaitetsudviking i amen praksis.»det vi være et sag mod vores Optimer behandingen af dine hjertesvigtspatienter Coourbox.dk roe som krumtap, hvis vi ikke kan indsame data ti kvaitetsudviking. Data ska ikke indsames for at bive sogt, men for at kvaitetsudvike ti gavn for vores patienter,«siger Bruno Megaard Jensen. Fæessession om Big Data Onsdag: k Auditorium 12 kursus Med en patientgruppe på omkring er hjertesvigt iføge Morten Schou, overæge på Kardioogisk Afdeing på Herev Hospita, den hyppigste årsag ti hospitasindæggese. Derfor giver det god mening, at praktiserende æger både får optimeret behandingen af patienter med hjertesvigt og kan håndtere overgangen fra hospita ti amen praksis på en brede måde.»det er vigtigt, at de praktiserende æger biver opdaterede, i hvordan denne store gruppe patienter ska behandes og håndteres. Gruppen af patienter er voksende og derfor kan en bedre forståese i amen praksis være med ti at forebygge genindæggeser,«siger Morten Schou, der underviser på kurset. Amen praksis spier atså en afgørende og centra roe, når patientens prognose og ivskvaitet ska styrkes, og på kurset vi DSAM s vejedning om hjertesvigt b.a. bive gennemgået.»der kommer hee tiden nye behandinger og nye pacemakere og andre devices, og de praktiserende æger vi her få en opdatering i behandingen af en stor og forskeigartet gruppe patienter. Det kan både være den 72-årige ædre mand, der kommer ti sin praktiserende æge og ikke kan få vejret, og en patient, der aerede har været igennem et indæggesesforøb og nu er bevet udskrevet,«siger Morten Schou. ægekursus: 101 Tid: Mandag Coourbox.dk LÆGEHÅNDBOGEN besøg os på stand 011-B Ugeskriftet dækker også #ægedage på Twitter Føg med

5 LÆGEDAGE mandag den 10. november Praktiserende æger manger aierede Kender du typen? INTERVIEW For at bive en mere værdsat de af sundhedsvæsenet ska de praktiserende æger have fere aierede, siger Anne Knudsen, chefredaktør og administrerende direktør for Weekendavisen. De praktiserende æger gør het grundæggende det rigtige. De interesserer sig for hee personen, og de har enestående færdigheder, når det gæder om at fortoke ukare symptomer. De færdigheder er baseret på deres fagighed, men også på intuition og et kendskab ti netop den enkete patient. Ordene kommer fra Anne Knudsen, der som chefredaktør og administrerende direktør for Weekendavisen er en ivrig samfundsdebattør og føger udvikingen i sundhedsvæsenet med interesse, b.a. fordi hun som ung en overgang æste medicin. Men probemet for de praktiserende æger er, at de manger aierede, og at mange borgere ikke rigtig er kar over, at de praktiserende æger er speciaister i deres egen ret, siger Anne Knudsen. De færreste kan tage noget ukarakteristisk og give det et navn, men det kan de praktiserende æger.»mange i samfundet opfatter praktiserende æger som æger, der ved idt om det hee og dermed ikke noget. At praktiserende æger er speciaæger tænker de færreste på. Men det strider imod, hvordan ægerne opfatter sig sev, og når ægerne så timed biver undervurderet af regionerne, som tænker, Foto: Lars Hesinnghof Bæk/SCANPIX. Anne Knudsen er chefredaktør og administrerende direktør for Weekendavisen. at fok bare kan ringe ti 1813 og snakke med en sygepejerske, så har vi probemet. For når ægerne i den grad manger aierede, så biver det et probem, når der ska træffes poitiske besutninger om deres pacering i sundhedsvæsnet. For rigtige, poitiske kræfter får man kun ved at have offentig hed ens opbakning,«siger Anne Knudsen. De praktiserende æger kan vinde fere aierede ved at fortæe om, at de beviseigt er bedre ti at stie avorige kræftdiagnoser, end man kan med andre metoder i den primære sundhedstjeneste. Og de ska fortæe det igen og atter igen.»praktiserende æger er sundhedsvæsenets frontsodater. De står derude, hvor man ska finde ud af, om det er mæsinger eer meningitis. De færreste kan tage noget ukarakteristisk og give det et navn. Men det kan de praktiserende æger, og dét ska de fortæe igen og igen. Og måske skue de gå med kitte, for der manger noge autoritetsmarkører, som gør, at patienterne ved, at de snakker med en speciaist og ikke bare en god ven,«siger hun. Hendes egen praktiserende æge har iføge hende sev den het rette kombination af respekt for faget, den berettigede tviv, som enhver praktiserende æge ska have, og så endeig sevtiid ti at træffe en besutning på baggrund af sin fagighed. Og det hee foregår i et samspi meem æge og patient. Anne Knudsen mener, at det netop er værd at sås for dette fortroige rum meem patient og æge, og ikke mindst at ægen ikke ægger ae ens data ind i registre,»hvor ens kusines fætter på kommunekontoret kan så ens journa op med cpr-nummeret.denne gennemregistrering af patienterne burde borgerne være meget mere bekymrede over. Ti sidst har man ikke andre at tae med end regeringen. I det biede er modstanderen»djøfisering«og bureaukratisering, og det vi ikke først og fremmest være synd for de praktiserende æger, hvis de biver agt ind under regionernes bureaukrati. Det vi være en skandae for borgerne,«siger Anne Knudsen.. Lægedageavisen bringer hver dag en tegning af en praktiserende æge. Gæt sev hvem du er. FUP (Fudstændig Uundværig fakta for Praktiserende æger) Den ugentige arbejdstid Lægerne i amen praksis arbejder i gennemsnit 51,3 timer om ugen. Lægerne arbejder 39,7 timer i kinikken, mens de resterende timer er fordet på ægevagt (3 timer), itteraturæsning og andre fagigt reevante aktiviteter (8,6 timer). Kide: PLO Medemsundersøgese 2014 Opev Lægedage 2014 med Twitter via #ægedage Journaisterne fra Ugeskrift for Læger twitter i øbet af @inefedders og Og har du ikke ige fået styr på Twitter, så kom over ti vores stand på A-012, så hjæper vi dig gerne i gang. ILLUSTRATION: PIA OLSEN.»Hormonterapi ti kvinder er ikke så farigt, som vi troede«coourbox.dk kursus Hormonbehanding ti kvinder efter overgangsaderen har tidigere været kædet sammen med store bivirkninger, men de seneste undersøgeser viser, at hormontiskud er godt for kvinders hebred og ivskvaitet, samt at den forøgede kræftrisiko er minima og opvejes af fordeene, siger underviser på kurset, speciaæge i gynækoogi og obstestrik, siger Ditte Troe.»Hormonbehanding ti kvinder efter overgangsaderen er ikke så farigt, som vi tidigere har troet. Tidigere forskning viste en sammenhæng meem hormonbehanding og brystkræft og bodpropper, og så stoppede mange kvinder med at bruge det. Men nu er hodningen ved at ændre sig, og jeg tror, at mange praktiserende æger er positiv over for hormonbehanding. Langt de feste gynækooger bruger hormoner i stigende omfang, så det hander om at få spredt budskabet ti andre,«siger Ditte Troe. Kursus: 116 Tid: Mandag

6 6 LÆGEDAGE mandag den 10. november 2014 Praktiserende æge biver hædret»hvis vi ska være tovhodere, ska vi have nogen ti at hode i den anden ende af tovet«de praktiserende ægers ærespris, Maher-prisen, biver uddet i dag. Hør navnet på vinderen k Maherprisen Ord som personigt engagement, idsjæ og drivkraft i kampen for at styrke amen praksis biver hæftet på modtageren af dette års Maherpris, der er de praktiserende ægers ærespris. Men navnet på modtageren afsøres først i dag, når åbningssession skydes i gang k Maherprisen gives som en hædersgave ti en praktiserende æge, der har ydet en særig indsats for udviking af praksissektoren. Det kan enten være inden for forebyggese, forskning, uddannese eer organisatorisk udviking. Prisen kan endvidere uddees ti en praktiserende æge for hans/hendes Gensyn med koeger fra tidigere Lægedage Sidste års vinder af Maherprisen, Thomas Drivshom. Foto: Privat. særige indsats inden for kvaitetsudviking eer undervisning. Med prisen føger kr. Maherprisen er opkadt efter Dr. Hafdan Maher, der var generasekretær for WHO i Det er 24. gang, at prisen uddees. Sidste år gik Maher-prisen ti Thomas Drivshom. Sundhedsaftaerne ska sikre et sammenhængende forøb for patienterne i krydsfetet meem amen praksis, kommune og hospita. Foto: Pae Peter Skov. Fæeskursus Sundhedsaftaerne er efterhånden nået ti tredje generation, men de er ikke bevet mindre vigtige. Og derfor er det vigtigt, at både de praktiserende æger og resten af kinikpersonaet får het styr på, hvad aftaerne betyder i krydsfetet meem amen praksis, kommunen og hospitaerne, siger underviser på kurset Birgitte Aing Møer, praktiserende æge og formand for PLO Hovedstaden.»Amen praksis kan bruge sundhedsaftaerne ti at sikre patienterne et sammenhængende sundhedstibud. Men hvis vi ska være tovhodere, ska vi have nogen ti at hode i den anden ende af tovet«, og derfor er det vigtigt, at man i amen praksis ved, hvad aftaerne går ud på,«siger Birgitte Aing Møer. Sundhedsaftaerne kræver et tæt samarbejde meem kommune, region og amen praksis, og derfor er administrerende direktør i Sundheds- og Omsorgsforvatningen i Københavns Kommune, Katja Kayser, og kontorchef i Region Midtjyand, Jens Bejer Damgaard, også med som undervisere for at give ae aspekter af sundhedsaftaerne. Iføge Birgitte Aing Møer kan sundhedsaftaerne vise mere kart, hvad amen praksis ska og ikke ska.»i Region Hovedstaden så vi eksempevis gerne, at sygepejerskerne i hjemmepejen måer bodtrykket og tager temperaturen på patienten, inden vi biver kontaktet, og at sygehusægen, som bestier en bodprøve, sev ska føge op. Det kunne også være, at kommunerne opretter stresskinikker, som vi kan henvise ti. At sammen ska det hjæpe med at afkare mere præcist, hvad de tre parter i krydsfetet, som patienten befinder sig i, ska gøre,«siger Birgitte Aing Møer. Kursus: 108 Tid: Mandag MANDAG Marinerede kassiske sid med capers Røget makre med friskavet røræg Kaverouade med persiesky Spegeskinke med cremet krydderurteskyr ~ Svinekoteetter med rosmarin og citron på bund af dampet sommerkå Oksetyndsteg med ristede skovsvampe Bagt torsk på ristet spinat toppet med cremede æber Satbagte kartofer med timiandrys Bagte pastinakker med Bea-honning ~ Linsesaat med griet peberfrugt Broccoisaat Torvets sprøde saat ~ Hindbærfromage Brie med sytede vanødder Friske frugter

7 LÆGEDAGE mandag den 10. november De regionae famiieambuatorier Mød os på stand A-017A Møder du avorigt syge voksne, der har børn? De regionae famiieambuatorier forebygger medfødte skader og omsorgssvigt hos børn i famiier med akoho- og stofprobemer. Famiieambuatorierne arbejder i tværfagige team af speciaæge, jordemoder, sociarådgiver og psykoog. Famiieambuatorierne tibyder kommunerne at samarbejde om tidig indsats over for gravide med rusmiddeprobemer og deres børn. Famiieambuatoriet tibyder psykoogisk og ægeig undersøgese af børnene frem ti skoeaderen ti brug for kommunernes videre indsats over for børnene og deres famiie. Hvert år opever børn og unge, at deres far, mor eer søskende rammes af en avorig sygdom eer dør. Mange af dem har brug for støtte. Børn, Unge & Sorg er en gratis rådgivning for børn og unge under 28 år, hvis forædre eer søskende er avorigt syge eer døde. Henvis ti Børn, Unge & Sorg, når du møder en famiie, der er ramt af avorig sygdom. Læs mere på Famiieambuatoriernes undersøgeser er et gratis tibud ti kommunerne. Find og kontakt Famiieambuatoriet i din region på Videncenter for Forebyggese af Rusmiddeskader hos Børn WONCA A-006F Wiotech ApS A-007 W Vingmed Danmark A/S A-005B VikTeam A/S A-026A Videncenter for Forebyggese af Rusmiddeskader hos Børn A-024A V Uvidigraad.dk ApS A-008A Ugeskrift for Læger A-015 U TRIOLAB A/S A-009A 2ta Revision ApS A-014D Thermo Scientific A-022A T Sydbank A/S A-014 Sundhedsstyresen A-027 Statens Serum Institut A-006C Standard Systemer A-024 S RIV Region Hovedstaden A-020 Ringkjøbing Landbobank A-010B Region Syddanmark Rekruttering Amen Praksis A-020A Region Sjæand A-025A Region Midtjyand A-014A R PwC A-010D Prostatakræftforeningen PROPA A-067 Praktiserende Lægers Organisation A-016 Praktiserende Lægers Organisation A-015 Praktiserende Akupunktører A-009B Pharmovita ApS A-005 Pharma-Vinci/Axeus A/S A-027B Pfizer Consumer Heathcare A/S A-017 Partners in Practice A-006 p Besøg os på Stand A-018C INFO UDSTILLERE Udstiere STAND A Abena A/s A-007 Academic Books AudFoyer Actavis A/s A-015 A-Data A/s A-009 Advodan Vejen A-016C Aere A/s A-001 Axeus A/s A-019A/020A B Baker Tiy Denmark A-014G Bandagist Jan Niesen A/s A-014H Biodane Pharma A/s A-007D Børn, Unge & Sorg A-018C C CompuGroup Medica Denmark A-010 Contura A/s A-014C Cure4You A-006C D DAK-e A-012 DanMedica A-014H Dansikring Direct Partner A-003A Dansk Horton Hovedpineforening A-033 Dansk Kiropraktor Forening A-008B Dansk Seskab for Amen Medicin A-012 Danske Bioanaytikere A-014E DataGruppen MutiMed Aps A-009 Deoitte Statsautoriseret Revisionspartnerseskab A-005C Det Grønandske Sundhedsvæsen A-010C Diagnostica I/s A-008A DOCNet A-003B E EG Heathcare A-005/A-020 EG Heathcare Teefoniøsninger A-007A Efteruddannesesregistrering PLo A-011E F Fonden Lænke-ambuatorierne i Danmark A-014D Fournaise Thomsen A-007C H Hemocue Danmark A-016A HUSK Products, W. Ratje Frøskaer A-004F I IKAS Institut for Kvaitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet A-004C Inform A/s A-002A IP Netcom A/s A-016 ipnordic A-015D J Jyske Bank A-015E Jönköpings äns andsting i Sverige-Vårdcentraarna Bra Liv A-004D Jørgen P. ApS - Swopper.dk A-010D K KAP-H A-011C Kiniksystemet CinicCare/DocBase A-014L Kontinensforeningen A-031 Københavns Kommune A-016D L La Roche-Posay A-005B Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter (LASF) A-014M Læge- og Patienthåndbogen A-011B Lægernes Pensionskasse & Bank A-005D Lægers & Tandægers Revisionskontor Sjæand A/s A-005E Lån & Spar Bank A/s A-006A M Max Manus A/s A-017B MedCom A-018A Mediq Danmark A/s A _Lokaeoversigt_2013_8 sider.indd 10 06/11/ Medtronic Danmark A/s A-019B MIRSK digita Aps A-007B Mærsk-Andersen A/SA-003 Månedsskrift for amen praksis A-011A N Nationa Sundheds-it A-010A Nordic Medicare A/s A-015C NOVAX A-002 O Orion Diagnostica Danmark A/s A-004 Osteoporoseforeningen A-032 P Partners in Practice A-004A Pfizer Consumer Heathcare A/s A-014 PowerNet A-014K Praktiserende Akupunktører A-006E Praktiserende Lægers Organisation Færdighedsværksted A-013 Praktiserende Lægers Organisation Lægetorv A-012 Prostatakræftforeningen PROPA A-030 PwC A-006F R RAds A-014J Region Midtjyand A-011D Region Nordjyand A-010B Region Sjæand A-018 Region Syddanmark Odense OUH (OD) A-006 RIV Region Hovedstaden A-015A S Simonsen & Wee A-014A Standard Systemer A-017 Statens Serum Institut A-004E SSI Diagnostica A-004G Sundhedsstyresen A-019 Sydbank A/s A-011 LokaLepLan T Thermo Scientific A-016B TRIOLAB A/s A-006D U Ugeskrift for Læger A-012 Uvidigraad.dk Aps A-005E V Videncenter for Forebyggese af Rusmiddeskader hos Børn A-017A VikTeam A/s A-018B Vingmed Danmark A/s A-006B Voreskinik.info A-015B W Wiotech Aps A-005A WONCA A-004B

det var der en paradoksal pointe i, sagde han.»der er ingen tvivl om, at regeringen kæmper for et stærkere og

det var der en paradoksal pointe i, sagde han.»der er ingen tvivl om, at regeringen kæmper for et stærkere og Hør en etnoog beskrive de praktiserende æger. Og mød bandt andre Jens Winther Jensen, sundhedsfagig direktør, Region Nordjyand, ti debat om fremtiden i amen praksis k. 9.00. Kom og hør i okae 20 I dag

Læs mere

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence Hvad er fremtiden for amen praksis? Læs disse personers bud på side 6. Hvorfor så hurtigt hjem? Ta et par ifige dråber i foyeren k. 15.45, og vend ugens indtryk. FREDAG Den 14. november 2014 Udgivet af

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

TORSDAG 1,95 % Billigere lån også i praksis LÆGEDAGE

TORSDAG 1,95 % Billigere lån også i praksis LÆGEDAGE Du må godt Et kondom, en powerbank og 1 kg slik. Se den komplette liste over gaver, som du kan få på udstillingsområdet. Side 5 Angst, sjovt og givende. Læs om, hvad Henrik og to andre tænker om at undervise

Læs mere

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye www.kidsntweens.dk 3 aboratorier Projektet Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye er bygget op omkring tre aboratorier, der på hver deres måde arbejder med børn og unges

Læs mere

Hjertemagnyl 75 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre

Hjertemagnyl 75 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Hjertemagnyl 75 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Hjertemagnyl uden

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016 KURSUSTILBUD 2. havår 2016 Om os Rådgivningsafdeingen Rådgivningsafdeingen er en afdeing under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefagig rådgivning, supervision, vejedning og undervisning både internt

Læs mere

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E Ti eder-/meemedere inden for ædrepejen: F O A F A G O G A R B E J D E Pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ti socia- og sundhedsederne

Læs mere

Hjertemagnyl filmovertrukne tabletter 75 mg

Hjertemagnyl filmovertrukne tabletter 75 mg Indlægsseddel: Information til brugeren Hjertemagnyl filmovertrukne tabletter 75 mg acetylsalicylsyre Læs denne indlægsseddel grundigtinden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Styrkelse af ungdomssanktionen

Styrkelse af ungdomssanktionen Styrkese af ungdomssanktionen Hvad er en ungdomssanktion? Unge på 15 17 år, der begår grovere personfarig kriminaitet eer anden avorig kriminaitet, har siden 2001 kunnet idømmes en ungdomssanktion som

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel Ledesesudfordringer ved udicitering af pejehjem 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hote Vekomst Irene Hesseberg Lederforeningen, Dansk Sygepejeråd (DSR) Program 10.00 Vekomst Formand Irene Hesseberg,

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curricuum Ledese baseret på Purpose before profit betaer sig. Forsti dig en hverdag, hvor dine medarbejdere går på arbejde, fordi det er dybt meningsfudt. Fordi du

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts Vision 2015 Præsenteret ved generaforsamingen søndag den 8. marts VI ØNSKER AT MENNESKER SKAL MØDE FÆLLESSKAB VI VIL VÆRE ET INDBYDENDE, DELTAGENDE OG VARMT FÆLLESSKAB GUD ER FUNDAMENTET VI ØNSKER AT MENNESKER

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter. diklofenak natrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter. diklofenak natrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter diklofenak natrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Burana uden recept. For at opnå

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Sociaudvaget 2011-12 SOU am. de Biag 285 Offentigt Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

Avl med kort og langpelsede hunde

Avl med kort og langpelsede hunde Av med kort og angpesede hunde Hundens pesængde bestemmes af et gen-par, hvoraf hunden arver 1 gen fra hver af forædrene hhv: Inden for pesængde er der atså tae om 3 varianter: = KORTpeset = ANGpeset =

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen MINDJUICE ACADEMY Dine handinger forandrer verden ICF-godkendt Coach Uddannese Grunduddannesen Coachuddannesen Mindjuice s Coachuddannese Mindjuice s Coachuddannese er opstået ud af mange års erfaring

Læs mere

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25 X-CARE - mere end du forventer Introduktionstibud 50% på akupunkturnåe Vi har fået avet vores egne X-Care nåe. Igennem et års tid har vi, i samarbejde med fysioterapeuter, som giver akupunktur, testet

Læs mere

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Treo for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Treo for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning Indlægsseddel: Information til brugeren Treo Citrus 500 mg og 50 mg Brusetabletter acetylsalicylsyre (500 mg) og caffein (50 mg) Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Læs mere

Fra indsat til værdsat

Fra indsat til værdsat Beretning 2013 Fra indsat ti værdsat Historien om Exit går tibage ti 2006, hvor Fangekoret fra Vridsøseie Statsfængse begyndte at øve i Apostekirken på Vesterbro i København med de medemmer, der ikke ængere

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011 Vision & måsætning 2011 Hvem er vi? 4 Vi er Bornhoms største amene boigorganisation. 4 Vi er et evende beboerdemokrati 4 Vi er en professione serviceorganisation. 4 Vi er okat forankret på Bornhom. 4 Vi

Læs mere

KB Børnefodbold anno 2014

KB Børnefodbold anno 2014 KB Børnefodbod anno 2014 Fem søjer i KB Børnefodbod Et kubmijø, der fasthoder spiere og trænere på ae niveauer. En anerkendende pædagogik, der ser forskeighed som en styrke. Et træningsmijø, der udviker

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Hjerdyl 75 mg, tabletter Acetylsalicylsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag

Læs mere

Den nyeste udgave af indlægssedlen for dette produkt findes på www.indlaegsseddel.dk

Den nyeste udgave af indlægssedlen for dette produkt findes på www.indlaegsseddel.dk Indlægsseddel: Information til brugeren Treo 500 mg og 50 mg Brusetabletter acetylsalicylsyre (500 mg) og caffein (50 mg) Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs Områdefornyese i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde sbs 2. arbejdsgruppemøde Aftenens program 19.00 Vekomst 19.05 Opsaming fra 1. arbejdsgruppemøde, sbs 19.15 Opæg ti gruppearbejde, sbs 19.30 Gruppearbejde

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4.

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. okt. - dec. 2015 Facebook gruppe Obs Nørreå gruppe har fået en åben facebokkgruppe. Vi vi b.a. bruge den ti at gøre opmærksom på, at vi har pads ti fere spejdere.

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Koding Kommune Børneområdet Kvaitetsrapport for Børnehuset Hejs 2016 Leder: Hee Schneider børn tota 85 80 børn i børnehave 74 70 børn i vuggestue/småbørnsgruppe 11 10 Børn i speciagruppe 0 0 Børnenes fordeing

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling.

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling. NYT om GAMMELT Årgang - nr. Sagterbutikken anno 1920 Biv medem Dette første nummer af "NYT OM GAMMELT" har ti forma at skabe interesse for Sagterimuseet i Roskide. Et spedamuseum kan kun fungere, hvis

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn Månedspan Februar UGE 6 Smykker i Magien 3-2 s-cafè i 67` m. Mette 4-2 Dyrehandes-tur m. Mette 5-2 Fæes ski-møde for ALLE ski-børn 6-2 7-2 UGE 7 Impusen Kanin-møde i Naturhuset m. Mia - Magien ukket Smykker

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016

Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Beskæftigesespoitik 03-06 Indsatspan 03 Indedning Beskæftigesespoitik 03-06 beskriver den overordnede poitik og strategi på baggrund af de væsentigste udfordringer på beskæftigesesområdet i Ringsted kommune

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bemærk: Disse ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referralproceduren. Præparatoplysningerne

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ibuprofen "Actavis", filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Ibuprofen Actavis, filmovertrukne tabletter 9. marts 2009 PRODUKTRESUMÉ for Ibuprofen "Actavis", filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3917 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ibuprofen "Actavis" 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ibuprofen 400 mg og 600

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg og 1 g suppositorier paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Rytmonorm 150 mg og 300 mg, tabletter Propafenonhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Thomas Wong. Chef sikkerhedskonsulent ved FortConsult Forfatter af forskellige artikler om ITsikkerhed

Thomas Wong. Chef sikkerhedskonsulent ved FortConsult Forfatter af forskellige artikler om ITsikkerhed Mobi Sikkerhed Thomas Wong Chef sikkerhedskonsuent ved FortConsut Forfatter af forskeige artiker om ITsikkerhed Foredragshoder om sikkerheds reaterede emner Metodik ansvarig for vores app testing Baggrund

Læs mere

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven Samrådet for Ophavsret Syv vigtige grunde ti IKKE at indføre en arbejdsgiverrege i ophavsretsoven Samrådet for Ophavsret er en parapy for organisationer for ophavsmænd og udøvende kunstnere AC (Udvaget

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Barefoots sadelsystem

Barefoots sadelsystem Sadesystemer og udstyr med hestens trivse i fokus Barefoots sadesystem Sabine Umann Hestefysioterapeut Cheyenne Cheyenne DryTex TM Cherokee Cherokee Cassic Hvad gør Barefoots sadesystem så speciet? London

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere Sikkerhed fra Lexmark ti øsningskompatibe printere og mutifunktionsprintere Få bedre sikkerhed for virksomhedsdokumenter og -data Når det drejer sig om sikkerhed, ska din organisation være sikker på, at

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension 12. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Galieve Cool Mint, oral suspension 0. D.SP.NR. 27229 1. LÆGEMIDLETS NAVN Galieve Cool Mint 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis/10 ml indeholder: 500 mg natriumalginat

Læs mere

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg eller 1000 mg paracetamol.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aspirin 500 mg, tabletter Acetylsalicylsyre

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aspirin 500 mg, tabletter Acetylsalicylsyre INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aspirin 500 mg, tabletter Acetylsalicylsyre Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. De kan få Aspirin uden recept. For at opnå de

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Brus, brusetabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Brus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver brusetablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pinex uden recept. For at opnå

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 4 mg og 8 mg frysetørrede tabletter ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013.

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013. Kommunepan 2013 Forord ved Borgmester Henrik Homer Dette er forsag ti Kommunepan 2013 - Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunabestyresenharvedtagetensametogoverordnetpanforudvikingenoganvendesenafareaerogservicetibud.Detkanduæseomheri

Læs mere

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se i indlægssedlen,

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Kontakt læge eller apotek,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Hot 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert brev indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

Herefter kommer der nogle praktiske oplysninger som I skal bruge i jeres daglige virke.

Herefter kommer der nogle praktiske oplysninger som I skal bruge i jeres daglige virke. Vekommen som træner i HSF-Fodbodafdeing Kubben er etaberet i 1945, og har siden starten stie og roigt udvidet sit medemsta. Der er nu ca. 430 aktive spiere i HSF-fodbodafdeing. Kubben er en bredde kub,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Clindamycin Stragen 150 mg/ml Koncentrat til infusionsvæske, opløsning samt injektionsvæske, opløsning Clindamycin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Diclon 75 mg og 100 mg, depottabletter diclofenacnatrium

Indlægsseddel: Information til brugeren. Diclon 75 mg og 100 mg, depottabletter diclofenacnatrium Indlægsseddel: Information til brugeren Diclon 75 mg og 100 mg, depottabletter diclofenacnatrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug

Læs mere