Nyhedsbrevet den 1ste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet den 1ste"

Transkript

1 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev den 1 ste. Efter et årsskifte med store forandringer er vi glade for at have fået alle væsentlige forhold på plads. Vi er klar til at fortsætte det gode samarbejde med vores mange klienter og samarbejdspartnere. Der har i det forløbne kvartal været et par personalemæssige nyheder. Advokatfuldmægtig Michelle Ljungstrøm er vendt tilbage efter barsel, og begyndt igen 27. marts Michelle arbejder igen med sagsområderne inkasso, pantebrevsinkasso og tvangsauktioner, og vil derudover også arbejde med retssager og familieretlig rådgivning. Partner og advokat (H) Lone Rømø, er ved Retten i Nykøbing Falster autoriseret som bobehandler til behandling af ægtefælleskifte, opløsning af samlevendes sameje samt opløsning af interessentskaber. Indhold - Har din virksomhed oprettet testamente? - Nye regler for tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer pr. maj Teknisk insolvent? Ny mulighed for skifte af formue og gæld ved separation/skilsmisse eller opløsning af sameje - Når du køber ejendom på tvangsauktion - DNA som bevis - Nye regler om beskyttelse af personer, virksomheder mm. mod fredskrænkelser, forfølgelser og chikane. - Cookie-bekendtgørelsen I dette nummer af Nyhedsbrevet, kan du bl.a. læse om virksomhedstestamenter, den nye huseftersynsordning, nye muligheder for skifte af formue og gæld ved separation og skilsmisse, hvordan du køber en ejendom på tvangsauktion, beskyttelse af personer og virksomheder mod chikane, DNA som bevis og cookiebekendtgørelsen. Hvis du mangler artikler fra de tidligere numre af Nyhedsbrevet, er de indlagt på vores nye hjemmeside som vi er glade for, og håber, du ved lejlighed vil besøge, enten når du skal have fat i din advokat, eller hvis du har brug for at læse lidt mere om enkelte emner. Vi ønsker dig god læselyst. Morten Ammentorp, Morten Jensen, Jacob Ploug, Lone Rømø, Jørgen Thomsen.

2 Side 2 Har din virksomhed oprettet testamente? Mange mindre og mellemstore virksomheder er afhængige af én eller få personer, typisk én eller få ejere. Hvis en virksomheds ejer afgår ved døden, uden at have oprettet en plan for, hvad der skal ske med virksomheden, kan det sætte arvingerne i en vanskelig situation, hvor det kan være svært at drive virksomheden videre. Dette gælder ikke mindst, hvis ejeren ikke har oprettet testamente, og ikke selv sammen med sine nærmeste har gjort sig tanker om, hvad der skal ske med virksomheden efter ejerens død. I så fald vil arvingerne skulle henholde sig til de generelle regler i arve- og skiftelovgivningen. Det kan efterlade en lang række uafklarede spørgsmål til arvingerne, som i øvrigt vil have meget at se til og spekulere over, efter ejerens død. Enhver virksomhedsejer bør derfor have en plan for virksomheden, i tilfælde af ejerens død. Dette bør oprettes som et testamente, der indeholder de overordnede ønsker om, hvem der skal eje og drive virksomheden, og hvordan ejerens formue i øvrigt skal fordeles. Som supplement til testamentets overordnede beskrivelse, kan der med fordel oprettes en særskilt, og mere uddybende, beskrivelse af de nærmere detaljer. Udover at anføre, hvem der skal overtage virksomheden, er det vigtigt at beskrive de nøglepersoner, der i øvrigt skal sikre virksomhedens drift. Desuden bør planen indeholde en kort beskrivelse af de vigtigste forretningsgange, ansatte, kunder og samarbejdspartnere. Planen bør være drøftet med virksomhedens eksterne rådgivere, ikke mindst revisor, bank og advokat. Hvis ejeren ønsker, at virksomheden overtages og videreføres af en person uden for ejerens familie, eller af et enkelt familiemedlem, bør der være taget stilling til, hvordan et sådant generationsskifte skal gennemføres, og hvordan man undgår splid mellem arvingerne og den påtænkte nye ejer af virksomheden. Det er vigtigt at få beskrevet, hvorfor vedkommende potentielle ejer af virksomheden er egnet, og om et generationsskifte tidligere har været drøftet med vedkommende. Et testamente, med tilhørende plan for virksomheden, behøver ikke at være et omfattende og kompliceret dokument. En kort og præcis beskrivelse kan derimod være guld værd for de efterladte og for virksomheden. Morten Jensen Ny regler for tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer pr. 1. maj 2012 Som kommende boligkøber kan man se frem til bedre ejerskifteforsikringer og tilstandsrapporter, efter at Folketinget har vedtaget en ny huseftersynsordning. Den nye huseftersynsordning træder i kraft den 1. maj 2012, dog træder de nye regler omkring fugtmåling først i kraft i Med den nye huseftersynsordning ikrafttrædelse, vil købere af en ejendom fremover få endnu flere oplysninger om den ejendom, man ønsker at købe. Den nye huseftersynsordning sikrer f.eks. bedre information om ejendommens el- og vvs-installationer, fugtniveauet samt restlevetid på ejendommens tag. Herudover forbedres ejerskifteforsikringen. I den nye huseftersynsordning foretages en række forbedringer i tilstandsrapporten. Fremover vil der i tilstandsrapporten være en generel beskrivelse af hustypen. På den måde kan køberen se, hvad man normalt kan forvente af et normalt hus af samme type og på samme alder. Tilstandsrapporten vil ligeledes blive suppleret med et eltjek (elinstallationsrapport), som udarbejdes af en autoriseret elinstallatør, der gennemgår ejendommens

3 Side 3 elinstallationer. Hensigten med elinstallationsrapporten er, at man som køber skal undgå ubehagelige overraskelser, i form af defekte eller ulovlige installationer. Samtidig udvides dækningen i ejerskifteforsikringen, således at den fremover også har en dækning for skjulte skader på elinstallationer. Advokat (L), partner Morten Ammentorp Tilstandsrapporten vil fremover tillige indeholde information om f.eks. Radon og om typiske kloakforhold på ejendommen. Et stort antal af de skader, som anmeldes til ejerskifteforsikringsselskaberne vedrører fugt og skimmelsvamp. Med indførelsen af den nye huseftersynsordning, har man ønsket at forbedre oplysningerne om ejendommens fugtniveau. Fugtniveauet i ejendommen vil blive målt af den bygningssagkyndige, som udarbejder tilstandsrapporten, og medtaget som en ny oplysning i tilstandsrapporten. Samtidig udvides ejerskifteforsikringen også med dækning dels af fugtskader, dels af skimmelsvamp som en følgeskade af fugt i beboelsesrum. Denne del af den nye huseftersynsordning træder dog først i kraft i Tilstandsrapporten vil fremover også indeholde oplysninger om restlevetiden på ejendommens tag. Som køber vil man derfor fremover på forhånd vide, om taget på ejendommen kan holde mange år endnu, eller skal skiftes inden for en kortere årrække. Ejerskifteforsikringen vil fremover have en bedre dækning af både el- og vvs-installationer, der er ulovlige, og har nedsat funktion. Ligesom ejerskifteforsikringen fremover vil indeholde klar information om afskrivningerne i ejerskifteforsikringen. En del købere bliver i dag overraskede over, at en ældre bygningsdel ikke bliver erstattet med nyt, men at der tages hensyn til ejendommens alder. Nu kan køber få erstattet "nyt for gammelt", med mindre skaden er omfattet af en erstatningstabel. Med indførelsen af den nye huseftersynsordning gennemføres således en række tiltrængte forbedringer for købere af ejendomme, der fremover vil opleve en højere og bedre beskyttelse, i forbindelse med køb af en ejendom. Teknisk insolvent? - Ny mulighed for skifte af formue og gæld ved separation/skilsmisse eller opløsning af sameje Før 1. marts i år var det ofte både en dyr og langsommelig løsning at anmode Skifteretten om bistand ved deling af fælleseje, i forbindelse med separation/skilsmisse eller opløsning af sameje, når det ikke var muligt at opnå enighed. Heldigvis lykkes det oftest for parterne at opnå enighed om deling. Men hvis det ikke er muligt, kan skifteretten efter anmodning fra en af parterne, udpege en af de autoriserede bobehandlere til at bistå i forbindelse med deling af formue og gæld. Anmodningen kan omfatte enkelte aktiver eller hele formuen og gælden, og det vil være muligt at få hjælp til deling, også selvom fællesboet /samejet er negativt dvs., at gælden overstiger værdien af aktiverne. Den nye ordning forudsætter et samspil mellem Skifteretten og den autoriserede bobehandler, således at Skifteretten giver den indledende vejledning, og undersøger om der er mulighed for forlig. Hvis der er behov for mere bistand, udpeger Skifteretten en autoriseret bobehandler, der forestår selve bobehandlingen. Efter at have indhentet yderligere oplysninger, eventuelle vurderinger og eventuelt efter, at Skifteretten har truffet afgørelse herom, herunder om hvem der skal udtage hvilke aktiver, udarbejder bobehandler udkast til en boopgørelse. Det nyskabende i ordningen er, at omkostningerne for parterne er væsentligt reducerede, og at der kan ske

4 Side 4 a-conto udlæg. Skifteafgiften er nu kun på 0,5 % af bruttoaktiverne og højest på kr Der er, på samme måde som hidtil, mulighed for at opnå fri proces til bobehandlingen, således at der ikke skal stilles sikkerhed for omkostningerne, og når der er meddelt fri proces, skal andelen af bobehandlerens salær heller ikke betales. Der vil dog stadig være omkostninger til indhentelse af vurderinger og som udgangspunkt til egen advokat. Netop nu med de lave ejendomspriser, er mange teknisk insolvente, og i disse tilfælde er der nu givet mulighed for alligevel at få fordelt formue og gæld. Det er nu muligt at få gamle regnskaber gjort op, og komme videre i livet. Lone Rømø Når du køber ejendom på tvangsauktion Der har aldrig været så stort et antal tvangsauktioner over ejendomme på Lolland-Falster og Sydsjælland som netop nu. Derfor er der mulighed for at gøre gode køb på tvangsauktion, fordi priserne på auktion bliver presset som følge af det store udbud. Mange af de ejendomme, som er til salg, er dog i relativt dårlig stand. De har igennem længere tid ikke været vedligeholdt eller er halv-færdige. Men kan ejendommene købes tilstrækkeligt billigt, er der alligevel attraktive muligheder, især for personer, der har lyst til at gøre det selv. check på samme beløb eller som alternativ få en advokat til at møde og byde. Advokaten kan også efterfølgende indestå for opfyldelse af buddet. Før opråb giver fogeden en kort vejledning om, hvordan der bydes på auktion, herunder oplyse om størstebeløbet, der skal betales ud over budsummen, dvs. det skal betales lige så snart, der bydes en 1 krone for ejendommen. Højestbydende skal straks stille sikkerhed for opfyldelsen af buddet. Størrelse varierer alt efter ejendomstype og værdi, budstørrelse, auktionsomkostninger m.v. Det medbragte kontantbeløb på kr stilles som sikkerhed, og der vil herefter normalt være en frist på en uge til at stille den fulde sikkerhed. Den højestbydende skal desuden betale auktionsafgift på 0,5% af budsummen og størstebeløbet. Ofte vil der dog blive begæret ny auktion af ejendommens ejer eller af udækkede panthavere. Først efter gennemførelse af ny auktion, kan slås fast, hvem der bliver højestbydende, og dermed hvem der bliver ny ejer af ejendommen. Det er vigtigt som auktionskøberat være opmærksom på, at ejendommen købes som beset, og oplysningerne om ejendommen er ofte sparsomme. Det kan derfor være en god ide at lade en sagkyndig besigtige ejendommen. Den normale fortrydelsesret på 6 hverdage ved køb af ejerbolig gennem ejendomsmægler gælder heller ikke. Det kan derfor være fornuftigt at rådføre sig med en advokat, med forstand på tvangsauktioner, såfremt man overvejer at købe ejendom på tvangsauktion. Advokat Lars Rasch Ved tvangsauktion her i retskredsen skal bydende medbringe kr ,00 i kontanter eller en banknoteret

5 Side 5 DNA som bevis I stigende omfang anvendes Dna-profil af spor på gerningsstedet, som det afgørende bevis. Som eksempelvis i den stærkt medieomtalte straffesag mod Amagermanden. Der afsættes biologiske spor ved spyt, hud, hår, blod eller sæd, og ud fra det biologiske spor på 15 til 18 særegne punkter dannes DNA profilen. Dette sammenholdes så med mistænktes DNA profil. Det vurderes ved at sammenligne de to hvor, stor sandsynligheden er, for at sporet stammer fra mistænkte, sammenholdt med, at det stammer fra en anden tilfældig person fra den danske befolkning. Det er i retsmedicinsk terminologi likelyhood kvotienten, og ofte i hvert fald i alle kendte og trykte domme, hvor tiltalte er fundet skyldig, har likelyhood kvotienten været 1: Tættere på match sandsynligheden, er det i forhold til den undersøgte DNA, profil ikke muligt at komme. I sagen med Amagermanden var likelyhood kvotienten 1: I henhold til retspraksis er det nødvendigt, at der er andre forhåndsodds, som også peger på, at det kunne være mistænkte, der er gerningsmanden. Det kan eksempelvis være, at mistænkte tidligere har begået ligeartet kriminalitet, at der er et signalement, som svarer til gerningsmanden, at der har været anvendt ens fremgangsmåde ved flere forbrydelser, og at forbrydelsen i øvrigt er begået i mistænktes nærområde. Men der behøver altså ikke være beviser ved andre fysiske fund, eksempelvis tyvekoster, fingeraftryk eller lignende. Det nye er, at der ny tages DNA fra rigtig mange sigtede, og at DNA profilen køres op imod forbrydelser, hvor der er registreret en DNA profil, og der er så risiko for, at der bliver rejst en straffesag vedrørende ligeartet kriminalitet begået i mistænktes nærområde. Senest har Østre Landsret i marts 2012 dømt en tiltalt, hvor likelyhood kvotienten var 1: Røveriet var begået i tiltaltes nærområde, og han var tidligere dømt for værtshusvold og tyveri. Der var ikke andet, der knyttede mistænkte til gerningsstedet. Han blev dømt på det ifølge Landsretten tungt vejende DNA bevis. Lone Rømø Nye regler om beskyttelse af personer, virksomheder mm. mod fredskrænkelser, forfølgelser og chikane Den 1. marts 2012 trådte et nyt, samlet sæt regler i kraft, med henblik på bedre beskyttelse af personer mod at blive udsat for fredskrænkelser, forfølgelse, chikane herunder stalking (systematisk og vedvarende forfølgelse). Måder, der kan beskyttes på Politiet kan meddele en person tilhold og opholdsforbud. Ved tilhold får en person (krænkeren), som udgangspunkt, forbud mod enhver kontakt til en anden person (ofret). Det er altså ikke som hidtil, alene forbud mod en kontakt, der anses for at være en fredskrænkelse. Ved opholdsforbud (geografisk bestemt tilhold), får ofret en eller flere sikkerhedszoner, hvor krænkeren får forbud mod at færdes eller opholde sig, f.eks. i nærheden af ofrets bolig, arbejdsplads eller uddannelsessted. Mod hvilke handlinger? Fredskrænkelser kan f.eks. bestå i hyppige, uønskede henvendelser eller i andre handlinger, der ikke i sig selv er strafbare, men som opleves som ubehagelige og forstyrrende pga. deres antal, deres indhold eller er i strid med et udtrykt ønske om at være fri for yderligere kontakt.

6 Side 6 Den kontakt, der kan forbydes, drejer sig om personlig, mundtlig eller skriftlig henvendelse, herunder også via elektronisk kommunikation, f.eks. s, sms eller beskeder via sociale netværk (f.eks. Facebook eller Twitter). Andre former for henvendelser (kontakt) er også omfattet, f.eks. henvendelser i form af ophold lige uden for forurettedes bolig, aflevering af og tilsendelse af blomster og hilsner gennem radioudsendelser. Reglerne omfatter også det at følge efter en person. En person, der har været udsat for grov, personfarlig kriminalitet, kan uden videre opnå tilhold mod gerningsmanden, så forurettede eller dennes nærmeste ikke skal finde sig i kontakt med gerningsmanden. Hvem er beskyttet af reglerne og hvor længe? Tilholdet og opholdsforbudet kan værne privatpersoner, institutioner, virksomheder og offentlige myndigheder, hvis der er tale om en konkretiseret personkreds. Et tilhold gives for et bestemt tidsrum på indtil fem år. Et opholdsforbud gives for et bestemt tidsrum på indtil et år. Politiet kan bortvise en person fra eget hjem Ved bortvisning kan en person over 18 år forbydes at opholde sig i sit hjem, hvis der er begrundet mistanke om, at den pågældende har begået nærmere fastlagte, grovere overtrædelser af straffeloven (med en strafferamme på 1 år og 6 måneder og derover) overfor personer i husstanden. Bortvisning sker for et bestemt tidsrum på indtil fire uger. Straf for overtrædelser Hvis en person overtræder et tilhold, et opholdsforbud eller en bortvisning, er straffen bøde eller fængsel indtil 2 år. Cookie-bekendtgørelsen EUs databeskyttelsesdirektiv er nu indarbejdet i dansk lovgivning, og trådte i kraft med cookie- bekendtgørelsen i december Det indebærer, at udbydere af hjemmesider er forpligtet til at give en række oplysninger til slutbruger af udbyders hjemmeside, og til at indhente samtykke til at gemme oplysninger om brugerne ved en cookie, eller skaffe sig adgang til oplysninger gemt i en brugers terminaludstyr, dvs. både computere, smarthphones, tablets og i USBnøgler m.v. Når brugerne downloader en application, gemmes der ofte samtidig en cookie, der samler oplysninger om brugerens elektroniske færden. I henhold til cookie-bekendtgørelsen, er det i midlertidig ikke helt klart, hvilke oplysninger, der skal gives brugeren, og hvordan de skal gives, for at brugeren har givet samtykke til lagring af oplysninger, eller til at udbyderen skaffer sig adgang til brugerens udstyr. Det er dog ikke tilstrækkeligt, at oplysningen bare gives på en hjemmeside under forretningsbetingelserne. Brugeren skal mere aktivt samtykke i, at det gemmes en cookie på brugerens udstyr. Forpligtelsen til at informere og indhente samtykke, gælder både for fysiske og juridiske udbydere, og for private, erhvervsdrivende og offentlige myndigheder. Lone Rømø Jørgen Thomsen April 2012

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Betænkning nr. 1526

Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Betænkning nr. 1526 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Betænkning nr. 1526 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2009 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning om udveksling

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Juli 2013 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1ste. 1. halvår 2013 har været præget af spændende sager og travlhed. Desværre er det økonomiske opsving stadig

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1ste. 3. kvartal 2013 har fortsat udvist positive takter. Ligesom bankerne kan vi mærke øget aktivitet på boligmarkedet,

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste April 2015 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. 1. kvartal 2015 har fortsat udvist positive takter. Ligesom bankerne kan vi mærke øget aktivitet på

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Processer i konkurrencesager. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Processer i konkurrencesager. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. 2013 Processer i konkurrencesager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-520-8 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Juli 2014 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1ste Juli 2014 1. halvår 2014 har været præget af spændende sager og travlhed. Vi oplever en fortsat tendens

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Håndbog for. retsreportere

Håndbog for. retsreportere Håndbog for retsreportere 4 Hvornår skal du tage ordet? 4 Forbud, forbud, forbud 5 Dørlukning 8 Referatforbud 9 Navneforbud 13 Adgang til materiale 14 Køb af domme 14 Kære af kendelser 16 Tegning, fotografering

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste April 2014 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1ste April 2014 Vi ønsker dig god læselyst. Morten Ammentorp, Morten Jensen og Lone Rømø. Indhold - Få forhåndsgodkendt

Læs mere

Ændringer i huseftersynsordningen

Ændringer i huseftersynsordningen KANDIDATAFHANDLING, JURA, AALBORG UNIVERSITET Ændringer i huseftersynsordningen Betydningen heraf, samt eventuelle problemstillinger Udarbejdet af: Lise Møller Andersen, 2007-2245 og Camilla Vinther Hansen,

Læs mere

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig Køberinformation Det skal du vide, når du køber bolig Indhold Nogle ord om denne folder 5 Mangler 18 Ejendomsværdibeskatning 29 Forløbet af et typisk boligkøb 6 Sælgers ansvarsfraskrivelse 19 Ejendomsavanceskatning

Læs mere

Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering www.landbobanken.dk Boligbogen 4. udgave, oktober 2010 Redaktion: Lokale Pengeinstitutter v/morten Egholm Andersen og George Wenning Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

behandlingen straffesager

behandlingen straffesager Om behandlingen af straffesager Orientering for lægdommere i straffesager ved Retten i Roskilde December 2011 1 Jeg byder Dem hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/nævning) ved retten i Roskilde.

Læs mere

KEND DIN RET. RetsLex

KEND DIN RET. RetsLex KEND DIN RET RetsLex Domstolsstyrelsen 2012 INDHOLD Forord 3 Rettens arbejde 4 Sagstyper 4 Civile sager 4 Straffesager 5 Fogedsager 6 Skiftesager 7 Tinglysning 7 Notar 8 Straffesagen: 8 Aktører og forløb

Læs mere

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider JURIDISK NyhedsbreV Nr. 04/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: SALG af virksomheder

Læs mere