Skilsmissesager blandt Lolland og Falsters landbefolkning i 1700-tallet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skilsmissesager blandt Lolland og Falsters landbefolkning i 1700-tallet"

Transkript

1 Skilsmissesager blandt Lolland og Falsters landbefolkning i 1700-tallet I 1700-tallets Danmark var skilsmisse forholdsvis sjældent. Kirkens indflydelse på lovgivningen gjorde, at skilsmisse kun kunne accepteres i særlige tilfælde, og det var ofte en langvarig proces at blive skilt, især hvis den ene part var deserteret. Dette skabte ofte store problemer for den fattige landbefolkning, hvor ægteskabet i høj grad var en økonomisk nødvendighed. Indledning Fast nu 13 samfulde år haver jeg fattige kvinde været i min mands Hans Andersen Skeels hus ikke anderledes end i en løves hule eller en leopards bolig så umenneskelig grum og tyrannisk haver han ført sig op imod mig«. 1 80

2 Tamperretten efterdi der findes stor usikkerhed i ægteskabs- og horesager 2 5 Landbohistorisk Tidsskrift 2010:2 81

3 Figur 1. Tamperretsmøde i København. Selv om Stiftamtmanden formelt var rettens øverste leder, dominerede kirkens folk blandt dommerne. Kobberstik fra Foto: Det Kongelige Bibliotek. Første skridt i processen var at udtage en stævning, som skulle forkyndes for den anklagede af to stævningsmænd. Hvis den anklagede var forsvundet, skulle stævningen oplæses på lands- og herredstinget mindst seks uger før retssagen. Hvis det drejede sig om andre anklager end desertion, var otte dage tilstrækkeligt. Det var vigtigt at få det formelle på plads, så den tiltalte ikke kunne undskylde sig med ikke at have fået»lovlig Kald og Varsel«. Hvis en stævnet person udeblev fra retssagen, uden at kunne bevise lovligt forfald, kunne sagen føres videre uden den anklagedes tilstedeværelse, hvilket især var relevant i desertionssager. 6 Begge parter skulle fremlægge en vandelsattest fra deres sognepræst for at klarlægge, om der var skyld på begge sider, for så var det ikke muligt at få en skilsmissedom. Anklagen blev som regel underbygget med tingsvidner. Dommen endte med en erklæring om, hvorvidt de pågældende måtte indgå nyt ægteskab. Ønskede man at appellere dommen, skulle det ske til Højesteret inden ét år efter domsafsigelsen. 7 Tamperretternes domspraksis var ensartet gennem hele perioden, indtil dens nedlæggelse i Kun få sager blev afgjort på under et år, eftersom man krævede omfattende dokumentation, som skulle godkendes. Riisings undersøgelser af tamperretsprotokoller fra Fyn, Ålborg og Lolland-Falster viser, at det 82

4 8 ægteskabet end egentlige skilsmissegrunde i sig selv. kort gennemgang af sagen samt en dom. Sagernes omfangsrige dokumentation Luthers syn på ægteskabet ikke skilles igen. Det var den gensidige aftale om at leve sammen i troskab samt eftersom udenomsægteskabelig seksualitet betragtedes som en trussel mod sam Landbohistorisk Tidsskrift 2010:2

5 teskabelig seksualitet. 10 Tamperretssagerne som kilde 11

6 afstedkom viden forargelse 12 er tavse om. Ægteskabslovgivningen i Danske Lov Om Egteskab. Du må ikke bedrive hor til. og samfundets love. Skilsmisselovgivningen 15 Landbohistorisk Tidsskrift 2010:2 85

7 varagtig i sit syndige Levnet efter skilsmissen. ægtefælle til fordel for den hjemvendte. naar nogen er Ubeqvem til Egteskab unddragelse af seksuelt samliv enten på grund af sygdom eller af andre årsager«. 18 kun muligt via kongelig bevilling. 20

8 21 Hor 22 vidnet havde været til stede i retssalen. Landbohistorisk Tidsskrift 2010:2

9 Om jeg endskønt efter min hjemkomst har søgt seng med ham, så kan jeg derved ikke have forbrudt min tiltale til ham, siden jeg herom ikke har været vidende 25 besmittet med hor skændsel ikke var kendt«. Skilsmissesagen mellem Peder Olsen Smed og Barbara Lauridsdatter forklarede til dels sit forfald deres forhold mod andre har været bedre end mod dem selv indbyrdes 88

10 i sagen. dommen. Andre tilfælde af hor et løst kvinde menneske i sengen at holde egen ægteseng ubesmittet levet sammen i kiv og strid. 28 dermed skilsmisse. Landbohistorisk Tidsskrift 2010:2

11 Figur 2. Kongelig approberet tegning af officer af Husarregimentet. Rigsarkivet, kgl. resolution 563/1774. Foto: Statens Forsvarshistoriske Museum. I sagen mellem Peder Olsen Smed og Barbara Lauridsdatter i 1723 skete utugten også først efter parternes adskillelse. Det samme hos Else Christense, som på grund af hustruvold havde været væk fra sit hjem og efterfølgende fandt ud af, at hendes mand havde begået hor i hendes fravær. Dette kan der findes flere forklaringer på. Enten følte den efterladte ægtefælle sig ensom på grund af adskillelsen, som kunne være opstået på grund af problemer i ægteskabet, eller også var det lettere at begå hor i ægtefællens fravær. En anden forklaring kan være, at det var lettere at påvise hor, hvis hustruen blev gravid i sin mands fravær, og der således ikke havde været noget ægteskabeligt samliv, end hvis hun blev gravid, mens parret stadig boede sammen. Boede parret sammen, kunne det være vanskeligt at vide, hvem der var far til barnet. Hor blev først og fremmest afsløret på grund af konkrete beviser som graviditet. Hertil kommer tilfælde, hvor den utro ægtefælle blev taget på fersk gerning. 90

12 Desertion kvinder. gerne. Der indikeres her en mulig sammenhæng mellem soldatererhvervet og ventetid. Landbohistorisk Tidsskrift 2010:2

13 holde seksualiteten inden for ægteskabets rammer. in absentia. Den anklagede havde seks uger til at ind Skilsmissesagen mellem Marie Carlsdatter og Hans Jørgensen ladte hustru var temmelig forarmet efter sin mands desertion og fik bevilget al

14 vidneudsagn efter hinanden. Der var imidlertid god overensstemmelse mellem havende et fremmed fruentimmer med sig, som han foregav at være hans kone lå i en seng sammen dette fruentimmer ikke var Marie Carlsdatter desertion og andre utilbørlige forhold mod sin kone utilbørlige forhold til desertionen. gjort sig skyldig i desertio malitiosa Landbohistorisk Tidsskrift 2010:2

15 Bortløbne soldater Om misgerninger. Ser man nærmere var det kun tilladt omkring en tredjedel af soldaterne i et regiment at gifte sig.

16 slet intet ondt eller utilbørligt rejse havde hun med sin utugt og letfærdighed givet ham årsag til skilsmisse«. Økonomi domstol frem for en verdslig. eller ved Skifteretten. ikke efter en mands og faders pligt har stræbt at forsørge mig og sine børn Landbohistorisk Tidsskrift 2010:2

17 gode venners tilskud«. Den fælles næringsvej. stitution. Retssagens beviser set i et kønsperspektiv

18 Kærlighed og sex Landbohistorisk Tidsskrift 2010:2

19 i ægteskabet. Religion har ført et kristeligt og anstændigt levned«, er 50 Formuleringen dækker for og næstekærligt. bag skilsmissedommene. 51 Køn 52

20 undfly ulykker ørefigen og hårgreb«. Desuden truede han hende med sin skarpladte bøsse at ville leve kirkelig og forligelig ideelt set skulle forholde sig til hinanden og det omkringliggende samfund. De Konklusion Luthers udlægning af Bibelen. Der var hermed god overensstemmelse mellem Landbohistorisk Tidsskrift 2010:2

21 100

22 lem ægtefællerne. Noter Landbohistorisk Tidsskrift 2010:2 101

23 Sag

24 52. Sag 11. Litteratur Historie Tingets kvinnor och män. Genus som norm og strategi under och 1700-tal, Højesteret Familieret Historie Fra selvfølge til symbol, -ægteskabet i krydsfeltet mellem stat, kirke og befolkning i 1800-tallet Separation og skilsmisse i Norge En familie- og rettshistorisk studie Befolkningsudvikling og familiestruktur i det 18. århundrede Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre: køn og ret i dansk ægteskabs- og sædelighedslovgivning i det lange 18. århundrede. Den jyske Historiker Tidsskrift for Historie Kirkehistorie. Grundtræk af Vestens kirkehistorie fra begyndelsen til nutiden Om lovenes ånd Festskrift til Johan Hvidtfeldt People Meet the Law. Control and conflict-handling in the courts. Landbohistorisk Tidsskrift 2010:2

25 Trykte kilder Kong Christian den Femtes Danske Lov Vejledning i ægteskabssager 1572 Liden Katekismus med Børnelærdoms Visitats i Almindelighed Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og Aabne breve, samt andre trykte Anordninger, som fra Aar 1670 af ere udkomne Utrykte kilder Landsarkivet for Sjælland (LAK). Arkivnummer: AB-061. Uddrag: Summary

26 nities of women and men. Forfatterpræsentation I løvens hule eller leopardens bolig? en retshistorisk undersøgelse af skilsmisseprocesser i 1700-tallets Danmark set i et kønsperspektiv Landbohistorisk Tidsskrift 2010:2 105

I LY AF NATTEN? Seksualitet, seng og nat i 1700-tallets Norden

I LY AF NATTEN? Seksualitet, seng og nat i 1700-tallets Norden Nina Javette Koefoed Nina Koefoed, ph.d., lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Hun har bl.a. skrevet bogen Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre og en række artikler om regulering

Læs mere

Uægte børn versus ægte børn Af Leif Christensen, 28. februar 2011

Uægte børn versus ægte børn Af Leif Christensen, 28. februar 2011 Uægte børn versus ægte børn Af Leif Christensen, 28. februar 2011 U ægte børn er et underligt begreb i vores tid, da børn jo nu engang er små mennesker af kød og blod, som jo ikke kan være andet end ægte

Læs mere

Af lektor, cand.theol. Kurt E. Larsen

Af lektor, cand.theol. Kurt E. Larsen Kurt E. Larsen Kort historisk vue over kirkens forhold til skilsmisse og vielse af fraskilte Af lektor, cand.theol. Kurt E. Larsen Resume: Artiklen er et optrykt foredrag om kirkens forhold til spørgsmålet

Læs mere

Den kirkelige domstol - Nogle bemærkninger til kirkens administration af ægteskabsreglerne

Den kirkelige domstol - Nogle bemærkninger til kirkens administration af ægteskabsreglerne Nyhedsmail nr. 128 16-dec-2011 Den kirkelige domstol - Nogle bemærkninger til kirkens administration af ægteskabsreglerne Som I sikkert har hørt, fyldte vor biskop 60 den 17. november 2011. I den anledning

Læs mere

nogle nedslag i ægteskaber og kærlig hed på landet i Danmark i 1700- og 1800-tallet

nogle nedslag i ægteskaber og kærlig hed på landet i Danmark i 1700- og 1800-tallet Niels Kayser Nielsen»Når bønder elsker«nogle nedslag i ægteskaber og kærlig hed på landet i Danmark i 1700- og 1800-tallet Ægteskabsmønstret på landet i Danmark ændrede sig en hel del i løbet af 1700-

Læs mere

Registreret partnerskab - En komparativ analyse af Danmark og England

Registreret partnerskab - En komparativ analyse af Danmark og England Cand.ling.merc. speciale Registreret partnerskab - En komparativ analyse af Danmark og England Tanja Haugaard Nissen og Tine Højris Andersen Vejleder: Bente Jacobsen Aflevering: 1/8 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Fortællinger om forførelse og seksualmoral

Fortællinger om forførelse og seksualmoral Else Marie Kofod Else Marie Kofod er PH.D. og overarkivar på Dansk Folkemindesamling, Det Kongelige Bibliotek. Hun har bl.a. skrevet Traditionen tro? Hverdag og fest igennem 200 år (2008) og Handicappede

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

BARNEMORD I DET 18. A RHUNDREDE - HVORDAN OG HVORFOR?

BARNEMORD I DET 18. A RHUNDREDE - HVORDAN OG HVORFOR? BARNEMORD I DET 18. A RHUNDREDE - HVORDAN OG HVORFOR? Af Simon Steen Hansen Foto: Anker Tiedemann de det? Hvilke omstændigheder kunne drive en nybagt mor til barnemord? Barnemord i det 18. årh. - hvordan

Læs mere

Kærligheden søger ikke sit eget

Kærligheden søger ikke sit eget Kærligheden søger ikke sit eget Af sognepræst Lisbet Kjær Müller En lille halvdel af min generation er fraskilte på trods af, at vi fik den, som man holdt uendelig meget af, bedre opvækstbetingelser end

Læs mere

Skilsmisse. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 27. juni 2007. Side 1 af 5

Skilsmisse. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 27. juni 2007. Side 1 af 5 Ældste Dallin H. Oaks - De Tolv Apostles Kvorum Skilsmisse Oprettet: 27. juni 2007 Et godt ægteskab kræver ikke en fuldkommen mand eller en fuldkommen kvinde. Det kræver kun en mand og en kvinde, der har

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

ægteskab 2 ægteskabs opløsning afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 697 københavn 1973

ægteskab 2 ægteskabs opløsning afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 697 københavn 1973 ægteskab 2 ægteskabs opløsning afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 697 københavn 1973 Indhold Indledning 7 Almindelige regler om separation og skilsmisse 9 Ikke ensidig ret til skilsmisse

Læs mere

Ægteskab, skilsmisse, nyt ægteskab Redegørelse for praksis i Kronjyllands Valgmenighed

Ægteskab, skilsmisse, nyt ægteskab Redegørelse for praksis i Kronjyllands Valgmenighed Ægteskab, skilsmisse, nyt ægteskab Redegørelse for praksis i Kronjyllands Valgmenighed Formuleret af Peter Kofoed Herbst i forbindelse med drøftelser i bestyrelsen Indledning Spørgsmålene omkring skilsmisse

Læs mere

Hverdagens udfordringer

Hverdagens udfordringer Kapitel 6 Hverdagens udfordringer 129 134 135 137 138 140 141 142 Vanskeligheder med hverdagens problemer Brug af sovemedicin og nervemedicin Kontakt til psykolog og psykiater Alkohol- og rygevaner Forsikringer

Læs mere

Bibelen og Homoseksualitet

Bibelen og Homoseksualitet Bibelen og Homoseksualitet Der i dag nogen strid om, hvorvidt et homoseksuelt forhold kan accepteres i den kristne tro. Nogen går så langt som til at vie to af samme køn. Men hvad siger Bibelen? Skelner

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

1500-1600 tallets seksualitet under lup

1500-1600 tallets seksualitet under lup 1500-1600 tallets seksualitet under lup Thorbjørn Chakravarty 44111 Peter Sørensen 44106 Signe Aabling-Thomsen 46405 Vejleder Charlotte Appel Forår 2015 Fag: Historie Sprog: Dansk Kandidatmodul: 1., 2.,

Læs mere

guide Foto: Iris August 2013- Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Derfor bliver så mange skilt sider

guide Foto: Iris August 2013- Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Derfor bliver så mange skilt sider Foto: Iris guide August 2013- Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Derfor bliver så mange skilt 20 sider Skilsmisse INDHOLD I DETTE HÆFTE: De 8 primære grunde til skilsmisse... 4 Guide... 6 I har

Læs mere

Voldtægtsforbrydelsen i retshistorisk belysning

Voldtægtsforbrydelsen i retshistorisk belysning Voldtægtsforbrydelsen i retshistorisk belysning AF.. INGER DÜBECK I. Indledning Mens voldtægt i moderne ret betragtes som en forbrydelse rettet imod kvinders kønsfrihed d.v.s. imod kvinders fysiske og

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Kærlighed i aktion. Af Hans-Ole Bækgaard [Olsen], valgmenighedspræst ved Aarhus Bykirke

Kærlighed i aktion. Af Hans-Ole Bækgaard [Olsen], valgmenighedspræst ved Aarhus Bykirke Kærlighed i aktion Af Hans-Ole Bækgaard [Olsen], valgmenighedspræst ved Aarhus Bykirke I samfundet skelner man ofte mellem dem, som er noget og sidder på magten, og dem, som er mere almindelige. I et kristent

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) Social- Integrationsministeriet Familieret 2012-9136 / npr 13. februar 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) I børneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Kvinder i Islam 1 INDHOLD

Kvinder i Islam 1 INDHOLD 1 INDHOLD INTRODUKTION... 2 DEL 1 - EVAS SKYLD... 5 DEL 2 - ARVEN FRA EVA... 7 DEL 3 - SKAMFULDE DØTRE... 11 DEL 4 - KVINDER OG UDDANNELSE... 13 DEL 5 - URENE, KVINDER... 15 DEL 6 - VIDNEUDSAGN... 16 DEL

Læs mere