SIKON 2009 i Odense. ...reportage fra FOKUS PÅ AUTISME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKON 2009 i Odense. ...reportage fra FOKUS PÅ AUTISME"

Transkript

1 FOKUS PÅ AUTISME Fra brugerindflydelse til brugerinddragelse... 2 Advarsel... 3 Autisme er universelt Af Eva Isager... 4 En stilfærdig debattør Af Eva Isager... 8 SIKON i billeder VOXPOP: Hvad får du af SIKON? Af Eva Isager Sommerhusferie tilbydes i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond Kredsforeningerne Hovedbestyrelsen, Kredsforeninger og udvalg Bagsidetanker reportage fra SIKON 2009 i Odense Læse side 4 14 Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

2 Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Indlæg, kommentarer, bidrag mv. bedes sendt til Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer Sekretariat Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Tlf Fax Åbningstider Mandag, torsdag og fredag kl samt tirsdag kl Onsdag lukket. Landsforeningen Autismes sekretariat Formand Morten Carlsson: Tlf (kun tirsdag kl ) Arbejdsområder: ledelse, policy, redaktør medlemsblad, næstformand i DH Bogholder/kursussekretær Gurli Koluda: Tlf Arbejdsområder: Budget/regnskab, økonomistyring, personaleadministration, kursussekretær Sekretariatsmedarbejder Elisabeth Sandell: Tlf Arbejdsområder: telefon, nye medlemmer, vedligeholdelse af medlemskartotek, bladredaktion, Malta og Sommerhøjskolen Socialrådgiver Ulla Kjer: Tlf Arbejdsområder: rådgivning, vejledning, artikler og foredrag Kursuskonsulent Rebecca Rant: Tlf Arbejdsområder: fagligt indhold på SIKON s kurser og konference Informations-/Forlagsmedarbejder Peter K. Nielsen: Tlf Arbejdsområder: informationsmateriale, bøger, spil, hjælpemidler Ejendomsfonden Lars Grønlund: Formand for Ejendomsfonden, næstformand i Landsforeningen Autisme Tlf , Arbejdsområder: webmaster, IT, administration Udgivelsesdatoer for de kommende blade i 2009 Nr. 6 udkommer i uge 27. Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er onsdag den 3. juni Nr. 7 udkommer i uge 35. Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er onsdag den 15. juli Leder: Fra brugerindflydelse til brugerinddragelse Morten Carlsson, formand LA SIKON konferencen er overstået med stor succes. Mange interessante oplæg og workshops var presset sammen på to hektiske dage. Jeg tror dog alle deltagere føler de fik»noget med hjem«. En af de markante indledere i plenum, var folketingsmedlem Mette Frederiksen (S). Som medlem af folketingets socialudvalg har hun nogle meget markante holdninger til, at de sidste mange års bruger- og pårørendeindflydelse bør erstattes med den mere konkrete inddragelse. Det skal ikke længere være således, at hvis ledere og fagfolk husker det, så bliver brugere og pårørende spurgt til råd. Det skal i stedet indarbejdes i alle forhold, at man er direkte inddraget i beslutningerne om sit eget liv og hverdag. Det er demokratiet i sin menneskeværdige udgave og burde være en naturlig sikring af menneskers med særlige behov fundamentale rettigheder. Selv om det kan være besværligt at inddrage handicappede og deres pårørende og måske tidskrævende, må vi insistere på en ligeværdig tilgang til beslutninger om pasning, uddannelse, bolig, behandling m.v. De fleste specialskoler har medinddragelse af pårørende og børn. Til gengæld har vi oplevet problemer, når forældre har søgt inddragelse og deltagelse i skolebestyrelser på almindelige folkeskoler, hvor der er specialklasserækker. Den kommende tid vil vi tage dette spørgsmål op sammen med Skole og Samfund. STU den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse forudsætter at forældre og den unge bliver inddraget. Alligevel oplever vi gang på gang, at visitationer og beslutninger bliver taget hen over hovedet på elever og forældre. Det har givet anledning til megen uro og et stigende antal klager til klagenævnet. Mange kommuner mener de har ret til bare at etablere en standarduddannelse med faste hold og indhold. Det er et brud på loven, der forudsætter individuelt tilrettelagte uddannelser og som nævnt, planlagt sammen med den unge og forældrene. Mange steder har vi de sidste år oplevet utilfredstillende forhold for voksne i en række botilbud. Inddragelse af mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og deres pårørende ville have kunne forhindret dette og samtidig ville det kunne sikre tilførsel af ressourcer, bedre udnyttelse af erfaringer og idéer samt ikke mindst en bedre livskvalitet for den enkelte. ADVARSEL En anden mere overordnet mulighed for at få indflydelse er gennem de lokale DH (Danske Handicaporganisationer) afdelinger i alle kommuner. Her skabes grundlaget også for arbejdet i kommunens Handicapråd. Selv om der her mest drøftes principielle spørgsmål og generelle sager, så har det meget ofte stor konkret betydning for vores familier og børn, unge og voksne med ASF. For tiden er der årsmøder i de lokale DH-afdelinger og efter kommunevalget i november skal der vælges nye repræsentanter til alle Handicaprådene. PAS PÅ MED BØRNEOPSPARINGER ELLER VÆR SIKKER PÅ AT DE FØRST UDLØSES NÅR DIT BARN FYLDER 21 ÅR Morten Carlsson, formand LA Vores søn Lasse fylder 18 år i denne måned. Han går stadig i specialskole, men skal efter sommerferien begynde på ungdomsuddannelse. Lasses forsørgelsesgrundlag er ikke afklaret, men han skal formentlig på kontanthjælp fra næste måned eller det skal han ikke alligevel! Hans bedsteforældre har igennem mange år sparet lidt over kr. op til ham på en børneopsparing, præcis som hans brødre der ikke har ASF, til brug for når han blev myndig og formentlig ville flytte hjemmefra, altså en slags bolig- og etableringsopsparing. Udbetalingen blev desværre sat til det fyldte 18 år. Man kan ikke modtage kontanthjælp når man har formue. Derfor skal Lasse nu selv betale for sin forsørgelse ud af opsparingen indtil denne er brugt (beregnet som kontanthjælp måned for måned). Det var ikke lige det hans bedsteforældre havde tænkt sig. Havde vi været opmærksomme inden Lasse blev 14 år, havde vi kunne udsætte udbetalingen til han blev 21 år. Her vil Lasses forsørgelsesgrundlag være mere klart (fleksjob, førtidspension eller lignende) og han ville have kunne få gavn af sin bolig- og etableringsopsparing. 2 Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 3

3 for at kunne bruge den som bevis i retssagen på, at hun var sindssyg.»autisme er universelt«på SIKON 2009 fortalte 82-årige Eustacia Cutler fra USA om sin datter, som trods en autismediagnose er blevet verdenskendt universitetsprofessor.»glæderne og problemerne med børn med autisme er de samme over hele verden,«siger hun til Landsforeningens blad. Af Eva Isager, journalist Historien om den nu 61- årige Temple Grandins liv er en, man læser om i bladene og ser i fjernsynet og næste år også i en amerikansk film. Faktisk er historien næsten ikke til at tro på. Som blot to et halvt-årig fik hun en diagnose inden for autismespektret, og børnelæger kaldte hende for en meget mærkelig pige. Alligevel er hun i dag professor på et universitet i Colorado i hjemlandet USA og en af verdens førende eksperter i kvægvidenskab.»temple bliver ved med at udvikle sig, jeg ved egentlig ikke hvorfor,«siger hendes mor, 82-årige Eustacia Cutler, som bor i New York. Hun har brugt en stor del af sit liv på først at hjælpe datterens udvikling på vej og siden på at rejse rundt i USA og flere europæiske lande for at fortælle familiens historie som inspiration for andre forældre. På SIKON 2009 stod hun både for et foredrag i plenum og for en workshop.»i dag vil Temple ikke af med sin autisme, som er en del af hendes identitet. Hun har realiseret sig selv og har et dejligt liv. Hun er heldigvis stolt af sig selv og god til at undervise der har hun lært noget af mig,«ler Eustacia Cutler.»De seneste 10 år har jeg ikke været bekymret for hende, for jeg kan se hendes udvikling, ikke mindst i den måde hun omgås sine søskende på. Hun har fået en nærhed til dem, og det er skønt for mig at se. Jeg synes, der er stort håb for hende.«ventede til ex-manden døde Og håb er det, som Eustacia Cutler prøver at give videre til andre forældre til børn med en autismediagnose. Hold fast i håbet om, at tingene kan blive bedre, og at barnet kan udvikle sig. Håbet forsøgte hun også selv at bevare dengang i 50 ernes konservative USA, hvor hun ikke alene kæmpede mod myndighederne, men også mod sin egen mand. Han satte alt ind på at få datteren på institution og truede med at lægge sag an mod moderen for at gennemtrumfe sin vilje. Manden skrev endda dagbog om Eustacia bag hendes ryg Truslen om retssag ville også blive effektueret, hvis Eustacia Cutler begyndte at fortælle offentligt om Temple, sådan som hun planlagde. Derfor ventede hun, til exmanden de to blev skilt for mange år siden døde for 10 år siden, og datteren opfordrede hende til at gøre familiens historie offentlig. Siden er det blevet til bogen»a Thorn in My Pocket«og adskillige foredrag hvert år.»forældrenes teamwork om et barn med autisme er utrolig vigtigt, men jeg selv kæmpede faktisk mere mod min mand end mod fagfolkene. En psykiater, som havde arbejdet i årevis med Temple, fortalte mig om dagbogen og rådede mig til at blive skilt så hurtigt som fortsættes på næste side Eustacia Cutler:»Glæderne og problemerne med børn med autisme er de samme over hele verden.«4 Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 5

4 muligt. Psykiateren roste mig faktisk for mit arbejde med hende, hvilket ingen havde gjort før, for dengang opfattede man mødrene som årsag til børnenes autisme. Selv min egen mor så ned på mig. Specielt mødrenes forhold var årsagen til, at jeg gerne ville ud og holde foredrag. Nogle måtte tale deres sag.«del af fællesskab på SIKON»Det er en stor glæde for mig at se så mange fædre her på SIKON, for i USA ender 90 procent af ægteskaberne mellem forældre til børn med autisme med skilsmisse. Jeg kender ikke procentdelen i Danmark, men jeg har lyst til at sige til fædrene: Lad være at løbe væk. Jeg taler mest med mødrene efter mine foredrag, både i USA og Europa. De kommer hen til mig og siger:»din historie er også min historie«men heldigvis er fædrene også begyndt at ville snakke med mig.jeg var så ung og uerfaren dengang, men alligevel lykkedes det mig med hjælp fra nogle professionelle at holde Temple ude af institution. Jeg var heldig at samarbejde med dygtige læger og lærere, og vi delte vores ekspertise og bekymring. I dag er forholdene for forældre til børn med autisme jo helt anderledes forældrene får meget mere information, blandt andet på konferencer som SIKON, og de har netværk med hinanden, så de ikke føler, at de står alene.«eustacia Cutler har selv følt sig som en del af et fællesskab på SIKON, selv om det meste er foregået på dansk.»glæderne og problemerne med børnene er de samme over hele verden, så jeg har forstået meget af, hvad der er foregået på trods af sprogforskelle. Jeg har for eksempel haft den samme fantastiske oplevelse med kor andre steder i verden, som jeg havde med Maglemosens kor her på SIKON. Jeg kunne genkende børnenes ansigter og kropssprog. Autisme er universelt når det gælder autisme har det ingen betydning, hvilket land du befinder dig i.«sikon 2009 i tal SIKON 2009 i Odense var den 21. konference i rækken Konferencen havde deltagere og 30 på venteliste De 55 procent var fagfolk og resten pårørende Ca. 20 af deltagerne havde selv en diagnose For første gang havde SIKON en kvindelig konferencier, Rebecca Rant, formand for kredsforeningen København/Frederiksberg og kursuskonsulent Maglemosens kor og orkester fik kæmpe klapsalver for deres medvirken ved åbningen af SIKON. Maglemosen i Ballerup udbyder den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) for unge udviklingshæmmede i det storkøbenhavnske område. Stand up-komikeren Jan Gintberg, som selv har en 11-årig datter med Downs syndrom, var konferencens hemmelige gæst. Han underholdt ved middagen mandag aften, blandt andet med sine oplevelser med datteren og fik folk til at ligge flade af grin. 6 Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 7

5 En stilfærdig debattør Autismeprisen 2009 gik til Birgitte Bjørn Jensen, som trækker på sin egen families erfaringer i indsatsen for at bedre forholdene for mennesker med autisme. I autismeverdenen er Birgitte Bjørn Jensen fra Århus ikke kendt af så mange bortset fra inderkredsen. Hun arbejder vedholdende for andre, men gør ikke noget væsen af sig. Birgitte er forsynet med en skarp hjerne og pen, og så er hun mor til to drenge på 16 og 12 år med en diagnose. De to ting udnytter Birgitte Bjørn Jensen i et omfattende frivilligt arbejde for at gøre Danmark til et bedre sted at leve for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Indsatsen rækker fra oplæg om inklusion på konferencer, udformning af debatindlæg og høringssvar over kontakt til folketingspolitikere i forbindelse med lovforslag og medvirken ved tilblivelsen af Den Nationale Autismeplan. For alt dette modtog en fuldstændig uforberedt Birgitte Bjørn Jensen Autismeprisen 2009 på SIKON. Prismodtageren arbejder i øvrigt ofte som repræsentant for Landsforeningen Autisme. Hårdt arbejde for sønnerne»jeg vidste ingenting på forhånd og var virkelig overrasket, fordi man er vant til, at Autismeprisen gives til fagpersoner, men det betyder meget for mig at få den anerkendelse. Deri ligger en blåstempling af mit arbejde, og det er en stor personlig og faglig tilfredsstillelse. Jeg vil gerne blive ved med at gøre noget for at rykke samfundet i den rigtige retning, for arbejdet er meningsfyldt og nødvendigt. I øvrigt er arbejdet i autismeregi præget af, at man hjælper hinanden. Min egen familie har selv mange at takke, og jeg forsøger at give noget igen,«siger Birgitte Bjørn Jensen. Birgitte Bjørn Jensens familie, som også omfatter hendes mand Søren, er et eksempel på, at det kan lade sig gøre at leve et godt liv, selv om familien rummer børn med Aspergers syndrom, svær ADHD og Tourettes syndrom. Men det har krævet hårdt arbejde at sikre børnene de rigtige rammer, ikke mindst for skolegangen, og dermed at give hele familien ordentlige livsbetingelser. Det er disse erfaringer, prismodtageren bruger i sit arbejde for at gøre livet lettere for andre familier. Det var en meget overrasket Birgitte Bjørn Jensen, som fik Autismeprisen i form af diplom, check på kroner og kunstværk overrakt af Åge Sinkbæk, formand for Aspergerforeningen. Her er prismodtageren fotograferet sammen med repræsentanter for Landsforeningen Autisme, Juri Carlsson og Elisabeth Sandell. Greepers Sort Originals 140 cm op til 8 par øjer Greepers snørebånd, er nemme at binde og løsne. (ingen elastikker). Velegnet til mennesker med motoriske vanskeligheder og mennesker med gigt. Se her hvordan man binder og løsner snørebåndene: Vejl. udsalgspris 95,50 DKK Kan bestilles hos Autismeforlaget på eller på tlf Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 9

6 Landsforeningen Autismes sekretariat og Autismeforlaget havde meget om ørerne under konferencen Kursuskonsulent i SIKON Rebecca Rant var konferencens første kvindelige konferencier Maglemosens bands forsanger, Ceylan Ersan, var udstyret med en gudsbenådet stemme... Deltagerne både hyggede og morede sig kosteligt under gallamiddagen... Der var stående applaus til Maglemosens band Eustacia Cutler og Uta Fritz kunne næsten ikke løsrive sig for hinanden. Der var meget, der skulle fortælles og berettes om... Jan Gintberg forstod at få dagligdagens situationer frem i lyset på en ustyrlig morsom måde... Mette Frederiksen (MF) gav sit bud på, hvad fremtiden vil bringe for mennesker med autisme 10 Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 11

7 ...det mener jeg! Hvad får du ud af SIKON? Christina Leger, souschef i specialinstitutionen Solsikken, Guldborgsund Kommune Det er første gang, jeg er med, og det er lidt af en oplevelse. Jeg får en masse indsigt, jeg ikke kan læse mig til, også gennem de forskellige workshop, og blandingen af fagfolk, forældre og mennesker med en diagnose er rigtig god. Jeg sidder i styregruppen for de sociale institutioners landskonference og ved, at der er kommet større fokus på konferencer som SIKON. Konferencerne har en funktion, hvis de bevarer deres høje faglige niveau, dvs. får det sidste nye med og måske anlægger nye vinkler. Ellers bliver det bare personalepleje. Bente og Willy Niessen, forældre, Rødding Af Eva Isager, journalist Det gode ved SIKON er, at man føler sig forstået og som en del af et fællesskab, og så kan man få dækket sit skiftende behov for viden. Behovene ændrer sig, efterhånden som børnene bliver ældre. Vi har tre sønner på henholdsvis 11, 14 og 24 år med en diagnose inden for autismespektret, den ene ganske vist ikke med en officiel diagnose. I år har SIKON særlig mange tilbud om ADHD, hvilket passer os fint. Vi har også opsøgt viden om konfliktløsning og adfærdsproblemer, som er aktuelt for os. Vi snakker med andre forældre på SIKON, men når ikke så mange, som vi gerne ville, og måske kunne man sætte egentlig tid af til det i programmet? Leif Nord, forstander og psykolog på Børn og Unge Centret i Juelsminde Jeg har været med flere gange før og er særligt interesseret i de internationale oplæg, som har en høj kvalitet. Jeg har deltaget i en workshop om udadreagerende adfærd og i en anden om ledelse, men den sidste fik jeg ikke så meget ud af. Vi er otte medarbejdere afsted, og samværet med kollegerne giver et udbytte i sig selv. SIKON er vigtig, men skal suppleres af anden uddannelse, også intern uddannelse. Jeg savner en deltagerliste, så man kan se, om nogle af ens gamle kolleger er med. Annemarie og Bo Sommerby, forældre, Fredericia Vi har en dreng på fire et halvt år med infantil autisme og vil gerne følge med i, hvad der sker på området. SIKON er fantastisk organiseret, men kursusudbudet er ensidigt det drejer sig for meget om specialpædagogik. Hvorfor ikke brede emnerne mere ud og for eksempel prioritere international forskning højere? Vi ville hellere høre en amerikansk forsker fortælle om, hvor de er lige nu end høre det historisk prægede indlæg fra Eustacia Cutler i hendes workshop. Vi ville også gerne have hørt eksperter fortælle om diæt til børn med autisme eller emner, som ikke er så kendte. fortsættes på næste side Bente og Willy Niessen, forældre,rødding Annemarie og Bo Sommerby, forældre, Fredericia 12 Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 13

8 Henrik Notlev, forælder, Lystrup Man kan ikke tage hjem fra SIKON uden at føle optimisme. Man tænker: Vi er ikke alene, det skal nok gå. Jeg har også selv været glad for at kunne fortælle nogle forældre med et yngre barn noget, de forhåbentlig kunne bruge. SIKON har en stor bredde, og man kan hente alle informationerne et sted. Man får både høj faglig forskningsbaseret viden og kan deltage i workshop om praktiske problemstillinger. Vores søn er knap 15 år, og vi har mest brug for at kigge i krystalkuglen: Hvordan skal han klare sig, hvad med hans uddannelse osv. SIKON har en tendens til at henvende sig mest til nye forældre, og det ville måske være en idé at målrette workshoppene, sådan at nogle specielt var for de»gamle«forældre og nogle for de nye. Jonathan Jannick Lørup, som har en ASF-diagnose, 18 år, Svendborg Det har overvejende været en positiv oplevelse, og jeg kunne godt tænke mig at komme igen en anden gang. Men jeg havde problemer med den ulidelige larm mandag aften under middagen og blev nødt til at tage mine hørebøffer med støjdæmper på. Ellers har det været fede arrangementer, og jeg kunne godt lide Eustacia Cutler og Uta Frith. Jeg havde også glæde af at være med til Trine Uhrskovs temagruppe om at være en offentlig familie. Og så har jeg snakket med andre med en diagnose, og det var rart at møde ligesindede. Jonathan Jannick Lørup, som har en ASF-diagnose, 18 år, Svendborg Sommerhusferie tilbydes i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond Med sommeren lige op over os, er det lykkedes vores flittige projektansøger næstformand Winnie Skjødt at presse kr. ud af Arbejdsmarkedets Feriefond. Pengene er øremærkede til en uges ferieophold for enlige forsørgere med et eller flere børn med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF). Det er yderligere et krav for at komme i betragtning, at ansøgeren dokumenterer, at indkomstniveau/rådighedsbeløb svarende til kontanthjælp. Med venlig assistance fra FolkeFerie.dk har vi fået bestilt 20 huse i feriecentret i Karrebæksminde (syd for Næstved) i uge 32 i sommerferien. Nærmere bestemt fra lørdag den 1. august til lørdag den 8. august. Der er en række sommeraktiviteter dels på feriecentret (der har udendørs svømmebasin m.v.) og i byen som ligger indenfor gåafstand. Husene er indrettet med køkken, stue og et soveværelse. Der er max. plads til 4 personer, idet to af sovepladserne er på sovesofa i stuen. Det er mest velegnet til en voksen og 2 børn. Huset vil blive stillet gratis til rådighed. Derudover ydes der transporttilskud på maksimalt kr. pr. familie. Der er hver aften indregnet et middagsmåltid for 1 voksen og 2 børn, som indtages i feriecentrets restaurant. Øvrige måltider og udgifter afholdes af lejer selv. Landsforeningen Autisme stiller IKKE personale til rådighed på turen men fungerer udelukkende som bestiller og formidler. Ansøgninger kan indsendes pr. post til sekretariatet på Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev eller via mail til Vi skal modtage ansøgningen med bilag og dokumentation senest den 16. juni og ansøgerne for direkte besked senest den 23. juni. 14 Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 15

9 Kredsforeningen Østjylland På begge sider ider af af bordet bordet LINDA LINDA MORTENSEN MORTENSEN På begge sider af bordet P LINDA MORTENSEN Med op fo hvor usy synd Det om i fa ba be at li u På begge sider af bordet Af Linda Mortensen Med denne bog åbnes dørene op for et kig ind i en familie, hvor der bor et barn med det»usynlige«handicap, Aspergers syndrom. Det er en personlig beretning om medgang og modgang i familiens samspil med dette barn, men det er også en beretning, om en mors kamp for at sikre hendes barn et værdigt liv i samspillet med mennesker udenfor familien. Vejl. udsalgspris 190,- kr. incl. moms Kan bestilles hos Autismeforlaget på eller på tlf Arrangementer i juni i Østjylland... Familiedag i Dyrehaven ved Sølund Søndag den 7. juni kl Vi mødes på P-pladsen, Sølundsvej, Skanderborg Vi går en tur i Dyrehaven, spiser vores medbragte mad, og hygger os sammen med vores børn. Dette er en helt uforpligtende tur hvor alle som har lyst kan deltage, og mødes til lidt hyggelig socialt samvær :-) med familier som ligner din egen. Ingen tilmelding bare kom og vær med. Læs mere og se kørevejledning på eller få mere info på tlf / glade eller måske noget helt andet. Første gang vi mødes, planlægger vi det næste halve års møder, så vær med fra starten. Meld dig til eller hør nærmere hos Susanne Bøgh Alders, tlf / Frivillige pædagoger/medhjælpere søges til uge 31 Vi mangler stadig nogle enkelte frivillige til børneaktiviteterne på vores Sommer Camp på Rønshoved Højskole i uge 31. Bøger Magasiner Tidsskrifter/Anmeldelser Videnskabelig Litteratur Lydbøger Pædagogisk Software Stadig få ledige afgange til Malta... både fra Billund og Kastrup september 2009 Netværksgruppe for forældre og børn med en autisme spektrum forstyrrelse Vil du være med i en netværksgruppe, hvor børnene også er med? Så er vores nye netværksgruppe måske noget for dig. Vi mødes ca. én gang om måneden og laver nogle aktiviteter sammen, der er til glæde for børnene, og samtidig giver forældrene mulighed for at snakke! Det kan være en tur i badeland, DGI-huset, skoven eller en computeraften for de spille- Du skal være sammen med børnene ca. 4 timer hver dag resten af tiden kan du nyde de mange faciliteter på højskolen. Læs mere om Sommer Camp på og skriv en mail til hvis du er interesseret. Kontakt sekretariatet tlf eller og få flere oplysninger og tilmeldingsskema tilsendt. 16 Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 17

10 Kredsforeningen MidtVest FN s Verdensautismedag på Langvadbjerg den 2. april 2009 Dannebrog var hejst og forårssolen skinnede lunt ind af vinduerne på Langvadbjerg og gjorde sit til at skabe den perfekte ramme om Kredsforening MidtVests markering af FN s Verdensautismedag. Vi havde lagt op til et arrangement med fokus skarpt rettet mod at sikre fortsat udvikling af tilbuddene indenfor autismeområdet. En dag med mulighed for at mødes på kryds og tværs (også over kommunegrænserne) forældre, pårørende, politikere og forskellige fagpersoner imellem OG med mulighed for at blive»tanket op«med ny viden og nye perspektiver. Dagen forløb med tretten yderst varierede»hot spots«á 10 minutters varighed. Der var indlæg fra både fagfolk, politikere, forældre, samt personer med en diagnose indenfor spektret. Bl.a. kunne man høre forskellige skoler og institutioner præsentere deres pædagogiske tilgang til mennesker med ASF i ord og billeder. To mødre berettede fra det virkelige liv: den ene gav nogle konstruktive»guide lines«til de offentlige myndigheder, der møder forældrene og de pårørende; den anden gav et indblik i historien bag hendes (dag)bog, en gribende personlig beretning om livet før og især efter at hendes søn fik en diagnose inden for autismespektret. Og to unge piger med AS gav os et enestående indblik i deres liv den ene via et»live«interview, den anden via præsentation af nogle af de kunstværker hun har fremstillet. Gæsterne gik lidt til og fra stuen, hvor indlæggene foregik, men der var konstant minimum 30 tilhørere til stede. Tilhørerne sad på stole langs væggen og stod ved små caféborde opstillet til lejligheden. Der var en yderst intens stemning i stuen hele eftermiddagen. Gæsterne lyttede opmærksomt til oplægsholderne, som man på grund af rummets størrelse ikke kunne undgå at komme»tæt«på. Efter hvert eneste indlæg kunne man høre, hvordan der kom gang i snakken og refleksionerne i alle kroge og hjørner, i overetagen, rundt om buffeten i køkkenet og udenfor i»rygehjørnet«. I de små trange rum på Langvadbjergs overetage præsenterede tretten institutioner, skoler og andre autisme-relaterede tilbud fra kredsforeningens område sig via små udstillinger. Her var mulighed for at blive introduceret nærmere til de enkelte steder og stille spørgsmål. Ligeledes her gik snakken livligt blandt de gæstende fagfolk og pårørende. Også»udenfor«Langvadbjerg blev dagen markeret med åbent hus, idet bl.a. det nybyggede»mosaikken«, botilbud for voksne mennesker indenfor autismespektret slog dørene op i et kortere tidsrum. En mulighed som mange af gæsterne benyttede sig af. Vi havde på forhånd ingen anelse om, hvor mange mennesker, der kunne finde på at dukke op til markeringen af Verdensautismedagen. Det var første gang, vi lavede denne type åbent hus arrangement på Langvadbjerg. Jørgen Ahler udtrykte på forhånd, at han var godt tilfreds, hvis bare der dukkede 80 mennesker op i løbet af dagen. Dette tal kom i hvert fald til at holde stik og meget mere til, idet cirka 150 gæster nåede at deltage i dagen. De mange gæster fyldte rammerne fuldt ud både i volumen, men så sandelig også med hjertevarme og engagement i forhold til at gøre denne dag til noget helt særligt. Kredsforening Midtvest er klar til at markere Verdensautismedagen i 2010 igen! Hjemmesiden har fået et nyt menupunkt: FN s Internationale Autismedag 2. april 18 Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 19

11 Kredsforeningen Storkøbenhavn Netværksgrupper... Med jævne mellemrum modtager vi i Kredsforeningen henvendelser fra pårørende til personer med ASF med henblik på, at vi etablerer kontakt til andre i en tilsvarende situation. På Grøn aften, som afholdes én gang om året, er der mulighed for at etablere kontakt og stifte netværksgrupper, men herudover savnes et forum for løbende etablering af kontakt. Vi har derfor som et forsøg i Kreds foreningens bestyrelse besluttet at oprette en mulighed for at søge kontakt på vores hjemmeside. Her vil man via mail til Kredsforeningen kunne blive optaget på en kontaktliste. Listen skal bestyres af Kredsforeningen og der vil således ikke på hjemmesiden optræde oplysninger om de kontaktsøgendes navn, adresse, telefonnummer eller -adresse, men alene anonymiserede oplysninger som fx kontaktsøgers alder, køn, geografisk område, relation til personen med ASF, vedkommendes alder, køn o.l. der vil muliggøre at udvælge relevante kontaktemner. Det er samtidig besluttet, at der kun kan etableres kontakt mellem voksne. Den endelige udformning af forummet på hjemmesiden forventes efter drøftelse i bestyrelsen at være implementeret ultimo maj Registrering af eksisterende netværksgrupper Kredsforeningen har brug for, at få registreret de netværksgrupper, der allerede er i gang. Grunden hertil er, at vi f.eks. meget gerne vil søge midler til servicering af netværksgrupperne, meget gerne vil kunne henvise til grupper som er åbne for flere deltagere, og i det hele taget vil vi meget gerne, i særlige tilfælde, kunne dokumentere de aktiviteter vi har i gang i kredsforeningen. Vi har brug for følgende data: Netværksgruppens målgruppe (alder/køn/diagnose) Navne på gruppens deltagere Navn, tlf. nr. og mailadresse på gruppens kontaktperson Netværkgruppens hjemsted (hvor holdes møderne) Oplysning om gruppen er åben for nye deltagere Oplysningerne sendes til: Lis Særmark-Thomsen, Psykologsupervision af netværksgrupper Kredsforeningen har søgt og fået midler til psykologsupervision af netværksgrupper. Midlerne skal anvendes i Interesserede netværksgrupper kan kontakte Lis Særmark- Thomsen, eller på tlf eller senest med udgangen af juni måned. Målgruppe: Aspergere og højt fungerende unge med ASF fra 16 år samt deres forældre. Antal: Max. 50 deltagere (efter først til mølle princippet) Deadline for tilmelding: 15. juni 2009 på eller tlf Pris: 480,- kr. pr. person i dobbelt værelse (hvert hus indeholder 2 soverum med hver sit badeværelse). Prisen er for ophold/forplejning samt drikkevarer til de 2 frokoster. Drikkevarer der ud over og til middagen lørdag aften er for egen regning. Henvendelse vedr. kurset: Kent & Charlotte på tlf Kursusindhold: Introduktion til Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), fritid for voksne ASF ere, serviceloven i voksenperspektiv, job & uddannelse, og»et sted at bo«. Detaljeret program fremsendes efter tilmelding- kan også ses på kredsforeningens hjemmeside. Oplægsholdere: Trine Uhrskov fra Sopra, Bjarne Ekkenberg fra Ekkenberg Andersen Netværk i Slagelse, (et privat netværk af botilbud), sektionschef Karsten B. Pedersen fra Hans Knudsen Instituttet, Ulla Kjer, socialrådgiver i Landsforeningen Autisme, 1 UU-vejleder fra UU-Nord. Ret til ændringer forbeholdes! Storkøbenhavn Weekendkursus: ASF og voksenliv Lørdag kl. 10 til søndag kl. 13 Gilleleje Feriecenter, Tinkerup Strandvej 8A, 3250 Gilleleje, Tlf Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 21

12 Hovedbestyrelsen, Kredsforeninger og udvalg Indmeldelse i foreningen! Hovedbestyrelsen Morten Carlsson... Tlf Næstformænd: Winnie Skjødt... Tlf Lars Grønlund... Tlf Medlemmer: Aage Sinkbæk... Tlf Allan Jensen... Tlf Anja Clausen... Tlf Bernd Weibeck... Tlf Peter K. Nielsen... Tlf Rebecca Rant... Tlf Søren Dalgaard... Tlf Tine Heerup... Tlf Kredsforeningen Bornholm Karin Jaque... Tlf Susanne Sonne... Tlf Kredsforeningen Frederiksborg Allan Jensen... Tlf Charlotte Sloth Jensen. Tlf Kredsforeningen Fyn Else Worm Jørgensen... Tlf Kredsforeningen Færøerne Landsfelagið fyri fólk við autismu...tlf Maiken Skardenni...Tlf Kredsforeningen Grønland Ando Møller...Tlf Kredsforeningen København/ Frederiksberg Rebecca Rant... Tlf Tine Heerup... Tlf Kredsforeningen MidtVest Søren Dalgaard... Tlf Kredsforeningen Nordjylland Jørn Poulsen... Tlf Kredsforeningen Ribe Kontaktperson: Hanne Schroll Kristensen... Tlf Kredsforeningen Roskilde Uffe Mohrsen... Tlf Kirsten Christensen... Tlf Kredsforeningen Storkøbenhavn Karen Hornshøj-Møller. Tlf Kredsforeningen Storstrøm Alice Seldal... Tlf Kredsforeningen Sønderjylland Hanne S. Christensen... Tlf Kredsforeningen Vejle Inge Frisgård... Tlf Kredsforeningen Vestsjælland Thomas Fabricius... Tlf Tina Larsen... Tlf Kredsforeningen Viborg Peter K. Nielsen... Tlf Birgit Flæng Jørgensen Tlf Kredsforeningen Østjylland Marianne Banner... Tlf Elsebeth Pii Svane... Tlf Aspergerforeningen Kontaktperson: Aage Sinkbæk... Tlf (AS-repr. = Aspergerrepræsentant i kredsforeningen) Som medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og andre interesserede, herunder firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder og foreninger, der ønsker at støtte foreningens formål. Medlemskontingentet fastsættes på Landsforeningen Autismes repræsentantskabsmøde. Medlemsskabet er personligt, og man er velkommen til at melde flere familiemedlemmer ind. Kontingentet til Landsforeningen Autisme andrager kr. 240,- pr. år heraf går de kr. 120,- til den lokale kredsforening. Indmeldelse kan også foretages via foreningens hjemmeside: Børn og Unge medlemskab Der er nu mulighed for at børn og unge (til og med 17 år) kan få deres eget medlemskab af Lands fore ningen Autisme. Derved er de også selv med til at støtte foreningens arbejde til gavn for dem selv eller deres søskende. Det koster 50 kr. om året. Ja, jeg vil gerne være medlem af Landsforeningen Autisme: Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Kommune: Mobil: EAN-nummer: Jeg ønsker et Børne og Unge medlemskab til kr. 50,- pr. år Jeg er år Jeg er forælder til: Jeg er søskende til: Jeg er pårørende til: Navn: Fødselsår: Jeg har selv diagnosen Diagnose: Jeg er fagperson Andet Kommentarer: Blanketten sendes til: Landsforeningen Autisme, Att. Sekretariatet, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du tage en fotokopi! 22 Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 23

13 Magasinpost ID-nummer B Portoservice Postboks Pandrup...Bagsidetanker Om ligefremhed Aage Sinkbæk Jeanette Ringkøbing Louise Jensen Janeth Koblauch Birgitte Bjørn Denne måneds bagside-skribent er Janeth Koblauch, underdirektør i den social-økonomiske virksomhed SOVI Har du sagt noget positivt til din kollega i dag? Ups! Hvad er det lige man skal sige? Er det f.eks. positivt at sige, at hendes kjole er flot eller er det mere rigtigt at sige, at hun ser godt ud i kjolen. Måske skulle jeg bare spørge hende, hvor hun har købt den for bagefter at sige, at den er pæn? På min arbejdsplads siger de fleste tingene meget direkte, og det kunne have været et stort problem for dem, hvis de arbejdede et andet sted.»hej du gamle«, runger det fra den anden ende af arbejdspladsen og jeg ved straks, at en af mine»kolleger«med autisme fortæller, at han er glad for at se mig! Lidt senere på dagen kommer jeg forbi en anden værkstedsmedarbejder med autisme, der arbejder på SOVI.»Ja! nu varer det ikke længe før vi to skal på plejehjem sammen«, lyder det fra ham. Jeg ved ikke helt, hvad den dybere mening er i det han siger, men jeg ved, at han også siger, at han er glad for den kontakt vi har i det daglige.»uhmmm! Du dufter dejligt«, siger den yngre kvinde, efter hun har været tæt på mig og snuset! og straks har vi en kontakt, der fører os videre i»small-talken«. En anden kvinde, uden det store ekspressive sprog, går forbi mig en dag, hvor jeg har irgrønne støvler på. Hendes gang ændres straks fra stille gang til en nærmest springende og grinende adfærd.»kan du li den smarte farve på mine støvler?«, spør jeg og får et klingende»ja!«men hun havde allerede givet mig respons på mine støvler, alene med sin adfærd. Måske handler det i bund og grund blot om at få sagt eller vist et eller andet positivt til vores kolleger og ikke så meget om, hvad eller hvordan vi siger det. Det vigtige er, at det vi gør eller siger, det når modtageren på den gode måde. På en arbejdsplads som SOVI kan eksperter ofte forklare den sociale kontakt med teorier om systemer, indlært adfærd m.m.-, men jeg sætter pris på den helt specielle sociale kontakt i det daglige samvær med mennesker med stor ligefremhed. Det betyder bl.a. komplimenter og small-talk i en anden dimension og det kan vi»andre«måske lære af! 24 Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme August 2009 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme April 2008 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service LANDSFORENINGEN AUTISME Støttemuligheder efter lov om social service Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse af, at ikke

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet.

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet. ASPERGERS SYNDROM Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner April 2008 Historien om Anders

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE. Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE. Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2008 Hvad er Aspergers syndrom? Nu om dage sættes der mere og mere fokus

Læs mere

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSE (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSE (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSE (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2008 Hvad er ASF? ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Børn med

Læs mere

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2010 Hvad er ASF? Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er en gruppe af gennemgribende

Læs mere

Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4

Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4 FOKUS PÅ AUTISME Åbent brev til Karen Ellemann... 2 Socialrådgiveren: Individuel boligstøtte... 7 Om at flytte hjemmefra... 8 Penneveninde søges... 9 Sommerhusferie på Langeland... 10 Legater... 11 Deltagere

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME

LANDSFORENINGEN AUTISME LANDSFORENINGEN AUTISME Aspergers syndrom Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner Historien

Læs mere

International Autismedag 2. april. ...temanummer om FOKUS PÅ AUTISME

International Autismedag 2. april. ...temanummer om FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME FN s Autismedag 2. april synlighed og opmærksomhed... 2 Meeting of Minds 3... 4 Center for Autisme: Kurser om seksualitet med Isabella Hénault... 9 Bare spørg hvis du tør... 10 Kredsforeningerne...

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde

FOKUS PÅ AUTISME. Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde FOKUS PÅ AUTISME Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond... 6 Socialrådgiveren: Ferier... 8 BOING: Piger med

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsberetning for året 2013.

Årsberetning for året 2013. Årsberetning for året 2013. Indledning. Vores landsforening har fået nyt medlemssystem og det har betydet at man har fået ryddet lidt op i medlemslisterne, så i år har vi her i Østjylland 1138 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Nr. 6 Juli 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

Nr. 6 Juli 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 6 Juli 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, formand@autismeforening.dk Redaktion: Elisabeth Sandell redaktion@autismeforening.dk

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Referat fra generalforsamling onsdag den 18. marts 2015 i Landsforeningen for autisme - Kreds København/Frederiksberg

Referat fra generalforsamling onsdag den 18. marts 2015 i Landsforeningen for autisme - Kreds København/Frederiksberg Referat fra generalforsamling onsdag den 18. marts 2015 i Landsforeningen for autisme - Kreds København/Frederiksberg Forinden generalforsamlingen fik kredsen besøg af landsformand for Landsforeningen

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser LANDSFORENINGEN AUTISME Forældrekurser Bl.a. Grønne aftener Etablering af netværksgrupper Søskendekurser Bedsteforældre- og pårørendekursus Kend serviceloven Teenage-ramte forældre Botilbud hvor flytter

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Hvad er ASF? ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Læs mere

Hjælp, mit barn fylder 18!

Hjælp, mit barn fylder 18! Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med arrangementet Oplæg ved: Hjælp, mit barn fylder 18! Lørdag d. 3. oktober 2015 kl. 10-15.45 Taastrup Kulturcenter A-salen Poppel Allé 12 2630 Taastrup Sputnik Kollegiet

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde.

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde. 3. januar 2012 Fremmødt: Thorup, Yvonne, Charlotte, Parbæk, Kåre, Uffe, Søren Kristian Afbud: Jacob Ikke fremmødt: Kim Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre Opfølgning Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

-Kom godt i gang! Kredsforening MidtVest

-Kom godt i gang! Kredsforening MidtVest NETVÆRKSGRUPPER -Kom godt i gang! Vores barn har autisme og selvom vi elsker vores helt specielle barn meget højt fremkalder vores liv med dette helt specielle menneske ofte nogle stærke følelser i os

Læs mere

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer:

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer: Årsberetning 2012 Netværk og arrangementer: Vi har nu 12 netværk fordelt over vores kreds, så det netop afsluttede Netværksprojekt som vi fik midler fra Socialministeriet til at lave, har båret frugt.

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

2009 Bestyrelsesmøde Kredsforening MidtVest, Langvadbjerg 06-01-09 Møde med Holstebro Kommune, Langvadbjerg 09-01-09 EarlyBird kursus for forældre,

2009 Bestyrelsesmøde Kredsforening MidtVest, Langvadbjerg 06-01-09 Møde med Holstebro Kommune, Langvadbjerg 09-01-09 EarlyBird kursus for forældre, KALENDER Dato 2008 EarlyBird kursus for forældre Langvadbjerg 09-01-08 Bestyrelsesmøde Langvadbjerg 09-01-08 Møde med FOF Herning Langvadbjerg 16-01-08 Forældrenetværksmøde Langvadbjerg 18-01-08 Kursus

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Dato: 12. marts 2008 kl.19:00-22:00 på Langvadbjerg v. Herning 1. Valg af dirigent. Peder Vanghøj fra Lyne blev valgt som

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: De sagde, det nok skulle komme Af Eva Isager... 4

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: De sagde, det nok skulle komme Af Eva Isager... 4 FOKUS PÅ AUTISME Fokus på familien... 2 Landsforeningen Autisme udvider telefonrådgivningen... 3 Socialrådgiveren: Ledsagelse... 10 Nyt politikpapir på børneog ungeområdet... 12 Kredsforeningerne... 14

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Forår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Reportage fra SIKON FOKUS PÅ AUTISME

Reportage fra SIKON FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Åbent brev til Socialminister Benedikte Kier... 2 SIKON: To unikke dage med forældre og fagfolk... 4 Som når tandlægens bor rammer en nerve... 8 Tak for endnu en rigtig god SIKON konference...

Læs mere

PS Landsforenings generalforsamling 2009. "At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser" Psykolog Susanne Bargmann

PS Landsforenings generalforsamling 2009. At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser Psykolog Susanne Bargmann PS Landsforenings generalforsamling 2009 "At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser" Psykolog Susanne Bargmann 1 Forældre-perspektiv: Skyld - hvor er det jeg har fejlet som mor/far?

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Det meste af tiden er jeg helt almindelig

Det meste af tiden er jeg helt almindelig Det meste af tiden er jeg helt almindelig 8 Magasinet MIDT Nr. 8 Sommer 2014 Sommer 2014 Nr. 8 Magasinet MIDT 9 Tekst: Louise Kastrup Scheibel Foto: Nicky Bonne Aspergers syndrom, spiseforstyrrelse, selvskadende

Læs mere

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012.

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. - - I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. På side 2 starter vi med at fortælle, hvem vi er. På side 5 fortæller vi om de emner, vi arbejder med.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Dansk Epilepsiforening Medlemsundersøgelse Nordic Excellence Worldwide

Dansk Epilepsiforening Medlemsundersøgelse Nordic Excellence Worldwide Dansk Epilepsiforening Medlemsundersøgelse 13 1 Agenda Resultater Hvad er status, og hvilke resultater er der fundet Kl. 17. 18.1 Workshop Hvad gør vi ved det? Kl. 18. 19.1 (debat i grupper og fremlæggelse)

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere