Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010"

Transkript

1 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3 Porte...3 Indsnævringer til 1 spor med bump / hævet flade...6 Forsætning med indsnævring til 1 spor med eller uden bump...7 Variable bump...7 Afstribning...8 Støj i byområder...9 Peter Beck Ingeniør Direkte tlf

2 Indledning Nærværende notat beskriver fordele og ulemper ved de typer af trafiksanerende foranstaltninger som oftest implementeres i lokalog boligområder. Ved trafiksaneringer ser mange straks en række bump for sig, men det er vigtigt at understrege, at der findes mange andre virkemidler, man kan benytte ved trafiksaneringer, herunder skiltning, afstribning og andre typer af fysiske foranstaltninger. Side 2/9 Skiltning Der er i allerede trafiksanerede lokalområder etableret 40 km/t zoner, og disse har vist sig at have en rigtig god effekt. Lokalt kan der etableres 30 km/t zoner, f.eks. ved skoler, børneinstitutioner, eller f.eks. i særlig farlige sving. Skiltede parkeringsrestriktioner kan forbedre oversigtsforhold, og endelig kan ensretninger, indkørsel forbudt, svingforbud og lign. med fordel etableres ved fast skiltning, for at forbedre trafiksikkerheden. Figur 1: Eksempel på hastighedszonetavler (zoneport) Variable tavler er ikke godkendte færdselstavler og kan kun opsættes ved dispensation. Variable tavler kan f.eks. benyttes ved skoler, hvor hastigheden kan være nedsat om morgenen og om eftermiddagen. Din fart kan opsættes midlertidigt eller permanent, for at minde bilister om fartbegrænsningen på vejen, og endelig kan mere kreative ideer som variable hastighedsbegrænsningsskilte med undertavle sænk farten der kun er tændt, når der køres for stærkt.

3 Side 3/9 Figur 2: eksempel på variabelt skilt (Usserød Kongevej) Fysiske foranstaltninger Der kan, hvor der er behov for at nedsætte hastigheden, etableres fysiske fartdæmpende foranstaltninger. Permanente asfaltbump, permanente eller fleksible gummibump, mobile bump (f.eks. i forbindelse med skolepatruljering), indsnævringer, forsætninger, midterrabatter, fortove, cykelstier kan etableres, for at dæmpe hastigheden eller tilgodese trafikantgrupper. I Vejreglerne udarbejdet af Vejdirektoratet er fartdæmpere inddelt i 14 typer. Nedenfor er udvalgte af de fysiske fartdæmpere beskrevet. Porte En port skal virke som markering af overgangen til en lavere ønsket hastighed. Porte kan benyttes på trafikveje, for eksempel ved indkørslen til en by eller et ældre byområde, og på lokalveje, for eksempel ved indkørslen til et lokaltrafikområde. Ved indkørslen til et lokaltrafikområde kan der desuden benyttes bump, reduktion af køresporsantallet fra 2 til 1 etc., idet det even-

4 tuelt tilstræbes, at porten får delvis samme karakter som fartdæmpere inde i området. Ud over en ports virkning på trafikanternes adfærd kan den ved den rigtige udformning give en kunstnerisk, arkitektonisk eller historisk karakteristik af den by eller det byområde, den markerer indgangen til. Bump og hævede flader Side 4/9 Bump kan udformes som cirkelbump, sinusbump, modificeret cirkelbump, kuppelbump, trapezbump (hævet flade) eller paddehattebump afhængigt af trafikmængden og den ønskede hastighed. Bump kan anvendes ved hastigheder op til 50 km/t. Hævede flader bruges ofte i forbindelse med kryds eller fodgængerkrydsninger for at fremhæve krydsningen. I forbindelse med torve og pladser kan der også anvendes hævede flader. Nyt på markedet er også ca. 1 m brede fleksible gummibump, som alternativ til de traditionelle asfaltbump. Disse gummibump skrues forsvarligt fast til vejen, og kan således forholdsvis let fjernes igen, hvis dette ønskes. Fordele Der kan opnås stor hastighedsdæmpende effekt ved brug af bump eller hævede flader. Dette skyldes, at kørsel med hastigheder, der er højere end den tilsigtede, opleves som meget ukomfortabelt. Desuden har bumpet altid en effektiv effekt og er uafhængigt af om der er modkørende trafikanter e. lign. Bump er effektive og relativt billige at anlægge. Endvidere er bump det trafiktekniske virkemiddel, som bedst forener hastighedsdæmpning og forsvarlig trafikafvikling. Ved hævede flader sker opog nedkørsel i to tempi, hvilket nedbringer hastigheden. Ulemper Bump og hævede flader kan være til gene for store køretøjer og bør ikke anvendes, hvor der er meget bustrafik. Endvidere kan der opstå støj- og vibrationsgener i forbindelse med bump.

5 Side 5/9 Figur 3: Eksempel på tosporet 40 km/t asfaltbump (Johannevej) Figur 4: Eksempel på fleksible gummibump (på testbane). Normalt etableres bumpet i vejens fulde bredde, evt. med plads til cyklister i hver side af vejen.

6 Indsnævringer til 1 spor med bump / hævet flade Indsnævringen til ét spor uden bump eller hævet flade virker hastighedsdæmpende, forudsat at der er modsat kørende trafik, ellers er den næsten virkningsløs. Indsnævringer til 1 spor kan på vejstrækninger med ønsket hastighed 40 km/h og derunder kombineres med bump. Side 6/9 Løsningen virker hastighedsdæmpende for alle køretøjstyper, og er med den rette udformning af bumpet, for eksempel som modificeret cirkelbump, også acceptabel på veje med bustrafik. Fordele: Ved at bibeholde 2 indsnævrede spor, kan trafikken afvikles relativt hurtigt, samtidig med at der opnås nogen hastighedsdæmpning. For at opnå en større hastighedsdæmpende effekt, bør indsnævringer kombineres med andre fysiske tiltag fx bump. Ved indsnævring til 1 spor kan der kun afvikles trafik i én retning ad gangen, og trafikanter skal således holde tilbage for hinanden. Dette kan ske prioriteret, således at trafikanter i den ene retning har vigepligt i.f.t. trafikanter fra den anden retning. Også indsnævringer til ét spor har en begrænset hastighedsdæmpende effekt, og effekten afhænger i høj grad af antallet af modkørende trafikanter. Ved at indsnævre en vej kan der skabes plads til cykelsti, parkeringsbåse eller beplantning. Indsnævringer med beplantning kan medvirke til at opdele en strækning i overskuelige rum, hvorved det visuelle miljø forbedres. Samtidig øges trygheden, idet gaderummet gøres mere overskueligt, ligesom hastigheden nedbringes. Ulemper: Indsnævringer virker kun hastighedsdæmpende i begrænset omfang og effekten afhænger i høj grad af antallet af modkørende trafikanter. Indsnævringer kan kun benyttes på strækninger med 50 km/t eller derunder. Spidstimetrafikken må desuden ikke overstige 300 køretøjer.

7 Forsætning med indsnævring til 1 spor med eller uden bump Ved at lave forsætning på en kørebane brydes vejens traditionelle linjeføring, hvilket virker fartdæmpende. Virkemidlet kan anvendes ved hastigheder op til 60km/t. Fordele Forsætninger tvinger bilen ned i hastighed under manøvren gennem forsætningen. Forsætning kan udføres som enkel eller dobbeltforsætning, dobbelt forsætning har størst effekt. Forsætning kan eventuelt kombineres med forgængerovergang, hvor bilerne tvinges ned i hastighed på vej mod fodgængerovergangen. Ved at etablere beplantning i forsætningens heller kan der opnås et flot visuelt gademiljø, hvor gaden inddeles i kortere strækninger/mindre rum. Side 7/9 Ulemper For at busser, lastbiler og landbrugskøretøjer kan køre gennem forsætningen, må forsætningen ikke være for kraftig. Dette betyder at almindelige biler ofte kan køre hurtigere gennem forsætningen end tilsigtet. Endvidere kræver anlægget af en forsætning et relativt stort vejareal. Forsætninger kan anlægges med overkørbare helleflader, for at tage hensyn til at større køretøjers passage. Overkørbare flader belægges med ru belægning (f.eks. chaussesten), hvilke kan medføre støjgener i byområder. Variable bump I Holland og Sverige har man de seneste år lavet forsøg med variable bump. Variable bump er fysiske foranstaltninger, som kun påvirker trafikanter, der kører over hastighedsgrænsen. Bumpet er indbygget nede i vejbanen og følere sørger for at bumpet kun hæver sig for trafikanter, der kører for stærkt. Variable bump, der ikke generer busserne er også udviklet.

8 Foranstaltning Udformning Prisoverslag (2010) (princip) Port kr ,- 2-sporet bump Asfaltbump kr ,- Gummibump kr ,- 2-sporet hævet flade kr ,- Side 8/9 Indsnævring til 1 spor kr ,- Indsnævring til 1 spor med bump Indsnævring til 1 spor med hævet flade kr ,- kr ,- Forsætning med indsnævring til 1 spor uden eller med bump. kr ,- kr Figur 5: Priser for de forskellige typer foranstaltninger er omtrentlige og varierer alt efter størrelse, vejbredde, eksisterende forhold mv. Priserne er eksklusiv rådgiverhonorar til projektering, tilsyn og uforudsete udgifter. Afstribning Cykelbaner (visuel indsnævring af vejbanen), spærreflader, midterafstribning, vigepligtsafstribning, visuelle falske bump mv. kan benyttes for at, for at dæmpe hastigheden, forbedre trafiksikkerheden og hjælpe trafikanter til at handle på en ønsket måde.

9 Side 9/9 Figur 6: eksempel på optisk indsnævring af vejbanen ved afstribning af kantbaner (Ørbæksvej) Støj i byområder Generelt bør der ved trafiksanering i lokal- og boligområder tages hensyn til de støjgener trafiksaneringen kan medføre. Herunder er en god tommelfingerregel, at undgå brug af ru belægning. Ru belægninger refererer typisk til belægninger udført i granitmaterialer såsom chaussesten, brosten o. lign. Disse belægningsmaterialer har ligeledes den ulempe at de bliver glatte i regnvejr og derfor udgør en risiko for motordrevene tohjulede køretøjer og cykler. Der bør foreligge en overvejelse før disse belægningsmaterialer bruges på køreflader.

Virkemiddelkatalog 2014-2020

Virkemiddelkatalog 2014-2020 2014-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 1.1 sprincipper 5 1.2 Generelle anbefalede mål for vejelementer 7 1.3 Skala til bestemmelse af vurderet trafiksikkerhed mv 10 2 VIRKEMIDLER I BYZONE 12

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Plan for bløde trafikanter... 3 2 Virkemidler... 4 2.1 Restriktive

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2007-2011

Trafikhandlingsplan 2007-2011 Trafikhandlingsplan 2007-2011 Rudersdal Kommune Trafikhandlingsplan 2007-2011 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 31.10.2007 FORORD Med Trafikhandlingsplan for 2007-2011 har Rudersdal Kommune vedtaget

Læs mere

Udformning af færdselsarealer

Udformning af færdselsarealer FOTO: Lars Bahl Udformning af færdselsarealer For cyklister er udformning af færdselsarealerne et spørgsmål om fremkommelighed, tryghed og sikkerhed. For at kunne vælge den rigtige udformning er det vigtigt

Læs mere

handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport.

handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport. HØRSHOLM KOMMUNE Trafiksikkerhedsplan 2008 Forord Usserød Kongevej Hørsholm Kommune har gennem mange år arbejdet bevidst med trafiksikkerhed og tryghed. Det har resulteret i, at der sker relativt få uheld

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010 Trafiksikkerhedsplan Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010 1 Indholdsfortegnelse: 0. Indledning...3 0.1 Forventet uheldsreduktion og førsteårsforrentning...3 0.2 Samfundsøkonomi...4 0.3 Evaluering

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

HÅNDBOG. TKollektiv trafik på vejet ANLÆG OG PLANLÆGNING SEPTEMBER 2011. Høringsudgave

HÅNDBOG. TKollektiv trafik på vejet ANLÆG OG PLANLÆGNING SEPTEMBER 2011. Høringsudgave HÅNDBOG TKollektiv trafik på vejet ANLÆG OG PLANLÆGNING SEPTEMBER 2011 Høringsudgave FORORD Denne vejregel omhandler kollektiv trafik på veje. Vejreglen er en del af serien Anlæg og planlægning fælles

Læs mere

Fælles principper for klassificeret vejnet

Fælles principper for klassificeret vejnet Fælles principper for klassificeret vejnet Kolofon Titel: Udgiver: Fælles principper for klassificeret vejnet Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Juni 2011 Rådgiver: Redaktion: Design: Per Foldal

Læs mere

12 Anlæg for busser på vejnettet

12 Anlæg for busser på vejnettet 12 Anlæg for busser på vejnettet Dette afsnit er baseret på vejreglerne, der laves af Vejdirektoratet. [Vejregler for bustrafik, 2006]. 12.1 Overordnede hensyn for bustrafik Af særlige hensyn for bustrafik

Læs mere

Sønderborg Kommune. Trafiksikkerheds- og tryghedsmæssige forbedringer på vej- og stinettet

Sønderborg Kommune. Trafiksikkerheds- og tryghedsmæssige forbedringer på vej- og stinettet Sønderborg Kommune Trafiksikkerheds- og tryghedsmæssige forbedringer på vej- og stinettet Trafiksikkerheds- og tryghedsmæssige forbedringer på vej- og stinettet Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Erfaringsopsamling om trafiksanering med hastighedsdæmpning. Vejbump

Erfaringsopsamling om trafiksanering med hastighedsdæmpning. Vejbump Erfaringsopsamling om trafiksanering med hastighedsdæmpning Vejbump Vejdirektoratet Vejstandardafdelingen 29. marts 2004 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Godkendte bumptyper... 4 2.1 De fem hovedtyper...

Læs mere

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG Januar 2014 Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Udarbejdet Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG - REVISION NOVEMBER 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bump & busser - to verdener mødes på vejen. Positivliste for trafiksaneringer August 2005

Bump & busser - to verdener mødes på vejen. Positivliste for trafiksaneringer August 2005 Bump & busser - to verdener mødes på vejen Positivliste for trafiksaneringer August 2005 Busser og bump svært forenelige størrelser på det danske vejnet Til januar 2007 overtager kommunerne det økonomiske

Læs mere

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Fredensborg Kommune er udarbejdet af: Fredensborg Kommune, Miljø og Teknik i samarbejde med Via Trafik. Indholdsfortegnelse 1 Indledning 7 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Ravnsborggade Kvarteret

Ravnsborggade Kvarteret Trafiksanering i Ravnsborggade Kvarteret Indsigelse til trafiksanering 01.12.2004 Luftfoto af Ravnsborggade kvarter N Indsigelse Hermed fremsendes uddybelse af den indsigelse, der er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

HÅNDBOG Planlægning af veje og stier i åbent land ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE

HÅNDBOG Planlægning af veje og stier i åbent land ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE HÅNDBOG Planlægning af veje og stier i åbent land ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler planlægning af veje og stier i åbent land. Håndbogen er en del af vejreglen

Læs mere

STOPPESTEDER LANGS SUPERCYKELSTIER. Projeksekretariatet for Supercykelstier maj 2014

STOPPESTEDER LANGS SUPERCYKELSTIER. Projeksekretariatet for Supercykelstier maj 2014 STOPPESTEDER LANGS SUPERCYKELSTIER Projeksekretariatet for Supercykelstier maj 20 STOPPESTEDER LANGS SUPERCYKELSTIER Indledning Supercykelstierne er et højklasset netværk af cykelruter, der især er målrettet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Natur, Teknik og Miljø Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 23. marts 2010 Indhold Forord 7 Planens indhold 8 Mål og indsatsområder 10 Trafikulykker 12 Tryghed 14 Skoleveje 16 Samarbejde

Læs mere

LOMMEBOG. for afmærkning af vejarbejder mm.

LOMMEBOG. for afmærkning af vejarbejder mm. LOMMEBOG for afmærkning af vejarbejder mm. BESKYTTELSESNIVEAUER VED BEVÆGELIGT VEJARBEJDE VEJKLASSE ARBEJDSPROCES Motorveje Åbent land Trafikveje Åbent land Lokalveje Byområde Trafikveje Byområde Lokalveje

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Resume af hvert enkelt problemsted/emne med tilhørende forslag til tiltag By og Teknikforvaltningen Vej og Parkafdelingen

Læs mere

HÅNDBOG Grundlag for udformning af trafikarealer ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE

HÅNDBOG Grundlag for udformning af trafikarealer ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE HÅNDBOG Grundlag for udformning af trafikarealer ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler grundlaget for udformning af trafikarealerne både by og land. Håndbogen er

Læs mere

CYKELBANER PÅ STUBBEDAMSVEJ

CYKELBANER PÅ STUBBEDAMSVEJ 2014 CYKELBANER PÅ STUBBEDAMSVEJ Center for Teknik, Miljø og Klima Helsingør Kommune December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Forsøg på Stubbedamsvej...3 Tidligere indsatser...3 Forsøg med fartviser

Læs mere

Trafik- og miljøplan 2008

Trafik- og miljøplan 2008 Trafik- og miljøplan 2008 Indhold 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Trafikken i Køge Kommune udviklingen og udfordringerne... 6 4 Status og kortlægning... 12 4.1 Mobilitet og tilgængelighed... 12 4.2 Trafikuheld...

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere