SIKON 2009 i Odense. ...reportage fra FOKUS PÅ AUTISME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKON 2009 i Odense. ...reportage fra FOKUS PÅ AUTISME"

Transkript

1 FOKUS PÅ AUTISME Fra brugerindflydelse til brugerinddragelse... 2 Advarsel... 3 Autisme er universelt Af Eva Isager... 4 En stilfærdig debattør Af Eva Isager... 8 SIKON i billeder VOXPOP: Hvad får du af SIKON? Af Eva Isager Sommerhusferie tilbydes i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond Kredsforeningerne Hovedbestyrelsen, Kredsforeninger og udvalg Bagsidetanker reportage fra SIKON 2009 i Odense Læse side 4 14 Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

2 Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Indlæg, kommentarer, bidrag mv. bedes sendt til Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer Sekretariat Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Tlf Fax Åbningstider Mandag, torsdag og fredag kl samt tirsdag kl Onsdag lukket. Landsforeningen Autismes sekretariat Formand Morten Carlsson: Tlf (kun tirsdag kl ) Arbejdsområder: ledelse, policy, redaktør medlemsblad, næstformand i DH Bogholder/kursussekretær Gurli Koluda: Tlf Arbejdsområder: Budget/regnskab, økonomistyring, personaleadministration, kursussekretær Sekretariatsmedarbejder Elisabeth Sandell: Tlf Arbejdsområder: telefon, nye medlemmer, vedligeholdelse af medlemskartotek, bladredaktion, Malta og Sommerhøjskolen Socialrådgiver Ulla Kjer: Tlf Arbejdsområder: rådgivning, vejledning, artikler og foredrag Kursuskonsulent Rebecca Rant: Tlf Arbejdsområder: fagligt indhold på SIKON s kurser og konference Informations-/Forlagsmedarbejder Peter K. Nielsen: Tlf Arbejdsområder: informationsmateriale, bøger, spil, hjælpemidler Ejendomsfonden Lars Grønlund: Formand for Ejendomsfonden, næstformand i Landsforeningen Autisme Tlf , Arbejdsområder: webmaster, IT, administration Udgivelsesdatoer for de kommende blade i 2009 Nr. 6 udkommer i uge 27. Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er onsdag den 3. juni Nr. 7 udkommer i uge 35. Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er onsdag den 15. juli Leder: Fra brugerindflydelse til brugerinddragelse Morten Carlsson, formand LA SIKON konferencen er overstået med stor succes. Mange interessante oplæg og workshops var presset sammen på to hektiske dage. Jeg tror dog alle deltagere føler de fik»noget med hjem«. En af de markante indledere i plenum, var folketingsmedlem Mette Frederiksen (S). Som medlem af folketingets socialudvalg har hun nogle meget markante holdninger til, at de sidste mange års bruger- og pårørendeindflydelse bør erstattes med den mere konkrete inddragelse. Det skal ikke længere være således, at hvis ledere og fagfolk husker det, så bliver brugere og pårørende spurgt til råd. Det skal i stedet indarbejdes i alle forhold, at man er direkte inddraget i beslutningerne om sit eget liv og hverdag. Det er demokratiet i sin menneskeværdige udgave og burde være en naturlig sikring af menneskers med særlige behov fundamentale rettigheder. Selv om det kan være besværligt at inddrage handicappede og deres pårørende og måske tidskrævende, må vi insistere på en ligeværdig tilgang til beslutninger om pasning, uddannelse, bolig, behandling m.v. De fleste specialskoler har medinddragelse af pårørende og børn. Til gengæld har vi oplevet problemer, når forældre har søgt inddragelse og deltagelse i skolebestyrelser på almindelige folkeskoler, hvor der er specialklasserækker. Den kommende tid vil vi tage dette spørgsmål op sammen med Skole og Samfund. STU den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse forudsætter at forældre og den unge bliver inddraget. Alligevel oplever vi gang på gang, at visitationer og beslutninger bliver taget hen over hovedet på elever og forældre. Det har givet anledning til megen uro og et stigende antal klager til klagenævnet. Mange kommuner mener de har ret til bare at etablere en standarduddannelse med faste hold og indhold. Det er et brud på loven, der forudsætter individuelt tilrettelagte uddannelser og som nævnt, planlagt sammen med den unge og forældrene. Mange steder har vi de sidste år oplevet utilfredstillende forhold for voksne i en række botilbud. Inddragelse af mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og deres pårørende ville have kunne forhindret dette og samtidig ville det kunne sikre tilførsel af ressourcer, bedre udnyttelse af erfaringer og idéer samt ikke mindst en bedre livskvalitet for den enkelte. ADVARSEL En anden mere overordnet mulighed for at få indflydelse er gennem de lokale DH (Danske Handicaporganisationer) afdelinger i alle kommuner. Her skabes grundlaget også for arbejdet i kommunens Handicapråd. Selv om der her mest drøftes principielle spørgsmål og generelle sager, så har det meget ofte stor konkret betydning for vores familier og børn, unge og voksne med ASF. For tiden er der årsmøder i de lokale DH-afdelinger og efter kommunevalget i november skal der vælges nye repræsentanter til alle Handicaprådene. PAS PÅ MED BØRNEOPSPARINGER ELLER VÆR SIKKER PÅ AT DE FØRST UDLØSES NÅR DIT BARN FYLDER 21 ÅR Morten Carlsson, formand LA Vores søn Lasse fylder 18 år i denne måned. Han går stadig i specialskole, men skal efter sommerferien begynde på ungdomsuddannelse. Lasses forsørgelsesgrundlag er ikke afklaret, men han skal formentlig på kontanthjælp fra næste måned eller det skal han ikke alligevel! Hans bedsteforældre har igennem mange år sparet lidt over kr. op til ham på en børneopsparing, præcis som hans brødre der ikke har ASF, til brug for når han blev myndig og formentlig ville flytte hjemmefra, altså en slags bolig- og etableringsopsparing. Udbetalingen blev desværre sat til det fyldte 18 år. Man kan ikke modtage kontanthjælp når man har formue. Derfor skal Lasse nu selv betale for sin forsørgelse ud af opsparingen indtil denne er brugt (beregnet som kontanthjælp måned for måned). Det var ikke lige det hans bedsteforældre havde tænkt sig. Havde vi været opmærksomme inden Lasse blev 14 år, havde vi kunne udsætte udbetalingen til han blev 21 år. Her vil Lasses forsørgelsesgrundlag være mere klart (fleksjob, førtidspension eller lignende) og han ville have kunne få gavn af sin bolig- og etableringsopsparing. 2 Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 3

3 for at kunne bruge den som bevis i retssagen på, at hun var sindssyg.»autisme er universelt«på SIKON 2009 fortalte 82-årige Eustacia Cutler fra USA om sin datter, som trods en autismediagnose er blevet verdenskendt universitetsprofessor.»glæderne og problemerne med børn med autisme er de samme over hele verden,«siger hun til Landsforeningens blad. Af Eva Isager, journalist Historien om den nu 61- årige Temple Grandins liv er en, man læser om i bladene og ser i fjernsynet og næste år også i en amerikansk film. Faktisk er historien næsten ikke til at tro på. Som blot to et halvt-årig fik hun en diagnose inden for autismespektret, og børnelæger kaldte hende for en meget mærkelig pige. Alligevel er hun i dag professor på et universitet i Colorado i hjemlandet USA og en af verdens førende eksperter i kvægvidenskab.»temple bliver ved med at udvikle sig, jeg ved egentlig ikke hvorfor,«siger hendes mor, 82-årige Eustacia Cutler, som bor i New York. Hun har brugt en stor del af sit liv på først at hjælpe datterens udvikling på vej og siden på at rejse rundt i USA og flere europæiske lande for at fortælle familiens historie som inspiration for andre forældre. På SIKON 2009 stod hun både for et foredrag i plenum og for en workshop.»i dag vil Temple ikke af med sin autisme, som er en del af hendes identitet. Hun har realiseret sig selv og har et dejligt liv. Hun er heldigvis stolt af sig selv og god til at undervise der har hun lært noget af mig,«ler Eustacia Cutler.»De seneste 10 år har jeg ikke været bekymret for hende, for jeg kan se hendes udvikling, ikke mindst i den måde hun omgås sine søskende på. Hun har fået en nærhed til dem, og det er skønt for mig at se. Jeg synes, der er stort håb for hende.«ventede til ex-manden døde Og håb er det, som Eustacia Cutler prøver at give videre til andre forældre til børn med en autismediagnose. Hold fast i håbet om, at tingene kan blive bedre, og at barnet kan udvikle sig. Håbet forsøgte hun også selv at bevare dengang i 50 ernes konservative USA, hvor hun ikke alene kæmpede mod myndighederne, men også mod sin egen mand. Han satte alt ind på at få datteren på institution og truede med at lægge sag an mod moderen for at gennemtrumfe sin vilje. Manden skrev endda dagbog om Eustacia bag hendes ryg Truslen om retssag ville også blive effektueret, hvis Eustacia Cutler begyndte at fortælle offentligt om Temple, sådan som hun planlagde. Derfor ventede hun, til exmanden de to blev skilt for mange år siden døde for 10 år siden, og datteren opfordrede hende til at gøre familiens historie offentlig. Siden er det blevet til bogen»a Thorn in My Pocket«og adskillige foredrag hvert år.»forældrenes teamwork om et barn med autisme er utrolig vigtigt, men jeg selv kæmpede faktisk mere mod min mand end mod fagfolkene. En psykiater, som havde arbejdet i årevis med Temple, fortalte mig om dagbogen og rådede mig til at blive skilt så hurtigt som fortsættes på næste side Eustacia Cutler:»Glæderne og problemerne med børn med autisme er de samme over hele verden.«4 Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 5

4 muligt. Psykiateren roste mig faktisk for mit arbejde med hende, hvilket ingen havde gjort før, for dengang opfattede man mødrene som årsag til børnenes autisme. Selv min egen mor så ned på mig. Specielt mødrenes forhold var årsagen til, at jeg gerne ville ud og holde foredrag. Nogle måtte tale deres sag.«del af fællesskab på SIKON»Det er en stor glæde for mig at se så mange fædre her på SIKON, for i USA ender 90 procent af ægteskaberne mellem forældre til børn med autisme med skilsmisse. Jeg kender ikke procentdelen i Danmark, men jeg har lyst til at sige til fædrene: Lad være at løbe væk. Jeg taler mest med mødrene efter mine foredrag, både i USA og Europa. De kommer hen til mig og siger:»din historie er også min historie«men heldigvis er fædrene også begyndt at ville snakke med mig.jeg var så ung og uerfaren dengang, men alligevel lykkedes det mig med hjælp fra nogle professionelle at holde Temple ude af institution. Jeg var heldig at samarbejde med dygtige læger og lærere, og vi delte vores ekspertise og bekymring. I dag er forholdene for forældre til børn med autisme jo helt anderledes forældrene får meget mere information, blandt andet på konferencer som SIKON, og de har netværk med hinanden, så de ikke føler, at de står alene.«eustacia Cutler har selv følt sig som en del af et fællesskab på SIKON, selv om det meste er foregået på dansk.»glæderne og problemerne med børnene er de samme over hele verden, så jeg har forstået meget af, hvad der er foregået på trods af sprogforskelle. Jeg har for eksempel haft den samme fantastiske oplevelse med kor andre steder i verden, som jeg havde med Maglemosens kor her på SIKON. Jeg kunne genkende børnenes ansigter og kropssprog. Autisme er universelt når det gælder autisme har det ingen betydning, hvilket land du befinder dig i.«sikon 2009 i tal SIKON 2009 i Odense var den 21. konference i rækken Konferencen havde deltagere og 30 på venteliste De 55 procent var fagfolk og resten pårørende Ca. 20 af deltagerne havde selv en diagnose For første gang havde SIKON en kvindelig konferencier, Rebecca Rant, formand for kredsforeningen København/Frederiksberg og kursuskonsulent Maglemosens kor og orkester fik kæmpe klapsalver for deres medvirken ved åbningen af SIKON. Maglemosen i Ballerup udbyder den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) for unge udviklingshæmmede i det storkøbenhavnske område. Stand up-komikeren Jan Gintberg, som selv har en 11-årig datter med Downs syndrom, var konferencens hemmelige gæst. Han underholdt ved middagen mandag aften, blandt andet med sine oplevelser med datteren og fik folk til at ligge flade af grin. 6 Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 7

5 En stilfærdig debattør Autismeprisen 2009 gik til Birgitte Bjørn Jensen, som trækker på sin egen families erfaringer i indsatsen for at bedre forholdene for mennesker med autisme. I autismeverdenen er Birgitte Bjørn Jensen fra Århus ikke kendt af så mange bortset fra inderkredsen. Hun arbejder vedholdende for andre, men gør ikke noget væsen af sig. Birgitte er forsynet med en skarp hjerne og pen, og så er hun mor til to drenge på 16 og 12 år med en diagnose. De to ting udnytter Birgitte Bjørn Jensen i et omfattende frivilligt arbejde for at gøre Danmark til et bedre sted at leve for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Indsatsen rækker fra oplæg om inklusion på konferencer, udformning af debatindlæg og høringssvar over kontakt til folketingspolitikere i forbindelse med lovforslag og medvirken ved tilblivelsen af Den Nationale Autismeplan. For alt dette modtog en fuldstændig uforberedt Birgitte Bjørn Jensen Autismeprisen 2009 på SIKON. Prismodtageren arbejder i øvrigt ofte som repræsentant for Landsforeningen Autisme. Hårdt arbejde for sønnerne»jeg vidste ingenting på forhånd og var virkelig overrasket, fordi man er vant til, at Autismeprisen gives til fagpersoner, men det betyder meget for mig at få den anerkendelse. Deri ligger en blåstempling af mit arbejde, og det er en stor personlig og faglig tilfredsstillelse. Jeg vil gerne blive ved med at gøre noget for at rykke samfundet i den rigtige retning, for arbejdet er meningsfyldt og nødvendigt. I øvrigt er arbejdet i autismeregi præget af, at man hjælper hinanden. Min egen familie har selv mange at takke, og jeg forsøger at give noget igen,«siger Birgitte Bjørn Jensen. Birgitte Bjørn Jensens familie, som også omfatter hendes mand Søren, er et eksempel på, at det kan lade sig gøre at leve et godt liv, selv om familien rummer børn med Aspergers syndrom, svær ADHD og Tourettes syndrom. Men det har krævet hårdt arbejde at sikre børnene de rigtige rammer, ikke mindst for skolegangen, og dermed at give hele familien ordentlige livsbetingelser. Det er disse erfaringer, prismodtageren bruger i sit arbejde for at gøre livet lettere for andre familier. Det var en meget overrasket Birgitte Bjørn Jensen, som fik Autismeprisen i form af diplom, check på kroner og kunstværk overrakt af Åge Sinkbæk, formand for Aspergerforeningen. Her er prismodtageren fotograferet sammen med repræsentanter for Landsforeningen Autisme, Juri Carlsson og Elisabeth Sandell. Greepers Sort Originals 140 cm op til 8 par øjer Greepers snørebånd, er nemme at binde og løsne. (ingen elastikker). Velegnet til mennesker med motoriske vanskeligheder og mennesker med gigt. Se her hvordan man binder og løsner snørebåndene: Vejl. udsalgspris 95,50 DKK Kan bestilles hos Autismeforlaget på eller på tlf Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 9

6 Landsforeningen Autismes sekretariat og Autismeforlaget havde meget om ørerne under konferencen Kursuskonsulent i SIKON Rebecca Rant var konferencens første kvindelige konferencier Maglemosens bands forsanger, Ceylan Ersan, var udstyret med en gudsbenådet stemme... Deltagerne både hyggede og morede sig kosteligt under gallamiddagen... Der var stående applaus til Maglemosens band Eustacia Cutler og Uta Fritz kunne næsten ikke løsrive sig for hinanden. Der var meget, der skulle fortælles og berettes om... Jan Gintberg forstod at få dagligdagens situationer frem i lyset på en ustyrlig morsom måde... Mette Frederiksen (MF) gav sit bud på, hvad fremtiden vil bringe for mennesker med autisme 10 Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 11

7 ...det mener jeg! Hvad får du ud af SIKON? Christina Leger, souschef i specialinstitutionen Solsikken, Guldborgsund Kommune Det er første gang, jeg er med, og det er lidt af en oplevelse. Jeg får en masse indsigt, jeg ikke kan læse mig til, også gennem de forskellige workshop, og blandingen af fagfolk, forældre og mennesker med en diagnose er rigtig god. Jeg sidder i styregruppen for de sociale institutioners landskonference og ved, at der er kommet større fokus på konferencer som SIKON. Konferencerne har en funktion, hvis de bevarer deres høje faglige niveau, dvs. får det sidste nye med og måske anlægger nye vinkler. Ellers bliver det bare personalepleje. Bente og Willy Niessen, forældre, Rødding Af Eva Isager, journalist Det gode ved SIKON er, at man føler sig forstået og som en del af et fællesskab, og så kan man få dækket sit skiftende behov for viden. Behovene ændrer sig, efterhånden som børnene bliver ældre. Vi har tre sønner på henholdsvis 11, 14 og 24 år med en diagnose inden for autismespektret, den ene ganske vist ikke med en officiel diagnose. I år har SIKON særlig mange tilbud om ADHD, hvilket passer os fint. Vi har også opsøgt viden om konfliktløsning og adfærdsproblemer, som er aktuelt for os. Vi snakker med andre forældre på SIKON, men når ikke så mange, som vi gerne ville, og måske kunne man sætte egentlig tid af til det i programmet? Leif Nord, forstander og psykolog på Børn og Unge Centret i Juelsminde Jeg har været med flere gange før og er særligt interesseret i de internationale oplæg, som har en høj kvalitet. Jeg har deltaget i en workshop om udadreagerende adfærd og i en anden om ledelse, men den sidste fik jeg ikke så meget ud af. Vi er otte medarbejdere afsted, og samværet med kollegerne giver et udbytte i sig selv. SIKON er vigtig, men skal suppleres af anden uddannelse, også intern uddannelse. Jeg savner en deltagerliste, så man kan se, om nogle af ens gamle kolleger er med. Annemarie og Bo Sommerby, forældre, Fredericia Vi har en dreng på fire et halvt år med infantil autisme og vil gerne følge med i, hvad der sker på området. SIKON er fantastisk organiseret, men kursusudbudet er ensidigt det drejer sig for meget om specialpædagogik. Hvorfor ikke brede emnerne mere ud og for eksempel prioritere international forskning højere? Vi ville hellere høre en amerikansk forsker fortælle om, hvor de er lige nu end høre det historisk prægede indlæg fra Eustacia Cutler i hendes workshop. Vi ville også gerne have hørt eksperter fortælle om diæt til børn med autisme eller emner, som ikke er så kendte. fortsættes på næste side Bente og Willy Niessen, forældre,rødding Annemarie og Bo Sommerby, forældre, Fredericia 12 Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 13

8 Henrik Notlev, forælder, Lystrup Man kan ikke tage hjem fra SIKON uden at føle optimisme. Man tænker: Vi er ikke alene, det skal nok gå. Jeg har også selv været glad for at kunne fortælle nogle forældre med et yngre barn noget, de forhåbentlig kunne bruge. SIKON har en stor bredde, og man kan hente alle informationerne et sted. Man får både høj faglig forskningsbaseret viden og kan deltage i workshop om praktiske problemstillinger. Vores søn er knap 15 år, og vi har mest brug for at kigge i krystalkuglen: Hvordan skal han klare sig, hvad med hans uddannelse osv. SIKON har en tendens til at henvende sig mest til nye forældre, og det ville måske være en idé at målrette workshoppene, sådan at nogle specielt var for de»gamle«forældre og nogle for de nye. Jonathan Jannick Lørup, som har en ASF-diagnose, 18 år, Svendborg Det har overvejende været en positiv oplevelse, og jeg kunne godt tænke mig at komme igen en anden gang. Men jeg havde problemer med den ulidelige larm mandag aften under middagen og blev nødt til at tage mine hørebøffer med støjdæmper på. Ellers har det været fede arrangementer, og jeg kunne godt lide Eustacia Cutler og Uta Frith. Jeg havde også glæde af at være med til Trine Uhrskovs temagruppe om at være en offentlig familie. Og så har jeg snakket med andre med en diagnose, og det var rart at møde ligesindede. Jonathan Jannick Lørup, som har en ASF-diagnose, 18 år, Svendborg Sommerhusferie tilbydes i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond Med sommeren lige op over os, er det lykkedes vores flittige projektansøger næstformand Winnie Skjødt at presse kr. ud af Arbejdsmarkedets Feriefond. Pengene er øremærkede til en uges ferieophold for enlige forsørgere med et eller flere børn med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF). Det er yderligere et krav for at komme i betragtning, at ansøgeren dokumenterer, at indkomstniveau/rådighedsbeløb svarende til kontanthjælp. Med venlig assistance fra FolkeFerie.dk har vi fået bestilt 20 huse i feriecentret i Karrebæksminde (syd for Næstved) i uge 32 i sommerferien. Nærmere bestemt fra lørdag den 1. august til lørdag den 8. august. Der er en række sommeraktiviteter dels på feriecentret (der har udendørs svømmebasin m.v.) og i byen som ligger indenfor gåafstand. Husene er indrettet med køkken, stue og et soveværelse. Der er max. plads til 4 personer, idet to af sovepladserne er på sovesofa i stuen. Det er mest velegnet til en voksen og 2 børn. Huset vil blive stillet gratis til rådighed. Derudover ydes der transporttilskud på maksimalt kr. pr. familie. Der er hver aften indregnet et middagsmåltid for 1 voksen og 2 børn, som indtages i feriecentrets restaurant. Øvrige måltider og udgifter afholdes af lejer selv. Landsforeningen Autisme stiller IKKE personale til rådighed på turen men fungerer udelukkende som bestiller og formidler. Ansøgninger kan indsendes pr. post til sekretariatet på Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev eller via mail til Vi skal modtage ansøgningen med bilag og dokumentation senest den 16. juni og ansøgerne for direkte besked senest den 23. juni. 14 Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 15

9 Kredsforeningen Østjylland På begge sider ider af af bordet bordet LINDA LINDA MORTENSEN MORTENSEN På begge sider af bordet P LINDA MORTENSEN Med op fo hvor usy synd Det om i fa ba be at li u På begge sider af bordet Af Linda Mortensen Med denne bog åbnes dørene op for et kig ind i en familie, hvor der bor et barn med det»usynlige«handicap, Aspergers syndrom. Det er en personlig beretning om medgang og modgang i familiens samspil med dette barn, men det er også en beretning, om en mors kamp for at sikre hendes barn et værdigt liv i samspillet med mennesker udenfor familien. Vejl. udsalgspris 190,- kr. incl. moms Kan bestilles hos Autismeforlaget på eller på tlf Arrangementer i juni i Østjylland... Familiedag i Dyrehaven ved Sølund Søndag den 7. juni kl Vi mødes på P-pladsen, Sølundsvej, Skanderborg Vi går en tur i Dyrehaven, spiser vores medbragte mad, og hygger os sammen med vores børn. Dette er en helt uforpligtende tur hvor alle som har lyst kan deltage, og mødes til lidt hyggelig socialt samvær :-) med familier som ligner din egen. Ingen tilmelding bare kom og vær med. Læs mere og se kørevejledning på eller få mere info på tlf / glade eller måske noget helt andet. Første gang vi mødes, planlægger vi det næste halve års møder, så vær med fra starten. Meld dig til eller hør nærmere hos Susanne Bøgh Alders, tlf / Frivillige pædagoger/medhjælpere søges til uge 31 Vi mangler stadig nogle enkelte frivillige til børneaktiviteterne på vores Sommer Camp på Rønshoved Højskole i uge 31. Bøger Magasiner Tidsskrifter/Anmeldelser Videnskabelig Litteratur Lydbøger Pædagogisk Software Stadig få ledige afgange til Malta... både fra Billund og Kastrup september 2009 Netværksgruppe for forældre og børn med en autisme spektrum forstyrrelse Vil du være med i en netværksgruppe, hvor børnene også er med? Så er vores nye netværksgruppe måske noget for dig. Vi mødes ca. én gang om måneden og laver nogle aktiviteter sammen, der er til glæde for børnene, og samtidig giver forældrene mulighed for at snakke! Det kan være en tur i badeland, DGI-huset, skoven eller en computeraften for de spille- Du skal være sammen med børnene ca. 4 timer hver dag resten af tiden kan du nyde de mange faciliteter på højskolen. Læs mere om Sommer Camp på og skriv en mail til hvis du er interesseret. Kontakt sekretariatet tlf eller og få flere oplysninger og tilmeldingsskema tilsendt. 16 Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 17

10 Kredsforeningen MidtVest FN s Verdensautismedag på Langvadbjerg den 2. april 2009 Dannebrog var hejst og forårssolen skinnede lunt ind af vinduerne på Langvadbjerg og gjorde sit til at skabe den perfekte ramme om Kredsforening MidtVests markering af FN s Verdensautismedag. Vi havde lagt op til et arrangement med fokus skarpt rettet mod at sikre fortsat udvikling af tilbuddene indenfor autismeområdet. En dag med mulighed for at mødes på kryds og tværs (også over kommunegrænserne) forældre, pårørende, politikere og forskellige fagpersoner imellem OG med mulighed for at blive»tanket op«med ny viden og nye perspektiver. Dagen forløb med tretten yderst varierede»hot spots«á 10 minutters varighed. Der var indlæg fra både fagfolk, politikere, forældre, samt personer med en diagnose indenfor spektret. Bl.a. kunne man høre forskellige skoler og institutioner præsentere deres pædagogiske tilgang til mennesker med ASF i ord og billeder. To mødre berettede fra det virkelige liv: den ene gav nogle konstruktive»guide lines«til de offentlige myndigheder, der møder forældrene og de pårørende; den anden gav et indblik i historien bag hendes (dag)bog, en gribende personlig beretning om livet før og især efter at hendes søn fik en diagnose inden for autismespektret. Og to unge piger med AS gav os et enestående indblik i deres liv den ene via et»live«interview, den anden via præsentation af nogle af de kunstværker hun har fremstillet. Gæsterne gik lidt til og fra stuen, hvor indlæggene foregik, men der var konstant minimum 30 tilhørere til stede. Tilhørerne sad på stole langs væggen og stod ved små caféborde opstillet til lejligheden. Der var en yderst intens stemning i stuen hele eftermiddagen. Gæsterne lyttede opmærksomt til oplægsholderne, som man på grund af rummets størrelse ikke kunne undgå at komme»tæt«på. Efter hvert eneste indlæg kunne man høre, hvordan der kom gang i snakken og refleksionerne i alle kroge og hjørner, i overetagen, rundt om buffeten i køkkenet og udenfor i»rygehjørnet«. I de små trange rum på Langvadbjergs overetage præsenterede tretten institutioner, skoler og andre autisme-relaterede tilbud fra kredsforeningens område sig via små udstillinger. Her var mulighed for at blive introduceret nærmere til de enkelte steder og stille spørgsmål. Ligeledes her gik snakken livligt blandt de gæstende fagfolk og pårørende. Også»udenfor«Langvadbjerg blev dagen markeret med åbent hus, idet bl.a. det nybyggede»mosaikken«, botilbud for voksne mennesker indenfor autismespektret slog dørene op i et kortere tidsrum. En mulighed som mange af gæsterne benyttede sig af. Vi havde på forhånd ingen anelse om, hvor mange mennesker, der kunne finde på at dukke op til markeringen af Verdensautismedagen. Det var første gang, vi lavede denne type åbent hus arrangement på Langvadbjerg. Jørgen Ahler udtrykte på forhånd, at han var godt tilfreds, hvis bare der dukkede 80 mennesker op i løbet af dagen. Dette tal kom i hvert fald til at holde stik og meget mere til, idet cirka 150 gæster nåede at deltage i dagen. De mange gæster fyldte rammerne fuldt ud både i volumen, men så sandelig også med hjertevarme og engagement i forhold til at gøre denne dag til noget helt særligt. Kredsforening Midtvest er klar til at markere Verdensautismedagen i 2010 igen! Hjemmesiden har fået et nyt menupunkt: FN s Internationale Autismedag 2. april 18 Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 19

11 Kredsforeningen Storkøbenhavn Netværksgrupper... Med jævne mellemrum modtager vi i Kredsforeningen henvendelser fra pårørende til personer med ASF med henblik på, at vi etablerer kontakt til andre i en tilsvarende situation. På Grøn aften, som afholdes én gang om året, er der mulighed for at etablere kontakt og stifte netværksgrupper, men herudover savnes et forum for løbende etablering af kontakt. Vi har derfor som et forsøg i Kreds foreningens bestyrelse besluttet at oprette en mulighed for at søge kontakt på vores hjemmeside. Her vil man via mail til Kredsforeningen kunne blive optaget på en kontaktliste. Listen skal bestyres af Kredsforeningen og der vil således ikke på hjemmesiden optræde oplysninger om de kontaktsøgendes navn, adresse, telefonnummer eller -adresse, men alene anonymiserede oplysninger som fx kontaktsøgers alder, køn, geografisk område, relation til personen med ASF, vedkommendes alder, køn o.l. der vil muliggøre at udvælge relevante kontaktemner. Det er samtidig besluttet, at der kun kan etableres kontakt mellem voksne. Den endelige udformning af forummet på hjemmesiden forventes efter drøftelse i bestyrelsen at være implementeret ultimo maj Registrering af eksisterende netværksgrupper Kredsforeningen har brug for, at få registreret de netværksgrupper, der allerede er i gang. Grunden hertil er, at vi f.eks. meget gerne vil søge midler til servicering af netværksgrupperne, meget gerne vil kunne henvise til grupper som er åbne for flere deltagere, og i det hele taget vil vi meget gerne, i særlige tilfælde, kunne dokumentere de aktiviteter vi har i gang i kredsforeningen. Vi har brug for følgende data: Netværksgruppens målgruppe (alder/køn/diagnose) Navne på gruppens deltagere Navn, tlf. nr. og mailadresse på gruppens kontaktperson Netværkgruppens hjemsted (hvor holdes møderne) Oplysning om gruppen er åben for nye deltagere Oplysningerne sendes til: Lis Særmark-Thomsen, Psykologsupervision af netværksgrupper Kredsforeningen har søgt og fået midler til psykologsupervision af netværksgrupper. Midlerne skal anvendes i Interesserede netværksgrupper kan kontakte Lis Særmark- Thomsen, eller på tlf eller senest med udgangen af juni måned. Målgruppe: Aspergere og højt fungerende unge med ASF fra 16 år samt deres forældre. Antal: Max. 50 deltagere (efter først til mølle princippet) Deadline for tilmelding: 15. juni 2009 på eller tlf Pris: 480,- kr. pr. person i dobbelt værelse (hvert hus indeholder 2 soverum med hver sit badeværelse). Prisen er for ophold/forplejning samt drikkevarer til de 2 frokoster. Drikkevarer der ud over og til middagen lørdag aften er for egen regning. Henvendelse vedr. kurset: Kent & Charlotte på tlf Kursusindhold: Introduktion til Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), fritid for voksne ASF ere, serviceloven i voksenperspektiv, job & uddannelse, og»et sted at bo«. Detaljeret program fremsendes efter tilmelding- kan også ses på kredsforeningens hjemmeside. Oplægsholdere: Trine Uhrskov fra Sopra, Bjarne Ekkenberg fra Ekkenberg Andersen Netværk i Slagelse, (et privat netværk af botilbud), sektionschef Karsten B. Pedersen fra Hans Knudsen Instituttet, Ulla Kjer, socialrådgiver i Landsforeningen Autisme, 1 UU-vejleder fra UU-Nord. Ret til ændringer forbeholdes! Storkøbenhavn Weekendkursus: ASF og voksenliv Lørdag kl. 10 til søndag kl. 13 Gilleleje Feriecenter, Tinkerup Strandvej 8A, 3250 Gilleleje, Tlf Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 21

12 Hovedbestyrelsen, Kredsforeninger og udvalg Indmeldelse i foreningen! Hovedbestyrelsen Morten Carlsson... Tlf Næstformænd: Winnie Skjødt... Tlf Lars Grønlund... Tlf Medlemmer: Aage Sinkbæk... Tlf Allan Jensen... Tlf Anja Clausen... Tlf Bernd Weibeck... Tlf Peter K. Nielsen... Tlf Rebecca Rant... Tlf Søren Dalgaard... Tlf Tine Heerup... Tlf Kredsforeningen Bornholm Karin Jaque... Tlf Susanne Sonne... Tlf Kredsforeningen Frederiksborg Allan Jensen... Tlf Charlotte Sloth Jensen. Tlf Kredsforeningen Fyn Else Worm Jørgensen... Tlf Kredsforeningen Færøerne Landsfelagið fyri fólk við autismu...tlf Maiken Skardenni...Tlf Kredsforeningen Grønland Ando Møller...Tlf Kredsforeningen København/ Frederiksberg Rebecca Rant... Tlf Tine Heerup... Tlf Kredsforeningen MidtVest Søren Dalgaard... Tlf Kredsforeningen Nordjylland Jørn Poulsen... Tlf Kredsforeningen Ribe Kontaktperson: Hanne Schroll Kristensen... Tlf Kredsforeningen Roskilde Uffe Mohrsen... Tlf Kirsten Christensen... Tlf Kredsforeningen Storkøbenhavn Karen Hornshøj-Møller. Tlf Kredsforeningen Storstrøm Alice Seldal... Tlf Kredsforeningen Sønderjylland Hanne S. Christensen... Tlf Kredsforeningen Vejle Inge Frisgård... Tlf Kredsforeningen Vestsjælland Thomas Fabricius... Tlf Tina Larsen... Tlf Kredsforeningen Viborg Peter K. Nielsen... Tlf Birgit Flæng Jørgensen Tlf Kredsforeningen Østjylland Marianne Banner... Tlf Elsebeth Pii Svane... Tlf Aspergerforeningen Kontaktperson: Aage Sinkbæk... Tlf (AS-repr. = Aspergerrepræsentant i kredsforeningen) Som medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og andre interesserede, herunder firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder og foreninger, der ønsker at støtte foreningens formål. Medlemskontingentet fastsættes på Landsforeningen Autismes repræsentantskabsmøde. Medlemsskabet er personligt, og man er velkommen til at melde flere familiemedlemmer ind. Kontingentet til Landsforeningen Autisme andrager kr. 240,- pr. år heraf går de kr. 120,- til den lokale kredsforening. Indmeldelse kan også foretages via foreningens hjemmeside: Børn og Unge medlemskab Der er nu mulighed for at børn og unge (til og med 17 år) kan få deres eget medlemskab af Lands fore ningen Autisme. Derved er de også selv med til at støtte foreningens arbejde til gavn for dem selv eller deres søskende. Det koster 50 kr. om året. Ja, jeg vil gerne være medlem af Landsforeningen Autisme: Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Kommune: Mobil: EAN-nummer: Jeg ønsker et Børne og Unge medlemskab til kr. 50,- pr. år Jeg er år Jeg er forælder til: Jeg er søskende til: Jeg er pårørende til: Navn: Fødselsår: Jeg har selv diagnosen Diagnose: Jeg er fagperson Andet Kommentarer: Blanketten sendes til: Landsforeningen Autisme, Att. Sekretariatet, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du tage en fotokopi! 22 Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 23

13 Magasinpost ID-nummer B Portoservice Postboks Pandrup...Bagsidetanker Om ligefremhed Aage Sinkbæk Jeanette Ringkøbing Louise Jensen Janeth Koblauch Birgitte Bjørn Denne måneds bagside-skribent er Janeth Koblauch, underdirektør i den social-økonomiske virksomhed SOVI Har du sagt noget positivt til din kollega i dag? Ups! Hvad er det lige man skal sige? Er det f.eks. positivt at sige, at hendes kjole er flot eller er det mere rigtigt at sige, at hun ser godt ud i kjolen. Måske skulle jeg bare spørge hende, hvor hun har købt den for bagefter at sige, at den er pæn? På min arbejdsplads siger de fleste tingene meget direkte, og det kunne have været et stort problem for dem, hvis de arbejdede et andet sted.»hej du gamle«, runger det fra den anden ende af arbejdspladsen og jeg ved straks, at en af mine»kolleger«med autisme fortæller, at han er glad for at se mig! Lidt senere på dagen kommer jeg forbi en anden værkstedsmedarbejder med autisme, der arbejder på SOVI.»Ja! nu varer det ikke længe før vi to skal på plejehjem sammen«, lyder det fra ham. Jeg ved ikke helt, hvad den dybere mening er i det han siger, men jeg ved, at han også siger, at han er glad for den kontakt vi har i det daglige.»uhmmm! Du dufter dejligt«, siger den yngre kvinde, efter hun har været tæt på mig og snuset! og straks har vi en kontakt, der fører os videre i»small-talken«. En anden kvinde, uden det store ekspressive sprog, går forbi mig en dag, hvor jeg har irgrønne støvler på. Hendes gang ændres straks fra stille gang til en nærmest springende og grinende adfærd.»kan du li den smarte farve på mine støvler?«, spør jeg og får et klingende»ja!«men hun havde allerede givet mig respons på mine støvler, alene med sin adfærd. Måske handler det i bund og grund blot om at få sagt eller vist et eller andet positivt til vores kolleger og ikke så meget om, hvad eller hvordan vi siger det. Det vigtige er, at det vi gør eller siger, det når modtageren på den gode måde. På en arbejdsplads som SOVI kan eksperter ofte forklare den sociale kontakt med teorier om systemer, indlært adfærd m.m.-, men jeg sætter pris på den helt specielle sociale kontakt i det daglige samvær med mennesker med stor ligefremhed. Det betyder bl.a. komplimenter og small-talk i en anden dimension og det kan vi»andre«måske lære af! 24 Nr. 5 Maj 2009 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4

Early Bird Programmet. ...tema om FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Et spark bagi med Early Bird Af Eva Isager... 4 FOKUS PÅ AUTISME Åbent brev til Karen Ellemann... 2 Socialrådgiveren: Individuel boligstøtte... 7 Om at flytte hjemmefra... 8 Penneveninde søges... 9 Sommerhusferie på Langeland... 10 Legater... 11 Deltagere

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde

FOKUS PÅ AUTISME. Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde FOKUS PÅ AUTISME Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond... 6 Socialrådgiveren: Ferier... 8 BOING: Piger med

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: De sagde, det nok skulle komme Af Eva Isager... 4

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: De sagde, det nok skulle komme Af Eva Isager... 4 FOKUS PÅ AUTISME Fokus på familien... 2 Landsforeningen Autisme udvider telefonrådgivningen... 3 Socialrådgiveren: Ledsagelse... 10 Nyt politikpapir på børneog ungeområdet... 12 Kredsforeningerne... 14

Læs mere

Reportage fra SIKON FOKUS PÅ AUTISME

Reportage fra SIKON FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Åbent brev til Socialminister Benedikte Kier... 2 SIKON: To unikke dage med forældre og fagfolk... 4 Som når tandlægens bor rammer en nerve... 8 Tak for endnu en rigtig god SIKON konference...

Læs mere

3 x NEJ TAK FOKUS PÅ AUTISME

3 x NEJ TAK FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME 3 x NEJ TAK 3 x NEJ TAK... 2 Der kom et brev... 4 Diæt og adfærd... 6 FolkeFeries tilbud til Landsforeningens medlemmer... 8 Advokaten: Arv og testamente... 9 Malta lad det ikke blive

Læs mere

Ungdomsuddannelsen. ...temanummer om FOKUS PÅ AUTISME

Ungdomsuddannelsen. ...temanummer om FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Lex Gladsave... 2 Medlemmer til Autismeforlagets redaktionsudvalg søges... 3 SOVI... 6 SIKON: Ekstra søskende-forældre kursus i juni... 7 Center for Autisme... 10 Autismeforlaget... 11

Læs mere

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Modelprogram for botilbud til ældre med autisme... 2 Hus Forbi: Unge med psykiske handicap fylder herbergerne... 4 Hus Forbi: Ikke dum. Bare anderledes... 6 Socialrådgiverens indstik:

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Fra vugge til grav vi bliver alle ældre... 2 Den Nationale Autismekonference

FOKUS PÅ AUTISME. Fra vugge til grav vi bliver alle ældre... 2 Den Nationale Autismekonference FOKUS PÅ AUTISME Fra vugge til grav vi bliver alle ældre... 2 Den Nationale Autismekonference 2010... 3 Ældre med Aspergers syndrom... 4 8 fine dage i Karrebæksminde... 7 Hvor er jeg dog priviligeret!...

Læs mere

Toårig overbygning skal give fl ere unge mulighed for beskæftigelse

Toårig overbygning skal give fl ere unge mulighed for beskæftigelse FOKUS PÅ AUTISME Med og mod systemet... 2 Pædagogisk rådgivning... 3 Toårig overbygning skal give flere unge mulighed for beskæftigelse... 4 Repræsentantskabsmøde... 7 Anstændighed... 7 Asperger og arbejde...

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2010 Landsforeningen Autisme Medlemsblad FOKUS PÅ AUTISME Drømmen om et godt nyt år... 2 Elevplads søges... 3 Autisme og stolthed... 4 Oplæg til Asperger... 5 For hvis skyld skal børn med ASF inkluderes i almindelige daginstitutioner?... 6 Mindeord

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Jeg bliver her, til de sparker mig ud Af Eva Isager... 6. SIKON to store dage

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Jeg bliver her, til de sparker mig ud Af Eva Isager... 6. SIKON to store dage FOKUS PÅ AUTISME Leder: Tak... 2 Er du mors lille dreng?.. 4 Autismeforlaget: Ny bog af Mohammad Ghaziuddin... 5 Ledsagerkort... 9 Socialrådgiveren: Statsforvaltningens kompetanceområder... 10 Nye telefontider...

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Mange af os går rundt med autisme-gener Af Eva Isager... 6. Nr. 8 November 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

FOKUS PÅ AUTISME. Mange af os går rundt med autisme-gener Af Eva Isager... 6. Nr. 8 November 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad FOKUS PÅ AUTISME Leder: Reflektioner... 2 U3 Storkøbenhavns ungdomsuddannelse for unge med autisme og et moderat funktionsniveau... 4 VidensNetværket Handicap og beskæftigelse... 5 Hmmm... gad vide, hvor

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Beskæftigelse skal udfordre

FOKUS PÅ AUTISME. Beskæftigelse skal udfordre FOKUS PÅ AUTISME Beskæftigelse skal udfordre Læs temaartikel side 6 Leder: Alting koster... 2 Kommunalreformen et år er gået... 4 Tema: Uddannelse og beskæftigelse skal udfordre... 6 Tema: Hvad betyder

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Center for Autisme skal på verdenskortet Af Eva Isager... 6

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Center for Autisme skal på verdenskortet Af Eva Isager... 6 FOKUS PÅ AUTISME Leder: Hvorfor dog klage?... 2 Advokaten: Værgemål... 4 Dementi... 5 Vi har brug for din støtte... 6 Forældrenetværk for forældre... 6 Autismeforlaget: Nyheder hos forlaget... 7 Center

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKLER: Virkeligheden set fra Odense Af Eva Isager... 6 Barnet flytter hjemmefra Af Eva Isager... 10 Voxpop...

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKLER: Virkeligheden set fra Odense Af Eva Isager... 6 Barnet flytter hjemmefra Af Eva Isager... 10 Voxpop... FOKUS PÅ AUTISME Kvalitetsreformen: Kejserens nye klæder... 2 Repræsentantskabsmøde den 14. april 2007... 4 SIKON: Temadag: Inklusion i folkeskolen... 13 Nyt navn, ny næstformand og nye toner... 14 Unge

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: VISO: Vi vil gerne bruges Af Eva Isager... 4 Voxpop... 8

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: VISO: Vi vil gerne bruges Af Eva Isager... 4 Voxpop... 8 FOKUS PÅ AUTISME Leder: KL = Kolos på lerfødder... 2 Handicapdage i Legoland... 6 Nyt autismecenter hjælper etniske minoritetsforældre... 7 Autist og forfatter... 9 Personlig assistance til at komme ind

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Mit barn har en gennemgribende udviklingsforstyrrelse Demetrious Haracopos.. 10. Alle kan forsøges inkluderet

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Mit barn har en gennemgribende udviklingsforstyrrelse Demetrious Haracopos.. 10. Alle kan forsøges inkluderet FOKUS PÅ AUTISME Leder: Ben X livets film har store konsekvenser... 2 Alle kan forsøges inkluderet men prisen kan være høj... 4 Boganmeldelse: Adfærdsproblemer hos børn og unge... 6 Legater... 7 Advokaten:

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Vi arbejder i blinde Af Eva Isager... 5

FOKUS PÅ AUTISME. TEMA-ARTIKEL: Vi arbejder i blinde Af Eva Isager... 5 FOKUS PÅ AUTISME Leder: Der kom et brev... 2 Generalforsamlinger... 7 Tilmeld dig Betalingsservice... 9»Følelser & Fornemmelser på spil«... 9 Støtte til ungdomsuddannelsen... 10 Studenterklasserne... 12

Læs mere

EN GOD SOMMER. ...Landsforeningen Autisme ønsker alle FOKUS PÅ AUTISME

EN GOD SOMMER. ...Landsforeningen Autisme ønsker alle FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME 7 dage i en Landsforening... 2 Sekretariatet har ferielukket... 7 Socialrådgiveren: Afgørelser fra Ankestyrelsen... 8 Frivillig (ulønnet) søges til telefonpasning... 9 På studietur til

Læs mere

Nr. 6 Juli 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

Nr. 6 Juli 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 6 Juli 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, formand@autismeforening.dk Redaktion: Elisabeth Sandell redaktion@autismeforening.dk

Læs mere

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Søgelys på special tilbud Det gode liv på Idavang side 4. Nr. 4 April 2012 ISSN 2245-3423

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Søgelys på special tilbud Det gode liv på Idavang side 4. Nr. 4 April 2012 ISSN 2245-3423 ISSN 2245-3423 AUTISMEBLADET Nr. 4 April 2012 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Leder Konferencer, kurser, medlemsaktiviteter og rådgivning er vejen frem... 2 n Pigen med en 1 ud af 100-hjerne...

Læs mere

MEDLEMSBLAD. Kommunernes pengekasser styrer tilbud til småbørn FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 2 Februar 2011. Panikagtige politiske løsninger...

MEDLEMSBLAD. Kommunernes pengekasser styrer tilbud til småbørn FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 2 Februar 2011. Panikagtige politiske løsninger... MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 2 Februar 2011 FOKUS PÅ AUTISME Panikagtige politiske løsninger... 2 Autisme sætter parforholdet på pause... 4 Sproglige finurligheder... 13 Dækning af tabt

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 4 April 2011. Indstik Relationspædagogik i det specialpædagogiske. af Demetrious Haracopos

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 4 April 2011. Indstik Relationspædagogik i det specialpædagogiske. af Demetrious Haracopos MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 4 April 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Ny næstformand... 2 n Autismedagen faldt på en god dag... 4 n Socialrådgiveren: Endnu en sag vundet

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Ny konvention vil give handicappede et bedre liv Af Eva Isager... 14. Nr. 9 December 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

FOKUS PÅ AUTISME. Ny konvention vil give handicappede et bedre liv Af Eva Isager... 14. Nr. 9 December 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad FOKUS PÅ AUTISME Leder: Maglemosen og de andre... 2 SIKON Konference 2008... 3 Elsebeth Aarestrup Frederiksens Fond... 3 Midtvejsmøde... 4 Referat af repræsentantskabsmødet... 6 Socialrådgiveren: Efterskoler...

Læs mere

TEMANUMMER OM UDDANNELSE

TEMANUMMER OM UDDANNELSE TEMANUMMER OM UDDANNELSE Leder: Den nye struktur... 2 Nyt fra sekretariatet... 3 Nyt tilbud om idræt og leg for børn med autisme... 7 Værnepligt og Aspergers syndrom... 8 Gode nyheder til unge med autisme

Læs mere

Kommunal service er på et nulpunkt Læs side 6 FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

Kommunal service er på et nulpunkt Læs side 6 FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme FOKUS PÅ AUTISME Alle taler om inklusion, men få gør noget ved det!... 2 Kontingentet stiger... 4 Tid til autisme?... 5 Medlemstilbud Sommerhus

Læs mere

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Søgelys på special tilbud Højt specialiseret pædagogik kan ikke gradbøjes side 6. Nr.

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Søgelys på special tilbud Højt specialiseret pædagogik kan ikke gradbøjes side 6. Nr. ISSN 2245-0777 AUTISMEBLADET Nr. 3 Marts 2012 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Leder Vejen frem... 2 n Mobning i Europa... 4 n Sommerferie i Helsingør i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond...

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit!

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit! MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 7 September 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Det var så den (meget våde) sommer... 2 n Højt til loftet i Helsingør... 4 n Den Nationale Autismekonference

Læs mere

AUTISMEBLADET. Læs tema om specialtilbud side 4-9

AUTISMEBLADET. Læs tema om specialtilbud side 4-9 ISSN 2245-3423 AUTISMEBLADET Nr. 5 Maj 2012 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN En tryg alderdom for Palle 57-årige Palle W. Hansen (tv) har fået sit livs første selvstændige bolig på botilbuddet Højtoft ved København.

Læs mere

AUTISME LANDSFORENINGEN LÆS INDE I BLADET OM: NR. 5 OKTOBER 2006

AUTISME LANDSFORENINGEN LÆS INDE I BLADET OM: NR. 5 OKTOBER 2006 LANDSFORENINGEN AUTISME NR. 5 OKTOBER 2006 LÆS INDE I BLADET OM: Midtvejsmødet i Herning Malta 2006 & 2007 Nyt fra socialrådgiveren: Aflastning Nyt fra Kredsforeningerne I dette nummer er der lagt vægt

Læs mere