1. Biernes bolig. 7a. De tre slags bier: Arbejder Drone Dronning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Biernes bolig. 7a. De tre slags bier: Arbejder Drone Dronning"

Transkript

1 1. Biernes bolig 7a. De tre slags bier: Arbejder Drone Dronning Biernes naturlige bolig er et hult træ eller en klippespalte. Rumfanget skal være omkring 50 liter, og indgangen skal være snæver, så den kan bevogtes og forsvares. Træ er en god isolator, og inde i et træ kan bierne overvintre og holde sig varme. Derfor kan de ikke lide træk, og de lukker revner og sprækker med voks og propolis, som de laver af harpiks fra træer. Inde i hulen bygger de vokstavler med tusinder af celler, og her lægger dronningen æg, mens arbejderne fylder andre celler med forråd af pollen og nektar. Begge dele hentes i blomster og giver bierne al den næring, de behøver. Bierne drikker også vand. 7 b. Sådan ser vokstavlerne ud, når de bygges frit i et træ. Her er de set på en gren i fri luft. Normalt bygger bierne inde i et hult træ. (Danmarks Biavlerforening).

2 8b. Biernes antal svinger gennem året. Yngelens kurve begynder tidligere end de voksne biers, for yngelen bruger 3 uger fra æg til voksen. 8a. Bisværm med bier i et træ. Bifamilien består af voksne bier, når der er flest i junijuli, fig. 8b. De fleste er arbejdere. Der er kun én dronning, der lægger op til et par tusinde æg dagligt i højsæsonen. Om sommeren er der et par tusinde hanner, de kaldes droner. Når der bliver for mange bier i stadet, forlader ca. halvdelen af bierne det sammen med den gamle dronning. Det er en sværm, der søger og finder en ny bolig, fig. 8a. De bier, der er tilbage, får en ny dronning. Bierne kaldes husdyr, men de er ikke tamme og kan ikke tæmmes. Det som biavleren gør, er at tilbyde dem en god bolig og et godt miljø. Her lever bierne ligesom i naturen. Biavlerens indgreb er honninghøsten og udvidelse af boligen forår og sommer, så der bliver plads til al honningen, og så bierne lader være med at sværme. Desuden kontrollerer han, om der er sygdomme, og han bekæmper Varroamiden. Endelig sørger han for hygiejne og vand. Straks efter sidste høst fodres med sukker, så bierne ikke sulter. Den kunstige bolig - bistadet Bistadet laves af træ eller kunststofferne polyuretan eller styropor. Begge dele isolerer godt. Stadet har en flyvespalte, og her flyver bierne ud og ind. De kontrolleres af vagtbier, som kun tillader familiens egne bier at komme ind. Inde i stadet er der vokstavler, og hver af dem er omgivet af en træramme. Hver tavle kan tages ud for sig til kontrol. På hver tavle bygger bierne celler af voks, som de selv producerer i kirtler. Der findes to typer bistader: Opstablingsstadet og trugstadet. Opstablings-stadet (fig. 9a og b) består af magasiner, hver med plads til Se video 8a Se video 8b

3 9a. Opstablingsstade af polyuretan i bigården. To flyvespalter. Foderplade i forgrunden. 9b. Opstablingsstade af træ. A: Låg med dækplade af plastic (B). C: Foderplade. D og E: Magasiner med tavler. F: Bund med trådvæv, flyvespalten vender bort på tegningen. G: Plade som stadet står på. 10 rammer med vokstavler. Stadet udvides ved at stable magasiner ovenpå de eksisterende. Det nederste magasin hviler på en bund med flyvespalte og trådbund til ventilation. Øverst er der et låg, der adskilles fra øverste magasin med en plasticplade med smalle spalter. Den hindrer bierne i at udvide tavlerne opefter og derved gøre det umuligt at tage låget af. De smalle spalter tjener til ventilation, for der er ventilationsåbninger i lågets kant. Ekstra isolation behøves ikke, for styropor og polyuretan er selv isolerende. Se video 9

4 10. Trugstade. A. Tag. B. Magasin med dækbrædder, isoleret med sæk. C. Dronningegitter delvist dækket med dækbrædder. D. Truget med tavler, isolering i vægge og bund. Flyvespalten kan lukkes med skydere. E. Stade set forfra med skydere. F. Taget åbnet. G. Tavleophænget i truget. Se video Trugstadet (fig. 10) er en stor kasse med flyvespalte og hængslet låg. Nede i kassen er der plads til rammer med vokstavler i to etager. Udvidelse sker ved at tilsætte flere tavler efter behov. Er der brug for mere plads, må man lade låget stå åbent og beskytte de øverste tavler med plastic. Trugstadet har ekstra isolering i form af måtter eller sække. De skal lægges omhyggeligt på efter hvert besøg. Fordele og ulemper ved opstablings og trugstader: Opstabling: Fordelene er, at det er let at flytte og undersøge stadet, fordi det kan skilles ad. Nemt at udvide. Skal ikke vedligeholdes, da det er af plastic. Ulemperne er, at det er svært at reparere. Fjerde og femte etage er svære at hente, når de er fyldt med honningtavler. Vægten er kilo pr. magasin afhængigt af rammemål. Trug: Fordelen er, at det er let at reparere og let at arbejde i, hvis man ikke har rygproblemer. Ulemperne er: Dyrt, fordi der er meget snedkerarbejde i det. Kræver vedligeholdelse, fordi det er af træ. Svært at flytte, da det er tungt. Ved stor honningtræk må låget stå åbent og magasinerne indpakkes vandtæt. NB: Bierne trives lige godt i begge stadetyper.

5 11a. Forskellige rammetyper og deres navne. Tabel over rammemål (mål i mm) Udv. Udv. Indv. Antal Vægt i kg bredde højde areal arbejder- fyldt med bundliste dm 2 * celler honning (begge ** sider)* 12 x , ,5 10 x , ,5 Lavnormal , ,1 Norsk mål , ,5 Langstroth , ,7 Dadant , ,8 * 1 dm 2 = 10 x 10 cm indeholder 400 arbejderceller på hver side, ialt 800 celler. ** Vægten kan ikke angives helt nøjagtigt, da bierne fylder cellerne forskelligt Rammer og rammemål Der findes forskellige rammemål, se tegning og tabel her på siden. Vægten af et fuldt honningmagasin er afgørende for valget, se tabellen. 11

6 12. Ramme 12x10. Øverst tv. afstandsklods. Nederst til venstre: Afstandsklodsernes placering; mål i mm. Tallene indenfor rammen viser rækkefølgen, man bruger, når man tråder rammen. Afstandsklodserne skal orienteres som på tegningen. Man kan slå et 20 mm søm i bundlisten (rødt), så det rager 2 mm ud. Tråden vikles omkring sømmet, der leder elektrisk strøm til tråden ved ilodning af kunsttavler. Klargøring af rammer Man kan købe rammerne færdige (fig. 12). Hver ramme hænger i en bæreliste, som bærer rammens vægt. I hjørnet af hver ramme sidder der afstandsklodser, der sikrer, at rammernes afstand er rigtig. Hvis det er tilfældet, forløber biernes trafik i stadet uden problemer. På sidelisten sidder afstandssøm, der gør, at siderne har en passende afstand fra stadets væg. Rammerne skal jo let kunne løftes ud og sættes på plads igen. Der er boret fine huller i bærelisten og bundlisten. Der sættes rustfri tråd i hullerne, og enderne sættes fast med søm i bærelisten eller bundlisten. En kunsttavle af bivoks (fig. 13b) med det rigtige rammemål lægges på trådene og smeltes fast med elektrisk strøm fra et loddeapparat. Trådene bliver varme og smelter sig ind i vokset, så det sidder fast. Det kaldes ilodning af tavler, fig. 13b. Brugte og vaskede rammer har ofte slappe tråde. De strammes og gøres bølgede med en trådstrammer, 13a. Se video 12 12

7 13a. Trådstrammer mellem to tråde i ramme. Trådene er bølgede, for de er strammede. Tråd forstørret mellem pilene. Arbejdstøj og værktøj Arbejdstøjet er en anorak eller heldragt med tilhørende hat med slør, handsker og gummistøvler, fig. 13c. Så er man helt beskyttet mod stik. Anorakken er oftest hvid og lavet af glat stof, som bierne kan kravle på uden at hænge fast. Foran ansigtet er der et net, som man kan kigge igennem. Det er sort, for det slører ikke synet, hvad et lyst net gør. Ved håndleddene er der elastik eller burrestof, der hindrer bierne i at kravle op i ærmet. Gummistøvler hindrer bierne i at kravle op i buksebenene. Handsker beskytter hænderne mod stik. De fleste biavlere arbejder uden hat med slør, for den varm. De bruger heller ikke støvler og handsker, eller kun tynde engangshandsker, der bare beskytter huden mod at blive klistret og snavset. Danske bier er normalt fredelige og stikker ikke, hvis man ar- 13b. Loddeapparat forbundet med ramme, hvori en kunsttavle venter på at blive smeltet fast. bejder med rolige bevægelser. Men selv fredelige bier kan blive aggressive, hvis biavleren har voldsomme bevægelser, hvis det blæser stærkt eller det trækker 13c. Biavler i fuldt arbejdstøj puster røg ned i åbnet magasin med røgpusteren. 13

8 14a. To stadeknive. 14b. Bibørste. 14c. Røgpuster med blæsebælg, ildkammer, tud og beskyttelsesnet. op til torden. Derfor har mange biavlere en hat med net med ned i bigården, for hvis nu... Bierne klistrer ofte rammerne fast til stadets sider med propolis eller bygger voks mellem rammen og bunden. Hver ramme løsnes med stadekniven, der tillader små, rolige bevægelser, fig. 14a. Den kan også bruges til at skrabe overflødig voks og propolis væk. Propolis ligner lak, for det skinner. Det er harpiks, som bierne henter på knopper af hestekasatnie, kirsebær eller nåletræer. De bruger det til at lukke huller i bistadet, f. eks. hvor det trækker, eller som lim. Propolis bruges som naturmedicin. Når man tager en tavle op, er den ofte helt dækket af bier. Man ryster tavlen eller slår på bærelisten med hånden, så bierne falder ned. Nu kan man se æg, larver, forseglet yngel, dronningeceller, pollen og honning. Hvis tavlens honning skal høstes, må der ikke være bier på den. De fjernes med en bibørste, fig. 14b. Røgpusteren Når bier mærker røg, forbereder de sig på skovbrand ved at fylde sig med honning og være klar til at flygte. Så er de beskæftiget med det. Derfor kan man styre bierne med røg fra en røgpuster. Det er en dåse af stål med blæsebælg og dobbelt bund, fig. 14c. Den nederste bund er lukket, den øverste sidder 1-2 cm højere og har mange huller. Øverst på dåsen er der et låg med en tud. Brændbart materiale, f.eks. strimler af en ren sæk eller tobaksbladribber, lægges på den gennemhullede bund og antændes. Så lukker man, ilden bliver til gløder, der holdes levende af blæsebælgen, som sender luft ind i dåsen for neden og videre op gennem den hullede bund. Nu kan man puste røg derhen, hvor man vil. Det er høfligst at banke på ved at sende lidt røg ind gennem flyvehullet ca. 1 minut, før man åbner stadet. Se video 14a 14 Se video 14b

9 15a. Sådan laver man vokslys af kunsttavler rullet omkring en væge. Når man er færdig, stopper man en tot frisk græs i tuden. Røgpusteren er brandfarlig, især i lyng og tørt græs. Voks Bivoks udvindes af gamle yngeltavler, som man sender til rensning og smeltning på vokstavlefabrikker. De sørger for, at voksen er helt ren. Biavleren kan få voks hjem igen i form af kunsttavler eller blokvoks, dvs. voks der er størknet i en spand. Af kunsttavlerne kan man rulle lys, af blokvoks kan man støbe lys og figurer. Industrien bruger bivoks i mange produkter, f.eks. kosmetik, salver, batik, voksmidler og bronzestøbning. 15b. Støbte vokslys. Formene købes hos bimaterielforhandlerne. Honning Honning er biernes vigtigste produkt. Den nyslyngede honning dufter fint og er meget værdsat. Mange biavlere reklamerer med den og har et godt salg. Det meste honning er forarbejdet. I Danmark røres den, så den bliver fast og smørbar; mange steder i udlandet behandler man den, så den forbliver flydende. I supermarkeder kan man som regel købe begge slags honning. 15

10 Det er værd at bemærke, at honningen har forskellig farve og smager forskelligt fra biavler til biavler, ja fra stade til stade. Smagen varierer også med årstiden. Alle blomsterarter har deres egen specielle duft og smag, for en bi vil helst holde sig til den blomsterart, den er begyndt at samle nektar og pollen i, og blomsterne gør det let for bierne at genkende dem på afstand ved at have deres specielle duft. Blomsternes form og farve hjælper også på genkendelsen. Da bierne sørger for befrugtningen ved at overføre pollen fra blomster til andre blomsters støvfang, er det nødvendigt, at bierne er blomstertro, altså trofaste overfor den art blomster, de besøger. Begynderpakken Svarre 1, se side 79 Danmarks Biavlerforening og Materielforhandlerforeningen hjælper begynderne i gang med en pakke, der indeholder: 1 bijakke 1 par gummihandsker med manchetter 1 stadekniv 1 bibørste 1 røgpuster 1 bistade med 4 magasiner 50 rammer til bistadet + 1 rulle rustfri tråd + 1 æske blå stifter eller 50 trådede rammer 5 kg vokstavler (kunsttavler) 1 dronnningegitter 1 skrællegaffel 1 spids si til sining af slynget honning 96 honningglas 1 Nassenheiderfordamper til varroabekæmpelse eller 1 krämerplade eller 2 bakker Apiguard. 100 honningetiketter med dit navn 1 Lærebog i biavl eller DVD en Biavl for begyndere Begynderpakken koster 3500 kr. incl. moms. Mulighed for tilkøb: Polyuretanstade Desuden får du brug for Loddeapparat til ilodning af kunsttavler Brændbart materiale til røgpuster (ren jutesæk, tørrede tobaksribber eller tørret rejnfan) Skrællebakke. Slynge. Rørepind eller boremaskine med snegl Se også Danmark Biavlerforenings hjemmeside. Spørg din biavlerforening om køb af bifamilier. Ved køb skal bierne synes af en kyndig biavler. Det er sælgers pligt at sørge for, at bifamilierne bliver synet. 16

BIAVL VL FOR BEGYNDERE

BIAVL VL FOR BEGYNDERE BIAVL VL FOR BEGYNDERE KOM GODT I GANG 138. årgang Udgivet af Danmarks Biavlerforening Vinter 2004; 2. udgave, 1. oplag Temahæfte: Biavl for begyndere Dette temahæfte Biavl for begyndere er tiltænkt interesserede,

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 11. maj 2013 nr. 44

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 11. maj 2013 nr. 44 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 11. maj 2013 nr. 44 Emnerne: Specialnummer for nye biavlere Den nye bifamilie Gamle fodertavler Udvidelsen Honningmagasiner

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 1. maj 2011 nr. 29

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 1. maj 2011 nr. 29 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 1. maj 2011 nr. 29 Emnerne: Den nye bifamilie Honningmagasiner Magasin på trugstadet Dronningegitter, hvorfor og hvordan? At

Læs mere

Skolebigården Praktiske del Version 1.0

Skolebigården Praktiske del Version 1.0 Skolebigården Praktiske del Version 1.0 Indhold Indledning...3 Skolebigården...4 Find vej...4 Bistader...4 Stadegruppe...5 Uge 17 - Start i skolebigården...6 God praksis...6 Rengøring af stadebund...6

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 28. maj 2013 nr. 48

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 28. maj 2013 nr. 48 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 28. maj 2013 nr. 48 Emnerne: Specialnummer om honninghøsten - især for nyere biavlere... Honninghøst Bitømmeren

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 22. juni 2010 nr. 22

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 22. juni 2010 nr. 22 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 22. juni 2010 nr. 22 Emnerne: Aflæggere, hvorfor? Sådan laves en aflægger Beskyttelse mod røveri Tidsfristerne N Aflæggere,

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 4. juni 2010 nr. 21

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 4. juni 2010 nr. 21 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 4. juni 2010 nr. 21 Emnerne: Honninghøst Bitømmeren Skrælning Slyngning Pollentavler Siningen Behandling af honningen Honninghøst!

Læs mere

Ringe & Omegns Biavlerforening

Ringe & Omegns Biavlerforening Ringe & Omegns Biavlerforening * Foreningens hjemmeside: www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk Kursus i praktisk biavl Kursusstedet er foreningens skolebigård, Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge, 5750 Ringe

Læs mere

Ringe & Omegns Biavlerforening

Ringe & Omegns Biavlerforening Ringe & Omegns Biavlerforening * Foreningens hjemmeside: www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk Kursus i praktisk biavl Kursusstedet er foreningens skolebigård, Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge, 5750 Ringe

Læs mere

23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen.

23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen. Bistik gør ondt. En bi, der stikker, kan ikke trække sin brod ud igen, for menneskehud er sej, og brodden har modhager. Bien fjerner sig efter stikket, men brodden og dens giftkirtel bliver siddende i

Læs mere

7. Bigårdens indretning. Vandrebiavl

7. Bigårdens indretning. Vandrebiavl 7. Bigårdens indretning. Vandrebiavl Biavleren bestemmer selv, hvor godt hans bier skal havde det. Han kan solstege bierne, så de rømmer. Han kan afkøle dem, så tavlerne mugner, og bierne bliver syge.

Læs mere

VARROA OG DENS BEKÆMPELSE

VARROA OG DENS BEKÆMPELSE VARROA OG DENS BEKÆMPELSE DEN SIKRE STRATEGI FRI MYRESYRE KRÄMERPLADE OXALSYRE DRONEYNGELFJERNELSE endelig_varroa.pmd 1 05-10-2005, 13:50 VARROA I DANMARK Læs her om baggrunden for Danmarks Biavlerforenings

Læs mere

Oktober 2014 20. årgang nr. 2

Oktober 2014 20. årgang nr. 2 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Det bliver vel vinter... 3 Besøg fra Sverige... 4 Generalforsamling 2014... 5 Studietur til Bihusets vokssmelter- og rammevaskeri...

Læs mere

Haletudsen. info og aktiviteter

Haletudsen. info og aktiviteter Haletudsen Haletudser hører til padderne og er udviklingsstadiet mellem æg og voksen frø/tudse. Både frøer og tudser lægger sine æg i vandhuller. Det er muligt at kende forskel på, om det er tudse- eller

Læs mere

Biodynamisk biavl sammenlignet med traditionel biavl Af jordbrugsteknolog Erik Frydenlund.

Biodynamisk biavl sammenlignet med traditionel biavl Af jordbrugsteknolog Erik Frydenlund. Biodynamisk biavl sammenlignet med traditionel biavl Af jordbrugsteknolog Erik Frydenlund. Biets væsen ud fra Rudolf Steiners indsigt. Bierne Bistadet er som et hoved, processer der foregår i vores hoved

Læs mere

Oktober 2013 19. årgang nr. 2

Oktober 2013 19. årgang nr. 2 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Låg på... 3 Bifamilier og blomsterfrø... 4 Overvågningsprojekt vedr. bidød... 4 Generalforsamling 2013... 5 Udflugt til Sverige...

Læs mere

April 2014 20. årgang nr. 1

April 2014 20. årgang nr. 1 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Gang i foråret - ud af starthullerne... 3 Skolebigården leverer data til C.S.I.Pollen-projektet... 4 Dronningekursus... 5 Tidsskrift

Læs mere

Klima-postkort til en politiker. En klimaopfindelse. Hvad skal du bruge. Sådan gør du. Hvad skal du bruge

Klima-postkort til en politiker. En klimaopfindelse. Hvad skal du bruge. Sådan gør du. Hvad skal du bruge En klimaopfindelse Vi kan gøre noget ved de klimaforandringer. Mange mennesker er allerede i gang. Du kan være med. Få en god ide. Tegn, tænk, byg og opfind en klima-løsning. KOPIARK 1 Klima-postkort til

Læs mere

Indhold TIDSSKRIFT FOR B IAVL. 144. årgang. Månedens arbejde 100. Månedens planteportræt 103. Den brune bi på Læsø 108. Leder.

Indhold TIDSSKRIFT FOR B IAVL. 144. årgang. Månedens arbejde 100. Månedens planteportræt 103. Den brune bi på Læsø 108. Leder. 4 April 2010 T I D S S K R I F T F O R B I A V L Tak for opbakningen - Månedens arbejde - Månedens planteportræt - Kender du Europas mest bivenlige landmand? - Plant for bierne - nu med tilskud! - Saunahonning

Læs mere

Vejret Elev ark Opgave Luftens tryk. Luftens tryk - opgave. Opgave 1. Opgave 2

Vejret Elev ark Opgave Luftens tryk. Luftens tryk - opgave. Opgave 1. Opgave 2 Opgave Luftens tryk Luftens tryk - opgave HUSK at læse hele teksten, inden I går i gang med opgaverne - og kig godt på tegningerne. Det kan være svært at forstå, at luft vejer noget. Men hvis I tegner

Læs mere

Dværgpapegøjer. - En miniguide

Dværgpapegøjer. - En miniguide Dværgpapegøjer - En miniguide 1 Indledning Goddag og velkommen til :-) Mit navn er Michael og jeg er en af de 3 admins i Parakitter og Papegøjer og jeg vil her i denne lille miniguide fortælle om den skønne

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

insekter NATUREN PÅ KROGERUP

insekter NATUREN PÅ KROGERUP insekter NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

BIOS LIGHT BIOLOGISYSTEMET BIOS GRUNDBOG A LIGHT GRUNDBOG A BIOLOGISYSTEMET BIOS GYLDENDAL. Biologi er læren om det levende

BIOS LIGHT BIOLOGISYSTEMET BIOS GRUNDBOG A LIGHT GRUNDBOG A BIOLOGISYSTEMET BIOS GYLDENDAL. Biologi er læren om det levende 81273_oms_bios grundbog A.qxp 10/11/09 20:26 Page 1 Hvis man skal forstå sig selv, og den verden man lever i, er det nyttigt at vide noget om mennesker, planter og dyr og samspillet mellem dem. Vidste

Læs mere

_medlemsblad for bævere og ulve. _nr.15_ juni 2005. _www.spejdernet.dk/grazat NATUR. Er du vild med naturen? Lav dine egne fluer se i bladet hvordan.

_medlemsblad for bævere og ulve. _nr.15_ juni 2005. _www.spejdernet.dk/grazat NATUR. Er du vild med naturen? Lav dine egne fluer se i bladet hvordan. _nr.15_ juni 2005 _medlemsblad for bævere og ulve _www.spejdernet.dk/grazat NATUR Er du vild med naturen? Lav dine egne fluer se i bladet hvordan. Dyr fra A til Å I hele Grazat bladet vil du møde dyr fra

Læs mere

Du er aldrig alene! 10.10.2011-02.09.2012. Skolemateriale

Du er aldrig alene! 10.10.2011-02.09.2012. Skolemateriale Krible-Krable Du er aldrig alene! 10.10.2011-02.09.2012 Skolemateriale Husk at booke besøget! Besøg med skoleklasser skal bookes på forhånd. Book online på www.experimentarium.dk/undervisning Har du spørgsmål

Læs mere

APRIL - vandhuller med haletudser

APRIL - vandhuller med haletudser APRIL - vandhuller med haletudser Frøer Frøer og tudser er fredede, jf. bekendtgørelse nr. 430 af 4. februar 2002 om fredning af krybdyr og padder, hvirvelløse dyr, planter mv.; men i begrænset omfang

Læs mere

Book et besøg for klassen Ring til skolebookingen på tlf. 39 25 72 72 kl. 9-15 på skoledage. Bestil altid i god tid, gerne 1-2 uger før besøget.

Book et besøg for klassen Ring til skolebookingen på tlf. 39 25 72 72 kl. 9-15 på skoledage. Bestil altid i god tid, gerne 1-2 uger før besøget. Skolemateriale Book et besøg for klassen Ring til skolebookingen på tlf. 39 25 72 72 kl. 9-15 på skoledage. Bestil altid i god tid, gerne 1-2 uger før besøget. Ved bookingen opnår du: Særlig skolepris:

Læs mere

Dansk Primat Sammenslutning Foreningen for Exotiske pattedyr

Dansk Primat Sammenslutning Foreningen for Exotiske pattedyr Dansk Primat Sammenslutning Foreningen for Exotiske pattedyr Formand: Allan Larsen København tlf. 38 19 50 96 e-mail: kontakt@aber.dk Kasserer: Michael Olsen Svebølle tlf. 31 14 42 66 e-mail: kasserer@aber.dk

Læs mere

Lysende diodefigurer. Plexiglas

Lysende diodefigurer. Plexiglas Lysende diodefigurer Jeg har altid været fascineret af lys og farver i alle afskygninger siden jeg var dreng, og dette er siden blevet til en fascination af lamper som jeg har lavet mange af siden efter

Læs mere