Ældrepolitik sammen vælger vi vejen!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældrepolitik sammen vælger vi vejen!"

Transkript

1 Ældrepolitik sammen vælger vi vejen! Samtlige forslag og kommentarer nedskrevet på borgermødet den 31. oktober 2011 Frivillige på ældreområdet: Der skal være flere aktiviteter på plejehjemmene At de fra Staten givne midler til ældre virkelig bruges til ældre (f. eks 18 midler) Frivillige er frivillige men giv dem gode og nemme arbejdsforhold Kommunen skal koordinere det frivillige arbejde Kommunen skal påskønne det frivillige arbejde Kommunen skal ikke kontrollere de frivillige At alle byerne i Egedal får mulighed for et hus eller et andet sted, som helt skal være de ældres. Skal køres på frivillighedsprincippet. I Smørum kunne vi måske på et tidspunkt få en del af Smørum Rådhus Boliger til ældre: Hvorfor lægges ældreboliger altid uden for byen ældre vil gerne kunne kende området, hvor de har færdes i årene tilbage Jeg har boet i Ølstykke siden 1964 hvor er den lejebolig jeg har brug for nu i en alder af 70+ og som jeg kan betale? altså ikke en husleje på /md Boliger til ældre også selvom de er velfungerende Flere bofællesskaber Flere 60 m2 boliger til ældre Bofællesskaber i Måløv Lav flere boliger til de 60+ f. eks rækkehuse som andel og leje. Ølstykke har været mere fremme på dette område end Stenløse. Det skal også være til at betale som pensionist Lav boliger, så ældre, der skal på plejehjem kan bo sammen og ikke skilles ad. Når man har været sammen et langt liv, er det uværdigt at skulle skilles i sine sidste leveår 1

2 Der skal være aktiviteter i fælleshusene ca. 1 gang om ugen. Der er mange ældre, som sidder alene og ikke selv kan transportere sig langt eller tage initiativ til at lave et fælles arrangement Det gamle rådhus i Smørum skal indrettes til ældre/seniorboliger Da de fleste ønsker at blive i kommunen, må kommunen planlægge at der udlægges flere områder til ældrevenlige boliger med det forventede større antal ældre, der kommer i fremtiden. Planlægningen skal være central i forhold til indkøb, kulturarrangementer osv. Man bør huske på, at dyr giver livskvalitet ældre bør kunne tage deres dyr med i ældreboliger, hvor de også skal kunne blive sammen med deres dyr, når de bliver behandlingskrævende. Det kan spare mange unødige forstyrrende tryk for personalet fra tilkaldeknapperne, hvis de har deres kat at snakke med. Jeg tror oveni købet at de ville få mere tid, selvom de måske skulle skifte en kattebakke eller lufte en hund Sikre en bred vifte af boligtilbud til ældre, således at den ældre har mulighed for at flytte til egnet bolig i tide At ældre bosiddende i kommunen kommer før dem udefra kommunen Flere pensionistboliger til rimelige priser også ægtefælleboliger på plejecentrene Kommune skal sørge for at bygge boliger, som pensionisterne har råd til at bo i Giv mulighed for at bygge sociale boliger til skal være selvhjulpne. Det giver pensionister mulighed for at sælge sin ejerbolig til unge/familier Ældre ægtepar bør ikke skilles, hvis den ene får et plejebehov, der kun kan løses på et plejehjem. Den friske skal kunne flytte med Jeg ønsker ældrevenlig bolig (76 år) og/eller bofællesskab Lave små ældrevenlige boliger Ældreboliger skal ligge centralt. Der skal være tog-bus muligheder. Der skal være liv omkring de ældre, så vi har mulighed for at se livets pulseren. Vi ældre skal være en del af det pulserende liv i Egedal Bygge et boligområde i de forskellige landsbyer, så beboere kunne blive i deres nærmiljø, hvis de blev mindre selvhjulpne Det er meget rigtigt, at ældre får lov til at blive i vante sociale relationer. Hvis man får en ældrebolig, bør man kunne blive der, selv hvis man får brug for døgnpleje. Naboerne kan så hjælpe en med ture ud i det blå og med at bevare ens psykiske sanser intakte, så man ikke skal sygne hen på et plejehjem, sløvet af me- 2

3 dicin. Ved at udnytte de raske ældre på denne måde de vil nemlig gerne snakke med og hjælpe dem de kender kan man frigøre de fagligt kvalificerede hjælpere til det, der er reel behandling og få mere medmenneskelighed ind i systemet Afskaffe indefrysning af ejendomsskatterne for alle og lave en undersøgelse af behov, så dem der ikke har kapital får hjælp til at blive i eget hus længst muligt Ældreboliger ved Gl. Toftegård 90 m2 eventuelt bofælleskab Det er ikke gratis at låne i friværdien Finde grunde til at bygge kommunale oldekoller Bygge plejeboliger af forskellig art og størrelse, så forskellige udfordringer bedre løses. Demente er bange for store rum også store badeværelser. Boliger til stærkt overvægtige Samtænke flere funktioner ved nybygning af plejeboliger børneinstitutioner, bibliotek, sal/forsamlingshus/frivillighus Biddrage til ændringen af lovgivningen for plejeboliger, så beboerne ikke skal flytte i almen bolig med lejekontrakt og alment indskud At beboeren ikke kan flytte bolig i plejecenteret til den mest egnede bolig/afdeling At den raske ægtefælle kan blive boende efter den syges dødsfald Rækkehuse med et fælles hus, som der er i f. eks Birkerød Ældrebolig i nærheden af nuværende bolig = Smørum nedre. Tæt på station og indkøb (det må så være Ballerup Kommune Måløv St., så pengene til boligtilskud skal overføres fra Egedal til Ballerup) Mulighed for udbygning af seniorboliger Forslag om ældreboliger med en fornuftig husleje især i byområderne og ikke langt fra offentlige transportmidler Sundhed og forebyggelse på ældreområdet: Hvad med at leve af en folkepension? Hvad med flere bænke Kommunens ressourcer skal bruges på borgere i kommunen både unge, voksne og ældre. Vi skal forebygge hele livet Fælles bolig med egen lejlighed, så man kan spise sammen et par gange om ugen 3

4 Der er vigtigt at forhindre ensomhed specielt for dem, der er bundet til hjemmet af sygdom. Ellers skal tilbuddene i kommunen gøres gratis eller billige Der bør være bedre tilbud om motion til ældre der er i arbejde, så motionshold ikke kun er om formiddagen. Det vil give større tilfredsstillelse at dyrke motion med alderssvarende og ikke de 20-åroge En pensionistcafé ville være en god ide naturligvis mod betaling Indsætte små busser så alle ældre/seniorer kan/skal kunne transporteres rundt uden beregning i vores nu store (arealmæssigt) kommune Der burde blive lavet mad i borgerens eget hjem man kunne jo hjælpes ad. Duften af mad = lyst til at spise Pas på de unge! De skal passe på os, når vi ikke selv kan længere Offentligt toilet i Egedalcentret Boliger skal bygges centralt, fordi man bliver ældre skal man ikke isoleres, hver gang der sker noget Håber at der vil blive et varmtvandsbassin til glæde og gavn for i hvert fald os med gigt Man bør sørge for, at ældre borgere kun får den absolut nødvendige medicin, og ikke får ødelagt organismen ved at der ukritisk udskrives recepter, men de skal have foretaget et årligt sundhedstjek af ældrekyndige læger eventuel årlig blodprøve og medicinvurdering Sundhedsfremme og forebyggelse skal også tilbydes borgerne der bor i plejeboliger Finde lokaler et par steder i kommunen, hvor ældre friske kan samles og tage de mindre friske med Madklubber i private hjem med hjælp fra husholdningslærer Der mangler et offentligt toilet i Egedalcentret sikkert også i Ølstykke Giv mulighed for at en gruppe 65+ hurtigt kan etablere et mindre bofællesskab De ældre har brug for frisk luft og motion. Hvis de ikke selv formår dette må de støttes i det af eventuelt sundhedspersonale Et Sundhedscenter er et must. En kommende konsulent for dette område bør arbejde på at stille kommunens faciliteter til rådighed for grupper af ældre, der nødvendigvis er i en forening f.eks. kunstgræsbanerne til fodbold om formiddagen 4

5 Kommunale tilbud til ældre At dagcenteret i Ølstykke (Tofteparken) kommer op igen, så alle der har lyst kan bruge det Sælg biblioteket og giv gratis adgang til at læse bøger, se film og høre musik på PC. Giv PC til dem, der ikke har råd til at købe selv Jeg tror ikke på længst mulig i eget hjem, men jeg tror Thyra Frank har fat i noget af det sjove og det er vist det der skal til rødvin og oplevelser Fortsat projekt aktiv hverdag Hvor blev politikerne af på standene? Et dagcenter i Ølstykke. Efter Tofteparken er lukket det fungerede fremragende Det kan ikke være rigtigt at når man er godkendt til en ydelse med svømning i et center, at det uden grund bliver frataget en, selvom der foreligger lægeanbefaling Lad borgerne give noget til kommunen ikke kun omvendt. Efter mange år på arbejdspladser i Danmark er det naturligt at bidrage efter evne og erfaring. Stil krav til hinanden Mangler kommunalt sted til fester, film, dans m.m. Borgerne/seniorer kan drive stedet Hjælp til at klare IT til og fra kommunen Byg flere ældreboliger (Seniorboliger) gerne lidt større Yde mest kommunal pleje til de allersvageste og mest syge Fri adgang til faciliteter f. eks. Motionscenter og svømmehal med fri adgang til alle Der bør tages ligeså meget hensyn til personen, som til økonomien Gratis tilbud til motion og fitness gratis busser til og fra tilbuddene Bygning til ældres fritidsaktiviteter (ikke idræt) skal findes i Smørum Hjælp til selvhjælp træning til at kunne selv Man ønsker et åbent aktivitetscenter i Ølstykke Hvor blev Kommunalpolitikerne af på standen? Ville gøre plejehjemmene til levende organismer og ikke hospices som de reelt er pt. Hvad med en aflivningscentral, hvor man kan slippe af med livet når behovet bliver akut Det er vigtigt at sørge for kulturen i Egedal foredrag, musik, film. Måske Græstedgård som stedet (et af dem) det bliver der behov for 5

6 Støtte til ældrekollektiver med boliger og aktiviteter og frisk mad til ældre gerne tillige kursussted Bus lokalt så vi kan komme rundt i Egedal Teknologi på ældreområdet Robotstøvsugere kommer ikke ud i hjørnerne Fremtidssikre boligerne med fokus på teknologi og miljø tænke langsigtet således at der investeres i dag for at spare stort på driften i morgen Alle ældre skal på kursus i IT hvis de ikke har og så skal der være en hotline til kommunen Tænk velfærdsteknologien ind i ikke blot pleje- og ældreboliger, men også i kommunens øvrige institutioner En støvsugerrobot kan være en udmærket ting, men sådan som de er udformet kan de slet ikke komme rundt i krogene, hvis man ikke først flytter de fleste møbler ud fra væggen, op på spisebordet osv. - en ny og meget smallere robot kunne måske du. De fleste pensionistboliger er lettere overmøbleret Ældre årgange uden pc-viden/erfaring skal have personlig hjælp til at klare kravene i hverdagen og fremover Robotstøvsugere giver jo ikke menneskekontakt og det er jo rent faktisk det de ældre har behov for Jeg kunde tænke mig at høre om robotstøvsuger som forslag Ja undervisning er vigtig hvis det er det, der er fremtidens krav. Ballerup har holdt et endagskursus Farum har holdt et endagskursus Nedlæg ikke Borgerservice. Jeg er 76 år og kan ikke klare IT fuldt ud indfør ikke robotter i stedet for menneskelig kontakt Hvorfor er flextrafik kun for kørestolsbrugere? Hvad med brugere af rollator og albuestok? Udrust ældre med viden = videndeling blandt pensionister Kommunen burde lave en indkøbsordning, så det bliver økonomisk for ældre at købe f. eks. En robotstøvsuger 6

Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne

Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Vedtagne politikker Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Indhold side Rettighedspolitik... 5 Sundhedspolitik... 9 Velfærdsteknologi...13 Frivillighedspolitik...15

Læs mere

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Sundhed og Ældre december 2012 Indhold Indledning... 4 1. Udfordringer på ældreboligområdet... 5 1.1 Borgeren... 5 1.1.1 Demografi... 5 1.1.2 Bevarer funktionsevnen

Læs mere

Fokusgruppeinterview i forbindelse med bolighandlingsplan for Ældreområdet 2008-2014

Fokusgruppeinterview i forbindelse med bolighandlingsplan for Ældreområdet 2008-2014 Fokusgruppeinterview i forbindelse med bolighandlingsplan for Ældreområdet 2008-2014 Udarbejdet af Henriette Zimmermann, august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Fokusgruppen som metode... 3 Spørgeguide...

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Referat fra temagruppen Involvering af frivillige og andre på plejecentre og bosteder den 30. september 2015

Referat fra temagruppen Involvering af frivillige og andre på plejecentre og bosteder den 30. september 2015 Referat fra temagruppen Involvering af frivillige og andre på plejecentre og bosteder den 30. september 2015 Tema Uddybende kommentarer Værdier for kommunens samarbejde med frivillige Byg ikke frivilligheden

Læs mere

Alle borgernes bidrag på sammenomaarhus.dk. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Alle borgernes bidrag på sammenomaarhus.dk. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Alle borgernes bidrag på sammenomaarhus.dk Oversigtsskema med alle bidrag fra borgerne på sammenomaarhus.dk. Bidragene er fordelt på følgende tre overordnede temaer ud fra hvor de fortrinsvis passer. Det

Læs mere

Ældreplan 2 0 1 1-15. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg

Ældreplan 2 0 1 1-15. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg Ældreplan 2 0 1 1-15 Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg Forord Tak til alle 500 borgere, der med udsagn på de fire borgermøder har bidraget til udvikling af ældreområdet. I har valgt at tage

Læs mere

Ideer fra dialogmøderne Budget 2016

Ideer fra dialogmøderne Budget 2016 RAPPORT Ideer fra dialogmøderne Budget 2016 1/39 Budget 2016 Ideer fra Borgerdialogen d. 18.4.2015 og MED-dagen d. 26.3.2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsamling på ideerne... 4 Tema 1. Fra borger

Læs mere

Odense en by man har lyst til at blive ældre i Radikal ældrepolitik

Odense en by man har lyst til at blive ældre i Radikal ældrepolitik Odense en by man har lyst til at blive ældre i Radikal ældrepolitik 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 2 Ældre og digitalisering... 3 Ensomme ældre... 4 Bolig... 4 Sundhed...

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Om at bo i et fællesskab ved navn DALEN

Om at bo i et fællesskab ved navn DALEN Identitetspapir Om at bo i et fællesskab ved navn DALEN Udgave 6 (22 04 2013) Hvilken hverdag (dagligdag) og rammer skal gælde for den almen boligforening DALEN? Dette identitetspapir er en del af processen,

Læs mere

DE ÆLDRES BOFORHOLD I FREMTIDEN

DE ÆLDRES BOFORHOLD I FREMTIDEN DE ÆLDRES BOFORHOLD I FREMTIDEN Foredrag for Plejehjemskomiteen af 1965 på Plejecentret Hørgården i København d. 1.11.2006 Hans Kristensen Center for Bolig og Velfærd Realdania Forskning Hvilke forhold

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Borgerpanel

Høje-Taastrup Kommune Borgerpanel Juli/August 2006 09-08-2006 Powered by Enalyzer Survey Solution Total Ryger du dagligt eller en gang imellem? Procent Antal Ja 23% 37 Nej 44% 72 Nej, men har røget tidligere 32% 52 Ønsker ikke at besvare

Læs mere

Udvikling og fælleskab

Udvikling og fælleskab Udvikling og fælleskab - Det lille lokalsamfund viser vejen Vores by - Vores børn - Vores skole! Gør det du er bedst til - Det gør vi! Leder Kære læser Lad os starte med at sige tak for din opmærksomhed.

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

Fremtidens seniorboliger i Esbjerg Kommune

Fremtidens seniorboliger i Esbjerg Kommune April 2008 Fremtidens seniorboliger i Esbjerg Kommune Indhold Forord 4 Anbefalinger 5 1. Indledning 6 2. Rapportens vidensgrundlag og struktur 7 2.1 Vidensgrundlag 7 2.2 Rapportens struktur 7 3. Lovgrundlag

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne

LEV DRØMMEN. - skab rammerne LEV DRØMMEN - skab rammerne NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker, der trækker sig tilbage

Læs mere

Fokusgruppeinterview om kost og motion for børn og unge Torsdag den 27. november 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.15 Referent: Rune Thielcke

Fokusgruppeinterview om kost og motion for børn og unge Torsdag den 27. november 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.15 Referent: Rune Thielcke Fokusgruppeinterview om kost og motion for børn og unge Torsdag den 27. november 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.15 Referent: Rune Thielcke Velkomst Baggrund for temaet Opdeling af interviewet i dele

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

FREMTIDENS SENIORBOLIG - Boligtilbuddene til morgendagens ældre i lyset af længere levetid, offentlige effektiviseringer og ny teknologi

FREMTIDENS SENIORBOLIG - Boligtilbuddene til morgendagens ældre i lyset af længere levetid, offentlige effektiviseringer og ny teknologi UDVIKLINGSANALYSE KUBEN MANAGEMENT MARTS 2015 FREMTIDENS SENIORBOLIG - Boligtilbuddene til morgendagens ældre i lyset af længere levetid, offentlige effektiviseringer og ny teknologi Danmark får flere

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Resultater fra Open Space Handicappolitik

Resultater fra Open Space Handicappolitik Resultater fra Open Space Handicappolitik Open Space konference om handicappolitik i Ballerup Kommune På Open Space konferencen om handicappolitik i Ballerup Kommune den 8.-9. september 2006 i Baltoppen

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje

Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje 1. Genoptræning Et af de områder, der optog publikum ved debatmødet var genoptræning og behovet for at investere

Læs mere

33 Frihed & Fællesskab

33 Frihed & Fællesskab Frihed & Fællesskab 33 Velkommen til Kildehaven Kildehaven er et moderne tilbud til unge handicappede, der ønsker at bo i egen bolig og samtidig vil være en del af et fællesskab med andre unge. Beboernes

Læs mere

Borgerpanel. Frivillighed. Undersøgelse 2, november 2012

Borgerpanel. Frivillighed. Undersøgelse 2, november 2012 Borgerpanel Frivillighed Undersøgelse 2, november 2012 Strategi og Analyse, november 2012 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Et signalement af det frivillige Bornholm...5 Hvad

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

DEMENSGUIDEN EN VEJLEDNING TIL PÅRØRENDE OMKRING DEMENS I TÅRNBY KOMMUNE ÆLDRECENTER

DEMENSGUIDEN EN VEJLEDNING TIL PÅRØRENDE OMKRING DEMENS I TÅRNBY KOMMUNE ÆLDRECENTER DEMENSGUIDEN EN VEJLEDNING TIL PÅRØRENDE OMKRING DEMENS I TÅRNBY KOMMUNE ÆLDRECENTER 1 INDHOLD Indledning... 4 Hvad er demens?... 4 Mulige symptomer på demenssygdom... 5 At være pårørende... 6 Opmærksomhedspunkter

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Århus Kommune Magistratens 3 Afd. Afdelingen for Sundhed og Omsorg VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Fortegårdens Plejeboliger Femmøllervej 10 8240 Risskov Tlf: 86178144 Velkommen til Fortegårdens

Læs mere